Newsletter 01 imi-net_2011-07

501 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
501
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Newsletter 01 imi-net_2011-07

  1. 1. Investește în oameni!Proiect cofinanțat din fondul social european prin programul operațional sectorial pentruDezvoltarea resurselor umane 2007 – 2013Axa prioritară 3: Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilorDomeniul major de intervenţie 3.3.: „Dezvoltarea parteneriatului şi încurajarea iniţiativelor pentrupartenerii sociali şi societatea civilă”Contract nr.: POSDRU/93/3.3/S/53132 Proiectul strategic „Rețeaua Autorităților Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Iulie, nr. 1/2011În acest număr vă prezentăm:  Pe scurt: Conferinţa de lansare IMI, un eveniment de succes  Desemnarea membrilor în Grupul de Lucru IMI PQNET  Prima întrunire a Grupului de Lucru IMI PQNET, 23-25 iunie, Mamaia  Noutăţi în Sistemul de informare al pieţei interne  Noutăţi legislative
  2. 2.  Conferinţa de lansare IMI, un eveniment de succes Conferinţa de lansare a proiectului strategic „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” – un eveniment de succes. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Joi, 21 aprilie 2011, la Hotel Mariott din Bucuresti a avut loc Conferinţa de lansare a proiectului strategic „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)”. Evenimentul s-a bucurat de prezenţa a 120 de participanţi, reprezentanţi ai agenţiilor şi organizaţiilor guvernamentale, asociaţiilor profesionale, organizaţiilor societăţii civile, precum Departamentul de Afaceri Europene – Guvernul României (DAE), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, Colegiul Medicilor, Asociaţia Consultanţilor în Management din România, Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, Corpul Experților Tehnici din România, Camera Consultanţilor Fiscali, Comitete sectoriale şi alţi actori din domeniu. Pe durata evenimentului, participanţii au asistat la o serie de prezentări, precum: descrierea proiectului IMI PQ NET România, descrierea Sistemului IMI, prezentarea activităţii Coordonatorului Naţional IMI în România, prezentarea proiectelor DOCIS şi DECIS implementate de către UECNCFPA şi descrierea modului de transpunere a Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale.
  3. 3.  Desemnarea membrilor în Grupul de Lucru IMI PQNET Un prim pas în realizarea structurii parteneriale multi-sectoriale (Reţeaua IMI PQ NET România) l-a constituit crearea Grupului de Lucru IMI PQ NET (GL IMI PQ NET), entitate ce este structurată pe 7 sectoare profesionale şi reuneşte atât reprezentanţi ai Autorităţilor Competente deja înregistrate în sistemul IMI, cât şi ai viitoarelor organizaţii din sistem, potenţiale Autorităti Competente. Membrii Grupului de Lucru IMI PQ NET au fost desemnaţi din următoarele 3 categorii de persoane: reprezentanţi ai Autorităţilor Competente, viitori/potenţiali utilizatori ai sistemului IMI - componenta PQ; personal din cadrul Autorităţilor Competente care are atribuţii legate de managementul calificărilor profesionale Prima întrunire a Grupului de Lucru IMI PQNET În perioada 23-25 iunie 2011 s-a desfăşurat prima întrunire a Grupului de lucru IMI PQ NET România. Evenimentul a avut loc la Constanţa (Mamaia), în perioada 23-25 iunie 2011 și s-a bucurat de prezența unui număr foarte mare de participanți, aproximativ 130 de persoane, reprezentanți ai ministerelor, asociațiilor patronale, asociațiilor profesionale, organizații ale societății civile și comitetelor sectoriale. Conceput pentru stabilirea obiectivelor şi direcţiilor de acţiune prioritare ale Grupului de lucru pe parcursul perioadei de derulare a proiectului, evenimentul a suscitat interesul participanților, astfel punându-se în discuție o serie de aspecte cu privire la procesul de extindere a sistemului IMI în viitorul apropiat și problematica revizuirii Directivei 2005/36/CE privind recunoașterea calificărilor profesionale. La eveniment au participat, în calitate de speakeri, reprezentanții: - Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului: domnul Andrei LINU, manager de proiect și domnul Alexandru-Ionuț CHIUȚĂ, expert metodologic; - Departamentului pentru Afaceri Europene al Guvernului României: doamna Claudia SECU și doamna Cristina SĂTMĂREAN; - Autorităţii Naţionale pentru Calificări: doamna Ana Maria NISIOIU și doamna Mihaela UDREA; - Asociaţiei Institutul pentru Politici Sociale: domnul Cristian ALEXANDRESCU.
  4. 4.  Noutăţi în Sistemul de informare al pieţei interneIMI pentru lucrătorii detaşaţi şi drepturile pacienţilor Începând cu data de 16 mai 2011, autorităţile din UE responsabile cu lucrătorii detaşaţi pot face schimburi de informaţii prin IMI, într-o nouă versiune pilot a sistemului. În martie 2011, Consiliul a adoptat o serie de decizii prin care aproba lansarea unei faze pilot a sistemului IMI pentru a răspunde obiectivelor directivei privind detașarea lucrătorilor De asemenea, Consiliul a adoptat o directivă privind îngrijirile medicale transfrontaliere care vizează facilitarea accesului la îngrijiri medicale transfrontaliere şi promovarea cooperării în domeniu între statele membre. Directiva stipulează faptul că IMI este destinat schimburilor de informaţii privind dreptul de practică al cadrelor sanitare. Statele membre şi Comisia Europeană lucrează la definirea detaliilor tehnice şi procedurale necesare. http://ec.europa.eu/internal_market/imi-net/index_ro.html
  5. 5.  Noutăţi legislativeComisia Europeană intenționează să modernizeze Directiva privind calificările profesionale În consultare cu părțile interesate, Comisia Europeană își propune să modernizeze Directiva privind calificările profesionale (Directive 2005/36/EC). Comisarul pentru Piața internă, Michel Barnier, a declarat în legătură cu acest subiect: „Modernizarea Directivei privind calificările profesionale se numără printre prioritățile Actului privind piața unică și va contribui la sporirea competitivității economiei europene, încurajând totodată creșterea și crearea de locuri de muncă. Trebuie să luăm măsuri pentru ca profesioniștii să își poată practica mai ușor meseria acolo unde există oferte de locuri de muncă. În cursul acestui proces, vom examina mai multe subiecte importante, cum sunt crearea unui card profesional pentru profesiile interesate și îmbunătățirea cerințelor de formare pentru anumite profesii". Cartea verde propune posibile măsuri viitoare care se bazează pe realizările anterioare, dezvoltând totodată noi soluții pentru creșterea mobilității: De exemplu, introducerea unui card profesional strâns legat de Sistemul de informare al pieței interne (IMI) ar putea facilita simțitor recunoașterea într-un alt stat membru a calificărilor profesionale. Un card profesional eliberat de o autoritate competentă din statul membru de origine al profesionistului i-ar putea permite acestuia să-și demonstreze acreditările (calificările necesare, autorizația de exercitare a profesiei) față de consumatorii, angajatorii și autoritățile de resort dintr-un alt stat membru. În mod similar, părțile interesate sunt invitate să își exprime opiniile cu privire la crearea unor noi platforme comune pentru a facilita mobilitatea profesioniștilor în cazul cărora nu există recunoaștere automată, prin elaborarea unor seturi de criterii convenite de comun acord în materie de calificări profesionale. Aceste platforme ar putea fi utilizate pentru a reduce diferențele dintre cerințele de formare. În paralel, cerințele minime de formare pentru anumite profesii (de exemplu, pentru unele profesii din domeniul sănătății și pentru arhitecți) ar putea fi și ele reformate. În acest scop, ar putea fi necesare anumite ajustări în ceea ce privește durata și conținutul formării, dar și eventuala modificare a cerințelor privind aptitudinile lingvistice pentru profesiile din domeniul sănătății. În acest mod s-ar întări totodată și legitimitatea recunoașterii automate a calificărilor.
  6. 6. Părțile interesate sunt invitate să își exprime opiniile în cadrul consultării până îndata de 20 septembrie 2011. Comisia va organiza apoi o conferință la nivel înaltîn data de 7 noiembrie 2011. Prezentarea unei propuneri legislative este prevăzutăpentru luna decembrie 2011.Cartea verde are scopul de a strânge opiniile părților interesate cu privire lamodernizarea Directivei privind calificările profesionale (Directive 2005/36/EC).Obiectivul principal este de a facilita mobilitatea cetățenilor UE în scopuriprofesionale. Inițiativa se numără printre cele 12 pârghii de creștere propuse înActul privind piața unică prezentat de Comisie (IP/11/469). Cartea verde vine încontinuarea unui raport privind funcționarea în practică a directivei (IP/10/1367)și a unei prime consultări la nivel tehnic lansate în ianuarie 2011 (IP/11/14). Unraport final de evaluare și un rezumat al răspunsurilor la prima consultare vor fipublicate înainte de sfârșitul lunii iunie.Pentru informații suplimentare:http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htmHG 556/2011 reglementează organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionalepentru CalificăriPublicată în M. OF. 435/2011, HG 556/2011 privind organizarea şi funcţionareaAutorităţii Naţionale pentru Calificări abrogă vechiul normativ de reglementare,HG 885/2010 privind organizarea şi funcţionarea Unităţii Executive a ConsiliuluiNaţional al Calificărilor şi al Formării Profesionale a Adulţilor.

×