Studiu comparativ Marea Britanie - Carmen Debeleac - iunie 2013

2,352 views
2,081 views

Published on

Procesele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor în Marea Britanie

dr. ing. Carmen Nicoleta Debeleac

2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,352
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Studiu comparativ Marea Britanie - Carmen Debeleac - iunie 2013

 1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CRESTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea inițiativelor partenerilor sociali şi societății civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 L30.5final_Marea_Britanie_Debeleac Livrabil 30.5 ,,Procesele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor în Marea Britanie’’ ETS dr. ing. Carmen Nicoleta Debeleac 1
 2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 CUPRINS Introducere .............................................................................................................................................. 1 Procesul de certificare a competenţelor în Marea Britanie............................................................ 1.1 Sistemul de învăţământ şi diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia.......................... 1.2 Educaţia 1.3 adulţilor ....................................................................................................................... Evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale dobândite în contexte informale şi nonformale ................................................................................................................................. 1.4 Cadrul Național al Calificărilor raportat la Cadrul European al Calificărilor ........................... 2 Procesul de recunoaştere a calificărilor profesionale în Marea Britanie...................................... 2.1 3 4 4 9 1 1 1 3 1 8 Cadrul legal și instituţional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte SM ale UE, SEE și Confederaţia 2.2 Elveţiană.................................................................................................... Profesiile reglementate şi autorităţile competente ..................................................................... 2.3 Statisticile IMI PQ privind profesiile reglementate înregistrate în sistem de 1 8 2 3 2 Marea Britanie comparativ cu cele înregistrate de România ..................................................... Concluzii ................................................................................................................................................... 6 2 Bibliografie ............................................................................................................................................... 8 2 ANEXĂ Informații privind profesiile reglementate din Marea Britanie ……………….………....…… 9 3 1 2
 3. 3. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Introducere Studiul de faţă, ca şi alte studii similare de analiză comparativă a proceselor de certificare a competenţelor şi recunoaştere a calificărilor în Italia, Spania, Germania, Danemarca, Marea Britanie şi Cehia, constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne, dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens, la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI. Pentru realizarea studiilor comparative, experţii metodologici externi ai ANC au cercetat sursele de informaţii de la nivel naţional (ale ţării analizate şi ale României) şi la nivel comunitar (studii comparative realizate la nivelul Uniunii Europene) şi au participat la vizite de studiu în mai multe State Membre (SM) ale UE, în cadrul cărora au avut posibilitatea de a-şi completa munca de documentare prin schimbul de exeperienţă cu reprezentanţi ai Autorităţilor Competente pe diverse profesii reglementate în ţările respective. Scopul final al studiilor realizate în beneficiul membrilor reţelei IMI PQ NET, precum şi al vizitelor de studiu vizează atingerea obiectivelor specifice ale proiectului, de creare a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă atât între membrii reţelei nationale, cât şi între aceştia şi omologii lor din SM ale UE vizitate, de dezvoltare şi implementare a unor termeni de referinţă comuni privind standardele de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor profesionale (prin preluarea şi adaptarea exemplelor de bune 3
 4. 4. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 practici cunoscute şi mai bine înţelese cu ocazia vizitelor de studiu), de consolidare a capacităţii membrilor reţelei IMI PQ NET România de a se implica în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI. 4
 5. 5. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 1. PROCESUL DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR ÎN MAREA BRITANIE 1.1. Sistemul de invăţământ şi diplomele/certificatele dobândite în cadrul acestuia În Marea Britanie, Legea educaţiei şi a dezvoltării competenţelor (The Educatin and Skills Act) din 2008 prevede obligativitatea pentru toţi tinerii de a participa la educaţie sau formare profesională până la vârsta de 18 ani, prin: - educaţie tip full-time sau formare profesională; - educaţie tip part-time sau formare profesională; - învăţarea bazată pe muncă. Vârsta minimă până la care tinerii pot finaliza perioada de învăţare va fi majorată în două etape: 17 ani începând cu 2013 şi 18 ani din 2015. Educaţia în Anglia diferă de sistemul de învăţământ implementat în alte părţi ale Regatului Unit al Marii Britanii. În mod practic, există două sisteme: unul valabil în Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, şi unul valabil în Scoţia. Cele două sisteme de învăţământ sunt diferite. În mod tradiţional, primul sistem de învăţământ pune accent pe consistenţa procesului educaţional, pe când cel de-al doilea, sistemul scoţian, se remarcă prin varietate şi amploare. Astfel, elevii şi studenţii englezi, galezi şi irlandezi susţin la finalizarea ciclurilor de studii un număr mic de examene, dar cu grad ridicat de complexitate, pe când elevii sau studenţii scoţieni susţin un număr mai mare de examene, dar de complexitate redusă. Liceele din Marea Britanie, de cele mai multe ori lucrează în parteneriat cu colegiile sau instituţiile de învăţământ suplimentare. În prezent, în cadrul liceelor se organizează şi cursuri de formare profesională cu practică la locul de muncă, pentru persoane între 14 -16 de ani. De asemenea, pentru cursanţii maturi (peste 19 ani, dar majoritatea sunt mai în vârstă), fără titluri oficiale de calificare, se organizează în cadrul liceelor cursuri pregătitoare pentru accesul la învăţământul superior. Educaţia în Ţara Galilor diferă uşor faţă de sistemul utilizat în Anglia, educaţia fiind structurată astfel: - învăţământ primar (de la 4-5 ani până la 11 ani); - învăţământ secundar (de la 11 ani până la 18 ani); 5
 6. 6. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 şcoală medie (gimnaziu), liceu sau şcoală secundară (de la 11 până la 14 ani) care se finalizează cu test naţional standard de evaluare cunoscut sub denumirea de SATs (Standard Assessment Tests); • şcoală superioară sau şcoală secundară (de la 14 până la 16 ani) care se finalizează cu examen corespunzător nivelului O (vechi) sau GCSE (nou); • şcoală superioară, şcoală secundară, sau colegiu (de la 16 la 18 ani). După finalizarea primului an de studii, după promovarea examenelor, se obţine diplomă de nivel AS, iar după cel de-al doilea an se obţine diplomă de nivel A2. Ambele diplome se încadrează la nivelul de studii A. O imagine de ansamblu asupra sistemului educa țional britanic (primar și secundar) este prezentată în tabelul 1. Tabelul 1. Sistemul educaţional primar și secundar din Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord Vârsta (de la 1 sept.) 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15-16 17 18 Anul Creșă Grădiniță An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 Tipul școlii Nivel Stadiul de bază Stadiul 1 Creșă Școală pentru copii Școală primară Stadiul 2 Prima școală Școală primară Școală intermediară Stadiul 3 Școală secundară Stadiul 4/ GCSE A șasea formă/ Nivel A Colegiu cu a șasea formă Școală secundară cu a șasea formă Școală superioară Educaţia în Scoţia este structurată astfel: - cămine şi grădiniţe (de la 3 ani până la 5 ani); - învăţământ primar (de la 4 ani până la 11 ani); - învăţământ secundar (de la 11 ani până la 18 ani). În Scoția există două tipuri de examene naţionale: - examene care certifică nivelul educaţiei de bază (Grade examinations) susţinute după cel de-al patrulea an de şcoală secundară; - . examene care certifică nivel superior al educa ției ( Advanced higher). 6
 7. 7. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Educaţia în Irlanda de Nord se remarcă prin consistenţa cunoştinţelor acumulate în procesul educaţional, comparativ cu sistemele de învăţământ englez şi galez. Majoritatea examenelor naţionale (SATs), precum şi planurile de învăţământ valabile în şcolile din Irlanda de Nord sunt stabilite de către Consiliul pentru Curriculum, Examinare şi Evaluare (Council for Curriculum, Examinations and Assessment - CCEA). Între vacanţele şcolare din cele trei sisteme de învăţământ exită mici diferenţe în ceea ce priveşte durata lor. Structura sistemului educaţional din Irlanda de Nord este identică cu cea din Scoţia. Educaţia profesională se adresează tinerilor care doresc o abordare mai practică a educaţiei și care pot urma cursuri profesionale la finalizarea cărora primesc diferite certificate de calificare, astfel: - calificările BTEC (Business and Technology Education Council) care au ca scop pregătirea cursanţilor până la nivelul de tehnician. După absolvire, titularii pot accesa piaţa muncii sau pot continua studiile în domeniul ales. Programele de studiu sunt concepute în parteneriat cu societăţi din diverse domenii, cu scopul de a oferi studenţilor abilităţile şi cunoştintele cerute de angajatori. Cursurile BTEC îmbină teoria cu practica şi pot implica efectuarea unor stagii profesionale. BTEC National Diploma este acceptată şi pentru admiterea la universitate, dacă studenţii au obţinut calificativele D (distinction) sau M (merit). Detalii suplimentare se găsesc pe site-ul organismului de certificare a acestor tipuri de calificari, Edexcel 1; - certificatele NVQ’s (National Vocational Qualifications) sunt calificări la locul de muncă, bazate pe standarde naţionale ocupaţionale prestabilite. Cursurile pot fi urmate de toate persoanele, indiferent de pregătirea profesională sau academică anterioară. Se disting 5 trepte de calificare – de la 1 până la 5 (cea mai înaltă). Competenţele profesionale sunt evaluate de obicei la locul de muncă sau de practică. Odată cu introducerea noului CNC în Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, toate calificările trebuie să se supună noilor criterii şi standardelor educaţionale stabilite de guvern; - calificările C&G (City and Guilds). City and Guilds London Instiute este un important organism de certificare profesională din Marea Britanie. Exista peste 8000 de colegii care furnizează cursuri de formare profesională, în 81 de ţări2; - certificatele de ucenici (Apprenticeships). Prin contractele de ucenicie, angajatorul trebuie să îi asigure ucenicului pregătirea practică, cât şi teoretică. Durata pregătirii poate fi între un an şi 4 ani, în funcţie de nivelul cursului de ucenicie, competenţele ucenicului şi de domeniul de calificare. Particularitatea acestui tip de pregătire profesională este că, pe toată durata contractului, ucenicul primeşte un salariu şi are dreptul la concediu plătit 3. 1 www.edexcel.com www.cityandguilds.com 3 http://www.apprenticeships.org.uk 2 7
 8. 8. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Calificările profesionale oferite de Regatul Unit al Marii Britanii se numără printre cele mai larg recunoscute în lume. Acestea se pot obţine în domenii importante cum ar fi: afacerile, informatica, ingineria, arta şi design-ul, dar nu trebuie uitate opţiuni precum industria hotelieră, catering-ul, turismul şi moda. Educația profesională poate fi efectuată în colegii, instituţii de învăţământ profesional şi instituţii de învăţământ superior. Aceste calificări tind să fie mai degrabă legate de practica locului de muncă decât academice, dar pot ajuta individul să progreseze în cariera curentă, pot deschide perspectiva unei noi cariere sau pot ajuta cursantul să abordeze studii universitare. Cursurile din acest sector educaţional tind să fie extrem de flexibile, multe dintre ele nu pun condiţii de admitere speciale, astfel încât, indiferent de calificările pe care cursantul le are la înscriere, va putea frecventa un curs care să-i permită cre șterea nivelului educa ției sale. Cursurile profesionale presupun ore de teorie, lucrări scrise, activităţi practice. Numărul cursanţilor dintr-o clasă este relativ mic, ceea ce face ca aceştia să beneficieze de o atenţie sporită din partea formatorului (există evaluări continue pe toată durata cursului şi examene la sfârşitul acestuia, incluzând examinarea practică). Învăţământul superior din Marea Britanie reprezintă educaţia oferită de universităţi şi alte instituţii, cum ar fi colegiile universitare şi colegiile de arte liberale care conferă titluri academice. Învăţământul superior include atât activităţi de predare, precum şi activităţi de cercetare în cadrul universităţilor, desfăşurate atât la nivel de licenţă (undergraduate level) cât şi la nivel postuniversitar (postgraduate level), conform figurii 1. Învăţământul superior diferă de alte forme de educaţie post-secundară, cum ar fi de exemplu învăţământul profesional. Cu toate acestea, educaţia profesională face parte din învăţământul superior şi multe calificări postuniversitare sunt din domeniul drept, medicină etc.. În ceea ce priveşte nivelele de studii existente în prezent în Regatul Unit al Marii Britanii se remarcă următoarea ierarhie: licenţă, masterat, doctorat. Un student absolvent este o persoană care are o diplomă de licenţă şi care are posibilitatea să-şi continue educaţia putând obţine o diplomă de master sau de doctorat. Costurile necesare pentru a beneficia de educaţie normală în Marea Britanie sunt diferenţiate astfel: • pentru învăţământul primar: fără taxă; • pentru învăţământul secundar: fără taxă; • pentru continuarea învăţământului secundar: fără taxă în cazul în care persoana are vârsta sub 19 ani (în acel an universitar) sau are venituri reduse; • pentru învăţământ superior (universitate): taxă de şcolarizare pe an care variază între 1.000 - 9.000 £. 8
 9. 9. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Fig. 1 Certificatele și diplomele obținute în sistemul de învățământ britanic Sursa: Country Module – Great Britani © Nuffic | 2nd edition March 2011 | version 2, August 2012 Legendă: numărul stânga sus=durata în ani; numărul dreapta sus=nivel CNC; săgeţile= transferabilitate; înscrisul în casete=tipul de învăţământ şi documentul de absolvire Guvernul britanic recunoaşte instituţiile de învăţământ superior prin Carta Regală, iar lista furnizorilor autorizați de formare profesională poate fi accesată de pe site-ul web al Departamentului pentru Afaceri, Inovare şi Competenţe4. Şcolile independente (private) din Marea Britanie sunt renumite în întreaga lume pentru condiţiile excelente pe care le oferă. Există o mare varietate de şcoli în Anglia, Ţara Galilor, Scoţia şi Irlanda de Nord, care acceptă elevi începând cu prima vârstă şcolară (5 ani) şi până la 18 ani. După ce a trecut prin sistemul şcolar privat din Regatul Unit al Marii Britanii, un copil pe lângă faptul că a beneficiat de una dintre cele mai bune experienţe educaţionale din lume, dar este și un bun vorbitor de limba engleză. Luând modelul de învățământ britanic ca un exemplu de bună practică în ceea ce prive ște sistemul instituţional şi de finanţare, ar trebui ca şi în România să existe o mai strânsă colaborare între instituţiile 4 www.ofqual.gov.uk 9
 10. 10. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 statului precum MEN, ANC şi comitetele sectoriale cu scopul de a dezvolta noi calificări şi programe de formare în corelație cu cererea de pe pia ța muncii, având la bază standarde ocupaţionale. 1.2. Educaţia adulţilor În ultimii ani politica naţională în domeniul educaţiei adulţilor a fost întro semnificativă schimbare, educaţia devenind un amplu proces de învăţare pe tot parcursul vieţii, care include şcolarizarea obligatorie, educaţia profesională şi învăţământul superior. O preocupare naţională a Learning and Skills Council (LSC) constă în creşterea numărului de adulţi care să-şi îmbunătăţească abilităţile lor şi să obţină calificări în fiecare an, la toate nivelurile, în ceea ce priveşte limba engleză scrisă şi vorbită, precum şi matematica. Printre priorităţi se remarcă: - cursuri de alfabetizare, aritmetică şi IT pentru adulţi; - nivelul 2 de calificare pentru adulţii care nu aveau acest nivel; - nivelul 2 de calificare profesională pentru adulţii care lucrează; - nivelul 3 de calificare pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 19-25 ani. În Marea Britanie, semnificaţia termenului de ,,adult’’ variază de la un furnizor de formare profesională la altul. Stagiile de formare profesională efectuate la Institutul Naţional al Formării Continue a Adulţilor (The National Institute of Adult Continuing Education - NIACE) se adresează persoanelor cu vârsta peste 17 ani. În schimb, unele programe stimulative finanţate din fonduri guvernamentale au adresabilitate limitată numai pentru persoanele cu vârsta sub 25 de ani. NIACE informează pe site-ul propriu 5 că educaţia adulţilor se adresează persoanelor de toate vârstele şi poate avea loc fie în instituţii de învăţământ, fie la locul de muncă, fie acasă sau prin activităţi de petrecere a timpului liber. În general, educaţia adulţilor înseamnă participarea acestora la formarea continuă pe tot parcursul vieții, care se desfăşoară în universităţi şi colegii. Numai furnizorii de formare profesională care fac parte din Registrul furnizorilor autorizați (Qualified Provider Framework) pot accesa fonduri pentru cursuri educaționale6. Aceste cursuri pot fi finanțate din fonduri publice la iniţiativa autorităţilor locale, în parteneriat cu Asociaţia Educaţională a Lucrătorilor (Workers' Education Association - WEA), sau în funcţie de nevoile comunităţii. Adulţii recurg la acest tip de educaţie din mai multe motive: pentru obţinerea unor abilităţi/re-calificări/calificări/perfecţionări, fie pentru petrecerea timpului liber. Spre exemplu, educaţia adulţilor şi a comunităţii (Adult and community education) se face în instituţii de învăţământ cunoscute sau în colegii din comunitate şi se organizează la nivel local sau regional. 5 6 http://www.niace.org.uk http://skillsfundingagency.bis.gov.uk 10
 11. 11. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Higher Education Funding Council for England’s a implementat un program de dezvoltare a forţei de muncă din Anglia prin care să ajute universităţile să-şi mărească oferta către angajator dezvoltând noi specializări şi furnizând un proces educaţional cât mai atrăgător pentru cursant. Între anii 2008-2011, 150 milioane de lire sterline au fost direcţionate către aproximativ 90 instituţii de învăţământ superior pentru a sprijini o gamă diversă de proiecte educaţionale la solicitarea angajatorului. Majoritatea acestor proiecte sunt realizate în parteneriat stat-angajator în sensul că totalul costurilor implicate în desfăşurarea proceselor educaţionale se împart între cei doi parteneri. În Anglia, pentru adulții care doresc să aibe acces la educa ția academică statul oferă împrumuturi în avans pentru plata taxelor de școlarizare, iar rambursarea acestora se percepe la sfârșitul ciclului de formare și este condiționată de salariu. Adulții care doresc să efectueze studii post-universitare, care nu sunt susținute în prezent din fonduri publice, pot aplica pentru obținerea unui împrumut pentru dezvoltarea profesională și a carierei (Professional and Career Development Loan-PCDL). Valoarea împrumutului este de maxim 10.000 de lire, bancile aprobă împrumutul, iar rambursarea se face după terminarea cursurilor. De asemenea, guvernul britanic recunoaște importanța studiului efectuat în regim part-time (recomandat pentru studenții maturi) și rolul pe care îl au angajatorii în sprijinirea cursanților, mai ales a celor care doresc să aibe o educație academică . În Irlanda de Nord nu există alte cursuri pentru adul ți (academice, profesionale, de recreere) decât cele oferite de colegiile regionale, în număr de 6. În Scoția, finanțarea cursurilor pentru adul ți este asigurată de cele 32 de autorită ți locale care sus țin Community Learning Strategy Partnerships. Planurile strategice sunt transmise către toate organizațiile parteneriatului pentru a decide de comun acord modul în care fondurile vor fi folosite pentru a deschide noi oportunități de învățare. În România, conform Legii 1/20117 - Art. 1, învăţarea pe tot parcursul vieţii este un drept garantat de lege şi include totalitatea activităţilor de învăţare realizate de fiecare persoană, începând cu educaţia timpurie, în scopul dobândirii de cunoştinţe, formării de deprinderi/abilităţi şi dezvoltării de aptitudini semnificative din perspectiva personală, civică, socială şi/sau ocupaţională. Comparativ, România are un sistem de formare profesionala a adulţilor bazat pe standarde ocupaţionale, există reglementări privind autorizarea firmelor de formare profesională gestionate de către Autoritatea Naţională pentru Calificări - ANC şi există un standard ocupaţional pentru profesia de formator. 7 Legea educaţiei naţionale nr. 1, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10.01.2011 11
 12. 12. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Evaluarea şi certificarea competențelor profesionale 1.3. dobândite în contexte informale şi non-formale Validarea învățării non-formale și informale este reglementată în toată Marea Britanie pentru fiecare nivel de învățământ: secundar și superior. Anglia recunoaște calificările obținute în celelalte state ale Marii Britanii pe baza suportului legislativ The statutory regulation of external qualifications in England, Wales and Northern Ireland 2004 și The Learning and Skills Act 2000. Autoritatea de Calificare și Curriculum (QCA) a emis în 2006 un Cod de bune practici pe care trebuie să-l respecte toate organismele autorizate să desfășoare proces educațional . În Marea Britanie furnizorii de educație non-formală și informală sunt supuși unor evaluări interne și externe în vederea acreditării activită ții lor. În acest sens a fost elaborat un program special de instruire pentru evaluatori care are trei nivele: evaluator nivel A1; evaluator intern nivel V1; evaluator extern nivel V2. În Marea Britanie, accesul la informare se face prin intermediul unor instrumente precum: sistem electronic cu ajutorul căruia se creează portofoliul privind educa ția parcursă, pagină internet etc. Competențele astfel identificate trebuie să fie apoi certificate de documente corespunzătoare. În cazul în care dovezile prezentate conțin competențe impuse în standardele ocupaționale, se eliberează un certificat care atestă calificarea corespunzătoare. În caz contrar, se eliberează un certificat care să valideze numai anumite competențe. Principalele mecanisme utilizate în procesul de recunoa ștere a educa ției anterioare con țin 8: - în Anglia: interviu, dosar cu acte justificative, examinare; - în Scoția: cerere, test, interviu, evaluare (la cerere), foaia matricolă, proiect, CV Europass/pașaportul lingvistic, portofoliu; - în Irlanda de Nord: portofoliu, interviu, examinare. În prezent, principalele obiective pentru emiterea certificatelor/rapoartelor de recunoa ștere a învă țării non-formale și informale sunt următoarele: - accesul la programe de studii profesionale și de învă țământ superior; - scutirea de la anumite module sau unități de formare specifice unei calificări recunoscute prin echivalarea creditelor; 8 facilitarea ocupării forței de muncă; motivarea potențialilor cursanți. http://www.rpl.naric.org.uk/StudyonFormalRecognitionof_nov2008_def.pdf 12
 13. 13. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 În Marea Britanie există trei seturi de principii generale pentru asigurarea calită ții procesului de recunoaștere a învățării non-formale și informale. Fiecare set este conceput pentru a satisface rolurile și responsabilitățile specifice ale principalelor păr ți interesate: furnizorii (colegii, universită ți), organiza țiile cu rol în monitorizarea/reglementarea procesului educa țional și sponsorii candida ților (angajatorul sau cursantul) 9. Învățarea la domiciliu și inițiativele comunitare sunt doar câteva exemple de astfel de tip de educa ție care este diversă și ar trebui să fie complementară, și nu percepută ca un substitut pentru un sistem formal. Această educație tinde adesea să fie orientată spre grupurile dezavantajate și are obiective specifice. Pentru unii cursanți cu dizabilități, educația non-formală poate fi mai flexibilă și mai eficientă decât sistemul de educație formală și poate oferi fie o formă de pregătire, un supliment sau o alternativă la școlarizarea formală. Educația non-formală este sus ținută de art.24 din Convenția privind drepturile persoanelor cu handicap10. Scoţia are o importantă contribuţie la recunoaşterea rezultatelor învăţării non-formale şi informale, care permit lucrătorilor să îşi dezvolte abilităţi cognitive astfel încât aceştia să poată lucra în contexte diferite, să înveţe noi ocupaţii şi să se comporte bine la noi locuri de muncă ocupate de-a lungul vieţii. În România, întregul proces de asigurare a calită ții la nivel institu țional este la început, cu grade diferite de punere în aplicare, în funcție de tipul instituției: pentru institu țiile de învă țământ superior există cerin țele Bologna, iar alte instituții au implementat standardele ISO. În acest context, recunoașterea învățării non-formale și informale a fost reglementată la nivel na țional printr-o metodologie de autorizare a centrelor de evaluare şi certificare elaborată de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților și aprobată de Ministerul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și Ministerul Educației și Cercetării prin Ordinul nr. 4543/468 din 23.08.2004. Procesul de evaluare s-a desfășurat inițial în 14 de centre din țară, pentru adul ții care au dorit certificarea competen țelor lor, în conformitate cu standardele ocupaționale și recunoa șterea la nivel na țional, urmând să se aplice apoi această evaluare și în centrele de formare profesională din întreaga țară 11. 1.4. Cadrul Naţional al Calificărilor raportat la Cadrul European al Calificărilor 9 www.eucen.org/Refine.html http://asksource.ids.ac.uk/cf/keylists/keylist.cfm?topic=edu&search=QL_ 11 http://www.eucen.eu/REFINE/Materials/Outputs_QualityAssuranceSummary.pdf 10 13
 14. 14. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Marea Britanie are implementat un cadru naţional al calificărilor încă din 1997. În ianuarie 2012 a fost elaborat pentru EQF, un raport (Implementation of the european qualifications framework in the Marea Britanie: 2010-2011) cu privire la rezultatele obținute, structurat astfel: - Cadrul Calificărilor şi Creditelor pentru Ţara Galilor (Credit and Qualifications Framework for Wales - CQFW); - Cadrul Calificărilor şi Creditelor (Qualifications and Credit Framework - QCF); - Cadrul Calificărilor şi Creditelor pentru Scoţia (Scottish Credit and Qualifications Framework SCQF). CNC din Marea Britanie a fost revizuit în septembrie 2004, de la nivelul de intrare 8, pentru a avea nouă nivele, iar nivelele 4 şi 5 au fost atribuite la nivelele 4, 5, 6, 7 şi 8 (fig.2). Fig. 2 Schema nivelelor de calificare ale profesiilor în Anglia Punctele naţionale de coordonare (NCPs) pentru EQF din Marea Britanie au întocmit pentru implementare un program de activităţi prin care au comunicat obiectivele EQF stakeholder-ilor primind 14
 15. 15. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 feedback de la aceştia cu privire la nevoile lor în ceea ce priveşte aplicarea optimă a strategiei la nivel european. Nivelurile naţionale de educaţie şi vocaţionale pentru calificările/titlurile obţinute în şcoli/colegii/facultăţi, sunt organizate cum urmează: - nivelul 5: calificări de nivel superior; - nivelul 4: calificări de nivel superior; - nivelul 3: nivel avansat; - nivelul 2: nivel intermediar; - nivelul 1: nivelul de bază; - nivelul de intrare. O corespondență între cele două cadre ale calificărilor la nivel european și la nivelul Marii Britanii este realizată în tabelul 2. Suplimentar, în tabelul 3 se prezintă o analiză comparativă a nivelurilor de calificare din învăţământul superior şi corespondenţa acestora cu FQ-EHEA (Frammework Qualifications - European Higher Education Area). Tabelul 2. Corespondenţa dintre Cadrul European al Calificărilor EQF și cele din Marea Britanie Tabelul 3. Nivelele de calificare din învăţământul superior britanic 15
 16. 16. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 În România, Cadrul European al Calificărilor este implementat doar pentru învăţământul Superior, fiind creat Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România. Pentru învăţământul preuniversitar Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC) se află în dezbatere publică. În Marea Britanie există organizații sau asociaţii profesionale pentru toate ocupaţiile şi profesiile reglementate. Pentru admiterea într-un astfel de organism sau asociaţie profesionale, trebuie ca aspirantul (solicitantul), de regulă, să posede un anumit nivel de calificare profesională sau, uneori, să susţină un anumit examen. OFQUAL (Office of Qualifications and Examinations Regulation) din Anglia, împreună cu autorităţile de reglementare partenere din Ţara Galilor (Department for Children, Education, Lifelong Learning and Skills - DCELLS) şi Irlanda de Nord (Council for the Curriculum, Examinations and Assessment - CCEA), este instituţia din Regatul Unit al Marii Britanii responsabilă pentru reglementarea calificărilor profesionale. Tipurile acestora sunt: - abilităţi funcţionale: calificări care permit elevilor să dobândească abilităţi practice, cum ar fi engleza, matematica, şi TIC. În Scoţia, abilităţile funcţionale sunt cunoscute sub denumirea de competenţe fundamentale; 16
 17. 17. UNIUNEA EUROPEANĂ - GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 calificări entry-level (E1, E2, E3): destinate pentru cursanţii care nu se simt încă pregătiţi pentru obţinerea Certificatului General de Învăţământ Secundar (GCSE); - calificări GSCEs: Programele GSCEs sunt destinate copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 - 16 ani, fiind, de asemenea, disponibile pentru adulţi; - calificări de nivel A şi AS: destinate pentru cursanţii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, dar şi celor care au finalizat GSCEs; - International Bacalaureat (IB) Diploma: calificare recunoscută la nivel internaţional, care este o alternativă la calificări de nivel A şi AS. Programele IB sunt selectate de către cursanţii care doresc să studieze mai mult decât subiectele de la nivelul anterior (nivelul 3 QCF); - calificări profesionale: disponibile la diferite niveluri, care pot fi comparate cu alte calificări (nivelul de calificare profesională 3, de exemplu, este echivalent cu A de la calificări de nivel); - calificări din învăţământul superior: corespund aproximativ nivelelor 4 până la 8 în QCF (în SCQF, acestea corespund la niveluri 7 până la 12). Chiar dacă în Marea Britanie nu există nici un sistem naţional de transfer de credite, sistemele regionale sau locale există. Transferul de credite datează de la înfiinţarea Universităţii din Marea Britanie din anii 1970. Open College Network şi fostul CNAA (Consiliul pentru Premiile Naţionale Academice) au folosit pentru prima dată ca referinţă conceptul de an de studiu complet, în care un an era echivalentul a 1 200 de ore şi 120 de credite. În Marea Britanie standardele academice sunt controlate numai de către universităţi, dar evaluarea lor se face în mod independent de către Agenţia de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (QAA). Standardele ocupaţionale sunt reglementate de standardele naţionale ocupaţionale (NOS). Organizaţiile profesionale pot şi ele să dezvolte şi să administreze standarde. Uneori, chiar guvernul face acest lucru, în special în domeniul competenţelor de bază, cum ar fi matematica şi literatura. Sistemul englez QCF (Qualifications and Credits Frammework) se bazează pe unităţi de învăţare cu valoare de credite şi nivele de instruire (studii) (de la nivelul de bază până la nivelul superior 8). Un credit echivalează cu 10 sau mai puţine ore de învăţare, permiţând cursantului să evalueze de cât timp are nevoie pentru a obţine calificarea profesională dorită. Astfel, în Marea Britanie există trei tipuri de titluri emise calificărilor în cadrul QCF, după cum urmează: - atestat de competenţă (1-12 credite care sunt echivalate cu 10 până la 120 ore de învăţare); - certificat de competenţă (13 - 36 credite adică 130 până la 260 ore); - diplomă (37 credite sau mai mult). 17
 18. 18. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Acest cadru (QCF) este bazat pe învăţământ structurat pe module, susţinut de un sistem de acumulare de credite transferabile în sistemul de educaţie şi formare profesională. Acesta are ca scop să permită elevilor să obţină calificări în propriul lor ritm de-a lungul întregii vieţii. Datorită acestui sistem de educaţie, se recunoaşte o gamă mai largă de module de curs frecventate de un cursant decât CNC şi permite posibilitatea tuturor instituţiilor în care urmează să se continue pregătirea profesională să recunoască rezultatele învăţării anterioare. Similar sistemului englez QCF, SCQF (Scottish Credit and Qualifications Framework – Cadrul Scoţian al Calificărilor şi Creditelor) cuprinde şcolile, colegiile şi toate centrele de formare profesională din Scoţia12. Comparativ cu sistemul englez (QCF), sistemul scoţian SCQF, se bazează pe acordarea de puncte de credite care relevă nivelul calificării profesionale, nivelele de instruire fiind 12 în loc de 8 în sistemul englez. De asemenea, în mod similar Angliei, Ţării Galilor şi Irlandei de Nord, un punct de credit în Scoţia reprezintă 10 ore de învăţare. În ceea ce priveşte educaţia şi învăţământul superior în Scoţia, creditele sunt administrate de către universităţi în urma evaluării acestora de către Autoritatea de Calificări Scoţiană (SQA), în cazul învăţământului post-secundar şi de către instituţiile de învăţământ superior (IIS) pentru învăţământul superior. Evaluarea este relativ formală şi se desfăşoară în trei etape, cu drept de recurs, în caz de eşec. Sistemul este unul bazat pe timpul necesar, în principiu, pentru obţinerea unui credit care este echivalentul a 10 ore de studiu. SCQF a introdus linii directoare pentru recunoaşterea rezultatelor învăţării non-formale şi informale care pot fi accesate on-line de către cei interesaţi. Ca parte a strategiei sale pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii, Scoţia subliniază rolul experienţei dobândide în salvarea anumitor profesii aflate în dificultate, din cauza lipsei de personal competent având în vedere economia bazată pe cunoaştere în creştere. Cinci competenţe au cerere specială, şi anume cunoaşterea, abilităţile practice, abilităţile cognitive, de comunicare (inclusiv aritmetică) şi de autonomie (inclusiv munca în echipă şi abilităţi interpersonale). Aceste competenţe au menirea să-i facă pe oameni să fie activi şi responsabili în societate. Scoţia subliniază necesitatea ca aceste competenţe să poată fi transferabile la angajare. Conceptul nu este nou şi se referă la cunoştinţe, aptitudini şi competenţe care pot fi refolosite în diferite sectoare şi locuri de muncă. În plus, SCQF face referire şi la profesiile reglementate, cum ar fi cele reglementate de Consiliul pentru Servicii Sociale din Scoţia (SSSC). În Romania, Autoritatea Națională pentru Calificari este instituția care gestionează Registrul Național al Calificărilor și are misiunea de a realiza o corelare între Cadrul Național al Calificărilor și CEC/EQF. În prezent, este propus guvernului pentru aprobare un proiect legislativ al cărui obiectiv principal 12 http://www.scqf.org.uk 18
 19. 19. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 este completarea celor 5 niveluri de calificare existente, urmată apoi de introducerea în ISCO 08 a nivelului calificărilor din aceeași arie ocupațională. 2. Procesul de recunoaştere a calificărilor profesionale în Marea Britanie 2.1. Cadrul legal şi institutional al recunoaşterii calificărilor dobândite în alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Elvețiană Majoritatea profesiilor din Marea Britanie nu sunt reglementate, dar, cu toate acestea, există în prezent 220 profesii reglementate, cea mai mare parte din domeniul medical, juridic și didactic. Profesiile reglementate prin lege sunt cele care implică aplicarea cunoştinţelor de specialitate dobândite în perioada de formare profesională. Accesul sau exercitarea la o profesie reglementată este restricţionată de legislaţia naţională din Marea Britanie (prin implementarea Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale), în mod special celor care deţin calificări profesionale. Directiva este transpusă prin Legea nr. 2781 din 2007 denumită Professional qualifications – The European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations. În Marea Britanie, dacă profesia este reglementată, solicitantul trebuie să aplice la autoritatea competentă pentru a obţine recunoaşterea profesională a calificărilor şi pentru a putea exercita profesia. În Marea Britanie nu este obligatoriu deţinerea unui titlu profesional emis de o asociaţie profesională pentru a practica profesia, dar un număr mare de specialişti aleg să se înscrie în asociaţii profesionale datorită statutului profesional pe care acestea îl conferă. Autorităţile competente sunt responsabile pentru primirea aplicaţiilor cetăţenilor UE cu formare profesională reglementată. Punctul Naţional de Contact pentru calificările existente în Marea Britanie este Marea Britanie NCP care are următoarea adresă de site: https://www.naric.org.uk. Prin intermediul acestui punct de contact, orice persoană care deţine un titlu de calificare obţinut în Marea Britanie şi este interesată să profeseze pe teritoriul UE, este ghidată în procesul de recunoaştere a calificării sale profesionale. Marea Britanie NARIC este agenţia naţională (National Recognition Information Centre) responsabilă cu furnizarea de informaţii, consiliere şi expertiză asupra calificărilor din întreaga lume. Orice resortisant al unui stat membru al Uniunii Europene (UE), Spaţiul European (SEE) sau Elveţia are dreptul la muncă, la desfăşurarea şi derularea unei afaceri sau la prestarea de servicii în orice stat membru, deci şi în Marea Britanie. O persoană este liberă să îşi exercite profesia în Marea Britanie, atât timp cât nu există nicio lege care să impună calificările naţionale specifice pentru accesul la acea profesie (cum e cazul profesiilor nereglementate). O astfel de profesie nereglementată poate fi exercitată în mod liber şi nu i se 19
 20. 20. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 impune persoanei fizice să deţină o calificare specifică, însă aceasta este obligată prin lege să se înregistreze la AC corespunzătoare, pentru a putea exercita profesia în Marea Britanie. Există anumite profesii reglementate care necesită armonizarea formării profesionale de bază în toate statele membre, astfel încât calificările profesionale obţinute în fiecare stat membru să fie recunoscute de între ele, pe baza recunoaşterii automate a calificărilor. În Marea Britanie nu este necesar ca o persoană să aibe o calificare profesională dobândită în cadrul unei instituţii autorizate, în scopul de a lucra, însă acest lucru este recomandat, datorită statutului profesional aparte conferit în domeniul specializării lor, prin deţinerea unui certificat profesional recunoscut/eliberat de un organism autorizat. Sunt situaţii în care, pentru recunoaşterea calificărilor profesionale obţinute în alte state decât în Marea Britanie, AC să solicite un Certificat de experienţă care se eliberează numai în cazul în care statul membru de destinaţie stipulează că profesia este reglementată. Pentru mai multe informatii se poate accesa site-ul www.certex.org.uk. Certificatul de experienţă este un document care detaliază experienţa de muncă şi calificările obţinute de o persoană întro profesie particulară în Marea Britanie. Odată eliberat, acest certificat ajută persoana să lucreze întro profesie reglementată într-un alt stat membru fără necesitatea unei formări sau experienţe suplimentare. Pentru aplicarea obţinerii certificatului de experienţă se contactează Punctul Naţional de Contact din statul membru unde persoana doreşte să muncească pentru a afla dacă este nevoie de acest certificat. Procedura de aplicare este online. Documentele necesare pentru aplicaţie sunt următoarele: - Certificate relevante şi/sau diplome care să certifice ocupaţia; - doi referenţi personali; - paşaport valid; - scrisoare de la biroul local Inland Revenue care să confirme statutul de self-employed. De asemenea, pentru angajarea pe piaţa muncii din Marea Britanie este necesară o autorizaţie Accession Worker Card sau Registration Certificate. Perioada de timp necesară procesării cererii pentru această autorizaţie variază de la minimum 20 de zile la maximum 6 luni. Procedura de obţinere a autorizaţiei de muncă în cadrul programului Business and Commercial presupune parcurgerea a două etape: - viitorul angajator britanic solicită emiterea unei Scrisori de Aprobare (Letter of Approval), prin completarea formularului WP1. Formularul va fi însoţit de documente care confirmă îndeplinirea condiţiilor impuse în cadrul programului Business and Commercial; 20
 21. 21. UNIUNEA EUROPEANĂ - GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 după emiterea Scrisorii de Aprobare, lucrătorul va solicita Autorizaţia de Muncă (Accession Worker Card), prin completarea formularului BR3. Autorizaţia este valabilă doar pentru angajatorul şi postul pentru care a fost obţinută aprobarea iniţială. Lucrătorilor înalt calificaţi le este facilitat accesul pe piaţa muncii dacă îndeplinesc condiţiile impuse în cadrul Programului „Highly Skilled Migrant Programme” - HSMP sau dacă au absolvit o formă de învăţământ superior organizată de o instituţie de învăţământ recunoscută din Regatul Unit. Absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior recunoscută din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau din Scoţia, care au obţinut în ultimele 12 luni o diplomă universitară, de master, de învăţământ postuniversitar sau doctorat (Bachelor’s degree, Master’s degree, PhD sau echivalent Postgraduate Certificate sau Postgraduate Diploma), dobândesc accesul liber pe piaţa muncii din Marea Britanie, conform Programului pentru absolvenţii străini (International Graduates Scheme). Programul HSMP are la bază un sistem format dintr-un număr de puncte, accesul în program fiind obţinut prin acumularea a cel puţin 75 de puncte. Punctajul se acordă în baza a 5 criterii de evaluare, după cum urmează: - calificări (doctorat – 50p, master – 35p, studii universitare – 30p); - veniturile câştigate în ultimele 12 luni anterior depunerii aplicaţiei; - experienţa dobândită anterior în Marea Britanie, pentru care se acordă 5p; - vârsta (mai puţin de 27 de ani – 20p, 28 şi 29 de ani – 10p; 30 şi 31 de ani – 5p, peste 32 de ani – 0p); - absolvirea unui program de Master în Business Administration (MBA) oferit de o instituţie eligibilă, garantează obţinerea a 75 de puncte. Accesul pe piaţa muncii pentru cetăţenii români care şi-au exercitat dreptul de şedere în scop de studii / formare profesională este asigurat în oricare dintre următoarele situaţii: - cetăţenii români pot lucra în regim full-time pe durata studiilor dacă urmează un curs de formare profesională care conţine pe lângă componenta teoretică şi o componentă practică la locul de muncă (NVQ). Locul de muncă trebuie să aibă în acest caz relevanţă pentru domeniul în care se derulează programul de formare profesională; - derularea raporturilor de muncă pe durata studiilor este permisă doar după obţinerea certificatului de înregistrare (Yellow Registration Certificate) emis de catre Marea Britanie Border Agency; - condiţiile care se cer îndeplinite la eliberarea certificatelor de înregistare (BR1 FORM): Aplicantul urmează cursurile unei instituţii de învăţământ acreditate în Marea Britanie sau aplicantul deţine resurse suficiente pentru a se întreţine fără a apela la resurse din sistemul britanic de asistenţă socială. 21
 22. 22. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Lucrătorilor necalificaţi le este permis accesul pe piaţa muncii doar în domeniul agriculturii şi în industria de procesare a alimentelor, dacă îndeplinesc condiţiile impuse în cadrul Programului pentru Lucrătorii Sezonieri din Agricultură (Seasonal Agricultural Workers Scheme - SAWS) sau de Programul Bazat pe Sectoare (Sectors Based Scheme - SBS). Condiţiile impuse lucrătorilor angajaţi în cadrul SAWS sunt: cetăţenie româna; cel puţin 18 ani; permis de muncă (SAWS card) emis de unul dintre operatorii autorizaţi de către Marea Britanie Border Agency. Contractele de muncă sunt încheiate pentru perioade cuprinse între 5 saptămâni şi 6 luni, un nou loc de muncă poate fi obţinut în cadrul SAWS după o perioadă de întrerupere de 3 luni. Nu există restricţii pentru lucrătorii români care desfăşoară activităţi pe cont propriu în Marea Britanie. Există mai multe tipuri de autorizaţii de muncă sau certificate de înregistrare, şi anume: - Certificatul de Înregistrare Galben (Yellow Card) este emis în mod obligatoriu celor care studiază şi doresc să lucreze pe durata studiilor şi opţional celor care desfăşoară activităţi pe cont propriu (selfemployment) precum şi celor care deţin resurse suficiente pentru a se întreţine în Marea Britanie, fără a trebui să lucreze în acest stat (self-sufficient); - Certificatul de Înregistrare Albastru (Blue Card / Blue Registration Certificate) este emis: celor care au lucrat continuu şi legal în Marea Britanie în calitate de angajat, timp de cel puţin 12 luni, precum şi membrilor lor de familie – opţional; membrilor de familie ai unui cetăţean român care are statut de „student”, „self-sufficient” sau „self-employed – opţional; membrilor de familie ai lucrătorilor care deţin o autorizaţie de muncă (AWC / SAWS card) – opţional; membrilor de familie ai unui cetăţean din afara SEE care deţine drept de şedere şi muncă în Marea Britanie – opţional; membrilor de familie ai cetăţenilor din celelalte state ale Uniunii Europene – opţional; lucrătorilor “înalt calificaţi” care îndeplinesc criteriile impuse de HSMP/IGS/SGS (obligatoriu) şi membrilor lor de familie (opţional); - Autorizaţia de Muncă (Purple Card / Accession Worker Card / AWC) este emisă: celor care ocupă un loc de muncă calificat pentru care nu există cerere din partea cetăţenilor britanici sau celor din celelalte state membre (în principal celor care au făcut o aplicaţie pentru un permis de muncă în cadrul Programului Business and Commercial) - obligatoriu; celor care au obţinut dreptul de a lucra în cadrul Sector Based Scheme - obligatoriu; membrilor de familie “autorizaţi” ai unui cetăţean român care deţine un AWC - obligatoriu. Registrul calificărilor din Marea Britanie şi al organismelor de certificare responsabile cu emiterea calificărilor poate fi consultat accesând website-ul: www.accreditedqualifications.org.uk. Se pot afla informaţii cu privire la încadrarea profesiei vizate în cele reglementate sau nu şi, în cazul în care profesia 22
 23. 23. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 este reglementată, identificarea organizaţiei care este Autoritate Competentă şi gestionează procesul de recunoaştere a profesiei. În vederea recunoaşterii calificărilor profesionale obţinute într-un alt stat membru al Uniunii Europene, autorităţile competente solicită, de obicei, îndeplinirea următoarelor formalităţi: - completarea unui formular; - prezentarea unui document care să conţină dovada cetăţeniei (paşaport, carte de identitate sau certificat de naştere); - prezentarea diplomei sau a documentului care atestă finalizarea formei de pregătire necesară pentru a obţine accesul la profesia reglementată, dovada finalizării unei perioade de stagiatură sau înregistrarea la un organism similar din ţara de origine; - dovada experienţei profesionale; - certificat medical; - certificat privind reputaţia profesională emis de autoritatea competentă din ţara de origine. Autorităţile competente după ce recunosc calificările profesionale trebuie să comunice solicitantului în termen de 1 lună dacă dosarul este complet sau mai este necesară prezentarea unor documente suplimentare. Autorităţile au la dispoziţie un termen maxim de 4 luni de la data depunerii dosarului complet pentru a emite o decizie cu privire la accesul la profesia în cauză. Pentru procesarea aplicaţiilor este posibilă perceperea unor comisioane care nu pot fi însă mai mari decât costurile efectuate de către autorităţile competente pentru a furniza acest serviciu. Autorităţile pot decide recunoaşterea calificărilor profesionale şi acorda dreptul de a exercita o profesie reglementată în Marea Britanie sau pot recomanda aplicarea unor măsuri compensatorii în cazul în care există diferenţe între calificările obţinute în statul de origine şi calificările profesionale necesare în Marea Britanie pentru a exercita acea profesie reglementată. Măsurile compensatorii pot lua forma unui stagiu de adaptare de cel mult trei ani sau susţinerea unei probe de aptitudini. De cele mai multe ori (cu excepţia profesiilor reglementate din domeniul juridic) persoanele care solicită accesul la o profesie reglementată vor avea posibilitatea să aleagă între cele două măsuri compensatorii. Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale în România, Marea Britanie NCP face trimitere la Punctul Naţional de Contact cu adresele: gianina.chirazi@medu.edu.ro, www.cnred.edu.ro. În România, Centrul Naţional de Recunoaştere şi Echivalare a Diplomelor (CNRED) funcţionează ca o direcţie în cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS) şi are atât rolul NARIC cât şi NRP în România. Astfel, acesta are ca sarcini recunoaşterea şi echivalarea diplomelor şi certificatelor obţinute în învăţământul preuniversitar (profesional şi tehnic) cât şi în cel universitar şi eliberarea certificatelor de atestare a legalităţii documentelor de studii emise de instituţiile de învăţământ acreditate din România. În cazul profesiilor reglementate, procesul de recunoaştere a calificărilor se face de către fiecare Autoritate Competentă în parte, pe baza informaţiilor cu caracter public furnizate de CNRED. 23
 24. 24. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 În plus, CNRED este coordonatorul naţional pentru transpunerea Directivei 2005/36/EC privind recunoaşterea calificărilor profesionale, coordonator de arie legislativă în cadrul sistemului IMI şi reprezintă Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului la Comitetul european pentru recunoaşterea calificărilor profesionale şi la Grupul european al coordonatorilor naţionali pentru recunoaşterea calificărilor profesionale. 2.2. Profesiile reglementate şi autoritățile competente În ANEXĂ sunt centralizate toate profesiile reglementate din Marea Britanie, precum și autorită țile competente cu rol în reglementarea acestora. A. Profesiile din domeniul sănătăţii În Marea Britanie legislaţia privitoare la sănătate şi securitate este întocmită şi aplicată de Health and Safety Executive şi de autorităţile locale (consiliile locale) în conformitate cu Health and Safety at Work Act 1974. European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) a fost creată în 1996 la Bilbao, Spania, sub reglementarea Consiliului European (EC) Nr. 2062/94 din 18 iulie 1994. Misiunea agenţiei este "să facă locurile de muncă din Europa mai sigure, mai sănătoase şi mai productive. Aceasta este posibil prin unirea tuturor şi împărtăşirea cunoştinţelor şi informaţiei, pentru a promova o cultură a prevenirii riscurilor". În anul 2005, în cadrul EU-OSHA s-a înfiinţat European risk observatory. Schimbările demografice şi dezvoltările în organizarea muncii şi a metodelor de producţie au generat noi tipuri de riscuri pentru securitatea şi sănătatea muncitorilor. Acest observator are ca obiectiv să identifice riscurile noi şi în curs de apariţie şi de a promova acţiuni urgente de prevenire. Acesta descrie tendinţele, subliniază factorii şi anticipează schimbările din mediul de lucru şi consecinţele probabile asupra sănătăţii şi securităţii. Sănătatea în Marea Britanie este reglementată de nouă organizaţii care au scopuri şi obiective distincte, precum: stabilirea standardelor de comportament, competenţă şi educaţie pe care profesioniştii din domeniul sănătăţii şi de îngrijire trebuie să le îndeplinească; menţinerea registrelor profesioniştilor din domeniul îngrijirii şi sănătăţii, pentru a avea drept de practică în Marea Britanie; stabilirea sancţiunilor impuse profesioniştilor în cazul neîndeplinirii obligaţiilor profesionale. Astfel, unele autorităţi de reglementare verifică calitatea şi siguranţa serviciilor - de exemplu, în Anglia Comisia de Calitate a Îngrijirii sau în Irlanda de Nord Agenţia de Reglementare şi Îmbunătăţire a Calităţii. Alte organizaţii au ca obiect de activitate calitatea şi siguranţa medicamentelor şi a dispozitivelor medicale - de exemplu, Agenţia de Reglementare a Produselor Medicale şi Medicinale. Cea mai mare organizaţie din Marea Britanie în domeniul securităţii profesionale este Institution of Occupational Safety and Health (IOSH), (sursa: www.iosh.co.uk). Rolul acestei organizaţii este acela de a ajuta practicienii să atingă cele mai înalte standarde profesionale. IOSH 24
 25. 25. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 elaborează standarde, dezvoltă şi conectează membrii săi la resurse, orientare, evenimente şi formare, fiind cea mai mare organizaţie din lume în domeniul sănătăţii şi securităţii, precum şi prima organizaţie nonguvernamentală recunoscută de International Labour Organisation - ILO. În Marea Britanie se află de asemenea International Institute of Risk and Safety Management-IIRSM 13, la care sunt afiliaţi profesioniştii calificaţi internaţional în special pe securitate profesională. Profesiile din domeniul sănătăţii din Marea Britanie, recunoscute automat 14 sunt următoarele: Chemical pathology, Child and adolescent psychiatry, Clinical genetics’, Clinical neurophysiology, Clinical oncology, Clinical pharmacology and therapeutics, Clinical radiology, Dermatology, Oral and maxillo-facial surgery, Emergency medicine, Endocrinology and diabetes mellitus, General (internal) medicine, Genito-urinary medicine, Geriatric medicine, Haematology, Immunology, Infectious diseases, Legal Executive, Medical microbiology and virology, Medical oncology, Obstetrics and gynaecology, Occupational Therapist, Occupational medicine, Ophthalmology, Otolaryngology, Paediatric surgery, Paediatrics, Renal medicine, Respiratory medicine, Rheumatology, Plastic surgery, Public health medicine, Tropical medicine, Urology. Cele nouă autorităţi de reglementare din Marea Britanie şi profesiile pe care acestea le gestionează sunt: - Consiliul General Chiropractic pentru profesia de chiropractician; - Consiliul General Dentar pentru profesiile: dentist, asistent dentar, tehnician dentar, igienist dentar, terapeut dentar, tehnician dentar clinic, ortodont; - Consiliul General Medical pentru profesia de medic; - Consiliul General Optic pentru profesiile: optometrician, optician; - Consiliul General Osteopathic pentru profesia de osteopat; - Consiliul General Farmaceutic pentru profesiile: farmacist, tehnician farmacist; - Consiliul Sănătăţii şi Profesiilor de Îngrijire pentru profesiile: terapeut, cercetător biomedical, chiropodist/podiatrist, cercetător clinic, dietetician, dispozitive şi ajutor la auz, terapeu ocupaţional, practician operaţii, orthoptist, paramedic, fizioterapeut, psiholog, protezist/ortezist, radiolog, lucrători sociali, logoped; - Consiliul Asistentelor şi Moaşelor pentru profesiile: asistent, moașă; - Societatea Farmaceutică a Irlandei de Nord pentru profesia de farmacist. În România, profesiile reglementate sectorial din domeniul sănătăţii (în sistem automat de recunoaştere) şi AC-urile care reglementează formarea profesională sunt următoarele: 13 14 Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor din România pentru profesia de medic; Ministerul Sănătăţii, Colegiul Medicilor Dentişti din România pentru profesia de medic dentist; http://www.iirsm.org http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/ 25
 26. 26. UNIUNEA EUROPEANĂ - GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Ministerul Sănătăţii, Colegiul Farmaciştilor din România pentru profesia de farmacist; Ministerul Sănătăţii, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România pentru profesiile: asistent medical generalist, moaşă. Profesiile reglementate din domeniul sănătăţii care necesită minimum 3 ani de învăţământ superior sunt: tehnician dentar, asistent farmacist, analist în farmacologie, asistent de igienă şi profilaxie dentară, asistent stomatolog, tehnician în acustica medicală, audiolog, psihoterapeut, asistent de laborator, dietetician/nutriţionist, asistent radiologie. În cazul diferitelor profesii de asistent, Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România este AC, iar în cazul tehnicienilor dentari, AC este Ordinul Tehnicienilor Dentari din România. În cazul profesiilor reglementate de Consiliul Sănătăţii şi Profesiilor de Îngrijire solicitanţii trebuie să aplice Formularul de Evaluare pentru cunoaşterea gradului de îndeplinire a standardelor de referinţă ale competenţei. Solicitanţii a căror limbă maternă nu este limba engleză şi care sunt obligaţi să posede un certificat de competenţă lingvistică compatibil cu IELTS de nivel minim 6.5. Valabilitatea acestor certificate este de doi ani. B. Profesiile din educaţie Legislaţia care reglementează profesiile din educaţie în Marea Britanie este The Education Act 2011 (cu aplicabilitate de la 1 Aprilie 2012) şi Teachers’ Standards May 2012. Persoanele care doresc să lucreze în Marea Britanie în profesii educaţionale reglementate trebuie să se adreseze către Nuffic pentru recunoaşterea calificării lor profesionale. La rândul său, Nuffic eliberează gratuit în termen de o săptămână o declaraţie de recunoaştere a profesiei denumită Professional recognition (NCP). În Marea Britanie sunt reglementate următoarele profesii din educaţie 15: profesori în învăţământul primar/secundar (School Teacher in State maintained schools – Primary/Secundary ). Autorităţile competente care gestionează aceste profesii sunt: Teaching Agency, England, General Teaching Council for Scotland, General Teaching Council for Wales, General Teaching Council for Northern Ireland. Organismul care validează şi certifică aceste profesii în Marea Britanie este General Teaching Council of England. Condiţiile de acces pentru profesiile reglementate în educaţie impun solicitantului să deţină: studii de licenţă (cu durata de 4 ani), în Anglia certificatul Qualified Teacher Status (QTS) eliberat la promovarea programului Initial Teacher Training (ITT) constând în lecţii teoretice şi 18 săptămâni de practică în domeniu, în Scoţia certificatul Teaching Qualification (TQ) obţinut la promovarea programului Initial Teacher Education (ITE). Suplimentar, solicitantul poate să facă dovada faptului că deţine o calificare de predare similară în ţara de origine. Pentru solicitanţii care nu sunt din Marea Britanie este necesar ca aceştia să deţină un permis de muncă denumit Blue card. 15 http://www.nuffic.nl/en/diploma-recognition/professional-recognition/regulated-professions 26
 27. 27. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 În România, în conformitate cu Legea 200/2004, calificarea de cadru didactic atât în învăţământul preuniversitar cât şi superior este profesie reglementată gestionată de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. Legea Educaţiei Naţionale cunoscută ca Legea nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 18 din 10 ianuarie 2011, reglementează structura, funcţiile, organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de învăţământ de stat, particular şi confesional. Legea promovează un învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive, capacităţi volitive şi capacităţi acţionale, cunoştinţe fundamentale şi cunoştinţe, competente şi abilităţi de utilitate directă, în profesie şi în societate. În educaţie, în sistemul IMI sunt înscrise două profesii reglementate în România: cadru didactic în învăţământul superior şi profesor în învăţământul secundar. C. Profesia de mediator O deosebire între România și Olanda există în privin ța profesiei de mediator. În țara noastră această profesie este reglementată (AC: Consiliul Mediatorilor din Romania), în timp ce în Marea Britanie profesia nu este reglementată. Datorită acestei situa ții un mediator român care dore ște să exercite profesia în Marea Britanie nu are nevoie să solicite recunoașterea profesiei, dar un mediator britanic care dore ște să exercite dreptul de a profesa ca mediator în România este nevoit să solicite recunoa șterea calificării sale de către Consiliul de Mediere în România. 2.3. Statisticile IMI PQ pe profesiile reglementate înregistrate în sistem de Marea Britanie comparativ cu cele înregistrate de România În conformitate cu situația statistică16 referitoare la gradul de utilizare a sistemului IMI până la sfârşitul anului 2012, s-a constatat următoarea activitate între Marea Britanie şi România: State membre UE AC pe aria legislativă AC pe aria legislativă AC pe aria legislativă TOTAL Calificări Servicii Detaşarea lucrătorilor AC Britanie 34 (1.7%) 418 (6.5%) 2 (0.7%) 444 (6.2%) România 41 (2.1%) 93 (1.4%) 2 (0.7%) 111 (1.5%) Marea Notă: procentele sunt calculate din numărul total de cereri pe fiecare componentă în parte. 16 http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/docs/statistics_2012_en.pdf 27
 28. 28. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Din punctul de vedere al duratei timpului de răspuns la cererile primite în IMI, se poate concluziona că în perioada ianuarie – decembrie 2012 în România şi Marea Britanie au fost procesate următoarele volume de cereri: al cererilor în IMI Detaşarea lucrătorilor Calificări Servicii Detaşarea lucrătorilor România Servicii Marea Britanie Calificări Durata timpului de răspuns O săptămână 25% 15% 5% 63% 35% 0% Două săptămâni 20% 50% 4% 12% 10% 8% Patru săptămâni 35% 22% 40% 12% 42% 10% Mai mult de o lună 20% 12% 51% 13% 13% 82% România Marea Britanie Primite Trimise Primite Trimise 470 33 184 995 (15.2%) (1.1%) (6%) (32.2%) Marea Britanie se situează pe primul loc în rândul tărilor din UE în ceea ce priveşte volumul cererilor care au primit răspuns, iar România este pe acelaşi loc dar în ceea ce priveşte volumul cererilor primite. Pe platforma IMI, s-au încris din țara noastră Autorită ți Competente pentru 75 de profesii din totalul celor 95 de profesii reglementate. 28
 29. 29. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Concluzii Din studiul comparativ realizat între Marea Britanie și România, din punctul de vedere al proceselor de certificare a competenţelor şi de recunoaştere a calificărilor profesionale, au rezultat următoarele concluzii: - sistemele de învățământ din Marea Britanie și cel din România specifică în mod clar nivelul de studii pentru obţinerea unei calificări profesionale; - procesele de certificare a rezultatelor învăţării nonformale și informale sunt reglementate atât în România cât și în Marea Britanie, cu deosebirea că în țara noastră această activitate a început de curând (conform Legii Educației Naționale nr. 1 din 2011). Aceeași afirma ție se poate face și în cazul recunoaşterii formelor de educaţie continuă a adulţilor, care este reglementată de aceea și lege; - Cadrul Naţional al Calificărilor din Marea Britanie este corelat cu Cadrul European al Calificărilor CEC/EQF, dar în România acest proces este în curs de finalizare, Cadrul European al Calificărilor fiind implementat doar pentru învăţământul Superior, realizându-se un Registru Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior din România; - în Marea Britanie există 220 profesii reglementate, conform datelor oficiale ale Comisiei Europene privind piaţa unică europeană; - în sectorul medical există cel mai mare număr de profesii reglementate, atât în România cât şi în Marea Britanie, iar recunoașterea acestora se realizează automat neexistând probleme în acest domeniu de activitate; - recunoașterea profesiilor reglementate din Marea Britanie se face de către autorită țile competente care au rol în reglementarea profesiei respective, similar ca în România, în condiţiile Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale; - în Marea Britanie, există un număr mare de asocia ții profesionale, astfel încât pentru exercitarea anumitor profesii trebuie făcută dovada apartenen ței profesionale, pe când în România există un număr restrâns de astfel de organizații profesionale/colegii/ordine; - statistica mobilităţii lucrătorilor la nivelul Uniunii Europene indică faptul că lucrătorii din Marea Britanie au avut o mobilitate extrem de redusă în România, cele mai solicitate profesii pentru recunoașterea calificării profesionale în Marea Britanie au fost de psihoterapeut (5 cereri), protezist/ortozist (2 cereri), agent de pază (2 cereri), psiholog (1 cerere), radiolog (1 cerere), etc. , iar în România de specialist în ortodonție și ortopedie dento-facială (2 cereri). 29
 30. 30. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Bibliografie 1. Euridyce https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Rom %C3%A2nia:Prezentare_general%C4%83 2. Country Module - Romania © Nuffic | 2nd edition March 2011 | version 2, August 2012 3. http://www.ofqual.gov.uk/qualifications-assessments/89-articles/250-explaining-thenationalqualifications-Framework 4. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:398:0001:0005:RO:PDF Recomandarea Consiliului Europei privind validarea invatarii non-formale si informale – 22 dec. 2012 5. http://www.cedefop.europa.eu/EN/about-cedefop/projects/validation-of-non-formal-and-informallearning/european-inventory-scope.aspx -European Inventory 2010 of validation of non-formal and informal learning – country reports 6. http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/6112_en.pdf -CEDEFOP - NQFs in Europe 2011, publicat in 2012 7. http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/australia_en.pdf - Study on the (potential) role of QFs in supporting mobility of workers and learners-EU-Australia-2011 8. Implementation of the european qualifications framework in the Marea Britanie: 2010-2011, http://www.scqf.org.uk/content/files/europe/Implementation%20of%20the%20EQF%20in%20the %20Marea Britanie%202010-2011.pdf 9. Legii educaţiei naţionale nr. 1, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 18/10.01.2011 10. The framework for higher education qualifications in England, Wales and Northern Ireland, August 2008 (http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/Documents/FHEQ08.pdf) 11. The statutory regulation of external qualifications in England, Wales and Northern Ireland 2004 12. Nuffic (2012b) - Country Module – Romania, 2nd edition March 2011, version 2, August 2012 13. The European Centre for Development of Vocational Training (Cedefop) - Development of NQFs în Europe, Oct.2011 14. Country reports on the action plan on adult learning – martie 2011http://libserver.cedefop.europa.eu/F/?func=find-c&ccl_term=%28%28wti=adult%20and %20wti=learning%20and%20wti=action%20and%20wti=plan%20and%20wti=country%20and %20wti=report%29%29&local_base=ced01 15. CE - Education and Training Monitor – 2012, http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningpolicy/doc/monitor12/report_en.pdf 30
 31. 31. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 16. Professional qualifications – The European Communities (Recognition of Professional Qualifications) Regulations http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2781/pdfs/uksi_20072781_en.pdf. 17. www.edexcel.com 18. www.cityandguilds.com/ 19. http://www.apprenticeships.org.uk/ 20. www.edu.ro 21. http://ec.europa.eu/education/adult/doc/uk_en.pdf 22. http://www.niace.org.uk/ 23. http://skillsfundingagency.bis.gov.uk/ 24. http://tietgenportalen.tietgen.dk/dk/vu/Documents/Engelsk/ETAP_GIDAS_EN.pdf 25. http://www.rpl.naric.org.uk/StudyonFormalRecognitionof_nov2008_def.pdf 26. www.eucen.org/Refine.html 27. http://asksource.ids.ac.uk/cf/keylists/keylist.cfm?topic=edu&search=QL_NFEd12 28. http://www.eucen.eu/REFINE/Materials/Outputs_QualityAssuranceSummary.pdf 29. http://www.scqf.org.uk/ features/framework.htm 30. http://www.legislation.gov.uk/uksi/2007/2781/pdfs/uksi_20072781_en.pdf 31. http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm 32. https://www.naric.org.uk 33. www.certex.org.uk. 34. www.accreditedqualifications.org.uk 35. www.cnred.edu.ro 36. www.iosh.co.uk 37. http://www.iirsm.org ANEXĂ 31
 32. 32. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Informații privind profesiile reglementate din Marea Britanie Denumirea profesiei reglementate EN Regiunea Denumirea Este profesia profesiei/ reglementată ocupaţiei în România în_RO Denumirea AC Marea Britanie Denumirea AC RO Nivel de calificare Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Actuary Toate Actuar DA Institute of Actuaries/ Banca Naţională Română Faculty of Actuaries Advocate Scoția Avocat DA Faculty of Advocates Uniunea Naţională a Barourilor din România Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Toate Cadru tehnic cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pe aeroport DA Civil Aviation Authority Autoritatea Aeronautică Civilă Română Atestat de competențe profesionale Airport fire officer Toate Ofițer cu atribuţii în domeniul prevenirii şi stingerii incendiilor pe aeroport DA Civil Aviation Authority Atestat profesional Autoritatea Aeronautică obtinut la absolvirea Civilă Română studiilor liceale Anaesthetics Toate Cosmeticiană General Medical Council Ministerul Economiei Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Airport fire fighter Analytical chemist Toate Chimist DA Royal Society of Chemistry Approved driving instructor Marea Britanie Instructor auto autorizat DA Driving Standards Agency Autoritatea Rutieră Română Atestat de competențe profesionale Approved driving instructor Irlanda de Instructor auto department of Nord autorizat environment for N.I DA Driver and Vehicle Testing Agency (NI) Autoritatea Rutieră Română Atestat de competențe profesionale Architect Toate Arhitect DA Architects Registration Board Ordinul Arhitecţilor din Romania Architect (acquired rights) Toate Arhitect (drepturi dobândite) DA Architects Registration Board Ordinul Arhitecţilor din Romania Arts therapist Toate Terapeut DA Health and Care Professions Council Ministerul Sănătății Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Associate Member of the Chartered Institute of Marketing (ACIM) Toate Membru asociat al Institutului de marketing Chartered Institute of Marketing Ministerul Educaţiei Naţionale Diploma obținută la absolvirea studiilor post-liceale Associate of the Chartered Institute of Building Toate Membru asociat al Institutului de construcții Chartered Institute of Building Ministerul Educaţiei Naţionale Studii superioare non-universitare (3-4 ani) 32
 33. 33. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 civile Associate of the Royal Academy of Dancing (ARAD) Toate Membru asociat al Academiei Regale de Dans Royal Academy of Dance Ministerul Educaţiei Naţionale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Associate of the chartered institute of arbitrators (ACI Arb) Toate Arbitru autorizat asociat DA Secretary General, Chartered Institute of Arbitrators Ministerul Educaţiei Naţionale Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Marea Britanie Avocat DA Council Royal Courts of Justice Uniunea Naţională a Barourilor din România Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Basic medical training - UK Toate Formator medicină generală DA General Medical Council Ministerul Sănătăţii Biomedical Scientist Toate Cercetător științific biomedical DA Health and Care Professions Council Ministerul Sănătăţii Studii superioare non-universitare (3-4 ani) CIH Chartered Member (CIHCM) Toate Membru autorizat CIH DA Chartered Institute of Housing Ministerul Economiei Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Cardiology Toate Cardiologie DA General Medical Council Ministerul Sănătăţii Cardo-thoracic surgery Toate Chirurgie toracică DA Security Industry Authority Ministerul Sănătăţii Cash & Valuables in Transit Operative Toate Agent de intervenţie pază și ordine DA Certified instructor (motor cycles) (in Great Britain) Marea Britanie Instructor de conducere motociclete DA Chartered Arbitrator Toate Arbitru autorizat DA Chartered Architectural Technologist Toate Arhitect autorizat DA Chartered Certified Accountant Toate Contabil autorizat DA Scoția Inspector autorizat protecția mediului Chartered Environmental Health Practitioner Toate Practician autorizat protecția mediului DA Chartered Financial Planner Toate Consultant financiar autorizat DA Chartered IT professional Toate Specialist IT autorizat DA Barrister Chartered Environmental Health Officer (Scotland) Security Industry Authority DA Driving Standards Agency Chartered Institute of Arbitrators Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Inspectoratul General al Poliţiei Române Atestat de competențe profesionale Autoritatea Rutieră Română Atestat de competențe profesionale Ministerul Justiției Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Institute of Ordinul Arhitecţilor din Architectural Romania Technologists Association of Chartered Certified Accountants Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi Royal Environmental Health Institute of Ministerul Mediului şi Scotland Schimbărilor Climatice Chartered Institute of Ministerul Mediului şi Environmental Health Schimbărilor Climatice Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Insurance Institute Camera Consultanţilor Fiscali Studii superioare non-universitare (3-4 ani) British Computer Society Ministerul pentru Societatea Informaţională Studii superioare non-universitare 33
 34. 34. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 (3-4 ani) Chartered Institute of Library & Information Professionals CILIP Chartered Institute of Library and Information Professionals Toate Expert cultural autorizat Chartered Insurance Broker Toate Broker autorizat în asigurări Chartered Manager Toate Manager autorizat Chartered Mathematician Toate Matematician autorizat Chartered Meteorologist Toate Meteorolog autorizat Chartered Petroleum Engineer Toate Inginer autorizat petrolist Chartered Public finance accountant Toate Contabil finanțe publice DA Chartered Institute of Corpul Experţilor Public Finance & Contabili şi Contabililor Accountancy Autorizaţi Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Safety and Health Practiononer Toate Inspector protecţia muncii DA Institution of Occupational Safety and Health Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Scientist Toate Cercetător științific The Science Council Ministerul Educaţiei Naţionale Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Statistician Toate Statistician autorizat The Royal Statistical Banca Naţională Română Society Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Tax Adviser Toate Consultant fiscal DA The Chartered Institute of Taxation Camera Consultanţilor Fiscali Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Teacher of the Royal Academy of Dance (CTRAD) Toate Profesor autorizat al Academiei Regale de Dans DA Royal Academy of Dance Ministerul Educaţiei Naţionale Diplomă de licenţă (studii universitare peste 4 ani) Chartered Wastes Manager Toate Manager depozitare deșeuri Chartered Institution of Wastes Management Agenţia Nucleara și pentru Deşeuri Radioactive Studii superioare non-universitare (3-4 ani) DA Ministerul Educaţiei Naţionale Chartered Insurance Banca Naţională Română Institute Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Management Institute Institute of Mathematics & its Applications Chartered accountant Toate Contabil autorizat DA Chartered biologist Toate Biolog autorizat DA Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Royal Meteorological Society Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Energy Institute DA Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Institute of Chartered Accountants in England and Wales/ Institute of Chartered Corpul Experţilor Accountants of Contabili şi Contabililor Scotland/ Autorizaţi Institute of Chartered Accountants in Ireland Society of Biology Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Studii superioare non-universitare 34
 35. 35. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 în Sistemul Sanitar din România (3-4 ani) Chartered Institute of Building Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Institution of Building Services Engineers Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered builder Toate Tehnician constructor autorizat Chartered building services engineer Toate Inginer constructor autorizat Chartered building surveyor Toate Inspector autorizat clădiri Royal Institution of Chartered Surveyors Toate Inginer chimist autorizat Ordinul Biochimiştilor, Institution of Biologilor şi Chimiştilor Chemical Engineers în Sistemul Sanitar din România Chartered chemical engineer DA DA Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Ordinul Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor în Sistemul Sanitar din România Diplomă de licenţă (studii universitare peste 4 ani) Chartered chemist Toate Chimist autorizat DA Royal Society of Chemistry Chartered civil engineer Toate Inginer civil autorizat DA Institution of Civil Engineers Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Chartered colourist Toate Expert colorist Society of Dyers and Colourists Ministerul Comerțului Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered energy engineer Toate Auditor energetic pentru clădiri Energy Institute Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered engineer Toate Inginer autorizat Engineering Council Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Chartered forester Toate Silvicultor autorizat Chartered gas engineer Toate Inginer de gaze autorizat Institution of Gas Engineers & Managers Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Chartered geographer Toate Geograf autorizat Royal Geographical Society Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered geologist Toate Geolog autorizat Geological Society Chartered insurance practitioner Toate Agent de asigurare practicant DA Chartered Insurance Institute Ministerul Economiei Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered insurer (insurance underwriting) Toate Agent de asigurare DA Chartered Insurance Institute Ministerul Economiei Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered land surveyor Toate Inspector teren autorizat Royal Institution of Chartered Surveyors Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered loss Toate Inspector daune Chartered Institute of Ministerul Justiției Studii superioare DA Institute of Chartered Ministerul Agriculturii şi Foresters Dezvoltării Rurale Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Studii superioare non-universitare (3-4 ani) 35
 36. 36. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 adjuster InstrumenteStructurale 2007 - 2013 non-universitare (3-4 ani) Loss Adjusters Chartered management accountant Toate Contabil șef autorizat DA Chartered Institute of Corpul Experţilor Management Contabili şi Contabililor Accountants Autorizaţi Chartered marine engineer Toate Inginer în marină DA Institute of Marine Engineering Science and Technology Autoritatea Navală Română Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) DA Chartered Institute of Marketing Ministerul Economiei Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Specialist marketing autorizat Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered marketer Toate Chartered measurement and control technologist Toate Tehnician de măsurare și control Chartered minerals surveyor Toate Inspector minereuri autorizat Chartered physicist Toate Fizician Institute of Physics Chartered quantity surveyor Toate Metrolog autorizat Royal Institution of Chartered Surveyors Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered secretary Toate Secretar autorizat Institute of Chartered Secretaries and Administrators Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered shipbroker Toate Broker de navă autorizat Chartered structural engineer Toate Inginer construcții civile Chartered surveyor Toate Topograf autorizat Chartered textile technologist Toate Tehnician materiale textile autorizat Chartered town planner Toate Urbanist autorizat Chartered valuation surveyor Toate Topograf evaluator autorizat Chemical pathology Toate Patologie chimică DA Chief Engineer Class 2 - Fishing Vessels Toate Inginer șef Clasa a 2-a pe vase de pescuit DA Maritime & Coastguard Agency Autoritatea Navală Română Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chief engineer class 1 fishing vessel Toate Inginer șef Clasa a 1-a pe vase de pescuit DA Maritime & Coastguard Agency Autoritatea Navală Română Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Child and Toate Psihiatrie pentru DA Institute of Measurement & Control Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Royal Institution of Agenţia Naţională pentru Chartered Surveyors Resurse Minerale Ministerul Educației Naționale Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Institute of Chartered Shipbrokers Autoritatea Navală Română Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Institution of Structural Engineers Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Royal Institution of Chartered Surveyors Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Chartered Textile Technologist Ministerul Comerțului Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Royal Town Planning Ministerul Dezvoltării, Institute Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Royal Institution of Chartered Surveyors Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Ministerul Sănătății Ministerul Sănătății 36
 37. 37. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU InstrumenteStructurale 2007 - 2013 copii și adolescenți adolescent psychiatry Child psychotherapist in the national health service Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Toate Psihoterapeut de copii DA Association of Child Psychotherapists Ministerul Sănătății OFSTED/ Ministerul Muncii, Care and Social Familiei şi Protecţiei Services Inspectorate Sociale – Autoritatea for Wales Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Childminder Anglia și Țara Galilor Asistent maternal Chiropodist/ Podiatrist Pedicurist Health and Care Professions Council Ministerul Economiei Toate Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Toate Chiropractician General Chiropractic Council Ministerul Economiei Chiropractor Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Toate Cercetător științific clinic Health and Care Professions Council Ministerul Sănătății Clinical Scientist Diplomă de licenţă (studii universitare de 4 ani) Clinical dental technician Toate Tehnician dentar clinic DA General Dental Council Ordinul Tehnicienilor Dentari din România Clinical genetics’ Toate Genetică clinică DA Ministerul Sănătății Clinical neurophysiology Toate Neurofiziologie clinică DA Ministerul Sănătății Clinical oncology Toate Oncologie clinică DA Ministerul Sănătății Clinical pharmacology and therapeutics Toate Farmaceutică și terapeutică clinică DA Ministerul Sănătății Clinical radiology Toate Radiologie clinică DA Ministerul Sănătății DA Atestat de competențe profesionale Security Industry Authority Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Inspectoratul General al Poliţiei Române Atestat de competențe profesionale Costs Lawyer Standards Board Uniunea Naţională a Barourilor din România Diploma obținută la absolvirea studiilor post-liceale Close Protection Operative Toate Protecție operațională Costs Lawyer Toate Avocat DA Deck Officer Class 1 - Fishing Vessels Toate Ofițer punte Clasa 1 pe vas de pescuit DA Maritime & Coastguard Agency Autoritatea Navală Română Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Deck Officer Class 2 Fishing Vessel Toate Ofițer punte Clasa a 2-a pe vas de pescuit DA Maritime & Coastguard Agency Autoritatea Navală Română Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Deck Officer Class 3 - Fishing Vessels Toate Ofițer punte Clasa a 3-a pe vas de pescuit DA Maritime & Coastguard Agency Autoritatea Navală Română Atestat profesional obtinut la absolvirea studiilor liceale Dental Nurse Toate Asistent dentar DA General Dental Council Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România Dental Technician Toate Tehnician dentar DA General Dental Council Ordinul Tehnicienilor Dentari din România 37
 38. 38. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 InstrumenteStructurale 2007 - 2013 Dental hygienist Toate Specialist dentar DA General Dental Council Ordinul Tehnicienilor Dentari din România Diploma obținută la absolvirea studiilor post-liceale Dental therapist Toate Specialist dentar DA General Dental Council Ordinul Tehnicienilor Dentari din România Diploma obținută la absolvirea studiilor post-liceale Dentist / Dental Practitioner / Dental Surgeon Toate Specialist dentar DA General Dental Council Ordinul Tehnicienilor Dentari din România Dermatology Toate Dermatologie DA Toate Nutriționist DA Health and Care Professions Council Ministerul Sănătăţii Dietician Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Toate Optician DA Registrar General Optical council Ministerul Sănătăţii Dispensing optician Diploma obținută la absolvirea studiilor post-liceale Toate Scafandru DA Health and Safety Executive, Offshore Policy Division Ministerul Apărării Diver Atestat de competențe profesionale Security Industry Authority Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Inspectoratul General al Poliţiei Române Ministerul Sănătăţii Door Supervisor Toate Paznic Emergency medicine Toate Medicină de urgență DA Ministerul Sănătăţii Endocrinology and diabetes mellitus Toate Endocrinologie și diabet DA Ministerul Sănătăţii Engineering technician (EngTech) Toate Subinginer Environmental Health Officer Toate Ofiter protecția mediului DA Environmental Health Officer (Scotland) Scoția Ofiter protecția mediului DA Executry Practitioner Scoția Executor Farrier Marea Britanie Veterinar DA Gastro-enterology Toate Gastroenterologie DA General (internal) medicine Toate Medicină generală internă DA General Medical Practitioner Toate Practician medicină generală General psychiatry Toate Psihiatrie Atestat de competențe profesionale Diploma obținută la absolvirea studiilor post-liceale Engineering Council Chartered Institute of Ministerul Mediului şi Environmental Health Schimbărilor Climatice Studii superioare non-universitare (3-4 ani) Royal Environmental Ministerul Mediului şi Health Institute of Schimbărilor Climatice Scotland Diploma obținută la absolvirea studiilor post-liceale Law Society of Scotland Ministerul Justiției Farriers Registration Council Autoritatea Naţională Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor General Medical Council Diploma obținută la absolvirea studiilor post-liceale Ministerul Sănătăţii Ministerul Sănătăţii DA Postgraduate Medical Education and Training Board (PMETB)/ General Medical Council Ministerul Sănătăţii DA General Medical Ministerul Sănătăţii 38

×