Cicles families 2011

470 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
470
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cicles families 2011

  1. 1. formació professional cicles formatius per famílies professionals 2011 www.gencat.cat/ensenyament (Estudiar a Catalunya)Generalitat de Catalunya Generalitat de CatalunyaDepartament d’Ensenyament www.xtec.cat/estudis/fp Departament d’Ensenyament
  2. 2. Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals Informació general© Generalitat de Catalunya Els cicles formatius • superar la prova d’accés als cicles Departament d’Ensenyament formatius de grau superior. Els cicles formatius són els Edició ensenyaments que preparen per a l’exercici d’una determinada Sortides professionals Servei de Comunicació i Publicacions professió. Poden ser de grau mitjà Disseny gràfic o de grau superior, s’agrupen En acabar un cicle de grau mitjà es Enric Jardí en famílies professionals i tenen una pot accedir a un treball de tècnic durada variable: n’hi ha de 2.000, o tècnica o es pot (si es compleixen 1a edició els requisits establerts): Març de 2011 1.700, 1.400 i 1.300 hores. Una part d’aquestes hores es destina a la • cursar un altre cicle formatiu de grau Tiratge formació en un centre educatiu i una mitjà, 5.000 exemplars altra part, a la formació pràctica • accedir a un cicle formatiu de grau en centres de treball. Un cicle formatiu superior, si es disposa el títol Impressió de 1.300 o de 1.400 hores correspon de batxillerat, tenint en compte JOMALSA les convalidacions que facilita el fet a un curs acadèmic, mentre que un Dipòsit legal cicle de 1.700 o de 2.000 hores d’haver cursat un cicle formatiu B-11.267-2011 correspon a dos cursos acadèmics. de grau mitjà, • accedir a un cicle formatiu de grau Amb la superació d’un cicle formatiu superior un cop superada la prova de grau mitjà s’obté el títol de tècnic d’accés. o tècnica i amb la superació d’un de grau superior, el de tècnic o tècnica En acabar un cicle de grau superior superior. es pot accedir a un treball de tècnic o tècnica superior o es pot (si es compleixen els requisits establerts): Accés • cursar un altre cicle formatiu de grau superior, Per accedir a un cicle formatiu • accedir a qualsevol estudi universitari de grau mitjà cal complir un dels oficial de grau. requisits següents: • disposar del títol de graduat Alguns crèdits de cicles formatius o graduada en educació secundària, de grau superior són reconeguts com • disposar del títol d’FP1 (o equivalent), a assignatures ja cursades per les • tenir el segon curs de BUP aprovat, universitats catalanes. La informació • superar la prova d’accés als cicles sobre el reconeixement de crèdits es formatius de grau mitjà. pot consultar a la web http://www. xtec.cat/fp Per accedir a un cicle formatiu de grau superior cal complir un dels requisits següents: • tenir el títol de batxillerat, • haver superat el COU, • tenir el títol d’FP2, 3
  3. 3. Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals Cicles formatius per famílies professionals Accés a la formació professional Per obtenir més informació podeu Activitats físiques i esportives Agrària consultar: Grau mitjà Grau mitjà • el tutor o la tutora del centre Cicles Durada en hores Cicles Durada en hores Estudis universitaris3 educatiu, • Conducció d’activitats • Jardineria i floristeria 2.000 • el portal edu365.cat fisicoesportives en el medi natural 1.400 • Producció agroecològica 2.000 (http://www.edu365.cat), • Explotació d’estacions d’esquí • Producció agropecuària 2.000 Cicles formatius de grau superior • el web del Departament (adaptació) 1.800 • Treballs forestals i de conservació d’Ensenyament (http://www.gencat. del medi natural 2.000 cat/ensenyament), o Grau superior Prova • l’Àrea d’Orientació de Formació Grau superior Batxillerat2 Professional del Departament Cicles Durada en hores d’accés d’Ensenyament (telèfon 934 006 900). • Animació d’activitats físiques Cicles Durada en hores i esportives 2.000 • Gestió i organització d’empreses 18 anys agropecuàries 2.000 • Gestió i organització de recursos 19 anys Administració i gestió naturals i paisatgístics 2.000 Grau mitjà Arts gràfiques Cicles formatius de grau mitjà Cicle Durada en hores • Gestió administrativa 2.000 Grau mitjà Prova Educació Cicles Durada en hores d’accés1 secundària Grau superior • Impressió en arts gràfiques 1.400 17 anys obligatòria • Preimpressió en arts gràfiques 2.000 Cicles Durada en hores • Administració i finances 2.000 • Secretariat 1.300 Grau superior 1. El Departament d’Ensenyament ofereix la preparació per a les proves d’accés a cicles Cicles Durada en hores formatius de grau mitjà i de grau superior. • Disseny i producció editorial 2.000 La qualificació obtinguda en el curs es tindrà • Producció en indústries d’arts en compte en la qualificació de la prova d’accés. gràfiques 2.000 2. Es convalidaran crèdits optatius de batxillerat a l’alumnat que hagi cursat un cicle formatiu de grau mitjà. 3. Per a l’alumnat que hagi superat determinats cicles formatius, les universitats catalanes reconeixeran com a asignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari. La informació sobre el reconeixement de crèdits es pot consultar a la web http://www.xtec.cat/fp4 5
  4. 4. Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals Comerç i màrqueting Electricitat i electrònica Fabricació mecànica Hoteleria i turisme Grau mitjà Grau mitjà Grau mitjà Grau mitjà Cicle Durada en hores Cicles Durada en hores Cicles Durada en hores Cicles Durada en hores • Comerç 1.400 • Equips electrònics de consum 2.000 • Manteniment i reparació • Cuina i gastronomia 2.000 • Instal·lacions de telecomunicacions 2.000 de rellotgeria (adaptació) 2.000 • Serveis de restauració 2.000 • Instal·lacions elèctriques • Mecanització 2.000 Grau superior i automàtiques 2.000 • Soldadura i caldereria 2.000 Grau superior Cicles Durada en hores • Comerç internacional 2.000 Grau superior Grau superior Cicles Durada en hores • Gestió comercial i màrqueting 1.400 • Agències de viatges i gestió • Gestió comercial i màrqueting Cicles Durada en hores Cicles Durada en hores d’esdeveniments 2.000 enològic (adaptació) 1.670 • Desenvolupament de productes • Construccions metàl·liques 2.000 • Animació turística 1.400 • Gestió del transport 2.000 electrònics 2.000 • Disseny en fabricació mecànica 2.000 • Direcció de cuina 2.000 • Serveis al consumidor 1.400 • Sistemes de regulació i control • Òptica d’ullera 2.000 • Direcció de serveis de restauració 2.000 automàtics 2.000 • Programació de la producció • Gestió d’allotjaments turístics 2.000 • Sistemes de telecomunicació en fabricació mecànica 2.000 • Guia, informació i assistència Edificació i obra civil i informàtics 2.000 turístiques 2.000 • Sistemes electrotècnics Grau mitjà i automatitzats 2.000 Fusta, moble i suro Imatge i so Cicles Durada en hores Grau mitjà • Acabats de construcció 2.000 Energia i aigua Grau mitjà Cicles Durada en hores • Obres de formigó 2.000 • Obres de la construcció 2.000 Grau superior • Fabricació a mida i instal·lació Cicles Durada en hores • Operacions i manteniment de fusteria i moble 2.000 • Laboratori d’imatge 1.400 de maquinària de construcció 2.000 Cicles Durada en hores • Fusteria i moble 2.000 • Eficiència energètica i energia solar tèrmica 2.000 Grau superior Grau superior Grau superior Cicles Durada en hores Cicles Durada en hores Cicles Durada en hores • Imatge 2.000 • Desenvolupament de projectes • Desenvolupament de productes • Multimèdia interactiva (adaptació) 2.000 urbanístics i operacions en fusteria i moble 2.000 • Producció d’audiovisuals, ràdio topogràfiques 2.000 • Producció de fusta i moble 2.000 i espectacles 2.000 • Projectes d’edificació 2.000 • Realització d’audiovisuals • Realització i plans d’obres 1.700 i espectacles 2.000 • Sobreestant en l’àmbit de l’obra • So 2.000 (adaptació) 2.0006 7
  5. 5. Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals Imatge personal Informàtica i comunicacions Maritimopesquera Sanitat Grau mitjà Grau mitjà Grau mitjà Grau mitjà Cicles Durada en hores Cicle Durada en hores Cicles Durada en hores Cicles Durada en hores • Caracterització 2.000 • Sistemes microinformàtics i xarxes 2.000 • Busseig a profunditat mitjana 1.400 • Cures auxiliars d’infermeria 1.400 • Estètica personal decorativa 1.400 • Operació, control i manteniment • Emergències sanitàries 2.000 • Perruqueria 2.000 de màquines i instal·lacions del vaixell 2.000 • Farmàcia i parafarmàcia 2.000 Grau superior • Operacions de cultiu aqüícola 1.700 • Pesca i transport marítim 2.000 Grau superior Cicles Durada en hores Grau superior • Administració de sistemes Cicles Durada en hores informàtics en xarxa 2.000 Grau superior Cicles Durada en hores • Assessoria d’imatge personal 1.700 • Desenvolupament d’aplicacions • Anatomia patològica i citologia 2.000 • Estètica 2.000 multiplataforma 2.000 Cicles Durada en hores • Audiologia protètica 2.000 • Desenvolupament d’aplicacions • Navegació, pesca i transport • Dietètica 2.000 per a webs 2.000 marítim 2.000 • Documentació sanitària 1.400 Indústries alimentàries • Producció aqüícola 2.000 • Higiene bucodental 1.400 • Supervisió i control de màquines • Imatge per al diagnòstic 2.000 Grau mitjà Instal·lació i manteniment i instal·lacions del vaixell 2.000 • Laboratori de diagnòstic clínic 2.000 • Ortesis i pròtesis 2.000 Cicles Durada en hores Grau mitjà • Pròtesis dentals 2.000 Química • Radioteràpia 1.700 • Elaboració de productes alimentaris 2.000 Cicles Durada en hores • Salut ambiental 2.000 • Forneria, pastisseria i confiteria 2.000 • Molineria i indústries cerealistes 1.400 • Instal·lació i manteniment Grau mitjà • Olis d’oliva i vins 2.000 electromecànic de maquinària i conducció de línies 2.000 Cicles Durada en hores Serveis socioculturals • Instal·lacions de producció • Laboratori 1.300 i a la comunitat Grau superior de calor 2.000 • Operacions de fabricació • Instal·lacions frigorífiques de productes farmacèutics 1.400 Grau mitjà Cicles Durada en hores i de climatització 2.000 • Operacions de procés de pasta • Processos i qualitat • Manteniment de maquinària d’obra i paper 1.400 Cicle Durada en hores en indústries alimentàries 2.000 pública, logística i manutenció de • Operacions de transformació • Atenció sociosanitària 2.000 • Vitivinicultura 2.000 càrregues i agrícola (adaptació) 2.000 de plàstics i cautxú 1.400 • Manteniment de vaixells d’esbarjo • Planta química 2.000 i serveis portuaris (adaptació) 2.000 Grau superior Grau superior Cicles Durada en hores Grau superior • Animació sociocultural 1.700 Cicles Durada en hores Cicles Durada en hores • Educació infantil 2.000 • Fabricació de productes • Integració social 1.700 • Desenvolupament de projectes farmacèutics i afins 1.400 • Interpretació de la llengua de signes 2.000 d’instal·lacions tèrmiques i de fluids 2.000 • Indústries de procés de pasta • Intervenció sociosanitària (adaptació) 1.700 • Manteniment d’equips industrials 2.000 i paper 1.400 • Manteniment d’instal·lacions • Laboratori d’anàlisi i de control d’energies renovables (adaptació) 2.000 de qualitat 2.000 • Manteniment d’instal·lacions • Química ambiental 1.400 tèrmiques i de fluids 2.000 • Química industrial 2.000 • Prevenció de riscos professionals 2.0008 9
  6. 6. Formació professional | Cicles formatius per famílies professionals Tèxtil, confecció i pell Grau mitjà Cicles Durada en hores • Confecció i moda 2.000 Grau superior Cicles Durada en hores • Patronatge i moda 2.000 Transport i manteniment de vehicles Grau mitjà Cicles Durada en hores • Avions amb motor de pistó (adaptació) 2.000 • Carrosseria 2.000 • Electromecànica de vehicles automòbils 2.000 • Electromecànica de vehicles industrials (adaptació) 2.000 Grau superior Cicles Durada en hores • Automoció 2.000 • Manteniment aeromecànic 2.000 • Manteniment d’aviònica 2.000 • Vehicles industrials (adaptació) 2.00010

×