Design for fingre og småskjermer       Ida Aalen       @idaAa
Hei!Ida Aalenida@netliferesearch.com45 24 24 12@idaAa
Foto: Flickr-bruker ChristChurch City Libraries CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker sea turtle CC-BY-NC-ND
9.15-10.45Agenda  • Hva menes med “mobil”?     • Bruksmønstre     • 4 måter å komme seg på       mobil   ...
Hva er en mobil?
Kilde: A-pressen, 2011
• Hvor mange kommer fra#1         mobil?        •  Hvor mange faller fra nårSjekk       de kommer p...
Mobil på farten?
Foto: Flickr-bruker mrjorgen CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker C.Bry@nt CC-BY-NC-ND
Foto: Martin Bekkelund, www.bekkelund.net via Flickr. Lisens CC-BY-NC-SA 3.0.
En iPads hverdag          Kilde: A-pressen, 2011
En iPhones hverdag         Kilde: A-pressen, 2011
Folk gjør hva som helstpå mobil hvis du lardem
• Er det noen sider som er#2        mer besøkt fra mobil enn         fra desktop?Sjekk hva   •  Er det...
Hva skal du gjøre påmobil?
• Et nettsted som følger#1        moderne webstandarder         kan fint vises på nyereFunksjonell    ...
Fordeler#1      • Koster ingenting, med         mindre du i dag brukerFunksjonell    eksempelvis Flashti...
• Nettstedet sjekker hva#2        slags skjerm eller dings         brukeren har, og tilpasserMobil     ...
Fordeler#2      • Billigere enn å utvikle appsMobil      Ulemper       • Ikke samme tilgang tiltilpasning ...
Et program#3    f. eks Trafikanten     som lastes ned fraNative  en distribusjons-     plattformapps   f. ek...
Nissan Leaf iPhone App
Tesco Grocery Shopping App
Glympse
Foto: Flickr-bruker asterix611 CC-BY-SA
Foto: Flickr-bruker FaceMePLS CC-BY
Fordeler#3    • Lar deg ta i bruk telefonens       innebygde egenskaperNative  •  Kan lastes ned fra App    ...
#4Hybrid-app          HTML           CSSProprietært skall   JS
Fordeler#4      • Billigere å utvikle       • Kan bruke samme kode påHybrid-app    web, iPhone, Android m fl...
•  Folk bruker mobilen til åDu bør     -  google,        -  lese e-post,uansett    -  sjekke Facebook o...
Trafikkandel fra mobil Direktorat uten  Organisasjon uten  E24.no med  mobilside     mobilside    mobiltilp...
WindowsBouncerate   30%hos      iPhone og Android        42-46%direktoratet
WindowsBouncerate   47%hos      iPhone og Android        72%veldedigorganisasjon
Hva er et godtmobilt nettsted?
Ufokuserte  Begrensenettsteder  mobilsider
• Tar som utgangspunkt at  man får en bedre løsning  om man begynner med å  designe for små skjermer  først•  Tan...
Kilde: A-pressen, 2011
–  We’re now faced with a  browser landscape [...] with  devices becoming smaller  and larger simultaneously.  Et...
–  [...] we’re designing for  more devices, more input  types, more resolutions than  ever before.  Ethan Marcott...
• Tar som utgangspunkt at  du tilbyr det samme  innholdet på alle  plattformer•  Det som tilpasses er  hvordan de...
Anbefalt lesningMobile First       Clour Four BlogLuke Wroblewski (2011)  http://cloudfour.com/blog/Responsive Web ...
Når trenger jeg en app?
Vi trenger en app!
Et programHva er en  f. eks Trafikanten      som lastes ned fraapp?    en distribusjons-      plattform ...
...hvis den kommerNår passer  til å brukes ofte       ettersom den først mådet å ha en  lastes ned og installere...
.. hvis den brukerNår passer    innebygget         funksjonalitetdet å ha en    eksempelvis       •...
–  Too often, people start from  the other end of the stick,  effectively asking, “What  does this app do for me, t...
HvemKlarer du  skal bruke appen?      Hvasvare på  skal de bruke appen til?      Nårhva appen  skal de bru...
Hvem, hva, hvor, nårog hvorfor?Eiere av Miele-maskinerkan styre kjøkken-apparatene sinenår de ikke er på kjøkkenetmen like...
Hvem, hva, hvor, når                 og hvorfor?                 Bysykkel-medlemmer    ...
Anbefalt lesningTapworthyJosh Clark (2010)Slik designer du app for nettbrett på 1-2-3-4Live Grønlienhttp://bit.ly/nettbret...
Hva med de ulikeplattformene?
+  =
Foto: Flickr-bruker reticulating CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker Mike Babcock CC-BY
http://kiddynamitesworld.com/happy-halloween-from-oscar-mr-griffey
Hvorfor ser de så ulikeut?
Ja:Hva kan   Konsept       Overordnetjeg ta med  informasjonsarkitekturmeg?     Nei:       Detaljert ...
Anbefalt lesningFinn.no webstatistikkhttp://labs.finn.no/tema/finn-statistikk/
Design for små skjermerog touch
7 spørsmål1. Ligger den viktigste     4. Kan man bruke appen uten  informasjonen øverst?      gestures?2. Er det...
1. Ligger den viktigsteinformasjonen øverst?
Luke Wroblewski: Mobile First
http://dcurt.is/3-point-5-inches/
• Legg derfor det du vil at1. Ligger    folk skal se først øverst på        skjermenden     •  Knapper som...
2. Er det tydelig hvaman kan trykke på?
• Bruksanvisninger er en2. Er det     farlig sovepute, og overses         ofte av brukernetydelig hva  •  S...
3. Kan du bruke denmed en tommeltott?
• Ikke vær redd for å gjøre3. Kan du    touch-elementer for store!        Vanlig minimum er 7mm xbruke den   ...
4. Klarer man seg utengestures?
http://lukew.com/touch
http://lukew.com/touch og Ljuba Miljkovic @ljuba
• Sørg for at det alltid er en4. Klarer    vei til alle handlinger uten        å måtte bruke gesturesman seg  ...
5. Har du kuttet alt dukan kutte?
• Jo mer funksjonalitet5. Har du    appen din har, jo         vanskeligere blir det åkuttet alt    forklare...
6. Har du tydeligehandlingsdrivere?
• Sørg for at du vet hva du6. Har du    vil at brukeren skal gjøre         på hvert skjermbildetydelige   • ...
7. Har duværtkonsekvent?
• Er bruken av begreper og7. Har du    ikoner konsekvent mellom        ditt mobile nettsted,vært      des...
Anbefalt lesningTapworthy        Lovely UIJosh Clark (2010)    http://lovelyui.comMobile First       Mob...
Finn feilen før markedetgjør det!
2007Vi har for   iPhone lanseres        2008lite erfaring  Android 1.0 lanseres        2010til å vite ...
...jeg ser ikkenoen meny, jeg?          Oi, det er jo der          reklamen pleier å          ...
...men jeg serikke fotballen..
Hvorfor får jeg ingen treff?
–  Less than 15 percent of  downloaded apps get so  much as a glance over the  course of a week,  Josh Clark  T...
–  and two months after  purchase, only a third of  downloaded apps get used  at all.  Josh Clark  Tapworthy (2...
#1Test før du lanserer
Er du en vanligbruker?
Eksempel:Brukernekjennerikke til“long      ?press”
#2Rekruttér vanligebrukere fra den faktiskemålgruppen
Foto: Flickr-bruker reticulating CC-BY-NC-ND
Foto: Flickr-bruker Mike Babcock CC-BY
#3Test på den mobilenbrukeren er vant til
Bruker  Testleder
Hva tenker du nå?
Hva er det du         ønsker å gjøre i           menyen?Jeg leter etter menyen...
Ser du noe sted du      kan klikke for å gåLogge meg       videre til å gjøre inn..          det?
#4Få brukeren til å tenkehøyt og still åpnespørsmål
Hva skjer hvis jeg   Hva tenker du trykker her?    burde skje hvis du           trykker der da?
#5Pass på at du ikkehjelper brukeren
Det er bedre åse det medegne øyneenn å lese deti en rapport
#6Invitér prosjekteiere,designere,markedsavdeling oglignende med på testen
Takk til Mats Angermo Ringstad, Ståle Torger Stokke og Åsmund Skjerdal for godt samarbeid!
Takk til Mats Angermo Ringstad, Ståle Torger Stokke og Åsmund Skjerdal for godt samarbeid!
Ta frem mobilen og gå inn påhttp://bit.ly/demo-mobil
#7Test tidlig i prosessenogså
Anbefalt lesningInvision App       Praktiskhttp://invisionapp.com  Brukertesting             Toftøy-And...
Takk for meg!Ida Aalenida@netliferesearch.com45 24 24 12@idaAa
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?

1,758 views

Published on

Presentasjon fra

Published in: Technology
2 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • @cloveras Takk!!

  Tanken generelt det at om f eks kamera er en veldig viktig del av funskjonaliten, så får man som oftest bedre brukeropplevelse gjennom en app (mer snappy o.l.)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Kommentar til s67: Det er mulig å få tilgang til kamera, gyroskop, etc, men støtten for dette varierer. Device APIs Working Group: http://www.w3.org/2009/dap/
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
1,758
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
2
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Mobil: Hva er alternativene? Hva må du tenke på?

 1. 1. Design for fingre og småskjermer Ida Aalen @idaAa
 2. 2. Hei!Ida Aalenida@netliferesearch.com45 24 24 12@idaAa
 3. 3. Foto: Flickr-bruker ChristChurch City Libraries CC-BY-NC-ND
 4. 4. Foto: Flickr-bruker sea turtle CC-BY-NC-ND
 5. 5. 9.15-10.45Agenda • Hva menes med “mobil”? • Bruksmønstre • 4 måter å komme seg på mobil • Hvordan lage et mobilt nettsted? • Hva er en god app? • Android vs iPhone • Design av mobil • Finn feilen før markedet gjør det
 6. 6. Hva er en mobil?
 7. 7. Kilde: A-pressen, 2011
 8. 8. • Hvor mange kommer fra#1 mobil? • Hvor mange faller fra nårSjekk de kommer på mobil? • Hvilke sider er det mobil-statistikken brukerne besøker mest?din!
 9. 9. Mobil på farten?
 10. 10. Foto: Flickr-bruker mrjorgen CC-BY-NC-ND
 11. 11. Foto: Flickr-bruker C.Bry@nt CC-BY-NC-ND
 12. 12. Foto: Martin Bekkelund, www.bekkelund.net via Flickr. Lisens CC-BY-NC-SA 3.0.
 13. 13. En iPads hverdag Kilde: A-pressen, 2011
 14. 14. En iPhones hverdag Kilde: A-pressen, 2011
 15. 15. Folk gjør hva som helstpå mobil hvis du lardem
 16. 16. • Er det noen sider som er#2 mer besøkt fra mobil enn fra desktop?Sjekk hva • Er det noen fraser som er mer søkt etter fra mobilmobil- enn desktop?brukerne erute etter
 17. 17. Hva skal du gjøre påmobil?
 18. 18. • Et nettsted som følger#1 moderne webstandarder kan fint vises på nyereFunksjonell smarttelefoner • Kan ikke bruketilpasning tilleggsprogrammer som - Flash - Silverlight
 19. 19. Fordeler#1 • Koster ingenting, med mindre du i dag brukerFunksjonell eksempelvis Flashtilpasning Ulemper • Kan ta lang tid å laste nettstedet • Vanskelig å navigere seg frem, fordi ting er smått
 20. 20. • Nettstedet sjekker hva#2 slags skjerm eller dings brukeren har, og tilpasserMobil hva de får se ut i fra det • Gjøres gjerne vedtilpasning - Nettlesersniffing - Responsive Web Design
 21. 21. Fordeler#2 • Billigere enn å utvikle appsMobil Ulemper • Ikke samme tilgang tiltilpasning innebygget funskjonalitet, for eksempel kamera
 22. 22. Et program#3 f. eks Trafikanten som lastes ned fraNative en distribusjons- plattformapps f. eks App Store eller Android Market og så installeres på en dings f. eks en iPad, en Samsung Galaxy S, en iPod
 23. 23. Nissan Leaf iPhone App
 24. 24. Tesco Grocery Shopping App
 25. 25. Glympse
 26. 26. Foto: Flickr-bruker asterix611 CC-BY-SA
 27. 27. Foto: Flickr-bruker FaceMePLS CC-BY
 28. 28. Fordeler#3 • Lar deg ta i bruk telefonens innebygde egenskaperNative • Kan lastes ned fra App Store og Android Marketapps Ulemper • Dyrt å utvikle • Fungerer ikke på tvers av ulike platformer, som for eksempel Android og iPhone
 29. 29. #4Hybrid-app HTML CSSProprietært skall JS
 30. 30. Fordeler#4 • Billigere å utvikle • Kan bruke samme kode påHybrid-app web, iPhone, Android m fl • Kan lastes ned fra App Store og Android Market Ulemper • Går treigere enn native apps • Må fortsatt tilpasse appen til hver plattform
 31. 31. • Folk bruker mobilen til åDu bør - google, - lese e-post,uansett - sjekke Facebook og Twitter.være • Hva møter dem når de åpner en link til nettstedettilgjengelig ditt? Da hjelper det lite å ha en apppå nett... • Hva med de som ikke bruker Android eller iPhone?
 32. 32. Trafikkandel fra mobil Direktorat uten Organisasjon uten E24.no med mobilside mobilside mobiltilpasning 6% 11% 22% 78% 94% 89%Mobil Desktop
 33. 33. WindowsBouncerate 30%hos iPhone og Android 42-46%direktoratet
 34. 34. WindowsBouncerate 47%hos iPhone og Android 72%veldedigorganisasjon
 35. 35. Hva er et godtmobilt nettsted?
 36. 36. Ufokuserte Begrensenettsteder mobilsider
 37. 37. • Tar som utgangspunkt at man får en bedre løsning om man begynner med å designe for små skjermer først• Tanken er at dette får oss til å fokusere og prioritere bedre• Hvis det ikke er viktig nok til å ha på mobil, er det egentlig viktig nok for desktop?
 38. 38. Kilde: A-pressen, 2011
 39. 39. – We’re now faced with a browser landscape [...] with devices becoming smaller and larger simultaneously. Ethan Marcotte Responsive Web Design, s. 6
 40. 40. – [...] we’re designing for more devices, more input types, more resolutions than ever before. Ethan Marcotte Responsive Web Design, s. 6
 41. 41. • Tar som utgangspunkt at du tilbyr det samme innholdet på alle plattformer• Det som tilpasses er hvordan dette innholdet vises frem
 42. 42. Anbefalt lesningMobile First Clour Four BlogLuke Wroblewski (2011) http://cloudfour.com/blog/Responsive Web Media Queries BlogDesign http://mediaqueri.es/Ethan Marcotte (2011)
 43. 43. Når trenger jeg en app?
 44. 44. Vi trenger en app!
 45. 45. Et programHva er en f. eks Trafikanten som lastes ned fraapp? en distribusjons- plattform f. eks App Store eller Android Market og så installeres på en dings f. eks en iPad, en Samsung Galaxy S, en iPod
 46. 46. ...hvis den kommerNår passer til å brukes ofte ettersom den først mådet å ha en lastes ned og installeresapp?
 47. 47. .. hvis den brukerNår passer innebygget funksjonalitetdet å ha en eksempelvis • kameraapp? • lydopptak • gyroskop • adressebok • sms
 48. 48. – Too often, people start from the other end of the stick, effectively asking, “What does this app do for me, the app creator?” Josh Clark i Tapworthy
 49. 49. HvemKlarer du skal bruke appen? Hvasvare på skal de bruke appen til? Nårhva appen skal de bruke appen? Hvordin skal skal de bruke appen? Hvorforgjøre? skal de bruke appen?
 50. 50. Hvem, hva, hvor, nårog hvorfor?Eiere av Miele-maskinerkan styre kjøkken-apparatene sinenår de ikke er på kjøkkenetmen likevel er hjemmeog det gidder de fordi dehar så stort hus, kanskje?
 51. 51. Hvem, hva, hvor, når og hvorfor? Bysykkel-medlemmer kan finne sykkelstativ på kartet og hvor nærmeste ledige sykkel er når de er ute og sykler i Oslo så slipper de å lete eller komme frem til et fullt sykkelstativFoto: Aktiv i Oslo CC-BY-NC-ND
 52. 52. Anbefalt lesningTapworthyJosh Clark (2010)Slik designer du app for nettbrett på 1-2-3-4Live Grønlienhttp://bit.ly/nettbrettapp
 53. 53. Hva med de ulikeplattformene?
 54. 54. + =
 55. 55. Foto: Flickr-bruker reticulating CC-BY-NC-ND
 56. 56. Foto: Flickr-bruker Mike Babcock CC-BY
 57. 57. http://kiddynamitesworld.com/happy-halloween-from-oscar-mr-griffey
 58. 58. Hvorfor ser de så ulikeut?
 59. 59. Ja:Hva kan Konsept Overordnetjeg ta med informasjonsarkitekturmeg? Nei: Detaljert interaksjonsdesign Detaljert grafisk design
 60. 60. Anbefalt lesningFinn.no webstatistikkhttp://labs.finn.no/tema/finn-statistikk/
 61. 61. Design for små skjermerog touch
 62. 62. 7 spørsmål1. Ligger den viktigste 4. Kan man bruke appen uten informasjonen øverst? gestures?2. Er det tydelig hva man kan 5. Har du tatt bort alt du kan trykke på? ta bort?3. Kan man bruke appen kun 6. Har du tydelige med en tommeltott? handlingsdrivere? 7. Har du vært konsekvent?
 63. 63. 1. Ligger den viktigsteinformasjonen øverst?
 64. 64. Luke Wroblewski: Mobile First
 65. 65. http://dcurt.is/3-point-5-inches/
 66. 66. • Legg derfor det du vil at1. Ligger folk skal se først øverst på skjermenden • Knapper som brukes ofte bør legges lengst ned påviktigste skjermen • ...Men ikke legg menyeninfoen nederst på Android-apperøverst?
 67. 67. 2. Er det tydelig hvaman kan trykke på?
 68. 68. • Bruksanvisninger er en2. Er det farlig sovepute, og overses ofte av brukernetydelig hva • Sørg for at trykkbare elementer skiller seg utman kantrykke på?
 69. 69. 3. Kan du bruke denmed en tommeltott?
 70. 70. • Ikke vær redd for å gjøre3. Kan du touch-elementer for store! Vanlig minimum er 7mm xbruke den 7mm • Sørg for stor nok plassmed en mellom ulike touch- elementertommel-tott?
 71. 71. 4. Klarer man seg utengestures?
 72. 72. http://lukew.com/touch
 73. 73. http://lukew.com/touch og Ljuba Miljkovic @ljuba
 74. 74. • Sørg for at det alltid er en4. Klarer vei til alle handlinger uten å måtte bruke gesturesman seg • Bruk gestures som snarveier, ikke primæruten navigasjongestures?
 75. 75. 5. Har du kuttet alt dukan kutte?
 76. 76. • Jo mer funksjonalitet5. Har du appen din har, jo vanskeligere blir det åkuttet alt forklare hva den gjør • Jo mer du putter inn på endu kan skjerm, jo mindre oppmerksomhet får hvertkutte? enkelt element • Hold antall instillinger til et minimum, og gjør heller gode valg for brukerne
 77. 77. 6. Har du tydeligehandlingsdrivere?
 78. 78. • Sørg for at du vet hva du6. Har du vil at brukeren skal gjøre på hvert skjermbildetydelige • Ha tydelige veier videre, for eksempel i form avhandlings- knapper og inputfelterdrivere?
 79. 79. 7. Har duværtkonsekvent?
 80. 80. • Er bruken av begreper og7. Har du ikoner konsekvent mellom ditt mobile nettsted,vært desktopnettsted og app? • Er appen eller mobilsidenkonsekvent? konsekvent innad, i bruken av begreper og interaksjonselementer? • Er appen din konsekvent med plattformen?
 81. 81. Anbefalt lesningTapworthy Lovely UIJosh Clark (2010) http://lovelyui.comMobile First Mobile UI PatternsLuke Wroblewski (2011) http://mobile- patterns.com/TappGalahttp://tappgala.com Pttrns http://pttrns.com/
 82. 82. Finn feilen før markedetgjør det!
 83. 83. 2007Vi har for iPhone lanseres 2008lite erfaring Android 1.0 lanseres 2010til å vite iPad lanseres Samsung Galaxy Tab m flhva som 2011 Hvor mange nordmenn fårfunker sin første smarttelefon i år? Denne uka?
 84. 84. ...jeg ser ikkenoen meny, jeg? Oi, det er jo der reklamen pleier å ligge..
 85. 85. ...men jeg serikke fotballen..
 86. 86. Hvorfor får jeg ingen treff?
 87. 87. – Less than 15 percent of downloaded apps get so much as a glance over the course of a week, Josh Clark Tapworthy (2010, s. 10)
 88. 88. – and two months after purchase, only a third of downloaded apps get used at all. Josh Clark Tapworthy (2010, s. 10)
 89. 89. #1Test før du lanserer
 90. 90. Er du en vanligbruker?
 91. 91. Eksempel:Brukernekjennerikke til“long ?press”
 92. 92. #2Rekruttér vanligebrukere fra den faktiskemålgruppen
 93. 93. Foto: Flickr-bruker reticulating CC-BY-NC-ND
 94. 94. Foto: Flickr-bruker Mike Babcock CC-BY
 95. 95. #3Test på den mobilenbrukeren er vant til
 96. 96. Bruker Testleder
 97. 97. Hva tenker du nå?
 98. 98. Hva er det du ønsker å gjøre i menyen?Jeg leter etter menyen...
 99. 99. Ser du noe sted du kan klikke for å gåLogge meg videre til å gjøre inn.. det?
 100. 100. #4Få brukeren til å tenkehøyt og still åpnespørsmål
 101. 101. Hva skjer hvis jeg Hva tenker du trykker her? burde skje hvis du trykker der da?
 102. 102. #5Pass på at du ikkehjelper brukeren
 103. 103. Det er bedre åse det medegne øyneenn å lese deti en rapport
 104. 104. #6Invitér prosjekteiere,designere,markedsavdeling oglignende med på testen
 105. 105. Takk til Mats Angermo Ringstad, Ståle Torger Stokke og Åsmund Skjerdal for godt samarbeid!
 106. 106. Takk til Mats Angermo Ringstad, Ståle Torger Stokke og Åsmund Skjerdal for godt samarbeid!
 107. 107. Ta frem mobilen og gå inn påhttp://bit.ly/demo-mobil
 108. 108. #7Test tidlig i prosessenogså
 109. 109. Anbefalt lesningInvision App Praktiskhttp://invisionapp.com Brukertesting Toftøy-Andersen & WoldGjør det selv: 5 trinn (2011)til brukertesthttp://bit.ly/brukertest12345
 110. 110. Takk for meg!Ida Aalenida@netliferesearch.com45 24 24 12@idaAa

×