Oferta formativa 2014-2015
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Oferta formativa 2014-2015

on

 • 282 views

Información de los Ciclos Formativos, intinerarios, módulos a impartir, así como de los centros de la Red Ikaslan.

Información de los Ciclos Formativos, intinerarios, módulos a impartir, así como de los centros de la Red Ikaslan.

Statistics

Views

Total Views
282
Views on SlideShare
274
Embed Views
8

Actions

Likes
0
Downloads
1
Comments
0

2 Embeds 8

https://www.linkedin.com 7
http://www.google.es 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Oferta formativa 2014-2015 Oferta formativa 2014-2015 Document Transcript

 • www.ikaslanbizkaia.net 2 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA 7 LH aukeratzeko arrazoiak razones para escoger la FP La Formación Profesional te lanza al mercado laboral Es la forma más rápida y eficaz de iniciar tu vida profesio- nal. 5 trimestres distribuidos en dos cursos lectivos. Ade- más, el Modelo Vasco en Alternancia ofrece la posibilidad de aprender en el centro y en una empresa con un contra- to de formación y aprendizaje de un año. Lanbide Heziketak lan-merkatuan jartzen zaitu Bizitza profesionalean hasteko bide azkarrena eta era- ginkorrena duzu Lanbide Heziketa: 5 hiruhileko, 2 ikastur- tetan banatuta. Gainera, Alternantziako Prestakuntzaren Euskal Ereduak aukera ematen dizu, ikastegian ez ezik, enpresa batean ere ikasteko, urtebeteko prestakuntza eta ikaskuntzako kontratu baten bitartez. 1 A tu ritmo Con la Oferta Parcial, la Formación Profesional a distan- cia, cursos Hobetuz y Lanbide y los carnets profesionales puedes cualificarte sin interrumpir tus otras actividades. Zeure erritmoan Eskaintza Partzialaren, Urruneko Lanbide Heziketaren, Hobetuzen eta Lanbideren ikastaroen eta profesionaltasun txartelen bitartez, ohiko zereginak utzi beharrik gabe lane- rako gaitzeko aukera duzu. 6 Para todas las vocaciones Más de 140 titulaciones y acreditaciones. 23 Familias Formativas. 61 títulos Técnicos. 76 títulos Técnicos Superiores. Edozein bokaziorako aproposak 140 titulu eta akreditazio baino gehiago. 23 prestakuntza-arlo eta 61 Titulu Tekniko. Goi mailako 76 Titulu Tekniko.3 Internacionalización Através de los programas de Movilidad Europea “Erasmus+” puedes vivir una experiencia que amplía tus horizontes y te prepara para la entrada en el mercado laboral. Nazioartekotzea “Erasmus+” Europako Mugikortasunerako programei es- ker zeure ikusmugak zabalduko dituen eta lan-merkatura iristeko laguntza emango dizun berebiziko esperientzia biziko duzu. 7 La Ruta de la Formación Profesional te abre las puertas de la Universidad Desde los ciclos de Grado Superior, con la ventaja de que ya dispones de una titulación profesional, no es necesario hacer prueba de acceso. Lanbide Heziketak, gainera, unibertsitaterako atarian jartzen zaitu Goi mailako zikloetatik unibertsitatera igaro zaitezke, aban- taila honekin: dagoeneko titulu profesional bat badaukazu- nez, ez duzu sarbide-proba egin beharrik. 5 La Formación Profesional incluye programas de emprendizaje y de mejora de la empleabilidad Dentro del diseño curricular y con programas como Urrats- bat, que impulsa el emprendizaje entre el alumnado de segundo curso. Lanbide Heziketan, ekintzailetasuneko eta enplegagarritasuna hobetzeko programak dituzu eskura Curriculum-diseinuaren barne, eta Urratsbat bezalako pro- gramekin; bigarren mailako ikasleen artean ekintzaileta- suna bultzatzen duten egitasmoekin, alegia. 4 La Formación Profesional es permeable al mercado de trabajo y a otras rutas formativas Sea cual sea tu perfil (si ya tienes una titulación univer- sitaria o la estás cursando, si estás trabajando o si estás en paro), la Formación Profesional permite completar tu capacitación y abrirte las puertas a nuevas posibilidades profesionales. Lanbide Heziketa lan-merkatuaren eta bestelako prestakuntza ibilbideen arabera moldatzen eta egokitzen da Lanbide Heziketak trebakuntza osatzen lagunduko dizu eta lan-aukera berrietarako ateak irekiko dizkizu, edozein egoeratan zaudela ere (unibertsitateko titulua eskuan duzu- la, horixe lortzeko ikasten, lanean zein lanik gabe). 2
 • www.ikaslanbizkaia.net 3 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA BACHILLER BATXILLER E.S.O. D.B.H. (APIP) Aldi baterako Prestakuntza Integratuko Programak (pfti) Programas de Formación Transitoria Integrada MERCADO DE TRABAJO LAN-MERKATUA Sarrera proba Prueba deacceso Sarreraproba Sarreraproba Prueba deacceso LAN-MERKATUA MERCADO DE TRABAJO GOI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA CICLO FORMATIVO GRADO SUPERIOR ERDI-MAILAKO HEZIKETA ZIKLOA CICLO FORMATIVO GRADO MEDIO UNIBERTSITATEA UNIVERSIDAD OFERTA PARCIAL ZATIKAKO ESKAINTZA OFERTA PARCIAL ZATIKAKO ESKAINTZA De 1.300 a 2.000 horas durante un periodo de 5 trimes- tres a dos cursos, según el título. Requisitos: 16 años. Si vienes de la ESO y los PFTI ac- ceso directo. De 1.300 a 2.000 horas durante un periodo de 5 trimes- tres a dos cursos, según el título. Requisitos: 19 años cumplidos o 18 si tienes título técni- co. Si vienes de bachiller o la universidad, acceso direc- to, si no, deberás hacer una prueba de acceso. Las titulaciones de grado superior dan acceso a cual- quier grado universitario sin prueba de acceso. La entra- da la marcará la nota media. El alumno/a tiene la posi- bilidad de subir su nota presentándose a un examen. Si la demanda de plazas en la universidad supera la oferta, tienen acceso preferente los que provengan de títulos adscritos a la misma rama de conocimiento del grado universitario que quieren cursar. 1.300 - 2.000 ordu bi ikasturtetan, 5 hiruhilekotan, titu- luaren arabera. Eskakizunak: 19 urte beteak izatea, edo 18, Teknikari ti- tulua baldin baduzu. Batxilergoa edo Unibertsitate ikaske- tak egin berri badituzu, zuzenean sartuko zara. Bestela, sarbide-proba egin beharko duzu. Goi mailako tituluak gaindituta unibertsitateko edozein gradutan sartu daiteke, sarbide-proba egin beharrik gabe. Sartu ahal izateko, batez besteko nota kontuan hartuko da. Ikasleak azterketa bat egiteko aukera du, nota igotze aldera. Unibertsitaterako eskabideak guztira eskaintzen diren tokiak baino gehiago badira, lehentasuna izango dute egin nahi duten Unibertsitateko graduaren jakintza- adar bereko tituluak eskuratu dituztenek. ¡Descúbrelas!Ezagut itzazu! La Ruta de Formación Profesional acerca el Mercado de Trabajo e impulsa la mejora continua en la adquisición de nuevas habilidades profesionales y académicas. Ofrece más de 130 titulaciones. ¡Para todas las vocaciones! Lanbide Heziketaren ibilbideari esker, Lan-merkatura heltzea errazagoa da. Horrez gain, LHk gaitasun profesional eta akademikoak eskuratzeko prozesuetan etengabeko hobekuntza ezartzen du. 130 titulu baino gehiago eskaintzen ditu. Edozein bokaziorako aproposak! 1.300 - 2.000 ordu bi ikasturtetan, 5 hiruhilekotan, titulua- ren arabera. Eskakizunak: 16 urte beteak izatea. DBHtik edo APIPeta- tik etorrita, zuzenean sartzeko aukera. Erdi-Mailako Heziketa Zikloak Ciclo Formativo Grado Medio Goi-Mailako Heziketa Zikloak Ciclo Formativo Grado Superior Onartze eta matrikula (aurrez aurrekoa): Admisión y matriculación (presencial): Maiatzaren 27tik ekainaren 6ra, biak barne Del 27 de mayo al 6 de junio, ambos inclusive
 • www.ikaslanbizkaia.net4 Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................22 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI........................................25 Gorputz eta kirol ekintzen sustapena Animación de actividades físicas y deportivas GAIKUNTZA. Jokoak, jolaserako gorputz- eta kirol-ekintza indibidualak, taldekoak eta tresna bidezkoak eta oinarrizko egokitzapen fisikoko ekintzak irakatsi eta dinamizatzea ingurunearen eta parte-hartzaileen ezaugarrietara egokituta, era- biltzailearen asebetetzea eta kalitateko lehiakortasun-maila lortuz eta aurreikusitako kostu-mugen barruan. Capacitación. Enseñar y dinamizar juegos, actividades físico-deportivas recreativas individuales, de equipo y con implementos, y actividades de acondicionamiento físico básico, adaptándolos a las características del medio y a las de los participantes consiguiendo la satisfacción del usuario y un nivel competitivo de calidad, en los límites de coste previstos. mODULUAK. Ezintasunak dituzten pertsonentzako jarduera fisikoak, Tresna bidezko gorputz- eta kirol-ekintzak, Taldeko gorputz- eta kirol-ekintzak, Gorputz- eta kirol-ekintza indibidualak, Talde-dinamika eta -animazioa, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Oinarri biologikoak eta egokitzapen fisikoaren oinarriak, Animaziorako jokoak eta jolas-ekintza fisikoak, Gorputz- eta kirol-ekintzen metodologia didaktikoa, Astialdiko eta gizarte-heziketako enpresa txikien antolamendua eta kudeaketa, Lehen laguntzak eta uretako sorospena. MÓDULOS. Actividades físicas para personas con discapacidades, Actividades físico deportivas con implementos, Actividades físico deportivas de equipo, Actividades físico deportivas individuales, Animación y dinámica de grupos, Calidad y mejora continua, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos biológicos y bases de acondicionamiento físico, Juegos y actividades físicas recreativas para animación, Metodología didáctica de las actividades físico deportivas, Organización y gestión de una pequeña empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas,Primeros auxilios y socorrismo acuático. Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Natura-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritza Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Gorputz eta kirol ekintzen sustapena Animación de actividades físicas y deportivas Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Osasun Zientziak Ciencias de la Salud Jarduera fisikoak eta kirolak Actividades físicas y deportivas Zentroak • Centros Zentroak • Centros 30,7% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Natura-inguruneko gorputz- eta kirol-ekintzen gidaritza Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural GAIKUNTZA. Bezeroak mendiko bide-zidor edo zonetatik (eskalada eta alpinismoko teknikak behar ez direnean) segurtasun-baldintzetan gidatzea, oinez, bizikletaz edo zaldiz, erabiltzailearen poztasuna eta aurreikusita dauden kostu- mugetan kalitate-maila egokia lortuz. Capacitación. Conducir a clientes en condiciones de seguridad por senderos o zonas de montaña (donde no se precisen técnicas de escalada y alpinismo) a pie, en bicicleta o a caballo, consiguiendo la satisfacción de los usuarios y un nivel de calidad en los límites de coste previstos. mODULUAK. Ezintasunak dituzten pertsonentzako jarduera fisikoak, Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Taldeak zaldiz eramatea eta zaldien oinarrizko zaintza, Taldeak bizikletaz eramatea, Landa-inguruneko ibilaldiak, egonaldiak eta segurtasuna, Talde-dinamika, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Oinarri biologikoak, osasuna eta lehen sorospenak. MÓDULOS. Actividades físicas para personas con discapacidades, Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa, Calidad y mejora continua, Conducción de grupos a caballo y cuidados equinos básicos, Conducción de grupos en bicicletas, Desplazamiento, estancia y seguridad en medio terrestre, Dinámica de grupos, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos biológicos, salud y primeros auxilios. Getxo Lekua • Plazas 15 IEFPS FADURA GLHBI........................................22 Okupazio-tasa Tasa de ocupación View slide
 • www.ikaslanbizkaia.net 5 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 Zuzendaritzari laguntza ematea Asistencia a la Dirección GAIKUNTZA. Lanbide- eta kudeaketa-organoetatik eta betearazleetatik etorritako edo organo hauetarako destinoa duen informazioa norberaren eta/edo atzerriko hizkuntzan antolatu, kudeatu, landu eta transmititzea, enpresa ordezkatzea eta barneko nahiz kanpoko harremanen kalitatea eta lankidetza sustatzea, finkatutako helburuen eta ezarritako barne- arauen arabera. Capacitación. Organizar, gestionar, elaborar y transmitir la información procedente o con destino a los órganos ejecutivos, profesionales y de gestión en lengua propia y/o extranjeras así como representar a la empresa y fomentar la cooperación y calidad de las relaciones internas y externas, según los objetivos marcados y las normas internas establecidas. mODULUAK. Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Informazioaren kudeaketa aurreratua, Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa, Ingelesa, Bulegotika eta informazioaren prozesua, Enpresa-ekitaldien antolamendua, Merkataritza-jardueraren prozesu integrala, Enpresa-protokoloa, Zuzendaritzari laguntza emateko proiektua, Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa, Atzerriko bigarren hizkuntza. MÓDULOS. Comunicación y atención al cliente, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión avanzada de la información, Gestión de la documentación jurídica y empresarial, Inglés, Ofimática y proceso de la información, Organización de eventos empresariales, Proceso integral de la actividad comercial, Protocolo empresarial, Proyecto de asistencia a la dirección, Recursos humanos y responsabilidad social corporativa, Segunda lengua extranjera. Zentroak • Centros Administrazioa eta kudeaketa Administración y gestión Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Gorputz eta kirol ekintzen sustapena Asistencia a la Dirección Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Administrazio eta finantzak Administración y finanzas Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa): 6 ECTS Grado en Ingeniería Informática (Guipuzcoa): 6 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Administrazio kudeaketa Gestión administrativa 42,8% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Administrazio kudeaketa Gestión administrativa GAIKUNTZA. Administrazio-laguntzako jarduerak egitea lanaren, kontabilitatearen, merkataritzaren, finantzen eta zergen alorrean, eta bezeroari/erabiltzaileari arreta ematea, enpresa publikoetan zein enpresa pribatuetan, betiere indarrean dagoen araudia eta kalitate-protokoloak aplikatuz, bezeroen gogobetetasuna ziurtatuz eta laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumen-babeseko arauen arabera jardunez. Capacitación. Realizar actividades de apoyo administrativo en el ámbito laboral, contable, comercial, financiero y fiscal, así como de atención al cliente/usuario, tanto en empresas públicas como privadas, aplicando la normativa vigente y protocolos de calidad, asegurando la satisfacción del cliente y actuando según normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Enpresa-komunikazioa eta bezeroarentzako arreta, Enpresa ikasgelan, Enpresa eta Administrazioa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingelesa, Salerosketako administrazio-eragiketak, Giza baliabideetako administrazio-eragiketak, Diruzaintza-kudeaketako eragiketa osagarriak, Kontabilitate-teknika, Kontabilitate-dokumentazioaren tratamendua, Informazioaren informatika-tratamendua. MÓDULOS. Comunicación empresarial y atención al cliente, Empresa en el aula, Empresa y Administración, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés, Operaciones admini strativas de compra-venta, Operaciones administrativas de recursos humanos, Operaciones auxiliares de gestión de tesorería, Técnica contable, Tratamiento de la documentación contable, Tratamiento informático de la información. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................25 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Galdakao 14 IES ANDRA MARI BHI...........................................25 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Lekeitio 18 IES LEKEITIO BHI.................................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Portugalete 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación View slide
 • www.ikaslanbizkaia.net6 Lorezaintza eta loradenda Jardinería y floristería GAIKUNTZA. Kanpoko eta barneko lorategiak eta kirol-erabilerarako belardiak instalatzea, kontserbatzea eta lehengoratzea, eta landare-ekoizpeneko eta loregintzako jarduerak egitea, eginkizun horretan makineria eta instalazioak maneiatuz eta mantenduz eta ingurumen-araudia, kalitate-kontrolekoa eta laneko arriskuak prebenitzekoa betez. Capacitación. Instalar, conservar y restaurar jardines de exterior e interior, así como praderas para uso deportivo, y realizar las actividades de producción de planta y de floristería, manejando y manteniendo la maquinaria e instalaciones, cumpliendo con la normativa medioambiental, de control de calidad y de prevención de riesgos laborales. mODULUAK. Lore- eta landare-konposizioak, Kontrol fitosanitarioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lore- establezimenduak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Agronomiaren oinarriak, Lorategien eta berdeguneen ezarpena, Nekazaritzako azpiegiturak eta instalazioak, Ingelesa, Lorategiak eta berdeguneak mantentzea eta hobetzea, Landare-osasunaren printzipioak, Landareak eta zohiak mintegian produzitzea, Trakzioko tresneria eta lantegia, Lorezaintza eta loradendako salmenta-teknikak. MÓDULOS. Composiciones florales y con plantas, Control fitosanitario, Empresa e iniciativa emprendedora, Establecimientos de floristería, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos agronómicos, Implantación de jardines y zonas verdes, Infraestructuras e instalaciones agrícolas, Inglés, Mantenimiento y mejora de jardines y zonas verdes, Principios de sanidad vegetal, Producción de plantas y tepes en vivero, Taller y equipos de tracción, Técnicas de venta en jardinería y floristería. Derio Lekua • Plazas 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI................................25 Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Basoa eta natura-ingurunea kudeatzea Gestión forestal y del medio natural Zientziak Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Paisajismoa eta landa-ingurunea Paisajismo y medio rural Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Lorezaintza eta loradenda Jardinería y floristería Nekazaritza ekologikoa Producción agroecológica Nekazaritza eta abelzaintza produkzioa* Producción agropecuaria* Natura-ingurunea aprobetxatzea eta kontserbatzea* Aprovechamiento y conservación del medio natural* Zentroak • Centros Administrazio eta finantzak Administración y finanzas GAIKUNTZA. Pertsonalaren, ekonomia- eta finantza-eragiketen eta bezero edo erabiltzaileentzako informazio eta aholkularitzaren administrazioa eta kudeaketa antolatu eta burutzea, esparru publikoan nahiz pribatuan, enpresaren edo erakundearen tamaina eta jardueraren arabera eta markatutako helburuei, ezarritako barne-arauei eta indarrean dagoen araudiari jarraiki. Capacitación. Organizar y realizar la administración y gestión de personal, de las operaciones económico- financieras y de la información y asesoramiento a clientes o usuarios, tanto en el ámbito público como privado, según el tamaño y actividad de la empresa y organismo y de acuerdo con los objetivos marcados, las normas internas establecidas y la normativa vigente. mODULUAK. Komunikazioa eta bezeroarenganako arreta, Kontabilitatea eta fiskalitatea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Dokumentazio juridikoaren eta enpresakoaren kudeaketa, Giza baliabideen kudeaketa, Finantza-kudeaketa, Logistikako eta merkataritzako kudeaketa, Ingelesa, Bulegotika eta informazioaren prozesua, Merkataritza-jardueraren prozesu integrala, Administrazio- eta finantza-proiektua, Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa, Enpresa-simulazioa MÓDULOS. Comunicación y atención al cliente, Contabilidad y fiscalidad, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de la documentación jurídica y empresarial, Gestión de recursos humanos, Gestión financiera, Gestión logística y comercial, Inglés, Ofimática y proceso de la información, Proceso integral de la actividad comercial, Proyecto de administración y finanzas, Recursos humanos y responsabilidad social corporativa, Simulación empresarial. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................50 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Galdakao 14 IES ANDRA MARI BHI ..........................................25 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Portugalete 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Nekazaritza Agraria (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 33,7% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 7 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Natura-ingurunea aprobetxatzea eta kontserbatzea Aprovechamiento y conservación del medio natural GAIKUNTZA. Basoberritzeko eragiketak, basoen hidrologia zuzentzekoak eta baso-aprobetxamenduko lanak bideratzea,etahorrezgain,natura-inguruneakontrolatzeaetazaintzea,eginkizunhorretanmakineriaetabaso-instalazioak maneiatuz eta mantenduz eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko araudia aplikatuz. Capacitación. Realizar las operaciones de repoblación forestal, de restauración u ordenación hidrológico-forestal y de aprovechamiento forestal así como el control y vigilancia del medio natural, manejando y manteniendo la maquinaria e instala- ciones forestales y aplicando la normativa medioambiental y de prevención de riesgos laborales. ZUIA Publikoa • Público GAIKUNTZA. Lorategien eta berdeguneen proiektuak garatzea eta landare-produkzioa eta nekazaritza-produkzioa kudeatzea, eta, eginkizun horretan, lanak gainbegiratzea, erabilgarri dauden baliabide materialak eta giza baliabideak programatzea eta antolatzea, errentagarritasun ekonomikoko irizpideak aplikatzea eta ingurumenari, produkzio ekologikoari, mintegiko produkzioari, kalitate-kontrolari, elikagaien segurtasunari eta laneko arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzea. Capacitación.Desarrollarproyectosdejardinesyzonasverdesygestionarlaproduccióndeplantasylaproducción agrícola, supervisando los trabajos, programando y organizando los recursos materiales y humanos disponibles, aplicando criterios de rentabilidad económica y cumpliendo con la normativa ambiental, de producción ecológica, de producción en vivero, de control de calidad, de seguridad alimentaria y de prevención de riesgos laborales. mODULUAK. Botanika agronomikoa, Lorategien eta kirol-soropilen kontserbazioa, Lorategiak diseinatzea eta paisaia berritzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Fitopatologia, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Laborantzen kudeaketa, Mintegiaren kudeaketa eta antolamendua, Ingeles teknikoa, Nekazaritzako eta basogintzako makineria eta instalazioak, Laborantzen plangintza, Paisajismo eta landa-inguruneko proiektua, Nekazaritzako topografia. MÓDULOS. Botánica agronómica, Conservación de jardines y céspedes deportivos, Diseño de jardines y restauración del paisaje, Empresa e iniciativa emprendedora, Fitopatología, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de cultivos, Gestión y organización del vivero, Inglés técnico, Maquinaria e instalaciones agroforestales, Planificación de cultivos, Proyecto de paisajismo y medio rural, Topografía agraria. Derio Lekua • Plazas 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI................................25 Paisajismoa eta landa-ingurunea Paisajismo y medio rural Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Zentroak • Centros Nekazaritza ekologikoa Producción agroecológica GAIKUNTZA. Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuak nekazaritzako eta abeltzaintzako teknikak erabilita lortzea eta ingurunearen biodibertsitatea eta egonkortasuna eta zoruaren emankortasuna hobetzea, hori guztia kalitate- baldintzetan eta betiere produkzio ekologikoari, animalien ongizateari eta laneko arriskuen prebentzioari eta ingurumena babesteari buruzko erregelamentazioa aplikatuz. Capacitación. Obtener productos agropecuarios ecológicos con técnicas agrícolas y ganaderas y mejorar la biodiversidad y estabilidad del medio así como la fertilidad del suelo, en condiciones de calidad, aplicando la reglamentación de producción ecológica, de bienestar animal, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. mODULUAK. Produktu agroekologikoak merkaturatzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Agronomiaren oinarriak, Zootekniaren oinarriak, Laborantza ekologikoa ezartzea, Nekazaritzako azpiegiturak eta instalazioak, Ingeles teknikoa, Agrosistemaren osasun-maneiua, Landare-osasunaren printzipioak, Azienda-produkzio ekologikoa, Landare-produkzio ekologikoa, Trakzioko tresneria eta lantegia. MÓDULOS. Comercialización de productos agroecológicos, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en Centros de Trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos Agronómicos, Fundamentos Zootécnicos., Implantación de cultivos ecológicos, Infraestructuras e instalaciones agrícolas, Inglés técnico, Manejo sanitario del agrosistema, Principios de sanidad vegetal, Producción ganadera ecológica, Producción vegetal ecológica, Taller y equipos de tracción. Derio Lekua • Plazas 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI................................25 Nekazaritza eta abelzaintza produkzioa Producción agropecuaria GAIKUNTZA. Nekazaritzako eta abeltzaintzako produktuak eta azpiproduktuak lortzea, kalitate- eta errentagarritasun- irizpideak kontuan izanda; produkzio-eragiketak, eta instalazioak eta tresneria mantentzekoak eginez; eta ingurumen- babesari, laneko arriskuen prebentzioari, animalien ongizateari eta elikagaien segurtasunari buruzko legeria aplikatuta. Capacitación. Obtener productos y subproductos agropecuarios atendiendo a criterios de calidad y rentabilidad, realizando operaciones de producción y de mantenimiento de instalaciones y equipos, aplicando la legislación de protección ambiental, de prevención de riesgos laborales, de bienestar animal y de seguridad alimentaria. ZIZURKIL Publikoa • Público Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Basoa eta natura-ingurunea kudeatzea Gestión forestal y del medio natural GAIKUNTZA. Natur eta paisaia-baliabideak kudeatzea, natur inguruneko babes- eta produkzio-helburuak lortzeko beharrezkoak diren giza baliabideak eta baliabide materialak eta lanak programatuz eta antolatuz. Capacitación. Gestionar los recursos naturales y paisajísticos, programando y organizando los recursos huma- nos y materiales y los trabajos necesarios para alcanzar lo objetivos de producción y de protección del medio natural. mODULUAK. Botanika agronomikoa, Baso-suteen kontrako defentsa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Fitopatologia, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ehizaren kudeaketa, Natura-ingurunearen kontserbazioaren kudeaketa, Arrantza kontinentalaren kudeaketa, Baso-inguruneko aprobetxamenduen kudeaketa, Mendien kudeaketa, Ba- so-mintegiaren kudeaketa eta antolamendua, Ingeles teknikoa, Nekazaritzako eta basogintzako makineria eta instalazioak, Basoa kudeatzeko eta ingurunea kontserbatzeko proiektua, Ingurumen-hezkuntzako teknikak, Nekazaritzako topografia. MÓDULOS. Botánica agronómica, Defensa contra incendios forestales, Empresa e iniciativa emprendedora, Fitopato- logía, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión cinegética, Gestión de la conservación del medio natural, Gestión de la pesca continental, Gestión de los aprovechamientos del medio forestal, Gestión de montes, Gestión y organización del vivero forestal, Inglés técnico, Maquinaria e instalaciones agroforestales, Proyecto de gestión forestal y conservación del medio, Técnicas de educación ambiental, Topografía agraria. Derio Lekua • Plazas 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI................................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net8 Inprimaketa grafikoa Impresión gráfica GAIKUNTZA. Inprimakiak produzitzeko eta inprimaketa-formak lortzeko beharrezko lanak egitea, adierazitako produkzioa ezarritako kalitatearekin, segurtasunarekin eta epeetan lortzeko beharrezko makina eta ekipoen lehen mailako kontrola eta mantenimendua burutuz. Capacitación. Realizar las operaciones necesarias para la producción de impresos y obtención de formas impre- soras, controlando y manteniendo en primer nivel las máquinas y equipos necesarios para obtener la citada producción con la calidad, seguridad y plazos establecidos. mODULUAK. Ofsset tiradaren garapena, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Inprimaketa digitala, Behe-erliebeko inprimaketa, Flexografiako inprimaketa, Serigrafiako inprimaketa, Ingeles teknikoa, Inprimaketarako materialen prestaketa, Ofsset makinen prestaketa eta erregulazioa. MÓDULOS. Desarrollo de la tirada offset, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Impresión digital., Impresión en bajorrelieve, Impresión en flexografía, Impresión en serigrafía, Inglés técnico, Preparación de materiales para impresión, Preparación y regulación de máquinas offset. Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Zentroak • Centros Aurreinprimaketa digitala Preimpresión digital GAIKUNTZA. Testuak eta irudiak tratatzeko, mihiztatzeko eta filmatzeko eta inprimaketa-formak lortzeko beharrezko lanak egitea, fotolitoak eta inprimaketa-formak ezarritako kalitatearekin eta epeetan lortzeko beharrezko ekipoen lehen mailako kontrola eta mantenimendua burutuz. Capacitación. Realizar las operaciones necesarias para el tratamiento, ensamblado, filmación de textos e imá- genes y la obtención de las formas impresoras, controlando y manteniendo en primer nivel los equipos necesarios para obtener los fotolitos y formas impresoras con la calidad y en los plazos establecidos. mODULUAK. Orrikatzea, Enpresa eta ekimen sortzailea,Argitalpen elektronikoak mihiztatzea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea,Aurreinprimaketako materialak identifikatzea, Ilustrazio bektoriala, Inprimatzeko modua- ren ezarpen eta lorpen digitala, Inprimaketa digitala, Ingeles teknikoa, Irudiaren tratamendua bit-mapan, Testu-tratamendua. MÓDULOS. Compaginación, Empresa e iniciativa emprendedora, Ensamblado de publicaciones electrónicas, For- mación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Identificación de materiales en preimpresión, Ilustración vectorial, Imposición y obtención digital de la forma impresora, Impresión digital, Inglés técnico, Tratamiento de imagen en mapa de bits, Tratamiento de textos. Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Zentroak • Centros Arte grafikoak Artes gráficas Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Argitalpen inprimatuen eta multimedia-argitalpenen diseinu eta edizioa Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Produkzio grafikoaren diseinu eta kudeaketa Diseño y gestión de la producción gráfica Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Inprimaketa grafikoa Impresión gráfica Aurreinprimaketa digitala Preimpresión digital Argitalpen inprimatuen eta multimedia-argitalpenen diseinu eta edizioa Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 GAIKUNTZA. Produktu grafikoak, ontziak eta enbalajeak diseinatzea, argitalpen inprimatuak eta elektronikoak editatzea, eta argitalpen-produkzioa kudeatu eta kontrolatzea, argitalpena eginez eta bezeroari arreta zerbitzua eskainiz; betiere, kalitate, segurtasun eta lan-arriskuen prebentzioko protokoloak ezarriz eta haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua bermatuz. Capacitación. Diseñar productos gráficos, envases y embalajes, editar publicaciones impresas y electrónicas, gestionar y controlar la producción editorial, realizando la publicación y el servicio de atención al cliente, aplicando los protocolos de calidad, seguridad y prevención de riesgos laborales y asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. mODULUAK. Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ingeles Téknikoa, Produkzio grafikoko materialak, Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroei arreta ematea, Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak antolatzea, Produktu grafikoak diseinatzea, Edizio-prozesuetako produkzioa kudeatzea, Argitalpen- produkzioa, Multimediako argitalpen-proiektuak diseinatzea eta planifikatzea, Multimediako argitalpen-proiektuak garatzea eta argitaratzea, Inprimatutako argitalpenen eta multimediakoen diseinuaren eta edizioaren proiektua. MÓDULOS. Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Empresa e iniciativa emprendedora, Inglés técnico, Materiales de producción gráfica, Comercialización de productos gráficos y atención al cliente, Organización de los procesos de preimpresión digital, Diseño de productos gráficos, Gestión de la producción en procesos de edición, Producción editorial, Diseño estructural de envase y embalaje, Diseño y planificación de proyectos editoriales multimedia, Desarrollo y publicación de productos editoriales multimedia, Proyecto de diseño y edición de publicaciones impresas multimedia. Zentroak • Centros 37,8% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 9 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Merkataritza eta marketina Comercio y marketing Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Nazioarteko merkataritza Comercio internacional Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzea Gestión de ventas y espacios comerciales Garraio eta logistika Transporte y logística Marketina eta publizitatea* Marketing y publicidad* Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Merkataritza jarduerak Actividades Comerciales Merkataritza jarduerak Actividades Comerciales GAIKUNTZA. Produktuak eta/edo zerbitzuak kalitate, denbora, leku eta prezioei dagokienez baldintzarik onenetan merkaturatzeko ezarritako jarduera-planak burutzea eta saltoki txikiak administratu eta kudeatzea. Capacitación. Ejecutar los planes de actuación establecidos para la comercialización de productos y/o servicios en las mejores condiciones de calidad, tiempo, lugar y precio y administrar y gestionar un pequeño establecimiento comercial. IKASGAIAK. Merkataritzarako informatika-aplikazioak, Merkataritza elektronikoa, Salmenta-puntuaren dinamizazioa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Erosketen kudeaketa, Denda txiki baten kudeaketa, Ingelesa, Merkataritza-jarduerako marketina, Salmenta-prozesuak, Merkataritza-arretako zerbitzuak, Biltegi- teknikak, Salmenta teknikoa. MÓDULOS. Aplicaciones informáticas para el comercio, Comercio electrónico,, Dinamización del punto de venta, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de compras, Gestión de un pequeño comercio, Inglés, Marketing en la actividad comercial, Procesos de venta, Servicios de atención comercial, Técnicas de almacén, Venta técnica. Amorebieta-Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKAMARI GLHBI..............25 09 IES ESKURTZE BHI..............................................25 Zentroak • Centros Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Produkzio grafikoaren diseinu eta kudeaketa Diseño y gestión de la producción gráfica Gaitasunak. Proiektu grafikoak diseinatu eta garatzea, aurrekontuak egitea, produkzioa kudeatu eta gainbegirat- zea, eta materialen biltegia eta bezeroari egindako produktuaren bidalketa kontrolatzea; betiere, indarrean dagoen arau- diarekin bat eginez, eta kalitate, segurtasun eta lan-arriskuen prebentzioko protokoloak ezarriz eta haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua bermatuz. Capacitación. diseñar y desarrollar proyectos gráficos, elaborar presupuestos, gestionar y supervisar la producción, controlar el almacén de materiales y la expedición del producto al cliente o clienta, aplicando la normativa vigente, los protocolos de calidad, seguridad y prevención de riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente.. mODULUAK. Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ingeles Téknikoa, Produkzio grafikoko materialak, Produktu grafikoak merkaturatzea eta bezeroei arreta ematea, Aurreinprimaketa digitaleko prozesuak antolatzea, Produktu grafikoak diseinatzea, Industria grafikoko produkzioa kudeatzea, Kolorearen kudeaketa, Inprimaketa grafikoaren prozesuak antolatzea, Postinprimaketaren, transformatuen eta akaberen prozesuak antolatzea, Produkzio grafikoa diseinatzeko eta kudeatzeko proiektua. MÓDULOS. Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Empresa e iniciativa emprendedora, Inglés técnico, Materiales de producción gráfica, Comercialización de productos gráficos y atención al cliente, Organización de los procesos de preimpresión digital, Diseño de Productos gráficos, Gestión de la producción en la industria gráfica, Gestión del color, Organización de los procesos de impresión gráfica, Organización de los procesos de postimpresión, transformados y acabados, Proyecto de diseño y gestión de la producción gráfica. Zentroak • Centros Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 Nazioarteko merkataritza Comercio internacional GAIKUNTZA. Nazioarteko esparruan salerosketa, biltegiratze, banaketa eta finantzaketako lanak egitearekin zerikusia duten jarduera-planak ezarritako helburu eta prozeduren arabera kudeatzea. Capacitación.Gestionarlosplanesdeactuaciónrelacionadosconoperacionesdecompraventa,almacenamiento, distribución y financiación en el ámbito internacional, de acuerdo con objetivos y procedimientos establecidos. mODULUAK. Nazioarteko merkataritza digitala, Nazioarteko finantzaketa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa, Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa, Ingelesa, Biltegiratze-logistika, Nazioarteko marketina, Nazioarteko oradainbideak, Nazioarteko negoziazioa, Nazioarteko merkataritzako proiektua, Merkatuen informazo-sistema, Salgaien nazioarteko garraioa. MÓDULOS. Comercio digital internacional, Financiación internacional, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión administrativa del comercio internacional, Gestión económica y financiera de la empresa, Inglés, Logística de almacenamiento, Marketing internacional, Medios de pago internacionales, Negociación internacional, Proyecto de comercio internacional, Sistema de información de mercados, Transporte internacional de mercancías. Zentroak • Centros (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 39,4% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net10 Bilbao 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Garraio eta logistika Transporte y logística GAIKUNTZA. Merkantzia eta bidaiarien garraio-zerbitzua jasotako espezifikazioen arabera kudeatu eta merkaturatzea eta lurreko lanen ustiapena antolatu eta planifikatzea nazio-mailan eta nazioartekoan eta ezarritako helburu eta prozesuen esparruan. Capacitación. Gestionar y comercializar el servicio de transporte de mercancías y viajeros de acuerdo con especificaciones recibidas y organizar y planificar la explotación de las operaciones terrestres en el ámbito nacional e internacional y en el marco de los objetivos y procesos establecidos. mODULUAK. Garraioa eta logistika merkaturatzea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Nazioarteko merkataritzaren administrazio-kudeaketa, Garrraioaren eta logistikaren administrazio-kudeaketa, Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa, Ingelesa, Biltegiratze-logistika, Biltegiratze-logistika, Hornikuntza- logistika, Salgai-garraioaren antolamendua, Bidaiari-garraioaren antolamendua, Garraioko eta logistikako proiektua, Salgaien nazioarteko garraioa. MÓDULOS. Comercialización del transporte y la logística, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión administrativa del comercio internacional, Gestión administrativa del transporte y la logística, Gestión económica y financiera de la empresa Inglés, Logística de almacenamiento, Logística de aprovisionamiento, Organización del transporte de mercancías, Organización del transporte de viajeros, Proyecto de transporte y logística, Transporte internacional de mercancías. Donostia Publikoa • Público Vitoria-Gasteiz Publikoa • Público Red Privada • Red Privada Marketina eta publizitatea Marketing y publicidad GAIKUNTZA. Titulu honen konpetentzia orokorra honetan datza: merkataritza-azterketetan oinarritutako marketin- politikak definitzea eta haien jarraipena egitea, eta produktuen eta/edo zerbitzuen sustapena eta publizitatea komunikabide eta komunikazio-euskarri egokietan egitea, horretarako beharrezkoak diren publizitate- eta sustapen-materialak landuta. Capacitación. La competencia general de este título consiste en definir y efectuar el seguimiento de las políticas de marketing basadas en estudios comerciales y en promocionar y publicitar los productos y/o servicios en los medios y soportes de comunicación adecuados, elaborando los materiales publipromocionales necesarios. Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Bilbao 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzea Gestión de ventas y espacios comerciales GAIKUNTZA. Merkatu, produktu, zerbitzu, prezio, banaketa eta komunikazioari buruzko informazioa lortu eta/edo lantzea; produktuen eta/edo zerbitzuen erosketa, logistika eta salmentari buruzko jarduera-planak kudeatzea eta hauek guztiak jasotako aginduen arabera eta indarrean dagoen legeriari jarraiki egiten direla gainbegiratzea. Capacitación. Obtener y/o elaborar la información referida al mercado, producto, servicio, precio, distribución y comunicación; gestionar los planes de actuación correspondientes a las compras, logística y venta de productos y/o servicios y supervisar su realización de conformidad con las instrucciones recibidas y legislación vigente. mODULUAK. Erakusleiho-apainketa eta merkataritza-espazioen diseinua, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Produktuak eta sustapenak salmenta-puntuan kudeatzea, Enpresaren kudeaketa ekonomikoa eta finantzarioa, Ingelesa, Merkataritza-ikerketa, Biltegiratze-logistika, Hornikuntza-logistika, Marketin digitala, Salmenta-taldeen antolamendua, Marketin-politikak, Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeatzeko proiektua, Salmenta- eta negoziazio-teknikak. MÓDULOS. Escaparatismo y diseño de espacios comerciales, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de productos y promociones en el punto de venta, Gestión económica y financiera de la empresa, Inglés, Investigación comercial, Logística de almacenamiento, Logística de aprovisionamiento, Marketing digital, Organización de equipos de ventas, Políticas de marketing, Proyecto de gestión de ventas y espacios comerciales, Técnicas de venta y negociación. Zentroak • Centros Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Eraikuntza-proiektuak Proyectos de edificación Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Geomatikaren eta Topografiaren Ingeniaritzako Gradua (Araba): 6 ECTS Grado en Ingeniería e Geomática y Topografía (Álava): 6 ECTS Arkitektura Teknikoko Gradua (Gipuzkoa): 49,5 ECTS Grado en Arquitectura Técnica (Guipuzcoa): 49,5 ECTS Ingeniaritza Zibileko Gradua (Bizkaia): 4,5 ECTS Grado en Ingeniería Civil (Vizcaya): 4,5 ECTS Obra burutzapen eta planak Realización y planes de obra Laneko arriskuen prebentzioa Prevención de riesgos profesionales Obra zibileko proiektuak Proyectos de obra civil Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Geomatikaren eta Topografiaren Ingeniaritzako Gradua (Araba): 24 ECTS Grado en Ingeniería e Geomática y Topografía (Álava): 24 ECTS Ingeniaritza Zibileko Gradua (Gipuzkoa): 18 ECTS Grado en Ingeniería Civil (Guipuzcoa): 18 ECTS Ingeniaritza Zibileko Gradua (Bizkaia): 10,5 ECTS Grado en Ingeniería Civil (Vizcaya): 10,5 ECTS Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 6 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía (Vizcaya): 6 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko obrak Obras de interior, decoración y rehabilitación Eraikukntza Construcción ERAINKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL 26,3% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 11 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Portugalete 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Eraikuntza-proiektuak Proyectos de edificación GAIKUNTZA. Eraikuntza-proiektuen dokumentazio teknikoa prestatzea, obra-zuinketak egitea eta dokumentuen kontrola kudeatzea, indarrean dagoen araudia, eta kalitatearen, segurtasunaren eta ingurumenaren arloan ezarritako baldintzak errespetatuz. Capacitación. Elaborar la documentación técnica de proyectos de edificación, realizar replanteos de obra y gestionar el control documental para su ejecución, respetando la normativa vigente y las condiciones establecidas de calidad, seguridad y medio ambiente. mODULUAK. Bizitegiz bestelako eraikuntza-proiektuen garapena, Bizitegi-eraikuntzako proiektuen garapena, Eraikinen diseinua eta eraikuntza, Energia-eraginkortasuna eraikuntzan, Enpresa eta ekimen sortzailea, Eraikuntza- egiturak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Eraikuntza-instalazioak, Eraikuntzako neurketak eta balioespenak, Eraikuntzako plangintza, Etxegintza-proiektua, Eraikuntza-zuinketak, Eraikuntza-irudikapenak. MÓDULOSS. Desarrollo de proyectos de edificación no residencial, Desarrollo de proyectos de edificación residencial, Diseño y construcción de edificios, Eficiencia energética en edificación, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructuras de construcción, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Instalaciones en edificación, Mediciones y valoraciones de construcción, Planificación de construcción, Proyecto en edificación, Replanteos de construcción, Representaciones de construcción. Zentroak • Centros Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko obrak Obras de interior, decoración y rehabilitación GAIKUNTZA. Plaka eta/edo xaflakako estaldura jarraietako lanak eta panel prefabrikatuak muntatzeko eta jartzeko lanak antolatzea eta egitea, betiere ezarritako segurtasun- eta kalitate-baldintzetan, eta obrako segurtasun-baliabideak ziurtatu eta eskura izatea. Capacitación. Organizar y realizar los trabajos de obras de revestimientos continuos, en placas y/o en láminas y montaje y fijación de paneles prefabricados en condiciones de seguridad y calidad establecidas, y comprobar y disponer los medios de seguridad de la obra. mODULUAK. Eraikuntza, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Eraikuntza-planoen interpretazioa, Holtz eta zoru teknikoak, Barnealde-, dekorazio eta birgaikuntza-lanen antolamendua, Partizio aurrefabrikatuak, Eraikuntzako dekorazio-pintura, Estaldura jarraituak, Estaldura arinak, Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak, Sabai esekiak. MÓDULOS. Construcción, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Interpretación de planos de construcción, Mamparas y suelos técnicos, Organización de trabajos de interior, decoración y rehabilitación, Particiones prefabricadas, Pintura decorativa en construcción, Revestimientos continuos, Revestimientos ligeros, Solados, alicatados y chapados, Techos suspendidos. Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Obra burutzapen eta planak Realización y planes de obra GAIKUNTZA. Obra zibiletako eta eraikuntzako burutzapenetan esku hartzea, obra-lekuak antolatuz, plangintzaren jarraipena eginez, zuinketak gauzatuz eta segurtasun-plana aplikatzen dela ziurtatuz. Capacitación. Intervenir en la ejecución de obras civiles y de edificación, organizando los tajos, realizando el seguimiento de la planificación, materializando los replanteos y comprobando la aplicación del plan de seguridad. mODULUAK. Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Hizkuntza teknikoa, Obra-lekuen antolamendua, Obra-planak, Eraikuntzako segurtasun-planak, Lan-giroko harremanak, Obra-zuinketak. MÓDULOS. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa, Calidad y mejora continua, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Idioma técnico, Organización de tajos de obra, Planes de obra, Planes de seguridad en la construcción, Relaciones en el entorno de trabajo, Replanteos de obra. Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Eraikukntza Construcción GAIKUNTZA. Igeltserotzako lanak, eta estalki, estaldura, irazgaizte, estaldura jarrai konglomeratu eta presiorik gabeko eroanbide linealetako lanak antolatzea eta egitea, betiere ezarritako segurtasun- eta kalitate-baldintzetan, eta obrako segurtasun-baliabideak ziurtatu eta eskura izatea. Capacitación. Organizar y realizar los trabajos de obras de albañilería, cubiertas, coberturas, impermeabiliza- ción, revestimientos continuos conglomerados y construcción de conducciones lineales sin presión, en condiciones de seguridad y calidad establecidas, y comprobar y disponer los medios de seguridad en la obra. mODULUAK. Eraikuntza, Estalkiak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Enkofratuak, Fabrikak, Lantokiko prestakuntza, Lane- ko prestakuntza eta orientabidea, Hormigoi armatua, Iragazgaizteak eta isolamenduak, Ingeles teknikoa, Eraikuntza-planoen interpretazioa, Urbanizazio-obrak, Eraikuntza-lanen antolamendua, Estaldurak, Zolatze-, alikatatze- eta xaflatze-lanak. MÓDULOS. Construcción, Cubiertas, Empresa e iniciativa emprendedora, Enkofratuak, Encofrados, Fábricas, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Hormigón armado, Impermeabilizaciones y aisla- mientos, Inglés técnico, Interpretación de planos de construcción, Obras de urbanización, Organización de trabajos de construcción, Revestimientos, Solados, alicatados y chapados. Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net12 Elektrizitateaetaelektronika Electricidad y electrónica Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico Ingeniería y arquitectura Ingeniería y arquitectura Industria Elektronikaren etaAutomatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 24 ECTS Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 24 ects Sistema elektroteknikoak eta automazitatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados Industria Elektronikaren etaAutomatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 15 ECTS Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 15 ects Ingeniaritza Elektrikoko Gradua (Gipuzkoa eta Bizkaia): 24 ECTS Grado en Ingeniería Eléctrica (Guipuzcoa y Vizcaya): 24 ects Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial Industria Elektronikaren etaAutomatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 33 ECTS Grado en Ingeniería Electrónica Industrial yAutomática (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 33 créditos ects Ingeniaritza Elektrikoko Gradua (Gipuzkoa eta Bizkaia): 15 ECTS Grado en Ingeniería Eléctrica (Guipuzcoa y Vizcaya): 15 ects Telekomunikazio- eta informatika- sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba eta Bizkaia): 6 ECTS Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de información (Álava y Vizcaya): 6 ects Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa): 18 ECTS Grado en Ingeniería Informática (Guipuzcoa): 18 ects Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Kontsumorako ekipo elektronikoak Equipos electrónicos de consumo Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas Telekomunikazio instalazioak Instalaciones de telecomunicaciones Kontsumorako ekipo elektronikoak Equipos electrónicos de consumo GAIKUNTZA. Kontsumorako ekipo elektronikoak, soinukoak eta irudikoak, mikroinformatikoak eta telekomunikabide- terminalak instalatu eta mantentzea eta saldu ondoko zerbitzu teknikoa egitea, kalitateari eta erantzun-denborari dago- kionez baldintza egokietan. Capacitación. Instalar y mantener equipos electrónicos de consumo, de sonido e imagen, microinformáticos y termina- les de telecomunicación, realizando el servicio técnico postventa en condiciones de calidad y tiempo de respuesta adecuados. mODULUAK. Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan, Kalitatea, Elektronika digitala eta mikroprogramagarria, Elektronika orokorra, Irudi-ekipoak, Soinu-ekipoak, Ekipo makroinformatikoak eta telekomu- nikabide-terminalak, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Oinarrizko instalazioak, Lan-taldeko harremanak, Informazio-sistema elektronikoak. MÓDULOS. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa, Calidad, Electrónica digital y microprogramable, Electrónica general, Equipos de imagen, Equipos de sonido, Equipos microinformáticos y terminales de telecomunicación, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Instalaciones básicas, Relaciones en el equipo de trabajo, Sistemas electrónicos de información. Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI........................................20 Zentroak • Centros Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Obra zibileko proiektuak Proyectos de obra civil Laneko arriskuen prebentzioa Prevención de riesgos profesionales GAIKUNTZA. Eraikuntzen eta lurren altxamenduetan eta zuinketetan esku hartzea burutzapenean lagunduz, eta bide-azpie- gituren eta lurraren antolamenduaren proiektuetan parte hartzea, trazadura, hartune, hornikuntza eta antolamenduaren planoak landuz, datuak hartuz eta dagokion mailan irudikapenari eta dimentsionamenduari lotutako arazoetarako konponbideak emanez. Capacitación. Intervenirenlevantamientosyreplanteosdeconstruccionesyterrenosauxiliandoensuejecución,intervenir en proyectos de infraestructura viaria y de ordenación del territorio, elaborando planos de trazados, acometidas, abastecimientos y de ordenación del suelo, tomando datos y aportando a su nivel soluciones a los problemas de representación y dimensionado. GAIKUNTZA. Behar besteko ekintzen planguntza egitea, laneko istripuak eta gaixotasunak ekiditeko. Horretarako, langileen osasuna babesteko eta prebentitzeko neurriak ezartzea. Capacitación. Planificar acciones que eviten accidentes y enfermedades laborales, estableciendo medidas pre- ventivas y protectoras para la salud de los trabajadores. mODULUAK. Obra linealetako proiektuen garapena, Hirigintza-proiektuen garapena, Enpresa eta ekimen sortzailea, Eraikuntza-egiturak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Jasotze topografikoak, Eraikuntzako neurketak eta balioespenak, Eraikuntzako plangintza, Obra zibileko proiektua, Obra zibileko sareak eta zerbitzuak, Eraikuntza-zuinketak, Eraikuntza-irudikapenak, Hirigintza eta obra zibila. MÓDULOS. Desarrollo de proyectos de obras lineales, Desarrollo de proyectos urbanísticos, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructuras de construcción, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Levantamientos topográficos, Mediciones y valoraciones de construcción, Planificación de construcción, Proyecto en obra civil, Redes y servicios en obra civil, Replanteos de construcción, Representaciones de construcción, Urbanismo y obra civil. mODULUAK. Sekuritate baldintzetatik deribatutako arriskuak, Arrisku fisiko anbientalak, Arrisku kimiko eta biologiko anbientalak, Lan-karga eta antolakuntzatik deribatutako arrisku prebentzioa, Hizkuntza teknikoa, Prebentzioaren kudeaketa, Larrialdiak, Lan-giroko harremanak, Lan-prestakuntza eta orientabidea, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Lan-zentroetako prestakuntza. MÓDULOS. Riesgos derivados de las condiciones de seguridad, Riesgos físicos ambientales, Riesgos químicos y biológicos ambientales, Prevención de riesgos derivados de la organización y la carga de trabajo, Idioma técnico, Gestión de la prevención, Emergencias, Relaciones en el entorno de trabajo, Formación y orientación laboral, Calidad y mejora continua, Formación en centros de trabajo. Zentroak • Centros 37,5% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Zentroak • Centros Arrigorriaga Lekua • Plazas 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI...25 Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 13 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas GAIKUNTZA. Erdi-tentsioko (ET), behe-tentsioko (BT) eta transformazio-zentroetako (TZ) energia elektrikoa (EE) banatzeko lineak eta instalazioak, eraikinetarako instalazio bereziak eta automatizaziokoak eraiki, ustiatu eta mantentzea. EE banatzeko eta makina elektrikoak babestu eta kontrolatzeko ekipo elektroteknikoak eraikitzea. Makina elektrikoak mantendu eta entseatzea, ezarritako prozedurak aplikatuta. Bere eremuko instalazioetan mantenimendu prebentiboa eta zuzentzailea egitea. Capacitación. Montar y mantener infraestructuras de telecomunicación en edificios, instalaciones eléctricas de baja tensión, máquinas eléctricas y sistemas automatizados, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. mODULUAK. Industria-automatismoak, Elektronika, Elektroteknia, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-azpiegitura komunak, Ingeles teknikoa, Banaketa-instalazioak, Instalazio domotikoak, Barneko instalazio elektrikoak, Eguzki- instalazio fotovoltaikoak, Makina elektrikoak. MÓDULOS. Automatismos industriales, Electrónica, Electrotecnia, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios, Inglés técnico, Instalaciones de distribución, Instalaciones domóticas, Instalaciones eléctricas interiores, Instalaciones solares fotovoltaicas, Máquinas eléctricas. Arratzu Lekua • Plazas 02 IES BARRUTIALDE BHI........................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................50 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Lekeitio 18 IES LEKEITIO BHI.................................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Zentroak • Centros Bilbao Lekua • Plazas 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Telekomunikazio instalazioak Instalaciones de telecomunicaciones GAIKUNTZA. Telekomunikazio-instalazioak eta ikus-entzunezkoak, irrati-komunikazioen instalazioak eta instalazio domotikoak muntatzea eta mantentzea, betiere indarrean dagoen araudia eta erregelamentazioa aplikatuz, kalitate, segurtasun eta laneko arriskuetako protokoloak aintzat hartuz, eta funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuz. Capacitación. Montar y mantener instalaciones de telecomunicaciones y audiovisuales, instalaciones de radioco- municaciones e instalaciones domóticas, aplicando normativa y reglamentación vigente, protocolos de calidad, seguridad y riesgos laborales, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. mODULUAK. Telebista-zirkuitu itxia eta segurtasun elektronikoa, Elektronika aplikatua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Mikroinformatika-tresneria, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Etxebizitzetako eta eraikinetako telekomunikazio-azpiegitura komunak, Datu-sareen eta telefonia-sistemen azpiegiturak, Ingeles teknikoa, Megafonia- eta sonorizazio-instalazioak, Irrati-komunikazioen instalazioak, Instalazio domotikoak, Oinarrizko instalazio elektrikoak. MÓDULOS. Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica, Electrónica aplicada Empresa e iniciativa emprendedora, Equipos microinformáticos, Formación en Centros de Trabajo, Formación y orientación laboral, Infraestructuras comunes de telecomunicación en viviendas y edificios, Infraestructuras de redes de datos y sistemas de telefonía, Inglés técnico, Instalaciones de megafonía y sonorización, Instalaciones de radiocomunicaciones, Instalaciones domóticas, Instalaciones eléctricas básicas. Zentroak • Centros Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico GAIKUNTZA. Txartel eta ekipo elektroniko txikiak aztertu, definitu, sortu eta garatzea. Prototipo elektronikoak antolatu, kudeatu eta kontrolatzea, eskatutako kalitateaz eta fidagarritasunaz eta hitzartutako kostuekin. Ekipo elektroniko profesionalak mantentzea, mantenimendu-baliabide eta -teknika egokiak erabilita eta beharrezko laguntza eta aholkularitza emanda hala eskatzen duten teknikariei. Capacitación. Realizar el estudio, definición, concepción y desarrollo de pequeñas tarjetas y equipos electróni- cos. Organizar, gestionar y controlar la fabricación y puesta a punto de prototipos electrónicos con la calidad y fiabilidad requeridas y con los costes acordados. Mantener equipos electrónicos profesionales, utilizando los medios y técnicas de mantenimiento adecuadas, dando el soporte y asesoramiento necesarios a los técnicos que lo demanden. mODULUAK. Zirkuitu elektroniko analogikoak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Tresneria mikroprogramagarria, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Mantentze-lan elektronikoen azpiegiturak eta garapena, Ingeles teknikoa, Audio-tresneriaren mantentze-lanak, Elektronika industrialeko tresneriaren mantentze-lanak, Irrati-komunikazioko tresneriaren mantentze-lanak, Bideo-tresneriaren mantentze-lanak, Ahots- eta datu-tresneriaren mantentze-lanak, Mantentze-lan elektronikoen proiektua, Tresneria elektronikoa muntatzeko eta mantentzeko teknikak eta prozesuak. MÓDULOS. Circuitos electrónicos analógicos, Empresa e iniciativa emprendedora, Equipos microprogramables, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Infraestructuras y desarrollo del mantenimiento electrónico, Inglés técnico, Mantenimiento de equipos de audio, Mantenimiento de equipos de electrónica industrial, Mantenimiento de equipos de radiocomunicaciones, Mantenimiento de equipos de vídeo, Mantenimiento de equipos de voz y datos, Proyecto de mantenimiento electrónico, Técnicas y procesos de montaje y mantenimiento de equipos electrónicos.. Bilbao Lekua • Plazas 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI ............................20 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net14 Sistema elektroteknikoak eta automazitatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA ERREKA MARI GLHBI..........25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................25 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 GAIKUNTZA. Behe-tentsiorako erregelamendu elektroteknikoaren esparruan (BTEE) instalazio elektroteknikoen proiektuak garatzea, eta horien muntaia eta mantentze-lanak kudeatu eta ikuskatzea. Konpetentziaren beste helburu bat da telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioen mantentze-lanak gainbegiratzea, ezarritako dokumentazio teknikotik, zehaztapenetatik, arauditik eta prozeduretatik abiatuta, funtzionamendua, kalitatea, segurtasuna eta ingurumenaren zaintza ziurtatuta. Capacitación. Desarrollar proyectos y en gestionar y supervisar el montaje y mantenimiento de instalaciones electrotécnicas en el ámbito del reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). También consiste en supervisar el mantenimiento de instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, a partir de la documentación técni- ca, especificaciones, normativa y procedimientos establecidos, asegurando el funcionamiento, la calidad, la seguridad, y la conservación del medio ambiente.. mODULUAK. Instalazio domotikoen eta automatikoen konfigurazioa, Instalazio elektrikoen konfigurazioa, Sare elektrikoen eta transformazio-zentroen garapena, Instalazio elektrikoetako dokumentazio teknikoa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Instalazio elektrikoak muntatzeko eta mantentzeko kudeaketa, Ingeles teknikoa, Telekomunikazio-azpiegitura komunen instalazioetako prozesuak, Sistema elektroteknikoetako eta automatizatuetako proiektua, Sistema eta zirkuitu elektrikoak, Instalazio domotikoetako eta automatikoetako teknikak eta prozesuak, Instalazio elektrikoetako teknikak eta prozesuak. MÓDULOS. Configuración de instalaciones domóticas y automáticas, Configuración de instalaciones eléctricas, Desarrollo de redes eléctricas y centros de transformación, Documentación técnica en instalaciones eléctricas, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión del montaje y del mantenimiento de instalaciones eléctricas, Inglés técnico, Procesos en instalaciones de infraestructuras comunes de telecomunicaciones, Proyecto de sistemas electrotécnicos y automatizados, Sistemas y circuitos eléctricos, Técnicas y procesos en instalaciones domóticas y automáticas, Técnicas y procesos en instalaciones eléctricas. Zentroak • Centros Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Galdakao 14 IES ANDRA MARI BHI...........................................25 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Telekomunikazio- eta informatika- sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos GAIKUNTZA. Dagokion mailan, zehaztapen teknikoetatik abiatuta, telekomunikabide-sistemak (telefonia, irratia eta telebis- ta), informatikoak (erabiltzaile bakarrekoak, erabiltzaile anitzekoak eta telematikoak) eta ikus-entzunezko produkziokoak garat- zea,horienzerbitzuteknikoeneraginkortasunaetakalitateaziurtatuta,indarreandaudennormalizazio-etabilakaera-baldintzetan eta hitzartutako kostuekin. Sistema automatiko horien burutzapena eta mantenimendua koordinatu eta gainbegiratzea, eskura dauden giza baliabideak eta bitartekoak optimizatuta eta eskatutako kalitatea, indarrean dauden segurtasun- eta normalizazio- baldintzak eta hitzartutako kostuak kontuan hartuta. Capacitación. Desarrollar, a partir de especificaciones técnicas y a su nivel los sistemas de telecomunicación (telefonía, radioytelevisión),informáticos(monousuario,multiusuarioytelemáticos)ydeproducciónaudiovisual,asegurandolaoperatividady calidad de los servicios técnicos que prestan en las condiciones de normalización y evolución tecnológica características del sector. Coordinar y supervisar la ejecución y el mantenimiento de dichos sistemas, optimizando los recursos humanos y medios disponi- bles, con la calidad requerida, en las condiciones de seguridad y de normalización vigentes y con los costes acordados. mODULUAK. Telekomunikazio-sistemetako azpiegituren konfigurazioa, Telekomunikazio-sistemetako elementuak, Enpre- sa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Telekomunikazio-instalazioetako proiektuen kudeaketa, Ingeles teknikoa, Telekomunikazio- eta informatika-sistemetako proiektua, Sare telematikoak, Ikus- entzunezkoen produkzio-sistemak, Irrati-komunikazioen sistemak, Telefonia finkoko eta mugikorreko sistemak, Informatika- sistemak eta sare lokalak, Sistema integratuak eta etxe digitala, Telekomunikazio-azpiegituretako teknikak eta prozesuak. MÓDULOS. Configuración de infraestructuras de sistemas de telecomunicaciones, Elementos de sistemas de telecomunicaciones, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de proyectos de instalaciones de telecomunicaciones, Inglés técnico, Proyecto de Sistemas de, Telecomunicaciones e Informáticos, Redes telemáticas, Sistemas de producción audiovisual, Sistemas de radiocomunicaciones, Sistemas de telefonía fija y móvil, Sistemas informáticos y redes locales, Sistemas integrados y hogar digital, Técnicas y procesos en infraestructuras de telecomunicaciones. Zentroak • Centros Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Portugalete 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial GAIKUNTZA. Zehaztapen teknikoetatik abiatuta, makinetarako, prozesuetarako eta, oro har, industria-aplikazioetarako neurketa, kontrol eta erregulazioko ekipo eta instalazio automatikoak garatzea. Sistema automatiko horien burutzapena eta mantenimendua koordinatu eta gainbegiratzea, eskura dauden giza baliabideak eta bitartekoak optimizatuta eta eskatutako kalitatea, indarrean dauden segurtasun- eta normalizazio-baldintzak eta hitzartutako kostuak kontuan hartuta. Capacitación. Desarrollar, a partir de especificaciones técnicas, equipos e instalaciones automáticas de medida, control y regulación para máquinas, procesos y, en general, aplicaciones industriales. Coordinar y supervisar la ejecución y el mantenimiento de dichos sistemas automáticos, optimizando los recursos humanos y medios disponibles, con la calidad requerida, en las condiciones de seguridad y de normalización vigentes y con los costes acordados. mODULUAK. Industria-komunikazioak, Dokumentazio teknikoa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Industria-informatika, Ingeles teknikoa, Automatizazio industrialeko sistemen integrazioa, Automatizazioko eta robotika industrialeko proiektua, Industria-robotika, Neurketa- eta erregulazio- sistemak, Potentzia-sistemak, Sistema elektrikoak, pneumatikoak eta hidraulikoak, Sistema programagarri aurreratuak, Sistema sekuentzial programagarriak. MÓDULOS. Comunicaciones industriales, Documentación técnica, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Informática industrial, Inglés técnico, Integración de sistemas de automatización industrial, Proyecto de automatización y robótica industrial, Robótica industrial, Sistemas de medida y regulación, Sistemas de potencia, Sistemas eléctricos, neumáticos e hidráulicos, Sistemas programables avanzados, Sistemas secuenciales programables. Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 15 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Energi-eraginkortasuna eta eguzki energia termikoa Eficiencia energética y energía solar térmica GAIKUNTZA. Eraikinetan energia- eta ur-instalazioen eraginkortasuna ebaluatzea, eraikinen kalifikazio eta ziurtapen energetikorako prozesuari euskarri teknikoa emanda, eta eguzki-instalazio termikoak konfiguratzea, horien muntaia eta mantentze-lanak kalitate, segurtasun eta ingurumenarekiko errespetuzko baldintzetan kudeatuz. Capacitación. Evaluar la eficiencia de las instalaciones de energía y agua en edificios, apoyando técnicamente el proceso de calificación y certificación energética de edificios, y configurar instalaciones solares térmicas, gestionando su montaje y manteni- miento en condiciones de seguridad, calidad y respeto ambiental. mODULUAK. Eraikinen ziurtapen energetikoa, Eguzki-instalazio termikoen konfigurazioa, Instalazioen energia-eraginkor- tasuna, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ekipamendu eta instalazio termikoak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Eguzki-instalazio termikoak muntatzeko eta mantentzeko lanen kudeaketa, Uraren kudeaketa eraginkorra eraikuntzan, Ingeles teknikoa, Instalazioak muntatzeko prozesuak, Energiaren eta uraren erabilera eraginkorra sustatzea, Energia-eraginkortasuneko eta eguzki-energia termikoko proiektua, Instalazioen irudikapen grafikoa. MÓDULOS. Certificación energética de edificios, Configuración de instalaciones solares térmicas, Eficiencia energética de instalaciones, Empresa e iniciativa emprendedora, Equipos e instalaciones térmicas, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión del montaje y mantenimiento de instalacionessolares térmicas, Gestión eficiente del agua en edificación, Inglés técnico, Procesos de montaje de instalaciones, Promoción del uso eficiente de la energía y del agua, Proyecto de eficiencia energética y energía solar térmica, Representación gráfica de instalaciones. Portugalete Lekua • Plazas 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................50 Zentroak • Centros Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Energi-eraginkortasuna eta eguzki energia termikoa Eficiencia energética y energía solar térmica Zientziak Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Energia eta ura Energía y agua Fabrikazio mekanikoa Fabricación mecánica Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Metal-eraikuntza Construcciones metálicas Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 4,5 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnologías de Minas y Energía (Vizcaya): 4,5 ECTS Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 30 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 30 ECTS Fabrikazio mekanikoko diseinua Diseño en fabricación mecánica Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 4,5 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnologías de Minas y Energía (Vizcaya): 4,5 ECTS Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 33 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 33 ECTS Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 36 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 36 ECTS Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 9 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnologías de Minas y Energía (Vizcaya): 9 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Mekanizazioa Mecanizado Soldadura eta galdaragintza Soldadura y caldedería Bitxigintza* Joyería* (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 44,0% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. 46,7% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide.
 • www.ikaslanbizkaia.net16 Bitxigintza Joyería GAIKUNTZA. Bitxigintzako operazioak gauzatzea, tailerreko instalazioak erabiliz eta mantenduz, kalitate egokia eta produkzio-kostu txikiak lortuz, eta sekuritate eta osasun baldintzak betez. Capacitación. Realizar operaciones de producción de joyas manejando y manteniendo en uso las instalaciones y equipos del taller, consiguiendo bajos costes de producción con la calidad requerida, en condiciones de seguridad y salud. Organizar, administrar y gestionar un pequeño taller de joyería. Donostia-San Sebastián Publikoa • Público Zentroak • Centros Mekanizazioa Mecanizado GAIKUNTZA. Mekanizazio-prozesuetako lan desberdinak burutzea, lortutako produktuak kontrolatuz eta ekipoen funtzionamendua, abiaraztea eta geldiaraztea kontrolatuz. Horretarako, ekipoen lehen mailako mantenimenduaz arduratuko da eta produkzioa beharrezko kalitate- eta segurtasun-baldintzekin eta eskatzen den epean lortuko da. Capacitación. Ejecutar los procesos de mecanizado por arranque de viruta, conformado y procedimientos espe- ciales, preparando, programando, operando las máquinas herramientas y verificando el producto btenido, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. mODULUAK. Enpresa eta ekimen sortzailea, Urraduraren, elektrohigaduraren, ebaketaren, konformazioaren eta prozesu berezien bidezko fabrikazioa, Txirbil-harroketa bidezko fabrikazioa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Interpretazio grafikoa, Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa, Metrologia eta saiakuntzak, Mekanizazio-prozesuak, Sistema automatizatuak. MÓDULOS. Empresa e iniciativa emprendedora, Fabricación por abrasión, electroerosión, corte y conformado,y por procesos especiales, Fabricación por arranque de viruta, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Interpretación gráfica, Mecanizado por control numérico, Metrología y ensayos, Procesos de mecanizado, Sistemas automatizados. Arratzu Lekua • Plazas 02 IES BARRUTIALDE BHI........................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI .....................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Zentroak • Centros Metal-eraikuntza Construcciones metálicas GAIKUNTZA. Metal-eraikuntzetako fabrikazio, muntaia edo konponketako prozesua eta produktua definitzeko doku- mentazio teknikoa lantzea eta esleitutako produkzioa kontrolatzea, eskatzen den kalitateaz eta ezarritako epean eta segurtasun-baldintzak betez burutuko dela ziurtatuz. Capacitación. Diseñar productos de calderería, estructuras metálicas e instalaciones de tubería industrial, y pla- nificar, programar y controlar su producción, partiendo de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la gestión y de los productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental.. mODULUAK. Metal-eraikuntzen prozesuen definizioa, Metal-eraikuntzen diseinua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa, Ingeles teknikoa, Metal-eraikuntzen mekanizazio-, ebaketa- eta konformazio-prozesuak, Metal- eraikuntzen lotura- eta muntaia-prozesuak, Produkzioaren programazioa, Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa, Metal-eraikuntzen proiektua, Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa. MÓDULOS. Definición de procesos de construcciones metálicas. Diseño de construcciones metálicas, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, Inglés técnico, Procesos de mecanizado, corte y conformado en construcciones metálicas, Procesos de unión y montaje en construccionesmetálicas, Diseño de construcciones metálicas, Programación de la producción, Programación de sistemas automáticos de fabricaciónmecánica, Proyecto de construcciones metálicas, Representación gráfica en fabricación mecánica. Amorebieta-Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Soldadura eta galdaragintza Soldadura y caldedería GAIKUNTZA. Metal-eraikuntza finko zein mugikorretako elementuen fabrikazio, muntaia eta konponketako lanak segurtasun-baldintzetan egitea, erabiltzen diren ekipo eta baliabide osagarrien lehen mailako mantenimendua eginez eta ezarritako kalitate-kontroleko prozedurak aplikatuz. Capacitación. Ejecutar los procesos de fabricación, montaje y reparación de elementos de calderería, tuberías, estructuras metálicas y carpintería metálica aplicando las técnicas de soldeo, mecanizado y conformado, y cumpliendo con las especificaciones de calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Interpretazio grafikoa, Mekanizazioa, Metrologia eta saiakuntzak, Muntaia, Giro naturaleko soldadura, Giro babestuko soldadura, Trazadura, ebaketa eta konformazioa. MÓDULOS. Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Interpretación gráfica, Mecanizado, Metrología y ensayos, Montaje, Soldadura en atmósfera natural, Soldadura en atmósfera protegida, Trazado, corte y conformado. Amorebieta-Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 17 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica GAIKUNTZA. Mekanizazio bidezko produkzio-prozesua (txirbil-harroketa, konformazioa eta mekanizazio bereziak) eta ekipo mekanikoen produkzioa eta muntaia programatzea, antolatzea eta zeregin hauetan lankidetzan jardutea, fabrikazioa lagunduz eta, dokumentazio teknikoa abiapuntu izanik, sistema automatikoak programatuz; hau guztia beheragoko maila duten teknikariei behar duten euskarria eskainiz. Capacitación. Planificar, programar y controlar la fabricación por mecanizado y montaje de bienes de equipo, par- tiendo de la documentación del proceso y las especificaciones de los productos a fabricar, asegurando la calidad de la ges- tión y de los productos, así como la supervisión de los sistemas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Mekanizazio-, konformazio- eta muntaia-prozesuen definizioa, Fabrikazio-prozesuen gauzatzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ordenagailuz lagundutako fabrikazioa (CAM), Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumen-babesa, Ingeles teknikoa, Interpretazio grafikoa, Zenbakizko kontrol bidezko mekanizazioa, Produkzioaren programazioa, Fabrikazio mekanikoko sistema automatikoen programazioa, Mekanizazio bidezko produkzio-proiektua, Produktuen egiaztapena. MÓDULOS. Definición de procesos de mecanizado, conformado y montaje, Ejecución de procesos de fabricación, Em- presa e iniciativa emprendedora, Fabricación asistida por ordenador (CAM), Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, Inglés técnico, Interpre- tación gráfica, Mecanizado por control numérico, Programación de la producción, Programación de sistemas automáticos de fabricación mecánica, Proyecto de fabricación de productos mecánicos, Verificación de productos. Arratzu Lekua • Plazas 02 IES BARRUTIALDE BHI........................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Basauri 05 IES BIDEBIETA BHI...............................................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKAMARI GLHBI..............25 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Mungia 19 IES MUNGIA BHI...................................................50 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Zentroak • Centros Fabrikazio mekanikoko diseinua Diseño en fabricación mecánica GAIKUNTZA. Aurreproiektu bat abiapuntu izanik eta ezarritako arauen arabera, fabrikazio mekanikoko proiektuak garatzea Ä seriean edo unitarioakÄ , fabrikazioaren bideragarritasuna bermatuz eta definitutako produktuaren kalitatea eta segurtasuna ziurtatuz. Capacitación. Desarrollar proyectos mecánicos de fabricación en serie o unitarios, a partir de un anteproyecto, de acuerdo a normas establecidas, garantizando la viabilidad de fabricación, asegurando la calidad y seguridad del producto definido. mODULUAK. Fabrikazioaren automatizazioa, Produktu polimerikoetarako moldeen diseinua, Galdaketako moldeen eta ereduen diseinua, Produktu mekanikoen diseinua, Txapa prozesatzeko eta estanpatzeko tresnen diseinua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Produktu mekanikoak diseinatzeko proiektua, Fabrikazio mekanikoko irudikapen grafikoa, Fabrikazio mekanikoko teknikak. MÓDULOS. Automatización de la fabricación, Diseño de moldes para productos poliméricos, Diseño de moldes y modelos de fundición, Diseño de productos mecánicos, Diseño de útiles de procesado de chapa y estampación, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Proyecto de diseño de productos mecánicos, Representación gráfica en fabricación mecánica, Técnicas de fabricación mecánica. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Zentroak • Centros Ostalaritza eta turismoa Hostelería y turismo Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Bidaia-agentziak eta ospakizunen kudeaketa Agencias de viajes y gestión de eventos Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Turismo gidaritza, informazioa eta laguntza Guía, información y asistencias turísticas Sukalde zuzendaritza Dirección de cocina Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y JurídicasJatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritza Dirección de servicios de restauración Turismo-ostatuen kudeaketa* Gestión de alojamientos turísticos* Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Sukaldaritza eta gastronomia Cocina y gastronomía Jatetxe arloko zerbitzuak Servicios en restauración (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 49,0% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net18 Jatetxe arloko zerbitzuak Servicios en restauración GAIKUNTZA. Elikagaiak eta edariak zerbitzatzeko lanak egitea, bezeroari ongi etorria eginez eta laguntza eskainiz, eta mota guztietako edari eta janari azkarrak prestatzea, ezarritako kalitatea eta helburu ekonomikoak lortuz eta uneoro segurtasun eta higieneari buruzko arautegiak eta praktikak aplikatuz. Capacitación. Realizar las actividades de preparación, presentación y servicio de alimentos y bebidas, así como las de atención al cliente en el ámbito de la restauración, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Ardoa eta zerbitzua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingelesa, Eskaintza gastronomikoak, Taberna-kafetegiko oinarrizko eragiketak, Jatetxeko oinarrizko eragiketak, Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea, Taberna-kafetegiko zerbitzuak, Jatetxeko eta ekitaldi berezietako zerbitzuak, Jatetxe arloko komunikazio-teknikak. MÓDULOS. El vino y su servicio, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés, Ofertas gastronómicas, Operaciones básicas en bar-cafetería, Operaciones básicas en restaurante, Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, Servicios en bar-cafetería, Servicios en restaurante y eventos especiales, Técnicas de comunicación en restauración. Galdakao Lekua • Plazas 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI................................................................ 25 Leioa 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI........................................................................25 Bidaia-agentziak eta ospakizunen kudeaketa Agencias de viajes y gestión de eventos GAIKUNTZA. Bidaia konbinatuak programatzea, antolatzea, burutzea eta kontrolatzea, turismo-zerbitzuak erabiltze- ko eskubideak saltzea, bidai agentzietako unitate edo departamentu bereziak administratzea eta berorien merkataritza- programen garapenean parte hartzea. Capacitación. Programar y realizar viajes combinados y todo tipo de eventos, vender servicios turísticos en agen- cias de viajes y a través de otras unidades de distribución, proponiendo acciones para el desarrollo de sus programas de marketing y asegurando la satisfacción de los clientes. mODULUAK. Turismo-helmugak, Turismo-bitartekaritzako entitateen zuzendaritza, Enpresa eta ekimen sortzailea, Turismo-merkatuaren egitura, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Turismo-produktuen kudeaketa, Ingelesa, Turismo-marketina, Protokoloa eta harreman publikoak, Bidaia-agentzien proiektua eta ospakizunen kudeaketa, Turismo-baliabideak, Atzerriko bigarren hizkuntza, Turismo-zerbitzuen salmenta. MÓDULOS. Destinos turísticos, Dirección de entidades de intermediación turística, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructura del mercado turístico, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de productos turísticos, Inglés, Marketing turístico, Protocolo y relaciones públicas, Proyecto de agencias de viajes y gestión de eventos, Recursos turísticos, Segunda lengua extranjera, Venta de servicios turísticos. Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Sukaldaritza eta gastronomia Cocina y gastronomía GAIKUNTZA. Elikagai-mota guztiak maneiatzeko, prestatzeko, mantentzeko eta aurkezteko eragiketa guztiak egitea; es- kaintza gastronomikoak prestatzea eta zerbitzu-jardueretan laguntzea, ezarritako kalitatea eta helburu ekonomikoak lortuz eta uneoro segurtasun eta higieneari buruzko arautegia eta praktikak aplikatuz. Capacitación. Ejecutar las actividades de preelaboración, preparación, conservación, terminación/presentación y servicio de todo tipo de elaboraciones culinarias en el ámbito de la producción en cocina, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Eskaintza gastronomikoak, Jatetxe arloko postreak, Elikagaien aurretiazko elaborazioa eta kontserbazioa, Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko prozesuak, Sukaldaritzako produktuak, Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea, Sukaldaritzako teknikak. MÓDULOS. Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Ofertas gastronómicas, Formación en centros de trabajo, Postres en restauración, Preelaboración y conservación de alimentos, Procesos básicos de pastelería y repostería, Productos culinarios, Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos, Técnicas culinarias. Galdakao Lekua • Plazas 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI..................................................................25 Leioa 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI...................................................... 125 (100+25) Zentroak • Centros Sukalde zuzendaritza Dirección de cocina GAIKUNTZA. Sukaldeko produkzioa eta zerbitzua zuzentzea eta antolatzea eta, horretarako, eskaintzak eta bitartekoak zehaztea, hornikuntzako, produkzioko eta zerbitzuko berezko jarduerak kontrolatzea, helburu ekonomikoak betetzea, ezarritako kalitate-protokoloak jarraitzea eta higieneko, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauen arabera jardutea. Capacitación. Dirigir y organizar la producción y el servicio en cocina, determinando ofertas y recursos, con- trolando las actividades propias del aprovisionamiento, producción y servicio, cumpliendo los objetivos económicos, si- guiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. mODULUAK. Lehengaien hornikuntzaren kontrola, Sukaldeko pastelgintzako eta gozogintzako elaborazioak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Gastronomia eta nutrizioa, Jatetxe-arloko administrazio eta merkataritzako kudeaketa, Elikadurako kalitatearen eta segurtasunaren eta higienearen kudeaketa, Sukaldeko produkzioaren kudeaketa, Ingelesa, Sukaldaritza-elaborazioko prozesuak, Sukaldeko aurreelaborazio- eta kontserbazio-prozesuak, Sukalde-zuzendaritzako proiektua, Jatetxe-arloko giza baliabideak eta taldeen zuzendaritza. MÓDULOS. Control del aprovisionamiento de materias primas, Elaboraciones de, Pastelería y repostería en cocina, Em- presa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gastronomía y nutrición, Gestión administrativa y comercial en restauración, Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentarias, Gestión de la producción en cocina, Inglés, Procesos de elaboración culinaria., Procesos de preelaboración y conservación en cocina, Proyecto de dirección de cocina, Recursos humanos y dirección de equipos en restauración. Galdakao Lekua • Plazas 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI..................................................................... 25 Leioa 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI........................................................................75 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 19 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Jatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritza Dirección de servicios de restauración Turismo-ostatuen kudeaketa Gestión de alojamientos turísticos GAIKUNTZA.Jatetxearlokoelikagaienetaedarienprodukzioaetazerbitzuazuzentzeaetaantolatzeaeta,horretarako, eskaintzak eta bitartekoak zehaztea, hornikuntzako, produkzioko eta zerbitzuko berezko jarduerak kontrolatzea, helburu ekonomikoak betetzea, ezarritako kalitate-protokoloak jarraitzea eta higieneko, laneko arriskuen prebentzioko eta ingurumena babesteko arauen arabera jardutea. Capacitación. Dirigir y organizar la producción y el servicio de alimentos y bebidas en restauración, determinando ofertas y recursos, controlando las actividades propias del aprovisionamiento, cumpliendo los objetivos económicos, siguiendo los protocolos de calidad establecidos y actuando según normas de higiene, prevención de riesgos laborales y protección ambiental. GAIKUNTZA. Establezimenduaren helburu orokorretan oinarrituz, ostatua administratzea, bezeroaren harrera ona eta laguntza eta eremuko zerbitzuen eskaintza egokia bermatuz. Capacitación. Organizar y controlar establecimientos de alojamiento turístico, aplicando las políticas empresaria- les establecidas, controlando objetivos de los diferentes departamentos, acciones comerciales y los resultados económi- cos del establecimiento, prestando el servicio en el área de alojamiento y asegurando la satisfacción del cliente. mODULUAK.Lehengaien hornikuntzaren kontrola, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko pres- takuntza eta orientabidea, Gastronomia eta nutrizioa, Jatetxe-arloko administrazio eta merkataritzako kudeaketa, Elikadurako kalitatearen eta segurtasunaren eta higienearen kudeaketa, Ingelesa, Jatetxe-arloko zerbitzuen eta ekitaldien plangintza eta zuzendaritza, Taberna-kafetegiko zerbitzu-prozesuak, Jatetxeko zerbitzu-prozesuak, Jatetxe-arloko zerbitzuen zuzendaritzako proiektua, Jatetxe-arloko giza baliabideak eta taldeen zuzendaritza,Atzerriko bigarren hizkuntza, Sommelier-lanak. MÓDULOS. Control del aprovisionamiento de materias primas, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gastronomía y nutrición, Gestión administrativa y comercial en restauración, Gestión de la calidad y de la seguridad e higiene alimentaria, Inglés, Planificación y dirección de servicios y eventos en restauración, Pro- cesos de servicios en bar-cafetería, Procesos de servicios en restaurante, Proyecto de Dirección de Servicios en Restauración, Recursos humanos y dirección de equipos en restauración, Segunda lengua extranjera, Sumillería. Leioa Lekua • Plazas 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI........................................................................25 Red Privada • Red Privada Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Turismo gidaritza, informazioa eta laguntza Guía, información y asistencias turísticas GAIKUNTZA. Destino turistikoak merkaturatzea, lurraldeko turismo-produktuak sortzea, taldeak gidatzea eta taldeei laguntza eskaintzea eta informazio turistikoaren inguruko zerbitzuak kudeatzea. Capacitación. Planificar, promocionar e informar sobre destinos turísticos de base territorial, guiando y asistiendo a viajeros y clientes en los mismos, así como en terminales, medios de transporte, eventos y otros destinos turísticos. mODULUAK. Turismo-helmugak, Turismo-produktuen diseinua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Turismo- merkatuaren egitura, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingelesa, Turismo-marketina, Turismo-gidaritzako eta -laguntzako prozesuak, Protokoloa eta harreman publikoak, Turismo-gidaritzako, -informazioko eta -laguntzako proiektua, Turismo-baliabideak, Atzerriko bigarren hizkuntza, Turismo-informazioko zerbitzuak. MÓDULOS. Destinos turísticos, Diseño de productos turísticos, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructura del mercado turístico, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés, Marketing turístico, Procesos de guía y asistencia turística, Protocolo y relaciones públicas, Proyecto de guía, información y asistencia turísticas, Recur- sos turísticos, Segunda lengua extranjera, Servicios de información turística. Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Zentroak • Centros Irudi pertsonala Imagen personal Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Estetika integrala eta ongizatea Estética integral y bienestar Zientziak Ciencias Osasun Zientziak Ciencias de la Salud Ile-apainketako estilismoa eta zuzendaritza Estilismo y dirección de peluquería Karakterizazio eta makillaje profesionala Caracterización y maquillaje profesional Irudi pertsonalaren eta korporatiboaren* Asesoría de imagen personal y corporativa* Zientziak Ciencias Osasun Zientziak Ciencias de la Salud Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Ile-apainketa eta -kosmetika Peluquería y cosmética capilar Estetika eta edergintza Estética y belleza (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 46,9% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net20 GAIKUNTZA. Irudi pertsonala sustatzea eta bezeroa aholkatzea, ilea zaindu eta edertzeko ile-apainketako teknikak eta manikura, pedikura eta bizarra eta bibotea moztu eta atontzeko teknika osagarriak aplikatzea, kalitate, segurtasun eta higiene baldintzarik onenetan. Ile-apaindegi bat administratzea, kudeatzea eta merkaturatzea, enpresa-jardueraren garapena optimizatuz, dagokion ikuskapenpean. Capacitación. Potenciar la imagen personal y asesorar al cliente, aplicar técnicas de peluquería para el cuidado y embe- llecimiento del cabello y técnicas complementarias de manicura, pedicura, arreglo y rasurado de barba y bigote; en condiciones de calidad y seguridad e higiene óptimas.Administrar, gestionar y comercializar un salón de peluquería optimizando el desarrollo de la actividad empresarial bajo la supervisión correspondiente. mODULUAK. Ilearen analisia, Ilearen forma-aldaketa iraunkorrak, Ilea koloratzea, Ile-apainketarako kosmetika, Enpresa eta ekimen sortzailea, Eskuetako eta oinetako estetika, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Gorputz-irudia eta ohitura osasungarriak, Ingeles teknikoa, Irudi pertsonaleko marketina eta salmenta, Orrazkerak eta orrazkera bilduak, Gizonen ile-apainketa eta estilismoa, Ilea mozteko teknikak. MÓDULOS. Análisis capilar, Cambios de forma permanente del cabello, Coloración capilar, Cosmética para peluquería, Empresa e iniciativa emprendedora, Estética de manos y pies, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Imagen corporal y hábitos saludables, Inglés técnico, Marketing y venta en imagen personal, Peinados y recogidos, Peluquería y estilismo masculino, Técnicas de corte del cabello. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Ile-apainketa eta -kosmetika Peluquería y cosmética capilar Ile-apainketako estilismoa eta zuzendaritza Estilismo y dirección de peluquería GAIKUNTZA. Ile-apainketako zerbitzuen garapena zuzentzea eta gainbegiratzea, ilearen tratamendu estetikoak planifikatzea eta egitea, eta irudi-aldaketako estilismoak diseinatzea, kalitateko, segurtasuneko, ingurumenarekiko errespetuko eta diseinuko irizpideak errespetatuta. Capacitación. Dirigir y supervisar el desarrollo de los servicios de peluquería, planificar y realizar tratamientos capilares estéticos y diseñar estilismos de cambio de imagen, respetando criterios de calidad, seguridad, respecto al medio ambiente y diseño para todos. mODULUAK. Dermotrikologia, Zuzendaritza eta merkaturatzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ile-apainketako estilismoa, Irudiaren azterketa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Ikus- entzunezko eta modako produkzioetarako orrazkerak, Zainketa berezietako ile-apainketa, Ile-apainketako prozedurak eta teknikak, Irudi pertsonaleko prozesu fisiologikoak eta higienekoak, Ile-apainketako estilismo- eta zuzendaritza- proiektua, Baliabide teknikoak eta kosmetikoak, Ilearen tratamenduak. MÓDULOS. Dermotricología, Dirección y comercialización, Empresa e iniciativa emprendedora, Estilismo en peluquería, Estudio de la imagen, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Peinados para producciones audiovisuales y de moda, Peluquería en cuidados especiales, Procedimientos y técnicas de peluquería, Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal, Proyecto de estilismo y dirección de peluquería, Recursos técnicos y cosméticos, Tratamientos capilares. Santurtzi Lekua • Plazas 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Estetika integrala eta ongizatea Estética integral y bienestar GAIKUNTZA. Irudi pertsonala sustatzea bezeroari aholkua eskainiz, bere behar estetikoak ebaluatuz eta beharrezko diren tratamendu eta zaintze estetikoak kalitate-, segurtasun- eta higiene-baldintzarik onenetan aplikatuz. Edergintza- institutu bat administratu, kudeatu eta antolatzea, enpresa-jardueraren garapena optimizatuz, dagokion ikuskapenean. Capacitación. Potenciar la imagen física, asesorando al cliente, evaluando sus necesidades estéticas y apli- cando los tratamientos y los cuidados estéticos necesarios en condiciones de calidad y seguridad e higiene óptimas. Administrar, gestionar y organizar un instituto de belleza optimizando el desarrollo de la actividad empresarial, bajo la supervisión correspondiente. mODULUAK. Aparatologia estetikoa, Estetika eta ongizateko kosmetika, Depilazio aurreratua, Dermoestetika, Drainatze estetikoa eta presio bidezko teknikak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Estetika hidrotermala, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Masaje estetikoa, Mikropigmentazioa, Irudi pertsonaleko prozesu fisiologikoak eta higiene-prozesuak, Estetika integral eta ongizateko proiektua, Tratamendu estetiko integralak. MÓDULOS. Aparatología estética, Cosmética aplicada a estética y bienestar, Depilación avanzada, Dermoestética, Drenaje estético y técnicas por presión, Empresa e iniciativa emprendedora, Estética hidrotermal, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Masaje estético, Micropigmentación, Procesos fisiológicos y de higiene en imagen personal, Proyecto de estética integral y bienestar, Tratamientos estéticos integrales. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Zentroak • Centros Estetika eta edergintza Estética y belleza GAIKUNTZA. Edertze pertsonaleko teknikak aplikatzea; eta estetika-zerbitzuak, kosmetikoak eta lurrinak merkatu- ratzea; kalitate-prozedurak eta indarrean dagoen araudian ezarritako laneko arriskuen prebentziorako eta ingurumen- babeserako eskakizunak beteta. Capacitación. Aplicar técnicas de embellecimiento personal y comercializar servicios de estética, cosméticos y perfumes, cumpliendo los procedimientos de calidad y los requerimientos de prevención de riesgos laborales y protección ambiental establecidos en la normativa vigente. mODULUAK. Kabina estetikoko jarduerak,Analisi estetikoa, Estetika eta edergintzarako kosmetologia, Depilazio mekanikoa eta dekolorazioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Esku eta oinetako estetika, Lantokiko prestakuntza, Laneko pres- takuntza eta orientabidea, Gorputz-irudia eta ohitura osasuntsuak, Ingeles teknikoa, Makillajea, Irudi pertsonaleko marketina eta salmenta, Lurringintza eta kosmetika naturala,Aurpegiko eta gorputzeko higiene-teknikak,Azazkal artifizialeko teknikak. MÓDULOS. Actividades en cabina de estética, Análisis estético, Cosmetología para estética y belleza, Depilación mecánica y decoloración del vello, Empresa e iniciativa emprendedora, Estética de manos y pies, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Imagen corporal y hábitos saludables, Inglés, Maquillaje, Marketing y venta en imagen personal, Perfumería y cosmética natural, Técnicas de higiene facial y corporal, Técnicas de uñas artificiales. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 21 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Irudi pertsonalaren eta korporatiboaren aholkularitza Asesoría de imagen personal y corporativa GAIKUNTZA. Pertsona baten eta bere inguruaren edota talde baten irudi pertsonala sustatzea, presentziaren, portae- raren eta inguruaren alderdi guztiak egoera, jarrera eta jarduera desberdinetara egokituz, estetika, ile-apainketa, protokolo, jantzi eta hitz- eta gorputz-adierazpenari buruzko tekniken aplikazioaren bidez. Irudi pertsonalaren aholkularitzan diharduen enpresa bat administratu, kudeatu eta merkaturatzea edota talde multidisziplinar batean parte hartzea, enpresa-jardueraren garapena optimizatuz, dagokion ikuskapenean. Capacitación. Potenciar la imagen personal de un individuo y su entorno o de un colectivo, adecuando todos los aspectos de la presencia, el comportamiento y el entorno a las distintas situaciones, conductas y actividades, mediante la aplicación de técnicas de estética, peluquería, protocolo, vestuario y expresión verbal y corporal. Realizar la adminis- tración, gestión y comercialización en una empresa dedicada a la asesoría de imagen personal o integrarse en un equipo multidisciplinar, optimizando el desarrollo de la actividad empresarial, bajo la supervisión correspondiente. Vitoria-Gasteiz Publikoa • Público Karakterizazio eta makillaje profesionala Caracterización y maquillaje profesional GAIKUNTZA. Ikus-entzunezkoetarako eta lan eszenikoetarako karakterizazio proiektuen plangintza eta muntaia egitea, eta protesiak, ileordeak eta makillaje sozialak, profesionalak eta artistikoak diseinatzea ere, giza baliabideak eta teknikoak koordinatuz eta kalitate, segurtasun, ingurumen-babes eta diseinuko irizpideak denentzat errespetatuz. Capacitación.Planificaryrealizarelmontajedeproyectosdecaracterizaciónparamediosaudiovisualesyescénicos, así como diseñar y realizar prótesis, pelucas y maquillajes sociales, profesionales y artísticos, coordinando los medios técnicos y humanos y respetando los criterios de calidad, seguridad, protección medioambiental y diseño para todos. mODULUAK. Pertsonaien karakterizazioa,Aurpegirako eta gorputzerako protesiak sortzea, 2D 3D pertsonaien diseinu digitala, Diseinu grafiko aplikatua, Efektu bereziak makillajearen bidez, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Inglés técnico, Makillaje profesionala, Karakterizaziorako ile-apainketa, Planifikazioa eta proiektuak, Ordezkoak, Karakterizazio- eta makillaje-produktuak, Karakterizazioko eta makillaje profesionaleko proiektua. MÓDULOS. Caracterización de personajes, Creación de prótesis faciales y corporales, Diseño digital de personajes 2D 3D, Diseño gráfico aplicado, Efectos especiales a través del maquillaje, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Ingeles teknikoa, Maquillaje profesional, Peluquería para caracterización, Planificación y proyectos, Posticería, Productos de caracterización y maquillaje, Proyecto de caracterización y maquillaje profesional. Irudi eta soinua Imagen y sonido Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Ikus entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Ikus-entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinua Sonido para audiovisuales y espectáculos 3d animazioak, jokoak eta multimedia elkarreragileak Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos Ikus-entzunezko eta ikuskizunen produkzioa* Producción de audiovisuales y espectáculos* Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Irudi laborategia Laboratorio de imagen Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Irudi laborategia Laboratorio de imagen GAIKUNTZA. Material fotosentikor azaldutakoen prozesaketa eta trataerarako operazioak egitea, ezarrritako prozesu, prozedura eta denbora-epeei eta bezeroaren zehaztapenei jarraiki, galdatutako kalitatea lortuz eta segurtasun-baldintzen arabera jokatuz. Capacitación. Realizar las operaciones de procesado y tratamiento de materiales fotosensibles expuestos, ajustándose a procesos, procedimientos y tiempos establecidos y a las especificaciones del cliente, consiguiendo la calidad requerida y actuando en condiciones de seguridad. mODULUAK. Administrazioa, kudeaketa eta merkaturatzea enpresa txikietan, Kalitatea eta etengabeko hobekunt- za, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Positibatzea, handitzea eta akaberak, Argazki-irudien prozesuak, Euskarri fotosentikorren errebelatua, Argazki-irudien trataera prozedura digitalen bitartez. MÓDULOS. Administración, gestión y comercialización en la pequeña empresa, Calidad y mejora continua, For- mación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Positivado, ampliación y acabados, Procesos de imagen fotográfica, Revelado de soportes fotosensibles, Tratamiento de imágenes fotográficas por procedimientos digitales. Erandio Lekua • Plazas 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 25,3% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Santurtzi Lekua • Plazas 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net22 Ikus entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa Realización de Proyectos de Audiovisuales y Espectáculos GAIKUNTZA. Edozein saio filmaturen/zuzenean grabatutakoaren prestaketa, exekuzioa eta muntaia antolatu eta ikuskat- zea, prozesu osoan zehar beharrezko diren baliabide teknikoak eta giza-mailakoak koordinatuz, eta edukia, forma eta ezarritako kalitatea kontrolatuz. Ikus-entzunezko produktu jakin batzuk errealizatzea, ezarritako helburuen esparruan edo dagokion zuzen- daritzapean, ikus-entzunezko produktuari galdatzen zaion kalitate teknikoa eta formala ziurtatuko duten soluzioak definituz. Capacitación. Organizar y supervisar la preparación, ejecución y montaje de cualquier tipo de programa filmado/ grabado o en directo, coordinando los medios técnicos y humanos necesarios para su realización a lo largo de todo el proceso, controlando el contenido y la forma, así como la calidad establecida. Realizar ciertos productos audiovisuales en el marco de objetivos establecidos, o bajo la dirección correspondiente, definiendo las soluciones de realización que aseguren la calidad técnica y formal requerida en el producto audiovisual . GAIKUNTZA. Ikus-entzunezkoen, irratiaren eta/edo ikuskizunen produkziorako baliabide ekonomikoak, materialak, teknikoak eta giza baliabideak planifikatu, antolatu, ikuskatu eta kudeatzea, ezarritako produkzio-planak edo -helburuak betetzea ziurtatuz, ezarritako denboran eta kostu- eta kalitate-baldintzei jarraik. Capacitación. Planificar, organizar, supervisar y gestionar los recursos económicos, materiales, técnicos y huma- nos para la producción de audiovisuales, radio y/o espectáculos, asegurando el cumplimiento de los planes u objetivos de la producción en el tiempo y las condiciones de coste y calidad establecidas. mODULUAK. Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Ikus-entzunezko eta eszenako baliabide teknikoak, Zinema eta bideoko errealizazioaren plangintza, Telebistako errealizazioaren plangintza, Ikuskizunen eta ekitaldien kudeaketaren plangintza, Ikus-entzunezkoen muntaiaren eta pos- tprodukzioaren plangintza, Zinema eta bideoko errealizazio-prozesuak, Telebistako errealizazio-prozesuak, Ikuskizunak eta ekitaldiak zuzentzeko prozesuak, Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioko proiektua, Ikus-entzunezkoen muntaiaren eta postprodukzioaren errealizazioa. MÓDULOS. Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Medios técnicos audiovisuales y escénicos, Planificación de la realización en cine y vídeo, Planificación de la realización en televisión, Planificación de la regiduría de espectáculos y eventos, Planificación del montaje y postproducción de audiovisuales, Procesos de realización en cine y vídeo, Procesos de realización en televisión, Pro- cesos de regiduría de espectáculos y eventos, Proyecto de realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos, Realización del montaje y postproducción de audiovisuales. Erandio Lekua • Plazas 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Erandio Lekua • Plazas 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Red Privada • Red Privada Ikus-entzunezko eta ikuskizunen produkzioa Producción de audiovisuales y espectáculos Ikus-entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinua Sonido para audiovisuales y espectáculos GAIKUNTZA. Ikus-entzunezko, irratiko eta musikako produkzioetan eta ikuskizunetan eta ekitalditan soinua hartu, erregistratu, tratatu eta erreproduzitzeko prozesua definitu, koordinatu eta burutzea, kalitate teknikoa eta formala kontrolatu eta ziurtatuta. Capacitación. Definir, coordinar y realizar la captación, registro, tratamiento y reproducción de sonido en pro- ducciones audiovisuales, radiofónicas, musicales, espectáculos y actos, controlando y asegurando la calidad técnica y formal. mODULUAK. Soinuztatze-sistemen doikuntzak, Komunikazioa eta soinu-adierazpena, Zuzeneko soinuaren kontrola, Elektroakustika, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Grabación en estudio, Ingeles teknikoa, Estudioko grabazioa, Soinu-instalazioak, Soinu-proiektuen plangintza, Soinu- postprodukzioa, Ikus-entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinu-proiektua, Ikus-entzunezkoetarako soinua. MÓDULOS. Ajustes de sistemas de sonorización, Comunicación y expresión sonora, Control de sonido en directo, Electroacústica, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Instalaciones de sonido, Planificación de proyectos de sonido, Postproducción de sonido, Proyecto de sonido para audiovisuales y espectáculos, Sonido para audiovisuales. Zentroak • Centros Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Erandio Lekua • Plazas 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 3d animazioak, jokoak eta multimedia elkarreragileak Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos GAIKUNTZA. Ikus-entzunezko produkziotarako 2D eta 3D animazioak sortzea eta multimedia ikus-entzunezko produktu elkarreragileak garatzea, horiek sortzeko esku hartzen duten elementuak eta iturriak integratuz, eta euren erlazioak, mendetasunak eta elkarreragin-irizpideak kontuan hartuz, aurretik definitutako parametroetan oinarrituta. Capacitación. Generar animaciones 2D y 3D para producciones audiovisuales y desarrollar productos audiovisuales multimedia interactivos, integrando los elementos y fuentes que intervienen en su creación y teniendo en cuenta sus relaciones, dependencias y criterios de interactividad, a partir de parámetros previamente definidos. mODULUAK. 2D eta 3D elementuen animazioa, 2D eta 3D kolorea, argiztapena eta akaberak, Gailu anitzeko ingurune elkarreragileen garapena, Animaziorako diseinua, marrazketa eta modelatzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, 3D animazioen, jokoen eta ingurune elkarreragileen proiektua, Ikus-entzunezko 2D eta 3D animazio-proiektuak, Jokoen eta ingurune elkarreragileen proiek- tuak, Multimedia-proiektu elkarreragileen errealizazioa, Ikus-entzunezkoen muntaketa eta postprodukzioa egitea. MÓDULOS. Animación de elementos 2D y 3D, Color, iluminación y acabados 2D y 3D, Desarrollo de entornos interactivos multidispositivo, Diseño, dibujo y modelado para animación, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Proyecto de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, Proyectos de animación audiovisual 2D y 3D, Proyectos de juegos y entornos interactivos, Realización de proyectos multimedia interactivos, Realización del montaje y postproducción de audiovisuales. Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 23 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Okintza, gozogintza eta konfiteria Panadería, repostería y confitería GAIKUNTZA. Ogi, pastel eta gozogintzako produktuen elaborazio-lanak egitea ezarritako produkzio- eta kalitate-helburuak lortuz eta indarrean dagoen araudi tekniko-sanitarioa aplikatuz. Dagozkion makinak eta ekipoak erabiltzea eta horien lehen mailako mantenimendua gauzatzea. Enpresa txiki bat kudeatzea eta administratzea. Capacitación. Elaborar y presentar productos de panadería, repostería y confitería, conduciendo las operaciones de pro- ducción, composición y decoración, en obradores y establecimientos de restauración, aplicando la legislación vigente de higiene y seguridad alimentaria, de protección ambiental y de prevención de riesgos laborales. mODULUAK. Konfiteriako eta beste espezialitate batzuetako elaborazioak, Okintzako eta opilgintzako elaborazioak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Okintzako, pastelgintzako eta gozogintzako lehengaiak eta prozesuak, Elikagaien industrietako biltegiko lanak eta kontrola, Jatetxe- arloko postreak, Okintzako eta pastelgintzako produktuen aurkezpena eta salmenta, Pastelgintzako eta gozogintzako oinarrizko prozesuak, Lantegiko produktuak, Elikagaiak manipulatzeko segurtasuna eta higienea. MÓDULOS. Elaboraciones de confitería y otras especialidades, Elaboraciones de panadería-bollería, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Materias primas y procesos en panadería, pastelería y repostería, Operaciones y control de almacén en la industria alimentaria, Postres en restauración, Presentación y venta de productos de panadería y pastelería, Procesos básicos de pastelería y repostería, Productos de obrador, Seguridad e higiene en la manipulación de alimentos. Galdakao Lekua • Plazas 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI...............................................................25 Leioa 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI........................................................................25 Zentroak • Centros Elikagaien industriak Industrias alimentarias Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Elikagaien industriako prozesuak eta kalitatea* Procesos y calidad en la industria alimentaria* Zientziak Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Elikagaien Zientzia eta Teknologiako Gradua (Araba): 33 ECTS Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Álava): 33 ects Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Okintza, gozogintza eta konfiteria Panadería, repostería y confitería Elikagaien industriako prozesuak eta kalitatea Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria GAIKUNTZA. Elikagaiak elaboratzeko prozesua antolatzea eta kontrolatzea eta eragiketak eta beharrezko baliabide materialak eta giza baliabideak ikuskatzea, betiere elikagaien produkzio, kalitate eta segurtasuneko planak, laneko arriskuen prebentziorako planak eta ingurumena babesteko planak aplikatuz, indarrean dagoen legeriaren arabera. Capacitación. Organizar y controlar los procesos de elaboración de productos alimenticios programando y supervi- sando las operaciones y los recursos materiales y humanos necesarios, aplicando los planes de producción, calidad, seguri- dad alimentaria, de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, de acuerdo con la legislación vigente. Red Privada • Red Privada Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Informatika eta komunikazioak Informática y comunicaciones Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Sareko informatika-sistemen administrazioa Administración de sistemas informáticos en red Zientziak Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua. Araba: 28,5 ECTS kredituk. Bizkaia: 30 ECTS Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información. Álava: 28,5 créditos cts y Vizcaya: 30 cts Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa): 30 ECTS Grado en Ingeniería Informática (Guipuzcoa): 30 ects Web aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones Web Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba eta Bizkaia): 30 ECTS. Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información (Álava y Vizcaya): 30 Ects Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa): 30 ECTS Grado en Ingeniería Informática (Guipuzcoa): 30 ects Plataforma anitzeko aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones multiplataforma Kudeaketaren eta Informazio Sistemen Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Araba eta Bizkaia): 30 ECTS Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información (Álava y Vizcaya): 30 Ects Informatikaren Ingeniaritzako Gradua (Gipuzkoa): 30 ECTS Grado en Ingeniería Informática (Guipuzcoa): 30 ects Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Mikroinformatika-sistemak eta sareak Sistemas microinformáticos y redes (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 38,2% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. 27,6% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net24 Sareko informatika-sistemen administrazioa Administración de sistemas informáticos en red Web aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones Web Plataforma anitzeko aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones multiplataforma GAIKUNTZA. Enpresaren kudeaketa eta administrazioak oinarritzat dituen informatika-sistemak beheko eta erdiko mailako eskakizunetan ezarri, ustiatu eta mantentzea, azken erabiltzaileei zuzeneko euskarria edo lehen lerrokoa eskai- niz eta sektorean indarrean dauden lege-baldintzak betez.. Capacitación. Configurar, administrar y mantener sistemas informáticos, garantizando la funcionalidad, la integri- dad de los recursos y servicios del sistema, con la calidad exigida y cumpliendo la reglamentación vigente. GAIKUNTZA. Web aplikazioak garatzea, ezartzea eta mantentzea, erabilitako metodoa dena dela ere eta teknologia espezifikoak erabilita, datuak modu seguruan atzitzea bermatuz eta ezarritako estandarretan exijitutako erabilerrazta- suneko, usagarritasuneko eta kalitateko irizpideak betez. Capacitación. Desarrollar, implantar, y mantener aplicaciones web, con independencia del modelo empleado y utilizando tecnologías específicas, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y calidad exigidas en los estándares establecidos. GAIKUNTZA. Plataforma anitzeko aplikazioak garatzea, ezartzea, dokumentatzea eta mantentzea, berariazko teknologiak eta garapen-inguruneak erabiliz, datuak modu seguruan atzitzen direla bermatuz, eta ezarritako estandarretan eskatzen diren «usagarritasunaren» eta kalitatearen irizpideak betez. Capacitación. Desarrollar, implantar, documentar y mantener aplicaciones informáticas multiplataforma, utilizan- do tecnologías y entornos de desarrollo específicos, garantizando el acceso a los datos de forma segura y cumpliendo los criterios de «usabilidad» y calidad exigidas en los estándares establecidos. mODULUAK. Datu-baseak kudeatzeko sistemak administratzea, Sistema eragileak administratzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Hardware oinarriak, Datu-baseak ku- deatzea, Web aplikazioak ezartzea, Sistema eragileak ezartzea, Ingeles teknikoa, Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak, Sareak planifikatzea eta administratzea, Sareko informatika-sistemak administratzeko proiektua, Segurtasuna eta erabilgarritasun handia, Sareko zerbitzuak eta Internet. MÓDULOS. Administración de sistemas gestores de bases de datos, Administración de sistemas operativos, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos de hardware, Gestión de bases de datos, Implantación de aplicaciones web, Implantación de sistemas operativos, Inglés técnico, Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información, Planificación y administración de redes, Proyecto de administración de sistemas informáticos en red, Seguridad y alta disponibilidad, Servicios de red e Internet. mODULUAK. Datu-baseak kudeatzeko sistemak administratzea, Sistema eragileak administratzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Hardware oinarriak, Datu-baseak ku- deatzea, Web aplikazioak ezartzea, Sistema eragileak ezartzea, Ingeles teknikoa, Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak, Sareak planifikatzea eta administratzea, Sareko informatika-sistemak administratzeko proiektua, Segurtasuna eta erabilgarritasun handia, Sareko zerbitzuak eta Internet. MÓDULOS. Administración de sistemas gestores de bases de datos, Administración de sistemas operativos, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos de hardware, Gestión de bases de datos, Implantación de aplicaciones web, Implantación de sistemas operativos, Inglés técnico, Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información, Planificación y administración de redes, Proyecto de administración de sistemas informáticos en red, Seguridad y alta disponibilidad, Servicios de red e Internet. mODULUAK. Datu-atzipena, Datu-baseak, Interfazeen garapena, Enpresa eta ekimen sortzailea, Garapen- inguruneak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Markatzeko lengoaiak eta informazioa kudeatzeko sistemak, Programazioa, Zerbitzu eta prozesuen programazioa, Multimedia- programazioa eta gailu mugikorrak, Plataforma anitzeko aplikazioak garatzeko proiektua, Enpresa-kudeaketako sistemak, Informatika-sistemak. MÓDULOS. Acceso a datos, Bases de Datos, Desarrollo de interfaces, Empresa e iniciativa emprendedora, Entornos de desarrollo, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Lenguajes de marcas y sistemas de gestión de información, Programación, Programación de servicios y procesos, Programación multimedia y dispositivos móviles, Proyecto de desarrollo de aplicaciones multiplataforma, Sistemas de gestión empre- sarial, Sistemas informáticos. Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................25 Amorebieta -Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................25 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Erandio 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Zentroak • Centros Mikroinformatika-sistemak eta sareak Sistemas microinformáticos y redes GAIKUNTZA. Sare finko eta mugikorrak, interneteko zerbitzuak, erabiltzaile bakarreko eta anitzeko informatika sistemak instalatzea eta mantentzea, azken erabiltzaileei euskarria eskainiz, kalitate eta seguritate baldintzak betez. Capacitación. Instalar, configurar y mantener sistemas microinformáticos, aislados o en red, así como redes locales en pequeños entornos, asegurando su funcionalidad y aplicando los protocolos de calidad, seguridad y respeto al medio ambiente establecidos. mODULUAK. Bulegotika-aplikazioak, Web aplikazioak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Tresneria muntatzea eta mantentzea, Sare lokalak, Informatika- segurtasuna, Sareko zerbitzuak, Sareko sistema eragileak, Postu bakarreko sistema eragileak. MÓDULOS. Aplicaciones ofimáticas, Aplicaciones web, Empresa e iniciativa empresarial, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Montaje y mantenimiento de equipo, Redes locales, Seguridad informática, Servicios en red, Sistemas operativos en red, Sistemas operativos monopuesto. Amorebieta -Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................50 Bilbao 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 25 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Instalazio termiko eta fluidodunen proiektuen garapena Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos Zientziak Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizcaia): 12 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 12 ECTS Mekatronika industriala Mecatrónica industrial Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizcaia): 30 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 30 ECTS Instalazio termiko eta fluidodunen mantentzea Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizcaia): 12 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 12 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Mantentze-lan elektromekanikoa Mantenimiento electromecánico Beroa sortzeko instalazioak Instalaciones de producción de calor Hozteko eta girotzeko instalazioak Instalaciones frigoríficas y de climatización Instalatze eta mantentze lanak Instalación y mantenimiento Mantentze-lan elektromekanikoa Mantenimiento electromecánico GAIKUNTZA. Makineriaren eta industria-ekipoaren mantenimendua eta konponketa kalitate- eta segurtasun-baldintze- tan eta eskatutako epeetan egitea. Linea automatizatuen produkzioa eskatutako kalitate, kopuru eta epeetan lortzea, giza baliabideak koordinatuz eta ekipoak eta produkzio-sistemak fidagarritasun- eta erabilgarritasun-baldintzetan mantenduz. Makineriaren eta industria-ekipoaren muntaia eta plantako instalazioa egitea, saldu ondoko zerbitzu teknikoa kalitate- eta segurtasun-baldintzetan eta eskatutako epeetan emanez. Capacitación. Realizar el mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo industrial, en condiciones de calidad, se- guridad y plazos requeridos. Obtener la producción en líneas automatizadas con la calidad, cantidad y en los plazos requeridos, coordinando los recursos humanos y manteniendo los equipos y sistemas de producción en condiciones de fiabilidad y disponi- bilidad. Realizar el montaje e instalación en planta de maquinaria y equipo industrial, realizando el servicio técnico postventa en condiciones de calidad, seguridad y plazos requeridos. mODULUAK. Automatismo pneumatikoak eta hidraulikoak, Elektrizitatea eta automatismo elektrikoak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Linea automatizatuen muntaia- eta mantentze-lanak, Muntaia- eta mantentze-lan elektriko/elektronikoak, Muntaia- eta mantentze-lan mekanikoak, Fabrikazio-teknikak, Lotura- eta muntaia-teknikak. MÓDULOS. Automatismos neumáticos e hidráulicos, Electricidad y automatismos eléctricos, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Montaje y mantenimiento de líneas automatizadas, Montaje y mantenimiento eléctrico-electrónico, Montaje y mantenimiento mecánico, Técnicas de fabricación, Técnicas de unión y montaje. Amorebieta -Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 Zentroak • Centros Beroa sortzeko instalazioak Instalaciones de producción de calor GAIKUNTZA. Berotzeko instalazioak, eguzki-instalazio termikoak eta instalazio fluidodunak muntatu eta mantentzea; indarrean dagoen araudia, eta kalitatearen, segurtasunaren eta laneko arriskuen prebentzioaren inguruan ezarritako protokoloak aplikatuta, eta haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuta. Capacitación. Montar y mantener instalaciones caloríficas, solares térmicas y de fluidos aplicando la normativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. mODULUAK. Bero-instalazioen konfigurazioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakunt- za eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Instalazio elektrikoak eta automatismoak, Makina eta tresneria termikoak, Bero-insta- lazioak muntatzea eta mantentzea, Ur-instalazioak muntatzea eta mantentzea, Eguzki-energiako instalazioak muntatzea eta mantentzea, Gas eta erregai likidoetako instalazioak muntatzea eta mantentzea, Instalazioak muntatzeko teknikak. MÓDULOS. Configuración de instalaciones caloríficas, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Instalaciones eléctricas y automatismos, Máquinas y equipos térmicos, Montaje y mantenimiento de instalaciones caloríficas, Montaje y mantenimiento de instalaciones de agua, Montaje y mantenimiento de instalaciones de energía solar, Montaje y mantenimiento de instalaciones de gas y combustibles líquidos, Técnicas de montaje de instalaciones. Portugalete Lekua • Plazas 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros 45,0% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net26 Mekatronika industriala Mecatrónica industrial GAIKUNTZA. Makineriaren eta industria-ekipoaren mantenimendu-planen burutzapena programatu eta antolatzea, dokumentazio teknikoa abiapuntutzat hartuz. Mantenimendu-prozesuen exekuzioa koordinatu eta ikuskatzea, eta era berean makineria eta industria-ekipoa plantan instalatu eta berauen doikuntza egitea, eskueran dauden giza baliabideak eta bitartekoak optimizatuz, beheragoko mailako teknikariei beharrezko euskarria emanez, ezarrita dauden kalitate- mailak eta segurtasun-baldintzak lortuz. Aurreproiektua abiapuntutzat hartuz makineriaren aldaketa edo hobekuntzarako proiektuak garatzea, ezarrita dauden arauak kontuan izanik eta fabrikazioaren bideragarritasuna bermatuz. MÓDULOS. Programar y organizar la realización de los planes de mantenimiento de maquinaria y equipo industrial, partiendo de la documentación técnica.Coordinar y supervisar la ejecución de los procesos de mantenimiento y realizar la instalación en planta de la maquinaria y equipo industrial y la puesta a punto de los mismos, optimizando los recursos humanos y medios disponibles, dando soporte necesario a los técnicos de nivel inferior, consiguiendo los niveles de calidad y condiciones de seguridad establecidas y de normalización vigente.Desarrollar proyectos de modificación o de mejora de la maquinaria a partir del anteproyecto, de acuerdo con normas establecidas y garantizando la viabilidad de la fabricación. mODULUAK. Sistema mekatronikoen konfigurazioa, Akina-elementuak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Sistemen integrazioa, Fabrikazio-prozesuak, Mantentze-lanen eta kalitatearen prozesuak eta kudeaketa, Mekatronika industrialeko proiektua, Sistema mekatronikoen irudikapen grafikoa, Sistema mekatronikoen simulazioa, Sistema elektrikoak eta elektronikoak, Sistema hidraulikoak eta pneumatikoak, Sistema mekanikoak. MÓDULOS. Configuración de sistemas mecatrónicos., Elementos de máquinas, Empresa e iniciativa emprendedo- ra, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Integración de sistemas, Procesos de fabricación, Procesos y gestión de mantenimiento y calidad., Proyecto de mecatrónica industrial, Representación gráfica de sistemas mecatrónicos, Simulación de sistemas mecatrónicos, Sistemas eléctricos y electrónicos, Sistemas hidráulicos y neumáticos, Sistemas mecánicos. Amorebieta -Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................50 Barakaldo 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Galdakao 14 IES ANDRA MARI BHI...........................................50 Zentroak • Centros GAIKUNTZA. Hozteko, girotzeko eta aireztatzeko instalazioak muntatu eta mantentzea; indarrean dagoen araudia, eta kalitatearen, segurtasunaren eta laneko arriskuen prebentzioaren inguruan ezarritako protokoloak aplikatuta, eta haien funtzionaltasuna eta ingurumenarekiko errespetua ziurtatuta. Capacitación. Montar y mantener instalaciones frigoríficas, de climatización y de ventilación aplicando la nor- mativa vigente, protocolos de calidad, de seguridad y prevención de riesgos laborales establecidos, asegurando su funcionalidad y respeto al medio ambiente. mODULUAK. Hozteko eta girotzeko instalazioen konfigurazioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Instalazio elektrikoak eta automatismoak, Makina eta tresneria termikoak, Merkataritzako hotz-tresneria muntatzea eta mantentzea, Girotzeko, aireztatzeko eta erauzteko instalazioak muntatzea eta mantentzea, Industriako hotz-instalazioak muntatzea eta mantentzea, Instalazioak muntatzeko teknikak. MÓDULOS. Configuración de instalaciones de frío y climatización, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Instalaciones eléctricas y automatismos, Máquinas y equipos térmicos, Montaje y mantenimiento de equipos de refrigeración comercial, Montaje y mantenimiento de instalaciones de climatización, ventilación y extracción, Montaje y mantenimiento de instalaciones frigoríficas industriales, Técnicas de montaje de instalaciones. Hozteko eta girotzeko instalazioak Instalaciones frigoríficas y de climatización Portugalete Lekua • Plazas 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Instalazio termiko eta fluidodunen proiektuen garapena Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos GAIKUNTZA. Eraikinetarako, etengabeko prozesuko eta produkzioari laguntzeko instalazioetarako bero- eta fluido-instalazioen proiektuak garatzea, aurreproiektu bat abiapuntutzat hartuz, ezarrita dauden arauak kontuan izanik eta instalazioen muntaiaren bideragarritasuna, kalitatea eta segurtasuna ziurtatuz. Teknikari honek, kasu orotan, Arkitekto, Injineru edo Lizentziatuen eta/edo Arkitektu Tekniko, Injineru Tekniko edo Diplomatuen ikuskapen orokorrarekin jardungo du.. Capacitación. Desarrollar proyectos y planificar el montaje de las instalaciones térmicas y de fluidos en edificios y procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. mODULUAK. Girotzeko, berotzeko eta ur bero sanitarioko instalazioen konfigurazioa, Fluido-instalazioen konfigura- zioa, Hotz-instalazioen konfigurazioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Energia berriztagarriak eta eraginkortasun ener- getikoa, Ekipamendu eta instalazio termikoak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Instalazioak muntatzeko plangintza, Instalazioak muntatzeko prozesuak, Instalazio termikoen eta fluidodunen proiektua, Instalazioen irudikapen grafikoa, Sistema elektrikoak eta automatikoak. MÓDULOS. Configuración de instalaciones de climatización, calefacción y ACS, Configuración de instalaciones de fluidos, Configuración de instalaciones frigoríficas, Empresa e iniciativa emprendedora, Energías renovables y eficiencia energética, Equipos e instalaciones térmicas, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Planificación del montaje de instalaciones, Procesos de montaje de instalaciones, Proyecto de instalaciones térmicas y de fluidos, Representación gráfica de instalaciones, Sistemas eléctricos y automáticos. Portugalete Lekua • Plazas 21 IEFPS REPELEGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 27 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Instalazio termiko eta fluidodunen mantentzea Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos GAIKUNTZA. Eraikin- eta prozesu-instalazioak jarri eta mantentzeko prozesuen burutzapena programatu, koordinatu eta ikuskatzea eta instalazio horiek zerbitzuan jartzea, eskuragarri dauden giza baliabideak eta bitartekoak optimizatuz, beheragoko mailako teknikariei beharrezkoa den euskarria emanez, eskatutako kalitatea eskainiz, indarrean dagoen erregelamentazioa betez eta guztia segurtasun-baldintzetan eginez. Aurreproiektua abiapuntutzat hartuz eraikin- eta prozesu-instalazioen aldaketa edo hobekuntzarako proiektuak garatzea, ezarrita dauden arauak kontuan izanik eta instalazioen bideragarritasuna bermatuz.. Capacitación. Planificar, gestionar, y supervisar el montaje y el mantenimiento de las instalaciones térmicas y de fluidos, en edificios y procesos industriales, de acuerdo con los reglamentos y normas establecidas, siguiendo los protocolos de calidad, de seguridad y de prevención de riesgos laborales y respeto ambiental. mODULUAK. Instalazio termikoen eta fluidodunen konfigurazioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Energia berriztaga- rriak eta eraginkortasun energetikoa, Ekipamendu eta instalazio termikoak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Muntaiaren, kalitatearen eta mantentzearen kudeaketa, Ingeles teknikoa, Bero- eta fluido-instalazioak mantentzea, Hozteko eta girotzeko instalazioak mantentzea, Instalazioak muntatzeko prozesuak, Instalazio termikoak eta fluidodunak mantentzeko proiektua, Instalazioen irudikapen grafikoa, Sistema elektrikoak eta automatikoak. MÓDULOS. Configuración de instalaciones térmicas y de fluidos, Empresa e iniciativa emprendedora, Energías renovables y eficiencia energética, Equipos e instalaciones térmicas, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión del montaje, de la calidad y del mantenimiento., Inglés técnico, Mantenimiento de instalaciones caloríficas y de fluidos, Mantenimiento de instalaciones frigoríficas y de climatización, Procesos de montaje de instalaciones, Proyecto de mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos, Representación gráfica de instalaciones, Sistemas eléctricos y automáticos. Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Sestao 23 IES SATURNINO DE LA PEÑA BHI................... 25 Zentroak • Centros Zurgintza, altzarigintza eta kortxoa Madera, mueble y corcho Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Diseinua eta altzari-hornikuntza* Diseño y amueblamiento* Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Instalazioa eta altzari-hornikuntza Instalación y Amueblamiento Arotzeria eta altzarigintza* Carpintería y mueble* Instalazioa eta altzari-hornikuntza Instalación y Amueblamiento Gaitasunak. Bezeroak hala eskatuz eraikuntza-soluzioak definitzea, arotzeria eta altzarigintzako elementuak neurrira egitea, segurtasun-baldintzak kontuan izanik eta eskatutako kalitatearekin “obran” instalatzea, eta enpresa txiki edo lantegi bat kudeatzea, hala badagokio. Capacitación. Definir soluciones constructivas a requerimiento del cliente, construir a medida elementos de carpintería y mueble, realizar su instalación “en obra” en condiciones de seguridad y con la calidad requerida, y gestionar, en su caso, una pequeña empresa o taller. mODULUAK. Biltegiko kontrola, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Zurezko egituren instalazioa, Altzarien instalazioa, Arotzeriako instalazioa, Arotzeria eta altzarigintzako materialak, Arotzeriako oinarrizko eragiketak, Altzarigintzako oinarrizko eragiketak, Instalazioaren plangintza, Eraikuntza-soluzioak. MÓDULOS. Control de almacén, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Instalación de estructuras de madera, Instalación de mobiliario, Instalaciones de carpintería, Materiales en carpintería y mueble., Operaciones básicas de carpintería, Operaciones básicas de mobiliario, Planificación de la instalación., Soluciones constructivas. Arratzu Lekua • Plazas 02 IES BARRUTIALDE BHI........................................25 Barakaldo 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Gaitasunak.Arotzeriakoetazurgintzakoelementuakfabrikatzea,produktuakmekanizatu,muntatu,akabatu,biltegiratu eta igortzeko prozesuen bidez, eta kalitateari, segurtasunari eta ingurumen-babesari buruzko zehaztapenak beteta. Capacitación. Fabricar elementos de carpintería y muebles, realizando los procesos de mecanizado, montaje, acaba- do, almacenamiento y expedición de productos, cumpliendo las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. Arotzeria eta altzarigintza Carpintería y mueble Azpeitita Publikoa • Público Donostia-San Sebastián Publikoa • Público Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 32,7% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Zentroak • Centros
 • www.ikaslanbizkaia.net28 GAIKUNTZA. Propultsio-tresneria eta itsasontziaren ekipoak eta sistemak erabiltzea eta mantentzea, eta ontzi barruko segurtasun, biziraupen eta asistentzia sanitarioan laguntzea, kalitate irizpideak aplikatuta eta laneko arriskuen prebentzio planak eta enpresaren ingurumenaren arlokoak beteta. Capacitación. Operar y mantener la planta propulsora y los equipos y sistemas del buque, y colaborar en la segu- ridad, supervivencia y asistencia sanitaria a bordo, aplicando criterios de calidad y cumpliendo los planes de prevención de riesgos laborales y medioambientales de la empresa. mODULUAK. Osasun-arreta ontzian, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingelesa, Hozte- eta girotze-makineria instalatzea eta zaintzea ontzi eta itsasontzietan, Propultsio- planta eta makineria osagarria zaintzea, Instalazioen eta makina elektrikoen zainketa ontzi eta itsasontzietan, Makinen zaintza-prozedurak, Mekanizazio- eta soldatze-prozedurak ontzi eta itsasontzietan, Automatismoen erregulazioa eta zainketa ontzi eta itsasontzietan, Itsas segurtasuna. MÓDULOS. Atención sanitaria a bordo, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés, Instalación y mantenimiento de maquinaria de frío y climatización en buques y embarcaciones, Mantenimiento de la planta propulsora y maquinaria auxiliar, Mantenimiento de las instalaciones y máquinas eléctricas en buques y embarcaciones, Procedimientos de guardia de máquinas, Procedimientos de mecanizado y soldadura en buques y embarcaciones, Regulación y mantenimiento de automatismos en buques y embarcaciones, Seguridad marítima. Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzea eta kontrolatzea Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones Bermeo Lekua • Plazas 06 IES ESCUELA DE FP NÁUTICO PESQUERA DE BERMEO • BERMEOKO NAUTIKA ETA ARRANTZAKO LH ESKOLA BHI..........................20 Itsasertzeko nabigazioa eta arrantza Navegación y pesca de litoral GAIKUNTZA. Organizar, gestionar y ejecutar las actividades de buques, cuyas características y límites geográficos determinen las administraciones competentes para este nivel, dirigiendo y controlando la navegación, así como la extracción, manipulación y conservación de la pesca, respetando las condiciones de seguridad y observando la normativa. Capacitación. Organizar, gestionar y ejecutar las actividades de buques, cuyas características y límites geográficos determinen las administraciones competentes para este nivel, dirigiendo y controlando la navegación, así como la extracción, manipulación y conservación de la pesca, respetando las condiciones de seguridad y observando la normativa. mODULUAK. Osasun-arreta ontzian, Ontziko izapideak eta administrazioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ontziaren egonkortasuna, karga-berdintzea eta estibatzea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingelesa, Instalazioak eta zerbitzuak, Itsasertzeko arrantza, Zaintza-prozedurak, Itsas segurtasuna, Maniobra-teknikak, Nabigazio - eta komunikazio-teknikak. MÓDULOS. Atención sanitaria a bordo, Despacho y administración del buque, Empresa e iniciativa emprendedora, Estabilidad, trimado y estiba del buque, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés, Instalaciones y servicios, Pesca de litoral, Procedimientos de guardia, Seguridad marítima, Técnicas de maniobra, Técnicas de navegación y comunicaciones. Bermeo Lekua • Plazas 06 IES ESCUELA DE FP NÁUTICO PESQUERA DE BERMEO • BERMEOKO NAUTIKA ETA ARRANTZAKO LH ESKOLA BHI..........................20 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Itsasoa etaarrantza Marítimo pesquera Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzeko lanak antolatze Organización del mantenimiento de maquinaria de Buques y Embarcaciones Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y ArquitecturaItsas garraioa eta alturako arrantza* Transporte marítimo y Pesca de Altura* Akuikultura* Acuicultura* Zientziak Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzea eta kontrolatzea Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones Itsasertzeko nabigazioa eta arrantza Navegación y Pesca de litoral GAIKUNTZA. Arotzeriako eta altzarigintzako produktuen fabrikazio-proiektuak garatzea eta instalazio-proiektuak egitea, proiektu horien bideragarritasuna baliabide erabilgarrien arabera ziurtatuz, beharrezkoak diren prototipoen gauzatzea gainbegiratuz eta materialen hornikuntza eta produktuei eskatutako kalitatea kudeatuz. Capacitación. Desarrollar proyectos de fabricación y realizar proyectos de instalación de productos de carpintería y mueble asegurando su viabilidad en función de los recursos disponibles, supervisando la realización de los prototipos necesarios y gestionando el aprovisionamiento de materiales y la calidad exigida a los productos. Diseinua eta altzari-hornikuntza Diseño y amueblamiento Donostia-San Sebastián Publikoa • Público Irun Publikoa • Público Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 33,9% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 29 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Itsas garraioa eta alturako arrantza Transporte marítimo y Pesca de Altura Akuikultura Acuicultura GAIKUNTZA. Nabigazioa, itsasontziaren segurtasuna eta tripulazioa planifikatu eta zuzentzea, araudi nazionala eta nazioartekoa betez. Kargatu, deskargatu eta zamatzeko eragiketak eta erauzpen-jarduerak planifikatu eta zuzentzea, produkzioa kontrolatuz eta optimizatuz.. Capacitación. Planificar y dirigir la navegación, seguridad del buque y tripulación observando la normativa nacional e internacional. Planificar y dirigir las operaciones de carga, descarga y estiba, así como las actividades extractivas, controlando y optimizando la producción. GAIKUNTZA. Akuikultura-haztegi bat planifikatu, antolatu, kudeatu eta kontrolatzea, segurtasun eta higieneko baldintza egokietan, beharrezkoa den kalitatea lortuz. Capacitación. Planificar, organizar, gestionar y controlar una explotación acuícola consiguiendo la calidad requerida, en condiciones adecuadas de seguridad e higiene. Pasaia Publikoa • Público Mutriku Publikoa • Público Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Analisiko eta kalitate kontroleko laborategia Laboratorio de análisis y de control de calidad Zientziak Ciencias Kimikako Gradua (Gipuzkoa eta Bizkaia): 21 ECTS Grado en Química (Guipuzcoa y Vizcaya): 21 ECTS Ingurugiro kimika Química ambiental Ciencias Ciencias Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Kimika industriala* Química industrial* Kimikako Gradua (Gipuzkoa eta Bizkaia): 12 ECTS Grado en Química (Guipuzcoa y Vizcaya): 12 ECTS Meatzaritza eta Energia Teknologiaren Ingeniaritzako Gradua (Bizkaia): 6 ECTS Grado en Ingeniería de Tecnología de Minas y Energía (Vizcaya): 6 ECTS Ingeniaritza Kimikoko Gradua (Bizkaia): 33 ECTS Grado en Ingeniería Química (Vizcaya): 33 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Laborategiko eragiketak Operaciones de laboratorio Kimikagintza* Planta química* Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Kimika Química Bermeo Lekua • Plazas 06 IES ESCUELA DE FP NÁUTICO PESQUERA DE BERMEO • BERMEOKO NAUTIKA ETA ARRANTZAKO LH ESKOLA BHI..........................20 Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzeko lanak antolatze Organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones GAIKUNTZA. Itsasontziaren propultsio-tresneriaren, laguntzako makinen eta zerbitzuen mantentze-lanak antolatzea eta gainbegiratzea, informazio teknikoa oinarri hartuta, eta horrez gain, lehorretaratutako ontzietan osagai horien mantentze- eta muntaketa-zerbitzua antolatzea, baliabideak zehaztuz, lantaldeak zuzenduz eta makinen zaintzaldiak antolatuz eta eginez, STCW eta STCW-f nazioarteko hitzarmenetan eta indarreko legean ezarritakoa betez. Beste eginkizunetako bat dagozkion mantentze-, arautze- eta kontrol-zereginak betetzea da, ezarritako teknikak eta prozedurak trebetasunez baliatuz, itsasaldian segurtasuna bermatzeko xedearekin, zehaztutako kalitate, laneko segurtasun eta ingurumen baldintzen arabera. Capacitación. Organizar y supervisar los trabajos de mantenimiento de la planta propulsora, maquinaria auxiliar y servicios del buque, a partir de la información técnica, así como organizar el servicio de mantenimiento y montaje de dichos elementos en embarcaciones en tierra, definiendo recursos, dirigiendo equipos humanos y organizando y realizando las guardias de máquinas, según lo establecido en los convenios internacionales STCW y STCW-f y la legislación vigente, y realizar las tareas de mantenimiento, regulación y control asignadas, utilizando con destreza las técnicas y procedimientos establecidos, para garantizar la seguridad de la travesía en condiciones de calidad y seguridad laboral y medioambiental definidas. mODULUAK. Larrialdien kontrola, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingelesa, Itsasontziko osasun-laguntzaren antolamendua, Makinen zaintza antolatzea, Ontzietako proput- sio-plantaren eta makineria osagarriaren zainketa antolatzea, Ontzi eta itsasontzien lehorreko zainketa antolatzea eta motor termikoen muntaketa, Ontzi eta itsasontzietako hozte- eta girotze-instalazioen zainketa eta muntaketa antolatzea, Ontzi eta itsasontzietako instalazio eta sistema elektrikoen zainketa eta muntaketa antolatzea, Ontzi eta itsasontzietako makineriaren zainketa planifikatzea, Automatismo hidrauliko eta pneumatikoen programazioa eta zainketa ontzi eta itsasontzietan, Ontzi eta itsasontzien zainketa antolatzeko proiektua. MÓDULOS. Control de las emergencias, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés, Organización de la asistencia sanitaria a bordo, Organización de la guardia de máquinas, Organización del mantenimiento de planta propulsora y maquinaria auxiliar de buques, Organización del mantenimiento en seco de buques y embarcaciones y montaje de motores térmicos, Organización del mantenimiento y montaje de instalaciones frigoríficas y sistemas de climatización de buques y embarcaciones, Organización del mantenimiento y montaje de instalaciones y sistemas eléctricos de buques y embarcaciones, Planificación del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones, Programación y mantenimiento de automatismos hidráulicos y neumáticos en buques y embarcaciones, Proyecto de organización del mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones. Zentroak • Centros (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 34,9% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net30 Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI..........25 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Santurtzi 22 IEFPS Txurdinaga GLHBI.................................25 Analisiko eta kalitate kontroleko laborategia Laboratorio de análisis y de control de calidad GAIKUNTZA. Laborategiaren jarduera antolatzea eta gainbegiratzea, entsegu-teknikak eta analisi fisiko, kimiko edo mikrobiologikoak garatu eta aplikatzea lehengai, produktu kimiko edo elikagaien gain, ikerketarako, analisirako edo kalita- te-kontrolerako, laborategian segurtasun- eta ingurugiro-teknika egokien arauetan oinarrituz jardunez. Capacitación. Organizar y coordinar las actividades de laboratorio y el plan de muestreo, realizando todo tipo de ensayos y análisis sobre materias y productos en proceso y acabados, orientados a la investigación y al control de calidad, interpretando los resultados obtenidos, y actuando bajo normas de buenas prácticas en el laboratorio. mODULUAK. Tresna bidezko analisia, Analisi kimikoak, Laborategiko kalitatea eta segurtasuna, Enpresa eta ekimen sortzailea, Saiakuntza bioteknologikoak. Saiakuntza fisiko-kimikoak, Saiakuntza fisikoak, Saiakuntza mikro- biologikoak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Lagintzea eta lagina prestatzea, Analisiko eta kalitate-kontroleko laborategiaren proiektua. MÓDULOS. Análisis instrumental, Análisis químicos, Calidad y seguridad en el laboratorio, Empresa e iniciativa emprendedora, Ensayos biotecnológicos, Ensayos fisicoquímicos, Ensayos físicos, Ensayos microbiológicos, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Muestreo y preparación de la muestra, Proyecto de laboratorio de análisis y de control de calidad. Ingurugiro kimika Química ambiental GAIKUNTZA. Ingurugiroa babesteko baliabideak eta neurriak antolatu eta kudeatzea. Ingurugiroaren prebentzio eta kontserbaziorako instalazioak ikuskatu eta kontrolatzea, afluenteen eta efluenteen laginak aztertzea eta beharrezkoak diren neurri zuzentzaileak proposatu/finkatzea. Capacitación. Organizar y gestionar los medios y medidas de protección ambiental. Inspeccionar y controlar insta- laciones para prevención y conservación del ambiente, analizar las muestras de afluentes y efluentes y proponer/establecer las medidas correctoras necesarias. mODULUAK. Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Eguratserako isurien kontrola, Hondakinen kontrola, Ur- arazketa, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Hizkuntza teknikoa, Ingurugiro-babesaren antolamendua eta kudeaketa, Lan-giroko harremanak, Segurtasun kimikoa eta industri higienea. MÓDULOS. Calidad y mejora continua, Control de emisiones a la atmósfera, Control de residuos, Depuración de aguas, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Idioma técnico, Organización y gestión de la protección medioambiental, Relaciones en el entorno de trabajo, Seguridad química e higiene industrial. Erandio Lekua • Plazas 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros GAIKUNTZA. Materialen saiakuntzak eta analisi fisiko-kimikoak, kimikoak eta biologikoak egitea, ekipoak eta laguntzako zerbitzuen instalazioak erabilgarri mantenduz eta kalitate, laneko arriskuen prebentzio eta ingurumen- babesaren arloko arauekin bat eginez. Capacitación. Realizar ensayos de materiales, análisis fisicoquímicos, químicos y biológicos, manteniendo ope- rativos los equipos y las instalaciones de servicios auxiliares, cumpliendo las normas de calidad y prevención de riesgos laborales y de protección ambiental. GAIKUNTZA. Prozesu kimiko desberdinen oinarrizko eta kontrol-lan guztiak egitea, ekipoen funtzionamendua, abiaraztea eta geldiaraztea kontrolatuz, ezarritako segurtasun-, kalitate- eta ingurugiro-baldintzetan, eta ekipoen oinarrizko mantenimenduaz arduratuz. Capacitación.Realizar operaciones básicas y de control en los procesos para la obtención y transformación de productos químicos, manteniendo operativos los sistemas, equipos y servicios auxiliares, controlando las variables del proceso para asegurar la calidad del producto, cumpliendo las normas de prevención de riesgos laborales, seguridad y ambientales. mODULUAK. Biltegiratzea eta banaketa laborategian, Enpresa eta ekimen sortzailea, Materialen entseguak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Inglés técnico, Laginak hartzea eta laborategiko operazio unitarioak, Azterketa kimikoko operazioak, Mantentze elektromekanikoaren printzipioak, Proba fisiko-kimikoak, Kimika aplikatua, Laborategiko segurtasuna eta antolakuntza, Laborategiko zerbitzu osagarriak, Mikrobiologiako eta biokimikako oinarrizko teknikak. MÓDULOS. Almacenamiento y distribución en el laboratorio, Empresa e iniciativa emprendedora, Ensayos de materiales, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Ingeles teknikoa, Muestreo y operaciones unitarias de laboratorio, Operaciones de análisis químico, Principios de mantenimiento electromecánico, Pruebas fisicoquímicas, Química aplicada, Seguridad y organización en el laboratorio, Servicios auxiliares en el laboratorio, Técnicas básicas de microbiología y bioquímica. Laborategiko eragiketak Operaciones de laboratorio Kimikagintza Planta química Bilbao Lekua • Plazas 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI....25 Pasaia Publikoa • Público Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Kimika industriala Química industrial GAIKUNTZA.Kimikagintzakojardueraantolatuetakontrolatzea,produkzio-prozesuarenfasedesberdinakgainbegiratuz eta kontrolatuz. Kalitateari, segurtasunari eta ingurugiroari dagozkion arauak betetzen diren gainbegiratzea. Capacitación. Organizar y controlar las operaciones de las plantas de proceso químico y de cogeneración de energía y servicios auxiliares asociados, supervisando y asegurando su funcionamiento, puesta en marcha y parada, verificando las condiciones de seguridad, calidad y ambientales establecidas. Errentería Publikoa • Público Red Privada • Red Privada Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 31 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Osasungintza Sanidad Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Osasun dokumentazioa Documentación sanitaria Osasun Zientziak Ciencias de la Salud Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Dietetika Dietética Zientziak Ciencias Osasun Zientziak Ciencias de la Salud Aho eta hortzen higienea Higiene bucodental Osasun Zientziak Ciencias de la Salud Diagnosi klinikoen laborategia Laboratorio de diagnóstico clínico Zientziak Ciencias Osasun Zientziak Ciencias de la Salud Ingurugiro osasuna Salud ambiental Diagnosi-irudiak* Imagen para el diagnóstico* Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Erizaintzaren laguntza Cuidados auxiliares de enfermería Osasun larrialdiak Emergencias sanitarias Farmazia eta parafarmazia* Farmacia y parafarmacia* Erizaintzaren laguntza Cuidados auxiliares de enfermería GAIKUNTZA. Pazienteari/bezeroari laguntzea eta bere inguruneko osasun-baldintzen arloan lan egitea, honako kasuetan: laguntza espezializatuko eta lehen mailako laguntzako zentroetan erizaintza-taldeko kide gisa, erizaintzako diplomatuaren menpe egongo delarik, edota, kasua bada, libreki dihardutenengandik eratorritako osasun-zerbitzuetan osasun-taldeko kide gisa, dagokionaren ardurapean. Capacitación. Proporcionar cuidados auxiliares al paciente/cliente y actuar sobre las condiciones sanitarias de su entorno, como miembro de un equipo de enfermería en los centros sanitarios de atención especializada y de atención primaria, bajo la dependencia del diplomado de enfermería o, en su caso, como miembro de un equipo de salud en la asistencia sanitaria derivada de la práctica del ejercicio liberal, bajo la supervisión correspondiente. mODULUAK. Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Ospitaleko higienea eta materialen garbiketa, Administrazio-eragiketak eta osasungintzako dokumentazioa, Osasunaren sustapena eta pazientearentzako laguntza psikologikoa, Lan-taldeko harremanak, Erizaintzako oinarrizko teknikak, Laguntza odontologiko-estomatologikoko teknikak.. MÓDULOS. Calidad y mejora continua, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Higiene del medio hospitalario y limpieza de material, Operaciones administrativas y documentación sanitaria, Promoción de la salud y apoyo psicológico al paciente, Relaciones en el equipo de trabajo, Técnicas básicas de enfermería, Técnicas de ayuda odontológica/estomatológica. Amorebieta-Etxano Lekua • Plazas 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI....................................50 Barakaldo 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLBHI......................50 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Ondarroa 20 IES ONDARROA BHI.............................................25 Osasun larrialdiak Emergencias sanitarias GAIKUNTZA. Larrialdi indibidual edo kolektibo baten nahiz katastrofe baten aurrean, pazientea osasun-zentrora lekualdatzea, ospitaleaurreko ingurunean oinarrizko osasun-laguntza eta laguntza psikologikoa ematea, osasun-arloko teleoperazio- eta telelaguntza-jarduerak gauzatzea, eta larrialdi-planak, aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabideak eta osasun-logistika antolatu eta garatzen laguntzea. Capacitación.Trasladar al paciente al centro sanitario, prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entor- no pre-hospitalario, llevar a cabo actividades de teleoperación y teleasistencia sanitaria, y colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia, de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe. mODULUAK. Oinarrizko anatomofisiologia eta patologia, Oinarrizko anatomofisiologia eta patologia. Osasun-laguntza berezia larrialdi-egoeretan, Hasierako osasun-laguntza larrialdi-egoeretan, Osasun-zuzkidura, Enpresa eta ekimen sortzailea, Pazienteak ebakuatu eta lekualdatzea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Osasun-logistika larrialdietan, Ibilgailuaren mekanikako mententze-lan prebentiboak, Larrialdi-planak eta aurreikus daitezkeen arriskuetarako baliabideak, Telelarrialdiak. MÓDULOS. Natomofisiología y patología básicas, Apoyo psicológico en situaciones de emergencia, Atención sanitaria especial en situaciones de emergencia., Atención sanitaria inicial en situaciones de emergencia, Dotación sanitaria, Empresa e iniciativa emprendedora, Evacuación y traslado de pacientes., Formación en Centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Logística sanitaria en emergencias, Mantenimiento mecánico preventivo del vehículo, Planes de emergencias y dispositivos de riesgos previsibles, Tele emergencias. Getxo Lekua • Plazas 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Farmazia eta parafarmazia Farmacia y parafarmacia GAIKUNTZA. Farmazi eta parafarmazi produktuez hornitzeko eta berauek banatu nahiz saltzeko eragiketak egitea, kobrantzak eginez, kutxa kontrolatuz eta likidazio atzeratuen administrazio-izapideak eginez. Horretarako, farmazi eta parafarmazi establezimenduetan igorritako produktu eta materialak erosi, jaso, bildu, txukun antolatu eta berriak hartu beharko dira eta oinarrizko eragiketa fisiko-kimikoak egin beharko dira, dagokionaren ikuskapenarekin. Capacitación. Asistir en la dispensación y elaboración de productos farmacéuticos y afines, y realizar la venta de pro- ductos parafarmacéuticos, fomentando la promoción de la salud y ejecutando tareas administrativas y de control de almacén, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. Leioa Publikoa • Público Portugalete Publikoa • Público VItoria-Gasteiz Publikoa • Público Red Privada • Red Privada Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 38,8% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net32 Diagnosi klinikoen laborategia Laboratorio de diagnóstico clínico GAIKUNTZA. Giza lagin biologikoen azterketa analitikoak egitea, emaitza teknikoak interpretatzea eta baloratzea, diagnosi klinikorako eta/edo ikerketarako baliagarri izan daitezen, eta kalitate-, segurtasun- eta ingurugiro-arauak erres- petatuz jokatzea, kasu bakoitzean diagnosi klinikoen laborategiari esleitutako arloak antolatuz eta administratuz, dago- kionaren ikuskapenarekin. Capacitación. Realizar estudios analíticos de muestras biológicas humanas, interpretando y valorando los resulta- dos técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/u orientados a la investigación, actuando bajo normas de calidad, seguridad y medioambientales, organizando y administrando las áreas asignadas en el correspondiente laboratorio de diagnóstico clínico, bajo la supervisión correspondiente. mODULUAK. Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Analisi biokimikoen oinarriak eta teknikak, Analisi hematologiko eta zitologikoen oinarriak eta teknikak, Analisi mikro- biologikoen oinarriak eta teknikak, Diagnosi klinikoen laborategiko kabineteen antolamendua eta kudeaketa, Giza lagin biologikoen bilketa, prestaketa eta kontserbazioa.. MÓDULOS. Calidad y mejora continua, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Fundamentos y técnicas de análisis bioquímicos, Fundamentos y técnicas de análisis hematológicos y citológicos, Fundamentos y técnicas de análisis microbiológicos, Organización y gestión de una unidad/gabinete de laboratorio de diagnóstico clínico, Recogida, preparación y conservación de muestras biológicas humanas. Erandio Lekua • Plazas 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Getxo Lekua • Plazas 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Osasun dokumentazioa Documentación sanitaria Dietetika Dietética GAIKUNTZA. Informazio eta dokumentazio klinikoak lantzeko prozesuak definitu eta antolatzea, berau kodifikatuz eta osasun-administrazioko arauak eta nazioarteko sailkapen- eta kodifikazio-sistemak beteko direla bermatuz, betiere dagokionaren ikuskapenarekin. Capacitación. Definir y organizar procesos de tratamiento de la información y de la documentación clínica, codi- ficándola y garantizando el cumplimiento de las normas de la Administración Sanitaria y de los sistemas de clasificación y codificación internacionales, bajo la supervisión correspondiente. GAIKUNTZA. Pertsonei edota taldeei egokitutako dietak egitea eta giza elikaduraren kalitatea zaintzea, gizakien elikadura-portaerak eta nutrizio-premiak aztertuz; dagokionaren ardurapean, biztanleriaren elikadura-ohiturak hobetzeko hezkuntza-jarduerak programatu eta aplikatzea. Capacitación. Elaborar dietas adaptadas a personas y/o colectivos y controlar la calidad de la alimentación humana, analizando sus comportamientos alimentarios y sus necesidades nutricionales; programar y aplicar actividades educativas que mejoren los hábitos de alimentación de la población, bajo la supervisión correspondiente. mODULUAK. Informatika-aplikazio orokorrak, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Datu klinikoen eta ez-klinikoen kodifikazioa, Dokumentazio klinikoaren definizioa eta trataera, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabi- dea, Artxibo klinikoen antolamendua, Lan-giroko harremanak, Lan-giroko harremanak, Osasungintzako datu-baseen baliozkotzea eta erabilera. MÓDULOS. Aplicaciones informáticas generales, Calidad y mejora continua, Codificación de datos clínicos y no clínicos, Definición y tratamiento de documentación clínica, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Organización de archivos clínicos, Relaciones en el entorno de trabajo, Validación y explotación de las bases de datos sanitarias. mODULUAK. Elikadura orekatua, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Elikaduraren kontrola, Dietoterapia, Osasun-hezkuntza eta osasunaren sustapena, Dietetikako fisiopatologia, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Mikrobiologia eta elikadura-higienea, Dietetika-kabineteen antolamendua eta kudeaketa, Lan-giroko harremanak. MÓDULOS. Alimentación equilibrada, Calidad y mejora continua, Control alimentario, Dietoterapia, Educación sanitaria y promoción de la salud, Fisiopatología aplicada a la dietética, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral., Microbiología e higiene alimentaria, Organización y gestión de una unidad/gabinete de dietética, Relaciones en el entorno de trabajo. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLBHI......................25 Ingurugiro osasuna Salud ambiental GAIKUNTZA. Osasuna arriskuan jar dezaketen ingurugiro-arazoak identifikatu, kontrolatu, zaindu, ebaluatu eta, hala badagokio, zuzentzeko beharrezko ikuskatze-lanak egitea, pertsonek ingurugiroarekin dituzten harremanetan, hauen osasuna sustatzeko eta arlo honetan hezteko programak garatuz, dagokionaren ikuskapenarekin. Capacitación. Realizar las operaciones de inspección necesarias para identificar, controlar, vigilar, evaluar y, en su caso, corregir los factores de riesgo ambiental para la salud, desarrollando programas de educación y promoción de la salud de las per- sonas en su interacción con el medio ambiente, bajo la supervisión correspondiente. mODULUAK. Erabiltzeko eta edateko urak, Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Atmosferaren kutsadura, zarata eta erradiazioak, Elikagaien kutsaduraren kontrola eta zaintza, Osasun-hezkuntza eta osasunaren sustapena, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Ingurugiro-osasuneko unitatearen antolamendua eta kudeaketa, Produktu kimikoak eta osasun publikoan interesa duten bektoreak, Hondakin solidoak eta ingurune eraikia. MÓDULOS. Aguas de uso y consumo, Calidad y mejora continua, Contaminación atmosférica, ruidos y radiaciones, Control y vigilancia de la contaminación de alimentos, Educación sanitaria y promoción de la salud, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Organización y gestión de la unidad de salud ambiental, Productos químicos y vectores de interés en salud pública, Residuos sólidos y medio construido. Erandio Lekua • Plazas 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Zentroak • Centros Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 33 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Diagnosi-irudiak Imagen para el diagnóstico GAIKUNTZA. Giza gorputzaren erregistro grafikoa, morfologikoa nahiz funtzionala lortzea diagnosirako ekipoak prestatuz, erabiliz eta kontrolatuz eta emaitza teknikoak interpretatuz eta egiaztatuz; kalitatea eta ingurugiro-segurtasuna kontuan hartuko dira eta dagokionaren gainbegiraketaren menpe egongo da. Capacitación. Obtener registros gráficos del cuerpo humano, de tipo morfológico y funcional, con fines diagnósticos, preparando, manejando y controlando los equipos, interpretando y validando los resultados técnicos en condiciones de calidad y de seguridad ambiental, bajo la supervisión correspondiente. Red Privada • Red Privada Segurtasuna eta ingurumena Seguridad y medioambiente Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Ingurumen-hezkuntza eta kontrola* Educación y control ambiental* Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Aho eta hortzen higienea Higiene bucodental GAIKUNTZA. Pertsonen eta komunitatearen osasuna sustatzea, prebentziorako eta laguntzarako jarduerak progra- matuz eta gauzatuz, aho-hortzen arloko taldeko kide den heinean; horretarako, pertsonaren aho eta hortzen osasun- edo gaixotasun-maila aztertu, detektatu eta erregistratuko da eta, kalitate, segurtasun eta baliabide egokien irizpidea kontuan hartuta, bere lana antolatu eta programatuko da, betiere dagokionaren ikuskapenarekin. Capacitación. Promover la salud de las personas y de la comunidad, programando y desarrollando actividades preventivas y asistenciales, como miembro de un equipo de salud bucodental, ejecutando dichas actividades mediante la exploración, detección y registro del estado de salud/enfermedad bucodental de las personas y organizando y programando a su nivel el trabajo, bajo criterios de calidad, seguridad y optimización de recursos, bajo la supervisión correspondiente. mODULUAK. Kalitatea eta etengabeko hobekuntza, Osasun-hezkuntza eta osasunaren sustapena, Aho eta hortzen esplorazioa, Lantokiko prestakuntza, Lan-prestakuntza eta -orientabidea, Aho- eta hortz-higieneko kabineteen antola- mendua eta kudeaketa, Aho eta hortzei dagokien prebentzioa, Aho eta hortzen zaintza epidemiologikoa.. MÓDULOS. Calidad y mejora continua, Educación sanitaria y promoción de la salud, Exploración bucodental, Formación en centro de trabajo, Formación y orientación laboral, Organización y gestión de una unidad/gabinete de higiene bucodental, Prevención bucodental, Vigilancia epidemiológica bucodental. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLBHI......................50 Zentroak • Centros Ingurumen-hezkuntza eta kontrola Educación y control ambiental GAIKUNTZA. Biztanleria ingurumenaren inguruan sentsibilizatu eta heztea, hura kontserbatu eta hobetzen lagunduko duten jarrerak sustatuz, ingurumenarekin lotutako balioen eta arazoen berri emanez, erabaki zuzenak hartzeko gaituz, eta ezagutzeko eta erabiltzeko jarduerak diseinatuz, iraunkortasun-printzipioetan oinarrituta; eta ingurumen-kudeaketako ekintzak gauzatzea, araudia aplikatuta ingurunea kontrolatu eta babesteko. Capacitación. Sensibilizar y educar a la población, promoviendo actitudes que contribuyan a la conservación y mejora del medio, informando sobre sus valores y los diversos problemas ambientales, capacitando para una correcta toma de decisiones, diseñando actividades para su conocimiento y uso basado en principios de sostenibilidad, así como realizar acciones de gestión ambiental para controlar y proteger el medio aplicando la normativa. Donostia-San Sebastián Publikoa • Público Red Privada • Red Privada Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net34 Animazio soziokulturala eta turistikoa Animación sociocultural y turística Haur hezkuntza Educación infantil GAIKUNTZA. Gizarte-garapenera bideratuta, gizartean esku hartzeko proiektuak programatu, antolatu, dinamizatu eta ebaluatzea, talde-dinamikako teknikak aplikatuta eta baliabide komunitarioak, kulturalak eta astialdikoak erabilita. Capacitación. Programar, organizar, dinamizar y evaluar proyectos de intervención social encaminados al desarrollo social, aplicando técnicas de dinámica de grupos y utilizando recursos comunitarios, culturales y de ocio y tiempo libre. GAIKUNTZA. Haurtzaroko laguntzako programak landu, horietan hezkuntza aldetik esku hartu eta ebaluatzea, jaio berritik sei urtera bitarteko haurren garapen autonomoa bultzatuko duten irakatsi eta ikasteko metodoak aplikatzea eta beharrezko baliabideak antolatzea. Capacitación. Diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a la infancia en el primer ciclo de educación infantil en el ámbito formal, de acuerdo con la propuesta pedagógica elaborada por un Maestro con la es- pecialización en educación infantil o título de grado equivalente, y en toda la etapa en el ámbito no formal, generando entornos seguros y en colaboración con otros profesionales y con las familias. mODULUAK. Aisialdiko eta denbora libreko jarduerak,Animazio turistikoa, Kultura-animazioa eta -kudeaketa,Animazio soziokulturalaren testuingurua, Gizarte-garapena, Talde-dinamizazioa, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakunt- za, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Gazteentzako informazioa, Ingelesa, Gizarte- eta hezkuntza-arloko esku-hartzea gazteekin, Gizartean parte hartzeko metodologia, Lehen laguntzak,Animazio soziokulturaleko eta turistikoko proiektua. MÓDULOS. Actividades de ocio y tiempo libre, Animación turística, Animación y gestión cultural, Contexto de la animación sociocultural, Desarrollo comunitario, Dinamización grupal, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Información juvenil, Inglés, Intervención socioeducativa con jóvenes, Metodología de la intervención social, Primeros auxilios., Proyecto de animación sociocultural y turística. mODULUAK. Haurraren autonomia pertsonala eta osasuna, Garapen kognitiboa eta motorra, Garapen sozioafektiboa, Haur-hezkuntzaren didaktika, Haur-jolasa eta bere metodologia, Enpresa eta ekimen sortzailea,Adierazpena eta komunikazioa, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Gizarte-trebetasunak, Ingeles teknikoa, Familiekin lankidetzan aritzea eta arrisku sozialean dauden adingabeei arreta eskaintzea, Lehen laguntzak, Haurrei arreta eskaintzeko proiektua. MÓDULOS. Autonomía personal y salud infantil, Desarrollo cognitivo y motor, Desarrollo socio afectivo, Didáctica de la educación infantil, El juego infantil y su metodología, Empresa e iniciativa emprendedora, Expresión y comunicación, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Habilidades sociales, Inglés técnico, Intervención con familias y atención a menores en riesgo social, Primeros auxilios, Proyecto de atención a la infancia. Sestao Lekua • Plazas 23 IES SATURNINO DE LA PEÑA BHI.......................25 Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI......................25 Bilbao 09 IES ESKURTZE BHI..............................................50 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................25 Ondarroa 20 IES ONDARROA BHI.............................................25 Zentroak • Centros Zentroak • Centros Gizarte eta kultur zerbitzuak Servicios socioculturales a la comunidad Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Animazio soziokulturala eta turistikoa Animación sociocultural y turística Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Haur hezkuntza Educación infantil Haur Hezkuntzako Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 38 ECTS Grado en Educación Infantil (Álava, Guipuzcoa y Vizcaya): 38 ECTS Gizarteratzea Integración social Zeinu mintzairaren interpretazioa* Interpretación de la lengua de signos* Arte eta Giza Zientziak Artes y Humanidades Gizarte eta Lege Zientziak Ciencias Sociales y Jurídicas Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta Atención a personas en situación de dependencia Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta Atención a personas en situación de dependencia GAIKUNTZA. Osasun fisiko, psikiko eta sozialeko premia berezikoa duten pertsona eta kolektiboei arlo soziosanitarioa lagunt- zea (adinekoei, minusbaliatuei, gaixo kronikoei...) estrategia eta prozedura egokienak aplikatuz, eta autonomi pertsonala, giroarekin harremanak eta lanbide ezarpena hobetzeko. Capacitación. Ayudar en el ámbito sociosanitario, a personas y colectivos con especiales necesidades de salud física, psíquica y social: mayores, discapacitados, enfermos crónicos y convalecientes, aplicando las estrategias y procedi- mientos más adecuados, bajo la supervisión correspondiente en su caso, para mantener y mejorar su autonomía personal, sus relaciones con el entorno y su inserción ocupacional. mODULUAK. Komunikaziorako laguntza, Etxeko laguntza,Arreta higienikoa, Osasun-arreta,Arreta eta laguntza psikosoziala, Mendekotasun-egoeran dauden pertsonen ezaugarriak eta beharrak, Gizarte-trebetasunak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta antolatzea, Lehen laguntzak, Telelaguntza. MÓDULOS.Apoyo a la comunicación,Apoyo domiciliario,Atención higiénica,Atención sanitaria,Atención y apoyo psicosocial, Características y necesidades de las personas en situación de dependencia, Destrezas sociales, Empresa e iniciativa emprende- dora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Organización de la atención a las personas en situación de dependencia, Primeros auxilios, Teleasistencia. Bilbao Lekua • Plazas 09 IES ESKURTZE BHI..............................................50 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................20 Zentroak • Centros (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 40,6% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 35 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Gizarteratzea Integración social GAIKUNTZA. Gizarteratzeko parte-hartzeak programatzea, antolatzea, ezartzea eta ebaluatzea, horretarako estrategia eta teknika espezifikoak aplikatuta, aukera-berdintasuna sustatuta, eta, uneoro, hartzaileekiko errespetuz jokatuta eta haientzat zein profesionalarentzat ingurune seguruak sortzen direla bermatuta. Capacitación. Programar, organizar, implementar y evaluar las intervenciones de integración social aplicando estrategias y técnicas específicas, promoviendo la igualdad de oportunidades, actuando en todo momento con una acti- tud de respeto hacia las personas destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros tanto para las personas destinatarias como para el profesional. mODULUAK. Hezkuntzan esku-hartzeko laguntza, Bizikidetasun-unitateentzako arreta, Esku-hartze sozialaren testuingurua, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Gizarte- trebetasunak, Ingeles teknikoa, Gizarteratzea eta laneratzea, Gizarte-bitartekotza, Gizartean parte hartzeko metodolo- gia, Lehen laguntzak, Autonomia pertsonalaren sustapena, Gizartean esku hartzeko proiektua, Komunikazio-sistema handigarriak eta alternatiboak. MÓDULOS. Apoyo a la intervención educativa, Atención a las unidades de convivencia, Contexto de la interven- ción social, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Habilidades sociales, Inglés técnico, Inserción sociolaboral, Mediación comunitaria, Metodología de la intervención social, Primeros auxilios, Promoción de la autonomía personal, Proyecto de integración social, Sistemas aumentativos y alternativos de comunicación. Erandio Lekua • Plazas 12 IEFPS TARTANGA GLHBI.....................................50 Zeinu mintzairaren interpretazioa Interpretación de la lengua de signos GAIKUNTZA. Zeinu-mintzairatik eta/edo Espainiako estatuan onartuta dauden beste zeinu-mintzaira batzuetatik eta Nazioarteko Zeinu Sistematik Espainiako estatuko ahozko hizkuntza ofizial eta koofizialetara interpretatzea eta alderantziz, pertsona itsu-gorren gidaritza-interpretazioko jarduerak burutzea, komunikazio-prozesuan esku hartzen duten hizkuntza- sistemak behar bezala erabiliz eta, zerbitzu-ereduaren eta -motaren arabera, teknika egokiak aplikatuz. Capacitación. Interpretar de la Lengua de Signos Española y/u otras lenguas de signos reconocidas en el Estado Español así como del Sistema de .Signos.Internacional. a las lenguas orales oficial y cooficiales del Estado Español y vi- ceversa, y realizar las actividades de guía-interpretación de personas sordociegas, utilizando correctamente los sistemas lingüísticos que intervienen en el proceso de comunicación y aplicando las técnicas adecuadas de interpretación según el modelo y tipo de servicio. Bilbao Publikoa • Público Ehungintza, jantzigintza eta larrugintza Textil, confección y piel Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario Patroigintza eta moda Patronaje y moda Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Jantzigintza eta moda* Confección y moda* Jantzigintza eta moda Confección y moda GAIKUNTZA. Jantzi eta jantzi-osagarrien eta etxerako eta erabilera industrialerako ehunezko artikuluen jantzigintza industriala gauzatu, ehunezko, larruzko (ante, napa eta alde bikoa) eta beste materialetako ehunen ebaketaren, mihiztaduraren eta akaberaren bidez, produkzio-kantitate, -kalitate zein -epe mailak eta ezarritako segurtasun- baldintzak betez. Capacitación. Confeccionar ,tanto a medida como industrialmente, prendas, complementos y otros artículos en textil y piel, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. Red Privada • Red Privada Zentroak • Centros Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia Zentroak • Centros Ez dago eskuragarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia (*) Ez dago eskugarri Ikaslan Bizkaiaren zentroetan • No disponible en los centros Ikaslan Bizkaia 37,5% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net36 Makineriaren elektromekanika Electromecánica de maquinaria GAIKUNTZA. Nekazaritzako makineriaren sektorean, erauzketa industrietan eta eraikuntza eta obra zibilaren eremuetan, mantentze-lanak, osagaien muntaia eta transformazioak egitea, arlo mekaniko, hidrauliko, pneumatiko, elektriko eta elektronikoan, eta eginkizun horretan, ezarritako prozedura eta epeetara egokitzea, kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak betez. Capacitación. Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática, electricidad y electrónica del sector de maquinaria agrícola, de industrias extractivas y de edificación y obra civil, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. mODULUAK. Zirkuitu elektrikoak, elektronikoak eta erosotasunekoak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Tresneria eta lanabesak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Oinarrizko mekanizazioa, Motorrak, Diesel motorraren sistema osagarriak, Tresneriari eta lanabesei eragiteko sistemak, Karga- eta abio-sistemak, Indar- eta gelditze-sistemak, Esekidura- eta gidatze-sistemak. MÓDULOS. Circuitos eléctricos, electrónicos y de confortabilidad, Empresa e iniciativa emprendedora, Equipos y aperos, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Mecanizado básico, Motores, Sistemas auxiliares del motor diésel, Sistemas de accionamiento de equipos y aperos, Sistemas de carga y arranque, Sistemas de fuerza y detención, Sistemas de suspensión y guiado. Basauri Lekua • Plazas 2014-2015 05 IES BIDEBIETA BHI ..............................................25 Zentroak • Centros Patroigintza eta moda Patronaje y moda GAIKUNTZA. Janzteko piezen, oinetakoen, eta ehunezko eta larruzko gaien fabrikazio industrialeko prozesuak anto- latu, programatu eta gainbegiratzea, ezarritako produkzio-planak eta -baldintzak betetzen direla ziurtatzeko. Capacitación. Elaborar los patrones y escalados ajustados al diseño de los componentes de los artículos y organizar y gestionar técnicamente los procesos de producción, todo ello en el área de la confección industrial, actuando bajo normas de buena práctica, así como de seguridad laboral y ambiental. mODULUAK. Ehungintzako eta larrugintzako diseinuen analisia, Prototipoak egitea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Kalitatearen kudeaketa, laneko arriskuen prebentzioa eta ingurumenaren babesa, Patroien industrializazioa eta eskalatzea, Ingeles teknikoa, Ehungintzako, jantzigintzako eta larrugintzako materialak, Moda eta joerak, Jantzigintza industrialeko produkzioaren antolamendua, Ehungintzako eta larrugintzako patroi industrialak lantzea, Jantzigintza industrialeko prozesuak, Ehungintzako, jantzigintzako eta larrugintzako proiektua, Jantzigintzako teknikak. MÓDULOS. Análisis de diseños en textil y piel, Elaboración de prototipos, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión de la calidad, prevención de riesgos laborales y protección ambiental, Industrialización y escalado de patrones, Inglés técnico, Materiales en textil, confección y piel, Moda y tendencias., Organización de la producción en confección industrial, Patronaje industrial en textil y piel, Procesos en confección industrial, Proyecto de Patronaje y Moda, Técnicas en confección. Barakaldo Lekua • Plazas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLBHI......................25 Garraioa eta ibilgailuen mantentze lanak Transporte y mantenimiento de vehículos Goi Maila Tituloak Títulos Grado Superior Unibertsitateko jakintza-adarra Rama de conocimiento universitario EHUk aitortutako kredituak Créditos reconocidos por la UPV Automozioa Automoción Ingeniaritza eta Arkitektura Ingeniería y Arquitectura Ingeniaritza Mekanikoko Gradua (Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia): 12 ECTS Grado en Ingeniería Mecánica (Álava, Guipuzcoa y Bizcaia): 12 ECTS Erdi Maila Tituloak Títulos Grado Medio Karrozeria Carrocería Ibilgalu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos automoviles Makineriaren elektromekanika Electromecánica de maquinaria Zentroak • Centros 36,7% 2013koe nplegu-tasa Tasa de emp leo2013 Fuente: Lanbide. Iturria: Lanbide. Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net 37 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Ibilgalu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos automoviles GAIKUNTZA. RAutomobilgintzaren sektorean, mantentze-lanak, osagaien muntaia eta transformazioak egitea, arlo mekaniko, hidrauliko, pneumatiko eta elektrikoan, eta eginkizun horretan, ezarritako prozedura eta epeetara egokitzea, kalitate, segurtasun eta ingurumen-babeseko zehaztapenak betez. Capacitación. Realizar operaciones de mantenimiento, montaje de accesorios y transformaciones en las áreas de mecánica, hidráulica, neumática y electricidad del sector de automoción, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. mODULUAK. Fluidoen zirkuituak. Esekidura eta direkzioa, Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Oinarrizko mekanizazioa, Motorrak, Motorraren sistema osagarriak, Karga- eta abio-sistemak, Segurtasun- eta erosotasun- sistemak, Transmisio- eta balazta-sistemak. MÓDULOS. Circuitos de fluidos. Suspensión y dirección, Circuitos eléctricos auxiliares del vehículo, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Mecanizado básico, Motores, Sistemas auxiliares del motor, Sistemas de carga y arranque, Sistemas de seguridad y confortabilidad, Sistemas de transmisión y frenado. Basauri Lekua • Plazas 05 IES BIDEBIETA BHI ..............................................25 Bilbao 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI.............................20 09 IES ESKURTZE BHI.............................................25 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................40 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................20 Santurtzi 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI...................................25 Automozioa Automoción GAIKUNTZA. Automozioaren sektorean (automobilak, ibilgailu astunak, motozikletak, nekazaritzako eta herri-lane- tako makineria) mantenimendu-eragiketen exekuzioa eta hauen logistika antolatu, programatu eta ikuskatzea, kasu kon- plexuetan matxurak diagnostikatuz eta araudiak eta ibilgailuaren fabrikatzaileak ezarritako zehaztapenak betetzen direla bermatuz. Capacitación. Organizar, programar y supervisar la ejecución de las operaciones de mantenimiento y su logística en el sector de automoción: automóviles, vehículos pesados, motocicletas, maquinaria agrícola y de obras públicas, diagnosticando averías en casos complejos, garantizando el cumplimiento de las especificaciones establecidas por la normativa y por el fabricante del vehículo. Basauri Lekua • Plazas 05 IES BIDEBIETA BHI 25 Bilbao 09 IES ESKURTZE BHI.............................................25 Iurreta 16 IEFPS IURRETA GLHBI........................................20 Zentroak • Centros Zentroak • Centros mODULUAK. Egiturazkoak ez diren elementu mugigarriak eta finkoak, Enpresa eta ekimen sortzailea, Ibilgailuen egiturak, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ibilgailuen mantentze-lanen kudeaketa eta logistika, Ingeles teknikoa, Motor termikoak eta sistema osagarriak, Indarren transmisio-sistemak eta errodaje-trenak, Sistema elektrikoak eta segurtasun eta erosotasunekoak, Komunikazio- eta harreman-teknikak, Gainazalen tratamen- dua eta estaldura. MÓDULOS. Elementos amovibles y fijos no estructurales, Empresa e iniciativa emprendedora, Estructuras del vehículo, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Gestión y logística del mantenimiento de vehículos, Inglés técnico, Motores térmicos y sus sistemas auxiliares, Automozioko proiektua, Proyecto en automoción, Sistemas de transmisión de fuerzas y trenes de rodaje, Sistemas eléctricos y de seguridad y confortabilidad, Técnicas de comunicación y de relaciones, Tratamiento y recubrimiento de superficies. Karrozeria Carrocería GAIKUNTZA. Karrozeriaren, bastidorearen, kabinaren eta ekipo edo tresnen arloan konpontzeko, osagarriak muntatzeko eta ibilgailua eraldatzeko lanak burutzea, ezarritako prozedurak eta denborak betez, eskatutako kalitatea lortuz eta segurtasun-baldintza egokietan. Capacitación. Realizar las operaciones de reparación, montaje de accesorios y transformaciones del vehículo en el área de carrocería, bastidor, cabina y equipos o aperos, ajustándose a procedimientos y tiempos establecidos, cumpliendo con las especificaciones de calidad, seguridad y protección ambiental. mODULUAK. Elementu mugigarriak, Ibilgailuen egitura-elementuak, Elementu finkoak, Elementu metalikoak eta sintetikoak, Gainazalak txukuntzea, Enpresa eta ekimen sortzailea, Lantokiko prestakuntza, Laneko prestakuntza eta orientabidea, Ingeles teknikoa, Oinarrizko mekanizazioa, Gainazalak prestatzea. MÓDULOS. Elementos amovibles, Elementos estructurales del vehículo, Elementos fijos, Elementos metálicos y sintéticos, Embellecimiento de superficies, Empresa e iniciativa emprendedora, Formación en centros de trabajo, Formación y orientación laboral, Inglés técnico, Mecanizado básico, Preparación de superficies. Basauri Lekua • Plazas 05 IES BIDEBIETA BHI ..............................................25 Getxo 15 IEFPS FADURA GLHBI.........................................20 Zentroak • Centros Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación Okupazio-tasa Tasa de ocupación
 • www.ikaslanbizkaia.net38 LANBIDE ARLOAK FAMILIAS PROFESIONALES TITULOAK TÍTULOS ZENTROAK CENTROS IKASLAN JARDUERA FISIKOAK ETA KIROLAK ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS Natur ingurunean Gorputz-eta kirol-ekintzen gidaketa Conducción de actividades físico-deportivas en el medio natural 15 IEFPS FADURA GLHBI Gorputz-eta kirol-ekintzen sustapena Animación de actividades físicas y deportivas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 15 IEFPS FADURA GLHBI ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN Administrazio kudeaketa Gestión administrativa 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 05 IES BIDEBIETA BH 12 IEFPS TARTANGA GLHBI 14 IES ANDRA MARI BHI 16 IEFPS IURRETA GLHBI 18 IES LEKEITIO BHI 19 IES MUNGIA BHI 21 IEFPS REPELEGA GLHBI Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 05 IES BIDEBIETA BHI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI 12 IEFPS TARTANGA GLHBI 14 IES ANDRA MARI BHI 16 IEFPS IURRETA GLHBI 21 IEFPS REPELEGA GLHBI Zuzendaritzari laguntza ematea Asistencia a la Dirección 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI NEKAZARITZA AGRARIA Lorazaintza eta loradenda Jardinería y floristería 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI Nekazaritza ekologikoa Producción agroecológica Basoa eta natura-ingurunea kudeatzea Gestión forestal y del medio natural Paisajismoa eta landa-ingurunea Paisajismo y medio rural ARTE GRAFIKOAK ARTES GRÁFICAS Inprimaketa grafikoa Impresión gráfica 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI Aurreinprimaketa digitala Preimpresión digital Argitalpen inprimatuen eta multimedia-argitalpenen diseinu eta edizioa Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia Produkzio grafikoaren diseinu eta kudeaketa Diseño y gestión de la producción gráfica MERKATARITZA ETA MARKETINA COMERCIO Y MARKETING Merkataritza jarduerak Actividades Comerciales 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 09 IES ESKURTZE BHI Nazioarteko merkataritza Comercio internacional 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeaketa Gestión de ventas y espacios comerciales 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI Garraio eta logistika Transporte y logística 21 IEFPS REPELEGA GLHBI ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILA EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko obrak Obras de Interior, decoración y rehabilitación 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI Eraikuntza Construcción 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI Obra zibileko proiektuak Proyectos de obra civil 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI Eraikuntza proiektuak Proyectos de edificación 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 21 IEFPS REPELEGA GLHBI Laneko arriskuen prebentzioa Prevención de riesgos profesionales 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI Obren eta planen burutzapena Realización y planes de obra 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA Kontsumorako ekipo elektronikoak Equipos electrónicos de consumo 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 15 IEFPS FADURA GLHBI Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas 02 IES BARRUTIALDE BHI 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI 05 IES BIDEBIETA BHI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 12 IEFPS TARTANGA GLHBI 18 IES LEKEITIO BHI 19 IES MUNGIA BHI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI Telekomunikazio instalazioak Instalaciones de telecomunicaciones 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 12 IEFPS TARTANGA GLHBI 15 IEFPS FADURA GLHBI 16 IEFPS IURRETA GLHBI Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 12 IEFPS TARTANGA GLHBI 19 IES MUNGIA BHI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 05 IES BIDEBIETA BHI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 21 IEFPS REPELEGA GLHBI Telekomunikazio- eta informatika- sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 12 IEFPS TARTANGA GLHBI 14 IES ANDRA MARI BHI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI ENERGIA ETA URA ENERGÍA Y AGUA Energi-eraginkoratasuna eta eguzki-energia Eficiencia energética y energía solar térmica 21 IEFPS REPELEGA GLHBI FABRIKAZIO MEKANIKOA FABRICACIÓN MECÁNICA Mekanizazioa Mecanizado 02 IES BARRUTIALDE BHI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 05 IES BIDEBIETA BHI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 15 IEFPS FADURA GLHBI 16 IEFPS IURRETA GLHBI 19 IES MUNGIA BHI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI Soldadura eta galdaragintza Soldadura y calderería 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI Metal eraikuntzak Construcciones metálicas 01 IEFPS ZORNOTZA GLHBI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI Fabrikazio mekanikoko diseinua Diseño en fabricación mecánica 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica 02 IES BARRUTIALDE BHI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 05 IES BIDEBIETA BHI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 15 IEFPS FADURA GLHBI 16 IEFPS IURRETA GLHBI 19 IES MUNGIA BHI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI OSTALARITZA ETA TURISMOA HOSTELERÍA Y TURISMO Sukaldaritza eta gastronomia Cocina y gastronomía 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI Jatetxe arloko zerbitzuak Servicios en restauración 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI Bidaia agentzietako eta ospakizunen kudeaketa Agencias de viajes y gestión de eventos 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI Turismo gidaritza, informazioa eta laguntza Guía, información y asistencias turísticas Sukalde zuzendaritza Dirección de cocina 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI Jatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritza Dirección de servicios en restauración 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI IKASLAN BIZKAIKO IKASTEGIEN PRESTAKUNTZA ESKAINTZAREN LABURPEN TAULA
 • www.ikaslanbizkaia.net 39 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA LANBIDE ARLOAK FAMILIAS PROFESIONALES TITULOAK TÍTULOS ZENTROAK CENTROS IKASLAN IRUDI PERTSONALA IMAGEN PERSONAL Ile-apainketa eta -kosmetika Peluquería y cosmética capilar 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI Estetika eta edergintza Estética y belleza 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI Estetika integrala eta ongizatea Estética integral y bienestar Ile-apainketako estilismoa eta zuzendaritza Estilismo y dirección de peluquería 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI Karakterizazio eta makillaje profesionala Caracterización y maquillaje profesional IRUDI ETA SOINUA IMAGEN Y SONIDO Irudi laborategia Laboratorio de imagen 12 IEFPS TARTANGA GLHBI Ikus-entzuneko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos Ikus-entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinua Sonido para audiovisuales y espectáculos 3D animazioak, jokoak eta multimedia elkarreragileak Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos ELIKAGAIEN INDUSTRIAK INDUSTRIAS ALIMENTARIAS Okintza, gozogintza eta konfiteria Panadería, repostería y confitería 13 IES (ITS) HOSTELERÍA • OSTALARITZA (ITB) BHI 17 IES (ITS) ESCUELA HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES Mikroinformatika-sistemak eta sareak Sistemas microinformáticos y redes 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI Sare-informatika sistemen administrazioa Administración de sistemas informáticos en red 07 IEFPS ELORRIETA ERREKA-MARI GLHBI 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI 16 IEFPS IURRETA GLHBI Web-aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones web 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI Plataforma anitzeko aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones multiplataforma 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 12 IEFPS TARTANGA GLHBI INSTALATZE ETA MANTENTZE LANAK INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO Mantentze-lan elektromekanikoa Mantenimiento electromecánico 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI Beroa sortzeko instalazioak Instalaciones de producción de calor 21 IEFPS REPELEGA GLHBI Hozteko eta girotzeko instalazioak Instalaciones frigoríficas y de climatización 21 IEFPS REPELEGA GLHBIInstalazio termiko eta fluidodunen proiektuen garapena Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos Mekatronika industriala Mecatrónica industrial 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 14 IES ANDRA MARI BHI Instalazio termiko eta fluidodunen mantenimendua Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 23 IES SATURNINO DE LA PEÑA BHI ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA MADERA, MUEBLE Y CORCHO Instalazioa eta altzari-hornikuntza Instalación y amueblamiento 02 IES BARRUTIALDE BHI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI ITSASOA ETAARRANTZA MARÍTIMO PESQUERA Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzea eta kontrolatzea Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embar- caciones 06 IES ESCUELA DE FP NÁUTICO PESQUERA DE BERMEO • BERMEOKO NAUTIKA ETAARRANTZAKO LH ESKOLA BHI Itsasertzeko nabigazioa eta arrantza Navegación y pesca del litoral Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzeko lanak antolatzea Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones KIMIKA QUÍMICA Laborategiko eragiketak Operaciones de laboratorio 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI Analisiko eta kalitate kontroleko laborategia Laboratorio de análisis y de control de calidad 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI 10 IEFPS Txurdinaga GLHBI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI Ingurugiro-kimika Química ambiental 12 IEFPS TARTANGA GLHBI OSASUNGINTZA SANIDAD Erizaintzaren laguntza Cuidados auxiliares de enfermería 01 IEFPS ZORNOTZA GLBHI 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLBHI 15 IEFPS FADURA GLHBI 20 IES ONDARROA BHI Osasun-larrialdiak Emergencias sanitarias 15 IEFPS FADURA GLHBI Osasun dokumentazioa Documentación sanitaria Aho eta hortzen higienea Higiene bucodental 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI Diagnosi klinikoen laborategia Laboratorio de diagnóstico clínico 12 IEFPS TARTANGA GLHBI Ingurugiro-osasuna Salud ambiental Dietetika Dietética 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI GIZARTE ETA KULTUR ZERBITZUAK SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta Atención a personas en situación de dependencia 09 IES ESKURTZE BHI 16 IEFPS IURRETA GLHBI Animazio soziokulturala eta turistikoa Animación sociocultural y turística 23 IES SATURNINO DE LA PEÑA BHI Haur hezkuntza Educación infantil 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI 09 IES ESKURTZE BHI 15 IEFPS FADURA GLHBI 20 IES ONDARROA BHI Gizarteratzea Integración social 12 IEFPS TARTANGA GLHBI EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL Patroigintza eta moda Patronaje y moda 04 IEFPS NICOLÁS LARBURU GLHBI GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENTZE LANAK TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Karrozeria Carrocería 05 IES BIDEBIETA BHI 15 IEFPS FADURA GLHBI Ibilgailu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos automóviles 05 IES BIDEBIETA BHI 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI 09 IES ESKURTZE BHI 15 IEFPS FADURA GLHBI 16 IEFPS IURRETA GLHBI 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI Makineriako elektromekanika Electromecánica de maquinaria 05 IES BIDEBIETA BHI Automozioa Automoción 05 IES BIDEBIETA BHI 09 IES ESKURTZE BHI 16 IEFPS IURRETA GLHBI CUADRO RESUMEN DE LA OFERTA FORMATIVA DE LOS CENTROS IKASLAN BIZKAIA
 • www.ikaslanbizkaia.net 40 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA Mutriku Zumaia Zarautz Usurbil Hernani DONOSTIA SAN SEBASTIAN Errenteria Irun Zizurkil Tolosa Elgoibar Azkoitia-Azpeitia Eibar Bergara Oñati Aretxabaleta Llodio Amurrio Murguia Arkaute Laguardia GAZTEIZ VITORIA Ermua Ondarroa Lekeitio Bermeo Arratzu Amorebieta-Etxano Galdakao Basauri Derio MungiaGetxo Santurtzi Portugalete Sestao Barakaldo Erandio Arrigorriaga Pasaia Andoain Iurreta 01 02 06 03 08 09 13 10 14 15 16 17 18 20 21 23 22 11 19 12 04 05 Bilbao Leioa 07 Lanbide heziketako ikastegi bat zure ondoan. Irakaskuntza publikoak emaniko kalitate eta bermea, iso, efqm, “investors in people“ edo “ihobeko ekoscan“ bezalako kaliate- ziurtagiriek bermatzen dutena. Profesionalak prestatzeko profesionalak. Un centro de formación profesional cerca de ti. La calidad y garantía de enseñanza pública, avaladas por distintas certificaciones ISO, EFQM, “INVESTORS IN PEOPLE” y “EKOSCAN DE IHOBE”. Profesionales para formar profesionales. 01 IEFPS ZORNOTZA GLHBI amorebieta-etxano • Tel: 94 673 02 51 02 IES BARRUTIALDE BHI arratzu • Tel.: 94 625 11 43 03 IES (ITS) CONSTRUCCIÓN BIZKAIA (ITB) BHI arrigorriaga • Tel.: 94 401 38 40 04 IEFPS NICOLAS LARBURU GLHBI barakaldo • Tel.: 94 418 02 66 05 IES BIDEBIETA BHI basauri • Tel.: 94 426 27 77 06 IES ESCUELA DE FP NAUTICO PESQUERA DE BERMEO • BERMEOKO NAUTIKA ETAARRANTZAKO LH ESKOLA BHI bermeo • Tel.: 94 688 18 62 07 IEFPS ELORRIETA-ERREKA MARI GLHBI bilbao • Tel.: 94 402 80 00 08 IES EMILIO CAMPUZANO BHI bilbao • Tel.: 94 433 33 05 09 IES ESKURTZE BHI bilbao • Tel.: 94 444 44 08 / 43 58 10 IES TXURDINAGA-ARTABE BHI bilbao • Tel.: 94 412 57 12 / 31 60 11 IES ESCUELAAGRARIA DERIO • DERIO NEKAZARITZA ESKOLA BHI derio • Tel.: 94 454 14 21 12 IEFPS TARTANGA GLHBI erandio • Tel.: 94 467 53 11 13 IES (ITS) HOSTELERÍA/OSTALARITZA (ITB) BHI galdakao • Tel.: 94 457 60 77 / 94 456 04 58 / 02 53 14 IES ANDRA MARI BHI galdakao • Tel.: 94 456 27 20 15 IEFPS FADURA GLHBI getxo • Tel.: 94 406 90 00 16 IEFPS IURRETA GLHBI iurreta • Tel.: 94 466 88 00 17 IES (ITS) ESCUELA DE HOSTELERÍA DE LEIOA (ITB) BHI leioa • Tel.: 94 601 24 46 18 IES LEKEITIO BHI lekeitio • Tel.: 94 684 13 11 19 IES MUNGIA BHI mungia • Tel.: 94 674 06 00 20 IES ONDARROA BHI ondarroa • Tel.: 94 683 00 98 21 IEFPS REPELEGA GLHBI portugalete • Tel.: 94 495 59 03 22 IEFPS SAN JORGE GLHBI santurtzi • Tel.: 94 400 49 30 23 IES SATURNINO DE LA PEÑA BHI sestao • Tel.: 94 496 13 55 Bizkaiko Ikaslani atxikitako zentruak Centros asociados a Ikaslan Bizkaia23 ¡Descúbrelos en sus jornadas de puertas abiertas! Ezagut itzazu, ate irekiko jardunaldietan!!
 • www.ikaslanbizkaia.net 41 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA IES Barrutialde BHI Tel.: 94 625 11 43 Fax: 94 625 69 22 www.barrutialde.com 015021aa@hezkuntza.net Barrutia, 7 48383 Arratzu Zuzendaria Directora Begoña Andres Elorriaga Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Alberto Agirre Azkarate Agurtzane Goitia Markuerkiaga Instalazioa eta Altzari-hornikuntza Instalación y amueblamiento D Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas D Mekanizazioa Mecanizado D Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A-D Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Zereginen Ikaskuntzarako Gela Aula de Aprendizaje de Tareas A-D 02 Arratzu Ate irekien jardunaldia: 2014/04/2 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 2/04/2014 y bajo demanda IES (ITS) Construcción Bizkaia (ITB) BHI Tel.: 94 401 38 40 Fax: 94 401 38 49 www.construccionbizkaia.com instituto@construccionbizkaia.com El progreso, s/n. 48003 Arrigorriaga Zuzendaria Director Isaac Fernández Zárraga Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko obrak Obras de interior, decoración y rehabilitación A Eraikuntza Construcción A Lan arriskuen prebentzioa Prevención de riesgos profesionales A-D Eraikuntza proiektuak Proyectos de edificación A-D Obren eta planen burutzapena Realización y planes de obra A-D Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales 03 Arrigorriaga Ate irekien jardunaldia: eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: bajo demanda IEFPS Zornotza GLHBI Tel.: 94 673 02 51 Fax: 94 404 07 31 www.fpzornotza.com info@fpzornotza.com Bº Urritxe s/n. 48340 Amorebieta-Etxano Zuzendaria Director José Manuel González Fidalgo Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Carlos Viteri Tuñon Merkataritza jarduerak Actividades comerciales A-D Erizaintzaren laguntza Cuidados auxiliares de enfermería A-D Mantentze-lan elektromekanikoa Mantenimiento electromecánico A-D Mikroinformatika-sistemak eta sareak Sistemas microinformáticos y redes A-D Soldadura eta galdaragintza Soldadura y calderería A-D Metal eraikuntzak Construcciones metálicas A-D Web aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones web A-D Mekatronika industriala Mecatrónica industrial A-D Eskaintza partziala du Dispone de oferta parcial Profesionaltasun txartelen eskaintza du Reconocimiento de Competencias Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso 01 Amorebieta Etxano Ate irekien jardunaldia: eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: bajo demanda 04 Barakaldo IEFPS Nicolás Larburu GLHBI Tel.: 94 418 02 66 Fax: 94 418 93 27 www.nlarburu.net nlarburu@kaioa.nlarburu.net Aldapa kalea, 3B 48901 Barakaldo Zuzendaria Director Jesús Losada Besteiro Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua José Luis Donoso Donoso Ate irekien jardunaldia: 2014/05/14 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 14/05/2014 y bajo demanda Erizaintzaren laguntza Cuidados auxiliares de enfermería A-D Estetika eta edergintza Estética y belleza A Administrazio kudeaketa Gestión administrativa A Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas A Instalazioa eta altzari-hornikuntza Instalación y amueblamiento A Mantentze-lan elektromekanikoa Mantenimiento electromecánico A Mekanizazioa Mecanizado A Ile-apainketa eta kosmetika Peluquería y cosmética capilar A Soldadura eta galdaragintza Soldadura y calderería A Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas A Gorputz eta kirol-ekintzen sustapena Animación de actividades físicas y deportivas A Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial A Metal-eraikuntzak Construcciones metálicas A Dietetika Dietética A Fabrikazio mekanikoko diseinua Diseño en fabricación mecánica A Haur hezkuntza Educación infantil D Estetika integrala eta ongizatea Estética integral y bienestar A Aho eta hortzen higienea Higiene bucodental A-D Mekatronika industriala Mecatrónica industrial A Patroigintza eta moda Patronaje y moda A Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A Eraikuntza proiektuak Proyectos de edificación A Obra zibileko proiektuak Proyectos de obra civil A Telekomunikazio- eta informatika-sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos A Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Sistemas eletrotécnicos y automatizados A Eskaintza partziala du Dispone de oferta parcial Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Zereginen Ikaskuntzarako Gela Aula de Aprendizaje de Tareas A
 • www.ikaslanbizkaia.net42 IES Bidebieta BHI Tel.: 94 426 27 77 Fax: 94 426 00 72 www.ibidebieta.net info@ibidebieta.net LehendakariAgirre, 97 48970 Basauri Zuzendaria Directora Manuela Sobrado García Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Santiago Altuna Olabarri 05 Basauri Karrozeria Carrocería A-D Makineriako elektromekanika Electromecánica de maquinaria A-D Ibilgailu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos automóviles A-D Administrazio kudeaketa Gestión administrativa A-D Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas A-D A Mekanizazioa Mecanizado A-D Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas A-D A Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial A-D Automozioa Automoción A-D Gauezko ordutegiko heziketa zikloak ere bai Ciclos formativos también en régimen nocturno Gauekoa Nocturno Egunekoa Diurno Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A-D Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Ate irekien jardunaldia: eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: bajo demanda IES Escuela de FP náutico pesquera de Bermeo • Bermeoko nautika eta arrantzako LH eskola BHI Tel.: 94 688 1862 Fax: 94 688 0052 bermeo@nautikaeskola.com www.nautikaeskola.hezkuntza.net Ongintza, z.g. 48370 Bermeo Zuzendaria Directora Karmele San Miguel Rodríguez Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Jon Ander Zabaleta Gaubeca Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzea eta kontrolatzea Mantenimiento y control de la maquinaria de buques y embarcaciones A Itsasertzeko nabigazioa eta arrantza Navegación y pesca de litoral A Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzeko lanak antolatzea Organización y mantenimiento de maquinaria de buques y embarcaciones A 06 Bermeo Ate irekien jardunaldia: 2014/05/15 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 15/05/2014 y bajo demanda 07 Bilbao IEFPS Elorrieta-Erreka Mari GLHBI Zuzendaria Director Luis Mª Saratxaga Quintana Ate irekien jardunaldia: 2014/05/14-21 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 14-21/05/2014 y bajo demanda www.elorrieta.com secretaria@elorrieta.com SEC. ELORRIETA Tel.: 94 402 80 00 Fax: 94 475 94 25 Avda. Lehendakari Agirre, 184 48015 Bilbao SEC. ERREKA Tel.: 94 475 11 17 Fax: 94 476 11 85 Plaza San Pedro, 5 48015 Bilbao Merkataritza jarduerak Actividades comerciales A Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas A Mekanizazioa Mecanizado A-D Laborategiko eragiketak Operaciones de laboratorio A Mikroinformatika-sistemak eta sareak Sistemas microinformáticos y redes A Soldadura eta galdaragintza Soldadura y calderería A-D Sare-informatika sistemen administrazioa Administración de sistemas informáticos en red A-D MET* Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas A Bidaia agentzietako eta ospakizunen kudeaketa Agencias de viajes y gestión de eventos A Zuzendaritzari laguntza ematea Asistencia a la dirección A Nazioarteko Markataritza Comercio internacional A Plataforma anitzeko aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones multiplataforma A-D Web aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones web A Fabrikazio mekanikoko diseinua Diseño en fabricación mecánica A Turismo gidaritza, informazioa eta laguntza Guía, información y asistencias turísticas A Analisiko eta kalitate kontroleko laborategia Laboratorio de análisis y control de calidad A Instalazio termiko eta fluidodunen mantenimendua Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos A Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A Obra zibileko proiektuak Proyectos de obra civil A-D Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados A-D Eskaintza partziala du También dispone de oferta parcial Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Profesionaltasun txartelen eskaintza du Reconocimiento de Competencias Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Zereginen Ikaskuntzarako Gela Aula de Aprendizaje de Tareas A 08 Bilbao Ate irekien jardunaldia: 2014/05/22 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 22/05/2014 y bajo demanda Tel.: 94 433 33 05 Fax: 94 433 18 93 www.atxuri.net 014205aa@hezkuntza.net Plaza Santos Juanes, 7 (Atxuri) 48006 Bilbao IES Emilio Campuzano BHI Zuzendaria Director José Luis Mendiola Quintana Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Pascual Uriarte Vicandi Gauezko ordutegiko heziketa zikloak ere bai Ciclos formativos también en régimen nocturno Gauekoa Nocturno Egunekoa Diurno Ibilgailu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos automóviles A A Kontsumorako ekipo elektronikoak Equipos electrónicos de consumo A Inprimaketa grafikoa Impresión gráfica A-D A Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas A Mantentzen-lan elektromekanikoa Mantenimiento electromecánico A Mekanizazioa Mecanizado A-D Aurreinprimaketa digitala Preimpresión digital A-D Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial A-D Fabrikazio mekanikoko diseinua Diseño en fabricación mecánica A Argitalpen inprimatuen eta multimedia- argitalpenen diseinu eta edizioa Diseño y edición de publicaciones impresas y multimedia A Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico A Produkzio grafikoaren diseinu eta kudeaketa Diseño y gestión de la producción gráfica A Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A Eraikuntza proiektuak Proyectos de edificación A-D A Telekomunikazio-eta informatika-sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos A-D Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados A (*) MET: Método de Enseñanza Trilingüe
 • www.ikaslanbizkaia.net 43 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA IES Eskurtze BHI Tel.: 94 444 44 08 94 444 43 58 Fax: 94 410 22 62 www.eskurtze.net eskurtze@eskurtze.net C/ Eskurtze, 11 48012 Bilbao Zuzendaria Directora Nuria Regueiro Fernández Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta Atención a personas en situación de dependencia A-D Merkataritza jarduerak Actividades comerciales A Ibilgailu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos automóviles A Automozioa Automoción A Haur hezkuntza Educación infantil A-D MET* Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Profesionaltasun txartelen eskaintza du Reconocimiento de Competencias Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Zereginen Ikaskuntzarako Gela Aula de Aprendizaje de Tareas A 09 Bilbao Ate irekien jardunaldia: 2014/02/28, 2014/05/14 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 28/02/2014, 14/5/2014 y bajo demanda Bilbao 10 Bilbao IEFPS Txurdinaga GLHBI Tel.: 94 412 57 12 94 412 31 60 Fax: 94 473 13 59 www.txurdinaga-artabe.com 015110aa@hezkuntza.net C/ Artalandio, 3 48004 Bilbao Zuzendaria Director Juan Carlos Barron González Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua José Unamuno Uskola Telekomunikazio instalazioak Instalaciones de telecomunicaciones A-D Mikroinformatika-sistemak eta sareak Sistemas microinformáticos y redes A-D Sare-informatika sistemen administrazioa Administración de sistemas informáticos en red A-D Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas A-D Web aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones web A-D Salmentak eta merkataritza-espazioak kudeaketa Gestión de ventas y espacios comerciales A-D Analisiko eta kalitate kontroleko laborategia Laboratorio de análisis y control de calidad A-D Eskaintza partziala du También dispone de oferta parcial Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Ate irekien jardunaldia: eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: bajo demanda 11 Derio IES Escuela Agraria Derio Derio Nekazaritza Eskola BHI Tel.: 94 454 14 21 Fax: 94 454 01 62 www.nekaderio.net idazkaritza@nekaderio.net Berreaga, 5 48160 Derio Zuzendaria Director Isusko Llodio Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Mª. Ángeles Gaztañaga Basauri Lorezaintza eta Loradenda Jardinería y floristería A Nekazaritza ekologikoa Producción agroecológica A-D Basoa eta natura-ingurunea kudeatzea Gestión forestal y de medio natural D Paisajismoa eta Landa-Ingurunea Paisajismo y medio rural A Ate irekien jardunaldia: 2014/04/9, 2014/05/14 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 9/04/2014, 14/05/2014 y bajo demanda 12 Erandio Administrazio kudeaketa Gestión administrativa A-D Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas A Irudi-laborategia Laboratorio de imagen A Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas A 3D animazioak, jokoak eta multimedia elkarreragileak Animaciones 3D, juegos y entornos interactivos A Plataforma anitzeko aplikazioen garapena Desarrollo de aplicaciones multiplataforma A-D Gizarteratzea Integración social A-D Diagnosi klinikoaren laborategia Laboratorio de diagnóstico clínico A Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico A Ingurugiro-kimika Química ambiental A-D Ikus-entzunezko proiektuen eta ikuskizunen errealizazioa Realización de proyectos de audiovisuales y espectáculos A-D Ingurugiro-osasuna Salud ambiental A Telekomunikazio-eta informatika-sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos A Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados A-D Ikus-Entzunezkoetarako eta ikuskizunetarako soinua Sonido para audiovisuales y espectáculos D Eskaintza partziala du Dispone de oferta parcial Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Profesionaltasun txartelen eskaintza du Reconocimiento de Competencias Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso IEFPS Tartanga GLHBI Tel.: 94 467 53 11 Fax: 94 467 50 04 www.tartanga.net secretaria@tartanga.net Tartanga, 15 48950 Erandio Zuzendaria Director José Ramón Ibabe Pérez Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Ángel Bueno Martín Ate irekien jardunaldia: 2014/05/14 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 14/05/2014 y bajo demanda (*) MET: Método de Enseñanza Trilingüe
 • www.ikaslanbizkaia.net44 13 Galdakao IES (ITS) Hostelería Ostalaritza (ITB) BHI Zuzendaria Director Eduardo Alzola González de Medibil Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Pilar Martínez Herrero Ate irekien jardunaldia: eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: bajo demanda Sukaldaritza eta gastronomia Cocina y gastronomía A-D Okintza, gozogintza eta konfiteria Panadería, repostería y confitería A-D Jatetxe arloko zerbitzuak Servicios en restauración A-D Sukalde zuzendaritza Dirección de cocina A Tel.: 94 456 04 58 94 456 60 77 94 456 02 53 Fax: 94 456 14 13 www.hosteleriagaldakao.com 015176aa@hezkuntza.net Sixta Barrenetxea, 24 48960 Galdakao 14 Galdakao Tel.: 94 456 27 20 Fax: 94 456 40 55 www.andramari-galdakao.net 014279aa@hezkuntza.net Barrio Elexalde, 45-B 48960 Galdakao Administrazio Kudeaketa Gestión administrativa A-D Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas A-D Mekatronika industriala Mecatrónica Industrial A-D Telekomunikazio- eta informatika- sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos A-D (APIP) Aldi baterako Prestakuntza Integratuko Programak eskaintza du: Dispone de Programas de Formación Transitoria Integrada (PFTI): • Oinarrizko administrazio prozesuetako laguntzailea Auxiliar de procesos administrativos básicos A-D • Mekanizazioko langilea Operario/a de mecanizado A-D Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Zereginen Ikaskuntzarako Gela Aula de Aprendizaje de Tareas A-D IES Andra Mari BHI Zuzendaria Director José Antonio Martínez Ruiz Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Carmen Laguna Ate irekien jardunaldia: 2014/05/14-21 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 14-21/05/2014 y bajo demanda 15 Getxo Karrozeria Carrocería A Natur ingurunean gorputz-eta kirol-ekintzen gidaketa Conduc. de activid. fisico-deportivas en el medio natural D Erizaintzaren laguntza Cuidados auxiliares de enfermería A Ibilgailu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos autómoviles A-D Osasun-larrialdiak Emergencias sanitarias A Kontsumorako ekipo elektronikoak Equipos electrónicos de consumo A-D Mekanizazioa Mecanizado A-D Gorputz- eta kirol- ekintzen sustapena Animación de actividades físicas y deportivas D Osasun-dokumentazioa Documentación sanitaria A Haur hezkuntza Educación Infantil D Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico A Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A Eskaintza partziala du Dispone de oferta parcial Profesionaltasun txartelen eskaintza du Reconocimiento de Competencias Profesionales Tel.: 94 406 90 00 Fax: 94 406 90 01 www.fadura.com instituto@fadura.com Bizkerre, s/n. 48991 Getxo IEFPS Fadura GLHBI Zuzendaria Directora Blanca Martínez de Luco Lizarra Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Joseba Zurinaga Goikoetxea Ate irekien jardunaldia: 2014/05/7 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 7/05/2014 y bajo demanda 16 Iurreta Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta Atención a personas en situación de dependencia D Ibilgailu automobilen elektromekanika Electromecánica de vehículos automóviles A-D Administrazio kudeaketa Gestión administrativa A-D Mekanizazioa Mecanizado A-D Sare-Informatika sistemen administrazioa Administración de sistemas informáticos en red A-D Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas A-D Automozioa Automoción A-D Mantentze-lan elektronikoa Mantenimiento electrónico A-D Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A-D Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso IEFPS Iurreta GLHBI Tel.: 94 466 88 00 Fax: 94 620 28 28 www.iurreta-institutua.net idazkaritza@iurreta-institutua.net Olaburu auzunea, 19 48215 Iurreta Zuzendaria Director Tomás Maguregi Unamunzaga Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Jon Odiaga Galletebeitia Ate irekien jardunaldia: 2014/04/10 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 10/04/2014 y bajo demanda
 • www.ikaslanbizkaia.net 45 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA 1317 Leioa IES (ITS) Escuela de Hostelería Leioa (ITB) BHI Tel.: 94 601 24 46 Fax: 94 601 35 35 www.hostelerialeioa.net www.gastronomiavasca.net escuela@hostelerialeioa.net Campus Universitario, s/n. 48940 Leioa Zuzendaria Director Txemi Santamarina Cabriada Sukaldaritza eta gastronomia Cocina y gastronomía A-D Okintza, gozogintza eta konfiteria Panadería, repostería y confitería A-D Jatetxe arloko zerbitzuak Servicios en restauración A-D Sukalde zuzendaritza Dirección de cocina A-D Jatetxe arloko zerbitzuen zuzendaritza Dirección de servicios en restauración A-D Ate irekien jardunaldia: 2014/05/17 -24 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 17-24/05/2014 y bajo demanda 18 Lekeitio IES Lekeitio BHI Tel.: 94 684 13 11 Fax: 94 684 01 07 www.lekeitiobhi.net 015624aa@hezkuntza.net Larrotegi Auzoa, 5 48280 Lekeitio Zuzendaria Directora Izaskun Gaminde Larrauri Administrazio kudeaketa Gestión administrativa D Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas A-D Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Zereginen Ikaskuntzarako Gela Aula de Aprendizaje de Tareas D Ate irekien jardunaldia: 2014/05/14-15 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 14-15/05/2014 y bajo demanda 19 Munguia IES Mungia BHI Tel.: 94 674 06 00 Fax: 94 674 29 52 www.mungia.hezkuntza.net 015108aa@hezkuntza.net Aita Elorriaga, 22 48100 Mungia Administrazio kudeaketa Gestión administrativa A-D Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas A-D Mekanizazioa Mecanizado A-D Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A-D Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados A-D Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Zuzendaria Directora Marina Maroto Martínez Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Koldo Salaberria Zubiri Ate irekien jardunaldia: 2014/05/8 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 8/05/2014 y bajo demanda 20 Ondarroa Erizaintzaren laguntza Cuidados auxiliares de enfermería D Haur hezkuntza Educación infantil D Profesionaltasun txartelen eskaintza du Reconocimiento de Competencias Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso IES Ondarroa BHI Tel.: 94 683 00 98 Fax: 94 683 19 21 www.ondarroabhi.net 015623aa@hezkuntza.net Artibai kalea, 5 48700 Ondarroa Zuzendaria Directora Josune Belaustegi Ate irekien jardunaldia: eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: bajo demanda
 • www.ikaslanbizkaia.net46 IES Saturnino de la Peña BHI Tel.: 94 496 13 55 Fax: 94 495 04 00 www.saturinsti.com 014441aa@hezkuntza.net C/ Doctor Ferrán, 5. 48910 Sestao Animazio soziokulturala eta turistikoa Animación sociocultural y turística A-D Instalazio termiko eta fluidodunen mantenimendua Mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos A 23 Sestao Zuzendaria Director Iñaki Landa Ate irekien jardunaldia: 2014/05/12 eta eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: 12/05/2014 y bajo demanda IEFPS San Jorge GLHBI Tel.: 94 400 49 30 Fax: 94 483 90 60 www.san-jorge.org sanjorge@san-jorge.org Pajares, 34. 48980 Santurtzi Zuzendaria Director Agustín Campos Trujillo Etengabeko prestakuntza arduraduna Responsable de Formación Continua Enrique Crespo Fernández Lanerako trebakuntzarako arduraduna Responsable de formación ocupacional Javier Lagoma Badiola Ibilgailu automobilen elektromekanika (*) Electromecánica de vehículos automóviles (*) A-D Telekomunikazio instalazioak Instalaciones de telecomunicaciones A-D Instalazio elektriko eta automatikoak Instalaciones eléctricas y automáticas A-D Mekanizazioa Mecanizado A-D Ile-apaninketa eta -kosmetika Peluquería y cosmética capilar A-D Ile-apainketako estilismoa eta zuzendaritza Estilismo y dirección de peluquería A-D Karakterizazio eta makillaje profesionala Caracterización y maquillaje profesional A Analisiko eta kalitate kontroleko laborategia Laboratorio de análisis y control de calidad A-D Fabrikazio mekanikoko produkzioaren programazioa Programación de la producción en fabricación mecánica A-D (*) Barakaldon ere, MINAS BHI ondoan, La Bondad kalean, 28. zenbakian Tambien en Barakaldo, junto al IES Minas, en C/ La Bondad Nº 28 Telekomunikazio-eta informatika-sistemak Sistemas de telecomunicaciones e informáticos A-D Sistema elektroteknikoak eta automatizatuak Sistemas electrotécnicos y automatizados A-D Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Profesionaltasun txartelen eskaintza du Reconocimiento de Competencias Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Ate irekien jardunaldia: eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: bajo demanda 22 Santurtzi Portugalete Ate irekien jardunaldia: eskatu ahala Jornada de puertas abiertas: bajo demanda Administrazio kudeaketa Gestión administrativa A-D Beroa sortzeko instalazioak Instalaciones de producción de calor A-D Hozteko eta girotzeko instalazioak Instalaciones figoríficas y de climatización A-D Administrazioa eta finantzak Administración y finanzas A-D Automatizazioa eta robotika industriala Automatización y robótica industrial A-D Instalazio termiko eta fluidodunen proiektuen garapena Desarrollo de proyectos de instalaciones térmicas y de fluidos A-D Energi-eraginkortasuna eta eguzki-energia Eficiencia energética y energía solar térmica A-D Eraikuntza proiektuak Proyectos de edificación A-D Garraio eta logistika Transporte y logística A-D Eskaintza partziala du Dispone de oferta parcial Profesionaltasun txartelen eskaintza du Dispone de oferta de Carnés Profesionales Profesionaltasun txartelen eskaintza du Reconocimiento de Competencias Profesionales Sarbide probetarako ikastaroak eskaintzen ditu Dispone de cursos para las pruebas de acceso Zereginen Ikaskuntzarako Gela Aula de Aprendizaje de Tareas A IEFPS Repelega GLHBI Tel.: 94 495 59 03 Fax: 94 495 59 19 www.ifprepelega.com 015666aa@hezkuntza.net C/ Miguel de Unamuno, 19 48920 Portugalete Zuzendaria Director José Ramón Taberna 21
 • www.ikaslanbizkaia.net 47 PRESTAKUNTZA ESKAINTZA • 14/15 • OFERTA FORMATIVA 19 Zeure burua prestatzeko beste modu bat Otra forma de cualificarte Si no dispones de titulación académica Con estos programas podrás empezar tu ruta for- mativa a través de la Formación Profesional y ob- tener el título de Graduado en E.S.O. si realizas los módulos voluntarios. Constan de 1.000 a 1.900 horas desarrollados en dos fases, durante un periodo mínimo de 1 curso escolar y un máximo de dos, según el perfil pro- fesional al que se quiera acceder. Al finalizar se adquiere una Certificación. (*) Sólo para el curso 2014-2015, posteriormente serán sustituidos por la Formación Profesional Básica. Titulu akademikorik ez baduzu Programa hauekin prestakuntza-ibilbidea has de- zakezu Lanbide Heziketan, eta DBHko graduatu ti- tulua lortu, borondatezko moduluak burutzen baldin badituzu. Bi fasetan banatzen dira eta guztira 1.000 - 1.900 ordu bete behar dituzu; gutxienez, ikasturte batean, eta gehienez, bitan (betiere, eskuratu nahi duzun lanbide-profilaren arabera). Amaitzean, ziurtagiri bat jasoko duzu. (*) 2014-2015 ikasturterako baino ez; hortik aurrera, Oina- rrizko Lanbide Heziketak ordezkatuko ditu. (APIP) Aldi baterako Prestakuntza Integratuko Programak* (PFTI) Programas de Formación Transitoria Integrada* Acredita tu especialidad El Carné Profesional acredita tus conocimientos teórico-prácticos para realizar actividades espe- cíficas dentro de una profesión. Nuestros centros están reconocidos para impartir cursos y realizar los exámenes de los carnés profesionales. Lortu zure espezialitatearen egiaztagiria Lanbide-txartela ezagutza teoriko eta praktikoen egiaztagiria da; hau da, jabeduna lanbide jakin bateko berariazko zereginak egiteko gai dela fro- gatzen du txartelak. Gure ikastegietan lanbide- txartelak lortzeko ikastaroak eskaintzen ditugu, bai eta azterketak egin ere, horretarako egiaztatutako zentroak direlako. Lanbide-Karnetak Carnés Profesionales Competencias para la integración laboral del alumnado con necesidades educativas especiales Trabajamos el aprendizaje prelaboral, la autono- mía personal, la integración en el entorno y el de- sarrollo académico del alumnado. Edades comprendidas entre los 16 y 20 años. Hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleak laneratzeko trebetasunak Lan aurreko ikaskuntza, norberaren autonomia, in- gurunearekiko integrazioa eta ikasleen hezkuntza garapena lantzen ditugu. 16-20 urte bitartekoak. Zereginen Ikaskuntzarako Gela Aula de Aprendizaje de Tareas Reconocimiento de la experiencia profesional Además de con la formación, adquirimos y desa- rrollamos competencias con el trabajo en empre- sa, en ámbitos sociales, con el auto aprendizaje. El Dispositivo de Reconocimiento de la Competencia tiene por objetivo reconocer la experiencia laboral de las personas certificando las competencias que ya poseen y aquellas competencias que no posean poder adquirirlas a través del catálogo modular que ofrecen Lanbide y Hobetuz de forma gratuita. Lanbide esperientzia egiaztatzea Ohiko prestakuntzaren bitartez ez ezik, beste hainbat modutara eskuratzen ditugu lanerako gai- tasunak: enpresetan lan eginez, gizarte arloetan eta autoikaskuntzaren bidez. Gaitasuna Egiaztatzeko Egituraren xedea per- tsonen laneko esperientzia aitortzea da, lehendik dituzten gaitasunak ziurtatuz, eta hortik abiatuta, Lanbideren eta Hobetuzen modulu-katalogoaren bitartez, ez dituzten gaitasunetan trebatzeko auke- ra doan eskaintzea. Lanbide-Gaitasuna eta Hobetuzen eta Lanbideren Modulu- katalogoa Competencia Profesional y Catálogo Modular Hobetuz y Lanbide Compagina tus estudios con otras actividades Requisitos: ser mayor de 18 años o acreditar una experiencia laboral de 2 años. Uztartu ikasketak beste zeregin batzuekin Eskakizunak: 18tik gorakoa izatea edo 2 urteko la- neko esperientzia egiaztatzea. Zatikako Eskaintza Oferta Parcial Actualiza y profundiza en tus conocimientos A través de cursos diseñados por los propios centros de formación para ajustarse a las necesidades gene- rales o sectoriales de las personas trabajadoras. Eguneratu dakizkizunak eta are gehiago ikasi Ikastegiek beraiek diseinatutako ikastaroen bitar- tez, langileen behar orokorretara edo zehazki sek- torekako premietara egokitzeko. Hobetuzen eta Lanbideren Eskaintza Irekia Oferta abierta de Hobetuz y Lanbide Los centros ofrecen distintos programas y ofertas formativas que dan la oportunidad de iniciar una carrera profesional, formase a tiempo parcial o a distancia, obtener carnets, profesionales, acreditar los conocimientos adquiridos en la vida profesional, etc. Ikastegiek hainbat programa eta prestakun-tza aukera es- kaintzen dituzte, lanbide karrera hasteko, prestakuntza partzialean edo urrutikoan trebatzeko, profesionaltasun txartelak lortzeko, ibilbide profesionalean eskuratutako ezagutzak egiaztatzeko, etab. A tu ritmo Requisitos: De edad: para acceder a la Enseñanza a Distan- cia en Títulos de Técnico, se requiere tener 18 años de edad y en los Títulos de Técnico Supe- rior, 20 años (o 19 si se está en posesión de un título de Técnico). Académicos: los establecidos con carácter general para la enseñanza de Formación Profesional Teléfono: 945 567 953 Zeure erritmoan Eskakizunak: Adina: Irakaskuntza modalitate honetan sartzeko, teknikari-tituluetarako hemezortzi urte izan behar dira eta goi-mailako teknikari-tituluetarako hogei urte izan behar dira, edota hemeretzi teknikari- titulua dutenentzat. Akademikoak: Modalitate honetan sartzeko eska- kizunak Lanbide Heziketako irakaskuntzetarako oro har ezarritakoak izango dira. Telefonoa: 945 567 953 Urruneko Heziketa Formación a Distancia
 • www.ikaslanbizkaia.net48 Portal de Lasarte s/n 01007 VITORIA • Gasteiz Tel.: 945 000 433 • Fax: 945 000 434 ikaslanaraba@mendizabala.com www.ikaslanaraba.net Arbitza bidea, 29 (Zubieta auzoa) 20170 USURBIL • Gipuzkoa Tel.: 943 37 65 32 • Fax: 943 37 13 05 ikaslan@ikaslangipuzkoa.net www.ikaslangipuzkoa.net Pajares,34 48980 SANTURTZI • Bizkaia Tel.: 94 493 84 00 • Fax: 94 493 72 46 ikaslan@ikaslan.net www.ikaslanbizkaia.net Jarrai gaitzazu • Síguenos Bizkaiko Ikaslani atxikitako zentruak Centros asociados a Ikaslan Bizkaia Descárgate la nueva app de la Oferta Formativa de Ikaslan Bizkaia en GooglePlay Deskargatu Ikaslan Bizkaiaren Prestakuntza Eskaintzaren app berria Google Play-n Aplicación desarrollada por el alumnado del último año del ciclo formativo Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del IEFPS TARTANGA GLHBI Aplikazio hau IEFPS TARTANGA GLHBIko Plataforma Anitzeko Aplikazioen Garapenaren heziketa -zikloko ikasleek garatu dute