Læringsmiljø og relasjonsorientert klasseledelse
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Læringsmiljø og relasjonsorientert klasseledelse

on

 • 1,602 views

presentasjon til eksamen i pedagogikk og elevkunnskap

presentasjon til eksamen i pedagogikk og elevkunnskap

Statistics

Views

Total Views
1,602
Views on SlideShare
1,601
Embed Views
1

Actions

Likes
0
Downloads
5
Comments
0

1 Embed 1

http://wp.home.hive.no 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Læringsmiljø og relasjonsorientert klasseledelse Læringsmiljø og relasjonsorientert klasseledelse Presentation Transcript

 • Eksamenpedagogikk ogelevkunnskap Ida Vestmo Hodneland GLU 1-7
 • Del 1 Refleksjon over egen utvikling/læring
 • Refleksjon over egenutvikling/læring• Gruppeoppgaven om begynneropplæring• Praksis• Mål i PEL – bidro arbeidet til å nå disse?
 • Problemstilling: Hvordan kan man tilpasse lese- ogskriveopplæring ved hjelp av den sosiokulturellelæringsteorien?• Den sosiokulturelle ”har kunnskap om læring og læringsteorien læreprosesser”• Begynneropplæring ”har kunnskap om begynneropplæringen for ulike elevgrupper”• Kartlegging ”har kunnskap om de grunnleggende ferdighetene som basis for læring og hvordan disse kan utvikles”• Trageton: IKT ”har kunnskap om bruk av digitale verktøy”• Varierte arbeidsmåter ”har kunnskap om• Klasseledelse klasseledelse og varierte arbeidsmåter og• Vurderingsformer vurderingsformer i skolen”
 • Del 2 Læringsmiljø og relasjonsorientert klasseledelse
 • • Å kunne etablere positive relasjoner til elevene sine• Å være en tydelig lederBergkastet mfl (2009)Problemstilling: Hvilken betydning har læreren på elevenes læringsmiljø?
 • Læringsmiljø• Prof. Einar M.Skaalvik: ”Læringsmiljøet er det miljøet, den atmosfæren, den sosiale interaksjonen og den undervisningen og veiledningen elevene erfarer eller opplever på skolen”• God relasjon -> god innsats -> gode resultater
 • LæringsmiljøGodt læringsmiljø Ikke godt læringsmiljø-Gode venner -Rot og bråk- Arbeidsro - Undervisningen forstyrres- Følger med i timen - Krangling- Samarbeider - Mangel på struktur- Får gjort det de skal- Fullfører til avtalt tid- Kommer godt ut av det- Interesserte og aktive
 • Hvilken kompetanse trengerlæreren?• Relasjonsorientert klasseledelse: - fremme de positive relasjonene - lede en klasse/gruppe - ivareta de forholdene som fremmer god utvikling - kunnskap - jobbe bevisst
 • Hvilken kompetanse trengerlæreren?• Rapport fra Dansk Clearinghouse for Uddanningsforskning: - etablere relasjoner til hver enkelt elev - lede klassen gjennom å være en synlig leder og etablere regler og rutiner - didaktisk kompetanse
 • Relasjoner• Kunnskapsløftet 2008• Fuglestad (1993): Primærrelasjonen• Transaksjonsmodellen: Interaksjon, konstant samspill Lærer Elev Påvirkning
 • RelasjonerPositiv relasjon Negativ relasjon- Ressurs - Risikofaktor- Varm og nær - Høyt konfliktnivå- Lavt konfliktnivå - Elevene mistrives- Elevene trives - Øking i aggresjonsnivå,- God utvikling emosjonelt, læringshemmende atferd, sosialt og faglig skoleatferd med mer.
 • Klasseledelse• Stortingsmelding 31 ”Kvalitet i skolen”• Sørge for at undervisningen blir gjennomført• Samtidig ivareta de relasjonene man har etablert med elevene
 • Klasseledelse• Regler og rutiner• Gode beskjeder• Riktig bruk av oppmerksomhet• Reaktivt perspektiv• Proaktivt perspektiv
 • Oppsummering• Gode relasjoner og god ledelse -> godt læringsmiljø• Arbeidet med dette er kontinuerlig• Grunnlaget for undervisning!
 • Litteratur• Bergkastet mfl (2011). Elevens læringsmiljø. Universitetsforlaget• Damsgaard (2010). Den profesjonelle lærer• Lillejord mfl (2011). Livet i skolen 2. Fagbokforlaget• Manger mfl (2011). Livet i skolen 1. Fagbokforlaget