Lideratge

381 views
313 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lideratge

 1. 1. Lideratge Meritxell Cortada Pujol meritxell.cortada@uvic.catQUÈ ÉS EL LIDERATGE? 1
 2. 2. Habilitat d’un individu per exercir la seva influència en laconducta d’altres (tan líders formals com informals) pertal d’aconseguir certes fites. Procés pel qual els líders indueixen i animen als seguidors a assolir determinats objectius que encarnen valors, motivacions, necessitats i expectatives de les dues parts: líders i seguidors. (Burns, 1978)Acció d’unes persones sobre altres amb laintenció d’influir sobre una conducta o sobre elseu pensament o manera de valorar les coses.(Hersey i Blanchard, 1988) El lideratge és un fenomen que eclosiona a partir de diferents trets de la persona que resulten idonis, en funció de que la situació sigui una o altra, per a dinamitzar a un grup, col·lectiu o institució concreta i no a qualsevol altra, en la construcció d’un projecte compartit. (Lorenzo, 2005) 2
 3. 3. ENFOCAMENTS BÀSICS DELLIDERATGE Teories dels trets personalsEl líder neix líder. Es tracta d’identificar els tretsmés destacats (personals, socials, físics ointel·lectuals) entre els líders que tenen èxitEs va arribar a la conclusió que alguns tretsincrementen la probabilitat de tenir èxit però capdóna garanties 3
 4. 4. Teories conductualsHi ha comportaments que identifiquen als líders(el líder no és sinó que es fa)El lideratge depèn del comportament més quede les característiques personals 4
 5. 5. Lewin Autocràtic Democràtic Laissez-faireDesignació del líder • Líder escollit o designat • Líder escollit • La forma d’elecció noi presa de decisions • No admet discussió democràticament importa • Pren ell sol les decisions • Admet discussió • Insegur • Les decisions es prenen • Les decisions es prenen deliberant en comú seguint desitjos individualsActuació del líder • Directiu en el contingut i • No directiu en el contingut • No directiu ni el contingut nidavant el grup procediment • Pauta el procediment per en el procediment • No té en compte les idees assolir l’objectiu • Deixa al grup al seu aire dels altresDesenvolupament • Utilitza tot el seu • Organitza i facilita el • Tots poden expressar elsde les tasques potencial per a la tasca treball col·lectiu seus sentiments com • Admet aportacions a la • Ajuda al grup a percebre vulguin però el líder no tasca però no en la els seus processos, organitza les activitats per a manera de fer-ho causes i motivacions una productivitat positiva • Es fa únic responsable de • Comparteix la • Ningú assumeix cap tot responsabilitat amb el responsabilitat grupProductivitat i • Alta producció i baixa • El grup produeix de forma • El grup està a gust però lasatisfacció del grup satisfacció positiva i amb satisfacció productivitat és escassa o • Es poden generar • No hi ha ni agressivitat ni nul·la sentiments d’agressivitat i tensió • La creativitat només es oposició i el clima és • El treball produït resulta dóna en membres aïllats negatiu i falta cohesió original i constant • El procés és desendreçat i • El grup s’ensorra si el • L’esperit de l’equip és sense maduresa líder no hi és o no està positiu i el grup perduraria • Hi ha inseguretat, confusió i actiu en tot el procés sense líder passivitat Bass Directiu • Diu què s’ha de fer i com: planifica la tasca i especifica exigències • Fixa límits per a completar la tasca i assigna taques • Té cura que cadascú treballi d’acord amb la seva capacitat Negociatiu • Fa pactes amb superiors i subordinats • Interpreta les regles segons la seva conveniència per tal que es faci la feina, és oportunista i canvia segons la situació Consultiu • Les decisions que pren són discutides amb els col·laboradors • Pren decisions després de consultar Participatiu • Analitza amb els subordinats els problemes per arribar a decisions de comú acord Delegatiu • Dóna suggeriments però deixa lliure l’equip per a que decideixi per ell mateix sobre el què i el com han de fer les coses • Després d’haver exposat el problema , deixa que l’executin 5
 6. 6. Blake i Mouton Preocupació per les persones Club de Camp Líder d’equip A mig camí “Produeix o Empobrit Mor” Preocupació per la productivitat Teories de la contingènciaEl líder adapta el seu comportament a la circumstància i al tipus de tascaVariables situacionals: estructura de les tasques del lloc de treball grau de tensió de la situació grau de recolzament del grup intel·ligència i experiència del líder característiques del grupEl líder ha de saber analitzar el present (situació actual), conèixer el passat(origen i causes de la situació actual) i preveure el futur (prospectiva) 6
 7. 7. Segons les fases de desenvolupament d’un equip de treball • Fites poc clares, productivitat baixa, ansietat per desconeixement, interrogants, motivació alta, dependència del líder Fase 1: • Líder: directivitat per aclarir la tasca, establir fites realistes i donar recolzament perOrientació facilitar l’acceptació dels diferents membres i facilitar el coneixement mutu • Augmenta poc a poc la productivitat. Apareixen rols i normes i mètodes de treball. També hi ha fites més clares i més respecte, confiança i cohesió Fase 2: • Líder: cal ser menys directiu i confiar en el grup; respecte a les relacions cal fomentar Desenvo- la llibertat per expressar diferències i valorar-les lupament • Totes les característiques del grup eficaç són evidents tot i que poden aparèixer conflictes amb certa virulència. Hi ha sentiment d’equip i ja no depenen del líder per Fase 3: obtenir la direcció i recolzament necessari pel seu treballIntegració • Líder: es pot funcionar de manera autònoma sense dependre del líder • El rendiment disminueix Fase 4: • Líder: necessita incrementar tant la directivitat com el recolzamentFinalització Hersey i Blanchard MEMBRES SABEN SABEN NO SABEN NO SABEN DEL GRUP NO VOLEN VOLEN VOLEN NO VOLEN ESTIL DE EXECUTIU INTEGRADOR PARTICIPATIU LAISSER FAIRE DIRECCIÓ AUTORITARI DEMOCRÀTIC COACHING BUROCRÀTIC Donar Delegar i Facilitar instruccions de Donar ordres TASCA potenciar zones informació i compliment Exigir tasques d’autonomia integrar mitjançant normes Fomentar Incentius Facilitar tot tipus TIPUS DE Potenciar la l’autoestima i la econòmics per de recursos MOTIVACIÓ integració al grup valoració compliment Reconeixement personal d’objectius 7
 8. 8. Teories emergentsDe persona organització (escola)Pràctiques orientades a expressar confiança en la capacitatde tots els membres per a assolir les fites, modelar rols iemfatitzar els propòsits i identitats col·lectiusEl lideratge que compromet a la organització (responsabilitatscompartides per tota la comunitat), desenvolupa nous líders igenera competències Lideratge distribuït • Reconeix que diferents persones –i no només aquelles que ocupen càrrecs oficials– poden emergir com a fonts d’influència en diferents ocasions, amb efectes positius en l’educació • El lideratge ha d’estar àmpliament compartit • Conseqüències: • Augmenta les oportunitats de la organització de beneficiar-se de les capacitats d’un major nombre dels seus integrants • Permet als membres capitalitzar les seves fortaleses individuals • Promou, entre els membres de la organització, un major sentiment d’interdependència i un sentit de com la pròpia acció té un efecte en la organització en el seu conjunt • Major compromís amb les fites i les estratègies de la organització 8
 9. 9. Lideratge docent• Procés mitjançant el qual els professors, individual o col·lectivament, influeixen en els seus col·legues, directors i altres membres de la comunitat escolar per a millorar l’ensenyament i les pràctiques d’aprenentatge amb l’objectiu d’incrementar els aprenentatges i èxits dels estudiants.• Aquest tasca de lideratge d’equip consta de tres focus intencionals de desenvolupament: • Desenvolupament individual • Col·laboració o desenvolupament de l’equip • Desenvolupament organitzacionalLideratge sostenible• Desig (i necessitat) de fer perdurable les possibles millores que s’han anat produint en el centre educatiu• Han de facilitar la construcció d’aprenentatges i canvis que perdurin en el temps, de la manera que la generació de lideratges ha de mantenir-se més enllà dels propis subjectes• Sostenibilitat = capacitat d’implicar- se en una millora contínua i coherent 9
 10. 10. Lideratge compartit • Repartir responsabilitats, empoderar • Equip que és capaç de respondre als reptes dels diferents àmbits amb capacitats pròpies que cobreixen les carències de la resta dels individus que constitueixen el grup responsable • Un líder és aquella persona que poseeix la capacitat de convenciment per aconseguir que els professors s’entusiasmin amb la seva feina de professors(OCDE, 2001)ESTILS DE LIDERATGEEDUCATIU 10
 11. 11. OCDELideratge instructiu• Exerceix el paper de model, coordina el projecte educatiu i curricular, fomenta el desenvolupament professional, exerceix tasques de control dels rendiments acadèmics de l’alumnat i manté un entorn d’aprenentatge endreçat i sense greus conflictesLideratge transformador• Promou la millora del centre educatiu i la seva renovació a través de la cooperació i el desenvolupament professional i la eficàcia en la solució de problemesLideratge integrador• Combina una visió de la gestió del personal, de la activitat educativa i dels recursos amb la missió de l’escola orientada vers a la millora contínuaLideratge cooperatiu• El lideratge és entès com una responsabilitat compartida per tot el centre educatiu i és desenvolupat pel professorat amb capacitats per assumir responsabilitats de la gestió (organització dels aprenentatges, cooperació entre els membres del claustre, desenvolupament d’una visió, desenvolupament professional, motivació i reconeixement, estandarització de procediments i control del canvi)LIDERATGE I COMPETÈNCIES 11
 12. 12. Competències Qualitats personals • flexibilitat, constància, autonomia, fiabilitat, integritat, equilibri Destreses interpersonals • empatia, preocupació pels altres, assertivitat, escolta activa, claredat i concisió en l’expressió, treball en equip Capacitat de lideratge • delegar, motivació, control de la qualitat, desenvolupament del personal, obertura a l’exterior, lideratge Destreses tècniques de gestió • planificació de projectes, negociació, organització de recursos, comprensió del context, negociacióLIDERATGE EXITÓS 12
 13. 13. Lideratge• Foment del treball en equip, de la implicació i la coresponsabilització• Rigor analític a l’hora de buscar les causes per a solucionar un problema• Conflicte creatiu, el conflicte com a oportunitat• Actitud de servei• Filosofia personalista: en el centre d’atenció sempre hi ha la persona• Compromís pedagògic: ajudar a fer aflorar el millor de cada persona• Visió interdisciplinària• Realisme i actitud pràctica. Canviar la realitat des de dins, actuant i fent visibles els valors• Principis. Consciència activa i educada, sensible i rica. L’objectiu és elevar i dignificar la condició humana• Convenciment de que és prescindible 13

×