Loading…

Flash Player 9 (or above) is needed to view presentations.
We have detected that you do not have it on your computer. To install it, go here.

Like this document? Why not share!

Like this? Share it with your network

Share

Ghidul proiectantului 2009_partea01 - bramac

on

 • 455 views

 

Statistics

Views

Total Views
455
Views on SlideShare
455
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
2
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

Ghidul proiectantului 2009_partea01 - bramac Document Transcript

 • 1. Informaþii generale Instrucþiuni de proiectare Informaþii generaleSistemul Bramac 02 Calitatea Bramac 77Þiglele Bramac - modele ºi culori disponibile 04 Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului 78Informaþii utile 06 Lãþimea învelitorii 83 Recomandãri pentru construirea acoperiºului 85Bramac Protector 09 Construcþia marginilor acoperiºului 87 Dimensionarea ºipcilor 89Þigla Alpina 11 Construcþia coamei 90Þigla Romana 12 Construcþia muchiei 92 Detalii tehnice, utilizareÞigla Alpina Clasic 13 Construcþia streºinii 93Þigla Donau 14 Construcþia doliei 94Þigla Natura 15 Acoperirea rotundã (þigle solzi) 95Þigla Reviva 16Þigla Transilva 17 Detalii de proiectare CAD Marginea acoperiºului 101Þigle - elementele sistemului Coamã 102Þigla Alpina 18 Creastã 103Þigla Romana 20 Muchie 104 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectareÞigla Alpina Clasic 22 Streaºinã 105Þigla Donau 24 Strãpungeri 106Þigla Natura 25 Acces pe acoperiº 108Þigla Reviva 28 Iluminare 109Þigla Transilva 30 Rupere de pantã 110Sistemul solar Bramac 32 Racordare lateralã 112Accesorii - Sistemul de jgheaburi Racordare în aval 113ºi burlane StabiCor 46 Racordare în amonte 114Accesorii - accesorii universale 50 Racordare la fereastrã 115Date tehnice, utilizare Informaþii importante despre acoperiºuriÞigle 1/2 ºi þigla dublã 53 Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãriÞigle de creastã 54 abundente de zãpadã 117Margini 55 Statica acoperiºului 119Coamã/muchie 58 Hidroizolaþia ºi termoizolaþia 121Elemente de siguranþã 60 Ventilaþia suficientã 122Aerisirea 62 Acoperirea profesionistã ºi solidã 123 Informaþii importante despre acoperiºuriStrãpungeri 64 Oprirea zãpezii 124Racordãri 67 Þigle parazãpadã - modelul profilat 125Iluminarea podurilor 68 Console metalice parazãpadã 126Elemente de fixare 69 Acoperiºuri pentru regiuni cuDolie 71 încãrcãri abundente de zãpadã 127Hidroizolaþie 73Sistemul de jgheaburi ºi burlane 75SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 01
 • 2. Sistemul Bramac Vedere de ansamblu 1 Þiglã 1/1 12 Figaroll 23 Suport metalic treaptã podest 2 Þiglã ½ 13 Aerofirst element 24 Treaptã metalicã 3 Þiglã dublã 14 Bandã aerisire protecþie coamã 25 Podest metalic 4 Þiglã creastã 1/1 15 Clemã fixare þiglã coamã 26 Þiglã suport grilaj metalic parazãpadã 5 Þiglã creastã colþ stânga 16 Placuþã PVC închidere þiglã coamã 27 Suport metalic fixare 6 Þiglã creastã colþ dreapta 17 Þiglã coamã de început grilaj parazãpadã 7 Þiglã creastã ½ 18 Þiglã coamã de ramificaþie 28 Grilaj metalic parazãpadã 8 Þiglã lateralã stânga 19 Cocoº acoperiº 29 Clemã îmbinare pentru grilaj 9 Þiglã lateralã dreapta 20 Suport metalic fixare ºipcã coamã metalic parazãpadã 10 Þiglã de coamã 21 Þiglã parazãpadã 30 Consolã metalicã parazãpadã 11 Metalroll 22 Þiglã suport treaptã podest 31 Þiglã de aerisire02
 • 3. 32 Element aerisire protecþie streaºinã 43 Dolie metalicã 54 Clemã fixare þigle debitate33 Bandã aerisire protecþie streaºinã 44 Profilo S 55 Folie Bramac Universal34 Durovent trecere gurã de aerisire 45 Adaptor profilo S 56 Folie Bramac Pro35 Durovent trecere antenã 46 Bandã fixare dolie 57 Folia Veltitech 12036 Racord flexibil 47 Element metalic lateral 58 Folia Uni Eco37 Reducþie PVC 48 Disc debitare þiglã 59 Element de streaºinã38 Þiglã transparentã 49 Wakaflex 60 Clemã fixare element streaºinã39 Luminex 50 Profil metalic închidere coº 61 Sistem jgheaburi ºi burlane metalice sau PVC40 Cârlig de ancorare 51 Diblu fixare profil coº 62 Sistem solar complet pentru apã caldã menajerã41 Cui special 52 Cui zincat 2,8 x 50 mm / aport la încãlzire42 Element lateral dolie 53 Cui zincat 3,1 x 75 mm SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 03
 • 4. Alegerea vã aparþine: Modele ºi culori! * Þigle profilate Þigla Alpina roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracitDatoritã procesului tipografic culorile prezentate în aceste pagini pot diferi de culorile reale. Vã rugãm sã ne contactaþi ºi vã vom prezenta mostre de þigle. Þigla Romana roºu cãrãmiziu1 brun roºcat maro antracit antic deschis2 Þigla Alpina Clasic roºu cãrãmiziu1 brun roºcat maro antracit verde închis1 Þigla Donau roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro 1 culori disponibile ºi cu suprafaþã standard 2 culori disponibile numai cu suprafaþã standard 04
 • 5. Alegerea vã aparþine: Modele ºi culori! * Þigle profilate Þigla Alpina roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracitDatoritã procesului tipografic culorile prezentate în aceste pagini pot diferi de culorile reale. Vã rugãm sã ne contactaþi ºi vã vom prezenta mostre de þigle. Þigla Romana roºu cãrãmiziu1 brun roºcat maro antracit antic deschis2 Þigla Alpina Clasic roºu cãrãmiziu1 brun roºcat maro antracit verde închis1 Þigla Donau roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro 1 culori disponibile ºi cu suprafaþã standard 2 culori disponibile numai cu suprafaþã standard 04
 • 6. Þigla Natura maro natural Þigla Reviva roºu cãrãmiziu antic Þigle solzi Þigla Transilva** roºu maro antracit antic cãrãmiziu*30 de ani garanþie la valoare de produs nou pentru siguranþa dvs. absolutã.În aceastã garanþie poþi avea încredere deoarece ea existã deja de 42 de ani.Noi ºtim ce facem, iar dvs. ºtiþi ce aveþi: þigle cu densitate extrem de mare ºi ocapacitate de portanþã unicã, precum ºi o rezistenþã mare la grindinã.**Diponibilã numai pe bazã de comandã fermã la distribuitori. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 • 7. Informaþii utile 60 60 cm 0°-20° 2 cm ≥1m ≥1m 2 1 3 4 5 Protecþia muncii Pentru Bramac nu este importantã numai protecþia ºi sigu- ranþa clienþilor, ci ºi sãnãtatea montatorilor ºi partenerilor sãi. Munca pe acoperiºuri Asigurarea contra cãderii de la o distanþã de 3 m De aceea, acordãm siguranþei muncii o atenþie deosebitã. Bramac se simte obligat sã-ºi atenþioneze partenerii despre 1. La o înclinaþie a acoperiºului de pânã la 20° factorii de risc ºi sã le recomande mãsurile necesare pentru - parapet de protecþie sau schele de protecþie (plase de pro- siguranþa muncii. tecþie). Munca cu materialele de învelitoare 2. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 20° Multe materiale de construcþii, printre care ºi þiglele, sunt - schele de interceptare de pe acoperiº sau balustradã de produse din materii prime naturale, care conþin quarþ cristalin. protecþie. În procesele de tãiere sau gãurire a þiglei, sunt eliberate pãrþi de quarþ, care la încãrcãri mari de praf pe perioade lungi de 3. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 45° timp pot cauza afecþiuni serioase ale plãmânului (silicoza). - muncitorii trebuie sa fie bine ancoraþi (în plus faþã de balustrada de protecþie ºi schele de interceptare de pe Este obligatorie luarea urmãtoarelor mãsuri de acoperiº); siguranþã: - toate lucrãrile care presupun folosirea cordelinei de sigu- - la tãierea sau gãurirea þiglei este obligatoriu sã se poarte ranþã nu trebuie fãcute de o singurã persoanã. masca de protecþie contra prafului; - folosirea unor unelte de tãiere umedã sau care au dispozi- 4. Schelele de interceptare tive de absorbþie a prafului. - ca schelã de consolã sau în legãturã cu o schelã de faþadã. În general sunt de luat toate mãsurile de siguranþã specifice meseriei de montator de materiale de învelitori. 5. Balustrada de protecþie: - pânã la o înclinaþie admisibilã de 60°, fixarea sã se facã de Ham de siguranþã (cordelina de siguranþã) Folosirea hamului de siguranþã este necesarã în cazul pãrþi portante ale construcþiei (cãpriori); lucrãrilor la înãlþime. Dacã mãsura de siguranþã împotri- va cãderii nu se poate lua prin schela de protecþie, reþea - la lucrãri ce dureazã maxim o zi (lucrãri de reparaþie sau de de protecþie sau parapet de protecþie, atunci trebuie vopsitorie), schela de protecþie nu este obligatorie. În folosit hamul de siguranþã. Indicaþie: schimb, lucrãtorii trebuie sã fie asiguraþi prin cordelinã de Daca existã pericolul cãderii de la înãlþime este oblig- atorie utilizarea hamului de siguranþã cu toate acce- siguranþã. soriile acestuia. Înainte de fiecare utilizare: - verificarea anualã a echipamentului de cãtre spe- cialiºti; - utilizatorul echipamentului trebuie instruit în Vã rugãm sã urmaþi aceste instrucþiuni ºi sã vã protejaþi sãnã- folosirea corectã a hamului de siguranþã. tatea. Nu vã expuneþi atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe La utilizare: ceilalþi unor pericole inutile! - punctul de asigurare trebuie sã poatã prelua greutatea unui corp în cãdere liberã; - punctul de asigurare sã fie pe cât posibil în plan vertical deasupra utilizatorului.06
 • 8. Informaþii utile Protecþia împotriva alunecãrii zãpezii Construcþia unui acoperiº Soluþia optimã o reprezintã dispunerea uniformã a þiglelor parazãpadã pe întreaga suprafaþã a acoperiºului ºi montarea Exemplu: grilajului parazãpadã în al doilea rând de la streaºinã. - încãrcãrile permanente ale structurii de lemn pentru un acoperiº cu un grad de înclinaþie de 30°. Mansardarea acoperiºului Material Aici, cel puþin în zona tavanelor înclinate este necesarã con- ÎNCÃRCARE Þiglã Bramac Alpina Þiglã metalicã Þiglã ceramicã solzi struirea unei termoizolaþii ºi hidroizolaþii sub învelitoare. În ªarpantã lemn 20 kg/m2 20 kg/m2 20 kg/m2 practicã, se utilizeazã în general pe întreaga suprafaþã. Încãrcare din vânt 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2 Zãpadã 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 Greutate material 10 buc/m2 x 4.3 kg = 38 buc/m2 x 1.4 kg = 5 kg/m 2 Protecþia în caz de incendiu 43 kg/m2 53 kg /m2 Încãrcare totalã 313 kg 275 kg 323 kg Þiglele fac parte din categoria materialelor de construcþie, Diferenþã greutate faþã de dimensionarea minimã pentru -7% + 1,5% neinflamabile, clasa A1. 650 kg/m2 Construcþia suport învelitoare Pe baza acestor factori reiese cã, învelitoarea, respectiv ma- Cu cât construcþia sipcilor suport/sipcilor longitudinale este terialul de învelitoare ºi greutatea acestuia, nu influenþeazã mai stabilã, cu atât þiglele se vor monta ºi fixa mai uºor. semnificativ dimensionarea structurii de lemn a acoperiºului, Construcþia de sub învelitoare trebuie sã asigure imperme- dimpotrivã, datoritã dimensiunii þiglelor ºi a greutãþii acestora, abilitate. Strãpungerile, cum ar fi coºuri de fum, Durovent tre- se mãreºte substanþial siguranþa în caz de furtunã. cere gurã de aerisire se vor realiza în aºa fel încât sã nu per- mitã pãtrunderea apei. Se va avea în vedere pãstrarea funcþiei de acoperiº rece prin subventilarea învelitorii. Acoperirea suprafeþelor curbe Acoperirea suprafeþelor curbe necesitã o îndemânare deosebitã. Acestea se pot realiza doar cu þigle solzi Transilva þinând cont la proiectare ºi execuþie de construcþia specialã a suportului din lemn (vezi lucarne tip pleoapã).SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 07
 • 9. 5 motive pentru care veþi alege produsele Bramac Rezistenþa la spargere Creºte constant pe durata a cca 50 de ani. Aceastã rezistenþã conferã siguranþã la grindinã ºi cantitãþi mari de zãpadã ºi asi- gurã o duratã de viaþã îndelungatã tuturor þiglelor Bramac. Greutatea este un factor suplimentar la asigurarea acoperiºului în caz de furtunã (vânt puternic). Rezistenþa la îngheþ Þiglele Bramac sunt mult mai rezistente la îngheþ decât þiglele ceramice ºi astfel au o duratã mai mare de viaþã. Umiditatea absorbitã este eliberatã mult mai repede. Protecþie împotriva ploii Tehnicile speciale de producþie ale þiglelor Bramac asigurã o aºezare per- fectã a acestora ºi astfel conferã o pro- tecþie optimã împotriva ploii, deoarece apa de ploaie nu poate pãtrunde (de ex. prin falþuri). Sistem de acoperire perfect Bramac dispune de un sistem de acce- sorii originale complet care se asam- bleazã perfect. De la þigle parazãpadã pânã la jgheaburi, de la þigle de aerisire pânã la luminator. 30 de ani garanþie În aceastã garanþie poþi avea încredere deoarece ea existã deja de 41 de ani. Noi ºtim ce facem, iar dvs. ºtiþi ce aveþi: þigle cu densitate extrem de mare ºi o capacitate de portanþã unicã, precum ºi o rezistenþã mare la grindinã.08
 • 10. Învelitoarea inteligentã:Suprafaþa Bramac Protector® cu 5 factori de protecþie vãaparã ºi de pericole la care nu v-aþi gândit: Informaþii generale Detalii tehnice, utilizare Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Informaþii importante despre acoperiºuriCu aºa-numitul test al cãrbunelui recunoscut pe plan internaþional,suprafaþa Bramac Protector® a obþinut un rezultat remarcabil:în comparaþie cu suprafaþa Protector®, pe materialele tradiþionale deînvelitoare rãmân vizibil mai multe reziduuri(vezi fotografiile).Din portofoliul Bramac, modelele de þiglã Transilva, Alpina, Romanãºi Alpina Clasic sunt disponibile cu suprafaþa Protector®.Pentru detalii cu privire la culori ºi pentru mai multe informaþii consultaþiwww.bramac.ro. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 09
 • 11. Bramac ProtectorSfideazã provocãrile naturii.
 • 12. Þigla Alpina Detaliul face diferenþa Informaþii generale Detalii tehnice, utilizare Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectareDetaliul face diferenþa Date tehnice Material: nisip, ciment, apã,Granularea unicã ºi forma regulatã a þiglei Alpina pigmenþi anorganiciconferã acoperiºului þinutã, diferenþiind-o de cele- Suprafaþã: granulatãlalte tipuri de învelitori Bramac, încadrându-se Dimensiuni: 330 x 420 mmperfect în peisagistica montanã. Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 300 mmProdusele cu suprafaþã standard vor mai putea fi Înãlþime profil: 25 mmachiziþionate doar în limita stocului disponibil. Greutate: 4,3 kg/buc. Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folie 17° - cu un strat de folie Necesar per m : 2 cca. 10 buc. Culori Informaþii importante despre acoperiºuri roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracitSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 11
 • 13. Þigla Romana Eleganþã ºi personalitate Eleganþã ºi personalitate Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, Eleganþa ºi sobrietatea sunt atributele estetice prin- pigmenþi anorganici cipale ale þiglei Romana. Cu profilul pronunþat ºi Suprafaþã: netedã suprafaþa netedã, þigla Romana readuce în prim-plan Dimensiuni: 330 x 420 mm imaginea învelitorilor tradiþionale din sud, învelitorile Lungime activã: 398 mm de olane. Lãþime activã: 300 mm Înãlþime profil: 37 mm Produsele cu suprafaþã standard în culorile: maro, Greutate: 4,5 kg/buc. antracit ºi antic vor mai putea fi achiziþionate doar în Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folie limita stocului disponibil. 17° - cu un strat de folie Necesar per m : 2 cca. 10 buc. Culori roºu cãrãmiziu* brun roºcat maro antracit deschis** antic *culori disponibile ºi cu suprafaþã standard **culori disponibile numai cu suprafaþã standard12
 • 14. Þigla Alpina Clasic Simplitate ºi rafinament Informaþii generale Detalii tehnice, utilizare Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectareSimplitate ºi rafinament într-o singurã formã Date tehnice Material: nisip, ciment, apã,Profilul de o frumuseþe clasicã se adapteazã oricãrui pigmenþi anorganicitip de arhitecturã, cu siguranþã ºi în regiunea dum- Suprafaþã: netedãneavoastrã. Gama variatã de culori, din care puteþi Dimensiuni: 330 x 420 mmalege roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, Lungime activã: 398 mmantracit ºi verde, este însoþitã de întregul sistem de Lãþime activã: 300 mmaccesorii ºi de garanþia de 30 de ani. Înãlþime profil: 25 mm Greutate: 4,3 kg/buc.Produsele cu suprafaþã standard în culorile: maro ºi Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folieantracit vor mai putea fi achiziþionate doar în limita 17° - cu un strat de foliestocului disponibil. Necesar per m : 2 cca. 10 buc. Culori Informaþii importante despre acoperiºuri roºu cãrãmiziu* brun roºcat maro antracit închis* verde *culori disponibile ºi cu suprafaþã standardSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 13
 • 15. Þigla Donau Linii curgãtoare Linii curgãtoare pentru acoperiºuri dinamice Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, Eºti în cãutarea unui acoperiº adevãrat de care sã pigmenþi anorganici fii mândru o viaþã întreagã? Atunci e bine sã ºtii cã Suprafaþã: netedã a apãrut noua þiglã Donau de la Bramac. Într-o Dimensiuni: 332 x 420 mm formã specialã, ondulatã care inoveazã frumuseþea Lungime activã: 398 mm unei case autentice ºi la un preþ care nu lasã loc Lãþime activã: 300 mm de compromisuri. Când vine vorba de un acoperiº Înãlþime profil: 35 mm de calitate, acum ºtii cã le poþi avea pe toate: fru- Greutate: 4,4 kg/buc. museþe, protecþie ºi accesibilitate. Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folie 17° - cu un strat de folie Necesar per m : 2 cca. 10 buc. Culori roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro14
 • 16. Þigla Natura Naturaleþe ºi unicitate Informaþii generale Detalii tehnice, utilizare Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectareNaturaleþe ºi unicitate Date tehnice Material: nisip, ciment, apã,Þigla Natura întregeºte portofoliul de produse pigmenþi anorganiciBramac oferindu-vã acum calitatea Bramac la un Suprafaþã: netedã, cu un strat incolorpreþ accesibil. Particularitatea acestui produs este Dimensiuni: 330 x 420 mmdatã de stratul incolor care, pe lângã protecþie, îi Lungime activã: 398 mmconferã þiglei un aspect natural, însã datoritã com- Lãþime activã: 300 mmponenþei de materii prime naturale (nisip, ciment Înãlþime profil: 25 mmetc.) pot apãrea diferenþe de culoare. Produsul Greutate: 4,2 kg/buc.beneficiazã de 30 de ani garanþie ºi de sistemul de Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folieþigle speciale ºi accesorii Bramac. 17° - cu un strat de folie Necesar per m : 2 cca. 10 buc. Culori Informaþii importante despre acoperiºuri maro naturalSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 15
 • 17. Þigla Reviva Renaºterea tradiþiei Renaºterea tradiþiei Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, Tigla Reviva are o forma tradiþionalã cunoscutã încã din pigmenþi anorganici copilãrie ºi este disponibilã în cele mai populare culori, Suprafaþã: netedã, dublu acrilatã care evocã zilele însorite de odinioarã. Reviva îmbinã Dimensiuni: 330 x 420 mm tradiþia cu tehnologia modernã, conferind chiar ºi casei Lungime activã: 395 mm bunicilor noºtri un aspect nou. Cu Reviva de la Lãþime activã: 300 mm Bramac, frumuseþea trecutului se va pãstra ºi în viitor. Înãlþime profil: - Greutate: 4,4 kg/buc. Înclinaþie minimã: 25° (46 %) Necesar per m2: cca. 11 buc. Culori roºu cãrãmiziu antic16
 • 18. Þigla Transilva* Forme tradiþionale Informaþii generale Detalii tehnice, utilizare Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectareForme tradiþionale pentru acoperiºuri de viitor Date tehnice Material: nisip, ciment, apã,Tradiþia de secole pusã în operã cu ajutorul tehnolo- pigmenþi anorganicigiei de astãzi: þigla Transilva – o þiglã solzi, care se Suprafaþã: netedãpreteazã atât la renovarea acoperiºurilor, cât ºi la Dimensiuni: 168 x 420 mmrealizarea acoperiºurilor noi, fiind singurul model Lungime activã: 368 mmrecomandat în cazul detaliilor speciale precum tur- Lãþime activã: 170 mmnurile ºi acoperiºurile rotunde. Înãlþime profil: - Greutate: 2,3 kg/buc.Produsele cu suprafaþã standard în culorile: roºu Înclinaþieminimã: 25° (46 %)cãrãmiziu, maro, antracit ºi antic vor mai putea fi Necesar per m2: cca. 36 buc.achiziþionate doar în limita stocului disponibil.* Produs disponibil numai pe bazã de comandã fermã la distribuitori. Culori Informaþii importante despre acoperiºuri roºu cãrãmiziu maro antracit anticSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 17
 • 19. Þigla Alpina 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,20,21,22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 37 39 40 4118
 • 20. Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi paginaart. roºu cãrãmiziu brun roºcat antracit închis maro Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • 11 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • 53 Creastã 3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • 54 4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • 54 5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • 54 Informaþii generale 6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • 54 Marginea acoperiºului 7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • 55 8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • 55Coamã/muchie 9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • 5610 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 5711 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 5712 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 5913 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • 28 Detalii tehnice, utilizare14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • 5615 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • 5716 Cocoº acoperiº dupã nencesitãþi buc. • • 5917 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • 6119 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 6020 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 6021 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 6022 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 60 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 6124 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 6125 Sistem metalic parazãpadã: • • • þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 61 suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 61 grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 61 clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 61 Aerisire26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • 6227 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 6328 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri29 Þiglã de trecere dupã necesitãþi buc. • • • • 6430 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • 6431 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • 66 Accesorii iluminat32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 6833 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 68 Elemente de fixare34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 69 Informaþii importante despre acoperiºuri35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 7036 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 7238 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 7139 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 7140 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 7141 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 72 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit ** Fãrã pozã 19
 • 21. Þigla Romana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,20,21,22 25 26 27 28 30 31 32 33 35 37 39 40 4120
 • 22. Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi paginaart. roºu cãrãmiziu brun roºcat antracit deschis maro antic Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • • 12 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 53 Creastã 3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • • 54 4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 Informaþii generale 6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 Marginea acoperiºului 7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 55 8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 55 Coamã/muchie 9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • • 5610 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 5711 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 5712 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 5913 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • 58 Detalii tehnice, utilizare14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • • 5615 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • • 5716 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 5917 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • • 6119 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • • 6020 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • • 6021 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • • 6022 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 60 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 6124 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 6125 Sistem metalic parazãpadã: • • • • þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 61 suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 61 grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 61 clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 61 Aerisire26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • • 6227 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 6328 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • • • • 6430 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • 6431 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • 66 Accesorii iluminat32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 6833 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 68 Elemente de fixare34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 69 Informaþii importante despre acoperiºuri35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 7036 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 7138 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 7139 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 7140 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 7141 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 72 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro, antracit ** Fãrã pozã 21
 • 23. Þigla Alpina Clasic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,20,21,22 25 26 27 28 30 31 32 33 35 37 39 40 4122
 • 24. Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi paginaart. roºu cãrãmiziu brun roºcat antracit închis verde maro Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • • 13 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 53 Creastã 3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • • 54 4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 Informaþii generale 6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 Marginea acoperiºului 7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 55 8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 55 Coamã/muchie 9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • • 5910 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 6011 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 6012 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 5913 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • • 58 Detalii tehnice, utilizare14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • • 5615 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • • 5716 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 5917 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • • 6119 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • • 6020 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 6021 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 6022 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 60 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 6124 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 6125 Sistem metalic parazãpadã: • • • þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 61 suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 61 grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 61 clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 61 Aerisire26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • • 6227 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 6328 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • • • • 6430 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • • 6431 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • • 66 Accesorii iluminat32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 6833 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 68 Elemente de fixare34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 69 Informaþii importante despre acoperiºuri35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • • 7036 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 6238 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 7139 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 7140 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 7141 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 71 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit ** Fãrã pozã 23
 • 25. Þigla Donau 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,20,21,22 25 26 27 28 30 31 32 33 35 37 39 40 4124
 • 26. Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi paginaart. roºu cãrãmiziu brun roºcat antraciut deschis maro Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • 14 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 53 Creastã 3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • 54 4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • 54 5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • 54 Informaþii generale 6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 54 Marginea acoperiºului 7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • 55 8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • 55 Coamã/muchie 9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • 5610 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 5811 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 5812 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 5913 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • 58 Detalii tehnice, utilizare14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • 5615 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • 5716 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 5917 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • 6119 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 6020 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • • 6021 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • • 6022 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 60 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 6124 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 6125 Sistem metalic parazãpadã: • • þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 61 suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 61 grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 61 clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 61 Aerisire26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • 6227 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 6328 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • 6430 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • 6431 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • 66 Accesorii iluminat32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 6833 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 68 Elemente de fixare34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 69 Informaþii importante despre acoperiºuri35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 7036 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 7238 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 7139 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 7140 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 7141 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 71 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro ** Fãrã pozã 25
 • 27. Þigla Natura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 15 16,17,18,19 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 35 3626
 • 28. Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi paginaart. roºu cãrãmiziu antracit maro Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 maro natural 15 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. maro natural 53 Coamã/muchie 3 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. maro natural 61 4 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 58 5 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 58 Informaþii generale 6 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 58 7 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • 58 8 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. maro natural 56 9 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. maro natural 6010 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 5911 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Marginea acoperiºului12 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. maro natural -13 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. maro natural -14 Element metalic lateral Natura (2m)* 0,5 buc./ml lateralã înclinatã buc. • - Detalii tehnice, utilizare Elemente de siguranþã/parazãpadã15 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. maro natural 6116 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. maro natural 6017 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 6018 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 6019 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 6020 Grilaj metalic parazãpadã eco* 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 6121 Suport metalic fixare grilaj eco* 3 buc./grilaj buc. • • • 61 Aerisire22 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. maro natural 62 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare23 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 6324 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri25 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • 6426 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • 66 Accesorii iluminat27 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 6828 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • 68 Elemente de fixare29 Cârlig de ancorare* dupã necesitãþi buc. zincat 6930 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 7031 Cui special* 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie32 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 7133 Dolie metalicã Natura (2m)* 0,5 buc./ml dolie buc. • 7134 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 7135 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 7136 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 71 Streaºinã37 Element metalic de streaºinã* 0,5 buc./ml streaºinã buc. • - Informaþii importante despre acoperiºuri* Fãrã pozã 27
 • 29. Þigla Reviva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18 20 25 26 27 28 29 30 31 33 35 36 3728
 • 30. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi pagina roºu cãrãmiziu maro* antic Þigle 1 Þiglã 1/1 11 buc./m2 m2 • • 16 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 53 Marginea acoperiºului 3 Þiglã lateralã stânga 1/1 1,8 buc./ml buc. • • 55 4 Þiglã lateralã dreapta 1/1 1,8 buc./ml buc. • • 55 5 Þiglã lateralã stânga 3/4 1,8 buc./ml buc. • • 55 6 Þiglã lateralã dreapta 3/4 1,8 buc./ml buc. • • 55 Informaþii generale Coamã/muchie 7 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • 57 8 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • 58 9 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • 5910 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • 5811 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • 5612 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • 5713 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • 5914 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Detalii tehnice, utilizare Elemente de siguranþã/parazãpadã15 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 6016 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • 6017 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • 6018 Suport treaptã podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 6019 Þiglã metalicã suport parazãpadã** dupã necesitãþi buc. • • 6020 Suport metalic grilaj parazãpadã 4 buc./grilaj buc. • • 6121 Grilaj metalic parazãpadã 3m** 1 buc./3 ml de streaºinã buc. • • 6122 Clemã de îmbinare** 2 buc la îmbinarea a douã grilaje buc. • • 6123 Grilaj metalic parazãpadã eco 1,5 m** 0,66 buc./ml de streaºinã buc. • • 61 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare24 Consolã metalicã parazãpadã** dupã necesitãþi buc. • • 61 Aerisire25 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • 6226 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri27 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • 6428 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • 66 Accesorii iluminat29 Luminex dupã necesitãþi buc. • • 68 Elemente de fixare30 Cârlig de ancorare dupã necesitãþi buc. zincat 6931 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • 7032 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie33 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 7234 Dolie metalicã (2m)1)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • 7135 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 7136 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 7137 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 71 Informaþii importante despre acoperiºuri 1) În limita stocului disponibil * Accesoriile de culoare maro se vor folosi la culoarea antic ** Fãrã pozã 29
 • 31. Þigla Transilva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17a 17b 17c 18 19 20 21 22 23 24 26 28 29 3030
 • 32. Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi paginaart. roºu cãrãmiziu antracit maro antic Þigle 1 Þiglã 1/1 36 buc./m2 m2 • • • • 17 2 Þiglã dublã 4 buc./ml margine buc. • • • • 53 Marginea acoperiºului 3 Þiglã lateralã universalã 3 buc./ml margine buc. • • • • 55 Coamã/muchie 4 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml coamã/muchie buc. • •• • 59 Informaþii generale 5 Þiglã de creastã 12 buc./ml coamã buc. • •• • 60 6 Þiglã de streaºinã 6 buc./ml streaºinã buc. • •• • 60 7 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • •• 58 8 Metalroll 1 rolã/5ml coamã rolã • •• 59 9 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • •• 5810 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • •• • 5611 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • •• • 5712 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 5913 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã Detalii tehnice, utilizare14 Consolã metalicã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • 6115 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 6116 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 61 Aerisire17 Set de aerisire minim 25 seturi/100 m2 • • • • 62 a Þiglã de aerisire cu proeminenþã buc. • • • • 62 b Þiglã de aerisire superioarã buc. • • • • 62 c Þiglã de aerisire inferioarã buc. • • • • 6218 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 62 Strãpungeri Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare19 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • 6420 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • 66 Accesorii iluminat21 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 6822 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • 68 Elemente de fixare23 Cârlig de ancorare dupã necesitãþi buc. zincat 6924 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã de coamã buc. • • • 7025 Cui special* 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie26 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 7227 Dolie metalicã (2m) ** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • 7128 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 7129 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 7130 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 72 Informaþii importante despre acoperiºuri 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro, antracit, antic ** Fãrã pozã 31
 • 33. Bramac – Acoperiºul solarSoarele lucreazã pentru tine.
 • 34. ABC solarSuprafaþa de absorbþie Gradul de transmitere a luminii Informaþii generaleeste partea panoului solar care preia radiaþia solarã ºi o trans- Cantitatea de luminã naturalã (solarã) care trece prin geamulformã în energie termicã. Aceasta este transmisã prin inter- de sticlã.mediul lichidului solar cãtre schimbãtorul de cãldurã.Suprafaþa este în general tratatã special cu un strat negru. Sistem low-flow În asa numitul sistem low-flow (low-flow, engl. = curgereTratarea speciala lentã) circulã mai puþin de 25 litri de agent termic pe m2 dea suprafeþei de absorbþie din tablã ºi a þevilor sudate ºi pre- suprafaþã de panou solar (high flow = 50-60 litri). Datoritãsate pe aceastã tablã este rãcitã de lichidul solar (în principiu randamentului ridicat al panourilor solare se obþine o redu-amestec de apã ºi antigel). Calitatea suprafeþei de absorbþie cere a cantitãþii agentului termic: pierderile de temperaturãeste mãsuratã prin raportul dintre absorbþie ºi emisie. reduse asigurã diferenþe mai ridicate de temperaturã, întreExemplu: absorbþie de 95%, emisie de 5%. Mai mult de panoul solar ºi boiler trebuie transportat mai putin lichid pen-95 % din lumina care cade pe suprafaþa de absorbþie este tru a duce aceeaºi cantitate de energie cãtre locurile de Detalii tehnice, utilizarepreluatã de aceasta ºi mai puþin de 5% din cãldura transfor- schimb cãldurã.matã este cedatã. Randament solar Indicã procentual energia care este acoperitã prin intermediulSuprafaþa vitratã panourilor solare.este suprafaþa de geam a panoului solar prin care poatepãtrunde lumina soarelui. Retur Partea de þevi a circuitului solar, prin care curge agentul ter-Necesar apã mic de la boiler la panoul solar.Apa menajerã, care se utilizeazã la spãlat, curãþat, duº, baieetc. Sticlã securizatã, durã ºi prismatã Conþinut redus de fier: cu cât este mai mic conþinutul de fierSuprafaþa brutã din sticlã, cu atât este reflectatã mai puþinã luminã. Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectareSuprafaþa totalã a panoului solar - cote exterioare. Prismatã: prismarea sticlei ajutã la evitarea efectului de oglin- da ºi conferã panoului solar un aspect nobil.Radiaþie difuzãRadiaþie solarã care ajunge la noi prin reflexie din nori, munþi, Gradul de transmisieceaþã, clãdiri etc. Prin reflexia pe geamul de acoperire ºi absorbþia la trecerea prin sticlã, o parte din radiaþie nu ajunge pe suprafaþa deRadiaþie directã absorbþie aflatã dedesubt. Gradul de transmisie descrieRadiaþia care ajunge direct de la soare pe panoul solar. transparenþa geamului de sticlã.Aceasta este mai intensã decât cea difuzã. În decursul anului Turcantitatea de radiaþie directã care cade pe panoul solar este Partea de þevi ale circuitului solar, prin care curge agentul ter-aproximativ egalã cu cantitatea de radiaþie difuzã. mic de la panoul solar la boiler.Garnitura cauciuc sintetic EPDM Coeficient de pierdere cãldurã(etilen-propilen-dien-monomer) Coeficient de pierdere cãldurã linear: Valoare-„k”, valoare-Rezistenþa la îngheþ, adezivã, flexibilã, rezistenþa foarte bunã „u” ale panoului solar.la ultraviolete, rezistã la temperaturi ridicate, duratã foarte Cantitate de cãldura radiatã pe m2 ºi Kelvinlungã de viaþã. Coeficient de pierdere cãldurã la patrat. Valoare-„k”, valoare- „u” ale panoului solarPanou solar plan Cantitate de cãldurã radiatã pe m2 ºi temperaturã la pãtrat.Este panoul solar cu suprafaþa de absorbþie dintr-o bucatã,termoizolatã într-o ramã închisã cu sticlã. Eficienþã ETAη Cantitatea de energie utilizabila în raport cu energiaSistem High-Flow radiata pe panoul solar. Exemplu: eficienta de 80,5% înseam-În aºa numitul sistem High-Flow (high-flow, engl. = curgere nã 80,5% din lumina solarã poate fi transformatã în cãldurã.rapidã) pe o suprafaþã de 1m2 circulã mai mult de 50-60 litri (Restul de 19,5% sunt pierderi prin pierderi de cãldurã, Informaþii importante despre acoperiºuriagent termic. reflexia luminii pe sticlã ºi suprafaþa de absorbtie). η0 = 0,805 înseamnã cã 80,5% din energia solarã radiatã peMontaj în învelitoare panoul solar este transformatã în cãldurã, la o diferenta deLa montajul în învelitoare al panoului solar acesta se inte- temperaturã de 0° între temperatura exterioarã ºi temperatu-greazã în structura existentã a învelitorii ra medie a panoului solar η0,05 = 0,62 înseamna ca 62% din energia solarã radiatã peValoare-„u” (înainte valoare-„k”): panoul solar este transformatã în cãldurã, la o diferenþã deUnitate de masurã pentru fluxul de temperaturã care tra- temperaturã de 40° între temperatura exterioarã ºi tempe-verseazã o suprafaþã de 1m2. Cu cât valoarea-„u” este mai ratura medie a panoului solar la o radiaþie cu intensitatea demicã, cu atât izolarea este mai buna. W/m2 (0,05 = 40/800). 33
 • 35. Bramac – Acoperiºul solar economic – eficient – ecologic – de vârf - economic Utilitatea panoului solar Bramac datoritã montajului rapid, deoarece panoul solar este Locuinþe ocupate de una sau mai multe familii, locuinþe multi- un element finit cu ramã încorporatã. etajate, clãdiri comunale. - eficient - pregãtirea apei calde menajere prin dimensionarea corectã a instalaþiei solare (gratuit prin Începând cu o înclinatie de 20° a acoperiºului, cu doar programul propriu de calcul). 1,5 m² panou solar / persoanã, se acoperã pâna la 80% din necesarul de apã caldã menajerã al unei familii pe un - ecologic an întreg. datoritã faptului cã nu existã emisii de substanþe nocive în atmosferã. - aport la încãlzirea locuinþei De la o înclinaþie de 35° panoul solar Bramac funcþioneazã - de vârf la o orientare corespunzatoare spre sud, într-atât de panoul solar Bramac corespunde tehnologiei de ultimã eficient încât poate fi pãstratã energie pentru încalzire în generaþie datoritã suprafeþei de absorbþie puternic pardosealã. selective ºi garanteazã gradul optim de eficienþã. - piscina Regulã generalã: Montaj ºi punere în functiune doar de În sezonul de tranziþie, temperatura piscinei poate fi cãtre un specialist crescutã, cu ajutorul unei instalaþii solare, pânã la 5°C.34
 • 36. Date tehnice Panoul solar Bramac Informaþii generaleCalitateAcoperiºul solar Bramac este cunoscut pentru nivelul înalt decalitate ºi a fost testat la Arsenal Research Institute conformÖNorm EN 12975-2. Detalii tehnice, utilizare Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Informaþii importante despre acoperiºuri 35
 • 37. Bramac: Set solar pentru apã caldã menajerã36
 • 38. la încãlzire Bramac: Set pentru aport37 Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale despre acoperiºuri
 • 39. Bramac: Set pentru aport la încãlzire + unitate de apã proaspãtã38
 • 40. Componente ale sistemului solar Bramac39 Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale despre acoperiºuri
 • 41. Componente ale sistemului solar Bramac40
 • 42. Componente ale sistemului solar Bramac41 Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale despre acoperiºuri
 • 43. Componente ale sistemului solar Bramac42
 • 44. Componente ale sistemului solar Bramac43 Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale despre acoperiºuri
 • 45. Investiþi o datã. Profitaþi o viaþã întreagã. Preþuri panouri solare.44
 • 46. Garanþie ºi certificate Sistemul solar Bramac:45 Informaþii importante Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Detalii tehnice, utilizare Informaþii generale despre acoperiºuri
 • 47. Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor metalic 3 4 6 8 2 1 15 19 20 22 25 23 18 24 2146
 • 48. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi pagina brun roºcat cãrãmiziu maro roºu Jgheaburi DN 125 1 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • • 76 2 Piesã de legãturã* 1 buc./îmbinare jgeab buc. • • • 76 3 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • • 76 4 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • • 76 5 Colþar special 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • • 76 6 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • • 76 Informaþii generale 7 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • • 76 8 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • • 76 Jgheaburi DN 150 9 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • • 7610 Piesã de legãturã* 1 buc./îmbinare jgheab buc. • • • 7611 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • • 7612 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • • 7613 Colþar special 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • • 7614 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • • 7615 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • • 76 Detalii tehnice, utilizare16 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • • 76 Burlane DN 10017 Burlan de 1 m 1 buc./1 ml scurgere buc. • • • 7618 Burlan de 3 m 1 buc./3 ml scurgere buc. • • • 7619 Cot la 72° dupã necesitãþi buc. • • • 7620 Cot la 40° dupã necesitãþi buc. • • • 7621 Cot pentru soclu dupã necesitãþi buc. • • • 7622 Ramificaþie DN 100/100 dupã necesitãþi buc. • • • 7623 Mufã dupã necesitãþi buc. • • • 7624 Burlan cu clapetã de scurgere dupã necesitãþi buc. • • • 76 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare25 Set brãþarã burlan cu ºurub 200 mm 1 buc./2 ml burlan buc. • • • 76 Diverse26 Creion de retuº 10 ml dupã necesitãþi buc. • • • 76 Informaþii importante despre acoperiºuri* Necesar cca. 2 buc./îmbinare colþar 47
 • 49. Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor PVC 9,19 1,2,11,12 3,13 7,17 10,20 4,14 8,18 28,29,30,31 36 32 33 24 25 26 27 34 35 Dimensiunile jgheaburilor ºi burlanelor conform DIN 18460 34 Suprafaþa de colectare Dimensiune jgheab Dimensiune burlan a apei (m2) (mm) (mm) 0-100 DN 125 DN 100 100-170 DN 150 DN 10048
 • 50. Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi paginaart. arãmiu maro Jgheaburi DN 125 1 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • 75 2 Jgheab de 2 m 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • 75 3 Piesã de legaturã 1 buc./îmbinare tronsoane buc. • • 75 4 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • 75 5 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • 75 6 Colþar special* 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • 75 Informaþii generale 7 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • 75 8 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 75 9 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • 7510 Element de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 75 Jgheaburi DN 15011 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • 7512 Jgheab de 2 m 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • 7513 Piesa de legatura 1 buc./îmbinare tronsoane buc. • • 7514 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • 7515 Colþar interior* 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • 75 Detalii tehnice, utilizare16 Colþar special* 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • 7517 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • 7518 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 7519 Consola jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • 7520 Element de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 75 Diverse21 Element de streaºinã 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • 7522 Clema fixare element streaºinã 2 buc./element streaºinã buc. zincat 7523 Cleºte console buc. 75 Burlane DN 100 Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare24 Burlan de 0,5 m 1 buc./0,5 ml scurgere buc. • • 7525 Burlan de 1 m 1 buc./1 ml scurgere buc. • • 7526 Burlan de 2 m 1 buc./2 ml scurgere buc. • • 7527 Burlan de 4 m 1 buc./4 ml scurgere buc. • • 7528 Cot la 67° dupã necesitãþi buc. • • 7529 Cot la 45° dupã necesitãþi buc. • • 7530 Cot la 30° dupã necesitãþi buc. • • 7531 Cot la 15° dupã necesitãþi buc. • • 7532 Ramificaþie DN 100 dupã necesitãþi buc. • • 7533 Mufã dupã necesitãþi buc. • • 7534 Reducþie multiplã dupã necesitãþi buc. • • 7535 Burlan cu clapetã de scurgere dupã necesitãþi buc. • • 7536 Braþãra burlan 1 buc./2 ml burlan buc. • • 75 Informaþii importante despre acoperiºuri* Termen de livrare pânã la 6 sãptãmâni 49
 • 51. Accesorii universale 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1550
 • 52. Cod Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori Vezi paginaart. roºu cãrãmiziu brun roºcat antracit deschis maro Marginea acoperiºului 1 Element metalic lateral (1m)* 1 buc./1 ml lateralã înclinatã buc. • • • - 2 Element metalic lateral RO (2m)* 0,5 buc./1 ml lateralã înclinatã buc. • • • • - Strãpungeri 3 Racord flexibil 1 buc./þiglã Durovent trecere buc. gri 65 4 Reducþie PVC 1 buc./þiglã Durovent trecere buc. gri 65 Consumabile Informaþii generale 5 Disc debitare þiglã* dupã necesitãþi buc. - Racordãri coº fum 6 Wakaflex (5m) dupã necesitãþi rolã • • • • 67 7 Profil metalic închidere coº 1buc./2,4 ml racordare buc. • • 67 8 Diblu fixare profil coº dupã necesitãþi buc. 67 Elemente de fixare 9 Cui zincat 2,8 x 50 (200 buc./cutie) dupã necesitãþi cutie (1kg) zincat 7010 Cui zincat 3,1 x 75 (200 buc./cutie) dupã necesitãþi cutie (1kg) zincat 7011 Clemã fixare þigle debitate 1 buc./þiglã debitatã buc. inox 70 Hidroizolaþie acoperiº Detalii tehnice, utilizare12 Folie Veltitech 120 1 rolã (75m2)/69 m2 de învelitoare rolã negru 73 (folie impermeabilã) m213 Folie Bramac Universal 1 rolã (75m2)/69 m2 de învelitoare rolã gri 74 (folie impermeabilã anticondens) m214 Folie Universal Eco 1 rolã (75m2)/69 m2 de învelitoare rolã verde 74 (folie impermeabilã anticondens) m215 Folie Bramac Pro 1 rolã (75m2)/69 m2 de învelitoare rolã gri 74 (folie impermeabilã anticondens) m2 Streaºinã16 Element metalic de streaºinã (2m)* 0,5 buc./ml de streaºinã buc. • • • • - Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectare Informaþii importante despre acoperiºuri* Fãrã pozã 51
 • 53. Detalii tehnice, utilizare
 • 54. Þigla 1/2 ºi þigla dublã Informaþii generaleÞigla ½ Þigla dublãLa acoperiºurile în douã ape care sunt Þigla dublã este soluþia optimã pentrurealizate cu þigle laterale sunt necesare acoperiºurile de þigle solzi, unde sunt Detalii tehnice, utilizareþigle 1/2 pentru anumite lungimi de necesare þigle 1/2 (de ex. la decupajecoamã. De asemenea, þiglele 1/2 sunt sau la margini). Se debiteazã aripautilizate în multe cazuri pentru a mini- stângã sau dreaptã, în funcþie de situ-miza lucrãrile de tãiere la acoperiº ºi aþie.pentru a optimiza posibilitãþile de fixarela coame, încruciºãri ºi îmbinãri la tre-cerile prin acoperiº. Detalii de proiectare CAD Instrucþiuni de proiectarePentru a folosi þigle laterale trebuie calungimea coamei sã fie divizibilã cu 15sau cu 30. Din aceastã lungime se vorscãdea 5 cm pentru a obþine lãþimeaconstrucþiei.Date tehnice Date tehniceMaterial: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici pigmenþi anorganiciModele: Alpina, Romana, Culori: roºu cãrãmiziu, brun Donau, Alpina Clasic, roºcat, maro, antracit, Natura, Reviva antic, verdeCulori: roºu cãrãmiziu, brun Modele: þigla solzi Transilva roºcat închis, brun Dimensiuni: 340 x 420 mm roºcat deschis, maro, Greutate: 5,00 kg/buc. antracit, antic, verde, Acoperire: 25,5 cm Informaþii importante despre acoperiºuri maro natural 4 gãuri de cui: ø 4 mmDimensiuni: 180 x 420 mm Necesar: 1 buc. / rândGreutate: 2,04 KgLãþime activã: 15 cmNecesar: în funcþie de necesitãþiSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 53
 • 55. Þigla de creastã Þiglã de creastã Cârlig de ancorare Þiglã de aerisire Contraºipcã Lambriu (placare cu scândurã) ªipcã transversalã Bandã de (ºipcã suport) aerisire Þiglã Bramac Folie BRAMAC UNIVERSAL Datã fiind forma deosebitã a acope- riºului într-o apã, oferim toate acceso- riile pentru a asigura o închidere este- Asterealã ticã ºi funcþionalã. Cãprior Þigla de creastã 1/1 Þigla de creastã colþ Þigla de creastã 1/2 Fixarea se face cu ajutorul clemelor de Aceastã þiglã se prezintã în douã vari- Se întrebuinþeazã atunci când lungimea siguranþã ºi a douã cuie de ºipcã su- ante: þigla creastã colþ dreapta ºi þigla crestei este divizibilã cu 15. port. Þigla de creastã se aºeazã cu câþi- creastã colþ stânga. Fixarea se face cu va centimetri în afara punctului superior ajutorul a doua cuie prevãzute cu garni- al acoperiºului, ca în spatele crestei sã turi de etanºare. se poatã aplica un strat de scândurã (îmbrãcarea peretelui). În locul ºipcii su- port, aici se foloseºte o scândurã, pen- tru a putea asigura o fixare mai bunã. Date tehnice Date tehnice Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat închis, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, roºcat deschis, maro, roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde antracit, antic, verde antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Modele: Alpina, Alpina Clasic, Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Romana, Donau Romana, Donau Dimensiuni: 330 x 420 mm Dimensiuni: 330 x 420 mm Dimensiuni: 180 x 420 mm Greutate: cca. 6,25 kg/buc. Greutate: 9 kg/buc. Greutate: cca. 3,4 kg/buc. Lungime activã: 394 mm Laþime activã Lãþime activã: 150 mm Laþime activã: 300 mm Þigla creastã colþ dreapta: 300 mm Suprapunerea Suprapunerea Þigla creastã colþ stânga: 330 mm crestei: 100 mm crestei: 100 mm Suprapunerea Necesar: în funcþie de Necesar: cca. 3,3 buc./ crestei: 100 mm dimensiunile ml. de creastã Necesar: câte 1 buc. la trecerea acoperiºului de la þigla de creastã la þigla lateralã54
 • 56. Margini Informaþii generaleÞigla lateralã (stânga/dreapta) Þigla lateralã universalã þigle solzi Þigle laterale stânga/dreapta 1/1Þiglele laterale asigurã încheierea fru- Þigle pentru încheierea frumoasã a ºi ¾ - Revivamoasã, profesionistã ºi economicã a frontonului la modelul solzi Transilva Se monteazã alternative, un rândfrontonului. Este important ca distanþa atât pe marginea stângã, cât ºi pe cea începând cu 1/1 urmãtorul cu ¾, astfel Detalii tehnice, utilizaredintre laþuri sã fie de min. 31,5 cm. ºi dreaptã. Se monteazã câte o þiglã late- obþinându-se decalajul de ¼ între rân-max. 34 cm. Þiglele laterale au din fa- ralã universalã la douã rânduri (tãblie de duri, decalaj obligatoriu la montajulbricaþie douã gãuri pentru cuie ºi tre- reazem) în locul unei þigle 1/2. Se fi- þiglei Reviva.buie fixate bine. xeazã cu ºuruburi de 3,5 x 50. Sunt adecvate pentru acoperire simplã ºi în coroanã. 11 Instrucþiuni de proiectare cm zo nã de su pr ap un er e Date tehniceDate tehnice Material: nisip, ciment, apã,Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, antracit,Culori: roºu cãrãmiziu, brun Modele: Reviva roºcat închis, brun Dimensiuni (1/1): 330 x 420 mm Detalii de proiectare roºcat deschis, maro, Dimensiuni (¾): 255 x 420 mm CAD antracit, antic, verde Greutate: kg/buc.Modele: Alpina, Alpina Clasic, Laþime activã (1/1) Romana, Natura, Donau Date tehnice - lateralã dreapta: 300 mmDimensiuni: 330 x 420 mm Material: nisip, ciment, apã, - lateralã stânga: 300 mmGreutate: 7,3 kg/buc. pigmenþi anorganici Laþime activã (¾)Laþime activã Culori: roºu cãrãmiziu, brun - lateralã dreapta: 225 mm- lateralã dreapta: 300 mm roºcat deschis, maro, - lateralã stânga: 225 mm- lateralã stânga: 330 mm antracit, antic, verde Zonã deZonã de suprapunere: 145 mm Informaþii importante despre acoperiºuri Dimensiuni: 111 mm x 111 mmsuprapunere: 110 mm x 420 mm Distanþa dintre ºipci: minim 280 mmDistanþa dintre Greutate: 2,9 kg/buc. maxim 310 mmºipci: minim 315 mm Necesar: 4 buc./ml de pazie Necesar: în funcþie de gradul maxim 340 mm de înclinaþie alNecesar: în funcþie de gradul de acoperiºului 1,8 buc înclinaþie al acoperiºului 1/1 ºi 1,8 buc ¾ cca. 3buc./ml pe 1 ml de lateralãSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 55
 • 57. Coamã/muchie Þigla coamã profilatã Þigla coamã (solzi) Þigla coamã de început Þigla de coamã este de formã conicã, Special pentru suprafeþe mici ºi Datoritã formei sale deosebite, þigla se va monta suprapus - contra direcþiei lucarne, astfel încât sã realizaþi un tot coamã de început asigurã o închidere de bãtaie a vântului - ºi se va fixa cu armonios. Se monteazã întotdeauna cu esteticã, funcþionalã ºi simplã începutu- clema de fixare þiglã coamã. Prin mortar. lui de muchie. Fixarea se face cu aju- folosirea þiglei de coamã se realizeazã torul cuiului special ºi a clemei de o închidere esteticã ºi funcþionalã a fixare þiglã coamã. coamei. Clemã fixare þiglã Þiglã coamã de coamã Cui special ªipcã de coamã Suport metalic fixare ºipcã de coamã Þiglã coamã de început Date tehnice Date tehnice Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat închis, maro, roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde. roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde, Modele: Transilva maro natural, antracit, maro natural Dimensiuni: 195/165 x 450 mm antic, verde Modele: Alpina, Romana, Greutate: 12,80 kg/buc. Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Acoperire: 40,0 cm Donau, Alpina Clasic, Natura, Natura, Transilva 1 gaurã de cui: ø 4 mm Transilva Dimensiuni: 250/218 x 450 mm Necesar: 2,5 buc. / metru liniar Dimensiuni: 250/218 x 450 mm Greutate: cca. 4,8 kg/buc. Greutate: cca. 4,75 kg/buc. Lungime activã: 400 mm Lungime activã: 400 mm Diametrul orificiului Diametrul orificiului de fixare: Ø 4 mm de fixare: Ø 1 x 4 mm ºi 1 x 5 mm Necesar: cca. 2,5 buc./ml de Necesar: 1 buc./început coamã de muchie56
 • 58. Coamã/muchie Informaþii generaleÞigla coamã de ramificaþie Þigla de creastã Transilva Þigla de streaºinã TransilvaAsigurã o îmbinare esteticã ºi protecþie Se utilizeazã în cazul acoperirii simple Se monteazã în primul rând de laîmpotriva pãtrunderii apei, între þigla de cu þiglã Transilva. Aceasta asigurã un streaºinã ºi asigurã o închidere dreaptãcoamã a muchiei ºi þigla de coamã a montaj estetic la aºezarea simplã pânã ºi impermeabilã deasupra streºinii. Detalii tehnice, utilizarecoamei orizontale. Este utilizabilã atât în zona coamei, fãrã a se efectuaîn cazul þiglelor profilate, cât ºi al operaþiuni de tãiere. Montajul se faceþiglelor solzi. Perimetrul optim de uti- pe ultimul rând de la coamã. Prin * aceastã valoare poate sã fie mai mare în funcþielizare se aflã între 30 - 50° înclinaþie a folosirea þiglei de creastã se asigurã un de detalii ºi de condiþiile localeacoperi-ºului. Fixarea se face cu aju- aspect uniform al învelitorii pe toatãtorul unui cui special. suprafaþa. Þiglã de streaºinã Figaroll Instrucþiuni de proiectare A 22 hie uc M 0 0 15 Coamã 0* 250 orizontalã 15 0 30 0 70 22 hie uc MDate tehnice Date tehnice Date tehnice Detalii de proiectareMaterial: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, Material: nisip, ciment, apã, CAD pigmenþi anorganici pigmenþi anorganici pigmenþi anorganiciCulori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, roºcat deschis, maro, roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde antracit, antic, verde maro natural, antracit, Dimensiuni: 230x168 mm Dimensiuni: 227x168 mm antic, verde Greutate: 1,73 kg/buc. Greutate: 1,64 kg/buc.Modele: Alpina, Romana, Necesar: 6 buc./ml de coamã Necesar: 6 buc./ml de streaºinãDonau, Alpina Clasic, Natura, pe o parte Informaþii importante despre acoperiºuri TransilvaGreutate: cca. 4,5 kg/buc.Lungime activã: 400 mmDiametrul orificiuluide fixare: Ø 5 mmNecesar: 1 buc./îmbinare coamã orizontalã ºi douã muchiiSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 57
 • 59. Coamã/muchie Placuþã PVC închidere coamã Aerofirst element Figaroll Se monteazã la extremitãþile coamei Aerofirst element este recomandat Este o soluþie universalã folositã la asigurând închiderea în zona de îmbina- doar pentru coama orizontalã. La toate montajul uscat al coamelor orizontale ºi re a þiglei de coamã cu þiglele laterale. modelele de þiglã profilatã se poate al muchiilor. Datoritã unei reþele metal- Fixarea se face cu ajutorul cuielor zin- efectua montajul uscat al coamei, ice plasatã în interiorul materialului ºi a cate în capãtul ºipcii de coamã. Pe rapid, necondiþionat de intemperii ºi benzilor adezive speciale este posibilã lângã protecþia împotriva pãtrunderii economic, cu ajutorul accesoriului o modelare uºoarã ºi de duratã atât pe pãsãrilor, acest accesoriu oferã o Aerofirst element. Acesta dispune de materiale de învelitoare plane, cât ºi aerisire suplimentarã. orificii de aerisire, ºi conferã, datoritã profilate. Montajul se va realiza doar pe 22,20 materialului din care este confecþionat þigla uscatã. Se deruleazã pe ºipca de ºi a construcþiei sale, o protecþie coamã, respectiv de muchie, se orien- deosebitã împotriva pãtrunderii teazã ºi se fixeazã cu capse, cuie sau grindinei ºi zãpezii viscolite în zona de holºuruburi. Se îndepãrteazã benzile 19,20 coamã. Aerofirst element se fixeazã pe protectoare, pãrþile laterale lipindu-se ºipca de coamã cu ajutorul cuielor. întâi pe onduleul þiglei ºi apoi pe restul suprafeþei. 8,20 Date tehnice Date tehnice Date tehnice Material: PVC dur colorat Material: PVC prelucrat fãrã Material: material cu inserþie de în masã substanþe de înmuiere, reþea de aluminiu ºi Culori: roºu cãrãmiziu, brun bandã de fleece benzi laterale de fixare roºcat închis, brun Culori: roºu cãrãmiziu, maro, autoadezive, rezistent roºcat deschis, maro, antracit la UV; partea interioarã antracit,verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, este din polipropilenã Modele: toate modelele de þiglã Romana, Donau, Culori: roºu cãrãmiziu, brun din portofoliu Natura roºcat deschis, maro, Greutate: cca. 0,1 kg/buc. Lungime: 110 cm antracit Necesar: 1 buc./terminaþie Lungime activã: 102 cm Modele: toate modelele de þiglã coamã orizontalã Secþiune de din portofoliu ventilaþie: 380 cm2/m Lungime: rolã de 5 m (pe ambele pãrþi) Lãþime: 280 mm Necesar: 0,98 buc./ml de coamã Secþiune de orizontalã ventilaþie: 150 cm2/ml (pe ambele pãrþi) Necesar: 1 rolã/5 ml de coamã orizontalã sau muchie58
 • 60. Coamã/muchie Informaþii generaleMetalroll Cocoº acoperiº Suport metalic fixare ºipcã coamãEste un accesoriu universal, putând fi Ornament tradiþional pentru acoperiº, Acest suport îndeplineºte o funcþiefolosit la toate modelele de þiglã din cocoºul simbolizeazã vigilenþa. Prin dublã: datoritã pãrþii superioare, seportofoliul Bramac. Produsul asigurã o tradiþie, cocoºul pãzeºte casa ºi poate ajusta înãlþimea ºipcilor de Detalii tehnice, utilizarebunã ventilaþie precum ºi o protecþie locuitorii acesteia, de fulger, foc ºi alte coamã sau a ºipcilor de muchie. Chiarridicatã împotriva rafalelor de ploaie, pericole. Se va monta pe þigla de ºi în cazul izolaþiei termice, care trecezãpezii, nisipului ºi insectelor. Procesul coamã împreunã cu setul livrat - com- peste punctul superior al coamei,de producþie Crep Tec asigurã flexibili- pus din ºina de fixare, clema specialã suportul metalic de fixare ºipcã coamãtatea ºi robusteþea materialului, în sen- de fixare a þiglei de coamã, ºuruburi, poate fi montat fãrã probleme.sul unei utilizãri facile ºi a unei ajustãri ºtift filetat, ºaibã de etanºare ºi piuliþã. Înãlþimea ºipcii de coamã ºi a ºipcii deoptime chiar ºi pe suprafeþele umede. Recomandãm ca acest cocoº sã se muchie se stabileºte în funcþie de monteze începând de la a doua sau a modelul þiglei. Suportul metalic de Instrucþiuni de proiectare treia þiglã de coamã. fixare ºipcã coamã se va monta pe Instrucþiunile de montaj se vor livra cãpriori. Stabilirea înãlþimii acestui odatã cu produsul. suport se va face prin aºezarea þiglelor din zona coamei ºi aplicarea apoi a þiglelor de coamã. Cantul inferior al coamei, minus 0,5 cm corespunde cu înãlþimea ºipcii de coamã.Date tehnice Date tehniceMaterial: bandã din aluminiu/ Material: argilã arsã Detalii de proiectare PET, reþea extensibilã Culori: roºu cãrãmiziu, antracit CAD aluminiu, butil, Modele: Alpina, Alpina Clasic, Date tehnice polipropilen, HDP, Romana, Donau, Reviva, Material: oþel galvanizat rezistent la UV Natura, Transilva Modele: Alpina, Alpina Clasic,Culori: roºu cãrãmiziu, brun Înãlþime: 50 cm Romana, Donau, roºcat deschis, maro, Lãþime: 18 cm Natura, Transilva antracit Adâncime: 34 cm Greutate: 0,11 kg/buc.Modele: toate modelele de þiglã Greutate: 7,5 kg Necesar: 1 buc./fiecare îmbinare din portofoliu a cãpriorilor; 1 buc./Lungime: rolã de 5 m Informaþii importante despre acoperiºuri 0,7 ml/coamã orizon-Lãþime: 280 mm talã, muchieSecþiune deventilaþie: 230 cm2/ml (pe ambele pãrþi)Necesar: 1 rolã/5ml/coamã orizontalã sau muchieSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 59
 • 61. Elemente de siguranþã Date tehnice Suport metalic fixare treaptã/podest Treaptã metalicã Material: duraluminiu acoperit cu un strat de vopsea specialã Suport metalic Culori: roºu cãrãmiziu, maro, treaptã/podest antracit ªipcã suport Greutate: 0,30 kg/buc. Þiglã suport 30/50 treaptã/podest Necesar: 1 buc./þiglã suport treaptã ªipcã suplimentarã 40/60 Cârlig de (când ºipcile suport sunt de 30/50 ancorare Sistemul de acces pe acoperiº Acest sistem este funcþional, sigur ºi Podestul metalic economic pentru accesul pe acoperiº Material: aluminiu eloxat, în zonele care necesitã operaþii de acoperit cu un strat de întreþinere sau revizii (coºuri de fum, vopsea antene etc.). Este alcãtuit din: þiglã su- Culori: roºu cãrãmiziu, maro, port, suport metalic ºi treaptã/ podest antracit Dimensiuni: 880 mm x 250 mm metalic. Greutate: 3,2 kg/buc. Þigla suport se va aºeza pe o ºipcã Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa suplimentarã (4,5 cm x 4,5 cm), con- fluture form detaliilor din pagina 47, fixându-se Necesar: în funcþie de necesitãþi cu douã ºuruburi de 40 mm x 60 mm. Suportul metalic face legãtura dintre þigla suport ºi treapta/podestul metalic, regularizând adaptarea la înclinaþiile Treapta metalicã acoperiºului între 15 ºi 52°. Material: aluminiu eloxat, acoperit cu un strat de vopsea Date tehnice Culori: roºu cãrãmiziu, maro, Þiglã suport treaptã/podest antracit Material: nisip, ciment, apã, Dimensiuni: 410 mm x 250 mm pigmenþi anorganici Greutate: 1,45 kg/buc. Culori: roºu cãrãmiziu, brun Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa roºcat închis, brun fluture roºcat deschis, maro, Necesar: în funcþie de necesitãþi maro natural, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: 8,2 kg/buc. Laþime activã: 300 mm Fixare: douã gãuri de fixare cu garnituri de etanºare din material sintetic Necesar: 2 buc./treaptã sau podest metalic60
 • 62. Elemente de siguranþã Informaþii generaleSistemul parazãpadã Þigla suport Consola metalicã parazãpadãO protecþie corectã împotriva zãpezii vã Material: aliaj de aluminiu acoperit Constituie o mãsurã de siguranþã cu strat de vopseaajutã sã evitaþi alunecarea zãpezii ºi Modele: Alpina, Alpina Clasic, împotriva alunecãrilor de zãpadã ºi sedeteriorarea acoperiºului. Cea mai bunã Romana, Donau recomandã a fi montate mai ales la Culori: roºu cãrãmiziu, brun Detalii tehnice, utilizaremetodã este distribuirea uniformã pe modelele Transilva ºi Reviva. La þiglele roºcat închis, brunsuprafaþa acoperiºului. Gãsiþi informaþii roºcat deschis, maro profilate, în zonele în care încãrcãrile dedetaliate în capitolul „Acoperiºuri pen- Dimensiuni: 180 x 420 mm zãpadã sunt mari, nu se recomandãtru regiuni cu încãrcãri abundente de Lãþime activã: 150 mm folosirea consolelor parazãpadã, Greutate: 0,95 kg/buc.zãpadã”, pagina 99. Rezistenþã: max. 4 kN deoarece la sarcini mari datorate Necesar: 1 buc./cãprior, distanþa zãpezii sau gheþii se pot produce fisuriÞiglã parazãpadã recomandatã între în zona de suprapunere a þiglelor. În cãpriori este de 90 cmCele mai importante avantaje ale þigle- În funcþie de zonã ºi de înclinaþia acoperi- aceastã situaþie se recomandã þigle Instrucþiuni de proiectarelor parazãpadã Bramac faþã de dispozi- ºului se recomandã micºorarea distanþei parazãpadã combinate cu grilaje parazã-tivele obiºnuite de protecþie împotriva dintre cãpriori. padã. În cazul folosirii consolelor Grilajul metaliczãpezii sunt: distribuirea coloristic ar- Material: oþel zincat, acoperit cu parazãpadã la þiglele profilate, acesteamonioasã a þiglelor; omogenitatea ma- strat de vopsea nu se vor monta pe profilul þiglei, citerialului, care are ca rezultat creºterea Culori: roºu cãrãmiziu, brun doar pe jgheaburile de scurgere. roºcat închis, bruneficacitãþii. De asemenea, nu apar dâre roºcat deschis, maro Montajul se efectueazã asemãnãtor cude ruginã ºi învelitoarea acoperiºului Lungime: 300 cm cel al þiglelor parazãpadã, numãrul loreste impermeabilã. În general, rândul al Înãlþime: 20 cm calculându-se în funcþie de gradul de Greutate: 3,75 kg/buc. Detalii de proiectaredoilea de la streaºinã se compune Necesar: în funcþie de lungimea înclinaþie al acoperiºului ºi sarcina CADexclusiv din þigle de oprire a zãpezii. streºinii zãpezii. În zona de streaºinã se vor Suport metalic grilaj parazãpadã monta 1,96 buc./ml de streaºinã.Date tehnice Material: aliaj de aluminiu acoperit cu strat de vopseaMaterial: nisip, ciment, apã, Date tehnice Culori: roºu cãrãmiziu, brun pigmenþi anorganici roºcat închis, brun Material: tablã zincatã, vopsitãCulori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro complet roºcat deschis, brun Greutate: 0,25 kg/buc. Culori: roºu, maro, antracit roºcat inchis, maro, Necesar: 1 buc./þiglã suport Lungime: 380 mm Clemã de îmbinare Informaþii importante despre acoperiºuri maro natural, antracit, Lãþime: 40 mm antic, verde, Material: oþel zincat, acoperit cu Greutate: 0,22 kg/buc. strat de vopseaModele: Alpina, Romana, Alpina Necesar: 1,3 - 5 buc./m2 Culori: roºu cãrãmiziu, brun Clasic, Donau Natura roºcat închis, brunDimensiuni: 330 x 420 mm roºcat deschis, maroGreutate: 4,75 kg/buc. Lungime: 5,5 cmAcoperire: 30,0 cm Necesar: 2 buc. la îmbinarea aNecesar: 0,9 - 5 buc. / m2 2 grilajeSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 61
 • 63. Aerisirea acoperiºului Þigla de aerisire Date tehnice Setul de aerisire Transilva La acoperiºurile reci, subventilaþia joacã Material: nisip, ciment, apã, Setul este compus din: þigla de aerisire un rol important, impiedicând formarea pigmenþi anorganici inferioarã, þigla de aerisire cu proemi- Culori: roºu cãrãmiziu, brun condensului ºi micºorând pericolul ca nenþã ºi þigla de aerisire superioarã. roºcat închis, brun zãpada sã se topeascã timpuriu ºi sã roºcat deschis, maro, Poate fi montat atât în zona de coamã, pãtrundã în zona streºinii sub formã de antracit, antic, verde, cât ºi în zona muchiei. Secþiunea dega- gheaþã. maro natural jãrii þiglei de aerisire este de 20 cm2. La Necesarul de þigle de aerisire se sta- Modele: Alpina, Alpina Clasic, acoperirea în coroanã (dublã) nu este Romana, Donau, bileºte în funcþie de lungimea cãprior- necesarã folosirea þiglei de aerisire Natura, Reviva ilor ºi înclinaþia acoperiºului. superioarã. Dimensiuni: 330 x 420 mm Se vor monta în primul, al doilea sau al Lungime activã: 398 mm treilea rând de la coamã. La acoperi- Laþime activã: 300 mm Date tehnice Þigla de aerisire superioarã ºurile în patru ape, aceste þigle se vor Greutate: 5,9 kg/buc. Material: nisip, ciment, apã, monta suplimentar ºi în zona muchiei. Diametrul orificiului pigmenþi anorganici de fixare: Ø 4 mm În zonele cu cãderi de zãpadã abun- Culori: roºu cãrãmiziu, brun Necesar: minim10 buc./100 m2 dente, þiglele de aerisire se vor aºeza roºcat deschis, maro, de învelitoare antracit, antic, verde pe primul rând de lângã coamã, având Dimensiuni: 338 x 420 mm în vedere cã zãpada se topeºte mai Greutate: 4,3 kg/buc. întâi aici. Necesar: 1 buc./ set Pe o suprafaþã de 100 m2 de înveli- Þigla de aerisire cu proeminenþã toare, în cazul montajului uscat al Material: nisip, ciment, apã, coamei ºi al muchiei, este necesar un pigmenþi anorganici minim de 10 þigle de aerisire. Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, La montajul cu mortar al coamei ºi al antracit, antic, verde muchiei, necesarul de þigle de aerisire Dimensiuni: 168 x 420 mm este mai mare. Greutate: 3 kg/buc. Necesar: 1 buc./ set Þigla de aerisire inferioarã Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Dimensiuni: 338 x 420 mm Greutate: 4,3 kg/buc. Necesar: 1 buc./ set62
 • 64. Aerisirea acoperiºului Date tehnice Elemente protecþie streaºinã Material: polietilenã Culoare: negru Utilizare: la toate modelele de þiglã profilatã Lungime: 100 cm Înãlþime: 5,2 cm Informaþii generale Greutate: 0,10 kg/buc. Necesar: 1 buc./ml streaºinãElement protecþie streaºinã ºibandã de aerisire protecþiestreaºinã Bandã de aerisire protecþie streaºinã Material: PVC durElementul de protecþie streaºinã împie- Detalii tehnice, utilizare Culoare: negrudicã pãtrunderea pãsãrilor în spaþiul din- Utilizare: la toate modeleletre prima ºipcã suport ºi þigle profilate. de þiglãBanda de aerisire împiedicã pãtrun- Lungime: 5 mlderea pãsãrilor între asterealã, respec- Înãlþime: 10 cm Grosime: 1,3 mmtiv folie impermeabilã, prima ºipcã Secþiunea desuport ºi placarea inferioarã cu scân- aerisire: 538 cm2/mldurã a streºinii, cât ºi la diferite racor- Greutate: 0,47 kg/buc.duri. Banda de aerisire se foloseºte Necesar: 1 rolã/5 ml de Instrucþiuni de proiectareatât la þigla profilatã cît ºi la cea solzi. streaºinã/racord Detalii de proiectare CAD Informaþii importante despre acoperiºuriSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 63
 • 65. Strãpungeri Þigla de trecere Durovent trecere gurã de aerisire Þigla Durovent trecere gurã de Parte universalã a sistemului pentru Având un design optic atractiv, acest aerisire elementele care strãpung învelitorea, produs oferã o soluþie tehnicã ºi estet- Având un design optic atractiv, acest cum ar fi: cablul de telefon, ancoraje, icã optimã pentru aerisirea coloanelor produs oferã o soluþie tehnicã ºi estet- suporturi, console, stative electrice etc. de canalizare. Flexibil în reglarea verti- icã optimã pentru aerisirea coloanelor calitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de canalizare. Flexibil în reglarea verti- de 15° pânã la 55°. calitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului Þiglã de 15° pânã la 55°. Bramac Durovent Folie Bramac Universal Racord flexibil Inel racordare folie Reducþie PVC Cãprior ªipcã suport Date tehnice Date tehnice Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, Material: PVC dur Material: PVC dur pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, maro, Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun antracit, verde roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, Modele: Transilva, Reviva roºcat deschis, maro, antracit, verde Dimensiuni: 290 x 600 mm antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Diametru: tub superior - 125 mm, Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, reducþie - 100 mm Romana, Donau Natura, Reviva Necesar: 1 buc. la trecere gurã Dimensiuni: 330 x 420 mm Dimensiuni: 330 x 420 mm de aerisire Greutate: 6 kg/buc. Lãþime activã: 300 mm Lungime activã: 398 mm Lungime activã: 398 mm Laþime activã: 300 mm Diametru: tub superior - 125 mm, Diametrul maxim reducþie - 100 mm de trecere: 100 mm Necesar: 1 buc. la trecere gurã Necesar: în funcþie de necesitãþi de aerisire64
 • 66. Strãpungeri Informaþii generaleSet racordare Durovent Racord flexibil ºi reducþie PVC Date tehnice Racord flexibilEste un accesoriu profesional pentru o Reprezintã legãtura dintre reducþia PVC Material: PVC dur ºi PVC moaleracordare impermeabilã la folie. Setul ºi conducta de aerisire. Racordul flexibil Culori: grieste alcãtuit dintr-un ºablon ºi un inel este prevãzut cu o mufã de îmbinare, Dimensiuni: DN 100/125 mm Detalii tehnice, utilizarede racordare la folie. etanºã, cu garniturã de cauciuc. Lungimea furtunului: 70 cm Greutate: 0,50 kg/buc. Necesar: 1 buc./trecere gurã de aerisire Reducþie PVC Material: PVC dur Culori: gri Dimensiuni: DN 100/70 mm Instrucþiuni de proiectare Greutate: 0,25 kg/buc. cm 70 Necesar: 1 buc./trecere gurã de aerisireDate tehniceInel de racordare la folieMaterial: PVC moale, elasticCulori: negruUtilizare: la Durovent trecere Detalii de proiectaregurã de aerisire CADDimensiuni: Ø100 mm, Ø125 mmNecesar: 1 buc./Durovent trecere de aerisireªablonMaterial: cartonCulori: maro Informaþii importante despre acoperiºuriSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 65
 • 67. Strãpungeri Durovent trecere antenã Durovent trecere antenã la þigla Având un design optic atractiv, acest Transilva produs oferã o soluþie tehnicã ºi este- Având un design optic atractiv, acest ticã optimã pentru elementele care produs oferã o soluþie tehnicã ºi este- strãpung acoperiºul: cablu de telefon, ticã optimã pentru elementele care antenã, stative electrice etc. Prin strãpung acoperiºul: cablu de telefon, tãierea succesivã a elementului special, antenã, stative electrice etc. Prin este posibilã ajustarea de la un tãierea succesivã a elementului special, diametru de 22 pânã la 110 mm. este posibilã ajustarea de la un dia- Flexibil în reglarea verticalitãþii de la o metru de 22 pânã la 110 mm. Flexibil înclinaþie a acoperiºului de la 15° pânã în reglarea verticalitãþii de la o înclinaþie la 55°. a acoperiºului de la 15° pânã la 55°. Date tehnice Date tehnice Material: PVC dur Material: PVC dur Culori: rosu cãrãmiziu, brun Culori: roºu cãrãmiziu, maro, roºcat închis, brun antracit, verde roºcat deschis, maro, Modele: Transilva, Reviva antracit, verde Dimensiuni: 290 x 600 mm Modele: Alpina, Alpina Clasic, Diametru: ajustabil, între 22 mm Romana, Donau, ºi 110 mm Natura, Reviva Necesar: 1 buc. la trecere antenã Dimensiuni: 330 x 420 mm cablu etc. Laþime activã: 300 mm Lungime activã: 398 mm Greutate: 1,25 kg/buc. Necesar: 1 buc. la trecere antenã, cablu etc.66
 • 68. Racordãri Informaþii generaleWakaflex Profil metalic închidere coºEste un accesoriu universal, utilizabil la În cazul elementelor de construcþietoate joncþiunile între învelitoare ºi pe- neîmbrãcate sau a celor expuse se vareþi, hornuri ºi alte elemente de con- utiliza profilul metalic de închidere coº Detalii tehnice, utilizarestrucþie, cum ar fi lucarnele, calcani ºi o masã de etanºare. Profilul metalicetc. WAKAFLEX-ul poate fi prelucrat de închidere coº se va monta cu aju-profesional, cu unelte obiºnuite ºi torul unor dibluri.poate fi montat foarte uºor. Este foarteflexibil putând fi formatat foarte uºor Profil metalic închidere coºmulându-se exact dupã conturul Wakaflexacoperiºului, datoritã inserþiei de alu-miniu. Forma datã în timpul montajului Profil metalic închidere coº Cãprior Instrucþiuni de proiectareeste definitivã. Datoritã proprietãþiiautocolante (sudurã), nu mai este Wakaflexnecesarã lipirea cu adezivi sau cea cu Contraºipcã ªipcã suportcositor. Produsul conferã o mare sigu- Cadru de rezistenþã Hidroizolaþieranþã împotriva ploii, a zãpezii sau a (folie Bramac Universal)pãtrunderii prafului. Cadru de rezistenþã Detalii de proiectareDate tehnice Date tehnice CADMaterial: polyizobutilen, Material: aluminiu de înaltã cu inserþie de aluminiu, calitate, vopsit prin rezistent la UV ardereCulori: roºu cãrãmiziu, maro, Culori: o parte roºie, brun roºcat deschis, o parte maro antracit Lungime: 240 cmUtilizare: la toate modelele Lãþime: 6 cm de þiglã ªtanþãri: la 20 cm, Ø 6mm Informaþii importante despre acoperiºuriLungime: rolã de 5mLaþime: 28 cmGreutate: 4,25 kg/rolãRezistenþãtermicã: -40° pânã la +100°SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 67
 • 69. Iluminarea podurilor Luminex Þigla transparentã Þigla transparentã (þigle profilate) Acest produs este util pentru accesul O soluþie simplã pentru iluminarea Reprezintã o soluþie simplã pentru pe acoperiº, pentru iluminarea podului podurilor nemansardate. Gradul de iluminarea podului gradul de ºi pentru aerisirea suplimentarã. Ca ele- transparenþã este de 92%. Fixarea se transparenþã fiind de 92%. ment funcþional al sistemului, este face cu ajutorul a douã cleme, care se adecvat pentru toate þiglele de format livreazã odatã cu þigla. mare ºi mic, deoarece ºorþul se adapteazã oricãrui material de înveli- toare. Fixarea se face cu ajutorul curelelor existente. Luminatorul se Þiglã transparentã poate deschide spre dreapta, spre stânga sau în sus. Prezintã siguranþã ªipcã datoritã posibilitãþilor suplimentare de suport Clemã de fixare închidere. Se utilizeazã doar în cazul podurilor nemansardate. Date tehnice Date tehnice Date tehnice Material: rama este confecþion- Material: plexiglas permanent Material: sticlã acrilicã atã din PVC dur, chepengul Modele: Alpina, Alpina Clasic, transparentã din policarbonat trans- Romana, Donau, Culori: transparentã parent ºi rezistent la Natura Modele: Transilva ºocuri, iar ºorþul din Dimensiuni: 330 x 420 mm Dimensiuni: 168 x 420 mm PVC moale Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 17 cm Culori: roºu cãrãmiziu, maro, Lãþime activã: 300 mm Greutate: 0,27 kg/buc. antracit Greutate: 0,65 kg/buc. Necesar: min. 7buc./deschizãturã Modele: la toate þiglele din Necesar: cca. 5 buc./100 m2 de iluminare portofoliu de învelitoare Dimensiuni exterioare: 630 x 765 mm Dimensiuni interioare: 475 x 520 mm Suprafaþa luminatorului: 0,24 m2 Greutate: 6,2 kg Necesar: în funcþie de necesitãþi68
 • 70. Elemente de fixare Informaþii generaleCârlig de ancorare þigle profilate Cârlig de ancorare þigle solzi Cui specialPentru fixarea þiglelor profilate ºi ca Transilva Pentru fixarea þiglelor coamã de începutmãsurã suplimentarã pentru fixarea Se foloseºte ca mãsurã de siguranþã ºi a þiglelor de ramificaþie expuse directþiglelor speciale. Se utilizeazã mai ales suplimentarã în caz de furtunã sau precipitaþiilor prin poziþionarea þiglelor. Cuiul este prevãzut cu o garniturã de Detalii tehnice, utilizareîn zone seismice sau expuse la vânturi cutremur. La pante mai mari de 45° cauciuc astfel încât orificiul þiglei sã fieputernice. fiecare a treia þiglã se recomandã a fi protejat de pãtrunderea apei. Cuiul are o asiguratã cu un cârlig de ancorare. La forma elicoidalã care permite o fixare pante peste 60° se vor fixa toate mai sigurã de ºipcã suport coamã. þiglele. Instrucþiuni de proiectareDate tehnice Date tehnice Date tehniceMaterial: sârmã de oþel Material: tablã galvanizatã Material: oþel brumatRezistenþã: Lungime: 80 mm Utilizare: la toate modelelefixare la douã þigle = 150 N/m2 Latime: 14 mm Dimensiuni: 3,8 x 120 mmfixare la fiecare þiglã = 1020 N/m2 Rezistenþã: 0,3 kN/buc. Greutate: 15 g / buc. Detalii de proiectareNecesar: în funcþie de sucþiunea Necesar: în funcþie de sucþiunea Necesar: 1buc. / þiglã coamã CAD vântului ºi de panta vântului ºi de panta început, respectiv þiglã acoperiºului acoperiºului de ramificaþie Informaþii importante despre acoperiºuriSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 69
 • 71. Elemente de fixare Clemã fixare þiglã debitatã Clemã fixare þiglã coamã Cuie În cazul þiglelor care nu mai au ciocul Se foloseºte la fixarea þiglelor de Fiind zincate prin forjare ºi având de atârnare sau gaura de cui, clema coamã în cazul montajului uscat. Clema dimensiuni speciale ale capetelor, fixare þiglã debitatã este accesoriul se fixeazã cu ajutorul unui cui zincat 31 cuiele asigurã fixarea optimã a þiglelor ideal pentru fixarea rapidã ºi sigurã a x 75 mm prin orificiul þiglei de coamã în speciale cu gãuri pentru cuie, de exem- þiglelor debitate. ºipca de coamã, ºi 2 cuie zincate 28 x plu þigle laterale sau de suport, precum 50 mm direct în ºipca de coamã. ºi a bucãþilor de þiglã tãiate la coame, încruciºãri ºi îmbinãri. Cuiele sunt folosite ºi pentru fixarea clemelor ºi a þiglelor de coamã, precum ºi a altor accesorii. Date tehnice Date tehnice Date tehnice Cuie 2,8/50 Material: inox Material: tablã de aluminiu, Lungime: 3 cm eloxatã, 1,6 mm Material: oþel zincat prin Lãþime: 1,8 cm Culori: roºu cãrãmiziu, maro, forjare Lungimea sârmei: cca. 40 cm antracit Lungime: 45 mm Necesar: 1 buc./fiecare Utilizare: la toate modelele de Dimensiunea þiglã debitatã þiglã de coamã din capului: 9 mm portofoliu Diametru: 2,7 mm Necesar: 1 buc./þiglã coamã Ambalare: 1 kg cca. 400 buc. Cuie 3,1/75 Material: oþel zincat prin forjare Lungime: 80 mm Dimensiunea capului: 9 mm Diametru: 3,1 mm Ambalare: 1 kg cca. 200 buc.70
 • 72. Dolie Informaþii generale Profilo S Adaptor Profilo S Acest produs oferã siguranþã maximã Se utilizeaza în cazul doliilor care nu împotriva apelor pluviale. sfârºesc în jgheab ci pe suprafaþa Se poziþioneazã pe mijlocul traiectoriei învelitorii. Tabla de aluminiu permite Detalii tehnice, utilizare doliei, se fixeazã cu niºte cuie zincate mularea facilã pe suprafaþa þiglei. pe fiecare ºipcã (cuie recomandate 2,5 x 30 mm), iar distanþa maximã de fixare este 500 mm. Nu necesitã pat de lemn sau ºipci suplimentare de susþinere. Orificiile speciale de pe la- terale permit fixarea fãrã cleme ºi posi- bilitatea modificãrii poziþiei (în funcþie Instrucþiuni de proiectare de unghiul doliei). Detalii de proiectare CAD Date tehnice Date tehnice Material: tablã zincatã din oþel, Material: aluminiu cu strat stratificatã, cu poly de vopsea ester de înaltã calitate, Culori: roºu cãrãmiziu, maro rezistent la razele UV Lungime: 500 mm Culori: roºu cãrãmiziu, maro Lãþime: 500 mm Lungime: 2100 mm Grosime: 0,7 mm Informaþii importante despre acoperiºuri Lãþime: 460 mm Greutate: 0,48 kg/buc. Necesar: 1 buc./2 ml dolie Necesar: în funcþie de necesitãþiSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 71
 • 73. Dolie Element lateral dolie Bandã fixare element dolie Bandã din material spongios, im- Se monteazã la îmbinarea doliilor con- pregnat, pentru þiglele de format mare vergente asigurând protecþie împotriva ºi mic, care se foloseºte ca etanºare pãtrunderii apei în acea zonã. între învelitoare ºi elementele de închidere, cum ar fi doliile de tablã. Acest element protejeazã împotriva pãtrunderii zãpezii, apei sau prafului la elementele de legãturã ºi la îmbinãri. Se îndepãrteazã fâºia protectoare, apoi i se aplicã elementul lateral dolie, dupã care se acoperã cu þiglã ºi se preseazã corespunzãtor. Date tehnice Date tehnice Material: poliuretanic - spongios, Material: polyizobutilen cu cu celulele impregnate, inserþie de aluminiu autoadeziv Culori: roºu cãrãmiziu, maro Culori: gri Lungime: 100 cm Lungime: 100 cm Lãþime: 14 cm Profil: clin, de 40 x 70 mm Greutate: cca. 0,42 kg/buc. Necesar: 2 buc./ml dolie Necesar: 1 buc./la fiecare îmbinare dolie72
 • 74. Hidroizolaþia acoperiºului Clemã de fixare Detaliu coamã þiglã coamã Þiglã de coamã Suport metalic fixare ºipcã de coamã Þiglã de Figaroll Contraºipcã aerisire Informaþii generaleFolia impermeabilã Folie impermeabilãBramac VELTITECH 120Se recomadã montajul liber pe ºipci, ºi Cãpriornu pe asterealã, întrucât este posibilã Detalii tehnice, utilizaredeteriorarea foliei la montajul þiglei. Încazul utilizãrii foliei Veltitech 120 lapoduri mansardate se recomandã pãs-trarea unui spaþiu de ventilaþie întrefolie ºi termoizolaþie de minim 4 cm.Date tehniceMaterial: 2 straturi (unul - 20 g PP coating, altul - 100 g PP spunbound cu calitãþi de Instrucþiuni de proiectare fleece)Culori: negruLungime: 50 mLatime: 1,5 mSuprafaþa de acoperire: cca. 69 m2Densitate/m2: 120±8 g/m2Greutate: cca. 9 kgRezistenþa la rupere: Detalii de proiectare lungime/transversal CAD 230±30 N/5 200±30 N/5 cmRezistenþa la rupere în jurul cuiului: lungime/transversal: Realizarea corectã a strãpungerii pentru Realizarea corectã a strãpungerii 150±30 N/5 þiglã PVC - trecere gurã de aerisire pentru luminatoare 150±30 N/5Rezistenþa la foc: B2Difuzie: clasa W1 Informaþii importante despre acoperiºuriRezistenþa la infiltraþii: 2000 mmValoare Sd: 16 mRezistenþa la UV: min. 4 luniNecesar/m2 de învelitoare: 1,07 m2 inclusiv suprapunereaRezistenþa termicã: de la -40° pânã la + 80°SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 73
 • 75. Hidroizolaþia acoperiºului Folia impermeabilã anticondens Bramac Universal Eco Folia impermeabilã anticondens Bramac UNIVERSAL Se poate monta direct pe cãpriori fãrã Bramac PRO Se poate monta direct pe cãpriori fãrã a a fi necesarã asterealã, reducându-se Aceasta folie este ºi ea recomandatã în fi necesarã asterealã, reducându-se astfel costurile de materie primã ºi special acoperiºurilor mansardate. asfel costurile de materie primã ºi ma- manoperã. Are o mare capacitate de Montajul se face direct pe cãpriori ºi noperã. Are o mare capacitate de difu- difuzie, asigurând o bunã subventilaþie termoizolaþie, ºi nu pe asterealã, zie, asigurând o bunã subventilaþie aco- acoperiºului. Este rezistentã atât prinderea foliei fãcându-se cu ajutorul periºului. Este rezistentã atât la rupere, la rupere, oferind siguranþã la montaj, contraºipcilor. oferind siguranþã la montaj, cât ºi la cât ºi la intemperii pânã la montarea Bramac Pro permite difuzia de vapori intemperii pânã la montarea învelitorii. învelitorii. Datoritã rezistenþei ridicate a din interior spre exterior, iar în celãlalt foliei, poate fi montatã ºi pe asterealã. sens este impermeabilã. Date tehnice Material: polipropilenã Date tehnice Date tehnice Culori: gri închis Material: polipropilenã Material: polipropilenã Lungime: 50 m Culori: verde Culori: gri deschis Lãþime: 1,5 m Lungime: 50 m Lungime: 50 m Suprafaþa de Lãþime: 1,5 m Lãþime: 1,5 m acoperire: cca. 69 m2 Suprafaþa de Suprafaþa de Densitate/m2: 151 g/m2, 4 straturi acoperire: cca. 69 m2 acoperire: cca. 69 m2 Greutate: cca. 12 kg Densitate/m2: 140±8 g/m2 Densitate/m2: 100 g/m2, 3 straturi Rezistenþa Greutate: cca. 10,5 kg Greutate: cca. 8 kg la rupere: lungime/transversal Rezistenþa la rupere: Rezistenþa cca. 490 N/cca. 450 lungime/transversal la rupere: lungime/transversal N/5 cm 300±30 N/5 cca. 200 N/cca.130 N/5 Rezistenþa la rupere 270±30 N/5 cm cm în jurul cuiului: lungime/transversal: Rezistenþa la rupere în jurul cuiului: Rezistenþa la foc: B2 cca. 360 N/cca. 400 N lungime/transversal: Difuzie: 1400 g/m2 în 24 h Rezistenþa la foc: B2 180±30 N/5 Rezistenþa Difuzie: 1350 g/m2 în 24 h 180±30 N/5 la infiltraþii: 3000 mm Rezistenþa la Rezistenþa la foc: B2 Valoare Sd: cca. 0,03 m infiltraþii: 3000 mm Difuzie: clasa W1 Rezistenþa la UV: min. 4 luni Valoare Sd: cca. 0,03 m Rezistenþa la Necesar/m2 de învelitoare: Rezistenþa la UV: min. 4 luni infiltraþii: >3000 mm 1,07 m2 inclusiv Necesar/m2 de învelitoare: Valoare Sd: 0,03±0,01 m suprapunerea 1,07 m2 inclusiv Rezistenþa la UV: min. 4 luni suprapunerea Necesar/m2 de învelitoare: Rezistenþa termicã: 1,07 m2 inclusiv de la -40° pânã la +85° suprapunerea Rezistenþa termicã: de la -40° pânã la +80°74
 • 76. Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor PVC Informaþii generaleStabicor P este denumirea sistemuluide jgheaburi ºi burlane Bramac din PVCutilizate pentru colectarea ºi evacuareaapelor pluviale. Sistemul Stabicor P Detalii tehnice, utilizarereprezintã suma standardelor calitativeºi estetice înalte, completând prineleganþa sa aspectul oricãrei clãdiri. Sepotriveºte la orice model ºi culoare deþiglã, nu necesitã lipire sau sudare,rezistent la ºocuri, coroziune, variaþii detemperaturã ºi ultraviolete. Instrucþiuni de proiectareDate tehniceMaterial: polivinilclorurã (PVC dur colorat prin impreg- nare)Culori: maro, arãmiu Detalii de proiectareDimensiuni: CADjgheaburi: lungime: 2 m, 4 m, diametru: 125 mm, 150 mmBurlane: lungime: 0,5 m, 1 m, 2 m, 4 m diametru: 100 mm Informaþii importante despre acoperiºuriSPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 75