eCampus: et løft som støtter
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

eCampus: et løft som støtter

 • 536 views
Uploaded on

IKT-møteplassen på Dokkhuset for NTNU-ansatte med interesse for bruk av IKT. Presentasjon av eCampus-programmet, slik det står i oppstartsåret 2011.

IKT-møteplassen på Dokkhuset for NTNU-ansatte med interesse for bruk av IKT. Presentasjon av eCampus-programmet, slik det står i oppstartsåret 2011.

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
536
On Slideshare
536
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide
 • Detgrøne er eCampus, deiraude har vi gitt opp. Erfaring frå dei gule er fint, men dei klarer seg sjølv
 • IKT-arkitektur: institusjoneltvs individuelt perspektiv

Transcript

 • 1. eCampus: et løft som støtter
  IKT-møteplassen på Dokkhuset, NTNU, 2011-05-27
  Ingrid Melve, Teknisk direktør, UNINETT
 • 2. UNINETT
  • Detnorskeforskningsnettet
  • 3. Organisertsom AS, heleidavKunnskapsdept
  • 4. HovedkontoriTrondheim
  • 5. Tettsamarbeid med IT-avdelingene
  • 6. Formål:
  • 7. Tilbynett-tjenesterpålinje med detbesteinternasjonalttilhøyereutdanningogforskning
  • 8. Utvikleog drive forskningsnett
  • 9. Kostnadseffektivekommunikasjonstjenester
  • 10. Arbeide for samtrafikkogåpneløsninger
  • 11. Standardisering: åpenogframtidsrettetelektroniskinfrastruktur
 • eCampus-satsingen
  eCampus skalvære et samarbeidsmiljøfor å arbeide med teknologioginfrastruktur for utdanning, formidlingogforskning
  Antallstudenterøker
  Kravtilsamordningavlæringsmål
  SAK-prosessene: Samarbeid, arbeidsdelingogkonsentrasjon
  Bestepraksisløftesframispesifikasjonerfor teknologibruk
  Program går 2011-2015
 • 12. Mål for eCampus
  eCampus er et program somskaltilrettelegge for bedrelæringogforskningihøgereutdanning. Koordineresav UNINETT for høgskoleroguniversiteter
  Fellesløft for utdanning, forskningogformidling
  arbeidsgrupper
  bestepraksis for teknologibruk
  Treførsteinnsatsområder:
  Mobiletjenester: inn ilomma
  Opptakavforelesinger mm: kryssergrenseritid, tilgangogavstand
  Videokonferanserogwebmøter: avstandsoverbyggingogsamarbeid over nett
 • 13. Å taibrukteknologi
 • 14. Webmøter
  Webmøter: deling av arbeidsflate, lyd, video, notater og lynmeldinger
  Arbeidsgruppe har jobbet fram løsningsforslag
  Møte-bruk til tradisjonelle møter
  Til undervisning over nett
  Samarbeid: kollokviegrupper, prosjekter
  Interimsløsning på plass for hele sektoren (okt 2010 – juni 2012)
  AdobeConnect m/Feide og brukbar lyd
  Analysearbeid, uttesting av løsninger
 • 15.
 • 16. Spørsmål
  Hvor mange møtermåværefysiske?
  Miljøvern, samarbeid, avstand, Europa
  Hvatrenger fag med fåstudenter?
  Hvatrenger store fag? Breddekostnad
  Smådriftsulemper: delingogsamarbeid
  Internasjonalforskningogsamarbeid
  Konkreteoversikter: utstyr, kostnad, hvordankommei gang
 • 17. IKT-arkitektur
  IT-ting bør fungere sammen
  Åpen, inkluderende, utvidbar
  Eksempler:
  Feide for identitetshåndtering
  Felles fagspesifikasjoner (UFS)
  Hvilke krav stiller vi: umulige?
  Kalender, gruppevare, deling
  Digital eksamen og sensur?
 • 18.
 • 19. Arbeidsmåte
  Arbeidsgrupper
  Webmøter
  Utstyrsinnkjøp
  Forelesnings-opptak
  Verktøy
  CloudStor
  Webmøter
  Videokonferanse
  Beste praksis
  Dele erfaringer
  Blogg
  Spesifikasjoner
  Nasjonalt
  Internasjonalt
  Felleskomponenter
  Samspill, gjenbruk
  Enkelhet
 • 20. Nytte for universitetetog de faglig ansatte
  • Bedreressursutnyttelsegjennomsamarbeid
  • 21. Byggingavgodelæringsmiljø
  • 22. Tilgangoveralt, åpner for rekrutteringuavhengigavgeografi
  • 23. Åpner for deling, åpenhetgirsynlighet
  • 24. Lettere å samarbeidinterntogeksternt
  • 25. Løfteløsningerfraindividtilinstitusjonsnivå
 • 26. Hvorfor eCampus i dine fag?
  Student-forventninger
  Postkortaksjon: studentaktivlæring
  Tilgjengelighet, tilpasningogdeling
  Internasjonaltforskningssamarbeid
  Samarbeidernødvendig over avstandog over tid
  Endringskravøker, teknologihverdagendres
  Samarbeidsverktøyforenkler SAK
 • 27. Helt til slutt
  http://blog.ecampus.no
  Informasjon om hva som skjer
  Tjenester og tilgjengelige ressurser
  Intervjuer med høgskoler og universiteter om erfaringer og prosjekter ”Blikk på”
  Kontakt oss
  kontakt@ecampus.no
  Delta i diskusjoner og arbeid
  diskusjon@ecampus.no