5 606 780252 739581 206531 948103 071108 86336 18415 787204 552442 98410 15564 164198 6108 296141 1811 128 68081 526720 72...
Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 (годишно издание, брой 12)© Издател: Търговско-промишлена палата – Ста...
СъдържаниеБВП	 брутен вътрешен продуктГМО	 генномодифицирани организмиГРАО	 Гражданска регистрация	 и административно обсл...
Contents	 95 	 Geographical location and infrastructure of Stara Zagora District	 96 	 The main economic indicators of the...
5Административна карта на България, деление по областиШУМЕНОбщинаЖители(данни на ГРАОкъм 15.01.2012)Жители(данни на ГРАОкъ...
6 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаОсновни икономически показатели на нефинансовите предприятияза...
7Стара Загора –един от водещитеикономическирегионина БългарияОсновните икономически дейности, коитоопределят облика на обл...
8 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годиналева. От данък върху доходите на физическителица в държавния б...
9В таблиците са публикувани точните стой-ности на чуждестранните инвестиции в областСтара Загора към 31 декември 2011 годи...
10 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаДържава 2010 2011 2012I II III IV I II III IV I IIБългария 1,...
11ОбластОбщинаИкономи-ческиактивнихораРегистри-ранибезра-ботниПостъ-пилинаработаБезра-ботнидо 29 г.вкл.Безра-ботниповечеот...
12ИкономическигодишникнарегионСтараЗагора–2013годинаИкономическа дейностПредприятия(брой)Произведенапродукция(хил. лева)Не...
13Икономическа дейностПредприятия(брой)Произведенапродукция(хил. лева)Нетни приходиот продажби(хил. лева)Разходи задейност...
14ИкономическигодишникнарегионСтараЗагора–2013годинаИме СедалищеБройслужители2012Бройслужители2011Ръст(спад)%Код поКИД 200...
15Име СедалищеБройслужители2012Бройслужители2011Ръст(спад)%Код поКИД 2008Нетни при-ходи – 2011(хил. лв.)Нетни при-ходи – 2...
16 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаИме на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Приходи отпр...
17Име на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Приходи отпродажби2011(хил. лева)Приходи отпродажби2010(хил. лева)Ръст/...
18 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаИме на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Приходи отпр...
19Име на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Приходи отпродажби2011(хил. лева)Приходи отпродажби2010(хил. лева)Ръст/...
20 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаИме на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Печалба2011(...
21Име на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Печалба2011(хил. лева)Печалба2010(хил. лева)Ръст/спадна печалбата(%)Поз...
22 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаИме на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Печалба2011(...
23Име на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Печалба2011(хил. лева)Печалба2010(хил. лева)Ръст/спадна печалбата(%)Поз...
25Въгледобив,енергетика,ВЕИ, енергийнаефективностВъгледобивът и производството на електри-ческа енергия са водещи сектори ...
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013

18,018 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
18,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10,577
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ikononicheski godishnik-stara-zagora-2013

 1. 1. 5 606 780252 739581 206531 948103 071108 86336 18415 787204 552442 98410 15564 164198 6108 296141 1811 128 68081 526720 720454 911202 05149 3034 24010 50712 824406 7805 606 78052 739252 739206581 206948531 94803 07103 0718 863863454 911202 05149 3034 24010 50712 82436 18415 787204 552442 98410 15564 164198 6108 296141 1811 128 68081 526720 72001081ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТАСтара ЗагораCHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRYStara Zagora, BulgariaИКОНОМИЧЕСКИ ГОДИШНИКна регион Стара ЗагораECONOMIC YEARBOOKStara Zagora Region, Bulgaria2013
 2. 2. Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 (годишно издание, брой 12)© Издател: Търговско-промишлена палата – Стара ЗагораISSN 1311–9494Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2013 (Annual еdition, Number 12)© Publisher: Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora, BulgariaИкономически годишник на регион Стара Загора е годишно периодично издание на Търговско-промишлена палата – Стара Загора. Настоящата книга е 12-и брой. Сборникът представя икономиката на ре-гион Стара Загора чрез най-физиономичните производствени и търговски предприятия и адресна информа-ция на стотици фирми. Годишникът е единственото издание, което публикува точна финансова информацияза над 300 предприятия, които определят облика на икономиката на Стара Загора. Данните за приходите отпродажби и за печалбите на предприятията са представени при съпоставка на 2010 и 2011 година (двете по-следни години, за които са обявени публични финансови отчети). Данните позволяват да бъдат подредени вкласации според икономическия показател и типа на фирмата.В книгата е използвана собствена информация и данни, предоставени от Национален статистически ин-ститут; Дирекция Бюро по труда – Стара Загора и други.Данните са обработени към 31 януари 2013 година от екип на Медиен център към Търговско-промишленапалата – Стара Загора.Изданието е двуезично – на български и на английски език. Насочено е към всички гости на област СтараЗагора, които искат да се запознаят с основните икономически дадености за региона; към ръководителите набългарски и на чуждестранни фирми и към широк кръг читатели.Изданието и информацията в него се разпространява чрез: посолства; чуждестранни търговски мисии вБългария; търговски изложения у нас и в чужбина; мрежата на българските и на европейските търговско-промишлени палати; мрежата Enterprise Europe Network; обществените библиотеки. Предоставя се на офи-циални гости на Областна администрация – Стара Загора и на общините от региона. Книгата се ползва катосправочник от стотици ръководители на фирми от Стара Загора и от други региони на България.Изданието има електронна версия и се разпространява в интернет чрез Икономически портал на регионСтара Загора (www.chambersz.com) – информационен сайт на издателя Търговско-промишлена палата – СтараЗагора.The Economic Yearbook of the Stara Zagora region is an annual publication by the Chamber of Commerce andIndustry (CCI) – Stara Zagora. This year’s edition is the 12th issue. It presents a review of the regional economyof Stara Zagora via the most visible manufacturing and commercial enterprises as well as contact information ofhundreds of companies. The Yearbook is the only edition that releases exact financial information about more than300 businesses which influence the image of the economy in Stara Zagora region. The sales revenue and profit dataof the companies is represented by comparing information from 2010 and 2011 (the last two years for which publicfinancial reports are available). This information allows the firms to be ranked according to the economic indicatorand company’s type.In this publication the Chamber’s own data is used, as well as data provided by the National Statistical Institute;Employment Office Directorate – Stara Zagora etc.The data is processed as of January 31, 2013, by the media team at CCI – Stara Zagora Media Centre.This publication is bilingual – written both in Bulgarian and English. It is aimed at all visitors to the region ofStara Zagora who would like to get acquainted with the main economic resources of the region; including managersfrom Bulgarian and foreign companies and also the general public.The current publication is distributed through embassies, foreign trade agencies in Bulgaria, commercial fairsand exhibitions in the country and abroad, at formal meetings in the District Administration of Stara Zagora and inmunicipalities in the region. It is also available from the network of Bulgarian and European Chambers of Commerceand Industry, the European Enterprise Network, public libraries and bookstores. The yearbook is also used as areference book by hundreds of company managers from the Stara Zagora region and elsewhere.The publication has an electronic version disseminated through Economic portal of Stara Zagora region(www.chambersz.com) – info webpage of the publisher – Stara Zagora Chamber of Commerce and Industry.
 3. 3. СъдържаниеБВП брутен вътрешен продуктГМО генномодифицирани организмиГРАО Гражданска регистрация и административно обслужванеДДС данък добавена стойностДМА дълготрайни материални активиЕК Европейска комисияЕС Европейски съюз 5 Географско положение, инфраструктура, население на област Стара Загора 6 Основни икономически показатели на нефинансовите предприятия за 2011 година по групи предприятия според броя на заетите 7 Стара Загора – един от водещите икономически региони на България 7 Предприятия с печалба, загуба и нулев финансов резултат за 2011 година по общини 8 Преки чуждестранни инвестиции в област Стара Загора 11 Безработица по области и общини в област Стара Загора (към 31 декември 2012 година) 12 Основни показатели за фирмите (нефинансов сектор) за 2011 година 14 Големи предприятия. Класация според размера на приходите от продажби за 2011 година и данни за печалбата 16 Малки и средни предприятия. Класация на 200 водещи фирми според размера на приходите от продажби за 2011 година 20 Малки и средни предприятия. Класация на 200 водещи фирми според размера на печалбата за 2011 година 25 Въгледобив, енергетика, ВЕИ, енергийна ефективност 31 Преработваща промишленост 50 Предприятия от други икономически сектори 52 Община Стара Загора 56 Община Казанлък 59 Община Чирпан 60 Община Гълъбово 61 Община Раднево 62 Търговско-промишлена палата – Стара Загора 67 Европейска мрежа в подкрепа на предприемачеството Enterprise Europe Network 69 Актуални проекти на Търговско-промишлена палата – Стара Загора 72 Микрофинансираща институция ДЖОБС 74 Клуб на работодателя – Стара Загора 75 Граждански клуб ЛИПА – Стара Загора 76 Обществен дарителски фонд – Стара Загора 77 Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора 78 Ротари клуб – Стара Загора 79 Лайънс клуб Стара Загора – Тракия 153 Фирми – членове на Търговско-промишлена палата – Стара Загора 176 Големи данъкоплатци от област Стара Загора, 2012 година, данни на НАП 177 Азбучен показалец на имената на фирмите от регион Стара Загора, цитирани в изданиетоМБАЛ Многопрофилна болница за активно лечениеМСП малки и средни предприятияНАП Национална агенция по приходитеНПП нетни приходи от продажбиНСИ Национален статистически институтОП оперативна програмаПЧИ преки чуждестранни инвестицииПо-важните съкращения, използвани в книгата:
 4. 4. Contents 95 Geographical location and infrastructure of Stara Zagora District 96 The main economic indicators of the non-financial enterprises for 2011 organised in groups according to their number of employees 98 The economy of Stara Zagora District 100 Foreign direct investment 102 Foreign direct investments by the non-financial sector for Stara Zagora province until December 31, 2011 106 Unemployment in districts and municipalities within Stara Zagora District (until December 31, 2012) 107 JOBS Microfi nancing institution EAD 108 Basic Company Indicators (Non-financial Sector, 2011) 110 Large companies in the district of Stara Zagora. Ranked according to the size of their sales revenue and net profit during 2011 112 Small and mediumsized companies. Ranking of top 200 companies according to the amount of sales revenue in 2011 116 Small and mediumsized companies. Ranking of top 200 companies according to the profit in 2011 120 Coal mining and energy Renewable energy Efficient energy use 122 Process manufacturing (Industry) 127 Companies from other economic sectors which determine the economic climate in Stara Zagora 129 Stara Zagora Municipality 132 Kazanlak Municipality 135 Chirpan Municipality 136 Galabovo Municipality 136 Radnevo Municipality 138 Employer’s club Stara Zagora 139 Civil club LIPA Stara Zagora 140 Stara Zagora Community Foundation 141 Stara Zagora Regional Economic Development Agency 142 Rotary club Stara Zagora 143 Lions Club Stara Zagora – Trakia 144 Chamber of Commerce and Industry – Stara Zagora 149 Enterprise Europe Network Business Support on Your Doorstep 151 Current projects by CCI Stara ZagoraUsed abbreviations in the yearbook:AD Joint Stock CompanyCRAS Department for Civil Registration and Administrative ServiceEAD Single-member Stock CompanyEC European CommissionEOOD Single-member Partnership with Limited LiabilityET Sole traderEU European UnionGDP Gross Domestic ProductGMO Genetically modified organismMPH Multiprofile HospitalNRA National revenue agencyNSI National statistical instituteNSR Net sales revenueOOD Limited Liability CompanyOP Operative programmeSME Small and medium enterprisesTFA Tangible Fixed AssetsVAT Value added tax4 Economic Yearbook, Stara Zagora Region, Bulgaria – 2013
 5. 5. 5Административна карта на България, деление по областиШУМЕНОбщинаЖители(данни на ГРАОкъм 15.01.2012)Жители(данни на ГРАОкъм 15.01.2013)Стара Загора 171 784 172 278Казанлък 78 113 77 579Чирпан 23 319 23 077Раднево 21 712 21 407Павел баня 14 926 14 824Гълъбово 14 364 14 177Мъглиж 12 252 12 208Братя Даскалови 8 914 8 767Гурково 5 426 5 408Николаево 5 009 5 022Опан 3 286 3 197АдминистративнаобластЖители(данни на ГРАОкъм 15.01.2012)Жители(данни на ГРАОкъм 15.01.2013)София 1 407 468 1 412 124Пловдив 716 765 715 515Варна 492 900 492 411Бургас 442 548 441 236Стара Загора 359 105 357 944Благоевград 337 999 335 178Плевен 294 688 290 048Пазарджик 293 935 291 627Велико Търново 277 071 273 981Русе 254 571 251 932НаселениеГеографскоположение,инфраструктура,населениена областСтара ЗагораОбласт Стара Загора е разположена в центъ-ра на България. Централното географско поло-жение осигурява естествени конкурентни пре-димства за предприятията, които извършватдейност в региона.През територията на областта преминаватмагистрални и първокласни автомобилни пъ-тища и железопътни линии. Пресичат се тра-сетата на три европейски транспортни кори-дора, които са най-използваните връзки междусеверната граница на България при р. Дунав июжната граница на страната с Гърция и Турция.Приключването на строежа на автомагистрала„Тракия“ осигурява удобна автомобилна връзкаот столицата до морето и дава допълнителенстимул за развитие на бизнеса от региона.През 2013 година се очаква да започнатпроцедурите, насочени към изграждане на мо-дерно летище за международни карго превозии на логистичен център към него. Сериозен ин-вестиционен интерес към реконструкцията наОбщини в област Стара Загора
 6. 6. 6 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаОсновни икономически показатели на нефинансовите предприятияза 2011 година по групи предприятия според броя на заетитеГрупаФирми(брой)Произведенапродукция(хил. лева)Приходи отдейността(хил. лева)Нетниприходи отпродажби(хил. лева)Разходи задейността(хил. лева)Печалба(хил. лева)Загуба(хил. лева)Заети лица(брой)Възнаграж-дения(хил. лева)Дълготрайниматериалниактиви(хил. лева)Общо заобластта14 269 5 606 780 8 517 354 7 825 821 8 275 239 486 704 279 393 98 692 768 736 6 175 292Микродо 9 заети13 049 1 028 718 1 937 058 1 787 246 1 888 783 161 047 124 756 25 314 75 683 2 314 615Малкиот 10 до 491 002 963 256 2 345 505 2 142 037 2 247 022 121 274 33 055 19 948 119 869 578 163Средни от50 до 249178 1 007 975 1 513 017 1 374 586 1 489 206 67 147 49 204 16 793 131 327 796 820Големинад 25040 2 606 831 2 721 774 2 521 952 2 650 228 137 236 72 378 36 637 441 857 2 485 694летището и възобновяване на дейността му езаявен през 2012 година от крупни инвеститориот Китай, Индия и Корея. Предвижда се летище-то да обслужва товарни полети и да се превърневъв врата за стоки от цял свят за европейскитепазари. Теренът е разположен в непосредственаблизост до Стара Загора, южно от града.Стара Загора има отлично изградени кому-никации и инфраструктура, позволяваща из-ползването на природен газ като енергиен из-точник от основните производствени предпри-ятия и това им дава още едно предимство предконкуренти от други региони.Административна област Стара Загора еразположена на площ от 5151,1 кв. км. На те-риторията ѝ се намират най-големите нахо-дища на Балканския полуостров на лигнитнивъглища, които се използват като суровина задобив на електрическа енергия от 4 топлоеле-ктрически централи. Енергийният сектор до-принася съществено за водещото място на об-ласт Стара Загора в икономиката на България.Благодарение на него регионът привлича се-риозни чуждестранни и вътрешни инвестиции.През последните години те са насочени към из-граждането на нови мощности на централите икъм модернизация на съществуващи мощностии на техниката. Сред другите важни природниресурси на региона са плодородните земеделскиземи, горите и десетките минерални извори.Областният град Стара Загора е на 6-о мяс-то по население в България – след София,Пловдив, Варна, Бургас и Русе. Град Стара Загорае разположен в подножието на южните склоно-ве на Средна гора и е с географски координати42o25‘ северна ширина и 25o37‘ източна дължина.Средната надморска височина на града е 197 м.Област Стара Загора включва 11 общини, вкоито има 206 населени места. Градовете в об-ластта са 11 – Стара Загора, Казанлък, Раднево,Чирпан, Гълъбово, Павел баня, Мъглиж,Гурково, Николаево, Шипка и Крън. Два от об-щинските центрове – Опан и Братя Даскалови сасъс статут на села.Средната продължителност на живота вБългария е 76,4 години при жените и 69,2 годи-ни при мъжете и стойностите са относими и къмнаселението на региона. Средните стойности задържавите от Европейския съюз са съответно80,8 години за жените и 74,3 години за мъжете.Гъстотата на населението в област СтараЗагора е 67 души на 1 квадратен километър,като най-високата стойност е в областния град,където на 1 квадратен километър живеят сред-но по 160 души.Към 1 февруари 2011 година населението наРепублика България е 7 364 570 души. В пери-ода между двете официални преброявания 2001– 2011 година населението на страната намаля-ва с 564 331 души, при средногодишен темп нанамаление 0,7%.По данни на държавната администрация на-селението на област Стара Загора е 357 944.В община Стара Загора живеят 172 278 души.По брой на населението област Стара Загора за-пазва петото си място в страната.
 7. 7. 7Стара Загора –един от водещитеикономическирегионина БългарияОсновните икономически дейности, коитоопределят облика на област Стара Загора, са:преработващата промишленост, енергетиката,строителството и търговията със стоки на едрои на дребно. Данни на Националния статисти-чески институт, обхващащи икономическитепоказатели на близо 14 300 фирми, показват, чепрез 2011 година приходите от тяхната дейноствъзлизат на повече от 8,5 млрд. лева. Това пред-ставлява ръст от 9% спрямо предходната годи-на. Търговските фирми генерират нетни при-ходи от продажби в размер на 2,7 млрд. лева исекторът запазва водещата си позиция. Ръстътспрямо предходната година обаче се дължи надейността на предприятията от преработваща-та промишленост – те имат НПП в размер на 1,8млрд. лева и сумата е с 330 млн. лева по-голя-ма от предходната година. Производството иразпределението на електрическа и топлиннаенергия достига НПП в размер на 1,2 млрд. лева,което представлява ръст от 128 млн. лева нагодишна база. Строителството също има ръст иобемът на НПП в сектора достига 803 млн. лева.През последните три – четири години многодинамично се развива селското стопанство, нона годишна база секторът има лек спад.Най-многобройна е групата на микро фир-мите, показва наблюдението на НСИ за броя наработниците и служителите в предприятията.Броят на малките фирми (с от 10 до 49 заети)в област Стара Загора е около 1000, а на сред-ните предприятия – около 180. Предприятията,които разполагат с персонал над 250 души и сеопределят като големи, са 40.Данни на Националната агенция по прихо-дите показват, че броят на активните фирми вобласт Стара Загора е близо 62 000. От тях ре-гистрация по Закона за ДДС имат 8900 друже-ства. Като големи данъкоплатци и осигурите-ли се определят 47 дружества от област СтараЗагора. Средни данъкоплатци са 222 фирми.Офисът на НАП в Стара Загора е осигурилпрез 2012 година 244 млн. лева постъпления отданъци и осигуровки в държавния бюджет (безсумите от големите и средните данъкоплатци иосигурители в областта). Приходите са с 27 млн.лева повече от предходната година.Данъчните приходи са с 24 млн. лева повечеот предходната година и общата им сума е 137млн. лева. Отчита се значително увеличениена постъпленията от данъка върху добавенатастойност, като събраната сума от него през 2012година е в размер на 71 млн. лева. Платенитекорпоративни данъци са в размер на 21 млн.ОбщинаФирмибройПредприятия с печалба Предприятия със загуба Предприятия с нулев резултатброй % брой % брой %Общоза област Стара Загора14 269 9 100 63,8 3 028 21,2 2 141 15,0Стара Загора 8 604 5 394 62,7 1 898 22,1 1 312 15,2Казанлък 3 032 2 004 66,1 574 18,9 454 15,0Раднево 598 381 63,7 129 21,6 88 14,7Чирпан 572 354 61,8 117 20,5 101 17,7Гълъбово 422 267 63,3 97 23,0 58 13,7Павел баня 336 235 70,0 65 19,3 36 10,7Мъглиж 239 164 68,6 44 18,4 31 13,0Братя Даскалови 185 117 63,2 37 20,0 31 16,8Гурково 119 86 72,2 19 16,0 14 11,8Опан 85 45 52,9 30 35,3 10 11,8Николаево 77 53 68,8 18 23,4 6 7,8Предприятия с печалба, загуба и нулев финансов резултатза 2011 година по общини
 8. 8. 8 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годиналева. От данък върху доходите на физическителица в държавния бюджет са постъпили 44 млн.лева.Брутният вътрешен продукт на областСтара Загора е около 3% от сумата за страна-та. Брутният вътрешен продукт на България за2012 година е 39,6 млрд. евро (оценка на БНБ).За 2011 г. е 38,5 млрд. евро.България е една от трите членки наЕвропейския съюз, които изпълняват всичкиикономически индикатори през 2012 годинаспоред маастрихтските критерии. Страната ечлен на НАТО. Въведен е валутен борд, обвърз-ващ националната валута към еврото. Няма за-еми от Международния валутен фонд и не из-пълнява оздравителна програма на фонда.Икономиката на България•• Ръст в проценти на БВП за 2011 година нагодишна база – 1,7%•• Брутен вътрешен продукт (за 2012 г.) –39 606 млн. евро•• Държавен дълг към декември 2012 г. –6991 млн. евро•• Външен държавен дълг – 4444,5 млн. евро•• Държавен дълг / БВП (декември 2012 г.)в проценти – 17,7%•• БВП на човек, покупателна способност(ниво спрямо средноевропейското, коетое равно на 100) – 45•• Годишната инфлация за януари 2013 г.спрямо януари 2012 г. – 4,4%•• Икономически активно население (септем-ври 2012 г.) – 2 129 567 души•• Безработица (декември 2012 г.) – 11,4% отработната сила, 375 770 души•• Износ за периода януари – декември 2012г. – 40 659 млн. лева•• Износ за периода януари – декември 2012 г.за стани от ЕС – 23 754 млн. лева•• Внос за периода януари – декември 2012 г. –49 804 млн. лева•• Внос за периода януари – декември 2012 г.от страни от ЕС – 29 209 млн. леваСветовната икономика•• Ръст в проценти на БВП за 2011 годинав Европейския съюз – 1,3%•• Ръст в проценти на БВП за 2011 годинав САЩ – 1,7%•• Инфлация, 2011 година – 3,1%•• Безработица, 2012 година – 9,7%Прекичуждестранниинвестициив областСтара ЗагораПреките чуждестранни инвестиции вБългария за периода януари – декември 2012година възлизат на 1398 млн. евро (по пред-варителни данни). Това представлява 3,5% отБВП. Сумата на ПЧИ за януари – декември 2011година е 1746 млн. евро, което е 4,5% от БВП.По държави, най-големите преки чуждес-транни инвестиции в страната за периодаянуари – декември 2012 г. са на Нидерландия(475 млн. евро), Люксембург (391 млн. евро),Швейцария и Русия (всяка по 169 млн. евро).По отраслова структура най-големи нетнипостъпления за периода януари – декември2012 година имат отраслите Транспорт (473млн. евро) и Производство и разпределение наелектрическа и топлинна енергия, газообразнигорива и вода (437 млн. евро).Оптимистичните предвиждания са през2013 година чуждите компании да инвестиратв България около 1,7 млрд. евро. Изпълнениетона тази прогноза, с очакван ръст от близо 20%,обаче е в пряка зависимост от икономическатаи политическата стабилност на страната. Тя есъчетана и с прогнозата за ръст на инфлациятав страната от 3 – 3,5% и икономически растеж вграниците на 0,5 – 1,3%.За област Стара Загора, по данни на НСИ,преките чуждестранни инвестиции към края надекември 2011 година са в размер на 562 млн.евро. Тази сума е с 12 млн. евро по-малка от пре-дходната година.Най-голям е размерът на инвестиции-те, направени в община Гълъбово (317 млн.евро), следват Стара Загора (160 млн. евро) иКазанлък (46 млн. евро). Класацията по странисе оглавява през последните години неизменноот Нидерландия. През 2011 година инвестици-ите от северната европейска държава в областСтара Загора са в размер на 322 млн. евро, катосумата е съпоставима с тази от предходната го-дина.
 9. 9. 9В таблиците са публикувани точните стой-ности на чуждестранните инвестиции в областСтара Загора към 31 декември 2011 година,представени според вида на икономическитедейности и сектори, държавите и общините.Пропуснати са данни за сектори, държави и об-щини, които НСИ определя като конфиденциал-ни.Общо за област Стара Загора 562 142,6Гълъбово 317 488,9Стара Загора 159 597,3Казанлък 45 705,1Чирпан 19 098,2Павел баня 18 451,2Раднево 929,3Братя Даскалови 79,1Общо за област Стара Загора 562 142,6Нидерландия 321 756,4Турция 52 370,7САЩ 23 658,7Гърция 19 052,1Унгария 16 729,0Германия 14 682,2Австрия 7 249,1Казахстан 6 257,8Италия 5 109,9Израел 4 458,5Великобритания 2 911,2Швейцария 2 895,7Франция 2 162,1Полша 949,5Чехия 743,5Сирия 142,2Белгия 121,0Испания 25,3Преки чуждестранниинвестицииот нефинансовия секторза област Стара Загоракъм 31.12.2011 г.Освен цитираните в таблицата държави, инвести-ции са осъществени и от следните държави: Белиз,Британски Вирджински острови, Канада, Кипър,Лихтенщайн, Литва, Люксембург, Малта, Молдова,Панама, Португалия, Румъния, Сейнт Китс и Невис,Сърбия, Сейшелски острови, Словения, Обединениарабски емирства, Украйна, Република Македония.Данните за тях НСИ определя като конфиденциални.хиляди еврохиляди евроОбщо за област Стара Загора 562 142,6Селско, горско и рибно стопанство 7 413,9Производство на хранител-ни продукти, напитки45 949,6Производство на текстил,облекло, обувки и др.14 142,3Производство на химични продукти 2 489,0Производство на изделияот каучук и пластмаси35 972,1Производство на метали и металниизделия, без машини и оборудване18 986,3Производство наелектрически съоръжения17 316,9Производствона машини и оборудване617,3Производство на мебели и др. 3 806,7Строителство 20 649,6Търговия и ремонтни дейности 33 195,8Операции с недвижимо имущество 24 570,5Други НидерландияТурцияСАЩГърцияУнгарияГерманияхиляди евро
 10. 10. 10 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаДържава 2010 2011 2012I II III IV I II III IV I IIБългария 1,3 1,0 0,8 0,6 0,4 0,3 0,1 0,1 0 0,3Чехия 0,7 1,0 0,7 0,6 0,5 0,3 0 -0,2 -0,6 -0,2Унгария 1,2 0,4 0,4 0,2 1,4 -0,3 0 0,1 -1,0 -0,2Латвия -0,3 0,4 0,7 1,0 1,5 2,0 1,4 0,8 1,1 1,2Литва 0,6 0,9 0,8 2,0 1,6 1,7 1,2 1,0 0,1 0,5Полша 0,6 1,2 1,3 0,9 1,1 1,3 0,7 0,8 0,6 0,4Румъния -0,2 0,4 -0,8 0,9 1,2 0 1,1 -0,1 0,1 0,5Растеж на реалния БВП на годишна база (тримесечни данни, %)Източник: ЕвростатДържава 2010 2011 2012I II III IV I II III IV I IIБългария 0,7 1,3 0,8 1,1 1,1 0,4 0,5 0.5 0,4 0,4Чехия 0,4 0,7 0,6 0,4 0,2 0,6 0,8 1,1 1,3 0,5Унгария 1,0 1,0 1,2 1,1 0,7 0,9 0,9 1,6 2,0 0,4Латвия -0,7 0,6 1,0 0,9 1,3 1,3 0,9 0,6 0,6 0,4Литва 0,8 0,3 0,8 1,0 1,0 1,7 0,7 0,5 0,6 0,9Полша 0,4 0,4 0,9 0,9 1,2 0,9 0,7 1,3 1,1 0,8Румъния 1,7 1,0 4,6 1,3 1,4 1,7 -0,2 0,5 0,7 1,1Инфлация (тримесечни данни, %)Държава 2010 2011 2012I II III IV I II III IV I IIБългария 9,3 10,0 10,4 11,3 11,2 11,2 11,1 11,6 12,0 12,3Чехия 7,8 7,2 7,1 7,0 6,9 6,8 6,6 6,6 6,8 6,8Унгария 11,2 11,3 11,2 11,0 11,0 10,9 11,0 10,9 11,1 10,9Латвия 21,2 20,6 19,4 18,1 17,1 17,0 15,7 15,4 15,4 15,9Литва 17,3 18,1 18,2 17,7 16,7 15,7 15,0 14,1 13,6 13,3Полша 9,8 9,6 9,5 9,6 9,4 9,5 9,7 10,0 10,0 10,0Румъния 7,5 7,2 7,2 7,2 7,1 7,5 7,5 7,5 7,2 7,2Безработица (тримесечни данни, %)ДружествоПриходи от ос-новна дейност(хил. лева)Промянана годишнабаза в %Печалба(хил. лева)Промянана годишнабаза в %Национална електрическа компания ЕАД – София 2 196 406 -4,6 -77 191 *Булгаргаз ЕАД – София 1 333 951 17,8 -113 087 432,1АЕЦ Козлодуй ЕАД – Козлодуй 655 161 -2,4 142 626 -20,0Български енергиен холдинг ЕАД – София 554 964 141,9 560 851 138,6ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД – Раднево 497 329 0,9 54 358 79,8Електроенергиен системен оператор ЕАД – София 397 706 -4,5 -14 013 *Мини Марица-изток ЕАД – Раднево 384 700 -5,7 12 231 -84,6Холдинг БДЖ ЕАД – София 183 376 -4,0 -11 115 -62,5Летище София ЕАД – София 43 966 -4,5 6 938 -19,3Пристанище Варна ЕАД – Варна 42 754 9,3 3 477 7,2Финансови показатели на водещите в България 10 държавни фирми(към 30 септември 2012 година)Източник: Министерство на финансите
 11. 11. 11ОбластОбщинаИкономи-ческиактивнихораРегистри-ранибезра-ботниПостъ-пилинаработаБезра-ботнидо 29 г.вкл.Безра-ботниповечеот 1 г.Свободни раб. местав краяна месецаБройбезработ-ни за1 мястоРавнищена безра-ботица%Общо за страната 3 282 740 375 770 14 820 78 821 116 789 12 736 18 505 13 11,4Областгр. София 665 475 24 155 1 220 4 969 2 768 1 281 1 041 12 3,6Пловдив 302 681 30 352 953 7 322 9 719 567 922 20 10,0Варна 222 697 18 265 833 4 021 3 810 554 1 519 11 8,2Бургас 188 448 17 832 646 3 998 2 733 405 926 14 9,5Благоевград 151 333 21 218 1 023 4 428 7 094 664 1 206 11 14,0Стара Загора 147 697 15 609 517 3 844 4 258 377 428 20 10,6Пазарджик 115 297 19 251 678 4 155 7 237 539 842 14 16,7Софийска 109 181 14 890 868 3 761 4 996 690 1 345 8 13,6Велико Търново 108 453 12 526 422 2 332 3 491 341 281 21 11,5Плевен 107 641 18 030 484 3 691 5 607 360 1 622 10 16,8Хасково 104 465 12 865 485 2 822 3 826 329 600 15 12,3Русе 102 880 10 588 360 2 151 2 301 318 262 10 10,3Добрич 79 873 11 113 485 2 029 3 087 284 503 15 13,9Сливен 78 097 13 982 261 3 590 5 954 401 771 16 17,9Шумен 76 138 13 189 532 2 339 5 534 684 537 15 17,3Враца 74 912 15 245 705 3 312 5 148 618 345 17 20,4Перник 60 837 6 303 306 1 404 1 502 293 699 7 10,4Кърджали 60 746 9 613 211 1 430 4 050 117 498 17 15,8Монтана 60 045 12 474 682 2 633 4 771 1 367 908 7 20,8Смолян 58 440 11 808 836 1 920 3 605 492 977 7 20,2Кюстендил 56 911 8 442 340 1 829 2 970 244 524 12 14,8Ловеч 55 868 9 177 195 1 860 3 537 150 481 17 16,4Ямбол 55 779 8 606 261 2 080 3 479 183 130 26 15,4Габрово 54 178 3 932 134 694 981 124 176 15 7,3Разград 52 154 9 481 210 1 440 3 971 199 73 16 18,2Търговище 49 168 9 597 296 1 496 4 205 271 438 14 19,5Силистра 45 518 8 898 221 1 623 3 409 244 248 14 19,5Видин 37 828 8 329 656 1 648 2 746 640 203 11 22,0ОбщинаСтара Загора 78 315 5 387 196 1 253 994 120 185 23 6,9Казанлък 34 403 3 234 172 715 660 137 162 21 9,4Раднево 8 793 867 18 228 277 16 10 43 9,9Чирпан 7 532 1 747 45 482 759 19 2 34 23,2Гълъбово 5 466 569 8 142 156 7 3 77 10,4Павел баня 5 045 892 33 230 357 25 6 35 17,7Мъглиж 2 841 933 31 263 398 25 2 38 32,8Братя Даскалови 2 123 868 8 261 229 8 0 31 40,9Гурково 1 477 415 1 82 160 0 3 415 28,1Николаево 1 073 597 0 175 249 0 0 597 55,6Опан 629 100 5 13 19 0 34 3 15,9заявениБезработица по области и общини в област Стара Загора(към 31 декември 2012 година)Източник: Дирекция Бюро по труда – Стара Загора
 12. 12. 12ИкономическигодишникнарегионСтараЗагора–2013годинаИкономическа дейностПредприятия(брой)Произведенапродукция(хил. лева)Нетни приходиот продажби(хил. лева)Разходи задейността(хил. лева)Печалба(хил. лева)Загуба(хил. лева)Заетилица(брой)Възнаграж-дения(хил. лева)ДМА(хил. лева)Общо за област Стара Загора 14 269 5 606 780 7 825 821 8 275 239 486 704 279 393 98 692 768 736 6 175 292Селско, горско и рибно стопанство 743 252 739 244 185 297 370 52 151 4 627 4 470 21 598 210 981Добивна промишленост 14 581 206 557 874 560 261 21 482 651 7 361 138 818 553 950Производство на хранителнипродукти, напитки и тютюневи изделия255 531 948 505 065 549 026 33 612 12 411 5 157 39 549 310 552Производство на текстил и облекло;обработка на кожи; производство на обувкии други изделия от обработени кожи без косъм156 103 071 102 971 111 840 2 542 1 025 3 582 17 221 52 297Производство на дървен материал, хартия, картони изделия от тях (без мебели); печатна дейност124 108 863 109 522 118 150 3 648 3 930 1 338 7 830 50 578Производство на химични продукти 34 36 184 39 162 41 425 2 623 2 021 511 3 339 48 484Производство на лекарствени вещества и продукти 2 15 787 15 647 14 774 1 022 288 2 340 19 947Производство на изделия от каучук,пластмаси и други неметални минерални суровини115 204 552 204 021 205 235 17 863 7 311 2 310 17 903 158 100Производство на основни метали и метал-ни изделия, без машини и оборудване282 442 984 444 672 455 503 52 611 7 580 11 914 86 196 205 083Производство на компютърна и комуникацион-на техника, електронни и оптични продукти8 10 155 12 096 9 274 3 074 111 729 2 391Производство на електрически съоръжения 25 64 164 63 857 61 605 4 961 153 1 726 8 660 32 399Производство на машини и оборудване собщо и специално предназначение67 198 610 193 640 179 999 23 223 405 3 335 37 576 75 845Производство на превозни средства 9 8 296 7 984 7 961 1 071 1 145 991 4 743Производство на мебели; производство, некласифи-цирано другаде; ремонт и инсталиране на машини312 141 181 142 056 146 361 9 457 3 562 3 835 24 937 60 298Производство и разпределение на електрическаи топлинна енергия и на газообразни горива71 1 128 680 1 202 318 1 296 080 36 655 63 036 4 615 104 139 3 143 806Доставяне на води; канализационни услуги,управление на отпадъци и възстановяване27 81 526 94 748 112 185 3 339 14 760 1 409 18 732 238 035Строителство 803 720 720 682 519 792 861 36 772 27 971 8 260 66 139 218 027Основни показатели за фирмите(нефинансов сектор) за 2011 година
 13. 13. 13Икономическа дейностПредприятия(брой)Произведенапродукция(хил. лева)Нетни приходиот продажби(хил. лева)Разходи задейността(хил. лева)Печалба(хил. лева)Загуба(хил. лева)Заетилица(брой)Възнаграж-дения(хил. лева)ДМА(хил. лева)Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 5 933 454 911 2 661 631 2 661 225 112 649 31 757 18 716 77 017 382 158Транспорт, складиране и пощи 768 202 051 209 198 212 411 13 284 5 528 3 589 16 912 92 860Хотелиерство и ресторантьорство 895 49 303 75 151 85 103 3 987 5 879 3 822 12 290 64 502Издателска дейност, създаване на аудио-визуалнипроизведения, радио и телевизионна дейност47 4 240 4 062 3 859 511 196 170 960 1 128Далекосъобщения 22 10 507 9 393 10 760 281 317 175 846 3 868Дейности в областта на информационни-те технологии и информационните услуги148 12 824 13 838 11 140 2 876 208 377 2 943 3 616Операции с недвижими имоти 530 34 607 29 145 100 550 10 322 61 075 813 3 502 136 489Юридически, счетоводни, архитектурни и счето-водни дейности, технически изпитвания и ана-лизи; консултантски дейности по управление791 41 491 41 271 49 015 12 900 13 876 1 572 8 001 22 564Научноизследователска и развойна дейност 9 2 249 2 372 2 217 255 36 64 626 130Рекламна и ветеринарномедицинска дей-ност; други професионални дейности338 11 667 11 976 12 562 4 663 1 464 517 1 465 9 678Административни и спомагателни дейности 238 33 329 30 724 30 414 6 206 1 031 1 935 7 660 19 928Образование 90 3 739 3 744 3 214 631 65 229 706 949Хуманно здравеопазване 584 73 711 73 067 94 243 5 352 5 687 4 689 33 575 38 125Медико-социални грижи с настанява-не и социална работа без настаняване10 2 643 2 982 2 659 334 22 97 339 7 274Култура, спорт и развлечение 95 29 155 23 992 25 882 4 337 2 150 432 3 218 2 820Други дейности, некласифицирани другаде 724 9 687 10 938 10 075 2 010 658 1 128 1 979 3 687Общо за област Стара Загора 14 269 5 606 780 7 825 821 8 275 239 486 704 279 393 98 692 768 736 6 175 292Микро до 9 заети 13 049 1 028 718 1 787 246 1 888 783 161 047 124 756 25 314 75 683 2 314 615Малки от 10 до 49 1 002 963 256 2 142 037 2 247 022 121 274 33 055 19 948 119 869 578 163Средни от 50 до 249 178 1 007 975 1 374 586 1 489 206 67 147 49 204 16 793 131 327 796 820Големи над 250 40 2 606 831 2 521 952 2 650 228 137 236 72 378 36 637 441 857 2 485 694
 14. 14. 14ИкономическигодишникнарегионСтараЗагора–2013годинаИме СедалищеБройслужители2012Бройслужители2011Ръст(спад)%Код поКИД 2008Нетни при-ходи – 2011(хил. лв.)Нетни при-ходи – 2010(хил. лв.)Ръст(спад)%Печалба2011(хил. лв.)Печалба2010(хил. лв.)Ръст(спад)%1 ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД Ковачево 2 643 2 445 8 35.11 659 720 522 139 26,35 15 698 12 724 23,372 Мини Марица-изток ЕАД Раднево 644 614 5 05.20 552 443 446 435 23,75 18 715 8 250 126,853 Пи Ес Ай АД Стара Загора 159 316 -50 42.11 198 939 120 913 64,53 -4 108 1964 Ритъм-4 – ТБ ЕООД Стара Загора 26 27 -4 46.71 190 713 164 438 15,98 5 412 3 796 42,575 Арсенал АД Казанлък 5 456 6 682 -18 25.40 186 689 * * * *6 Зара-Е ООД Стара Загора 48 49 -2 46.71 159 094 182 354 -12,76 403 3 011 -86,627 Загорка АД Стара Загора 557 549 1 11.05 155 230 141 979 9,33 16 861 22 103 -23,728 ОЕТ ООД Казанлък 6 10 -40 35.14 124 202 208 900 -40,54 764 4 404 -82,659 Захар ЕАД Стара Загора 169 162 4 10.81 100 621 67 207 49,72 6 382 -4 88310 М + С Хидравлик АД Казанлък 1 019 1 068 -5 28.12 90 940 62 819 44,77 14 471 7 456 94,0911 Брикел ЕАД Гълъбово 1 250 1 265 -1 35.11 84 933 189 550 -55,19 57 862 -23 98012 Градус – 1 ООД Стара Загора 471 435 8 10.12 62 531 60 924 2,64 15 756 8 385 87,9113 Булметал ООД Гурково 467 432 8 25.92 56 357 28 942 94,72 4 884 722 576,4514 Стандард Профил България АД Стара Загора 955 678 41 29.32 49 593 27 491 80,40 7 244 2 962 144,5615 Милениум 2000 ООД Стара Загора 315 315 0 01.47 47 243 30 995 52,42 6 851 1 690 305,3816Ей И Ес Марица изток ІСървисиз ЕООДГълъбово 344 330 4 35.12 31 801 25 272 25,83 2 455 3 668 -33,0717 Ембул Инвестмънт АД Стара Загора 383 524 -27 13.10 31 008 30 531 1,56 111 -57718Водоснабдяване иканализация ЕООДСтара Загора 804 781 3 36.00 30 475 26 344 15,68 521 477 9,2219 Металик АД Стара Загора 640 504 27 25.11 30 190 26 396 14,37 2 462 235 947,6620 Ремотекс – Раднево ЕАД Раднево 902 902 0 28.15 28 886 23 821 21,26 58 69 -15,94Големи предприятияв област Стара ЗагораКласация според размера наприходите от продажбиза 2011 година и данни за печалбата
 15. 15. 15Име СедалищеБройслужители2012Бройслужители2011Ръст(спад)%Код поКИД 2008Нетни при-ходи – 2011(хил. лв.)Нетни при-ходи – 2010(хил. лв.)Ръст(спад)%Печалба2011(хил. лв.)Печалба2010(хил. лв.)Ръст(спад)%21 Капрони АД Казанлък 802 803 0 28.12 28 177 24 947 12,95 2 885 2 544 13,4022КонтурГлобал ОперейшънсБългария АДс.Медникарево462 465 -1 35.11 27 975 29 037 -3,66 4 736 3 936 20,3323 Енергоремонт – Гълъбово АД Гълъбово 808 895 -10 25.62 25 063 33 397 -24,95 178 2 846 -93,7524 Средна гора АД Стара Загора 516 514 0 31.02 24 496 19 078 28,40 1 135 520 118,2725 Прогрес АД Стара Загора 387 400 -3 24.51 23 263 16 895 37,69 1 035 205 404,8826 Хранинвест – Хранмашкомплект АД Стара Загора 546 510 7 28.93 21 856 13 096 66,89 689 579 19,0027 Гуала Клоужърс България АД Казанлък 280 282 -1 22.22 19 324 18 827 2,64 675 1 820 -62,9128 България К АД Казанлък 439 406 8 13.10 17 236 14 388 19,79 * 14 *29 Българска Роза Севтополис АД Казанлък 278 276 1 21.20 15 479 14 205 8,97 887 1 188 -25,3430МБАЛ Проф. д-р СтоянКиркович АДСтара Загора 1 090 1 087 0 86.10 15 415 15 195 1,45 -1 823 -452 *31 Конекс – Тива ООД с. Оризово 582 434 34 10.39 14 029 15 509 -9,54 1 157 870 32,9932 Атес ЕООД Казанлък 1 006 1 197 -16 29.31 13 858 9 745 42,21 5 704 3 672 55,3433 Рудин – Динев и Желев и Сие СД Стара Загора 285 354 -19 42.22 13 505 11 604 16,38 479 1 059 -54,7734 Наталия АД Стара Загора 452 432 5 14.13 13 375 12 972 3,11 65 100 -35,0035 ДЗУ АД Стара Загора 829 886 -6 27.33 13 034 14 438 -9,72 1 887 798 136,4736 Катекс АД Казанлък 354 462 -23 13.20 8 315 8 122 2,38 * -659 *37 Нелсен Чистота ООД Стара Загора 289 272 6 38.11 7 460 7 142 4,45 238 310 -23,2338МБАЛ Д-р ХристоСтамболски ЕООДКазанлък 429 443 -3 86.10 6 999 7 191 -2,67 221 624 -64,5839 Благоустройство и чистота ЕООД Гълъбово 275 305 -10 43.39 6 818 7 607 -10,37 259 558 -53,5840 УМБАЛ – Стара Загора ЕАД Стара Загора 539 521 3 86.10 6 551 6 605 -0,82 -2 591 -1 76941 Аркомат – България ЕООД Казанлък 668 528 27 27.33 2 331 6 266 -62,80 -91 1 52442 Саламандър ООД Казанлък 295 264 12 80.10 1 434 1 389 3,24 28 24 16,67
 16. 16. 16 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаИме на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Приходи отпродажби2011(хил. лева)Приходи отпродажби2010(хил. лева)Ръст/спадна приходитеот продажби(%)Позиция вкласациятапо печалба1 Зара-Е ООД Стара Загора 48 159 443 18 0121 -11,5 1052 Градус – 3 АД Стара Загора 88 79 384 58 844 34,9 73 Холдинг Загора ООД Стара Загора 16 74 281 74 301 0,0 144 ГУ – Фарадей ЕООД Стара Загора 28 73 524 61 922 18,7 365 Кастамону България АД с. Горно Сахране 224 62 516 53 742 16,3 3986 Кен АД Стара Загора 249 57 583 49 443 16,5 187 Панхим ООД Стара Загора 129 52 408 47 064 11,4 48 Златекс ООД Стара Загора 58 38 610 28 903 33,6 69 Булагро АД Стара Загора 37 36 618 25 818 41,8 2410 Бисер Олива АД Стара Загора 146 35 526 35 984 -1,3 4911 Деливъри Стара Загора АД Стара Загора 17 35 366 37 419 -5,5 3312 Ей И Ес Марица Изток І ЕООД Гълъбово 135 33 851 23 719 42,7 213 А.П.П. Зоохранинвест ЕООД Стара Загора 91 30 568 28 765 6,3 13114 Медина Мед ООД Стара Загора 109 29 965 26 111 14,8 3715 Красийдо ЕООД Стара Загора 34 28 841 13 576 112,4 34116 Ате Пласт ООД Стара Загора 150 25 920 22 643 14,5 10717 Оптиком ООД Стара Загора 67 25 363 28 225 -10,1 1018 Новотехпром ООД Стара Загора 82 24 979 24 918 0,2 2519 Арсенал 2000 АД Казанлък 129 24 472 * * 120 Геонед ЕООД Стара Загора 23 23 645 16 715 41,5 2921 Фермер 2000 АД Стара Загора 77 23 493 17 579 33,6 8722 Логистик БГ ООД Стара Загора 105 22 205 20 285 9,5 11523 Евро Ойл ООД Гълъбово 53 21 271 21 379 -0,5 9824 Роси ЕООД Гълъбово 188 20 714 17 156 20,7 1625 Пещострой ЕООД Стара Загора 204 20 199 21 102 -4,3 326 Бул – В ЕООД Стара Загора 17 20 133 19 546 3,0 3227 Автохит 2000 ООД Стара Загора 56 20 045 17 121 17,1 5228 Жюлив ООД Стара Загора 60 19 754 18 062 9,4 1129 Агроин ООД Стара Загора 43 19 696 12 823 53,6 2230 Арко Импорт ЕООД Стара Загора 33 19 445 6 098 218,9 531 Булагро Машини АД Стара Загора 28 19 155 15 002 27,7 3132 Бисер Олива – 98 АД Стара Загора 182 18 095 12 801 41,4 1333 Йосини ЕООД Стара Загора 18 17 944 20 424 -12,1 24534 Тракия Дъш Тиджарет АД Стара Загора 4 16 473 6 503 153,3 11035 Папагал ООД Стара Загора 36 15 926 14 624 8,9 2036 Бъдещност АД Чирпан 159 15 692 10 091 55,5 2337 Агро – Ойл ЕООД Стара Загора 14 15 637 9 906 57,9 8238 Зара – Газ ООД Стара Загора 89 15 374 12 792 20,2 16539 Енемона – Гълъбово АД Гълъбово 157 15 163 22 290 -32,0 42240 Елми ООД Стара Загора 67 14 933 6 976 114,1 3441 Анимексс ЕООД Стара Загора 48 14 917 13 497 10,5 9742 Ник – Инвест – Казанлък ЕООД Казанлък 100 14 669 10 123 44,9 29843 Домейн Менада ЕООД Стара Загора 101 13 273 17 940 -26,0 35044 Пътно строителна компания Ес Би Ес АД Стара Загора 199 13 256 16 529 -19,8 31245 Лост Сити ООД с. Д. Атанасово 14 12 602 9 107 38,4 15946 Брадърс Комерс ООД Стара Загора 58 12 383 7 720 60,4 212Класация на 200 водещи фирмиспоред размера на приходитеот продажби за 2011 годинаМалки и среднипредприятия
 17. 17. 17Име на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Приходи отпродажби2011(хил. лева)Приходи отпродажби2010(хил. лева)Ръст/спадна приходитеот продажби(%)Позиция вкласациятапо печалба47 Казанлък АД Казанлък 120 12 381 13 250 -6,6 7348 Агроконсулт ЕООД Стара Загора 199 12 263 5 148 138,2 23649 Загора Чорап АД Стара Загора 24 11 951 12 039 -0,7 18750 Росита Ойл ЕООД Стара Загора 23 11 861 13 009 -8,8 40551 Булметал Трейдинг ЕООД Гурково 10 11 853 17 732 -33,2 12552 Екзотик 2000 ООД Стара Загора 59 11 819 5 431 117,6 853 Промет Сейф ООД Казанлък 221 11 364 8 241 37,9 42454Комплексен онкологичен център –Стара Загора ЕООДСтара Загора 226 11 139 12 331 -9,7 17255 Ляноридис ЕООД Стара Загора 23 10 727 10 240 4,8 24056 Зар. Им. Екс. ЕООД Стара Загора 3 10 724 42 891 -75,0 12757 Пресков АД Стара Загора 220 10 650 7 737 37,7 42058 Пътстрой ООД Стара Загора 135 10 350 8 167 26,7 19059 Томи Шоу Козметикс ЕООД Казанлък 184 10 280 10 074 2,0 12060 Бойл ООД Стара Загора 7 10 116 11 526 -12,2 24661 ИТТ – България ООД Стара Загора 111 9 915 8 072 22,8 1262 Диони ООД Стара Загора 123 9 892 10 473 -5,5 13463 Зара фуражи АД Стара Загора 35 9 760 8 931 9,3 16164 Мегагруп Комерс - 97 ООД Казанлък 48 9 680 5 619 72,3 34765 Ню гейм амюзмънт ООД Гълъбово 31 9 615 7 925 21,3 17666 Си Би Ес ООД Стара Загора 103 9 574 5 995 59,7 29967 Симан ЕООД Казанлък 5 9 569 4 058 135,8 4368 Кетен ООД Стара Загора 23 9 539 12 225 -22,0 13369 Ел Контрол ЕООД Стара Загора 145 9 441 6 716 40,6 4070 Суперабразив ЕООД Стара Загора 154 9 435 5 745 64,2 2171 Пинокио ООД Стара Загора 3 9 397 6 043 55,5 11172 Трейс Транс ЕООД Стара Загора 110 9 207 3 546 159,6 41773 Стара Загора Табак ЕООД Стара Загора 2 9 189 12 102 -24,1 27474 Крис Ойл ЕООД Стара Загора 11 9 049 4 045 123,7 38475 Вито – 95 ООД Стара Загора 122 8 872 16 166 -45,1 30676 Кил – Комерс ООД Казанлък 16 8 804 9 246 -4,8 31677 Меркстрейд ООД Стара Загора 6 8 781 5 343 64,3 978 Здравец ЕООД Стара Загора 49 8 748 11 042 -20,8 25679 АМК – 2002 ООД Гълъбово 10 8 678 6 334 37,0 17380 Ангелов Транс ЕООД Стара Загора 6 8 594 1 956 339,4 34881 Индустриал Партс ООД Казанлък 47 8 485 7 969 6,5 3082 Агросинч – Сичанов и Сие СД Стара Загора 15 8 356 5 734 45,7 9483 Гайтек Олива ООД Стара Загора 43 8 354 6 516 28,2 18884 Шоко Тим ООД Стара Загора 141 8 234 4 829 70,5 9985 Лъки ЕООД Стара Загора 53 8 184 11 144 -26,6 29386 Мастър Фийд ЕООД Стара Загора 11 8 176 9 698 -15,7 27887 Фармко Систем ООД Стара Загора 41 8 129 5 221 55,7 14688 Аскент Шоп ЕООД Стара Загора 130 8 093 9 954 -18,7 30789 Табак Груп ООД Стара Загора 18 8 090 663 1120,2 5090 Еврикoм ЕООД Стара Загора 87 8 025 8 309 -3,4 22191 Джуел БТ ЕООД Стара Загора 5 7 969 5 173 54,0 25492 Автобусни превози ООД Стара Загора 17 7 859 6 489 21,1 9693 УСМ АД Стара Загора 68 7 610 4 318 76,2 35794 Марица изток – Автотранспорт ЕООД Гълъбово 78 7 354 7 917 -7,1 4295 Монтажинженеринг АД Стара Загора 137 7 342 13 281 -44,7 17196 Гранит – М ООД Раднево 58 7 332 5096 43,9 241
 18. 18. 18 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаИме на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Приходи отпродажби2011(хил. лева)Приходи отпродажби2010(хил. лева)Ръст/спадна приходитеот продажби(%)Позиция вкласациятапо печалба97 Георги Стефанов – Златаров ЕТ Стара Загора 2 7 315 4 710 55,3 7198 Холдинг Тера Груп АД Стара Загора 2 7 302 18 766 -61,1 39099 Пътища Стара Загора ЕАД Стара Загора 14 7 268 2 686 170,6 421100 Контрагент 35 ЕООД Стара Загора 57 7 190 6 332 13,6 44101 Инмат ООД Стара Загора 44 7 149 9 165 -22,0 425102 Градус – 7 ООД Стара Загора 25 7 140 9 922 -28,0 51103 Чахов ООД Стара Загора 91 6 997 11 678 -40,1 184104 Барт – 99 ООД Казанлък 11 6 972 7 485 -6,9 108105 БГС Груп АД Стара Загора 55 6 918 10 593 -34,7 309106 Тракийски Фураж ЕООД Стара Загора 18 6 725 78 8521,8 17107 Автохит Трейд ООД Стара Загора 49 6 495 5 911 9,9 284108 Бул Трейдинг ООД Стара Загора 6 6 444 5 531 16,5 182109 Италинокс България ООД Стара Загора 9 6 425 6 154 4,4 248110 Све – Флекс ЕООД Стара Загора 14 6 423 5 239 22,6 41111 Натали – 83 ЕООД Стара Загора 8 6 361 5 577 14,1 250112 Петрол – Раднево ЕООД Раднево 10 6 349 6 694 -5,2 202113 Металпродукт ООД Стара Загора 2 6 302 2 491 153,0 198114 Багира ООД Стара Загора 187 6 293 5 951 5,7 128115 Николина Алендарова ЕТ Стара Загора 70 6 292 10 200 -38,3 116116 ЗСК Боруй АД Стара Загора 93 6 263 6 504 -3,7 411117 Марио Енел ЕАД Мъглиж 3 6 177 64 9551,6 295118 МБАЛ Св. Иван Рилски ЕООД Стара Загора 219 6 100 5 419 12,6 375119 Бултех 2000 ООД Стара Загора 16 6 089 2 640 130,6 75120 Термохран Инженеринг АД Стара Загора 22 6 082 5 279 15,2 197121 Агрозлатекс ООД Стара Загора 22 6 074 2 592 134,3 15122 Комерсиал ЕООД Стара Загора 19 6 039 5 538 9,0 358123 Загора Енерджи ЕООД Стара Загора 21 6 011 20 052 -70,0 234124 Нова – Ф – 49 ООД Стара Загора 49 5 989 6 180 -3,1 95125 Елдикс ООД Стара Загора 55 5 941 4 509 31,8 74126 Завод за пружини АД Крън 223 5 923 4 986 18,8 136127 Мобил 1 ООД Стара Загора 2 5 905 3 317 78,0 399128 Балканпак ООД Казанлък 39 5 859 5 278 11,0 150129 Павлови Ойл ООД Чирпан 2 5 829 5 238 11,3 199130 Дипол ЕООД Стара Загора 43 5 714 6 361 -10,2 230131 Слънце Стара Загора – Табак АД Стара Загора 140 5 714 8 129 -29,7 423132 Елзем България ООД Казанлък 10 5 641 5 446 3,6 89133 Аквавижън ЕООД Стара Загора 66 5 610 11 302 -50,4 304134 Петрол М ЕООД Стара Загора 3 5 508 2 181 152,5 103135 Ей Би Си Уинд Фарм ООД Стара Загора 17 5 487 1 506 264,3 28136 Инвестгруп ООД Стара Загора 15 5 467 6 251 -12,5 335137 Аскент ЕООД Стара Загора 29 5 355 6 916 -22,6 331138 Кумакс – Инвест ЕООД Казанлък 145 5 349 4 759 12,4 379139 ПИР Импекс ЕООД Стара Загора 31 5 336 8 010 -33,4 123140 Хлебопроизводство ООД Стара Загора 177 5 330 6 053 -11,9 409141 Шанс – 96 ООД Стара Загора 20 5 286 4 637 14,0 296142 Агроиндекс ЕООД Стара Загора 4 5 185 1 863 178,3 113143 Самара – 98 АД Стара Загора 83 5 137 5 415 -5,1 336144 Дила ЕООД Гълъбово 46 5 094 3 066 66,1 72145 Агротон ЕООД Чирпан 2 5 028 2 715 85,2 46146 Ем Пи Ем Инженеринг ООД Стара Загора 50 4 961 5 160 -3,9 38147 Агроконсулт Инженеринг ЕООД Стара Загора 17 4 891 7 190 -32,0 416148 Тръст Интернационал ЕООД Казанлък 5 4 873 498 878,5 164
 19. 19. 19Име на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Приходи отпродажби2011(хил. лева)Приходи отпродажби2010(хил. лева)Ръст/спадна приходитеот продажби(%)Позиция вкласациятапо печалба149 Камитекс ЕООД Стара Загора 2 4 866 6 286 -22,6 177150 Булойл ЕООД Стара Загора 3 4 844 3 539 36,9 106151 Веселина – БИС ООД Стара Загора 88 4 805 4 185 14,8 273152 Галеник ООД Стара Загора 45 4 768 3 401 40,2 400153 Корона М ЕООД Стара Загора 95 4 663 4 424 5,4 118154 Трон ЕООД с. Дунавци 74 4 655 3 398 37,0 65155 Екохит – М ЕООД Стара Загора 24 4 644 3 919 18,5 232156 Запрянови ООД Стара Загора 17 4 623 4 537 1,9 126157 Загора Мобил ЕООД Стара Загора 44 4 605 4 117 11,9 378158 Агрохимстандарт – Динев ООД Стара Загора 5 4 597 3 316 38,6 214159 Строителна механизация АД Казанлък 85 4 558 4 718 -3,4 225160 Елтранс ООД Стара Загора 23 4 547 1 516 199,9 153161 Перфект Медика ООД Стара Загора 26 4 511 3 867 16,7 83162 Ясмин – 96 РР ЕООД Стара Загора 5 4 478 5 042 -11,2 226163 Саксо БГ ООД Стара Загора 144 4 351 3 451 26,1 183164 Алутрейд ЕООД Стара Загора 12 4 285 3 463 23,7 258165 Лесо Инвест ООД Стара Загора 86 4 247 6 426 -33,9 48166 Анел – Стара Загора ООД Стара Загора 7 4 245 3 925 8,2 93167 Кардинал Груп Комерс ООД Казанлък 75 4 237 6 119 -30,8 402168 Енергоремонт Раднево ЕООД Раднево 169 4 233 4 680 -9,6 418169 Траяна – 91 АД Стара Загора 27 4 226 5 387 -21,6 361170 Алми Стара Загора ЕООД с. Богомоливо 6 4 162 3 477 19,7 142171 П.С.В. Груп ООД с. Боздуганово 26 4 104 5 607 -26,8 167172 КХС Загора АД Стара Загора 29 4 098 2 205 85,9 56173 Агрогард – Георги Недев ЕТ Стара Загора 36 4 059 2 454 65,4 26174 Осана – 96 ООД Стара Загора 34 4 058 4 571 -11,2 314175 Островски вълни ООД Стара Загора 25 4 033 2 796 44,2 61176 Хидрокар ООД Казанлък 34 3 997 1 405 184,5 156177 Фарма – ВИ ЕООД Казанлък 18 3 964 3 893 1,8 179178 Дормс ЕООД Стара Загора 2 3 948 51 7 641,2 235179 Машпром – КМХ ООД с. Енина 58 3 841 2 798 37,3 69180 Стара Загора Проект ООД Стара Загора 51 3 794 5 304 -28,5 401181 Кооперация Сполука с. Гита 53 3 719 3 712 0,2 60182 Нико ЕООД Гълъбово 50 3 711 5 097 -27,2 394183 Непедони ООД Стара Загора 33 3 700 3 908 -5,3 285184 Юнимет ЕООД Казанлък 7 3 682 1 398 163,4 112185 Агро Гаранти ЕООД с. Загоре 8 3 673 4 915 -25,3 227186 ГСТ Скафолдинг България ЕООД Стара Загора 30 3 660 17 072 -78,6 412187 Даник АД Казанлък 36 3 642 24 366 -85,1 410188 Билдинг 2003 ООД Казанлък 34 3 636 2 050 77,4 39189 НИПИ – М АД Стара Загора 58 3 627 2 888 25,6 141190 Строителна компания Загора ЕАД Стара Загора 74 3 613 4 317 -16,3 251191 Алианс – ДН ООД Стара Загора 21 3 610 2 176 65,9 70192 Анбесто ООД Стара Загора 11 3 572 1 727 106,8 64193 Вертекс ЕООД Казанлък 26 3 548 1 579 124,7 19194 Автогарант ООД Стара Загора 29 3 545 3 018 17,5 363195 Мининвест – 2009 ООД Стара Загора 1 3 465 3 729 -7,1 255196 Инермат АД Стара Загора 66 3 464 4 854 -28,6 310197 Русеви ООД Стара Загора 7 3 457 3 189 8,4 195198 Млечен свят 2003 ООД с. Бр. Даскалови 27 3 442 2 511 37,1 353199 Прима – МВ ООД Стара Загора 37 3 430 1 873 83,1 222200 Диана ЕООД Казанлък 22 3 414 2 873 18,8 349
 20. 20. 20 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаИме на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Печалба2011(хил. лева)Печалба2010(хил. лева)Ръст/спадна печалбата(%)Позиция вкласациятапо НПП1 Ей И Ес Марица изток І ЕООД Гълъбово 135 13 221 661 1 900 122 Пещострой ЕООД Стара Загора 204 7 318 7 146 2 253 Панхим ООД Стара Загора 129 5 698 6 008 -5 74 Арко Импорт ЕООД Стара Загора 33 4 320 374 1 055 315 Златекс ООД Стара Загора 58 3 469 1 345 158 86 Градус – 3 АД Стара Загора 88 3 244 3 674 -12 27 Екзотик 2000 ООД Стара Загора 59 3 070 -546 * 538 Меркстрейд ООД Стара Загора 6 2 839 1 647 72 799 Оптиком ООД Стара Загора 67 2 833 3 749 -24 1710 Жюлив ООД Стара Загора 60 2 483 -120 * 2811 ИТТ – България ООД Стара Загора 111 2 462 2 243 10 6312 Бисер Олива – 98 АД Стара Загора 182 2 296 1 121 105 3313 Холдинг Загора ООД Стара Загора 16 2 095 1 748 20 314 Агрозлатекс ООД Стара Загора 22 2 038 714 185 12315 Роси ЕООД Гълъбово 188 2 014 1 615 25 2416 Тракийски Фураж ЕООД Стара Загора 18 1 997 -78 * 10817 Кен АД Стара Загора 249 1 923 1 968 -2 618 Вертекс ЕООД Казанлък 26 1 891 442 328 19519 Папагал ООД Стара Загора 36 1 739 3 661 -52 3620 Суперабразив ЕООД Стара Загора 154 1 622 544 198 7221 Агроин ООД Стара Загора 43 1 606 1 144 40 2922 Бъдещност АД Чирпан 159 1 413 579 144 3723 Булагро АД Стара Загора 37 1 390 1 925 -28 924 Новотехпром ООД Стара Загора 82 1 386 2 281 -39 1825 Агрогард – Георги Недев ЕТ Стара Загора 36 1 315 407 223 17526 Експрес Мъглиж ООД Мъглиж 60 1 287 1 526 -16 28927 Ей Би Си Уинд Фарм ООД Стара Загора 17 1 190 144 726 13728 Геонед ЕООД Стара Загора 23 1 170 663 76 2029 Индустриал Партс ООД Казанлък 47 1 146 603 90 8330 Булагро Машини АД Стара Загора 28 1 114 827 35 3231 Бул – В ЕООД Стара Загора 17 1 097 2 312 -53 2632 Деливъри Стара Загора АД Стара Загора 17 1 028 964 7 1133 Елми ООД Стара Загора 67 1 025 236 334 4134 Оперейшън Мениджмънт Сървисис ООД Казанлък 31 1 021 317 222 28835 ГУ – Фарадей ЕООД Стара Загора 28 1 010 350 189 436 Медина Мед ООД Стара Загора 109 974 812 20 1437 Ем Пи Ем Инженеринг ООД Стара Загора 50 967 871 11 14838 Билдинг – 2003 ООД Казанлък 34 967 368 163 19039 Ел Контрол ЕООД Стара Загора 145 935 958 -2 7140 Све – Флекс ЕООД Стара Загора 14 928 966 -4 11241 Марица изток – Автотранспорт ЕООД Гълъбово 78 910 2 281 -60 9642 Симан ЕООД Казанлък 5 870 292 198 6943 Контрагент 35 ЕООД Стара Загора 57 816 729 12 10244 Ескаватор ООД Стара Загора 5 809 114 610 21745 Агротон ЕООД Чирпан 2 766 387 98 14746 Агресия 99 ЕООД Стара Загора 21 766 400 92 24747 Лесо Инвест ООД Стара Загора 86 763 1 058 -28 167Класация на 200 водещи фирмиспоред размера на печалбатаза 2011 годинаМалки и среднипредприятия
 21. 21. 21Име на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Печалба2011(хил. лева)Печалба2010(хил. лева)Ръст/спадна печалбата(%)Позиция вкласациятапо НПП48 Бисер Олива АД Стара Загора 146 754 344 119 1049 Табак Груп ООД Стара Загора 18 724 556 30 9150 Градус – 7 ООД Стара Загора 25 710 -297 * 10451 Автохит 2000 ООД Стара Загора 56 708 1 072 -34 2752 Айс – А – Георгиеви и сие СД Стара Загора 52 693 411 69 20653 АМЕЕС ООД Раднево 41 690 1 358 -49 21254 Еньо Бончев ООД с. Търничени 12 677 384 76 40955 КХС Загора АД Стара Загора 29 643 20 3 115 17456 Ротек ООД Стара Загора 8 631 327 93 23857 Ди Ем Си Трейд ЕООД Стара Загора 15 629 8 7 763 36558 Кооперация Сполука с. Гита 53 621 1 027 -40 18359 Островски вълни ООД Стара Загора 25 613 20 2 965 17760 Акцепт Естейт ООД Стара Загора 21 610 -366 * 25961 Йоана – КР ЕООД Раднево 28 606 158 284 28462 Анбесто ООД Стара Загора 11 596 201 197 19463 Трон ЕООД с. Дунавци 74 590 374 58 15664 Загора Фрукт АД Стара Загора 24 590 207 185 21665 Валмар – Валентин Вангелов ЕООД Раднево 13 584 623 -6 41766 Маги Груп ООД Стара Загора 55 582 436 33 27567 Машпром – КМХ ООД с. Енина 58 576 490 18 18168 Алианс – ДН ООД Стара Загора 21 573 473 21 19369 Георги Стефанов – Златаров ЕТ Стара Загора 2 563 92 512 9970 Дила ЕООД Гълъбово 46 561 176 219 14671 Казанлък АД Казанлък 120 558 638 -13 4872 Елдикс ООД Стара Загора 55 550 183 201 12773 Бултех 2000 ООД Стара Загора 16 542 913 -41 12174 Конекс-Тива Агро ООД с. Оризово 23 542 306 77 33575 Джапона ЕООД Стара Загора 24 535 248 116 30076 Пружини – Пенев ООД Казанлък 56 532 18 2 856 23577 Земеделска кооперация Съгласие с. Зетьово 36 522 376 39 24278 Триглав – Еделвайс ЕООД Казанлък 23 521 354 47 25179 Металинвест – Ремко ЕООД Стара Загора 101 508 240 112 22180 Агро – Ойл ЕООД Стара Загора 14 495 485 2 3881 Перфект Медика ООД Стара Загора 26 494 380 30 16382 Дамасцена ЕООД с. Скобелево 43 493 530 -7 29883 Ексим – М ЕООД Казанлък 1 493 131 276 35684 Ай Ви Би Козметикс ЕООД Стара Загора 71 481 419 15 23085 Фермер 2000 АД Стара Загора 77 480 593 -19 2186 ИТС – Ивона ЕООД Стара Загора 43 473 510 -7 26387 Елзем България ООД Казанлък 10 468 272 72 13488 Граал ЕООД Стара Загора 13 468 74 532 31089 Ромил ООД Стара Загора 31 464 357 30 38490 Интернет груп ООД Стара Загора 61 462 680 -32 27291 Анел – Стара Загора ООД Стара Загора 7 461 429 7 16892 Агросинч - Сичанов и Сие СД Стара Загора 15 460 295 56 8493 Нова – Ф – 49 ООД Стара Загора 49 449 468 -4 12694 Автобусни превози ООД Стара Загора 17 442 309 43 9495 Анимексс ЕООД Стара Загора 48 435 391 11 4296 Евро Ойл ООД Гълъбово 53 429 967 -56 2397 Шоко Тим ООД Стара Загора 141 428 193 122 8698 Пътна сигнализация и съоръжения ЕООД Стара Загора 17 428 -49 * 24599 Грейн Груп ЕООД Стара Загора 4 425 160 166 337
 22. 22. 22 Икономически годишник на регион Стара Загора – 2013 годинаИме на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Печалба2011(хил. лева)Печалба2010(хил. лева)Ръст/спадна печалбата(%)Позиция вкласациятапо НПП100 Европале 07 АД Гълъбово 6 418 18 2 222 327101 Петрол М ЕООД Стара Загора 3 416 263 58 136102 Трансконфексион ООД Казанлък 7 411 69 496 274103 Зара – Е ООД Стара Загора 48 403 3 011 -87 1104 Булойл ЕООД Стара Загора 3 400 309 29 152105 Ате Пласт ООД Стара Загора 150 394 49 704 16106 Барт – 99 ООД Казанлък 11 385 519 -26 106107 Асорт – 95 ЕООД Стара Загора 25 381 303 26 301108 Тракия Дъш Тиджарет АД Стара Загора 4 378 297 27 35109 Пинокио ООД Стара Загора 3 377 131 188 73110 Юнимет ЕООД Казанлък 7 374 103 263 186111 Агроиндекс ЕООД Стара Загора 4 372 2 18 500 144112 Олтек България ЕООД Стара Загора 6 361 106 241 348113 Логистик БГ ООД Стара Загора 105 360 224 61 22114 Николина Алендарова ЕТ Стара Загора 70 359 1 248 -71 117115 Унитерм ООД Стара Загора 24 358 -110 * 264116 Корона М ЕООД Стара Загора 95 357 265 35 155117 Нимекс ООД Казанлък 1 357 49 629 249118 Томи Шоу Козметикс ЕООД Казанлък 184 344 315 9 60119 Инотранс ООД Стара Загора 7 344 4 8 500 295120 Агротим ЕООД Стара Загора 5 344 91 278 419121 ПИР Импекс ЕООД Стара Загора 31 342 923 -63 141122 Евро Пул Са ООД Стара Загора 2 336 350 -4 229123 Булметал Трейдинг ЕООД Гурково 10 332 2 289 -85 52124 Запрянови ООД Стара Загора 17 326 -145 * 158125 Зар. Им. Екс. ЕООД Стара Загора 3 325 198 64 57126 Багира ООД Стара Загора 187 325 315 3 116127 Примотек ООД Стара Загора 24 323 324 0 276128 Нолина ЕООД Стара Загора 37 322 176 83 207129 А.П.П. Зоохранинвест ЕООД Стара Загора 91 319 959 -67 13130 Видьо Димитров Флуид Пауър ЕООД Казанлък 1 318 57 458 326131 Кетен ООД Стара Загора 23 313 425 -26 70132 Диони ООД Стара Загора 123 312 498 -37 64133 Зарра – 2000 ЕООД Стара Загора 8 303 126 140 383134 Завод за пружини АД Крън 223 296 -357 * 128135 Дикон – Димитров и Колев СД Стара Загора 30 295 476 -38 344136 Седона-ОП ЕООД Стара Загора 5 290 481 -40 355137 Диамант 6 ЕООД Раднево 32 288 1 754 -84 243138 Тера Метали ООД Стара Загора 2 286 54 430 292139 НИПИ – М АД Стара Загора 58 285 65 338 191140 Алми Стара Загора ЕООД с. Богомоливо 6 283 154 84 172141 Нюанс Плюс ООД Казанлък 37 280 -4 * 241142 Бул-Акс ЕООД Раднево 20 278 32 769 324143 Широв ЕООД Стара Загора 96 275 121 127 218144 Фармко Систем ООД Стара Загора 41 274 739 -63 89145 Никдим ООД Казанлък 44 267 753 -65 231146 Зегерови пръстени-пружини ЕООД Шипка 25 261 130 101 224147 Тера Строй ЕООД Стара Загора 6 258 138 87 297148 Балканпак ООД Казанлък 39 254 118 115 130149 Метал Харт ЕООД с. Овощник 249 692 -64 307150 Ида Транс ЕООД Стара Загора 62 247 72 243 209151 Елтранс ООД Стара Загора 23 238 30 693 162
 23. 23. 23Име на дружествоНаселеномястоБройслужите-ли, 2012Печалба2011(хил. лева)Печалба2010(хил. лева)Ръст/спадна печалбата(%)Позиция вкласациятапо НПП152 Печатница 2М ООД Стара Загора 41 237 238 0 204153 Строймонтажгруп ООД Стара Загора 55 235 1 055 -78 222154 Хидрокар ООД Казанлък 34 234 82 185 178155 Тунджа – 73 ЕАД Николаево 22 233 -71 * 399156 Студио С ЕООД Стара Загора 27 231 73 216 378157 Лост Сити ООДс. ДаскалАтанасово14 229 218 5 46158 Ирида ООД Раднево 12 229 238 -4 401159 Зара фуражи АД Стара Загора 35 223 265 -16 65160 Дейта ЕООД Стара Загора 25 223 249 -10 304161 Магабит ЕООД Стара Загора 37 216 187 16 220162 Тръст Интернационал ЕООД Казанлък 5 215 81 165 150163 Зара – Газ ООД Стара Загора 89 213 -15 * 39164 Мира ООДс. БратяДаскалови8 212 96 121 424165 П.С.В. Груп ООД с. Боздуганово 26 211 427 -51 173166 Фиамма ЕООД Стара Загора 1 209 57 267 325167 Елмонт ООД Казанлък 15 208 128 63 372168 Макс ООД Стара Загора 26 203 36 464 252169 Монтажинженеринг АД Стара Загора 137 200 617 -68 97170Комплексен онкологичен център –Стара Загора ЕООДСтара Загора 226 198 814 -76 55171 АМК-2002 ООД Гълъбово 10 197 254 -22 81172 КТС ЕООД Стара Загора 31 194 1 209 -84 363173 Треком – 21 ЕООД Стара Загора 33 193 157 23 418174 Ню гейм амюзмънт ООД Гълъбово 31 191 -197 * 67175 Камитекс ЕООД Стара Загора 2 191 148 29 151176 ЦИЕС ЕООД Стара Загора 64 187 30 523 318177 Фарма – ВИ ЕООД Казанлък 18 181 256 -29 179178 Галини ЕООД Стара Загора 20 180 8 2 150 396179 Хидрол ЕООД Казанлък n/a 175 47 272 250180 Бул Трейдинг ООД Стара Загора 6 174 171 2 110181 Саксо БГ ООД Стара Загора 144 174 282 -38 165182 Чахов ООД Стара Загора 91 171 1 688 -90 105183 Амтек ООД Стара Загора 47 170 85 100 283184 Клас Бойчев ЕООД Стара Загора 30 168 78 115 286185 Загора Чорап АД Стара Загора 24 167 58 188 50186 Гайтек Олива ООД Стара Загора 43 167 247 -32 85187 Алфа – Микс ЕООД Стара Загора 8 166 211 -21 381188 Пътстрой ООД Стара Загора 135 165 159 4 59189 Ароматик ООД Казанлък 35 165 345 -52 208190 Еврофлуид Хидравлик България ЕООД Казанлък 23 163 165 -1 332191 Теда ООД Казанлък 31 162 95 71 421192 Районен Кооперативен Съюз Стара Загора 23 155 9 1 622 413193 Русеви ООД Стара Загора 7 153 43 256 199194 Мегастрой М ЕООД Казанлък 44 152 43 253 255195 Термохран Инженеринг АД Стара Загора 22 151 118 28 122196 Металпродукт ООД Стара Загора 2 149 74 101 115197 Павлови Ойл ООД Чирпан 2 148 100 48 131198 Агрекс ЕООД Стара Загора 8 147 -2 * 353199 Калина – Кленски ООД Стара Загора 15 145 130 12 336200 Петрол – Раднево ЕООД Раднево 10 138 238 -42 114* Предприятието не отчита печалба през 2010 година
 24. 24. 25Въгледобив,енергетика,ВЕИ, енергийнаефективностВъгледобивът и производството на електри-ческа енергия са водещи сектори за икономикатана региона на Стара Загора.България разполага с общи инсталиранимощности за производство на електроенергия отоколо 14 хил. мегавата (MW). В региона на СтараЗагора се намират четири топлоелектрическицентрали (ТЕЦ), които осигуряват около 40% отелектроенергията на България. През 2012 годи-на в страната, включително и в региона на СтараЗагора, се увеличи обемът на добитата електро-енергия от топлоелектрическите централи и отвъзобновяеми енергийни източници.На територията на област Стара Загора сенамира находище от лигнитни въглища, коитоса най-значимият собствен енергиен ресурс заБългария. Добивът на лигнитни въглища се из-вършва по открит способ на площ от 240 кв. ки-лометра от дружеството Мини Марица-изток ЕАД,което е 100% държавна собственост. От началотона дейността са добити над 1 млрд. тона въгли-ща. Извършени са разкривни дейности с над 4,2млрд. куб. метра земна маса. Добитите от МиниМарица-изток въглища са предназначени за чети-рите топлоелектрически централи, намиращи сев област Стара Загора, и за производство на бри-кети за битово отопление. През 2013 година МиниМарица-изток планира да произведе 32,7 млн.тона въглища и да запази този обем през следва-щите три години.Мини Марица-изток ЕАД е най-големият рабо-тодател в област Стара Загора и сред водещите вБългария. Дейността на рудниците осигурява ра-бота на повече от 6900 души персонал.Пред 2012 година беше изпълнена ин-вестиционна програма за над 100 млн. лева.Финансирани са дейности, свързани с подобрява-не на добивната и развитието на транспортнататехника и преносната система. До края на 2014година дружеството трябва да приключи проектза енергийна ефективност. Той се финансира съссредства от Фонд Козлодуй и ще намали значител-но енергоемкостта на машините.ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД е най-голямататоплоелектрическа централа на Балканския по-луостров. Дружеството е 100% държавна собстве-ност. Работи с осем енергийни блока с обща мощ-ност от 1600 MW и осигурява над 20% от използ-ваната в страната електроенергия.През последните години дружеството извър-ши модернизация на енергийните си мощностии с това запазва водещата роля на централата ипрез следващите 20 години. Подменени са турби-ни и генератори, като всички съоръжения са из-пълнени от японската фирма Тошиба.Инвестициите превърнаха ТЕЦ Марица изток2 ЕАД в най-голямата иновирана топлоелектри-ческа централа в България. През 2012 година за-върши изграждането и на сероочистващи инста-лации на блокове 5 и 6 и с това ТЕЦ-ът очиства ди-мните газове (SO2) от всички свои енергоблокове.Остатъчният продукт е гипс.В края на 2011 година ТЕЦ Марица изток 2ЕАД успешно защити сертификата си по околнасреда (ISO 14001:2004) за следващите три годи-ни и дейността ѝ е в съответствие с европейскитеекологични норми.През януари 2013 г. персоналът на ТЕЦ Марицаизток 2 EAД е от 2500 души.ТЕЦ КонтурГлабал Марица изток 3 разполагас инсталирана мощност от 908 MW и осигурява12% от електроенергията на България.От началото на 2009 година ТЕЦ-ът е напъл-но обновено и модернизирано съоръжение. Следпридобиването на централата от ConturGlobal всредата на 2011 година, американската компа-ния изпълнява плановете си за надграждане напрограмата за опазване на околната среда. Целтае топлоелектрическата централа да работи всъответствие с най-новото европейско законо-дателство, изискващо намаляване на газовитеемисии от азотни оксиди. От края на 2012 годинапървата фаза на този мащабен инженерен проекте в ход. Блок 4 е първият, който е обновен и принего се извършват изпитания. Дейностите ще бъ-дат приложени и при останалите три енергобло-ка. Проектът ще приключи до 2016 година и щепозволи на електроцентралата да работи в пълносъответствие с изискванията на екологичните ре-гламенти.През 2013 година КонтурГлобал Марица из-ток 3 продължава да следва стратегията да бъденадежден производител на електроенергия и за-едно с това – лидер в областта на устойчивото раз-витие. Компанията работи по програми и проектиза опазване на околната среда, здравето и безо-пасността на персонала си и в областта на соци-алната отговорност и повишаване на лидерските

×