İGD - Beoordeling Van Vastgoed

304 views

Published on

IGD werd in 2005 opgericht als dienstverlenendbedrijf op het gebied van vastgoedbeoordeling en advies. Bij de organisatie en de activiteiten van het bedrijf werd effectief gebruik gemaakt van de ervaringen die de oprichters reeds hadden opgedaan in de sectoren bankwezen en vastgoed.
http://www.igd.com.tr


RelatedMore from author
promoted

Development Stories
Stories from Europe and Central Asia where UNDP support has resulted in transformative changes.Click to read
0
0

IGD werd in 2005 opgericht als dienstverlenendbedrijf op het gebied van vastgoedbeoordeling en advies. Bij de organisatie en de activiteiten van het bedrijf werd effectief gebruik gemaakt van de ervaringen die de oprichters reeds hadden opgedaan in de sectoren bankwezen en vastgoed.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
304
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

İGD - Beoordeling Van Vastgoed

  1. 1. Nederlands
  2. 2. Bedrijfsprofiel schappen en bestuurswetenschappen van de OD- TÜ-Universiteit. Aan de faculteit voor economische wetenschappen van de Universiteit Istanbul heeft hijIGD werd in 2005 opgericht als dienstverlenend vervolgens, in 1998, een master-opleiding voltooid inbedrijf op het gebied van vastgoedbeoordeling en het vakgebied „economische theorie“. Tussen 1993-advies. Bij de organisatie en de activiteiten van het en 2003 was de heer Büyükduman bij verzekerings-bedrijf werd effectief gebruik gemaakt van de erva- maatschappijen en banken werkzaam als specialist,ringen die de oprichters reeds hadden opgedaan in inspecteur en filiaalleider. Tussen 2003 en 2005 wasde sectoren bankwezen en vastgoed. hij hoofd van de kredietafdeling van een privébank.In Turkije is IGD geregistreerd bij twee publiekrechte- Sinds 2006 is de heer Büyükduman een van de „ex-lijke instellingen die de sector vastgoedbeoordeling perts voor vastgoedbeoordeling“ die zijn geaccredi-regelen. Het eerste register is een lijst van bedrijven teerd door de Commissie voor financiële markten.die beoordelingsdiensten aanbieden in het kader Aan de Universiteit Istanbul promoveert hij momen-van de kapitaalmarktverordening van de Commissie teel op vastgoedbedrijf.voor financiële markten (SPK). Het tweede register is Met de heer Ahmet Büyükduman kunt u in het Turks,een lijst met bedrijven die bevoegd zijn om banken Engels en Persisch communiceren.beoordelingsdiensten aan te bieden. Deze lijst is op- E-Mail: ahmet.buyukduman@igd.com.trgesteld door de banktoezichthouder (BDDK). Telefoon: +90212.2329313 Doorkiesnummer: 118In 2007 dokumenteerde IGD de waarde die ze hecht Celal Erdoğdu, MRICSaan de kwaliteit, het toezicht alsook aan de opleiding Verantwoordelijk expert voor beoordelingen,en nascholing. Hiertoe werd een kwaliteitsmanage- Managing Partnermentsysteem volgens de norm ISO 9001:2008 op-gezet en toegepast. Dit systeem werd gecertificeerd Celal Erdoğdu voltooide zijn bacheloropleiding aan dedoor Bureau Veritas, dat sinds 1828 werkzaam is faculteit voor stads- en regionale planning van de İTÜ-op het gebied van „kwaliteit“ en wereldwijd een van Universiteit. In het kader van een dubbele opleidingde meest vooraanstaande certificeringsbureaus is. volgde hij tegelijk aan dezelfde universiteit de oplei-Het toezicht wordt ook nu nog door dit bureau uit- ding architectuur, waarvoor hij het diploma behaalde.gevoerd.  Tussen 2003-2005 was hij werkzaam op het gebied van commercialisering van vastgoed. Celal Erdoğdu werd in 2007 door de Commissie voor financiëleManagementprofiel en team markten geaccrediteerd als „expert voor vastgoedbe- oordeling“. Celal Erdoğdu beschikt over de internati-IGD beschikt over een effectief net van meer dan onaal erkende titel MRICS van het RICS (Royal Insiti-100 ervaren beoordelingsexperts met een werkge- tution of Chartered Surveyors - Verenigd Koninkrijk).bied dat heel Turkije beslaat. Met ons team, dat uit Bovendien is Celal Erdoğdu als Associated Memberspecialisten uit verschillende vakgebieden bestaat, lid van de Amerikaanse beoordelingsinstelling Apprai-reiken we hooggekwalificeerde beoordelingsdien- sal Institute en lid van de internationale research- ensten aan. Daarbij maken we gebruik van plaatselijke opleidingsinstelling ULI (Urban Land Institute) Youngmarktinformatie. Leaders.Ahmet Büyükduman U kunt met Celal Erdoğdu in het Turks en Engels com-Verantwoordelijk expert voor beoordelingen, municeren.Managing Partner E-Mail: celal.erdogdu@igd.com.trAhmet Büyükduman heeft een bacheloropleiding Skype: celalergenoten aan de faculteit voor economische weten- Telefoon: +90212.2329313 Doorkiesnummer: 134
  3. 3. değerlemeOnze service Onze specialisatieMet haar hoge standaarden op het gebied van ser- Beoordeling van vastgoed: We beschikken overvice heeft IGD zich tot doel gesteld om ondersteuning een effectief netwerk van medewerkers. Ditte bieden aan kredietinstellingen, ondernemingen en beslaat het gehele land. Hierin zijn ervaren beoor-institutionele beleggers met betrekking tot hun inves- delingsexperts uit verschillende disciplines verte- genwoordigd die bekend zijn met de locaties. Onzeteringsbeslissingen en kredietgaranties. klanten - gerenommeerde financiële ondernemingen,Vandaag de dag geven de grote bedrijven in Turkije banken, investeerders, advocatenkantoren, beoorde-en ook belangrijke banken en financieringsinstel- lingsdiensten en openbare instellingen - kunnen welingen de voorkeur aan de samenwerking met IGD bijgevolg beoordelingen van uitstekende kwaliteitvanwege hun nauwgezette en ethische methoden en aanbieden.hun verantwoordelijkheidsbesef. Speciaal vastgoedadvies: Onze klanten, die ten be- hoeve van een veilige investering een gedetailleerdeIGD biedt haar service aan op het gebied van vast- risicoanalyse wensen, bieden we een advies voorgoedbeoordeling, vastgoedadvies, projectontwikke- vastgoedportefeuilles in overeenstemming met hunling, marktonderzoek, uitvoerbaarheid, analyse van risicoprofiel. Tot onze klanten behoren aannemersbe-het meest effectieve en meest productieve gebruik, drijven, projectontwikkelaars, kredietinstellingen enbeoordeling van machineparken, schadebepaling investeerders.en juridisch advies met betrekking tot vastgoed. Dit Advies voor strategische investeringen: Met ons erva-doet ze in samenwerking met haar geaccrediteerde ren team bieden we institutionele beleggers onder-experts en met de wetenschappelijke ondersteu- steunende service ten behoeve van winst-, groei- enning van een team adviseurs dat is samengesteld uit risicocontrolestrategieën.hoofddocenten. Analyse van het meest effectieve en meest produc-IGD maakt uw rapporten op volgens de internatio- tieve gebruik: Ons team bestaat uit specialisten uitnale standaarden voor beoordeling (UDES). Onze diverse disciplines. Samen ondersteunen we u bij uwspecialisten beoordelen volgens de standaarden van investeringen met ons rapport over de „analyse vanUFRS (Standaarden internationale rapportage finan- het meest effectieve en meest productieve gebruik“,ciering). een van de belangrijkste analysen bij investeringsbe- slissingen. Zo kunt u een succesvolle beslissing ne-Onze experts zijn in het kader van de IFRS (Interna- men.tionale Standaarden voor Financiële Verslaglegging) Juridische ondersteuning bij vastgoed: Bij menings-ook actief in het ressort van de beoordeling van roe- verschillen en bij het oplossen van feiten die in derend goed en vastgoed. rechtbank worden beslecht, bieden wij u onze objec-Onze vakgebieden bestrijken complexe werkterrei- tieve en onpartijdige service met betrekking tot vast-nen zoals de beoordeling van land, grondstukken, goedbeoordeling en -advies.velden, woonruimten, kantoren, winkelcentra, kan- Advies op het gebied van toerisme & hotels: Voor hettoorruimten, winkels, commercieel vastgoed, fabrie- opstellen van uitvoerige rapporten, waarvoor inzichtken, hotels, tankstations, jachthavens, havens en in het vak en ervaring vereist zijn, werkt IGD samenmachines, het opmaken van studies over uitvoerbaar- met experts uit de sector.heid, het verrichten van marktonderzoek, het uitwer- Uitvoerbaarheidsonderzoek voor hotels: IGDken van analysen van het meest effectieve en meest verricht uitvoerbaarheidsonderzoeken die bijproductieve gebruik. investeringen in toeristische voorzieningen bedoeld
  4. 4. değerlemezijn om de fysische ligging (locatie) waar het projectzich bevindt of zal bevinden en de marktsituatie er-van na te trekken.Hotelbeoordeling: Samen met haar hoteladviseurs,haar experts voor de beoordeling van vastgoed enfinanciële analysten werkt IGD het uitvoerige „hotel-beoordelingsrapport“ uit en garandeert IGD dat be-trouwbare beoordelingsrapporten beschikbaar zijn.Conclusies over de toestand van een hotel (due di-ligence): Bij overnameprocessen van toeristischevoorzieningen staat IGD u als adviseur met raad endaad bij.Beoordeling van tankstations voor motorbrandstof/gas: Als uw partner voor advies en beoordelingenobserveren wij actueel en van dichtbij de sector vanmotorbrandstoffen en de nieuwste economischetrends. Investeerders, distributeurs, huurders en on-dernemers die overwegen om nieuwe investeringente doen, stellen we onze ervaringen ter beschikking.Beoordeling van machineparken en outillage: Methaar professionele team van werktuigbouwkundigeingenieurs raamt IGD de waarde van machineparkenen controleert technische installaties in overeenstem-ming met hun specialisatie.Marktonderzoek op het gebied van vastgoed: IGDbiedt banken, financiële instellingen, investeerders invastgoed, vastgoedontwikkelaars, privé-/ openbarebeleggers, aannemersbedrijven en eigenaars eenuitgebreide service op het gebied van research.IGD contactAdresse :Cumhuriyet Cad. Pak Apt. No:30 D:1 Elmadag, Taksim / Istanbul - TurkeyTelefoon :+90212.2329313Fax :+90212.3550728E-Mail :ekspertiz@igd.com.tr www.igd.com.tr

×