MOOC, får vi nytte av hypen?

454 views

Published on

Presentasjon på UIBs ITforum 2014 av MOOC og samspill med video som undervisningsverktøy

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
454
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Hvaer MOOC? Oghvaskjer med nettstøttetlæringnår vi vet hvordan IT kanbidratilskalering? Digitaliseringerikke bare ågåfrablyantgreptilåbrukebeggehendene, men ogsåhvordan vi bedrekanjobbesammen for åløseoppgaver. For utdanningogformidlingskjerdetmyespennendepå MOOC-området, ogdetteinnleggetvil ta oppnoenav de endringene vi serpåvirkerosspå IT-områdetrelaterttil MOOC-bruk.
 • Brukerdefinisjonentil MOOC-utvalet, den ernokobreiareenndetsomervanleginternasjonalt. Dettegjevhøvetilogsååsjåpåannanettbasertutdanningidet same perspektivetsom MOOC
 • Dennefigurenmåvera med nåreinsnakkerom MOOC, trulegregulertgjennomuskrivne lover 
 • SkjermklippfråChinaX, modulom Song-dynastiet
 • VedUiBersåvidtegveitkurset “Natural resources management” (somharavgrensingideltakartalet), detnærmasteeinerein MOOC
 • MOOC, får vi nytte av hypen?

  1. 1. MOOC, får vi nytte ut av hypen? Ingrid Melve, eCampus programleder UiB IT-forum, Solstrand, 2014-04-07
  2. 2. Mitt utgangspunkt Ingrid Melve, teknisk direktør, ansvar for nasjonalt eCampus UNINETT leverer IT-løsninger på tvers for universiteter og høgskoler eCampus arbeider med videobruk i undervisning samarbeidsverktøy, digital eksamen skytjenester (og slikt) Medlem i MOOC-utvalget som skal levere NoU til sommeren Har tatt flere MOOC, noen også fullført 8. april 2014 SLIDE 2
  3. 3. Hva er MOOC? 8. april 2014 SLIDE 3 Nettbaserte åpne kurs: kurs som er online kurs som er massive: skalerbare i forhold til antall deltakere kurs som er tilgjengelige: hvem som helst kan melde seg på MOOC startet som samarbeidsarenaer, ble transformert av eliteuniversiteter i USA som ønsket å nå mange lærende samtidig
  4. 4. 19. desember 2013 4
  5. 5. MOOC-eksempel fra Harvard (edX) 19. desember 2013 5
  6. 6. 8. april 2014 SLIDE 6
  7. 7. MOOCaktig kurs fra UiB 19. desember 2013 7
  8. 8. MOOC i praksis Produksjon lærestoff Video: forelesning Video: eksempler Video: praksis, intervjuer Distribusjon til lærende Portal: finne kurs Plattform: organisere kurs Avtaler med infrastruktur: CDN, YouTube etc Samhandling mellom lærende Samarbeid: skriving, deling Diskusjon: forum Vurdering Multiple choice Tilbakemelding i forum Peer review mellom studenter Digital eksamen? Snart? 8. april 2014 SLIDE 8
  9. 9. 8. april 2014 SLIDE 9
  10. 10. Roller i MOOC-arbeid 8. april 2014 SLIDE 10 Professor Universitet Lærende Produksjon Kjerne- kompetanse, digital kompetanse Kvalitetssikring og støtte- funksjoner Distribusjon Plattform-avtale Avtale med plattform og portal BYOD og digital kompetanse Samhandling Lage oppgaver, legge til rette Støtte- funksjoner Digital kompetanse Vurdering Utarbeide multiple choice Kvalitets-sikring? Peer review
  11. 11. Roller i MOOC-arbeid, gjenbruk 8. april 2014 SLIDE 11 Professor Universitet Lærende Produksjon Velge ut stoff fra riktig MOOC Kvalitetssikring og støtte- funksjoner Distribusjon Plattform eller LMS BYOD og digital kompetanse Samhandling Lage oppgaver, legge til rette Støtte- funksjoner Digital kompetanse Vurdering Utarbeide multiple choice Kvalitets-sikring? Peer review
  12. 12. 19. desember 2013 12 Studentene ser videoene flere ganger, mye bruk i eksamensperioden Forelesning kan tas opp i den form den blir gitt, ikke blek kopi Flipped classroom lar studenter forberede seg før samling med foreleser Noen få studenter uteblir fra auditoriet Svært nyttig for fremmedspråklige, dyslektikere, revmatikere mfl Video brukt i undervisning
  13. 13. Økning i papirarbeid ved bruk av tjenester 8. april 2014 SLIDE 13 Personlig Organisasjon Norge EU/EØS Safe Harbor (EU/EØS) Utlandet (USA etc)
  14. 14. Frafall 8. april 2014 SLIDE 14
  15. 15. 8. april 2014 SLIDE 15 MOOC skalerer til 100.000 studenter Hvilke biter av nettstøtte skalerer ved UiB i dag? Digital kompetanse hos forelesere? Pedagogisk kunnskap i digital verden? Organisatoriske grep? IT-støtte til undervisning? Samarbeidsverktøy for studenter? Læringsmiljø digitalt? Skalering
  16. 16. 8. april 2014 SLIDE 16 Støtte læring med nye metode Video brukt for tilbakemelding til studenter, sparer tid for forelesere Mer tid brukt på fagstoff Nye virkemidler gir bedre undervisning
  17. 17. 8. april 2014 SLIDE 17 Kombinasjon av teknologi, pedagogikk og organisatoriske grep Erfaring fra endringsprosesser, IT kan skalering og gjennomføring Forelesere trenger støtte, undervisning på nett er ikke solospill lenger IT-folket har kompetanse
  18. 18. 8. april 2014 SLIDE 18 Studentene kjører kampanje MOOC-rapporten peker på behov Ser resultater der IT bidrar eCampus-delen av campus må bli mer og bedre, for å sikre kvalitet IT trengs i undervisningen
  19. 19. IT-avdelingen gjør undervisning bedre Nye virkemidler for samarbeid, for forelesninger, for fagstoff IT-folket har kompetanse, bruk den også for undervisning IT trengs i undervisning Har vi feila før? Spør heller: hva har vi lært, og bruk det vi lærte 8. april 2014 SLIDE 19
  20. 20. Mer om MOOC Facebook-gruppa: MOOC http://mooc.no for norske MOOC Prøv ut en mooc: edx.org coursera.org udacity.com Prøv å lage mooc: BIBSYS har satt opp felles plattform (både edX og Canvas) Digitale verktøy: https://support.ecampus.no 8. april 2014 SLIDE 20

  ×