Que+feim

634 views
448 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
634
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Que+feim

 1. 1. Auxiliar en lampisteria, calefacció i climatització domèstica Instal—lació de canonades
 2. 2. Auxiliar en lampisteria, calefacció i climatització domèstica Instal·lació i manteniment de sanitaris i elements de climatització.
 3. 3. Auxiliar en lampisteria, calefacció i climatització domèstica Equips d'aire condicionat
 4. 4. Auxiliar en lampisteria, calefacció i climatització domèstica Equips d'aire condicionat
 5. 5. Auxiliar en lampisteria, calefacció i climatització domèstica Ampliació de competències (TIC/Anglès)
 6. 6. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Màquines i equips frigorífics Conèixer el funcionament d'un cicle frigorífic i les parts d'un circuït. Analitzar les necessitats frigorífiques en una cambra o edifici. Prendre mesures en un sistema frigorífic, ja sigui en el manteniment preventiu o en la seva reparació.
 7. 7. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Administració, gestió i comercialització de la petita empresa Conèixer els diferent tipus d'empresa. Saber gestionar una petita empresa. Elaboració d'albarans, factures i pressupost.
 8. 8. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Electrotècnia Adquirir coneixements bàsics sobre electricitat. Prendre mesures en un sistema elèctric. Calcular necessitats elèctriques. Conèixer el funcionament de les màquines elèctriques. Adquirir coneixements bàsics sobre components electrònics.
 9. 9. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Tècniques de mecanitzat i unió per al muntatge i manteniment d'instal·lacions Tècniques de mecanitzat manual. Ús d'eines i màquines per a la mecanització. Utilitzar diferents tècniques de soldadura. Utilització de material per a la realització d’instal·lacions de climatització, fontaneria, gas i calefacció.
 10. 10. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Instal·lacions elèctriques i automatismes Realitzar instal·lacions elèctriques bàsiques. Realitzar automatismes per al control de màquines frigorífiques i de calefacció. Prendre mesures per a la localització d'avaries.
 11. 11. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Seguretat en el muntatge d'equips i instal·lacions Conèixer i aprendre a utilitzar els equips de protecció personal. Analitzar els riscos existents en una situació determinada. Adquirir coneixements bàsics de primers auxilis.
 12. 12. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Instal·lacions frigorífiques Muntar instal·lacions de refrigeració comercial i industrial. Realitzar operacions de manteniments preventius en una instal·lació frigorífica. Localització i reparació d'avaries en una instal·lació frigorífica.
 13. 13. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Instal·lacions de climatització i ventilació Muntar i posar a punt instal·lacions de climatització. Muntar i mantenir instal·lacions de ventilació i posar-les a punt. Mantenir i reparar instal·lacions de climatització.
 14. 14. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Instal·lacions de producció de calor Instal·lar equips de producció de calor. Realitzar la posada a punt tant en el rendiment com en la transmissió de gasos. Localitzar i diagnosticar avaries en els equips de generació i intercanvi de calor.
 15. 15. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Instal·lacions d'aigua i gas Muntar xarxes d’instal·lacions d'aigua i gas. Muntar equips electromecànics de bombeig. Instal·lar equips terminals de calefacció, aigua calenta sanitària, xarxa contra incendis, gas, etc. Localització d'avaries i reparació d’instal·lacions d'aigua i gas.
 16. 16. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR Formació i orientació laboral Conèixer l'entorn laboral i les formes d'accés al treball. Conèixer el diferents contractes laborals, així com els drets i deures del treballador. Saber els riscos, malalties i urgències en el medi laboral.
 17. 17. TÈCNIC EN MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL—LACIONS DE FRED, CLIMATITZACIÓ I PRODUCCIÓ DE CALOR . Formació en centres de treball L'alumne realitza unes tasques d'aprenentatge en el món laboral real, amb situacions reals i amb l'horari propi de l'empresa, sota la supervisió d'un tutor d'empresa i un tutor del centre.
 18. 18. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Equips i instal·lacions tèrmiques (mòdul impartit en anglès) Càlcul d’instal·lacions tèrmiques i de xarxes de transport de fluids i d’instal·lacions frigorífiques. Identificació i càlcul dels seus components. Configuració d’instal·lacions de protecció d’incendis.
 19. 19. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Processos de muntatge d’instal·lacions Identificació de materials i tractaments anticorrosius i antioxidants. Mecanitzat i soldadura. Muntatge d’equips frigorífics, instal·lacions de producció de calor i de fluids i de sistemes elèctrics. Realització de proves d’estanqueïtat.
 20. 20. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Representació gràfica d’instal·lacions Representació d’elements i equips d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. Elaboració d’esquemes, plànols generals, plànols de detall i isometries.
 21. 21. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Energies renovables i eficiència energètica Càlcul de l’estalvi energètic i emissió de gasos d’instal·lacions d’energies renovables en comparació amb instal·lacions convencionals. Càlculs i dimensionat d’instal·lacions solars tèrmiques, seguint criteris d’eficiència energètica.
 22. 22. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Formació i orientació laboral Legislació i relacions laborals. Drets i deures dels treballadors. Contractes, nòmines i Seguretat Social. Orientació i inserció laboral. Principis d’economia. Organització d’empresa
 23. 23. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Configuració d’instal·lacions tèrmiques i de fluids Seleccionar els equips i elements de les instal·lacions tèrmiques. Determinar la potència tèrmica de la instal·lació. Càlcul de xarxes de canonades i conductes per a la distribució de fluids. Representació d’instal·lacions. Elaboració de la documentació tècnica.
 24. 24. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Manteniment d’instal·lacions frigorífiques i de climatització Muntatge d’equips frigorífics i de climatització, de les instal·lacions elèctriques i automàtiques. Posada en marxa de les instal·lacions. Diagnosis d’averies. Manteniment preventiu i correctiu de les instal·lacions.
 25. 25. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Manteniment d’instal·lacions calorífiques i de fluids Muntatge d’equips calorífics i de fluids, de les instal·lacions elèctriques i automàtiques. Posada en marxa de les instal·lacions.
 26. 26. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Empresa i iniciativa emprenedora Iniciativa emprenedora. L’empresa i el seu entorn. Creació d’una empresa. Funció administrativa.
 27. 27. TÈCNIC SUPERIOR EN MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS Projecte de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids Identificació de l’organització de l’empresa i de les funcions del lloc de treball. Elaboració d’avantprojectes del sector de manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids. Execució i avaluació de projectes.

×