;istických a jiných procesů firmy nebo   litice dodavatele. „Řečeno velmi obecně, ERP řešení    a dohodě o přínosech...
30                                                 03.FOCUS   03.FOCUS ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Kdy tradiční ERP nestačí?

703 views
651 views

Published on

Snad každá moderní společnost má dnes podnikový informační systém typu ERP. Menší podniky s jeho pomocí řeší v prvé řadě finanční a účetní agendy, větší již obvykle sahají k sofistikovanějším řešením, které pokrývají i další klíčové procesy ve společnosti, jako například logistiku, plánování výroby či personalistiku.

Publikováno v časopise Finanční management únor 2011, autor Pavel Bláhovec

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
703
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kdy tradiční ERP nestačí?

 1. 1. ;istických a jiných procesů firmy nebo litice dodavatele. „Řečeno velmi obecně, ERP řešení a dohodě o přínosech a návratnosti investice. „Při postupné zavádění systému, kdy se postupně im~jení s obchodními partnery a zákazní- lze pořídit s cenami v rozpětí od několika desítek nevyčerpání rozpočtu na celý projekt jsou úspory plementují jednotlivé moduly. Přínosem je menší také ušetřit pracovní síly nebo finanč tisíc korun až po desítky milionů, přičemž cenová rozděleny mezi dodavatele a zákazníka v poměru finanční zatížení hrmy, nižší nároky na zaměst například lepším využitím skladova hladina v řádu stovek tisíc, až několik jednotek mi 50/50 a naopak, jestliže projekt při svém dokonče nance při zavádění a výrazně kratší návratnostJako konkrétní příklady uvádí Šlesingr lionů se týká velkých společností, pro střední firmy ní překročí rozpočet, je zákazníkovi zase účtováno investice, protože jednotlivé moduly jsou uvedeny13‘ potřebné na pravidelný reporting lze ERP pořídit v řádu stovek tisíc a pro malé již 500/o ze smluvně dohodnutých hodinových sazeb do provozu dříve..ině, která je jedním z lídrů maloobcho od desítek tisíc. Licence bývají nejčastěji zpoplat za profesionální služby, které jsou nad původními~‚ zvýšení efektivity O 40°/o ve společ něny k jednotlivým modulům přes počet uživatelů, rozpočtovými náklady. Zákazník i dodavatel jsou Kamil Pittner pak tímto finančně motivováni k pevnému ajasné Autor je konzultanta publicistající komplexní logistické služby, 20°/o kteří budou daný modul používat. V případě vel.tivity práce účetních ve společnosti kých řešení může být licence zpoplatněna k počtu lužby pro firemní stravování, podpo procesorů, na kterých je řešení instalováno,“ vyjmedobách krize, zkrácení doby pruchodu novává Tomáš Denemark. „Ceny za údržbu systémuľirmou, optimalizaci skladovacích pro~ebo nalezení dodatečných prostředku‘oj hrmy. se obvykle pohybují od 15 do 20 procent z ceny li cence ročně. Udržba přitom zahrnuje nejčastěji ga ranci opravy chyb dle závažnosti, hot-line podporu Kdy tradiční ERP nestačí? a help desk s možností poskytování konzultací. Dal Snad každá moderní společnost má dnes podnikový informační systém typu ERP. Menšíné i pro menší firmy ším významným atributem je garance implementa podniky s jeho pomocí řeší v prvé řadě finanční a účetní agendy, větší již obvykle sahají)rníci se shodují na tom, že vzhledem ce legislativních změn, které mají dopad skrze ERP k sofistikovanějším řešením, které pokrývají i další klíčové procesy ve společnosti, jako~konomické situaci na globálním trhu na fungování firmy,“ doplňuje Jiří Rákosník z J.K.R. například logistiku, plánování výroby či personalistiku.informačních systémů i v malých fir Kromě klasického modelu financování, kde je cena‚Ii. Dokonce lze říci, že se jedná o hor- složena z částky za licence, implementaci a údržbu, V případě, že je společnost orientovaná na posky kupů, nákladů, výroby, dokladů a dodávek a navíc lední doby. „To, co dřív bylo výsadou lze využít i alternativní variantu, kde je cena roz tování služeb nebo výrobu, může brzy zjistit, že umožňuje vše porovnávat s původním plánem. ečností a posléze těch středních, nyní ložena formou splátek do delšího časového období kromě standardního ERP systemu potřebuje i speci Značnou výhodou je, když je řešení podporující pomocníka pro svou činnost i firmy neboje systém poskytován formou pronájmu, což je alizované řešení, které pomuže efektivně řídit jed projektové řízení integrováno s ERP systémem, ne během posledních let dostalo z pozice pak vhodné kombinovat s provozem v doudu. notlivé projekty, a tím dosáhnout nemalých úspor boť pakje možné pracovat s výstupy projektu nejen statut trendu, až po samozřejmost, bez Cenové rozpětí je tedy velmi široké, nelze jej ge v oblasti materiálu, lidských zdroju a de facto v ce v samotné produkční fázi, ale i v dalších oblastech. obejít,“ tvrdí Miroslava Adamyová ze ner‘alizovat a těžko lze stanovit nějaké konkrétní lém produkčním procesu. Projektový manažer například vidí průběžný stav~sseco Solutions. „Pokud management hranice. Vždy záleží na rozsahu řešení a požadav práce na projektu, stejně jako míru spotřebované nformace a o výsledcích se dozvídá 21. cích na servis. Jistě si ale každý dovede spočítat, že Výhody projektového řízení ho materiálu, lidských výkonů či strojů. Práci mu ice, pak prostě potřebuje informační pokud zavedení ERP systému v hodnotě x (ať již ije S pomocí systémů projektového řízení PBS (Project usnadňují i automatické běhy, které dohlížejí na doikost hrmy na to nemá vliv,“ potvrzuje 100 000Kč či 1 000 000Kč) přinese firmě v násle Based Solutions — řešení založené na projektech) je držování termínů při plnění jednotlivých úkolů, dujících 2 letech úsporu nákladů ve výši 2X, tak se možné zachytit celý životní cyklus každé zakáz a navíc může sledovat důležité finanční ukazatele,iy není nasazení ERP systému jakko rozhodně implementace takového řešení vyplatí. ky, ato už odjejího „zobchodování“ až po předání a to jak na straně nákladů, tak i výnosů. Velkým~ostí hrmy. Nicméně Tomáš Denemark Počáteční investice do pořízení ERP systému je hotového díla zákazníkovi. Pokrývá tedy veškeré argumentem pro tento typ systému je jejich schopže je nutné zvolit optimální úroveň ře navíc možné snížit vhodně zvoleným způsobem činnosti související s určitým projektem, včetně ná nost identifikovat odchylky a problémy v prubě- ~k z pohledu jednotlivých agend, které financování. Kromě splátkování či odložených plarývat, tak také z pohledu požadované- teb je jednou z možností také využití současného procesům aplikovaným v rámci hrmy.a velmi důkladně zvážit velikost firmy, trendu v podobě takzvaného Cloud Computingu či SaaS. Pro zákazníky to mimo jiné znamená roz IFSAP LCATIONS~I ERP systému, oblast a rozsah řešení. ložení investice v dlouhém časovém úseku a pro producenta systémů mnohé možnosti zefektivnění RYCHLÁ NAVIGACE V SYSTÉMUránka pořízení ERP služeb. Další cestou, jak mít investici do informač fIM1. ~na implementovaného řešení závi ního systému pod kontrolou, je důsledné řízení J ‚‘.. ~ ..« . ‘... ~.. .. .‘ . - . ‘i faktorech. Skládá se z ceny licenční projektu podle standardní metodologie a nepod .l~odnIkovó a~IIkace můžete procházetstejně snadnoplementační služby. Odvíjí se především cenění analytické etapy. „Pokud se však zákazník lako web. Inovativní nástroje Vám pomáhají se snadno‘ch modulů, počtu uživatelů, množství chce přidržet zatím u nás obvyklejšího způsobu ~ pil prácls velkými objemy Informací.Ii úprav, integrací s dalšími systémy zakoupení licence, pak by se měl porozhlédnout je pak účtován udržovací poplatek po možnostech splácení formou leasingu. Většina Dokážeme však U mnohem více. www.IFSWORLD.come), v rámci kterého jsou zákazníkovi producentů mu v tom ráda pomůže,~‘ radí Ada FM~O744 úpravy systému zahrnující legislativ- myová. Zajímavým přístupem v poslední době je 02. NÁZORY 03. FOCUS 04. TRENDY 05. PRÁVO 06. KARIÉRA FINANČNÍ MANAGEMENT 01 / 2011
 2. 2. 30 03.FOCUS 03.FOCUS hu projektu, diky čemuž je pak možné operativně Pro koho je projektové řízení vhodné? zována a odpovědná osoba je v případě potřeby pro podnikání specifické, je rovněž t reagovat na změny podmínek. Projektové řízení Projektové řízení je vhodné všude tam, kde se na dané změny okamžitě upozorněna. Management dit následující: totiž obvykle podporuje i řízení variant, odchylek zakázka od zakázky liší a kdy je tedy pro reali má pak možnost zobrazení této činnosti a je tak > Zaměstnanci — zjistit, jak společnc a změn vjednotlivých zakázkách - každá odchylka zaci každé zakázky potřeba volit jinou posloup schopen činit rozhodnutí na základě aktuálních dat využívá své pracovníky a definovat s odplánuje pak zavčas odhalena aje možné apliko nost pracovních činností, metod či materiálů. a informací. O zavedení ERP řešení nebo nahrazení a klíčové oblasti, které potřebují zleF vat včasné protiopatření. Toje rozhodující moment Význam proto má například ve výrobních společ stávajícího systému by měla organizace určitě za > Technologie — identifikovat, jakým zajišťující příznivý výsledek celé zakázky a důvod, nostech, které vyrábějí na míru, či ve stavebnic čít uvažovat, jakmile zažívá jednu nebo více z níže je současná IT infrastruktura limituj proč firmy obracejí svůj zrak k systémum podporu tví, ale také v oblasti vzdělávání nebo obchodu. uvedených situací: společnosti. Klíčem je zaměřit se na t~jícím projektové řízení. Nasazovat klasické projektové řízení v situacích, > rychlý a nekontrolovatelný růst, jichž vylepšení může nejvíce ovlivni Neopomenutelnou výhodou projektového řízení kdy se jedná o neustálé opakování stejné posloup > nezjistitelná přesná finanční výkonnost firmy, a usnadnit požadovaný rozvoj. Výslje i skutečnost, že v případě správně nadefinova nosti, jako například v případě určitých výrobních > neznámé nebo nepřesné pracovní náklady, přehled o současné technologické in ných projektů je možné sdílet společné zdroje pro postupů, efektivní naopak není. > skladové zásoby neodpovídají požadavkům a o tom, jak bude muset vypadat v bvíce projektů mezi sebou. Díky přidělovani zdroju na výrobu (neustálý nedostatek nebo přebytek), > Workflow — je třeba analyzovat kriti na konkrétní činnosti s definicí časové náročnos Projektové řízení a management > dvojnásobné úsilí pro zachycení důležitých úda a sporné otázky ohledně workflow uvti daného kroku totiž rovnou na pozadí zabíráme Projektové řízení usnadňuje práci napříč celým jů, které má následně dopad na efektivitu za nosti, identifikovat kritická provoznídanému zdroji čas vjeho osobním kalendáři. Ten podnikem. Výhody z něj nemají pouze projektoví městnanců, ti, která jsou denně dělána, a pozornto princip se týká osob, strojů, subdodávek a ja manažeři, kteří díky němu mohou snadněji a efek > špatné povědomí o očekávání zákazníků, věnovat nejen tornu, jak tyto proceskýchkoliv dalších prostředků, které opakovaně vy tivněji řídit své zakázky, ale profitují z něj i ostat > pravidelně promeškané slíbené termíny dodání, pracují dnes, ale také jak by měly ftužíváme pro účely projektu, u nichž však zároveň ni obchodníci, kteří mohou na jedno kliknutí > nejasná operativní výkonnost, firma poroste.platí, že je jejich kapacita jakýmkoliv způsobem získat odpověď pro zákazníka, jenž se ptá na stav > současný systém má negativní dopad na schop > Měření výkonnosti (performance manomezena. zakázky, manažeři, kteří nemusí ziskovost za nost organizace růst, je třeba definovat obchodní model p kázek zjišťovat komplikovaně z mnoha systémů > malá nebo žádná schopnost jakkoliv přesněji úspěchu, stejně jako metriky, které buHlad po projektovém řízení roste a zdrojů, personalisté, kteří mají přesnou před předvídat a plánovat produkční požadavky. ty k měření výkonnosti podniku. Zalo O důležitosti projektového software svědčí i nejno stavu o vytíženi zdroju ve společnosti, a v nepo Vlastní proces hodnocení a výběru ERP systé metrik je rozhodující nejen pro určen vější studie Mezinárodní asociace projektových ma slední řadě i finanční ředitelé, kteří mají jasnou mu je pro každou společnost vždy jiný. Jedinečné potenciálu společnosti, ale také k nažeru (IPMA) a společnosti IFS, ze které vyplývá, představu o všech nákladech a výnosech. Díky vnitřní podmínky přesně určují, co a jak je tře cesty, kterou je třeba se pro dosažení že celých 77 O/~ respondentů jej považuje za zcela zefektivnění celého produkčního procesu a mož ba v každém podniku udělat. Existují však určité ného stupně růstu vydat. klíčový pro efektivní provoz. Z průzkumu přitom nosti okamžitě reagovat na aktuální požadavky obecné kroky a postupy, kterými by se společnost dále vyplývá, že pouze jedna čtvrtina (25 Ob) z dota a změny výrazně roste ziskovost projektů. Mít oči při výběru nového ERP systému měla řídit. Mezi zovaných podniku má plně integrované IT systémy otevřené a sledovat zakázky a projekty komplexně některé z těchto kroku patří: pro projektové řízení a pouze 12 % všech podniku si OlD.~ ~ „‘ se tedy rozhodně vyplatí. . 1. Hodnotící tým by se měl skládat z nejlepšíchje velmi jisto tím, že mají k dispozici všechny infor a nejschopnějších jednotlivců z každé funkč .~-*€i mace potřebné pro efektivní realizaci projektů, a to Pavel BI~hovec ní oblasti podniku. Tito jedinci musí důkladně (.c~ ~~r) a:o.~e i přesto, že integraci IT a dostupnost dat v reálném Autor je obchodni ředitel IFS Czech rozumět vnitřnímu fungování svých oddělení, čase označili za priority v řízení projektů. ~ protože pak teprve mohou jednoduše a přesně c ~a popisovat a komunikovat potřeby těchto oddě C SlC~I O~ lení na nový ERP systém. Rovněž musí chápat význam sdílení informací a integrace, a přijímatJak neudělat chybu při výběru nasazení ERP systému jako pozitivní změnu. V čele rýmu by měl stát některý z vedoucích ma K ~ t) c~iO.~9 .. ~31de i..≠ om ~ nažeru společnosti, který je zodpovědný přímoinformačního systému generálnímu řediteli (generální ředitel a CFO by měli být zapojeni do výběru ERP systému od za čátku). ~ ‘, ~Výběr vhodného ERP systému nebyl nikdy snadný. Vzhledem k obrovskému množství detailů, 2. Clenové hodnotícího týmu musí znát důvodykteré je třeba řešit, je až příliš snadné přehlédnout klíčové kroky v procesu hodnocení a okolnosti, které vedly k rozhodnutí vybratsystémů. Jejich vynechání přitom může mít až katastrofální následky. Proto je rozpoznání a nasadit nový podnikový systém. Také by měliklíčových kroků, příprava na ně, a dodržování předem stanoveného hodnotícího plánu vědět, jak by konečné řešení mohlo vypadat.zásadní pro zajištění účinného a úspěšného výběrové řízení. Kromě toho by každý člen týmu měl blíže sezná mit ostatní členy s fungováním oblasti podniku,ERP řešení je integrovaný podnikový systém, kte a kdy je potřebují, to vše v uživatelsky příjemném kterou zastupuje.

×