PRIPREMA REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE Savjetovanje “Kakva reforma lokalne samouprave?” Zagreb, 22. travnja 2010 . Marko K...
Lokalna samouprava 1992. -2007. <ul><li>18 izmjena i dopuna Zakona o područjima županija, gradova i općina </li></ul><ul...
Karakteristike postojeće teritorijalne organizacije <ul><li>* bez Grada Zagreba </li></ul><ul><li>446 jedinica (32 grada i...
Udio jedinica u teritorijalnom ustroju U teritorijalnom ustroju RH dominiraju jedinice s malim brojem stanovnika
Gradovi i općine prema broju stanovnika
Karakteristike postojeće teritorijalne organizacije Županija Broj stanovnika Površina Gustoća naseljenosti I ZAGREBAČKA 30...
Teritorijalni ustroj - prepreka daljnjem razvoju? <ul><li>Velike razlike u fiskalnim i administrativnim kapacitetima </li>...
Mogući kriteriji za teritorijalnu reorganizaciju <ul><li>Teritorijalna reorganizacija + decentralizacija + prijenos financ...
Proces reforme - faze <ul><li>Prikupljanje i obrada podataka </li></ul><ul><li>Izrada analitičkih podloga </li></ul><ul><l...
<ul><li>HVALA NA PAŽNJI </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
Jedinice do 2.500 stanovnika <ul><li>329.647 stanovnika (7,55% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>...
Jedinice od 2.501 do 5000 stanovnika <ul><li>644.705 stanovnika (14,76% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul...
Jedinice od 5.001 do 10.000 stanovnika <ul><li>670.523 stanovnika (15,35% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></...
Jedinice od 10.001 do 35.000 stanovnika <ul><li>870.362 stanovnika (19,92% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li><...
Jedinice iznad 35.000 stanovnika <ul><li>1.074.648 stanovnika (24,60% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul><...
Depopulacija <ul><li>114 jedinica lokalne samouprave (15 gradova i 100 općina imaju manju gustoću naseljenosti od 25 stano...
Gravitacijski centri - osnova politipskog modela <ul><li>Politipski model = jasnije razlikovanje u djelokrugu gradova i ...
Politipski model - primjer <ul><li>Gravitacijski centar = matični ured + ispostava ureda državne uprave + centar za socija...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Marko Kovačić -Priprema reforme lokalne samouprave

2,001 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,001
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Marko Kovačić -Priprema reforme lokalne samouprave

 1. 1. PRIPREMA REFORME LOKALNE SAMOUPRAVE Savjetovanje “Kakva reforma lokalne samouprave?” Zagreb, 22. travnja 2010 . Marko Kovačić Ministarstvo uprave Zavod za javnu upravu
 2. 2. Lokalna samouprava 1992. -2007. <ul><li>18 izmjena i dopuna Zakona o područjima županija, gradova i općina </li></ul><ul><li>69 novih jedinica lokalne samouprave </li></ul><ul><li>Razlog povećanja broja općina i gradova = nedovoljno jasni kriteriji za formiranje općina i gradova i njihovo slobodno tumačenje </li></ul><ul><li>59 gradova (46,82%) ima manje od 10.000 stanovnika </li></ul><ul><li>6 općina ima više od 10.000 stanovnika </li></ul>Jedinica lokalne samouprave 1992. 2008. +(%) +(n) Gradovi 68 126 46,03 +58 Općine 418 429 2,56 +11 UKUPNO 486 555 12,43 +69
 3. 3. Karakteristike postojeće teritorijalne organizacije <ul><li>* bez Grada Zagreba </li></ul><ul><li>446 jedinica (32 grada i 402 općine) ima manje stanovnika od prosjeka (80,36%), samo 9 gradova ima više od 50.000 stanovnika </li></ul><ul><li>379 jedinica (59 gradova i 320 općina) površinom je manja od prosjeka (68,28%), a 9 jedinica ima površinu veću od 500,00 km 2 </li></ul><ul><li>415 jedinica (64 grada i 361 općina) ima manju gustoću naseljenosti od prosjeka (74,77%), a 11 gradova ima veću gustoću naseljenosti od 500 stanovnika/km 2 </li></ul><ul><li>Medijan = 3.264 stanovnika, 66,27 km 2 , 51,08 stanovnika/km 2 </li></ul>Statističko obilježje Najmanji Najveći Prosjek Broj stanovnika Civljane (137) Split (188.694) 6.592 Površina Dekanovec (6,10) Gospić (966,87) 100,86 Gustoća naseljenosti Civljane (1,65) Rijeka (3.322,79) 96,91
 4. 4. Udio jedinica u teritorijalnom ustroju U teritorijalnom ustroju RH dominiraju jedinice s malim brojem stanovnika
 5. 5. Gradovi i općine prema broju stanovnika
 6. 6. Karakteristike postojeće teritorijalne organizacije Županija Broj stanovnika Površina Gustoća naseljenosti I ZAGREBAČKA 309.696 3.084,98 100,39 II KRAPINSKO-ZAGORSKA 142.432 1.229,30 115,86 III SISAČKO-MOSLOVAČKA 185.387 4.467,56 41,50 IV KARLOVAČKA 141.787 3.625,48 39,11 V VARAŽDINSKA 184.769 1.261,48 146,47 VI KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA 124.467 1.748,42 71,19 VII BJELOVARSKO-BILOGORSKA 133.084 2.640,30 50,40 VIII PRIMORSKO-GORANSKA 305.505 3.587,51 85,16 IX LIČKO-SENJSKA 53.677 5.352,80 10,03 X VIROVITIČKO-PODRAVSKA 93.389 2.024,06 46,14 XI POŽEŠKO-SLAVONSKA 85.831 1.823,41 47,07 XII BRODSKO-POSAVSKA 176.783 2.029,45 87,11 XIII ZADARSKA 162.045 3.621,84 44,74 XIV OSJEČKO-BARANJSKA 330.506 4.181,82 79,03 XV ŠIBENSKO-KNINSKA 112.891 2.983,89 37,83 XVI VUKOVARSKO-SRIJEMSKA 204.768 2.534,04 80,81 XVII SPLITSKO-DALMATINSKA 463.676 4.540,33 102,12 XVIII ISTARSKA 206.344 2.733,22 75,49 XIX DUBROVAČKO-NERETVANSKA 122.870 1.780,86 68,99 XX MEĐIMURSKA 118.426 729,03 162,44
 7. 7. Teritorijalni ustroj - prepreka daljnjem razvoju? <ul><li>Velike razlike u fiskalnim i administrativnim kapacitetima </li></ul><ul><ul><li>275 jedinica nalazi se u posebnom statusu financiranja (PDS, BPP, otoci...) </li></ul></ul><ul><ul><li>mali broj zaposlenih u lokalnoj administraciji (146 općina ima manje od pet zaposlenih u lokalnoj administraciji) </li></ul></ul><ul><li>Nedovoljno razlikovanje velikih i malih jedinica (monotipski ustroj) </li></ul><ul><li>Mogući ciljevi teritorijalne reorganizacije </li></ul><ul><ul><li>smanjenje ukupnih administrativnih troškova </li></ul></ul><ul><ul><li>jačanje kapaciteta jedinica lokalne i područne samouprave za planiranje i pružanje usluga </li></ul></ul><ul><ul><li>širenje poslova iz djelokruga lokalne samouprave </li></ul></ul><ul><ul><li>prenošenje poslova iz djelokruga središnjih vlasti na lokalnu i područnu samoupravu </li></ul></ul><ul><ul><li>olakšana suradnja i koordinacija središnje države i lokalne i područne samouprave </li></ul></ul><ul><ul><li>racionalnije usmjeravanje sredstava potpore središnje države lokalnoj samoupravi </li></ul></ul>
 8. 8. Mogući kriteriji za teritorijalnu reorganizaciju <ul><li>Teritorijalna reorganizacija + decentralizacija + prijenos financijskih sredstava </li></ul><ul><li>Neki kriteriji za teritorijalni preustroj </li></ul><ul><ul><li>Demografski kriteriji (broj stanovnika, dobna struktura, broj radno sposobnog stanovništva, obrazovna struktura, zaposlenost, dnevna migracijska kretanja, demografski trendovi – starenje, depopulacija...) </li></ul></ul><ul><ul><li>Geografski kriteriji (površina jedinica, specifični geografski položaj, gustoća naseljenosti, disperziranost naselja, prometna povezanost) </li></ul></ul><ul><ul><li>Fiskalni kriteriji (visina prihoda – ukupni i per capita, s naglaskom na izvorne prihode, struktura rashoda) </li></ul></ul><ul><ul><li>Administrativni kriteriji (broj i obrazovna struktura zaposlenih, unutarnje ustrojstvo i organizacijski procesi) </li></ul></ul><ul><ul><li>Infrastrukturni kriteriji (stupanj urbanizacije, lokalne prometnice, komunalna infrastruktura i poduzeća, ustanove predškolskog i osnovnoškolskog obrazovanja, ustanove socijalne skrbi, zdravstvene ustanove, organizacijsko-administrativni ustroj dekoncentriranih državnih službi) </li></ul></ul><ul><li>Pretpostavke za uspjeh: sveobuhvatne stručne analize, detaljno razrađeni modeli (alternative), politički konsenzus </li></ul>
 9. 9. Proces reforme - faze <ul><li>Prikupljanje i obrada podataka </li></ul><ul><li>Izrada analitičkih podloga </li></ul><ul><li>Izrada modela (opcija) : </li></ul><ul><ul><li>N ove teritorijalne organizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>... i funkcionalne decentralizacije </li></ul></ul><ul><ul><li>... i financiranja novih funkcija </li></ul></ul><ul><li>Odabir modela </li></ul><ul><ul><li>... konsenzus! </li></ul></ul><ul><li>Izrada normativnog okvira </li></ul><ul><li>Tehničke pripreme za provedbu reforme </li></ul><ul><li>TRENUTNA FAZA = PRIKUPLJANJE, SISTEMATIZIRANJE I OBRADA PODATAKA </li></ul>
 10. 10. <ul><li>HVALA NA PAŽNJI </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 11. 11. Jedinice do 2.500 stanovnika <ul><li>329.647 stanovnika (7,55% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječan broj stanovnika = 1.648 </li></ul><ul><li>13.279,01 km 2 (23,77 % ukupne površine Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječna površina = 66,40 km 2 </li></ul><ul><li>1.543 naselja (22,64% svih naselja u Republici Hrvatskoj) </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih u tijelima JLS = 1.543 </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih kod korisnika = 245 </li></ul><ul><li>121 jedinica (60,50%) u posebnom statusu (PDS= 73, BPP = 17, otočne = 31) </li></ul><ul><li>71 jedinica ima gustoću naseljenosti manju od 25 stanovnika/km 2 </li></ul><ul><li>41 pogranična jedinica lokalne samouprave </li></ul><ul><li>36 jedinica u prstenu velikog grada ili sjedišta županije </li></ul>
 12. 12. Jedinice od 2.501 do 5000 stanovnika <ul><li>644.705 stanovnika (14,76% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječan broj stanovnika = 3.523 </li></ul><ul><li>17.042,08 km 2 (30,51 % ukupne površine Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječna površina = 93,13 km 2 </li></ul><ul><li>1.945 naselja (28,54% svih naselja u Republici Hrvatskoj) </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih u tijelima JLS = 1.602 </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih kod korisnika = 497 </li></ul><ul><li>87 jedinica (47,54%) u posebnom statusu (PDS= 58, BPP = 15, otočne = 14) </li></ul><ul><li>29 jedinica ima gustoću naseljenosti manju od 25 stanovnika/km 2 </li></ul>
 13. 13. Jedinice od 5.001 do 10.000 stanovnika <ul><li>670.523 stanovnika (15,35% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječan broj stanovnika = 6.773 </li></ul><ul><li>13.366,42 km 2 (23,93 % ukupne površine Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječna površina = 135,01 km 2 </li></ul><ul><li>1.178 naselja (17,29% svih naselja u Republici Hrvatskoj) </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih u tijelima JLS = 1.553 </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih kod korisnika =1.832 </li></ul><ul><li>46 jedinica (46,46%) u posebnom statusu (PDS= 33, BPP = 9, otočne = 4) </li></ul><ul><li>17 jedinica ima gustoću naseljenosti manju od 25 stanovnika/km 2 </li></ul>
 14. 14. Jedinice od 10.001 do 35.000 stanovnika <ul><li>870.362 stanovnika (19,92% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječan broj stanovnika = 16.186 </li></ul><ul><li>9.403,66 km 2 (16,84 % ukupne površine Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječna površina = 162,13 km 2 </li></ul><ul><li>1.110 naselja (16,29% svih naselja u Republici Hrvatskoj) </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih u tijelima JLS = 2.214 </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih kod korisnika =4.156 </li></ul><ul><li>15 jedinica (25,86%) u posebnom statusu (PDS= 10 /3/, BPP = 5) </li></ul><ul><li>2 jedinice ima gustoću naseljenosti manju od 25 stanovnika/km 2 </li></ul>
 15. 15. Jedinice iznad 35.000 stanovnika <ul><li>1.074.648 stanovnika (24,60% ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječan broj stanovnika = 71.642 </li></ul><ul><li>2.888,61 km 2 (5,17 % ukupne površine Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>prosječna površina = 192,57 km 2 </li></ul><ul><li>367 naselja (5,39% svih naselja u Republici Hrvatskoj) </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih u tijelima JLS = 2.499 </li></ul><ul><li>ukupno zaposlenih kod korisnika =7.092 </li></ul><ul><li>6 jedinica (25,86%) /djelomično/ u posebnom statusu (PDS) </li></ul>
 16. 16. Depopulacija <ul><li>114 jedinica lokalne samouprave (15 gradova i 100 općina imaju manju gustoću naseljenosti od 25 stanovnika/km 2 </li></ul><ul><li>te jedinice zauzimaju površinu od 21.698,39 km 2 (38,37% ukupne površine Republike Hrvatske), broje 1.906 naselja (27,98% ukupnog broja naselja), a u njima živi tek 307.387 stanovnika (6,92 % ukupnog stanovništva Republike Hrvatske) </li></ul><ul><li>106 od 114 jedinica nalazi se u posebnom statusu (PDS = 79, BPP = 13, otočne = 14) </li></ul><ul><li>najveći broj: Sisačko-moslovačka županija (8 od 19), Karlovačka (13 od 22), Ličko-senjska (11 od 12), Splitsko-dalmatinska (12 od 55), Šibensko-kninska (10 od 20), Osječko-baranjska (8 od 42), Zadarska (9 od 34), Dubrovačko-neretvanska (8 od 22), Istarska (8 od 41), Primorsko-goranska (11 od 36) </li></ul><ul><li>U tijelima tih jedinica zaposleno je 1.118, a kod proračunskih korisnika 590 službenika i namještenika </li></ul>
 17. 17. Gravitacijski centri - osnova politipskog modela <ul><li>Politipski model = jasnije razlikovanje u djelokrugu gradova i općina </li></ul><ul><li>Moguća alternativa radikalnijem teritorijalnom preustroju? </li></ul><ul><li>Gravitacijski centri = jedinice u kojima je smješten značajan broj javnih službi </li></ul><ul><ul><li>uredi državne uprave u županijama i ispostave ureda u jedinicama lokalne samouprave (smješteni u </li></ul></ul><ul><ul><li>matični uredi </li></ul></ul><ul><ul><li>policijske postaje </li></ul></ul><ul><ul><li>općinski sudovi </li></ul></ul><ul><ul><li>domovi zdravlja </li></ul></ul><ul><ul><li>centri za socijalnu skrb </li></ul></ul><ul><ul><li>uredi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje </li></ul></ul><ul><ul><li>uredi Hrvatskog zavoda za mirovnisko osiguranje </li></ul></ul><ul><ul><li>uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje </li></ul></ul><ul><ul><li>osnovne i srednje škole.... </li></ul></ul>
 18. 18. Politipski model - primjer <ul><li>Gravitacijski centar = matični ured + ispostava ureda državne uprave + centar za socijalnu skrb + + policijska postaja + dom zdravlja + ured HZZ </li></ul><ul><li>bez Grada Zagreba: 95 jedinica, 1.986.789 stanovnika (55,34 % stanovništva), 18.820,47 km 2 (33,62 % ukupnog područja RH) </li></ul><ul><li>Mogućnost preuzimanja dijela javnih poslova iz djelokruga jedinica u okruženju </li></ul><ul><li>Mogućnost preuzimanja dijela poslova iz djelokruga županija </li></ul><ul><li>Mogućnost preuzimanja dijela dekoncentriranih poslova središnje državne uprave </li></ul><ul><li>Promjena modela financiranja - više funkcija = više sredstava </li></ul><ul><li>Sustav namjenskih potpora </li></ul>

×