Satsningen eCampus

714 views

Published on

Presentasjon av eCampus-programmet på Uninett2010. Se http://mediasite01.uis.no/mediasite/Catalog/pages/catalog.aspx?catalogId=159c9334-afed-43df-86b1-5d85b89edf07 for opptak

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Who wears a watch? Info available from your cell. Strap unneccessary tech device to your body, and I am sure you can rationalize it. Expectations rule your everyday life Define generation gap, in context of this presentation Context rules Mature is good for cheese, is it good for physics and math? Generation gap in expectations Generation gap in skills and attitude Mobile devices Social media
 • Knut enters university University takes away his tools, brand him outlaw University gives him outdated tools University lock his information away from his tools Is Knut working efficiently? We started using it whan we started working
 • The current draft of the presentation is quite similar to what I presented at TNC2010 in Vilnius - laying out the background of what I believe student/staff expect emphasis on learning and teaching (Guido covers research) - waffle a bit about cloud computing and local IT departments - claim that federated ID is needed for collaboration tools of all kinds ...leaving the details to your presentation - talk about lecture capture and how ubiquitous access to education translates to collaboration tools - sharing is good for you and me and higher ed why do we put web meeting tools in the hands of every student?
 • Technology has escaped from campus, and into the lives and minds of our user population Chad Kainz'convenience: we've made all this stuff seem easy' - a rod for our own back for the forthcoming years? google does it, why can't you? Internet2 : Lots of great advanced technology out there deployed in pockets Great at custom demos that show off incredible bandwidth, high quality video, seemless authentication, … Not so great at making this all available to normal end users at their desks Users often need to become network experts to make all of this work Previous model: we did our work in the network core, now if only campuses and regionals would do their part… New model: joint effort to make technology work end to end
 • Satsningen eCampus

  1. 1. Satsingen eCampus UNINETT2010 Ingrid Melve, Teknisk direktør, tjenester
  2. 2. Mål for eCampus <ul><li>eCampus er et program som skal tilrettelegge for bedre læring og forskning i høgere utdanning </li></ul><ul><ul><li>Mobile tjenester: inn i lomma </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak av forelesinger: krysser grenser i tid, tilgang og avstand </li></ul></ul><ul><ul><li>Video konferanser og webmøter: avstandsoverbygging og samarbeid over nett </li></ul></ul><ul><li>Koordinert av UNINETT for norske høgskuler og universiteter </li></ul><ul><li>Bygge ut ny og moderne IKT-infrastruktur for UH-sektoren, støtte over statsbudsjettet for 2011 </li></ul><ul><li>Felles løft for forskningsbasert læring: </li></ul><ul><ul><li>arbeidsgrupper </li></ul></ul><ul><ul><li>beste praksis for teknologibruk </li></ul></ul>
  3. 3. Nytte for studenter <ul><li>Valgfrihe t: større fagtilbud, bedre kvalitet </li></ul><ul><li>Tilgang : enklere repetisjon, enklere tilstedeværelse, enklere kommunikasjon </li></ul><ul><li>Møte IKT- hverdag som ligner hverdagen (Digital Natives: sosiale medier, web2.0, video) </li></ul><ul><li>Lettere å bruke tid på fagstoff </li></ul><ul><li>Mange som har “spesielle” behov </li></ul>
  4. 4. Nytte for universitetet og de faglig ansatte <ul><li>Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid </li></ul><ul><li>Bygging av gode læringsmiljø </li></ul><ul><li>Tilgang overalt, åpner for rekruttering uavhengig av geografi </li></ul><ul><li>Åpner for deling , åpenhet gir synlighet </li></ul><ul><li>Lettere å samarbeid internt og eksternt </li></ul><ul><li>Bevarer historisk materiale for ettertiden </li></ul>
  5. 6. “ Digital Native” er en sinnstilstand <ul><li>Holdning til teknologi </li></ul><ul><ul><li>Selvsagt kan jeg legge en video på YouTube </li></ul></ul><ul><ul><li>Villig til å prøve (og feile) </li></ul></ul><ul><ul><li>Villig til å flytte seg </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital selvtillit </li></ul></ul><ul><li>Hverdagsbruk, uten å tenke mer over saken </li></ul><ul><ul><li>Hva mener du med at det ikke ligger på nett? </li></ul></ul><ul><li>Internett tar mange timer hver dag </li></ul>
  6. 7. Digital kompetanse, skråblikk
  7. 8. Teknologibruk, trender <ul><li>Egoets tidsalder </li></ul><ul><ul><li>Jeg vil ha mine 15 minutters berømmelse </li></ul></ul><ul><ul><li>Personalisering av tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Web2.0: øyeblikkelig tilfredsstillelse </li></ul></ul><ul><li>Delingens tidsalder </li></ul><ul><ul><li>Dele innhold over nett (lovlig eller tvilsomt eller ulovlig) </li></ul></ul><ul><ul><li>Sosiale nettverk </li></ul></ul><ul><li>Hyperbyråkrati og sikkerhet </li></ul><ul><ul><li>Risikovurderinger, formelle krav </li></ul></ul><ul><ul><li>Portaler forenkler verdenssyn </li></ul></ul><ul><ul><li>Rapporteringskrav </li></ul></ul>
  8. 9. Hva er endret i nettet? <ul><li>Studentenes forventinger er endret </li></ul><ul><li>Vi har båndbredde tilgjengelig, nett overalt </li></ul><ul><li>Tjenesteleveranser endrer seg </li></ul><ul><ul><li>Sky-tjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>IKT-arkitektur: Feide-innlogging og andre felles grensesnitt </li></ul></ul><ul><li>Vi må støtte bedre opp under læringsmiljø på nett </li></ul><ul><ul><li>Samarbeid er nøkkel til suksess </li></ul></ul><ul><ul><li>Hverdagsteknologi er viktig: opptak av forelesninger, webmøter, mobile tjenester </li></ul></ul>
  9. 10. Hva har vi lært så langt? <ul><li>Teknologibruk er viktigere enn teknologi </li></ul><ul><ul><li>Men riktig utstyr er praktisk (AV-gruppa) </li></ul></ul><ul><li>Studenter og andre “digital natives” forventer mer, og har mindre tålmodighet </li></ul><ul><ul><li>Har en “Internett-fortid” </li></ul></ul><ul><li>Tjenester må være lette å bruke og bo nær brukeren </li></ul><ul><ul><li>Webmøter vs videokonferanse </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling må nå fram til riktig målgruppe </li></ul></ul><ul><li>Lyd er veldig viktig for nytteverdi </li></ul><ul><li>Integrasjonsmuligheter øker med Feide </li></ul><ul><li>Ildsjeler og utforskere er ikke “de fleste” </li></ul><ul><li>Læring over avstand (og tid) er i rask vekst </li></ul><ul><li>Samarbeid over organisasjonsgrenser øker </li></ul>
  10. 11. It is when people stop thinking of something as a piece of technology that the thing starts to have its biggest impact. Wheels, wells, books, spectacles were all once wonders of the world; now they are everywhere, and we can't live without them. John Lanchester
  11. 12. eCampus: hva er oppnådd? <ul><li>Oppstartsår: nettverksbygging </li></ul><ul><li>Samlinger </li></ul><ul><ul><li>Webmøter, arbeidsgruppe og samlinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Forelesningsopptak og podcast </li></ul></ul><ul><li>Overtatt ansvar for AV-arbeid: </li></ul><ul><ul><li>Innkjøpsavtale, felles spesifikasjoner </li></ul></ul><ul><li>Piloter </li></ul><ul><ul><li>Webmøter, felles løsning med AdobeConnect </li></ul></ul><ul><ul><li>Deling av store filer med CloudStor </li></ul></ul><ul><ul><li>MCU for videokonferanser </li></ul></ul>
  12. 13. Webmøter <ul><li>Webmøter: deling av arbeidsflate, lyd, video, notater og lynmeldinger </li></ul><ul><li>Arbeidsgruppe har jobbet fram løsningsforslag </li></ul><ul><ul><li>Møte-bruk til tradisjonelle møter </li></ul></ul><ul><ul><li>Til undervisning over nett </li></ul></ul><ul><ul><li>Ad-hoc samarbeid: kollokviegrupper, prosjekter </li></ul></ul><ul><li>Interimsløsning på plass for hele sektoren (okt 2010 – sept 2011) </li></ul><ul><li>Anbud går ut, mål å ha tjeneste i ny versjon på plass i juni 2010 </li></ul>
  13. 14. Opptak <ul><li>Varierende bruk i sektoren av opptak </li></ul><ul><ul><li>Opptak/streaming i auditorier </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak av fjernundervisning </li></ul></ul><ul><ul><li>Studentaktive opptak </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak støtter forelesning, øker deltagelse </li></ul></ul><ul><li>Opptak i stor skala krever </li></ul><ul><ul><li>Tilslutning fra forelesere </li></ul></ul><ul><ul><li>Utstyr til undervisningsrom </li></ul></ul><ul><ul><li>En plass å legge opptaket, forvaltning </li></ul></ul><ul><ul><li>Bruksbeslutning: hvordan, hvem, når </li></ul></ul>
  14. 15. Opptak, feks forelesninger
  15. 16. eCampus planer <ul><li>eCampus skal være et samarbeidsmiljø for å arbeide med teknologi og infrastruktur for utdanning, formidling og forskning </li></ul><ul><li>Beste praksis løftes fram i spesifikasjoner for teknologibruk </li></ul><ul><li>Program går 2011-2015 </li></ul><ul><li>Hva skal vi gjøre i 2011: </li></ul><ul><ul><li>Webmøter for alle </li></ul></ul><ul><ul><li>Opptak </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Forelesninger (10%?) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Podcast </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Deling av data og innhold </li></ul></ul><ul><ul><li>Integrasjon og arkitektur </li></ul></ul><ul><ul><li>Videokonferanser? </li></ul></ul>
  16. 17. Hvordan delta? <ul><li>Arbeidsgrupper! </li></ul><ul><ul><li>Opptaksløsninger, testing og erfaring </li></ul></ul><ul><ul><li>AV-gruppa, ser på utstyr og praksis </li></ul></ul><ul><ul><li>Webmøter, utrulling og ta i bruk </li></ul></ul><ul><li>Fortell om beste praksis og gode eksempler </li></ul><ul><li>Lag eCampus-prosjekt i din SAK-konstallasjon </li></ul><ul><ul><li>Jobbing lokalt og på tvers av organisasjonsgrenser </li></ul></ul><ul><ul><li>Involver studenter aktivt </li></ul></ul><ul><ul><li>Involvert forelesere aktivt </li></ul></ul><ul><li>Ta i bruk pilot-tjenestene </li></ul>
  17. 18. Helt til slutt <ul><li>http://blog.ecampus.no </li></ul><ul><ul><li>Informasjon om hva som skjer </li></ul></ul><ul><ul><li>Tjenester og tilgjengelige ressurser </li></ul></ul><ul><ul><li>Intervjuer med høgskoler og universiteter om erfaringer og prosjekter </li></ul></ul><ul><li>Kontakt oss </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul><ul><li>Delta i diskusjoner og arbeid </li></ul><ul><ul><li>[email_address] </li></ul></ul>

  ×