Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

807 views
581 views

Published on

GHID PRIVIND CERTIFICAREA COMPETENŢELOR
ŞI RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRII
PENTRU PROFESIA DE CONSULTANT FISCAL

Autor:
Dr. Irina Dumitriu

Iulie 2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
807
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Consultant fiscal - Irina Dumitriu - Economic-financiar

 1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Investeşte în oameni ! FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR SI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului: “Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr. POSDRU/93/3.3/S/53132 GHID PRIVIND CERTIFICAREA COMPETENŢELOR ŞI RECUNOAŞTEREA CALIFICĂRII PENTRU PROFESIA DE CONSULTANT FISCAL Autor: Dr. Irina Dumitriu Iulie 2013
 2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 CUPRINS Introducere...............................................................................................3 1. Situaţia reglementării în România şi în alte SM ale UE a profesiei de consultant fiscal................................................................6 2. Procedurile de certificare a competenţelor aplicate de AC din ţările în care profesia este reglementată............................24 3. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte SM ale UE pentru practicarea profesiei de consultant fiscal...................31 4. Exercitarea profesiei de consultant fiscal în UE.............................51 5. Concluzii.............................................................................................55 Bibliografie.............................................................................................58 Abrevieri.................................................................................................61 Link-uri utile..........................................................................................63 2
 3. 3. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 INTRODUCERE Ghidul privind certificarea competenţelor şi recunoaşterea calificării pentru profesia de consultant fiscal constituie unul din rezultatele proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” implementat de către Ministerul Educaţiei Naţionale (MEN) în parteneriat cu Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC) şi cu Institutul pentru Politici Sociale (IPS), co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 (POSDRU). În cadrul proiectului IMI PQ NET România au fost analizate, împreună cu autorităţile competente (AC) membre în Grupul de Lucru al proiectului, procedurile de certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor pentru fiecare profesie reglementată în parte şi, pe această bază, au fost dezvoltate scheme standard pentru procedura de certificare a competenţelor şi pentru procesul de recunoaştere a calificărilor corespunzătoare profesiilor reglementate. Rezultatul final al acestor activităţi îl constituie materialul „Termeni de referinţă standard orientativi pentru procedurile de validare şi certificare a competenţelor şi procesele de recunoaştere a calificărilor”, ce poate fi accesat la adresa................................................ .................................... 3
 4. 4. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Acest material cuprinde terminologia de bază (definiţiile termenilor utilizaţi şi în ghiduri) şi schemele de standardizare pentru procedurile de certificare a competenţelor şi pentru procesele de recunoaştere a calificărilor şi de aceea a stat la baza elaborării unui număr de 30 de ghiduri de certificare şi recunoaştere pentru diferite profesii reglementate, ghiduri menite să sprijine AC din România în eforturile lor de standardizare a acestor proceduri şi procese, prin informarea lor cu privire la practicile AC omoloage din alte state membre (SM) ale UE. Totodată, fiecare ghid în parte se adresează persoanelor care au dobândit calificări în domeniul respectiv de activitate în România şi doresc să practice profesia într-unul din SM ale UE prezentate în ghid. Analiza a fost realizată pentru România şi încă 8 SM ale UE ( Austria, Cehia, Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania), dar ghidul cuprinde şi unele informaţii cu caracter general, rezultate din cercetarea bazei de date cu profesiile reglementate din toate SM ale UE, ale Spaţiului Economic European (SEE) şi Confederaţia Helvetică, dezvoltate de Comisia Europeană (CE), Directia Generală pentru Piaţa Internă Unică (DG Internal Market) (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? newlang=en). Autorii ghidurilor au cercetat legislaţia europeană şi a statelor respective referitor la modul de dobândire a calificărilor, sistemul de educaţie şi formare profesională (EFP), tipuri de documente de certificare a competenţelor (diplome, certificate, atestate de competenţă, 4
 5. 5. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 titluri profesionale), reglementări privitoare la certificare a competenţelor şi recunoaştere a calificărilor, profesii reglementate conform Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. In cazul unora dintre SM ale UE analizate (Danemarca, Germania, Italia, Marea Britanie, Olanda şi Spania), au fost organizate vizite de studiu la care au participat reprezentanţii membrilor Reţelei IMI PQ NET Ro constituite în cadrul proiectului, precum şi experţi ai MEN şi ANC. In cadrul vizitelor s-au organizat întâlniri cu reprezentanţi ai AC la nivel naţional, dar şi AC care gestionează diverse profesii reglementate, ocazii cu care autorii ghidurilor au putut colecta mai multe informaţii concrete din sursă directă. In concluzie, realizarea ghidului privind certificarea competenţelor şi recunoaşterea calificării pentru profesia de consultant fiscal are ca scop: • sprijinirea Camerei Consultanţilor Fiscali din România (CCF) în eforturile de standardizare a procedurii de certificare/acordare a titlului profesional de consultant fiscal şi recunoaştere a calificării pentru această profesie reglementată pe care o gestionează, prin informarea ei cu privire la practicile din alte SM ale UE în care există şi este reglementată această profesie; • informarea tuturor persoanelor care au dobândit calificarea în consultanţă fiscală în România şi doresc să practice profesia respectivă într-unul din SM ale UE prezentate în ghid. 5
 6. 6. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 1. SITUAŢIA REGLEMENTĂRII ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN ALTE SM ALE UE A PROFESIEI DE CONSULTANT FISCAL Actualul cadru normativ european în domeniul recunoaşterii calificărilor profesionale dobândite în SM ale UE este format în principal din Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, dar şi dintr-o serie de directive sectoriale în cazul unor profesii care nu sunt acoperite sau sunt acoperite numai în anumite situaţii specifice de Directiva 2005/36/CE (cum ar fi, de exemplu, Directiva 2006/43/CE privind auditul statutar în cazul profesiei de auditor financiar, Directiva 2002/92/EC în cazul intermediarilor din asigurări sau Directivele 1977/249/CEE şi 1998/5/CE în cazul avocaţilor). Directiva 2005/36/CE instituie un sistem de recunoaştere a calificărilor profesionale pentru a contribui la flexibilizarea pieţei muncii în UE, pentru a continua liberalizarea în domeniul prestării de servicii (Directiva 2006/123/CE privind libera circulaţie a serviciilor), pentru a încuraja recunoaşterea automată a calificărilor şi a simplifica procedurile administrative. Această directivă se aplică tuturor cetăţenilor europeni care doresc să exercite o profesie reglementată, fie cu titlu independent, fie în calitate de salariat, într-un SM altul decât cel în care şi-au obţinut calificările profesionale şi face distincţia între „libertatea de a presta 6
 7. 7. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 servicii” şi „libertatea de stabilire” pe baza unor criterii, precum durata, frecvenţa, periodicitatea şi continuitatea prestării de servicii. Din punct de vedere al modului în care se poate face recunoaşterea calificărilor profesionale care intră sub incidenţa sa, Directiva 2005/36/CE reglementează următoarele sisteme de recunoaştere: • Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor atestate de experienţa profesională în anumite activităţi industriale, artizanale şi comerciale – activităţi enumerate în capitolul II, pentru care elementele luate în considerare la recunoaşterea experienţei profesionale sunt durata şi forma acesteia (cu titlu independent sau în calitate de salariat) şi formarea prealabilă (element care poate reduce durata experienţei profesionale necesare) dovedită printr-un certificat recunoscut de SM sau considerat valabil de un organism profesional competent, iar condiţiile de exercitare sunt menţionate în listele pentru diferite grupări de sectoare de activitate cuprinse în Anexa IV a Directivei; • Sistemul recunoaşterii automate a calificărilor pentru profesiile de medic, asistent medical, medic stomatolog, medic veterinar, moaşă, farmacist şi arhitect – profesii prevăzute în capitolul III, pentru care recunoaşterea automată a titlurilor de calificare se face pe baza coordonării condiţiilor minime de formare profesională, inclusiv durata minimă a 7
 8. 8. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 studiilor, titluri de calificare menţionate în anexele V şi VI ale Directivei; • Sistemul general de recunoaştere a calificărilor – sistem care se aplică profesiilor care nu sunt reglementate de norme specifice de recunoaştere şi anumitor situaţii în care titularul calificării profesionale nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în alte sisteme de recunoaştere, sistem care se bazează pe principiul recunoaşterii reciproce, fără a aduce atingere aplicării unor măsuri compensatorii în cazul în care există diferenţe semnificative între formarea dobândită de persoana în cauză şi formarea necesară în SM gazdă (stagii de adaptare de cel mult trei ani sau teste de aptitudini). Din punct de vedere al nivelului calificărilor supuse sistemului general de recunoaştere, Directiva 2005/36/CE distinge 5 niveluri de calificări profesionale: • atestat de competenţă eliberat de o autoritate competentă din SM de origine, care certifică fie că titularul a dobândit cunoştinţele generale corespunzătoare unei formări la nivel de învăţământ secundar sau liceal, fie că a urmat cursuri de formare profesională care nu fac obiectul unui certificat sau al unei diplome, fie că a trecut un examen special fără formare prealabilă, fie că are o experienţă profesională de trei ani; 8
 9. 9. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 certificat care corespunde unui ciclu de studii liceale tehnice sau profesionale, sau cu caracter general, completat de o formare profesională; • diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal cu o durată de cel puţin un an sau a unor cursuri de formare care pregătesc pentru un nivel comparabil de responsabilităţi şi funcţii; • diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin trei ani şi de cel mult patru ani; • diplomă care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de cel puţin patru ani. Profesia de consultant fiscal intră sub incidenţa sistemului general de recunoaştere a calificărilor, la nivel de calificare care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de 3-4 ani sau de cel puţin patru ani. Ca şi în cazul tuturor celorlalte directive europene, toate SM ale UE au fost obligate să se conformeze Directivei 2005/36/CE prin transpunerea acesteia în legislatia naţională. De aceea, informaţiile relevante cu privire la procedura şi regulile proceselor de recunoaştere valabile în fiecare SM sunt cuprinse în legislatia naţională prin care s-a transpus Directiva 2005/36/CE şi pot fi obţinute de la Punctele Naţionale de Contact 9
 10. 10. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 (National Contact Points) pentru recunoaşterea calificărilor, pe care toate SM au avut obligaţia de a le înfiinţa (acestea sunt listate la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/national_conta ct_points_en.htm). Alte directive europene cu relevanţă în activitatea de consultanţă fiscală sunt: Directiva Serviciilor 2006/123/CE, Directiva 2005/60/CE privind măsurile de combatere a spălării banilor, Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor şi Directiva 2000/31/CE privind comerţul electronic. Confederaţia Fiscală Europeană (Confédération Fiscale Européenne – CFE) dă următoarea definiţie consultantului fiscal: “persoana care are dreptul, în conformitate cu legislaţia ţării sale, să desfăşoare, ca principala sa activitate, întreaga gamă de activităţi de consiliere fiscală pentru clienţii săi, atât persoane juridice, cât şi persoane fizice. Acestea includ în special acordarea de consultanţă în probleme fiscale (ex. planificarea fiscală), depunerea declaraţiilor fiscale şi executarea altor obligaţii de conformitate şi reprezentarea clientului în faţa autorităţilor fiscale (ex. în cadrul unui audit fiscal sau al unei proceduri de plângere) şi, în unele ţări, reprezentarea legală în faţa instanţelor fiscale”.1 1 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook for Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p.1 10
 11. 11. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), activitatea de consultanţă fiscală face parte din aceeaşi grupă de activităţi economice ca şi contabilitatea şi auditul financiar (grupa 692 – Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal), grupă care, împreună cu grupa 691 - Activităţi juridice, formează Diviziunea 69 – Activităţi juridice şi de contabilitate. Facem această menţiune, deoarece consultantul fiscal este o profesie distinctă într-un număr relativ redus de SM ale UE şi SEE, iar activitatea de consultanţă fiscală, precum şi cea de reprezentare a clienţilor în faţa autorităţilor fiscale constituie activităţi rezervate, în mod exclusiv sau non-exclusiv/partajat, altor profesii ce se încadrează în Divizia 69 din CAEN, adică unor profesii contabile sau/şi juridice. In sistemul IMI – platforma electronică de schimb de informaţii între AC din SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică - în vederea recunoaşterii reciproce a calificărilor profesionale, în baza de date cu profesiile reglementate înregistrate de către toate aceste state, denumirea generică a profesiei reglementate este Tax advisor/accountant (consultant fiscal/contabil), ceeace reflectă încă o dată cele menţionate mai sus, deoarece din cele 21 de ţări care au înregistrat 35 de profesii reglementate la această rubrică, numai 11 ţări au profesie distinctă şi reglementată de consultant fiscal, iar Marea Britanie are titlul de consultant fiscal „chartered” protejat, fără ca profesia să aibă activităţi rezervate (cu alte cuvinte, ea poate fi practicată şi fără dobândirea şi utilizarea titlului profesional protejat). 11
 12. 12. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In tabelul 1.1. este redată situaţia acestei profesii din perspectiva Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. Tabelul 1.1 Profesiile din domeniul consultanţei fiscale înscrise de SM ale UE, SEE şi Elveţia în sistemul IMI SM ROMANIA AUSTRIA BELGIA CEHIA GERMANIA GRECIA UNGARIA Denumirea profesiei în SM/engleză Consultant fiscal/Tax consultant Camera Consultanţilor Fiscali din România www.cameraconsultantilorfiscali.ro Kammer der Wirtschaftstreuhänder Steuerberater /tax (KWT)/ Camera Contabililor Publici adviser www.kwt.or.at Institut des experts-comptables et des Conseil fiscal/ conseils fiscaux/Institutul Experţilor belastingconsulent/ contabili şi consultanţilor fiscali Tax adviser www.iec-iab.be Czech Chamber of Tax Advisers/Camera Danovy poradce/ Cehă a Consultanţilor Fiscali Tax adviser www.kdpcr.cz Bundessteuerberaterkammer (BStBK) / Steuerberater Camera Federală a Consultanţilor Fiscali /tax adviser www.bstbk.de Ihdikos forotechnikou grafiou/ Tax consulting office specialist Adótanácsadó /Tax adviser Tax consultant IRLANDA MAREA BRITANIE Denumirea AC Chartered Tax Adviser The Hellenic Federation of Selfemployed Tax Consultants (P.O.F.E.E.)/ Federaţia Helenică a Consultanţilor Fiscali Independenţi www.pofee.gr Nivel de calificare PSM-Diploma de nivel post-secundar (mai mult de 4 ani ), Art.11 e PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d DSE-Diploma de nivel post-secundar, incl.Anexa II (ex.92/51, Anexa C,D), Art.11 c PS4 - Diploma de nivel post-secundar (exact 4 ani), Art.11 e Institute of Taxation in Ireland/ Institutul PS3 - Diploma de nivel Fiscalităţii din Irlanda post-secundar (3-4ani) , www.taxireland.ie Art. 11 d The Chartered Institute of Taxation/ PS3 - Diploma de nivel Institutul Chartered al Fiscalităţii post-secundar (3-4ani) , www.tax.org.uk Art. 11 d 12
 13. 13. UNIUNEA EUROPEANĂ SM POLONIA SLOVACIA ELVETIA GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Denumirea profesiei în SM/engleză Doradca podatkowy/Tax adviser Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Denumirea AC Krajowa Rada Doradców Podatkowych/ PS3 - Diploma de nivel Consiliul Naţional al Consultanţilor post-secundar (3-4ani) , Fiscali Art. 11 d www.krdp.pl Daňový Slovenská komora daňových poradcov / poradca/Tax Camera Slovacă a Consultanţilor Fiscali adviser www.skdp.sk Asistent daňového poradcu/assistant tax adviser Conseiller fiscal/ Steuerberater/ Tax adviser Nivel de calificare Chambre Fiduciaire/ TreuhandKammer/Camera Fiduciară PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d PS3 - Diploma de nivel post-secundar (3-4ani) , Art. 11 d Neprecizat Sursa: prelucrare făcută de autor cu informaţii din sistemul IMI, aria legislativă a calificărilor profesionale http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=profession&id_profession=2100 (la 30.04.2013) şi lista membrilor CFE, la https://www.cfe-eutax.org/members De fapt, în privinţa reglementării serviciilor de consultanţă fiscală se întâlnesc variate situaţii în rândul SM ale UE2, în condiţiile în care nu există nicio legislaţie europeană care să prevadă armonizarea în acest domeniu de activitate. 2 DG Internal Market and Services, CSES - Study to provide an Inventory of Reserves of Activities linked to professional qualifications requirements in 13 EU Member States & assessing their economic impact –Final Report, January 2012 13
 14. 14. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 De exemplu, în Franţa, de la fuziunea profesiilor de avocat şi consilier juridic şi fiscal din 1992, avocaţii au dobândit monopol asupra consultanţei juridice care include şi consultanţa în domeniul fiscal, pe când contabilii francezi au dreptul să furnizeze un asemenea serviciu doar ca unul adiacent prestării serviciilor de contabilitate. In schimb, în Portugalia, contabilii sunt cei care pot oferi şi serviciile de consultanţă fiscală. In Germania, consultanţa fiscală poate fi acordată în mod legal de patru profesii: Rechtsanwalt (avocat), Steuerberater (consultant fiscal), Vereidigter Buchprüfer (auditor autorizat) şi Wirtschaftsprüfe (auditor public), dar reprezentarea clienţilor în faţa administraţiei fiscale este rezervată exclusiv consultanţilor fiscali (Steuerberater). In Spania, Italia şi Olanda, avocaţii (Procurador şi Abogado în Spania, Avvocato în Italia, Advocaat în Olanda) au rezervată activitatea de reprezentare în faţa autorităţilor administrative inclusiv pe aspecte fiscale (rezervare non-exclusivă în Italia şi Spania şi rezervare exclusivă în Olanda), dar nu şi activitatea de consultanţă fiscală. In Polonia, deşi există profesia distinctă de consultant fiscal (Doradca Podatkowy), consultanţa fiscală poate fi acordată şi de către auditorii financiari. In Republica Cehă, profesia de consultant fiscal are rezervat exclusiv serviciul de consultanţă în domeniul fiscal. In Marea Britanie, atât contabilii, cât şi avocaţii pot acorda consultanţă fiscală fără ca niciuna din cele două profesii să aibă rezervată această activitate. 14
 15. 15. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In Grecia, consultanţa fiscală este o activitate rezervată avocaţilor şi contabililor. Pe de altă parte, în general, nu există restricţia ca un consultant fiscal să nu poată practica şi alte activităţi în baza altor calificări profesionale pe care le-ar fi dobândit (în Belgia există o astfel de restricţie, consultanţii fiscali neavând dreptul să fie şi avocaţi, auditori sau contabili), drept care, mai ales în ţările în care nu este o profesie reglementată distinct sau în care o calificare se dobândeste peste altă calificare (ex., în Marea Britanie mulţi consultanţi fiscali au dobândit mai întâi calificarea de contabili, iar în Germania mulţi auditori au calificarea anterioară în consultanţă fiscală), apar multe suprapuneri de activităţi prestate între consultanţii fiscali, contabili, auditori sau/şi jurişti. Confederaţia Fiscală Europeană (CFE) reprezintă o asociaţie profesională în cadrul căreia cca. 180 de mii de profesionişti în fiscalitate, membri ai organizaţiilor care au aderat la CFE, au acceptat voluntar cerinţe de calificare şi principii de etică profesională consistente şi similare, în conformitate cu Orientările CFE cu privire la standardele profesionale (CFE Guidelines on professional standards). CFE face o clasificare a regimului de reglementare a profesiei pe baza situaţiilor întâlnite în cele 25 de ţări europene (21 SM ale UE, Elveţia, Croaţia, Rusia şi Ucraina) din care provin cele 33 de organizaţii naţionale (30 membre şi 3 cu statut de observatori) – organizaţii care sunt fie AC pentru profesia de consultant fiscal (în ţări în care această profesie este 15
 16. 16. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 reglementată în mod distinct), fie AC pentru alte profesii reglementate care au rezervate activităţile de consultanţă fiscală, fie asociaţii profesionale cu aderare voluntară, fie institute de formare în domeniul fiscalităţii. Astfel, CFE grupează diversele variante de reglementare a acestui domeniu de activitate în cinci modele de reglementare3: • reglementare ca avocaţi sau contabili (Franţa, Portugalia) – consultanţa fiscală este reglementată în cadrul profesiilor juridice sau contabile şi cei ce exercită această activitate sunt în mod obligatoriu membri ai asociaţiilor profesionale care sunt desemnate ca AC pentru aceste profesii; • reglementarea consultanţei fiscale ca profesie distinctă (Austria, Croaţia, Cehia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia) – consultanţa fiscală necesită o calificare specifică şi cei ce exercită activităţile de consultanţă fiscală sunt în mod obligatoriu membri ai organizatiilor profesionale care gestionează profesia reglementată de consultant fiscal; • reglementarea titlului de consultant fiscal (Belgia, România) – numai utilizarea titlului profesional de consultant fiscal necesită o calificare specifică şi apartenenţa la un organism profesional, dar nu şi exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală; 3 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p.4 - 5 16
 17. 17. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 acceptarea voluntară a cerinţelor de calificare (Elveţia, Irlanda, Letonia, Marea Britanie, Olanda, Rusia, Spania) – nu există o cerinţă legală a unei anumite calificări pentru exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală sau pentru utilizarea titlului profesional de consultant fiscal, iar aderarea la o asociaţie profesională este voluntară; • lipsa oricărei reglementări (Finlanda, Italia, Luxemburg, Malta, Ucraina) – nu este prevăzută nicio calificare specială pentru acordarea de consultanţă fiscală, iar asociaţiile profesionale cu membri ce aderă pe bază de voluntariat nu impun nicio calificare specială, persoanele care oferă consultanţă fiscală fiind de obicei membri ai altor profesii reglementate, precum cele contabile sau juridice. CFE remarcă faptul că Finlanda şi Rusia sunt singurele ţări europene în care nici profesia de consultant fiscal, nici profesiile contabile şi nici profesia de avocat (în materie de fiscalitate) nu sunt reglementate. Fiind de acord cu o asemenea clasificare pe modele de reglementare, trebuie să consemnăm totuşi faptul că România nu este încadrată corect, alături de Belgia, în grupa ţărilor în care numai titlul de consultant fiscal este reglementat, deoarece legislaţia naţională specifică nu permite exercitarea activităţilor de consultanţă fiscală altor profesionişti decât celor care deţin titlul de consultant fiscal şi sunt membri ai Camerei 17
 18. 18. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Consultanţilor Fiscali din România (de altfel, şi în fişele pe ţări din manualul CFE, în cazul Begiei figurează că serviciile specifice consultanţei fiscale pot fi furnizate de oricine – p. 102, pe când în cazul României, aceleaşi servicii figurează ca activităţi rezervate – p.248). Considerăm că, în mod corect, România se încadrează în grupa ţărilor în care consultanţa fiscală este reglementată ca profesie distinctă, alături de Austria, Croaţia, Cehia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacia), după cum reiese şi din cele prezentate în continuare în acest ghid. Analiza comparativă a cadrului de reglementare a profesiei de consultant fiscal în România şi cele 3 SM ale UE din cele 8 analizate în care profesia este reglementată este sintetizată în tabelul 1.2. Marea Britanie este un caz aparte care nu poate fi inclus într-un tabel sintetic, căci profesia nu este reglementată în sensul accesului la practicare, ci doar titlul este protejat prin acordarea acestuia de către un institut de prestigiu internaţional, ai cărui absolvenţi din toată lumea devin membri ai institutului şi acceptă voluntar standardele şi deontologia profesionale impuse de acesta. 18
 19. 19. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Tabelul 1.2 Cadrul de reglementare a profesiei de consultant fiscal în 4 SM ale UE SM Titlul protejat ROMANIA Consultant fiscal AUSTRIA Steuerberater CEHIA Danovy poradce GERMANIA Steuerberater Zakon c. 523/1992 o danovem poradenstvi a Komore danovych poradcu CR/ Act No. 523/1992 Coll. on tax consultancy services and Chamber of Tax Steuerberatungsges Advisers of the Czech etz/ Act on Tax Republic (Legea Advice (Legea 523/1992 privind Consultanţei Wirtschaftstreuhandberufsg consultanţa fiscală şi fiscale) esetz – WTBG (Statutul de Camera Steurberater – practică profesională a Consultanţilor Fiscali Vergutungsverordn contabililor publici) din Republica Cehă) ung/ Regulation on Rechtlinie des Vorstandes Stanovy KDP CR/ Tax Advisers’ Ordonanţa nr.71/2001 der Kammer der Statutes of the Remuneration Legislaţia privind organizarea şi Wirtschaftstreuhänder uber Chamber of Tax (Regulamentul specifică SM exercitarea activităţii die Ausubung der Advisers of the Czech privind remuneraţia de consultanţă fiscală Wirtschaftstreuhandberufe, Republic (Statutul consultanţilor Wirtschaftstreuhandberufs Camerei fiscali) – Ausubungsrichtlinie – Consultanţilor Fiscali Berufsordnung/ WT-Arl (Directiva privind din Republica Cehă) Professional practicarea profesiilor de Disciplinarni rad Statutes of Tax contabilitate publică) KDP CR/ Advisers (Statutul Disciplinary Code profesional al (Codul de disciplină consultanţilor al CCF din Rep. fiscali) Cehă) Eticky kodex KDP CR/ Code of Ethics (Codul de etică al CCF din Rep. Cehă) 19
 20. 20. UNIUNEA EUROPEANĂ SM Activităţi rezervate Autorizări incluse GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 ROMANIA AUSTRIA CEHIA GERMANIA Consultanţă în Consultanţă în fiscalitatea Consultanţă în fiscalitatea naţională Consultanţă în naţională şi fiscalitatea din fiscalitatea şi fiscalitatea din alte fiscalitatea naţională alte ţări naţională şi ţări şi fiscalitatea din alte Realizarea declaraţiilor fiscalitatea din alte Asistenţă în ţări fiscale ţări completarea şi Realizarea Reprezentarea clienţilor în Realizarea certificarea declaraţiilor fiscale faţa autorităţilor şi declaraţiilor fiscale declaraţiilor fiscale Reprezentarea instanţelor fiscale Reprezentarea Reprezentarea clienţilor în faţa Reprezentarea clienţilor in clienţilor în faţa clienţilor în faţa autorităţilor şi instanţele penale în materie autorităţilor şi autorităţilor fiscale instanţelor fiscale fiscală instanţelor fiscală Realizarea de (instanţe Reprezentarea clienţilor la Reprezentarea expertize la solicitarea administrative) Curtea Supremă clienţilor în organelor Reprezentarea Administrativă instanţele penale în judecătoreşti, de clienţilor în instanţele (Verwaltungsgerichtshof), materie fiscală cercetare penală, penale în materie DAR NU şi la Curtea Reprezentarea organelor fiscale sau fiscală Constituţională clienţilor la Curtea altor părţi interesate (Verfassungsgerichtshof) Supremă în materie fiscală Legea nr. 149/2013, Servicii de contabilitate Servicii de Servicii de publicată în MO nr. Servicii în domeniul contabilitate contabilitate 257 din 9 mai 2013, pensiilor Servicii în domeniul Servicii în aduce completări Servicii privind asigurările pensiilor domeniul pensiilor actelor normative care sociale Servicii privind Servicii privind reglementează Reprezentarea clienţilor în asigurările sociale asigurările sociale activităţile de faţa administraţiei Reprezentarea Reprezentarea expertiză fiscală, de asigurărilor sociale clienţilor în faţa clienţilor în faţa evaluare a bunurilor, Consultanţă în management administraţiei administraţiei de audit financiar, de pe probleme economice asigurărilor sociale asigurărilor sociale consultanţă fiscală şi Consultanţă privind Activităţi rezervate Consultanţă în de practician în legislaţia muncii numai în partajate cu profesia management pe insolvenţă. Legea contextul contabilităţii de avocat : probleme prevede: salariilor realizate pentru acordarea de asistenţă economice şi de Consultanţii clienţi juridică şi consultanţă resurse umane fiscali pot efectua Consultanţă în insolvenţă şi economică în Consultanţă activităţile de faliment probleme de juridică nelegată de expertiză contabilă şi Arbitraj fiscalitate şi alte fiscaliate numai ca audit financiar numai Audit voluntar pentru obligaţii financiare, activitate auxiliară după dobândirea, în firme, DAR NU statutar precum şi în probleme celei de consultanţă condiţiile legii, a direct legate de fiscală calităţii de expert impozite, Redactare şi contabil sau auditor consultanţă în negociere de financiar, după caz, şi insolvenţă şi faliment contracte pentru înscrierea ca membri clienţi numai ca în organizaţiile care activitate auxiliară coordonează celei de consultanţă profesiile liberale fiscală respective Arbitraj (permis 20
 21. 21. UNIUNEA EUROPEANĂ SM GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU ROMANIA Fondul Social European POS DRU 2007-2013 AUSTRIA Instrumente Structurale 2007 - 2013 CEHIA GERMANIA oricui) AC Kammer der Camera Wirtschaftstreuhänder Consultanţilor Fiscali (KWT)/ Camera din România (CCF) Contabililor Publici Supravegher e Bundessteuerberate rkammer (BStBK) / Komora Danovych Camera Federală a Poradcu CR/ Consultanţilor Chamber of Tax Fiscali, prin cele 21 Advisers of the Czech de camere Republic (Camera regionale (de land) Consultanţilor Fiscali ale consultanţilor din Republica Cehă) fiscali DA DA, la Kammer der Wirtschaftstreuhänder Obligaţie de DA, la Camera (KWT)/ Camera înregistrare Consultanţilor Fiscali Contabililor Publici în registru din România (CCF) (la care sunt înscrişi şi contabilii şi auditorii financiari) DA DA, la Komora Danovych Poradcu CR (KDP)/ Camera Consultanţilor Fiscali din Republica Cehă DA, la Steurberater Kammer de land (la o Cameră regională a Consultanţilor Fiscali) Din 2013, taxa anuală: 286 Euro 1410 lei (cca. 320 Taxa anuală: 0,43% din Contribuţia anuală de Costul Euro) – membri activi veniturile din consultanţa CZK 4.000 (cca. 160 Cca. 150 Euro înregistrării 1170 lei (cca.265 fiscală, dar nu mai puţin de Euro) Euro) – membri 250 Euro inactivi Asigurare DA, fără limită profesională minimă a asigurării DA, în sumă minimă de 72.673 Euro DA, fără limită minimă a asigurării DA, în sumă minimă de 250.000 Euro 21
 22. 22. GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU UNIUNEA EUROPEANĂ SM ROMANIA Adresă profesională/ DA, în România sediu de practicare Fondul Social European POS DRU 2007-2013 AUSTRIA DA, în UE sau SEE Instrumente Structurale 2007 - 2013 CEHIA GERMANIA DA, în orice ţară Sursa: prelucrare facută de autor din fişele pe ţările respective din CFE, IBFDThe European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013 şi FEE - Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession across 30 European countries, martie 2012, precum şi informaţii actualizate de la CCF din România In Marea Britanie nu există un singur titlu profesional pentru specialiştii în fiscalitate. Titlul cel mai uzitat este „tax adviser” (consultant fiscal), dar unii utilizează titlul de „tax accountant” (contabil fiscal) sau pur şi simplu titlul unei profesii care nu implică o calificare în fiscalitate, cum ar fi „solicitor” (avocat) sau „chartered accountant” (contabil certificat). Deoarece profesia nu este reglementată prin lege şi nu există obligativitatea de aderare la vreo asociaţie profesională, Marea Britanie a înregistrat în sistemul IMI această profesie numai pe considerentul că cele două asociaţii profesionale care impun membrilor lor propriile reglementări sunt de fapt institute de formare profesională de prestigiu internaţional şi calificarea obţinută în cadrul lor este recunoscută de multe autorităţi competente din alte ţări: the Chartered Institute of Taxation (CIOT) şi Facultatea de Fiscalitate (Tax Faculty) din cadrul institutului Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW). 22
 23. 23. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Nefiind o profesie reglementată prin lege, persoanele care oferă servicii de consultanţă fiscală nu au obligaţia să se înregistreze în vreun registru, însă firmele care oferă servicii în domeniul fiscal au obligaţia să se înregistreze la o instituţie cu rol de supraveghere în combaterea spălării banilor. Organismele profesionale precum CIOT sunt investite cu rol de supraveghere în combaterea spălării banilor, de aceea membrii CIOT nu trebuie să se mai înregistreze în altă parte, în schimb consultanţii fiscali care nu sunt membri CIOT au obligaţia de a se înregistra la administraţia fiscală. In plus, în Marea Britanie există calificarea de agent fiscal, care reprezintă clienţii în faţa autorităţilor fiscale şi depun declaraţiile fiscale (majoritatea consultanţilor fiscali sunt şi agenţi fiscali, dar nu toţi agenţii fiscali sunt şi consultanţi fiscali). De aceea, orice consultant fiscal care joacă şi rol de agent fiscal pentru clienţii săi trebuie să se înregistreze la administraţia fiscală. Inregistrarea este gratuită şi nu presupune o aprobare, ci este facută numai pentru ca administraţia fiscală să monitorizeze activitatea agenţilor fiscali. In privinţa asigurării profesionale, nu există o obligaţie legală, dar CIOT impune membrilor săi să aibă asigurare profesională pentru ei şi firmele lor, nivelul minim fiind însă cu titlu de recomandare. 23
 24. 24. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 2. PROCEDURILE DE CERTIFICARE A COMPETENŢELOR APLICATE DE AC DIN ŢĂRILE ANALIZATE ÎN CARE PROFESIA ESTE REGLEMENTATĂ O analiză comparativă sintetică a procedurilor de certificare a competenţelor/acordare a titlului profesional de consultant fiscal în SM ale UE analizate în care profesia este reglementată este prezentată în tabelul 2.1. Tabelul 2.1 Cerinţe privind calificarea în SM în care profesia este reglementată SM Austria Formare Diplomă iniţială universitară sau obligatorie echivalentă în contabilitate (naţională şi internaţională), legislatie fiscală naţională şi internaţională, drept, economie (sau 5 ani de experienţă în munca de contabil de gestiune) + 3 ani formare profesională (stagiatură) în consultanţă fiscală Cehia Diplomă universitară de licenţă (min. 3 ani ), DAR NU cerinţe de experienţă practică Germania Ruta academică: diplomă de studii universitare de 4 ani economice sau juridice + 2 ani formare practică sau ciclu univesitar mai scurt + 3 ani formare practică Ruta non-academică: formare profesională într-o profesie comercială sau educaţie echivalentă + 10 ani experienţă practică în fiscalitate (7 ani pt cei calificaţi ca şi contabili de gestiune certificaţi sau cei ce au fost funcţionari fiscali sau au lucrat pe o poziţie comparabilă în administraţia fiscală) România Diplomă de licenţă în învăţământ superior economic + 5 ani de experienţă practică în finanţe şi contabilitate, indiferent in ce ţară, cu condiţia ca aceasta să fie relevantă pt activitatea viitoare în România 24
 25. 25. UNIUNEA EUROPEANĂ Implicare a AC în formarea iniţială Examinare GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Instrumente Structurale 2007 - 2013 Camerele regionale oferă formare în specializări în legislaţie fiscală internaţională şi taxe vamale şi de consum (Fachberater) DA, prin Akademie der Wirtschaftstreuhänder (Academia Contabililor Certificaţi şi a Consultanţilor Fiscali) care are specializări precum: “Zertifizierter Finanzstrafrechtsexpe rte” (expert certificat în drept fiscal penal), MBA profesional “Managementul contabilităţii fiscale” Da Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Da Da, prin protocoalele de colaborare în dezvoltarea şi furnizarea de programe de master în fiscalitate încheiate cu Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea Titu Maiorescu şi ASE Da, cu excepţia Da foştilor judecători De regulă examen fiscali, foşti înalţi scris – test grilă funcţionari publici, Examen sub formă de profesori în fiscalitate interviu: academicienii, profesorii şi conferenţiarii universitari, doctorii în economie, doctorii docenţi, specialitatea finanţe-contabilitate, membrii şi specialiştii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci din Parlamentul României, care verifică şi analizează actele normative din domeniul fiscal, absolvenţii cu media generală min. 8 ai unui program de perfecţionare, de min. 100 ore, pentru ocupaţia de consultant fiscal, cod COR 241129 (pentru care CCF a elaborat standard ocupational) sau ai unui program de master acreditat, 25
 26. 26. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 organizat de CCF în parteneriat cu instituţii de învăţământ superior cu profil economic Admitere şi înregistrare în registru Formare continuă/ dezvoltare profesională Da Da Da Da DA, obligatorie prin DA, obligatorie DA, prin Akademie NU este obligatorie, dar lege, dar consultanţii Min. 30 ore/an pt. der fiscali decid numărul consultanţii fiscali Wirtschaftstreuhänder Camera de ore şi furnizorul de activi, min. 15 şi FPC la alţi furnizori Consultanţilor Fiscali din Rep. FPC la care urmează ore/an pentru cei care îndeplinesc Cehă oferă FPC, cursurile standardele cerute inactivi 120 ore în 3 ani, dar iar membrii care se Camerele regionale, CCF publică un înscriu sunt asociaţiile min.30 ore/an program anual de obligaţi să urmeze profesionale şi alţi FPC cu subiectele programul furnizori de FPC relevante Consultanţii fiscali oferă cursuri pt De regulă, FPC pot urma programe consultanţii fiscali este oferit de CCF, de FPC oferite şi DStV (Asociaţia dar sunt acceptate de alţi furnizori, cu Germană a şi unele programe condiţia ca aceştia Consultanţilor Fiscali) oferite de firme, de să îndeplinească oferă specializări în 8 autorităţile fiscale standardele cerute domenii (ex. pentru funcţionarii administrarea publici sau restructurării şi programele legate insolvenţei) de fiscalitate oferite de Camera Auditorilor Financiari sunt echivalate prin protocol de colaborare Sursa: prelucrare facută de autor din fişele pe ţările respective din CFE, IBFDThe European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013 şi FEE - Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession across 30 European countries, martie 2012 26
 27. 27. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Din nou cazul Marii Britanii este aparte. Deşi acest SM a înscris în sistemul IMI, deci în baza de date cu profesii reglementate, titlul de „Chartered tax adviser” şi în calitate de AC, Institutul Chartered Institute of Taxation – CIOT (tabelul 1.1), profesia nu este reglementată în sensul Directivei 2005/36/CE, ceeace înseamnă că nu există o calificare impusă prin lege pentru a avea dreptul de exercitare a profesiei pe piaţă şi nici pentru utilizarea vreunui titlu profesional. Dar atât CIOT, cât şi ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) impun cerinţe de calificare membrilor lor, calificări pe care cele două institute le oferă de altfel pe piaţa internaţională. Astfel, în cazul CIOT, nu există o calificare academică iniţială impusă, dar ca o condiţie de eligibilitate pentru încrierea la examinarea efectuată de institut, candidatul trebuie să aibă deja o altă calificare profesională recunoscută (de exemplu, calificare ACA – chartered accountant, calificare ACCA – chartered certified accountant, calificare ATT – taxation technician). In plus, candidatul trebuie să dovedească o experienţă profesională recentă de minimum 3 ani, indiferent în ce ţară de pe glob a dobândit-o. Apoi calificarea CIOT se dobândeste prin absolvirea unui examen organizat de CIOT. Conform datelor culese în sondajul efectuat de CFE în perioada mai – decembrie 2012 4, taxa de înregistrare la examinare este de 200 lire sterline şi participarea la 4 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p. 300 27
 28. 28. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 examene se taxează cu 610 lire sterline (în total cca. 1.000 Euro). Calificarea astfel dobândită este valabilă pentru tot restul vieţii. De asemenea, CIOT impune membrilor săi formare profesională continuă/dezvoltare profesională – minimum 90 de ore/an, din care cel puţin 20 ore de pregătire practică – fără ca institutul să ofere FPC. Membrii CIOT sunt liberi să opteze pentru oricare furnizor care îndeplineşte standarde cerute de CIOT. In mod similar, calificarea în cadrul ICAEW se obţine prin trecerea cu succes a unui set de 15 module de examinare, fiecare modul incluzând şi un element de etică profesională. Calificarea profesională ICAEW este de nivel echivalent cu cel de diplomă de masterat. Nu se impune o anumită calificare academică anterioară, dar există condiţia de 300 sau 450 de zile de experienţă practică. Si ICAEW impune membrilor săi să urmeze programe de formare profesională continuă/dezvoltare profesională şi să confirme în fiecare an că au participat la astfel de programe (fără o cerinţă de număr minim de ore). Dintre celelalte SM ale UE analizate în care profesia de consultant fiscal nu este reglementată, în Olanda şi în Spania asociaţiile profesionale, la care consultanţii fiscali aderă voluntar, au cerinţe de nivel de calificare ca o condiţie de aderare la asociaţie. 28
 29. 29. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In Olanda, denumirea cea mai uzitată pentru profesia de consultant fiscal este Belastingadviseur, iar cele două asociaţii profesionale sunt NOB – Nederlandse Orde van Belastingadviseur (Ordinul Olandez al Consultanţilor Fiscali) şi RB – Register Belastingadviseur (Registrul Consultanţilor Fiscali), care au ca membri voluntari cca. jumătate din cifra estimată de 18.000 de practicieni în consultanţă fiscală. Diferenţa, din punct de vedere al nivelului de calificare, între membrii celor două organisme profesionale este că NOB admite ca membri numai absolvenţii de învăţământ superior, pe când RB admite ca membri şi deţinătorii unor calificări de nivel preuniversitar. Condiţiile de admitere ca membru al NOB sunt: diploma de master care certifică 4 ani de formare în legislaţie fiscală sau economie fiscală şi absolvirea unui curs postuniversitar de 3 ani organizat chiar de NOB. O altă condiţie de admitere este dovada unei experienţe practice de 3 ani în consultanţă fiscală, dobândită oriunde în lume după absolvirea masteratului, atâta timp cât Comitetul de Admitere NOB apreciază că aceasta este relevantă pentru viitoarea activitate în Olanda, sau care poate fi dobândită simultan cu parcurgerea cursului postuniversitar la NOB. Atât membrii NOB, cât şi membrii RB sunt obligaţi să-şi actualizeze cunoştinţele profesionale, în cazul RB existând obligativitatea ca membrii să demonstreze efectuarea a minimum 40 de ore/an de FPC. NOB nu impune un număr minim de ore, iar în ciuda faptului că 29
 30. 30. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 organismul însuşi oferă FPC, membrii NOB pot efectua FPC la alţi furnizori care însă îndeplinesc standardele cerute de NOB. Unii consultanţi fiscali utilizează titluri de specializare, precum „VAT expert” (expert TVA), „tax assurance provider” (furnizor de asigurare fiscală) sau „specialised in customs matters” (specializat în probleme vamale), dar ele nu sunt acordate de vreo instituţie/organizaţie. In Spania, denumirea profesiei este Asesor Fiscal, iar cele două asociaţii profesionale (care au împreună cca. 6550 de membri) sunt AEDAF – Asociacion Espanola de Asesores Fiscales (Asociaţia Spaniolă a Consultanţilor Fiscali) şi REAF – Registro de Economistas de Asesores Fiscales (Registrul Economiştilor şi Consultanţilor Fiscali). Admiterea ca membru voluntar la AEDAF nu presupune nici examen, nici o cerinţă de experienţă practică anterioară, dar candidaţii trebuie să aibă o calificare de nivel universitar (majoritatea deţin o diplomă de licenţă în drept, economie sau administrarea afacerilor, dar orice alt ă diplomă de licenţă poate fi acceptată). In schimb, nici una din cele două asociaţii nu impune formare profesională continuă membrilor săi. 30
 31. 31. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 3. PROCESELE DE RECUNOAŞTERE A CALIFICĂRILOR DOBÂNDITE ÎN ALTE SM ALE UE PENTRU PRACTICAREA PROFESIEI DE CONSULTANT FISCAL Statisticile din sistemul IMI, făcute pe baza datelor despre mobilitatea profesioniştilor pe cele două modalităţi de prestare (prin stabilire/exercitare cu caracter permanent a profesiei lor în alt SM al UE, SEE şi Elveţia sau prestare temporară) şi pe fiecare categorie generică de profesii în parte, în conformitate cu cele 842 de categorii generice înregistrate în baza de date până în prezent, sunt relative în cazul consultanţilor fiscali, căci, pe de o parte, statisticile categoriei generice Tax advisor/accountant (consultant fiscal/contabil) reflectă nu numai mobilitatea consultanţilor fiscali, ci şi a celorlalte profesii contabile reglementate care au fost înregistrate în această categorie generică, iar pe de altă parte, nu reflectă mobilitatea profesioniştilor în fiscalitate care aparţin altor profesii reglementate, conform celor prezentate în capitolul 1 al acestui ghid. Făcând toate aceste precizări, vom prezenta mai jos statisticile extrase ca atare din sistemul IMI pentru categoria generică mai sus menţionată, dar şi prelucrările proprii ale datelor cu privire strict la deciziile de recunoaştere în ţările în care există profesia de consultant fiscal reglementată distinct. Astfel, din statisticile privind stabilirea/exercitarea cu caracter permanent, în perioada 1997/98 – 2012, categoria generică Tax 31
 32. 32. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 advisor/accountant ocupă poziţia 74 în ierarhia celor mai mobile profesii (din cele 448 categorii generice listate în statisticile privind cele mai mobile profesii), cu un total de 416 solicitări de recunoaştere, respectiv decizii adoptate. In graficul 3.1. se poate observa că 58% din aceste decizii au fost pozitive (solicitanţilor li s-a recunoscut calificarea şi dreptul de a practica profesia respectivă), 25% au fost negative, iar 16% neutre (cererile sunt încă în curs de examinare, solicitanţii sunt încă în perioada de adaptare sau au făcut plângere împotriva deciziei de respingere). Grafic 3.1 – Structura pe tip de decizii a recunoaşterii în categoria Tax advisor/accountant Sursa: EC, Regulated professions database – Establisment statistics, Tax advisor/accountant (Consultant fiscal/contabil), la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=profession&id_profession=2100&tab=stat1 (la data de 25.06.2013) 32
 33. 33. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Dintre acestea însă, cele legate strict de profesia distinctă de consultant fiscal reglementată sunt prezentate sintetic în tabelul următor. Tabelul 3.1 Statistica deciziilor de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică pentru profesia de consultant fiscal (1997/8 – 2012) Tara gazda: Tara de origine Nr. profesii reglementate a calificarii decizii Nr. Nr. decizii decizii Total decizii pozitive negative neutre Belgia: Conseil fiscal / belastingconsulent; Comptable-fiscaliste agréé/ Erkend boekhouder-fiscalist (62 solicitări din 8 SM ale UE) Cehia : Daňový poradce Bulgaria Franţa Germania Italia Luxemburg Marea Britanie Olanda România 1 36 2 1 1 0 2 2 0 2 0 1 0 0 2 1 1 3 0 1 1 1 3 1 2 41 2 3 2 1 7 4 Italia Olanda Slovacia 1 0 2 0 1 1 0 0 0 1 1 3 Austria Belgia Danemarca Franţa Elveţia Grecia Italia Marea Britanie Olanda Polonia Germania Marea Britanie 0 0 1 0 1 1 0 2 1 0 0 2 5 2 0 7 0 1 4 4 4 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 2 6 2 1 8 1 3 4 6 6 1 1 4 Franţa Germania Grecia 1 3 0 0 0 0 1 1 1 2 4 1 (5 solicitări din 3 SM ale UE) Germania : Steuerberater (38 solicitări din 9 SM ale UE si Elveţia) Irlanda: Tax advisor (5 solicitări din 2 SM) Marea Britanie: Chartered tax adviser 33
 34. 34. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU (20 solicitări din 6 SM ale UE) Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Doradca podatkowy (6 solicitări din 4 SM ale UE) România: Consultant fiscal (6 solicitări din 4 SM ale UE) Slovacia: Daňový poradca 6 1 1 0 1 1 1 1 2 2 1 4 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 1 2 1 1 3 1 1 2 2 1 4 15 1 19 ţări Polonia: Irlanda Polonia Spania Cehia Germania Italia Marea Britanie Cehia Cipru Olanda Spania Austria Cehia Germania 97 37 28 162 (20 solicitări din 3 SM) TOTAL Sursa: prelucrări făcute de autor cu date din baza sistemului IMI, situaţia deciziilor de prestare permanentă din categoria generică tax advisor/accountant (consultant fiscal/ contabil) la data de 25.06.2013; la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=profession&id_profession=2100&tab=countries&quid=2&mode=asc&m axRows=*#top 34
 35. 35. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Din această situaţie statistică putem remarca faptul că România se numără printre cele 8 SM ale UE care au primit solicitări de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte 4 SM ale UE şi că, similar cu Slovacia, le-a rezolvat pe toate în mod pozitiv. De asemenea, considerăm necesar să menţionăm motivul pentru care am inclus în această statistică şi profesia de contabil fiscal agreat reglementată în Belgia – este singura profesie distinctă din domeniul expertizei fiscale pentru care s-au înregistrat solicitări de recunoaştere din partea unor cetăţeni care şi-au dobândit calificarea în România: 2 solicitări din 2012 au fost rezolvate pozitiv, o solicitare din 2012 a fost respinsă, iar alta din 2011 era încă în curs de examinare în 2012. In felul acesta, România se numără şi printre cele 19 ţări de origine a calificării din care au provenit persoane care au solicitat recunoaşterea calificării pentru prestarea permanentă a unei profesii din domeniul expertizei fiscale într-un alt SM al UE. Grafic, statistica mobilităţii în regim de stabilire/prestare permanentă a profesiilor de consultanţă fiscală reglementate distinct se prezintă astfel: 35
 36. 36. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Grafic 3.2 – Structura pe ţări gazdă a deciziilor de recunoaştere a calificărilor de consultant fiscal şi contabil fiscal agreat Grafic 3.3 – Structura pe ţări de origine a solicitărilor de recunoaştere a calificărilor de consultant fiscal şi contabil fiscal agreat 36
 37. 37. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Grafic 3.4 – Structura situaţiei recunoaşterii calificărilor de consultant fiscal şi contabil fiscal agreat pe tipuri de decizii Sursa: toate cele trei grafice sunt realizate pe baza datelor prelucrate de autor din baza de date a CE cu profesiile reglementate numai pentru profesiile de consultanţă fiscală reglementate distinct, prezentate în tabelul 3.1. 37
 38. 38. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In cazul prestării temporare de servicii de consultanţă fiscală, cum nu există obligaţia de a solicita recunoaşterea calificării, ci doar, în unele ţări, obligaţia de a depune o declaraţie în ţara gazdă, statistica mobilităţii consultanţilor fiscali, redată în tabelul 3.2., reflectă situaţia numai din ţările gazdă care prevăd obligaţia notificării (de exemplu, cum în România nu există obligaţia de a se depune vreo declaraţie, nu există nici date statistice în sistemul IMI cu privire la prestarea temporară a serviciilor de consultanţă fiscală de către consultanţii din alte SM ale UE, SEE sau Elveţia). In cazul topului profesiilor din punct de vedere al mobilităţii în regim de prestare temporară, în perioada 1997/8 – 2012, profesia de consultant fiscal este pe poziţia 25 din cele 141 de categorii generice listate în top (de data aceasta, poziţia se datorează în exclusivitate celor 100 de declaraţii înregistrate pentru consultanţi fiscali, deoarece nu a fost inregistrată nicio declaraţie pentru profesiile contabile înscrise în această categorie generică din sistemul IMI). Tabelul 3.2 Statistica declaraţiilor de prestare temporară a serviciilor de consultanţă fiscală în perioada 1997/8 – 2012 Nr. Tara gazdă Tara de origine Nr. declaraţii Cehia Italia Olanda Slovacia 2 1 2 crt 1. (5 declaraţii din 3 SM) 38
 39. 39. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU 2. Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Germania (95 declaraţii din 10 ţări – 8 SM ale UE, Norvegia, Elveţia) Instrumente Structurale 2007 - 2013 Austria Belgia Elveţia Irlanda Marea Britanie Norvegia Olanda Polonia Spania Ungaria 64 2 5 2 2 1 9 7 2 1 Total 2 ţări gazdă 12 ţări de origine 100 declaraţii Sursa: prelucrări făcute de autor cu date din baza sistemului IMI, situaţia declaraţiilor de prestare temporară, din categoria generică tax advisor/accountant, numai pentru profesiile de consultanţă fiscală, la data de 25.06.2013; la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm? action=profession&id_profession=2100&tab=countries&quid=2&mode=asc&m axRows=*#top Grafic, mobilitatea în regim de prestare temporară a serviciilor de consultanţă fiscală în ţările în care există obligaţia de declarare, se prezintă astfel: 39
 40. 40. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Grafic 3.5 – Structura pe ţări gazdă a mobilităţii consultanţilor fiscali în prestarea temporară de servicii Grafic 3.6 – Structura pe ţări de origine a mobilităţii consultanţilor fiscali în prestarea temporară de servicii Sursa datelor: statisticile din baza de date a CE cu profesii reglementate, la 25.06.2013 40
 41. 41. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Aşa cum am precizat încă din capitolul 1 al acestui ghid, profesia de consultant fiscal intră sub incidenţa sistemului general de recunoaştere a calificărilor prevăzut în Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale. In acest caz, recunoaşterea nu este automată, ci necesită o comparaţie între formarea profesională prevăzută în cele două state – cel în care solicitantul şi-a dobândit calificarea (ţara de origine) şi cel în care acesta doreşte să-şi exercite profesia cu caracter permanent (ţara gazdă), precum şi posibilitatea, în caz de "diferenţe substanţiale", a aplicării de măsuri compensatorii (test de aptitudini sau perioadă de adaptare - articolul 23 din Directivă). Pentru recunoaşterea în sistemul general, cererea de recunoaştere este adresată AC din SM gazdă. Această cerere trebuie să fie însoţită de o serie de documente şi certificate prevăzute în anexa VII la Directiva 2005/36/CE. Cum, în ţările în care profesia de consultant fiscal nu este reglementată, profesioniştii din domeniu au acces liber pe piaţa serviciilor şi pe piaţa muncii, procesul de recunoaştere a calificării de consultant fiscal prezentat în continuare este valabil numai în SM ale UE analizate în care profesia este reglementată: România, Austria, Cehia şi Germania. In Marea Britanie, cum profesia nu este de fapt reglementată, procesul de recunoaştere a calificării trebuie parcurs numai în cazul în care consultantul fiscal în cauză doreşte să devină membru (voluntar) al CIOT sau ICAEW. 41
 42. 42. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Documentele ce pot fi solicitate odată cu depunerea cererii de recunoaştere sunt: • dovada naţionalităţii • dovada stabilirii în alt SM al UE, SEE sau Confederaţia Helvetică • documente privind calificarea profesională, competenţele şi experienţa practică: atestat de competenţe sau evidenţa calificării formale eliberate de AC din SM de origine (dacă profesia este reglementată şi în SM de origine, dovada solicitată de AC din ţara respectivă); dovada experienţei practice (în cazul în care profesia nu este reglementată în SM de origine, solicitantul trebuie să găsească dovezi/atestate de la angajatori) • alte documente, dacă ele sunt solicitate şi consultanţilor fiscali din SM gazdă – dovezi de bună reputaţie, de solvabilitate, dovada că solicitantul este apt din punct de vedere medical, starea financiară, asigurare profesională. AC din SM gazdă poate solicita unui consultant fiscal să dovedească o experienţă practică de minimum 2 ani în ultimii 10 ani (art.5 (1) lit. B din Directiva 2005/36/CE) numai dacă acesta provine dintr-un SM în care profesia nu este reglementată şi nu poate dovedi o educaţie sau formare profesională de nivel secundar destinate formării în domeniul fiscal şi care include pregătire teoretică şi formare practică. 42
 43. 43. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 AC din SM gazdă poate solicita copii şi traduceri autentificate notarial pentru documentele cele mai importante, nu însă şi pentru documentele standardizate (ex. paşaport, carte de identitate). De asemenea, nu pot fi solicitate documentele în original, ci numai copii. In cazul în care solicitantul nu poate furniza toate informaţiile solicitate, AC din ţara gazdă trebuie să încerce să le obţină de la AC din SM de origine prin sistemul IMI. Ca procedură de recunoaştere, AC din SM gazdă trebuie ca, în decurs de o lună, să confirme primirea dosarului şi să atragă atenţia asupra oricăror documente lipsă, dacă este cazul. Termenul limită ca AC să acorde recunoaşterea sau (situaţia cea mai frecventă în practică în cazul consultanţilor fiscali) să decidă aplicarea unui test de aptitudini este de 4 luni. Orice respingere trebuie motivată. Respingerea sau neadoptarea unei decizii, în termenul anterior menţionat, pot fi contestate în faţa instanţelor naţionale. Testul de aptitudini poate fi aplicat în condiţiile în care AC din SM gazdă, pe baza documentelor primite, determină care sunt diferenţele dintre cele două calificări care trebuie acoperite de măsurile compensatorii. Cum activitatea de consultanţă fiscală impune cunoaşterea legislaţiei naţionale în materie fiscală, testul de aptitudini este o măsură compensatorie utilizată în majoritatea cazurilor de recunoaştere a acestei calificări. La stabilirea subiectelor pentru testul de aptitudini, AC din SM gazdă trebuie să ia în considerare nu numai 43
 44. 44. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 cunoştinţele dobândite de solicitant în cadrul calificării formale, ci şi pe acelea pe care persoana le-a dobândit în contexte informale sau nonformale, precum experienţa practică. In viziunea Comisiei Europene, AC din SM gazdă ar trebui să organizeze cel puţin două sesiuni de teste de aptitudini pe an. Pentru realizarea procesului de recunoaştere şi organizarea testului de aptitudini, AC poate percepe o taxă cu condiţia ca aceasta să nu depăşească costurile implicate şi să nu fie discriminatorie faţă de propriii resortisanţi puşi în situaţii similare. Odată obţinută recunoaşterea calificării, consultantul fiscal poate practica profesia în aceleaşi condiţii cu cei care au dobândit calificarea în SM gazdă, reglementările profesionale din SM gazdă fiind aplicabile, inclusiv utilizarea titlului profesional din această ţară. In Austria, AC pentru procesul de recunoaştere este Kammer der Wirtschaftstreuhänder (KWT)/ Camera Contabililor Publici. Solicitanţii din alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică trebuie să treacă cu succes un test de aptitudini în condiţiile în care dovedesc că pot practica profesia în ţara de origine. Taxa pentru testul de aptitudini (conform sondajului realizat de CFE în 2012) este de 410 Euro. Pentru a practica profesia de consultant fiscal, cei care iau testul de aptitudini trebuie să obţină o licenţă profesională şi să devină membri ai KWT. De asemenea, ei trebuie să aibă şi asigurare profesională; dacă au asigurarea 44
 45. 45. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 din ţara de origine, aceasta poate fi recunoscută dacă satisface cerinţele impuse pentru consultanţii fiscali din Austria. Până la sfârşitul anului 2013, resortisanţii din România şi Bulgaria trebuie să aibă şi permis de muncă în Austria, în timp ce resortisanţii din celelalte SM ale UE, SEE şi Elveţia nu au această obligaţie. In cazul prestării temporare a serviciilor de consultanţă fiscală în Austria, consultanţii fiscali din alte SM ale UE, SEE şi Elveţia nu au obligaţia de a notifica autorităţile austriece. Ei pot furniza serviciile pe care au dreptul să le presteze în SM de origine şi au obligaţia de a utiliza titlul profesional în limba oficială (sau una din limbile oficiale, după caz) a ţării de origine şi, de asemenea, să aibă o asigurare profesională care satisface cerinţele în materie pentru consultanţii fiscali stabiliţi în Austria. In cazul titlului dobândit într-o ţară în care limba oficială este germana, deţinătorii titlului au obligaţia să adauge indicaţia ţării în care l-au dobândit. In Republica Cehă, Komora Danovych Poradcu - KDP/ Camera Consultanţilor Fiscali este AC pentru recunoaşterea calificării. Aceasta poate decide să supună solicitantul din alt SM să susţină un test de aptitudini, taxa fiind de 2.000 coroane cehe (cca. 80 Euro). Pentru a practica, solicitantul trebuie să se înscrie la KDP şi să aiba asigurare profesională. Dacă asigurarea pe care şi-a făcut-o în SM de origine acoperă şi activitatea sa în Republica Cehă, aceasta va fi recunoscută. 45
 46. 46. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 In cazul prestării temporare în Republica Cehă, consultanţii fiscali din alte SM sunt consideraţi „Consultanţi fiscali oaspeţi”, trebuie să utilizeze titlul profesional în limba oficială a SM de origine şi au obligaţia să notifice KDP (chiar şi on-line) înainte de a-şi începe activitatea, dar nu se prevede un termen de preaviz şi declarantul nu este obligat să aştepte un răspuns din partea KDP. Si în cazul prestării temporare/transfrontaliere este obligatorie o asigurare profesională care să acopere şi serviciile prestate în Republica Cehă. In Germania, legislaţia specifică consultanţilor fiscali prevede susţinerea unui test de aptitudini şi înscrierea la una din camerele regionale ale consultanţilor fiscali (Steurberater Kammer) în cazul profesioniştilor din SM ale UE şi SEE care doresc să presteze servicii permanent, taxa fiind aceeaşi ca pentru examenul de dobândire a titlului german (cca. 150 Euro). Consultanţii fiscali din Elveţia trebuie să susţină întregul examen de admitere la Steuerberater Kammer la care vor să se înscrie (ca şi resortisanţii din terţe ţări). Solicitanţii care şi-au dobândit calificarea într-un SM în care profesia este reglementată, trebuie să dovedească o calificare de formare profesională de nivel postsecundar cu durata de minimum un an pentru a fi admişi la testul de aptitudini. Celor din SM în care profesia nu este reglementată, AC le poate solicita şi dovada unei experienţe practice de 3 ani. De asemenea, este obligatorie asigurarea profesională, dar cea facută în alt SM poate fi recunoscută dacă îndeplineşte cerinţele germane. 46
 47. 47. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Consultanţii fiscali din alte SM ale UE, SEE şi Elveţia au dreptul să presteze servicii temporare în Germania, cu obligaţia de a utiliza titlul profesional în limba oficială a SM de origine (fără ca un titlu în limba germană să creeze confuzie cu privire la SM în care a fost dobândit) şi de a notifica în scris acea cameră regională a consultanţilor fiscali care este responsabilă pentru SM de origine al solicitantului, cel mai târziu la începutul activităţii lor în Germania (fără să fie necesar să aştepte un răspuns). Camera responsabilă pentru România este Nordbaden Steuerberater Kammer. Notificarea este valabilă un an şi aceasta trebuie reînnoită în cazul în care consultantul fiscal doreşte să-şi continue activitatea în Germania în regim de prestare temporară sau ocazională. Notificarea trebuie să includă dovada sediului legal şi a asigurării profesionale (care să acopere şi serviciile prestate în Germania, conform cerinţelor germane). Nu se percepe nicio taxă pentru aceste notificări. In România, Camera Consultanţilor Fiscali din România (CCF) este AC pentru procesul de recunoaştere a calificării celor care doresc să practice consultanţa fiscală în regim de prestare permanentă. Calificările dobândite în alte SM ale UE, SEE şi Confederaţia Helvetică sunt recunoscute pe baza unei evaluări sub formă de interviu, pentru care se percepe o taxă, şi în urma susţinerii cu succes a interviului, solicitanţii au obligaţia de a se înscrie la CCF. In regim temporar, consultanţii fiscali au dreptul să presteze orice activităţi de consultanţă fiscală cu excepţia depunerii declaraţiilor fiscale 47
 48. 48. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 pentru clienţii lor, fără să existe obligativitatea vreunei notificări sau aderării la CCF. Aceştia trebuie să utilizeze titlul profesional în limba oficială a ţării de origine şi să aibă asigurare profesională care să acopere şi activitatea prestată în România. O posibilitate, mai simplă decât calea juridică/legală, de plângere împotriva unei decizii cu privire la recunoaşterea calificării, considerate ca nefiind conformă cu Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, este apelarea la sistemul SOLVIT. SOLVIT este o reţea on-line, funcţională din iulie 2002, în cadrul căreia SM ale UE conlucrează pentru a rezolva, într-o fază pre-legală, problemele create de aplicarea incorectă sau neaplicarea de către autorităţile publice a dreptului comunitar privind Piaţa Internă. Există un centru SOLVIT în fiecare SM al UE, precum şi în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Centrele fac parte din administraţia centrală şi trebuie să dea soluţii la problemele ridicate de cetăţeni sau de firme într-un termen de 10 săptămâni, iar utilizarea reţelei este gratuită. Centrul SOLVIT România se află în cadrul Ministerului Afacerilor Europene (poate fi contactat la adresa de e-mail solvit@dae.gov.ro). Condiţiile de funcţionare a mecanismului SOLVIT sunt: 48
 49. 49. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 să fie vorba despre neaplicarea sau aplicarea necorespunzătoare a dreptului european de către administraţia unui stat membru, • să fie vorba despre un caz transfrontalier, • să nu existe deja o acţiune în justiţie pentru soluţionarea sa. Caracterul transfrontalier nu presupune ca petentul să se afle în alt SM decât cel unde a apărut problema. Este suficient să existe un element de extraneitate care să poată face aplicabile prevederile dreptului comunitar (de exemplu, un cetăţean român vrea să profeseze în Germania şi are dificultăţi la anagajare). Modul de funcţionare a sistemului SOLVIT este prezentat în schema de mai jos. 49
 50. 50. UNIUNEA EUROPEANĂ Sursa: GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 http://www.romania-actualitati.ro/conceptul_de_cetatenie_europeana- 50325 (la data de 17.07.2013) De exemplu, dacă un cetăţean român are o plângere referitoare la regulile de pe piaţa internă, el se va adresa SOLVIT ROMANIA (organizaţia care se poate ocupa de caz depinzând de naţionalitatea celui care depune plângerea). Dacă un cetăţean român a obţinut calificarea în Austria, doreşte să se angajeze în Germania şi are o plângere în acest sens, se va adresa centrului din Austria. Cererea va fi analizată şi dacă se va considera că acest caz este o încălcare a dreptului comunitar, se va contacta centrul LEAD SOLVIT (Centrul SOLVIT responsabil). Dacă 50
 51. 51. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 acesta este de acord cu propunerea, se va merge mai departe, la autoritatea reclamată. Clientul este ajutat într-o limbă pe care o înţelege, dar mai important este că există un Centru SOLVIT responsabil care ştie ce proceduri trebuie urmate şi ce autorităţi trebuie contactate pentru a rezolva problema. Pentru a obţine un rezultat bun, SOLVIT se bazează pe relaţia cu autoritatea reclamată. Aceasta pentru că este o reţea informală şi nu are autoritatea unui judecător. Motivele pentru care nu toate petiţiile sunt soluţionate pot fi : • anumite probleme care ţin de legislaţia statului membru; dacă nu se poate da o soluţie rapidă, cazul se consideră nesoluţionat ; • autoritatea reclamată nu este dispusă să colaboreze, caz în care petiţionarul este sfătuit să se adreseze instanţelor judecătoreşti care sunt în măsură să oblige AC să îşi modifice comportamentul corespunzător aspectului reclamat. Pentru problemele care ţin de legislaţia naţională, centrele SOLVIT colaborează între ele pentru a vedea cum poate fi modificată aceasta. 4. EXERCITAREA PROFESIEI DE CONSULTANT FISCAL ÎN UE In unele ţări, consultanţii fiscali sunt prin excelenţă consideraţi liber profesionişti (în special în ţările în care profesia este reglementată sau în care activităţile de consultanţă fiscală sunt rezervate altor profesii liberale reglementate, precum contabilii şi/sau avocaţii), în alte ţări 51
 52. 52. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 aceştia sunt în majoritate angajaţi în firme de consultanţă fiscală, juridică, de servicii contabile sau de audit financiar sau chiar angajaţi în calitate de consultanţi fiscali în firme din alte domenii de activitate. In conformitate cu estimările făcute de CFE prin sondajul realizat în rândul membrilor săi, în perioada mai – decembrie 2012, sondaj care a stat la baza celei de a doua ediţii a manualului său publicat în martie 20135, consultanţii fiscali prestează serviciile în regim de profesie liberală într-un procent estimat la 69% în Polonia, 65% în Republica Cehă, 13% în Irlanda şi România, 1% în Finlanda; ca angajaţi în firme de specialitate, într-un procent estimat la 84% în Olanda, 59% în Finlanda, 29% în Germania, 25% în Republica Cehă şi 17% în Polonia; ca angajaţi în firme din alte domenii de activitate, într-un procent estimat la 11% în Polonia, 10% în Finlanda, 5% în Republica Cehă, 4% în Germania şi Olanda. Dintre cele 25 de ţări europene din care provin organizaţiile membre ale CFE, în 18 ţări consultanţii fiscali au dreptul să lucreze şi ca angajaţi în firme din orice domeniu de activitate: Austria, Belgia, Croaţia, Elveţia, Finlanda, Irlanda, Italia, Germania, Letonia, Malta, Marea Britanie, Olanda, Portugalia, România, Rusia, Slovacia, Spania şi Ucraina. 5 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p. 22-23 52
 53. 53. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Dintre acestea, în Germania este nevoie de o aprobare a Camerei Consultanţilor Fiscali şi aceasta este dată numai dacă obligaţiile din contractul de muncă al consultantului fiscal nu-l împiedică pe acesta săşi exercite liber serviciile de consultanţă fiscală faţă de clienţii săi în condiţii de garantare a confidentialităţii profesionale în relaţia cu aceştia. In Republica Cehă, un consultant fiscal poate fi angajat în orice firmă, dar munca prestată de acesta în cadrul firmei nu este considerată consultanţă fiscală. In schimb în Grecia, consultanţii fiscali pot acorda serviciile de consultanţă fiscală numai în regim de profesie liberală. In unele ţări, în care activitatea de consultanţă fiscală este rezervată altor profesii liberale, persoanele respective nu au dreptul să aibă statut de angajaţi (în Franţa avocatii, în Luxemburg contabilii). In Polonia, consultanţii fiscali sunt obligaţi să-şi suspende dreptul de practicare a serviciilor de consultanţă fiscală în perioadele în care sunt angajaţi într-o firmă. De asemenea, în 15 ţări din care provin organizaţiile membre ale CFE, consultanţii fiscali nu au dreptul să fie funcţionari publici sau, în general, angajaţi în instituţii de stat, situaţie ce poate crea un conflict de interese: Austria, Cehia, Franţa, Irlanda, Italia, Germania, Grecia, Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, România, Slovacia, Spania. 6 state nu au restricţii în această privinţă: Elveţia, Finlanda, Marea Britanie, Portugalia, Rusia, Ucraina. In Belgia, restricţia se 53
 54. 54. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 limitează la administraţia fiscală, iar în Irlanda se specifică faptul că un funcţionar public, chiar dacă are o calificare de consultant fiscal, nu are dreptul să acorde consultanţă fiscală publicului. Situaţia pieţei de consultanţă fiscală în SM ale UE analizate în acest ghid (conform datelor CFE) se prezintă astfel: • Austria – din cei 4.807 consultanţi fiscali, 32% lucrează ca angajaţi în firme de specialitate sau în firme din alte domenii de activitate, iar restul de 68% sunt liber profesionişti, parteneri în firme de specialitate sau sunt pensionari; • Cehia – 4.427 de persoane fizice şi 733 de persoane juridice sunt înregistrate la Camera Consultanţilor Fiscali din Republica Cehă; se estimează că cca. 70% din consultanţii fiscali sunt liber profesionişti (65% având firme cu un singur angajat – echivalentul PFA în România şi 5% ca parteneri sau manageri asociaţi în firme de servicii profesionale), 25% sunt angajaţi în firme de consultanţă fiscală, juridică, de contabilitate sau audit, iar 5% sunt angajaţi ca şi consilieri în firme din alte domenii de activitate (aceştia din urmă nefiind însă consideraţi consultanţi fiscali, ca urmare nefiind membri ai KDP şi nedeţinând titlul profesional); • Germania – 80.764 de persoane fizice şi 8.655 de firme sunt înregistrate la cele 21 de camere regionale de consultanţi fiscali (dintre persoanele fizice, 2.110 deţin titlul de 54
 55. 55. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Steuerbevollmachtigte, o Instrumente Structurale 2007 - 2013 profesie aproape identică cu Steuerberater, dar pentru care nu mai poate fi obţinută calificarea în prezent); 2/3 dintre consultanţii fiscali sunt liber profesionişti, 29,1% sunt angajaţi în firmele de specialitate şi 4,3% sunt angajaţi în firme din alte domenii de activitate, dar nu au dreptul să fie angajaţi la stat sau funcţionari publici; • România – 5.764 persoane fizice (din care 4.404 active şi 1.360 inactive) şi 454 de persoane juridice sunt înregistrate la CCF6; cca. 13% sunt liber profesionişti, 13% parteneri sau manageri asociaţi în firmele profesionale, iar restul de 74% sunt angajaţi în firmele profesionale şi în firme din alte domenii de activitate; consultanţii fiscali au dreptul să fie funcţionari publici sau angajaţi la stat, dar pe perioada respectivă trebuie să-şi suspende activitatea de consultanţă fiscală (în baza titlului de consultant fiscal). 6 Cifre furnizate de CCF la data de 18.07.2013, care nu diferă semnificativ de cele furnizate către CFE în 2012 55
 56. 56. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 5. CONCLUZII In privinţa reglementării serviciilor de consultanţă fiscală, se întâlnesc variate situaţii în rândul SM ale UE, în condiţiile în care nu există nicio legislaţie europeană care să prevadă armonizarea în acest domeniu de activitate. Conform Clasificării Activităţilor din Economia Naţională (CAEN), activitatea de consultanţă fiscală face parte din grupa activităţilor juridice şi de contabilitate, drept care consultantul fiscal este o profesie reglementată distinct într-un număr relativ redus de SM ale UE şi SEE, pe când în multe alte SM activitatea de consultanţă fiscală, precum şi cea de reprezentare a clienţilor în faţa autorităţilor fiscale constituie activităţi rezervate în mod exclusiv sau non-exclusiv/partajat unor profesii contabile sau/şi juridice. Cu toate acestea, se poate vorbi de un nivel relativ ridicat de standardizare a cerinţelor de calificare, a normelor de deontologie şi princiilor de etică profesională adoptate voluntar la nivel european de către 33 de organizaţii naţionale (fie AC pentru profesia de consultant fiscal din ţările în care profesia este reglementată, fie AC pentru alte profesii reglementate care au rezervate activităţile de consultanţă fiscală, fie asociaţii profesionale cu aderare voluntară, fie institute de formare în domeniul fiscalităţii) din 25 de ţări europene, reprezentând cca. 180 de 56
 57. 57. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 mii de profesionişti în fiscalitate, organizaţii care sunt membre ale Confederaţiei Fiscale Europeene (CFE). In cadrul CFE au fost elaborate şi acceptate CFE Guidelines on professional standards (Orientările CFE cu privire la standardele profesionale), în care sunt enunţate principiile de bază ale profesiei de consultant fiscal: independenţă, responsabilitate personală şi respectarea obligaţiilor faţă de clienţi, grijă, conştiinciozitate şi respectarea confidenţialităţii. Din punct de vedere al calificării profesionale necesare pentru practicarea profesiei de consultant fiscal, CFE prezintă în recentul său studiu următoarea situaţie sintetică7: • în 20 din cele 23 de ţări incluse în sondaj există cerinţe de calificare (chiar dacă profesia este reglementată numai în 11 ţări, căci în celelalte ţări, asociaţiile profesionale au adoptat asemenea cerinţe), excepţie făcând numai Finlanda, Italia şi Luxemburg; • toate cele 22 de calificări (pentru Italia şi Luxemburg s-au analizat cerinţele pentru contabili, deoarece majoritatea consultanţilor fiscali au calificare în contabilitate) necesită o calificare de nivel universitar sau echivalent cu o durată de 3 sau 4 ani, în ştiinţe economice sau drept; 7 CFE, IBFD- The European Professional Affairs Handbook fot Tax Advisers 2nd Edition 2013, martie 2013, p.15 57
 58. 58. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 formarea practică constituie o cerinţă în 19 ţări, durata fiind între 1,5 şi 5 ani, (cea mai des întâlnită cerinţă fiind de 3 ani) şi de obicei aceasta se finalizează cu un examen profesional; • In 17 ţări, după obţinerea titlului/dreptului de practicare sau a statutului de membru al unei asociaţii profesionale, există obligativitatea participării la programe de formare profesională continuă/dezvoltare profesională; • In 21 de ţări (excepţie făcând Rusia), calificarea, odată obţinută, este valabilă pe viaţă, cu condiţia respectării obligaţiilor profesionale impuse de AC sau asociaţia profesională. Din punct de vedere al Directivei 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor, profesia de consultant fiscal intră sub incidenţa sistemului general de recunoaştere a calificărilor, la nivel de calificare care atestă absolvirea unor cursuri de formare la nivel de învăţământ postliceal sau universitar cu o durată de 3-4 ani sau de cel puţin patru ani. In cele 4 SM ale UE analizate, în care profesia este reglementată, procesul de recunoaştere a calificării pentru practicarea profesiei cu caracter permanent este similar şi în concordanţă cu preverile Directivei 2005/36/CE. In schimb, în cazul obligaţiilor impuse pentru prestarea temporară, dintre cele 4 SM analizate, România este singura ţară în care nu trebuie facută nicio notificare. 58
 59. 59. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Bibliografie • CFE Professional Affairs Committee, editor Rudolf Reibel European Professional Affairs Handbook for Tax Advisers, 2 nd edition, March 2013 – capitolele 1 si 2 la http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/European %20Professional%20Affairs%20Handbook%20for%20Tax %20Advisers_Sample1.pdf; fişa de ţară pe Austria la http://www.ibfd.org/sites/ibfd.org/files/content/pdf/European %20Professional%20Affairs%20Handbook%20for%20Tax %20Advisers_Country_sample.pdf • DG Internal Market and Services, CSES - Study to provide an Inventory of Reserves of Activities linked to professional qualifications requirements in 13 EU Member States & assessing their economic impact –Final Report, January 2012, la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/news/20120 214-report_en.pdf • European Commission, Internal Market and Services DG (2010) – Group of Coordinators for the Recognition of Professional Qualifications – Frequently Asked Questions (Update 22 October 2010 – MARKT D/3418/6/2006-EN) la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/faq_e n.pdf 59
 60. 60. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 European Commission – User Guide, Directive 2005/36/EC, la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_ guide_en.pdf • European Commission – Code of Conduct approved by the Group of Coordinators for the Directive 2005/36/EC on the Recognition of Professional Qualifications – National Administrative Practices Falling under Directive 2005/36/EC – la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/future/cocon _en.pdf • European Commission – Commission Staff Working Document on the Transposition and Implementation of the Professional Qualifications Directive (Directive 2005/36/EC), Brussels, 22/10/2010, SEC(2010) 1292, la http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/evaluation/st aff-working-doc_en.pdf • FEE (Fédération des Experts-comptables Européens/ Federation of European Accountants) - Key Features on Structure and Organisation of the Accountancy Profession across 30 European countries, March 2012 60
 61. 61. UNIUNEA EUROPEANĂ • GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Bundessteuerberaterkamer (Camera Federală a Consultanţilor Fiscali din Germania) – prezentare în limbile engleză şi franceză la http://www.cfe-eutax.org/sites/default/files/06022012%20Texte %20BStBK%20EN_FR.pdf • Radek Neuzil, CE, Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic - Fifteen Years of Tax Consultancy in the Czech Republic, April 2008 – la http://www.cfe-eutax.org/sites/default/files/Fifteen-Yearsof-Tax-Consultancy-in-the-Czech-Republic.pdf • ACT of the Czech National Council of 20 October 1992 on Tax Consultancy and on the Chamber of Tax Advisers of the Czech Republic as amended by the Act no. 170/2004 Coll., Act no. 284/2004 Coll., Act no. 70/2006 Coll., Act no. 312/2006 Coll., Act no. 124/2008 Coll., Act no 189/2008 Coll., Act no. 254/2008 Coll., Act no. 223/2009 Coll., Act no. 227/2009 Coll., Act no. 281/2009 Coll., Act no. 52/2012 Coll. and Act no. 168/2012 Coll. 61
 62. 62. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Abrevieri AC – Autoritate Competentă (pentru una/mai multe profesii reglementate) ANC – Autoritatea Naţională pentru Calificări (din România) AEDAF - Asociacion Espanola de Asesores Fiscales (Asociaţia Spaniolă a Consultanţilor Fiscali) BStBK - Bundessteuerberaterkammer (Camera Federală a Consultanţilor Fiscali din Germania) CAEN - Clasificarea Activităţilor din Economia Naţională CCF - Camera Consultanţilor Fiscali din România CE – Comisia Europeană CFE - Confédération Fiscale Européenne (Confederaţia Fiscală Europeană) CIOT - Chartered Institute of Taxation (Institutul Certificat al Fiscalităţii din Marea Britanie) DStV - Asociaţia Germană a Consultanţilor Fiscali EFP - educaţie şi formare profesională FPC – formare profesională continuă IBFD - The International Bureau of Fiscal Documentation (Biroul Internaţional de Documentare Fiscală, cu sediul central în Olanda) ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales (Institutul Contabililor Certificaţi în Anglia şi Wales) 62
 63. 63. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 IMI – Internal Market Information system (sistemul informaţional al Pieţei Interne Unice în UE) IPS - Institutul pentru Politici Sociale (din România) KDP - Komora Danovych Poradcu CR (Camera Consultanţilor Fiscali din Republica Cehă) KWT - Kammer der Wirtschaftstreuhänder (Camera Contabililor Publici din Austria) MEN – Ministerul Educaţiei Naţionale (din România) MO – Monitorul Oficial (din România) NOB - Nederlandse Orde van Belastingadviseur (Ordinul Olandez al Consultanţilor Fiscali) RB – Register Belastingadviseur (Registrul Consultanţilor Fiscali din Olanda) REAF – Registro de Economistas de Asesores Fiscales (Registrul Economiştilor şi Consultanţilor Fiscali din Spania) SEE – Spatiul Economic European (toate SM ale UE + Islanda, Liechtenstein, Norvegia) SM – Stat Membru (al Uniunii Europene) UE – Uniunea Europeană WT-Arl - Directiva privind practicarea profesiilor de contabilitate publică în Austria WTBG - Wirtschaftstreuhandberufsgesetz (Statutul de practică profesională a contabililor publici din Austria) 63
 64. 64. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 - 2013 Link-uri utile • Baza de date a CE cu profesiile reglementate din SM http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index. cfm?newlang=en • CCF - Camera Consultanţilor Fiscali din România – http://www.ccfiscali.ro • Centrele SOLVIT din SM - http://ec.europa.eu/solvit • CFE - Confédération Fiscale Européenne (Confederaţia Fiscală Europeană) – http://www.cfe-eutax.org • Punctele Naţionale de Contact pentru recunoaşterea (National Contact Points) calificărilor din SM - http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contact/nation al_contact_points_en.htm 64

×