Internet marketing

695 views
647 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
695
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Internet marketing

 1. 1. Internet Marketing Συνοπτικός οδηγός για επιχειρήσεις. 9/3/2012 FosterSolution Fostersolution.net
 2. 2. FosterSolution |fostersolution.net 2 InternetMarketing Περιεχόμενα Εισαγωγή στονΟδηγό 3 Κεφάλαιο 1ο : Social Media (ΚοινωνικάΔίκτυα) 4 Facebook 4 Twitter 7 Google+ 9 Pinterest 10 Κεφάλαιο 2ο : SEO (Search Engine Optimization) 12 Οι καλύτερες πρακτικέςτου SEO 12 Οι καλύτερες τακτικέςγια Inbound Marketing 13 10 μύθοι γύρωαπό το SEO 14 Κεφάλαιο 3ο : Blogs για Επιχειρήσεις 18 Περιεχόμενογια blogs 18 Βελτιστοποίηση του Blog 19 Προώθηση του Blog 19 Μέτρησητης Αποδοτικότητας 20 Κεφάλαιο 4ο : ΜετατρέψτετουςΕπισκέπτες σεΠελάτες 21 Κεφάλαιο 5ο : Διαφημίσεις Facebookvs. Google 25 Κεφάλαιο 6ο : Email Marketing 28 Σχετικάμε Εμάς 30
 3. 3. FosterSolution |fostersolution.net 3 InternetMarketing Εισαγωγή Η ανάπτυξηκαισυντήρησημιαςμικρήςεταιρείαςπαίρνειχρόνο.Δεν υπάρχουν μυστικές συνταγέςπουθα κάνουν τα προϊόντα σαςνα πωλούνταικατά εκατοντάδεςαπότημια μέρα στηνάλλη. Αυτό που κάνει τις επιτυχημένεςεταιρείεςναξεχωρίζουν,είναι ο ορισμός συγκεκριμένωνστόχωνκαι η αφοσίωση τους στο μάρκετινγκ. Μετά απόσυχνές ερωτήσειςαπόεπαγγελματίες,αποφασίσαμενα γράψουμεαυτόν τον οδηγόγια να απαντήσουμεστιςπερισσότερεςαπορίεςσχετικά μετομάρκετινγκστο internetαλλά καινα καταγράψουμετιςκαλύτερεςπρακτικέςπουπρέπεινα ακολουθήσει μια εταιρεία για να επιτύχειτουςστόχους της. Πολλέςαπό τις επιταχυμένεςεπιχειρήσεις(ειδικά οιμεγάλες) διαθέτουν μεγάλακεφάλαια για προώθησηκαι εξειδικευμένοπροσωπικό. Οοδηγόςαυτός όμως απευθύνεταικυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσειςκαι ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν διαθέτουνμεγάλο προϋπολογισμόκαι πιθανόν ασχολούνταιμόνοι τους με την προώθησητης εταιρείας.Γι αυτότο λόγο,έχουμεχωρίσει τονοδηγόσε δυο μέρη.Στοπρώτο θα βρείτεόλα τα κανάλια προώθησηςπου μπορείτενα διαφημίσετετα προϊόντα/υπηρεσίεςσαςδωρεάν,όπως κοινωνικά δίκτυα, blogsκτλ.,καιστοδεύτεροαναφέρουμεπώςνα βελτιστοποιήσετε τις διαφημίσειςσαςσε Google,Facebook καιemail marketing. Λόγωτου περιορισμένουχρόνουπουέχουν στη διάθεσητουςοι ιδιοκτήτεςμικρών επιχειρήσεων,θα πρέπεινα ρίξουντο βάροςτουςστα δίκτυα εκείνα πουείναικατάλληλα για την εταιρεία τουςκαινα φτιάξουν ένα πρόγραμμα πουθα τοακολουθούν σωστά,με κατάλληλουςστόχουςκαιμέτρησητηςαποδοτικότηταςτων ενεργειών τους. Κανείςδεν περιμένειαπό εσάςνα αποκτήσετεαναλυτικήγνώση του internetmarketing,αλλά εάν μάθετενα κάνετεσωστά ταβασικά τότε η επιτυχίαβρίσκετε καθοδόν. Η τεχνολογία,σήμερα,σαςδίνειατελείωτεςδυνατότητεςνα δημιουργήσετεεμπιστοσύνη για τα προϊόντα σας,να διαδοθούν πιοεύκολα καιγρήγορα στουςπελάτεςσαςκαιμεμικρό ή μηδενικόκόστος.Κάντεένα βήμα τηφορά,ελέγξτετιλειτουργείγια την εταιρεία σαςκαι τι όχι και συνεχίστενα βελτιώνετετιςπροσπάθειέςσας. Ελπίζουμε ο οδηγόςαυτόςνα σας λύσειαρκετέςαπορίεςκαινα σαςκαθοδηγήσεισωστά στις προσπάθειεςπουκάνετεγια να αναπτύξετετην εταιρείασαςμέσα απότο internetκαι τις σύγχρονεςτεχνολογίες. Η ομάδα του FosterSolution.
 4. 4. FosterSolution |fostersolution.net 4 InternetMarketing Κεφάλαιο 1ο: Social Media (Κοινωνικά δίκτυα) Τις προηγούμενεςεποχέςυπήρχετο ρητό:όταν κερδίζειςέναν πελάτηκερδίζειςάλλους10 λόγω συστάσεων(ήχάνεις!).Στηνσύγχρονηεποχήμετην εξάπλωσητων κοινωνικών δικτύωνόπως το Facebook,Twitter,Google+καιάλλα, οιεπιχειρήσειςμπορούν να κερδίσουνεκατοντάδεςπελάτεςμέσωσυστάσεων ήνα τρέξουν επιτυχημένεςκαμπάνιεςμε πολύ μικρόή καθόλουκόστος.Κάθεπελάτηςσαςέχεικατά μέσω όρο130 φίλουςστο Facebook καιμπορείνα προωθήσειάμεσα σε αυτούςένα προϊόν ή υπηρεσία που αγόρασε απόεσάς καιέμεινεικανοποιημένος. Στις επόμενεςπαραγράφουςθα αναλύσουμεπωςθα χρησιμοποιήσετετις καλύτερες πρακτικέςκαιμεθόδουςστα βασικά κοινωνικά δίκτυα για να έχετετα επιθυμητά αποτελέσματα για τηνεπιχείρησησας.Ποιοιπρέπεινα είναιοι στόχοι σαςκαι πια στρατηγικήθα πρέπεινα ακολουθήσετεγια να τουςεπιτύχετε. Διαβάστεγια τα πλεονεκτήματα τουςκαιαποφασίστεποιοήποια αξίζεινα αφοσιωθείτεπερισσότερογια τηνεπιχείρηση σας. : Facebook Το Facebook αποτελείτομεγαλύτεροκοινωνικόδίκτυοπαγκοσμίως,μεπερισσότερουςαπό 850 εκατομμύρια χρήστες,αλλάκαιτομεγαλύτεροδίκτυοστην Ελλάδαμεπάνωαπό3,7 εκατομμύρια χρήστες.Γίνεταιεύκολακατανοητήησημαντικότητατου,εφόσον οι πιθανότητεςείναιοιπερισσότεροιπελάτεςσαςήδυνητικοίπελάτεςνα βρίσκονταιεκείκαι να συζητούνγια προϊόντα καιυπηρεσίεςπου θέλουν να αποκτήσουν μετους φίλουςτους. Παρατηρούμεσεαρκετέςσελίδεςεπιχειρήσεων,οιεπαγγελματίεςνα μην χειρίζονται σωστά τις δυνατότητεςπουδίνειτο Facebook καινα μην εκμεταλλεύονταιπλήρωςτη δυναμικήτου.Προσπαθούννα προωθούν συνέχεια τηδουλειά τουςμε σκοπό περισσότερεςπωλήσειςχωρίς να έχουν χτίσει μια σχέση με τοκοινό τουςμε αποτέλεσμα να αποτυγχάνουν.Πρέπεινα θυμάστεπάνταότι τοπιο σημαντικό πράγμαστο διαδίκτυο, ειδικά με τον συνεχώςαυξανόμενοόγκο πληροφοριώνπου υπάρχει,είναι η ποιότητα. Οι ιστοσελίδεςπουπροσπαθούννα παρέχουν μεγάληαξία για τουςχρήστεςτους έχουν τη μεγαλύτερηεπισκεψιμότητακαι τουςπερισσότερουςπελάτες. Έχετε,λοιπόν,φτιάξειμια σελίδα στο Facebook,κάνετεκοινοποιήσειςανάαρκετά συχνά καιαναρωτιέστετιμπορείτενα κάνετεστη συνέχεια?Πωςμπορείτενα εκμεταλλευτείτετην παρουσία σαςστο Facebook καινα αυξήσετετην επισκεψιμότηταστο site σαςήνα βρείτε περισσότερουςπελάτες?
 5. 5. FosterSolution |fostersolution.net 5 InternetMarketing Το πρώτο βήμα για να τα επιτύχετε,είναινα βεβαιωθείτεότιόσοιεπισκέπτονταιτησελίδα σαςπατάνε¨Μου αρέσει¨καιγίνονται fan,τοοποίομπορείτενα τοεπιτύχετε δημιουργώνταςκάποια εφαρμογήγια τησελίδα σαςή προσθέτονταςκάποιοκείμενοπου θα παροτρύνειτουςεπισκέπτες.Εάν έχετεήδηαρκετούς fanαλλά δεν σχολιάζουν ή κάνουν “Like”στα κείμενα ή τις εικόνεςπου ανεβάζεταιτότεθα πρέπεινα παροτρύνεταιτους χρήστεςνα συμμετέχουν,κοινοποιώνταςμια ερώτησηήκάνονταςμια ψηφοφορία.Να θυμάστεότιπολλοί παρακολουθούντιγράφετεκαιεπιλέγουννα μην σχολιάζουν συνειδητά, θα πρέπειόμως να δραστηριοποιηθείτεκαινα δημιουργήσετεμια σχέση αλληλεπίδρασηςμετουςfanτης σελίδαςσας. Σανεταιρεία,πριναποφασίσουμεποια στρατηγικήθα ακολουθήσουμεγια κάποιον πελάτη μας ώστενα βελτιστοποιήσουμετησελίδα τουστο Facebook,ορίζουμεπρώτα απόόλα σε ποιο στάδιοβρίσκεταιοπελάτηςμαςκαιστη συνέχεια τι θέλεινα επιτύχει μέσα από το Facebook.Μπορείστους περισσότερουςνα φαίνεταιαπλοϊκόαλλά μέσα απόμια σελίδα Facebook μπορείη κάθεεταιρεία να επιτύχει6 πράγματα.Πρέπεινα αποφασίσετεποιο απόαυτά είναιτο ιδανικόγια εσάςκαιστη συνέχεια να ακολουθήσετετην κατάλληλη στρατηγικήγια να τοεπιτύχετε. Αναλυτικά,οι 6 αυτοίστόχοι είναι: 1. Αναγνωρισιμότητα για την εταιρεία σας2. Μεγαλύτερηεπισκεψιμότητα προςτο site σας3. Πιθανούςπελάτες4. Επαφή με το κοινό σας, fan 5. Υποστήριξηπελατών 6. Δημιουργία μιας κοινότηταςγια την εταιρεία σας Λόγωδιάφορωνπεριορισμών,ειδικά στιςμικρομεσαίες επιχειρήσεις,οι περισσότεροιεπιλέγουν να βρουν δυνητικούςπελάτεςμέσα απότο Facebook αλλά καινα αυξήσουντηνεπισκεψιμότητα τηςιστοσελίδαςτους οπότεείναικαι τα δυο που θα αναλύσουμεπαρακάτω. Επισκεψιμότητα. Εάνθέλετενα φέρετεστο site σαςπερισσότερουςεπισκέπτεςαπότο Facebook,τότεθα πρέπεινα εμφανίζεταιτα στοιχεία σαςόχιμόνον στις πληροφορίεςαλλά καισεπολλαπλά σημεία για να είναιεύκολογια τουςχρήστεςνα τα βρουν καινα κάνουν κλικ. Μια σημαντικήστρατηγικήγια να τοεπιτύχετεείναι να ανεβάζεταιστησελίδα σαςποιοτικόυλικόκαινα χρησιμοποιήσετεκάποιεςεφαρμογέςπουθα παρουσιάσουνκαλύτερατιςυπηρεσίες αλλά και θα παροτρύνουντουςχρήστεςνα επισκεφτούν τη σελίδα σας. Εάνοι επισκέπτεςσας βρίσκουνμόνοκοινοποιήσειςγια πωλήσειςκαιαντίστοιχα μηνύματα,τότεθα είναιεξαιρετικά δύσκολονα τουςκάνετενα επιστρέψουν ξανάστη σελίδα σας. Περισσότερεςπληροφορίεςγια ολοκληρωμένηδιαχείριση σελίδων Facebook θα βρείτε κάνονταςκλικεδώ. Δείτε εδώ κάποια μοναδικά παραδείγματα εφαρμογώνκαι πως μπορούν να σας βοηθήσουν.
 6. 6. FosterSolution |fostersolution.net 6 InternetMarketing Σκεφτείτεγιατί επισκέπτεστεένα site.Συνήθωςψάχνεταιγια συμβουλέςήγια απαντήσεις σε ένα ερώτημα σχετικά μετο προϊόν /υπηρεσία.Εάν μπορείτενα δημιουργήσετεένα τέτοιοπεριεχόμενομεσυμβουλέςγύρω απότο αντικείμενοσαςτότεοιεπισκέπτεςσαςθα μπορούννα το μοιραστούνκαινα τοκοινοποιήσουν στουςφίλουςτους. Μπορείτενα ανεβάσετεσυχνέςερωτήσεις,εξειδικευμένα άρθρα, παραδείγματατηςδουλειάςσαςκαι άλλα.Μην ξεχνάτεότιτα παραδείγματα δουλειάς καιοι καλές συστάσειςαπό πελάτεςσας είναι το καλύτερομάρκετινγκ που μπορείνα κάνει κάποιος. Αυτά μπορείτενα τα επιτύχετεμέσα από τις δυνατότητεςπουσαςδίνειο τοίχος του Facebook ή εάνέχετετη δυνατότητα να δημιουργήσετεμια ειδικήεφαρμογήγια την σελίδα σας. Πελάτες. Ότανέρχεστεσε επαφή μετο κοινό σας, αρχίζουν να σας γνωρίζουν, να κάνουν “Like” στο περιεχόμενο σαςκαι να σας εμπιστεύονται.Αυτό είναιτο πιοσημαντικό βήμα που απαιτείται για να αγοράσουναπό εσάς αυτό που πουλάτε. Μην προσπαθείτενα πουλήσετεάμεσα στουςεπισκέπτεςσας,πολλοίαπόαυτούςθέλουν να δουνκάποιοδείγμα γραφήςγια να σαςεμπιστευτούν ή κάποιοιπιθανόν να έχουν κάποιοενδιαφέρον γύρωαπότα προϊόντα σαςαλλά να μην είναιέτοιμοινα κάνουν αγορά άμεσα.Εάντουςπιέσετεείναιπιθανόν να μην σαςεπισκεφτούν ξανά. Θα πρέπει να ακολουθήσετεκάποια στρατηγικήώστενα έχετετα στοιχεία τουςγια να τους προωθήσετεότανείναιέτοιμοινα αγοράσουν ήνα είναιfanστη σελίδα σαςκαινα παρακολουθούν τηνεξέλιξητωνπροϊόντων/υπηρεσιών σας.Για να τοκάνετεαυτό υπάρχουναρκετοίαποδοτικοίτρόποι. Καταρχήν,προσπαθήστενα χτίσετεμια λίστα με email ώστενα αποστέλλετεένα Newsletterμετα νέα σαςαρκετά τακτικά, περισσότερα για το email marketingθα αναφέρουμεσεκεφάλαιοπουακολουθεί. Είναισημαντικόνα δημιουργήστεμια εφαρμογή στη σελίδα σαςστο Facebook καινα παροτρύνετετουςεπισκέπτεςσαςνα γραφτούν. Αυτόθα γίνειένα τουςπαρέχετεμια αξία μέσα απότο newsletter,δηλαδήκάποιασημαντικά νέα που θα τους αφορούν,ήδιοργανώνοντας ένα διαγωνισμόόπουοι χρήστεςθα συμπληρώνουν τα στοιχεία τουςγια να συμμετέχουν. Θυμηθείτεότι το email είναιοπρωταρχικόςτρόπος που επικοινωνούνοιάνθρωποι. Σύμφωνα με μια έρευνα τηςεταιρείας Pew ResearchCenter,το92% των ενηλίκων χρησιμοποιείemail καιτο62% αυτών σε καθημερινήβάση.
 7. 7. FosterSolution |fostersolution.net 7 InternetMarketing Πολλοί αποθαρρύνονταιόταν τρέχουν κάποια προσφοράκαιδεν έχειανταπόκριση. Έρευνεςόμως έχουν δείξειότι οι καταναλωτέςπρέπειναδουν μια προσφορά5-9 φορές πριν αποφασίσουννα αγοράσουν! Έτσι πρέπεινα δημιουργήσετεμια ολοκληρωμένηκαμπάνιακαινα προβάλλεταιτην προσφορά σαςστα κοινωνικά δίκτυα,μέσωemail καιόπουαλλούέχετετηδυνατότητα, πολλαπλέςφορές. Έναςαποδοτικόςτρόποςγια να κάνεικάποιος “Like”στησελίδα σαςή να γραφτείστο newsletterείναινα τουπαρέχεταιμια δωρεάν υπηρεσία,οποιασδήποτεμορφής. Οι διαγωνισμοίαποτελούνεπίσηςμια σπουδαία εναλλακτική γιανατραβήξετετηνπροσοχή σε άτομα πουθέλουν τα προϊόνταή τις υπηρεσίεςσας. Μια πρόσφατηέρευνα τηςExactTarget έδειξεότι ο πρώτοςλόγοςγια να κάνει κάποιος“Like”σε μια σελίδα είναιγια να ειδοποιηθείγια προσφορέςκαιδιαγωνισμούς. Οι διαγωνισμοίπροσφέρουναρκετά πλεονεκτήματα:δίνειστουςπελάτεςσαςμια καλήαφορμήγια να έρθουνσεεπαφήμαζί σας, κάνουντησελίδα σαςπιο ενδιαφέρον,καισας φέρνειμεγαλύτερηαναγνωρισιμότητα και επισκέπτεςστο site. Προσοχή: τοFacebook έχει αυστηρούςκανόνες.Δεν πρέπεινα τρέχετεδιαγωνισμούςαπό τοντοίχο σας ή να ανακοινώνετενικητέςπαρά μόνον απότρίτεςεφαρμογές.Έχουμε παρατηρήσειαρκετέςεταιρείεςνα τοκάνουν αλλά κινδυνεύετενα σαςκλείσειτησελίδα το Facebook εάνδοκιμάσετεκάτιτέτοιοκαιόληηδουλειά σαςθα χαθεί. Τέλος,πολλές εταιρείεςπροσελκύουν αρκετούς fanμέσα απόδιαγωνισμούςκαι διαφημίσειςκαιστησυνέχεια επιστρέφουν στην απλήανάρτησηάρθρων.Το Facebook σας δίνειτη δυνατότητα να προσελκύσετεπιθανούςπελάτεςκαινα δημιουργήσετεμια μακροχρόνια σχέσημεταξύσας. Εάν συλλέξετε email καιπεράσειμεγάλοδιάστημα πριν στείλετεκάποιομήνυμα είναιπιθανόν να σαςέχουν ξεχάσεικαινα μην ανοιχτείκαν. Πάντα ναθυμάστε: να ανεβάζεται κοινοποιήσειςκαιάρθρα που έχουν αξία για το κοινό σας και όχι απλά να προσπαθείτενα τουςπουλήσετεπράγματα. : Twitter Εν συντομία,το Twitterείναιένα εργαλείογια να χτίσειςκαινα διατηρήσειςκάποιες σχέσεις: όπως θα γνώριζεςένανπελάτησεκάποια έκθεσηγια παράδειγμα καιθα προσπαθούσεςνα διατηρήσειςεπαφή.
 8. 8. FosterSolution |fostersolution.net 8 InternetMarketing Ενδεικτικά μπορείτενα χρησιμοποιήσετετο Twitterγια: 1. Ανάπτυξηκαι προώθησητου brand nameπουέχετε 2. Να έρθετεσεεπαφή με τουςπελάτες σας 3. Να ανακαλύψετετιλέγεταιγια την εταιρείασας 4. Προώθηση εκδηλώσεων 5. Για να προωθήστεπεριεχόμενο πουέχετεδημιουργήσει,όπωςάρθρασε blog κ.α. 6. Για δημόσιεςσχέσειςμε bloggers ή δημοσιογράφους 7. Δημιουργίαπροϋποθέσεωνγια πωλήσεις Πώς να χρησιμοποιήσετετο Twitterγια μάρκετινγκ: 1. Χρησιμοποιήστετο Twitter για να φέρετεπερισσότερουςεπισκέπτεςστο siteσας. Ανεβάστε tweetsγια κάποιοάρθρο πουγράψατεστο blogσαςή για περιεχόμενοπου ανεβάσατεστο site καιχρησιμοποιήστε links.Εάν τοπεριεχόμενοείναιενδιαφέρον,τότενα είστεσίγουροιότι οι χρήστεςθα κάνουν re-tweetκαιθα αρχίσουν να σαςπαρακολουθούν. 2. Παρακολουθείστετιαναφέρεταιστο Twitterγια την εταιρεία σας.Χρησιμοποιήστετην αναζήτησητουTwitter(http://search.twitter.com), για να βρείτεαναφορέςπουγίνονται για την εταιρεία σας,τα προϊόντα σας,τουςανταγωνιστέςκ.α.καινα συμμετέχετεστη συζήτηση.Επιβραβεύστεαυτούςπουαναφέρουνκαιπροωθούν τα προϊόντα σας, ανακαλύψτε αυτούςπου ψάχνουνπροϊόντασανταδικά σας ή κάντευποστήριξηπελατών όπου χρειάζεται. 3. Ότανβρείτεκάποιο tweetπουαναφέρεταιμεκαλά λόγια για εσάς,προσθέστετοστα αγαπημένα “Favorites”.Φτιάξτεμια σελίδα μεθετικά tweets,όπουείναιδυνατό,και προωθήστετη μέσα απότο site σας,τη σελίδα στο Facebook καιόπουαλλούέχετε τη δυνατότητα. Οισυστάσειςαπότρίτους,όπως αναφέρθηκεκαιπιοπάνω, αποτελούνμια
 9. 9. FosterSolution |fostersolution.net 9 InternetMarketing εξαιρετικήεγγύησηγια τις υπηρεσίες σας και τοκαλύτερομάρκετινγκπουμπορείνα κάνει κάποιος. 4. Εάνδημιουργείτεεκδηλώσεις,τότεαποτελείένα ιδανικόεργαλείογια τιςπροωθήσετε εύκολα καιαποδοτικά.Φτιάξτεέναεύκολο hashtag#και ζητήστεαπότους χρήστες που σαςακολουθούννα τοπροωθήσουν,πέρα απότη δικήσας προσπάθεια. 5. Ανεβάστεπηγέςαπότρίτουςσχετικά μετο αντικείμενοσας,για να δημιουργήσετεένα κοινόπου θα σαςακολουθείγια την εξειδίκευσησας.Στουςχρήστεςτου Twitterαρέσεινα ανακαλύπτουννέα gadgetκαινα προωθούν μοναδικέςπηγές,σεσυνδυασμόμετα χαρακτηριστικά λειτουργίαςτουτοκάνουν έναεξαιρετικόεργαλείογιανα αναδείξετετην ικανότητασας στοντομέα πουδραστηριοποιήστε. : Google+ Με αφετηρία τονΙούνιοτου2011, το Google+αποτελείένα νέοκοινωνικόδίκτυοπου έχει τραβήξειτηνπροσοχήόσωνασχολούνταιμετομάρκετινγκαλλά καιτην τεχνολογία.Ο αριθμόςτων χρηστώντουδεν συγκρίνεταιμεεκείνουςτου Facebook, όμως μέσα σε 6 μήνες περίπουκατάφερενα συγκεντρώσει90 εκατομμύρια χρήστες,η μεγαλύτερη ανάπτυξηγια site πουυπήρξεποτέ. Μπορεί οι χρήστεςνα είναιπολλοί όμως το περιεχόμενοπουέχει το κοινωνικόαυτόδίκτυο είναιελάχιστοκαιαυτόαποθαρρύνειαρκετούςχρήστες. Είναιπροϊόν όμωςμιας γιγαντιαίαςεταιρείαςτουδιαδικτύου, Google, καιέχειενσωματώσειαρκετά στοιχείαστην Google Αναζήτησηόπωςθα δούμε παρακάτωκαιγιαυτόθεωρήσαμεότιθα ενδιαφέρει αρκετούςνα αναφερθεί.Ίσωςόσοιασχοληθούντώραπου είναι νωρίς, ναέχουν σημαντικά αποτελέσματαόταντοδίκτυο αυτό διαδοθεί πιο πολύ καιείναιέτοιμοινα κεφαλαιοποιήσουναυτήτηδυναμικήτου. Στις αρχέςΝοεμβρίου,ηGoogle παρουσίασετιςσελίδεςγια εταιρείες. Τώρα,οι επιχειρήσειςόχι μόνο μπορούννα φτιάξουν τηδικήτους σελίδα αλλά καινα δημιουργήσουνένα κοινόμεδυνατότητεςγια να προωθήσουν διάφορεςκαμπάνιες. Το Google+δίνειτην ευκαιρία να χτίσετεμια σχέση με τουςπελάτεςσαςαλλά καιτους πιθανούςπελάτεςσεπολλά επίπεδα.Οι χρήστεςμπορούν να προσθέσουν μια σελίδα στον κύκλοτους Circle,να μοιραστούνμια σελίδα μετοδίκτυοτους, καινα αλληλεπιδράσουν με το περιεχόμενοπουβρίσκεταισεμια σελίδα.Για παράδειγμα,έναςχρήστηςμπορείνα πατήσειτο κουμπί+1, που έχει λανσάρειη Google,σεκάποιοάρθρο,να αφήσεισχόλια, να ανεβάσειφωτογραφίεςκαιάλλα.Ένα μοναδικόχαρακτηριστικόείναιτο Hangouts όπου
 10. 10. FosterSolution |fostersolution.net 10 InternetMarketing μπορούνοι εταιρείεςνα χρησιμοποιήσουν βίντεοσυσκέψεις-chatγια να έρθουν σεεπαφή με τους fanκαι τουςπελάτες. Το πιο σημαντικό είναινα συνειδητοποιήσει κανείς τασχέδια της Google,δηλαδήνα προσβάλεισε κάθεαναζήτησηπου γίνεται περιεχόμενοαπότο Google+στις πρώτες θέσεις,κάτιπου εξόργισετα άλλα κοινωνικά δίκτυα καιειδικότερα Facebook καιTwitter που αναφέρθηκαν πριν.ΗGoogle θα χρησιμοποιήσειτο περιεχόμενοστο κοινωνικόαυτόδίκτυοόχι μόνογια να προβάλει στις αναζητήσειςπεριεχόμενο αλλάκαινα κατανοήσεικαλύτερατιςτελευταίεςτάσεις αλλά καιτι ενδιαφέρειτους χρήστεςτουinternet πιο γρήγορα. Η Googleπροσπαθείναμαζέψει όσοτο δυνατόνπερισσότεραδεδομέναγιανα παρέχει καλύτερααποτελέσματαστιςαναζητήσεις,μερικέςφορέςίσως προωθώνταςυπερβολικά τα προϊόντα της,αλλά είναισημαντικόνα παρακολουθήσετετην εξέλιξητου Google+όσο αυτόθα επηρεάζειτα αποτελέσματα των αναζητήσεων της Google.Σκεφτείτεαν είναι σημαντικόγια τηνεταιρεία σαςκαιαν ναι,δημιουργήστεσήμερα έναπροφίλ.Οι λειτουργίεςτουκαιη λογικήτου δενδιαφέρειπολύαπότο Facebook καιδεν θα δυσκολευτείτεστα πρώτα σαςβήματα. : Pinterest Το Pinterestείναικιαυτόμια νέα σελίδα καικρίθηκεσκόπιμονα αναφερθείλόγωτης δυναμικήςπου έχει αποκτήσειστηνΑμερικήκαιείναικαλόνα έχετεπληροφόρησηαπό νωρίς,εάνδενέχει πέσει στηναντίληψησας. Το πιο σημαντικό στοιχείοπου μας έκανενα το συμπεριλάβουμε, είναιότιαρκετά e-shopκαι site που ανεβάζουν άρθρα,blogκλπ. αναφέρουνότι οι περισσότεροιεπισκέπτεςπροςτησελίδα τους έρχονταιπλέον απότο Pinterestκι έπειτα απότα Facebook,Google καιτα υπόλοιπα. Το Pinterestεπισκέπτονταιπάνω από10 εκατομμύρια μοναδικοί χρήστεςμηνιαίως,με αύξηση έως και 155% ανά μήνα στην επισκεψιμότητα του,καιη πλειοψηφία τωνχρηστώντου είναιγυναίκες.
 11. 11. FosterSolution |fostersolution.net 11 InternetMarketing Πως Λειτουργεί: Ουσιαστικά πρόκειταιγια συλλογήαπόεικόνεςκαιβίντεοπουκαρφιτσώνειοκάθεχρήστης στονπίνακα τουαπό αυτά πουβρίσκειενδιαφέροντα στοδιαδίκτυο, pinit.Συνήθωςοι χρήστεςκαρφιτσώνουνυψηλήςποιότηταςεικόνεςπουβρίσκουν στοδιαδίκτυοκαιτο μοιράζονταιμεφίλους,γιαυτόκαι εδώ μετράειπολύη ποιότητα τουυλικού που ανεβάζει κάποιοςστο site του. Κάποιοςμπορείνα σχολιάσει,να τουαρέσουν άλλεςεικόνεςαπό διαφορετικούςχρήστεςκαιόπωςκαιμε τα υπόλοιπα κοινωνικά δίκτυα μπορείνα μοιραστεί περιεχόμενοαπότο Facebook καιTwitter.Είναιαπλόστηχρήση αλλά επειδήβασίζεται πολύ στοοπτικό στοιχείο,έχει προσελκύσειπολλούςχρήστεςκαιέχει μεγάληδυναμική. Κάθε επιχείρησηπουπρέπεινα προσελκύσειμεγάλα νούμερα επισκεπτώνγιανα αυξήσει τις πωλήσειςτης, πρέπεινα γίνει μέλος στο Pinterest,έστωκι αν οι Έλληνες χρήστεςείναιακόμηελάχιστοι. Δημιουργήστεένα προφίλγια τηνεταιρεία σαςστο Pinterest,λειτουργείακόμημε προσκλήσεις,για συμπληρώστεόλα τα πεδία. Το πιο σημαντικό είναι να προσθέσετετο κουμπί pin it στο site σας, όπου θα δώσει τη δυνατότητα στουςχρήστεςνα ανεβάζουν εύκολα υλικόπου βρίσκουνενδιαφέρον στοπροφίλτους. Εάνέχετε e-shop,ιστοσελίδαπουανεβάζεταισυχνά φωτογραφικόυλικό, blog,αλλά και οποιοδήποτε site πουπροσφέρειποιοτικόυλικό,ακόμηκαι B2B εταιρείες,θα πρέπεινα κάνετετα πρώτα σαςβήματα δημιουργώνταςπροφίλγια την εταιρεία σας. Τονα είστεοι πρώτοι εκείκαινα παρέχετεαυτήτηδυνατότητα στουςεπισκέπτεςσας,σίγουραθα σας ανταποδώσει.Εξάλλου, όσοπερισσότεραίχνηαφήνετεστο διαδίκτυο τόσο αυξάνουνοι πιθανότητεςνα σας βρουννέοι χρήστες και να δημιουργήσετεένα αναγνωρίσιμοόνομα.
 12. 12. FosterSolution |fostersolution.net 12 InternetMarketing Κεφάλαιο 2ο: SEO (Search Engine Optimization) Εδώ και αρκετόκαιρό,πολλοίεπαγγελματίεςσυνειδητοποιούν ότιένα μεγάλομέροςτων επισκεπτώντου site τουςπροέρχεταιαπότιςμηχανέςαναζήτησης,όπως Google,Yahoo, Bingκ.α.,καιπροσπαθούννα ανέβουν όσον τοδυνατόν θέσειςστιςαναζητήσεις.Ητεχνική αυτήονομάζεταιSearchEngine Optimization (SEO) καιουσιαστικάπροσπαθείνα βελτιστοποιείτιςιστοσελίδεςγια τις μηχανέςαναζήτησηςώστενα είναιεύκοληη πρόσβασηστα προϊόντα/υπηρεσίεςσας. Παρακάτωθα αναφερθούμεστα ουσιαστικάκαιόχιτόσοστα τεχνικά γιατί1ον ) όλα τα site πλέονχτίζονταιώστε να είναιφιλικά προςτις μηχανέςαναζήτησηςαπότην αρχήτης δημιουργίαςτουςκαι2ον ) ένα σημαντικόκομμάτιτου SEOείναιτο περιεχόμενοκαιτα links που μπορεί να χτίσει ο καθέναςαπόμόνοςτουγια την ιστοσελίδα του. Επιπλέον,θα σημειώσουμετις καλύτερεςπρακτικέςμάρκετινγκαλλά καιτινα προσέξετε εάνέχετεαπευθυνθείή θέλετενα προσλάβετεμια εταιρείαγια να τρέξειτο SEOγια εσάς. SEO και οι καλύτερεςπρακτικές. Γιατίείναιτο σημαντικόνα εμφανίζεταιηεπιχείρησησουστις μηχανέςαναζήτησηςκαι ειδικά στις πρώτεςσελίδες?Κάθεμέρα,στη Google μόνο,γίνονται3δισεκατομμύρια αναζητήσεις.Κάθελεπτόπουπερνάει,χάνειςαρκετούςεπισκέπτεςπουθα είχαν έρθειστη δική σουιστοσελίδα,θα διάβαζαντα άρθρα σουήθα αγόραζαν τα προϊόντασουεάν είχες καταφέρεινα είσαιπιοψηλά στις αναζητήσειςαπότουςανταγωνιστέςσου. Τα βασικά στοιχείατου SEO θα βοηθήσουν την ιστοσελίδασου να ανέβειθέσεις δραστικάαλλά όπως θα αναφέρουμεκαιστοεπόμενοκεφάλαιο,κανείςδεν πρέπεινα περιμένειότιθα αλλάξειένα δυοπράγματακαιθα εμφανίζεταιξαφνικά πρώτοςστις αναζητήσεις. Οιπρακτικέςπουμπορεί ναχρησιμοποιηθούνκαμιάφορά απόκάποιους «επαγγελματίες»είναιπροσωρινέςκαιμόνο κακό μπορούννα κάνουνστην επιχείρηση σας εάνεπιδιώκεταιτην εύκολη και πρόσκαιρηλύση. Οι μεγάλεςμηχανέςαναζήτησηςόπωςη Google,BingκαιYahoo συνεχώςκαταχωρούν και αναλύουνεκατοντάδεςεκατομμύριαιστοσελίδες,αν όχιδισεκατομμύρια.Πωςξέρουν, λοιπόν,τι περιεχόμενονα εμφανίσουν κάθεφοράόταν γίνεταιμια αναζήτησηγια κάποιο προϊόν/υπηρεσία?Καταρχήν,θα παρατηρήσετεότικάθεμηχανήαναζήτησηςεμφανίζει διαφορετικά αποτελέσματα,δοκιμάστεμια οποιαδήποτεαναζήτησηστις3 προαναφερθείσεςμηχανέςγια να τοδιαπιστώσετε.Όλεςσχεδόνόμως οι μηχανές αναζήτησηςκοιτάνε2 βασικά στοιχείαγια να μας δείξουντα αποτελέσματατουςόταν ψάχνουμεγια κάτι: το περιεχόμενοστιςσελίδες και ποιοςέχει linkπροςτο site σας.
 13. 13. FosterSolution |fostersolution.net 13 InternetMarketing 1. Περιεχόμενο.Όταναναλύουντην ιστοσελίδασαςοιμηχανέςαναζήτησης,σκανάρουν τις σελίδεςσαςγια λέξειςκλειδιά,καιψάχνουν για συγκεκριμένεςπεριγραφές, tags,και οδηγίεςστονκώδικα.Ουσιαστικά,προσπαθούν να αντιστοιχήσουν καλύτερα τις αναζητήσειςπουγίνονταιμετοπεριεχόμενο στοsite σας. 2. Links. Έναςεξίσουσημαντικόςπαράγονταςείναιτα links,δηλαδήόταν οιμηχανές σκανάρουν άλλαsite εκτόςαπότοδικόσας,να βρουν εκείαναφορέςκαιενεργά linksπου θα οδηγούνστηνιστοσελίδα σας(inbound links).Όσα πιοπολλά τέτοια linksυπάρχουν που οδηγούνστησελίδα σαςτόσοπιο πολύ αυξάνουν οιπιθανότητεςνα κυριαρχήσετεστις μηχανέςαναζήτησης.Δεναρκείόμωςνα είναικάποια link απόάλλα site,όσοκαλύτερο είναιτο site πουέχει linkπρος τοδικό σας,τόσομεγαλύτερεςπιθανότητεςέχετε. Τα παραπάνωαποτελούντοΆλφα καιτοΩμέγα στο SEO καιείναιπράγματα πουόλοιμας μπορούμενα κάνουμε.Όπως είπαμεκαισε προηγούμενεςπαραγράφους,τοπεριεχόμενο είναιο Βασιλιάςτουinternet. Πρέπεινα δημοσιεύεταιεξαιρετικόπεριεχόμενοστο site σας ή στο blogκαινα το αλλάζεταισυνεχώς. Οιμηχανές αναζήτησηςψάχνουν διαρκώςγια φρέσκο περιεχόμενο. Έτσι γίνεταικατανοητήκαιηανάγκηνα δημιουργήσετεόπουμπορείτελογαριασμούςσε κοινωνικά δίκτυα καινα προσθέσετετο link τουsite σαςαφούσυμπληρώσετετοπροφίλ σας. Οι μηχανέςαναζήτησης έχουνκατανοήσειτη σημαντικότητα τωνκοινωνικών δικτύων και έχουνσυμπεριλάβει και περιεχόμενοαπότα δίκτυα αυτά,όπως π.χ. το Facebook.Με απλά λόγια,ότανκάποιοςκάνειμια σχετικήαναζήτηση,στη Google μπορεί να εμφανιστείψηλά στα αποτελέσματαησελίδα πουδιατηρείτεστο Facebook.Τέλος, μπορείτενα ζητήσετεαπόφίλους καισυνεργάτεςνα προσθέσουν ένα link προςτοsite σας για να ξεκινήσετενα χτίζετε links. Οι ΚαλύτερεςΤακτικές για Inbound Marketing: # Είναι και θα είναι πάνταστο Νο.1: Δημιουργήστεκάτιτοοποίο ο κόσμοςθα θέλεινα το κοινοποιήσεικαινα συνδέσει τοsite του μαζίσας. Δημιουργήστεεξαιρετικόπεριεχόμενο καιόχι κάτιπρόχειρογια να συμμετέχετεστο internet,υπάρχουν δισεκατομμύρια σελίδες καιπρέπει να ξεχωρίσετε. # Χρησιμοποιήστετα κοινωνικά δίκτυα για να βρείτεευκαιρίεςνα συνδεθείτεμεάλλους χρήστεςή και πιθανούςπελάτες. # Το περιεχόμενοπουδημιουργείτεφροντίστενα εύκολογια τουςεπισκέπτεςσαςνα το μοιραστούνμεάλλους. # Μοιραστείτετα στοιχεία για τηνιστοσελίδα σαςαλλά μεένα πρωτότυποκαιενδιαφέρον τρόπο. # Χρησιμοποιήστετα κοινωνικά δίκτυα για να έρθετεσεεπαφήμε bloggers και δημοσιογράφουςπουείναιειδικοίστοαντικείμενοπουδραστηριοποιήστε. # Δώστε στουςχρήστεςσας μια πλατφόρμα για να έρχονταισεεπαφή,όπωςπ.χ. forum.
 14. 14. FosterSolution |fostersolution.net 14 InternetMarketing 10 Μύθοι γύρωαπότο SEO ή πώς να αποφύγετεκακέςυπηρεσίες. Λόγωτης σημαντικότηταςτου SEOπολλοί γύρωαπό το χώρο των της τεχνολογίαςκαιτης κατασκευήςsite υπόσχονταινα εμφανίσουν κάποια ιστοσελίδα στιςπρώτεςθέσειςάμεσα ή άλλουτέτοιουείδουςυποσχέσεις.Πρέπει να είστειδιαίτερα προσεκτικοίμετην εταιρεία που θα προσλάβετε.Οιμηχανέςαναζήτησηςέχουν αυστηρούςόρους,ιδιαίτερα η Google, καιαν τουςπαραβείτεμε προσωρινάτεχνάσματαήτρικ τότε κινδυνεύειτο site σας να μπει στη μαύρη λίστα και να χαθεί απότις αναζητήσεις. Κάθεσοβαρήεταιρείαπρέπεινα αποσκοπείστα μακροχρόνια οφέληπουφέρνειτο SEO που προκύπτουν απότις σωστές πρακτικέςπουαναφέρθηκαν πριν.Σεκάθεπερίπτωση,διαβάστε10συνηθισμένες υποσχέσειςαπό εταιρείεςγια να σαςανεβάσουν θέσεις,αν τιςακούσετεκαλύτερανα απευθυνθείτεσεκάποια άλληεταιρεία. #1. Υπερβολικάκαλέςυποσχέσειςότι θασας φέρουν στην 1η θέσητης Google εγγυημένα. Σύμφωνα με τον Rand Fishkin, πρόεδροτηςSEOMozτης πιο γνωστήςεταιρείαςSEOστο διαδίκτυο,ηπαραπάνωυπόσχεσηδεν ισχύει για 3 παράγοντες:  Η ίδια η Google στις οδηγίεςμάρκετινγκπουέχει εκδώσειεναντιώνεταισετέτοιες πρακτικέςκαιαναφέρειότι, κανείςδενμπορεί να εγγυηθεί την 1η θέση στη Google.  Οι θέσειςείναιπολύ ασταθείςκαιαλλάζουν διαρκώς.Λόγωτουαλγορίθμουπου χρησιμοποιείη Google,καισύμφωνα με τις πρόσφατεςαλλαγέςπουέκανεσ’αυτόν, οι θέσειςαλλάζουνανάλογαμετην απόδοσηκαιτα links τουκάθε site αλλά και άλλωνπολλών παραγόντων,όπωςη γεωγραφικήθέση.  Οι θέσειςστις αναζητήσεις, ranking,είναιαπόμόνοτουένα κακόεργαλείο μέτρησηςγια τηναπόδοσημιας ιστοσελίδας.Πρέπεινα διαπιστώσετεεάν σας βρίσκουνοιχρήστες για τις σωστέςλέξειςκλειδιά,εάν τοκοινόπου έρχεταιστο site σαςείναισχετικό με τοαντικείμενοσαςκαιεάν τελικά αυτοίοιεπισκέπτες μετατρέπονταισεπελάτες,δηλαδήτησυνολικήαποδοτικότητα. #2. Κάποιοςυπόσχεταιότι θαχρησιμοποιήσειμια ειδική SEO τεχνική(Black Hat). Ενώ οι τεχνικέςαυτέςμπορεί να μην παραβαίνουν απόλυτα τουςόρουςκαινα μην είναι παράνομη, εάνοιμηχανές αναζήτησης διαπιστώσουνκάποιατέτοιατεχνική,και μακροχρόνια είναισχεδόνβέβαιοότιθα τοδιαπιστώσουν, τοsite σας θα χαθείουσιαστικά απότις αναζητήσεις. Μερικέςαπό αυτέςτις τεχνικέςείναι:μεγάλεςλίστεςαπόλέξεις κλειδιά (πολλέςφορέςτυχαία διασκορπισμένεςσεσελίδες),δημιουργία σελίδων που μεταφέρουντουςχρήστεςσεάλλοπροορισμό (Doorway pages), αόρατοκείμενοστοφόντο με άσχετεςπληροφορίεςγια να ξεγελάσουν τιςμηχανέςαναζήτησης,δημιουργώνταςνέα site μόνογια καταχώρηση link ( link pyramids).
 15. 15. FosterSolution |fostersolution.net 15 InternetMarketing Σύμφωνα με τους New YorkTimes,το2010 ένα μεγάλοκατάστημα λιανικής, J.C.Penney, στηνΑμερικήπροσέλαβε μια εταιρεία SEOηοποία αγόραζε linkσεάλλα site,άσχεταμετο περιεχόμενοτηςεταιρείας, για να πετύχεικαλέςθέσειςγια το κατάστημα σεδιάφορες λέξειςκλειδιά,όπως ¨έπιπλα¨κτλ. Όταν η Google κατάλαβετην απάτη,έριξετοκατάστημα αυτόστις αναζητήσειςαπότην1η θέση που εμφανιζόταν για 59λέξειςκλειδιά,στην 52η θέσηδηλαδήστην6η σελίδα στις αναζητήσεις,μόλιςμέσα σεμια εβδομάδα. Η καλύτερηπρακτικήείναι να ρωτήσετετην εταιρείατι τακτικές ακολουθεί,κι αν είναι κάτι απότα παραπάνωτότεκαλύτερανααπευθυνθείτεαλλού. #3. Στόχευσησε λάθοςλέξεις κλειδιά. Κάθεεταιρεία μπορείνα σαςπει ότιθα σαςπροσθέσειμια τεράστια λίστα μελέξειςκλειδιά αλλά τις περισσότερεςφορέςθα κάνετελάθοςστόχευση.Δηλαδή,θα χρησιμοποιείτελέξεις κλειδιά που είναιπολύ γενικές,όπωςέπιπλα,λογιστέςκτλ.,στιςοποίες λόγω υψηλού ανταγωνισμούείναιδύσκολονα αποκτήσετεμια καλήθέση.Γι’αυτό,είναιπροτιμότερονα χρησιμοποιήσετεακριβήπεριγραφήτουαντικειμένουσαςκαιόπουείναιδυνατόκάποια χαρακτηριστικά όπωςγεωγραφικήπεριοχή. Πάνταπρέπειναεμφανίζεστε ψηλά στις αναζητήσεις για σχετικέςλέξεις κλειδιά κι όχι σε άσχετοπεριεχόμενο. #4. Χρησιμοποίησητεχνικώνγια να χτίσετε links. Όπως έχουμε αναφέρει,τα linksαποτελούν βασικόσυστατικότου SEO.Όταν χρησιμοποιήσετελάθοςτεχνικέςγια να αποκτήσετε links,όπωςτοκατάστημα πουείδαμε παραπάνω,τότεκινδυνεύετενα χάσετεόποια καλήθέσηέχετεστιςαναζητήσεις.Να είστε πολύ προσεκτικοίότανσαςλένεότιθα σας προσθέσουν σεεκατοντάδες site,ηποιότητα αυτώντων ιστοσελίδωνπιθανόννα είναιαμφιβόλουποιότητας,και τοκαλύτεροπου μπορείτενα κάνετε,όπως έχουμε πει, είναι να δημιουργήσετεπεριεχόμενοπουοι άλλοι θα θέλουν να κάνουν linkπρος το site σας. #5. Σας λένε ότι θασας καταχωρήσουνσεδεκάδες onlineοδηγούς. Θυμηθείτε ότι, δεν αρκείνα υπάρχουν linkαπό άλλα site προςτο δικό σας (inboundlinks) αλλά αυτέςοι σελίδες να είναι και υψηλής ποιότητας. Συνήθως,οι εταιρείεςSEO καταχωρούντο link σαςσεχαμηλούεπιπέδου online οδηγού,τοοποίοδεν σαςβοηθάεικαι πολύ. Κάποιοιοδηγοίπου αξίζεινα καταχωρηθείτεκαιμόνοισαςείναι: YahooBusiness Directory,DMOZ Directory,Business.comκτλ.
 16. 16. FosterSolution |fostersolution.net 16 InternetMarketing #6. Αναδιοργανώνουντησελίδασας ή δημιουργούν νέαχωρίς 301 Redirect (τεχνικός όρος). Ότανσαςπροτείνουννα αναδιοργανώσουντησελίδα σαςή να δημιουργήσετεμια νέα για να έχετε βελτιστοποιημένααποτελέσματα, να σιγουρευτείτεότιθα χρησιμοποιήσετεένα εργαλείοπουλέγετε301 redirect. Μεαπλά λόγια,σαςβοηθάεινα κρατήσετετην ήδη υπάρχουσα θέσηστις αναζητήσειςπουέχετεεάν αποφασίσετενα δημιουργήσετενέα σελίδα καινα κατευθύνειόλουςτουςεπισκέπτεςστη νέα διεύθυνση. #7. Συγκεντρώνονταιστα Metadataαντί για SEO on-page. Πρόκειταιγια τεχνικήςφύσηςσυμβουλήαλλά εξίσου σημαντικοίγια όσουςασχολούνταιαρκετόκαιρόμετο SEO. Τα Metadata, σε απλά λόγια,είναιοιπληροφορίες του κώδικα που μια ιστοσελίδα λέειστιςμηχανές αναζήτησηςγια τοπεριεχόμενοτης.Είναιδιαφορετικό απότο περιεχόμενοπου βλέπουμεεμείς σαν χρήστες του internet.Ενώείναισημαντικόνα ρυθμίσετεμε μοναδικέςλέξειςαυτά τα στοιχεία,έστωκιαν οι μηχανές αναζήτησηςτα έχουνπρακτικά καταργήσεισαν σημαντικό παράγοντα,ισχύειοΝο.1 κανόναςτου SEOκαιτου μάρκετινγκ:να δώσετεσημασία στο περιεχόμενοτηςιστοσελίδαςκαιέπειτα σεόλα τα υπόλοιπα. #8. Ανάρτησηπεριεχομένουκακήςποιότητας. Σύμφωνα καιμε τις τελευταίεςαλλαγέςστον αλγόριθμοτης Google,τοκακόπεριεχόμενο στις ιστοσελίδεςτιμωρείται. Όταναντιγράφεταιπεριεχόμενοαπό site υψηλής επισκεψιμότητας,ήψεύτικεςσυστάσειςκαιχαμηλήςποιότηταςπεριεχόμενοείναιπιθανόν να δείτετο site σαςνα πέφτεισταδιακά στιςθέσεις.Γράψτεένα άρθροσχετικόμετην ειδικότητα σας,μια εργασία ήοποιοδήποτεάλλοπεριεχόμενοπουείναιμοναδικόκαι προωθείπαράλληλα τοόνομα σας. #9. Προσέλκυση επισκεψιμότηταςάσχετημετο περιεχόμενοσας. Έχει παρατηρηθείσεαρκετέςπεριπτώσειςότιεταιρείεςεμφανίζονταιψηλά στις αναζητήσειςγια άσχετεςλέξειςκλειδιά,πουδεν είναικαν παρεμφερείς.Δηλαδή,να εμφανίζεστεψηλά στιςαναζητήσειςπουγίνονταιγια έπιπλα π.χ.ενώ πουλάτεηλεκτρικά ήδη,πράγμα που είναιλάθοςστόχευσητων λέξεων κλειδιών ή τουπεριεχομένουπου ανεβάζετεστο site σας.
 17. 17. FosterSolution |fostersolution.net 17 InternetMarketing #10. Μια συνταγή πουθαλύσει το πρόβλημαμια και καλή χωρίςσυντήρηση. Εάνβρείτεμια εταιρεία πουσαςπροτείνειένα πακέτοπουθα λύσει το πρόβλημα μια και καλήχωρίς συνέχεια,τότεμάλλονείστεσεκακόδρόμο.Το SEO είναιμια διαρκής διαδικασία πουπεριλαμβάνει,ανανέωσητουπεριεχομένου,πρόσθεσηεπιπλέον links,και διόρθωσητων λέξεωνκλειδιώνανάλογαμετοαντικείμενοσαςκαιτων τάσεων αναζήτησης.Χωρίςνα λαμβάνουμευπόψητιςαλλαγέςστουςαλγόριθμουςπου πραγματοποιούν οιεταιρείεςαναζήτησης,όπωςσυμβαίνειεδώκαιένα χρόνοσταδιακά με τη Google καιτις αλλαγέςπουπραγματοποιεί. Όσοναφορά τηστρατηγικήσαςστο SEO,πρέπεινα σκεφτείτεμακροχρόνια βάζοντας σωστές βάσεις,ακολουθώνταςτιςκαλύτερεςπρακτικές καιαποφεύγονταςτον πειρασμό για πρόσκαιρηεπιτυχία καθώςμπορείνα καταδικάσειτην ιστοσελίδα σας.
 18. 18. FosterSolution |fostersolution.net 18 InternetMarketing Κεφάλαιο 3ο: Blogs για Επιχειρήσεις Σχεδόντο 40% των επιχειρήσεωνχρησιμοποιούν blogγια λόγουςμάρκετινγκ.Οιεταιρείες αυτές,έχουν55% περισσότερουςεπισκέπτεςστο site τουςσεσχέση με τις εταιρείεςπου δενδιαθέτουν blog.Οιεταιρείεςπουαπευθύνονταισετελικούςκαταναλωτές, B2C,έχουν 88% περισσότερουςδυνητικούςπελάτεςόταν χρησιμοποιούν blog,ενώτοποσοστόαυτό στις B2B επιχειρήσειςείναι67%. Τα στοιχεία μιλούν από μόνα τουςκαι δείχνουν τη σημαντικότητα να διατηρείκανείς blog. Τα δεδομέναδείχνουν ξεκάθαραότιτο blog είναι ένα κριτικό κομμάτι του μάρκετινγκ και συνδέεταιάμεσα με επιτυχημένααποτελέσματαγιατις επιχειρήσεις.Αλλά ένα blogαπό μόνοτου δενμπορεί να φέρειαυτά τα αποτελέσματααν δεν εμπλουτιστείμεπεριεχόμενο, βελτιστοποιηθείκαιπροωθηθείσωστά,κάτιπουθα δούμεστις επόμενεςπαραγράφους πως μπορούμενα το επιτύχουμε. Περιεχόμενο. Το 71% των καταναλωτώνλέειότι τα blogsεπηρεάζουντις αποφάσεις τους πριν αγοράσουνένα προϊόν/υπηρεσία. Η συχνότητα πουανεβάζεταιπεριεχόμενοστο blog είναιεπίσης ένα σημαντικόστοιχείοτηςεξίσωσης. Το blogαποτελείένα μεγάλοκεφάλαιο για την επιχείρησησας καιαν παρέχεταιπληροφορίεςσχετικέςμετοαντικείμενοσας,θα σαςκαταξιώσεισανένα ηγέτηστηνκατηγορίασας. Θα αποκτήσετετην εμπιστοσύνητων καταναλωτών καιτηναναγνωρισιμότητα στην κοινότητα πουθα χτίσετε. Έναςκαλόςτρόποςγια να παράγεταιπεριεχόμενοείναινα λύσετεκάποια προβλήματα των καταναλωτών μέσα απότα άρθρασας.Σκεφτείτεποιοείναιτομεγαλύτεροπρόβλημα που αντιμετωπίζουνοιπελάτεςσας,προτείνετεπληροφορίεςπουθα μπορούν να χρησιμοποιήσουνοιπελάτεςσας,και πέρα απότα προϊόντα ήτις υπηρεσίεςπου προσφέρετε. Μπορείτενα γράψετεένα άρθρογια τιςπιοσυχνές ερωτήσειςπου δέχεστε,για τιςτάσεις στηναγορά σας, να κάνετεσύγκρισητων τιμών σεπροϊόντα καιυπηρεσίες,ήνα κάνετεμια συνέντευξημεκάποιονειδικότουτομέα σας.Σίγουρα τα προηγούμενα ακούγονται απαιτητικά απόάποψηχρόνου.Μια συνήθηςπρακτική,αρκετά διαδεδομένηκαικαλή, είναιπέρα απότις συνεντεύξειςαπόειδικούςστον τομέα σας,να γράψουν κάποιοάρθρο σανκαλεσμένοιτουblog. Είναιμια πρακτικήη οποία έχει κέρδοςγια εσάςδημιουργώντας πολύτιμοπεριεχόμενογια τους πελάτες σαςαλλά καιγια τους καλεσμένουςτου blogπου κερδίζουναναγνώστες. Θυμηθείτε, αναρτήστεάρθραόσο συχνάόσο θέλετε ναπροσελκύσετετην προσοχήτων χρηστώντου internet.
 19. 19. FosterSolution |fostersolution.net 19 InternetMarketing Βελτιστοποίηση του blog. Το blogσας αποτελείένα ιδανικόπεδίογια να προωθήσετετηδουλειά σας,τομόνοπου αρκείείναινα τοβελτιστοποιήσετεώστενα είναιπιο εύκολογια να δείξετετηδουλειά σας. Σε αυτότοσημείο προσπαθείτενα διατηρήσετετοενδιαφέροντων επισκεπτών ώστενα επιστρέψουνξανά,καινα αλλάξετεεπίπεδοπέρα απότην απλήανάγνωσητων άρθρων. Για να βελτιστοποιήσετετο blogσας ώστενα σας φέρει πιθανούς πελάτεςπρέπεινα προσθέσετε ορισμέναπεδίαπου θα έχουν σαφείς αναφορέςγια το site σας και τα προϊόνταπου πουλάτε,πάντα μεδιακριτικότρόποχωρίςνα παρεμβαίνειαισθητά στο περιεχόμενοπουθέλει να διαβάσειοχρήστης. Προσθέστεκοινωνικά κουμπιά,όπωςτο share για τοFacebook ή το tweetγια τοTwitter, ώστε να είναιεύκολονα μοιραστείκάποιοςτοπεριεχόμενόσαςκαινα φτάσεισε περισσότερουςχρήστες.Προσθέστεαρκετέςεικόνεςόπουμπορείτε,ηοπτικοποίησηκάνει το περιεχόμενονα διαβαστείπιοεύκολα απότουςχρήστες. Προσπαθήστε να δώσετε ιδιαίτερηβάσηστουςτίτλουςώστε να είναισύντομοι,περιεκτικοίκαινα προκαλούν το ενδιαφέρον.Μηνγράφετεμεγάλα κομμάτιακειμένουαλλά δώστετουτην απαραίτητη μορφοποίηση,όπωςbulletpoints,αριθμήσεις,επικεφαλίδες,έντονοκείμενοόπου χρειάζεται.Τοδιάβασμα στο internetείναιδιαφορετικόγια τοχρήστηαπότα φυσικά βιβλία. Ότανέχετεδημιουργήσειένα κοινόγια το blogσας,όσο μικρόή μεγάλοκι αν είναι,είναι ώρα να τομετατρέψετεσταδιακά σεπελάτες.Ημορφοποίησηόπωςείπαμεπρέπει να είναι η καλύτερηδυνατήκαινα χρησιμοποιείτε link μέσα στοκείμενο,σεσυγκεκριμένουςόρους, που θα παραπέμπουνστο site σας. Ηαρχικήσελίδα τουblogσας πρέπεινα έχει συγκεκριμένεςαναφορέςμεκουμπιά ή και bannerπρος τησελίδα σας. Χρησιμοποιήστε το πάνωμέρος του blog και ταπλάγια, για να προσθέσετετέτοιουείδουςαναφορές ώστεοι χρήστεςνα μπορούν εύκολανα βρουν το site σαςαλλά και να αποκτήσετεσυγκεκριμένη εταιρική ταυτότητακαι αναγνωρισιμότητα. Να έχετεπάντα στονου σαςότι επειδή πρέπεινα παρέχετεπληροφορίεςμέσα απότο blog, δενσημαίνειότι πρέπεινα είναικαι βαρετό.Ακόμηκαιμια εταιρεία πουσυγκεντρώνει παλιά μέταλλα μπορείνα προσθέσειψυχαγωγικόήδιασκεδαστικόπεριεχόμενοστο blog της. Όπουέχετε τη δυνατότητανα τοκάνετεδοκιμάστετο,κιαν δεν μπορείτεζητήστεαπό κάποιοννα ανεβάζειπαροδικάτέτοια άρθρα. Προώθησητου Blog. Ότανένα blogέχει βελτιστοποιηθεί,είναιπιοεύκολονα τοπροωθήσετε.Χρησιμοποιήστε τα κοινωνικά σαςδίκτυα για να προωθήσετε κάθενέοάρθροκαινα προσελκύσετεάτομα που έχουν μεγάληεπιρροήστοντομέα σας. Οστόχος σας είναι να κάνετετο περιεχόμενο που δημιουργήσατεεύκολο στο διαμοιρασμό σε όλα τα δίκτυα. Προσθέστεστο site σας, σε όποιοπεδίο είναιδυνατό,εικόνεςήκουμπιά που να προωθείτετο blog. Όποιες εταιρείεςχρησιμοποιούν QRCodes για κινητά,είναιεπίσηςμια καλήιδέα για να εκμεταλλευτούν αυτήτηντάσηκαιέξυπνηιδέα για προώθηση.Όποτεστέλνετε email καλό
 20. 20. FosterSolution |fostersolution.net 20 InternetMarketing είναινα προσθέτετεένα linkπουνα οδηγείστο blog,ή για όσους παρευρίσκονταισε εκδηλώσειςγια ομιλίες είναιεπίσηςσημαντικόνα παρουσιάζουν το link.Τέλος,υπάρχουν αρκετοίοδηγοίστο internetαποκλειστικάγια blogπουείναισημαντικόνα καταχωρηθείτε. Μέτρησητης αποδοτικότηταςτουBlog. Όπως σε κάθε καμπάνια μάρκετινγκπουτρέχετε,έτσικιεδώ είναιεξαιρετικάσημαντικόνα μετρήσετετηναπόδοσητηςεπένδυσης. Ο αριθμόςεπισκεπτώνείναιένα σημαντικόστοιχείομέτρησηςαλλά καλόθα είναινα δοκιμάσετεπιοεξειδικευμένα στοιχεία.Ένα καλύτεροστατιστικό στοιχείοείναινα παρακολουθείτεπόσοιεπισκέπτεςδιάβασαν κάθεάρθροξεχωριστά. Θασαςβοηθήσει να κατανοήσετεπιοπεριεχόμενοπροτιμούνπερισσότεροοι επισκέπτεςσας και θα σας δώσει σαφείς υπαινιγμούς και για την αντιστοιχίαμε τα προϊόντασας. Ο αριθμόςτων ατόμωνπου γράφτηκαν στο blogήστοRSS Feed,εάν χρησιμοποιείτε,ήστο newsletterείναιεξίσουέναςσημαντικόςαριθμόςπουαντικατοπτρίζειτην ποιότητα και αναγνωσιμότητα τουblog.Τέλος,κοιτάξτετιςκοινοποιήσειςπουέχουν γίνειστα κοινωνικά δίκτυα,σίγουρα αποτελείμια καλήένδειξη για να κατανοήσατεεάν τοπεριεχόμενο πραγματικά προσφέρειαξία στουςεπισκέπτεςσαςτην οποία θέλουν να μοιραστούν με τους φίλουςτους.
 21. 21. FosterSolution |fostersolution.net 21 InternetMarketing Κεφάλαιο 4ο: Πώς να μετατρέψετε τους επισκέπτες σε πελάτες Το site αποτελείτη «βιτρίνα»σας, και όπωςκάθε κατάστημαπροσπαθείνα προσελκύσει περισσότεροκόσμο απότη βιτρίνα του, έτσι κι εσείςπρέπεινα δημιουργήσετεένα ελκυστικό site.Η δομήτου site καικάποια χαρακτηριστικά όπωςφόρμεςκτλ.,παίζουν ζωτικό ρόλοώστε οι επισκέπτεςσαςνα αγοράσουν τα προϊόντα/υπηρεσίεςσας.Ηεταιρεία 37signals,με προϊόντα πουβοηθάνεομάδεςνα συνεργαστούν μέσω internet, ανέβασεπριν μερικούςμήνες στο blogτης τα αποτελέσματα στιςεγγραφέςνέων πελατών αφούδοκίμασε διαφορετικέςαρχικέςσελίδες.Όταναντίγια φόρμα μακρόστενηφόρμαεγγραφής πρόσθεσανένανπελάτητουςμεμια σύσταση,είδαν ότιδιπλασιάστηκανοιεγγραφέςτους! Ότανδοκίμασαναρκετέςπαραλλαγέςπελατών είδαν μια διακύμανση1%-3% αύξησηστις εγγραφές,καιγια μια εταιρεία μεπάνωαπό5 εκατομμύρια πελάτεςτομέγεθοςαυτόείναι σημαντικό.Το Facebook ότανάλλαξετην αρχικήσελίδα εγγραφής,σεαυτήπουείναι σήμερα,παρατήρησεαύξησηστιςεγγραφέςμε1 εκατομμύριοπαραπάνωχρήστεςτομήνα. Είναι,λοιπόν,κατανοητό ότιοσχεδιασμός,τα χρώματα,οιφόρμεςεγγραφήςκαιάλλα χαρακτηριστικά,παίζουν σημαντικόρόλοστην επιτυχία σαςγια μεγαλύτερεςπωλήσεις.Στις παρακάτωπαραγράφουςθα αναφερθούμεστα απαραίτητα χαρακτηριστικά πουπρέπεινα έχει η δομή του site,στηδυνατότητανα κάνετετεστγια να δείτετιείναιπιοαποδοτικόγια εσάς,αλλά καιχαρακτηριστικά πουπρέπεινα προσθέσετεγια να έχετεκαλύτερα αποτελέσματα. Δομή τουSite. Πρέπεινα μπείτεστη θέσητων επισκεπτών σας καινα αναρωτηθείτε: 1. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που παρατηρείο επισκέπτης? Κάθεεπισκέπτηςσαςέχει ελάχιστοχρόνο,αυτόσημαίνειότιτο πρώτοπράγμα που θα δει πρέπεινα είναιενδιαφέρονώστενα σαςεξασφαλίσειότιθα παραμείνειστο site περισσότερο. 2. Καταλαβαίνειο επισκέπτηςαμέσως για τι είδους site πρόκειται? Καιπάλι, έχετεπεριορισμένοχρόνογια να περάσετετομήνυμα σας.Εάν έχετεπολλά μηνύματα πουαποσπούντηνπροσοχή των επισκεπτών,μπορείκάποιονα μην καταλάβουν τι ακριβώςπουλάτεστοσύντομοχρόνοπου θα παραμείνουν στο site. 3. Είναι οι σημαντικέςπληροφορίεςεύκολαπροσβάσιμες? Οι περισσότεροιπελάτεςσαςθέλουν να βρουν πληροφορίεςεύκολα καιχωρίςνα ψάχνουν σε διαφορετικέςσελίδες.Πρέπεινα είναιξεκάθαροαυτόπουσαςξεχωρίζειαπότους υπόλοιπους,σε μια πρότασηήλιγότερο,καισεεμφανέςσημείοπου θα το βλέπουν όλοι αμέσως.
 22. 22. FosterSolution |fostersolution.net 22 InternetMarketing 4. Μπορούνεύκολαναβρουντα πλεονεκτήματατων προϊόντων/υπηρεσιών? Ο επισκέπτηςτου site θέλεινα μάθειόσες περισσότερεςπληροφορίεςμπορείγιαυτόπου πουλάτε,καιπως θα τονβοηθήσουν. 5. Υπάρχουνπροτάσειςγια τους πελάτες σας? Εάνσε κάποιοναρέσειαυτόπουβλέπει,υπάρχειμια ξεκάθαρηπρότασηγια τοεπόμενο βήμα,πως μπορείνα κάνειτηναγορά ήνα επικοινωνήσειμαζίσας?Είναιαπό τα πιο σημαντικά στοιχεία να υπάρχειμια διαδρομήγια τον επισκέπτηαπότη στιγμήπου μπαίνει στο site μέχρινα ολοκληρώσειμια αγορά. 6. Τα χρώματα και οι εικόνεςβοηθάνετο αισθητικό αποτέλεσμα? Εάντο site είναιυπερφορτωμένοήδεν υπάρχεισυντονισμόςστα χρώματα είναιδύσκολο να μείνει κάποιοςγια πολύ ώρα ή να βρει αυτόπου θέλει. 7. Είναι η γραμματοσειράεύκοληστην ανάγνωση? Μείνετεσε μια απλήγραμματοσειρά πουκάνεικαλήαντίθεσημετοφόντο. 8. Υπάρχουνμεγάλα κομμάτια κειμένου? Αποφύγετετιςμεγάλεςπαραγράφουςχωρίςμορφοποίησηκαιπροσπαθήστενα χρησιμοποιείτεμικρότερα καιπεριεκτικά κείμενα. 9. Είναι εύκοληη περιήγησηαπό τη μπάρα? Το design καιχρηστικότητα είναικάτιπουπρέπεινα συμβαδίζει.Κάντεεύκολοστους επισκέπτεςσαςνα βρίσκουναυτόπουθέλουν καισκεφτείτετιπληροφορίεςψάχνουν ώστε να τις κάνετεεύκολα προσβάσιμες. 10. Είναι εύκολο ναέρθουνσε επαφήμαζί σας? Χρησιμοποιείστεφόρμεςαλλά καικουμπιά σεκατάλληλασημεία για να βρίσκειοχρήστης τα στοιχεία σας ανά πάσα στιγμή.Προσθέστεαρκετά linksμετουςλογαριασμούςσε κοινωνικά δίκτυα για να βρίσκουνπαραπάνωπληροφορίεςεύκολα. A/B Testing Θυμηθείτεαπόπριν ότι, οι μικρές αλλαγέςμπορούν να φέρουν μεγάλααποτελέσματα, όπως για τις εταιρείες37signalsκαιFacebook.ΤοA/BTestingδεν είναιτίποτα άλλοαπό σύντομα τεστγια να ελέγξετετιείναιαυτόπου έχει γίνεισωστό στο site σαςκαιτι μπορείτε να βελτιώσετεγια καλύτερα αποτελέσματα. Υπάρχουν δεκάδεςεταιρείεςπουμπορούν να σαςβοηθήσουν να τρέξετεαυτούτουείδουςτα τεστ.Για εταιρείεςπουπωλούν προϊόντα ή συνδρομέςμέσα απότη σελίδα τουςείναιεξαιρετικά σημαντικόνα δοκιμάσουν εναλλακτικέςπουθα αυξήσουντιςπωλήσεις τους. Η λογικήείναιαρκετά απλή,δοκιμάζεταιπαραλλαγέςστην αρχικήσαςσελίδα ήσε μια εσωτερικήσελίδα για να δείτεπια είναιπιο αποδοτικήκαιμετατρέπειπερισσότερους επισκέπτεςσε πελάτες.Δοκιμάστεένα τεσττηφορά,ακόμηκαιμεμικρέςαλλαγέςόπως
 23. 23. FosterSolution |fostersolution.net 23 InternetMarketing ένα κουμπί ή το φόντοτηςσελίδας.Τις διαφορετικέςπαραλλαγέςείναισημαντικόνα τις τρέξετετοίδιοχρονικόδιάστημα αλλιώςδεν έχει νόημα να συγκρίνετεαποτελέσματα από διαφορετικέςπεριόδους. Το πρώτο που πρέπεινα δοκιμάστεμε αυτούτουείδους τα τεστείναιοι προσφορές.Έτσι, μπορείτενα δείτεποια προσφορά είναιαυτήπουμετατρέπειπερισσότερουςεπισκέπτεςσε πελάτεςή σαςβοηθάειγια να βρείτεμελλοντικούςπελάτες. Ένα επίσης σημαντικόστοιχείοπου πρέπεινα δοκιμάσετεείναιτα κείμενα στιςσελίδεςσας. Οι πελάτεςσαςψάχνουνγια πληροφορίεςμέσα στο site καιτοκείμενοσεκάθεσελίδα βοηθάειώστενα κάνειτα προϊόντα σαςπιοελκυστικά.Δοκιμάστεδιαφορετικέςεκδοχές στο κείμενοαλλά καιστημορφοποίηση,όπως bulletpointsήπροσθέτονταςπερισσότερα δεδομένα. Είναιδύσκολο,ειδικά για εταιρείεςμεμικρόπροϋπολογισμό,να πετύχουν απότην αρχή μια ιστοσελίδα πουθα είναιη ιδανικήκαιθα μετατρέπειόσοτοδυνατόπερισσότερους χρήστεςσε πελάτες.Πρέπεινα τεστάρετεόσα περισσότεραστοιχεία τηςιστοσελίδαςσας καινα έχετεένα καλόστατιστικόδείγμα για να βγάλετεσωστά συμπεράσματα.Χρειάζεται συνεχείςπαρακολούθησηκαιαλλαγέςστηβελτιστοποίησηενός site,ειδικάμετιςαλλαγές στο designκαιστιςδυνατότητεςπουδίνονταιτελευταία στιςεπιχειρήσεις. Callsto Action Ο όροςουσιαστικά αναφέρεταιστηδυνατότητάσαςνα προκαλέστεμια ενέργεια του επισκέπτητης ιστοσελίδαςνα κάνεικλικεκείπου θέλετεκαιείναιπιο σημαντικό.Για
 24. 24. FosterSolution |fostersolution.net 24 InternetMarketing παράδειγμα,ότανέχετεμια νέα προσφορά πουπροωθείτεκαιθέλετενα δώσετεβάση περισσότεροσεσχέσημε τα υπόλοιπα προϊόντα/υπηρεσίεςπουπουλάτεπαράλληλα. Ένα σημαντικόστοιχείοόπως φαίνετεκαιπαραπάνωείναιηθέσηπου θα τοποθετήσετε αυτήτην προσφορά ήκουμπί.Σύμφωνα με έρευνα της Eyetrack III,η καλύτερη θέση για τις online διαφημίσεις είναι πάνωστη σελίδα και αριστερά.Όλοιστο δυτικόκόσμο διαβάζουμεαπότα αριστερά προςτα δεξιά καιαπόπάνωπρος τα κάτω,οπότεβγάζει νόημα το συγκεκριμένοαποτέλεσμα.Υπάρχουν αρκετοίόμωςπουυποστηρίζουν ότι,μόλις οι επισκέπτεςσυνηθίσουντομέροςπου βρίσκεταιηδιαφήμισηή ένα πεδίο που θέλετενα κάνουνκλικ,τότεη απόδοσητουθα πέσει. Οι χρήστεςθα συνειδητοποιήσουν τοσημείο που βρίσκεταικαισύντομα θα αρχίσουν να τοαγνοούν,γιαυτό είναικαλό πάντανα μετράτετην απόδοσηκάθε τέτοιαςπροσπάθειας.Μερικέςφορές,τοκαλύτεροσημείογια τοποθέτησηεξαρτάται καιαπότοπεριεχόμενοτουκειμένουτης σελίδας. Το μέγεθοςεξαρτάταιαποκλειστικά απότουπόλοιποπεριεχόμενοτηςσελίδαςαλλά και απότα χαρακτηριστικά πουθέλετενα προσθέσετε,όπωςμια εικόνα που κάνειτομήνυμα που θέλετενα προωθήσετεμετο συγκεκριμένοcall-to-actionπολύπιοδυναμικό. Υπάρχειμεγάλησυζήτησηγια τα χρώματα που πρέπεινα χρησιμοποιούνταικαιοιπιο παραδοσιακοίεπιμένουνότιτοκόκκινοχρώμα είναιιδανικόγια να αυξήσειτα κλικ.Όμως απότην άλληπλευρά τονίζεταιότιτοχρώμα πρέπεινα είναισυνάρτησητουγενικού design του site. Σύμφωνα καιμετις τελευταίεςέρευνες,οιεπισκέπτεςενός site προσέχουν περισσότεροτομήνυμα σεμια διαφήμισηπαρά τογραφιστικόκομμάτι. Οιάνθρωποι ψάχνουνγια πληροφορίες και κείμενο καιόχι φωτογραφίεςσεμια διαφήμιση, γι αυτό πρέπεινα έχετεέναξεκάθαρομήνυμα, καλογραμμένο,και να παροτρύνειτο χρήστηγια μια συγκεκριμένη ενέργεια.
 25. 25. FosterSolution |fostersolution.net 25 InternetMarketing Κεφάλαιο 5ο: Διαφημίσεις Facebook vs. Google Με τηντεράστια αύξησητωνχρηστών σε Facebook καιGoogle τα τελευταία χρόνια όλοκαι περισσότεροιεπαγγελματίεςχρησιμοποιούν αυτά τα μέσα για διαφήμισηκαι εγκαταλείπουντιςπαραδοσιακέςμεθόδους.Πράγματι,τα στοιχεία δείχνουν ότιπάνωαπό 3,7 εκατομμύρια είναιεγγεγραμμένοιστο Facebook καιπάνωαπότο 90% των αναζητήσεωνστηνΕλλάδα γίνονταιαπό μέσα απότησελίδα τηςGoogle.Το πιο σημαντικό όμως είναιότι, με ένα μικρό προϋπολογισμόμπορεί να έχει κάποιοςαποτελέσματαεάν διαφημιστείσωστά αλλά καινα μπορείνα μετρήσειμε στατιστικά στοιχεία πόσο αποτελεσματικήήτανή καμπάνια του. Λόγωτου τεράστιουενδιαφέροντοςπουυπάρχειγι αυτά τα δυοκανάλια διαφήμισης,θα παρουσιάσουμετιςδιαφορέςτουςκαιπως μπορείνα βοηθήσειτοκαθένα.Θα μπορέσετε μέσα από τις επόμενεςπαραγράφουςνα διαπιστώσετεποιοείναιτοκαταλληλότερομέσω προώθησηςγια την εταιρεία σαςκαιποιοκοινόθα μπορέσετενα προσεγγίσετε. Διαφημίσεις Facebook. Το Facebook προσπαθείνα αλλάξειτοπαρόν μοντέλοδιαφήμισηςκαινα παρέχειστις εταιρείεςτηδυνατότητα να στοχεύσουν τουςπελάτεςτουμεμεγαλύτερηακρίβειαμέσα απότις εφαρμογές(περισσότερα θα μπορέσετενα διαβάσετεσύντομαστο blogμας),όμως μέχρι αυτέςοι αλλαγέςνα λάβουνμέροςθα αναφερθούμεστοτωρινόσύστημα. Οι διαφημίσειςFacebook σαςδίνουν ουσιαστικά τηδυνατότητα να στοχεύσετε γεωγραφικάτους πελάτεςσας αλλά καιμέσα απότα ενδιαφέροντα πουέχουν αναρτήσει στο προφίλτους.Μπορείτεδηλαδήνα διαφημιστείτεσεσυγκεκριμένεςπόλειςήακόμηκαι περιοχές,κάτιπου είναιιδιαίτερασημαντικό για τοπικές επιχειρήσεις όπου η δραστηριότητα τουςπεριορίζεταισετοπικόεπίπεδο. Μπορείτενα επιλέξετεχρέωσημε κάθεκλικπου γίνετεστη διαφήμισησαςή χρέωσηανά 1.000 εμφανίσειςτηςδιαφήμισης σας. Αυτόπου είναιεπίσης ιδιαίτερα σημαντικό,είναιηδυνατότητανα κατευθύνεταιτους χρήστεςπου κάνουνκλικστη διαφήμισησεμία εφαρμογήπουέχετεδημιουργήσειμέσα στη σελίδα σαςστο Facebook ώστενα προωθήσετεπιοεύκολα ένα νέοπροϊόν σας,μια προσφορά,εκδήλωσηήότιάλλοείναισημαντικόγια την εταιρεία σας. Οι διαφημίσεις Facebook είναι επίσηςιδανικές για να φτιάξετεένα δυναμικό κοινό στη σελίδα σας.Ότανκάποιοςβλέπειτη διαφήμισησαςστο Facebook μπορείνα δει εάν έχει ήδη κάνει“Like”κάποιοςφίλοςτου,οπότε είναικαιπιο πιθανόνα κάνεικλικ (social proof). Το “Like”είναιένα πολύ δυναμικόστοιχείογιατίμόλις κάποιοςγίνει fanστη σελίδα σας τότεκάθενέα ανακοίνωσηπουκάνετεπηγαίνειστιςενημερώσειςτουξανά καιξανά.
 26. 26. FosterSolution |fostersolution.net 26 InternetMarketing Μπορείτενα προωθήσετεστοκοινόσας οτιδήποτεθέλετεήνα χτίσετεμαζί τουςμια σχέση στη συνέχεια μεμηδενικόκόστος. Πρέπεινα έχετεσαφείςστόχουςγια κάθεδιαφήμισηπουθέλετενα τρέξετε, περισσότερηεπισκεψιμότητα π.χ., περισσότερουςfanστησελίδα σαςκαι ούτω καθεξής. Μια τακτικήπου ακολουθούμεσαν εταιρεία για τουςπελάτεςμας,είναι να τρέχουμεπολλές παράλληλες διαφημίσειςκαινα κοιτάμετην αποδοτικότητα κάθεδιαφήμισης ξεχωριστά. Έτσι, συνεχίζουμε τις διαφημίσεις πουαποδίδουνπολύ καλά και σταματάμετις διαφημίσεις που έχουνχαμηλά στατιστικά ώστενα εξοικονομήσουμεπόρουςήνα χρησιμοποιήσουμετα έξτρα χρήματα στις διαφημίσειςπουαποδίδουν καλύτερα.Αυτόόμως,απαιτείεξελιγμένα εργαλεία πουμαςδίνουντη δυνατότητα να δημιουργούμεδεκάδεςπαραλλαγές εύκολα καιγρήγορα,πράγμα πουείναι δύσκολογια μια μικρομεσαία επιχείρησηνα παρακολουθήσειμόνητης. Τέλος,όπως σε όλα όσα αναφέραμεσεπροηγούμενακεφάλαια έτσικιεδώ,θα πρέπεινα μετράτεπάντα τηναπόδοσηκάθεδιαφήμισηςανάλογα μετουςστόχουςπου έχετεβάλει. Χρησιμοποιήστεειδικούςκωδικούςή linkπου μπορείτενα ανιχνεύσετεγια να μετρήσετετις πωλήσεις σαςμέσα απότις διαφημίσεις Facebook. Διαφημίσεις GoogleAdwords. Η διαφημίσειςGoogle έχουνμια διαφορετικήπροσέγγιση.Στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυστυχώς η δυνατότητα να στοχεύσετεσεσυγκεκριμένεςπεριοχέςοπότεθα αναφερθούμε στη διαφήμισημέσα απότις λέξειςκλειδιά. Η διαφήμιση σαςθα εμφανίζεται στη Google ανάλογαμε τις λέξειςκλειδιά που επιλέξετε.Δηλαδή,εάν πουλάτεέπιπλα γραφείουτότε μπορείτενα βάλετεσανλέξηή φράσηκλειδί«επαγγελματικά έπιπλα γραφείου»καιή διαφήμισησαςνα εμφανίζεταιότανγίνεταιμια τέτοια αναζήτησηστη Google.Μπορείτε επίσης να επιλέξετενα εμφανίζεταιηδιαφήμισησαςσε site που συνεργάζονταιμετη Google καιθα αναφέρεταικάπουστοπεριεχόμενοτουοόροςπου βάλατεσαν λέξηκλειδί. Επικοινωνήστε μαζί μας ένα έχετε απορίες για τις διαφημίσεις Facebook ή θέλετε να τις κάνετε πιο αποδοτικές. Κάντε κλικ Εδώ
 27. 27. FosterSolution |fostersolution.net 27 InternetMarketing Η Google δίνειαρκετήσημασία και στην ποιότητατωνδιαφημίσεων, δηλαδήαν οι χρήστεςπου θα μπαίνουνστο site απότη διαφήμισηπου ανεβάσατεστη Google περνάνε αρκετήώρα στο site σας,είναιμια ένδειξηγια τη Google ότιη διαφήμισηαυτήείναι υψηλήςποιότηταςμε συνέπεια να την ανεβάζειθέσεις. Λόγωτης διαφοράςαπότο Facebook μετις λέξειςκλειδιά, πρέπεινα κάνετεμια προεργασία ανάλογα μετιςυπηρεσίες καιτις παρόμοιεςαναζητήσειςπουγίνονταιστη Google. Σαν εταιρεία πουτρέχουμεαρκετέςκαμπάνιεςστη Google για πελάτες,πάντα προσπαθούμενα βρούμεευκαιρίεςμέσα από τις λέξειςκλειδιά ώστενα φέρουμεμεγαλύτερα αποτελέσματα με το μικρότεροδυνατόκόστοςγια τον διαφημιζόμενο. Η χρέωση της Google γίνεταιανά κλικ,δηλαδήπληρώνεταιμόνογιαυτούςπου είδαν τη διαφήμισησαςκαιέκανανκλικ καιτοενδιαφέρον είναιότιμπορείτενα τησυνδυάσετεμε άλλα δωρεάνεργαλεία της Google,όπωςτοGoogle Analytics. Μπορείτε σήμερα να ξεκινήσετετη καμπάνια σας στη Google ή να βελτιώσετε την ήδη υπάρχουσα. Επικοινωνήστε μαζί μας Εδώ
 28. 28. FosterSolution |fostersolution.net 28 InternetMarketing Κεφάλαιο 6ο: Email Marketing Λόγωτης μεγάληςχρήσηςτου email απότουςεπαγγελματίες κιόχι μόνο,όπως αναφέραμε σε προηγούμενοκεφάλαιο,ηπροώθησηυπηρεσιών,προϊόντων,εκδηλώσεων κτλ. έχει γίνειπιο άμεσηκαι αποτελεσματικήμέσα απότο email marketing.Τα κοινωνικά δίκτυα, όπως το Facebook,καιμεγάλεςεταιρείεςόπωςη Groupon,με πάνωαπό 50 εκατομμύρια συνδρομητές, στηρίζονταιστοemail marketing για να προσελκύσουντου επισκέπτεςξανά και ξανάστα site τους. Είναι κατανοητόότιηδημιουργία μιαςλίσταςπιθανόν πελατών μέσα από το site σας είναιαπαραίτητοσυστατικότουemail marketing. Παρακάτωθα αναφερθούμεστα 4στοιχεία για πετυχημένο email marketing:διαχωρισμός, συγχρονισμός,τεστ και αποδοτικότητα. Διαχωρισμός. Όταν έχετεμια μεγάλη λίστα απόσυνδρομητές είναι πολύ σημαντικό να διαχωρίσετε αυτή τη λίστα ανάλογαμε το φύλλο, ενδιαφέροντα,ηλικίες, επάγγελμαή ότι είναι σημαντικό για την εταιρείασας. Για παράδειγμα,όταν τα site μεπροσφορέςστέλνουν email προσπαθούννα στείλουνστουςσυνδρομητέςτουςδιαφορετικήπροσφορά ανάλογα με τα ενδιαφέροντα τουςή το φύλλο.Άλλεςπροσφορέςπροσελκύουν τιςγυναίκεςκαι άλλεςτους άντρες.Τοίδιοσυμβαίνεισε σχεδόν όλεςτις επιχειρήσεις.Ακόμηκι αν προωθείτετοίδιο μοναδικόπροϊόνσεάντρεςκαιγυναίκες,ηπροσέγγισηπουπρέπεινα έχετεστα δυο φύλλα πρέπεινα είναιδιαφορετική. Το περιεχόμενοπρέπεινα είναιανάλογομετοκοινόπου στοχεύετε,όπωςκαιοι τίτλοι, εικόνεςκτλ. Πρέπεινα φτιάξετεένα ελκυστικό περιεχόμενοπουθα είναι όσο το δυνατό προσωποποιημένοκαικοντά στα ενδιαφέροντααυτούπουθα τοδιαβάσειώστενα ταυτιστεί.Είναιτοπιο σημαντικόστοιχείομέσα σε ένα email καικάνειτοχρήστηνα αισθανθείότιτοστείλατεπροσωπικά σεαυτόν,κιόχι ότι λαμβάνειμια μαζική αλληλογραφία.Προσπαθήστενα τοδιατηρήσετεαπλό,χωρίςπολλούςειδικούςόρουςόπου είναιεφικτό,καιχρησιμοποιήστεπροσωπικότόνο,τοοποίοέχει αποδειχθείπιο αποδοτικό. Τέλος,ο διαχωρισμόςμπορεί να γίνειμε πολλούς τρόπουςανάλογα μετιςανάγκεςκαιτις δυνατότητεςσας. Τρειςχαρακτηριστικήτρόποιπου συνήθωςαποδεικνύονται αποτελεσματικοίείναι: γεωγραφικόςδιαχωρισμός,ανάλογαμε τα ενδιαφέροντακαι τη συμπεριφορά(π.χ.συχνός επισκέπτηςτου site),και ανάλογαμε την αγοραστικήδύναμη. Τεστ. Τα τεστ,κι εδώ,δενείναιτίποτα διαφορετικόαπότηδημιουργία σημείων αναφοράςγια να συγκρίνεταιτηναποδοτικότητακαιτην αποτελεσματικότητα. Τατεστεδώέχουν μια ιδιαιτερότηταλόγωτων τεχνολογιών spam που αναπτύσσουνοι πάροχοιemail.Πριν
 29. 29. FosterSolution |fostersolution.net 29 InternetMarketing στείλετεκάποιο email πρέπεινα τεστάρετεεάν θα φτάσειστα εισερχόμενα των παραληπτώνήστα spam, κάτιπου παρέχετεπλέον απότην πλειοψηφία των εταιρειών email marketing. Εάνένα μεγάλοποσοστότων emailπουστέλνετεπηγαίνουν στα spam τότετο πιο πιθανόείναινα αγνοούνταιαπότουςπαραλήπτεςτους. Πέρα όμως από τα spam,τα τεστθα σας δώσουν σαφή στοιχεία για την αποτελεσματικότητατωνκειμένων,των τίτλων καιπιθανώς των εικόνων που χρησιμοποιείτε.Δοκιμάστεαρκετέςπαραλλαγέςγια να δείτεποιοείναιαυτόπου σας φέρνειπερισσότερακλικ,περισσότερεςπωλήσειςήόποιος είναιο στόχοςσας. Έχει παρατηρηθείότισεκάποιεςεταιρείεςβοηθάνεοιμεγάλεςεικόνες,σεάλλεςη προσωποποίηση(η αποστολήαπότον πρόεδροτηςεταιρείαςπ.χ.).Δοκιμάστε,επίσης, διαφορετικά θέματα για να συγκρίνετετοποσοστόανοίγματοςήότι θεωρείτεσημαντικό για την καμπάνια σας. Συγχρονισμός. Θα πρέπει να έχετεμια σταθερήσχέσημε τους χρήστεςσας,ούτεπολύ νωρίς ώστενα είναι ενοχλητικόκαινα διαγραφούναλλά καιούτεσεμεγάλα χρονικά διαστήματα ώστενα σας έχουν ξεχάσει. Οσυγχρονισμός ίσως είναι και το πιο σημαντικό σημείο του email marketing,να φτάσετεδηλαδήόταν σαςχρειάζονταιήόταν οιπελάτεςσας είναιέτοιμοινα αγοράσουν. Πάντα διαφέρειαπόεταιρείασεεταιρεία καιαπόένα προϊόν σεένα άλλο,αλλά τα παρακάτωσυνήθωςλειτουργούνγια την μεγάληπλειοψηφία των επιχειρήσεων:  Μην στέλνετε email τα σαββατοκύριακα ήτιςΔευτέρες,λόγωυπερφόρτωσηςτοπιο πιθανόείναινα μην δώσουνκαν προσοχήστο email σας.  Αποφεύγετετιςαργίεςήτα διαστήματα των διακοπών.  Μην στέλνετε email νωρίςτοπρωί.  Μην στέλνετεαργά το απόγευμα όταν τελειώνειημέρα. Αναλύστετιςώρεςπου ανοίγουντα περισσότερα καιδιαβάζονται,αλλάγια αρχήαν δεν έχετεκάποια στατιστικά ακόμη,καλύτερα να στέλνετεστημέσητης εβδομάδαςκαι μεσημεριανέςώρες. Αποδοτικότητα. Εδώ δεν αφορά αποκλειστικά πόσοιέγιναν πελάτεςσαςμέσα απότο email πουστείλατε, ανκαι είναιένα σημαντικόστατιστικό,αλλά και άλλαστοιχεία πουπρέπεινα μετρήσετε. Πόσα email έφτασαν σταεισερχόμενατων παραληπτών,πόσοιέκανανκλικ, πόσοιτα άνοιξαν,πόσαδεν είχαν τελικάπαραλήπτηκαι ότι αισθάνεστεσημαντικό για την εταιρείασας. Θυμηθείτε,κάποιοςπρέπεινα δει την προσφορά σας5-9 φορέςπριν

×