• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
Studiu comparativ Republica Ceha - Ionel Popa - iunie 2013
 

Studiu comparativ Republica Ceha - Ionel Popa - iunie 2013

on

 • 235 views

Procesele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor în Republica CEHĂ

Procesele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor în Republica CEHĂ

Autor:
dr. ing. Ionel POPA

2013

Statistics

Views

Total Views
235
Views on SlideShare
235
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Studiu comparativ Republica Ceha - Ionel Popa - iunie 2013 Studiu comparativ Republica Ceha - Ionel Popa - iunie 2013 Document Transcript

  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 Livrabil 28.1 Procesele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor în Republica CEHĂ” „ ETS dr. ing. Ionel POPA
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 CUPRINS Introducere................................................................................................................................................ 1 Procesul de certificare a competenţelor în Republica Cehă.......................................................... 1. Sistemul de învăţământ şi diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia......................... 1 1. Educaţia adulţilor........................................................................................................................ 2 1.2.1 Cadrul legal al activităţilor................................................................................................ 1.2.2 Cinci priorităţi privind educaţia adulţilor în Cehia .......................................................... 1. Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte informale şi non3 formale...................................................................................................................................... 2 3 3 7 7 8 10 1.3.1 Cadrul Naţional Instituţional ........................................................................................... 10 1.3.2 Responsabilităţi la nivel naţional, regional sau furnizor, conform aspectelor validării ... 11 1. Cadrul National al Calificărilor raportat la Cadrul European al Calificarilor ............................ 4 2 Procesul de recunoaştere a calificărilor profesionale în Republica Cehă ................................ 2. Cadrul legal şi instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte SM ale UE, SEE şi 1 Confederaţia Elveţiană................................................................................................................ 2. Profesiile reglementate şi autorităţile competente....................................................................... 2 2. Statisticile IMI PQ pe profesiile reglementate înregistrate în sistem în Republica Cehă 3 comparativ cu cele înregistrate de România............................................................................. Concluzii .................................................................................................................................................... Bibliografie ................................................................................................................................................ Anexe ........................................................................................................................................................ 12 14 14 17 48 49 50 51 2
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Introducere Prezentul studiu are rolul de consolida capacitatea partenerilor sociali ai proiectului IMI PQ NET România (agenţii şi organizaţii guvernamentale, asociaţii profesionale etc.) de a se informa asupra proceselor recunoaşterii calificărilor în Republica Cehă şi de asemenea a condiţiilor în care pot fi certificate acolo competenţele căpătate de cetăţeni prin învăţare informală sau non-formală. Credem că acest studiu este un instrument util de informare asupra sistemului de învăţământ şi de calificări ceh, prin crearea unor căi ce permit consultarea reciprocă cu organizaţii similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE) prin intermediul platformei sistemului de informare a pieţei interne (platforma IMI), atât pentru autorităţile competente din România, cât şi pentru cetăţenii români care doresc să lucreze în Cehia şi au nevoie de informare în acest sens. Republica Cehă este împărţită în 14 regiuni, din care, capitala, Praga formează o entitate administrativă de sine stătătoare. Foarte important este că atestatul de recunoaştere pentru un resortisant sosit în Cehia, ca ţară gazdă, este emis de departamentul de educaţie al autorităţilor regionale. Exceptând Praga, cele 13 regiuni sunt: Bohemia de Sud, Zlín, Silezia Moravă, Liberec, Pardubice, Ústí nad, Labem, Karlovy Vary, Plzeň, Boemia Centrală, Hradec Kralove, Vysočina şi Regiunea Olomouc. Structura studiului este extrem de simplă şi se axează pe informarea asupra celor două componente de bază ce permit accesul la muncă: 1. Prezentarea sistemului ceh de învăţământ cu referenţierea nivelului de studii la Standardul internaţional de clasificare al educaţiei ISCED, dezvoltat de Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Ştiinţă şi Cultură UNESCO si prin acesta la Cadrul Naţional al Calificărilor din Cehia şi respectiv la Cadrul European al Calificărilor CEC/EQF; 2. Prezentarea cadrului legal şi instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană, alături de o bază de date care cuprinde pe de-o parte, autorităţile competente cehe omoloage celor din România, iar pe de alta, lista profesiilor reglementate din Cehia, cu corespondenţă profesiilor/ocupaţiilor din România şi a statutului acestora, respectiv profesii reglementate/nereglementate; Considerăm că prin tot ceea ce a fost scris s-a realizat o radiografie utilă a sistemului de recunoaştere a calificărilor şi de certificare a competenţelor din Cehia, prin urmare mulţumim tuturor celor care ne-au furnizat şi ne-au facilitat accesul la materiale bibliografice de actualitate: domnul Andrei LINU, doamnele Rodica LUPU, Irina DIMITRIU, Emilia ILIE, Simona POPESCU şi nu în cele din urmă tuturor experţilor 3
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 metodologici ai Autorităţii Naţionale pentru Calificări, care au contribuit cu livrabile la bunul mers al proiectului IMI PQ NET România. 1. Procesul de certificare a competenţelor în Republica Cehă 1.1. Sistemul de învăţământ şi diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia In Republica Cehă autoritatea publică care răspunde de organizarea şi politicile privind sistemul de educaţie este Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Cadrul legislativ al sistemului actual de educaţie din Cehia este reglementat de: Legea învăţământului Nr. 472/2011, care stabileşte procedurile administrative pentru cele patru niveluri de învăţământ: preşcolar, primar, secundar şi terţiar; Legea nr. 563/2004, privind personalului didactic, reglementează cerinţele pentru îndeplinirea atribuţiilor personalului de învățământ, în formarea şi evoluţia în carieră; Legea nr. 383/2005, reglementează cerinţele pentru educaţia copiilor şi adolescenţilor lipsiţi de sprijin familial adecvat sau cu probleme comportamentale; Legea învăţământului superior nr. 111/1998, cu modificările şi completările ulterioare, reglementează activitatea în sectorul de stat şi privat al învăţământ superior (o nouă lege este în curs de elaborare); Legea nr 179/2006, reglementează recunoaşterea rezultatelor competenţelor adulţilor fără a urma un sistem de educație formală, pentru a obține un certificat de calificare. Structura sistemului actual de educaţie este structurată pe cele patru niveluri: a Învăţământul preşcolar, de la 3 la 6 ani, este asemănător celui din România şi nu este obligatoriu. b. Învăţământul obligatoriu, începe la vârsta de 6 ani şi se desfăşoară de regulă pe o durată de 9 ani sau chiar 10 ani pentru copii cu dizabilităţi sau nevoi speciale. c. Învăţământul secundar, se desfăşoară în mai multe forme: Liceele cu o durata de 4/ 6 ani de şcoală (include formele de învăţământ postliceale); Şcolile secundare vocaţionale sau comerciale cu o durata de 2-3 ani (Střední odborná skola, Střední Prumyslova skola); Învăţământul vocaţional de artă cu o durată de 4-6 ani (konzervator). d. Învăţământul superior. Ca şi în România sistemul ceh de învăţământ superior este organizat conform convenţiei de la Bologna: licenţă, masterat, doctorat. Cursurile de licenţă sunt de 3/4/sau chiar 6 ani, urmate de programe de masterat de 1-3 ani. Cursurile de doctorat durează 3-4 ani. O schema completă a sistemului de învăţământ din Republica Cehă 1 este redată în figura cu numărul 1, unde, aşa cum se poate observa, sunt date: duratele formelor de învăţământ, vârsta elevilor aflaţi în şcolaritate, 1 The Education System in Czech Republic 2nd Edition, Prague, October 2012 , pg. 5, ISBN: 978-80-87601-12-9 4
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 nivelul de calificare, conform clasificării internaţionale standard a educaţiei ISCED, traseele curriculare, care pot fi urmate în vederea asigurării accesului la nivelul următor de studii [1]. PROGRAME DE STUDII DOCTORALE (SUD) ISCED 6 3-4 ani Mgr., Ing., SUM ISCED 5A SUM vîrsta 3 ani Mgr., Ing., Programe de studii masterat SUM ISCED 5A 6 ani 24 23 22 21 20 19 2 ani Programe de studii masterat SUM ISCED 5A 5ani Programe de studii licenţă - ISCED 5A Scola profesională Programe superioară de studii licenţă - 5A ISCED 5B 4 ani 3,5 ani 3 ani Precondiţie – examen de absolvire a şcolii / echivalent examen de bacalaureat 13 12 11 10 ISCED 5BInvatamânt de artă Cursuri postliceale cu diploma de bac ISCED 4A – 2 ani 20 19 18 17 16 15 SUM 1an DiS Invatamânt de artă ISCED 5B 6 ani Învăţământ secundar cu examen de finalizare a ciclului ISCED 3A 4 ani Cursuri post şcoala de ucenici ISCED 4C – 1, 15 ani Şcoala ucenici ISCED 3C 3 ani Şcoala ucenici ISCED 3C 2 ani Scola profesională superioară ISCED 5B 3 ani Cursuri completare ISCED 4C – 2 ani Şcoala specială ISCED 3C 2 ani Şcoala abilităţi practice ISCED-2C 1 an 5
  • UNIUNEA EUROPEANĂ 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Învăţământul obligatoriu pentru copii cu nevoi speciale ISCED 2C ISCED 1 9 ani Învăţământul obligatoriu pentru copii cu dizabiltăţi ISCED 2C ISCED 1 Învăţământul obligatoriu ISCED 2A ISCED 1 10 ani 10 ani Învăţământul preşcolar ISCED 0 3 ani Fig. 1 Schema sistemului de învăţământ din Republica Cehă Analizând figura cu nr. 1, învăţământul obligatoriu durează 9 ani, cel primar de la vârsta de 6 la vârsta de 11 ani, iar cel secundar obligatoriu, de la 11 la 15 ani. După absolvirea celor 9 ani de şcoala obligatorii, copiii dobândesc nivelul educaţiei de bază (základní vzdělání) şi primesc un raport de evaluare finală, care nu este însă o diploma (Vysvědčení). Ca nivel de calificare acest raport de evaluare finală corespunde nivelului 1 în clasificarea ISCED (International Standard Classification of Education) [2]. Învăţământul secundar superior se desfăşoară pe patru rute curriculare: • Învăţământul vocaţional, unde se studiază artele – muzica, dansul, pictura etc., cu o durata de 6/8 ani în funcţie de traseul curricular urmat şi care se încheie cu obţinerea diplomei de specialist diplomat DiS (diplomovaný specialista). • Învăţământul secundar general, cu o durată de minimum 4 ani, ce poate fi urmat numai după încheierea celor 9 ani de şcoala obligatorii. După absolvirea acestor studii, elevii primesc un certificat de maturitate (Maturitní zkouška, anexa 1), care dă de regulă accesul către învăţământul superior. Aceste programe de formare ale elevilor în învăţământul secundar sunt furnizate în mai multe tipuri de unităţi şcolare: Şcoli generale secundare (Gymnázium), Licee, Şcoli tehnice secundare (Střední odborné školy SOS) şi conservatoare pentru învăţământul de artă. Majoritatea programelor SOS au o durata de 4 ani, se încheie cu obţinerea diplomei de maturitate (Vysvědčení o maturitní zkoušce), cu aceeaşi recunoaştere ca şi cea obţinută la absolvirea unei şcoli generale secundare, dând acces la examenul de admitere în învăţământul superior [2]. • Învăţământul secundar vocaţional/profesional se desfăşoară în şcoli secundare vocaţionale (Střední odborné učiliště - SOU) cu o durata de 2 – 3 ani. După absolvire, elevii obţin o calificare profesională generală sau tehnică. Absolvenţii obţin calificări pentru anumite profesii tehnice sau economice sau poziţii/funcţii care necesită aptitudini tehnice de un nivel ridicat. Această formă de învăţământ pregăteşte tinerii direct pentru piaţa muncii şi cele mai des întâlnite şcoli în această formă de învăţământ sunt: şcolile de afaceri (Obchodní akademie), şcolile medii pentru agricultura (Střední zemědělská škola), şcolile medii de gastronomie (Střední odborná škola gastronomická), şcolile medii medicale (Střední zdravotnická škola), 6
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 şcolile medii pedagogice (Střední pedagogická škola), şi şcolile medii comerciale (Střední průmyslová škola). Pentru a putea avea acces la un certificat de maturitate (Maturitní zkouška) absolvenţii unor astfel de programe trebuie să mai urmeze doi ani de completare a studiilor. • Învăţământ secundar vocaţional/profesional (Střední vzdělání) cu o durata de 1-2 ani se desfăşoară în şcoli speciale (Odborná škola) sau şcoli de formare a abilităţilor practice (Praktické školy). Aceste programe de formare sunt adresate elevilor cu dizabilităţi, care nu au încheiat educaţia de bază. Diplomele de maturitate obţinute atât într-un gimnaziu, cât şi într-o şcoala medie specială, precum şi diplomele de maturitate obţinute la absolvirea şcolilor de muzică şi diploma obţinută la absolvirea altor şcoli de artă (Absolutorium), atestă o calificare de nivel 5 ISCED. Învăţământul terţiar vocaţional/profesional se desfăşoară în şcoli profesionale superioare (Vyšší odborné školy), care oferă o gamă variată de programe de formare profesională cu o durata de 3 – 3,5 ani, în cadrul cărora studenţii sunt pregătiţi pentru profesii ce necesită competenţe tehnice ce sunt comparabile cu cel mult 3 ani de învăţământ superior vocaţional/profesional din statele UE şi care au această formă distinctă de învăţământ superior (terţiar). Aceasta formă de învăţământ nu este oficial declarată ca parte a învăţământului superior. Vârsta medie de admitere la aceste şcoli profesionale superioare este de 19 ani. La absolvirea acestei forme de învăţământ se obţine diploma de specialist DiS (diplomovaný specialista), de nivel educaţional 5B ISCED, diplomă care nu dă însă acces la urmarea unui curs de masterat. Învăţământul superior, de tip universitar, se desfăşoară în instituţii omoloage celor din România universităţi (univerzita), academii (akademie) etc., care oferă programe de studii de licenţă (Bakalář), de masterat (Magistr) şi de doctorat (Doktor). Diploma de licenţă (Bakalář) este corespunzătoare nivelului 6 CEC/EQF (Cadrul European al Calificărilor), diploma de master sau inginer (Magistr/Inženýr) de nivel 7 CEC/EQF, respectiv diploma de doctor este de nivel 8 CEC/EQF. Titlurile obţinute ca urmare a absolvirii unei şcoli de învăţământ superior sunt reglementate în Republica Cehă, asemănător celor din România, astfel: - Diplome de licenţă - se acordă după cel puţin trei, cel mult patru ani de studiu (Bakalar, Bakalar umeni- în artă) - Diplome de master se acordă după cel puţin patru, dar nu mai mult de şase ani de studii în ştiinţele umaniste, ştiinţele naturale, drept, educaţie şi teologie, (Magistr, Magistr umeni – pentru artă). - Titlul de inginer (inzenyr, abr: Ing.) este în Cehia la acelaşi nivel cu gradul de master. Acesta este acordat în inginerie, economie, silvicultură, utilaje agricole şi domenii militare. - Titlul de arhitect-inginer (inzenyr arhitect, abbr:. Ing.arch) se acordă în domeniul arhitecturii. - Titlul titlurile de doctor în medicină (medic mediciny, abbr:. MUDr) şi doctor în medicina veterinară (Medic Veterinarni mediciny, abr MVDr) sunt titlurile pe care absolvenţii unui program de studii medicale, stomatologice şi veterinare le obţin fără doctorat prealabil. 7
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Absolvenţii programelor de masterat, care au dobândit o diplomă de master, pot, după prezentarea unei teze, să obţină următoarele titluri academice, aşa-numitele "titluri mici de doctorat" sau diplome universitare de doctorat: "Doctor în drept" (doctor prav, abbr: JUDr.), în domeniul umanist, educaţie, ştiinţelor sociale, "Doctor of Philosophy" (doctor filozofie, cooling: PhD.), în ştiinţe, "Doctor of Science" (doctor prirodnich ved, abbr: RNDr.), în farmacie "Doctor of Pharmacy" (doktor farmacie, abbr: PharmDr.), în teologie - "degree în theology" (Licentiate Theology, abbreviated to ThLic.) or "Doctor of Divinity" (doctor Theology, abbreviated to. ThDr.) [3]. Programele universitare de doctorat se desfăşoară numai în universităţi cu durata de 3-4 ani, iar la finalizarea acestor studii se obţine titlu de doctor în ştiinţe (Ph. D) sau în teologie (Th. D) 1.2 Educaţia adulţilor În iunie 2007, guvernul Republicii Cehia a adoptat “Strategia naţională pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”, document ce se referă, atât la formarea iniţială, cât şi la formarea continuă. Strategia a pornit de la analiza SWOT a formării profesionale continue şi a stabilit obiectivele strategice principale pentru dezvoltarea învăţării pe tot parcursul vieţii, astfel: recunoaşterea/permisivitatea (inclusiv recunoaşterea rezultatelor învăţării dobândite în contexte non-formale şi informale); acces egal, alfabetizare funcţională, adaptarea oportunităţilor educaţionale la nevoile de pe piaţa muncii; stimularea cererii de formare, asigurarea calităţii educaţiei şi formării şi dezvoltarea serviciilor de informare şi consiliere. Strategia a presupus şi corelarea obiectivelor strategice cu priorităţile programelor operaţionale de utilizare a fondurilor structurale europene alocate Republicii Cehe pentru perioada 2007 – 2013. Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului (MŠMT), împreună cu alte ministere, instituţii şi parteneri sociali, are anul 2015 ca termen de implementare a “Strategiei naţională pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii”. Planul de implementare a strategiei naţionale cuprinde următoarele măsuri [4]: - pentru învăţământul secundar superior – sprijinirea reformei curriculare în vedere ridicării nivelului de educaţie al elevilor, reducerea inegalităţii de şanse de acces la educaţie, sprijin pentru asigurarea transferabilităţii între diferitele programe de formare şi a legăturilor cu formarea continuă, facilitarea tranziţiei de la şcoala, la angajare pe piaţa muncii; - pentru învăţământul terţiar – dezvoltarea în cooperarea cu angajatorii a programelor de licenţă orientate spre practică, sprijin pentru adoptarea de programe care să permită adulţilor să înveţe în timp ce muncesc şi îşi îndeplinesc obligaţiile din viaţa de familie, înlăturarea obstacolelor pe care le întâmpină adulţii la accesul în învăţământul terţiar profesional şi universitar, creşterea calităţii activităţii instituţiilor de învăţământ superior, ridicarea gradului de transferabilitate în cadrul învăţământului terţiar (în special între şcolile profesionale de nivel terţiar şi instituţiile de învăţământ superior; - pentru formarea profesională continuă FPC – creşterea gradului de implicare a instituţiilor în formarea continuă şi sprijin pentru investiţiile în FPC, sprijin pentru recunoaşterea diferitelor rute de 8
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 dobândire a calificărilor, crearea condiţiilor pentru adaptarea continuă a programelor de formare profesională la nevoile pieţei muncii, dezvoltarea FPC în concordanţă cu nevoile cetăţenilor şi asigurarea accesibilităţii acestora, îmbunătăţirea standardelor profesionale ale furnizorilor de formare din cadrul intreprinderilor, dezvoltarea unui sistem de informare şi consiliere eficient. 1.2.1 Cadrul legal al activităţilor. În ceea ce priveşte educaţia continuă din Cehia, la momentul actual există instituţii care furnizează cursuri pentru adulţi, dar aceasta nu este reglementată de o lege specială. Finanţarea educaţiei continue este variată, prin faptul că atât şcolile publice, cât şi şcolile private (cu excepţia universităţilor) primesc subvenţii de la stat. În termenii continuării educaţiei, statul finanţează în mare măsură recalificările şi de asemenea educaţia oficialilor statului. Conform unui studiu efectuat de ministerul educaţiei, educaţia adulţilor a fost finanţată astfel: 45% de către cursanţi, 13% de către birourile de muncă, 33% de companii şi instituţii, iar restul procentelor până la 100%, prin alte forme de finanţare. Principalele repere legislative ce reglementează educaţia continuă sunt: - Legea Nr. 179/2006, cu privire la verificarea şi recunoaşterea formelor de educaţie continuă, este actul ce reglementează metodologia de verificare şi recunoaştere a competenţelor şi cunoştinţelor obţinute prin studiu sau la locul de muncă. Acest act furnizează în totalitate o perspectivă nouă asupra profesiilor, care sunt divizate în aşa-zisele „calificări” şi „calificări parţiale”. Legea permite obţinerea unui certificat de recunoaştere asupra unei aşa zise calificări parţiale, pe baza evaluării cunoştinţelor şi competenţelor. Recalificările se focalizează, atât pe şomeri, cât şi pe angajaţi, pentru ca aceste grupuri să fie capabile, fie să obţină un nou loc de muncă, fie să îşi menţină poziţia curentă. - Legea Nr. 435/2004, cu privire la reglementarea raporturilor de muncă. Ministerului Muncii şi Afacerilor Sociale - MEAS este obligat prin această lege să evalueze furnizorii de educaţie continuă în vederea acreditării instituţiilor educaţionale şi programelor l de educaţie. Condiţiile de acordare a acreditării a furnizorilor de educaţie sunt reglementate prin ordinul ministrului MEAS Nr. 524/2004. - Conceptul restructurării studiilor superioare din 2004 (reactualizate în 2005). Principalele obiective ale reformei educaţiei superioare au fost: completarea şi evaluarea tranziţiei spre structura Bologna cu individualizarea celor trei cicluri de învăţământ superior (licenţă, masterat, doctorat), susţinerea instituţiilor de studii superioare non-universitare şi evaluarea acestora cu scopul creşterii vizibilităţii, dezvoltării şi cercetării ştiinţifice, dar şi a contribuţiei acestora la programele de învăţare continuă. 1.2.2 Cinci priorităţi privind educaţia adulţilor în Cehia a) Analiza efectelor reformei în sectoarele educaţiei pentru adulţi [4] 9
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Nivelul scăzut de participare a populaţiei la educaţia continuă, implică o creştere anevoioasă a furnizării activităţilor educaţionale, şi se constată că este urmarea unui nivel scăzut de motivaţie în participarea la educaţia continue, atât din partea angajaţilor, cât şi a angajatorilor, dar şi o contribuţie relativ scăzută a nivelului de educaţie în societate. Guvernul a folosit fonduri europene pentru reglementarea cadrului instituţional, fiind înregistrate o serie de succese: referenţierea Cadrului Naţional al Calificărilor; dezvoltarea noii legi privind recunoaşterea rezultatelor educaţiei continue (legea nr. 179/2006), ceea ce permite adulţilor să îşi reînnoiască abilităţile şi competenţele prin educaţiei şi învăţare non-formală. b) Implementarea sistemelor de management a calităţii în formarea continuă [4] Abordarea evaluării sistemului de educaţie pentru adulţi prin prisma asigurării calităţii este extrem de importantă pentru profesionalizarea şi instituţionalizarea formării continue. la momentul actual doar programele de studii pentru licenţă sunt evaluate din punctul de vedere al respectării unui sistem de calitate.. Cehia este la începutul implementării sistemelor de evaluare a calităţii şi de dezvoltare a standardelor de calitate pentru instituţiile ce derulează programe de formare profesională continuă. c) Asigurarea accesibilităţii la obţinerea unei calificări superioare cu cel puţin cu un nivel [4] În prezent au început pregătirile pentru proiectelor care au drept scop dezvoltarea competenţelor-cheie ale populaţiei cehe adulte. Acestea pregătiri au în vedere: transformarea anumitor şcoli în centre de învăţare continuă (pentru adulţi cu abilităţi slabe sau şomeri), susţinerea educaţiei cetăţenilor dezavantajaţi (pentru a furniza stimulente financiare pentru susţinerea economică şi socială a indivizilor dezavantajaţi). Căile de învăţare flexibile şi individualizate din Cehia au fost dezvoltate de legislaţia prezentată anterior, introdusă în 2006, ceea ce permite obţinerea de “calificări parţiale” pentru profesiile ce pot fi folosite ca şi calificări propriu-zise pe piaţa muncii. Pentru promovarea dezvoltării competenţelor cheie printre adulţii migranţi/bilingvi, cărora li se oferă azil sau persoanele beneficiare de protecţie complementară, Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului coordonează un program de integrare, care oferă inclusiv cursuri gratuite în limba cehă. d) Evaluarea şi recunoaşterea a învăţării non-formale şi informale [4] Pe baza principiile comune adoptate în 2004 de către statele membre ale UE, în Cehia a fost pus în aplicare încă din 2007 un cadru legal pentru crearea sistemului de validare a învăţării non-formale şi informale. Legislaţia a introdus o metodă de validare uniformă, transparentă şi obiectivă pentru recunoaşterea abilităţilor şi competenţelor căpătate în context non-formal şi informal. Calificările au fost aliniate ca nivel la Cadrul National al Calificărilor din Republica Cehă. Prin faptul că pregătirea personalului diferă de la ţară la ţară în UE, în Cehia nu există cerinţe speciale pentru educarea sau pregătirea personalului care desfăşoară validarea învăţării non-formale şi informale. 10
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Verificarea şi recunoaşterea sunt conduse de “persoane autorizate”, care sunt împuternicite de a verifica, prin metoda definite în standardele evaluării relevante calificării, deţinerea de către candidat a competenţelor profesionale necesare practicării calificării pentru care a făcut cerere să fie examinat. e) Îmbunătăţirea monitorizării sectorului de educaţie pentru adulţi [4] Pe baza succeselor înregistrate la nivelul educaţiei primare, proces educativ considerat a fi monitorizat într-o manieră satisfăcătoare, se constată că şi educaţia continuă are în viitor nevoie de constituirea unui sistem de monitorizare cu scopul de a avea la îndemână pârghiile de îmbunătăţire ale acestui proces. 1.3 Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte informale şi nonformale 1.3.1 Cadrul Naţional Instituţional Cadrul instituţional pentru certificarea învăţării non-formale şi informale în Cehia, se rezumă la procesele explicitate în tabelul nr. 1 [5]. Tabelul nr. 1 Funcţia/Procesul Calificările şi standardele Instituţia sau instituţiile responsabile Calificările şi standardele de evaluare sunt aprobate de către Comitetele de evaluare Sectoriale. Comitetele sectoriale sunt formate din: angajaţii şi reprezentanţii angajatorilor, Institutul Naţional pentru Educaţia şi Pregătirea Tehnică şi Vocaţională (NUOV), Consiliul Naţional pentru Calificări şi ministerele relevante. Comitetele sectoriale implementează reacţiile pieţei muncii pentru îmbunătăţirea continuă a standardelor. Reglementarea procesului Responsabilităţile diferitelor instituţii sunt definite în legea 179/2006, cu de certificare a învăţării privire la verificarea şi recunoaşterea formelor de educaţie continuă. non-formale şi informale Evaluarea învăţării Evaluarea învăţării informale şi non-formale se face de către instituţii informale şi non-formale autorizate – acestea pot fi: şcoli, instituţii private, companii sau persoane (bazată pe standarde) – Unele standarde de evaluare impun prezenţa la evaluare a unei comisii (2, 3 pentru calificările parţiale persoane). În acord cu standardul de evaluare persoanele autorizate trebuie să aleagă metode de evaluare specifice şi relevante calificării. Evaluarea învăţării Evaluarea se face numai de către şcoli, în acord cu reglementările şi informale şi non-formale specificaţiile pentru calificarea completă specifică la nivel naţional. la nivel naț ional. Acelaşi reguli se aplică pentru persoanele care au obț inut calificări parț iale, dar nu au participat la programul de formală complet (bazată pe standarde) – Notă: Examenele finale pentru calificările VET la nivel liceal sunt toate definite pentru calificări complete Certificarea învăţării non- Certificatul este atribuit numai de către persoana autorizată sau juriu. Legea 11
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Funcţia/Procesul Instituţia sau instituţiile responsabile formale şi informale 179/2006 specifică informaţiile ce trebuie să figureze în certificat. pentru calificări parţiale Certificarea învăţării non- Legea 179/2006 stipulează cerinţele cu privire la documentaţie şi arhivarea formale şi informale procedurilor. Procedura de contestare: Candidaţii pot solicita comisiei de pentru calificări complete Acordarea de autorizaţii persoanelor contestaţii să revizualizeze procesul de evaluare. Se realizează de către comisiile de profil din cadrul ministerele ce îşi sau însuşesc calificarea parţiale respectivă (deocamdată sunt 6 ministere instituţiilor implicate – Ministerele Dezvoltării Regionale, Agriculturii, Industriei şi Comerţului, Afacerilor Interne, Educaţiei şi Transportului). Autorizaţia pentru o calificare parţială este valabilă 5 ani. Cei interesaţi în a deveni persoane sau instituţii autorizate trebuie să solicite autorizaţia. Monitorizare şi expertiză Procesul privind autorizarea este reglementat de legea 179/2006. Institutul Naţional pentru Învăţământul profesional şi tehnic TVET pentru abordarea generală a proceselor de recunoaştere 1.3.2 Responsabilităţi la nivel naţional, regional sau furnizor, conform aspectelor validării [5] În vederea evaluării şi certificării învăţării informale şi non-formale pentru calificările parţiale sau complete, în Republica Cehă există, pe nivele, o serie de categorii de responsabilităţi. La nivel naţional: - Armonizarea cadrului legislativ naţional; - Elaborarea standardelor calificării (incluzând criteriile şi modurile de evaluare - ex: prezentare orală, studiu de caz, demonstraţie practică, etc.); - Acordarea / anularea licenţei de evaluare şi certificare persoanelor/instituţiilor autorizate; La nivel regional: - Autorităţile regionale nu au o responsabilitate definită în mod specific cu privire la verificarea legislaţie în domeniul evaluării şi certificării învăţării informale şi non-formale, totuşi, au competenţe importante în domenii conexe cum ar fi - reactualizarea inventarului european cu privire la "Validarea raportului pe ţara a învăţării non-formale şi informale în Cehia"; - Regiunile sunt responsabile de infrastructura educaţiei şi formării profesionale (decid numărul şcolilor, calificările oferite etc. - Regiunile pot oferi stimulente pentru şcolile implicate în activităţi de învăţare pe tot parcursul vieţii (incluzând certificarea). 12
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 - În prezent, există un proiect la nivel naţional, cu rolul de a dezvolta reţele regionale de şcoli profesionale şi formare profesională, în scopul creşterii capacităţii acestora de a oferi formare profesională continuă, îndrumare şi recunoaştere a învăţării căpătate de către adulţi în contexte non-formale sau informale. Printre altele, proiectul oferă cursuri de formare pentru personalul şcolilor aceştia fiind instruiţi să utilizeze standardele de calificare şi evaluare pentru certificarea învăţării căpătate de către adulţi în contexte non-formale sau informale (precum şi pentru dezvoltarea programelor de învăţare pentru adulţi). Regiunile decid ce şcoli VET participă în proiect pe baza zonelor cu nevoi demografice. În România în mod similar au fost organizate cursuri de evaluator de competenţe şi formator La nivel instituţional: - Primirea cererilor de recunoaştere din partea cursanţilor, stabilirea şi comunicare procedurii de evaluare şi a evaluării în sine; - Evaluarea propriu – zisă şi decizia certificării; - Eliberarea certificatului. 1.4 Cadrul National al Calificărilor din Cehia raportat la Cadrul European al Calificărilor In prezent, în Republica Ceha exista trei subsisteme de calificări, care sunt însă conectate între ele şi asigură o transferabilitate limitată, fiindcă toţi descriptorii fac referire la rezultatele învăţării. Schema de mai jos2 prezintă nivelurile de calificare şi legătura cu sistemul actual de educaţie: CADRUL EUROPEAN AL CALIFICĂRILOR CEC/EQF CADRUL NAŢIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN REPUBLICA CEHĂ 7 6 5 2 SUD SUM SUL Diplome acordate ca urmare a unei forme de înv. superior 8 Dscriptorii Dublin DESCRRIPTORII CEC/EQF KKOV* NSK** NIVEL ISCED UNESCO 6 V 8 T 7 5 N,P 6 5 *** 5 4 R CEDEFOP – Czech Republic, VET in Europe, Country Report, 2011 – p. 21 13
  • Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 4 3 2 1 K,LM E,N C,E,J B CERTIFICATE ACORDATE CONFORM DESCRIPTORILOR NSK** GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Certificate de calificare acordate conform legii educaţiei naţionale UNIUNEA EUROPEANĂ 4 4 3 3 2 2 1 1 Fig. 2 Referenţierea calificărilor din Cehia *KKOV – clasificarea tipurilor de programe educaţionale **NSK= Registrul National al calificărilor – fiecare calificare are alocat un nivel exprimat în competente. Scara nivelurilor de calificare permite încadrarea fiecărei calificări complete sau parţiale din registru şi este comuna cu cea din Registrul National al Ocupaţiilor. Nivelurile de calificare sunt descrise cu referire la CEC/EQF. *** În Republica Cehă nu există corespondenţă pentru nivelul 5 al CEC/EQF În ceea ce priveşte Cadrul Naţional al Calificărilor din Republica Cehă literele ce simbolizează nivelul de calificare au semnificaţia specificată în tabelul nr 2. Tabelul nr. 2 CODUL B C J E E NIVELUL PROGRAMULUI DE STUDII Învăţământul primar – clasele 1-4 Învăţământul primar – clasele 4-9 Învăţământul secundar - clasele 9-13 Învăţământul secundar de doi ani cu certificat al şcolii de ucenici Învăţământul secundar de trei ani cu certificat al şcolii de ucenici 14
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 H Învăţământul secundar cu certificat al şcolii de ucenici K Învăţământul secundar cu examen de maturitate L Învăţământul secundar tehnic cu pregătire cu examen de maturitate M Învăţământul secundar tehnic cu examen de maturitate N Învăţământul superior tehnic fără diplomă de licenţă, cu diploma DiS P Învăţământul superior de artă fără diplomă de licenţă, cu diploma DiS R/SUL Învăţământul superior cu diplomă de licenţă T/SUM Învăţământul superior cu diplomă de master/doctor V/SUD Învăţământul superior cu diplomă de doctor În comparaţie cu Republica Cehă, România se află în plin proces de referenţiere a calificărilor. La momentul actual (martie 2013) se constată că s-a încheiat acest proces doar în zona învăţământului superior, Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) constituind Registrul Naţional al Învăţământulul Superior (RNCIS). Astfel, prin legea educaţiei naţionale nr.1 din 2011[8], referenţierea învăţământului superior din România la Cadrul European al Calificărilor (EQF/CEC) s-a făcut astfel: studiile universitare de licenţă corespund unui număr de credite de studii transferabile ECTS/SECT cuprins între 180 şi 240 şi se finalizează prin nivelul 6 din EQF/CEC; studiile universitare de master, reprezintă al II-lea ciclu de studii universitare şi se finalizează prin nivelul 7 din EQF/CEC - acestea au o durată normală de 1-2 ani şi corespund unui număr minim de credite de studii transferabile, cuprins între 60 şi 120; studiile universitare de doctorat reprezintă al III-lea ciclu de studii universitare şi permit dobândirea unei calificări de nivelul 8, conform EQF/CEC acestea se desfăşoară pe baza codului studiilor universitare de doctorat [8]. În ceea ce priveşte nivelul calificărilor din învăţământul preuniversitar, acestea se află în curs de referenţiere la CEC, în acest moment fiind clasificate pe patru clase: nivelul 1 (s-a obţinut numai până în anul 2010 prin şcolile de arte şi meserii – lucrător in domeniu), nivelul 2 (se obţine ca urmare a absolvirii şcolii profesionale), nivelul 3 (ca urmare a absolvirii liceului), nivelul 3 avansat (se obţine ca urmare a absolvirii unei şcoli postliceale) [9]. 2. Procesul de recunoaştere a calificărilor profesionale în Cehia 2.1 Cadrul legal şi instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte state membre ale Uniunii Europene, Spaţiul Economic European şi Confederaţia Elveţiană Recunoaşterea calificărilor profesionale şi lista documentelor necesare sunt reglementate în Republica Cehă prin legea nr. 18 din 2004. La fel ca şi în România, în Cehia există un punct de informare pentru recunoaşterea calificărilor profesionale - Centrul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale similar Centrului Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor din România [10]. Centrul furnizează informaţii despre recunoaşterea calificărilor profesionale şi reglementările aplicate în Cehia pe baza Directivei 2005/36/CE. Centrul coordonează activităţile autorităţilor de recunoaştere şi reprezintă Cehia la Comisia Europeană. Datele de contact ale Centrului sunt: Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, Centrul pentru Recunoaşterea Calificărilor Profesionale, Departamentul de 15
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 „Educaţie pentru adulţi”, Karmelitská 7, 118 12 Praga 1, tel.: + 420 257 19 33 76, e-mail: qualifications@msmt.cz, web: www.msmt.cz. Centrul gestionează bazele de date ce conţin profesiile reglementate şi nereglementate din Cehia. Pentru fiecare profesie există cerinţe de calificări, comisii de recunoaştere specifice şi reglementări legale ce guvernează profesia în Cehia. Baza de date specifică tipului de profesie conţine de asemenea informaţii privind procedura recunoaşterii (fig. 3) [6] şi formularul de aplicaţie pentru recunoaşterea unei calificări profesionale [7] (tradus în anexa 1). În cazul profesiilor reglementate punct de contact poate fi considerat mai degrabă Ministerul Industriei şi Comerţului, datorită faptului că este relevant prin numărul cel mai mare de profesii reglementate, aflate în administrarea sa. Datele de contact ale Ministerul Industriei şi Comerţului sunt: Na Františku 32, 110 15 Praha 1, Tel.: + 420224851111, Fax: + 420224811089, E-mail: posta@mpo.cz, web: www.mpo.cz Ca şi în România profesiile reglementate sunt recunoscute numai de autorităţile competente relevante 3 prin depunerea unei aplicaţii, însoţită de documentele aferente: formular de aplicaţie în limba cehă, identificarea personală, document ce atestă naţionalitatea candidatului, dovada calificărilor formale şi chitanţa ce atestă plata taxei administrative 2000 CZK [6]. Autoritatea de recunoaştere va examina dacă aplicaţia şi documentele ataşate conţin toate informaţiile necesare pentru a atesta calificările şi luarea unei decizii. Dacă este necesar, autoritatea competentă îi va solicita candidatului informaţii suplimentare. După primirea dosarului comisia de recunoaştere a calificării este obligată, potrivit dispoziţiilor din art. 24, paragraful 5 din legea nr. 18 din 2004, să ia o decizie în cel mult 60 de zile. În cazuri complexe, autoritatea poate depăşi acest termen dar este totuşi obligată să ia o decizie într-o perioadă de 90 de zile [3]. Ca urmare a examinării aplicaţiei depuse de către candidat, autoritatea competentă trebuie să ia o decizie care este conformă cu una din situaţiile: - calificarea profesionala este recunoscută, sau - comunică resortisantului metodele compensatorii, fie sub forma perioadei de stagiu, fie a unui test de aptitudini care trebuie susţinute de către candidat, sau - aplicaţia pentru recunoaşterea calificării profesionale este respinsă Măsuri compensatorii se aplică de către comisia de recunoaştere numai dacă există diferenţe substanţiale între competenţele certificate ale aplicantului şi cele necesare practicării profesiei în Cehia. Pe timpul perioadei de stagiu, candidatul prestează serviciile regulate sub supravegherea unei persoane competente profesional. O altă perioadă de pregătire ar putea face parte din această perioadă. Durata perioadei de adaptare nu poate să depăşească 3 ani. Testul de aptitudini de regulă constă într-o parte scrisă şi una orală. Ca regulă, este dat în limba cehă, în prezenţa unei comisii de recunoaştere reprezentativă pentru calificarea respectivă, universitate sau alta 3 De asemenea există o posibilitate de a solicita aplicaţia la Centrul de Recunoaştere a Calificărilor Profesionale care redirecţionează cererea la autoritatea competentă relevantă. 16
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 instituţie, având în vedere specializarea resortisantului. Examinarea constă în verificarea candidatului dacă deţine cunoştinţele şi competenţele necesare pentru practicarea profesiei, care nu au fost incluse în pregătirea anterioară a candidatului (examinarea costă maxim 5000 CZK). Deciziile luate de comisiile autorităţii de recunoaştere, pot fi contestate în termen de 15 zile de la dată anunţării deciziei. De asemenea deciziile neconforme pot fi atacate în instanţă, prin acţiune civilă (art. 72 şi art. 247 din legea nr. 150/2002) în decursul a 2 luni de la data trimiterii deciziei comisiei de evaluare a dosarului. Centrul NARIC CZ, membru al reţelei UE ENIC din 1997, furnizează informaţii privind calificările pe studii superioare în Cehia şi ţărilor UE, astfel se facilitează inclusiv recunoaşterea calificărilor profesionale a cetăţenilor cehi plecaţi la muncă în străinătate. Datele de contact: Centrul pentru Studii Superioare/ Centrul pentru Echivalarea Documentelor despre Educaţie – ENIC/NARIC, Udvou srpů 2024/2, 15000 Praha 5, Tel.: + 420257011335, Fax: + 420257531672, e-mail: naric@csvs.cz, web: www.naric.cz. De asemenea Institutul Naţional de Educaţie Tehnică şi Vocaţională (NUOV) este un centru de consultanţă pentru calificări de studii elementare sau superioare. La cererea autorităţilor competente, NUOV furnizează expertiză cu privire la nivelul de educaţie primită de către un resortisant sau conţinutul şi scopul educaţiei pentru calificarea solicitată, astfel încât să existe convingerea că resortisantul deţine competenţele necesare practicării profesiei reglementate în Cehia. NUOV cooperează cu instituţii similare din străinătate. Datele de contact: Institutul Naţional de Educaţie Tehnică şi Vocaţională, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10, Tel.: + 420 274 862 251 – 6, Fax: + 420 274 863 380, E-mail. nuov@nuov.cz, web: www.nuov.cz. 17
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Fig. 3 Procedura de recunoaşte a calificărilor şi serviciilor în Republica Cehă 18
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2.2 Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Profesiile reglementate şi autorităţile competente În vederea informării asupra profesiilor reglementate şi a autorităţilor competente din republica Cehă în prezentul capitol al studiului sunt întocmite tabelele cu nr. 3 şi 4, astfel: - tabelul cu numărul 3 conţine toate autorităţile competente din Republica Cehă, datele de contact ale acestora şi autorităţile competente omoloage din România, în acest fel atât cetăţenii români, dar şi autorităţile competente din România se pot informa cu uşurinţă asupra punctului de contact din Cehia pentru o profesie reglementată comună[10]; - tabelul cu numărul 4 conţine toate profesiile reglementate din republica Cehă (404) unde se regăsesc informaţii despre profesiile reglementate în Cehia: denumirea profesiei în trei limbi – cehă, engleză şi română, autoritatea competentă căreia aparţine profesia reglementată, nivelul de calificare cerut pentru profesia respectivă în Cehia, informaţia privind statul profesiei reglementate în România [11]. 2.1.1 Autorităţi Competente din Republica Cehă Tabelul nr. 3 Denumirea AC din Republica Cehă (CZ) Denumirea AC (limba engleză) Česká advokátní komora Czech Bar Association Denumirea AC omoloage din România Uniunea Naţională a Barourilor din România Česká komora architektů Czech Chamber of Architects Ordinul Arhitecţilor din Romania Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Czech Chamber of Certified Engineers and Technicians - Český báňský úřad Czech Mining Authority Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale Česká národní banka Czech National Bank Banca Naţională Română Český úřad zeměměřický a katastrální Czech Telecommunication Office Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre Drážní úřad Rail Authority Energetický regulační úřad Energetic Regulation Office Komora auditorů ČR Czech Chamber of Auditors Camera Auditorilor Financiari din Romania Komora daňových poradců ČR Czech Chamber of Tax Advisers Komora patentových Zástupců Czech Chamber of Patent Attorneys Camera Consultanţilor Fiscali Camera Naţională a Consilierilor în Proprietatea Industrială Český telekomunikační úřad Ministerul pentru Societatea Informaţională Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Autoritatea Feroviară Română Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei. Date de contact_CZ Národní 16, 11000 Praha, Tel. +420221729011, Fax:420224932989, Email: sekr@cak.cz Josefská 34/6, 118 00 Praha, Tel.: +420257535034,Fax: +420257532285, Email: cka@cka.cc Sokolská 15/1498, 120 00 Praha Tel.: +420227090111, Fax: +420227090120 Email: ckait@ckait.cz Kozí 4, P.O. BOX 140, 110 01 Praha Tel.: +420221775311, Fax: +420221775363 Email: sbs.cbu@worldonline.cz Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 Tel.: +420224411111, Fax: +420224412404, Email: podatelna@cnb.cz Sokolovská 219, P.O. BOX 02, 225 02 Praha Tel.: +420224004111, Fax: +420224004830 Email: podatelna@ctu.cz Pod Sídlištěm 1800/9, 182 11 Praha Tel.: +420284041111, Fax: +420284041204 Email: cuzk@cuzk.cz Wilsonova 80, 121 06 Praha, Tel.: +420 224 641 840, Email: drazni.urad@du-praha.cz Masarykovo nám. 5, 586 01 Jihlava Tel.: +420567580111, Fax: +420567580640 Email: eru@eru.cz Opletalova 55, 110 00 Praha Tel.: + 420224212670, Fax:+420224211905 Email: kacr@kacr.cz Kozí 4, 602 00 Brno, Tel.: +420542422311 Fax: +420542210306, Email: kdp@kdpcr.cz Gorkého 12, 602 00 Brno, Tel.: +420541248246, Fax: +420541219469 Email: chamber@czechpatentagents.info 19
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea AC omoloage din România Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Denumirea AC din Republica Cehă (CZ) Denumirea AC (limba engleză) Komora veterinárních lékařů ČR Chamber of Veterinary Surgeons Ministerstvo dopravy Ministry of Transport Ministerul Transporturilor Ministerstvo financí Ministry of Finance Ministerul Finanţelor Publice Ministerstvo kultury Ministry of Culture Ministerul Culturii Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo pro místní rozvoj Ministry for Regional Development Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministerul Economiei Ministerstvo spravedlnosti Ministry of Justice Ministerul Justiţiei Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministry of Education, Youth and Sports Ministerul Educaţiei Naţionale Ministerstvo vnitra Ministry of the Interior Ministerul Afacerilor Interne Ministerstvo zdravotnictví Ministry of Health Ministerul Sănătăţii Ministerstvo zemědělství Ministry of Agriculture Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Ministerstvo životního prostředí Ministry of the Environment Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Státní plavební správa State Navigation Authority Autoritatea Navală Română Státní úřad pro jadernou bezpečnost State Office for Nuclear Safety Agenţia Nucleara şi pentru Deşeuri Radioactive Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice Ministerul Dezvoltării regionale şi Administraţiei Publice Date de contact_CZ Palackého 1946/1, 612 00 Brno Tel.: +420 541 562 802 Fax: +420 549 256 407 Email: vetkom@vetkom.cz nábř. Ludvíka Svobody 12/22, P.O. Box 9, 11015 Praha, Tel.: +420972231111, Fax: +420 972 231 184, Email: podatel1@mdcr.cz Letenská15, 118 10 Praha Tel.: +420 257 041 111 Email: podatelna@mfcr.cz Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha Tel.: +420257085111, Fax: +420257311522 Email: posta@mkcr.cz Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha Tel.: +420 221 921 111, Fax: +420 224 918 391 Email: posta@mpsv.cz Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha Tel.: +420 224 861 111, Fax: +420 224 861 333 Email: posta@mmr.cz Na Františku 32, 110 15 Praha Tel.: +420224851111, Fax: +420224811089 Email: posta@mpo.cz Vyšehradská 16, 128 10 Praha Tel.: +420221997111, Fax: +420224919927 Email: posta@msp.justice.cz Karmelitská 7, 118 12 Praha Tel.: +420 257 193 111 Email: qualifications@msmt.cz Nad Štolou 3, 170 34 Praha Tel.: +420 974 811 111 Email: dotazy@mvcr.cz Palackého nám. 4, 128 01 Praha Tel.: +420224971111, Fax: +420224972111 Email: mzcr@mzcr.cz Těšnov 17, 117 05 Praha Tel.: +420221811111, Fax: +420224810478 Email: posta@mze.cz Vršovická 1442/65, 100 10 Praha Tel.: +420267121111, Fax: +420267310308 Email: posta@env.cz Jankovcova 4, 170 00 Praha Tel.: +420234637110, Fax: +420283870514 Email: reditelstvi@spspraha.cz Senovážné nám. 9, 110 00 Praha Tel.: +420221624111, Fax: +420221624760 Email: press@sujb.cz 2.2.2 Profesii reglementate In Republica Cehă sunt 404 profesii reglementate, din care 52 necesită formare armonizată cu legislaţia europeană (50 de profesii din sănătate, farmacie şi medicină veterinară, iar două profesii provin din arhitectură). În tabelul de mai jos sunt prezentate toate cele 404 profesii reglementate, cu informaţii privind denumirea, nivelul de calificare şi dacă profesia este, sau nu este, reglementată în România: 20
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul nr 4 21
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Tabelul nr. 4 Denumirea profesiei reglementate_CZ Poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob Pořádání kurzů k získání znalostí k výkonu speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace Projektová činnost ve výstavbě Výroba a opravy sériově zhotovovaných protéz, - trupových ortéz, - končetinových ortéz, - měkkých bandáží Vedení spisovny Adiktolog Advokát Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Agent de intervenţie pază Providing technical services for the protection of şi ordine property and persons Denumirea profesiei reglementate _EN Organization of courses în qualifying for operations în special protective disinfection, disinsectization and disinfestation Construction design Manufacture and repair of series produced protheses, - body ortheses, - limb ortheses, - soft bandages Keeper of public records Addictologist Advocate Alergologie a klinická imunologie Nihil Anesteziologie a intenzivní medicína Nihil Aplikace, výroba a opravy ortopedické obuvi Architect Architekt (Nabytá práva) Application, manufacture and repair of orthopaedic footwear Architect Architect Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Public health protection assitent Asistent pedagoga Teacher´s assistant Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie Proiectant inginer construcţii Tehnician protezistortezist Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Da Ministry of Industry and Trade Da Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Consilier psihologic Studii superioare nonMinistry of Health dependenţă alcool şi droguri universitare (3-4 ani) Diplomă de licenţă (sau de Avocat Czech Bar Association inginer)(SUL peste 4 ani) Medic specialist (alergologie şi imunologie Ministry of Health clinică) Medic specialist (anestezie şi terapie Ministry of Health intensivă) Tehnician Ministry of Industry and protezist-ortezist Trade Architect Czech Chamber of Architects Architect Czech Chamber of Architects Inspector sanitar Studii superioare nonMinistry of Health universitare (3-4 ani) Asistent universitar Ministry of Education, Atestat profesional obtinut la Agent de cadastru Tabelul nr 4 Diplomă de licenţă (sau de Ministry of Industry and inginer)(studii universitare – Trade SUL peste 4 ani) Da Da Da Da Da Da Da Da Da Da
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Auditorské služby (servicii de audit) Dental technician assistant Audit services Dyeing and chemical treatment of textiles Nihil Medic medicină generală Prosector assistant Autorizovaný inženýr Prosector assistant Autorizovaný technik Prosector assistant Basic medical training – Czech Republic Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí Safety advisor for the transport of dangerous goods on inland waterways Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí na silnici Safety advisor for the road transport of dangerous goods on roads Bezpečnostní poradce pro přepravu nebezpečných věcí pro železniční dopravu Expert contabilverificator Tehnician specializată în efectuarea disecţiilor şi a autopsiilo Tehnician specializată în efectuarea disecţiilor şi a autopsiilor Tehnician specializată în efectuarea disecţiilor şi a autopsiilo Finisor textile (vopsitor, imprimeur) Autoptický laborant Barvení a chemická úprava textilií Tehnician dentar Safety advisor for the railway transport of dangerous goods Inspector siguranţă operaţională Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Youth and Sport Asistent zubního technika Denumirea profesiei reglementate _EN absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Ministry of Health Este prof. reglementată în România Da Czech Chamber of Auditors Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Da Ministry of Health Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Health Ministry of Health Da Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Da Ministry of Industry and Trade Ministry of Health Da National Navigation Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Revizor general siguranţa circulaţiei Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Revizor siguranţa circulaţiei feroviare Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Bezpečnostní technik Technician for safety Tehnician minier Czech Mining Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Biologické hodnocení Biological Assessment Evaluator şi auditor de mediu Ministry of Environment Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Da Biomedicínský inženýr Biomedical Engineer Biochimist Ministry of Health Diplomă de licenţă (sau de Da 20
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Biomedicínský technik Biomedical technician Biotechnický asistent Biomedical technician Broušení a leptání skla Glass cutting and etching Báňská záchranná služba Báňský projektant Mining rescue service Mine planner Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Expert biochimist Consilier biochimist Denumirea AC_CZ Ministry of Health Ministry of Health Nivel de calificare inginer) (SUL peste 4 ani) Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Salvator minier Czech Mining Authority Expert minier Czech Mining Authority Medic specialist (chirurgie) Ministry of Health Da Da Cévní chirurgie Nihil Medic specialist (chirurgie vasculară) Daňový poradce Tax adviser Consultant fiscal Czech Chamber of Tax Advisers Dental hygienist Tehnician dentar Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Ministry of Health Dezinfektor Diabelotologie a endokrinologie Nihil Disinfector Nihil Diagnostická, zkušební a poradenská činnost Diagnosis, testing and consulting related to the v ochraně rostlin protection of plants Dodavatel, který vyrábí nebo dováží rozmnožovací materiál Dohled nad tepelným zpracováním odpadu Da Ministry of Industry and Trade Nihil Dermatovenerologie Da Gravor produse de sticlă Chirurgie Dentální hygienistka Este prof. reglementată în România Medic specialist (dermatovenorologie) Agent dezinfecţie, deratizare, dezinsecţie Medic specialist Şef centru protecţia plantelor şi mediului Ministry of Health Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Ministry of Health Ministry of Health Da Da Da Da Da Atestat competenţe profesionale Da Da Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Da Da Supplier who produces or imports propagating material Şef pepinieră silvicolă, pomicolă, viticolă Ministry of Agriculture Supervision of thermal waste treatment Inspector protecţia mediului Ministry of Environment Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da 21
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Dovoz a uvádění do oběhu premixů nebo Import and putting into circulation of premixes určitých proteinových krmiv nebo zrnin nebo or certain protein feedstuffs or grain plants or oil olejnin získaných prostřednictvím geneticky plants acquired via genetically modified modifikovaných organizmů nebo organisms or containing genetically modified obsahujících geneticky modifikované organisms organizmy Dovoz nebo vývoz jaderných položek nebo průvoz jaderných materiálů a vybraných položek Drezúra zvířat Importation or exportation of nuclear items or transit of nuclear materials and selected items Animal training Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Expert/inspector vamal Şef serviciu tehnic şi componente nucleare Dresor Druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem Second engineer officer on ships powered by Ofiţer mecanic maritim I hlavních motorů 3000 kW a více main propulsion machinery of 3000 kW or more Second engineer officer on ships powered by Druhý strojní důstojník pro lodě s výkonem main propulsion machinery of less than 3000 Ofiţer mecanic fluvial I hlavních motorů do 3000 kW kW Medic specialist Dětská a dorostová psychiatrie Nihil (psihiatrie) Nihil Medic specialist Dětská chirurgie (chirurgie pediatrică) Nihil Medic specialist Dětské lékařství (pediatrie) Inspector de specialitate Důlní měřič Mining surveyor inginer minier Důstojník palubní strážní služby Elektrodůstojník Elektrotechnik Energetický audit Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Ministry of Agriculture Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Ministry of Industry and Trade Ministry of Transport Ministry of Transport Da Ministry of Health Da Czech Mining Authority Chief electric officer Şef electrician maritim Ministry of Transport Auditor energetic pentru clădiri Da Ministry of Health Ministry of Transport Energy auditing Da Da Ofiţer de punte maritim Electrician maritim Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Health Officer în charge of a navigational watch Electrician Atestat competenţe profesionale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Da Da Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Trade Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare Da 22
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Ergoterapeut FARMACEUTI Farmaceutický asistent Fyzioterapeut Galvanizérství, smaltérství InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Ergotherapist (Occupational Therapist) (EN Pharmacist Pharmaceutical Assistant Physiotherapist Galvanization, enamelling Gastroenterologie Nihil Geologické práce Geological work Geomechanik Geomechanics manager Geriatrie Nihil Gynekologie a porodnictví Nihil Hematologie a transfúzní lékařství Nihil Hlavní důlní měřič Hodinářství Main mining surveyor Watchmaking Hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího Evaluation of properties of ionizing radiation záření řízením a vykonáváním zkoušek v sources performed through control of tests to the rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím extent and în the manner established în an předpisem implementing regulation Hodnotitel rizik ukládání odpadů Risk assesor of deposited waste Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Terapeut ocupaţional Farmacist Asistent farmacist Fizioterapeut Galvanizator, emaliator Medic specialist (Gastroenterologie) Expert geolog Inspector de specialitate geofizician Medic specialist (Geriatrie) Medic specialist (obstretică ginecologie) Medic specialist (Hematologie) Şef brigadă exploatare minieră Ceasornicar Măsurător de gaze, temperatură şi radiaţii Inspector de specialitate inginer minier Denumirea AC_CZ Ministry of Health Nivel de calificare peste 4 ani) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Ministry of Health Ministry of Health Ministry of Health Este prof. reglementată în România Da Da Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Da Ministry of Industry and Trade Da Ministry of Industry and Trade Czech Mining Authority Atestat competenţe profesionale Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Da Da Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la Safety absolvirea studiilor liceale Da Czech Mining Authority Ministry of Industry and Trade Czech Mining Authority Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da 23
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Holičství, kadeřnictví InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Barbering, hairdressing Hostinská činnost Restaurant services Hrudní chirurgie Nihil Hygiena a epidemiologie Nihil Infekční lékařství Nihil Insolvenční správce Insolvency administrator Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Denumirea AC_CZ Frizer, Coafor Ministry of Industry and Trade Inspector calitate producţie culinară Medic specialist (chirurgie toracică) Medic specialist (epidemiologie) Medic specialist (boli infecţioase) Administrator judiciar Inspector PSC Inspektor určeného technického zařízení Investiční zprostředkovatel Izolatérství Jednorázové měření emisí a měření úrovně znečištění Jiný odborný pracovník – logoped Jiný odborný pracovník – psycholog Jiný odborný pracovník ve zdravotnictví Kamnářství Kapitán lodě pro námořní plavbu Inspector of defined technical equipment Investment intermediary Consilier în investiţii Insulation Izolator Disposable measurement of emissions and measurement of pollution level Another professional - speech therapist Another professional - psychologist Other health worker Stove - fitting Captain of a naval ship Evaluator şi auditor de mediu Instructor logoped Psiholog Infirmier/infirmieră Instalator instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze Comandant nave maritime Nivel de calificare Ministry of Industry and Trade Este prof. reglementată în România Da Da Da Da Ministry of Justice Diplomă de licenţă (sau de inginer)( SUL 4 ani) Da National Navigation Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Czech National Bank Ministry of Industry and Trade Ministry of Environment Ministry of Health Ministry of Health Ministry of Health Da Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Ministry of Industry and Trade Ministry of Transport Da Da Da Da Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da 24
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Kapitán lodě pro vnitrozemskou plavbu Kardiologie Klasifikace jatečních těl jatečných zvířat (SEUROP) Klempířství a oprava karoserií InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Captain of a ship for inland waterways Nihil Classification of the carcasses of animals raised for meat (SEUROP system Butcher) Tinsmithery and vehicle bodies repair Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Comandant nave fluviale Medic specialist (cardiologie) Ciontolitor tranşator carne Tinichigiu carosier Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România National Navigation Authority Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Health Ministry of Agriculture Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Ministry of Industry and Trade Klinická biochemie Nihil Biochimist şef secţie, laborator Ministry of Health Da Klinická farmakologie Nihil Farmacist şef secţie, laborator Ministry of Health Da Klinická onkologie Nihil Medic specialist (oncologie) Ministry of Health Da Clinical Speech Therapist Logoped Ministry of Health Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Clinical psychologist Psiholog în specialitatea psihologie clinică Ministry of Health Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Chimney sweep Coşar Ministry of Environment Atestat competenţe profesionale Da Tehnician frigotehnist , frigotehnist Ministry of Environment Atestat competenţe profesionale Detector pierderi apă şi gaze Ministry of Environment Atestat competenţe profesionale Klinický logoped Klinický psycholog Kominictví Inspecting the correctness of wastewater pollution monitoring or measurement of the volume of wastewater discharged - Chemical laboratory technician / Chemical laboratory work Kontrola těsnosti chladicích a klimatizačních Leakage checking of refrigeration and air zařízení obsahujících regulované látky nebo conditioning eqipement containing regulated fluorované skleníkové plyny substances or fluorineted greenhouse gasses Kontrola těsnosti systému požární ochrany Check tightness of the fire protection system obsahujících regulované látky nebo containing controlled substances or fluorinated Kontrola správnosti sledování znečištění odpadních vod nebo měření objemu vypouštěných odpadních vod Laborant chimist Ministry of Industry and Trade Da 25
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ fluorované skleníkové plyny Kontrolní fyzik při testování spouštění výzkumného jaderného reaktoru Kontrolní technik typu ADR Kontrolní technik typu K Kontrolní testování mechanizačních prostředků na ochranu rostlin Koordinátor BOZP na staveništi InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Kovářství, podkovářství Laboratorní a jiná veterinární diagnostická činnost, provozování asanačního podniku Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România greenhouse gases Control physicist at startup testing research reactor Şef laborator control tehnic de calitate a combustibilului nuclear State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Inspection technician of the ADR type Inspector de trafic A.R.R. Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Inspection technician of the K type Inspector exploatare trafic Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Check testing of machineries used în plant protection Coordinator for safety and health matters on the construction site Helmsman I, Helmsman II, Helmsman Kormidelník I. třídy, Kormidelník II. Třídy, III, :Inland navigation professions Kormidelník III. Třídy Kosmetické služby Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Cosmetic services Forging, horseshoeing Laboratory and other diagnostic veterinary activities, operating a decontaminations enterprise Analist calitate Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă Timonier, timonier maritim/fluvial Cosmetician Forjor-arcurar Tehnician veterinar Laborant medical şef Laboratorní asistent Laboratory assistant Laboratorní pracovník Laboratory worker - Lodník Deck hand Marinar, pilot naval, barjist Loďmistr Boatswain Şef echipaj maritim/fluvial Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Ministry of Labour and Diploma (post-secondary Social Affairs education), including Annex Employment Services II (ex 92/51, Annex C,D) Administration National Navigation Authority Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade Chamber of Veterinary Surgeons of Czech Republic Ministry of Health Ministry of Health Atestat competenţe profesionale Da Da Da Da Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat competenţe profesionale Da Da Da National Navigation Authority Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Transport Diploma (post-secondary education), including Annex Da 26
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România II (ex 92/51, Annex C,D) Lékařská genetika Nihil Lékařská mikrobiologie Nihil Malířství, lakýrnictví, natěračství Masér/nevidomý a slabozraký masér Masérské, rekondiční a regenerační služby Maxilofaciální chirurgie Painting, varnishing, coating Masseur/Blind and Asthenopic Masseur Massage, reconditioning and regeneration services Nihil Mezinárodní přeprava radioaktivních odpadů International transport of radioactive waste to v rozsahu a způsoby stanovenými the extent and în the manner established în an prováděcím právním předpisem implementing regulation Mlynářství Mlékárenství Montáž, opravy a rekonstrukce chladících zařízení a tepelných čerpadel Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení Milling Processing of milk and dairy products Installation, repair and reconstruction of cooling equipment and heat pumps Installation, repair, Inspection and testing of electrical equipment Montáž, opravy, revize a zkoušky plynových Installation, repair, inspection and testing of gas zařízení a plnění nádob plyny equipment and filling of vessels with gas Montáž, opravy, revize a zkoušky tlakových zařízení a nádob na plyny Installation, repair, inspection and testing of pressure equipment and gas vessels Medic specialist (genetică) Medic specialist (microbiologie) Zugrav, vopsitor lacuitor lemn Maseur Fiziokinetoterapeut Da Da Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Atestat competenţe profesionale Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Ministry of Health Conducător activitate de transport rutier Agent transporturi interne & externe Prelucător prin aşchiere Tehnician în industria cărnii, laptelui şi conservelor Tehnician frigotehnist Tehnician energetician/electrician Operator instalaţii îmbuteliere gaz petrol lichefiat Inspector ISCIR Da Da State Office for Nuclear Safety Ministry of Industry and Trade Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Atestat competenţe profesionale Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade Da Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Trade Da Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Trade Da 27
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Denumirea profesiei reglementate _EN Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Denumirea AC_CZ Montáž, opravy, revize a zkoušky zdvihacích zařízení Installation, repair, inspection and testing of lifting equipment Inspector ISCIR Ministry of Industry and Trade Motorář 1. třídy Motorman class 1 Motorář 2. třídy Motorman class 2 Myslivecký hospodář Nakládání s jadernými materiály Nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem Nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k porušování zákazu chemických zbraní Nakládání s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny zneužitelnými k porušování zákazu bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní Game Keeper Nuclear materials management International transport of radioactive waste to the extent and în the manner established în an implementing regulation Handling with the highly hazardous chemicals related to those which could be abused for breaking of a prohibition of chemical weapons Handling with the highly hazardous biological agents and toxins which could be abused for breaking of a prohibition of bacteriological (biological) and toxin weapons Nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin Management of seeds and seedlings of forest wood species Nakládání se zdroji ionizujícího záření v rozsahu a způsoby stanovenými prováváděcím právním předpisem Ionising radiation sources management to the extent and în the manner established în an implementing regulation Nihil Nefrologie Neurochirurgie Neurologie Nucený správce/likvidátor investiční společnosti nebo investičního fondu Nihil Nihil Receiver/Liquidator of a management/investment company or investment Conducător tramvai (vatman) Conducător tramvai (vatman) Paznic de vânătoare Şef serviciu tehnic şi componente nucleare Agent transporturi internationale Ministry of Transport Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la Ministry of Agriculture absolvirea studiilor liceale Diplomă de licenţă (sau de State Office for Nuclear inginer)(studii universitare Safety peste 4 ani) Diplomă de licenţă (sau de State Office for Nuclear inginer)(studii universitare Safety peste 4 ani) Ministry of Transport / State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale State Office for Nuclear Safety Da Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Ministry of Agriculture Da State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la Safety absolvirea studiilor liceale / Da Inginer de cercetare în exploatări forestiere Laborant tehnică nucleară Medic specialist (nefrologie) Medic specialist (neurochirurgie) Medic specialist (neurologie) Practician în insolvenţă Da Ministry of Health Da Ministry of Health Da Ministry of Health Da Czech National Bank Diploma (post-secondary education), including Annex Da 28
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Denumirea profesiei reglementate _EN (lichidator de firme de management/investitii sau fonduri de investitii) Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO fund Nukleární medicína Nihil Nutritional Assistant Nutriční terapeut Nutritional Therapist Nivel de calificare Este prof. reglementată în România II (ex 92/51, Annex C,D) Medic specialist Nutriční asistent Denumirea AC_CZ Asistent de nutriţie Nutriţionist şi dietetician Ministry of Health Ministry of Health Ministry of Health Da Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Da Da Conservator opere de artă şi monumente istorice Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Purchase and sale, rental, development, manufacture, repair, modification, safekeeping, storage, transportation, disabling and destruction of security material Inspector documente secrete Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Námořník 1. třídy Able seaman Marinar Námořník 2. třídy Ordinary seaman Marinar Trade în animals used for livestock - breeding Tehnician veterinar Shaping Formator Nákup a prodej kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty Purchase and sale of cultural monuments of items of cultural value Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu Obchod se zvířaty pro zájmové chovy Obráběčství Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la Ministry of Transport absolvirea studiilor liceale Ministry of Industry and Atestat competenţe Trade profesionale Ministry of Industry and Atestat competenţe Trade profesionale Ministry of Transport Evaluator de proprietăţi: Oceňování majetku pro – věci movité, - věci Valuation of property - movable assets, Diploma (post-secondary valori mobiliare, imobiliare, Ministry of Industry and nemovité, - nehmotný majetek, - finanční immovable assets, - intangible assets, - financial education), including Annex active intangibile, active Trade majetek, - podnik assests, - enterprises II (ex 92/51, Annex C,D) financiare, intreprinderi Professional training of selected personnel Diplomă de licenţă (sau de State Office for Nuclear Odborná příprava vybraných pracovníků Title:Nuclear and radiation professions not Formator inginer)(studii universitare Safety elsewhere classified peste 4 ani) Şef district, centru, ocol Atestat profesional obtinut la Odborný lesní hospodář Forestry manager silvic Ministry of Agriculture absolvirea studiilor liceale Da Da Da Da Da Da 29
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Odborný pracovník pro řízení údržby InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Technician for management of assembly, operation and maintenance - Title:Mining mechanic Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Specialist în public health protection Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků Professional în laboratory methods and preparing of medical products Odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany specially qualified person on a field of fire protection Odpalovač ohňostrojů Odpovědný zástupce provozovatele vodovodů nebo kanalizace Odpovědný zástupce za licencovanou činnost Fireworks shotfirer Responsible representative of a water piping and sewage system operator Responsible Representative Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Inginer mecanic maşini instalaţii miniere Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Czech Mining Authority Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Ministry of Health Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Ministry of Health Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Ministry of the Interior Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Czech Mining Authority Atestat competenţe profesionale Da Operator la tratarea şi epurarea apelor uzate Ministry of Agriculture Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Electrician pentru utilizarea energiei electrice Energetic Regulation Office Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Asistent medical comunitar Laborant farmacie Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor Confecţioner produse pirotehnice Operátor primární části reaktorového bloku Operator of the primary part of the reactor unit Medic specialist (oftalmologie) Inginer exploatare instalaţii nucleare Operátor sekundární části reaktorového bloku Operator of secondary part of the reactor unit Inginer centrale nuclearoelectrice Research reactor operator Cercetător în centrale nuclearoelectrice Repair of other means of transport and work Maistru mecanică Oftalmologie Operátor výzkumného reaktoru Opravy ostatních dopravních prostředků a Nihil Ministry of Health State Office for Nuclear Safety Da Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la Safety absolvirea studiilor liceale Da State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la Safety absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Da 30
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ pracovních strojů Opravy silničních vozidel Optometrista Opětovné uvedení jaderného reaktoru do kritického stavu po výměně jaderného paliva InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN machineries Road vehicles repair Optometrist Restart of a nuclear reactor to criticality following a nuclear fuel re-load Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO agricolă Inginer autovehicule rutiere Optometrist Inginer-şef exploatare nucleară Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Trade Ministry of Industry and Trade Da Ministry of Health Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(SUL peste 4 ani) Da Ortopedie Nihil Medic specialist (ortopediedie) Ministry of Health Ortoptista Orthoptist Oftalmolog Ministry of Health Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Orthotic-prothetic Technician Confecţioner proteze ortopedice Ministry of Health Atestat competenţe profesionale Da Orthotist-Prothetist Tehnician protezistortezist Ministry of Health Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Agriculture Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Agriculture Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Ministry of Agriculture Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Ortoticko-protetický technik Ortotik-protetik Operator de însămânţări Osoba odborně způsobilá pro provádění Competent person for insemination and embryos artificial la animale inseminace a vpravování embryí inseminační insert by insemination technique technikou Operator de însămânţări Osoba odborně způsobilá pro činnost Competent person for activities of a pigs breeder artificiale la animale chovatelského podniku prasat company Osoba odborně způsobilá pro činnost uznaného chovatelského sdružení Osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata Osoba oprávněna podepisovat zemědělské skladní listy Osoba pro provádění průzkumných a diagnostických prací, souvisejících s výstavbou, opravou, údržbou a správou Competent peron for activities of accredited breeder association Person responsible for care of handicapped animals Person authorised to sign agricultural stocks Şef reproducţia şi selecţia animalelor Da Dresor animale de companie Atestat competenţe Ministry of Agriculture persoane cu handicap profesionale Tehnician gestiune stoc Atestat profesional obtinut la Ministry of Agriculture absolvirea studiilor liceale Person providing surveys and diagnostic Şef district căi ferate, poduri, operations associated with the construction, Ministry of Transport drumuri repair, maintenance and management of roads Diplomă de licenţă (sau de inginer)(SUL peste 4 ani) Da Da Da 31
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Denumirea profesiei reglementate _EN pozemních komunikací Osoba pro výkon běžných prohlídek mostů a pozemních komunikací Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Person providing routine bridge and road inspections Osoba pro výkon hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací Tehnician laborant pentru lucrări de drumuri şi poduri Inginer de cercetare în Person providing main and extraordinary bridge construcţii de căi ferate, and road inspections drumuri şi poduri Osoba provádějící kontrolu výrobce Inspections of organic food producers and biopotravin a osoby, která uvádí bioprodukty persons placing organic products or organic nebo biopotraviny do oběhu foods into circulation Osoba provádějící kontrolu žadatele, ekologického podnikatele, výrobce nebo Inspections of organic enterpreneurs and persons dodavatele ekologických krmiv nebo classified în the transition period rozmnožovacího materiálu Osoba provádějící revize, prohlídky a zkoušky technických zařízení na železnici Osoba přepravující zvířata Inspector for the revision, the examination and test of specified technological equipment -Title: Railway professions not elsewhere classified Person transporting animals Inspector calitate producţie culinară Inspector calitate producţie culinară Inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor Agent transporturi Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Ministry of Transport Diplomă de licenţă (sau de inginer)(SUL peste 4 ani) Da Ministry of Transport Diplomă de licenţă (sau de inginer)(SUL peste 4 ani) Da Ministry of Agriculture Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Agriculture Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Rail Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Atestat competenţe profesionale Atestat profesional obtinut la Ministry of the Interior absolvirea studiilor liceale Ministry of Agriculture Da Osoba vykonávající službu v jednotce SDH obce jako své zaměstnání Paid firefighter în municipal (company) voluntary fire unit Osoba způsobilá pro testování a posuzování hospodářských zvířat Livestock testing and assessment Şef centru reproducţia şi selecţia animalelor Ministry of Agriculture Atestat competenţe profesionale Da Rail vehicle driver Mecanic locomotivă şi automotor Rail Authority Atestat competenţe profesionale Da Osoba řídící drážní vozidlo Ostraha majetku a osob Otorinolaryngologie Ověřování množství emisí skleníkových plynů podle jiného právního předpisu Security of property and persons - Title: Security guard / Warden Nihil Verifying the volume of greenhouse gas emissions Servant pompier Denumirea AC_CZ Agent de intervenţie pază şi ordine Medic specialist (Otorinolaringologie) Monitor mediul înconjurător Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Ministry of Health Ministry of Environment Da Da Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da 32
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Denumirea profesiei reglementate _EN Ověřování výsledků zeměměřických činností Verification of results of survey activities Ověřování zprávy o emisích a certifikaci systému kvality Verifying of emission reports and quality system certification Oční optika Optician Ošetřovatel Nurse Auxiliary Palubní asistent Patentový zástupce zahraniční usazený Patologie Deck assistant Patent attorney foreign settled Nihil Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Şef oficiu cadastru Manager al sistemelor de management de mediu Optician Soră medicală Ofiţer de punte maritim aspirant/ Consilier în proprietate industriala Medic specialist (patologie) Pedagog şcolar Pedagog volného času Leisure-time instructor Pedikúra a manikúra Pedicure and manicure Pedichiurist, manichiurist Pekařství, cukrářství Brewing and malting Operator la fabricarea berii, operator la fabricarea malţului Pivovarnictví a sladovnictví Brewing and malting Plastická chirurgie Nihil Pneumologie a ftizeologie Nihil Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Czech Office for Diplomă de licenţă (sau de Surveying, Mapping and inginer)(SUL peste 4 ani) Cadastre Ministry of Environment Ministry of Industry and Trade Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Este prof. reglementată în România Da Da Da Ministry of Health Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Czech Chamber of Patent Attorneys Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Da Ministry of Education, Atestat profesional obtinut la Youth and Sports absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Trade Da Ministry of Industry and Trade Da Operator la fabricarea berii, Ministry of Industry and perator la fabricarea malţului Trade Medic specialist Ministry of Health (chirurgie plastică) Medic specialist Ministry of Health Da Da 33
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Podnikatel v energetických odvětvích – fyzická osoba Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady Pojistný matematik Pojišťovací agent (agent de asigurari) Pokrývačství, tesařství Porodní asistentka/porodní asistent Porážení jatečných zvířat na jatkách InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Entrepreneur în the energy sector Disposal of hazardous waste Actuary Insurance broker Roofing, carpentry Nihil Slaughter of slaughter animals at slaughterhouses-Title:Butcher / Butchery Poskytování nebo zprostředkování Provision or mediation of the consumer credit spotřebitelského úvěru (broker de credite de Title: consum) Credit broker Providing Expert Opinion pursuant to Section 11 Poskytování odborných vyjádření podle § 11 of Act on IPPC - Title: zákona o integrované prevenci Environmental consultant/Environmental policy consultant /Environmental assessor Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Providing services related to occupational safety and health Title:Health and Safety Officer Poskytování tělovýchovných a sportovních Provision of physical education and sport služeb v oblasti ... services related to occupational safety and health Posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území Assessment of impacts of plans and projects on evropsky významné lokality nebo ptačí sites of community importance or bird area oblasti Pověření k hodnocení nebezpečných Assessment of Hazardous Properties of Waste Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO (pnemonologie şi ftiziologie) Manager energetic Specialist în managementul deşeurilor Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Energetic Regulation Office Atestat competenţe profesionale Da Diploma (post-secondary Ministry of Industry and education), including Annex Trade II (ex 92/51, Annex C,D) Actuar Czech National Bank Broker în asigurări Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Czech National Bank Constructor de acoperişuri Da Da Da Ministry of Industry and Trade Da Moaşă Ministry of Health Da Măcelar Ministry of Agriculture Ofiţer bancar (credite, marketing, produse şi servicii bancare) Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Evaluator şi auditor de mediu Ministry of Environment Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Coordonator în materie de securitate şi sănătate în muncă Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Instructor sportiv Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Evaluator şi auditor de mediu Ministry of Environment Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Evaluator şi auditor de Ministry of Environment Diplomă de licenţă (sau de Da Da Da 34
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN vlastností odpadů uvedených v příloze č. 2 k zákonu č. 185/2001 Sb. Pod označením from Annex II (codes H1, H2, H3-A, H3-B, kódem H1, H2, H3-A, H3-B, H12, H13 a H12, H13 a H14)of Act Nr. 185/2001 Coll H14 Pověření k hodnocení ostatních Assessment of Hazardous Properties of Other nebezpečných vlastností odpadů uvedených Waste from Annex II of Act Nr. 185/2001 Coll v příloze č.2 k zákonu č.185/2001 Sb. Pracovní lékařství Nihil Pracovník pro řízení montáže, provozu a elektroúdržby zařízení Worker for management of assembly, operation and maintenance of electro – equipmentTitle:Electronic technician Projektant instalace elektrických zařízení Planner of install electric equipment Projektování pozemkových úprav Provoz jaderného zařízení nebo pracoviště III. A IV. Kategorie Land adjustment planning Title:Forestry planning (roads, transport,..) Operation of a nuclear installation or category III or IV workplace Provozovatel dráhy Rail system operator Provozovatel drážní dopravy Railway undertaking Provozování autoškoly Provozování cestovní kanceláře Provozování jiné veterinární asanační činnosti Provozování krematoria Provozování pohřební služby Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Decontaminator Medic specialist (ergo-terapie) Inginer electromecanic minier Tehnician cadastru forestier Laborant tehnică nucleară Agent feroviar marfă Conductor tren Tour operators Agent turism Operating of funeral estabilishments Ministry of Health Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Ministry of Health Îngrijitor cabinete veterinare Operator la instalaţii de ardere Antreprenor servicii funerare Este prof. reglementată în România Da Da Inginer electromecanic minier Atestat profesional obtinut la Czech Mining Authority absolvirea studiilor liceale Instructor auto Operation of crematoriums Nivel de calificare inginer)(studii universitare peste 4 ani) mediu Driving instruction Operating other veterinary decontamination activities Denumirea AC_CZ Da Czech Mining Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Agriculture Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(sSULpeste 4 ani) Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la Rail Authority absolvirea studiilor liceale Ministry of Industry and Atestat competenţe Trade profesionale Ministry of Industry and Trade Chamber of Veterinary Studii superioare nonSurgeons of Czech universitare(3-4 ani) Republic Rail Authority Da Da Da Da Da Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Trade Da 35
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Provozování solárií Provozování střelnic a výuka a výcvik ve střelbě se zbraní Provozování vodní dopravy pro cizí potřeby Provádění archeologických výzkumů Provádění balzamace a konzervace InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Operation of solariums Operation of shooting ranges and shooting courses Water transport operation for the other people s necessary Conduct of archaelogical research Embalming and conserving- Title: Funeral undertaker Provádění dobrobolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách Performance of voluntary auctions of movables under the Public Auctions Act Provádění měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a ke kontrole spalinových cest Implementation measuring the efficiency of combustion sources and discharges and to control flueways Provádění osobní dozimetrie a dalších činností v oblasti radiační ochrany Performance of personal dosimetry and other activities în the field of radiation protection Provádění pyrotechnického průzkumu Provádění rekonstrukce nebo jiných změn ovlivňujících jadernou bezpečnost jaderné elektrárny Provádění staveb, jejich změn a odstraňování Pyrotechnical research Performance of reconstruction or other changes affecting nuclear safety of a power plant Construction of civil engineering structures, their alteration and demolition Provádění technicko bezpečnostního dohledu Technical and safety supervision of waterworks ve vodních dílech Provádění trhacích a ohňostrojných prací Blasting and fireworks Title:Blasting technician Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Cosmetician Operator la tragere şi muniţie Şef uzină, centrală electrică, gaze, apă Cercetător în arheologie Îmbălsămător Şef licitaţie Coordonator intervenţii active în atmosferă Laborant control dozimetrie Şef formaţie la fabricarea armamentului şi muniţiei Cercetător în centrale nuclearoelectrice Expert inginer construcţii Este prof. reglementată în România Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Atestat competenţe profesionale National Navigation Authority Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Culture Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Da Da Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Trade Da Atestat competenţe profesionale State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la Safety absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Da State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Ministry of Industry and Trade Da Da Inginer maşini hidraulice şi pneumatice Ministry of Agriculture Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Curăţitor-sablator Ministry of Industry and Atestat competenţe Da 36
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Provádění veřejných dražeb – dobrovolných, - nedobrovolných InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Public auctions - voluntary, - compulsory První palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti 3000 GT a více Chief mate on ships of 3000 gross tonnage or more První palubní důstojník pro lodě o hrubé prostornosti menší než 3000 GT Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Executor judecătoresc Comandant navă maritimă cu tonaj mai mare de 3000t Denumirea AC_CZ Trade profesionale Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Chief mate on ships of less than 3000 gross tonnage První strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů 3000 kW a více První strojní důstojník pro lodě s výkonem hlavních motorů do 3000 kW Práce se zvířaty pro laboranty, techniky a ošetřovatele Průvodcovská činnost horská Nivel de calificare Ministry of Transport Comandant navă cu tonaj Ministry of Transport mai mică de 3000t Şef mecanic navă maritimă Chief engineer officer on ships powered by main cu tonaj mai mare de Ministry of Transport propulsion machinery of 3000 kW or more 3000kW Chief engineer officer on ships powered by main Şef mecanic navă cu tonaj Ministry of Transport propulsion machinery of less than 3000 kW mai mic de 3000kW Work with animals for laboratory staff, Ministry of Agriculture technicians and attendants Ghid de turism montan, drumeţie montană / monitor de Working as a mountain guide or leader- Title: schi, snow-board şi Ministry of Industry and Ski and/or mountain / canyon guide/ mountain sporturi de alunecare Trade leader pe zăpadă Este prof. reglementată în România Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat competenţe profesionale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Da Psychiatrie Nihil Medic specialist (psihiatrie) Ministry of Health Psycholog Psychologist Psiholog Ministry of Health Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Psychological consulting and diagnostics Psiholog în specialitatea consiliere psihologică Ministry of Industry and Trade Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Pyrotechnian Confecţioner produse pirotehnice Czech Mining Authority Atestat competenţe profesionale Da Psychologické poradenství a diagnostika Pyrotechnik Péče o dítě do tří let věku v denním režimu Daily care of children up to the age of three Educator puericultor Da Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Da 37
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Přeprava jaderných materiálů a Transport of nuclear materials and radioactive radioaktivních látek stanovených substances laid down în an implementing legal prováděcím předpisem regulation Převozník I. třídy, Převozník II. Třídy, Ferryman class I, Ferryman class II, Ferryman Převozník III. Třídy class III Přidávání radioaktivních látek do Adding of radioactive substances into consumer spotřebních výrobků při jejich výrobě nebo products during their manufacturing or přípravě nebo k dovozu či vývozu takových preparation or import or export of such products výrobků Přímé řízení provádění jednotlivých kroků Direct control of implementation of individual testů fyzikálního a energetického spouštění steps within tests of a nuclear power plant na blokové dozorně reaktorového bloku physical and power start-up în the reactor unit’s jaderné elektrárny (provozní fyzik) main control room (operational physicist) Radiační onkologie Radioasistent Radiodůstojník Radiologický asistent Radiologický fyzik Radiologický technik Nihil Radio assistant - Title: Ship's Radio operator, class II, merchant marine Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Şef agenţie colectare şi expediţie mărfuri Marinar bac I,II,III Laborant tehnică nucleară Fizician Medic specialist (oncologie) Radiotelegrafist Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România State Office for Nuclear Safety Diploma postliceala Da National Navigation Authority Atestat competenţe profesionale Da State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la Safety absolvirea studiilor liceale State Office for Nuclear Safety Ministry of Health Ministry of Transport Radio officer Ofiţer radiotelegrafist Ministry of Transport Radiographer/Radiotherapist Radioterapeut Ministry of Health Clinical physicist Radioterapeut Ministry of Health Clinical Dozimetrist Radioterapeut Ministry of Health Radiologie a zobrazovací metody Nihil Rehabilitační a fyzikální medicína Nihil Medic specialist (radiologie şi imagistică) Medic specialist (recuperare fizică) Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Da Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Diplomă de licenţă (sau de inginer)(SUL peste 4 ani) Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Da Da Da Da Da Ministry of Health Da Ministry of Health Da Restaurování děl z oboru výtvarných umění, Restoration of art works that are not cultural která nejsou kulturními památkami nebo Restaurator bunuri monuments or parts thereof but are held în Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la jejich částmi, ale jsou uložena ve sbírkách culturale collections of museums and galleries or that are Trade absolvirea studiilor liceale muzeí a galerií nebo se jedná o předměty objects of cultural value kulturní hodnoty Restaurování kulturních památek, které jsou Restoration of cultural monuments, which are Restaurator opere de artă şi Ministry of Culture Studii superioare non- Da Da 38
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi Revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení v provozu Revizní technik elektro Revizní technik plynových zařízení Revizní technik tlakových zařízení Revizní technik zdvihacích zařízení InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO works of visual art or artistic handicraft monumente istorice Inspection, checking and testing of specified technical equipment în operationTitle:Technical equipment inspector Inspector cu supravegherea şi verificarea tehnică a instalaţiilor Auditorial technician for electro equipment Electrician minier Auditorial technician for gas equipment Title: Mining mechanic Auditorial technician for press equipment Title: Mining mechanic Auditorial technician for lifting equipment Title: Mining mechanic Maistru minier Maistru minier Maistru minier Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România universitare(3-4 ani) Inspection, checking and testing of specified technical equipment în operation Atestat competenţe profesionale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat competenţe Czech Mining Authority profesionale Atestat profesional obtinut la Czech Mining Authority absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la Czech Mining Authority absolvirea studiilor liceale Czech Mining Authority Da Da Da Da Da Revmatologie Nihil Medic specialist (reumatologie) Ministry of Health Ministry of Health Da Rostlinolékař Phytopatologists Laborant structură macroscopică şi microscopică Ministry of Agriculture Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Rozbory ke zjištění koncentrace znečišťujících látek v odpadních vodách Rybářský hospodář a jeho zástupce Sanitář Silniční motorová doprava – nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny Analysing the Concentration of Polluting Substances în Waste Water Fish farmer and deputy fish farmer Medical Orderly Road vehicle transport - national haulage operated by vehicles with a maximum permissible weight of 3.5 tonnes Operator la tratarea şi epurarea apelor uzate Piscicultor Infirmier/infirmieră Şofer autocamion/maşină de mare tonaj Služby soukromých detektivů Private detective services Detectiv Slévárenství, modelářství Casting, pattern - making Turnator metale Ministry of Environment Da Ministry of Agriculture Ministry of Health Ministry of Industry and Trade Diploma postliceală Atestat competenţe profesionale Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Ministry of Industry and Da Da Da 39
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Nivel de calificare Este prof. reglementată în România State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Ministry of Labour and Social Affairs Employment Services Administration Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Decontaminator Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Pedagog de recuperare Ministry of Education, Youth and Sports Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Motorist Ministry of Transport/National Navigation Authority Atestat competenţe profesionale Da Ofiter mecanic maritim aspirant Ministry of Transport Ofiter mecanic maritimI Ministry of Transport Pompier Ministry of the Interior Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Pompier Ministry of the Interior Atestat competenţe profesionale Da Inginer mecanic maşini instalaţii miniere Czech Mining Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Atestat competenţe profesionale Da Atestat competenţe profesionale Da Denumirea AC_CZ Trade Směnový inženýr při řízení a provozu celé jaderné elektrárny. Sociální pracovník Shift engineer în the management and operation of the entire nuclear power plant Social worker Speciální ochranná dezinfekce, dezinsekce a Special protective disinfection, disinsectization deratizace – bez použití toxických nebo and disinfestation - without using toxic or high vysoce toxických chemických látek a toxic chemical substances and chemical products chemických přípravků Speciální pedagog Strojmistr Strojní asistent Strojní důstojník Strojník jednotky HZS podniku Strojník jednotky SDH obce (podniku) Strojník těžního stroje Střelmistr Technicko – organizační činnost v oblasti požární ochrany Special education teacher Machine minder - Title: Engine operator class I, II, III Engine assistant Officer în charge of an engineering watch Title: Engineer, First class, merchant marine Machinist în company professional fire unit Title: Firefighter Machinist în municipal (company) voluntary fire unit Firefighter Hoisting engineer Shotfirer Inginer-şef exploatare nucleară Asistent social nivel mediu Artificier de mină Cadru tehnic cu atribuţii Fire protection technical - organizational activity în domeniul prevenirii şi Czech Mining Authority Ministry of Industry and Trade Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Da 40
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Technický auditor vodovodů a kanalizací Technický dozor pro vedení důlních a pozemních děl InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Technical auditor of water piping and sewage systems Mining deputy Technik pověřený dozerem nad elektrickou Technician for supervising electro components částí težního zařízení of mining facility Technik pověřený dozorem nad strojní částí Technician for supervising machinery těžního zařízení components of mining facility Technik pověřený dozorem nad udržováním Technical supervision over maintenance of a jámy mine shaft Technik požární ochrany Technik speciálních služeb jednotky HZS podniku Technik vedoucí odstřelů Traumatologie Urgentní medicína Trenér Truhlářství, podlahářství Umístění jaderného zařízení nebo úložiště radioaktivních odpadů Fire protection technician Technician of special services în company proffesional fire unit Blasting technical manager Nihil Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO stingerii incendiilor Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Inspector de specialitate inginer construcţii Ministry of Agriculture Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Şef brigadă exploatare minieră Czech Mining Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Electrician minier Czech Mining Authority Technician minier Technician minier Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor Tehnician pentru sisteme şi instalaţii de limitare şi stingere a incendiilor Artificier la lucrări de suprafaţă Antrenor Joinery, flooring Tâmplar, dulgher Şef serviciu tehnic şi componente nucleare Da Da Da Ministry of the Interior Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of the Interior Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Czech Mining Authority Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Medic specialist (paramedic) Trainer Title: Coach/Trainer Siting of a nuclear installation or radioactive waste repository Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la Czech Mining Authority absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la Czech Mining Authority absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Education, Atestat profesional obtinut la Youth and Sports absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Trade State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da 41
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Utracení zvířete (Pod kontrolou VŠ) Uvádění jaderného zařízení do provozu InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Denumirea AC_CZ Humane killing of animals Title: Responsible of a laboratory animal centre / Ministry of Agriculture Putting into operation of nuclear facilities Učitel druhého stupně základní školy Učitel jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Učitel mateřské školy Učitel náboženství Učitel odborného výcviku v zařízení sociální péče State Office for Nuclear Safety Driving school instructor Instructor auto Ministry of Transport Teacher at the second stage (6 - 9 grades) of basic school [lower secondary level] Teacher of language school authorised for state language examinations Profesor învăţămant gimnazial Nursery school teacher Educatoare Religion teacher Profesor de religie Ministry of Education, Youth and Sports Ministry of Education, Youth and Sports Ministry of Education, Youth and Sports Ministry of Education, Youth and Sports Vocational training teacher at an educational care cente Interpret, traducător Profesor în învăţământul profesional şi de maiştri Učitel střední školy Teacher at the first stage (1 - 5 grades) of basic Profesor învăţămant primar school [primary level] (învăţător) Profesor în învăţământul Teacher at upper secondary school liceal, postliceal Učitel uměleckých odborných předmětů základní umělecké školy, střední odborné školy a konzervatoře Teacher of artistic vocational subjects of primary art school, secondary vocational school and academy of art Profesor Učitel vyšší odborné školy Teacher of a higher vocational school Profesor în învăţământul liceal, postliceal VETERINÁRNÍ LÉKAŘI Veterinary Surgeon Chirurg vetiranar Učitel prvního stupně základní školy State Office for Nuclear Safety Specialist în managementul deşeurilor Uvádění radionuklidů do životního prostředí Discharge of radionuclides into the environment v rozsahu a způsoby stanovenými to the extent and în the manner established în an prováděcím předpisem implementing regulation Učitel autoškoly Inginer-şef exploatare nucleară Nivel de calificare Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Diplomă de licenţă (sau de inginer)(SUL peste 4 ani) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Este prof. reglementată în România Da Da Da Da Da Da Da Ministry of Education, Atestat profesional obtinut la Youth and Sports absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Education, Youth and Sports Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Ministry of Education, Youth and Sports Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Ministry of Education, Atestat profesional obtinut la Youth and Sports absolvirea studiilor liceale hamber of Veterinary Surgeons of Czech Republic Ministry of Education, Youth and Sports Da Da Da 42
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Vedoucí důlní degazace Vedoucí reaktorového bloku Vedoucí směny výzkumného reaktoru Vedoucí větrání Velitel jednotky HZS podniku Velitel jednotky SDH obce (podniku) InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Engineering technician for degassing Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Epurator gaze Reactor unit supervisor - Shift supervisor of the research reactor - Engineering technician for mine ventilation Commander în company professional fire unit Title:Fire officer (Chief) Voluntary commander în municipal (company) voluntary fire unit Title: Fire officer (Chief) Subinginer minier Şef grupă intervenţie Şef grupă intervenţie Veterinární technik Veterinary technician Tehnician veterinar Vnitrozemská vodní doprava Inland water transport - Nihil Medic specialist (medicină internă) Water rescue service Salvamar Plumbing, heating Instalator Educator Profesor -Tutore Vnitřní lékařství Vodní záchranářská služba Vodoinstalérství, topenářství Vychovatel Denumirea AC_CZ Czech Mining Authority State Office for Nuclear Safety State Office for Nuclear Safety Czech Mining Authority Ministry of the Interior Ministry of the Interior Nivel de calificare Studii superioare nonuniversitare(exactly 4 years) Diplomă de licenţă (sau de inginer)(SUL peste 4 ani) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Studii superioare nonuniversitare (exactly 4 years) Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Atestat competenţe profesionale Chamber of Veterinary Atestat profesional obtinut la Surgeons of the Czech absolvirea studiilor liceale Republic Ministry of Industry and Atestat competenţe Trade profesionale Ministry of Health Ministry of Industry and Trade ( Ministry of Industry and Trade Ministry of Education, Youth and Sports Este prof. reglementată în România Da Da Da Da Da Atestat competenţe profesionale Studii superioare nonuniversitare (3-4 ani) Performance of continuing supervision of Vykonávání soustavného dohledu na Laborant control compliance with radiation protection at State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la dodržování radiační ochrany na pracovištích dozimetrie workplaces III. and IV. category Title: Radio Safety absolvirea studiilor liceale III. A IV. Kategorie protection officer (non-medical) Vykonávání soustavného dohledu na Performance of continuing supervision of State Office for Nuclear Atestat competenţe dodržování radiační ochrany při lékařském compliance with radiation protection concerning Laborant control dozimetrie Safety profesionale ozáření na pracovištích II. A vyšší kategorie medical exposure în the workplace II. and higher Vykonávání soustavného dohledu s přímou Performing systematic supervision with direct State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la zodpovědností za zajištění radiační ochrany responsibility for radiation protection în the Laborant control dozimetrie Safety absolvirea studiilor liceale při vykonávání radiačních činností performance of radiation protection Da Da Da 43
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Performance of particular stages of Vyřazování z provozu jaderného zařízení decommissioning of a nuclear installation or nebo pracoviště III. Nebo IV. Kategorie v category III or IV workplace to the extent and în jednotlivých etapách a v rozsahu a způsoby the manner established în an implementing stanovenými prováděcím předpisem regulation Výkon zeměměřických činností Výroba a opravy hudebních nástrojů Výroba a zpracování paliv a maziv Geodesic activities Manufacture and repair of musical instruments Manufacture and processing of fuels and lubricants Výroba a úprava kvasného lihu, konzumního Production and processing of fermented spirits, lihu, lihovin a ostatních alkoholických consumer spirits and other alcoholic beverages nápojů (s vyjímkou piva, ovocných vín, (except for beer, fruit wines, other wines and ostatních vín a medoviny či ovocných mead, and growers´ own fruit distillates) destilátů získaných pěstitelským pálením) Výroba a úprava lihu sulfitového nebo lihu syntetického Production and processing of sulphite or synthetic alcohol Výroba krmiv s použitím doplňkových látek Production of feedstuffs using supplementary nebo premixů a zpracování určitých substances or premixes and the processing of proteinových krmiv certain protein feedstuffs Výroba nebezpečných chemických látek a Manufacture of dangerous chemicals and nebezpečných chemických směsí a prodej dangerous chemical mixtures and sale of chemických látek a chemických směsí chemicals and chemical mixtures classified as klasifikovaných jako vysoce toxické a high toxic and toxic toxické Výroba tepelné energie a rozvod tepelné Generation and distribution of heat energy, not energie, nepodléhající licenci realizovaná ze under a licence, from heat sources with an zdrojů tepelné energie s instalovaným installed capacity per source of more than 50 výkonem jednoho zdroje nad 50 kW kW Výroba, dovoz a uvádění do oběhu doplňkových látek Nihil Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Inginer-şef exploatare nucleară State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Inginer geodez Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Constructor-reparator de instrumente muzicale Laborant petrochimist Operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare Operator la prepararea băuturilor alcoolice şi răcoritoare Consultant tehnic în producţia de cereale / Inginer maşini termice / Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade Da Ministry of Industry and Trade Da Ministry of Industry and Trade Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Ministry of Agriculture Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Diploma (post-secondary Ministry of Industry and education), including Annex Trade II (ex 92/51, Annex C,D) Ministry of Industry and Trade / Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) 44
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Manufacture, installation, repair of electrical machines and appliances, electronic and telecommunication equipment Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Montator, reglor, testor aparatură de telecomunicaţii şi instalaţii de semnalizare, centralizare şi blocare Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Ministry of Industry and Trade Výrobu premixů nebo kompletních a Production of premixes or complete and doplňkových krmiv s použitím doplňkových supplementary feedstuffs using supplementary látek nebo s použitím premixů nebo pro substances or using premixes, or for the výrobu a zpracování určitých proteinových production and processing of certain protein krmiv nebo pro zpracování krmiv s feedstuffs or for the processing of feedstuffs nadlimitním obsahem nežádoucích látek with an excessive content of undesirabl / Diploma (post-secondary Ministry of Agriculture education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Výstavba jaderného zařízení nebo pracoviště IV. Kategorie / State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Ministry of Industry and Trade Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Performance of a construction of a nuclear installation or category IV workplace Development, manufacture, repair, modification, Inginer tehnolog în transportation, purchase and sale, rental, storage, fabricarea armamentului disabling and destruction of arms and şi muniţiei ammunition Controlor calitate pentru Výzkum, vývoj, výroba, ničení, Research, development, manufacture, execuţia elementelor la zneškodňování, zpracování, nákup a prodej destruction, disabling, processing, purchase and armament şi muniţie výbušnin sale of explosives Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva Vědecký vedoucí spouštění výzkumného reaktoru Start-up scientific supervisor of research reactor. Všeobecná sestra/ Všeobecný ošetřovatel Nihil Title:Nurse Všeobecný praktický lékař Vůdce malého plavidla Nihil Small boat leader Zacházení s přípravky na ochranu rostlin při Handling of plant protection products în podnikatelské činnosti v zemědělství a entrepreneurial activities în farming and forestry Asistent de cercetare în centrale nuclearoelectrice Asistent medical Medic specialist (medicină generală) Conducător ambarcaţiuni agrement pe ape interioare Tehnician agronom Ministry of Health Da Ministry of Health Da National Navigation Authority Da Ministry of Agriculture Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da 45
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România lesním hospodářství Zajištění odborného nakládání s odpady (odpadový hospodář) Zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP Zaměstnanec jednotky HZS podniku Zdravotnický asistent Zdravotnický záchranář Zdravotní laborant Zdravotně – sociální pracovník Zednictví Zkoušení nebezpečných vlastností látky nebo směsi Zkoušení osiva a sadby Zkušební komisař autoškoly Zkušební komisař pro zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o vydání zbrojního Specialist în managementul deşeurilor Diploma (post-secondary education), including Annex Ministry of Environment II (ex 92/51, Annex C,D) Activities related to the protection and prevention of occupational risks Manager al sistemului de management al riscului Firefighter în company professional fire unit Pompier Ministry of Labour and Social Affairs Atestat profesional obtinut la Employment Services absolvirea studiilor liceale Administration Atestat profesional obtinut la Ministry of the Interior absolvirea studiilor liceale Atestat competenţe Ministry of Health profesionale Diploma (post-secondary Ministry of Health education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Atestat competenţe Ministry of Health profesionale Diploma (post-secondary Ministry of Health education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Ministry of Industry and Trade Waste Manager Health care worker Paramedic Medical/Biomedical laboratory Technician Ergoterapeut Paramedic Tehnician sanitar Health - social worker Asistent medical comunitar Bricklaying Pietrar Testing of dangerous properties of substances and preparations for purposes of notification Laborant chimist Testing of seed and planting materia Driving school examiner Examination commissioner for exams for achieving the competence for holding and Consultant tehnic în producţia de cereale, plante tehnice şi furaje Evaluator de competenţe profesionale conducatori auto / Da Da Da Da Da Da Da Ministry of Environment Da Ministry of Agriculture Da Ministry of Transport Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Ministry of the Interior Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da 46
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ průkazu Zlatnictví a klenotnictví Zneškodňování regulovaných látek Znovuzískavání regulovaných látek při recyklaci výrobku a znovuzískávání fluorovaných skleníkových plynů Znovuzískávání regulovaných látek a jejich následné zneškodnění, regenerace nebo recyklace Zpracování dokumentace a posudku InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Goldsmithing and jewellery - making Frigotehnist Recovery of regulated substances în product recycling and recovery of fluorinated greenhouse gases / Recovery of controlled substances and their destruction, regeneration or reclamation Preparation of Documentation and Expert Reports Zpracování hodnocení rizika Preparation of Risk Evaluation Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov Zpracování rozptylových studií a zpracování Bijutier metale preţioase Recovery of regulated substances în product recycling and recovery of fluorinated greenhouse gases Processin of rubber compounds Zpracování kůží a kožešin Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România Atestat competenţe profesionale Da carrying weapons Zpracování gumárenských směsí Zpracování kamene Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Stonemasonry Leather and fur processing Ministry of Industry and Trade Recovery of regulated substances în product recycling and recovery of fluorinated greenhouse gases Ministry of Environment Atestat competenţe profesionale Specialist în managementul Ministry of Environment deşeurilor Atestat competenţe profesionale Da Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da Evaluator şi auditor de mediu Operator la prelucrarea cauciucului Director control risc Zidar pietrar Confecţioner / blănar îmbrăcăminte din blană îmbrăcăminte din piele şi înlocuitori, la comandă Production of the forest management plan and forest management programmes Lucrător în procesarea de fructe de pădure şi ciuperci de pădure Preparation of dispersion studies and expert Evaluator şi auditor de Ministry of Environment Ministry of Industry and Trade Preparation of Risk Evaluation Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade Ministry of Agriculture Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Ministry of Environment Atestat competenţe Da 47
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ odborných posudků Zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků Zpracovávání návrhu katalogizačních dat Zprostředkovatel práce Zpětný dovoz radioaktivních odpadů vzniklých při zpracování materiálů vyvezených z České republiky Zubní instrumentářka InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO statements mediu Operator la fermentarea Tobacco processing and manufacture of tobacco tutunului şi fabricarea products produselor din tutun Denumirea profesiei reglementate _EN Processing of cataloguing data Administrator baze de date Employment agent Referent de specialitate forţă de muncă şi şomaj Re-import of radioactive waste originated în the procesing of materials exported from the Czech Republic Dental Assistant Zubní lékař Nihil Zubní technik Nihil Zámečnictví, nástrojářství Závodní Závodní dolu Závodní lomu s produkcí do 500 000t ročně Závodní lomu s produkcí nad 500 000t ročně Locksmithery, tool-making Managing engineer Mining manager Quarry manager for quarry with annual production below 500 000t Quarry manager for quarry with annual production above 500 000t / Asistent medical Medic stomatolog Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România profesionale Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Industry and Trade Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Labour and Social Affairs Atestat profesional obtinut la Employment Services absolvirea studiilor liceale Administration Diplomă de licenţă (sau de State Office for Nuclear inginer)(studii universitare Safety peste 4 ani) Atestat competenţe Ministry of Health profesionale Ministry of Health Tehnician dentar Ministry of Health Sculer-matriţer Da Da Diploma (post-secondary education), including Annex II (ex 92/51, Annex C,D) Da Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Da Ministry of Industry and Trade Inspector de specialitate inginer minier Şef unităţi miniere - Czech Mining Authority Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Atestat profesional obtinut la Czech Mining Authority absolvirea studiilor liceale Atestat profesional obtinut la Czech Mining Authority absolvirea studiilor liceale Czech Mining Authority Da 48
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ Osoba odborně způsobilá k péči o kuřata chovaná na maso InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN Competent person to care for chickens reared for meat Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Crescător de păsări Člen (zaměstnanec) jednotky SDH obce (podniku) Řeznictví a uzenářství Voluntary firefighter în municipal (company) voluntary fire unit Butchery and meat processing Ministry of Environment Atestat competenţe profesionale Este prof. reglementată în România Atestat competenţe profesionale Ministry of Industry and Atestat profesional obtinut la Trade absolvirea studiilor liceale Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade Da Da Atestat competenţe profesionale Da Atestat competenţe profesionale Da Ministry of Health Atestat competenţe profesionale Da State Office for Nuclear Safety Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Ministry of Agriculture Diplomă de licenţă (sau de inginer)(studii universitare peste 4 ani) Da Servant pompier Ministry of the Interior Măcelar Ministry of Industry and Trade Driver of ambulace, transport of sick and Şofer ambulanţă wounded Control and supervision of handling individual Řízení a kontrola manipulací s jednotlivými Şef laborator control nuclear fuel assemblies of a nuclear power plant, soubory jaderného paliva uvnitř tehnic de calitate a inside a power reactor unit, out of the fresh reaktorového bloku mimo uzel čerstvého combustibilului nuclear nuclear fuel storage equipment (control paliva (kontrolní fyzik) physicist) Crescător-îngrijitor de Management and supervision of animal animale de laborator Řízení a kontrola pokusů na zvířatech experiments Řidič ZZS; dopravy nemocných a raněných Nivel de calificare Ministry of Environment Údržba nebo servis zařízení obsahujícího Maintenance or servicing of applications regulované látky nebo fluorované skleníkové containing regulated substances or fluorinated Maistru frigotehnist plyny greenhouse gasses Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, Accounting consulting, bookkeeping, tax Consultant în contabilitate, vedení daňové evidence (consultant în accounting contabil, contabil fiscal contabilitate, contabil, contabil fiscal) Činnosti, při kterých je porušována integrita Montator bijuterii pe corp Activities disturbing the integrity of human skin lidské kůže Operator spălător textile Čištění a praní textilů a oděvů Cleaning and washing of textiles and clothing Denumirea AC_CZ Řízení a odpovědnost za výkon Management of Geological Work (Authorised Supervizor geolog şi foraj geologických prací (odpovědný řešitel Ministry of Environment Person to Carry out Geological Work) geologických prací) Řízení služeb monitorování na pracovištích Control of services în the field of monitoring State Office for Nuclear Studii superioare nonIII. a IV. kategorie podle příslušných workplaces of 3rd and 4th cathegory according / Safety universitare(3-4 ani) předpisů to relevant regulations Řízení služeb měření a hodnocení obsahu Control of services în the field of measuring and Laborant apă şi apă grea State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la přírodních radionuklidů ve stavebních evaluation of natural radionuclides concentration Safety absolvirea studiilor liceale materiálech, ve vodě určené k veřejnému în building materials, drinking water for public Da Da 49
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei reglementate_CZ zásobování pitnou vodou a v balené vodě’ Řízení služeb měření a hodnocení výskytu radonu a produktů přeměny radonu ve stavbách a stanovení radonového indexu pozemku’ Řízení služeb osobní dozimetrie InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate _EN supply and bottled water Control of services în the field of measuring and evaluation of radon and its decay products concentration în buildings and determination of radon-related index of a site Control of services în the field of personal dosimetry Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO / Laborant control dozimetrie Denumirea AC_CZ Nivel de calificare Este prof. reglementată în România State Office for Nuclear Atestat profesional obtinut la Safety absolvirea studiilor liceale State Office for Nuclear Safety Studii superioare nonuniversitare(3-4 ani) Da 50
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 2.3 Statisticile IMI PQ pe profesiile reglementate înregistrate în sistem din Cehia comparativ cu aceleaşi din Romania Conform datelor furnizate de pagina web pusă la dispoziţie de Comisia Europeană [13], după intrarea României în Uniunea Europeană (01.01.2007-2012) cererile privind recunoaşterea calificărilor au fluctuat, fig. 4 - (718 în 212, 4059 în 2011, 5489 în 2010, 4411 în 2009, 4933 în 2008 respectiv 2048 în 2007). 6000 5000 4000 3000 Număr cereri 2000 1000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fig 4. Numărul cererilor resortisanţilor români în UE pentru recunoaşterea calificărilor Totalul cererilor de recunoaştere a calificărilor a fost în cei cinci ani, după aderarea României la UE, de 21658, topul profesiilor respectiv ţărilor gazdă fiind redat în figurile cu nr. 5 şi 6, iar situaţia pe ţări în tabelul nr 5. tabelul nr 5 Recunoaşterea calificărilor în tările gazdă ale UE AT BE BG CY CZ DK FI FR DE EL HU IE IT 276 4376 85 412 6 144 44 564 1946 448 543 517 5121 LU MT NL PL PT SK SI ES SE UK IS NO CH 12 6 146 4 24 7 17 256 213 6174 9 41 Total 267 21658 Fig. 5 Topul profesiilor din România cerute spre a fi recunoscute în tările UE 48
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Fig. 6 Topul ţărilor gazdă ce au înregistrat cereri de recunoaştere Marea Britanie, Italia, Belgia, Germania, Franţa etc. In ceea ce priveşte utilizarea platformei IMI, pentru a obţine informaţii despre profesiile reglementate în anul 2012 Comisia Europeană, a publicat următoarele date [14]: Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale: - număr de cereri trimise România 33 1,1% din total, Cehia 27 0,9% din totalul cererilor la nivel UE; - număr de cereri primite în România 470 15,2% din total, Cehia 85 2,7% din totalul cererilor la nivelul UE; Pentru acces pe piaţa prestării serviciilor: - număr de cereri trimise România 1- 0,2 % din total, Cehia 14- 3,4% din totalul cererilor la nivel UE; - număr de cereri primite în România 121-2,9% din total, Cehia 30-7,3% din totalul cererilor la nivelul UE; Concluzii Statistica demonstrează că Republica Cehă nu a fost printre ţările preferate de către cetăţenii români în ceea ce priveşte mobilitatea forţei de muncă, lucru explicabil prin faptul că pentru a avea, atât drept de muncă, cât şi de rezidenţă exista necesitatea deţinerii unui card albastru (de acces pentru un loc de muncă vacant) sau cel puţin a unui permis de muncă. Din cele scrise se poate constata că, atât sistemul de învăţământ, cât şi cel al calificărilor, nu lasă loc de interpretări şi stabileşte cu mare acurateţe nivelul de studii, de calificare şi de echivalare a calificărilor la nivelul UE. Stabilirea corespondenţei dintre profesiilor reglementate din Cehia care au fost cuplate (tabelul nr. 4) cu ocupaţiile din România, oferă un instrument adecvat, pentru a asigura recunoaşterea între calificări similare, cu respectarea reglementărilor Directivei 36 din 2005. 49
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Bibliografie 1. The Education System Czech Republic 2012 - Published by:The Ministry of Education Youth and Sport of the Czech Republic, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1; 2. Irina DUMITRIU, Studiu comparativ al proceselor de certificare a competentelor şi de recunoastere a calificarilor profesionale în Austria şi Cehia, livrabil în cadrul proiectului IMIPQNET România, noiembrie 2012; 3. Alina Bădulescu, Studiu comparativ al proceselor de certificare a competentelor şi de recunoastere a calificarilor profesionale în Austria şi Cehia, livrabil în cadrul proiectului IMIPQNET România, noiembrie 2012; 4. Country report on the action plan on adult learning: Czech Republic, March 2011; 5. Daniela Uličná, European Inventory on Validation of Nonformal and Informal Learning 2010 Country Report: Czech Republic; 6. Geanina CUCU-CIUHAN, Studiu comparativ al proceselor de certificare a competentelor şi de recunoastere a calificarilor profesionale în Austria şi Cehia, livrabil în cadrul proiectului IMIPQNET România, noiembrie 2012; 7. http://uok.msmt.cz/ru_list.php?lang=en&dl=en; 8. Legea educaţiei naţionale nr 1 din 2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 10.01.2011; 9. Hotărârea Guvernului României nr. 866 din 13 august 2008, privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învăţământul preuniversitar, precum şi durata de şcolarizare, publicată în Monitorul Oficial nr. 635 din 3 septembrie 2008; 10. http://www.anc.gov.ro/uploads/EQF_NCP_2/Sumar_rapoarte.pdf 11. “What you should know about the system for mutual recognition of professional qualification în the EU Member States, EEA countries and Switzerland”, Ministry of Education, Youth and Sports, Centre for Higher Education Studies, Centre for Equivalance of Documents about Education (ENIC/NARIC), Prague 2008, pg 8-16 ; 12. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=regprofs&id_country=16&quid=1&mode=asc&maxRows=*#top 13. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm 14. Statistics on the use of the Internal Market Information system, CE December 2012 15. Nuffic – country modules la http://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/country- modules/country-modules; 50
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 ANEXA 1 CERERE pentru recunoaşterea Calificărilor profesionale4) – calificări profesionale şi alte competențe1) Denumirea activității: ………………………………………...…………................................... ………………………………………………………………………………………………………… Intenționez să practice activitatea regulată în această formă: 5) ca angajat sau în relaţia analogică ca agent comercial sub supravegherea unui titular ca antreprenor comercial ca liber profesionist Este activitatea regulată în statul membru de origine/statul membru de unde proveniţi: da nu Informaţii despre candidat: Prenume: ………………………………...…………………….………………………………….. Nume: …………………..………………………………………………………………………... Sex:1) masculin - feminin Data naşterii: ………..………………………………………………………………………………. Locul naşterii (ţară / oraş): …………………………..……………………………………. Naţionalitate(tăţi): …...………………………………………………………………………………... Domiciliu stabil: ……………………………………………………………………………….. Domiciliul pentru corespondență poştală:6) ……………………….…………………..……........... Telefon fix: ………………….……………………………………………………………………. Telefon mobil: …….………………………………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………………………………………………... Email: ………………………………………………………………………………………………… Date personale despre un membru de familie a unui candidat: 7) 4 ) Stergeți după caz. 5 ) Marcați informația corectă în casuță. 6 ) Completați în cazul în care este diferit de domiciliul stabil . 7 ) Completați doar în cazul în care un candidat nu face parte din UE sau țară din spațiul European economic sau Elveția, dar este rudă a unui membru UE sau țară din spațiul European economic sau Elveția 51
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Relațiile familiale ale candidatului: ………………………………………………………….. Prenume: ………………………………………………………………………………………….. Nume: …..………………………………………………………………………………………... Sex:1) masculin - feminin Data naşterii: ………..………………………………………………………………………………. Locul naşterii (ţara şi oraşul): …………………………..……………………………………. Naţionalitate(tăţi): …...………………………………………………………………………………... Informații despre un reprezentant autorizat al aplicantului: 8) Prenume: ….…...………………………………………………………………………………….. Nume: …..………………………………………………………………………………………... Domiciliu: ………………………..……………………………………………………………………. Telefon fix: ……..……………………………………………………………………………………….... Telefon mobil: ……………….……………………………………………………………………… Fax: …………………………………………………………………………………………………... Email: ………………………………………………………………………………………………… Informații despre calificările profesionale (diploma, certificat sau alt document): Tipul de diploma, certificat sau alt document: 9) ……………………………………………..... Numărul diplomei, certificatului sau documentului: …………………………………………...... Eliberarea/Ediția, diplomei, certificatului sau documentului: …..……………………………………………. Nume, adresă şi țara instituției: ………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… Durata studiilor: ………………………………………………………….luni1) – ani1) Informații cu privire la experiența profesională – urmarea profesiei precedente sau activită ții în cauză de către candidat:2) nu da într-o poziție subordonată: normă întreagă: de la……………..la…….…..……; în total…………...…...luni 1) – ani1) 8 ) Completați doar dacă aplicantul este reprezentat de o alta persoană sub puterea unui avocat. 9 ) Diplomă, certificate sau alt document obținut în urma parcurgerii și completării unui ciclu de educație (universitar, post-liceal, educație secundară) și training. 52
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 normă ”part-time”: de la……………..la…….…..……; în total…………...…...luni 1) – ani1) într-o poziție independentă sau de conducere: de la………………….…….la…………….…..……; în total…….…………..….……. luni1) – ani1) Nume, adresă şi țara unui(unor) angajator(i): ..……………………………………...…...…… ………………………………………………………………………………………………………… Dovezi ataşate de canditat pe foaia de aplica ție:2) A. Documente care atestă identitatea candidatului: carte de identitate documente ce dovedesc naţionalitatea reprezentarea de către un avocat B Documente care atestă calificările profesionale: diploma, certificat sau alt document descrierea conţinutului şi scopului studiilor dovezi cu privire la experiența profesională certificat de calificări profesionale eliberat de o autoritate competentă în statul membru de origine/în statul membru din care provine candidatul10) C. Documente care atestă alte competenţe: cazier sau document care atestă că aplicantul nu a fost declarat falit, sau document care atestă că aplicantul a practicat activitatea într-un mod responsabil ca agent autorizat sau ca organism statutar sau ca membru al unui organism statutar, ori ca un organism al unei entități legale cu privire la proprietatea acesteia, cu petiția falimentară completată sau document care atestă că aplicantul nu a fost subiectul unor sancțiuni disciplinare sau administrative, sau document care atestă că aplicantul posedă o bună sănătate fizică şi psihică, sau document care atestă eficiența administrării financiare a candidatului, sau document care atestă asigurarea aplicantului împotriva consecințelor financiare ale deficiențelor profesionale 10 ) Dovezile sunt necesare doar dacă activitatea este regulată în statul membru de origine/în statul membru din care provine candidatul 53
  • UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 În ………………………………. ziua …………………………… …………………………………………………… Semnătura candidatului Informații pentru candidaţi: O carte de identitate, dovadă a naţionalităţii, a calificării profesionale şi altor competen țe sunt necesare în format original sau copie.. Dovada calificărilor profesionale şi altor competențe trebuie traduse în limba cehă dacă acestea nu sunt eliberate în Cehia sau dacă tratatul internaţional, de care Cehia este legată, nu specifică diferite condi ții. Dovezile celorlalte competenţe ataşate, cu excepţia celor care atestă eficien ța administrării financiare, nu pot fi mai vechi de 3 luni. Sub legislaţia curentă, respectiv Act No. 634/2004 Coll. În Administrarea taxelor, o taxă administrativă de CZK 2000 este colectată pentru recunoaşterea calificărilor profesionale.. Dacă există o altă autoritate de recunoaştere e.g. camera profesională, o regulă internă a acestei camere stabileşte valoarea acestei taxe. 54