eCampus og fleksibel læring

801 views
726 views

Published on

Presentasjon av eCampus-programmet på åpent møte ved Universitetet i Tromsø

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
801
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Universitetspedagogikken må ha fokus på alle elementene som inngår i å legge til rette for læring i fleksibel, og sørge for at de henger sammen på en meningsfull måte: faginnhold, undervisningsmåter, arbeidsformer, vurderingsformer, målbeskrivelse, læringsmiljø og rammefaktorer. Juridiske, etiske og tekniske problemstillinger knyttet til opphavsrett, copyright, arbeidsplikt og belønning i forbindelse med fleksible utdanninger må utredes og avklares. Gjøre fleksibel utdanning til en ordinær virksomhet i alle fagmiljøer. Harmonisere fysisk AV i undervisningsrom med tjenestesiden. Utnytte mobile plattformer. Etablere tjenester som lar formidlere, forskere og undervisere enkelt knytte sammen informasjon og presentere på nye måter: Enkelt å lage mashup Etablere funksjonelle kanaler for formidling av levende medier (youtube, slideshare) Etablere fleksible samhandlingssystemer: nås fra hvem som helst når som helst. Nyskapende tilnærming til praksis i utdanningen, økt bruk av IKT i samhandling med praksisteder og studenter i praksis (hentet fra Handlingsplan for UiT)
 • eCampus og fleksibel læring

  1. 1. eCampus fleksibel læring Universitetet i Tromsø 2010-02-04 Ingrid Melve, teknisk direktør, UNINETT
  2. 2. Ingrid Melve <ul><li>Teknisk direktør i UNINETT </li></ul><ul><li>Leder eCampus </li></ul><ul><li>Bakgrunn: </li></ul><ul><ul><li>Sivilingeniør fra NTH </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeider med tekniske løsninger </li></ul></ul><ul><ul><li>16 år i UNINETT, siste 9 med Feide </li></ul></ul><ul><ul><li>Teknologi er mest interessant i bruk, løfte fra eksistens til daglig bruk </li></ul></ul>
  3. 3. UNINETT <ul><li>Det norske forskningsnettet </li></ul><ul><li>Organisert som AS, heleid av Kunnskapsdept </li></ul><ul><li>Hovedkontor i Trondheim </li></ul><ul><li>Formål: </li></ul><ul><ul><li>Tilby nett-tjenester på linje med det beste internasjonalt til høyere utdanning og forskning </li></ul></ul><ul><ul><li>Utvikle og drive forskningsnett </li></ul></ul><ul><ul><li>Kostnadseffektive kommunikasjonstjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Arbeide for samtrafikk og åpne løsninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Standardisering: åpen og framtidsrettet elektronisk infrastruktur </li></ul></ul>
  4. 4. UiT og UNINETT: infrastruktur i daglig bruk <ul><li>Internett </li></ul><ul><ul><li>fra tidenes morgen </li></ul></ul><ul><ul><li>10 Gbps i dag </li></ul></ul><ul><ul><li>Flere veier ut </li></ul></ul><ul><li>Lambdanett ved behov </li></ul><ul><li>Neste generasjon Internett: IPv6 </li></ul><ul><li>Driftssenter 24/7 </li></ul><ul><li>Fagspesifikasjoner </li></ul><ul><li>Sikkerhet </li></ul><ul><ul><li>CERT </li></ul></ul><ul><ul><li>sertifikater </li></ul></ul><ul><li>Innkjøpsavtaler </li></ul><ul><li>eduroam trådløst </li></ul><ul><li>Feide for innlogging </li></ul><ul><li>Tungregning </li></ul><ul><li>NorStore, lagring av forskningsdata </li></ul><ul><li>(Adm systemer) </li></ul>
  5. 5. Hvorfor startet Uninett eCampus? <ul><li>Universiteter og høgskoler har bedt oss om å håndtere dette området </li></ul><ul><li>Det er jobben vår </li></ul><ul><ul><li>Ting skal fungere på tvers </li></ul></ul><ul><ul><li>Standardisering og nasjonal samordning </li></ul></ul><ul><ul><li>Innkjøpsavtaler, kostnadseffektivitet </li></ul></ul><ul><li>Vi har gjort det før: GigaCampus, Feide, forskningsnett </li></ul>
  6. 6. eCampus oppstart <ul><li>Arbeidsgruppe høsten 2009 </li></ul><ul><ul><li>Innstilling med arbeidsplan for 2010 </li></ul></ul><ul><li>Oppstartsår 2010 med forelesninger i fokus </li></ul><ul><ul><li>Opptak av forelesninger </li></ul></ul><ul><ul><li>Videokonferanser </li></ul></ul><ul><ul><li>Erfaringsnettverk, dele beste praksis i sektoren </li></ul></ul><ul><ul><li>Arkitekturarbeid </li></ul></ul><ul><ul><li>Finansiering: UNINETT utviklingsbudsjett </li></ul></ul><ul><li>Full utrulling 2011-2015, søknad hos KD </li></ul>
  7. 7. eCampus organisering
  8. 8. Nytte for fleksibel læring <ul><li>Tilgang overalt </li></ul><ul><ul><li>på kjøkkenbordet </li></ul></ul><ul><ul><li>utenfor campus </li></ul></ul><ul><ul><li>etter klokka 16 </li></ul></ul><ul><ul><li>der jeg bor </li></ul></ul><ul><ul><li>kombinert med jobb </li></ul></ul><ul><li>Åpner for deling </li></ul><ul><ul><li>åpne forelesninger kan være åpne og tilgjengelige </li></ul></ul><ul><ul><li>klasse-forelesninger kan deles i klassen eller studentgruppen </li></ul></ul>
  9. 9. Nytte for studenter <ul><li>Valgfrihet: større fagtilbud, bedre kvalitet </li></ul><ul><li>Tilgang: enklere repetisjon, enklere tilstedeværelse, enklere kommunikasjon </li></ul><ul><li>Møte IKT-hverdag som ligner hverdagen (Digital Natives: sosiale medier, web2.0, video) </li></ul><ul><li>Lettere å bruke tid på fagstoff </li></ul><ul><li>Enklere hverdag </li></ul>
  10. 10. Nytte for universitetet og de faglig ansatte <ul><li>Bedre ressursutnyttelse gjennom samarbeid </li></ul><ul><li>Bygging av gode læringsmiljø </li></ul><ul><li>Tilgang overalt, åpner for rekruttering uavhengig av geografi </li></ul><ul><li>Åpner for deling, åpenhet gir synlighet </li></ul><ul><li>Lettere å samarbeid internt og eksternt </li></ul><ul><li>Bevarer historisk materiale for ettertiden </li></ul>
  11. 11. Nytte for samfunnet <ul><li>Bedre utnyttelse av de ressursene som legges i utvikling og presentasjon av lærestoff </li></ul><ul><ul><li>Forelesere er viktige! </li></ul></ul><ul><li>Åpner universitetets forelesninger: kunnskap og dannelse gir produktivitet i samfunnet </li></ul><ul><li>Omstilling blir enklere, fleksibilitet øker </li></ul><ul><li>Samhandling øker </li></ul>
  12. 12. Nasjonalt samarbeid <ul><li>Samarbeid, organisering og arbeidsdeling på dagsorden i sektoren </li></ul><ul><ul><li>Videokonferanser er nyttig for fler-campus </li></ul></ul><ul><ul><li>Nettbasert undervisning øker </li></ul></ul><ul><ul><li>Levere fag på tvers av institusjonsgrenser </li></ul></ul><ul><li>Standardisering av løsninger letter integrasjon </li></ul><ul><li>Åpne løsninger gir mer samspill </li></ul><ul><ul><li>Krever arbeid med arkitektur </li></ul></ul><ul><li>Studentbølgen som kommer krever nye grep </li></ul>
  13. 13. Beste praksis i 2010 <ul><li>Erfaringsdeling om distribusjon av forelesninger </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsgruppe </li></ul></ul><ul><ul><li>Samlinger, blant annet om podcast i samarbeid med Norgesuniversitetet </li></ul></ul><ul><li>Formidling av gode eksempler </li></ul><ul><ul><li>Arbeidsgrupper med samlinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Blogg </li></ul></ul><ul><li>Samarbeid om juridiske problemstillinger </li></ul>
  14. 14. eCampus infrastruktur <ul><li>Teknologi støtter undervisning og forskning </li></ul><ul><li>Konkrete eCampus piloter (kan utvides) </li></ul><ul><ul><li>Mobil kommunikasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>Videokonferanser </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rom til rom: bør alltid fungere </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Webmøter: enkelt på min PC/Mac </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Opptak av forelesninger </li></ul></ul><ul><li>Enkelt å bruke, enkelt å dele, enkelt å finne </li></ul><ul><li>Skalering fra enkeltperson til institusjon </li></ul>
  15. 16. Opptak av forelesninger <ul><li>Studentene i Tromsø vil ha podcast </li></ul><ul><ul><li>http://uit.no/studstyret/saksliste/534 </li></ul></ul><ul><li>Erfaringer tyder på at opptak blir brukt: </li></ul><ul><ul><li>Repetisjon, spesielt i eksamensperiode </li></ul></ul><ul><ul><li>Å gå igjennom vanskelige konsepter </li></ul></ul><ul><ul><li>Spoling og hopping til kjernepunkter </li></ul></ul><ul><li>Ikke undervurder viktigheten av forelesninger </li></ul><ul><ul><li>Opptak støtter foreleser, erstatter ikke </li></ul></ul>
  16. 17. NTNU video-visning av forelesninger
  17. 18. Infrastruktur i 2010 <ul><li>Automatisering av forelesningsopptak </li></ul><ul><li>Lagring og gjenfinning (metadata, arkiv) </li></ul><ul><li>Erfaringsdeling om distribusjon: iTunesU, YouTube, mobil, podcast etc </li></ul><ul><li>Konkrete tjenester </li></ul><ul><ul><li>Deling av store filer (CloudStor) </li></ul></ul><ul><ul><li>Flerparts videokonferanse rom-til-rom (MCU) </li></ul></ul><ul><ul><li>Test av lagringstjenester </li></ul></ul><ul><li>Løsning for webmøter (på min PC) </li></ul>
  18. 19. UiT blir best på fleksibel læring <ul><li>eCampus skal være </li></ul><ul><ul><li>Samarbeid om infrastruktur </li></ul></ul><ul><ul><li>En arena for erfaringsdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Ressurser som kan brukes felles </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Konkrete tjenester </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Beste praksis oppsummert: fagspesifikasjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Innkjøpsavtaler </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Pilotprosjekter som ligger langt framme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Noe finansiering gjennom programmet </li></ul></ul></ul>
  19. 20. eCampus nytte for UiT <ul><li>Bygge erfaringsnettverk og dele beste praksis </li></ul><ul><li>Innkjøpsavtaler: AV-utstyr, evt webmøter </li></ul><ul><li>Tilgang til felles løsninger fra piloter </li></ul><ul><ul><li>VideokonferanseMCU, metadata, fildeling </li></ul></ul><ul><li>Lokalt eCampus-prosjekt? </li></ul><ul><ul><li>Hva er de store utfordringene? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hvor er UiT best? </li></ul></ul><ul><ul><li>Hva deler UiT med samfunnet? </li></ul></ul>
  20. 21. Kontakt oss <ul><li>Delta i arbeidsgrupper </li></ul><ul><li>Blogg på blog.ecampus.no </li></ul><ul><li>Twitter: ecampusnorge </li></ul><ul><li>Epost </li></ul><ul><ul><li>[email_address] for diskusjon </li></ul></ul><ul><ul><li>[email_address] for å nå meg </li></ul></ul><ul><li>Lysark blir lagt ut, se blogg </li></ul>

  ×