Radni sastanak
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

Radni sastanak

 • 951 views
Uploaded on

Nastavni planovi i programi

Nastavni planovi i programi

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
951
On Slideshare
951
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. RADNI SASTANAK13.4.2011
 • 2. DNEVNI RED: 1. Uvodna rijeĉ ravnatelja (ciljevi sastanka) 2. Organizacija nastave u šk.god.2011/2012  Podjela sati  Izborni i fakultativni predmeti  Radioniĉke vjeţbe – moţe li bolje?  IPA projekt(i) 3. Model fleksibilnog uĉenja u našoj školi (da li hoćemo, moţemo) 4. Pitanja/prijedlozi
 • 3. UVODNA RIJEĈ RAVNATELJA (CILJEVI SASTANKA) Ideje, prijedlozi  poboljšanje KVALITETE nastave (spremnost) na/za PROMJENE ?!  promjena (modernizacija) sadrţaja i nastavnih metoda  organizacija nastave  Struĉna vijeća  projekti PRO-Aktivnost?!
 • 4. PROMJENE DA ILI NE? ESS 2015.g. Opće Struĉni obrazovni dio dio Što ţelimo? Kako to uĉiniti? PROMJENE ! Usavrš. nastavnika (nabolje) NOVI izborni i fakultat. novi programi! predmeti jaĉa veza s gosp.! izborni i fak. Ulagati u predmeti 3,4 raz. usavršavanje prof. Profilacija uĉenika Certifikati!
 • 5. PROAKTIVNOST – STALNE PROMJENE ORGANIZACIJA, Projekti SADRŢAJ Nastavne METODE Redovni IZBORNI Fleks. E-uĉenje program program uĉenje (Moodle) Fakultat. Multim. Teorija+ program nastava vjeţbe Ishodi uĉenja (kompetencije)
 • 6. IZBORNI I FAKULTATIVNI PREDMETI(SADRŽAJ) modernizacija postojećih uvoĊenje novih fakultativni programi – plaćanje?!
 • 7. PRIMJER RADIONIĈKE VJEŢBE (SADRŢAJ) Teh. za raĉunalstvo Teh. za mehatroniku
 • 8. FLEKSIBILNO UĈENJE (METODE) promjena uloge nastavnika projektna nastava ishodi uĉenja, kompetencije tj. ŠTO treba znati Portfolio - naĉin dokumentiranja ili predstavljanja neĉijih kompetencija Program (zanimanje) (3 ili 4 godine) Nastavni predmet (70 sati) Nastavni sat (45 min)
 • 9. Stručna vijeća ESS.hr šifra Aktiv voditelji SV01 Elektrotehnika Ivek ZlatkoORGANIZACIJA, SV02 PROJEKTI Automatizacija, OIE, Konnex Hrastić Dragutin Grudiček Krunoslav Informatika/računalstvo Kunštek Zlatko SV03 Web/Multimedija Jakopec Ratko Strojarstvo i Busija Goran SV04 CNT (robotika, CNC, CAD/CAM) Busija Zoran SV05 Grafika Zdelar Josip Kliček Damir SV06 Fizika Barčot Denis Ivančić Sonja SV07 Matematika Plantak Tatjana SV08 Povijest i Geografija Kos Vjeran SV09 Etika, vjeronauk, politika Kos Nenad Đolonga Sanja SV10 Strani jezici Krebelj Valentina SV11 Hrvatski jezik Šinjori Valentina SV12 Kemija, Biologija Kovač Kazimir SV13 TZK Prstec Nenad SV14 PT promet Maja Šoštarek Igor Kos, ravnatelj Boţidar Ţeljezić, voditelj nastave SV15 upravno vijeće Miroslav Smuđ, koordinator za DM Šanjek Nevena Kovačić Ratko
 • 10. PRIMJER STRUĈNIH VIJEĆA (ORGANIZACIJA) STR.,ROBOTIKA Informatika/ Raĉ. Grafika Automatizacija CNC, 3D crtanje Web / Multimedija (KNX), PLC, OIE Dizajn, TisakBUSIJA ZORAN JAKOPEC RATKO HRASTIĆ DRAGUTINBUSIJA GORAN ZDELAR JOSIP KUNŠTEK ZLATKO •Patafta Simona GRUDIĈEK KRUNOSLAV•Jedvaj Nedjeljko •Bun Tibor • Kezele Ţeljka•Sekulić Sreĉko •Jakopec Brigita •Hlapĉić Marko •Vraţić Miljenko • Tomasović Dubravko•Curić Krunoslav •Boršĉak Ivo • Lukaĉek Draţen•Vitez Mario •Behloul Tobias •Kos-Kukec Irena •Beli, Tomašić, Ĉukolin • Rodeš Vladimir•Kukec Đuro •Ljepava Suzana • Špigel Branimir•??? •??? •Ledinski Stjepan •Tomašek D. i M. •Šafarić Ramon •???? •Talan Miljenko •Kuĉar Antonio •???
 • 11. IPA PROJEKT(I) Projekti su dobar alat/poluga za promjene novi IPA projekt – rok 20.05.2011 – saţetak  “Modernizacija školskih kurikuluma u strukovnim školama u skladu s promjenjivim potrebama trţišta rada / gospodarstva”  ideja: Centar Izvrsnosti za Nove Tehnologije?!  robotika, CNC, automatika, IT tehnologije  regionalnog karaktera  ??
 • 12. IPA PROJEKT(I) Da li se možemo i hoćemo prijaviti?  DA ako imamo projektni TIM (pojedince)!  Iskustvo imamo Što se od mene traži?  želja za napredovanjem, rad i vrijeme! Što ja dobivam time?  Stručno usavršavanje (u zemljama EU) (certificiranje)  Stručno napredovanje, nova oprema  Iskustvo, Osobno zadovoljstvo  Financijsku korist?!
 • 13. PITANJA/PRIJEDLOZI pitajte predloţite komentirajte diskusija