Agama Islam

2,254 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,254
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agama Islam

 1. 1. Kelompok 1 1. Gentha Andhysadono (26030113140093) 2. Lutfi Yulmiftiyanto Nurhamzah (26030113140049) 3. Nurunnisa Arum Maulidina (26030113130055) 4. Yuliani (26030113130083)
 2. 2. Apa itu Agama Islam?  Agama Islam dilahirkan pada 17 Ramadhan Tahun Gajah atau 6 Agustus 610 M kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara Malaikat Jibril.  Mempunyai kitab suci Al-Quran yang diturunkan pertama di Goa Hira, yaitu Surat Al-Alaq (ayat 1-5)  Wahyu berikutnya diterima oleh Rasul selama 22 tahun 2 bulan 22 hari di Mekah lalu di Madinah.
 3. 3. Islam Secara Etimologi Islam berasal dari kata aslama yang merupakan bahasa Arab yang dalam bahasa Indonesia berarti: sejahtera, selamat, tidak cacat, seimbang, dan patuh serta berserah diri.
 4. 4.  Islam dalam arti Sejahtera Maksudnya adalah dimana situasi atau keadaan masyarakat atau lingkungan yang dinaungi agama Islam merasa berkecukupan dan makmur dalam kehidupannya.
 5. 5. Contoh  Setiap hari Raya Idul Adha, bagi masyarakat Islam yang mampu akan menyembelih hewan qurban dan dagingnnya akan dibagikan kepada masyarakat islam yang lebih membutuhkan.
 6. 6.  Islam dalam arti Tidak Cacat Maksudnya adalah dimana Agama Islam itu ajarannya tidak menyimpang, semuanya terstruktur dan Agama Islam itu menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya.
 7. 7. Contoh  Diturunkannya kitab Al-Qur‟an oleh Allah swt. yang digunakan untuk menjadi pedoman hidup sekaligus petunjuk hidup seluruh umat manusia.
 8. 8.  Islam dalam arti Seimbang Maksudnya adalah Islam itu adil, tidak memilih suatu pihak atau golongan dan seimbang dalam urusan dunia maupun akhirat.
 9. 9. Contoh  Seperti dalam hadist, “Bekerjalah untuk duniamu seakan kamu hidup selamanya. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan kamu akan mati besok”.
 10. 10. Islam Secara Terminologi  Islam itu ialah patuh dan taat serta berserah diri kepada Allah secara meyeluruh sehingga terwujudlah “salam” dalam kehidupan dunia dan di akhirat.  Penganut Islam disebut muslim bagi lelaki dan muslimah bagi wanita, dan muslimin bagi banyak lelaki, serta muslimat bagi banyak wanita.
 11. 11. Unsur-unsur yang ada dalam sebuah Agama  Adanya keyakinan pada yang gaib.  Adanya kitab suci sebagai pedoman.  Adanya rasul pembawanya.  Adanya ajaran yang bias dipatuhi.  Adanya upacara ibadah yang standar.
 12. 12. Sumber Ajaran Islam  Al-Qur’an Berisi firman Allah tentang prinsip keimanan, prinsip syari‟ah, janji dan ancaman, kisah para Nabi dan Rasul, serta konsep ilmu pengetahuan. Fungsi Al-Qur‟an sebagai: 1) Al-huda (petunjuk) 2) Al-furqan (pemisah) 3) Al-syifa (obat) 4) Al-mau‟izah (nasihat)
 13. 13.  Al-Hadits Didasarkan pada keterangan-keterangan ayat Alqur‟an dan kesepakatan para sahabat guna menguatkan isi dari Al-Qur‟an. Fungsi Al-Hadits yaitu: 1) Merinci dan menginterpretasi ayat-ayat al- qur‟an yang mujmal (global). 2) Memberikan persyaratan (taqyid) terhadap ayat-ayat yang muthlaq. 3) Mengkhususkan (tahkhshish) terhadap ayat- ayat yang bersifat umum („am).
 14. 14. Ruang Lingkup Ajaran Islam Ajaran Islam terdiri dari 3 bagian, yaitu:  Aqidah → Keimanan/Kepercayaan  Syari‟ah → Aturan hukum  Akhlak → Etika/Moral
 15. 15. Karakteristik Agama Islam 1. Rabbaniyah 2. Insaniyah „Alamiyah 3. Syamil Mutakamil 4. Al-Basathah 5. Al-‟Adalah 6. At-Tawazun/Seimbang 7. Perpaduan Prinsip dan Fleksibilitas 8. Graduasi 9. Argumentatif Filosofis
 16. 16. Rabbaniyah  Artinya bersumber langsung dari Allah  Islam merupakan konsep Allah SWT. baik dari aspek aqidah, ibadah, akhlak, syariat, dan peraturannya bersumber dari Allah SWT.
 17. 17. Allah SWT berfirman QS. 32: 1-3: Artinya: “Alif Laam Miim. Turunnya Al Qur‟an yang tidak ada keraguan padanya, (adalah) dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: “Dia Muhammad mengada-adakannya”. Sebenarnya Al Qur‟an itu adalah kebenaran (yang datang) dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; mudah- mudahan mereka mendapat petunjuk.”
 18. 18. Insaniyah ‘Alamiyah  Artinya humanisme yang bersifat Universal  Islam merupakan petunjuk bagi seluruh manusia, bukan hanya untuk suatu kaum atau golongan. Hukum Islam bersifat Universal dan dapat diberlakukan di setiap bangsa dan negara.
 19. 19. Syamil Mutakamil  Artinya Integral menyeluruh dan sempurna  Islam membicarakan seluruh sisi kehidupan manusia, mulai dari yang kecil sampai dengan masalah yang besar.
 20. 20. Al-Basathah  Artinya elastis, fleksibel, dan mudah  Islam adalah agama fitrah bagi manusia, oleh karena itu manusia niscaya akan mampu melaksanakan segala perintah- Nya tanpa ada kesulitan.
 21. 21. Al-’Adalah  Artinya keadilan  Islam datang untuk mewujudkan keadilan yang sebenar-benarnya, untuk mewujudkan persaudaraan dan persamaan di tengah kehidupan manusia.
 22. 22. At-Tawazun/Seimbang Dalam ajaran Islam, terkandung ajaran yang senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum.
 23. 23. Perpaduan Prinsip dan Fleksibilitas Maksudnya adalah perpaduan antara hal- hal yang bersifat prinsip (tidak berubah oleh apapun) dan menerima perubahan sepanjang tidak menyimpang dari batas syariat
 24. 24. Graduasi  Artinya berangsur-angsur atau bertahap  Hukum atau ajaran ajaran yang diberikan Allah kepada manusia diturunkan secara bertahap sesuai dengan fitrah manusia. Jadi tidak secara sekaligus atau radikal.
 25. 25. Argumentatif Filosofis Ajaran islam bersifat argumentatif(fakta), tidak bersifat doktriner(mempengaruhi). Dengan demikian Al-Qur‟an dalam menjelaskan setiap persoalan senantiasa diiringi dengan bukti-bukti atau keterangan-keterangan yang dapat dicerna oleh akal sehat manusia.
 26. 26. Fungsi Agama Islam 1. Islam sebagai Agama Allah 2. Islam sebagai panggilan Allah 3. Islam sebagai rumah yang dibangun oleh Allah 4. Islam sebagai jalan yang lurus 5. Islam sebagai tali Allah 6. Islam sebagai Sibgah Allah 7. Islam sebagai Bendera Allah
 27. 27. Islam sebagai Agama Allah Fungsi Islam sebagai agama Allah dinyatakan dalam predikatnya yaitu dienul haq (agama yang benar), dimana kehadiran dan kebenaran agama Islam nyata sepanjang zaman
 28. 28. Islam sebagai panggilan Allah Allah memanggil orang yang beriman dan bertaqwa kepada Islam dengan mengutus Rasul-Nya membawa Islam agar supaya disampaikan dan diajarkan kepada manusia.
 29. 29. Islam sebagai rumah yang dibangun oleh Allah Allah menjadikan Islam sebagai “rumah” yang disediakan bagi hamba-Nya yang beriman dan bertaqwa agar mereka hidup sebagai keluarga muslim.
 30. 30. Islam sebagai jalan yang lurus Orang yang beriman dan bertaqwa yang memenuhi panggilan Allah adalah mereka yang sedang berjalan lurus pada jalan Allah yaitu Sirathal Mustaqim
 31. 31. Islam sebagai tali Allah Sebagai tali Allah, Islam merupakan pengikat yang mempersatukan orang yang beriman dan bertakwa dalam melaksanakan dan menegakan agama Allah
 32. 32. Islam sebagai Sibgah Allah Sibgah atau celupan yaitu zat pewarna yang memberikan warna bagi sesuatu yang dicelupkan. Dengan Islam, Allah bermaksud memberikan warna atau corak kepada manusia. Untuk mendapatkan warna tersebut harus mengerahkan semua kemampuannya dalam melaksanakan agama Allah.
 33. 33. Islam sebagai bendera Allah  Islam sebagai bendera Allah di bumi. Bendera tersebut mesti dikibarkan setingi-tingginya sehingga tampak berkibar menjulang tinggi diangkasa.  Untuk mengibar atau menampakan Islam, Allah mengutus Rasul-Nya dengan Al-Qur‟an dan Islam, sehingga kekafiran dan kemusyrikan akan dapat diatasi
 34. 34. Surat Al-Baqarah ayat 62 (62) “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang jadi Yahudi dan Nasrani dan Shabi'in, barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari Kemudian dan beramal yang shalih, maka untuk mereka adalah ganjaran di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka, dan tidak ada ketakutan atas mereka dan tidaklah mereka akan berduka- cita.”
 35. 35.  "Sesungguhnya orang-orang yang beriman. " (pangkal ayat 62). Yang dimaksud dengan orang beriman di sini ialah orang yang memeluk agama Islam, yang telah menyatakan percaya kepada Nabi Muhammad s.a.w dan akan tetaplah menjadi pengikutnya sampai Hari Kiamat.
 36. 36. Daftar Pustaka  Ibrahim, Muslim. Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa. Jakarta: Erlangga, 1990.  Deradjat, Prof. Dr. Zakiah. Agama Islam. Jakarta: Kuning Mas, 1984.  Wahyuddin, dkk. Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi. Jakarta: Grasindo, 2009.  http://ocw.gunadarma.ac.id/course/economics/management- s1/pendidikan-agama-islam/agama-islam  http://kongaji.tripod.com/myfile/al-baqoroh_ayat_62-66.htm  http://www.dakwatuna.com/2013/04/02/30342/marifatul-islam- bagian-ke-3-karakteristik-islam/#ixzz2dumjVavF  http://imagination-my.blogspot.com/2012/09/lahirnya-agama- islam_1.html  http://jawigo.blogspot.com/2010/10/sumber-dan-karakteristik- islam.html

×