CRITERIS d’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ d’ESTADA EMPRESABarem Escala numèrica orientativa. Tots els ítems tenen e...
Annexos dels ítems valorats pel tutor:1. CURRÍCULUM VITAEhttp://www.oficinadetreball.cat/CVGenerator/CVG?CNMACTION=cvinit&...
Agost      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Setembre   1 2 3 4 5 6 7 8 9...
4. QUADERN BLAUINSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL QUADERN DE SEGUIMENT d’ESTADA A l’EMPRESAPàg. 2.Centre docentNom del centre IE...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Batxillerat annex 1 ee

58
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
58
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Batxillerat annex 1 ee

  1. 1. CRITERIS d’AVALUACIÓ, QUALIFICACIÓ I RECUPERACIÓ d’ESTADA EMPRESABarem Escala numèrica orientativa. Tots els ítems tenen el mateix pes.A. Excel·lent 9-10(9’5) B. Bona/Bé 7-8(7’5) C. Normal 5-6(5’5) D. Passiva 3-4 (3’5) E. Negativa Menys de 3(1’5)Avaluació feta per l’empresa de les actituds de l’alumne/a durant l’estada:(cal superar l’avaluació feta per l’empresa per aprovar la matèria) _______ 1. Assistència (nombre de faltes). _______ 2. Puntualitat. _______ 3. Responsabilitat en l’execució de les tasques assignades. _______ 4. Mètode en el desenvolupament de les tasques. _______ 5. Ordre, pulcritud i conservació de materials, equips, eines, aparells i altres estris que utilitzi en la seva activitat. _______ 6. Integració en el treball de grup. _______ 7. Manifestació d’iniciatives en la resolució de problemes. _______ 8. Actitud crítica en l’avaluació del seu propi treball. _______ 9. Recerca de la qualitat. ______ 10. Atenció a la importància de fer les tasques encomanades en el temps previst. ______ 11. Atenció a la higiene i presentació personal. ______ 12. Assimilació de les ordres rebudes. ______ 13. Compliment de les ordres concretes encomanades dins l’equip o grup de treball. ______ 14. Utilització correcta de la terminologia emprada en la professió. ______ 15. Actitud favorable a treballar sota normes.Avaluació feta pel tutor del seguiment de l’alumne/a durant l’estada: _______ 1. Currículum Vitae _______ 2. Tasques burocràtiques assignades pel tutor (alta si escau a la SS, omplir dades per la Cambra de Comerç, dades de l’empresa, terminis establerts... _______ 3. Justificació de perquè s’escull o es fa l’estada en una determinada empresa. _______ 4. Confecció, seguiment del Llibre Blau i respecte pels terminis marcats _______ 5. Memòria finalSEGUIMENT EMPRESA SEGUIMENT TUTOR NOTA FINAL(60%) (40%)Mitjana aritmètica dels 15 Mitjana aritmètica dels 5 Mitjana ponderada delsítems ítems dos seguimentsSi no arriba al 5 a l’avaluació feta per l’empresa la matèria està suspesa i caldràrepetició, només es contempla una repetició i no es farà dins del mateix curs. Si no éssuperés per segona vegada la matèria, caldria un canvi d’optativa.Si s’ha superat l’avaluació de l’empresa però no s’arriba per mitjana al aprovat en lanota final caldrà presentar una nova Memòria final ampliada (que inclou CV i lajustificació de l’interès per l’empresa que ha escollit).11 Presentat i acordat en la C.Pedagògica del 30/3/2011
  2. 2. Annexos dels ítems valorats pel tutor:1. CURRÍCULUM VITAEhttp://www.oficinadetreball.cat/CVGenerator/CVG?CNMACTION=cvinit&LANGUAGE=CA&TYPE=NORMAL2. TASQUES BUROCRÀTIQUES ASSIGNADES PEL TUTOR (alta si escau a la SS, omplir dades per a la Cambra de Comerç, dades de l’empresa, terminis establerts...)SEGURETAT SOCIALhttp://www.seg-social.es/Internet_1/Trabajadores/Afiliacion/Afiliaciondetrabaja7332/index.htm#7334RECULLIDA DE DADESDADES DE L’ALUMNE/A:Centre: IES MONTSERRAT ROIG Any: 2010/2011DNI/Passaport: Estranger:Nom: Cognoms:Data neixement: Sexe:Adreça: Telèfon:Codi Postal: Municipi:INSS: Total hores:e-mail: Batx. Gru:Curs 1a matrícula: Mobil :Observacions:DADES DE L’EMPRESA:Codi BID: Nom:Adreça:NIF: Municipi:Codi postal: Codi Comarca:Telèfon: Polígon:Fax: Horari:Treballadors: Facturació:Codi IAE: Cicle:Contacte: Codi SIC:Responsable conveni: e-mail:DNI responsable: Càrrec:Codi agrupació: Codi Homologació:Setembre 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Octubre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Desembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Gener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Febrer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28Març 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Abril 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Maig 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Juny 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Juliol 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
  3. 3. Agost 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31Setembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30Novembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 313. JUSTIFIFICACIÓ Elecció de lempresa i del projecte a realitzarPer poder triar lempresa i el projecte a realitzar, lestudiant haurà de proporcionar la següentinformació:• Empresa o institució on vol realitzar el projecte (Centre del pràcticum)• Àrea despecialització (Camp daplicació)• Detall de la proposta de treball a realitzar (tasques a desenvolupar i justificació)• Justificació de linterès pel projecte escollit (Perquè has escollit el camp anterior) Al igual que no hi ha dos persones iguals, tampoc hi ha dos empreses iguals i menys dos llocs de treball iguals.• Si hi ha experiència i/o formació en el camp daplicació del projecteEn fer la justificació, no oblidis: Fer-ho a ordinador, a doble espai, amb marges i presentació acurada,sense faltes d’ortografia... Extensió: 2 pàgines.5. MEMORIA FINAL1. El Centre. Lempresa on fas les pràctiques: Aspectes generals 1.1 Marc Institucional. Defineix les característiques més rellevants delcentre: l’estructura general; medi on actua, trets socioculturals,socioeconòmics...; personal que treballa en el centre... 1.2 Marc Pedagògic general. Resumeix les opcions del centre, elsprincipis més significatius, les línies bàsiques (l’ideari).2. Activitats realitzades: 2.1 Departament/s on sha estat 2.2 Coneixements adquirits 2.3 Relació entre les tasques realitzades i els continguts de làreapràctica que ha motivat lestada3. Relacions humanes: 3.1 Estructura dels equips de treball 3.2 Integració en lequip de trebal4. Valoració global de les pràctiques 4.1 De la teva intervenció i participació 4.2 Del conjunt de l’experiència 4.2.1 Aspectes a millorar. 4.2.2 Aspectes positius. 4.2.3 Altres. 4.3 ConclusionsEn fer la memória, no oblidis: Fer-ho a ordinador, a doble espai, amb marges i presentació acurada,sense faltes d’ortografia... Extensió: 5 pàgines.
  4. 4. 4. QUADERN BLAUINSTRUCCIONS PER A OMPLIR EL QUADERN DE SEGUIMENT d’ESTADA A l’EMPRESAPàg. 2.Centre docentNom del centre IES MONTSERRAT ROIG codi: 08046724Adreça: C/ Cervantes, 46 Codi postal: 08221Població: TERRASSA Telèfon: 93 733 65 80Professor/a responsable de l’estada a l’empresa: ceferino alvarezEntitat col·laboradoraAquestes dades les trobareu al conveni, copiar-les o omplir-ho a l’empresaAlumne/aCada alumne/a que posi les seves dadesAssegurança escolarCentre hospitalari concertat: MUTUA DE TERRASSAAdreça: C/ SANT ANTONI, 2 Codi postal: 08221Població: TERRASSA Telèfon: 93 736 50 50Vist i plauAquest apart el signarà el coordinador de zona un cop omplert i valorat per part de l’empresa i per part de l’IES.Pròrrogues: DATAS SEGONS CONVENI DE LES PRÒRROGUES CORRESPONENTS.Núm. de registre Poseu el del CONVENIPàg. 3.En/Na: GEORGE PETER GRAYLING MILIANDirector del Centre: IES MONTSERRAT ROIG Codi: a8046247Certifica: Que l’alumne/a: NOM DE L’ALUMNE/A Cada alumne/a que posi les seves dadesHorari d’estada Cada alumne/a que posi les seves dadesHores de visita professor/a responsable de l’estada a l’empresa LES HORES QUE TINGUEU PER A AQUESTCONCEPTEPàg. 5 1. Pla d’activitats (es farà conjuntament entre l’entitat col·laboradora i l’IES)En funció del menú d’activitats del punt de dalt, punt 4.Pàgs. 6 a 16.A omplir per l’entitat col·laboradora i l’alumne • Cada període de quinze dies has d’omplir una pàgina. • Cal posar el períodes quinzenals (de l’1 al 15 i o del 15 al 30) • Cal anotar les activitats que tu com a persona en pràctiques fas. • Cal anotar el nombre d’hores que has realitzat aquesta tasca durant la quinzena indicada a dalt. • Cal fer la suma dels dies i les hores. • Cal fer una valoració dels nous coneixements adquirits, de la FCT...Pàg. 17Valoració que fa l’alumne una vegada ha acabat la seva estada a l’empresa.Pàg. 18 • Valoració de les activitats que has desenvolupat durant les pràctiques.. • Per omplir-la cal prendre de referència el full del pla d’activitats i el barem d’aquesta pàgina • L’ha d’omplir la persona que tutoritza l’estada a l’empresa a l’entitat col·laboradora. • Cal que el tutor/a de pràctiques i el responsable de l’empresa ho signin i hi posi el segell.Pàg. 19Cada alumne/a que posi les seves dadesQualificació de l’estada a l’empresaL’omple el tutor de l’estada a l’empresa a l’IES.Cal posar la nota númerica i la signatura del tutor/a i el segell del centre.ASPECTES IMPORTANTSABANS D’ACABAR EL PERÍODE DE PRÀCTIQUES PARLA AMB LA TUTORA O TUTOR DEPRÀCTIQUES PER TAL DE REVISAR SI TOT EL QUE S’HA D’OMPLIR JA ESTÀ FET I AIXÍ HO POTSPRESENTAR AL CENTRE DE PRÀCTIQUES SENSE QUE FALTI RES.QUAN ACABIS LES PRÀCTIQUES CAL QUE, ABANS DE MARXAR PRESENTIS EL QUADERN TOTOMPLERT I QUE ELS REPRESENTANTS DE L’EMPRESA FACIN LES VALORACIONS I POSIN TOTESLES SIGNATURES I SEGELLS CORRESPONENTS DE TAL MANERA QUE ENS ESTALVIEM TORNAR-HIUN ALTRE DIA.

×