1.0   PengenalanMedia bermakna saluran komunikasi.Media terbahagi kepada media cetak dan mediaelektronik.Percival dan E...
Manakala bagi pelajar istimewa seperti OKU dan pelajar genius tidak lagi menghadapimasalah.Ini kerana mereka boleh belajar...
pengguna. Dalam proses pengajaran ini, komputer berperanan sebagai pemudahcara yanglazimnya dilakukan oleh seorang guru. T...
3.0 Kelebihan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan KomputerPembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak ...
kutipan sampah di kawasan kediaman          Menyatakan pendapat bagi menjelaskan persoalan pencemaran HASIL PEMBE...
- sampah tidak      tinggal mereka             masalah  dikutip        Murid berbincang dalam ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Assignment hbml 4403 kompetensi

2,891 views
2,713 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Assignment hbml 4403 kompetensi

 1. 1. 1.0 PengenalanMedia bermakna saluran komunikasi.Media terbahagi kepada media cetak dan mediaelektronik.Percival dan Elington (1984) membahagikan media kepada 2 iaitu : 1. Pelbagai alatan fizikal teknologi pendidikan seperti filem, pita , piring hitam, slaid perkataan bercetak dan kombinasi antaranya. 2. Pelbagai saluran komunikasi massa termasuklah surat khabar, radio dan televisyen. Manakala Reiser dan Gagne (1983), mendefinisikan media sebagai sebarang carafizikal yang membolehkan mesej pengajaran disampaikan. Torkelson (1972), membahagikanmedia kepada mesej, bentuk mesej dan saluran mesej. Penggunaan media amat penting dalampembelajaran kerana dapat menyalurkan mesej kepada penerima sehingga dapat merangsangfikiran, perasaan, perhatian, minat serta perhatian pelajar sehingga terjadinya prosespembelajaran. Dalam proses pembelajaran, penggunaan media memperlihatkan beberapa kelebihanseperti memperjelaskan penyampaian mesej. Ini bermaksud sesuatu mesej dapet diterangkandengan jelas dan berkesan dengan menggunakan pelbagai alatan dari abstrak hingga konkrit.Selain itu,penggunaan media tidak terhad. Ianya merentasi batasan ruang, waktu danpancaindera. Segala maklumat boleh didapati dengan mudah dengan melayari internet.Penggunaannya pula sentiasa berubah mengikut perkembangan semasa. Selain itu, penggunaan media pengajaran secara betul dan bervariasi mudah menarikminat,meningkatkan kefahaman pelajar, memberi penjelasan yang kukuh, menjimatkan masaserta boleh diulang-ulang penggunaannya. Ini membuatkan seseorang pelajar itu lebih terujauntuk belajar. Pelajar juga akan memperolehi pengalaman dan pesepsi yang sama. Antarafungsi media pemgajaran ialah pengajaran bersama pengajar. Setiap pelajar dapat belajar danmelakukan pelbagai aktiviti bersama-sama. Pengajar hanya menjadi fisilitator sahaja. Dengan adanya media pengajaran pelajar juga boleh belajar secara sendiri tidakbergantung perlu bergantung kepada tenaga pengajar. Contohnya,pelajar boleh belajar denganmelayari internet untuk mendapatkan bahan pembelajaran. Pelajar juga boleh membuat foliobermedia yakni dengan mengumpulkan semua bahan yang ada dalam satu fail.Selainitu,pengajaran secara tematik iaitu mengikut tema-tema tertentu serta pendidikan jarak jauhboleh dilakukan dengan melayari internet atau menggunakan e-mel dan sebagainya.
 2. 2. Manakala bagi pelajar istimewa seperti OKU dan pelajar genius tidak lagi menghadapimasalah.Ini kerana mereka boleh belajar di mana saja tanpa perlu ke mana-mana. Di sinimenunjukkan betapa pentingnya penggunaan media dalam pembelajaran.2.0 Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan KomputerPPBK atau juga dikenali juga sebagai perisian pendidikan mempunyai beberapa ciri perisianyang penting. Bostock (1996) menekankan bahawa tujuan utama perisian PPBK dibangunkanadalah untuk menggalakkan pembelajaran. Ia adalah berbeza dari fungsi perisian bersifatkomersial. Oleh itu, mana-mana perisian PPBK yang dibangunkan mestilah melibatkan prosespembelajaran. Antaranya ciri-ciri perisian yang baik adalah seperti mesra-pengguna, bersifatinteraktif iaitu mampu memberi maklum-balas kepada pengguna, kreatif, mempunyai unsur-unsur peneguhan supaya objektif pembelajaran benar-benar tercapai, tahan lasak, tiada ralatdan menghiburkan. Teks, grafik atau bunyi yang dimuatkan dalam perisian pendidikan tersebut mestilahtidak mengganggu tumpuan pengguna. Topik-topik yang hendak disampaikan sebaik-baiknyaringkas dan menarik persembahannya agar memberangsangkan pengguna meneruskanpembelajarannya. Butang-butang navigasi yang digunakan melancarkan reka bentuk antaramuka perisian.2.1 ISTILAH-ISTILAH PPBKAntara Istilah-istilah yang selari dengan PPBK dalam bahasa asing ialah seperti "computer-assisted instruction", "computer-aided instruction", "computer-assisted learning" dan"computer-aided learning". Perbezaan istilah-istilah ini hanyalah dari segi nama. Apa yangpenting ialah fungsinya tetap sama iaitu untuk meningkatkan mutu pengajaran danpembelajaran. Berikut adalah antara istilah-istilah yang lazim digunakan apabila berbincangtentang soal PPBK;2.1.1 Computer Assisted Instruction / Computer Aided Instruction (CAI)CAI adalah medium pendidikan dimana isi-isi pengajaran atau aktiviti pengajarandisampaikan oleh komputer. Pengguna belajar dengan berinteraksi dengan komputer.Maklumbalas dari komputer akan dikeluarkan berdasarkan respond yang diberi oleh
 3. 3. pengguna. Dalam proses pengajaran ini, komputer berperanan sebagai pemudahcara yanglazimnya dilakukan oleh seorang guru. Terdapat berbagai-bagai bentuk perisian yang dibuatkhas untuk digunakan dalam bilik darjah. Sekiranya bahan-bahan tersebut digunakan samaada dalam bentuk cakera liut atau cakera padat, proses pengajaran tersebut dianggap sebagaipengajaran bantuan komputer atau CAI.2.1.2 Computer Assisted Learning / Computer Aided Learning (CAL)Pembelajaran Bantuan Komputer atau CAL ialah satu bentuk pembelajaran untukmenggalakkan pelajar mencari pengetahuan dengan kadar kendiri. Ia berbeza dengan caraCAI yang berdasarkan kepada respond pelajar dan maklum-balas komputer.2.1.3 Courseware / Perisian KursusMenurut sumber dari laman web Smart Learning System oleh MIMOS, perisian kursusmerujuk kepada kepada pengajaran sebenar meliputi kedua-dua isi kandungan dan teknikyang yang digunakan dengan menggunakan arahan komputer. Ia merujuk kepada isikandungan pengajaran yang direncanakan dimasukkan kedalam alat pengarangan sepertiComIL untuk dijadikan bahan dan sumber pengajaran. Dengan kata lain perisian kursusadalah PPBK seperti yang telah diterangkan terlebih dahulu sebelum ini.2.1.4 Pembelajaran Berasaskan Web (Web-Based Learning)Secara amnya, pembelajaran berasaskan web merujuk kepada pengajaran yang disampaikanmelalui jaringan WWW di mana bahan pengajaran, kumpulan diskusi, urusan ujian dan lain-lain adalah berlandaskan web. Menurut B.H. Khan (2001) sistem pembelajaran berasaskanweb merupakan sistem pembelajaran yang terbuka dan fleksibel. Sesungguhnya potensi webdalam pendidikan ini amat luas sekali. Alternatif kaedah pengajaran yang ditawarkan olehsistem pembelajaran berasaskan web ini akan meningkatkan lagi minat dan motivasi merekauntuk meneroka pengetahuan-pengetahuan baru yang tidak mungkin dapat diterima darisebuah kelas tradisional. Contohnya, penggunaan e-mail sebagai alat komunikasi untukbertukar-tukar maklumat dalam suasana yang tiada batasan.
 4. 4. 3.0 Kelebihan Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan KomputerPembelajaran berbantukan komputer (PBK) dapat memberi impak yang baik dalam prosespengajaran dan pembelajaran seseorang pelajar terutamanya pelajar yang berada pada tahappencapaian akademik rendah. Ini kerana pelajarpelajar di tahap pencapaian akademik rendahkebiasaannya memerlukan pelbagai kombinasi medium dalam pembelajaran mereka sepertivisual yang bergerak, animasi, teks, muzik dan grafik, di mana kesemua medium ini terdapatdalam multimedia yang boleh didapati di dalam pembelajaran berbantukan komputer. Inisejajar dengan peribahasa Cina yang berbunyi,”saya dengar, saya akan lupa, saya lihat, sayaakan saya ingat, dan apabila saya lakukan saya akan faham.” (Hizamnuddin Awang 1997dalam Fazilah 1998). Kefahaman di dalam proses pengajaran dan pembelajaran adalahsesuatu yang amat diperlukan oleh pelajar untuk mengingati apa yang telah mereka pelajari. Kewajipan seseorang pendidik adalah untuk membantu dan memberi peluang sebaikmungkin kepada pelajar tidak kira di mana tahap kecerdasan seseorang pelajar. PBKmempunyai potensi untuk memenuhi kehendak dan keperluan pelajar secara individu. Merekajuga dapat memperoleh kemahiran untuk menyelesaikan sebarang masalah pembelajaransecara praktis dan bukan sekadar mengumpul pengetahuan.4.0 Persediaan Harian Pengajaran dan Pembelajaran Berbantukan Komputer Tarikh : Masa : 60 minit Tahun : 4 Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia Unit : 11 Aras : Tajuk : Pencemaran Objektif : Pada akhir pelajaran ini murid-murid dapat; Menulis surat rasmi kepada pihak berkuasa untuk mengadu masalah
 5. 5. kutipan sampah di kawasan kediaman Menyatakan pendapat bagi menjelaskan persoalan pencemaran HASIL PEMBELAJARAN : Fokus Utama 10.1 Menghasilkan pelbagai genre (prosa dan puisi) termasuk emel yang mudah, menarik dan bermakna Aras 3 i Menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan 11.1 Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. Aras 2 i Menyatakan pandangan tentang perkara yang menarik dalam sesebuah karya. SISTEM BAHASA Tatabahasa : Kata Nama Kosa kata : risau, menyelongkar, menjijikkan, menyepah-nyepah PENGISIAN KURIKULUM Ilmu : Geografi dan Kesihatan Nilai : Bertanggungjawab dan menghargai alam sekitar kemahiran berfikir : Mengenal pasti sebab dan akibat Kecerdasan Pelbagai : Naturalis Konstruktivisme : ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN CATATAN PEMBELAJARAN Set Induksi ( 5 minit ) Kemahiran lisanSlaid pemcemaran Guru menayangkan slaid tentang Kemahiran berfikirSebab pencemaran pencemaranberlaku dan akibatnya Guru bersoal jawab isu pencemarankepada mausia dan sungai dan pencemaran udara yang ditonton dalam slaidhidupan lain Langkah 1 ( 10 minit ) Kemahiran Lisansituasi yang mungkin Guru meminta murid bercerita Kemahiran berfikir –berlaku tentang pungutan sampah di tempat penyeleasaian
 6. 6. - sampah tidak tinggal mereka masalah dikutip Murid berbincang dalam kumpulan- sampah bertaburan tentang pendapat masalah yang KP – verbal linguistik- menimbulkan berlaku dan akibat jika tidak diambil masalah bau tindakan- mengundang Ketua bentang hasil perbincangan masalah lalatCadangan tindakan- gotong royong membersih- meminta pihak berkuasa mengutip mengikut jadual Langkah 2 ( 10 minit )Cara aduan yang Guru meminta murid membuat aduansesuai kepada pihak yang berkuasa tentang- menulis surat masalah sampah yang tidak dikutip. rasmi kepada G pihak majlis perbandaran

×