Sociálne siete ovplyvňujú vývoj aplikácií

375 views
317 views

Published on

Pretože podnikanie sa vo všetkých
oblastiach, teda tak v obchodných,
ako aj vo výrobných
organizáciách, stáva čoraz komplexnejším,
v oblasti podnikových
informačných systémov
typu ERP treba vykonávať
presný opak – proces zaznamenávania a zdieľania
informácií v rámci podniku čo najviac zjednodušiť.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
375
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sociálne siete ovplyvňujú vývoj aplikácií

  1. 1. MAGAZÍNSociálne siete ovplyvňujú vývoj aplikácií PAVEL BLÁHOVEC skytne on-line komunikovať a vzájomne konzultovať Pretože podnikanie sa vo všet-  Automaticky vkladať odkaz na konkrétny dopyt, s kolegami, ktorí aplikáciu zdieľajú, a to aj napriek kých oblastiach, teda tak v ob- aby sa zachoval jeho kontext a filtrovanie prí- tomu, že sídlia hoci v pobočke na opačnom konci chodných, ako aj vo výrobných spevkov podľa predmetu, pričom sa majú zo- sveta. organizáciách, stáva čoraz kom- brazovať len relevantné výsledky Na záver treba spomenúť ešte jednu výhodu plexnejším, v oblasti podniko-  Umožniť vytvárať skupiny, napríklad podľa pro- systémov ERP s integrovanými funkciami sociál- vých informačných systémov jektových manažérov, podľa zákazníkov alebo nych sietí. Vďaka zefektívneniu komunikácie typu ERP treba vykonávať podľa vybraných kolegov v rámci organizácie, v rámci podniku a zdokonaleniu dokumentáciepresný opak – proces zaznamenávania a zdieľania vďaka čomu potom možno otázky a komentáre podnikových procesov umožňujú redukovať ná-informácií v rámci podniku čo najviac zjednodušiť. vždy adresovať správnej skupine ľudí klady a zvýšiť produktivitu. Najväčší potenciál naTento trend sa niekedy nazýva aj ERP 2.0 a všetci rast produktivity totiž spočíva v tom, akosilní hráči na poli ERP mu venujú pozornosť. Cie- Komunikáciu: a v akom rozsahu dokážu používatelia softvér vy-ľom moderných systémov ERP je totiž neustále  Uľahčiť a spríjemniť spoluprácu medzi používa- užívať. Podstatné je predovšetkým to, aby softvérzvyšovať efektivitu a používateľskú príjemnosť teľmi a externými osobami (napr. zákazníkmi) sám nútil zdieľať a zaznamenávať užitočné dátapodnikových aplikácií. Ich tvorcovia sa preto ne- v rámci ERP – tá by mala vychádzať zo zná- v danom systéme ERP. Funkcia sociálnych médiíchávajú inšpirovať obľúbenými sociálnymi sieťami, mych existujúcich sieťových nástrojov, ako je sa ukazuje ako mimoriadne efektívna pri zapájaníako je Facebook, Twitter alebo Skype, vďaka Skype alebo MSN Messenger, čo umožní komu- používateľov a zjednodušení komunikácie. To ječomu sa do podnikových informačných systémov nikáciu a spoluprácu používateľov v reálnom dôvod, prečo je ERP 2.0 v dnešných dňoch nazapracúvajú nové možnosti a funkcie. čase, takže budú môcť pracovať efektívne a po- takom vzostupe. Na rozdiel od existujúcich verejných sociálnych hotovosietí typu Facebook a Twitter prichádzajú  Umožniť spoluprácu a komunikáciu v rámci ERP Autor pracuje ako riaditeľ obchodu a supportu spoločnosti IFS.moderné podnikové informačné systémy so za- bez nutnosti opustiť systém alebo hľadať dátabudovanými a predovšetkým zabezpečenými ko- či kontaktné údajemunikačnými nástrojmi, ktoré rovnako ako ichverejné vzory vynikajú používateľsky príjemnou Popularita sociálnych sietí celosvetovo rastie,a jednoduchou funkčnosťou. To umožňuje použí- pričom nejde len o Facebook, ktorý má vo svetevateľom bezpečný prístup k informáciám priamo už vyše 300 miliónov používateľov. Obľúbené súz danej aplikácie. Používateľ už nemusí aplikáciu aj sociálne siete profesionálov (LinkedIn aleboopúšťať a pomocou internetového vyhľadávača Xing), ktoré umožňujú zdieľať ponuku a dopythľadať na webových stránkach potrebné informá- v oblasti pracovných miest alebo profesijné skú-cie. Všetky relevantné dáta sú prístupné vždy iba senosti, alebo hudobná sieť MySpace, ktorá po-oprávneným používateľom systémov, a tak ne- núka hudbu, videá a používajú ju profesionálnihrozí únik informácií, čo sa môže veľmi ľahko stať umelci ako platformu na ponuku svojich diel.pri použití Facebooku alebo Twitteru v podniko- Napriek tomu, že sú sociálne siete relatívnevom prostredí. „mladé“, dokázali si získať za veľmi krátky čas svo- Moderné systémy ERP 2.0 by mali používate- jej existencie veľkú obľubu. Jednoduchá navigácia,ľom poskytnúť rovnakú funkcionalitu a používa- jednoduché ovládanie, možnosť vkladania obráz-teľské prostredie, aké poznajú zo svojho kov, fotografií, čet, to sú vlastnosti, ktoré spríjem-súkromného života. Tým sa značne zjednoduší ňujú používanie aj úplným začiatočníkom. Aka zefektívni ich činnosť. Konkrétne by tieto sys- rovnaké vlastnosti ponúkne aplikácia ERP, budetémy mali poskytovať: pre používateľa jednoduchá, o to ľahšie sa budú zamestnanci v programe orientovať a ešte radšejZnalostnú bázu: s ním pracovať. To prinesie nielen úsporu času pri Umožniť používateľom ERP navzájom si pomôcť zaškolení pracovníkov, ale aj vyššiu efektivitu ko- a interne riešiť problémy, a to prostredníctvom munikácie. Netreba napríklad zasielať odborné spolupráce v rámci centrálneho úložiska infor- otázky e-mailom a čakať na odpoveď, ale možno mácií, ktoré sa podobá prostrediu na zdieľanie znalostí používateľa, napríklad Wikipédiu Zachovávať firemné informácie prísne dôverné, ale v rámci podniku dostupné Umožniť používateľom aktualizovať alebo vkla- dať nové informácie, klásť otázky a vyhľadávať existujúce dáta bez toho, aby museli svoje ERP opustiť Vytvárať podnikovú pamäť, ktorá bude ťažiť z kolektívnych znalostí kolegov Nástenky: Zaznamenávať informácie podobne ako múr na Twitteri alebo Facebooku, ale bezpečne a do- stupne na vyhľadávanie len v rámci ERP Umožniť spoluprácu s kolegami v reálnom čase, a to vďaka zasielaniu názorov a dopytov do vy- hradenej oblasti v rámci ERP – záznamy by sa mali dať pridávať na nástenku priamo z akého- koľvek miesta, kde sa problém alebo dopyt vy- 6-7/2011 51

×