Sosiale medier

•
•

Ida Aalen
ELE3707
Våren 2014
Sosiale medier

Ida Aalen
ELE3707
Våren 2014
Hei, jeg heter

Ida Aalen

Interaksjonsdesigner hos Netlife Research
Mastergrad i Medier, kommunikasjon
og IT ved NTNU
ansetter
husbarista

organisert
i team

antall
ansatte

merket for
god design
for egen
profil

ansetter
huskokk

50

Berge...
Over 300
forskningsartikler
- også fra 2012
Spørsmål?
@idaAa
ida@netliferesearch.com
http://idaaalen.wordpress.com
Tema for forelesningen
•
•
•

Hva er sosiale medier?
Hvorfor og hvordan sprer
sosiale medier seg?
Hvordan påvirker sosiale...
Sosiale medier:
Definisjoner og
kjennetegn
Foto: Harald Bøhn CC-BY-NC-SA
Foto: Flickr-bruker D. CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker postaletrice CC-BY-NC-ND
100%

Kilde: SSB
90%
83

84

83

80%
70

70%

69

65

63
61

60%

55

52 55

50%

51

46
40%

58

52

47

40

37
39

30%

...
Kilde: TNS Gallup
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%

Facebook
Instagram
Twitter
Snapchat
LinkedIn
Google+
Pinterest
Myspace
Blin...
–

What was once a sharp
break between two styles of
communicating is becoming
a smooth transition.
Clay Shirky
Here Comes...
Kommunikasjon går
stadig enklere og
raskere
•
•
•
•

Telegrafen
Telefax
E-post og mailinglister
Forum

•
•
•
•

SMS
Chatti...
Hva er sosiale medier?
–

We define social network
sites as web-based services
that allow individuals to...
boyd & Ellison
Journal of Computer-Me...
–

(1) construct a public or
semi-public profile within a
bounded system,
boyd & Ellison
Journal of Computer-Mediated Comm...
–

(2) articulate a list of other
users with whom they share
a connection,
boyd & Ellison
Journal of Computer-Mediated Com...
–

and (3) view and traverse
their list of connections and
those made by others within
the system.
boyd & Ellison
Journal ...
Men hvor
nytt er
SNSer?

1997
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2009
2010

SixDegrees
LiveJournal
LunarStorm
Cyworld...
–

Just as with the popular
website Friendster, which
Zuckerberg said was a
model for his new website,
The Harvard Crimson...
members can search for
people according to their
interests and can create an
online network of friends.
The Harvard Crimso...
Hvorfor og hvordan
sprer sosiale medier
seg?
–

Det er jo bare det at alle
andre er på Facebook så da
er du der du og
Brandtzæg & Lüders, 2009: 51
–

Så nå har jo vi jo nesten alle
samlet [...] nesten alle er på
Facebook nå
Brandtzæg & Lüders, 2009: 51

Nettverkseffekt...
Diffusjonsteori
Nettverkseffekter er
ikke alltid
like viktig

•
•
•

Folk kan lese bloggen din,
uten at de blogger selv
Folk kan se videoe...
Gruppepress?

Facebook
Facebook hver dag
En uke med god tid
30 minutter daglig
Facebook hver dag
En uke med god tid
30 minutter daglig

En travel uke
30 minutter daglig
Hvorfor skal
vi bruke
det?

Informasjon
McQuail
(1987)

Informasjon
Underholdning
Fellesskap og sosial
interaksjon
Personlig identitet
Information

•

•
•
•
•

finding out about relevant
events and conditions in
immediate surroundings,
society and the world...
Integration
and social
interaction

•
•
•
•
•
•

gaining insight into
circumstances of others;
social empathy
identifying ...
Personal
Identity

•
•
•
•

finding reinforcement for
personal values
finding models of
behaviour
identifying with valued
...
Entertainment

•
•
•
•
•
•

escaping, or being
diverted, from problems
relaxing
getting intrinsic cultural or
aesthetic en...
Teknologien forandrer
seg raskt. Mennesker
forandrer seg mye
saktere.
Hvordan påvirker
sosiale medier våre
sosiale nettverk?
Six degrees of
separation?
Blir verden
mindre?

•
•
•
•

6 ledd mellom epostbrukere i 2001
6,6 ledd melom folk som
chatter på MSN Messenger
i 2007
4,...
40

2008
2009
2010

30

20

Hvor mange
Facebookvenner har
nordmenn?

10

0

Under 50

51-100

Brandtzæg & Nov (2011) - sje...
40

2008
2009
2010

30

20

Hvor mange
Facebookvenner har
nordmenn?

10

0

Under 50

51-100

Brandtzæg & Nov (2011) - sje...
40

2008
2009
2010

30

20

Hvor mange
Facebookvenner har
nordmenn?

10

0

Under 50

51-100

Brandtzæg & Nov (2011) - sje...
40

2008
2009
2010

30

20

Hvor mange
Facebookvenner har
nordmenn?

10

0

Under 50

51-100

Brandtzæg & Nov (2011) - sje...
–

You can’t refuse... it’s a
complete ‘no-no’, a complete
slap in the face to like deny
anyone who wants to be
your frien...
Accept

Ignore
Vi kommuniserer bare
med et mindretall av
dem vi er knyttet til.
Venner i
den
“virkelige”
verden

•
•
•

•
•
•

≤ 5 i den innerste sirkelen
≤ 15 man er nært knyttet til
≤ 50 mennesker som...
Hva har det å si for våre
sosiale nettverk?
–

De med store og varierte
nettverk har større sosial
kapital enn de med færre og
mindre varierte relasjoner
Granovetter ...
–

Sosial kapital er de
ressursene man har tilgang
på gjennom sine relasjoner
til andre mennesker
Bourdieu (1983), Ellison...
Sosiale medier gir økt
sosial kapital.
Men du får ikke flere nære venner.
Tre
hypoteser
om hva
dette betyr

De rike blir rikere
De populære blir enda mer
populære
Tre
hypoteser
om hva
dette betyr

De rike blir rikere
De populære blir enda mer
populære

De fattige blir rikere
Sjenerte ...
Tre
hypoteser
om hva
dette betyr

De rike blir rikere
De populære blir enda mer
populære

De fattige blir rikere
Sjenerte ...
Hva man
bruker
Facebook
til er
avgjørende

•
•

•
•

Enroljas et al:
Facebook som tidsfordriv
gir mindre sosial kapital
Fa...
Sosialisering og
kommunikasjon i
sosiale medier
Hvorfor forteller folk om
ting i sosiale medier?
Foto: Flickr-bruker jaime.silva CC-BY-NC-ND
Men hva har det
på Instagram å
gjøre?

Foto: Flickr-bruker mathrong CC BY NC SA
Vi har behov for aksept
og samhørighet.
–

De har så spreke,
innholdsrike liv, og
dokumenterer det med
bilder av barn med syltetøy i
munnvikene [...]
Aftenposten ...
–

Noe har skjedd med oss. En
stille forvandling. Idet vi
logget oss på fjesboka, ristet
vi av oss janteloven og ble til
s...
Foto: Flickr-bruker sweenpole2001 CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker SemperNovus CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker Patrick Q CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker Patrick Q CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker SemperNovus CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker Patrick Q CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker Patrick Q CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker jennandjon CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker panavatar Q CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker jennandjon CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker jennandjon CC-BY-NC-ND
...og hvor meningsløs er
egentlig meningsløs
prat?
Foto: Flickr-bruker Ti.mo CC BY NC SA
På Facebookveggen?

Foto: Flickr-bruker Ti.mo CC BY NC SA
–

Fatisk kommunikasjon ofte
er formålsløs, innledende,
åpenbar, uinteressant, noen
ganger suspekt og til og med
irrelevan...
prosessen for å fylle våre
iboende menneskelige
behov for sosialt fellesskap
og gjensidig anerkjennelse
Wang et al (2011:4...
Foto: Flickr-bruker LWY CC-BY
Social
grooming
på Twitter

•
•
•

Typisk innhold:
Småprat om hva man gjør
er den største og vanligste
bruken
Samtaler
Del...
Social
grooming
på
Facebook

Skrive på veggen
Si hei, gratulere med
dagen, gi komplimenter

Legge ut bilder
Mimre og dele ...
–

I get anxious if my last wall
post was from a week ago
because it looks like you're a
nerd. It really matters.
Jente, a...
–

People know it is a way that
people are going to judge
you.
Jente, andre trinnet på high school
Sitert i “Alone togethe...
Er man seg selv i sosiale
medier?
Internett = anonymitet
Internett = anonymitet
Internett = anonymitet
Internett = publisitet?
Jo lettere vi er å
identifisere, jo ærligere
er vi
Extended Real Life
vs.
Idealized Virtual Identity
–

Men man ser jo det på alle
man kjenner godt som har
en Facebookprofil at det jo
ikke er hele sannheten..
Brandtzæg & Lü...
–

alle har jo gode og dårlige
sider. Og det legger man jo
ikke ut.
Brandtzæg & Lüders (2009)
Hvordan danner vi oss
inntrykk i sosiale
medier?
–

Det er jo ofte det er greit å
vite hva en person gjør uten
å måtte spørre. Bare sånn
for nysgjerrighetens skyld
Norsk F...
–

alle har jo gode og dårlige
sider. Og det legger man jo
ikke ut.
Brandtzæg & Lüders (2009)
Jo mer
informasjon,
•
jo mer kan
vi vite
•

Forskningen viser at folk
får rimelig solide
førsteinntrykk gjennom
Facebook-p...
Ikke alt er
like lett å
se fra en
profil..

•
•
•
•
•

Enklere
Utadventhet
Åpenhet
Politisk ideologi
Religiøsitet
Hvor lik...
Ikke alt er
like lett å
se fra en
profil..

•
•
•
•
•
•

Enklere
Utadventhet
Åpenhet
Politisk ideologi
Religiøsitet
Hvor l...
5

4

3

2

1

0

102 venner

302 venner

Extraversion

502 venner

Social attractiveness

702 venner

902 venner
5

4

3

2

1

0

102 venner

302 venner

Extraversion

502 venner

Social attractiveness

702 venner

902 venner
The Warranting Principle
Hva andre sier betyr mest
Negativitetseffekten
Vi stoler mer på negativ informasjon
Men vi er
ikke like
sjenerøse
mot alle.

•
•
•

Avvik mellom opptreden i
sosiale medier og
“virkeligheten” gjør at vi
kan ...
Meg selv.
–

My profile states that I am
in a relationship. [...] My
relationship status changes
with the wind. Today it is
misleadi...
that tomorrow it will go
back to what the status
reads [...] it’s a huge hassle
changing my status every
time.
College-stu...
Kompisen min.
–

My friend’s Facebook status
displays ‘studying hard’. [...]
Before I came to this study I
was playing N64 with him
Coll...
and I know he is not
studying. [...] he is insecure
and he always thinks people
are doing more things than
him.
College-st...
Facebook-vennen min.
–

I have never seen her wear a
pantsuit, she was always
known for being more
promiscuous
College-student 3
DeAndrea & Wal...
She is now entering the job
market and her family may
be on Facebook so she
doesn’t want to be seen as a
slut.
College-stu...
Publikum, privatliv og
kontekst i sosiale
medier
Impression
management
Folk er oppmerksomme på hvordan andre reagerer
overfor dem, og tilpasser oppførselen sin avhengig av...
Public commitment
Vissheten om at noen ser eller vet at vi gjør noe, gjør at
vi større grad oppfatter denne oppførselen so...
Proteus-effekten
Hvordan vi tror andre ser og oppfatter oss, påvirker
hvordan vi oppfører oss
Kontekstkollaps
Derfor vokser SnapChat?
•
•
•
•
•
•

SnapChat er først og fremst gøy (90%)
Sender Snapchats til folk jeg oppfatter som min...
Foto: Flickr-bruker Ti.mo CC BY NC SA
...men hvor lett
er det å glemme
tabben?

Foto: Flickr-bruker Ti.mo CC BY NC SA
Lagring
Søkbarhet
Reproduserbarhet
Synlighet
Lagring
Søkbarhet
Reproduserbarhet
Synlighet
Hvordan sprer
informasjon seg i
sosiale medier?
Hva deler
folk?
Vinklingen kan
ha mye å si for
spredningen

•
•
•
•

Informasjon som gjør at
folk føler seg
sinte
redde
fo...
Nyheter og sosial
informasjon sprer seg
på ulik måte
Twitter-oppdateringer som var av sosial art, fikk større
spredning om...
Facebook
er først og
fremst
sosialt

•
•
•
•
•

Kilde: TNS Gallup

46% omtaler aldri varer
eller tjenester på Facebook
47%...
Hva blir
folk
tilhengere
av?

•
•
•

•

Holdning til kommersielle
aktører er ”What’s in it for
me?”
Venners prosjekter –
s...
Flere ganger daglig

Daglig

Ukentlig

Månedlig

Månedlig

Legger ut bilder/filmer av meg selv/venner
Blogger – skrive len...
Hvorfor
retweete?

•
•
•
•
•
•

Tror det kan være
interessant for sine følgere
Kommentere den
opprinnelige tvitringen
Vise...
Word of
mouth,
men...
Word of
mouth,
men...

•
•

•

19% av Twitteroppdateringene nevnte en
merkevare
Kun 29% av disse (5,5%)
etterspurte eller ...
Skal du
“like” at
noen har
blitt
dumpa?

•
•

Flere trykker “lik” på
statusoppdateringer med
ord som er positivt ladet
Fle...
–

Jeg vil ikke vise for
eksempel at jeg er en ”SASperson”, det er ikke så viktig
for meg.. Men er det noen
som har mange ...
–

at de legger ut kampanje før
alle andre får tilgang.. om
jeg føler jeg kan tjene litt på
det.. så selvfølgelig, da kan
...
–

Hvis man skulle vært
medlem av alt man var
forbruker av.. så ville det
vært mye urelevant,
Fra fokusgruppe om Facebook
–

da kunne man jo ikke gjort
noe annet enn å være på
Facebook hele tiden..
Fra fokusgruppe om Facebook
Budskapet endres når
det spres
Er sosiale medier
demokratiserende?
Hvordan kan sosiale
medier påvirke
demokrati?
•
•

Det blir billigere og enklere å organisere seg
Informasjonen kan spre s...
Hvor fikk du først høre om protestene på Tahrir-plassen?
50

40

30

20

10

0

Ansikt til ansikt

Facebook

Telefon

Sate...
Hvor fikk du informasjon om rosetogene?
50

40

30

20

10

0

Personlig kontakt

Facebook

SMS

Massemedia

Annet
Spredning
er verre når
noe står på
spill

•
•
•
•

Trenger flere kilder for at
informasjonen skal bli
troverdig
De man sto...
•
•

Demokratisering, på
hvilken måte?

Er det flere som deltar i samfunnspolitiske aktiviteter enn før?
Blir deltagelsen ...
Har du i valgkampen diskutert politikk i sosiale medier?
100 %

80 %

60 %

40 %

20 %

0%

Facebook

Twitter

Andre sosia...
Hvor stor betydning har de sosiale mediene hatt for ditt
valg av parti ved årets Stortingsvalg?
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
2...
Hvem bruker Facebook
til diskusjon?
•
•
•

Små forskjeller mellom menn og kvinner, gamle og unge
Ikke signifikante forskje...
Tostegshypotesen
Følger du en politiker eller et parti i sosiale medier?
30 %

25 %

20 %

15 %

10 %

5%

0%

15-24 år

25-44 år

45+ år

...
Liker, liker ikke:
Diskuterer du på nett? I så fall, hvor?
Facebook
Forum
Lokalavis
Riksmedia
Internasjonale media
Andre s...
Liker, liker ikke: Er nettdebattanter som folk flest?
Fra innvandringsliberal til innvandringskritisk
Facebook

6,1

Forum...
Liker, liker ikke: Er nettdebattanter som folk flest?
Fra innvandringsliberal til innvandringskritisk
Facebook

6,1

Forum...
Alle kan si noe i sosiale
medier, men ikke alle
blir hørt
Sosiale
medier for
folk flest?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jens Stoltenberg (177 000)
Morten Ramm (99 000)
Steinar S...
Foto: Flickr-bruker khoogheem CC BY NC ND
Foto: Flickr-bruker khoogheem CC BY NC ND
Forsideillustrasjon til New Yorker november 2009
–

In the new etiquette, turning
away from those in front of
you to answer a mobile
phone or respond to a text...
Sherry T...
–

...has become close to the
norm. [...] A parent, a
partner, a child glances
down...
Sherry Turkle
Alone Together, s. 16...
–

...and is lost to another
place, often without
realizing that they have
taken leave.
Sherry Turkle
Alone Together, s. 1...
Foto: Flickr-bruker Difei Li CC BY NC ND
Det er
vanskeligere å
få kontakt med
en skjerm foran
seg.

Foto: Flickr-bruker Difei Li CC BY NC ND
Takk for meg!

Ida Aalen
ida@netliferesearch.com
45 24 24 12
@idaAa
Takk for meg!

Ida Aalen
ida@netliferesearch.com
45 24 24 12
@idaAa

slideshare.com/
idaiskald
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Sosiale medier - forelesninger våren 2014
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Sosiale medier - forelesninger våren 2014

1,248
-1

Published on

Slider fra forelesninger våren 2014, bl.a. på BI våren 2014.

Published in: Social Media
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,248
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiale medier - forelesninger våren 2014

 1. 1. Sosiale medier • • Ida Aalen ELE3707 Våren 2014
 2. 2. Sosiale medier Ida Aalen ELE3707 Våren 2014
 3. 3. Hei, jeg heter Ida Aalen Interaksjonsdesigner hos Netlife Research Mastergrad i Medier, kommunikasjon og IT ved NTNU
 4. 4. ansetter husbarista organisert i team antall ansatte merket for god design for egen profil ansetter huskokk 50 Bergen ansetter første designer 40 første daglige leder testlab i samarbeid med Telenor 30 etableres i Vest-Agder etablerer eksternt styre satser på innhold gazellebedrift første ansatte etter gründerne 20 10 2 50 Oslo lanserer ny profil etableres 10 årsjubileum etableres 2000 2001 f lytter til Hoffsveien 1 Oslo 2002 2003 2004 f lytter til Rådhusgata 23 2005 2006 f lytter til Storgata 2 2007 2008 2009 2010 2011 f lytter til Stenersgata 8 2012 2013 åpner bergenskontor
 5. 5. Over 300 forskningsartikler - også fra 2012
 6. 6. Spørsmål? @idaAa ida@netliferesearch.com http://idaaalen.wordpress.com
 7. 7. Tema for forelesningen • • • Hva er sosiale medier? Hvorfor og hvordan sprer sosiale medier seg? Hvordan påvirker sosiale medier våre sosiale nettverk? • • • • Sosialisering og kommunikasjon Er vi oss selv? Publikum, privatliv og kontekst Hvordan sprer informasjon seg?
 8. 8. Sosiale medier: Definisjoner og kjennetegn
 9. 9. Foto: Harald Bøhn CC-BY-NC-SA
 10. 10. Foto: Flickr-bruker D. CC-BY-NC-ND
 11. 11. Foto: Flickr-bruker postaletrice CC-BY-NC-ND
 12. 12. 100% Kilde: SSB 90% 83 84 83 80% 70 70% 69 65 63 61 60% 55 52 55 50% 51 46 40% 58 52 47 40 37 39 30% 30 30 22 26 23 18 20% 13 10% 5 2 0 0% 2007 15 13 13 Alle Internett-brukere 11 3 1 2008 17 2009 9-15 år 2010 16-24 år 25-44 år 2011 45-64 år 2012 67-79 år
 13. 13. Kilde: TNS Gallup 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Facebook Instagram Twitter Snapchat LinkedIn Google+ Pinterest Myspace Blink Windows Live Spaces Nettby 10% 0%Q1-07 Q2-07 Q3-07 Q4-07 Q1-08 Q2-08 Q3-08 Q4-08 Q1-09 Q2-09 Q3-09 Q4-09 Q1-10 Q2-10 Q3-10 Q4-10 Q1-11 Q2-11 Q3-11 Q4-11 Q1-12 Q2-12 Q3-12 Q4-12 Q1-13 Q2-13 Q3-13
 14. 14. – What was once a sharp break between two styles of communicating is becoming a smooth transition. Clay Shirky Here Comes Everybody, s. 86-87
 15. 15. Kommunikasjon går stadig enklere og raskere • • • • Telegrafen Telefax E-post og mailinglister Forum • • • • SMS Chatting Blogging Nettsamfunn
 16. 16. Hva er sosiale medier?
 17. 17. – We define social network sites as web-based services that allow individuals to... boyd & Ellison Journal of Computer-Mediated Communication, 2007
 18. 18. – (1) construct a public or semi-public profile within a bounded system, boyd & Ellison Journal of Computer-Mediated Communication, 2007
 19. 19. – (2) articulate a list of other users with whom they share a connection, boyd & Ellison Journal of Computer-Mediated Communication, 2007
 20. 20. – and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the system. boyd & Ellison Journal of Computer-Mediated Communication, 2007
 21. 21. Men hvor nytt er SNSer? 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2010 SixDegrees LiveJournal LunarStorm Cyworld Friendster LinkedIn MySpace Flickr Facebook YouTube Twitter FourSquare Pinterest Instagram
 22. 22. – Just as with the popular website Friendster, which Zuckerberg said was a model for his new website, The Harvard Crimson, 9. februar 2004
 23. 23. members can search for people according to their interests and can create an online network of friends. The Harvard Crimson, 9. februar 2004
 24. 24. Hvorfor og hvordan sprer sosiale medier seg?
 25. 25. – Det er jo bare det at alle andre er på Facebook så da er du der du og Brandtzæg & Lüders, 2009: 51
 26. 26. – Så nå har jo vi jo nesten alle samlet [...] nesten alle er på Facebook nå Brandtzæg & Lüders, 2009: 51 Nettverkseffekter
 27. 27. Diffusjonsteori
 28. 28. Nettverkseffekter er ikke alltid like viktig • • • Folk kan lese bloggen din, uten at de blogger selv Folk kan se videoen din, uten å være registrert på YouTube Du har glede av Wikipedia, selv om du ikke bidrar selv
 29. 29. Gruppepress? Facebook
 30. 30. Facebook hver dag En uke med god tid 30 minutter daglig
 31. 31. Facebook hver dag En uke med god tid 30 minutter daglig En travel uke 30 minutter daglig
 32. 32. Hvorfor skal vi bruke det? Informasjon
 33. 33. McQuail (1987) Informasjon Underholdning Fellesskap og sosial interaksjon Personlig identitet
 34. 34. Information • • • • • finding out about relevant events and conditions in immediate surroundings, society and the world seeking advice on practical matters or opinion and decision choices satisfying curiosity and general interest learning; self-education gaining a sense of security through knowledge
 35. 35. Integration and social interaction • • • • • • gaining insight into circumstances of others; social empathy identifying with others and gaining a sense of belonging finding a basis for conversation and social interaction having a substitute for reallife companionship helping to carry out social roles enabling one to connect with family, friends and society
 36. 36. Personal Identity • • • • finding reinforcement for personal values finding models of behaviour identifying with valued other (in the media) gaining insight into one's self
 37. 37. Entertainment • • • • • • escaping, or being diverted, from problems relaxing getting intrinsic cultural or aesthetic enjoyment filling time emotional release sexual arousal
 38. 38. Teknologien forandrer seg raskt. Mennesker forandrer seg mye saktere.
 39. 39. Hvordan påvirker sosiale medier våre sosiale nettverk?
 40. 40. Six degrees of separation?
 41. 41. Blir verden mindre? • • • • 6 ledd mellom epostbrukere i 2001 6,6 ledd melom folk som chatter på MSN Messenger i 2007 4,7 ledd mellom to tilfeldige Facebookbrukere i 2011 3,4 ledd mellom to tilfeldige, aktive Twitterbrukere i 2011
 42. 42. 40 2008 2009 2010 30 20 Hvor mange Facebookvenner har nordmenn? 10 0 Under 50 51-100 Brandtzæg & Nov (2011) - sjekk også @PetterBB 101-200 201-500 Over 500
 43. 43. 40 2008 2009 2010 30 20 Hvor mange Facebookvenner har nordmenn? 10 0 Under 50 51-100 Brandtzæg & Nov (2011) - sjekk også @PetterBB 101-200 201-500 Over 500
 44. 44. 40 2008 2009 2010 30 20 Hvor mange Facebookvenner har nordmenn? 10 0 Under 50 51-100 Brandtzæg & Nov (2011) - sjekk også @PetterBB 101-200 201-500 Over 500
 45. 45. 40 2008 2009 2010 30 20 Hvor mange Facebookvenner har nordmenn? 10 0 Under 50 51-100 Brandtzæg & Nov (2011) - sjekk også @PetterBB 101-200 201-500 Over 500
 46. 46. – You can’t refuse... it’s a complete ‘no-no’, a complete slap in the face to like deny anyone who wants to be your friend Britisk student
 47. 47. Accept Ignore
 48. 48. Vi kommuniserer bare med et mindretall av dem vi er knyttet til.
 49. 49. Venner i den “virkelige” verden • • • • • • ≤ 5 i den innerste sirkelen ≤ 15 man er nært knyttet til ≤ 50 mennesker som man kommuniserer med ofte nok til å vite hva som skjer i livet deres ≤ 150 personer som du har relasjoner til ≤ 500 du er på hils med eller lignende ≤ 2000 ansikter man kan gjenkjenne
 50. 50. Hva har det å si for våre sosiale nettverk?
 51. 51. – De med store og varierte nettverk har større sosial kapital enn de med færre og mindre varierte relasjoner Granovetter (1973)
 52. 52. – Sosial kapital er de ressursene man har tilgang på gjennom sine relasjoner til andre mennesker Bourdieu (1983), Ellison et al (2007) m.fl.
 53. 53. Sosiale medier gir økt sosial kapital. Men du får ikke flere nære venner.
 54. 54. Tre hypoteser om hva dette betyr De rike blir rikere De populære blir enda mer populære
 55. 55. Tre hypoteser om hva dette betyr De rike blir rikere De populære blir enda mer populære De fattige blir rikere Sjenerte personer har lettere for å knytte bånd på nettbasert kommunikasjon
 56. 56. Tre hypoteser om hva dette betyr De rike blir rikere De populære blir enda mer populære De fattige blir rikere Sjenerte personer har lettere for å knytte bånd på nettbasert kommunikasjon De fattige blir fattigere Sjenerte personer sitter på nett istedet for å sosialisere
 57. 57. Hva man bruker Facebook til er avgjørende • • • • Enroljas et al: Facebook som tidsfordriv gir mindre sosial kapital Facebook brukt til å organisere sosiale ting “offline” gir økt sosial kapital Facebook for å diskutere øker sjanse for økonomisk hjelp og pressekontakter Facebook til småprat øker sjanse for at noen kan handle for deg
 58. 58. Sosialisering og kommunikasjon i sosiale medier
 59. 59. Hvorfor forteller folk om ting i sosiale medier?
 60. 60. Foto: Flickr-bruker jaime.silva CC-BY-NC-ND
 61. 61. Men hva har det på Instagram å gjøre? Foto: Flickr-bruker mathrong CC BY NC SA
 62. 62. Vi har behov for aksept og samhørighet.
 63. 63. – De har så spreke, innholdsrike liv, og dokumenterer det med bilder av barn med syltetøy i munnvikene [...] Aftenposten (12.03.2011)
 64. 64. – Noe har skjedd med oss. En stille forvandling. Idet vi logget oss på fjesboka, ristet vi av oss janteloven og ble til superhelter. Aftenposten (12.03.2011)
 65. 65. Foto: Flickr-bruker sweenpole2001 CC-BY-NC-ND
 66. 66. Foto: Flickr-bruker SemperNovus CC-BY-NC-ND
 67. 67. Foto: Flickr-bruker Patrick Q CC-BY-NC-ND
 68. 68. Foto: Flickr-bruker Patrick Q CC-BY-NC-ND
 69. 69. Foto: Flickr-bruker SemperNovus CC-BY-NC-ND
 70. 70. Foto: Flickr-bruker Patrick Q CC-BY-NC-ND
 71. 71. Foto: Flickr-bruker Patrick Q CC-BY-NC-ND
 72. 72. Foto: Flickr-bruker jennandjon CC-BY-NC-ND
 73. 73. Foto: Flickr-bruker panavatar Q CC-BY-NC-ND
 74. 74. Foto: Flickr-bruker jennandjon CC-BY-NC-ND
 75. 75. Foto: Flickr-bruker jennandjon CC-BY-NC-ND
 76. 76. ...og hvor meningsløs er egentlig meningsløs prat?
 77. 77. Foto: Flickr-bruker Ti.mo CC BY NC SA
 78. 78. På Facebookveggen? Foto: Flickr-bruker Ti.mo CC BY NC SA
 79. 79. – Fatisk kommunikasjon ofte er formålsløs, innledende, åpenbar, uinteressant, noen ganger suspekt og til og med irrelevant, [men] del av Wang et al (2011:47-48)
 80. 80. prosessen for å fylle våre iboende menneskelige behov for sosialt fellesskap og gjensidig anerkjennelse Wang et al (2011:47-48)
 81. 81. Foto: Flickr-bruker LWY CC-BY
 82. 82. Social grooming på Twitter • • • Typisk innhold: Småprat om hva man gjør er den største og vanligste bruken Samtaler Dele informasjon og lenker
 83. 83. Social grooming på Facebook Skrive på veggen Si hei, gratulere med dagen, gi komplimenter Legge ut bilder Mimre og dele opplevelser Oppdatere status Humør, hvor vi er, hva vi skal
 84. 84. – I get anxious if my last wall post was from a week ago because it looks like you're a nerd. It really matters. Jente, andre trinnet på high school Sitert i “Alone together”
 85. 85. – People know it is a way that people are going to judge you. Jente, andre trinnet på high school Sitert i “Alone together”
 86. 86. Er man seg selv i sosiale medier?
 87. 87. Internett = anonymitet
 88. 88. Internett = anonymitet
 89. 89. Internett = anonymitet Internett = publisitet?
 90. 90. Jo lettere vi er å identifisere, jo ærligere er vi
 91. 91. Extended Real Life vs. Idealized Virtual Identity
 92. 92. – Men man ser jo det på alle man kjenner godt som har en Facebookprofil at det jo ikke er hele sannheten.. Brandtzæg & Lüders (2009)
 93. 93. – alle har jo gode og dårlige sider. Og det legger man jo ikke ut. Brandtzæg & Lüders (2009)
 94. 94. Hvordan danner vi oss inntrykk i sosiale medier?
 95. 95. – Det er jo ofte det er greit å vite hva en person gjør uten å måtte spørre. Bare sånn for nysgjerrighetens skyld Norsk Facebook-bruker Brandtzæg & Lüders (2009: 55)
 96. 96. – alle har jo gode og dårlige sider. Og det legger man jo ikke ut. Brandtzæg & Lüders (2009)
 97. 97. Jo mer informasjon, • jo mer kan vi vite • Forskningen viser at folk får rimelig solide førsteinntrykk gjennom Facebook-profiler Blogger og Twitter gir ikke samme resultater
 98. 98. Ikke alt er like lett å se fra en profil.. • • • • • Enklere Utadventhet Åpenhet Politisk ideologi Religiøsitet Hvor likandes man er
 99. 99. Ikke alt er like lett å se fra en profil.. • • • • • • Enklere Utadventhet Åpenhet Politisk ideologi Religiøsitet Hvor likandes man er Vanskeligere Nevrotisisme
 100. 100. 5 4 3 2 1 0 102 venner 302 venner Extraversion 502 venner Social attractiveness 702 venner 902 venner
 101. 101. 5 4 3 2 1 0 102 venner 302 venner Extraversion 502 venner Social attractiveness 702 venner 902 venner
 102. 102. The Warranting Principle Hva andre sier betyr mest
 103. 103. Negativitetseffekten Vi stoler mer på negativ informasjon
 104. 104. Men vi er ikke like sjenerøse mot alle. • • • Avvik mellom opptreden i sosiale medier og “virkeligheten” gjør at vi kan oppfatte folk som dobbeltmoralske lite tillitsverdige villedende
 105. 105. Meg selv.
 106. 106. – My profile states that I am in a relationship. [...] My relationship status changes with the wind. Today it is misleading, but who is to say College-student 1 DeAndrea & Walther (2011: 820)
 107. 107. that tomorrow it will go back to what the status reads [...] it’s a huge hassle changing my status every time. College-student 1 DeAndrea & Walther (2011: 820)
 108. 108. Kompisen min.
 109. 109. – My friend’s Facebook status displays ‘studying hard’. [...] Before I came to this study I was playing N64 with him College-student 2 DeAndrea & Walther (2011: 820)
 110. 110. and I know he is not studying. [...] he is insecure and he always thinks people are doing more things than him. College-student 2 DeAndrea & Walther (2011: 820)
 111. 111. Facebook-vennen min.
 112. 112. – I have never seen her wear a pantsuit, she was always known for being more promiscuous College-student 3 DeAndrea & Walther (2011: 820)
 113. 113. She is now entering the job market and her family may be on Facebook so she doesn’t want to be seen as a slut. College-student 3 DeAndrea & Walther (2011: 820)
 114. 114. Publikum, privatliv og kontekst i sosiale medier
 115. 115. Impression management Folk er oppmerksomme på hvordan andre reagerer overfor dem, og tilpasser oppførselen sin avhengig av hvem de er sammen med
 116. 116. Public commitment Vissheten om at noen ser eller vet at vi gjør noe, gjør at vi større grad oppfatter denne oppførselen som en viktig del av hvem vi er.
 117. 117. Proteus-effekten Hvordan vi tror andre ser og oppfatter oss, påvirker hvordan vi oppfører oss
 118. 118. Kontekstkollaps
 119. 119. Derfor vokser SnapChat? • • • • • • SnapChat er først og fremst gøy (90%) Sender Snapchats til folk jeg oppfatter som mine venner (89%) Snapchat lar meg være mer uformell, tøyeste eller useriøs enn jeg kan på Facebook (76%) Bilder jeg sender viser hva jeg holder på med nå (72%) Jeg pleier å sende bilder tilbake bare for å vise at jeg likte det (57%) Det er bra å vite at bildene ikke blir lagret (47%) Kilde: TNS Gallup
 120. 120. Foto: Flickr-bruker Ti.mo CC BY NC SA
 121. 121. ...men hvor lett er det å glemme tabben? Foto: Flickr-bruker Ti.mo CC BY NC SA
 122. 122. Lagring
 123. 123. Søkbarhet
 124. 124. Reproduserbarhet
 125. 125. Synlighet
 126. 126. Lagring Søkbarhet Reproduserbarhet Synlighet
 127. 127. Hvordan sprer informasjon seg i sosiale medier?
 128. 128. Hva deler folk? Vinklingen kan ha mye å si for spredningen • • • • Informasjon som gjør at folk føler seg sinte redde forbløffet sprer seg mer enn om folk føler seg triste
 129. 129. Nyheter og sosial informasjon sprer seg på ulik måte Twitter-oppdateringer som var av sosial art, fikk større spredning om de var positive, men nyheter som spredde seg mer når de var negative
 130. 130. Facebook er først og fremst sosialt • • • • • Kilde: TNS Gallup 46% omtaler aldri varer eller tjenester på Facebook 47% deler aldri informasjon om produkter eller tjenester 39% liker ingen bedrifter, merkevarer eller produkter 1% bruker Facebook til å planlegge innkjøp 7% bruker Facebook for å holde seg oppdatert på varer og tjenster
 131. 131. Hva blir folk tilhengere av? • • • • Holdning til kommersielle aktører er ”What’s in it for me?” Venners prosjekter – støtter av sympati Veldedige organisasjoner og gode saker – støtter av sympati, ønsker å flagge holdninger over for omverdenen Andre grupper man er med i, arbeidsgiver eller lignende
 132. 132. Flere ganger daglig Daglig Ukentlig Månedlig Månedlig Legger ut bilder/filmer av meg selv/venner Blogger – skrive lengre innlegg Søker etter nye venner Diskuterer aktuelle tema med andre Deltar i interessegrupper Orienterer meg om hva som skjer (teater, kino o.l.) Sjekker/endrer profilen min Søke kunnskap om et spesielt tema Gjør avtaler om å treffe venner Treffer venner Kommentere andres bilder eller tekster Skriver beskjeder eller kommentarer på andres Klikker på andres profiler bilder video med mer Orienterer meg om hva som skjer blant venner 0 Kilde: TNS Gallup 10 20 30 40 50 60 70 80 90
 133. 133. Hvorfor retweete? • • • • • • Tror det kan være interessant for sine følgere Kommentere den opprinnelige tvitringen Vise at man lytter til samtalen Vise andre at man er enige med den som tvitret Av vennskap, lojalitet eller hyllest For å gavne seg selv
 134. 134. Word of mouth, men...
 135. 135. Word of mouth, men... • • • 19% av Twitteroppdateringene nevnte en merkevare Kun 29% av disse (5,5%) etterspurte eller oppga informasjon om merkevaren på en elelr annen måte 22% av disse igjen (1,2%) inneholdt en vurdering av merkevaren
 136. 136. Skal du “like” at noen har blitt dumpa? • • Flere trykker “lik” på statusoppdateringer med ord som er positivt ladet Flere kommenterer på statusoppdateringer med ord som er negativt ladet, kanskje som en form for trøst
 137. 137. – Jeg vil ikke vise for eksempel at jeg er en ”SASperson”, det er ikke så viktig for meg.. Men er det noen som har mange tilbud, Fra fokusgruppe om Facebook-sider
 138. 138. – at de legger ut kampanje før alle andre får tilgang.. om jeg føler jeg kan tjene litt på det.. så selvfølgelig, da kan jeg bli tilhenger. Fra fokusgruppe om Facebook-sider
 139. 139. – Hvis man skulle vært medlem av alt man var forbruker av.. så ville det vært mye urelevant, Fra fokusgruppe om Facebook
 140. 140. – da kunne man jo ikke gjort noe annet enn å være på Facebook hele tiden.. Fra fokusgruppe om Facebook
 141. 141. Budskapet endres når det spres
 142. 142. Er sosiale medier demokratiserende?
 143. 143. Hvordan kan sosiale medier påvirke demokrati? • • Det blir billigere og enklere å organisere seg Informasjonen kan spre seg raskere og på nye måter
 144. 144. Hvor fikk du først høre om protestene på Tahrir-plassen? 50 40 30 20 10 0 Ansikt til ansikt Facebook Telefon Satelitt-TV Annet
 145. 145. Hvor fikk du informasjon om rosetogene? 50 40 30 20 10 0 Personlig kontakt Facebook SMS Massemedia Annet
 146. 146. Spredning er verre når noe står på spill • • • • Trenger flere kilder for at informasjonen skal bli troverdig De man stoler på gir legitimitet til handlingene Stemning og følelser smitter raskere i større grupper Hvis flere deltar, har man selv mer å vinne, og mindre å tape
 147. 147. • • Demokratisering, på hvilken måte? Er det flere som deltar i samfunnspolitiske aktiviteter enn før? Blir deltagelsen mer eller mindre ulikt fordelt?
 148. 148. Har du i valgkampen diskutert politikk i sosiale medier? 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0% Facebook Twitter Andre sosiale medier Nei
 149. 149. Hvor stor betydning har de sosiale mediene hatt for ditt valg av parti ved årets Stortingsvalg? 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0% Svært stor Ganske stor Verken eller Ganske liten Svært liten Vet ikke/Ikke stemt
 150. 150. Hvem bruker Facebook til diskusjon? • • • Små forskjeller mellom menn og kvinner, gamle og unge Ikke signifikante forskjeller basert på utdanningsnivå eller økonomi Henger tydelig sammen med høyt nyhetskonsum “Deltagelsen i den politiske debatten på Facebook er altså påfallende statusnøytral”
 151. 151. Tostegshypotesen
 152. 152. Følger du en politiker eller et parti i sosiale medier? 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5% 0% 15-24 år 25-44 år 45+ år Alle
 153. 153. Liker, liker ikke: Diskuterer du på nett? I så fall, hvor? Facebook Forum Lokalavis Riksmedia Internasjonale media Andre sosiale medier Partihjemmeside Twitter Blogger Diskuterer, totalt 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
 154. 154. Liker, liker ikke: Er nettdebattanter som folk flest? Fra innvandringsliberal til innvandringskritisk Facebook 6,1 Forum 6,3 Lokalavis 6,8 Riksmedia 6,8 Internasjonale media 7 Andre sosiale medier 7,3 Partihjemmeside Twitter 6,5 4,6 Blogger 5,9 Diskuterer, totalt 6,2 Diskuterer ikke, total 0% 6,3 5% 10%
 155. 155. Liker, liker ikke: Er nettdebattanter som folk flest? Fra innvandringsliberal til innvandringskritisk Facebook 6,1 Forum 6,3 Lokalavis 6,8 Riksmedia 6,8 Internasjonale media 7 Andre sosiale medier 7,3 Partihjemmeside Twitter 6,5 4,6 Blogger 5,9 Diskuterer, totalt 6,2 Diskuterer ikke, total 0% Tall for de som diskuterer innvandring på nett 6,3 5% 10%
 156. 156. Alle kan si noe i sosiale medier, men ikke alle blir hørt
 157. 157. Sosiale medier for folk flest? • • • • • • • • • • • • • • • • Jens Stoltenberg (177 000) Morten Ramm (99 000) Steinar Sagen (76 000) Tore Sagen (68 000) Espen Eckbo (66 000) Truls Svendsen (66 000) Oddmund Harsvik (65 000) Are Kalvø (63 000) Bjørn Eidsvåg (63 000) Jenny Skavlan (61 000) HKH Mette-Marit (61 000) Svein Tveitdal (53 000) Tone Damli Aaberge (51 000) Davy Wathne (51 000) Odd Magnus Williamson (50 000) Jonas Gahr Støre (50 000)
 158. 158. Foto: Flickr-bruker khoogheem CC BY NC ND
 159. 159. Foto: Flickr-bruker khoogheem CC BY NC ND
 160. 160. Forsideillustrasjon til New Yorker november 2009
 161. 161. – In the new etiquette, turning away from those in front of you to answer a mobile phone or respond to a text... Sherry Turkle Alone Together, s. 160-161
 162. 162. – ...has become close to the norm. [...] A parent, a partner, a child glances down... Sherry Turkle Alone Together, s. 160-161
 163. 163. – ...and is lost to another place, often without realizing that they have taken leave. Sherry Turkle Alone Together, s. 160-161
 164. 164. Foto: Flickr-bruker Difei Li CC BY NC ND
 165. 165. Det er vanskeligere å få kontakt med en skjerm foran seg. Foto: Flickr-bruker Difei Li CC BY NC ND
 166. 166. Takk for meg! Ida Aalen ida@netliferesearch.com 45 24 24 12 @idaAa
 167. 167. Takk for meg! Ida Aalen ida@netliferesearch.com 45 24 24 12 @idaAa slideshare.com/ idaiskald
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×