teknologjia informative / Ligjerata 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

teknologjia informative / Ligjerata 10

on

 • 922 views

 

Statistics

Views

Total Views
922
Views on SlideShare
922
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
25
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  teknologjia informative / Ligjerata 10 teknologjia informative / Ligjerata 10 Presentation Transcript

  • Teknologji Informative
   • Algjebra relacionale paraqet një tërësi të plotë me operacione ndaj relacioneve që mundësojnë selektimin e të dhënave nga databaza relacionale .
   • Prodhimi kartezian
   • Union i , Prerja , Zbritja
   • Proje ks ion i
   •  -join
   • Division (Pjestimi)
   Algjebra Relacionale
   • R r1 r2 r3 S1 s1 s2
   • 1 x 3 3 p
   • 4 x 3 4 q
   • 3 y 4 4 p
   • 2 z 7
   • S2 s1 s2
   • 4 q
   • 2 m
   Shembull
  • R x S2 r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 4 q 4 x 3 4 q 3 y 4 4 q 2 z 7 4 q 1 x 3 2 m 4 x 3 2 m 3 y 4 2 m 2 z 7 2 m
  • Projection R [ r2 , r3 ] r2 r3 x 3 y 4 z 7  -join R [ r3 > s1 ] S1 r1 r2 r3 s1 s2 3 y 4 3 p 2 z 7 3 p 2 z 7 4 q 2 z 7 4 p
  • r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 3 p 4 x 3 3 p 3 y 4 4 q 3 y 4 4 p 2 z 7 R[r3 = l s1]S1
  • S# P# s1 p1 s1 p2 s1 p3 s1 p4 s1 p5 s1 p6 s2 p1 s2 p2 s3 p2 s4 p2 s4 p4 s4 p5 Divide by ÷ Result DEND/DOR DEND DOR 1 P# p1 DOR 2 DOR 3 P# p2 p4 P# p1 p2 p3 p4 p5 p6 S# s1 s2 S# s1 s4 S# s1
  • Cape Codd Outdoor Sports
   • Cape Codd Outdoor Sports është një kompani fiktive që bën shitjen e prohimeve të nryshme .
   • Cape Codd Outdoor Sports:
    • Ka 15 dyqane shitëse .
    • Ka një magazinë on -line në Internet.
    • Ka departament për postimin e porosive .
   • Të gjitha shitjet shënohen në Oracle datab azë .
  • Struktura e shitjes e Cape Codd Retail
  • Nxjerrja e të dhënave që shiten në Cape Codd Retail
   • Përdoren tre tabela : RETAIL_ORDER , ORDER_ITEM , edhe SKU_DATA (SKU = Stock Keeping Unit).
   • Të dhënat e nxjerra shndërrohen në :
    • DBMS të ndryshëm  MS SQL Server
    • Në kolona të ndryshme  OrderDate b ëhet OrderMonth dhe OrderYear
  • Format i i të dhënave të nxjerra nga shitja
  • Tabelat për nxjerrjen e të dhënave [ në MS SQL Server]
  • Gjuha SQL Komanda/formulimi SELECT
   • Korniza themelore e formulimeve të SQL është SQL SELECT formulimi :
    • SELECT { Emri_i_Kolonës (s)}
    • FROM { Emri_i_Tabelës (s)}
    • WHERE { Kushtet }
   • Të gjitha SQL formulimet përfundojnë me pikë-presje (;) .
  • Disa kolona nga një Tabelë
   • SELECT Department, Buyer
   • FROM SKU_DATA;
  • Specifikimi i rënditjes së kolonave
   • SELECT Buyer, Department
   • FROM SKU_DATA;
  • Komanda DISTINCT
   • SELECT DISTINCT Buyer, Department
   • FROM SKU_DATA;
  • Selektimi i të gjitha kolonave : Komanda yllëz (*)
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA;
  • Disa rreshta nga një Tabelë
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE Department = ' Water Sports ' ;
  • Kolona dhe rreshta specifike nga një Tabelë
   • SELECT SKU_Description, Buyer
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE Department = 'Climbing';
  • Sorti mi i rezultateve : ORDER BY
   • SELECT *
   • FROM ORDER_ITEM
   • ORDER BY OrderNumber, Price;
  • Dy lloje sortimesh : Rritës edhe Rënës
   • SELECT *
   • FROM ORDER_ITEM
   • ORDER BY Price DESC, OrderNumber ASC;
   • Shënim : Nëse nuk specifikohet ndonjëra nga komandat ASC ose DESC, sortimi do të bëhet sipas ASC .
  • Opcionet e komandës WHERE : AND
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE Department = 'Water Sports'
   • AND Buyer = 'Nancy Meyers';
  • Opcionet e komandës WHERE : OR
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE Department = 'Camping'
   • OR Department = 'Climbing';
  • Opcionet e komandës WHERE :- IN
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE Buyer IN ('Nancy Meyers',
   • 'Cindy Lo', 'Jerry Martin');
  • Opcionet e komandës WHERE: NOT IN
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE Buyer NOT IN ('Nancy Meyers',
   • 'Cindy Lo', 'Jerry Martin');
  • Opcionet e komandës WHERE: Intervale me BETWEEN
   • SELECT *
   • FROM ORDER_ITEM
   • WHERE ExtendedPrice
   • BETWEEN 100 AND 200;
  • Opcionet e komandës WHERE: Intervale me simbole matematikore
   • SELECT *
   • FROM ORDER_ITEM
   • WHERE ExtendedPrice >= 100
   • AND ExtendedPrice <= 200;
  • Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards
   • SQL komanda LIKE mund të kombinohet me simb o let wildcard :
    • SQL 92 Standard (SQL Server, Oracle, etc.):
     • _ = Saktësisht një karakter
     • % = Bashkësi me një apo më shumë karaktere
    • MS Access ( bazuar në MS DOS)
     • ? = Saktësisht një karakter
     • * = Bashkësi me një apo më shumë karaktere
  • Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE Buyer LIKE 'Pete%';
  • Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE SKU_Description LIKE '%Tent%';
  • Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards
   • SELECT *
   • FROM SKU_DATA
   • WHERE SKU LIKE '%2__';
  • Funksionet e integruara të SQL
   • Ezistojnë pesë funksione të integruara të SQL :
    • COUNT
    • SUM
    • AVG
    • MIN
    • MAX
  • Funksionet e integruara të SQL
   • SELECT SUM (ExtendedPrice)
   • AS Order3000Sum
   • FROM ORDER_ITEM
   • WHERE OrderNumber = 3000;
  • Funksionet e integruara të SQL
   • SELECT SUM (ExtendedPrice) AS OrderItemSum,
   • AVG (ExtendedPrice) AS OrderItemAvg,
   • MIN (ExtendedPrice) AS OrderItemMin,
   • MAX (ExtendedPrice) AS OrderItemMax
   • FROM ORDER_ITEM;
  • Funksionet e integruara të SQL
   • SELECT COUNT(*) AS NumRows
   • FROM ORDER_ITEM;
  • Funksionet e integruara të SQL
   • SELECT COUNT
   • (DISTINCT Department)
   • AS DeptCount
   • FROM SKU_DATA;
  • Arit metika në k omandën SELECT
   • SELECT Quantity * Price AS EP,
   • ExtendedPrice
   • FROM ORDER_ITEM;
   • PYETJE???
   Thank You!