teknologjia informative / Ligjerata 10
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

teknologjia informative / Ligjerata 10

on

 • 988 views

 

Statistics

Views

Total Views
988
Views on SlideShare
988
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
25
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

teknologjia informative / Ligjerata 10 teknologjia informative / Ligjerata 10 Presentation Transcript

 • Teknologji Informative
  • Algjebra relacionale paraqet një tërësi të plotë me operacione ndaj relacioneve që mundësojnë selektimin e të dhënave nga databaza relacionale .
  • Prodhimi kartezian
  • Union i , Prerja , Zbritja
  • Proje ks ion i
  •  -join
  • Division (Pjestimi)
  Algjebra Relacionale
  • R r1 r2 r3 S1 s1 s2
  • 1 x 3 3 p
  • 4 x 3 4 q
  • 3 y 4 4 p
  • 2 z 7
  • S2 s1 s2
  • 4 q
  • 2 m
  Shembull
 • R x S2 r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 4 q 4 x 3 4 q 3 y 4 4 q 2 z 7 4 q 1 x 3 2 m 4 x 3 2 m 3 y 4 2 m 2 z 7 2 m
 • Projection R [ r2 , r3 ] r2 r3 x 3 y 4 z 7  -join R [ r3 > s1 ] S1 r1 r2 r3 s1 s2 3 y 4 3 p 2 z 7 3 p 2 z 7 4 q 2 z 7 4 p
 • r1 r2 r3 s1 s2 1 x 3 3 p 4 x 3 3 p 3 y 4 4 q 3 y 4 4 p 2 z 7 R[r3 = l s1]S1
 • S# P# s1 p1 s1 p2 s1 p3 s1 p4 s1 p5 s1 p6 s2 p1 s2 p2 s3 p2 s4 p2 s4 p4 s4 p5 Divide by ÷ Result DEND/DOR DEND DOR 1 P# p1 DOR 2 DOR 3 P# p2 p4 P# p1 p2 p3 p4 p5 p6 S# s1 s2 S# s1 s4 S# s1
 • Cape Codd Outdoor Sports
  • Cape Codd Outdoor Sports është një kompani fiktive që bën shitjen e prohimeve të nryshme .
  • Cape Codd Outdoor Sports:
   • Ka 15 dyqane shitëse .
   • Ka një magazinë on -line në Internet.
   • Ka departament për postimin e porosive .
  • Të gjitha shitjet shënohen në Oracle datab azë .
 • Struktura e shitjes e Cape Codd Retail
 • Nxjerrja e të dhënave që shiten në Cape Codd Retail
  • Përdoren tre tabela : RETAIL_ORDER , ORDER_ITEM , edhe SKU_DATA (SKU = Stock Keeping Unit).
  • Të dhënat e nxjerra shndërrohen në :
   • DBMS të ndryshëm  MS SQL Server
   • Në kolona të ndryshme  OrderDate b ëhet OrderMonth dhe OrderYear
 • Format i i të dhënave të nxjerra nga shitja
 • Tabelat për nxjerrjen e të dhënave [ në MS SQL Server]
 • Gjuha SQL Komanda/formulimi SELECT
  • Korniza themelore e formulimeve të SQL është SQL SELECT formulimi :
   • SELECT { Emri_i_Kolonës (s)}
   • FROM { Emri_i_Tabelës (s)}
   • WHERE { Kushtet }
  • Të gjitha SQL formulimet përfundojnë me pikë-presje (;) .
 • Disa kolona nga një Tabelë
  • SELECT Department, Buyer
  • FROM SKU_DATA;
 • Specifikimi i rënditjes së kolonave
  • SELECT Buyer, Department
  • FROM SKU_DATA;
 • Komanda DISTINCT
  • SELECT DISTINCT Buyer, Department
  • FROM SKU_DATA;
 • Selektimi i të gjitha kolonave : Komanda yllëz (*)
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA;
 • Disa rreshta nga një Tabelë
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE Department = ' Water Sports ' ;
 • Kolona dhe rreshta specifike nga një Tabelë
  • SELECT SKU_Description, Buyer
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE Department = 'Climbing';
 • Sorti mi i rezultateve : ORDER BY
  • SELECT *
  • FROM ORDER_ITEM
  • ORDER BY OrderNumber, Price;
 • Dy lloje sortimesh : Rritës edhe Rënës
  • SELECT *
  • FROM ORDER_ITEM
  • ORDER BY Price DESC, OrderNumber ASC;
  • Shënim : Nëse nuk specifikohet ndonjëra nga komandat ASC ose DESC, sortimi do të bëhet sipas ASC .
 • Opcionet e komandës WHERE : AND
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE Department = 'Water Sports'
  • AND Buyer = 'Nancy Meyers';
 • Opcionet e komandës WHERE : OR
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE Department = 'Camping'
  • OR Department = 'Climbing';
 • Opcionet e komandës WHERE :- IN
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE Buyer IN ('Nancy Meyers',
  • 'Cindy Lo', 'Jerry Martin');
 • Opcionet e komandës WHERE: NOT IN
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE Buyer NOT IN ('Nancy Meyers',
  • 'Cindy Lo', 'Jerry Martin');
 • Opcionet e komandës WHERE: Intervale me BETWEEN
  • SELECT *
  • FROM ORDER_ITEM
  • WHERE ExtendedPrice
  • BETWEEN 100 AND 200;
 • Opcionet e komandës WHERE: Intervale me simbole matematikore
  • SELECT *
  • FROM ORDER_ITEM
  • WHERE ExtendedPrice >= 100
  • AND ExtendedPrice <= 200;
 • Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards
  • SQL komanda LIKE mund të kombinohet me simb o let wildcard :
   • SQL 92 Standard (SQL Server, Oracle, etc.):
    • _ = Saktësisht një karakter
    • % = Bashkësi me një apo më shumë karaktere
   • MS Access ( bazuar në MS DOS)
    • ? = Saktësisht një karakter
    • * = Bashkësi me një apo më shumë karaktere
 • Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE Buyer LIKE 'Pete%';
 • Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE SKU_Description LIKE '%Tent%';
 • Opcionet e komandës WHERE: LIKE edhe Wildcards
  • SELECT *
  • FROM SKU_DATA
  • WHERE SKU LIKE '%2__';
 • Funksionet e integruara të SQL
  • Ezistojnë pesë funksione të integruara të SQL :
   • COUNT
   • SUM
   • AVG
   • MIN
   • MAX
 • Funksionet e integruara të SQL
  • SELECT SUM (ExtendedPrice)
  • AS Order3000Sum
  • FROM ORDER_ITEM
  • WHERE OrderNumber = 3000;
 • Funksionet e integruara të SQL
  • SELECT SUM (ExtendedPrice) AS OrderItemSum,
  • AVG (ExtendedPrice) AS OrderItemAvg,
  • MIN (ExtendedPrice) AS OrderItemMin,
  • MAX (ExtendedPrice) AS OrderItemMax
  • FROM ORDER_ITEM;
 • Funksionet e integruara të SQL
  • SELECT COUNT(*) AS NumRows
  • FROM ORDER_ITEM;
 • Funksionet e integruara të SQL
  • SELECT COUNT
  • (DISTINCT Department)
  • AS DeptCount
  • FROM SKU_DATA;
 • Arit metika në k omandën SELECT
  • SELECT Quantity * Price AS EP,
  • ExtendedPrice
  • FROM ORDER_ITEM;
  • PYETJE???
  Thank You!