Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България

on

 • 1,188 views

Presentation rotary hristo mihaylovski Rotary Expo Stara Zagora - Христо Михайловски - Ротари експо 2012 Стара Загора

Presentation rotary hristo mihaylovski Rotary Expo Stara Zagora - Христо Михайловски - Ротари експо 2012 Стара Загора

Statistics

Views

Total Views
1,188
Views on SlideShare
1,067
Embed Views
121

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

3 Embeds 121

http://rotaryexpo.net 89
http://www.rotaryexpo.net 31
http://webcache.googleusercontent.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

CC Attribution License

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Прозрачвост и място на МСП в икономиката на България Presentation Transcript

 • 1. Прозрачност и място на МСП в икономиката на Република България РОТАРИ ЕКСПО 2012 Стара Загора Презентира: Христо Михайловски
 • 2. МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)размерни групи и брой в икономиката на странатаОбщ брой 347 368• Миккропредприятия 1-9 - 90.8%• Малки предприятия 10-49 - 7.5%• Средни предприятия 50-249 - 1.4% 2
 • 3. МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ(МСП) със значителна роля в икономиката на страната • През 2010 г. делът им е:• 99.8 % от всички нефинансови предприятия;• 76.3 % от заетите;• 60.2 % от произведената продукция;• 42.0 % от износа;• 62.5 % от добавената стойност• 67.4 от инвестициите в ДМА 3
 • 4. Концентрация на МСП в определени отрасли на икономиката• Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 40.2 %• Професионални дейности и научни изследвания 9.9 %• Преработваща промишленост 8.7 %• Хотелиерство и ресторантьорство 7.4 % ............................................................• Производство и разпределение на електрическа• и топлинна енергия и на газообразни горива 0.3 %• Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 0.2 % Добивна промишленост 0.1 % 4
 • 5. Концентрация на МСП в преработващата промишленост• От преработващата промишленост в четири отрасъла : Производство на хранителни продукти, Производство на облекло, Производство на изделия от каучук и пластмаси и Производство на метални изделия, без машини и оборудване имат дял:• 49.4 % от МСП;• 55.8 % от заетите;• 52.1 % от произведената продукция;• 48.9 % от добавената стойност;• 38.0 % от инвестициите в ДМА. 5
 • 6. МСП забавят развитието си в условията на кризаПрез 2010 г. МСП имат по-голям спад или по-нисък ръст в сравнение с икономиката като цяло Показател МСП Всички предприятияДобавена стойност - 1,8% 1,3%Производителност 3,5% 6,2%Инвестиции в ДМА - 33,1% - 19,1%Средна работна 3,6% 4,5%заплата 6
 • 7. Подобряване на някои функции чрез прозрачност и доверие  Улеснен достъп до пазари  Вътрешен пазар – подизпълнители, обществени поръчки, МСП, крайни клиенти  Външен пазар  Финансиране  Европейски програми  Банкови кредити  Емисия на облигации  Междуфирмено финансиране  Управление – повишаване на експертизата в отделните функционални области 7
 • 8. Прозрачност на МСП при присъдена оценка за кредитоспособностИзточници на бизнес риск Източници на финансов риск Оценка на държавен риск  Финансов анализ Оценка на риск в сектора  Финансова гъвкавост Оперативна ефективност  Финансова прогноза Външни фактори  SWOT анализ Качество на мениджмънта 8
 • 9. Прозрачност на МСП - източници на бизнес риск1. Анализ на сектора 3. Външни фактори • Риск от състоянието на отрасъла • Клиенти – договорна сила, степен на • Правна рамка концентрация, условия на разплащане • Развитие и състояние на • Доставчици - договорна сила, степен на сектора концентрация, условия на разплащане • Пазарна позиция • Интензитет на конкуренцията • Сила на клиенти и доставчици 4. Качество на мениджмънта • Бариери за навлизане • Риск от продукти заместители • Исторически данни / Компетентност • Организационна структура • Корпоративна политика, отношение2. Оперативна ефективност към риска • Продуктов портфейл, степен на • Оперативни практики, качество на диверсификация счетоводната политика • Материална база • Конкурентни предимства 9
 • 10. Прозрачност на МСП -източници на финансов рискФинансов анализ Финансова прогноза  Приходи от продажби и  Анализ на чувствителността на рентабилност паричните потоци към променящи се  Задлъжнялост нива на риска  Ефективност  Анализ на прогнозни финансови  Коефициенти на покритие показатели  Очаквано покритие на лихвените  Ликвидност плащания и плащанията по дълга  Парични потоци  Очаквани нива на кредитен риск на база на различни сценарии за развитиеФинансова гъвкавост  Възможност за мобилизиране на ресурси при финансово затруднение  Силни финансови позиции на свързани дружества  Ликвидност на инвестициите SWOT Анализ  Неизползвани кредитни линии 10
 • 11. БАКР – създаване и изграждане на доверие Юли 2002 Юли 2002 г. – Учредяване на Българската Агенция за Кредитен Рейтинг (БАКР) Юли 2004 г. – Подписване на споразумение с ICRA Ltd.(An Associate of Moody’s Investors Service) Май 2006 г. - Комисията за Финансов Надзор (КФН) включи Българската Агенция за Кредитен Рейтинг АД (БАКР) в списъка на рейтинговите агенции, които имат право да право да присъждат кредитни рейтинги на застрахователни дружества заедно с международно признатите агенции Moody’s, Standard & Poors и Fitch. Юли 2008 г.- КФН включи Българската агенция за кредитен рейтинг АД в списъка на рейтинговите агенции, които имат право да право да присъждат минимален кредитен рейтинг на банки заедно с международно признатите агенции Moody’s, Standard & Poors и Fitch. 11
 • 12. БАКР – изграждане на доверие Април 2011 г. – Комисията за финансов надзор (КФН) и Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП), след близо едногодишно обстойно проучване, регистрираха Българска агенция за кредитен рейтинг АД (БАКР) по смисъла на “Регламент № 1060/2009 на Европейския Парламент и на Съвета на Европа относно агенциите за кредитен рейтинг”. Декември 2011 г. – БАКР и Creditreform Rating Agency подписаха споразумение за взаимното приемане на рейтингите си. Януари 2012 г. – БАКР и Creditreform Rating Agency създадоха международна мрежа от водещи агенции за кредитен рейтинг, наречена „Европейска Рейтингова Мрежа”. Двете агенции възнамеряват активно да се конкурират с доминиращите американски агенции за кредитен рейтинг и да играят водеща роля на европейския пазар за кредитен рейтинг. 12
 • 13. Полза за МСП от изграденото доверие Улесняване на достъпа до външни пазари  Нови пазари  Увеличаване клиентите Улеснява достъпа до финансови ресурси  Банкови кредити  Емисия на облигации  Стоков кредит  Намаляване вероятността от несъбираеми вземания Подпомага управлението – експертиза в отделните функционални области 13
 • 14. БАКР – АГЕНЦИЯ ЗА КРЕДИТЕН РЕЙТИНГ АДСофия 1142 тел.: +359/2/987 63 63бул. “Евлоги Георгиев” 95 www.bcra-bg.com 14