Profesii domeniul electric - Nicolae Ionescu - General 1

1,057 views

Published on

GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIILOR DIN DOMENIUL ELECTRIC

Autor:
Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU,

2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,057
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Profesii domeniul electric - Nicolae Ionescu - General 1

 1. 1. 1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID PENTRU CERTIFICAREA ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIILOR DIN DOMENIUL ELECTRIC Autor: Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU,
 2. 2. 2 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 CUPRINS INTRODUCERE……………………………………………………………………………… 1. Situaţia reglementării în România şi în alte state membre ale Uniunii Europene.. 2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor …………………………. 2.1. Validarea/certificarea competenţelor profesiilor din domeniul electric în ROMÂNIA ………………………………………………………………… 2.2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în ITALIA ………………………………………………………. 2.3. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în SPANIA………………………………………………………. 2.4. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în OLANDA ……………………………………………………. 2.5. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în DANEMARCA ………………………………………………. 2.6. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în MAREA BRITANIE ………………………………………… 2.7. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în GERMANIA ………………………………………………….. 2.8. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în PORTUGALIA ………………………………………………. 2.9. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în CEHIA ……………………………………………………….. 2.10. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în AUSTRIA …………………………………………… 3 6 13 13 20 25 29 29 34 39 41 46 51 3. Procedurile de recunoaştere a calificărilor din domeniul electric în alte state membre UE 53 3.1. Elemente generale………………………………………………………….. 3.2. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în ITALIA……………………… 3.3. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în SPANIA……………………… 3.4. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în OLANDA……………………… 3.5. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în DANEMARCA……………… 3.6. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în MAREA BRITANIE………… 3.7. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în GERMANIA………………………. 3.8. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în PORTUGALIA……………… 3.9. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în CEHIA………………………. 3.10. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în AUSTRIA……………………… 3.11. Sistemul SOLVIT……………………………………………………………. 4. Exercitarea profesiilor din domeniul electric în statele UE analizate…………… 4.1. Exercitarea profesiilor din domeniul electric în România………………… 4.2. Exercitarea profesiilor similare în ţările UE analizate……………………… 53 56 57 59 61 68 70 75 78 81 82 84 84 85
 3. 3. 3 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 5. Concluzii………………………………………………………………………….. Anexe………………………………………………………………………………. 87 91 INTRODUCERE Ghidul pentru certificarea şi recunoaşterea profesiilor din domeniul electric constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne, dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI. Pentru atingerea obiectivului general, MEN, ca solicitant beneficiar al proiectului, şi-a propus atingerea următoarelor obiective specifice: • Crearea şi dezvoltarea unei reţele la nivel naţional în scopul sprijinirii implementării Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI), prin consolidarea capacităţii partenerilor sociali, prin crearea unor canale de comunicare şi consultare reciprocă;
 4. 4. 4 UNIUNEA EUROPEANĂ • • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor români şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor comunitari; Implicarea membrilor Reţelei în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI, prin furnizarea de informaţii/date la cererile adresate prin această platformă de către organizaţiile/asociaţiile din UE/ SEE. Realizarea ghidului pentru certificarea şi recunoaşterea profesiilor din domeniul electric este subscrisă realizării celui de-al doilea obiectiv specific şi îşi propune următoarele: • Sprijinirea autorităţilor competente din România în eforturile de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale UE (în cazul acestui ghid se prezintă practicile din alte 9 state membre); • Informarea tuturor persoanelor care au dobândit calificări în domeniul de activitate analizat, în România şi doresc să practice profesia respectivă într-unul din cele 9 state membre ale UE prezentate în ghid. Pentru realizarea ghidului a fost aplicată o metodologie perfecţionată iterativ pe parcursul derulării proiectului IMI PQ NET ROMANIA, prin consultări cu autorităţile competente. Principalele surse din care au fost obţinute informaţiile neceare realizării acestui ghid şi a altor 29 similare pentru alte profesii au fost următoarele: - Cercetarea proprie a experţilor ANC pentru fiecare ţară în parte; - Informaţii obţinute de la autorităţile competente din România cu ocazia consultărilor şi atelierelor de lucru pe parcursul derulării proiectului;
 5. 5. 5 UNIUNEA EUROPEANĂ - GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Statisticile IMI şi baza de date a profesiilor reglementate a Comisiei Europene1; Date culese cu ocazia vizitelor de studiu organizate în Olanda, Italia, Spania, Danemarca şi Germania. Structurarea ghidului a fost stabilită pe baza termenilor de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor, elaboraţi în cadrul proiectului, în urma a două runde de ateliere de lucru ale membrilor grupului de lucru IMI PQ NET România pe această temă, publicate odată cu cele 30 de ghiduri de certificare şi recunoaştere. Astfel, prin modul de structurare a ghidurilor au fost urmărite trei mari aspecte, în ţările analizate comparativ cu România, respectiv procedurile de validare şi certificare a competenţelor, procesele de recunoaştere a calificărilor şi exercitarea profesiei. 1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/
 6. 6. 6 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Ghidul tratează aspecte privind validarea/certificarea competenţelor, recunoaşterea şi exercitarea unor profesii din domeniul electric, comparativ cu profesii identice, similare sau omoloage din nouă state ale UE, respectiv Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania. Ghidul se doreşte a fi un instrument pentru sprijinirea autorităţilor competente din România (în cazul de faţă Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE) în eforturile de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează, prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale UE. De asemenea, ghidul este conceput şi structurat astfel încât să constituie o modalitate eficientă de informare a tuturor persoanelor care au dobândit calificări în domeniul respectiv de activitate în România şi doresc să practice profesia respectivă, permanent, temporar sau ocazional, într-unul din cele 9 state membre ale UE prezentate în ghid. În acelaşi timp, prezentul ghid are şi anumite limite. Prima dintre ele este aceea că tratează situaţia doar din 9 state ale UE, stabilite pentru toate ghidurile elaborate. O a doua limită importantă constă în faptul că anumite date, în general statisticile, sunt valabile la momentul elaborării ghidului şi este necesar să fie actualizate periodic. În anexa 2 a legii 200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, figurează o serie de profesii din domeniul electric, precum şef electrician maritim, ofiţer electrician maritim, ofiţer electrician maritim portuar, ofiţer electrician maritim aspirant, electrician de bord maritim şi
 7. 7. 7 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 electrician de bord, pentru care autoritatea competentă este Ministerul Transporturilor. Pe de altă parte, există mai multe profesii, pentru care autoritatea competentă este Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) care, având în vedere metodologia existentă, perfecţionată în mod continuu în ultimii ani, pot fi considerate, de facto, profesii reglementate. Conform ordinului n r. 11 din 13 martie 2013, aceste profesii sunt: • • • • Electrician autorizat; Verificator de proiecte (în domeniul instalaţiilor electrice); Responsabil tehnic cu execuţia (în domeniul instalaţiilor electrice); Expert tehnic de calitate şi extrajudiciar în domeniul instalaţiilor electrice. Prin analiza profesiilor din domeniul electric, existente în ţările analizate, s-a constatat că există un număr semnificativ de profesii similare reglementate. În tabelul 1.1 se prezintă cele mai importante profesii similare celor din România, din domeniul electric, existente în ţările membre UE. Profesii similare în domeniul electric2……………………………………………Tabelul 1.1 Numele generic al profesiei Nr. de profesii reglementate/Recunoaştere ELECTRICAL ENGINEERING / ELECTROMECHANICAL ENGINEERING 4 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Elektrotechnik Austria Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV – recunoaştere automată Elektromaschinenbauer Germania Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV – recunoaştere automată Elektrotechniker (electrical engineering) Germania Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV – recunoaştere automată Informationstechniker (electrical) Germania Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV – recunoaştere automată ELECTRICAL AND COMPUTER (TECHNOLOGY) ENGINEER 1 2 Sursa: Prelucrări ale autorului
 8. 8. 8 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Member of the Institution of Engineering Marea Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară and Technology Britanie ELECTRICAL EQUIPMENT/APPLIANCES CONTRACTOR/REPAIRER/INSTALLER 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Montáž, opravy, revize a zkoušky Recunoaşterea experienţei profesionale Cehia elektrických zařízení Anexa IV – recunoaştere automată ELECTRICIAN / SENIOR ELECTRICIAN /SPECIALISED ELECTRICIAN 6 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Recunoaşterea experienţei profesionale Elinstallatør Danemarca Anexa IV – recunoaştere automată Recunoaşterea experienţei profesionale Elektrotechniker (electrician) Germania Anexa IV – recunoaştere automată Recunoaşterea experienţei profesionale Impiantista Italia Anexa IV – recunoaştere automată Técnico Responsável pela Execução de Instalações Eléctricas de Serviço Particular Técnico Responsável pela Exploração de Portugalia Verificare Instalações Eléctricas de Serviço Particular Técnico Responsável pelo Projecto de Instalações Eléctricas de Serviço Particular MINING ELECTRICIAN 3 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Marea Mines electrician Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară Britanie Revizní technik elektro Cehia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară Technik pověřený dozerem nad Cehia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară elektrickou částí težního zařízení SHIP'S ELECTRICIAN 2 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Elektrotechnik Cehia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară Electricista (Profissão Marítima) Portugalia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară SHIP'S ELECTRICIAN FOREMAN 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Elektrodůstojník Cehia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară ELECTROMECHANICAL ENGINEER 2 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Engenheiro electrotécnico Portugalia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară Ingeniero de construcción y electricidad Spania Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară MINING ELECTRICAL ENGINEER 1
 9. 9. 9 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Marea Mines electrical engineer Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară Britanie LIFT MAINTENANCE ENGINEER / LIFT CONTRACTOR / LIFT ELECTRICIAN 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Instalador-montador electricista Spania Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară ENERGY ENGINEER 4 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Energikonsulent Danemarca Sistemul general de recunoaştere Engenheiro técnico de energia e sistemas Sistemul general de recunoaştere Portugalia de potência Marea Sistemul general de recunoaştere Chartered energy engineer Britanie INSTALLER OF LOW-VOLTAGE PHOTOVOLTAIC SYSTEMS 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Instalador de sistemas de baja/alta tensión Spania Verificare O excepţie de la aceste profesii reglementate o constituie profesia cu numele generic de High tension electrical cable technician / Tehnician cablu de înaltă tensiune care, deşi apare în listă, nu este reglementată în nicio ţară. O parte dintre aceste profesii vor fi analizate în detaliu în capitolele 2, 3 şi 4, pentru ţările menţionate. În această analiză s-a ţinut seama de faptul că în România există mai multe profesii reglementate de către Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei – ANRE similare sau echivalente cu cele prezentate în tabelul 1.1. Din punct de vedere statistic, în ceea ce priveşte fluxul de migranţi plecaţi în alte state decât în cele în care au obţinut calificarea, putem stabili care sunt cele mai “mobile” profesii, luând ca reper un interval relativ mare de timp, respectiv, 1997 – 2012, cu menţiunea că profesiile sunt clasificate în funcţie de numărul de decizii luate privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Astfel, pornind de la datele existente3, putem concluziona următoarele aspecte: 1. Din punct de vedere al mobilităţii geografice, luând în considerare intervalul de timp 1997 - 2012, pentru toate categoriile de decizii luate 3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/
 10. 10. 10 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 de către ţara gazdă, pentru toate ţările membre ale UE şi pentru toate profesiile, se poate stabili o ierarhie a primelor 5 ţări din punct de vedere al ţării în care s-a obţinut calificarea (Fig. 1.1) şi al ţării gazdă (Fig. 1.2). Germania România Polonia Grecia Marea Britanie Celelalte state Fig. 1.1. Ţara de origine Marea Britanie Irlanda Germania Cipru Belgia Celelalte state Fig. 1.2. Ţara gazdă În figura 1.1, se poate observa faptul că România ocupă locul 4, cu 8%, din totalul ţărilor în care s-a obţinut calificarea, pe primul loc situându-se Marea Britanie cu 13%. 2. Pornind de la datele existente, dacă restrângem aria de analiză la calificările obţinute în cele 9 ţări analizate + România, cu recunoaşterea în ţările membre ale UE, putem face câte un clasament al primelor 5 ţări gazdă în care sunt recunoscute profesiile pe fiecare ţară din cele 9, în care s-au obţinut calificările: • Pentru Austria (ţară de origine), primele 5 ţări gazdă în care au fost recunoscute profesiile sunt: Germania cu 61%, la egalitate cu 10% Marea Britanie şi Italia şi cu câte 3% Slovacia şi Olanda; • Pentru Republica Cehă: 28% Marea Britanie, 18% Germania, 16% Austria, 13% Slovacia şi cu 5% Irlanda; • Pentru Danemarca: 44% Suedia, 28% Marea Britanie, 10% Germania, 4% Olanda, 3% Spania; • Pentru Germania: 33% Austria, 17% Marea Britanie, 9% Olanda, 7% Luxemburg, 5% Danemarca;
 11. 11. 11 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Italia: 41% Marea Britanie, la egalitate cu 12% Grecia şi Germania, 11% Spania şi 5% Belgia; • Olanda: cu 40% Belgia, 29% Germania, 17% Marea Britanie, 3% Austria şi 2% Suedia; • Portugalia: 61% Marea Britanie, 10% Spania, 8% Belgia, 6% Germania şi 5% Franţa; • Spania: 56% Marea Britanie, 9% Germania, la egalitate cu 8% Italia şi Portugalia şi 7% Franţa; • Marea Britanie: cu 56% Irlanda, 17% Cipru, 5% Germania şi cu câte 3% Olanda şi Spania; • Şi pentru România avem: Marea Britanie cu 29%, 24% Italia, 20% Belgia, 9% Germania şi 3% Franţa; 3. Deşi numărul deciziilor de recunoaştere prin sistemul IMI nu este atât de mare ca în cazul altor profesii (asistenta medicală, medic etc.), în domeniul electric există totuşi un număr semnificativ de decizii care vor fi analizate în capitolul 3 pentru fiecare ţară şi pentru fiecare profesie, încercând să scoatem în evidenţă gradul de compatibilitate al migranţilor proveniţi din România cu cerinţele de recunoaştere din fiecare ţară în parte. 4. In cazul profesiilor din domeniul electric cele mai importante statistici, pe categorii generice de profesii, pot fi obţinute considerând primele cinci ţări în care migrantul a obţinut calificarea profesională (fig. 1.3, 1.5 şi 1.7) şi primele 5 ţări în care i-a fost recunoscută calificarea (fig. 1.4, 1.6 şi 1.8). a. Electrical Engineering / Electromechanical engineering/ inginer electrotehnică/ inginer electromecanică •
 12. 12. 12 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Germania Polonia Slovacia Ungaria Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Cehia Celelalte state Instrumente Structurale 2007 - 2013 Austria Fig. 1.3. Ţara de origine Germania Celelalte state Fig. 1.4. Ţara gazdă b. Electrical equipment/appliances contractor/repairer/installer/ reparare, instalare echipamente electrice Polonia Franţa România Germania Fig. 1.5. Ţara de origine Olanda Celelalte state Belgia Ungaria Cipru Celelalte state Cehia Fig. 1.6. Ţara gazdă c. Electrician / Senior electrician /Specialised electrician /Electrician/ Electrician specialist
 13. 13. 13 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Ge r man i a M ar ea B ritanie Ro mân i a S ue di a Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Po lo n i a C ele l al te s ta te Fig. 1.7. Ţara de origine Instrumente Structurale 2007 - 2013 Germani a Danemarca Grecia It al i a Fig. 1.8. Ţara gazdă Fr anţ a Celel alte state
 14. 14. 14 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. PROCEDURILE DE VALIDARE/CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 2.1. Validarea/certificarea competenţelor profesiilor din domeniul electric în România În România, pentru electricienii care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic autoritatea competentă este ANRE – Autoritatea Naţională pentru Reglementare în domeniul Energiei, aceştia fiind autorizaţi pe baza Ord. 11 /2013“Aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice”, publicat în MO nr.152/21.03.20134. Pentru cele patru categorii de profesii ordinul stabileşte procedura de autorizare, precum şi trecerea la un grad/tip superior sau diferit, pe bază de examen, procedurile de organizare şi desfăşurare a examenului de autorizare, procedura de reautorizare pentru electricienii care deţin sau au deţinut legitimaţie emisă de autoritatea competentă, competenţele, drepturile şi obligaţiile persoanelor autorizate şi condiţiile de suspendare sau de retragere a autorizaţiei, respectiv de aplicare a sancţiunilor, atât pentru persoanele fizice române cât şi pentru cele străine care solicită autorizarea în vederea desfăşurării activităţii pe teritoriul României. Categoriile profesionale în domeniul electric sunt asemănătoare cu cele din Italia (vezi 2.2). De altfel, nu au fost semnalate probleme privind recunoaşterea calificărilor din acest domeniu între cele două ţări. Astfel, în România electricienii autorizaţi pentru proiectarea/ executarea/ verificarea de instalaţii electrice racordate la Sistemul Energetic Naţional (SEN) pot avea, după caz, gradele de autorizare I, II, III şi IV. Pentru fiecare dintre aceste grade sunt definite două tipuri de autorizări: autorizare de tip A, pentru proiectare de instalaţii electrice şi autorizare de tip B, pentru executare de instalaţii electrice. 4 www.anre.ro
 15. 15. 15 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru gradul I nu sunt prevăzute 2 tipuri de autorizare, dat fiind nivelul de calificare prevăzut de art. 30 din Regulament - şcoală profesională sau curs de calificare; aceste calificări le conferă persoanelor dreptul de a lucra numai în execuţie sub coordonarea unor electricieni autorizaţi gradul IIB, IIIB sau IVB. Autorizaţiile conferă, în funcţie de tip şi grad, următoarele competenţe: - - - - - - Gradul I pentru executarea unor părţi din cadrul instalaţiilor electrice, la o tensiune nominală mai mică de 1 kV; Gradul IIA, pentru proiectare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV; Gradul IIB, pentru executare de instalaţii electrice cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală mai mică de 1 kV; Gradul IIIA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV; Gradul IIIB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la o tensiune nominală maximă de 20 kV; Gradul IVA, pentru proiectare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată; Gradul IVB, pentru executare de instalaţii electrice, cu orice putere instalată tehnic realizabilă şi la orice tensiune nominală standardizată. Regulamentul aprobat prin Ord. 11/2013 stabileşte în detaliu procedura de autorizare şi reautorizare, condiţiile şi modul de desfăşurare a examenelor, probele de examen etc., pentru fiecare categorie profesională în parte.
 16. 16. 16 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru exemplificare, procedura de autorizare a electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/ executare/ verificare a instalaţiilor electrice se prezintă în Ord. 11 /2013, după cum urmează. 1. Autorizarea electricienilor care desfăşoară activităţi de proiectare/ executare/ verificare a instalaţiilor electrice se face: a. Pe bază de Examen, la obţinerea legitimaţiei iniţiale pentru un tip/ grad de autorizare, precum şi la trecerea la un grad/ tip superior sau diferit, sau b. Fără Examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 15, respectiv art. 16 din Regulament. 2. Direcţia generală de specialitate din cadrul Autorităţii competente poate acorda autorizarea gradul IVA, fără examen, pe bază de referat, a inginerilor proiectanţi principali din cadrul institutelor de proiectare din domeniul energetic, care deţin sau au deţinut gradul I sau similar Nomenclatorului COR cu acesta, a profesorilor/ conferenţiarilor universitari din cadrul facultăţilor din domeniul energetic, precum şi a cercetătorilor din cadrul institutelor/ centrelor de cercetare din domeniul energetic, la cererea acestora, dacă solicitanţii îndeplinesc următoarele condiţii: • • Calificare profesională/ specializare în domeniul energetic; Vechime de minim 20 de ani în activitatea de proiectare/ cercetare de instalaţii electrice de înaltă tensiune sau în activitatea didactică, în discipline de profil, în domeniul energetic. Cererea de autorizare va fi însoţită de Curriculum Vitae şi documente (copii ale diplomelor de calificare, specializare, copia cărţii de muncă, etc) care demonstrează îndeplinirea condiţiilor cerute. 3. DOCUMENTELE necesare a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la Examen pentru dobândirea calităţii de Electrician Autorizat, sunt:
 17. 17. 17 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 a. Cererea de autorizare însoţită de documentele “Informaţii Profesionale”, “Detaliile privind lucrările realizate” şi “Pagina de informaţii” anexate cererii de autorizare, întocmite conform Anexei 1 punctele A, B, C şi D, la Regulament; b. Copie a actului de identitate; c. Copii ale certificatelor sau diplomelor care atestă calificarea profesională, d. Document care atestă recunoaşterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesională pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice străine; e. Copia integrală a carnetului de muncă, care să ateste experienţa profesională în domeniul în care se solicită autorizarea, acolo unde este cazul, şi/ sau, după caz, a raportului per salariat din Registrul de Evidenţă a Salariaţilor comunicat la ITM; f. Document care atestă absolvirea unui curs de pregătire teoretică în conformitate cu obligaţia precizată în Regulament; g. Copia chitanţei de achitare a tarifului pentru autorizare. 4. Prelungirea valabilităţii calităţii de Electrician Autorizat, pentru acelaşi grad/ tip de autorizare, poate fi solicitată în cadrul sesiunii în care expiră valabilitatea legitimaţiei deţinute, emiterea legitimaţiei de Electrician Autorizat urmând a fi procesată în cadrul sesiunii respective. În caz contrar, titularul se va regăsi pe lista persoanelor fizice ale căror legitimaţii au expirat, aceasta fiind publicată şi actualizată periodic pe site-ul Autorităţii competente. Documentele care se depun în cazul acestei solicitări cuprind: • Cererea întocmită conform modelului precizat în Anexa 1 a Regulamentului, din conţinutul căreia trebuie să rezulte experienţa profesională de lucru a solicitantului, astfel cum este definită la art. 31 din Regulament;
 18. 18. 18 UNIUNEA EUROPEANĂ • • • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Dovada absolvirii unui curs de pregătire teoretică, având o durată de minim 20 ore; Aviz corespunzător de medicină a muncii; Copia chitanţei de achitare a tarifului de autorizare, care reprezintă 50 % din tariful de autorizare corespunzător legitimaţiei de electrician autorizat gradul/ tipul respectiv, deţinute. 5. TITULARUL DE LEGITIMAŢIE, SE POATE ÎNSCRIE LA UN NOU EXAMEN, la un grad/ tip superior sau diferit, caz în care va întocmi un dosar având conţinutul precizat la art. 16. din REGULAMENT. Candidatul care a fost declarat “Respins” la oricare dintre Examenele organizate de Autoritatea competentă, se poate înscrie la un nou EXAMEN, înregistrând sau transmiţând prin serviciul poştal, în vederea înregistrării, la Autoritatea competentă, un dosar cuprinzând documentele prevăzute la art. 16 din Regulament. 6. Calitatea de Electrician Autorizat este definitivă, fiind dovedită de Legitimaţia de Electrician Autorizat, numai în condiţiile valabilităţii acesteia. Legitimaţia de electrician autorizat acordată în condiţiile Regulamentului este valabilă pentru o perioadă de 5 ani de la data eliberării acesteia şi se poate prelungi în condiţiile Regulamentului. După expirarea duratei de valabilitate a Legitimaţiei, o legitimaţie nouă poate fi redobândită numai în urma promovării unui nou Examen pentru autorizare, în condiţiile Regulamentului. Condiţii similare sunt detaliate în Ord. 11 /2013 şi pentru celelalte categorii de profesii, respectiv, pentru autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice.
 19. 19. 19 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În fig. 2.1 se prezintă schema logică a autorizării electricienilor conform regulamentului mai sus menţionat.
 20. 20. 20 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 START Solicitant legitimaţie de electrician autorizat ÎNREGISTRARE DOSAR LA ANRE – BAZA DE DATE În vederea autorizării persoana fizică trebuie să înregistreze la ANRE un dosar care să conţină următoarele: a. Cerere de autorizare; b. Copia actului de identitate; c. Copii ale certificatelor de calificare, diplomele de studii; d. Document de recunoaştere a diplomelor de studii, pe teritoriul României, pentru persoanele fizice străine; e. Copia integrală a carnetului de muncă, după caz; f. Document care atestă absolvirea unui curs de pregătire teoretică; g. Copia chitanţei de achitare a taxei de autorizare. Notificări Completări VERIFICARE COMPLETITUDINE ŞI ÎNDEPLINIRE CONDIŢII Dosarul înregistrat trebuie să conţină toate documentele menţionate la înregistrare dosar (art. 16 din Regulamentul ANRE aprobat prin Ordinul nr. 11/2013) astfel încât, prin analiza care se efectuează, să poată fi încadrat pentru gradul şi tipul de autorizare care poate fi solicitat Sunt îndeplinite condiţiile? EXCEPŢIE GRAD IV A Prin excepţie, pot solicita legitimaţie grad IV A, fără examen, ingineri proiectanţi din institute de proiectare cu profil energetic sau profesori/conferenţiari universitari având o experienţă de minim 20 de ani în proiectare instalaţii electrice de înaltă tensiune sau la catedre/departamente cu profil electric. NU Dosar neadmis DA Stabilirea centrelor de examen şi a sediilor de examinare: sala, data, ora şi seria Preluarea informaţiilor şi întocmirea raportului pentru prezentare în şedinţa Comitetului de Reglementare al ANRE Stabilirea şi aprobarea comisiilor de examinare din care fac parte şi cadre didactice universitare de profil, compuse din 5 membri (4 membri din ANRE şi 1 membru cadru didactic universitar) Desfăşurarea examenului de autorizare (2 probe scrise) Sunt îndeplinite condiţiile? NU Dosar neadmis DA Emitere legitimaţie electrician autorizat 1 Fig. 2.1. Schema logică a autorizării electricienilor 2
 21. 21. 21 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1 2 Respins Rezultat examen Admis Contestaţie solicitant Comisia de contestaţii compusă din 5 membri care nu au făcut parte din comisia anterioară Emitere legitimaţie de electrician autorizat, de regulă imediat după afişarea rezultatelor. Legitimaţia conţine datele personale (CNP, nume, prenume), poza titularului şi perioada de valabilitate (5 ani de la data emiterii) şi data expirării Admisă Respinsă Rezultat contestaţie Încadrarea electricianului autorizat în condiţiile art. 35 al Regulamentului ANRE aprobat prin Ordinul nr. 11/2013 Se încadrează în condiţiile art. 35 al Regulamentului ANRE aprobat prin Ordinul nr. 11/2013 Monitorizarea electricienilor autorizaţi în baza Regulamentului ANRE aprobat prin Ordinul nr. . 11/2013 ANRE poate ancţiona electricianul autorizat cu suspendarea legitimaţiei de electrician autorizat pe o perioadă de la 1 la 12 luni DA Nu are alte obligaţii NU Înregistrarea declaraţiei în baza Ordinului nr. 23/2013 ANRE poate retrage legitimaţia de electrician autorizat: - cu drept de reexaminare; - făra drept de reexaminare. Fig. 2.1. Schema logică a autorizării electricienilor (continuare)
 22. 22. 22 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în ITALIA Din motive tradiţionale şi istorice în Italia, o gamă largă de profesii din sectorul ingineriei precum şi alte profesii tehnice sunt administrate de Ministerul Justiţiei care a fost de-a lungul timpului promotorul multor acte legislative în diverse domenii. Astfel, în Italia, profesia de inginer este una reglementată, dar nu toţi absolvenţii de învăţământ tehnic superior capătă titlul de inginer. De exemplu, absolvenţii de învăţământ superior din domeniul electric nu obţin titlul de inginer. În România, profesia de inginer nu este reglementată, dar formarea este reglementată. Persoana urmează un ciclu de studii de minim 4 ani, urmată de examen de licenţă. O diferenţă importantă faţă de România, o constituie faptul că în Italia Autorita per L’Energia Elettrica e il Gas - AEEG (similară Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei - ANRE din România) nu are nici un fel de atribuţii de autoritate competentă privind formarea şi/sau recunoaşterea unor calificări, ci doar de reglementare a pieţei energiei. Profesiile care în România sunt gestionate de ANRE (din domeniul electricităţii şi gazelor) sunt reglementate în Italia de alte ministere, în primul rând de Ministerul Dezvoltării Economice (tab. 2.1). Tabelul 2.1 Energie si Gaz Italia - Autorita per L’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) - Atribuţii doar de reglementare a pieţei energiei; - Nu are nici un fel de atribuţii de auroritate competentã privind formarea şi/sau recunoaşterea unor calificări ⇒ Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero Giustizia România – ANRE - Atribuţii de autoritate competentã privind formarea şi/sau recunoaşterea unor calificări - Instalator autorizat pentru proiectarea, execuţia şi/sau exploatarea obiectivelor / sistemelor din domeniul gazelor naturale - Electricienii care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic
 23. 23. 23 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În Italia Ministerul Dezvoltării Economice (Ministero dello Sviluppo Economico) se ocupă cu: • Norme tehnice la nivel comunitar şi naţional; • Oferă suport pentru toate activităţile necesare răspunsurilor la cererile de recunoaştere; • Procedura de înscriere la Registrul Comerţului; • Verificarea cerinţelor pentru realizarea instalaţiilor; • Recunoaşterea calificărilor referitoare la instalaţii, reparaţii auto şi curăţenie; • Recunoaşterea titlurilor pentru profesii de coafură. În cadrul profesiilor reglementate de Ministerul Dezvoltării Economice regăsim şi profesiile din domeniul electric (tabelul 2.2) Tabelul 2.2 Ministero dello Sviluppo Economico / Ministerul Dezvoltării Economice Dipartimento per l’Impresa e l’Internazionalizzazione/ Departamentul pentru Afaceri şi Internationalizare Direzione Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica / Direcţia Generala pentru Piaţă, Concurenţă, Consumator, Supraveghere şi Norme Tehnice Divisione VI – Servizi e professioni/ Divizia VI – Servicii şi profesii Impiantista (Installazione impianti elettrici; Installazione impianti elettronici; Installazione impianti idraulici; Installazione impianti termici; Installazione impianti di trasporto del gas; Installazione impianti di sollevamento persone; Installazione impianti antincendio); Attività di disinfestazione; Attività di derattizzazione; Attività di sanificazione; Carrozzeria; Meccanica e motoristica; Elettrauto; Gommista; Facchinaggio e movimentazione merci; Attività commerciale; Somministrazione di alimenti e bevande; Ausiliari del commercio (agente di commercio, agente di affari in mediazione, spedizioniere, mediatore marittimo); Acconciatore; Autoriparatore; Intermediari in materia del commercio all'ingrosso; Intermediario nell'asquisito, vendita o nolo di navi; Stimatore e pesatore pubblico; Consulente in proprietà industriale; Profesiile din categoriile Installazione impianti elettrici/ Instalatori sisteme electrice; Installazione impianti elettronici/ Instalatori sisteme electronice; Installazione impianti idraulici/ Instalatori sisteme hidraulice; Installazione impianti termici/ Instalatori sisteme termice;
 24. 24. 24 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Installazione impianti di trasporto del gas Instalatori sisteme de transport a gazelor; etc. sunt destinate în general ocupaţiei de responsabil tehnic, care trebuie să existe obligatoriu în orice firmă. Norma CEI 11-27 reglementează modul de numire a persoanelor responsabile (il Responsabile dell’Impianto - RI, Preposto ai Lavori - PL). De exemplu, în fiecare salon de coafură sau cosmetică din Italia trebuie să existe un responsabil tehnic. Calificarea de responsabil tehnic pentru Hair stilist este eliberată în Italia de regiuni pe baza unor cursuri sau formare plus practică. Formarea poate fi de durate diferite, în funcţie de timpul cât persoana a lucrat în domeniu. Se ţine seama de competenţele dobândite în cadrul informal sau non - formal şi se organizează cursuri mai lungi pentru persoane care nu au experienţă profesională. La sfârşit se susţine un examen prin care persoana este abilitată. Se eliberează un document de abilitare din partea autorităţii regionale şi, cu acest document, persoana poate să-şi deschidă un salon autonom, poate avea angajaţi, poate lucra pe cont propriu sau poate lucra ca angajat într-un salon. În Italia, Norma CEI 11-27 prezintă modul de numire a persoanei responsabile cu realizarea instalaţiilor electrice (il Responsabile dell’Impianto - RI) şi a persoanei responsabile cu conducerea activităţii de lucru (il Preposto ai Lavori - PL), cărora le sunt stabilite roluri şi responsabilităţi specifice, precum şi condiţiile de formare a “diriginţilor” şi “supervizorilor” în acest domeniu, a responsabililor de instalaţii şi a lucrătorilor, inclusiv normele de securitatea muncii. Formarea presupune următoarea programă: - Principalele acte legislative şi norme privind siguranţa electrică; - Normele CEI EN 50110-1 - ”Realizarea instalaţiilor electrice” şi CEI 11-27 – “Lucrările de instalaţii electrice”: • Profilurile profesionale ale electricienilor; • Criterii de atribuire a calificărilor de expert (PES - Persona ESperta), persoana avizată (PAV - Persona Avertita), şi pentru stabilirea capacitătii de a lucra sub tensiune, studii de caz;
 25. 25. 25 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Modul de stabilire a persoanei responsabile cu realizarea instalaţiei electrice (il Responsabile dell’Impianto - RI) şi a persoanei responsabile cu conducerea activităţii de lucru (il Preposto ai Lavori - PL) - definirea unor astfel de sarcini, roluri şi responsabilităţi operaţionale; • Principii generale de performanţă în condiţii de siguranţă a lucrărilor electrice; • Planificarea lucrărilor electrice: planul de lucru, planul de intervenţie, livrarea lucrărilor; • Proceduri de lucru pentru lucrările electrice sub tensiune, în apropierea instalaţiilor sub tensiune şi în instalaţii decuplate de la tensiune; • Lucrări non-electrice (conexe lucrărilor electrice) sub tensiune, în apropierea instalaţiilor sub tensiune şi în instalaţii decuplate de la tensiune; Lucrări electrice temporare şi mobile; Evaluarea riscurilor electrice în conformitate cu Decretul 81/2008; Test final de evaluare. • - Formarea profesională se realizează de către formatori autorizaţi capabili să ofere pregătire teoretică şi practică. Profesorii sunt experţi în domeniu, cu experienţă în proiectarea, întreţinerea şi verificarea instalaţiilor electrice, absolvenţi de inginerie electrică, absolvenţi ai cursurilor speciale "Formare Formatori” şi înscrişi în registrul formatorilor electricieni. Norma CEI 11-27 împarte specialiştii în domeniul instalaţiilor electrice, şi implicit cursurile de formare, în patru categorii, respectiv: 1A, 2A, 1B şi 2B. Nivelurile 1A şi 2A sunt dedicate responsabililor cu realizarea instalaţiilor şi cu conducerea lucrărilor şi au programa menţionată mai sus. Pentru nivelurile 1B şi 2B, dedicate operatorilor, programa de curs, în conformitate cu CEI 11-27, este următoarea: Nivelul 1 B - cunoştinţe şi abilităţi pentru operare (pregătirea şi înţelegerea corectă a unui plan de lucru şi a unui plan de intervenţie;
 26. 26. 26 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 definirea, identificarea, delimitarea zonei de lucru şi a zonei de intervenţie; introducerea de izolaţii şi protecţii; amplasarea de echipamente şi aparate; împământări şi scurtcircuite; verificarea tensiunii şi a siguranţei legării la masă; evaluare a condiţiilor de mediu; cunoaşterea modului de acordare a primului ajutor). Nivelul 2 B - cunoştinţe practice privind tehnicile de lucru sub tensiune: • Experienţa organizaţională: pregătirea lucrărilor, prevenirea riscurilor, transmiterea sau schimbul de informaţii între persoane din echipă, asumarea de roluri specifice. • Experienţa specifică pentru tipul de activitate pentru care persoana trebuie să fie eligibilă: analiza la locul de muncă, alegerea echipamentelor, definirea, identificarea şi delimitarea locului de muncă, pregătirea protecţiei împotriva părţilor sub tensiune, stăpânirea de secvenţe operaţionale pentru executarea lucrărilor. • Exerciţii şi teste practice: înlocuire sub tensiune a unui dispozitiv de protecţie pe panourile pentru uz casnic şi similare, înlocuirea sub tensiune a unui dispozitiv de protecţie pentru uz industrial etc. Evaluarea finală a participanţilor se realizează pe baza de examen teoretic şi teste practice. În ceea ce priveşte profesiile reglementate înscrise în baza de date a sistemului IMI, dintre cele 155 existente în Italia, doar una singură poate fi atribuită domeniului electric, prezentată sintetic în tabelul 2.3. Denumirea Denumirea Nr. Denumirea profesiei profesiei Crt. profesiei _EN / ocupaţiei _IT în_RO 1 Impiantista Electrician/Seni Electrician or electrician/Spec ialized electrician Denumirea AC_IT Ministero dello Sviluppo Economico Nivel de calificare Atestat de competenţă Tabelul 2.3 Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Recunoaşterea experienţei profesionale Anexa IV – recunoaştere automată
 27. 27. 27 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.3. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în SPANIA În Spania Directiva 2005/36/CE a fost transpusă prin “Decretul Regal 1837/20085 care prezintă în Anexa VIII lista alfabetică a profesiilor şi activităţilor reglementate, grupate în funcţie de nivelul de pregătire, existente în Spania (articolul 19 din Decretul Regal este echivalentul articolului 11 din 2005/36/CE). În domeniul electric în Spania există patru profesii reglementate care sunt prezentate sintetic în tabelul 2.4. Tabelul 2.4 Profesia reglementată Autoritate competentă pentru recunoaştere 1. Ingeniero de Construcción y Ministerul Apărării Electricidad/Inginer de construcţii şi electricitate; 2. Instalador-montador electricista/ Instalator – Montator electrician; Organe competente din Regiunile autonome unde se solicită recunoaşterea Autoritatea competentă pentru reglementarea perioadei de practică sau proba de aptitudini (numai când nu coincide cu competenţele pentru recunoaştere) - Ministerul Industriei, Turismului şi Comerţului (MITC) 3. Instalador de sistemas fotovoltaicos de baja tensión /Instalator sisteme fotovoltaice de joasă tensiune 4. Instalador de sistemas fotovoltaicos de alta tensión /Instalator sisteme fotovoltaice de înaltă tensiune 5 Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico españ ol la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado
 28. 28. 28 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Nr. Denumirea Denumirea Crt. profesiei _SP profesiei _EN Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea AC_SP Ingeniero de Inginer de Ministerio de Electromechanic Defensa 1 construcción construcţii şi /Ministerul al engineer y electricidad electricitate Apărării Instalador2 montador electricista Lift maintenance Montator şi engineer /Lift instalator contractor/Lift electrician electrician Installer of lowInstalador de voltage 3. sistemas de photovoltaic baja tensión systems Instalator sisteme de joasă tensiune Installer of highInstalador de voltage 4. sistemas de photovoltaic alta tensión systems Instalator sisteme de înaltă tensiune Nivel de calificare Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Diploma de Sistemul general nivel postde recunoaştere – secundar (3-4 aplicaţie primară ani) Ministerio de Industria, Turismo Certificat de Sistemul general y Comercio absolvire a /Ministerul de recunoaştere – unui curs Industriei, aplicaţie primară secundar Turismului şi Comerţului (MITC) MITC Diploma de nivel postsecundar (3-4 ani)t Verificare MITC Diploma de nivel postsecundar (3-4 ani) Verificare Pentru profesia de Ingeniero de Construcción y Electricidad/Inginer de construcţii şi electricitate autoritatea competentă este Ministerul Apărării/Ministerio de Defensa. Pentru acesul la profesie trebuie urmată Şcoala Superioară Politehnică a Armatei Terestre/Escuela Superior Politécnica del Ejercito de Tierra după care persoana trebuie să devină membru al Colegiului Inginerilor de Construcţii şi Electricitate/ Colegio Oficial de Ingenieros de Construcción y Electricidad6. Pentru Montator electrician şi Instalator electrician / Montador Electricista y Electricista Instalador Autoritatea Competenta este Ministerul Industriei, Turismului şi Comerţului/Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (Subdirecţia Generală de Recurs, Reclamaţii şi 6 http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_InfPractica_FA&cid=1132043866692&id Consejeria=1109266187224&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142289231982&languag e=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pv=1142285393207
 29. 29. 29 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Relaţi cu Justiţia/Subdirección General de Recursos, Reclamaciones y relaciones con la Administración de Justicia) iar recunoaşterea se face sub Directiva 2005/36/EC, art 11b. Pentru accesul la profesie aplicantul trebuie să urmeze cursuri de Montator electrician şi Instalator electrician care pot fi sintetizate după cum urmează. 7 Obiectivul: Participanţii trebuie să dobândească cunoştinţele şi experienţa necesare pentru a realiza toate instalaţiile rezidenţiale necesare în conformitate cu reglementările în vigoare. Rezumat tematic Montator electrician: Instalare casete şi circuite electrice în tavan, pe plafoane, pe pereţii interiori şi pe pereţii exteriori. Instalator electrician: iluminat de urgenţă, scări rulante, pompe de apă, fotocelule, iluminare fluorescentă, calcule şi proiecte de instalaţii electrice, sisteme de ventilaţie. Modul de desfăşurare şi durata cursului . Cursul complet este împărţit în 2 module, unul teoretic şi unul practic. Pentru electricianul montator cursul are 7 unităţi iar pentru instalatorul electrician are 16 unităţi. Modul de absolvire. Pentru a promova cursul se susţine un examen parţial pentru fiecare modul şi un examen final. Cerinţele de înregistrare. Cerinţele administrative constau în 4 fotocopii ale actului de identitate şi certificatul de studii. Procedura de validare/certificare a competenţelor pentru profesia instalator sisteme de joasă tensiune este stabilită prin Decretul Regal 842/2002, care aprobă regulamentul în domeniul inginerie electrică de joasă tensiune şi de instrucţiunile tehnice BT 01 de BT 51 privind energia electrică de joasă tensiune. Obţinerea unui certificat de calificare pentru această profesie, emis de organul competent al Comunitătii Autonome, este condiţionată de 7 http://www.cfp402quilmes.com.ar/montador_electricista_y_electricista_instalador.html
 30. 30. 30 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 una dintre urmatoarele cerinţe de formare profesională: a) diplomă universitară în domeniu; b) diplomă profesională sau certificat de calificare incluse în Catalogul Naţional al Calificărilor Profesionale, a cărei zonă de competenţă corespunde cerinţelor Regulamentului aprobat prin Decretul regal 842/2002; c) formare profesională recunoscută, dobândită prin experienţă, în conformitate cu dispoziţiile Decretului Regal 1224/2009 privind recunoaşterea competenţelor dobândite prin experienţa de muncă în domeniul sistemelor electrice de joasă tensiune. Activităţile sunt rezervate exclusiv realizării, întreţinerii şi reparării instalaţiilor electrice de joasă tensiune. Regulamentul ITC-BT-03 privind energia de joasă tensiune clasifică instalatorii în două categorii: instalatori de bază, cu atribuţii limitate doar pentru instalare, şi instalatori de specialitate, pentru care se extinde domeniul de responsabilitate la proiectare, întreţinere, exploatare etc. Instalatorii de joasă tensiune trebuie să dezvolte activitatea în cadrul unei firme active de instalaţii de joasă tensiune. Procedura de validare/certificare a competenţelor pentru profesia instalator sisteme de înaltă tensiune este stabilită prin Decretul Regal 223/2008, pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile tehnice şi garanţiile de securitate în liniile de înaltă tensiune şi instrucţiunile tehnice LAT ITC-01 – 09, Decretul Regal 560/2010, de modificare a anumitor regulamente privind securitatea industrială, Legea 17/2009 privind accesul liber la activităţi şi Legea 25/2009 de modificare a anumitor legi pentru armonizare cu Legea 17/2009. Obţinerea unui certificat de calificare pentru această profesie, emis de organul competent al Comunitătii Autonome, este condiţionată de una dintre urmatoarele cerinţe de formare profesională: a) diplomă de licenţă, care acoperă domeniile menţionate în Regulamentul privind condiţiile tehnice şi garanţiile de securitate în liniile electrice de înaltă tensiune; b) diplomă profesională sau certificat de calificare incluse în Catalogul Naţional al Calificărilor Profesionale, a cărei zonă de competenţă corespunde cerinţelor Regulamentului; c) formare
 31. 31. 31 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 profesională recunoscută, dobândită prin experienţă, în conformitate cu prevederile din Decretul Regal 1224/2009, alineatul - Instrucţiuni tehnice. Activităţile sunt rezervate exclusiv pentru această profesie pentru instalarea, repararea, întreţinerea şi demontarea liniilor electrice de înaltă tensiune. 2.4. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în OLANDA În Olanda nu există profesii reglementate în domeniul electric. 2.5. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în DANEMARCA În Danemarca există două profesii reglementate în domeniul electric, prezentate sintetic în tabelul 2.5. 1. Electrician autorizat /Autoriseret elinstallatør/ Electrical Contractor Autoritatea competentă: Danish Safety Technology Authority: Nørregade 63, 6700 Esbjerg, Telefon: (+45) 33732000, Fax: (+45) 33732099, E-mail: sik@sik.dk, Web: http://www.sik.dk/, Persoana de contact: Anitta Mikkelsen (45) 33732000 ami@sik.dk Formularul de aplicaţie: http://www.sik.dk/Global/English/Authorisation Legislaţia daneză: Ordinul ministerial nr 1200 din 17 octombrie 2007; • Ordinul ministerial nr 1522 din 13 decembrie 2007; • Legea consolidată nr 989 din 8 decembrie 2003, cu modificările ulterioare, privind autorizarea electricienilor certificaţi. • Tabelul 2.5.
 32. 32. 32 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea Denumirea Denumirea profesiei profesiei profesiei _EN / ocupaţiei _DK în_RO Electrician/Se nior electrician/Sp Inginer 1 Elinstallator ecialised Electrician electrician/El ectrical contractor Nr. Crt. Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea AC_DK Nivel de calificare Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Sikkerhedsstyrelsen Recunoaşterea Danish Safety experienţei Technology Curs de profesionale Authority/Autoritatea specializare Anexa IVDaneză pentru de 2 ani recunoaştere Securitate în domeniul automată Tehnologiei Energistyrelsen/Danis Diplomă de Energy Sistemul general Energikonsu Consultant h Energy Authority/ nivel post2 consultant/En de recunoaştere – lent de energie Autoritatea Daneză secundar (3ergy Engineer aplicaţie primară pentru Energie 4 ani) 2. Consultant de energie/Energy Consultant/Energikonsulent Autoritatea competentă: Danish Energy Authority, Amaliegade 44, 1256 København K, Telefon: (+45) 33926700, Fax: (+45) 33114743, Email: ens@ens.dk, Web: http://www.ens.dk/ Persoana de contact: Energistyrelsen (+45) 33926700 ens@ens.dk şi Sekretariat pentru energieffektive bygninger (45) 88737310 info@seeb.dk Formular de aplicaţie: Nu există un formular de aplicare. Aplicantul trebuie să trimită o scisoare în care să menţioneze profesia şi să explice faptul că vrea să lucreze ca angajat permanent pe perioadă nedeterminată. Legislaţia daneză: • Legea nr. 585 din 24 iunie 2005 pentru a promova economiile de energie în clădiri; • Ordinul Ministrului nr 228 din 7 aprilie 2008. Metodologia de validare/certificare a competenţelor pentru electrician autorizat este stabilită printr-o serie de acte normative dintre care cele mai importante sunt legea Nr. 314/2000 privind acordarea de licenţe pentru electricieni, cu modificările impuse de legea nr. 458/2003, Legea nr. 989/2003, modificată prin Legea nr. 1601/2006 privind
 33. 33. 33 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 autorizarea electricienilor, Ordinul ministerial nr. 1200/2007 – reglementări privind licenţa individuală şi exercitarea profesiei de electrician pe baza calificărilor profesionale obţinute în străinatate, Ordinul ministerial nr. 1522/2007 privind aprobarea şi desfăşurarea activităţii de electrician şi Decretul nr 601/2008 privind aprobarea testelor şi cerinţelor practice pentru certificarea electricienilor. Conform legislaţiei, sunt prevăzute următoarele lucrări la instalaţiile electrice de putere: • Conectarea la şi deconectarea de la sistemul de alimentare; • Construcţia, modificarea, înlocuirea şi repararea instalaţiilor fixe cu cabluri, conexiuni şi alte accesorii fixe; • Instalarea de sisteme de comandă şi control legate de alimentare, utilizate pentru a controla funcţiile de putere; • Modificarea şi repararea sistemelor non-comandă folosite pentru a controla funcţiile de putere; • Conexiunea rapidă şi deconectarea maşinilor şi echipamentelor electrice; • Întreţinerea, calibrarea şi repararea maşinilor electrice şi utilajelor care sunt conectate la instalaţia fixă în timpul lucrului. Legislaţia stabileşte, de asemenea, categoriile de lucrări care trebuie obligatoriu realizate de către electricienii autorizaţi. Autorizaţia are o valabilitate de 5 ani şi include elemente de durată, sarcini individuale, tipuri de activităţi şi aria geografică în care deţinătorul îşi poate desfăşura activitatea. Atorizaţia este acordată în condiţiile în care solicitantul: • A urmat un curs de formare profesionala (de obicei 2 ani) de electrician sau compatibil cu pregătirea necesară unui electrician şi a promovat un test aprobat care îndeplineşte cerinţele de practică pâna la expirarea celor 5 ani; • A lucrat cel puţin un an într-o firmă de profil; • Are vârsta legală şi nu este sub tutelă; • Nu este în faliment;
 34. 34. 34 UNIUNEA EUROPEANĂ • • • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Nu are în ultimii 3 ani o pedeapsă pentru încălcarea legii sau a altor reglementări privind instalaţiile electrice şi echipamentele electrice; Nu i-a fost retrasă legitimaţia; Este proprietarul sau angajatul unei societăţi de profil care are licenţă de afaceri. Autoritatea competentă poate acorda, în anumite condiţii, derogări de la aceste condiţii şi poate refuza acordarea de licenţe atât pentru cetăţenii danezi cât şi pentru cetăţnii altor state care solicită recunoaşterea calificării, în anumite condiţii, cum ar fi: condamnări penale, datorii la stat mai mari decât 50 000 DKK etc. De asemenea, autorizaţia poate fi retrasă pe o perioadă de maxim 5 ani în situaţia în care deţinătorul: • a fost găsit vinovat de neglijenţă gravă sau repetată în efectuarea lucrărilor de instalare; • a încălcat condiţiile în care se eliberează autorizaţia; • a furnizat informaţii false care au dus la emiterea autorizaţiei; • nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute stabilite de lege; • are datorii publice mai mari de 100 000 DKK. Toate persoanele autorizate sunt înscrise în registrul autorităţii competente. Activităţile de realizare lucrări de instalaţii electrice sunt exclusiv rezervate electricienilor autorizaţi. În tabelul 2.6 se prezintă o analiză comparativă între profesiile reglementate din Danemarca şi profesiile similare sau echivalente din România, din domeniul electric. Analiza comparativă România - Danemarca DANEMARCA Denumire profesie Autoritate Tabelul 2.6. ROMÂNIA (profesii similare sau echivalente) Electrician autorizat/ Autoriseret Electricienii care proiectează, elinstallatør/ Electrical Contractor execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic Danish Safety Technology Authority: Autoritatea Naţională de
 35. 35. 35 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Competentă Nørregade 63, 6700 Esbjerg, Telefon: (+45) 33732000, Fax: (+45) 33732099, E-mail: sik@sik.dk, Web: http://www.sik.dk/ Legislaţie Ordinul ministerial nr 1200/17.10.2007 Ordinul ministerial nr 1522/13.12.2007 Legea consolidată nr 989/ 8.12.2003, cu modificările ulterioare, privind autorizarea de electricieni certificaţi. Directiva CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale Reglementare în Energiei - ANRE Domeniul Ord. 11 /2013- “Aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice”, publicat în MO nr.152/21.03.2013 Denumire Consultant de energie/Energy Nu există profesie similară profesie Consultant /Energikonsulent Autoritate Danish Energy Authority, Amaliegade Competentă 44, 1256 København K, Telefon: (+45) 33926700, Fax: (+45) 33114743, Email: ens@ens.dk, Web: http://www.ens.dk/ Legislaţie Legea nr. 585 din 24 iunie 2005 pentru a promova economiile de energie în clădiri Ordinul Ministrului nr 228 din 7 aprilie 2008.
 36. 36. 36 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.6. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în Marea Britanie Dintre cele 220 de profesii reglementate în Marea Britanie un număr de patru pot fi considerate ca aparţinând domeniului electric (tabelul 2.7). Denumirea Denumirea Nr. Denumirea profesiei profesiei Crt. profesiei _EN / ocupaţiei _UK în_RO Chartered 1. energy engineer Chartered energy engineer Inginer Energetic autorizat Tabelul 2.7 Recunoaşterea Denumirea Nivel de conform AC_UK calificare Directivei 2005/36/CE Sistemul General Diplomă de nivel Energy de Recunoaştere post-secundar (3Institute - aplicaţie 4 ani) primară Membru al Member of Member of Instituţiei de the the Institution The Institution Sistemul General Inginerie şi Diplomă de nivel Institution of of of Engineering de Recunoaştere 2. Tehnologie/ post-secundar (3Engineering Engineering and - aplicaţie Inginer 4 ani), Art. 11 d and and Technology primară electrician şi Technology Technology de calculatoare Diploma Sistemul General Mines Mines Inginer Health and (învăţământ postde Recunoaştere 3. electrical electrical Electrician de Safety secundar), inclusiv - aplicaţie Engineer Engineer Mină Executive Anexa II (ex 92/51, primară Anexa C, D) Certificate de Sistemul General Health and Mines Mines Electrician de absolvire a unui de Recunoaştere 4. Safety electrician electrician Mina curs secundar, - aplicaţie Executive Art. 11 b primară 1. Chartered Energy Engineer/Inginer Energetic autorizat Accesul la profesie este reglementat de Institutul Energetic/ Energy Institute - organism profesional care serveşte persoanelor şi organizaţiilor implicate în toate aspectele legate de energie. Acesta este membru al Consiliului de Inginerie, Consiliului de Ştiinţă şi al Societăţii pentru Mediu.
 37. 37. 37 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Titlu: Energy engineer Autoritate competentă: Nume Energy Institute Adresă 61 New Cavendish Street W1G 7AR London Date de contact Phone: +44-207 4677100 Fax: +44-207 5804420 URL: www.energyinst.org.uk Pregătirea pentru accesul la profesie este următoarea 8: • Absolvent de licenţă acreditată (Bachelors) cu calificativul “honours” în inginerie tehnologică (specializări diferenţiate pe cele trei categorii de ingineri) plus un master adecvat acreditat sau recunoscut de asociaţia profesională sau • Un masterat în inginerie integrat, acreditat. În figura 2.2. este reprezentat procesul de atestare. Depunere do sar Prima revizu ire a me mbr ilo r pane lu lu i Int erviu dezvo lt are pro fes io nală A dou a revizu ire a membr ilo r pane lu lu i Raport către Co nsiliu Revizu ire de către panel prin pro cedură ind ividu ală p ent ru fiecare caz Co nfir mare rezult at Fig.2.2. Procesul de atestare9 Primul pas al procedurii de validare/certificare a competenţelor în constituie depunerea dosarului care este supus unei prime revizii din partea membrilor unui panel al institutului, din punctul de vedere al 8 9 http://www.engc.org.uk/registration/acad/search.aspx Member Chartered Engineer guidance notes. Energy Institute. November 2012, www.energyinst.org/documents/570
 38. 38. 38 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 compatibilităţii aplicantului cu rolurile şi responsabilităţile profesiei de inginer energetic. Dacă aplicantul nu a urmat unul din parcursurile academice agreate de institut se declanşează o “procedură individuală de caz” (Individual Case Procedure - ICP) în cadrul căreia panelul va evalua cariera profesională şi pregătirea aplicantului în raport cu o serie de criterii standard pentru calificarea de inginer. În funcţie de situaţie, panelul poate stabili cursuri suplimentare de pregătire pentru aplicant. Dacă aceste etape sunt depăşite cu succes urmează un interviu pentru stabilirea dezvoltării profesionale (Professional Development Review - PDR Interview). În cazul în care această evaluare a dezvoltării profesionale a fost realizată de către o altă organizaţie similară sau agreată de către Energy Institute aplicantul nu mai susţine interviul pentru stabilirea dezvoltării profesionale. Pe baza acestui interviu se întocmeşte un raport înaintat către membrii panelului care, la rândul lor, fac o recomandare către Consiliul de Conducere al Energy Institute. Acest consiliu confirma rezultatul şi acordă autorizarea de inginer energetic. Există cinci mari categorii de competenţe şi standardele de performanţă, detaliate în Ghidul Membrilor Institutului Energetic10, astfel: A. Utilizarea unei combinaţii de cunoştinţe şi abilităţi de inginerie, generale şi de specialitate, pentru optimizarea aplicării tehnologiilor consacrate şi emergente; B. Aplicarea unor metode teoretice şi practice adecvate pentru analiza şi soluţionarea unor probleme de inginerie; C. Leadership tehnic şi comercial; D. Abilităţi interpersonale (comunicare profesională, prezentarea de propuneri, susţinere de dezbateri şi utilizarea feedback-ului pentru îmbunătăţirea propunerilor); E. Angajament personal pentru standardele profesionale, conştientizarea obligaţiilor fată de profesie, faţă de societate şi faţă de mediul ambiant. 10 www.energyinst.org/documents/570
 39. 39. 39 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. Member of the Institution of Engineering and Technology/ Membru al Instituţiei de Inginerie şi Tehnologie Nivelul de calificare: Diplomă de nivel post-secundar (3-4 ani); Titlul: Electrical and computer (technology) engineer Autoritate competentă: Nume The Institution of Engineering and Technology Adresă Date de contact Michael Faraday House, Phone: +44 0207 240 1871 Herts, SG1 2AY Stevenage 3. Mines electrical engineer/ Inginer electrician de mină Nivelul de calificare: Diploma (învăţământ post-secundar), inclusiv Anexa II (ex 92/51, Anexa C, D); Titlul: Mining electrical engineer Autoritate competentă: Nume Health and Safety Executive Adresă 6th Floor, St Anne's House L20 3RA Bootle, Merseyside Date de contact Phone: +44 (0) 845 0055 URL: http://www.hse.gov.uk 4. Mines electrician/Electrician de mină Nivelul de calificare: Certificat de absolvire a unui curs secundar, Art. 11 b; Titlul: Mining electrician Autoritate competentă: Nume Health and Safety Executive Adresă Date de contact 6th Floor, St Anne's House Phone: +44 (0) 845 0055 L20 3RA Bootle, Merseyside URL: http://www.hse.gov.uk Pentru aceste trei profesii, procedura de validare/certificare a competenţelor este similară celei de Inginer Energetic autorizat, prezentată la punctul 1.
 40. 40. 40 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În tabelul 2.8 se prezintă o analiză comparativă între profesiile reglementate din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord şi profesiile similare sau echivalente din România. Analiza comparativă România – Marea Britanie REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD Denumire profesie Chartered Energy Energetic autorizat Titlu: Energy engineer Energy Institute Tabelul 2.8. ROMÂNIA (profesii similare sau echivalente) Engineer/Inginer 215105 Inginer electroenergetică Autoritate Profesie nereglementată Competentă Legislaţie Sistemul General de Recunoaştere – aplicaţie Cod COR 215105 primară Denumire profesie Member of the Institution of Engineering 215- Ingineri în electrotehnologie and Technology/ Membru al Instituţiei de Inginerie si Tehnologie Titlu: Electrical and computer (technology) engineer The Institution of Engineering and Technology Profesii nereglementate Autoritate Competentă Legislaţie Sistemul General de Recunoaştere – aplicaţie Cod COR 215 primară Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie Mines electrical engineer/ Inginer electrician 214403 Inginer electromecanic de mină;Titlu: Mining electrical engineer minier Health and Safety Executive Profesie nereglementată Sistemul General de Recunoaştere – aplicaţie Cod COR 214404 primară Denumire Mines electrician/Electrician de mină profesie Titlu: Mining electrician Autoritate Health and Safety Executive Competentă Legislaţie 741312 - Electrician de mină Profesie nereglementată Cod COR 741312
 41. 41. 41 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.7. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în GERMANIA În Germania au fost identificate 153 profesii reglementate11 dintre care patru pot fi considerate ca aparţinând domeniului electric (tabelul 2.9). Nr. Crt. 1 2 3 Denumirea Denumirea Denumirea profesiei profesiei profesiei _EN / ocupaţiei _DE în_RO Electrical Engineering / Inginer Elektromas Electromechanical Electrotehnic chinenbauer engineering proiectant Elektrotech Electrical Engineering / niker Inginer Electromechanical (electrical Electrotehnică engineering engineering) Elektrotech Electrician / Senior niker electrician /Specialised Electrician (electrician) electrician Information Electrical Engineering / Inginer 4 stechniker Electromechanical informaţii în (electrical) engineering domeniul electric Denumire AC_DE Nivel de calificare Diploma Camera de (învăţământ meserii post("Handwer secundar), kskammer" inclusiv ) Anexa II (ex 92/51, Anexa C, D) Tabelul 2.9 Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Recunoaşterea exeperienţei profesionale, Anexa IV – recunoaştere automată În 2005 în Germania a fost implementat sistemul Bologna, iar în prezent este în curs de realizare un cadru naţional al calificărilor. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) - dem gemeinsamen Internetportal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Kultusministerkonferenz12. Deşi Germania nu are un clasament oficial, începând cu anul 2002 Center for Higher Education Development (CHE), în cooperare cu Stern Weekly Magazine publică un clasament anual care include un mare 11 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?action=regprofs&id_country=3& quid=1&mode=asc&pagenum=11&maxrows=15#top 12 www.deutscherqualifikationsrahmen.de/
 42. 42. 42 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 număr de instituţii. Sarcina principală a agenţiei independente Akkreditierungsrat este de a acredita organizaţiile specifice care fac evaluarea programelor de studii. Akkreditierungsrat are 17 membri, reprezentând statele federale, instituţiile de învăţământ superior, studenţi, angajatori, angajaţi şi, de asemenea, reprezentanţii internaţionali. Numai în condiţii excepţionale Akkreditierungsrat poate evalua programe de studii. Metodologia de validare/certificare a competenţelor pentru Elektrotechniker (electruician, electrical engineering) este stabilită prin Legea cu privire la regulamentul profesiilor tehnice ("Gesetz zur Ordnung des Handwerks - Handwerksordnung) de 24 Septembrie 1998 modificată cel mai recent la 11 Julie 201113. Pentru electricienii cu studii medii pregătirea se face în sistemul dual (pregătire teoretică şi ucenicie într-o firmă) şi durează trei ani. Pentru a începe o afacere în domeniu se impune promovarea examenului de ucenicie (Gesellenprüfung), plus 6 ani la locul de muncă, sau promovarea examenului de master ("Meisterprüfung"). Examinarea (Meisterprüfung) necesară pentru a derula o afacere include şi înregistrarea (Eintragung în mor Handwerksrolle). Activităţile de realizare lucrări de instalaţii electrice sunt exclusiv rezervate electricienilor autorizaţi. În tabelul 2.10 se prezintă o analiză comparativă între profesiile din domeniul electric, reglementate în Germania şi cele similare din România. Analiza comparativă România - Germania Denumire profesie Autoritate Competentă 13 GERMANIA Elektromaschinenbauer/ Electrical Engineering / Electromechanical engineeringElektrotechniker (electrical engineering)/ inginer electrotehnist/Electrical Engineering / Electromechanical engineering La nivelul fiecărui Land Tabelul 2.10. ROMÂNIA (profesii similare sau echivalente) 215110 - proiectant inginer electrotehnic Electricienii care proiectează, execută, verifică şi exploatează instalaţii electrice din sistemul electroenergetic ANRE – Autoritatea Naţionala Reglementare în Domeniul Energiei Zentralverband des Deutschen Handwerks (German crafts association) http://www.zdh.de/; http://www.handwerkskammer.de/ de
 43. 43. 43 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Legislaţie Recunoaşterea exeperienţei profesionale, Ord. 11 /2013- “Aprobarea Regulamentului Anexa IV – recunoaştere automată pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execuţia, precum şi a experţilor tehnici de calitate şi extrajudiciari în domeniul instalaţiilor electrice”, MO nr.152/21.03.2013 Denumire profesie Elektrotechniker (electrical Electricienii care proiectează, execută, engineering)/ Electrical Engineering / verifică şi exploatează instalaţii electrice Electromechanical engineering /Inginer din sistemul electroenergetic electrician Autoritate La nivelul fiecărui Land Competentă ANRE – Autoritatea Naţionala Reglementare în Domeniul Energiei de Legislaţie Recunoaşterea exeperienţei profesionale, Ord. 11 /2013, MO nr.152/21.03.2013 Anexa IV – recunoaştere automată Denumire profesie Elektrotechniker (electrician)/ Electricienii care proiectează, execută, Electrician / Senior electrician verifică şi exploatează instalaţii electrice /Specialised electrician /electrician din sistemul electroenergetic Autoritate La nivelul fiecărui Land Competentă ANRE – Autoritatea Naţionala Reglementare în Domeniul Energiei Legislaţie Recunoaşterea exeperienţei profesionale, Ord. 11 /2013, MO nr.152/21.03.2013 Anexa IV – recunoaştere automată Denumire profesie de Informationstechniker (electrical)/ Nu există profesie similară Electrical Engineering / Electromechanical engineering/ Tehnician informaţii în domeniul electric Autoritate La nivelul fiecărui Land Competentă Legislaţie - Recunoaşterea exeperienţei profesionale, Anexa IV – recunoaştere automată 2.8. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în PORTUGALIA Dintre cele 148 de profesii reglementate în Portugalia au fost identificate şase profesii în domeniul electric, prezentate sintetic în tabelul 2.11. Tabelul 2.11.
 44. 44. 44 UNIUNEA EUROPEANĂ Nr. Crt. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 14 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Denumirea profesiei _PT Denumirea profesiei _EN Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea AC_PT Nivel de calificare Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Instituto Portuário e dos Certificate de Sistemul General Ship’s Electricista Transportes absolvire a de Recunoaştere electrician Electrician - aplicaţie (Profissão Marítimos/Sea unui curs nave primară Marítima) Ports and Sea secundar, Transport Art. 11 b Institute (EN) Diploma de Sistemul General nivel post Engenheiro Electromech Inginer Ordem dos de Recunoaştere secundar electrotecnico anical electrotehnică Engenheiros - aplicaţie (mai mult de primară 4 ani) Técnico Responsabil Electrician / Responsável pela tehnic pentru Senior Execução de realizarea electrician nespecificat Verificare Instalações instalaţiilor /Specialised Eléctricas de electrice pt. electrician Serviço Particular Servicii privateDirecção Geral Técnico Electrician / Responsabil de Geologia e Verificare Responsável pela Senior tehnic pentru Energia14 / Exploração de electrician exploatarea Direcţia nespecificat Instalações /Specialised instalaţiilor Generală Eléctricas de electrician electrice pt. pentru Serviço Particular Servicii private Geologie şi Técnico Electrician / Responsabil Energie Verificare Responsável pelo Senior tehnic pentru Projecto de electrician proiectarea nespecificat Instalações /Specialised instalaţiilor Eléctricas de electrician electrice pt. Serviço Particular Servicii private Diplomă de Engenheiro Inginer tehnic nivel posttécnico de energia Energy de energie şi Ordem dos Sistemul general de secundar (3e sistemas de engineer sisteme de Engenheiros recunoaştere 4 ani) , Art. potência putere 11 d http://www.dgeg.pt/
 45. 45. 45 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru profesiile Engenheiro electrotecnico/Inginer Electrotehnică şi Engenheiro técnico de energia e sistemas de potência/ Inginer tehnic de energie şi sisteme de putere şi Engenheiro electrotecnico/ Inginer Electrotehnică Autoritatea competentă este Ordinul Inginerilor/ Ordem dos Engenheiros. În 1999 a fost înfiinţată prin lege Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos (ANET)/ Asociaţia Naţională a Inginerilor Tehnici care reglementa toate profesiile de inginer pentru absolvenţii de licenţă ai facultăţilor tehnice (“Ingineri Tehnici”). Înscrierea în ANET era obligatorie pentru cei care doreau să exercite o profesie de inginer. În anul 2011 ANET s-a transformat în Ordinul Inginerilor. Nume Ordem dos Engenheiros Adresă Contact Av. Sidónio Pais Phone: +351-21 313 26 00; Fax: +351-21 352 46 32 4E 1050 - 212 Email: secretariagera@cdn.ordeng.pt ; URL: Lisboa www.ordemengenheiros.pt Ordinul Inginerilor este singura autoritate din Portugalia care poate acorda titlul profesional de inginer în funcţie de nivelul de calificare, inclusiv titlul de Engenheiro electrotecnico/Inginer Electrotehnică şi Engenheiro técnico de energia e sistemas de potência/ Inginer tehnic de energie şi sisteme de putere şi Engenheiro electrotecnico/ Inginer Electrotehnică. Condiţiile de admitere în acest Ordin sunt stabilite prin regulamentul de admitere şi calificare 15 în care regăsim şase categorii de membri precum şi listele acestora grupate pe aceste categorii şi pe cinci “camere regionale” (Nord, Centru, Sud, Acores şi Madeira): • Membru efectiv; • Membru stagiar; • Membru de onoare; • Membru student; • Membru colectiv. În Portugalia, există trei profesii reglementate de Direcţia Generală pentru Geologie şi Energie, respectiv, Responsabil tehnic pentru realizarea/exploatarea/proiectarea instalaţiilor electrice pentru servicii 15 http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/admissao_qualificacao/raq_2011_07_02_09.pdf
 46. 46. 46 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 private, similare responsabililor tehnici în domeniul instalaţiilor electrice pentru care în România, Autoritatea competentă este ANRE (poz. 4 şi 5 din tabelul 2.10). Metodologia de validare/certificare a competenţelor pentru profesiileEngenheiro técnico de energia e sistemas de potência/ Inginer tehnic de energie şi sisteme de putere, este stabilită prin Decretul-Lege nr. 349/1999 (Estatuto da Associação Nacional dos Engenheiros Técnicos), Legea nr. 31/2009 şi Ordonanţa nr. 1379/2009 privind calificările specifice domeniului electric. Numai persoanele care deţin o licenţă (Cedula Profissional) pot practica profesia. Pentru obţinerea licenţei se cere diplomă de licenţă (Bacharelato) în Inginerie electrică şi dobândirea calităţii de membru al Ordinului Inginerilor. Legislaţia prevede faptul că activităţile din cadrul acestei profesii beneficiază de o rezervare partajată (în ceea ce privesţe execuţia, supervizarea şi coordonarea proiectelor) cu alte categorii de ingineri sau cu arhitecţie, cu excepţia lucrărilor rezervate inginerilor civili. Metodologia de validare/certificare a competenţelor pentru Técnico Responsável pela Execução (Exploração, Projecto) de Instalações Eléctricas de Serviço Particular/ Responsabil tehnic pentru realizarea (exploatarea, proiectarea) instalaţiilor electrice pentru servicii private este stabilită prin Decretul nr. 31/1983de punere în aplicare a Decretului-lege nr. 229/2006 şi impune una dintre următoarele cerinţe: a. Diplomă de licenţă (Licenciatura sau Bacharelato) în inginerie electrică, plus calitatea de membru al Ordinului Inginerilor; b. Electricieni care au minim 2 ani experienţă consideraţi ca având o calificare corespunzătoare; c. Electricieni fără calificare înaltă care au 7 ani experienţă în execuţia instalaţiilor de joasă tensiune, demonstrată printr-o procedură de recunoaştere a experienţei; d. Electricieni autorizaţi care deţin un card profesional de identitate (Carteira Profesional) emis de o autoritate înainte de 30.04.1981 sau electricieni care pot demonstra experienţa echivalentă, înregistraţi înainte de 30.04.1981.
 47. 47. 47 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Activităţile din cadrul acestor profesii beneficiază de o rezervare partajată cu alte categorii de inginei din domeniul electric, electricieni, tehnicieni de specialitate etc. Metodologia de validare/certificare a competenţelor pentru Engenheiro electrotecnico/Inginer electrotehnică este stabilită prin Decretul-lege nr. 119/1992 din 30 iunie (Estatuto da Ordem dos Engenheiros), Legea nr. 31/2009 şi Ordonanţa nr 1379/2009 privind calificările specifice prevăzute în Legea 31/2009. Numai persoanele care deţin o licenţă (Cedula Profissional) pot practica profesia. Pentru obţinerea licenţei se cere diplomă de licenţă (Licenciatura) sau calificare similară în Inginerie electrică şi promovarea unor examene impuse de dobândirea calităţii de membru al Ordinului Inginerilor. Studiile, proiectarea şi consilierea în domeniul sistemelor electrice şunt Activităţile din cadrul acestei profesii care beneficiază de o rezervare partajată cu alte categorii de inginei din domeniul electric (ingineri de sisteme energetice de putere, ingineri în electronică şi telecomunicaţii etc.). 2.9. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul electric în CEHIA În Cehia există 401 profesii reglementate, dintre care au fost identificate cinci în domeniul analizat, dupa cum urmează. Denumire Denumirea a profesiei profesiei _CH Crt. _EN Nr. Montáž, opravy, revize 1. a zkoušky elektrických zařízení Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Electrical Instalare, equipment reparare, /appliances inspecţie şi contractor/ testare repairer/ echipamente installer electrice Denumirea AC_CH Nivel de calificare Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Recognition of Ministerstvo professional průmyslu a obchodu experience Nespecificat Ministry of Industry Annex IV and Trade (EN) automatic recognition
 48. 48. 48 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Codul profesiei Denumirea profesiei Descrierea profesiei Directiva UE Autoritatea competentă Legislaţia care reglementează profesia Autoritatea de recurs Educaţia şi formarea necesare Experienţă profesională Dovada de moralitate sau reputaţie Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 [121] Instalare, reparare, inspecţie şi testare echipamente electrice Instalare, reparare, inspecţie şi testare a echipamentelor electrice proiectate pentru producţie, conversia, transportul, distribuţia şi consumul de energie electrică (centrale electrice, staţii de transformare, sub-staţii, linii electrice aeriene, linii electrice, aparate electrice şi staţii de comutare şi echipamente electrice de tracţiune fixă), instalatii electrice (în special testele de punere în funcţiune, de supraveghere de instalare şi verificare proiectate sisteme, reţele, circuite şi instalatii), precum şi echipamentele concepute pentru a proteja împotriva efectelor electricităţii atmosferice sau statice (conductori şi echipamente de protecţie la supratensiune). Întreţinerea iluminatului public 2005/36/EC Ministerul Industriei şi Comerţului/Ministerstvo Průmyslu a Obchodu Na Františku 32, 110 15 Praha 1 - Staré Město; fax: +420 224 811 089; Tel.: +420 224 851 11; email: posta@mpo.cz; web: http://www.mpo.cz Secţiunile 6, 7, 8, 21 şi 22 al legii nr. 455/1991, Legea licenţelor comerciale cu modificările şi completările ulterioare Ministerul Industriei şi Comerţului/Ministerstvo Průmyslu a Obchodu A. Secţiunea 21 din Legea nr 455/1991: 1. Document de absolvire a învăţământului secundar cu certificat de ucenicie într-un domeniu relevant de educaţie, sau 2. Document de absolvire a învăţământului secundar cu un examen de bacalaureat într-un domeniu relevant de educaţie, sau formare profesională într-un domeniu relevant, sau 3. Document de absolvire a învăţământului profesional superior într-un domeniu relevant de educaţie, sau 4. Document de absolvire a învăţământului superior într-un programe de studii şi domeniu de studii relevante, sau 5. Recunoaşterea calificărilor profesionale, emise de autoritatea de recunoaştere în conformitate cu punctul 7 (5) litera (b), (c), sau (e) din Legea nr 455/1991, Legea de licenţiere Comerţului, cu modificările ulterioare, sau 6. Verificarea sau recunoaşterea calificărilor obţinute într-un domeniu relevant bazat pe Legea cu privire la recunoaşterea rezultatelor continuării studiilor (Legea nr 179/2006), B. Secţiunea 22 din Legea nr 455/1991. 1, 2, 3, 4 – idem A, 5. Document de absolvire a unui curs de reconversie profesională pentru activităţile de lucru relevante, emis de către o instituţie acreditată în conformitate cu legislaţia specifică, sau de către o instituţie acreditată de Ministerul Educaţiei, Tineretului şi Sportului, sau de un minister competent Secţiunea 22 din Legea nr 455/1991: Dovada experienţei de un an în domeniu pentru instalare, reparare şi inspecţie şi 6 ani pentru testare echipamente electrice. Da, Secţiunea 6 din Legea nr. 455/1991
 49. 49. 49 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Cerinţe privind sănătatea fizică şi psihică Absenţa declaraţiei stării de faliment Nesuspendarea sau interzicerea exercitării profesiei în caz de abateri profesionale grave sau a unei infracţiuni Dovada situaţiei financiare Asigurarea împotriva riscurilor financiare care decurg din răspunderea profesională Alte cerinţe Nu. O declaraţie de faliment în sine nu este un impediment pentru exercitarea profesiei. Parţial. Acesta este examinat doar dacă o persoană fizică a pronunţat o interdicţie a activităţii în domeniu sau într-un domeniul conex al comerţului prin organism administrativ sau judiciar. Nu este necesară Nu este necesară Nu există Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Electrician Revizní technik Mining revizie elektro electrician echipamente miniere Nr. Denumirea Crt. profesiei _CH Technik pověřený dozerem nad 3. elektrickou částí težního zařízení Instrumente Structurale 2007 - 2013 Nu există Denumire Nr. Denumirea a profesiei Crt. profesiei _CH _EN 2. Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei _EN Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Certificat de Sistemul Czech Mining absolvire a General de Authority/Autoritate unui curs Recunoaştere a Ceha a Minelor secundar, - aplicaţie Art. 11 b primară Denumirea AC_CH Denumirea profesiei / ocupaţiei în_RO Mining electrician/ Technician Technician for pentru supervising electro supervizarea components of sistemelor mining facility electrice miniere Nivel de calificare Denumirea AC_CH Nivel de calificare Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Autoritatea Cehă pentru Mine/Český báňský úřad Certificate de absolvire a unui curs secundar, Art. 11 b Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară
 50. 50. 50 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Codul profesiei reglementate Denumirea profesiei reglementate Descrierea profesiei Fondul Social European POS DRU 2007-2013 [528] Technician pentru supervizarea sistemelor electrice miniere Directiva UE Autoritatea competentă Legislaţia care reglementează profesia Autoritatea de recurs Educaţia şi formarea necesare Experienţă profesională Dovada de moralitate sau reputaţie Cerinţe privind sănătatea fizică şi psihică Absenţa declaraţiei stării de faliment Nesuspendarea sau interzicerea exercitării profesiei în caz de abateri profesionale grave sau a unei infracţiuni Dovada situaţiei financiare Asigurarea împotriva riscurilor financiare care decurg din răspunderea profesională Alte cerinţe Persoana fizică calificată pentru supervizarea sistemelor electrice ale echipamentelor 2005/36/CE Czech Mining Authority/Autoritatea Cehă pentru Mine/Český báňský úřad, Kozí 4, P.O. Box 140, 110 01 Praha, fax: +420 221 775 363, phone: +420 221 775 311, email: info@cbusbs.cz ; web: www.cbusbs.cz Decret Nr. 415/2003 - Art. 6 Autoritatea Cehă pentru Mine – comisie specială Şcoală tehnică secundară în domeniul electric 3 ani Nu este necesară Nu există Nu este necesară Nu este prevăzută Nu este necesară Nu este necesară Test de aptitudini Denumirea Denumire Nr. Denumirea profesiei a profesiei Crt. profesiei _CH / ocupaţiei _EN în_RO 4. Elektrotechnik Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea AC_CH Ship’s Ministry of Electrician electrician Transport Nivel de calificare Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Certificate de Sistemul General absolvire a unui de Recunoaştere curs secundar, aplicaţie primară Art. 11 b

×