Teoretične osnove
strateškega načrtovanja

dr. Igor Ivašković
Bistvo strateškega managementa
I. Kaj je SM? Celota dolgoročnih odločitev in akcij:
- ki so vitalnega, celovitega in staln...
Planski horizont in ravni odločanja
Kakšne načrte sprejemamo?
- Kratkoročno obdobje – zgornja meja kratkega roka je doba,
...
Temeljna vprašanja
S katerimi področji se ukvarja strateški management?
Na ravni celotne organizacije:
- Raziskovalno-razv...
Proces
1. Planiranje:
a) Strateška analiza
•
•

Analiza okolja
Notranja analiza organizacije

a) Razvoj strategij
•
•
•

P...
Strateška analiza
ŠIRŠE ZUNANJE OKOLJE
-ekonomsko
-politično-pravno
-tehnološko
-kulturno
-naravno

OKOLJE DELOVANJA
Anali...
Analiza širšega okolja – PEST analiza
Politično pravni elementi:
-zakonodaja za varovanje konkurence
-zakoni in standardi ...
Analiza ožjega okolja
Analiza možnosti za sodelovanje
Potencialna
konkurenca

Pogajalska
moč
dobaviteljev

Panožna
konkure...
Razvoj matrike prioritet
Moč vpliva na podjetje
Visoka

Osnovni
namen
je
identifikacija priložnosti
in nevarnosti

Srednja...
Notranja analiza
Dva pristopa:
I. Analiza poslovanja in organizacije:
a) Analiza poslovanja
•
•
•

Analiza poslovni prvin:...
Merila za ocenjevanje podstruktur
TEHNOLOŠKA:
•
•
•
•
•
•
•
•

lokacija in število obratov
velikost obratov
starost opreme...
Merila za ocenjevanje podstruktur
R&R PODSTRUKTURA:
•
•
•
•
•
•
•

kadri v razvoju
razvoj novih proizvodov
razvoj novih me...
Merila za ocenjevanje podstruktur
Finančna podstruktura:
•
•

•
•

kazalci finančnega vzvoda (razmerje med tujimi in
lastn...
Merila za ocenjevanje podstruktur
Kadrovska podstruktura:
•
•
•
•
•
•
•

število in kakovost menedžmenta
število in kakovo...
Razvoj SWOT matrike
NOTRANJI DEJAVNIKI
PREDNOSTI

SLABOSTI

Strategije, ki gradijo
na prednostih, da bi
izkoristili prilož...
Razvoj strategij – ključne točke
Poslanstvo:
•
•
•
•

Zgoščena opredelitev poslovanja in usmeritev razvoja podjetja.
Opred...
Uravnoteženi sistem kazalcev uspešnosti

VIDIK KUPCEV

FINANČNI VIDIK

POSLANSTVO,
VIZIJA

VIDIK UČENJA IN
RASTI

VIDIKI N...
HVALA!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ivaskovic teoretične osnove strateškega načrtovanja

773 views
378 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
773
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • sekundarnega pomena je določanje načina, kako se bodo aktivnosti izvajale
 • Cilj: identifikacija priložnosti in nevarnosti; strateških dejavnikov, na katere vodstvo organizacije nima vpliva
  Dobavitelji – število in kako pomemben je njihov produkt v našem produktu
  Kupci – število, velikost, kolikšne ovire so pri zamenjavi dobaviteljev
  Substituti – stroši zamenjave, cena, kakovost
  Rivalstvo – nizka rast panoge, imajo proste kapacitete, jih je veliko, so si podobni
  Novi konkurenti – stroški vstopa, stroški zamenjave, ekonomija obsega
 • ANALIZA VERIGE VREDNOSTI
  PORTFELJSKA MATRIKA
 • ANALIZA VERIGE VREDNOSTI
  PORTFELJSKA MATRIKA
 • Ivaskovic teoretične osnove strateškega načrtovanja

  1. 1. Teoretične osnove strateškega načrtovanja dr. Igor Ivašković
  2. 2. Bistvo strateškega managementa I. Kaj je SM? Celota dolgoročnih odločitev in akcij: - ki so vitalnega, celovitega in stalnega pomena za celotno organizacijo - primarno je določanje, katere so primarne aktivnosti - smisel SM je zagotavljanje konkurenčnosti in nadpovprečne uspešnosti organizacije II. Značilnosti odločitev: - so redke - vplivajo na dolgi rok - usmerjajo aktivnosti vseh v organizaciji (predstavljajo izhodišče za delovanje)
  3. 3. Planski horizont in ravni odločanja Kakšne načrte sprejemamo? - Kratkoročno obdobje – zgornja meja kratkega roka je doba, ko so zmogljivosti fiksne - Srednjeročno plansko obdobje – zgornja meja srednjega roka je običajno doba odplačila naložbe - Dolgoročni planski horizont – zgornja meja dolgega roka je ekonomska življenjska doba naložbe Kdo odloča? - Najvišji management – strateški cilji (vpliv na celotno podjetje) - Srednji management – taktični cilji (vpliv na poslovne enote in funkcije) - Nižji management – operativni cilji (vpliv na oddelke in skupine)
  4. 4. Temeljna vprašanja S katerimi področji se ukvarja strateški management? Na ravni celotne organizacije: - Raziskovalno-razvojna dejavnost - Dejavnost trženja - Obseg in struktura zmogljivosti - Programi financiranja Na ravni posameznih poslov: - Vprašanja, povezana s širino skupin produktov in trgov za vsako skupino - Zagotavljanje dolgoročne konkurenčne prednosti posameznih poslov
  5. 5. Proces 1. Planiranje: a) Strateška analiza • • Analiza okolja Notranja analiza organizacije a) Razvoj strategij • • • Poslanstvo Vizija Strateški cilji 1. Uresničevanje strategij 2. Kontrola strategij
  6. 6. Strateška analiza ŠIRŠE ZUNANJE OKOLJE -ekonomsko -politično-pravno -tehnološko -kulturno -naravno OKOLJE DELOVANJA Analiza in odnos do panožnega okolja Analiza in odnos do institucij kot vzorcev obnašanja Analiza in odnos do državne politike Analiza in ravnanje z interesnimi skupinami (izven panožnega okolja) NOTRANJE OKOLJE -narava in organizacija -kultura Vir: Jaklič, 2006
  7. 7. Analiza širšega okolja – PEST analiza Politično pravni elementi: -zakonodaja za varovanje konkurence -zakoni in standardi zaščite okolja -davčna politika -zunanjetrgovinska regulativa -delovna zakonodaja -stabilnost vlade, itd Ekonomski elementi: -trendi v BDP, splošni ravni cen in zaposlenosti (tudi razpoložljiv dohodek prebivalcev, poslovni cikli,…) -makroekonomska politika -mikroekonomska politika (industrijska politika, financiranje…), itd Socio-kulturni elementi -populacijska gibanja (demografija) -delitev dohodka, potrošništvo -družbena mobilnost -spremembe v življenjskem stilu -odnos do dela in prostega časa (tudi siva ekonomija, status in vloga managerjev,…) -izobraženost, itd Tehnološki elementi: -R&R politika (tehnološka politika) -odnos vlade in gospodarstva do tehnologije -nova odkritja -hitrost prenosa tehnologije -hitrost zastarevanja tehnologije, itd Vir: Jaklič, 2006
  8. 8. Analiza ožjega okolja Analiza možnosti za sodelovanje Potencialna konkurenca Pogajalska moč dobaviteljev Panožna konkurenca Možnost pojava novih substitutov Pogajalska moč kupcev
  9. 9. Razvoj matrike prioritet Moč vpliva na podjetje Visoka Osnovni namen je identifikacija priložnosti in nevarnosti Srednja Nizka Visoka prioriteta Visoka prioriteta Srednja prioriteta Visoka prioriteta Srednja prioriteta Nizka prioriteta Srednja prioriteta Nizka prioriteta Nizka prioriteta
  10. 10. Notranja analiza Dva pristopa: I. Analiza poslovanja in organizacije: a) Analiza poslovanja • • • Analiza poslovni prvin: sredstva in zaposleni Analiza poslovnih funkcij: nabava, proizvodnja, prodaja, financiranje… Analiza uspeha in uspešnosti b) Analiza organizacije: organizacijske strukture in procesi II. Analiza notranjih dejavnikov - identifikacija vseh virov, sposobnosti in znanj, ki jih imamo v organizaciji BISTVO: opredelitev prednosti in slabosti!
  11. 11. Merila za ocenjevanje podstruktur TEHNOLOŠKA: • • • • • • • • lokacija in število obratov velikost obratov starost opreme avtomatizacija razpoložljivost surovin razpoložljivost in kakovost delovne sile logistični sistemi raven produktivnosti
  12. 12. Merila za ocenjevanje podstruktur R&R PODSTRUKTURA: • • • • • • • kadri v razvoju razvoj novih proizvodov razvoj novih metod proizvodnje financiranje R&R kontrola stroškov R&R oprema v razvoju patenti in licence
  13. 13. Merila za ocenjevanje podstruktur Finančna podstruktura: • • • • kazalci finančnega vzvoda (razmerje med tujimi in lastnimi viri) kazalci plačilne sposobnosti (količnik obratne likvidnosti; količnik hitrega testa likvidnosti; količnik denarne likvidnosti) kazalci obračanja (količnik obračanja sredstev; količnik obračanja obratnih sredstev) kazalci finančne stabilnosti (delež samofinanciranja, količnik finančne stabilnosti, delež tujih virov)
  14. 14. Merila za ocenjevanje podstruktur Kadrovska podstruktura: • • • • • • • število in kakovost menedžmenta število in kakovost štabnega osebja število in kakovost delovne sile struktura zaposlenih (po spolu, po izobrazbi, poklicna, starostna, po delovni dobi, idr.) stopnje fluktuacije sistem rekrutiranja, selekcije, usposabljanja, razvijanja sistem napredovanja
  15. 15. Razvoj SWOT matrike NOTRANJI DEJAVNIKI PREDNOSTI SLABOSTI Strategije, ki gradijo na prednostih, da bi izkoristili priložnosti Strategije, ki minimizirajo slabosti, da bi izkoristili priložnosti Strategije, ki gradijo na prednostih, da bi se izognili nevarnostim Strategije, ki minimizirajo slabosti, da bi se izognili nevarnostim PREDNOSTI: •Uporabna za vse organizacije •Enostavna •Vključi zunanje in notranje dejavnike •Vzpodbuja komunikacijo SLABOST: •Temelji na subjektivnih ocenah
  16. 16. Razvoj strategij – ključne točke Poslanstvo: • • • • Zgoščena opredelitev poslovanja in usmeritev razvoja podjetja. Opredelitev razlogov za obstoj in utemeljuje prihodnje poslovanje. Sporoča identiteto podjetja, njegove značilnosti in vrednote tako, da loči podjetje od drugih podjetij. Poslanstvo vključuje razmerje podjetja do porabnikov, pa tudi do drugih udeležencev: lastnikov, delavcev, družbe,... Vizija: • • • • Slika zaželjene, privlačne prihodnosti na daljši rok Okvirna usmeritev poslovanja, ki uokvirja podrobnejše cilje, Prispeva k boljši motivaciji članov organizacije Vizija se menja pogosteje kot poslanstvo Strateški cilji: integralni ali inkrementalni pristop
  17. 17. Uravnoteženi sistem kazalcev uspešnosti VIDIK KUPCEV FINANČNI VIDIK POSLANSTVO, VIZIJA VIDIK UČENJA IN RASTI VIDIKI NOTRANJIH PROCESOV
  18. 18. HVALA!

  ×