Tutorial Php

1,665 views
1,608 views

Published on

pelajaran baru php

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,665
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
132
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tutorial Php

 1. 1. PHP FATIMAH SENONG PELATIH UUM_KYM 09
 2. 2. APA ITU PHP <ul><li>Php adalah Hypertext Preprocessor </li></ul><ul><li>Skrip php dilaksanakan dalam server. Oleh sebab itu server perlu di install terlebih dahulu seperti Apache, Php dam MySql. </li></ul><ul><li>Php merupakan Open source. </li></ul><ul><li>Php di save dengan .php </li></ul><ul><li>Boleh dilaksanakan dalam platform yang berbeza seperti: </li></ul><ul><li>1) windows </li></ul><ul><li>2) Linux </li></ul><ul><li>3) Unix dan lain2 </li></ul><ul><li>MYSQl pula ialah database berbasis server iaitu dapat di akses dari mana2 sahaja(komputer client) </li></ul><ul><li>Sebelum memulakan perlu start dahulu server(Apache). Setelah semua file perlu la dicopy masuk ke dalam c:/apache/htdocs/ </li></ul>
 3. 3. SYNTAX PHP <ul><li>Ini merupakan syntax bagi php </li></ul><ul><li>Ini adalah contoh ringkas untuk mempamerkan Hello world </li></ul><?php ?> <html><body> <?php echo “Hello world”; ?> </body></html> Echo = print berfungsi untuk mempamerkan apa yang dikehendaki
 4. 4. PEMBOLEHUBAH PHP <ul><li>Pembolehubah php perlu diletakkan dengan tanda “$”. </li></ul><ul><li>Permulaan pembolehubah mesti dimulakan dengan perkataan atau underscore “_”. </li></ul><ul><li>Tidak boleh ada jarak pada perkataan sekitanya mempunyai dua perkataan. Cthnya: </li></ul><ul><li>Cth pembolehubah dalam php: </li></ul>$VariableName $my name = X $myName = √ $my_name = √ <?php $txt = “Hello world”; $number = 16; echo $txt . “”. $number; ?> Hello world 16 Hasilnya
 5. 5. If….else <ul><li>If..else adalah suatu peryataan yang bersyarat. </li></ul><ul><li>Namun klu lebih dari 2 statement boleh menggunakan if..elseif..else </li></ul><ul><li>Cthnya: </li></ul><ul><li>Cth lain..file name contoh5.php </li></ul>If(syarat) { Penyataan 1 } else(syarat) { Penyataan 2 } 1) Syarat akan dipriksa 2) Bila nilai true, maka penyataan 1 dijalankan. 3) Bila nilai false, penyataan 2 dijalankan . penerangan <?php $a=4; $b=9; If($a>$b) { echo(“a lebih besar dari pada b”); } elseif ($a<$b) { echo(“a lebih kecil b”); } else { echo(“a sama dengan b”); } ?>
 6. 6. while <ul><li>Pernyataan while adalah untuk memberikan perintah untuk menjalankan peryataan secara berulang-ulang, selama syaratnya dipenuhi. </li></ul><ul><li>Dasar statement while: </li></ul><ul><li>Cth penggunaan while..file name contoh6.php </li></ul>While(syarat) { Penyataan } <?php $a=1; while ($a<10) { echo($a); $a++; } ?> Hasilnya
 7. 7. for <ul><li>Cara menulis statement for: </li></ul><ul><li>Cth pengguna for..file name contoh7.php </li></ul>for (ekspresi1; ekspresi2 ; ekspresi3) { Statement } 1) ekspresi1 menunjukkan nilai awal untuk suatu variable 2) ekspresi2 menunjukkan syarat yang harus terpenuhi untuk menjalankan statemant 3) ekspresi3 menunjukkan pertambahan nilai untuk suatu variable penerangan <?php for ($a=0;$a<10;$a++) { echo(“Nilai A = ”); echo(“$a”); echo(“<br>”); } ?> Hasilnya
 8. 8. require <ul><li>Digunakan untuk membaca nilai variable dan fungsi dalam file yang lain. </li></ul><ul><li>Di tulis seperti ini: </li></ul><ul><li>Cth: </li></ul>require(filename) <?php $a=”Saya sedang belajar PHP”; function tulistebal($teks) { echo(“<b>$teks</b>”); } ?> Contoh9.php <?php require(“contoh9.php”); tulistebal(“Ini adalah tulisan tebal”); echo(“<br>”); echo($a); ?> Contoh10.php berkaitan Hasilnya
 9. 9. include <ul><li>Menyertakan isi sesuatu file tertentu. </li></ul><ul><li>Boleh diletakkan dalam suatu looping misalnya for atau while </li></ul><ul><li>Cthnya: </li></ul><?php echo(“--------------------------------------<br>”); echo(“PHP adalah bahasa scripting<br>”); echo(“--------------------------------------<br>”); echo(“<br>”); ?> Contoh11.php <?php for ($b=1; $b<5; $b++) { include(“contoh11.php”); } ?> Contoh12.php berkaitan Hasilnya
 10. 10. Menbuat Database <ul><li>Terdapat 2 cara utk membuat DB. </li></ul><ul><li>1) SQL Command (unix command) </li></ul><ul><li>2) graphical tool (phpmyadmin)..http://localhost/phpmyadmin </li></ul><ul><li>Kebanyakan daripada yang membuat DB adalah menggunakan graphical tool kerana senang dengan arahan. </li></ul><ul><li>Ini adalah contoh muka depan dalam phpmyadmin </li></ul>Muka depan ini, boleh lah membina nama Db di ruang yang disediakan
 11. 11. Samb.. <ul><li>Ini pula adalah laman untuk membina table DB </li></ul><ul><li>Manakala ini pula laman setelah membina table DB </li></ul><ul><li>Name adalah untuk menamakan table DB </li></ul><ul><li>Number of fields adalah untuk menetapkan berapa colum yang dikehendaki </li></ul>
 12. 12. Access MySQL dr PHP <ul><li>Perlu connect dengan mysql menggunakan function mysql_connect. </li></ul><ul><li>Cthnya adalah seperti berikut: </li></ul><ul><li>Ini adalah cara untuk memilih DB yang dikehendaki dengan menggunakan function mysql_select_db. </li></ul><ul><li>Cthnya: </li></ul><ul><li>Ini adalah isu dalam SQL Statement seperti: </li></ul><ul><li>1) SELECT = Mengambil data </li></ul><ul><li>2) INSERT INTO = Memasukkan data </li></ul><ul><li>3) DELETE = Menghapuskan data </li></ul><ul><li>4) UPDATE = Kemaskini data / Memodifikasikan data </li></ul>$connection = mysql_connect(“localhost”,”root”,””); $selection = mysql_select_db(“namaDB”);
 13. 13. <ul><li>Cth: </li></ul><ul><li>1) SELECT </li></ul><ul><li>2)INSERT INTO </li></ul><ul><li>3)DELETE </li></ul><ul><li>4)UPDATE </li></ul>$sql=&quot; SELECT * from tableDB&quot;; $result=mysql_query($sql)or die(&quot;SQL select statement failed&quot;); $sql = “INSERT INTO tableDB(nama column) VALUES (isi column)”; $result = mysql_query($sql); If($result)…. $sql = &quot; DELETE FROM tableDB &quot;; $result = mysql_query($sql); $sql = “ UPDATE tableDB SET <nama column>=<isi column> WHERE….”; $result = mysql_query($sql);
 14. 14. INSERT INTO <ul><li>Contoh untuk insert into. </li></ul><html> <head> <title>Belajar Php</title> </head> <form method=&quot;post&quot; action=&quot;add.php&quot;> <body> Tentang Saya Nama: <input type=&quot;text&quot; name=&quot;Nama&quot; size=&quot;40&quot;> Umur : <input type=&quot;text&quot; name=“Umur&quot; size=&quot;40&quot;> Jawatan : <input type=&quot;text&quot; name=&quot;Nama&quot; size=&quot;40&quot;> <input type=&quot;submit&quot; name=&quot;Submit&quot; value=&quot;Hantar&quot;> <input name=&quot;reset&quot; type = &quot;reset&quot; Value = &quot;Batal&quot;> </body></html> add.html Hasilnya
 15. 15. Samb.. <ul><li>Membuat php untuk insert into </li></ul><?php $Nama=$_POST[&quot;Nama&quot;]; $Umur=$_POST[&quot;Umur&quot;]; $Jawatan=$_POST[&quot;Jawatan&quot;]; $connection=mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;root&quot;,&quot;&quot;) or die (&quot;Could not connect to MySQL&quot;.mysql_error()); $selection=mysql_select_db(&quot;php&quot;) or die(&quot;Unable to select database.&quot;.mysql_error()); $sql=&quot;INSERT INTO belajar(Nama,Umur,Jawatan) VALUES('$Nama','$Umur','$Jawatan')&quot;; $result=mysql_query($sql); if($result){echo &quot;<b>Maklumat telah di Terima</b>&quot;; echo &quot;<p><b>Nama :$Nama</b>&quot;; echo&quot;<p><b>Umur :$Umur</b>&quot;; echo&quot;<p><b>Jawatan :$Jawatan</b>&quot;; } else {die(mysql_error());} ?> add.php
 16. 16. SELECT <ul><li>Manakala ini pula contoh select. </li></ul><html><head> <title>belajar Php</title> </head><body> <a href=&quot;view.php&quot;>Senarai DB</a> </body><html> view.html Hasilnya
 17. 17. Samb.. <ul><li>Ini pula adalah untuk php select </li></ul><?php $connection=mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;root&quot;,&quot;&quot;) or die(&quot;could not connect to MySQL&quot;.mysql_error()); $selection=mysql_select_db(&quot;php&quot;) or die(&quot;Unable to select database&quot;.mysql_error()); $sql=&quot;SELECT*from belajar&quot;; $result=mysql_query($sql) or die(&quot;SQL select statement failed&quot;); $result=mysql_query($sql); echo&quot;<table align='center' border='1' bgcolor='green'>&quot;; echo &quot;<tr><td>Nama</td><td>Umur</td><td>Jawatan</td></tr>&quot;; while($row=mysql_fetch_array($result)){ $Nama=$row[&quot;Nama&quot;]; $Umur=$row[&quot;Umur&quot;]; $Jawatan=$row[&quot;Jawatan&quot;]; echo &quot;<tr><td>$Nama</td><td>$Umur</td><td>$Jawatan</td></tr>&quot;;} echo&quot;</table>&quot;; ?> Hasilnya view.php
 18. 18. UPDATE <ul><li>Ini adalah contoh html untuk update </li></ul><html><head><title>Belajar php</title></head> <form method=&quot;post&quot; action=“update.php&quot;> <body> Kemaskini Maklumat Masukkan Nama : <input type=&quot;text&quot; name=&quot;Nama&quot; size=&quot;40&quot;> <input type=&quot;submit&quot; name=“submit&quot; value=&quot;Hantar&quot;> <input name=&quot;reset&quot; type = &quot;reset&quot; Value = &quot;Batal&quot;> </body></html> update.html Hasilnya
 19. 19. Samb.. <ul><li>Manakala ini pula php bg update </li></ul><form method=&quot;post&quot; action=&quot;update.php&quot;> <?php $connection = mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;root&quot;) or die(&quot;Could not connect to MySQL&quot;.mysql_error()); $selection = mysql_select_db(&quot;php&quot;) or die(&quot;Unable to select database.&quot;.mysql_error()); $submit = $_POST[&quot;submit&quot;]; if($submit ==&quot;Hantar&quot;) { if(isset($_POST[&quot;Nama&quot;])) { $Nama = $_POST[&quot;Nama&quot;]; $sql = &quot;SELECT * from belajar where Nama = '$Nama'&quot;; $result = mysql_query($sql) or die(&quot;SQL select statement failed&quot;); $row = mysql_fetch_array($result); echo &quot;Nama : <b>$row[Nama]</b><p>&quot;; echo &quot;Umur :<b>$row[Umur]</b><p>&quot;; echo &quot;Jawatan :<input type='text' name = 'Jawatan' value = '$row[Jawatan]' size = '40'<p>&quot;; echo &quot;<input type = 'hidden' name = 'Nama' value = $row[Nama]><p>&quot;; echo &quot;<input type = 'submit' name = 'submit' value = 'update'>&quot;; } } if($submit == &quot;update&quot;) {$Nama = $_POST[&quot;Nama&quot;]; $Umur = $_POST[&quot;Umur&quot;]; $Jawatan = $_POST[&quot;Jawatan&quot;]; $sql = &quot;UPDATE belajar SET Jawatan = '$Jawatan'WHERE Nama = '$Nama'&quot;; $result = mysql_query($sql); echo &quot;<hr><h2> Maklumat telah Dikemaskini</h2><p>&quot;; echo &quot;Nama : $Nama <p>&quot;; echo &quot;Umur : <u><b>$Umur</b></u>&quot;; echo &quot;Jawatan : <u><b>$Jawatan</b></u><br>&quot;; } ?> Update.php
 20. 20. Samb.. <ul><li>Ini pula adalah interface yang terhasil dari update.php </li></ul>Perlu menekan butang update. Agar maklumat dapat dikemaskini dalam DB Ini adalah hasil setelah butang update klik.
 21. 21. DELETE <ul><li>Ini adalah untuk delete html </li></ul><html><head><title>Belajar php</title></head> <form method=&quot;post&quot; action=&quot;lupus.php&quot;> <body> PERLUPUSAN MAKLUMAT Masukkan Nama : <input type=&quot;text&quot; name=&quot;Nama&quot; size=&quot;40&quot;> <input type=&quot;submit&quot; name=“submit&quot; value=&quot;Hantar&quot;> <input name=&quot;reset&quot; type = &quot;reset&quot; Value = &quot;Batal&quot;> </body></html> lupus.html hasilnya
 22. 22. Samb… <ul><li>Manakala ini pula adalah php bagi lupus </li></ul><?php $connection=mysql_connect(&quot;localhost&quot;,&quot;root&quot;,&quot;&quot;) or die(&quot;could not connect to MySQL&quot;.mysql_error()); $selection=mysql_select_db(&quot;php&quot;) or die(&quot;Unable to select database&quot;.mysql_error()); $submit = $_POST[&quot;submit&quot;]; if($submit == &quot;Cari&quot;) { if(isset($_POST[&quot;Nama&quot;])) {$Nama = $_POST[&quot;Nama&quot;]; $sql= &quot;SELECT * FROM belajar where Nama = '$Nama'&quot;; $result = mysql_query($sql) or die (&quot;SQL selsct statement failed&quot;); if($row = mysql_fetch_array($result)) { echo &quot;<b><i>Ini adalah maklumat yang anda ingin lupuskan</i></b><p>&quot;; echo &quot;Nama : <b>$row[Nama]</b><p>&quot;; echo &quot;Umur : <b>$row[Umur]</b><p>&quot;; echo &quot;Jawatan : <b>$row[Jawatan]</b><p>&quot;; echo &quot;<input type = 'hidden' name = 'Nama' value = '$row[Nama]'>&quot;; echo &quot;<input type = 'submit' name = 'submit' value = 'DELETE?'>&quot;;} else { echo &quot;No record found&quot;;} } } if($submit==&quot;DELETE?&quot;) { $Nama = $_POST[&quot;Nama&quot;]; $sql = &quot;DELETE FROM belajar WHERE Nama = $Nama&quot;; $result = mysql_query($sql); echo &quot;<hr><h2> Penghapusan Berjaya</h2><br>&quot;; } ?> </form> lupus.php
 23. 23. Samb… <ul><li>Ini adalah interface pada lupus.php </li></ul>Butang delete perlu diklik supaya penglupusan dapat dilaksanakan. Penghapusan berjaya tertera apabila butang delete diklik.
 24. 24. Login.. <ul><li>Ini adalah untuk menjaga keselamatan maklumat. Oleh sebab itu, login perlu dalam setiap sistem. </li></ul>

×