Your SlideShare is downloading. ×
Orientació Acadèmica - Desprès de l'ESO?
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Orientació Acadèmica - Desprès de l'ESO?

101
views

Published on

Dossier informatiu sobre les sortides un cop s'ha acabat el 4t d'ESO. Realitzat per Josep Perea.

Dossier informatiu sobre les sortides un cop s'ha acabat el 4t d'ESO. Realitzat per Josep Perea.

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
101
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. OrientacionsAcadèmiques 2013
 • 2. 1. Orientació acadèmica 2013. Resum general.2. PQPI (Programa de Qualificació Professional Inicial).3. Prova d’accés a CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà).4. Estudis que podem cursar amb el títol de la ESO (Educació Secundària Obligatòria).5. CFGM.6. Prova d’accés a CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior).7. Estudis posteriors a CFGM o a Batxillerats.8. Batxillerats. 8.1. Matèries de la modalitat dhumanitats i ciències socials. 8.2. Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia. 8.3. Matèries de la modalitat d’arts.9. Treball de recerca.10. Selectivitat. 10.1. Estructura i qualificació de les PAU (Proves d’Accés Universitari). 10.2. Qualificació de la fase general i nota daccés. 10.3. Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels títols universitaris de grau. 10.4. Ponderacions de les matèries de modalitat de 2n de Batxillerat. 10.5. Notes de tall 1ª Assignació Juny 2012.
 • 3. Orientacions acadèmiques 2013: Quan els alumnes acaben 4t d’ ESO o fan 17 anys el mateix any que es presenten a la prova d’accésa CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà), les sortides que tenen són les següents: PQPI o altres:Cursos que es fan per alumnes que no tenen la ESO, a la comarca s’ofereixen a Vilafranca, nosaltres oferimun de restauració.El Servei dOcupació de Catalunya promou, mitjançant aquesta convocatòria, la concessió de subvencionsper realitzar el Programa de Qualificació Professional Inicial. Aquest programa té com objectiu oferir a lespersones joves, entre 16 i 24 anys, la formació bàsica i professional que els permeti una inserció social ilaboral satisfactòria i també la seva continuïtat formativa. Podeu trobar tota la informació a les pàgines: Web PQPI del GENCAT Espai Virtual PQPI A l’índex
 • 4. Prova d’accés a CFGM: Quan els alumnes acaben 4t d’ ESO sense el títol de la ESO o fan 17 anys el mateix any que espresenten a la prova d’accés a CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà) poden presentar-se per lliure a laprova d’accés a CFGM. La prova es fa en determinats centres de Catalunya, els alumnes es presenten perlliure amb un certificat de la escola que justifica que han estat escolaritzats un mínim d’hores al llarg delcurs. Es pot estar exempt de fer la prova d’accés a CFGM i accedir-hi si s’ha cursat en un curs anterior isuperat els mòduls obligatoris (A i B) dun programa de qualificació inicial (amb una qualificació final igual osuperior a 8). Els alumnes es poden presentar a la prova d’accés a CFGM mentre cursen 4t d’ESO si tenen 17 anys. Podeu trobar tota la informació a la pàgina web: La inscripció s’ha de fer per Internet, des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament: Formulari inscripció prova d’accés a CFGM Ajuda per tramitació per internetEstudis que podem cursar amb el títol de la ESO: A l’índex
 • 5. Cicles Formatius de Grau Mitjà:Estan dividits en famílies professionals.Grups d’itineraris de les famílies professionals ( i cicles formatius) de formació professional:Trobareu tota la informació i la documentació necessària a les webs:Quins oferim a la Escola Intermunicipal del Penedès? A l’índex
 • 6. Accés a CFGS (cicles formatius de grau superior): Poden accedir als CFGS des del Batxillerats de forma directa o superant el curs d’accés a CFGS uncop aprovat un CFGM de la mateixa família. Si tens més de 19 anys pots fer el curs d’accés a CFGS sensehaver fet un CFGM. Per poder fer el curs daccés a grau superior cal tenir complerts els 19 anys o complir-los durantlany 2013. També la poden fer les persones que tenen 18 anys (o els compleixen durant lany 2013) i tenenun títol (o el resguard dun títol) de tècnic o tècnica del mateix grup ditineraris al qual pertany el cicleformatiu de grau superior pel qual fan la prova daccés. La prova es porta a terme als instituts dependentsdel Departament dEnsenyament que determinin els serveis territorials i el Consorci dEducació deBarcelona. Podeu trobar tota la informació a la pàgina: La inscripció s’ha de fer per Internet, des de la pàgina web del Departament d’Ensenyament: Formulari inscripció curs d’accés a CFGS Ajuda per tramitació per internet PDF informatiuEstudis posterior a CFGM o Batxillerat:L’accés a la Universitat des de CFGS és directe. Però es pot fer la selectivitat per millorar notes. A l’índex
 • 7. Batxillerats: A l’índex
 • 8. Matèries de la modalitat dhumanitats i ciències socials: A l’índex
 • 9. A l’índex
 • 10. Matèries de la modalitat de ciències i tecnologia:
 • 11. Matèries de la modalitat d’arts: A l’índex
 • 12. A l’índex
 • 13. Treball de Recerca:El treball de recerca és una activitat dinvestigació que ha de fer tot lalumnat de batxillerat. Sha diniciarpreferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon curs.Selectivitat:Els exàmens que han de fer els alumnes a la selectivitat depenen dels estudis que vulguin cursar.S’ha de tenir en compte a l’hora de triar el batxillerat els següents factors: - Estudis posterior que es volen fer. - Assignatures que necessitaran als estudis universitaris preferentment. - Nota de ponderació de les assignatures. Les assignatures tenen una nota de ponderació de 0,1 o 0,2. Això a la pràctica significa que si tenen un examen amb un 6 aquesta nota es multiplica pel factor de ponderació i se li suma a la nota original: 6*0,1+6 = 6,6 o 6*0,2+6=7,2. Amb el que es poden obtenir notes amb un valor fins a 12. - S’han d’examinar de dues assignatures de modalitat del batxillerat que han cursat però poden examinar-se de fins a 4 assignatures de les que només compten les 3 millors notes obtingudes. - Han de tenir en compte que poden examinar-se d’assignatures que no tinguin factor de ponderació i encara i així obtenir una nota més alta. Per exemple, si treuen un 8 d’una assignatura sense factor de ponderació els hi queda un 8; però si només han tret un 6 d’una assignatura amb factor de ponderació 0,2 obtindrien un 7,2 que és una nota menor per fer les mitjanes. Per això és important que triïn les assignatures amb possibilitat d’obtenir una nota més elevada a la selectivitat però sense oblidar que han de fer aquelles que siguin necessàries pels estudis universitaris, tot i que després no es presentin a examen a la selectivitat. També s’ha de tenir present que poden aprovar la selectivitat fent únicament l’examen de les matèries comunes sense fer cap examen de les optatives, però això suposa que la nota màxima que es pot treure en aquest cas és un 10 quan amb optatives pots arribar al 14. A alguns estudis la nota de tall és un 5, per tant, no caldria examinar-se de les optatives. Informació PAAU 2013 Estructura PAAU 2013 Exàmens PAAU 2012 Portal AccesNet A l’índex
 • 14. Estructura i qualificació de les PAU:* Matèries de modalitat. Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de matèries de modalitat del batxillerat quees vinculen a les proves d’accés a la universitat [DOGC 9.7.2009]. Anàlisi musical Geografia Biologia Grec Ciències de la terra i del medi ambient Història de l’art Cultura audiovisual Literatura catalana Dibuix artístic Literatura castellana Dibuix tècnic Llatí Disseny Matemàtiques aplicades a les ciències socials Economia de l’empresa Matemàtiques Electrotècnia Química Física Tecnologia industrial A l’índex
 • 15. Qualificació de la fase general i Nota daccésLa qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis esqualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts. És condició indispensable tenir una qualificació de la fasegeneral (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d’accés.Nota d’accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova daccés a la universitat si obté una notaigual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el40% de la qualificació de la fase general, és a dir:Nota daccés = 0,6 QMB + 0,4 QFGQMB= qualificació mitjana de batxilleratQFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4) Aquesta nota daccés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida.Qualificació de la fase específicaCada estudiant pot examinar-se dun màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, distintes al’examinada en la fase general. Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat,amb una puntuació de 0 a 10 punts. Es considerarà superada cada matèria si sobté una qualificació igual osuperior a 5. Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a launiversitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes. Nota dadmissióLactual model daccés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d’admissió:lestudiant obté una nota dadmissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.La nota d’admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de lesmatèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però,que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què sinscriu el títol de grau ones fa la preinscripció.Es calcula amb la fórmula: Nota dadmissió = Nota daccés + a M1 + b M2M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades,proporcionin una millor nota d’admissióa, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques deconeixement dels títols de grau, que seran d’aplicació per a l’accés a la universitat en la preinscripció de2010, es poden consultar al web: A l’índex
 • 16. Adscripció de matèries de modalitat de batxillerat a les branques de coneixement dels títols universitaris de grau Branques de coneixement dels títols de grauMatèries de modalitat de batxillerat Ciències Ciències Arts i Enginyeria i Ciències de la socials i Ordre EDU/340/2009, de 30 de juny, de la relació de Humanitats Arquitectura salut jurídiquesmatèries de modalitat de batxillerat que es vinculen a lesproves d’accés a la universitat [DOGC 9.7.2009].Anàlisi musical • •Biologia • • • •Ciències de la terra i del medi ambient • • • •Cultura audiovisual • •Dibuix artístic • •Dibuix tècnic • • •Disseny • • •Economia de lempresa • • •Electrotècnia • •Física • • • •Geografia • •Grec • •Història de lart • •Literatura catalana • •Literatura castellana • •Llatí • •Matemàtiques aplicades a les ciències socials • •Matemàtiques • • • •Química • • • •Tecnologia industrial • •
 • 17. Ponderacions:Ponderacions any 2013: Ponderacions any 2014: Ponderacions any 2015:Alumnes que actualment cursen Alumnes que actualment cursen Alumnes que actualment cursen2n de batxillerat o CFGS. 1r de batxillerat. 4t d’ESO.Ponderacions any 2013:
 • 18. A l’índex
 • 19. A l’índex
 • 20. A l’índex
 • 21. A l’índex
 • 22. A l’índex
 • 23. A l’índex
 • 24. A l’índex
 • 25. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de lúltima assignació Ordre alfabètic per centre destudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi Població Univ. orientatives linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis41029 Administració dempreses i gestió de la innovació Mataró UPF 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041035 Administració dempreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure Mataró UPF 25 5,274 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041032 Administració dempreses i gestió de la innovació -semipresencial / nocturn- Mataró UPF 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011033 Administració i direcció dempreses Barcelona UB 950 7,592 7,416 6,730 6,730 5,000 5,000 5,000 5,00021014 Administració i direcció dempreses Cerdanyola del Vallès UAB 160 8,434 8,305 6,790 6,790 6,188 6,188 5,000 5,00041008 Administració i direcció dempreses Barcelona UPF 160 10,888 9,782 6,400 6,400 5,813 5,813 5,000 5,00061003 Administració i direcció dempreses Lleida UdL 220 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071002 Administració i direcció dempreses Reus URV 150 6,490 6,252 5,000 5,000 6,750 6,750 5,000 5,00071004 Administració i direcció dempreses Tortosa URV 50 5,020 5,000 5,000 5,000 5,750 5,000 5,000 5,00081003 Administració i direcció dempreses Girona UdG 70 8,060 8,004 6,270 6,270 7,313 7,313 5,000 5,00091003 Administració i direcció dempreses Vic UVic 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031002 Administració i direcció dempreses "Centre universitari EAE" Barcelona UPC 130 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031001 Administració i direcció dempreses "EUN Caixa dEstalvis de Terrassa" Terrassa UPC 180 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021099 Administració i direcció dempreses (docència en anglès) Cerdanyola del Vallès UAB 70 8,250 7,686 6,670 6,670 5,000 5,000 5,000 5,00011064 Administració i direcció dempreses / Dret Barcelona UB 60 10,276 10,148 6,600 6,600 6,375 6,375 5,000 5,00021098 Administració i direcció dempreses / Dret Cerdanyola del Vallès UAB 80 9,240 9,240 5,000 5,000 6,063 6,063 5,000 5,00041034 Administració i direcció dempreses / Economia i Dret Barcelona UPF 40 12,080 12,080 6,520 6,520 5,875 5,875 5,000 5,00011066 Administració i direcció dempreses / Matemàtiques Barcelona UB 20 8,364 7,630 6,650 6,650 5,000 5,000 5,000 5,00071003 Anglès Tarragona URV 50 5,768 5,000 7,200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011001 Antropologia social i cultural Barcelona UB 160 5,800 5,020 7,830 7,747 7,563 5,000 5,000 5,00021006 Antropologia social i cultural Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,706 5,000 5,000 5,000 6,938 5,000 5,000 5,00011029 Arqueologia Barcelona UB 80 6,892 6,051 7,360 7,360 6,813 6,438 5,000 5,00021007 Arqueologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 6,170 5,000 5,000 5,000 7,063 5,000 6,167 6,16731007 Arquitectura Sant Cugat del Vallès UPC 60 8,680 8,680 6,437 6,437 5,000 5,000 5,000 5,00031056 Arquitectura Barcelona UPC 380 8,166 8,114 6,470 6,470 5,000 5,000 5,000 5,00071035 Arquitectura Reus URV 60 6,600 5,000 6,270 5,000 6,750 5,000 5,000 5,00081004 Arquitectura Girona UdG 40 7,378 6,404 6,170 6,160 5,625 5,625 5,000 5,00031064 Arquitectura -febrer- Sant Cugat del Vallès UPC 60 6,982 6,150 6,260 6,260 5,000 5,000 5,000 5,00021020 Arts i disseny "Massana" Barcelona UAB 90 6,800 5,000 6,120 5,000 6,094 5,000 5,000 5,00081005 Audiovisual i multimèdia Girona UdG 50 5,202 5,000 5,000 5,000 5,625 5,000 5,000 5,00011053 Belles arts Barcelona UB 300 7,416 7,147 7,290 7,290 6,188 6,188 6,000 6,00011002 Biologia Barcelona UB 160 10,260 10,058 7,130 7,130 6,563 6,563 5,000 5,00021009 Biologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 10,196 10,010 7,350 7,350 6,563 6,563 5,000 5,00081006 Biologia Girona UdG 105 9,020 8,504 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00091018 Biologia Vic UVic 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021008 Biologia ambiental Cerdanyola del Vallès UAB 60 10,105 10,104 7,200 7,200 7,938 7,938 5,000 5,00041001 Biologia humana Barcelona UPF 60 11,520 11,406 8,120 8,120 6,313 6,313 5,000 5,00011003 Bioquímica Barcelona UB 60 10,946 10,758 7,400 7,400 5,625 5,625 5,000 5,00021011 Bioquímica Cerdanyola del Vallès UAB 60 10,926 10,540 6,320 6,320 6,063 6,063 5,000 5,00071005 Bioquímica i biologia molecular Tarragona URV 40 10,570 9,776 6,100 6,100 5,000 5,000 5,000 5,00011004 Biotecnologia Barcelona UB 80 11,272 10,748 7,190 7,000 5,563 5,563 5,000 5,00021012 Biotecnologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 11,014 10,538 6,360 6,320 5,688 5,688 5,000 5,00061005 Biotecnologia Lleida UdL 50 10,192 9,401 6,030 6,030 5,000 5,000 5,000 5,00071006 Biotecnologia Tarragona URV 40 10,025 9,856 6,040 6,040 5,000 5,000 5,000 5,00081007 Biotecnologia Girona UdG 60 10,140 9,470 5,000 5,000 5,375 5,375 5,000 5,00091004 Biotecnologia Vic UVic 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061001 Ciència i salut animal Lleida UdL 60 7,800 5,000 6,250 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011054 Ciència i tecnologia dels aliments Barcelona UB 80 7,690 7,340 7,000 7,000 5,875 5,875 5,000 5,00021021 Ciència i tecnologia dels aliments Cerdanyola del Vallès UAB 60 8,126 7,886 6,890 6,890 5,063 5,063 5,000 5,00061008 Ciència i tecnologia dels aliments Lleida UdL 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021013 Ciència política i gestió pública Cerdanyola del Vallès UAB 140 6,352 5,602 5,000 5,000 5,125 5,125 5,000 5,00011005 Ciències ambientals Barcelona UB 80 8,726 8,276 5,000 5,000 6,438 6,438 5,000 5,00021024 Ciències ambientals Cerdanyola del Vallès UAB 90 8,423 8,096 5,000 5,000 5,625 5,625 5,000 5,00081008 Ciències ambientals Girona UdG 80 6,344 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00091027 Ciències ambientals / Tecnologia i gestió alimentària Vic UVic 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,250 5,000 5,000 5,000 1
 • 26. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de lúltima assignació Ordre alfabètic per centre destudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi Població Univ. orientatives linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis11006 Ciències biomèdiques Barcelona UB 140 11,494 11,418 7,803 7,803 6,000 6,000 5,000 5,00021010 Ciències biomèdiques Cerdanyola del Vallès UAB 60 11,684 11,554 7,544 7,544 7,250 7,250 5,000 5,00061004 Ciències biomèdiques Lleida UdL 45 11,244 10,656 7,510 7,510 6,500 6,500 5,000 5,00011007 Ciències de lactivitat física i de lesport Barcelona UB 150 8,920 8,920 7,430 7,430 6,730 6,730 5,000 5,00081009 Ciències de lactivitat física i de lesport Salt UdG 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00091001 Ciències de lactivitat física i de lesport Vic UVic 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071046 Ciències de lactivitat física i de lesport Amposta URV 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041038 Ciències de lactivitat física i de lesport Mataró UPF 80 5,690 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061007 Ciències de lactivitat física i lesport Lleida UdL 120 7,887 7,730 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041009 Ciències empresarials - Management Barcelona UPF 170 9,216 8,844 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031060 Ciències i tecnologies de telecomunicació Barcelona UPC 80 8,506 7,268 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011008 Ciències polítiques i de lAdministració Barcelona UB 100 6,920 6,458 7,030 7,030 6,563 6,563 5,000 5,00041010 Ciències polítiques i de lAdministració Barcelona UPF 160 7,420 6,046 5,000 5,000 5,188 5,188 5,000 5,00081010 Ciències polítiques i de lAdministració Girona UdG 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011009 Cinema i mitjans audiovisuals Terrassa UB 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021084 Comptabilitat i finances Sabadell UAB 160 6,616 6,354 5,000 5,000 5,500 5,500 5,000 5,00081011 Comptabilitat i finances Girona UdG 210 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011055 Comunicació audiovisual Barcelona UB 50 8,960 8,742 5,000 5,000 7,625 7,625 5,000 5,00021085 Comunicació audiovisual Cerdanyola del Vallès UAB 80 9,080 8,802 5,000 5,000 7,000 7,000 5,000 5,00041002 Comunicació audiovisual Barcelona UPF 80 10,282 10,282 7,190 7,190 7,938 7,938 5,000 5,00071007 Comunicació audiovisual Tarragona URV 30 8,440 7,994 6,400 6,400 7,313 7,313 5,000 5,00091006 Comunicació audiovisual Vic UVic 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081012 Comunicació cultural Girona UdG 40 7,288 6,524 5,000 5,000 6,125 6,125 5,000 5,00011067 Comunicació i indústries culturals Barcelona UB 100 8,484 8,484 5,000 5,000 5,625 5,625 5,000 5,00061009 Comunicació i periodisme audiovisuals Lleida UdL 50 8,051 5,000 6,330 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011056 Conservació-restauració de béns culturals Barcelona UB 50 7,584 6,856 8,140 8,140 6,125 6,125 6,333 6,33311010 Criminologia Barcelona UB 140 7,706 7,521 7,420 7,420 7,750 7,750 5,000 5,00021068 Criminologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 7,856 7,314 6,970 6,970 7,563 7,563 6,833 6,83381013 Criminologia Girona UdG 60 7,204 5,618 7,152 7,152 6,688 6,688 5,000 5,00041011 Criminologia i polítiques públiques de prevenció Barcelona UPF 80 8,080 7,442 6,720 6,720 7,000 7,000 5,000 5,00020294 Direcció de comerç i distribució (Títol propi -no homologat-) Terrassa UAB 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00020224 Direcció hotelera (Títol propi -no homologat-) Cerdanyola del Vallès UAB 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011057 Disseny Barcelona UB 50 9,446 9,204 6,910 6,910 6,688 6,688 5,000 5,00091007 Disseny "BAU" Barcelona UVic 150 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021015 Disseny "Eina" Barcelona UAB 110 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041012 Disseny "Elisava" Barcelona UPF 200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011012 Dret Barcelona UB 430 8,055 7,812 7,490 7,490 6,990 6,938 5,000 5,00021086 Dret Cerdanyola del Vallès UAB 250 7,638 7,476 7,010 7,010 6,500 6,500 5,000 5,00041013 Dret Barcelona UPF 300 9,598 8,722 7,200 7,200 6,375 6,375 5,000 5,00061010 Dret Lleida UdL 100 6,680 6,458 6,240 6,240 5,250 5,250 5,000 5,00071008 Dret Tarragona URV 125 7,120 6,667 6,410 6,240 5,125 5,125 5,000 5,00081015 Dret Girona UdG 170 6,520 6,116 6,840 6,840 7,438 7,438 5,000 5,00011065 Dret / Ciències polítiques i de lAdministració Barcelona UB 20 9,350 9,350 8,500 8,500 7,750 7,750 5,000 5,00011070 Dret / Gestió i Administració pública Barcelona UB 20 7,090 5,312 9,360 6,790 6,875 6,875 5,000 5,00011058 Economia Barcelona UB 350 7,280 7,010 6,343 6,343 5,000 5,000 5,000 5,00021070 Economia Cerdanyola del Vallès UAB 160 7,082 6,817 5,000 5,000 5,063 5,063 5,000 5,00041014 Economia Barcelona UPF 160 10,048 9,706 6,089 6,089 5,000 5,000 5,000 5,00071009 Economia Reus URV 50 5,848 5,000 8,410 5,000 6,438 5,000 5,000 5,00081016 Economia Girona UdG 60 6,530 5,750 6,081 6,081 6,688 6,688 5,000 5,00091905 Economia / Estadística Barcelona UB-UPC 20 6,678 6,330 5,000 5,000 6,500 6,500 5,000 5,00011013 Educació infantil Barcelona UB 240 9,300 9,219 7,330 7,330 6,375 6,375 5,000 5,00021016 Educació infantil Cerdanyola del Vallès UAB 150 9,666 9,666 7,456 7,456 6,720 6,720 5,000 5,00021017 Educació infantil Manresa UAB 80 6,872 5,000 6,230 5,000 6,250 5,000 5,000 5,00061011 Educació infantil Lleida UdL 120 7,618 7,196 6,650 6,650 5,125 5,125 5,833 5,83371010 Educació infantil Tarragona URV 120 8,040 7,646 7,000 6,900 6,250 6,250 5,000 5,000 2
 • 27. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de lúltima assignació Ordre alfabètic per centre destudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi Població Univ. orientatives linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis71029 Educació infantil Tortosa URV 40 7,462 6,850 7,100 6,910 6,250 6,250 5,000 5,00071034 Educació infantil El Vendrell URV 40 8,286 8,143 7,870 7,870 7,250 7,250 5,000 5,00081017 Educació infantil Girona UdG 80 9,042 9,042 7,340 7,340 6,250 6,250 5,000 5,00091008 Educació infantil Vic UVic 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011014 Educació primària Barcelona UB 560 8,658 8,570 7,460 7,460 6,500 6,500 5,000 5,00021018 Educació primària Cerdanyola del Vallès UAB 225 8,904 8,904 7,410 7,410 6,688 6,688 5,000 5,00061012 Educació primària Lleida UdL 195 7,346 5,196 6,130 6,100 5,000 5,000 5,000 5,00071011 Educació primària Tarragona URV 120 8,280 8,160 7,090 7,090 6,250 6,250 5,000 5,00071033 Educació primària Tortosa URV 40 7,748 7,158 7,500 7,500 5,000 5,000 5,000 5,00081018 Educació primària Girona UdG 180 8,159 8,124 7,160 7,160 6,500 6,500 5,000 5,00091009 Educació primària Vic UVic 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,188 5,000 5,000 5,00021102 Educació primària (docència en anglès) Cerdanyola del Vallès UAB 75 8,060 5,400 7,890 5,000 5,250 5,250 5,000 5,00011015 Educació social Barcelona UB 180 8,524 8,524 7,390 7,390 7,040 7,040 5,667 5,66721019 Educació social Cerdanyola del Vallès UAB 80 8,454 8,428 7,340 7,340 7,250 7,250 7,333 7,33361013 Educació social Lleida UdL 80 7,000 5,000 5,000 5,000 6,125 5,000 5,000 5,00071012 Educació social Tarragona URV 50 7,733 7,733 6,830 6,830 6,500 6,000 5,000 5,00081019 Educació social Girona UdG 60 7,586 7,280 6,810 6,810 6,813 6,813 5,000 5,00091010 Educació social Vic UVic 50 5,000 5,000 6,392 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021087 Empresa i tecnologia Sabadell UAB 80 6,744 6,475 6,460 6,460 5,000 5,000 5,000 5,00061006 Enginyeria agrària i alimentària Lleida UdL 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031003 Enginyeria agrícola Castelldefels UPC 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071036 Enginyeria agroalimentària Tarragona URV 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081032 Enginyeria agroalimentària Girona UdG 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031017 Enginyeria agroambiental i del paisatge Castelldefels UPC 50 5,000 5,000 6,290 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031004 Enginyeria alimentària Castelldefels UPC 50 5,000 5,000 5,600 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011059 Enginyeria biomèdica Barcelona UB 40 11,166 11,150 7,770 7,770 5,813 5,813 5,000 5,00031051 Enginyeria biomèdica Barcelona UPC 50 10,578 10,056 5,615 5,615 5,000 5,000 5,000 5,00041033 Enginyeria biomèdica Barcelona UPF 30 10,956 10,430 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031013 Enginyeria civil Barcelona UPC 140 8,817 7,105 6,420 6,420 5,000 5,000 5,000 5,00031057 Enginyeria daeronavegació Castelldefels UPC 80 10,166 9,912 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031018 Enginyeria daeroports Castelldefels UPC 40 9,072 8,920 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041017 Enginyeria de disseny industrial "Elisava" Barcelona UPF 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031006 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Vilanova i la Geltrú UPC 80 7,558 7,140 6,530 6,530 5,000 5,000 5,000 5,00031022 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte Terrassa UPC 60 9,280 9,280 6,590 6,590 6,000 6,000 5,000 5,00031058 Enginyeria de la construcció Barcelona UPC 150 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031052 Enginyeria de lenergia Barcelona UPC 60 10,370 10,338 6,520 6,520 7,625 7,625 5,000 5,00011060 Enginyeria de materials Barcelona UB 40 6,060 5,000 5,610 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031025 Enginyeria de materials Barcelona UPC 40 8,290 7,806 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031069 Enginyeria de recursos energètics i miners Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,842 5,000 6,688 5,000 5,000 5,00031009 Enginyeria de sistemes audiovisuals Barcelona UPC 40 8,576 8,576 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031010 Enginyeria de sistemes audiovisuals Terrassa UPC 60 5,048 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031011 Enginyeria de sistemes biològics Castelldefels UPC 50 5,602 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021088 Enginyeria de sistemes de telecomunicació Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031012 Enginyeria de sistemes de telecomunicació Castelldefels UPC 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031050 Enginyeria de sistemes de telecomunicació Barcelona UPC 80 9,190 9,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031014 Enginyeria de sistemes electrònics Barcelona UPC 80 5,688 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031065 Enginyeria de sistemes TIC Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica31015 Terrassa UPC 270 6,636 5,970 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química31016 Enginyeria dedificació Barcelona UPC 300 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061016 Enginyeria dedificació Lleida UdL 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081020 Enginyeria dedificació Girona UdG 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031048 Enginyeria dedificació -febrer- Barcelona UPC 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021022 Enginyeria dorganització industrial "EU Salesiana de Sarrià" Barcelona UAB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031019 Enginyeria elèctrica Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 3
 • 28. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de lúltima assignació Ordre alfabètic per centre destudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi Població Univ. orientatives linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis31053 Enginyeria elèctrica Barcelona UPC 100 7,670 7,304 6,100 6,100 5,000 5,000 5,000 5,00071037 Enginyeria elèctrica Tarragona URV 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081040 Enginyeria elèctrica Girona UdG 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021023 Enginyeria elèctrica "EU Salesiana de Sarrià" Barcelona UAB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031021 Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica Vilanova i la Geltrú UPC 200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011017 Enginyeria electrònica de telecomunicació Barcelona UB 50 5,770 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021089 Enginyeria electrònica de telecomunicació Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031023 Enginyeria electrònica industrial i automàtica Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031054 Enginyeria electrònica industrial i automàtica Barcelona UPC 120 8,736 8,192 5,000 5,000 5,688 5,688 5,000 5,00071038 Enginyeria electrònica industrial i automàtica Tarragona URV 60 6,158 5,000 5,540 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081021 Enginyeria electrònica industrial i automàtica Girona UdG 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021025 Enginyeria electrònica industrial i automàtica "EU Salesiana de Sarrià" Barcelona UAB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031024 Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica Mataró UPC 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061017 Enginyeria en electrònica industrial i automàtica Lleida UdL 40 5,330 5,000 7,610 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031068 Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química Igualada UPC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041018 Enginyeria en sistemes audiovisuals Barcelona UPF 75 7,090 6,660 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031049 Enginyeria en sistemes i tecnologia naval Barcelona UPC 60 7,024 6,840 6,630 6,630 5,625 5,625 5,167 5,16731026 Enginyeria en tecnologies aeroespacials Terrassa UPC 60 12,286 12,248 6,960 6,960 6,438 6,438 5,000 5,00031029 Enginyeria en tecnologies industrials Barcelona UPC 450 10,460 10,380 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031030 Enginyeria en tecnologies industrials Terrassa UPC 180 9,044 8,462 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081041 Enginyeria en tecnologies industrials Girona UdG 80 5,696 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031031 Enginyeria en vehicles aeroespacials Terrassa UPC 60 11,590 11,564 5,944 5,944 5,250 5,250 5,000 5,00031067 Enginyeria física Barcelona UPC 40 11,968 11,968 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061014 Enginyeria forestal Lleida UdL 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00090901 Enginyeria geològica Barcelona UPC-UB 40 5,000 5,000 7,070 5,000 8,188 5,000 5,000 5,00031032 Enginyeria geomàtica i topografia Barcelona UPC 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011018 Enginyeria informàtica Barcelona UB 70 6,710 6,580 6,410 6,410 5,500 5,500 5,000 5,00021071 Enginyeria informàtica Cerdanyola del Vallès UAB 300 5,330 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031037 Enginyeria informàtica Vilanova i la Geltrú UPC 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031059 Enginyeria informàtica Barcelona UPC 400 6,678 6,626 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031061 Enginyeria informàtica Mataró UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041019 Enginyeria informàtica Barcelona UPF 75 6,714 6,410 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061015 Enginyeria informàtica Lleida UdL 70 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071039 Enginyeria informàtica Tarragona URV 110 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081042 Enginyeria informàtica Girona UdG 140 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011016 Enginyeria informàtica / Matemàtiques Barcelona UB 20 8,544 6,306 5,000 5,000 5,813 5,813 5,000 5,00031038 Enginyeria marina Barcelona UPC 40 6,588 6,460 5,000 5,000 6,625 6,625 5,000 5,00031027 Enginyeria mecànica Barcelona UPC 210 8,486 8,266 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031028 Enginyeria mecànica Manresa UPC 75 5,000 5,000 6,130 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061018 Enginyeria mecànica Lleida UdL 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071040 Enginyeria mecànica Tarragona URV 60 6,730 6,500 6,660 6,660 5,000 5,000 5,000 5,00081022 Enginyeria mecànica Girona UdG 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021026 Enginyeria mecànica "EU Salesiana de Sarrià" Barcelona UAB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00091020 Enginyeria mecatrònica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica Vic UVic 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031045 Enginyeria nàutica i transport marítim Barcelona UPC 45 7,396 7,350 7,720 7,720 6,563 6,563 5,000 5,00011019 Enginyeria química Barcelona UB 70 7,252 6,367 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021090 Enginyeria química Cerdanyola del Vallès UAB 80 6,582 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031034 Enginyeria química Manresa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031046 Enginyeria química Barcelona UPC 75 8,748 8,478 6,800 6,800 5,000 5,000 5,000 5,00031055 Enginyeria química Barcelona UPC 60 7,790 7,214 6,880 6,880 5,000 5,000 5,000 5,00071041 Enginyeria química Tarragona URV 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081023 Enginyeria química Girona UdG 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031036 Enginyeria telemàtica Castelldefels UPC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031047 Enginyeria telemàtica Barcelona UPC 60 5,746 5,680 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041020 Enginyeria telemàtica Barcelona UPF 75 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 4
 • 29. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de lúltima assignació Ordre alfabètic per centre destudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi Població Univ. orientatives linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis71042 Enginyeria telemàtica Tarragona URV 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031070 Enginyeria telemàtica -febrer- Castelldefels UPC 20 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071013 Enologia Tarragona URV 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00091902 Estadística Barcelona UB-UPC 50 5,255 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00091903 Estadística aplicada Cerdanyola del Vallès UAB-UVic 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,375 5,000 5,000 5,00011021 Estudis anglesos Barcelona UB 160 6,560 6,318 7,400 7,400 6,563 6,563 5,000 5,00021028 Estudis anglesos Cerdanyola del Vallès UAB 80 6,820 6,692 6,670 6,670 6,813 6,813 5,000 5,00061025 Estudis anglesos / Estudis catalans i occitans / Estudis hispànics: llengua i literatura Lleida UdL 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011022 Estudis àrabs i hebreus Barcelona UB 50 5,000 5,000 6,200 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021029 Estudis clàssics Cerdanyola del Vallès UAB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021072 Estudis danglès i català Cerdanyola del Vallès UAB 30 5,545 5,000 5,000 5,000 5,250 5,000 5,000 5,00021073 Estudis danglès i de clàssiques Cerdanyola del Vallès UAB 30 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021074 Estudis danglès i espanyol Cerdanyola del Vallès UAB 30 7,524 6,820 7,050 7,050 8,313 8,313 5,000 5,00021091 Estudis danglès i francès Cerdanyola del Vallès UAB 30 6,270 5,000 7,280 5,000 6,813 5,000 5,000 5,00021030 Estudis dÀsia oriental -japonès- Cerdanyola del Vallès UAB 40 9,056 9,056 6,770 6,770 7,938 7,938 5,000 5,00021067 Estudis dÀsia oriental -xinès- Cerdanyola del Vallès UAB 40 7,712 7,516 6,590 6,590 7,563 7,563 5,000 5,00021076 Estudis de català i de clàssiques Cerdanyola del Vallès UAB 30 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021077 Estudis de català i espanyol Cerdanyola del Vallès UAB 30 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021092 Estudis de francès i català Cerdanyola del Vallès UAB 30 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021093 Estudis de francès i de clàssiques Cerdanyola del Vallès UAB 30 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021094 Estudis de francès i espanyol Cerdanyola del Vallès UAB 30 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021075 Estudis despanyol i de clàssiques Cerdanyola del Vallès UAB 30 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00091904 Estudis francesos Cerdanyola del Vallès UAB-UB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041022 Estudis internacionals deconomia i empresa / International Business Economics Barcelona UPF 90 11,668 11,492 7,570 7,570 5,063 5,063 5,000 5,00011023 Estudis literaris Barcelona UB 90 6,150 5,780 7,750 7,750 8,063 8,063 7,000 7,00011024 Farmàcia Barcelona UB 350 9,560 8,958 7,000 7,000 5,080 5,080 5,000 5,00011025 Filologia catalana Barcelona UB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,250 5,000 8,000 8,00011026 Filologia clàssica Barcelona UB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011027 Filologia hispànica Barcelona UB 140 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011028 Filologia romànica Barcelona UB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011061 Filosofia Barcelona UB 250 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021032 Filosofia Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 6,625 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081024 Filosofia Girona UdG 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071014 Finances i comptabilitat Reus URV 150 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011030 Física Barcelona UB 180 8,094 7,792 7,500 7,500 5,000 5,000 5,000 5,00021001 Física Cerdanyola del Vallès UAB 70 8,930 8,084 5,000 5,000 5,188 5,188 5,000 5,00011020 Física / Matemàtiques Barcelona UB 20 12,222 12,222 7,590 7,590 5,000 5,000 5,000 5,00021005 Física / Matemàtiques Cerdanyola del Vallès UAB 20 12,544 12,358 7,390 7,390 5,000 5,000 5,000 5,00021100 Física / Química Cerdanyola del Vallès UAB 20 10,672 10,662 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021034 Fisioteràpia Manresa UAB 160 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021095 Fisioteràpia Cerdanyola del Vallès UAB 80 9,760 9,568 7,930 7,930 7,688 7,688 5,000 5,00061019 Fisioteràpia Lleida UdL 40 8,812 7,818 8,060 8,060 5,938 5,938 6,167 6,16771043 Fisioteràpia Reus URV 75 8,456 7,690 7,920 7,920 6,625 6,625 5,000 5,00081025 Fisioteràpia Salt UdG 150 5,640 5,575 5,000 5,000 5,688 5,688 5,000 5,00091012 Fisioteràpia Vic UVic 110 5,000 5,000 6,100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021033 Fisioteràpia "Gimbernat" Sant Cugat del Vallès UAB 240 5,968 5,000 6,608 5,000 5,625 5,000 5,000 5,00071048 Fisioteràpia Tortosa URV 60 5,000 5,000 6,100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031039 Fotografia i creació digital Terrassa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021035 Genètica Cerdanyola del Vallès UAB 60 11,500 11,486 7,540 7,540 8,063 8,063 5,000 5,00011031 Geografia Barcelona UB 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021036 Geografia i ordenació del territori Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071015 Geografia i ordenació del territori Vila-Seca URV 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061032 Geografia i ordenació del territori / Història / Història de lart Lleida UdL 100 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021063 Geografia i ordenació del territori -en xarxa- Cerdanyola del Vallès UAB 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081026 Geografia, ordenació del territori i gestió del medi ambient Girona UdG 40 5,000 5,000 6,460 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5
 • 30. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de lúltima assignació Ordre alfabètic per centre destudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi Població Univ. orientatives linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis11032 Geologia Barcelona UB 70 6,044 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021037 Geologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,095 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021038 Gestió aeronàutica Cerdanyola del Vallès UAB 65 7,000 5,000 6,200 5,000 6,563 5,000 5,000 5,00021078 Gestió dempreses Manresa UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,590 5,000 7,333 7,33381014 Gestió hotelera i turística Sant Pol de Mar UdG 30 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011052 Gestió i Administració pública Barcelona UB 120 5,446 5,000 5,857 5,000 5,375 5,000 5,000 5,00011035 Història Barcelona UB 350 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,667 5,66721040 Història Cerdanyola del Vallès UAB 160 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071030 Història Tarragona URV 50 5,146 5,000 8,270 5,000 5,000 5,000 7,667 7,66781028 Història Girona UdG 60 5,000 5,000 6,750 5,000 5,000 5,000 5,667 5,66711034 Història de lart Barcelona UB 200 5,730 5,000 6,940 5,000 6,625 5,000 6,167 6,16721039 Història de lart Cerdanyola del Vallès UAB 110 5,000 5,000 5,000 5,000 5,375 5,000 5,000 5,00071031 Història de lart Tarragona URV 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,500 5,50081027 Història de lart Girona UdG 60 5,000 5,000 5,000 5,000 7,688 5,000 5,000 5,00041003 Humanitats Barcelona UPF 170 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021101 Humanitats Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 6,990 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011037 Infermeria LHospitalet de Llobregat UB 385 9,430 8,800 7,730 7,730 6,938 6,938 5,000 5,00021044 Infermeria Cerdanyola del Vallès UAB 90 9,974 9,738 7,720 7,720 6,938 6,938 6,667 6,66721045 Infermeria Manresa UAB 120 5,856 5,000 6,500 5,000 5,563 5,000 5,000 5,00041031 Infermeria Mataró UPF 80 7,098 5,933 6,600 6,600 6,188 6,188 5,000 5,00061029 Infermeria Lleida UdL 90 8,951 7,771 7,200 7,200 5,813 5,813 6,223 6,22371016 Infermeria Tarragona URV 85 9,010 8,000 7,210 7,180 6,438 6,438 5,000 5,00071028 Infermeria Tortosa URV 75 8,546 7,214 7,180 7,100 5,750 5,750 5,000 5,00071032 Infermeria El Vendrell URV 40 8,595 7,737 7,430 7,430 7,188 7,188 5,000 5,00081029 Infermeria Girona UdG 130 8,390 7,170 7,510 7,510 6,688 6,688 6,333 6,33391013 Infermeria Vic UVic 120 5,138 5,000 5,000 5,000 5,438 5,000 5,000 5,00021041 Infermeria "Creu Roja" Terrassa UAB 165 6,020 5,000 6,410 5,000 6,000 5,000 5,000 5,00041021 Infermeria "Escola Superior dInfermeria del Mar" Barcelona UPF 85 7,790 6,190 7,240 7,240 5,625 5,625 5,000 5,00021042 Infermeria "Gimbernat" Sant Cugat del Vallès UAB 160 7,162 5,000 6,620 5,000 5,625 5,000 5,000 5,00011036 Infermeria "Sant Joan de Déu" Esplugues de Llobregat UB 150 7,975 7,250 6,874 6,874 6,063 6,063 5,667 5,66721043 Infermeria "Sant Pau" Barcelona UAB 80 9,146 7,804 7,500 7,500 6,050 6,050 5,833 5,83311038 Informació i documentació Barcelona UB 75 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011068 Informació i documentació -semipresencial Barcelona UB 35 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021046 Informàtica i serveis Sant Cugat del Vallès UAB 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00010120 Investigació privada (Títol propi -no homologat) Barcelona UB 120 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011039 Lingüística Barcelona UB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021031 Llengua i literatura catalanes Cerdanyola del Vallès UAB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071017 Llengua i literatura catalanes Tarragona URV 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081030 Llengua i literatura catalanes Girona UdG 40 5,000 5,000 6,470 5,000 7,625 5,000 5,000 5,00021047 Llengua i literatura espanyoles Cerdanyola del Vallès UAB 60 5,144 5,000 6,290 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081031 Llengua i literatura espanyoles Girona UdG 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071018 Llengua i literatura hispàniques Tarragona URV 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041023 Llengües aplicades Barcelona UPF 60 8,594 8,594 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011040 Llengües i literatures modernes Barcelona UB 100 6,461 6,461 7,590 7,590 6,938 6,938 5,000 5,00021048 Logopèdia Cerdanyola del Vallès UAB 80 7,518 7,132 8,170 8,170 5,125 5,125 5,000 5,00021049 Logopèdia Manresa UAB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041039 Màrqueting i comunitats digitals Mataró UPF 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011041 Matemàtiques Barcelona UB 80 7,050 6,628 6,350 6,350 5,000 5,000 5,000 5,00021003 Matemàtiques Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031040 Matemàtiques Barcelona UPC 50 10,140 10,140 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011043 Medicina Barcelona UB 259 12,332 11,800 8,670 8,670 7,260 7,260 5,000 5,00021079 Medicina Cerdanyola del Vallès UAB 320 12,022 11,765 8,440 8,440 6,563 6,375 5,000 5,00061030 Medicina Lleida UdL 120 11,944 11,680 8,500 8,500 5,000 5,000 5,000 5,00071019 Medicina Reus URV 125 12,020 11,668 8,410 8,410 5,813 5,563 5,000 5,00081001 Medicina Girona UdG 80 11,946 11,672 8,410 8,410 6,313 6,313 5,000 5,000 6
 • 31. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de lúltima assignació Ordre alfabètic per centre destudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi Població Univ. orientatives linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis91901 Medicina Barcelona UPF-UAB 60 12,242 11,808 8,623 8,623 6,688 6,688 5,000 5,00021050 Microbiologia Cerdanyola del Vallès UAB 60 10,830 10,506 7,080 7,080 6,125 6,125 5,000 5,00031041 Mitjans audiovisuals Mataró UPC 160 5,008 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031042 Multimèdia Terrassa UPC 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00091029 Multimèdia Vic UVic 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021051 Musicologia Cerdanyola del Vallès UAB 60 6,450 5,904 7,461 7,461 6,370 6,370 5,000 5,00021080 Nanociència i nanotecnologia Cerdanyola del Vallès UAB 80 10,630 10,494 5,000 5,000 5,125 5,125 5,000 5,00041024 Negocis i màrqueting internacionals Barcelona UPF 110 9,174 8,372 5,000 5,000 5,000 5,000 7,667 7,66711062 Nutrició humana i dietètica Barcelona UB 80 8,870 8,452 7,790 7,790 6,375 6,375 8,167 8,16761031 Nutrició humana i dietètica Lleida UdL 50 5,826 5,000 7,130 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071044 Nutrició humana i dietètica Reus URV 80 6,865 5,000 6,880 5,000 5,250 5,000 5,000 5,00091021 Nutrició humana i dietètica Vic UVic 40 5,000 5,000 6,046 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011044 Odontologia LHospitalet de Llobregat UB 120 11,334 11,012 8,100 8,100 6,938 6,938 5,000 5,00031043 Òptica i optometria Terrassa UPC 80 6,348 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00031044 Òptica i optometria (semipresencial) Terrassa UPC 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,00011045 Pedagogia Barcelona UB 240 7,255 6,620 6,947 6,947 6,563 6,563 5,000 5,00021052 Pedagogia Cerdanyola del Vallès UAB 75 7,402 6,662 5,000 5,000 6,688 6,688 5,000 5,00071020 Pedagogia Tarragona URV 40 7,346 7,143 6,930 6,930 6,000 5,813 5,000 5,00081043 Pedagogia Girona UdG 60 6,786 6,200 5,000 5,000 6,188 6,188 6,667 6,66721096 Periodisme Cerdanyola del Vallès UAB 295 9,390 8,770 5,000 5,000 5,875 5,875 5,000 5,00041025 Periodisme Barcelona UPF 80 11,300 11,014 7,160 7,160 7,688 7,688 5,000 5,00071021 Periodisme Tarragona URV 30 9,104 8,984 7,550 7,550 8,063 8,063 5,000 5,00091014 Periodisme Vic UVic 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071045 Pilot daviació comercial i operacions aèries Reus URV 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011046 Podologia LHospitalet de Llobregat UB 80 7,670 7,206 7,000 7,000 6,000 6,000 5,500 5,50021053 Podologia Manresa UAB 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021054 Prevenció i seguretat integral Cerdanyola del Vallès UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011047 Psicologia Barcelona UB 480 7,918 7,718 7,510 7,510 6,188 6,188 5,000 5,00021081 Psicologia Cerdanyola del Vallès UAB 360 7,681 7,334 7,303 7,303 5,625 5,625 5,000 5,00061020 Psicologia Lleida UdL 50 7,469 6,636 8,240 6,640 5,000 5,000 5,000 5,00071022 Psicologia Tarragona URV 120 7,000 6,414 7,100 7,100 5,938 5,938 6,667 6,66781033 Psicologia Girona UdG 80 7,400 6,316 7,330 7,330 5,813 5,813 5,000 5,00091022 Psicologia Vic UVic 60 5,622 5,000 7,380 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011048 Publicitat i relacions públiques Barcelona UB 120 8,060 5,000 5,000 5,000 5,875 5,000 5,000 5,00021097 Publicitat i relacions públiques Cerdanyola del Vallès UAB 80 9,872 9,872 6,948 6,948 6,813 6,813 5,000 5,00041004 Publicitat i relacions públiques Barcelona UPF 80 10,614 10,614 7,180 7,180 7,250 7,250 5,000 5,00071023 Publicitat i relacions públiques Tarragona URV 30 8,688 8,404 6,202 6,202 6,750 6,750 5,000 5,00081002 Publicitat i relacions públiques Girona UdG 80 7,760 7,262 5,000 5,000 5,188 5,000 5,000 5,00091015 Publicitat i relacions públiques Vic UVic 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011049 Química Barcelona UB 225 7,398 6,452 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021082 Química Cerdanyola del Vallès UAB 120 7,448 7,108 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071024 Química Tarragona URV 80 5,580 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081034 Química Girona UdG 60 5,115 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011050 Relacions laborals Barcelona UB 260 6,065 5,700 5,000 5,000 5,500 5,500 5,000 5,00021055 Relacions laborals Cerdanyola del Vallès UAB 140 6,122 5,646 5,000 5,000 5,375 5,375 5,000 5,00041026 Relacions laborals Barcelona UPF 180 6,056 5,942 5,000 5,000 5,438 5,438 5,000 5,00071025 Relacions laborals i ocupació Tarragona URV 125 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061033 Relacions laborals i recursos humans Lleida UdL 60 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011063 Sociologia Barcelona UB 160 6,472 5,000 5,000 5,000 6,500 5,000 5,000 5,00021056 Sociologia Cerdanyola del Vallès UAB 140 6,104 5,000 5,000 5,000 5,188 5,000 5,000 5,00091016 Teràpia ocupacional Vic UVic 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021057 Teràpia ocupacional "Creu Roja" Terrassa UAB 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,000 6,00091002 Traducció i interpretació Vic UVic 50 5,000 5,000 5,000 5,000 6,500 5,000 5,000 5,00021058 Traducció i interpretació -Alemany- Cerdanyola del Vallès UAB 40 5,540 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041040 Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana- Barcelona UPF 70 6,680 6,274 6,550 6,550 5,000 5,000 6,500 6,500 7
 • 32. Quadre comparatiu de la nota de tall de la 1a assignació amb la nota de tall de lúltima assignació Ordre alfabètic per centre destudi Convocatòria de juny 2012 PAU i CFGS Titulats universitaris Més grans de 25 anys Més grans de 45 anys Sigles Places Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tall Nota de tall (a Nota de tallCodi Nom del centre destudi Població Univ. orientatives linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del linici del (al final del procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) procés) Estudis de grau i títols propis21064 Traducció i interpretació -Anglès- Cerdanyola del Vallès UAB 140 8,292 8,292 6,800 6,800 5,688 5,688 5,000 5,00041006 Traducció i interpretació -Anglès- Barcelona UPF 100 7,404 7,404 5,990 5,990 5,000 5,000 5,000 5,00021065 Traducció i interpretació -Francès- Cerdanyola del Vallès UAB 60 5,431 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011051 Treball social Barcelona UB 240 7,447 6,944 6,540 6,540 6,750 6,750 5,333 5,33361034 Treball social Lleida UdL 90 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 6,500 6,50071026 Treball social Tarragona URV 80 6,180 5,000 6,870 5,000 5,750 5,000 5,000 5,00081044 Treball social Girona UdG 60 6,812 6,262 6,680 6,680 6,313 6,313 5,000 5,00021059 Turisme Cerdanyola del Vallès UAB 180 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00061021 Turisme Lleida UdL 50 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00071027 Turisme Vila-Seca URV 80 5,104 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081039 Turisme Girona UdG 120 5,932 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081035 Turisme "CETA" Barcelona UdG 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081036 Turisme "Euroaula" Barcelona UdG 100 5,000 5,000 5,370 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081037 Turisme "Formàtic Barna" Barcelona UdG 80 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00081038 Turisme "Mediterrani" Barcelona UdG 135 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00011011 Turisme CETT Barcelona UB 210 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00041027 Turisme i gestió del lleure Mataró UPF 40 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,00021083 Veterinària Cerdanyola del Vallès UAB 115 10,912 10,902 8,000 8,000 7,500 7,500 5,000 5,000 8

×