Consilier proprietate industriala autorizat - Ionel Popa - Interne-justitie

601 views

Published on

Ghid de certificare și recunoaștere pentru profesia de consilier în proprietate industrială autorizat

Autor:
dr. ing. Ionel POPA

2013

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
601
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Consilier proprietate industriala autorizat - Ionel Popa - Interne-justitie

 1. 1. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 Axa prioritară 3 „CREŞTEREA ADAPTABILITĂŢII LUCRĂTORILOR ŞI A ÎNTREPRINDERILOR” Domeniul major de intervenţie 3.3 „Dezvoltarea parteneriatelor și încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii civile" Titlul proiectului:“Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România (IMI PQ NET România)” Beneficiar: Ministerul Educaţiei Naţionale Contract nr: POSDRU/93/3.3/S/53132 Livrabil 30.1 „Ghid de certificare și recunoaștere pentru profesia de consilier în proprietate industrială autorizat” ETS dr. ing. Ionel POPA 1
 2. 2. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 2
 3. 3. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Ionel POPA Ghid de certificare și recunoaștere pentru profesia de consilier în proprietate industrială autorizat 3
 4. 4. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 CUPRINS Introducere................................................................................ I Situaţia reglementării profesiei de consilier în proprietate industrială în România și în UE ............... 1.1 Legislaţia care reglementează profesia de consilier în proprietate industrială în România …………..... 1.2 Condiţii privind accesul la profesia reglementată de consilier în proprietate industrială în România 1.3 Repere ale profesiei de consilier în proprietate industrială în statele Uniunii Europene ………….. II Procedurile de validare/certificare a competentelor aplicate de autorităţile competente din ţările în care profesia de consilier în proprietate industrială este reglementată …………………………………………... Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite III în alte state membre ale UE ………………………… 3.1 Procedura recunoaşterii profesiei de consilier în proprietate industrială 3.2 Aplicarea cetățenilor europeni la SOLVIT ……. IV Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială în Romania ……………………………… 4.1 Codul deontologic al profesiei de consilier în proprietate industrială ……………………………. Concluzii ................................................................................... Bibliografie ............................................................................... Lista acronimelor utilizate ………………………………….. Anexe …………………………………………………………. 5 7 7 11 19 28 33 33 36 40 41 44 48 49 50 4
 5. 5. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Introducere Prezentul „Ghid de certificare și recunoaştere pentru informare privind profesia de consilier în proprietate industrială” constituie unul din multiplele rezultate ale proiectului „Reţeaua Autorităţilor Competente pentru Calificările Profesionale din România” IMI PQ NET România, realizat cu scopul de a informa partenerii sociali ai proiectului și marele public cu privire la modalitățile de certificare și recunoaștere a profesiei de consilier în proprietate industrială autorizat. Activitatea de întocmire a acestui ghid contribuie la atingerea obiectivului general al proiectului IMI PQ NET România, care constă în crearea și consolidarea Sistemului de informare al pie ței interne reţelei IMI, pentru calificările profesionale din România. Importanţa profesiei de consilier în proprietate industrială este dată de faptul că progresul şi prosperitatea umanităţii depind de creativitatea ei în domeniile tehnic și cultural, prin urmare protecţia juridică a creaţiilor noi încurajează investiţiile, conduc la alte inovaţii și promovează protecţia proprietăţii intelectuale, ceea ce stimulează creşterea economică cu crearea de noi locuri de muncă şi ramuri de activitate, cu scopul declarat de îmbunătăţire a calităţii vieţii. 5
 6. 6. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Un sistem național de proprietate industrială eficient și echitabil poate fi de ajutor pentru exploatarea potenţialului de proprietate intelectuală, care este un instrument puternic de dezvoltare economică şi de progres social şi cultural. Acest sistem contribuie la instaurarea unui echilibru între interesele inovatorului și interesul public, asigurând astfel un mediu propice creativităţii şi invenţiei, în beneficiul general al societății. Drepturile de proprietate intelectuală recompensează creativitatea și efortul uman care reprezintă motorul progresului umanităţii [1]. Următoarele domenii se află sub incidenţa legislaţiei naţionale privind proprietate industrială: • brevete de invenţie (valabile pe o perioadă de 20 de ani); • mărci și indicațiile geografice; • desene și modele industriale; • topografii de produse semiconductoare; • certificate de protecţie suplimentară (pentru medicamente și produse de protecţie a plantelor); • modele de utilitate; Prezentul „Ghid de certificare și recunoaștere privind profesia de consilier în proprietate industrială” se referă la profesia de 6
 7. 7. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 consilier în proprietate industrială în România, prezentând și unele informații privind consilierii europeni de brevete. Fiind convinşi de importanţa proprietății industriale, se poate considera că rezultatele muncii consilierului în proprietate industrială contribuie semnificativ la dezvoltarea economică, socială și culturală a națiunii. I. Situaţia reglementării profesiei de consilier în proprietate industrială în România și în UE 1.1. Legislația care reglementează profesia de consilier în proprietate industrială în România Consilierii în proprietate industrială autoriza ți sunt organiza ți sub jurisdicția Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNCPIR). Activitatea de consilier în proprietate industrială constă în acordarea de asisten ță de specialitate în domeniul proprietății industriale și reprezentarea persoanelor fizice și juridice române sau străine interesate în fa ța Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și fa ță de ter ți (cum ar fi de exemplu Autoritatea Națională a Vămilor) în procedurile reglementate. 7
 8. 8. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Profesia de "consilier proprietate industrială autorizat", cu codul numeric 261918 în cadrul Clasificării Ocupaţiilor din România COR, este reglementată în România sub tutela a două autorită ți competente, astfel: Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci OSIM, respectiv Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România CNCPIR. Fiecare autoritate competentă are atribuțiuni bine delimitate în ceea ce privește accesul în profesie precum și desfășurarea activității propriu-zise. Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din Romania, denumită în continuare Camera sau CNCPIR, a fost înfiinţată în scopul reprezentării şi ocrotirii la nivel naţional şi internaţional a intereselor consilierilor în proprietate industrială înscriși în Cameră. Camera emite autorizaţii de liberă practică, pentru profesarea ocupației de consilier, în vederea înregistrării la organele fiscale. Camera este o organizaţie profesională, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, care îşi desfășoară activitatea de utilitate publică la nivel naţional prin autofinanţare, ai cărei membrii sunt consilieri în proprietate industrială, persoane fizice. Camera este constituită și funcționează potrivit prevederilor următoarelor legi: 8
 9. 9. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 1. Ordonanţa de Guvern nr. 66/2000, republicată în temeiul art. II din Legea nr. 331/2006 pentru modificarea și completarea OG 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 646 din 26 iulie 2006 și modificată și completată conform Legii nr. 437/27.06.2002 . 2. Instrucțiunile nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, emise de OSIM și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 826 din 15 noiembrie 2002; 3. Statutul Camerei1 Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, cu modificările aduse în cadrul Conferin ței din ianuarie 2011; 4. Codul deontologic2 al profesiunii de consilier în proprietate intelectuală; 5. Ordonanța de Urgență nr. 49/20.05.2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, Publicata în Partea I a Monitorului Oficial al României nr. 366/01.06.2009. 1 2 http://www.patent-chamber.ro/word/statut_CNCPIR_2011.pdf http://www.patent-chamber.ro/word/cod_deontologic_2011.pdf 9
 10. 10. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Camera are personalitate juridică începând cu data de 23 septembrie 2000, data intrării în vigoare a Ordonanţei de Guvern nr. 66/2000 și are sediul în Municipiul Bucureşti Cu referire strictă la profesia de consilier în proprietate industrială autorizat, Camera are mai multe atribuţii printre care: a) asigura exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, în condiţiile respectării deontologiei profesionale; b) gestionează și transmite lunar Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci OSIM evidenţa membrilor săi, cu menţionarea, după caz, a societăţii comerciale sau a unităţilor la care ace știa îşi desfășoară activitatea; c) asigura apărarea intereselor profesionale ale membrilor săi; d) colaborează pe linie naţională și internaţională cu organisme de profil; e) participă și se implică activ în organizarea examenului de consilier în proprietate industrială. Deși a fost luată în discuție la nivelul Camerei elaborarea unui standard ocupațional al profesiei de consilier în proprietate industrială autorizat, în momentul actual la nivelul profesiei nu există încă un asemenea document cadru. 10
 11. 11. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 I.2. Condiţii privind accesul la profesia reglementată de consilier în proprietate industrială în România Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este depozitarul Registrului Naţional al Consilierilor în Proprietate Industrială, care conţine: a) lista consilierilor în proprietate industrială stabiliţi în România. b) lista consilierilor în proprietate industrială care prestează temporar servicii de proprietate industrială în România. Calitatea de consilier în proprietate industrială 3 poate fi dobândită, în urma promovării unui examen susţinut în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Conform celor specificate de Ordonanța Guvernului României nr. 66 din 2000, privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, se poate prezenta la susținerea examenului candidatul care dovede ște îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii: 3 http://legeaz.net/og-66-2000-consilier-proprietate-industriala/art-5dobandirea-calitatii-de-consilier-in-proprietate-industriala 11
 12. 12. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene UE sau al altui stat al Spaţiului Economic European SEE; b) are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România; c) are deplină capacitate de exerciţiu; d) are studii superioare tehnice, ştiinţifice sau juridice; e) are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de bază şi de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii industriale (cele două perioade pot fi suprapuse total sau parţial); f) nu a fost condamnat definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală care o face nedemnă de a fi consilier în proprietate industrială. Legea prevede atât pentru cazul specialiştilor 4 în domeniul proprietății industriale care au avut calitatea de salariat al OSIM pentru o perioadă de timp de cel puţin cinci ani, cât și pentru cadrele didactice care pot face dovada că au predat disciplina proprietăţii industriale în facultăţi de drept acreditate sau autorizate, cel puţin cinci ani înainte de depunerea cererii pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială, că nu mai este necesară susţinerea 4 http://legeaz.net/og-66-2000-consilier-proprietate-industriala/art-6dobandirea-calitatii-de-consilier-in-proprietate-industriala 12
 13. 13. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 examenului în fața Oficiului de Stat pentru Inven ții și Mărci pentru domeniul de proprietate industrială în care şi-au desfăşurat activitatea pe timpul celor cinci ani. Obiectele dreptului de proprietate industrială pentru care se desfășoară examenul stipulat în art. 5 al Ordonan ței nr 66/2000 sunt următoarele: a) brevete de invenții; b) mărci și indicații geografice; c) desene și modele industriale; d) topografii de produse semiconductoare. Examenul este organizat specific fiecărui obiect de proprietate industrială, astfel pentru primul caz cel al brevetelor de invenție poate consta în următoarele probe: a) o probă teoretică conținând 10-15 întrebări care vizează cunoștințele de aplicare a legislației na ționale și interna ționale în domeniul brevetelor de invenție; b) o probă practică de redactare a revendicărilor și a păr ților unei descrieri de invenție, plecând de la exemplele de realizare, inclusiv desene, când este cazul, stadiul tehnicii enun țate de client și completarea unui formular de cerere de brevet; c) o proba practica cuprinzând, după caz: 13
 14. 14. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 - redactarea unui răspuns la o notificare transmisă de un oficiu de brevete, referitoare la condi țiile de existen ță a unei inven ții brevetabile; sau - redactarea unei contestații sau cereri de revocare a hotărârii de acordare a unui brevet acordat de OSIM; sau - redactarea unei întâmpinări la o cerere de revocare a unei hotărâri de acordare a unui brevet acordat de OSIM. Pentru examenul organizat specific domeniului mărcilor și indicațiilor geografice poate consta în următoarele probe: a) o proba teoretica conținând 10-15 întrebări care vizează cunoștințe de aplicare a legislației în domeniul protec ției mărcilor și indicațiilor geografice; b) o proba practică cuprinzând, după caz: - constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru un solicitant român, respectiv un solicitant străin; sau - constituirea unui depozit de către un solicitant român pentru înregistrarea în străinătate a unei mărci pe cale na țională sau internațională; - o proba din domeniul indicațiilor geografice; c) o proba practică de susținere în scris a unui aviz de refuz provizoriu, a unei opoziții sau a unei contestații. 14
 15. 15. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Examenul organizat pentru domeniul desenelor și modelelor industriale poate consta în următoarele probe: a) o proba teoretică conținând 10-15 întrebări care vizează cunoștințe de aplicare a legislației în domeniul protec ției desenelor și modelelor industriale; b) o proba practică cuprinzând: - constituirea unui depozit reglementar al unei cereri pentru înregistrarea unui desen și/sau model industrial, inclusiv redactarea unei descrieri a unui desen și/sau model industrial pe baza unei reprezentări grafice; - susținerea în scris a unei opoziții la înregistrare sau a unei contestații cu privire la un desen si/sau model industrial. Examenul organizat pentru domeniul topografii de produse semiconductoare poate consta în următoarele probe: a) o probă teoretică conținând 5-10 întrebări care vizează cunoștințe privind legislația națională și interna țională în domeniul protecției topografii de produse semiconductoare; b) o proba practică cuprinzând: - constituirea depozitului național reglementar pentru înregistrarea unei topografii de produse semiconductoare; sau - răspunsul la scrisoarea unui client care se interesează de protecția unor topografii de produse semiconductoare; sau 15
 16. 16. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 - susținerea în scris a unei contestații cu privire la înregistrarea unei topografii de produse semiconductoare. Procedurile privind accesul și monitorizarea ulterioară obținerii profesiei de consilier în proprietate industrială sunt prezentate schematic în figurile cu numărul 1 și 2, unde se delimitează rolul fiecărei autorită ți competente, atât la ob ținerea calității de consilier în proprietate industrială, cât și condi țiile ce trebuie respectate pentru menținerea acesteia. Principalele "calități" necesare consilierului în proprietate industrială sunt următoarele: - cunoașterea tuturor actelor normative aplicabile domeniului pentru care este autorizat (respectiv brevete/mărci/desene și modele); - exprimarea corectă în limba româna atât în scris cât și oral; - cunoașterea a cel puțin uneia din limbile de circula ție internațională: engleză, franceză, germană în sensul exprimării corecte și fluente, atât scris cât și oral. - cunoașterea temeinică a unui domeniu tehnic în cazul consilierilor de brevete (exemplu: mecanica, chimie, etc.). - în plus, consilierul în proprietate industrială trebuie sa aibă un statut moral ireproșabil. 16
 17. 17. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Fig.1 Activitatea OSIM privind accesul la profesia de consilier în proprietate industrială 17
 18. 18. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Fig. 2 Activitatea CNCPIR privind accesul la profesia de consilier în proprietate industrială 18
 19. 19. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 1.3 Repere ale profesiei de consilier în proprietate industrială în statele Uniunii Europene Republica Cehă. În Republica Cehă accesul la profesia de consilier în proprietate industrială este reglementată de Legea emisă în acest sens de către Parlament la 10 June 2004 și în principiu reglementările sunt extrem de asemănătoare cu cele ale sistemului românesc. În republica Cehă la nivel național există un registru al consilierilor în proprietate industrială ținut de către Camera Consilierilor în proprietate industrială (Chamber of Patent Attorneys), instituție cu sediu în Brno. Condițiile privind intrarea în Cameră sunt: naționalitate cehă sau spațiul economic european EEA, absolvent de studii universitare, susținerea unui examen în fața unei comisii a Oficiului de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale (Industrial Property Office) format din două probe: scris și oral, susținut. Comisia de examinare cuprinde doi membri numiți de Camera Consilierilor în proprietate industrială și doi membri numiți de NPO. De asemenea, la fel ca în România, candidații trebuie să respecte condi ția, ca anterior susținerii examenului să aibă 3 ani de practică în proprietate industrială. 19
 20. 20. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 După promovarea examenului si constatarea îndeplinirii tuturor condițiilor de acces ca membru al Camerei candidatul depune un jurământ specific profesiei în fața președintelui Camerei. Germania În Germania profesia nu este reglementată, de și la nivel na țional există un registru de evidență a consilierilor în proprietate industrială ținut de către Asociația consilierilor in proprietate industrială (Patentanwaltskammer5). Asociația industrială are sedii în München 6 consilierilor proprietate și respectiv în Duisburg7. Condițiile de acces sunt următoarele: absolvent de studii universitare tehnice și practică în domeniu, fie 10 ani angajat într-un departamentul cu obiect de activitate proprietate industrială, fie 34 luni de pregătire, din care 26 sub supravegherea unui consilier în proprietatea industrială sau a agentului de brevet pe departament, plus 2 luni la Oficiul German pentru Invenții (Deutsches Patent- und Markenamt, DPMA) și mărci si 6 luni la Curtea Federală pentru Brevete (Bundespatengericht). În ambele cazuri candidatul trebuie să parcurgă un program de pregătire în domeniul juridic, care poate fi si 5 www.patentanwalt.de Patentanwaltskammer (PAK) Tal 29 80331 München, Germany, www.patentanwalt.de , Uhlandstr. 1 7 47239 Duisburg, Germany, www.vpppatent.de, Bundesverband der Deutschen Patentanwälte e.V. Geschäftsstelle Deichmannhaus am Dom 6 20
 21. 21. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 in forma învățământului la distanță ( Fernuniversität Hagen) și un examen final. Examinarea finală pentru a intra în Asocia ția consilierilor proprietate industrială cuprinde două probe scrise și una orală, după trecerea acestora candidatul urmând a fi înscris în "Registrul de evidență a consilierilor proprietate industrială" Danemarca. În Danemarca profesia nu este reglementată și nu există un registru de evidență a consilierilor în proprietate industrială. Profesia se practică prin intermediu a doua asocia ții profesionale private: Asociația daneză a consilierilor în proprietate industrială (Association of Danish Intellectual Property Attorneys ADIPA8) și Asociația daneză pentru brevete cu aplicare în industrie, ( Dansk Forening for Industriens Patentog Varemærkespecialister 9); Intrarea consilierilor în asociații de proprietate industrială în necesită condiții privind practica în profesie, astfel: 3 ani de practică pentru a se asocia în calitate de membru cu drepturi depline, 1 an de practică pentru a deveni membru asociat - pentru industrie (în acest caz pentru a deveni membru, trebuie să fie angajat într-o întreprindere industrială daneză sau instituție în parteneriat cu aceasta ce are de-a 8 9 www.adipa.dk www.dipinfo.dk 21
 22. 22. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 face cu drepturile de proprietate intelectuală - brevete, mărci, etc.). Intrarea în asociațiile profesionale nu implică nici o examinare. Formarea se face în: Institutul danez pentru drepturile de proprietate intelectuală, (Dansk Institut for Immaterialretsuddannelse - DIFI10), Centrul pentru studii internaționale în domeniul proprietă ții industriale - Centre for International Industrial Property Studies CEIPI11 sau EPCtutors12, care este o asociație nonprofit ce desfășoară cursuri cu obiectivul principal de a pregăti studen ții în scopul trecerii examenului european de calificare în profesie. Spania În Spania profesia nu este reglementată, dar există un registrul de evidență a consilierilor în proprietate industrială în cadrul Oficiului de Stat (Oficina Española de Patentes y Marcas – OEPM 13). Înscrierea în registru se face prin intermediul a două asocia ții, una pentru consilierii în proprietate industrială de nivel na țional, Asociația de agenți de proprietate industrială ( Colegio Oficial de Agentes de la Propriedad Industrial - COAPI14) și respectiv o altă 10 www.difi.dk www.ceipi.dk 12 www.epctutors.dk 13 www.oepm.es 14 Calle de la Montera, 13 28013 Madrid, Spain 11 22
 23. 23. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 asociație pentru consilierii în proprietate industrială de nivel internațional, Asociația spaniolă pentru consilierii în proprietate industrială și intelectuală (Asociación de Agentes Españoles Autorizados ante Organizaciones Internacionales de Propriedad Industrial e Intelectual - AGESORPI15). Intrarea în aceste asociații profesionale presupune a fi absolvent de învă țământ universitar tehnic și deși nu necesită condiții asupra experien ței practice, exista necesitatea susținerii unui examen în fața unei comisii constituită din membrii Oficiului de Stat și COAPI. Cursurile de formare sunt desfășurate preponderent sub tutela COAPI. Marea Britanie. În Marea Britanie autoritatea guvernamentala responsabila este Intellectual Property Office. Depozitarul Registrului privind consilierii în proprietate industrială este Corpul consilierilor în proprietate industrială (Intellectual Property Regulation Board IPReg16). Exista două titluri de consilier în proprietate industrială si anume consilier de brevete “Patent Attorney”, si respectiv consilier de mărci “Trade Mark Attorney”. Asociația reprezentativă a 15 Paseo de Gracia, 65 bis 08008, Barcelona, Spania http://ipreg.org.uk/public/what-is-an-attorney/what-to-expect-from-anattorney/ 16 23
 24. 24. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 profesiei este Institutul consilierilor în proprietate industrială (The Chartered Institute of Patent Attorneys - CIPA17). Accesul in profesie se face printr-o serie de examene pe care le pot susține numai persoanele calificate, deținătoare a unor diplome la o universitate din Marea Britanie, Politehnică sau o altă calificare considerată echivalentă de către Comisia de examinare (Joint Examination Board - JEB) . In principiu este vorba de trecerea a șase examene parțiale, de care candidatul poate fi scutit dacă participă la un curs de formare și două examene finale. De și pentru sus ținerea examenelor nu este necesară efectuarea unei perioade de practică, pentru intrarea în Registrul național, se cer cel pu țin doi ani efectua ți cu normă întreagă de practică, sub supravegherea unui tutore (mandatar sau consilier în proprietate industrială) sau patru ani cu normă întreagă în domeniul respectiv de proprietate intelectuală, inclusiv în Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din Marea Britanie. Cele două examene finale, au ca obiect interpretarea/valabilitatea brevetelor și consilierea pentru ob ținerea acestora și sunt organizate de către Comisia de examinare JEB, comisie care include și membrii asociației CIPA. 17 95 Chancery Lane London www.cipa.org.uk/pages/home WC2A 1DT United Kingdom 24
 25. 25. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Italia În Italia Registrul privind consilierii în proprietate industrială se găsește în cadrul Ordinului Consultanților în Proprietate industrială (Ordine dei Consulenti în Proprietà Industriale - OCPI18). Deși profesia nu este reglementată există condi ții de acces: absolvirea de studii superioare în Italia sau în străinătate și recunoscute în Italia cu cel puțin trei ani de educație. Practica de asemenea este necesară: 18 luni de formare la o firmă sau servicii specializate, sub supraveghere unui tutore (consilier în proprietate industrială cu cel puțin 5 ani experiență). Înscrierea în Registrul de stagiari este obligatorie pentru accesul la examenul final de calificare. Asemănător prevederilor legale din România, examinarea nu este necesară pentru cetă țenii italieni care au ocupat locul de muncă de examinator la European Patent Office EPO, sau pentru angajații cu funcții de conducere cu durată de cel puțin cinci ani la Oficiul Italian pentru Inven ții și Mărci Italian. (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – UIBM19) Examenul final este format din 2 probe practice privind respectiv brevetele si mărcile și probarea competen țelor legislative în domeniul specific al obiectului proprietății industriale și o probă 18 Via G. Donizetti 1/A 20122 Milan, Italy, www.ordine-brevetti.it 19 www.uibm.gov.it 25
 26. 26. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 orală din: legislația internațională privind proprietate industrială, competențe lingvistice (engleză, franceză sau germană ca limbi străine) și cunoștințe tehnologice în chimie, mecanică sau electronică, după caz. În condiția în care un candidat provine din Comisia europeană de examinare (European Qualifying Examination EQE) se permite susținerea examenului final fără a mai fi necesară practica. Olanda. În Olanda evidenta consilierilor de brevete există în cadrul Registrului de Brevete (Dutch Patent Register, NL Octrooicentrum 20). Este de menționat ca în Olanda Oficiul nu este structurat pe Brevete si Mărci, ci doar pe Brevete, având în vedere că în ceea ce prive ște mărcile exista o lege comună si un Oficiu comun pentru țările BENELUX). Asociația reprezentativă la nivel național este Ordinul Consilierilor în Proprietate Industrială, cu sediul în Haga (Orde van Octrooigemachtigden21). Condițiile de acces în această asocia ție sunt: absolvirea cu diplomă universitară de licență a unei ramuri de știin ță, tehnologie, inginerie sau agricultură și practică 3 ani în domeniul proprietă ții 20 www. register.octrooicentrum.nl Prinses Beatrixlaan 2 2595 www.octrooigemachtigde. nl 21 AL Den Haag, The Netherlands 26
 27. 27. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 industriale. Examenul pentru înscrierea în Registrul de Brevete este sub forma unor lucrări scrise pe baza a șase module: 1) legislație generală (3.5 h) 2) legi specifice brevetelor (3h) 3) alte legi cu specific internațional (3 h) 4) redactarea unei consilieri într-o problemă de brevet (8 h) 5) redactarea unei aplicații de brevet 6) argumentarea unui brevet (4ore pentru un brevet) Comisia de examen este numită de către Ministerul Economiei fiind compusă din reprezentanți ai Oficiului de Stat. Portugalia În Portugalia Registrul de evidență a consilierilor în proprietate industrială există în cadrul Institutului National de Proprietate Industriala (Instituto Nacional de Propriedade Industrial INPI 22). Asociațiile reprezentative la nivel național sunt Asocia ția Portugheză a mandatarilor autorizați la Oficiul European de Brevete ( Associação Portuguesa dos Mandatários Europeus de Patentes AMEP23 ) și Asociația Consultanților în proprietate industrială ( Associação dos 22 www.marcasepatentes.pt 23 Rua Vitor Córdon,14 1249-103 Lisboa, Portugal 27
 28. 28. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Consultores em Propriedade Industrial ACPI24). Condițiile de acces în profesie sunt: obținerea unei diplome universitare cu perioada de cel puțin 3 ani de studii și existența unui ʺCabinet ʺ cu adresa fie în Portugalia fie pe teritoriul EEA. Examenul pentru înscrierea în registrul național este format din două probe: scris și oral, sub supravegherea și evaluarea a unei comisii din cadrul Institutului National de Proprietate Industrială. II. Procedurile de validare/certificare a competentelor aplicate de autorităţile competente din ţările în care profesia de consilier în proprietate industrială este reglementată Din datele furnizate de către Comisia Europeană CE 25 la nivelul UE există 17 state în care profesia de consilier în proprietate industrială este reglementată: Austria, Belgia, Cehia, Finlanda, Franța, Ungaria, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Suedia și Marea Britanie. În toate aceste state se aplică procedura generală de 24 Rua do Salitre, 195 1269–063 Lisboa, Portugal, www.acpi.org.pt http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/directive_in_practice/rec ognition/index_en.htm 25 28
 29. 29. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 recunoaștere stipulată în Directiva 2005/36/CE privind recunoa șterea calificărilor profesionale, prin aplicarea directă la autoritatea competentă a statului membru. Profesia reglementata la nivel regional/european, și cu adevărat liberală la nivel european, este cea de consilier european de brevete reglementată prin Convenția 26 de Brevet European, art. 134 (CBE), adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973. Accesul în profesia de consilier european se face prin sus ținerea unui examen în fa ța Oficiului european de brevete (OEB) sau prin aplicarea clauzei prevăzute la art.134 alin (3) din Convenție ( Grandfather clause). Consilierii europeni cu drept de practica în fata Oficiului European de Brevete (OEB) reprezentanților sunt obligatoriu profesionali membrii (Institute of ai Institutului Professional Representatives before the European Patent Office - EPI). La nivel național fiecare țară europeană are o legisla ție specifică, dar pentru protejarea proprietă ții industriale la nivelul UE consilierii trebuie să fie autorizați sub supravegherea unui tutore și pe baza unui examen de către EPI. Institutului European de Brevete are în portofoliu următoarele obiective: 26 http://www.osim.ro/brevete/conventi.pdf 29
 30. 30. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 - de a colabora cu Organizația Europeană de Brevete (European Patent Organisation EPO27) în chestiuni referitoare la profesia de consilier european de brevete, în special, referitor la reglementările cerute pentru examenul în vederea ob ținerii calificării de consilier european de brevete; - de a sprijini și disemina activitatea și noutățile în domeniul proprietății industriale către membrii săi; - de a promova respectarea de către membrii săi a codului etic de conduită profesională; - de a asigura legătura, împreuna cu EPO și alte institu ții cu privire la toate aspectele legate de proprietatea intelectuală, cu accent în special pe brevetele de invenție. Activitatea EPI se desfășoară în principal în comisiile lucrative formate din membri cu experiență corespunzătoare în domeniile relevante de activitate, membri care sunt propu și de către grupurile naționale și aleși pe baza expertizei și notorietă ții lor de către Consiliul EPI. În prezent, există aproximativ douăzeci de comisii active ale EPI, fiecare cu zona sa de responsabilitate, care furnizează rapoarte în mod regulat, cu comentarii și recomandări pentru Consiliul EPI. Aceste comisii sunt esențiale ca modalitate de a 27 www.epo.org/register 30
 31. 31. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 oferi Comitetului de conducere precum și Consiliului informa ții și sfaturi adecvate. Prin urmare, EPI este organizația care reprezintă la nivel european interesele consilierilor europeni de brevete. Aceasta asigura în permanenta îmbunătățirea standardelor de practică profesională și conduită ale membrii săi. De asemenea, contribuie la dezvoltarea protejării dreptului de proprietate intelectuală la nivel mondial și promovează formarea profesională a tinerilor care doresc să acceadă la profesia de consilier european de brevete. Pentru a deveni consilier european de brevete există condi ția deținerii unei calificări adecvate, în domeniul științei și tehnologiei. După absolvirea unor astfel de studii universitare, candidatul va desfășura o activitate profesională în domeniul proprietă ții industriale, mai exact în domeniul brevetelor de inven ție, recomandabil sub supravegherea unui reprezentant profesional calificat sau a unui tutore EPI. Activitatea profesională practică va avea ca țintă însușirea rezolvării problematicilor protec ției proprietății industriale și se poate desfășura în cadrul privat sau al unei intreprinderi industriale. Perioada de activitate profesională sub supraveghere (stagiul) este de minimum trei ani. După încheierea perioadei de stagiu candidatul se poate înscrie pentru susținerea examenului european de calificare. în 31
 32. 32. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 vederea susținerii examenului vor fi parcurse mai multe etape, ce implică ca în primul rând fiecare candidat trebuie să treacă proba de pre-examinare, care constă dintr-o probă tip test grilă ce indică dacă un candidat posedă cunoștințele minime pentru a se prezenta la examen. Numai după ce a trecut proba de pre-examinare candidatul se poate înscrie la examenul principal (final). Examenul principal constă din patru probe scrise sus ținute pe o perioadă de trei zile, iar promovarea acestora va califica și va permite accesul candidatului la profesia de consilier european de brevete . In cadrul EPI există de asemenea Comisia pentru Educa ție Profesională (PEC), care este organism consultativ al Consiliului EPI pe probleme legate de educație și calificare profesională. Fiecare stat membru are un reprezentant în cadrul PEC care este de asemenea, responsabil pentru diverse activități specifice obiectului de activitate al comisiei, cum ar fi organizarea de activită ților de tutoriat și pregătirea studenților EPI, în vederea susținerii examenul de atestare în profesia de consilier european de brevete. Comisia pentru Educație Profesională PEC se întâlne ște în mod regulat pentru a discuta probleme legate de educa ție, calificare și evaluare. Probleme de actualitate de pe agenda PEC sunt rata scăzută de succes la examen a candidaților și pregătirea continuă 32
 33. 33. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 profesională pentru reprezentanții acestei profesii. Scopul este de a întreprinde unele măsuri, după caz, care pot fi luate pentru a îmbunătăți rata de succes a promovării examenului de acces în profesia de consilier european de brevete. (European Qualifying Examination EQE). Pentru aceasta există un dialog continuu între candidați, tutori și PEC. Formarea profesională continuă și organizarea diferitelor seminare sau alte forme de pregătire pentru to ți membrii EPI este o sarcină de mare importanță a PEC, pentru a men ține profesia consilier în proprietate industrială competitivă în Europa. O altă sarcină considerată importantă și asumată de către PEC este integrarea consilierilor în proprietate industrială din viitoarele state membre ale Convenției de Brevet European (CBE) sau din țările recent aderate în sistemul european de calificare, pentru a menține un nivel ridicat de educație profesională în sistemul de calificare european. 33
 34. 34. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 III. Procesele de recunoaştere a calificărilor dobândite în alte state membre ale UE 3.1 Procedura recunoaşterii profesiei de consilier în proprietate industrială Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene UE sau al altui stat al Spaţiului Economic European SEE poate exercita în anumite condiții profesia de consilier în proprietate industrială în România, dacă respectă condițiile prevăzute de lege, în spe ță art. 8 alin (1) din Ordonanța 66/2000. Astfel, persoana care a dobândit calificarea de consilier în proprietate industrială în statul membru de origine sau de provenienţă poate solicita recunoaşterea diplomei, în vederea admiterii în profesia de consilier în proprietate industrială și a practicării acesteia în România (art. 8 alin (2) Ordonan ța 66/2000). Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European va face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 d) și e) în Ordonanţa nr.66/2000, aprobată conform Legii nr. 437/27.06.2002 și modificată și completată conform Legii nr. 331/2006 cu documentele eliberate de autorităţile competente din statul de origine sau de provenienţă, 34
 35. 35. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 recunoscute sau echivalate, potrivit legii (art. 8 alin (3) Ordonanţa nr.66/2000). Prevederile art. 8 din Ordonanţa nr. 66/2000, aprobată conform Legii nr. 437/27.06.2002, modificată și completată conform Legii nr. 331/2006, se completează cu dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările ulterioare, precum şi cu dispoziţiile tratatelor la care România este parte (art. 8 alin (5) Ordonanţa nr.66/2000). Prin urmare, cetățeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spațiului Economic European poate exercita profesia de consilier în proprietate industrială în Romania daca respecta condițiile prevăzute de lege, potrivit art. 8 alin (1) ÷(5) din Ordonanţa nr. 66/2000. Conform art. 26 din Ordonanţă, pe cale de excep ție, cetăţenii statelor membre UE sau ai altor state care fac parte din SEE, stabiliţi în unul dintre aceste state în scopul exercitării profesiei de consilier în proprietate industrială, pot desfăşura activităţi specifice acestei profesii pe teritoriul României în mod ocazional sau temporar, prin depunerea la CNCPIR a unei declaraţii. Declaraţia va cuprinde: 35
 36. 36. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 - numele și prenumele persoanei; - titlul profesional din statul de stabilire sau, în lipsa acestuia, titlul academic; - titulatura și adresa autorităţii competente din statul de stabilire, dacă profesia este supusă autorizării în acel stat, sediul din statul de stabilire; - registrul în care este înregistrat în statul de stabilire, numărul de înregistrare sau alt mijloc de identificare echivalent conţinut în acel registru, - locul desfăşurării activităţii în România și adresa de corespondenţă. La declaraţie solicitantul va depune şi următoarele documente: a) dovada de cetăţenie; b) documentul care atestă că posesorul este stabilit legal într-un stat membru al UE sau într-un alt stat care face parte din SEE, în scopul exercitării activităţilor de consilier în proprietate industrială și că la momentul depunerii declaraţiei nu îi este interzisă, fie și temporar, exercitarea profesiei; c) dovada de calificare profesională sau, dacă în statul membru de stabilire profesia de consilier în proprietate industrială nu este reglementată, dovada eliberată de autorităţile competente ale 36
 37. 37. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 acestui stat, care atestă că posesorul a exercitat activităţile specifice profesiei cel puţin 2 ani în ultimii 10 ani. 3.2 Aplicarea cetățenilor europeni la SOLVIT SOLVIT este o reţea de soluţionare a problemelor, în cadrul căreia statele membre ale UE și alte trei țări (Islanda, Lichtenstein, Norvegia), conlucrează fără a utiliza proceduri legale, pentru a rezolva problemele apărute prin aplicarea necorespunzătoare a legislaţiei privind piaţa internă, de către autorităţile publice. SOLVIT se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetăţean, pe de o parte, și o autoritate publică pe de alta, acolo unde există posibilitatea ca legislaţia comunitară să fi fost aplicată în mod necorespunzător. Domeniile în care frecvenţa problemelor este mare şi există reclamaţii pentru a fi tratate prin SOLVIT sunt: •Recunoaşterea profesională a calificărilor şi diplomelor; • Accesul la educaţie; • Permise de şedere; • Drepturile la vot; • Securitatea socială; • Drepturile de ocupare a unui loc de muncă; • Permisele de conducere; 37
 38. 38. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 • Înregistrarea vehiculelor cu motor; • Controlul de frontieră; • Accesul pe piaţă al produselor; • Accesul pe piaţă al serviciilor; • Stabilirea ca independent; • Achiziţiile publice; • Impozitarea; • Libera circulaţie a capitalurilor și a plăţilor; In fiecare stat, membru al Uniunii Europene la care se adaugă și cele trei state nominalizate anterior, există un centru SOLVIT, care furnizează aceste servicii în mod gratuit. În România centrul SOLVIT28 este constituit în jurisdicția Departamentului pentru Afaceri Europene Schema de rezolvare a cererilor resortisanţilor sosiţi în România, care consideră că au fost nedreptăţiţi prin aplicarea necorespunzătoare a legislaţie pieței internei, este dată în figura nr. 1. Orice reclamaţie prin SOLVIT implică pentru rezolvare patru etape: 28 Guvernul României, Departamentul pentru Afaceri Europene, Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854, România, Tel. +4021.308.53.60, Fax:+4021.318.55.24, E-mail: solvit@dae.gov.ro. 38
 39. 39. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Fig. 1 Rezolvarea cererilor prin SOLVIT Etapa 1 – acceptarea cazului, pe baza verificării legalită ții demersului, iar dacă documentele incluse în cerere de către centrul de origine nu sunt suficiente se solicită după caz documente suplimentare; Etapa 2 – obţinerea soluţiei: se contactează autoritatea competentă implicată în cazul reclamat şi se colaborează cu aceasta în vederea obţinerii unei soluţii corecte şi în conformitate cu legislaţia europeană; Etapa 3 – propunerea soluţiei (implementată sau nu), care trebuie să fie reală, practică și în conformitate cu legislaţia europeană; 39
 40. 40. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Etapa 4 – monitorizarea soluției, dacă aceasta nu a fost implementată în momentul propunerii. Un caz se consideră soluţionat, doar atunci când soluţia este implementată şi rezolvă problema petentului. Pentru cetățenii români care vor să apeleze la SOLVIT întrun alt stat membru al UE, datele de contact ale punctelor na ționale și persoanele de contact se pot găsi pe pagina web 29 a Comisiei Europene (Anexa 1- pentru țările luate în studiu în cadrul proiectului IMI PQ NET România). Statele membre ale UE trebuie să îşi intensifice eforturile pentru a se asigura că persoanele fizice şi întreprinderile pot face uz în mod eficient de drepturile lor legate de piaţa unică, garantând o aplicare eficace şi o punere în executare a legislaţiei privind piaţa unică de către instanţele naţionale, prin furnizarea de informaţii de bună calitate, instrumente şi proceduri de e-guvernare, precum și prin realizarea de investiţii în mecanisme destinate soluţionării rapide a problemelor. Potenţialul SOLVIT este încă insuficient exploatat ca instrument cheie de soluţionare a problemelor la nivel naţional/european, parţial din cauza personalului insuficient din 29 http://ec.europa.eu/solvit/site/centres/addresses/index.htm#Romania 40
 41. 41. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 diverse centre ale SOLVIT şi în aceeaşi măsura datorită informării insuficiente a cetăţenilor europeni despre competenţele acestor centre. IV. Exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială în Romania Consilierul în proprietate industrială, membru al Camerei, are dreptul la libera aderare la alte forme de asociere profesională compatibile cu profesia sa (art. 19 Ordonanța 66/2000). Astfel, conform cu art. 20 din Ordonanța 66/2000, consilierii în proprietate industrială cu liberă practică îşi desfă șoară activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăți civile profesionale persoane juridice sau în societăţi comerciale având ca unic obiect de activitate domeniul proprietăţii industriale. De asemenea, consilierul în proprietate industrială autorizat îşi poate exercita profesia și ca salariat specializat în domeniul protecţiei proprietăţii industriale în cadrul unei unităţi sau societăţi comerciale cu alt obiect de activitate decât proprietatea industrială (art. 21 alin. (1) Ordonanța 66/2000). Consilierul în proprietate industrială are o misiune aceea de a nobilă, apăra proprietatea asupra creaţiei minţii omeneşti - proprietatea intelectuală, cu o componentă importantă a sa, 41
 42. 42. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 proprietatea industrială. În această sferă sunt incluse acele realizări ale inteligenţei umane care au condus la rezolvarea unor probleme cu caracter aplicativ și care au generat soluţii reproductibile la nivel industrial. OSIM publică lunar în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) listele cuprinzând consilierii cu drept de exercitare a profesiei, precum și formele de organizare a acestora, , în care aceştia îşi desfăşoară activitatea pe baza datelor comunicate de Cameră 4.1 Codul deontologic al profesiei de consilier în proprietate industrială La baza întregii activități desfășurate de către consilierii în proprietate industrială există un "Cod deontologic al profesiei", care cuprinde reguli bine conturate, ce trebuie respectate, astfel: 1. Consilierii în proprietate industrială se vor conforma codului deontologic fără a ține seama de interesele personale sau de alte indicații sau interese. 2. Consilierii în proprietate industrială trebuie să exercite activitatea lor profesionala cu onestitate, loialitate și curtoazie. 3. Scuzele și motivările în cazul abaterilor de la moralitatea profesiei nu sunt acceptate. În cabinetul său, consilierul în proprietate 42
 43. 43. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 industrială răspunde de aplicarea principiilor Codului deontologic pentru toți angajații. 4. Competența profesională trebuie pusă la dispoziția clientului indiferent de sentimente sau alte interese personale. Favorurile aplicate pentru naționalitate, profesiune, religie, etc. nu sunt acceptate. 5. Informațiile confidențiale primite de la client sau în legătură cu clientul și legate de profesie nu pot fi divulgate până la expirarea termenului privind astfel de obligații. Un astfel de termen poate apărea în contractul cu clientul sau se referă la perioada de protec ție prevăzută prin legislație pentru obiectul de proprietate industrială sau se apreciază în mod concret. Aici intră și cazurile de schimbare a locului de activitate, în sau în afara sistemului de protec ție a proprietății industriale. 6. (1) Consilierul este autorizat sa informeze publicul despre serviciile pe care le oferă, cu condiţia ca informa ția să fie adevărată şi obiectivă şi cu respectarea secretului profesional și a altor principii esențiale ale profesiei. (2) Următoarele sunt considerate excepţii de la publicitatea permisă conform alin.1: a) Dezvăluirea numelui unui client fără autorizarea expresă a acestuia; 43
 44. 44. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 b) Menţionarea numelui unei alte entităţi profesionale dacă nu există o convenţie scrisă de cooperare între membru şi respectiva entitate; c) Promovarea, anunțarea sau publicarea unor oferte de cumpărare, vânzare sau negociere asupra unor drepturi de proprietate industrială, fără autorizarea clientului. 7. Se evita reprezentarea persoanelor în conflict de interese. Principiul este de a nu se produce prejudicii. 8. Cu ceilalți consilieri în proprietate industrială atitudinea va fi colegială, corecta și de întrajutorare. 9. Declarațiile laudative ca și cele comparative privind serviciile oferite nu sunt permise. 10. Reglarea obligațiilor financiare trebuie sa se facă prompt. Nu este acceptabila scuza incriminând incapacitatea de plată a propriului client când este vorba de efectuarea unor plăti fa ță de al ți consilieri în proprietate industrială cărora li s-a comandat lucrarea. 11. Încasările de la clienți se fac ca onorarii ale agen ției. Nu se practica acceptarea de comisioane pentru intermedieri și afaceri. 12. Anunțurile și ofertele de serviciu în domeniu trebuie să nu dăuneze profesiei de consilier în proprietate industrială, sa nu conțină declarații laudative sau comparative, sa nu lezeze interesele altor consilieri în proprietate industrială. Măsurile disciplinare luate în 44
 45. 45. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 cazul abaterilor consilierilor în proprietate industrială de la codul deontologic al profesiunii sunt: mustrare, avertisment, interdic ția dreptului de a profesa pe o perioada de 3-12 luni, interdic ția definitivă a exercitării dreptului de a profesa. Aprecierea gravită ții faptelor și aplicarea sancțiunilor se face de către Comisia de Disciplina a Camerei, cu drept de contestare în justi ție Concluzii Profesia de consilier în proprietate industrială autorizat este de o importanță deosebită pentru progresul și prosperitatea umanităţii prin faptul că realizează protecţia juridică a creaţiilor noi și încurajează investiţiile, ceea ce implicit stimulează creşterea economică cu crearea de noi locuri de muncă şi ramuri de activitate. Pe parcursul prezentului ghid au fost aduse informa ții concrete despre profesia de consilier în proprietate industrială autorizat, astfel: Profesia de consilier în proprietate industrială autorizat este bine fundamentată legislativ în România prin Ordonan ța Guvernului nr. 66 din 2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006, în temeiul art. 45
 46. 46. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 II din Legea nr 331 din 2006 pentru modificarea și OG nr.66 din 2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială. În ceea ce privește procedura de examinare a candida ților pentru profesia reglementată de consilier în proprietate industrială aceasta este împărțită între cele două autorită ți competente, respectiv OSIM cu rol de examinator al candida ților și depozitar al Registrului consilierilor în proprietate industrială din România și Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România ca organism profesional național. De asemenea legislația din România este armonizată cu legisla ția europeană în domeniul calificărilor profesionale, cetățenii străini sau români care au obținut accesul în profesie în alte state membre UE sau SEE fiind recunoscuți conform legislației în vigoare, potrivit art. 8 alin (1)÷(5) din Ordonanţa nr. 66/2000. La nivel european există un organism, European Patent Institute EPI ce reprezintă interesele consilierilor în proprietate industrială în următoarele domenii. - Pregătirea și examinarea consilierilor naționali in vederea susținerii examenului de consilier european; - Reprezentarea intereselor consilierilor europeni în raport cu Oficiul European de Brevete; 46
 47. 47. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 - Formarea continuă a consilierilor de brevet european. De asemenea, în afara României, există la nivelul UE alte 17 state în care profesia de consilier în proprietate industrială este reglementată: Austria, Belgia, Cehia, Finlanda, Fran ța, Ungaria, Germania, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Luxembourg, Olanda, Polonia, Portugalia, Slovacia, Suedia și Marea Britanie. În toate aceste state pentru recunoașterea calificării profesionale se aplică procedura generală de recunoaștere a calificărilor profesionale, prin analiza de către autoritatea competentă a respectivului stat și a fiecărui dosar de acces la profesia reglementată. În statele în care profesia nu este reglementată accesul la libera practica se face prin intrarea în asocia țiile profesionale reprezentative la nivel național. 47
 48. 48. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Surse bibliografice 1. Ordonanța Guvernului nr. 66 din 2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în Monitorul Oficial nr. 1019 din 21 decembrie 2006, în temeiul art. II din Legea nr 331 din 2006. 2. Instrucțiunile nr. 108 din 17 octombrie 2002 de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, emise de OSIM și publicate în Monitorul Oficial al României nr. 826, 15 noiembrie 2002; 3. Statul Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, cu modificările aduse în cadrul Conferin ței din ianuarie 2011; 4. Codul deontologic al profesiunii de consilier în proprietate intelectuală; 5. Ordonanța de Urgență nr. 49/20.05.2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii în România, Publicata în Partea I a Monitorului Oficial al României nr. 366/01.06.2009 6. Supplement to OJ EPO 1/2013, Codul deontologic al profesiei de consilier în proprietate industrială; 7. The Patent Profession în the EPC Contracting States (disregarding EEA free movement of professionals and company law) 8. EQE Candidate Support Project, Application Form 2013 48
 49. 49. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Lista acronimelor utilizate IMI - Sistemul de Informare al Pieţei Unice; IMI PQ NET România – proiectul "Crearea și consolidarea reţelei IMI pentru Calificările Profesionale din România"; CNCPIR - Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România; OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci; COR - Clasificarea Ocupaţiilor din România; BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială; NPO - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;; EPI - Institute of Professional Representatives before the European Patent Office; COAPI - Asociația de agenți de proprietate industrială (Spania); CIPA - Institutul consilierilor în proprietate industrială (Marea Britanie); JEB – Comisia de examinare (Marea Britanie); EPO - Organizația Europeană de Brevete; SOLVIT - Rețea finanțată de către Comisia Europeană pentru a asista cetățenii și întreprinderile, în cazul în care apare un litigiu între 49
 50. 50. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 aceștia și un organism oficial dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Anexa 1 Ţara Cehia Danemarca Germania Spania Italia Olanda Austria Portugalia Romania Date de contact Barbora Hanáková, Zuzana Bakotová, Tomáš Stehlík Tel. +420 22 422 1701 Odbor vnitřního trhu a služeb EU, Ministerstvo průmyslu Fax. +420 22 485 3079 a obchodu, Na Františku 32, CZ - 11015 Praha 1 solvit@mpo.cz Tel. +45 35 46 62 00 (the Jens Kasper Rasmussen, Sofie Freilev, Karin Kragshave hotline) Kristian Yde Agerbo, Danish Business Authority (Internal Tel. +45 35 46 66 16 Market Centre), Langelinie Allé 17, DK - 2100 Tel. +45 35 46 66 73 Copenhagen SOLVIT@erst.dk Lisa TEICHMANN, Bundesministerium für Wirtschaft und Fax. +49 3018 615 5379 Technologie, Scharnhorststr. 34-37, DE - 10115 Berlin solvit@bmwi.bund.de Ana Iglesias, Ana María Hernández, Javier Pascual Tel. +34 91 379 9999 Pontones, SOLVIT – España, Ministerio de Asuntos Fax. +34 91 394 8684 Exteriores, y de Cooperación, Serrano Galvache 26, ES solvit@ue.maec.es 28033 Madrid Giuseppina VALENTE, Francesco CIPRI, Massimo Tel. +39 06 677 95 844 SANTORELLI, Presidenza Consiglio Ministri, Fax. +39 06 677 95 044 Dipartimento Politiche Comunitarie, Piazza Nicosia 20, solvit@palazzochigi.it IT - 00186 Roma Koen van Ginneken, SOLVIT Nederland, Ministerie van Tel. +31 70 379 7708 Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Fax. +31 70 379 7014 Bezuidenhoutseweg 30, Postbus 20101, NL - 2500 EC solvit@mineleni.nl Den Haag Tel. +43 1 71100-5119 Sylvia Vana, Alexandra Gaudmann-Heber, Christian Tel. +43 1 71100 - 5293 Müller, Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Tel. +43 1 71100-5187 Jugend, SOLVIT Center, Abteilung C1/2, Stubenring 1, AT Fax. +43 1 71100-2207 - 1010 Wien solvit@bmwfj.gv.at Rosarinho MELANCIA, Mafalda DE SIQUEIRA, Tel. +351 21 393 57 53 francesca FONTES, Ministério dos Negócios Estrangeiros Tel. +351 21 393 57 50 Direcção Geral dos Assuntos Europeus, Serviço do Tel. +351 21 393 55 54 Mercado Interno, Rua Cova da Moura, 1, PT - 1350-115 Fax. +351 21 393 57 98 Lisboa solvit@dgac.pt Tel. +40 21 308 53 40 Romulus BENA, Karina STAN, Ramona-Maria CIUCĂ Tel. +4021 308 53 71 Ministerul Afacerilor Europene, Guvernul României Tel. +40 37 410 45 23 Bvd. Aviatorilor nr. 50A, Sector 1, Bucureşti 011854, Fax. +40 21 308 53 96 România solvit@dae.gov.ro 50
 51. 51. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Marea Britanie Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 Chris Korcz, Department for Business, Innovation and Skills, 1 Victoria Street, UK - London SW1H 0ET Tel. +44 20 7215 2833 Fax. +44 20 7215 2234 solvit@bis.gsi.gov.uk 51
 52. 52. UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE și PERSOANELOR VĂRSTNICE AMPOSDRU Fondul Social European POS DRU 2007-2013 Instrumente Structurale 2007 2013 52

×