Expert certificare tehnica_amenajare_paduri_nicolae_ionescu_general1
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Expert certificare tehnica_amenajare_paduri_nicolae_ionescu_general1

on

 • 233 views

 

Statistics

Views

Total Views
233
Views on SlideShare
233
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft Word

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Expert certificare tehnica_amenajare_paduri_nicolae_ionescu_general1 Expert certificare tehnica_amenajare_paduri_nicolae_ionescu_general1 Document Transcript

 • 1 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID PENTRU CERTIFICARE ŞI RECUNOAŞTEREA PROFESIEI DE EXPERT CTAP Autor: Conf. Dr. Ing. Nicolae IONESCU,
 • 2 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 CUPRINS INTRODUCERE…………………………………………………………………… 1. Situaţia reglementării în România şi în alte state membre ale Uniunii Europene.. 2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor …………………………. 2.1. Validarea/certificarea competenţelor profesiei de expert CTAP în ROMÂNIA ………………………………………………………………… 2.2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în ITALIA ………………………………………………………. 2.3. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în SPANIA………………………………………………………. 2.4. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în OLANDA ……………………………………………………. 2.5. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în DANEMARCA ………………………………………………. 2.6. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în MAREA BRITANIE ………………………………………… 2.7. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în GERMANIA ………………………………………………….. 2.8. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în PORTUGALIA ………………………………………………. 2.9. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în CEHIA ……………………………………………………….. 2.10. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în AUSTRIA …………………………………………… 3. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în alte state membre UE………….. 3.1. Elemente generale………………………………………………………….. 3.2. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în ITALIA……………………… 3.3. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în SPANIA……………………… 3.4. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în OLANDA……………………… 3.5. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în DANEMARCA……………… 3.6. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în MAREA BRITANIE………… 3.7. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în GERMANIA………………………. 3.8. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în PORTUGALIA……………… 3.9. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în CEHIA………………………. 3.10. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în AUSTRIA……………………… 3.11. Sistemul SOLVIT……………………………………………………………. 4. Exercitarea profesiilor din domeniul forestier în statele UE analizate…………… 4.1. Exercitarea activităţii experţilor CTAP în România…………………………. 4.2. Exercitarea profesiilor similare în ţările UE analizate……………………… 5. Concluzii………………………………………………………………………….. 3 6 11 11 16 19 20 21 21 27 28 30 34 36 36 40 41 43 45 45 47 52 53 57 59 61 61 62 67
 • 3 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Anexe………………………………………………………………………….. 71 INTRODUCERE Ghidul pentru certificare şi recunoaşterea profesiei de expert CTAP constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). Obiectivul general al proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” constă în crearea şi consolidarea reţelei IMI (Internal Market Information) pentru calificările profesionale din România (IMI PQ NET), în scopul susţinerii iniţiativei CE privind dezvoltarea Sistemului de informare al pieţei interne, dezvoltarea unei iniţiative comune în acest sens la nivel naţional, vizând consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţiile şi organizaţiile guvernamentale, asociaţiile profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, prin crearea unor instrumente adecvate şi a unor canale de comunicare şi consultare reciprocă, în scopul realizării unei comunicări eficiente cu organizaţiile similare din Uniunea Europeană şi Spaţiul Economic European (SEE), prin intermediul platformei IMI. Pentru atingerea obiectivului general, MEN, ca solicitant beneficiar al proiectului, şi-a propus atingerea următoarelor obiective specifice: • Crearea şi dezvoltarea unei reţele la nivel naţional în scopul sprijinirii implementării Sistemului de informare al Pieţei Interne (IMI), prin consolidarea capacităţii partenerilor sociali, prin crearea unor canale de comunicare şi consultare reciprocă; • Dezvoltarea şi implementarea unor termeni de referinţă comuni privind standardele de certificare a competenţelor lucrătorilor View slide
 • 4 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 români şi de recunoaştere a calificărilor profesionale ale cetăţenilor comunitari; Implicarea membrilor Reţelei în schimbul de informaţii intermediate de platforma IMI, prin furnizarea de informaţii/date la cererile adresate prin această platformă de către organizaţiile/asociaţiile din UE/ SEE. Realizarea ghidului pentru certificarea şi recunoaşterea profesiei de expert CTAP (expert care Certifică, din punct de vedere Tehnic, calitatea lucrărilor de Amenajare a Pădurilor) este subscrisă realizării celui de-al doilea obiectiv specific menţionat şi îşi propune următoarele: • Sprijinirea autorităţilor competente din România în eforturile de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale UE (în cazul prezentului ghid se prezintă practicile din alte 9 state membre); • Informarea tuturor persoanelor care au dobândit calificări în domeniul de activitate analizat, în România şi doresc să practice profesia respectivă într-unul din cele 9 state membre ale UE prezentate în ghid. Pentru realizarea ghidului a fost aplicată o metodologie perfecţionată iterativ pe parcursul derulării proiectului IMI PQ NET ROMANIA, prin consultări cu autorităţile competente. Principalele surse din care au fost obţinute informaţiile necesare realizării acestui ghid şi a altor 29 similare pentru alte profesii au fost următoarele: - Cercetarea proprie a experţilor ANC pentru fiecare ţară în parte; - Informaţii obţinute de la autorităţile competente din România cu ocazia consultărilor şi atelierelor de lucru pe parcursul derulării proiectului; - Statisticile IMI şi baza de date a profesiilor reglementate a Comisiei Europene1; 1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/ View slide
 • 5 UNIUNEA EUROPEANĂ - GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Date culese cu ocazia vizitelor de studiu organizate în Olanda, Italia, Spania, Danemarca şi Germania. Structurarea ghidului a fost stabilită pe baza termenilor de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor, definiţi în cadrul proiectului, în urma a două runde de ateliere de lucru ale membrilor grupului de lucru IMI PQ NET România pe această temă, publicate odată cu cele 30 de ghiduri de certificare şi recunoaştere. Astfel, prin modul de structurare a ghidurilor au fost urmărite trei mari aspecte, în ţările analizate comparativ cu România, respectiv procedurile de validare şi certificare a competenţelor, procesele de recunoaştere a calificărilor şi exercitarea profesiei.
 • 6 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE Ghidul tratează aspecte privind validarea/certificarea competenţelor, recunoaşterea şi exercitarea profesiei cunoscută în România sub numele de expert CTAP (expert care Certifică, din punct de vedere Tehnic, calitatea lucrărilor de Amenajare a Pădurilor) comparativ cu profesii identice, similare sau omoloage din nouă state ale UE, respectiv Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania. Ghidul se doreşte a fi un instrument pentru sprijinirea autorităţilor competente din România (în cazul de faţă Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice) în eforturile de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează, prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale UE. De asemenea, ghidul este conceput şi structurat astfel încât să constituie o modalitate eficientă de informare a tuturor persoanelor care au dobândit calificări în domeniul respectiv de activitate în România şi doresc să practice profesia respectivă, permanent, temporar sau ocazional, într-unul din cele 9 state membre ale UE prezentate în ghid. În acelaşi timp, prezentul ghid are şi anumite limite. Prima dintre ele este aceea că tratează situaţia doar din 9 state ale UE, stabilite pentru toate ghidurile elaborate. O a doua limită importantă constă în faptul că anumite date, în general statisticile, sunt valabile la momentul elaborării ghidului şi este necesar să fie actualizate periodic. Profesia de expert CTAP nu figurează în lista profesiilor reglementate din Legea 200 dar, prin metodologia existentă este, de facto, o profesie reglementată. Prin analiza profesiilor similare existente în ţările analizate s-a constatat că foarte puţine profesii corespund întocmai expertului CTAP dar există un număr semnificativ de calificări compatibile cu profesia analizată.
 • 7 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În tabelul 1.1 se prezintă cele mai importante profesii similare expertului CTAP existente în ţările membre UE şi Elveţia. Profesii similare în domeniul forestier2……………………………………………Tabelul 1.1 Numele generic al profesiei Nr. de profesii reglementate/Recunoaştere AGRICULTURE AND FORESTRY ADVISOR / EXPERT 3 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Land- und Forstwirtschaftlicher Berater Austria Zacházení s přípravky na ochranu rostlin Cehia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie při podnikatelské činnosti v zemědělství a primară lesním hospodářství Agronomo e forestale iunior Italia ASSISTANT FORESTER 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Forstassistent Austria Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară FARM MANAGER/FORESTRY MANAGER 2 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Meister in der Land- oder in der Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie Austria Forstwirtschaft primară Odborný lesný hospodár Slovacia Test de aptitudini FOREST ENGINEER 3 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Inżynier leśnictwa Polonia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie Ingeniero de montes Spania primară Ingénieur forestier Elveţia FOREST EXPERT 6 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Förster Austria Nakládání se semeny a sazenicemi Cehia lesních dřevin Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie Odborný lesní hospodář Cehia primară Zpracování lesního hospodářského plánu Cehia a lesních hospodářských osnov Fonction supérieure au sein d'un service Elveţia Test de aptitudini forestier public Forestier Elveţia Test de aptitudini FOREST PROTECTION SPECIALIST 1 2 Sursa: Prelucrări ale autorului
 • 8 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Idikos thassikis prostassias Grecia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară FOREST RANGER 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Ingénieur forestier Elveţia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară FOREST SAPPER 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Sapador Florestal Portugal Test de aptitudini FOREST SURVEYOR 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Engenheiro florestal Portugalia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară FOREST WOOD MANAGEMENT /LOGGING 2 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Sečno- spravilno načrtovanje v zahtevnejših delovnih razmerah oz. z Slovenia območji z več možnostmi za spravilo, Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie organiziranje deli in nadzor primară Vodenje delovnih skupin delavcev, sečno- spravilno načrtovanje v ustaljenih, Slovenia manj zahtevnih razmerah FORESTER 7 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Forstwirt Austria Sistemul general de recunoaştere - Aplicaţie primară Expert foncier agricole et forestier Franţa Test de aptitudini Dasológos Grecia Dottore forestale Italia Ingeniero técnico agrícola en la Spania Sistemul general de recunoaştere - Aplicaţie correspondiente especialidad primară Ingeniero técnico forestal en la Spania correspondiente especialidad Chartered forester UK FORESTRY PLANNING (ROADS, TRANSPORT) 2 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Projektování pozemkových úprav Cehia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie Odborník v oblasti vyhotovovania Slovacia primară lesných hospodárskych plánov FORESTRY TECHNICIAN 1 Denumirea profesiei reglementate Ţara Recunoaştere conf. Dir. 2005/36/CE Technik leśnik Polonia Sistemul general de recunoaştere - aplicaţie primară
 • 9 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 O parte dintre aceste profesii vor fi analizate în detaliu în capitolele 2, 3 şi 4, pentru ţările menţionate. În această analiză s-a ţinut seama de faptul că, în România, certificarea ca expert CTAP are la bază o gamă mai largă de profesii dintre care cele mai importante sunt inginer silvic şi cadru didactic universitar în domeniul silvicultură. Din punct de vedere statistic, în ceea ce priveşte fluxul de migranţi plecaţi în alte state decât în cele în care au obţinut calificarea, putem stabili care sunt cele mai “mobile” profesii, luând ca reper un interval relativ mare de timp, respectiv, 1997 – 2012, cu menţiunea că profesiile sunt clasificate în funcţie de numărul de decizii luate privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Astfel, pornind de la datele existente3, putem concluziona următoarele aspecte: 1. Din punct de vedere al mobilităţii geografice, luând în considerare intervalul de timp 1997 - 2012, pentru toate categoriile de decizii luate de către ţara gazdă, pentru toate ţările membre ale UE şi pentru toate profesiile, se poate stabili o ierarhie a primelor 5 ţări din punct de vedere al ţării în care s-a obţinut calificarea (Fig. 1.1) şi al ţării gazdă (Fig. 1.2). În figura 1.1, se poate observa faptul că România ocupă locul 4, cu 8%, din totalul ţărilor în care s-a obţinut calificarea, pe primul loc situându-se Marea Britanie cu 13%. Germania România Polonia Grecia Marea Britanie Celelalte state Marea Britanie Irlanda Fig. 1.1. Ţara de origine 3 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/ Germania Cipru Fig. 1.2. Ţara gazdă Belgia Celelalte state
 • 10 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. Pornind de la datele existente, dacă restrângem aria de analiză la calificările obţinute în cele 9 ţări analizate + România, cu recunoaşterea în ţările membre ale UE, putem face câte un clasament al primelor 5 ţări gazdă în care sunt recunoscute profesiile pe fiecare ţară din cele 9, în care s-au obţinut calificările: • Pentru Austria (ţară de origine), primele 5 ţări gazdă în care au fost recunoscute profesiile sunt: Germania cu 61%, la egalitate cu 10% Marea Britanie şi Italia şi cu câte 3% Slovacia şi Olanda; • Pentru Republica Cehă: 28% Marea Britanie, 18% Germania, 16% Austria, 13% Slovacia şi cu 5% Irlanda; • Pentru Danemarca: 44% Suedia, 28% Marea Britanie, 10% Germania, 4% Olanda, 3% Spania; • Pentru Germania: 33% Austria, 17% Marea Britanie, 9% Olanda, 7% Luxemburg, 5% Danemarca; • Italia: 41% Marea Britanie, la egalitate cu 12% Grecia şi Germania, 11% Spania şi 5% Belgia; • Olanda: cu 40% Belgia, 29% Germania, 17% Marea Britanie, 3% Austria şi 2% Suedia; • Portugalia: 61% Marea Britanie, 10% Spania, 8% Belgia, 6% Germania şi 5% Franţa; • Spania: 56% Marea Britanie, 9% Germania, la egalitate cu 8% Italia şi Portugalia şi 7% Franţa; • Marea Britanie: cu 56% Irlanda, 17% Cipru, 5% Germania şi cu câte 3% Olanda şi Spania; • Şi pentru România avem: Marea Britanie cu 29%, 24% Italia, 20% Belgia, 9% Germania şi 3% Franţa; 3. Deşi numărul deciziilor de recunoaştere prin sistemul IMI nu este atât de mare ca în cazul altor profesii (asistenta medicală, medic etc.) în domeniul forestier există totuşi un număr semnificativ de decizii care vor fi analizate în capitolul 3 pentru fiecare ţară şi pentru fiecare profesie, încercând să scoatem în evidenţă gradul de compatibilitate al migranţilor proveniţi din România cu cerinţele de recunoaştere din fiecare ţară în parte.
 • 11 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. PROCEDURILE DE VALIDARE/CERTIFICARE A COMPETENŢELOR 2.1. Validarea/certificarea competenţelor profesiei de expert CTAP în România În România atestarea experţilor care Certifică, din punct de vedere Tehnic, calitatea lucrărilor de Amenajare a Pădurilor (Experţi CTAP) se face conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1039/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 16 iulie 2010. În figura 2.1 se prezintă o schemă logică a procedurii de validare şi certificare a competenţelor pentru obţinerea certificatului de expert CTAP care include şi unele aspecte privind exercitarea acestei profesii, realizată de autor pe baza metodologiei mai sus menţionate. Această metodologie poate constitui un model pentru alte profesii care se doresc a fi reglementate de către diferite autorităţi competente, deoarece include element comune importante de procedură: 1. Înfiinţarea unei Comisii de Autorizare/Atestare prin ordin al conducătorului autorităţii competente; 2. Întocmirea de către solicitant a unui dosar şi depunerea acestuia la Comisia de Autorizare/Atestare; 3. Analiza de către comisie a documentelor depuse la dosar (inclusiv a excepţiilor şi derogărilor) şi solicitarea de posibile completări; 4. Exprimarea deciziei de autorizare/atestare eventual în urma susţinerii unui examen; 5. Eliberarea Atestatului/Autorizaţiei şi înscrierea în registru; 6. Depunerea unei contestaţii în situaţia respingerii cererii; 7. Examinarea contestaţiei şi declararea rezultatului final. Metodologia de atestare a experţilor CTAP trebuie privită în cadrul legal mai larg al Statutului Personalului Silvic (format din persoanele care au pregătire de specialitate silvică atestată prin actul de absolvire a unei forme de învăţământ recunoscute în România şi care exercită efectiv profesii specifice silviculturii) reglementat de Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2000 cu modificările şi completările ulterioare.
 • 12 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Personalul silvic îşi poate desfăşura activitatea în: a) aparatul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultura, în inspectoratele silvice teritoriale pentru controlul aplicării regimului silvic în fondul forestier naţional, precum şi în oficiile cinegetice teritoriale; b) unităţile silvice care administrează fondul forestier proprietate publică a statului, precum şi în cele de cercetare ştiinţifică şi proiectare silvică; c) unităţile care administrează fondul forestier proprietate publică aparţinând unităţilor administrativ-teritoriale şi în cele care administrează fond forestier proprietate privată indiviză; d)structurile care administrează fondul forestier proprietate privată aparţinând unităţilor de cult, instituţiilor de învăţământ sau altor persoane juridice; e) structurile constituite de către persoane fizice care au în proprietate fond forestier. Pentru admiterea în Corpul Silvic aplicantul trebuie să fie cetăţean român, să aibă vârsta de 18 ani împliniţi, să aibă pregătirea profesională corespunzătoare, să fie angajat cu contract individual de munca şi să nu fi fost condamnat penal pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni. Personalul silvic se diferenţiază, în funcţie de nivelul pregătirii profesionale, în următoarele categorii: A. Personalul silvic cu pregătire superioară - absolvenţi ai facultăţii de silvicultura şi ai cursurilor de scurtă durată: inginer silvic debutant, inginer silvic, inginer-sef silvic, inginer inspector silvic, inginer inspector general silvic, inginer consilier silvic, subinginer silvic debutant, subinginer silvic, subinginer silvic principal; B. Personalul silvic cu pregătire medie - absolvenţi ai liceului silvic şi ai şcolii tehnice silvice postliceale: tehnician silvic debutant, tehnician silvic, tehnician silvic principal; C. Personalul silvic cu pregătire de bază - absolvenţi ai şcolii profesionale silvice: brigadier silvic debutant, brigadier silvic, pădurar debutant, pădurar.
 • 13 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Fig. 2.1. Schema logică a autorizării pentru expert CTAP
 • 14 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Fig. 2.1. Schema logică a autorizării pentru expert CTAP (continuare) Pe baza metodologiei şi a schemei logice din figura 2.1 a fost realizată fişa profesiei de Expert CTAP. FIŞĂ PROFESIE REGLEMENTATĂ 1. Denumire profesie: 3. Autoritate competentă: 4. Legislaţie: Expert care Certifică, din punct de vedere Tehnic, calitatea lucrărilor de Amenajare a Pădurilor (Expert CTAP) Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice Metodologia de atestare a experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1039/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 16 iulie 2010 5. Condiţii de acces: Persoanele fizice care solicită atestarea ca experţi CTAP trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele condiţii: A) Să aibă studii superioare de lungă durată în specializarea silvicultură; B) Să aibă o vechime de minimum 8 ani în activitatea de amenajare a pădurilor, din care minimum 4 ani ca proiectant în cadrul unei unităţi
 • 15 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 specializate autorizate să execute lucrări de amenajare a pădurilor; Să aibă o activitate de minimum 4 ani ca şef de proiect în cadrul unei unităţi specializate autorizate să execute lucrări de amenajare a pădurilor. EXCEPŢIE Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), pot solicita atestarea ca experţi CTAP: A) Persoanele care au desfăşurat o activitate de minimum 8 ani în domeniul amenajării pădurilor, din care 4 ani în cadrul direcţiei cu atribuţii în coordonarea activităţii de amenajare a pădurilor din cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură; B) Cadrele didactice universitare care îşi desfăşoară activitatea profesională la catedrele care organizează cursuri de amenajare a pădurilor, din cadrul facultăţilor de silvicultură acreditate. DEROGARE Prin derogare de la prevederile art. 3, pot solicita atestarea ca experţi CTAP persoanele fizice care au titlul ştiinţific de doctor, obţinut pe teritoriul statelor de origine şi recunoscut de autoritatea competentă din statul de origine, în baza unei lucrări/teze de doctorat având un subiect din amenajarea pădurilor, lucrare coordonată de un profesor universitar din cadrul unei facultăţi de silvicultură acreditate. În vederea obţinerii atestării, persoanele fizice sunt obligate sa depună un dosar personal care trebuie să cuprindă următoarele: A) Cererea de înscriere în vederea susţinerii examenului pentru atestare; B) Curriculum vitae; C) Memoriu de activitate şi lista lucrărilor publicate; D) Copii ale actelor de studii sau titlurilor ştiinţifice; E) Copie legalizată a carnetului de muncă; F) Alte acte care dovedesc îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 3. Dosarele în vederea obţinerii atestării se depun la secretariatul Comisiei de atestare. Examen în faţa Comisiei de Atestare, Contestaţie solicitant C) 6. Documente necesare: 8. Desfăşurarea validării şi certificării: 9. Taxe: 10. Titlu acordat/ certificat emis: 11. Registru de evidenţă: 12. Valabilitatea certificatului: 13. Procedură menţinere / reînnoire autorizare: 14. Alte organizaţii implicate: Nu există Certificat de atestare expert CTAP Registrul de certificate de atestare a experţilor CTAP Nelimitată Nu există. Exista doar avertisment cu suspendare şi retragere certificat în anumite situaţii Comitetul sectorial Silvicultură, Exploatarea şi Prelucrarea lemnului, Industria Mobilei
 • 16 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.2. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în ITALIA În Italia au fost identificate două profesii reglementate care sunt prezentate sintetic în tabelul 2.1. Denumirea Denumirea Denumirea Nr. profesiei profesiei profesiei Crt. / ocupaţiei _IT _EN în_RO Agriculture Agronomo and Agronom si 1 e forestale forestry silvicultor iunior advisor / junior expert 2 Dottore forestale Forester Denumirea AC_IT Nivel de calificare Ministero della Diplomă de Giustizia, Direzione nivel Generale della Giustizia postsecundar Civile, Dipartimento per (3 - 4) ani gli Affari di Giustizia Ministero della Diplomă de Giustizia, Direzione nivel Inginer silvic Generale della Giustizia postsecundar civile, Libere Professioni (3 – 4) ani Tabelul 2.1 Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Sistemul general de recunoaştere – aplicaţie primară Sistemul general de recunoaştere – aplicaţie primară Inginerul silvic/Dottore forestale este specialist în ştiinţe forestiere şi acţionează în domeniul dezvoltării şi protecţiei mediului. Poate aborda lucrări diverse de agronomie, zootehnie, amenajarea pădurilor, dezvoltarea arborilor, evaluarea impactului asupra mediului, managementul ariilor protejate, planuri de ecologizare, realizarea unor proiecte de spaţii verzi urbane etc4. Procedura de validare/certificare a competenţelor implică un parcurs universitar de 5 ani şi un plan de pregătire de 26 de cursuri, exerciţii practice, proiecte şi lucrări de laborator care acoperă 20 de arii curriculare. După acest parcurs universitar absolventul trebuie să devină membru al Ordinului Absolvenţilor Forestieri şi Agronomi (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali). Procedura este reglementată de art. 2 din Legea nr. 152 10/02/1992 - Modificări şi completări la Legea nr. 3 din 07/01/1976, şi de normele privind exercitarea profesiilor de inginer agronom şi inginer silvic. 4 http://www.sistemaambiente.eu/dottoreforestale.html
 • 17 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru Agronom si silvicultor junior/Agronomo e forestale iunior există o procedură similară. În afară de aceste profesii reglementate, există mai multe profesii care se supun unor reglementări la nivelul regiunilor. De exemplu, ca studiu de caz se prezintă în tabelul 2.2 profesii supuse unor reglementări locale în regiunea Veneto.5 Denumire profesie Expert în gestionarea sistemelor forestiere Atribuţii - Planifică, proiectează şi gestionează planuri pentru utilizarea optimă şi durabilă a resurselor forestiere, evaluează şi intervine în mediul forestier cu tehnici corespunzătoare utilizării acestuia; - Pune în aplicare strategii pentru protejarea şi restabilirea sistemelor ecologice şi pentru stoparea infestării cu insecte şi alţi agenţi patogeni. Inginer, - Gestionează procesele de producţie şi consultant şi oferă consultanţă şi asistenţă tehnica şi formator economică. pentru - Poate oferi instruire pentru angajaţii gestionarea care lucrează în cadrul companiilor domeniilor forestiere. agricole şi forestiere Director agricol sau forestier Agronom şi 5 Domenii de exercitare Tabelul 2.2 Procedura de validare/ certificare a competenţelor - Expertize proprii în domeniul public şi în cel privat, în cadrul diferitelor organizaţii, direcţii regionale, comunităţi montane etc. - Universitate - Ştiinţe Agricole şi Tehnologii (Padova); Ştiinţă şi Tehnologie pentru mediu şi teritoriu; Silvicultură şi Ştiinţele mediului. Cerinţe suplimentare: Pentru a profesa este nevoie să fie membru al Ordinul Profesional al Agronomilor şi Silvicultorilor. - Furnizează asistenţă tehnică fermelor agro-industriale şi forestiere; - În sectorul public, dezvoltarea agriculturii locale, în asociaţii profesionale; - Poate preda în şcoala secundară. - Administrează companii producătoare - Poate practica fie şi de comercializare de produse agricole independent, fie ca şi forestiere; angajat, atât în - Organizează şi gestionează producţia sectorul public cât culturilor, specii de arbori etc. şi în cel privat; - Organizează activitatea angajaţilor, gestionează afacerile şi relaţiile cu publicul. - Abilitate de a planifica produsul final, identificarea celor mai adecvate tehnici de producţie, depozitarea şi comercializarea acestora. - Asigură calitatea şi siguranţa - Consultant/angajat - Universitate - Ştiinţe Agricole şi Tehnologii (Padova); Silvicultură şi Ştiinţele Mediului. Cerinţe suplimentare: Pentru a profesa este nevoie să fie membru al Ordinului Profesional al Agronomilor şi Silvicultorilor - Absolvent de învăţământ superior de Biotehnologie, Biotehnologii agroalimentare, Ingineria mediului, Ştiinte Agricole şi Tehnologii (Padova), Ştiinţă şi Tehnologie animală, Ştiinţă şi tehnologie pentru mediu şi teritoriu, Silvicultură şi Ştiinţele Mediului. Cerinţe suplimentare: Pentru exercitarea profesiei este necesară înregistrarea ca agronom şi/sau silvicultor autorizat. - Absolvent de învăţământ superior de Prelucrări ale autorului după http://web1.regione.veneto.it/cicerone/index.php? option=com_content&view=article&id=7175%3Aesperto-nella-gestione-dei-sistemiforestali&catid=311&Itemid=223&lang=it
 • 18 UNIUNEA EUROPEANĂ silvicultor GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 alimentelor, produse inovatoare şi planuri de dezvoltare proces, tehnici agricole compatibile; - Investigaţii legate de protecţia mediului; - Au cunoştinţe despre sistemul agroindustrial, de gestionare a terenurilor şi de protecţie a mediului, culturilor şi producţiei animale şi noţiuni de biotehnologie; - Proiectare şi implementare de planuri de management pentru resursele forestiere; Oferă asistenţă tehnică în domeniu. Expert în - Strategii de protecţie şi restaurare protecţia şi ecologică şi de producţie pentru recuperarea sistemele agricole şi forestiere; mediilor - Defineşte strategii pentru stoparea agricole şi infestării cu insecte şi alţi agenţi forestiere patogeni; - Restabilirea covorului vegetal în cariere dezafectate şi depozitele de deşeuri; - Creşterea biodiversităţii în sistemele afectate de om; -Sisteme de purificare care folosesc plante din anumite specii (fitoremediere). Expert în - Gestionează procesele tehnologice; tehnici de - Evaluează mediul forestier şi conservare a intervine cu tehnici adecvate în solului şi utilizarea resurselor forestiere şi silvicultură gestionarea bazinelor de munte; - Capacitatea de a-şi asuma responsabilitatea pentru luarea deciziilor şi pentru a dezvolta strategii inovatoare de mediu. Expert - Estimează valoarea bunurilor evaluator rustice; rural şi - Acordare credite, evaluare investiţii, forestier evaluare deteriorare a producţiei, moştenire, cereri de despăgubire pentru expropriere şi servitute, repartizare a costurilor comune, etc. - Activităţi de proiectare în domeniul forestier, cu privire la infrastructura de producţie; - Activităţi de consultanţă în managementul companiilor din domeniul forestier. Instrumente Structurale 2007 - 2013 în întreprinderi mici şi mijlocii din sectorul agricol şi administraţiile publice Ingineria mediului; Ştiinţele Mediului, Ştiinţe Agricole şi Tehnologii(Padova); Ştiinţă şi Tehnologie animală; Ştiinţă şi tehnologie pentru mediu şi teritoriu; Silvicultură şi Ştiinţele Mediului. Tehnologii fgorestiere şi de mediu Cerinţe suplimentare: Pentru a profesa, este necesară înscrierea în Ordinul Profesional al Agronomilor şi Silvicultorilor. - Companii forestiere regionale şi în comunităţile montane ale municipalităţii; - În companiile private care se ocupă cu restaurarea de mediu. - Studii superioare - Ştiinţe Agricole şi Tehnologii (Padova); Silvicultură şi Ştiinţele Mediului. - Expert în tehnici de conservare forestieră şi de sol, poate acţiona atât în sfera publică, în cadrul instituţiilor, cât şi în sectorul privat. - Studii superioare - Silvicultură şi Ştiinţele Mediului. Cerinţe suplimentare: Pentru a profesa, este necesară înscrierea în Ordinul Profesional al Agronomilor şi Silvicultorilor. Cerinţe suplimentare: Pentru a profesa, este necesară înscrierea în Ordinul Profesional al Agronomilor şi Silvicultorilor - Atribuţii oficiale în - Studii superioare -Ingineria agenţii publice sau a mediului; Ştiinţe Agricole şi instanţelor; Tehnologii (Padova); Ştiinţă şi - Ca liber tehnologie pentru mediu şi profesionist sau în teritoriu; Silvicultură şi Ştiinţele autorităţi publice şi Mediului. instituţii de credit. Cerinţe suplimentare: Pentru a profesa, este necesară înscrierea în Ordinul Profesional al Agronomilor şi Silvicultorilor.
 • 19 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.3. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în SPANIA În Spania Directiva 2005/36/CE a fost transpusă prin “Decretul Regal 1837/20086 care prezintă în Anexa VIII lista alfabetică a profesiilor şi activităţilor reglementate, grupate în funcţie de nivelul de pregătire, existente în Spania (articolul 19 din Decretul Regal este echivalentul articolului 11 din 2005/36/CE). În domeniul forestier în Spania există două profesii reglementate care sunt prezentate sintetic în tabelul 2.3. Profesii reglementate în domeniul forestier din Spania Denumirea Denumirea Nr. Denumirea profesiei Denumirea profesiei Crt. profesiei_SP / ocupaţiei AC_SP _EN în_RO Ingeniero de Forest Inginer Ministerio de montes engineer forestier Medio Ambiente (Subdirección 1 General de Relaciones Internacionales) Ingeniero Forester Inginer Ministerio de técnico forestier în Medio Ambiente forestal en la specialitatea (Subdirección 2 correspondiente corespunzăGeneral de especialidad toare Relaciones Internacionales) Tabelul 2.3 Recunoaşterea Nivel de conform calificare Directivei 2005/36/CE Diplomă de Sistemul General de nivel post- Recunoaştere secundar (3 - aplicaţie primară 4 ani) Diplomă de Sistemul General de nivel post- Recunoaştere secundar (3 - aplicaţie primară 4 ani) Pentru ambele profesii nivelul de formare este cel descris în articolul 11d din Directiva 2005/36/CE (articolul 19.4 din Decretul Regal 1837/2008), respectiv o diplomă care atestă o formare la nivel de învăţământ postliceal de o durată de cel puţin trei ani şi de cel mult patru ani sau de o durată echivalentă cu frecvenţă redusă, în cadrul unei 6 Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado
 • 20 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 universităţi sau al unei instituţii de învăţământ superior sau în cadrul altei instituţii la acelaşi nivel de formare, precum şi formarea profesională eventual necesară în plus faţă de respectivul ciclu de studii postliceale. Sub denumirea generică de Ingeniero Técnico Forestal, en la correspondiente especialidad/Inginer tehnic silvicultură în diverse specializări, pot fi regăsite în diferite provincii ale Spaniei profesii precum Inginer Tehnic Forestier/ Ingenieros Técnicos Forestales sau Inginer Tehnic Forestier în Serviciul Domeniului Public / Ingenieros Técnicos Forestales al Servicio de la Hacienda Pública. În Spania, atât la nivel naţional, cât şi la nivelul fiecărei provincii, procedura pentru validarea/certificarea competenţelor impune calitatea de membru al Colegiului Oficial al Inginerilor Tehnici Forestieri (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales), creat iniţial prin decretul 927/1965 sub denumirea Colegiul Experţilor Montani (Colegio de Peritos de Montes). Denumirea actuală a fost dată prin Decretul Regal nr. 614/1999 şi cuprinde toţi titularii, asistenţii şi experţii montani precum şi inginerii tehnici forestieri, absolvenţi de universitate. Aceste asociaţii profesionale sunt reglementate de Constituţia Spaniolă şi de legea colegiilor profesionale nr. 2/1974. Aşadar, profesia de Inginer Tehnic Forestier face parte în Spania din categoria profesiilor “colegiate”, adică există obligaţia legală de înscriere în Colegiului Oficial al Inginerilor Tehnici Forestieri pentru toţi Inginerii Tehnici Forestieri sau experţi în domeniu care exercită aceste profesii în diverse forme, fie liber fie în cadrul unor organizaţii/instituţii private, atunci când folosesc acest titlu. 2.4. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în OLANDA În Olanda nu există profesii reglementate în domeniul forestier.
 • 21 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.5. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în DANEMARCA În Danemarca nu există profesii reglementate în domeniul forestier. 2.6. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în Marea Britanie Dintre cele 220 profesii reglementate în Marea Britanie un număr de şapte pot fi considerate compatibile cu domeniul forestier (tabelul 2.4). Tabelul 2.4 Denumirea profesiei reglementate 1. Chartered forester 2. Chartered Environmental Health Officer (Scotland) 3. Chartered Environmental Health Practitioner 4. Environmental Health Officer 5. Environmental Health Officer (Scotland) 6. Member of Chartered Institution of Water and Environmental Management 7. Member of the landscape institute (CMLI) Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/EC Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară sau secundară Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară sau secundară Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară Nivelul de calificare Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani) Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani) Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani) Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani) Diplomă (educaţie postSistemul General de secundară), inclusiv Anexa II Recunoaştere - aplicaţie primară (ex. 92/51, Anexele C, D) Sistemul General de Diplomă de nivel post-secundar Recunoaştere - aplicaţie primară (3 - 4 ani) Sistemul General de Diplomă de nivel post-secundar Recunoaştere - aplicaţie primară (3 - 4 ani) 2.6.1. Chartered forester/Inginer forestier autorizat Procedura de validare/certificare a competenţelor presupune ca, după terminarea studiilor universitare, aplicantul să susţină unul sau mai multe examene pentru a deveni membru al Institute of Chartered Foresters (ICF) fondat în 1925 ca Societate a Forestierilor din Marea Britanie. Acesta a devenit Institut al Forestierilor în 1974 şi a fost încorporat de către Royal
 • 22 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Charter în 1982. Principalele obiective ale Institutului sunt menţinerea şi îmbunătăţirea standardelor de practică şi de înţelegere a tuturor aspectelor legate de silvicultură, în sensul cel mai larg, protecţia interesului public şi promovarea statutului profesional al silvicultorilor (“foresters and arborists”) din Marea Britanie şi Irlanda de Nord. Institutul este singurul organism profesional pentru domeniile silvicultură, pomicultură şi conexe în Marea Britanie, iar Chartered Foresters/Inginerii forestieri atestaţi (MICFor or FICFor) sunt singurii silvicultori şi pomicultori recunoscuţi. Membrii exercită profesia în sectorul privat, în cadrul autorităţilor guvernamentale centrale sau locale, consilii de cercetare, universităţi sau colegii etc. Pentru a deveni Chartered Forester sunt necesari minim de 5 ani de studiu şi experienţă (deşi există un traseu profesional acreditat pentru silvicultorii seniori şi pomicultori). Aplicantul trebuie să promoveze examene riguroase şi, după calificare, trebuie să menţină standarde ridicate, prin dezvoltarea profesională continuă. Chartered Forester sunt legaţi printr-un cod de etică şi reguli de conduită profesională. Autoritate competentă: Nume Institute of Chartered Foresters Adresă 74 St Colme Street EH3 6AA Edinburgh Date de contact Phone: +44-131 2252705 Fax: +44-131 2206128 URL: www.charteredforesters.org 2.6.2. Chartered Environmental Health Officer (Scotland)/Responsabil de mediu (Scoţia) Regiunea: Scoţia Nivelul de calificare: Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani); Titlul: Environmental health officer Autoritate competentă: Nume Adresă Royal Environmental Health 3, Manor Place, Institute of Scotland EH3 7DH Edinburgh Date de contact Phone: +44 (0)131 225 6999 Fax: +44 (0)131 225 3993 URL: htp://www.rehis.com
 • 23 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.6.3. Chartered Environmental Health Practitioner / Specialist sănătatea mediului Regiunea: Toate regiunile Nivelul de calificare: Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani); Titlul: Environmental health officer Autoritate competentă: Nume Chartered Institute of Environmental Health Adresă Chadwick Court, 15 Hatfields SE1 8DJ London Date de contact Phone: +44-207 9286006 Fax: +44-207 8275866 URL: www.cieh.org.uk 2.6.4. Environmental Health Officer/Responsabil de mediu Regiunea: Toate regiunile Nivelul de calificare: Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani); Titlul: Environmental health officer Autoritate competentă: Nume Chartered Institute of Environmental Health Adresă Chadwick Court, 15 Hatfields SE1 8DJ London Date de contact Phone: +44-207 9286006 Fax: +44-207 8275866 URL: www.cieh.org.uk 2.6.5. Environmental Health Officer (Scotland)/ Responsabil de mediu (Scoţia) Regiunea: Scoţia Nivelul de calificare: Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani), i Anexa II (ex 92/51, Annex C, D); Titlul: Environmental health officer Autoritate competentă: Nume Adresă Royal Environmental 3, Manor Place, Health Institute of Scotland EH3 7DH Edinburgh Date de contact Phone: +44 (0)131 225 6999 Fax: +44 (0)131 225 3993 URL: htp://www.rehis.com
 • 24 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2.6.6. Member of Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM) /Membru al Institutului pentru Managementul Mediului şi Apei Pentru a deveni membru al CIWEM 7 trebuie să fii absolvent de învăţământ superior de profil cu calificativul “Honours” şi să ai experienţă relevantă demonstrată. Cei care sunt admişi primesc titlul "Chartered Water and Environment Manager". Aplicanţii pot opta, în plus, pentru a fi înregistraţi la Consiliul Inginerilor - Engineering Council şi/sau Consiliul Ştiinţific - Science Council şi/sau Societatea pentru Mediu - Society for the Environment. Regiunea: Toate regiunile Nivelul de calificare: Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani); Titlul: Water service manager Autoritate competentă: Nume Chartered Institution of Water & Environmental Management Adresă 15, John Street WC1N 2EB London Date de contact Phone: +44 020 7831 3110 URL: www.ciwem.org 2.6.7. Member of the Landscape Institute (CMLI)/Membru al Landscape Institute Un arhitect peisagist ("landscape architect") 8 este o persoană implicată în planificarea, proiectarea şi, uneori, amenajarea peisajului, grădinilor sau altor spaţii similare. Practica profesională este cunoscută sub numele de arhitectură peisagistică. Termenul "landscape designer" este uneori folosit pentru a desemna pe cei care nu sunt în mod oficial calificaţi sau autorizaţi ca arhitecţi 7 http://www.ciwem.org/membership/apply-for-membership/chartered-member-mciwem-cwem.aspx 8 http://www.iwanttobealandscapearchitect.com/
 • 25 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 peisagişti. Alte persoane care profesează ca "landscape designer" dar care nu au obţinut licenţa profesională se autodenumesc artizani de grădini, proiectanţi de plantaţii, proiectanţi de mediu etc. Arhitectura Peisajului nu a fost recunoscută în mod oficial în ţările dezvoltate, ca o profesie distinctă până la începutul secolului XX. Termenul "landscape architect" are înţelesuri diferite funcţie de loc. Titlul este protejat şi pentru a practica această profesie este nevoie de licenţiere sau înregistrare. Procedura de validare/certificare a competenţelor. Landscape Institute din Marea Britanie este un organism recunoscut cu privire la domeniul arhitecturii peisajului. Pentru a deveni un arhitect peisagist recunoscut în Marea Britanie este nevoie de aproximativ 7 ani. Pentru a începe procesul, trebuie urmat un curs acreditat de către Landscape Institute pentru a obţine o diplomă de licenţă în Arhitectura Peisajului sau un domeniu similar. După aceasta trebuie obţinută o Diploma de Studii Postuniversitare în domeniul de Arhitectura Peisajului care acoperă subiectul mai aprofundat, cum ar fi planificare urbană, construcţii şi plantare. După aceasta, aplicantul trebuie să urmeze Pathway to Chartership, un program stabilit de către Landscape Institute. Ca urmare a acestui fapt, aplicantul primeşte un titlu complet de Arhitect Peisagist şi devine membru al Chartered Member of the Landscape Institute (CMLI). Regiunea: Toate regiunile Nivelul de calificare: Diplomă de nivel post-secundar (3 - 4 ani); Titlul: Landscape expert Autoritate competentă: Nume Landscape Institute Adresă 33 Great Portland Street W1W 8QG London Date de contact Phone: +44 (0) 20 7059 5000 URL: www.landscapeinstitute.org Pe baza celor prezentate se poate face o analiză între profesiile din Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, conform tabelului 2.5.
 • 26 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Analiza comparativă România - Marea Britanie Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie Denumire profesie Tabelul 2.5. REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD Chartered forester/Inginer forestier autorizat Titlu: Forester Institute of Chartered Foresters ROMÂNIA (profesii similare sau echivalente) 213224 inginer/ subinginer silvic Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară Chartered Environmental Health Officer (Scotland)/Responsabil de mediu (Scoţia) Titlu: Environmental health officer Royal Environmental Health Institute of Scotland Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară Chartered Environmental Health Practitioner / Specialist sănătatea mediului Titlu: Environmental health officer Cod COR 213224 Chartered Institute of Environmental Health Profesie nereglementată Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară Environmental Health Officer/Responsabil de mediu; Titlu: Environmental health officer Chartered Institute of Environmental Health Cod COR 325710 Environmental Health Officer (Scotland)/ Responsabil de mediu (Scoţia); Titlu: Environmental health officer Royal Environmental Health Institute of Scotland Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară Member of Chartered Institution of Water and Environmental Management Profesie nereglementată 325710 Responsabil de mediu Profesie nereglementată Cod COR 325710 2133 Specialişti în domeniul protecţiei mediului 325710 Responsabil de mediu Profesie nereglementată Cod COR 325710 325710 Responsabil de mediu Profesie nereglementată Cod COR 325710 Expert CTAP
 • 27 UNIUNEA EUROPEANĂ Autoritate Competentă Legislaţie Denumire profesie Autoritate Competentă Legislaţie GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 (CIWEM) /Membru al Institutului pentru Managementul Mediului şi Apei Titlu: Water service manager Chartered Institution of Water & Environmental Management Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară Member of the Landscape Institute 216201 - Arhitect (CMLI)/Membru al Landscape Institute; peisagistică şi Titlu: Landscape expert amenajarea teritoriului Expert CTAP Landscape Institute Ordinul Arhitecţilor Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie Cod COR 216201 primară 2.7. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în GERMANIA În 2005 în Germania a fost implementat sistemul Bologna, iar în prezent este în curs de realizare un cadru naţional al calificărilor. Informaţii suplimentare pot fi obţinute de pe site-ul Deutscher Qualifikationsrahmen (DQR) - dem gemeinsamen Internetportal des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und der Kultusministerkonferenz9. Deşi Germania nu are un clasament oficial, începând cu anul 2002 Center for Higher Education Development (CHE), în cooperare cu Stern Weekly Magazine publică un clasament anual care include un mare număr de instituţii. Sarcina principală a agenţiei independente Akkreditierungsrat este de a acredita organizaţiile specifice care fac evaluarea programelor de studii. Akkreditierungsrat are 17 membri, reprezentând statele federale, instituţiile de învăţământ superior, studenţi, angajatori, angajaţi şi, de asemenea, reprezentanţii 9 www.deutscherqualifikationsrahmen.de/
 • 28 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 internaţionali. Numai în condiţii excepţionale Akkreditierungsrat poate evalua programe de studii. Printre cele 153 profesii reglementate în Germania nu există profesii din domeniul forestier. Singura profesie apropiată cât de cât de cea de Expert CTAP analizată este cea de Landschafts-n. Gartenarchitect/Landscape architect / designer/architect peisagist. Denumirea profesiei reglementate 1. Landschafts-n. Gartenarchitect/Landscape architect / designer/architect peisagist Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/EC Nivelul de calificare Sistemul General de Recunoaştere - aplicaţie primară Diplomă de nivel postsecundar (3 - 4 ani) În tabelul 2.6 se prezintă o analiză comparativă între această profesie reglementată din Germania şi cea similară din România. Analiza comparativă România - Germania Denumire profesie Tabelul 2.6. ROMÂNIA (profesii similare sau GERMANIA echivalente) Landschafts-n. Gartenarchitect/ 216201 - Arhitect peisagistică şi Landscape architect / amenajarea teritoriului designer/architect peisagist 216105 expert arhitect Autoritate La nivelul fiecărui Land Ordinul Arhitecţilor Competentă Sistemul General de Recunoaştere Legislaţie Cod COR 216201 aplicaţie primară 2.8. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în PORTUGALIA Dintre cele 148 de profesii reglementate în Portugalia a fost identificată o singură profesie în domeniul forestier şi încă una în domeniul mediului, compatibile cu profesia analizată (tabelul 2.7). Profesii reglementate în domeniul forestier şi mediu în Portugalia Tabelul 2.7
 • 29 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Nr. Denumirea Denumirea profesiei profesiei Crt. _PT _EN Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Denumirea profesiei Denumirea AC_PT / ocupaţiei în_RO 1 Engenheiro Forest florestal surveyor Inginer forestier 2 Engenheiro Environment Inginer de do ambiente al Engineer mediu Instrumente Structurale 2007 - 2013 Nivel de calificare Ordem dos Engenheiros Diploma de nivel post-secundar (mai Ordem dos mult de 4 ani) Engenheiros Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE Sistemul General de Recunoaştere aplicaţie primară Pentru ambele profesii, ca de altfel pentru toate profesiile de inginer, autoritatea competentă este Ordinul Inginerilor / Ordem dos Engenheiros. • Autoritate competentă Nume Ordem dos Engenheiros Adresă Contact Av. Sidónio Pais Phone: +351-21 313 26 00; Fax: +351-21 352 46 32 4E 1050 - 212 Email: secretariagera@cdn.ordeng.pt ; URL: Lisboa www.ordemengenheiros.pt Ordinul Inginerilor este singura autoritate din Portugalia care poate acorda titlul profesional de inginer în funcţie de nivelul de calificare, inclusiv titlul de Engenheiro florestal/Inginer forestier. Condiţiile de admitere în acest Ordin sunt stabilite prin regulamentul de admitere şi calificare10 în care regăsim şase categorii de membri precum şi listele acestora grupate pe aceste categorii şi pe cinci “camere regionale” (Nord, Centru, Sud, Acores şi Madeira): Membru efectiv; Membru stagiar; • Membru de onoare; • Membru student; • Membru colectiv. 2.9. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în CEHIA • • 10 http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/admissao_qualificacao/raq_2011_07_02_09.pdf
 • 30 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În Cehia există 401 profesii reglementate, dintre care au fost identificate patru în domeniul forestier, compatibile cu profesia analizată, după cum urmează. Nakládání se semeny a sazenicemi lesních/ 1. Management of seeds and seedlings of forest wood species Codul profesiei reglementate Denumirea profesiei reglementate Descrierea profesiei Directiva UE Autoritatea competentă Legislaţia care reglementează profesia Autoritatea de recurs Educaţia şi formarea necesare Experienţă profesională Dovada de moralitate sau reputaţie Cerinţe privind sănătatea fizică şi psihică Absenţa declaraţiei stării de faliment Nesuspendarea sau interzicerea exercitării profesiei în caz de abateri profesionale grave sau a unei infracţiuni Dovada situaţiei financiare Asigurarea împotriva riscurilor financiare care decurg din Sistemul General de Recunoaştere – aplicaţie primară Certificat care atestă absolvirea unui curs secundar [220] Nakládání se semeny a sazenicemi lesních/Management of seeds and seedlings of forest wood species; Expert în Managementul seminţelor şi răsadurilor de specii forestiere Persoană care furnizează seminţe şi răsaduri de arbori forestieri, produce material de reproducere a speciilor de arbori de pădure. Asigură calitatea şi originea protejată a acestora conform legislaţiei naţionale şi UE, inclusiv în cazul importurilor. Materialul săditor trebuie înregistrat anual la Ministerul agriculturii. 2005/36/EC Ministerul Agriculturii, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, fax: +420 224810478, phone: +420 221811111, email: info@mze.cz , web: www.mze.cz Legea nr. 149/2003 cu modificările şi completările ulterioare, art. 21 Ministerul Agriculturii 1) Specializarea silvicultură învăţământ secundar; 2) Învăţământul universitar, Specializarea silvicultură 1) 5 ani; 2) 3 ani Este necesară Nu există Nu este prevăzută Nu sunt prevăzute Nu este necesară Nu este necesară
 • 31 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU răspunderea profesională Alte cerinţe 2. Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Licenţă din partea Ministerului Agriculturii, vârsta minimă 18 ani, competenţa de a propune legi Odborný lesní Sistemul General de Recunoaştere Certificat care atestă absolvirea hospodář /Forestry - aplicaţie primară unui curs secundar manager Codul profesiei reglementate Denumirea profesiei reglementate Descrierea profesiei Directiva UE Autoritatea competentă Legislaţia care reglementează profesia Autoritatea de recurs Educaţia şi formareanecesare [221] Odborný lesní hospodář /Forestry manager/Manager forestier Activităţi complexe de monitorizare a pădurilor, alertarea la prezenţa factorilor nocivi, evaluarea daunele cauzate de aceştia şi proiectarea de măsuri de apărare, prevenţie şi protecţie. Realizarea şi evaluarea proiectelor de reîmpădurire. Păstrare a evidenţelor, consiliere tehnico-financiară în ceea ce priveşte lucrările de amenajare a pădurilor. 2005/36/EC Ministerul Agriculturii, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, fax: +420 224810478, phone: +420 221811111, email: info@mze.cz , web: www.mze.cz Legea nr. 289/1995 Sb, cu modificările şi completările ulterioare, art. 37 Avizul nr. 100/1996 Sb. Ministerul Agriculturii 1) Învăţământ superior (inginer silvic); 2) studii medii de specialitate (management forestier) 1) 3 ani; 2) 10 ani Experienţă profesională Dovada de moralitate sau reputaţie Este necesară Cerinţe privind sănătatea fizică Nu există şi psihică Absenţa declaraţiei stării de Nu este prevăzută faliment Nesuspendarea sau interzicerea Nu sunt prevăzute exercitării profesiei în caz de abateri profesionale grave sau a unei infracţiuni Dovada situaţiei financiare Nu este necesară Asigurarea împotriva riscurilor Nu este necesară financiare care decurg din răspunderea profesională Alte cerinţe Licenţă din partea Organizaţiei Administraţiei de Stat pentru Păduri Sistemul Diplomă de nivel 3. Zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním General de post-secundar (3
 • 32 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 hospodářství /Handling of plant protection products in entrepreneurial activities in farming and forestry Codul profesiei reglementate Denumirea profesiei reglementate Descrierea profesiei Directiva UE Autoritatea competentă Recunoaştere - - 4 ani) aplicaţie primară [479] Zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství /Handling of plant protection products in entrepreneurial activities in farming and forestry /Manipularea de produse de protecţie a plantelor în afaceri de agricultură şi silvicultură Manevrarea produselor înregistrate de protecţie a plantelor în agricultură şi silviculturii cu garantarea conformităţii cu normele de siguranţă a mediului şi a sănătăţii. Documentele trebuie să fie înregistrate, să conţină numele produsului, doza utilizată, dăunători şi condiţiile meteorologice de aplicare. Pot exercita profesia, numai persoanele care au fost instruite şi au trecut un test de competenţă profesională. 2005/36/EC Ministerul Agriculturii, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, fax: +420 224810478, phone: +420 221811111, email: info@mze.cz, web: www.mze.cz Legea nr. / 2004 Sb cu modificările şi completările ulterioare, art.86 Legislaţia care reglementează profesia Autoritatea de recurs Ministerul Agriculturii Educaţia şi Calificare conform art. 82 din Legea nr. / 2004 sau certificat valabil formareanecesare de calificare conform art.86 din această lege Experienţă profesională Nu este necesară Dovada de moralitate sau Nu este necesară reputaţie Cerinţe privind sănătatea Nu există fizică şi psihică Absenţa declaraţiei stării de Nu este prevăzută faliment Nesuspendarea sau Nu sunt prevăzute interzicerea exercitării profesiei în caz de abateri profesionale grave sau a unei infracţiuni Dovada situaţiei financiare Nu este necesară Asigurarea împotriva Nu este necesară riscurilor financiare care decurg din răspunderea profesională Alte cerinţe Nu există 4. Zpracování lesního hospodářského plánu a Sistemul General de Certificat care atestă
 • 33 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 lesních hospodářských osnov / Production of the forest management plan and forest management programmes Instrumente Structurale 2007 - 2013 Recunoaştere - aplicaţie absolvirea unui curs primară secundar Codul profesiei reglementate [480] Denumirea profesiei Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských reglementate osnov / Production of the forest management plan and forest management programmes / Expert elaborare plan de gestionare a pădurilor şi programe de gestionare a pădurilor Descrierea profesiei Efectuează cartografierea terenului şi măsurători în zone forestiere şi detectează caracteristici de bază ale vegetaţiei precum şi alte date. Propune planuri de amenajare a pădurii (harta vegetaţiei), planuri de măsuri economice şi dispoziţiile obligatorii ale planurilor (în special limitele de exploatare), în conformitate cu obiectivele economice ale beneficiarului şi cu reglementările legislative. Proiectele planurilor sunt revizuite şi aprobate de către autoritatea forestieră specifică a administraţiei publice locale şi prevederile sale devin obligatorii pentru proprietarii de păduri pe durata planului care este de obicei, 10 de ani. Directiva UE 2005/36/EC Autoritatea competentă Ministerul Agriculturii, Ministerstvo zemědělství, Těšnov 17, 110 00 Praha 1, fax: +420 224810478, phone: +420 221811111, email: info@mze.cz , web: www.mze.cz Legislaţia care reglementează Legea nr. 289/1995 Sb. cu modificările şi completările ulterioare, art. 26 profesia Avizul nr. 100/1996 Sb. Autoritatea de recurs Ministerul Agriculturii Educaţia şi formareanecesare 1) învăţământ superior (inginer silvic); 2) studii medii de specialitate (management forestier) Experienţă profesională Cel puţin 10 ani Dovada de moralitate sau reputaţie Este necesară Cerinţe privind sănătatea Nu există fizică şi psihică Absenţa declaraţiei stării de Nu este prevăzută faliment Nesuspendarea sau interzicerea Nu sunt prevăzute exercitării profesiei în caz de abateri profesionale grave sau a unei infracţiuni Dovada situaţiei financiare Nu este necesară Asigurarea împotriva Nu este necesară riscurilor financiare care decurg din răspunderea profesională Alte cerinţe Licenţă de la Organizaţia Administraţiei de Stat pentru Păduri, vârsta minimă 18 ani, competenţă de a încheia acte juridice
 • 34 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Se poate observa că pentru toate aceste profesii atât autoritatea competentă cât şi autoritatea de recurs este Ministerul Agriculturii / Ministerstvo zemědělství din Cehia. 2.10. Procedurile de validare/certificare a competenţelor profesiilor din domeniul forestier în AUSTRIA Dintre cele 214 profesii reglementate în Austria au fost identificate cinci în domeniul forestier, conform celor ce urmează. Profesii reglementate în domeniul forestier şi mediu în AUSTRIA Tabelul 2.8 Denumirea Denumirea Denumirea Nr. profesiei / profesiei profesiei Crt. ocupaţiei _AT _EN în_RO 1 2 3 4 5 1. Recunoaşter Denumirea ea conform Nivel de AC_AT Directivei calificare 2005/36/CE Bundesministerium Sistemul Land- und Agriculture Consilier/ für Land- und General de Diplomă de nivel Forstwirtsch and forestry Expert Forstwirtschft, Recunoaştere post-secundar (3 aftlicher advisor / Agricultură şi Umwelt und - aplicaţie 4 ani) Berater expert Silvicultură Wasserwirtschaft primară Bundesministerium Sistemul für Land- und General de Diplomă de nivel Assistant Forstassistent Asistent silvic Forstwirtschft, Recunoaştere post-secundar (3 forester Umwelt und - aplicaţie 4 ani) Wasserwirtschaft primară Meister in Sistemul Diplomă (educaţie Farm Manager BUNDESLÄNDE der LandGeneral de post-secundară), Manager/ ferme/ R (Detalii oder in der Recunoaştere inclusiv Anexa II Forestry Manager disponibile la Forstwirtsch - aplicaţie (ex. 92/51, manager Păduri punctul de contact) aft primară Anexele C, D) Bundesministerium Sistemul Diplomă (educaţie für Land- und General de post-secundară), Expert Förster Forest expert Forstwirtschft, Recunoaştere inclusiv Anexa II silvicultor Umwelt und - aplicaţie (ex. 92/51, Wasserwirtschaft primară Anexele C, D) Bundesministerium Sistemul für Land- und General de Diplomă de nivel Forstwirt Forester Inginer silvic Forstwirtschft, Recunoaştere post-secundar (3 Umwelt und - aplicaţie 4 ani) Wasserwirtschaft primară Land- und Forstwirtschaftlicher Berater/ Sistemul General de Diplomă de nivel post-
 • 35 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Agriculture and forestry advisor / expert Recunoaştere - aplicaţie Consilier/Expert Agricultură şi secundar (3 - 4 ani) primară Silvicultură • Autoritate competentă Nume Adresă Bundesministerium für Land- und Forstwirtschft, Umwelt und Wasserwirtschaft / Stubenring 1, Federal Ministry for Agriculture and Foresty, 1010 Wien Prevention of Water Pollution and Environmental Affairs (EN) 2. Forstassistent/ Assistant forester Asistent silvic Contact Phone: +43-1 71100 Email: office@lebensministerium.at www.lebensministerium.at Sistemul General de Recunoaştere Diplomă de nivel post-secundar - aplicaţie primară / (3 - 4 ani) • Autoritate competentă Nume Adresă Contact Bundesministerium für Land- und Forstwirtschft, Phone: +43-1 71100 Umwelt und Wasserwirtschaft / Stubenring 1, Email: Federal Ministry for Agriculture and Foresty, 1010 Wien office@lebensministerium.at Prevention of Water Pollution and Environmental www.lebensministerium.at Affairs (EN) 3. Meister in der Land- oder in der Forstwirtschaft / Farm Manager/Forestry Manager Manager ferme/Manager Păduri Diplomă (educaţie postSistemul General de secundară), inclusiv Recunoaştere - aplicaţie Anexa II (ex. 92/51, primară Anexele C, D) • Autoritate competentă Nume BUNDESLÄNDER (Detalii disponibile la punctul de contact) 4. Förster / Sistemul General de Recunoaştere Forest expert aplicaţie primară / Expert silvicultură Adresă Contact Diplomă (educaţie postsecundară), inclusiv Anexa II (ex. 92/51, Anexele C, D)
 • 36 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 • Autoritate competentă Nume Adresă Contact Bundesministerium für Land- und Forstwirtschft, Umwelt und Wasserwirtschaft / Phone: +43-1 71100 Stubenring 1, Federal Ministry for Agriculture and Foresty, Email: office@lebensministerium.at 1010 Wien Prevention of Water Pollution and www.lebensministerium.at Environmental Affairs (EN) 5. Forstwirt / Forester Inginer silvic Sistemul General de Recunoaştere aplicaţie primară Diplomă de nivel postsecundar (3 - 4 ani) • Autoritate competentă Nume Adresă Contact Bundesministerium für Land- und Forstwirtschft, Umwelt und Wasserwirtschaft / Phone: +43-1 71100 Stubenring 1, Federal Ministry for Agriculture and Foresty, Email: office@lebensministerium.at 1010 Wien Prevention of Water Pollution and www.lebensministerium.at Environmental Affairs (EN) 3. PROCEDURILE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR ÎN ALTE STATE MEMBRE UE 3.1. Elemente generale Pentru recunoaşterea calificărilor profesionale conform Directivei 2005/36/CE există trei sisteme de recunoaştere, respectiv: • Sistemul automat de recunoaştere, bazat pe armonizarea preventivă a parcursului formării şi care prevede recunoaşterea automată, aplicabil în cazul unor profesii precum cea de asistent medical, medic dentist, medic veterinar, moaşă, arhitect, farmacist etc. • Sistemul General de Recunoaştere / General System of Recognition, bazat pe încrederea reciprocă între statele membre, aplicabil pentru un număr mare de profesii, care poate fi diferit in statele membre. Se aplică în cazul în care profesia
 • 37 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 este reglementată în ţara gazdă şi, dacă migrantul a exercitat-o sau e abilitat să o exercite în statul său de origine. În acest sistem recunoaşterea nu este automată, ci se face în baza unei comparaţii între cursurile de formare profesională - prevăzute în cele două state precum şi posibilitatea, în cazul în care există diferenţe majore, de a impune măsuri compensatorii. Sistemul bazat pe experienţa profesională/Recognition of proffesional experience Annex 4, în care recunoaşterea se face în baza experienţei dobândite în statul de origine. Sistemul se aplică unor profesii de tip artizanal, comercial sau industrial enumerate în anexa IV din Directiva 2005/36/CE şi prevede recunoaşterea automată în cazul în care îndeplinesc condiţiile prevăzute pentru fiecare categorie profesională. Pentru toate profesiile analizate în prezentul ghid recunoaşterea se face prin Sistemul General de Recunoaştere / General System of Recognition pe baza căruia există următoarele decizii posibile • Pozitivă – Sistemul General de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) • Negativă – Sistemul General de Recunoaştere; • Pozitivă/Negativă după perioadă de adaptare (Sistemul General); • Pozitivă/Negativă după test de aptitudini (Sistemul General); • Pozitivă/Negativă după examinare. În cazul unor decizii negative aplicantul poate face apel în justiţie sau prin sistemul SOLVIT. Pentru recunoaşterea prin Sistemul General, cererea de recunoaştere este adresată Autorităţii Competente din Statul Membru gazdă, menţionată în capitolul 2 pentru fiecare profesie în parte şi pentru fiecare ţară. Această cerere trebuie să fie însoţită de o serie de documente şi certificate prevăzute în anexa VII la Directiva 2005/36/CE. De obicei, documentele solicitate în ţările analizate pentru cetăţenii UE care solicită recunoaşterea sunt:
 • 38 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. Dovada cetăţeniei, de obicei printr-o copie a cărţii de identitate sau a paşaportului; 2. Atestatul de competenţă profesională sau a titlurilor de calificare, care oferă acces la profesie (în cazul în care profesia este reglementată în ţara de origine); 3. O copie autentificată a unor acte specifice profesiei vizate, cu indicarea examenelor susţinute necesare pentru a determina posibilă existenţă a unor diferenţe semnificative faţă de formarea în ţara de origine; 4. Alte certificate, diplome, etc. relevante pentru profesie 5. O copie legalizată a înscrierii în Registrul Profesional al ţării în care titlul a fost obţinut, dacă e cazul; 6. Certificat care atestă că nu există obstacole penale sau profesionale în exercitarea profesiei, eliberat de autoritatea competentă din ţara de origine; 8. Certificat care prezintă în detaliu orice activitate de muncă în ţara de origine, ca urmare a absolvirii calificării pentru care se solicită recunoaşterea (inclusiv perioadele de instruire practică efectuată); 9. Date de contact: nume de familie şi prenume, adresa, telefon şi email-ul. Dacă altcineva trimite documentele în numele aplicantului, de exemplu o companie sau un mandatar, se cer numele expeditorului, adresa, telefon şi e-mail-ul; 10. Condiţii specifice care vor fi menţionate explicit în acest capitol pentru fiecare profesie în parte (apartenenţa la o anumită asociaţie profesionala din ţara gazdă, etc.). Toate documentele scrise într-o limbă străină trebuie să fie însoţite de o traducere în limba ţării gazdă, certificată în conformitate cu textul original, eliberată de către Autoritatea diplomatică sau consulară a ţării gazdă din ţara care a emis diploma, sau de către un traducător oficial din ţara gazdă. Etapele procedurii de recunoaştere a unei calificări în ţara gazdă pot fi sintetizate astfel:
 • 39 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. Informarea migrantului de către punctul de contact din statul membru gazdă, menţionat în subcapitolele următoare pentru fiecare ţară analizată; 2. Depunerea documentelor solicitate la Autoritatea Competentă care poate notifica aplicantul în maxim patru săptămâni pentru eventuale completări; 3. Procesarea dosarului, în maxim 4 luni; 4. Aplicarea unor măsuri compensatorii, dacă este cazul: • Test de aptitudini, precedat, eventual, de un curs pregătitor oferit de instituţii abilitate de către autoritatea competentă; • Perioadă de formare printr-un stagiu de adaptare; • Evaluarea compeţentelor lingvistice, prin analiza dovezilor sau prin interviu, test oral / scris, dacă este cazul; 5. Taxe – disponibile pe site-urile autorităţilor competente, actualizate periodic; 6. Eliberare certificat; 7. Apel prin SOLVIT sau în justiţie în cazul unei decizii negative. Pentru recunoaşterea în România a unor calificări similare celei de expert CTAP, metodologia din 1 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 16 iulie 2010 are prevederi specifice, dintre care cele mai importante sunt următoarele: • • Experţii CTAP care exercită activitatea cu titlu permanent în unul dintre statele membre ale UE pot presta această activitate în România, după notificarea Comisiei de atestare a experţilor CTAP şi înscrierea în Registrul de certificate de atestare a experţilor CTAP (art. 8). Experţii CTAP care exercită activitatea cu titlu permanent în unul dintre statele membre ale UE pot presta activitatea de certificare, din punct de vedere tehnic, a calităţii lucrărilor de amenajare a pădurilor în România, în mod temporar sau permanent (art. 9).
 • 40 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În continuarea acestui capitol, pentru fiecare ţară analizată şi pentru fiecare profesie vor fi evidenţiate doar cerinţele de procedură suplimentare celor şapte etape mai sus menţionate, specifice fiecărei profesii, precum şi unele date privind deciziile de recunoaştere luate până în prezent. 3.2. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în ITALIA În Italia punctul naţional de contact este: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Politiche Comunitarie, Ufficio Mercato Interno e Competitività Piazza Nicosia 20, 00186 ROMA, ITALIA puntonazionaledicontattoqualificheprofessionali@politicheeuropee.it Website: www.politichecomunitarie.it Contact persons: Mrs. Maria Giuseppina Castellano Tel: + 39 06 677 92 548, Fax: + 39 06 677 95 064, Email: g.castellano@governo.it Pentru recunoaşterea calificărilor în Italia, pentru cele două profesii reglementate identificate (Agronomo e forestale iunior/ Agronom şi silvicultor junior şi Dottore forestale/ Inginer silvic), se aplică sistemul general de recunoaştere ale cărui etape au fost descrise în subcapitolul 3.1. Ca principală diferenţă faţă de România, în Italia se remarcă gestionarea de către Ministerul Justiţiei (Ministero della Giustizia) a unui număr relativ mare de profesii, majoritatea dintre acestea nefiind în domeniul justiţiei, printre care şi aceste două profesii analizate. Acest aspect se justifică prin faptul că în Italia, Ministerul Justiţiei a fost de-a lungul timpului promotorul multor acte legislative în domenii diverse şi, din motive tradiţionale şi istorice, un număr mare de profesii heterogene au rămas sub autoritatea acestui minister. Aşadar, pentru cele două profesii autoritatea competentă este Ministerul Justiţiei prin două dintre direcţiile sale, respectiv:
 • 41 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 • Autoritate competentă pentru Agronomo e forestale iunior/ Agronom şi silvicultor junior Nume Ministero della Giustizia, Direzione Generale della Giustizia Civile, Dipartamento per gli Affari di Giustizia Adresă Contact Phone: + 39.06 68852314 www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_ 4_1.wp Via Arenula, 70 - I 00186 Roma • Autoritate competentă pentru Dottore forestale/ Inginer silvic Nume Adresă Ministero della Giustizia, Via Arenula 70, Direzione Generale della Giustizia 00186, Roma civile, Libere Professioni Contact Phone: 06 68852314; Fax: 06 68897350 Email: emanuela.ronzitti@giustizia.it • Persoana de contact Nume Adresă Contact Limba Ministero della Giustizia, Phone: 06 68852314; Fax: 06 Ronzitti Direzione Generale della 68897350 EN,IT Emanuela Giustizia civile, Libere Professioni Email: emanuela.ronzitti@giustizia.it Via Arenula 70, 00186, Roma In diverse regiuni există cerinţe suplimentare pentru recunoaşterea anumitor calificări, aşa cum s-a prezentat ca studiu de caz în subcapitolul 2.2 pentru regiunea Veneto. 3.3. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în SPANIA Punctul naţional de contact în Spania este: Ms Leticia Gamo Martín, Dirección General de Política Universitaria, Ministerio de Educación, Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones Paseo del Prado, 28, 28014 Madrid, ESPAÑA Tel: +34 91 506 5636, Fax: +34 91 506 5706 E-mail: leticia.gamo@mecd.es, Website: http://www.mecd.gob.es/portada-mecd/
 • 42 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru cele două profesii identificate în Spania în domeniul analizat (Ingeniero de montes/ Inginer forestier şi Ingeniero técnico forestal en la correspondiente especialidad/ Inginer forestier în specialitatea corespunzătoare) recunoaşterea în baza Directivei 2005/36/CE se face prin Sistemul General de Recunoaştere. Pentru ambele profesii autoritatea competentă este Ministerul Mediului / Ministerio de Medio Ambiente, Direcţia Generală Relaţii Internaţionale / Subdirección General de Relaciones Internacionales. • Autoritate competentă Nume Ministerio de Medio Ambiente (Subdirección General de Relaciones Internacionales) Adresă San Juan de la Cruz, s/n. Nuevos Ministerios. MADRID Contact Phone: +34 91 597 65 75/ +34 91 597 60 65; Fax: +34 91 597 75 906 Pentru profesia de Ingeniero de montes/ Inginer forestier au fost luate până în prezent 12 decizii de recunoaştere în Spania pentru migranţi proveniţi din diverse ţări, între care găsim (cu o decizie) şi România (Anexa 3.3a). Pentru profesia de Inginer forestier în specialitatea corespunzătoare/ Ingeniero técnico forestal en la correspondiente especialidad regăsim pentru România 4 dintre cele 5 decizii de recunoaştere luate până în prezent, conform datelor din anexa 3.3b. Spre deosebire de toate celelalte ţări se remarcă faptul că deciziile de recunoaştere pentru migranţii proveniţi din România au fost luate în totalitate fără măsuri compensatorii sau stagiu de adaptare, fapt ce arată gradul înalt de compatibilitate între calificarea obţinută în România şi cerinţele de recunoaştere din Spania (anexa 3.3b). Pentru recunoaşterea acestor profesii în Spania există cerinţa suplimentară de a deveni membru al Colegiului Oficial al Inginerilor Tehnici Forestieri /Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales 11. 11 Plaza del Punto, 1-1ºH – 21.003 HUELVA, T: 959 25 25 02 - F: 959 25 76 97, www.forestales.net
 • 43 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Prin Constituţia Spaniolă, prin Decretul Regal nr. 614/1999 şi prin Legea Colegiilor Profesionale nr. 2/1974, s-a stabilit cadrul naţional general de funcţionare a acestui colegiu (şi a altor colegii similare din alte domenii) iar condiţiile de acces pot varia funcţie de fiecare provincie, prin Statutul Colegiului Oficial al Inginerilor Tehnici Forestieri. Pentru admiterea în acest colegiu se iau în analiză competenţele aplicantului, experienţa profesională, eventualele incompatibilităţi, şi faptul că nu este sub sancţiuni disciplinare care îl împiedică să profeseze. 3.4. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în OLANDA Deşi în Olanda nu există profesii reglementate în domeniul forestier merită menţionat faptul că sistemul de recunoaştere este foarte bine organizat, conform schemei din figura 3.1. Punctul de contact în Olanda este: NUFFIC, Postbus 29777, 2502 LT Den Haag, NEDERLAND Tel: +31 70 426 02 60, Fax: +31 70 426 03 99 www.nuffic.nl, www.beroepserkenning.nl, www.professionalrecognition.nl Contact person: Ms. Kitty Wigleven, Tel: +31 70 426 02 86, Fax: +31 70 426 03 95, Email: wigleven@nuffic.nl
 • 44 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Fig. 3.1. Schema generală de recunoaştere a unei profesii reglementate în Olanda
 • 45 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 3.5. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în DANEMARCA În Danemarca nu există profesii reglementate în domeniul forestier dar pentru profesiile reglementate în această ţară se remarcă faptul că există informaţii detaliate pe pagina Ministerului Ştiinţei, Inovării şi Învăţământului Superior12. De asemenea, Agenţia Daneză pentru Educaţie Internaţională (Styrelsen International Uddanelse Fost Cirius) poate face o evaluare gratuită a migrantului cu privire la echivalarea programelor de studii din ţara de origine cu cele daneze, care însă nu este obligatorie pentru recunoaşterea calificărilor. Punctul de contact în Danemarca este: Mrs Tatjana Milcevic, Ministry of Science, Innovation and Higher Education, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Danish Agency for Universities and Internationalisation Bredgade 43, 1260 København K, DANMARK Tel: +45 3395 1200, Direct line: +45 7231 8884, Fax: +45 3395 1300 E-mail: kontaktpunkt@iu.dk, Website: www.fivu.dk/en/recognition/rp 3.6. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în Marea Britanie Recunoaşterea calificărilor pentru toate cele şapte profesii identificate în Marea Britanie se face prin Sistemul General de Recunoaştere conform Directivei 2005/36/EC. Punctul de contact în Marea Britanie este: 12 http://en.iu.dk/recognition/regulated-professions/list-of-regulated-professions/database-ofregulated-professions
 • 46 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 ECCTIS Ltd., Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 1XP, UNITED KINGDOM Tel: +44 871 226 2850, Fax: +44 871 330 7005 E-mail: info@ukncp.org.uk, Website: http://www.ukncp.org.uk Pentru recunoaşterea profesiei de Chartered forester/Inginer forestier autorizat se impune condiţia suplimentară de a fi membru al Institute of Chartered Foresters13 (ICF), care este autoritatea competentă pentru recunoaşterea acestei profesii. Pentru aceasta este nevoie de minim 5 ani de experienţă în domeniu şi de promovarea unor examene. Până în prezent există puţine decizii de recunoaştere înregistrate în IMI, după cum se prezintă în anexa 3.6a. Pentru Chartered Environmental Health Officer (Scotland)/ Responsabil de mediu atestat (Scoţia) nu există date privind deciziile de recunoaştere iar autoritatea competentă este Royal Environmental Health Institute of Scotland 14. Tot în Scoţia, Environmental Health Officer (Scotland)/ Responsabil de mediu (Scoţia) are aceeaşi autoritate competentă de recunoaştere şi până în prezent există decizii doar în ceea ce priveşte migranţi din Irlanda (anexa 3.6b). Pentru Chartered Environmental Health Practitioner / Specialist sănătatea mediului nu există cerinţe speciale de recunoaştere, autoritatea competentă de recunoaştere este Chartered Institute of Environmental Health15 iar statisticile arată un număr semnificativ de migranţi proveniţi din Irlanda (anexa 3.6c). Pentru profesia de Environmental Health Officer/Responsabil de mediu autoritatea competentă de recunoaştere este tot Chartered Institute 13 14 15 www.charteredforesters.org htp://www.rehis.com www.cieh.org.uk
 • 47 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 of Environmental Health iar statisticile arată un număr mai mare de decizii de recunoaştere faţă de celelalte profesii (anexa 3.6d). Pentru a deveni Membru al Institutului pentru Managementul Mediului şi Apei/ Member of Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM) se impune experienţă relevantă în domeniu şi absolvirea unei instituţii de învăţământ superior de profil cu calificativul echivalent cu “Honours” pentru Marea Britanie. Autoritatea competentă de recunoaştere este Chartered Institution of Water & Environmental Management16. Pentru recunoaşterea calificării de arhitect peisagist ("landscape architect") în Marea Britanie migrantul trebuie să devină membru al Landscape Institute / Member of the Landscape Institute17 (CMLI), care este autoritatea de recunoaştere. Aceasta se face prin compararea studiilor şi experienţei aplicantului cu Pathway to Chartership, un program stabilit de către Landscape Institute. Deciziile luate până în prezent pentru migranţi din Germania, Irlanda şi Portugalia arată că recunoaşterea s-a făcut fără măsuri compensatorii (anexa 3.6e). 3.7. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în GERMANIA În Germania, la 1 aprilie 2012, a fost adoptat “Actul de Recunoaştere”18. Înainte de această dată nu exista o procedură standard pentru recunoaşterea calificărilor profesionale dobândite în străinătate, deşi aproape trei milioane de persoane cu o calificare profesională dobândită în străinătate trăiesc şi muncesc în Germania. În prezent, foarte multe persoane din alte ţări au în Germania ocupaţii care nu sunt în concordanţă cu nivelul lor de calificare. Deoarece economia germană este dependentă de muncitori calificaţi, guvernul german a adoptat 16 17 18 www.ciwem.org www.landscapeinstitute.org http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/32.php
 • 48 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Legea pentru îmbunătăţirea evaluării şi recunoaşterii calificărilor profesionale străine, denumită, mai pe scurt, Legea privind recunoaşterea sau Actul de Recunoaştere. Acesta facilitează procedurile de echivalare a calificărilor profesionale străine şi sprijină integrarea migranţilor calificaţi şi a lucrătorilor străini calificaţi pe piaţa forţei de muncă din Germania. Germania nu are un organism central, care să fie responsabil pentru toate cererile privind recunoaşterea calificărilor profesionale străine. Autorităţile responsabile cu recunoaşterea există la nivelul fiecărui land. Institutul Federal pentru Educaţie şi Formare Profesională a creat un portal de recunoaştere în Germania pe site-ul Ministerului Federal al Educaţiei şi Cercetării pentru a ajuta persoanele fizice care doresc recunoaşterea calificărilor lor profesionale străine în a găsi o autoritate care să analizeze dosarul şi să ofere răspunsuri prompte la întrebările lor cu privire la procedura de recunoaştere. Portalul se adresează nu doar imigranţilor care locuiesc deja în Germania şi şi-au câştigat o calificare profesională în străinătate, ci şi muncitorilor calificaţi din alte ţări, care sunt interesaţi să lucreze în Germania. Portalul sprijină, totodată şi personalul care consiliază persoanele fizice care doresc recunoaşterea calificărilor dobândite în străinătate. Acest portal19 direcţionează persoanele care doresc recunoaşterea unui certificat sau a unei diplome către o autoritate care este responsabilă de evaluarea calificării respective şi oferă informaţii importante cu privire la legislaţia şi reglementările care stau la baza recunoaşterii calificărilor străine şi procedura de recunoaştere în ocupaţiile liberale. În plus, portalul oferă sfaturi şi informaţii legate de orientarea în carieră. Dacă una dintre calificări a fost obţinută în străinătate, se poate verifica echivalenţa diplomei cu titlurile germane, care va oferi dreptul de a profesa fără a fi acordat un titlu, în baza Legii determinării 19 http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en
 • 49 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 calificării profesionale – Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz/ Professional qualification determination Act (BQFG) 20. Accesul la procedură poate varia în funcţie de reglementările de specialitate ale profesiilor reglementate. În unele cazuri, nu există proceduri în vigoare pentru a evalua calificări din ţări terţe. În baza legii BQFG o cerere poate fi depusă de către orice persoană care: • Are calificările profesionale obţinute într-o ţară membră UE/SEE; • Intenţionează să desfăşoare o activitate remunerată în Germania. Procedura nu este deschisă persoanelor necalificate sau semicalificate, care nu au calificări profesionale Autorităţi responsabile • • Camerele de Comerţ şi Industrie, care sunt în primul rând responsabile pentru luarea în considerare a echivalenţei ocupaţiilor de formare profesională în sistemul dual, precum şi autoritatea centrală în domeniul industriei şi comerţului FOSA IHK (Aprobarea Abilităţilor Externe). Responsabilitatea în domeniul profesiilor reglementate se bazează pe legile şi reglementările de specialitate ale landurilor. Modul de aplicare a procedurii • Procedura compară calificările profesionale străine, cu o ocupaţie germană similară; • Autoritatea competentă ia în considerare dacă există diferenţe fundamentale între calificările profesionale străine şi calificările profesionale germane; • Experienţa profesională dobândită în Germania sau în străinătate poate fi, de asemenea, luată în considerare în plus faţă de formarea profesională; • Dacă nu este posibil să se furnizeze dovezi corespunzătoare ale calificărilor, poate fi efectuată o analiză a calificărilor pentru a 20 https://www.bq-portal.de/en/seiten/glossary#BQFG
 • 50 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 determina aptitudinile profesionale (de exemplu, discuţii tehnice sau probă de lucru); Procedura este supusă unei taxe. Suma se bazează pe tabelul de taxe al autorităţii responsabile şi depinde de costul şi efortul implicat în punerea în aplicare a procedurii. Autoritatea responsabilă poate oferi informaţii asupra taxei exacte. • Rezultate posibile • • În cazul în care examinarea se dovedeşte pozitivă, autoritatea responsabilă emite un certificat de echivalenţă în profesii nereglementate. Acest lucru are aceleaşi consecinţe juridice ca o calificare profesională germană. Nu este emis un certificat de examinare german. Procedura este o condiţie prealabilă pentru accesul la muncă în profesiile reglementate; Când există diferenţe considerabile între calificările profesionale străine şi calificările comparabile germane, trebuie să se facă următoarele distincţii: În cazul ocupaţiilor de formare (training occupations), autoritatea competentă descrie calificările profesionale existente şi descrie diferenţele dintre calificările acestea şi cele germane. Acest lucru ajută atunci când se aplică pentru locuri de muncă şi face posibilă obţinerea unor calificări suplimentare, dacă este necesar; În cazul profesiilor reglementate, este posibil să se impună o măsură de adaptare (test sau perioada de adaptare), în scopul de a realiza echivalenţa. Măsurile compensatorii variază în funcţie de legile individuale de specialitate. Autoritatea responsabilă poate furniza informaţii cu privire la modalităţile exacte. Documente necesare la depunerea cererii • Tabelul cu o imagine de ansamblu, în limba germană, a instruirii, precum şi orice loc de muncă remunerat până în prezent;
 • 51 UNIUNEA EUROPEANĂ • • • • • • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Dovada de identitate (copie după cartea de identitate sau paşaport); Dovada calificărilor profesionale; Dovada experienţei relevante de muncă; Alte certificate de competenţă (de exemplu formarea profesională continuă); O declaraţie că nicio cerere pentru determinarea echivalenţei nu a fost formulată în trecut; Dovada că solicitantul intenţionează să lucreze în Germania (nu se aplică pentru cetăţenii UE / SEE / Elveţia şi pentru persoanele cu reşedinţa în UE / SEE / Elveţia). Autoritatea responsabilă poate solicita copii după certificate sau documente originale. În unele cazuri, autoritatea poate accepta copii simple ale documentelor. Documentele trebuie să fie traduse în limba germană. Traducerile vor fi pregătite de către interpreţi publici desemnaţi şi autorizaţi, traducători în Germania sau în străinătate. Autoritatea competentă poate renunţa la nevoie la traduceri. Detaliile privind procedura pot diferi în legile specifice unor domenii. Autoritatea responsabilă din ţara de origine poate solicitată să furnizeze informaţii mai detaliate. Durata procedurii • • • Autoritatea responsabilă începe evaluarea echivalenţei de îndată ce a primit toate documentele necesare; Începând cu 1 decembrie 2012, procedura nu ar trebui să dureze mai mult de trei luni. În cazuri dificile, perioada de decizie poate fi prelungită o singură dată pentru motive bine întemeiate; Perioada de luare a deciziei începe cu primirea tuturor documentelor necesare;
 • 52 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Cererile din străinătate pot fi trimise direct către autoritatea responsabilă sau la Biroul Central pentru Educaţie Externă (ZAB). ZAB va transmite cererile la autorităţile responsabile. Punctul de informare pentru Germania este: Dr. Hendrik Kaelble, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie, Referat EB2, Scharnhorststraße 34–37, 10115 Berlin, DEUTSCHLAND Tel: +49 30 2014 7666, Fax: +49 30 2014 5379, E-Mail: diplomanerkennung@bmwi.bund.de, Web site: www.bmwi.de Pentru profesia din Germania (Landschafts-n. Gartenarchitect/Landscape architect / designer/architect peisagist) statisticile se prezintă după cum se prezintă în anexa 3.7a. 3.8. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în PORTUGALIA Pentru profesia de Inginer silvic/ Engenheiro florestal identificată în Portugalia în domeniul analizat recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE se face pe baza Sistemului General de Recunoaştere iar autoritatea competentă de recunoaştere este Ordinul Inginerilor / Ordem dos Engenheiros. • Persoana de contact Nume Adresă Instituto do Emprego e Antunes Ana Formação Profissional, I.P. Coordinator for Rua de Xabregas, 52, 1949Directive 2005/36/EC 003 Lisboa Contact Phone: +351 218 614 228 ; Fax: +351 218 614 602 (ex:2602) Email: ana.antunes@iefp.pt Limba
 • 53 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Până în prezent, conform statisticilor oficiale, există o singură decizie de recunoaştere în Portugalia a unei calificări obţinute în Spania (anexa 3.8). Pentru recunoaşterea calificării de Inginer silvic/ Engenheiro florestal există cerinţa suplimentară de a fi membru al Ordinului Inginerilor din Portugalia. Conform regulamentului de funcţionare a acestui Ordin21 candidaţii pentru funcţia de membru (membru efectiv, membru stagiar, membru de onoare, membru student şi membru colectiv) trebuie să depună o cerere la secretariatele regionale ale Ordinului. Pentru admitere este analizat CV-ul candidatului şi, eventual, acesta este supus unui test. În 1993 regulamentul a fost modificat astfel încât absolvenţii de masterat şi deţinătorii titlului de doctor în domeniu pot fi scutiţi de examenul de admitere pe baza comparării curriculei. Admiterea ca membru pentru fiecare categorie este precedată de efectuarea unui stagiu în calitate de “membru de probă”. În capitolul II al Regulamentului (Statutului) Ordinului se prezintă în detaliu modul de admitere pentru fiecare dintre cele şase categorii de membri. Punctul de informare pentru Portugalia este: Ms Carla Romão, Ministério da Economia e do Emprego, Instituto do Emprego e da Formação Profissional, Departamento de Formação Profissional, Rua de Xabregas, n. 52, 1949-003 Lisboa, PORTUGAL, Tel: +35 1 21 861 44 85, Fax: +35 1 21 861 46 08, Email: cromao@iefp.pt 3.9. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în CEHIA Conform celor prezentate în subcapitolul 2.8 există patru profesii reglementate în Cehia în domeniul forestier: 21 http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/admissao_qualificacao/raq_2011_07_02_09.pdf
 • 54 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. Nakládání se semeny a sazenicemi lesních/Management of seeds and seedlings of forest wood species/Expert în Managementul seminţelor şi răsadurilor de specii forestiere; 2. Odborný lesní hospodář /Forestry manager/Manager forestier; 3. Zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství /Handling of plant protection products in entrepreneurial activities in farming and forestry /Manipularea de produse de protecţie a plantelor în afaceri de agricultură şi silvicultură; 4. Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov / Production of the forest management plan and forest management programmes / Expert elaborare plan de gestionare a pădurilor şi programe de gestionare a pădurilor. Pentru recunoaşterea calificărilor corespunzătoare acestor patru profesii putem distinge două categorii de condiţii: I. Condiţii general valabile pentru toate cele patru profesii • • • Recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE se face pe baza Sistemului General de Recunoaştere; Aceeaşi autoritate competentă – Ministerul Agriculturii/ Ministerstvo zemědělství; Aceeaşi persoana de contact. • Persoana de contact Nume Adresă Contact Raskova Ministry of Education, Youth and Phone: +420 234 81 1376 Zuzana Sports, Karmelitská 7 , 118 12 Prague Email: Zuzana.Raskova@msmt.cz Limba EN În figura 3.2 se prezintă procedură generală de recunoaştere a calificărilor profesionale şi serviciilor în Cehia.
 • 55 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 V-aţi dobândit calificarea profesională în UE/SEE sau Elveţia şi doriţi să vă exercitaţi profesia în Republica Cehă? Este reglementată profesia dvs. în Republica Cehă? NU Acces nelimitat pe piaţa muncii NU Directiva nu este aplicabilă DA Este necesară recunoaşterea calificării? Sunteţi calificat pentru aceeaşi profesie în ţara dvs.? Doriţi să profesaţi temporar sau ocazional (să furnizaţi servicii)? DA Doriţi să lucraţi în Republica Cehă permanent? Este necesară informarea unei autorităţi competente de recunoaştere prin declaraţie Sunteţi doctor, farmacist, dentist, asistentă medicală, moaşă, veterinar, chirurg sau arhitect? NU Profesia este reglementată în ţara dvs. sau puteţi dovedi că ultimii 10 ani aveţi cel puţin 2 ani de experienţă profesională relevantă? DA Principiul recunoaşterii automate poate fi aplicat NU DA Profesia este reglementată în ţara dvs. sau puteţi dovedi că ultimii 10 ani aveţi cel puţin 2 ani de experienţă profesională relevantă? DA NU Directiva nu este aplicabilă Programul Dvs. de studii va fi comparat cu cel necesar în Republica Cehă DA Diferenţa dintre calificarea dvs. şi cea solicitată în Republica Cehă este mai mare de un nivel? Sunteţi doctor, farmacist, dentist, asistentă medicală, moaşă, veterinar, chirurg sau arhitect cu opţiunea recunoaşterii automate? Considerând profesia dvs., sunt siguranţa şi sănătatea publică puse în pericol? DA Calificarea va fi verificată Există diferenţe substanţiale între programul dvs. de studii şi cel din Republica Cehă, care influenţează siguranţa şi sănătatea publică? NU Este programul dvs. de studii mai scurt cu mai mult de un an sau există diferenţe substanţiale în conţinutul curriculum-ului care nu pot fi acoperite de experienţa profesională? DA DA Test de aptitudini sau stagiu de adaptare CALIFICAREA ESTE RECUNOSCUTĂ NU NU DA NU Test de aptitudini sau alte măsuri PUTEŢI FURNIZA SERVICII Fig. 3.2. Procedura de recunoaştere a calificărilor profesionale şi serviciilor în Cehia 22 22 What you should know about the system for mutual recognition of professional qualifications in the EU Member States, EEA countries and Switzerland, Zuzana Šonková and Štěpánka Skuhrová, Prague 2008, p. 9
 • 56 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 II. Condiţii specifice fiecăreia dintre cele patru profesii • • • • Pentru Expert în Managementul seminţelor şi răsadurilor de specii forestiere - Licenţă din partea Ministerului Agriculturii, vârsta minimă 18 ani, competenţa de a propune legi; Pentru Manager forestier - Licenţă din partea Organizaţiei Administraţiei de Stat pentru Păduri; Pentru Manipularea de produse de protecţie a plantelor în afaceri de agricultură şi silvicultură – Nu există; Pentru Expert elaborare plan de gestionare a pădurilor şi programe de gestionare a pădurilor - Licenţă de la Organizaţia Administraţiei de Stat pentru Păduri, vârsta minimă 18 ani, competenţă de a încheia acte juridice. Punctul de informare pentru Republica Cehă este: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy odbor pro záležitosti Evropské unie/Ministry of Education, Youth and Sports, Department for EU Affairs Karmelitská 7, 11812 Praha 1, ČESKÁ REPUBLIKA Tel: +420 257 193 376/+420 257 193 579, Fax: +420 257 193 397 E-mail: qualifications@msmt.cz, Website: www.msmt.cz Dintre cele patru profesii, pentru Expert în Managementul seminţelor şi răsadurilor de specii forestiere şi Expert elaborare plan de gestionare a pădurilor şi programe de gestionare a pădurilor nu există date statistice IMI privind deciziile de recunoaştere, iar pentru celelalte două profesii situaţia se prezintă după cum urmează. Odborný lesní hospodář /Forestry manager/Manager forestier (anexa 3.9a) Zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství /Handling of plant protection products in entrepreneurial activities in farming and forestry /Manipularea de produse de protecţie a plantelor în afaceri de agricultură şi silvicultură (anexa 3.9b)
 • 57 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 3.10. Procedurile de recunoaştere a calificărilor în AUSTRIA Pentru toate cele cinci profesii existente în Austria în domeniul silvic recunoaşterea conform Directivei 2005/36/CE se face pe baza Sistemului General de Recunoaştere. Punctul de informare pentru Austria este: Mrs Irene Linke, Bundesminsterium für Wirtschaft, Familie und Jugend (Federal Ministry of Economy, Family and Youth), Department I/7, Industrial Law Stubenring 1, 1010 Wien, ÖSTERREICH Tel: +43 1 71100 5446, Fax: +43 1 71100 935446 E-mail: Irene.linke@bmwfj.gv.at, Website: http://www.bmwfj.gv.at Autoritatea competentă pentru recunoaştere este Bundesministerium für Land- und Forstwirtschft, Umwelt und Wasserwirtschaft/Ministerul Federal pentru Agricultură şi Păduri, Prevenirea Poluării Apei şi Probleme de Mediu pentru patru dintre cele cinci profesii, respectiv: • • • • Land- und Forstwirtschaftlicher Berater/Agriculture and forestry advisor / expert/Consilier/ Expert Agricultură şi Silvicultură; Forstassistent/Assistant forester/Asistent silvic; Förster/Forest expert/Expert silvicultor; Forstwirt/Forester/Inginer silvic. Pentru profesia Meister in der Land- oder in der Forstwirtschaft/Farm Manager/Forestry manager/Manager ferme/ Manager Păduri autorităţile competente se regăsesc la nivelul landurilor, detaliile fiind disponibile la punctul de contact. Pentru toate cele 5 profesii există aceaşi persoană de contact.
 • 58 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 • Persoana de contact Nume Adresă Contact Limba Bundesministerium für Wirtschaft, Familie Phone: +43 (1) 71100-5446 Linke Irene und Jugend Stubenring 1 Fax: +43 (1)71100-935446 Contact Point 1010 Wien Email: irene.linke@bmwfj.gv.at În statisticile IMI există date privind deciziile de recunoaştere luate în Austria doar pentru două dintre aceste profesii, după cum urmează. Förster/Forest expert/Expert silvicultor (anexa 3.10a) Forstwirt/Forester/Inginer silvic (anexa 3.10b)
 • 59 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 3.11. Sistemul SOLVIT Sistemul SOLVIT reprezintă o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE conlucrează pentru a rezolva problemele apărute în urma aplicării necorespunzătoare a legislaţiei comunitare de către autorităţile publice. Printre domeniile în care frecvenţa problemelor este mare şi există reclamaţii pentru a fi tratate prin SOLVIT regăsim şi recunoaşterea profesională a calificărilor şi diplomelor alături de alte domenii precum accesul la educaţie; permise de şedere, drepturile la vot, securitatea socială, libera circulaţie a capitalurilor şi a plăţilor etc. În fiecare stat membru al Uniunii Europene există un centru SOLVIT care furnizează aceste servicii în mod gratuit. Pentru ţările analizate şi pentru România datele privind centrele SOLVIT sunt prezentate în Tabelul 3.1. Centre SOLVIT 23 Ţara Tabelul 3.1 Date de contact Barbora Hanáková, Zuzana Bakotová, Tomáš Stehlík Tel. +420 22 422 1701 Cehia Odbor vnitřního trhu a služeb EU, Ministerstvo průmyslu Fax. +420 22 485 3079 a obchodu, Na Františku 32, CZ - 11015 Praha 1 solvit@mpo.cz Tel. +45 35 46 62 00 (the Jens Kasper Rasmussen, Sofie Freilev, Karin Kragshave hotline) Kristian Yde Agerbo, Danish Business Authority (Internal Danemarca Tel. +45 35 46 66 16 Market Centre), Langelinie Allé 17, DK - 2100 Tel. +45 35 46 66 73 Copenhagen SOLVIT@erst.dk Lisa TEICHMANN, Bundesministerium für Wirtschaft und Fax. +49 3018 615 5379 Germania Technologie, Scharnhorststr. 34-37, DE - 10115 Berlin solvit@bmwi.bund.de Ana Iglesias, Ana María Hernández, Javier Pascual Tel. +34 91 379 9999 Pontones, SOLVIT – España, Ministerio de Asuntos Spania Fax. +34 91 394 8684 Exteriores, y de Cooperación, Serrano Galvache 26, ES solvit@ue.maec.es 28033 Madrid Giuseppina VALENTE, Francesco CIPRI, Massimo Tel. +39 06 677 95 844 SANTORELLI, Presidenza Consiglio Ministri, Italia Fax. +39 06 677 95 044 Dipartimento Politiche Comunitarie, Piazza Nicosia 20, solvit@palazzochigi.it IT - 00186 Roma Olanda Koen van Ginneken, SOLVIT Nederland, Ministerie van Tel. +31 70 379 7708 23 http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/addresses/index.htm#czechrep
 • 60 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 20101, NL - 2500 EC Den Haag Fax. +31 70 379 7014 solvit@mineleni.nl Tel. +43 1 71100-5119 Sylvia Vana, Alexandra Gaudmann-Heber, Christian Tel. +43 1 71100 - 5293 Müller, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Austria Tel. +43 1 71100-5187 Jugend, SOLVIT Center, Abteilung C1/2, Stubenring 1, AT Fax. +43 1 71100-2207 - 1010 Wien solvit@bmwfj.gv.at Rosarinho MELANCIA, Mafalda DE SIQUEIRA, Tel. +351 21 393 57 53 francesca FONTES, Ministério dos Negócios Estrangeiros Tel. +351 21 393 57 50 Portugalia Direcção Geral dos Assuntos Europeus, Serviço do Tel. +351 21 393 55 54 Mercado Interno, Rua Cova da Moura, 1, PT - 1350-115 Fax. +351 21 393 57 98 Lisboa solvit@dgac.pt Tel. +40 21 308 53 40 Romulus BENA, Karina STAN, Ramona-Maria CIUCĂ Tel. +4021 308 53 71 Ministerul Afacerilor Europene, Guvernul României Romania Tel. +40 37 410 45 23 Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854, Fax. +40 21 308 53 96 România solvit@dae.gov.ro Tel. +44 20 7215 2833 Marea Chris Korcz, Department for Business, Innovation and Fax. +44 20 7215 2234 Britanie Skills, 1 Victoria Street, UK - London SW1H 0ET solvit@bis.gsi.gov.uk Reclamaţiile pot fi depuse on-line pe formulare electronice existente pe site-urile centrelor SOLVIT din fiecare ţară (Tabelul 3.1). Rezolvarea unei reclamaţii implică parcurgerea a patru etape, astfel: • Acceptarea cazului pe baza verificării bazei legale; eventual se solicită documente suplimentare; • Obţinerea soluţiei în conformitate cu legislaţia europeană prin colaborarea cu autoritatea competentă implicată/reclamată; • Propunerea soluţiei care trebuie să fie reală, practică şi în conformitate cu legislaţia europeană; • Monitorizarea implementării propunerii până la soluţionarea cazului reclamantului. Deoarece potenţialul SOLVIT este încă insuficient exploatat ca instrument cheie de soluţionare a problemelor la nivel naţional/european, inclusiv datorită informării insuficiente a cetăţenilor europeni despre competenţele acestor centre, prezentul ghid îşi propune, printre altele, să disemineze informaţii cu privire la acest sistem.
 • 61 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 4. EXERCITAREA PROFESIILOR DIN DOMENIUL FORESTIER ÎN STATELE UE ANALIZATE 4.1. Exercitarea activităţii experţilor CTAP în România Exercitarea activităţii experţilor care certifică, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor (experţi CTAP) este reglementată de metodologia din 1 iulie 2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 16 iulie 2010. Cele mai importante prevederi ale acestei metodologii în ceea ce priveşte exercitarea activităţii se prezintă după cum urmează. Persoanele fizice care au fost atestate ca experţi CTAP au următoarele obligaţii: A. Să verifice lucrările de amenajare a pădurilor pentru fiecare fază de proiectare tehnologică (teren, redactare, definitivare), să analizeze, să modifice şi, după caz, să certifice soluţiile tehnice propuse, cu respectarea reglementărilor legale; B. Să respecte prevederile stabilite şi consemnate în procesele verbale ale şedinţei de avizare a temei de proiectare – “conferinţa I de amenajare” - şi ale şedinţei de preavizare a soluţiilor tehnice – “conferinţa a II-a de amenajare”; C. Să respecte măsurile stabilite în procesele verbale sau în notele de control întocmite cu ocazia verificărilor tehnice făcute de către persoanele cu atribuţii de control sau împuternicite de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură ori de către unităţile din subordinea acesteia; D. Să solicite întrunirea unei comisii de specialişti în situaţia în care constată că soluţiile tehnice care trebuie adoptate au un grad de complexitate mai mare; E. Să dea curs solicitărilor autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură în realizarea unor acţiuni specifice. Comisia de atestare sancţionează persoanele fizice atestate ca experţi CTAP cu avertisment în următoarele situaţii:
 • 62 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru încălcarea obligaţiilor de la punctele a), b) şi c); Pentru depăşirea cu cel mult 5% a suprafeţei anuale de maximum 60.000 ha, pe care au voie să o certifice; Sancţiunea se aplică pe o perioada de maximum 6 luni sau pană la îndeplinirea obligaţiilor a), b) şi c). Pe perioada suspendării certificatului de atestare expertului CTAP i se interzice certificarea lucrărilor de amenajare a pădurilor. • • Comisia de atestare sancţionează persoanele fizice atestate ca experţi CTAP cu retragerea certificatului de atestare în următoarele situaţii: • • • Dacă în şedinţele Comisiei tehnice de avizare pentru silvicultură se resping de la avizare 3 proiecte certificate de acelaşi expert CTAP; Pentru depăşirea cu mai mult de 5% a suprafeţei anuale de maximum 60.000 ha; Dacă titularul certificatului de atestare este sancţionat pentru a doua oară cu avertisment. 4.2. Exercitarea profesiilor similare în ţările UE analizate În Italia pentru exercitarea profesiilor Agronom şi silvicultor junior şi, respectiv, inginer silvic se impune condiţia de a fi membru al Ordinului Absolvenţilor Forestieri şi Agronomi (Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali). Exercitarea altor profesii similare din domeniul forestier este supusă unor reglementări specifice la nivel de regiuni şi provincii autonome. Pentru profesiile prezentate în studiul de caz din subcapitolul 2.2 pentru regiunea Veneto se impune condiţia de a fi membru al Ordinului Profesional al Agronomilor şi Silvicultorilor care reglementează conduita şi etica profesională precum şi programele de formare profesională continuă. Există Ordine profesionale similare şi în cazul altor regiuni sau provincii autonome ale Italiei.
 • 63 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru exercitarea în Spania a profesiilor din domeniul forestier (Ingeniero de montes/ Inginer forestier şi Ingeniero técnico forestal en la correspondiente especialidad/ Inginer forestier în specialitatea corespunzătoare) există obligaţia legală de a fi membru al Colegiului Oficial al Inginerilor Tehnici Forestieri, valabilă pentru toţi cei care exercită aceste profesii în diverse forme, fie liber fie în cadrul unor entităţi private, atunci când folosesc acest titlu. Din Statutul Colegiului Oficial al Inginerilor Tehnici Forestieri pot fi evidenţiate câteva articole care reglementează exercitarea acestor profesii, după cum urmează. Articolul 4 prezintă modul cum sunt apărate interesele membrilor colegiului fără ca acest aspect să contravină unor acte ale administraţiei publice locale cu care aceştia se află în relaţie funcţională. Cu titlu de exemplu, dar nu limitativ, se prezintă câteva prevederi din Regulamentul Colegiului. Pentru membrii colegiului este obligatorie viza de exercitare a profesiei atât în situaţia în care profesia este exercitată individual, ca asociat, pe cont propriu, ca angajat al unei societăţi legal constituite sau în cadrul unor proiecte atribuite inginerilor tehnici forestieri. Existenţa vizei se impune şi în cazul exercitării profesiei de către membrii colegiului pentru administraţiile publice când sunt remuneraţi, total sau parţial, în sistemul de onorariu profesional. Viza este un instrument de control profesional din partea colegiului care garantează acreditarea identităţii membrului colegiului, competenţele sale în exercitarea profesiei, eventualele incompatibilităţi, şi faptul că nu este sub sancţiuni disciplinare care îl împiedică să profeseze. Aceasta implică şi evaluarea externă a corectitudinii documentaţiei de lucru. În niciun caz acordarea vizei nu ia în considerare onorariile sau alte condiţii contractuale care sunt lăsate la liberul acord între părţi.
 • 64 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Conform articolului 46, dintre obligaţiile membrilor colegiului se evidenţiază responsabilitatea pentru calitatea tehnică a lucrărilor pe care le realizează şi de modul în care acestea corespund normativelor sectoriale. Colegiul răspunde numai de evaluarea externă a documentaţiei de lucru dar nu de previziuni, calcule şi concluziile din cadrul proiectului. Membrii colegiului trebuie să plătească o taxă de viză iar procedura de acordare a vizei este stabilită prin regulament intern al colegiului. În Marea Britanie pentru exercitarea unora dintre profesiile analizate există obligativitatea de a fi membru al unor organizaţii profesionale. Astfel, pentru Chartered forester/Inginer forestier autorizat este obligatorie calitatea de membru al Institute of Chartered Foresters 24 (ICF), care se obţine prin promovarea unor examene riguroase. Acţionând sub deviza “Maintaining excellence in forestry and arboriculture”, membrii ICF trebuie să menţină standardele de pregătire ridicate printr-o dezvoltarea profesională continuă obligatorie, care implică cursuri de formare de minim 100 de ore la fiecare trei ani. Această pregătire profesională continuă este înregistrată şi monitorizată de către un Comitet de Standarde Educaţionale şi profesionale al ICF. Membri ICF sunt legaţi printr-un “Cod de etică, valori profesionale şi reguli de conduită şi practică profesională”, disponibil pe site-ul ICF. În mod similar, pentru exercitarea unor profesii care presupun managementul mediului (de exemplu "Chartered Water and Environment Manager"), se impune calitatea de membru al Institutului pentru Managementul Mediului şi Apei/ Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM)25 şi, în plus, opţional înregistrarea în Consiliul Inginerilor - Engineering Council şi/sau 24 25 http://www.charteredforesters.org http://www.ciwem.org
 • 65 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Consiliul Ştiinţific - Science Council şi/sau Societatea pentru Mediu Society for the Environment. Şi în acest caz membrii trebuie să respecte un cod de etică şi conduită profesională şi sunt obligaţi să urmeze cursuri de formare profesionala continuă avizate de către CIWEM. Pentru exercitarea profesiei de arhitect peisagist (landscape architect) este obligatorie calitatea de membru al Landscape Institute (Chartered Member of the Landscape Institute). În funcţie de stadiul evoluţiei în carieră şi de interesul manifestat pentru această profesie putem distinge mai multe categorii de membri: • • • • • • • • Membru student – pentru studenţii facultăţilor de profil; Membru licenţiat - pentru cei care au terminat o formare profesională iniţială, şi ar dori să devină membru deplin calificat (Chartered); Membru afiliat - pentru cei care lucrează într-un domeniu conex, care ar dori să devină o parte a comunităţii specialiştilor peisagişti pentru a beneficia de reţelele, publicaţiile şi serviciile Landscape Institute; Membru acreditat cu drepturi de exercitare depline (Chartered Member) – se acordă numai după finalizarea cu succes a programului de pregătire profesională Pathway to Chartership, pentru atestarea competenţei tehnice şi profesionale; Membru de rang înalt – pentru recunoaşterea contribuţiei şi experienţei profesionale în domeniu; Membru academic – pentru cei care prin activitatea de predare cursuri universitare sau prin cercetări remarcabile în domeniu contribuie la dezvoltarea profesiei; Membri pensionari – pentru foşti membri care nu mai activează în profesie; Abonaţi – pentru cei care doresc să primească publicaţiile institutului fără a deveni membri.
 • 66 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 În Portugalia pentru exercitarea profesiei de Inginer silvic/ Engenheiro florestal se impune calitatea de membru al Ordinului Inginerilor din Portugalia/ Ordem dos Engenheiros 26. Conform regulamentului de funcţionare al acestui Ordin, anual poate fi evaluat progresul profesional al fiecărui membru la solicitarea acestuia (art. 16), cu actualizarea corespunzătoare a gradului de calificare. De asemenea, odată la şapte ani este evaluat şi certificat progresul profesional de la nivelul academic E1 (Membri cu o diplomă de licenţă în inginerie – nivel 6 EQF), la nivelul E2 (Membri cu diplomă de masterat în inginerie – nivel 7 EQF) şi apoi la nivelul E3 (Membri cu doctorat în inginerie – nivel 8 EQF) (art. 17). Pe de altă parte, fiecare membru poate parcurge trei trepte de calificare profesională pentru care primeşte statutul de membru, membru senior şi, ultima treaptă, membru consilier. Calitatea de membru este acordată candidaţilor de nivel E1 iar cea de membru senior este acordată membrilor cu nivele E2 şi E3 care au cel puţin 5 ani de experienţă şi care au minim 3 recomandări din partea unor membri seniori sau membri consilieri. Pentru obţinerea calităţii de membru consilier se impune o vechime de minim 5 ani ca membru senior sau 15 ani ca membru sau 20 de ani de experienţă profesională în domeniu plus trei recomandări de la alţi membri consilieri. Toate taxele sunt stabilite şi actualizate de Consiliul Naţional de Administraţie. În Cehia, pentru exercitarea a trei din cele patru profesii analizate în capitolele 3 şi 4 se impun condiţii suplimentare care constau în obţinerea de licenţe din partea unor autorităţi, respectiv: • Pentru Expert în Managementul seminţelor şi răsadurilor de specii forestiere/Nakládání se semeny a sazenicemi lesních - Licenţă din partea Ministerului Agriculturii; 26 http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/admissao_qualificacao/raq_2011_07_02_09.pdf
 • 67 UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pentru Manager forestier/ Odborný lesní hospodář şi pentru Expert elaborare plan de gestionare a pădurilor şi programe de gestionare a pădurilor/ Zpracování lesního hospodářského plánu a lesních hospodářských osnov - Licenţă din partea Organizaţiei Administraţiei de Stat pentru Păduri; Licenţele trebuie reînnoite periodic. 5. CONCLUZII Ghidul tratează aspecte privind validarea/certificarea competenţelor, recunoaşterea şi exercitarea profesiei cunoscută în România sub numele de expert CTAP (expert care Certifică, din punct de vedere Tehnic, calitatea lucrărilor de Amenajare a Pădurilor) comparativ cu profesii identice, similare, omoloage sau compatibile din nouă state ale UE, respectiv Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, Spania. Aceste profesii sunt analizate în detaliu în capitolele 2, 3 şi 4, pentru ţările menţionate. În această analiză s-a ţinut seama de faptul că, în România, certificarea ca expert CTAP are la bază o gamă mai largă de profesii dintre care cele mai importante sunt inginer silvic şi cadru didactic universitar în domeniul silvicultură. Realizarea ghidului pentru certificare şi recunoaşterea calificării de expert CTAP îşi propune în primul rând să fie un instrument util pentru informarea tuturor persoanelor care se pot afla în una dintre situaţiile: • Îşi propun să urmeze un program de pregătire profesională întruna dintre ţările analizate la finalul căruia urmează să exercite o profesie similară din domeniul forestier; • Au o calificare corespunzătoare celei de expert CTAP sau uneia dintre calificările care stau la baza certificării ca expert CTAP şi doresc să le fie recunoscute şi să exercite în ţările analizate profesii similare sau compatibile, permanent, temporar sau ocazional;
 • 68 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 După recunoaşterea într-una din ţările analizate doresc să cunoască reglementările privind exercitarea profesiei şi obligaţiile privind formarea profesionala continuă, conduita şi etica profesională în domeniu, apartenenţa la anumite organizaţii profesionale etc. La fel de important, ghidul îşi propune sprijinirea autorităţilor competente din România în eforturile de standardizare a proceselor de certificare şi recunoaştere a profesiilor reglementate pe care le gestionează prin informarea acestora cu privire la practicile din alte state membre ale UE. Principalele limite ale ghidului constau în faptul că acesta tratează situaţia doar din 9 state ale UE, stabilite pentru toate ghidurile elaborate iar anumite date, în general statisticile, sunt valabile la momentul elaborării ghidului şi este necesar să fie actualizate periodic. În urma analizei realizate s-a constatat că pentru toate profesiile abordate în prezentul ghid recunoaşterea se face prin Sistemul General de Recunoaştere/ General System of Recognition. Deşi numărul deciziilor de recunoaştere prin sistemul IMI nu este atât de mare ca în cazul altor profesii (asistenta medicală, medic etc.) în domeniul forestier există totuşi un număr semnificativ de decizii care sunt analizate în capitolul 3 pentru fiecare ţară şi pentru fiecare profesie. Spre deosebire de toate celelalte ţări se remarcă faptul că deciziile de recunoaştere pentru migranţii proveniţi din România, luate în unele ţări, cum ar fi, de exemplu, Spania, au fost în totalitate fără măsuri compensatorii sau stagiu de adaptare, fapt ce arată gradul înalt de compatibilitate între calificarea obţinută în România şi cerinţele de recunoaştere din Spania. În capitolul 4 sunt evidenţiate profesiile a căror exercitare este condiţionată de apartenenţa la anumite organizaţii, colegii, ordine etc. şi se evidenţiază eventualele coduri de etică şi conduită profesională, condiţiile de dezvoltare în carieră, organizarea formării profesionale continue etc. •
 • 69 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 BIBLIOGRAFIE 1. 2. 3. Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale; Metodologia de atestare a experţilor care certifica, din punct de vedere tehnic, calitatea lucrărilor de amenajare a pădurilor, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1039/2010, publicată în Monitorul Oficial nr. 493 din 16 iulie 2010; Ordonanţa de urgenţă nr. 59/2000 privind Statutul Personalului Silvic cu modificările şi completările ulterioare; 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Real Decreto 1837/2008, de 8 de noviembre, por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español la Directiva 2005/36/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, y la Directiva 2006/100/CE, del Consejo, de 20 de noviembre de 2006, relativas al reconocimiento de cualificaciones profesionales, así como a determinados aspectos del ejercicio de la profesión de abogado; Plaza del Punto, 1-1ºH – 21.003 HUELVA, T: 959 25 25 02 - F: 959 25 76 97, www.forestales.net; Zuzana Šonková and Štěpánka Skuhrová, What you should know about the system for mutual recognition of professional qualifications in the EU Member States, EEA countries and Switzerland, Prague 2008, p.; http://www.ciwem.org/membership/apply-for-membership/charteredmember-mciwem-cwem.aspx (accesat 15.04.2013); http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/ (accesat 15.04.2013); http://www.sistemaambiente.eu/dottoreforestale.html (accesat 15.04.2013); http://web1.regione.veneto.it/cicerone/index.php? option=com_content&view=article&id=7175%3Aesperto-nellagestione-dei-sistemi-forestali&catid=311&Itemid=223&lang=it / (accesat 15.04.2013); http://www.iwanttobealandscapearchitect.com / (accesat 15.04.2013); www.deutscherqualifikationsrahmen.de/ / (accesat 15.04.2013); http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/admissao_qualificacao/ raq_2011_07_02_09.pdf / (accesat 15.04.2013);
 • 70 UNIUNEA EUROPEANĂ 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 http://en.iu.dk/recognition/regulated-professions/list-of-regulatedprofessions/database-of-regulated-professions / (accesat 15.04.2013); www.charteredforesters.org / (accesat 15.04.2013); htp://www.rehis.com / (accesat 15.04.2013); www.cieh.org.uk / (accesat 15.04.2013); www.ciwem.org / (accesat 15.04.2013); www.landscapeinstitute.org / (accesat 15.04.2013); http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/32.php / (accesat 15.04.2013); http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en / (accesat 15.04.2013); https://www.bq-portal.de/en/seiten/glossary#BQFG / (accesat 15.04.2013); http://www.ordemengenheiros.pt/fotos/editor2/admissao_qualificacao/ raq_2011_07_02_09.pdf / (accesat 15.04.2013); http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/addresses/index.htm#czechrep / (accesat 15.04.2013).
 • 71 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 ANEXE Anexa 3.3. Statistici privind recunoaşterea calificărilor in Spania Anexa 3.3a. Ingeniero de montes/ Inginer forestier • Decizii de recunoaştere Ţara în care a fost obţinută calificarea Perioada 1997/98 Belgia (BE) Olanda (NL) Germania (DE) Germania (DE) 2009 Italia (IT) 2009 Italia (IT) 2010 Italia (IT) 2010 Portugalia (PT) 2010 Portugalia (PT) 2010 România (RO) Ţara în care a fost obţinută calificarea Belgia Germania Italia Olanda Portugalia România Total toate ţările Total EU Nr. Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Apel Pozitiv după perioadă de adaptare (sistemul general) Pozitiv după perioadă de adaptare (sistemul general) Pozitiv după perioadă de adaptare (sistemul general) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitiv după perioadă de adaptare (sistemul general) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitiv după perioadă de adaptare (sistemul general) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Germania (DE) 2001/02 2005/06 2008 2009 Decizia luată Pozitiv Pozitiv După Sistemul General de perioada de Apel Decizii luate Recunoaştere (fără adaptare de ţara-gazdă măsuri compensatorii) (sistemul general) 1 1 2 2 4 2 1 3 1 1 1 1 2 1 1 Total pozitiv 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Total Total negativ neutru 0 4 3 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 5 1 12 11 0 1 6 5 1 12 11 0 1
 • 72 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Total EFTA 0 Fondul Social European POS DRU 2007-2013 0 Instrumente Structurale 2007 - 2013 0 0 0 0 0 Anexa 3.3b. Inginer forestier în specialitatea corespunzătoare/ Ingeniero técnico forestal en la correspondiente especialidad. • Decizii de recunoaştere Perioada Ţara în care a fost obţinută calificarea 2007 România 2010 Belgia 2010 România 2011 România Decizia luată Nr. Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitiv după perioadă de adaptare (sistemul general) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Ţara gazdă Pozitiv (calificarea Pozitiv Sistemul General obţinută în)/ După perioada de Decizii luate de Recunoaştere Ţara în care a adaptare de ţara-gazdă (fără măsuri fost obţinută (sistemul general) compensatorii) calificarea Belgia 1 1 România 4 4 Total toate ţările 4 1 5 Total EU 4 1 5 Total EFTA 0 0 0 1 1 2 1 Total pozitiv Total negativ Total neutru 1 4 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anexa 3.6. Statistici privind recunoaşterea calificărilor în Marea Britanie Anexa 3.6a. Chartered forester/Inginer forestier autorizat • Decizii de recunoaştere Perioada 1997/98 1997/98 2003/04 Ţara în care a fost obţinută calificarea Danemarca Italia Italia Decizii luate de ţara gazdă Pozitivă după test de aptitudini (sistemul general) Perioadă de adaptare Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere Nr. 1 1 1
 • 73 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 (fără măsuri compensatorii) Pozitiv Perioada Pozitiv de Deciziile Sistemul General După testul Ţara în care a fost Total Total Total de Recunoaştere de aptitudini adaptare luate de pozitiv negativ neutru obţinută calificarea ţara-gazdă (fără măsuri (sistemul compensatorii) general) Danemarca 1 1 1 0 0 1 2 1 0 1 1 1 3 2 0 1 1 1 1 3 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Italia 1 Total toate ţările 1 Total EU Total EFTA Anexa 3.6b. Environmental Health Officer (Scotland)/ Responsabil de mediu (Scoţia) • Decizii de recunoaştere Perioada Ţara în care a fost obţinută calificarea 2005/06 Irlanda (IE) 2007 Irlanda (IE) 2009 Irlanda (IE) Ţara în care a fost obţinută calificarea Irlanda Total toate ţările Total EU Total EFTA Decizii luate de ţara gazdă Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitivă după perioadă de adaptare (Sistemul General) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Nr. 5 4 1 Pozitiv Pozitivă dupa Deciziile Sistemul General de perioadă de Total Total Total luate de Recunoaştere (fără adaptare (Sistemul pozitiv negativ neutru ţara-gazdă măsuri compensatorii) General) 6 4 10 10 0 0 6 4 10 10 0 0 6 4 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 • 74 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Anexa 3.6c. Chartered Environmental Health Practitioner / Specialist sănătatea mediului • Decizii de recunoaştere Perioada Ţara în care a fost obţinută calificarea 2007 Nr. Pozitivă – Sistemul General de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Examinare Irlanda (IE) 2007 Decizii luate de ţara gazdă Irlanda (IE) Pozitiv Sistemul General de Deciziile Ţara în care a fost Total Total Recunoaştere (fără Examinare luate de obţinută calificarea pozitiv negativ măsuri ţara-gazdă compensatorii) Irlanda 10 1 11 10 0 Total toate ţările 10 1 11 10 0 Total EU 10 1 11 10 0 Total EFTA 0 0 0 0 0 10 1 Total neutru 1 1 1 0 Anexa 3.6d. Environmental Health Officer/Responsabil de mediu • Decizii de recunoaştere 1999/00 1999/00 1999/00 1999/00 1999/00 2003/04 2003/04 2003/04 Ţara în care a fost obţinută calificarea Irlanda (IE) Irlanda (IE) Irlanda (IE) Irlanda (IE) Suedia (SE) Irlanda (IE) Irlanda (IE) Slovenia (SI) 2005/06 Irlanda (IE) 2005/06 2005/06 Irlanda (IE) Olanda (NL) 2008 Irlanda (IE) 2009 2009 Bulgaria (BG) Irlanda (IE) Perioada Decizii luate de ţara gazdă Pozitivă după perioada de adaptare (Sistemul General) Perioadă de adaptare Negativă după perioada de adaptare (Sistemul General) Pozitivă după test de aptitudini (Sistemul General) Negativă – Sistemul General şi experienţă profesională Pozitivă dupa test de aptitudini (Sistemul General) Perioadă de adaptare Negativă – Sistemul General şi experienţă profesională Pozitivă Sistemul General de recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Perioadă de adaptare Negativă după test de aptitudini (Sistemul General) Pozitivă Sistemul General de recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Examinare Examinare Nr. 8 1 1 1 1 1 3 1 10 1 1 24 1 1
 • 75 1 1 1 1 1 Total neutre 1 Total negative 5 Total Pozitive 1 19 Examinare Decizii luate de ţara gazdă 8 Negativă după test de aptitudini (Sistemul General) 2 Perioadă de adaptare 53 Negativă după perioada de adaptare (Sistemul General) Bulgaria Irlanda Italia Olanda Portugalia România Slovenia Suedia Total toate ţările Total EU Total EFTA Instrumente Structurale 2007 - 2013 Pozitivă Sistemul General de recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Negativă – Sistemul General şi experienţă profesională Ţara în care a fost obţinută calificarea Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Pozitivă după perioada de adaptare (Sistemul General) Irlanda (IE) Pozitivă Sistemul General de recunoaştere (fără măsuri compensatorii) 2009 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Pozitivă după test de aptitudini (Sistemul General) UNIUNEA EUROPEANĂ 1 1 1 70 1 1 1 1 1 1 0 63 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 6 0 0 0 0 0 0 54 2 8 4 1 1 5 2 77 64 6 7 54 0 2 0 8 0 4 0 1 0 1 0 5 0 2 77 0 0 64 0 6 0 7 0 Anexa 3.6e. Membru al Landscape Institute / Member of the Landscape Institute (CMLI) • Decizii de recunoaştere Perioada 2008 2008 2009 2009 2009 2009 Ţara în care a fost Decizii luate de ţara gazdă obţinută calificarea Germania (DE) Irlanda (IE) Germania (DE) Pozitivă Sistemul General de recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Portugalia (PT) Germania (DE) Irlanda (IE) Ţara în care a fost obţinută calificarea Germania Pozitiv - Sistemul General de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) 6 Nr. 1 1 3 2 2 1 Deciziile Total Total Total luate de ţarapozitiv negativ neutru gazdă 6 6 0 0
 • 76 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Irlanda Portugalia Total toate ţările Total EU Total EFTA Fondul Social European POS DRU 2007-2013 2 2 10 10 0 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2 2 10 10 0 2 2 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anexa 3.7. Statistici privind recunoaşterea calificărilor în GERMANIA Landschafts-n. Gartenarchitect/Landscape designer/architect peisagist architect / • Decizii de recunoaştere 1999/00 1999/00 2001/02 2001/02 2001/02 Ţara în care a fost obţinută calificarea Franţa (FR) Grecia (EL) Austria (AT) Belgia (BE) Franţa (FR) 2001/02 Grecia (EL) 2001/02 2001/02 2003/04 2003/04 2003/04 2003/04 2005/06 2005/06 2007 Luxemburg (LU) Olanda (NL) Danemarca (DK) Italia (IT) Lituania (LT) Marea Britanie (UK) Pozitivă – Sistemul General Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Franţa (FR) Olanda (NL) Austria (AT) Perioada Pozitiv Sistemul Ţara în care a General de fost obţinută Recunoaştere calificarea (fără măsuri compensatorii) Austria Belgia Bulgaria 4 1 1 Decizia luată Nr. Examinare Examinare 1 1 1 1 2 Pozitivă – Sistemul General Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Negativă – Sistemul General Recunoaştere şi experienţă profesională Pozitivă – Sistemul General Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitivă după test de aptitudini (sistemul general) 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 Negativă – Pozitiv Sistemul După test Decizii General de luate de Total Total Total Recunoaştere Examinare aptitudini ţara pozitiv negativ neutru şi experienţă (sistemul gazdă profesională general) 4 1 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0
 • 77 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ Danemarca Franţa Grecia Italia Lituania Luxemburg Olanda Spania Elveţia Marea Britanie Total toate ţările Total EU Total EFTA Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1 1 1 2 2 1 1 1 4 2 1 1 2 2 1 1 1 3 0 1 1 2 2 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 3 1 1 1 19 1 1 2 23 20 1 2 18 1 1 0 1 0 2 0 22 1 19 1 1 0 2 0 Anexa 3.8. Statistici privind recunoaşterea calificărilor în PORTUGALIA Inginer silvic/ Engenheiro florestal • Decizii de recunoaştere Perioada 2005/06 Ţara în care a fost obţinută calificarea Spania Declaraţiile primite de ţara-gazdă Nr. Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) 1 Pozitivă – Sistemul General Deciziile Ţara în care a fost Total Total Automat de Recunoaştere (fără luate de ţaraTotal neutre obţinută calificarea pozitive negative măsuri compensatorii) gazdă Spania 1 1 1 0 0 Total toate ţările 1 1 1 0 0 Total EU 1 1 1 0 0 Total EFTA 0 0 0 0 0 Anexa 3.9. Statistici privind recunoaşterea calificărilor în CEHIA Anexa 3.9a. Odborný lesní hospodář /Forestry manager/Manager forestier • Decizii de recunoaştere
 • 78 UNIUNEA EUROPEANĂ Perioada 2005/06 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Ţara în care a fost obţinută calificarea Austria (AT) Ţara gazdă (calificarea obţinută în) Austria Total toate ţările Total EU Total EFTA Instrumente Structurale 2007 - 2013 Decizia luată Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitivă – Sistemul General Decizii luate Total Automat de Recunoaştere (fără de ţara gazdă pozitive măsuri compensatorii) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 Nr. 1 Total negative Total neutre 0 0 0 0 0 0 0 0 Anexa 3.9b. Zacházení s přípravky na ochranu rostlin při podnikatelské činnosti v zemědělství a lesním hospodářství /Handling of plant protection products in entrepreneurial activities in farming and forestry /Manipularea de produse de protecţie a plantelor în afaceri de agricultură şi silvicultură • Decizii de recunoaştere Perioada Ţara în care a fost obţinută calificarea 2007 Germania 2009 Germania 2011 Germania Ţara în care a fost obţinută calificarea Germania Total toate ţările Total EU Total EFTA Decizia luată Nr Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitivă – Sistemul General Automat de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) Pozitivă – Sistemul General de Recunoaştere (fără măsuri compensatorii) 11 11 11 0 4 1 6 Decizii luate Total Total Total de ţara gazdă pozitive negative neutre 11 11 11 0 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 • 79 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Anexa 3.9. Statistici privind recunoaşterea calificărilor în AUSTRIA Anexa 3.10a. Förster/Forest expert/Expert silvicultor • Decizii de recunoaştere Perioada 2001/02 Ţara în care a fost obţinută Decizii luate de ţara-gazdă calificarea Germania Pozitivă după test de aptitudini (sistemul general) Pozitiv Ţara în care a fost Deciziile luate de După testul de aptitudini obţinută calificarea ţara-gazdă (sistemul general) Germania 1 1 Total toate ţările 1 1 Total EU 1 1 Total EFTA 0 0 Total pozitiv Nr. 1 Total Total negativ neutru 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anexa 3.10b. Forstwirt/Forester/Inginer silvic • Decizii de recunoaştere Perioada 1999/00 2008 Ţara în care a fost obţinută Decizii luate de ţara-gazdă calificarea Germania Pozitivă după test de aptitudini (sistemul general) Germania Pozitivă după test de aptitudini (sistemul general) Pozitiv Ţara în care a fost După testul de aptitudini obţinută calificarea (sistemul general) Germania 3 Total toate ţările 3 Total EU 3 Total EFTA 0 Deciziile luate Total pozitiv de ţara-gazdă 3 3 3 0 3 3 3 0 Nr. 2 1 Total negativ Total neutru 0 0 0 0 0 0 0 0
 • 80 UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013