01
InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante
despreacop...
Sistemul Bramac
Vedere de ansamblu
02
1 Þiglã 1/1
2 Þiglã ½
3 Þiglã dublã
4 Þiglã creastã 1/1
5 Þiglã creastã colþ stânga
...
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 03
32 Element aerisire protecþie streaºinã
33 Bandã aerisire protecþie streaºinã
34 Durovent...
Alegerea vã aparþine:
Modele ºi culori!
04
Datoritãprocesuluitipograficculorileprezentateînacestepaginipotdiferideculorile...
Alegerea vã aparþine:
Modele ºi culori!
04
Datoritãprocesuluitipograficculorileprezentateînacestepaginipotdiferideculorile...
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
*30 de ani garanþie la valoare de produs nou pentru siguranþa dvs. absolutã.
În aceastã gara...
Informaþii utile
06
Protecþia muncii
Pentru Bramac nu este importantã numai protecþia ºi sigu-
ranþa clienþilor, ci ºi sãn...
Protecþia împotriva alunecãrii zãpezii
Soluþia optimã o reprezintã dispunerea uniformã a þiglelor
parazãpadã pe întreaga s...
5 motive pentru care
veþi alege produsele Bramac
Rezistenþa la îngheþ
Þiglele Bramac sunt mult mai rezistente la
îngheþ de...
SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 09
Învelitoarea inteligentã:
Suprafaþa Bramac Protector®
cu 5 factori de protecþie vã
aparã ...
Bramac Protector
Sfideazã provocãrile naturii.
11
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: granulatã
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime ac...
12
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activ...
13
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã
Dimensiuni: 330 x 420 mm
Lungime activ...
14
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã
Dimensiuni: 332 x 420 mm
Lungime activ...
15SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã, cu un st...
16
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã, dublu acrilatã
Dimensiuni: 330 x 420 ...
17SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Suprafaþã: netedã
Dimensiun...
Þigla Alpina
18
1 2 3 4 5 6
7 8
30 31 32 33
35 3937
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19,20,21,22 25 26 27
2928
40 41
19
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2
m2
• • • • 11
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • 53
Creastã
3 Þiglã de creastã 1/1 3...
Þigla Romana
20
1 2 3 4 5 6
7 8
27
28 30 31 32
9 10 11 12
13 14 15 16
19,20,21,22 25
17 18
26
33 35
3937 40 41
21
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2
m2
• • • • • 12
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 53
Creastã
3 Þiglã de creastã 1...
Þigla Alpina Clasic
22
1 2 3 4 5 6
7 8
30 31 32 33 35
3937 40 41
9 10 11 12
13 14 15
25
16 17 18
19,20,21,22 26 27
28
23
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2
m2
• • • • • 13
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 53
Creastã
3 Þiglã de creastã 1...
Þigla Donau
24
1 2 3 4 5 6
7 8
30 31 32 33
9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
19,20,21,22 25 26 27
28 35
3937 40 41
25
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2
m2
• • 14
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 53
Creastã
3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./...
Þigla Natura
26
1 2 3 4 5 6
7 8
28 30 32
35 3634
25 26
24
27
9 10 11 13
15 2216,17,18,19 23
27
Þigle
1 Þiglã 1/1 10 buc./m2
m2
maro natural 15
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. maro natural 53
Coamã/muchie
3 Set þig...
Þigla Reviva
28
1 2 4 63 5
7 8 9 10 11 12
27 28 29 30
33 35 36 37
13 14 15, 16, 17, 18 20 25
26 31
29
Þigle
1 Þiglã 1/1 11 buc./m2
m2
• • 16
2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 53
Marginea acoperiºului
3 Þiglã lateralã s...
Þigla Transilva
30
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10
21
14
28 29
18
19 20 22
11 12
13 17a 17b 17c
23 24
26 30
31
Þigle
1 Þiglã 1/1 36 buc./m2
m2
• • • • 17
2 Þiglã dublã 4 buc./ml margine buc. • • • • 53
Marginea acoperiºului
3 Þigl...
Bramac – Acoperiºul solar
Soarele lucreazã pentru tine.
Suprafaþa de absorbþie
este partea panoului solar care preia radiaþia solarã ºi o trans-
formã în energie termicã. Aceasta...
Bramac – Acoperiºul solar
economic – eficient – ecologic – de vârf
34
- economic
datoritã montajului rapid, deoarece panou...
Calitate
Acoperiºul solar Bramac este cunoscut pentru nivelul înalt de
calitate ºi a fost testat la Arsenal Research Insti...
Bramac: Set solar pentru
apã caldã menajerã
36
37
Bramac: Set pentru aport
la încãlzire
InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiec...
Bramac: Set pentru aport
la încãlzire + unitate de
apã proaspãtã
38
39
Componente ale sistemului solar Bramac
InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproie...
Componente ale sistemului solar Bramac
40
41
Componente ale sistemului solar Bramac
InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproie...
Componente ale sistemului solar Bramac
42
43
Componente ale sistemului solar Bramac
InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproie...
Investiþi o datã. Profitaþi o viaþã întreagã.
Preþuri panouri solare.
44
45
Sistemul solar Bramac:
Garanþie ºi certificate
InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetali...
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor metalic
46
8
1
2
6
4
3
19 20
15
22
1823
24
21
25
47
Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori
roºu
cãrãmiziu
brunroºcat
maro
* Necesar cca. 2 buc./îmbinare colþar
Jghea...
Sistemul de jgheaburi ºi burlane
Stabicor PVC
48
7,17
9,19
1,2,11,12
3,13
4,14
8,18
36
32
33
34 35
34
24
25
26
27
10,20
28...
49
Cod
art.
Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori
maro
arãmiu
* Termen de livrare pânã la 6 sãptãmâni
Jgheaburi DN ...
Accesorii
universale
50
3 4 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
51
Marginea acoperiºului
1 Element metalic lateral (1m)* 1 buc./1 ml lateralã înclinatã buc. • • • -
2 Element metalic lat...
Detalii tehnice, utilizare
InformaþiigeneraleDate tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Modele: Alpina, Romana,
Donau, Alpina Cla...
Þigla de creastã
54
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat înc...
Margini
55
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun...
Coamã/muchie
56
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis,...
Coamã/muchie
57
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis,...
Coamã/muchie
58
Date tehnice
Material: PVC dur colorat
în masã
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun
roºcat des...
Coamã/muchie
59
Date tehnice
Material: bandã din aluminiu/
PET, reþea extensibilã
aluminiu, butil,
polipropilen, HDP,
rezi...
Elemente de siguranþã
60
Date tehnice
Þiglã suport treaptã/podest
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori...
Elemente de siguranþã
61
Þigla suport
Material: aliaj de aluminiu acoperit
cu strat de vopsea
Modele: Alpina, Alpina Clasi...
Aerisirea acoperiºului
62
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºc...
Aerisirea acoperiºului
63
Element protecþie streaºinã ºi
bandã de aerisire protecþie
streaºinã
Elementul de protecþie stre...
Strãpungeri
64
Date tehnice
Material: nisip, ciment, apã,
pigmenþi anorganici
Culori: roºu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, ...
Strãpungeri
65
Date tehnice
Inel de racordare la folie
Material: PVC moale, elastic
Culori: negru
Utilizare: la Durovent t...
Strãpungeri
66
Date tehnice
Material: PVC dur
Culori: rosu cãrãmiziu, brun
roºcat închis, brun
roºcat deschis, maro,
antra...
Racordãri
67
Date tehnice
Material: polyizobutilen,
cu inserþie de aluminiu,
rezistent la UV
Culori: roºu cãrãmiziu, maro,...
Iluminarea podurilor
68
Date tehnice
Material: rama este confecþion-
atã din PVC dur, chepengul
din policarbonat trans-
pa...
Elemente de fixare
69
Date tehnice
Material: sârmã de oþel
Rezistenþã:
fixare la douã þigle = 150 N/m2
fixare la fiecare þ...
Elemente de fixare
70
Date tehnice
Material: inox
Lungime: 3 cm
Lãþime: 1,8 cm
Lungimea sârmei: cca. 40 cm
Necesar: 1 buc....
Dolie
71
Date tehnice
Material: tablã zincatã din oþel,
stratificatã, cu poly
ester de înaltã calitate,
rezistent la razel...
Dolie
72
Date tehnice
Material: poliuretanic - spongios,
cu celulele impregnate,
autoadeziv
Culori: gri
Lungime: 100 cm
Pr...
Hidroizolaþia acoperiºului
73
Date tehnice
Material: 2 straturi (unul - 20 g PP
coating, altul - 100 g PP
spunbound cu cal...
Ghidul proiectantului 2009_partea01 - bramac
Ghidul proiectantului 2009_partea01 - bramac
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ghidul proiectantului 2009_partea01 - bramac

712 views
528 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
712
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ghidul proiectantului 2009_partea01 - bramac

 1. 1. 01 InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: Informaþii generale Sistemul Bramac 02 Þiglele Bramac - modele ºi culori disponibile 04 Informaþii utile 06 Bramac Protector 09 Þigla Alpina 11 Þigla Romana 12 Þigla Alpina Clasic 13 Þigla Donau 14 Þigla Natura 15 Þigla Reviva 16 Þigla Transilva 17 Þigle - elementele sistemului Þigla Alpina 18 Þigla Romana 20 Þigla Alpina Clasic 22 Þigla Donau 24 Þigla Natura 25 Þigla Reviva 28 Þigla Transilva 30 Sistemul solar Bramac 32 Accesorii - Sistemul de jgheaburi ºi burlane StabiCor 46 Accesorii - accesorii universale 50 Date tehnice, utilizare Þigle 1/2 ºi þigla dublã 53 Þigle de creastã 54 Margini 55 Coamã/muchie 58 Elemente de siguranþã 60 Aerisirea 62 Strãpungeri 64 Racordãri 67 Iluminarea podurilor 68 Elemente de fixare 69 Dolie 71 Hidroizolaþie 73 Sistemul de jgheaburi ºi burlane 75 Instrucþiuni de proiectare Calitatea Bramac 77 Instrucþiuni pentru proiectarea acoperiºului 78 Lãþimea învelitorii 83 Recomandãri pentru construirea acoperiºului 85 Construcþia marginilor acoperiºului 87 Dimensionarea ºipcilor 89 Construcþia coamei 90 Construcþia muchiei 92 Construcþia streºinii 93 Construcþia doliei 94 Acoperirea rotundã (þigle solzi) 95 Detalii de proiectare CAD Marginea acoperiºului 101 Coamã 102 Creastã 103 Muchie 104 Streaºinã 105 Strãpungeri 106 Acces pe acoperiº 108 Iluminare 109 Rupere de pantã 110 Racordare lateralã 112 Racordare în aval 113 Racordare în amonte 114 Racordare la fereastrã 115 Informaþii importante despre acoperiºuri Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã 117 Statica acoperiºului 119 Hidroizolaþia ºi termoizolaþia 121 Ventilaþia suficientã 122 Acoperirea profesionistã ºi solidã 123 Oprirea zãpezii 124 Þigle parazãpadã - modelul profilat 125 Console metalice parazãpadã 126 Acoperiºuri pentru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã 127
 2. 2. Sistemul Bramac Vedere de ansamblu 02 1 Þiglã 1/1 2 Þiglã ½ 3 Þiglã dublã 4 Þiglã creastã 1/1 5 Þiglã creastã colþ stânga 6 Þiglã creastã colþ dreapta 7 Þiglã creastã ½ 8 Þiglã lateralã stânga 9 Þiglã lateralã dreapta 10 Þiglã de coamã 11 Metalroll 12 Figaroll 13 Aerofirst element 14 Bandã aerisire protecþie coamã 15 Clemã fixare þiglã coamã 16 Placuþã PVC închidere þiglã coamã 17 Þiglã coamã de început 18 Þiglã coamã de ramificaþie 19 Cocoº acoperiº 20 Suport metalic fixare ºipcã coamã 21 Þiglã parazãpadã 22 Þiglã suport treaptã podest 23 Suport metalic treaptã podest 24 Treaptã metalicã 25 Podest metalic 26 Þiglã suport grilaj metalic parazãpadã 27 Suport metalic fixare grilaj parazãpadã 28 Grilaj metalic parazãpadã 29 Clemã îmbinare pentru grilaj metalic parazãpadã 30 Consolã metalicã parazãpadã 31 Þiglã de aerisire
 3. 3. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 03 32 Element aerisire protecþie streaºinã 33 Bandã aerisire protecþie streaºinã 34 Durovent trecere gurã de aerisire 35 Durovent trecere antenã 36 Racord flexibil 37 Reducþie PVC 38 Þiglã transparentã 39 Luminex 40 Cârlig de ancorare 41 Cui special 42 Element lateral dolie 43 Dolie metalicã 44 Profilo S 45 Adaptor profilo S 46 Bandã fixare dolie 47 Element metalic lateral 48 Disc debitare þiglã 49 Wakaflex 50 Profil metalic închidere coº 51 Diblu fixare profil coº 52 Cui zincat 2,8 x 50 mm 53 Cui zincat 3,1 x 75 mm 54 Clemã fixare þigle debitate 55 Folie Bramac Universal 56 Folie Bramac Pro 57 Folia Veltitech 120 58 Folia Uni Eco 59 Element de streaºinã 60 Clemã fixare element streaºinã 61 Sistem jgheaburi ºi burlane metalice sau PVC 62 Sistem solar complet pentru apã caldã menajerã / aport la încãlzire
 4. 4. Alegerea vã aparþine: Modele ºi culori! 04 Datoritãprocesuluitipograficculorileprezentateînacestepaginipotdiferideculorilereale.Vãrugãmsãnecontactaþiºivãvomprezentamostredeþigle. * roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit Þigle profilate Þigla Alpina roºu cãrãmiziu1 brun roºcat închis1 maro antracit verde Þigla Alpina Clasic roºu cãrãmiziu1 brun roºcat deschis2 maro antracit antic Þigla Romana roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis Þigla Donau maro 1 culori disponibile ºi cu suprafaþã standard 2 culori disponibile numai cu suprafaþã standard
 5. 5. Alegerea vã aparþine: Modele ºi culori! 04 Datoritãprocesuluitipograficculorileprezentateînacestepaginipotdiferideculorilereale.Vãrugãmsãnecontactaþiºivãvomprezentamostredeþigle. * roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit Þigle profilate Þigla Alpina roºu cãrãmiziu1 brun roºcat închis1 maro antracit verde Þigla Alpina Clasic roºu cãrãmiziu1 brun roºcat deschis2 maro antracit antic Þigla Romana roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis Þigla Donau maro 1 culori disponibile ºi cu suprafaþã standard 2 culori disponibile numai cu suprafaþã standard
 6. 6. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: *30 de ani garanþie la valoare de produs nou pentru siguranþa dvs. absolutã. În aceastã garanþie poþi avea încredere deoarece ea existã deja de 42 de ani. Noi ºtim ce facem, iar dvs. ºtiþi ce aveþi: þigle cu densitate extrem de mare ºi o capacitate de portanþã unicã, precum ºi o rezistenþã mare la grindinã. **Diponibilã numai pe bazã de comandã fermã la distribuitori. Þigle solzi maro natural Þigla Natura roºu cãrãmiziu antic roºu cãrãmiziu anticmaro antracit Þigla Transilva** Þigla Reviva
 7. 7. Informaþii utile 06 Protecþia muncii Pentru Bramac nu este importantã numai protecþia ºi sigu- ranþa clienþilor, ci ºi sãnãtatea montatorilor ºi partenerilor sãi. De aceea, acordãm siguranþei muncii o atenþie deosebitã. Bramac se simte obligat sã-ºi atenþioneze partenerii despre factorii de risc ºi sã le recomande mãsurile necesare pentru siguranþa muncii. Munca cu materialele de învelitoare Multe materiale de construcþii, printre care ºi þiglele, sunt produse din materii prime naturale, care conþin quarþ cristalin. În procesele de tãiere sau gãurire a þiglei, sunt eliberate pãrþi de quarþ, care la încãrcãri mari de praf pe perioade lungi de timp pot cauza afecþiuni serioase ale plãmânului (silicoza). Este obligatorie luarea urmãtoarelor mãsuri de siguranþã: - la tãierea sau gãurirea þiglei este obligatoriu sã se poarte masca de protecþie contra prafului; - folosirea unor unelte de tãiere umedã sau care au dispozi- tive de absorbþie a prafului. În general sunt de luat toate mãsurile de siguranþã specifice meseriei de montator de materiale de învelitori. HHaamm ddee ssiigguurraannþþãã ((ccoorrddeelliinnaa ddee ssiigguurraannþþãã)) Folosirea hamului de siguranþã este necesarã în cazul lucrãrilor la înãlþime. Dacã mãsura de siguranþã împotri- va cãderii nu se poate lua prin schela de protecþie, reþea de protecþie sau parapet de protecþie, atunci trebuie folosit hamul de siguranþã. IInnddiiccaaþþiiee:: Daca existã pericolul cãderii de la înãlþime este oblig- atorie utilizarea hamului de siguranþã cu toate acce- soriile acestuia. ÎÎnnaaiinnttee ddee ffiieeccaarree uuttiilliizzaarree:: - verificarea anualã a echipamentului de cãtre spe- cialiºti; - utilizatorul echipamentului trebuie instruit în folosirea corectã a hamului de siguranþã. LLaa uuttiilliizzaarree:: - punctul de asigurare trebuie sã poatã prelua greutatea unui corp în cãdere liberã; - punctul de asigurare sã fie pe cât posibil în plan vertical deasupra utilizatorului. Munca pe acoperiºuri Asigurarea contra cãderii de la o distanþã de 3 m 1. La o înclinaþie a acoperiºului de pânã la 20° - parapet de protecþie sau schele de protecþie (plase de pro- tecþie). 2. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 20° - schele de interceptare de pe acoperiº sau balustradã de protecþie. 3. La o înclinaþie a acoperiºului de peste 45° - muncitorii trebuie sa fie bine ancoraþi (în plus faþã de balustrada de protecþie ºi schele de interceptare de pe acoperiº); - toate lucrãrile care presupun folosirea cordelinei de sigu- ranþã nu trebuie fãcute de o singurã persoanã. 4. Schelele de interceptare - ca schelã de consolã sau în legãturã cu o schelã de faþadã. 5. Balustrada de protecþie: - pânã la o înclinaþie admisibilã de 60°, fixarea sã se facã de pãrþi portante ale construcþiei (cãpriori); - la lucrãri ce dureazã maxim o zi (lucrãri de reparaþie sau de vopsitorie), schela de protecþie nu este obligatorie. În schimb, lucrãtorii trebuie sã fie asiguraþi prin cordelinã de siguranþã. Vã rugãm sã urmaþi aceste instrucþiuni ºi sã vã protejaþi sãnã- tatea. Nu vã expuneþi atât pe dumneavoastrã, cât ºi pe ceilalþi unor pericole inutile! 00°°-2200°° ≥11mm ≥11mm 60 cm 60 cm 1 3 4 5 2
 8. 8. Protecþia împotriva alunecãrii zãpezii Soluþia optimã o reprezintã dispunerea uniformã a þiglelor parazãpadã pe întreaga suprafaþã a acoperiºului ºi montarea grilajului parazãpadã în al doilea rând de la streaºinã. Mansardarea acoperiºului Aici, cel puþin în zona tavanelor înclinate este necesarã con- struirea unei termoizolaþii ºi hidroizolaþii sub învelitoare. În practicã, se utilizeazã în general pe întreaga suprafaþã. Protecþia în caz de incendiu Þiglele fac parte din categoria materialelor de construcþie, neinflamabile, clasa A1. Construcþia suport învelitoare Cu cât construcþia sipcilor suport/sipcilor longitudinale este mai stabilã, cu atât þiglele se vor monta ºi fixa mai uºor. Construcþia de sub învelitoare trebuie sã asigure imperme- abilitate. Strãpungerile, cum ar fi coºuri de fum, Durovent tre- cere gurã de aerisire se vor realiza în aºa fel încât sã nu per- mitã pãtrunderea apei. Se va avea în vedere pãstrarea funcþiei de acoperiº rece prin subventilarea învelitorii. Acoperirea suprafeþelor curbe Acoperirea suprafeþelor curbe necesitã o îndemânare deosebitã. Acestea se pot realiza doar cu þigle solzi Transilva þinând cont la proiectare ºi execuþie de construcþia specialã a suportului din lemn (vezi lucarne tip pleoapã). Construcþia unui acoperiº Exemplu: - încãrcãrile permanente ale structurii de lemn pentru un acoperiº cu un grad de înclinaþie de 30°. Pe baza acestor factori reiese cã, învelitoarea, respectiv ma- terialul de învelitoare ºi greutatea acestuia, nu influenþeazã semnificativ dimensionarea structurii de lemn a acoperiºului, dimpotrivã, datoritã dimensiunii þiglelor ºi a greutãþii acestora, se mãreºte substanþial siguranþa în caz de furtunã. 07SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: Informaþii utile MMaatteerriiaall ÎÎNNCCÃÃRRCCAARREE ÞÞiiggllãã BBrraammaacc AAllppiinnaa ÞÞiiggllãã mmeettaalliiccãã ÞÞiiggllãã cceerraammiiccãã ssoollzzii ªªaarrppaannttãã lleemmnn 20 kg/m2 20 kg/m2 20 kg/m2 ÎÎnnccããrrccaarree ddiinn vvâânntt 100 kg/m2 100 kg/m2 100 kg/m2 ZZããppaaddãã 150 kg/m2 150 kg/m2 150 kg/m2 GGrreeuuttaattee mmaatteerriiaall 10 buc/m2 x 4.3 kg = 43 kg/m2 5 kg/m2 38 buc/m2 x 1.4 kg = 53 kg /m2 ÎÎnnccããrrccaarree ttoottaallãã 313 kg 275 kg 323 kg DDiiffeerreennþþãã ggrreeuuttaattee ffaaþþãã ddee ddiimmeennssiioonnaarreeaa mmiinniimmãã ppeennttrruu 665500 kkgg//mm2 - 7 % + 1,5%
 9. 9. 5 motive pentru care veþi alege produsele Bramac Rezistenþa la îngheþ Þiglele Bramac sunt mult mai rezistente la îngheþ decât þiglele ceramice ºi astfel au o duratã mai mare de viaþã. Umiditatea absorbitã este eliberatã mult mai repede. Sistem de acoperire perfect Bramac dispune de un sistem de acce- sorii originale complet care se asam- bleazã perfect. De la þigle parazãpadã pânã la jgheaburi, de la þigle de aerisire pânã la luminator. Rezistenþa la spargere Creºte constant pe durata a cca 50 de ani. Aceastã rezistenþã conferã siguranþã la grindinã ºi cantitãþi mari de zãpadã ºi asi- gurã o duratã de viaþã îndelungatã tuturor þiglelor Bramac. Greutatea este un factor suplimentar la asigurarea acoperiºului în caz de furtunã (vânt puternic). Protecþie împotriva ploii Tehnicile speciale de producþie ale þiglelor Bramac asigurã o aºezare per- fectã a acestora ºi astfel conferã o pro- tecþie optimã împotriva ploii, deoarece apa de ploaie nu poate pãtrunde (de ex. prin falþuri). 30 de ani garanþie În aceastã garanþie poþi avea încredere deoarece ea existã deja de 41 de ani. Noi ºtim ce facem, iar dvs. ºtiþi ce aveþi: þigle cu densitate extrem de mare ºi o capacitate de portanþã unicã, precum ºi o rezistenþã mare la grindinã. 08
 10. 10. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: 09 Învelitoarea inteligentã: Suprafaþa Bramac Protector® cu 5 factori de protecþie vã aparã ºi de pericole la care nu v-aþi gândit: Cu aºa-numitul test al cãrbunelui recunoscut pe plan internaþional, suprafaþa Bramac Protector® a obþinut un rezultat remarcabil: în comparaþie cu suprafaþa Protector® , pe materialele tradiþionale de învelitoare rãmân vizibil mai multe reziduuri(vezi fotografiile). Din portofoliul Bramac, modelele de þiglã Transilva, Alpina, Romanã ºi Alpina Clasic sunt disponibile cu suprafaþa Protector® . Pentru detalii cu privire la culori ºi pentru mai multe informaþii consultaþi www.bramac.ro. InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri
 11. 11. Bramac Protector Sfideazã provocãrile naturii.
 12. 12. 11 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Suprafaþã: granulatã Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 300 mm Înãlþime profil: 25 mm Greutate: 4,3 kg/buc. Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folie 17° - cu un strat de folie Necesar per m2 : cca. 10 buc. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Þigla Alpina Detaliul face diferenþa Culori roºu cãrãmiziu brun roºcat închis maro antracit Detaliul face diferenþa Granularea unicã ºi forma regulatã a þiglei Alpina conferã acoperiºului þinutã, diferenþiind-o de cele- lalte tipuri de învelitori Bramac, încadrându-se perfect în peisagistica montanã. Produsele cu suprafaþã standard vor mai putea fi achiziþionate doar în limita stocului disponibil.
 13. 13. 12 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Suprafaþã: netedã Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 300 mm Înãlþime profil: 37 mm Greutate: 4,5 kg/buc. Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folie 17° - cu un strat de folie Necesar per m2 : cca. 10 buc. Þigla Romana Eleganþã ºi personalitate Culori roºu cãrãmiziu* brun roºcat deschis** antic maro antracit Eleganþã ºi personalitate Eleganþa ºi sobrietatea sunt atributele estetice prin- cipale ale þiglei Romana. Cu profilul pronunþat ºi suprafaþa netedã, þigla Romana readuce în prim-plan imaginea învelitorilor tradiþionale din sud, învelitorile de olane. Produsele cu suprafaþã standard în culorile: maro, antracit ºi antic vor mai putea fi achiziþionate doar în limita stocului disponibil. *culori disponibile ºi cu suprafaþã standard **culori disponibile numai cu suprafaþã standard
 14. 14. 13 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Suprafaþã: netedã Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 300 mm Înãlþime profil: 25 mm Greutate: 4,3 kg/buc. Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folie 17° - cu un strat de folie Necesar per m2 : cca. 10 buc. SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Þigla Alpina Clasic Simplitate ºi rafinament Culori roºu cãrãmiziu* verde brun roºcat închis* maro antracit *culori disponibile ºi cu suprafaþã standard Simplitate ºi rafinament într-o singurã formã Profilul de o frumuseþe clasicã se adapteazã oricãrui tip de arhitecturã, cu siguranþã ºi în regiunea dum- neavoastrã. Gama variatã de culori, din care puteþi alege roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit ºi verde, este însoþitã de întregul sistem de accesorii ºi de garanþia de 30 de ani. Produsele cu suprafaþã standard în culorile: maro ºi antracit vor mai putea fi achiziþionate doar în limita stocului disponibil.
 15. 15. 14 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Suprafaþã: netedã Dimensiuni: 332 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 300 mm Înãlþime profil: 35 mm Greutate: 4,4 kg/buc. Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folie 17° - cu un strat de folie Necesar per m2 : cca. 10 buc. Linii curgãtoare pentru acoperiºuri dinamice Eºti în cãutarea unui acoperiº adevãrat de care sã fii mândru o viaþã întreagã? Atunci e bine sã ºtii cã a apãrut noua þiglã Donau de la Bramac. Într-o formã specialã, ondulatã care inoveazã frumuseþea unei case autentice ºi la un preþ care nu lasã loc de compromisuri. Când vine vorba de un acoperiº de calitate, acum ºtii cã le poþi avea pe toate: fru- museþe, protecþie ºi accesibilitate. Þigla Donau Linii curgãtoare Culori roºu cãrãmiziu brun roºcat deschis maro
 16. 16. 15SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Suprafaþã: netedã, cu un strat incolor Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 300 mm Înãlþime profil: 25 mm Greutate: 4,2 kg/buc. Înclinaþie minimã: 15° (26 %) - cu douã straturi de folie 17° - cu un strat de folie Necesar per m2 : cca. 10 buc. Naturaleþe ºi unicitate Þigla Natura întregeºte portofoliul de produse Bramac oferindu-vã acum calitatea Bramac la un preþ accesibil. Particularitatea acestui produs este datã de stratul incolor care, pe lângã protecþie, îi conferã þiglei un aspect natural, însã datoritã com- ponenþei de materii prime naturale (nisip, ciment etc.) pot apãrea diferenþe de culoare. Produsul beneficiazã de 30 de ani garanþie ºi de sistemul de þigle speciale ºi accesorii Bramac. InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Þigla Natura Naturaleþe ºi unicitate Culori maro natural
 17. 17. 16 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Suprafaþã: netedã, dublu acrilatã Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 395 mm Lãþime activã: 300 mm Înãlþime profil: - Greutate: 4,4 kg/buc. Înclinaþie minimã: 25° (46 %) Necesar per m2 : cca. 11 buc. Þigla Reviva Renaºterea tradiþiei Renaºterea tradiþiei Tigla Reviva are o forma tradiþionalã cunoscutã încã din copilãrie ºi este disponibilã în cele mai populare culori, care evocã zilele însorite de odinioarã. Reviva îmbinã tradiþia cu tehnologia modernã, conferind chiar ºi casei bunicilor noºtri un aspect nou. Cu Reviva de la Bramac, frumuseþea trecutului se va pãstra ºi în viitor. Culori roºu cãrãmiziu antic
 18. 18. 17SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Suprafaþã: netedã Dimensiuni: 168 x 420 mm Lungime activã: 368 mm Lãþime activã: 170 mm Înãlþime profil: - Greutate: 2,3 kg/buc. Înclinaþieminimã: 25° (46 %) Necesar per m2 : cca. 36 buc. InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Þigla Transilva* Forme tradiþionale Culori roºu cãrãmiziu anticmaro antracit Forme tradiþionale pentru acoperiºuri de viitor Tradiþia de secole pusã în operã cu ajutorul tehnolo- giei de astãzi: þigla Transilva – o þiglã solzi, care se preteazã atât la renovarea acoperiºurilor, cât ºi la realizarea acoperiºurilor noi, fiind singurul model recomandat în cazul detaliilor speciale precum tur- nurile ºi acoperiºurile rotunde. Produsele cu suprafaþã standard în culorile: roºu cãrãmiziu, maro, antracit ºi antic vor mai putea fi achiziþionate doar în limita stocului disponibil. * Produs disponibil numai pe bazã de comandã fermã la distribuitori.
 19. 19. Þigla Alpina 18 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 35 3937 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,20,21,22 25 26 27 2928 40 41
 20. 20. 19 Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • 11 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • 53 Creastã 3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • 54 4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • 54 5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • 54 6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • 54 Marginea acoperiºului 7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • 55 8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • 55 Coamã/muchie 9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • 56 10 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 57 11 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 57 12 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 59 13 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • 28 14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • 56 15 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • 57 16 Cocoº acoperiº dupã nencesitãþi buc. • • 59 17 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã 18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • 61 19 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 60 20 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 60 21 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 60 22 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 60 23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 61 24 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 61 25 Sistem metalic parazãpadã: • • • þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 61 suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 61 grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 61 clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 61 Aerisire 26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • 62 27 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 63 28 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri 29 Þiglã de trecere dupã necesitãþi buc. • • • • 64 30 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • 64 31 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • 66 Accesorii iluminat 32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 68 33 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 68 Elemente de fixare 34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 69 35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 70 36 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie 37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 72 38 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 71 39 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 71 40 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 71 41 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 72 Cod art. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* Vezi pagina roºucãrãmiziu brunroºcat închis maro antracit InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit ** Fãrã pozã
 21. 21. Þigla Romana 20 1 2 3 4 5 6 7 8 27 28 30 31 32 9 10 11 12 13 14 15 16 19,20,21,22 25 17 18 26 33 35 3937 40 41
 22. 22. 21 Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • • 12 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 53 Creastã 3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • • 54 4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 Marginea acoperiºului 7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 55 8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 55 Coamã/muchie 9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • • 56 10 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 57 11 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 57 12 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 59 13 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • 58 14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • • 56 15 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • • 57 16 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 59 17 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã 18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • • 61 19 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • • 60 20 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • • 60 21 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • • 60 22 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 60 23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 61 24 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 61 25 Sistem metalic parazãpadã: • • • • þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 61 suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 61 grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 61 clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 61 Aerisire 26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • • 62 27 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 63 28 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri 29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • • • • 64 30 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • 64 31 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • 66 Accesorii iluminat 32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 68 33 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 68 Elemente de fixare 34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 69 35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 70 36 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie 37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 71 38 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 71 39 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 71 40 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 71 41 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 72 Cod art. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* roºucãrãmiziu brunroºcat deschis maro antracit antic InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro, antracit ** Fãrã pozã
 23. 23. Þigla Alpina Clasic 22 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 35 3937 40 41 9 10 11 12 13 14 15 25 16 17 18 19,20,21,22 26 27 28
 24. 24. 23 Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • • • • 13 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 53 Creastã 3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • • • • 54 4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • • • • 54 Marginea acoperiºului 7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 55 8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • • • • 55 Coamã/muchie 9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • • • • 59 10 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 60 11 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 60 12 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 59 13 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • • 58 14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • • 56 15 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • • 57 16 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 59 17 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã 18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • • • 61 19 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • • 60 20 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 60 21 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 60 22 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 60 23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 61 24 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 61 25 Sistem metalic parazãpadã: • • • þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 61 suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 61 grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 61 clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 61 Aerisire 26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • • • • 62 27 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 63 28 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri 29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • • • • 64 30 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • • • 64 31 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • • • 66 Accesorii iluminat 32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 68 33 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 68 Elemente de fixare 34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 69 35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • • 70 36 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie 37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 62 38 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 71 39 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 71 40 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 71 41 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 71 Cod art. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* roºucãrãmiziu brunroºcat închis maro antracit verde InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit ** Fãrã pozã
 25. 25. Þigla Donau 24 1 2 3 4 5 6 7 8 30 31 32 33 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19,20,21,22 25 26 27 28 35 3937 40 41
 26. 26. 25 Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 • • 14 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 53 Creastã 3 Þiglã de creastã 1/1 3,3 buc./ml creastã buc. • • 54 4 Þiglã creastã colþ stânga dupã necesitãþi buc. • • 54 5 Þiglã creastã colþ dreapta dupã necesitãþi buc. • • 54 6 Þiglã de creastã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 54 Marginea acoperiºului 7 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • 55 8 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. • • 55 Coamã/muchie 9 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • 56 10 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • • 58 11 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 58 12 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 59 13 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • • 58 14 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • 56 15 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • 57 16 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 59 17 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã 18 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • 61 19 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 60 20 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • • 60 21 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • • 60 22 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • • 60 23 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 61 24 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 61 25 Sistem metalic parazãpadã: • • þiglã metalicã suport 4 buc./grilaj buc. 61 suport metalic grilaj 4 buc./grilaj buc. 61 grilaj metalic parazãpadã 1 buc./3ml streaºinã buc. 61 clemã îmbinare 2 buc./îmbinare buc. 61 Aerisire 26 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • 62 27 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 63 28 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri 29 Þiglã de trecere** dupã necesitãþi buc. • • 64 30 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • 64 31 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • 66 Accesorii iluminat 32 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 68 33 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • • 68 Elemente de fixare 34 Cârlig de ancorare** dupã necesitãþi buc. zincat 69 35 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 70 36 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie 37 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 72 38 Dolie metalicã (2m)** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • • 71 39 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 71 40 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 71 41 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 71 Cod art. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* roºucãrãmiziu brunroºcat deschis maro antraciut InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro ** Fãrã pozã
 27. 27. Þigla Natura 26 1 2 3 4 5 6 7 8 28 30 32 35 3634 25 26 24 27 9 10 11 13 15 2216,17,18,19 23
 28. 28. 27 Þigle 1 Þiglã 1/1 10 buc./m2 m2 maro natural 15 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. maro natural 53 Coamã/muchie 3 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. maro natural 61 4 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 58 5 Aerofirst element 0,98 buc./ml coamã buc. • • • 58 6 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 58 7 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • 58 8 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. maro natural 56 9 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. maro natural 60 10 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 59 11 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Marginea acoperiºului 12 Þiglã lateralã stânga 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. maro natural - 13 Þiglã lateralã dreapta 3 buc./ml lateralã înclinatã buc. maro natural - 14 Element metalic lateral Natura (2m)* 0,5 buc./ml lateralã înclinatã buc. • - Elemente de siguranþã/parazãpadã 15 Þiglã parazãpadã dupã necesitãþi buc. maro natural 61 16 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. maro natural 60 17 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • • 60 18 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • • 60 19 Suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • • 60 20 Grilaj metalic parazãpadã eco* 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 61 21 Suport metalic fixare grilaj eco* 3 buc./grilaj buc. • • • 61 Aerisire 22 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. maro natural 62 23 Element protecþie streaºinã 1 buc./ml streaºinã buc. negru 63 24 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri 25 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • 64 26 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • 66 Accesorii iluminat 27 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 68 28 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • 68 Elemente de fixare 29 Cârlig de ancorare* dupã necesitãþi buc. zincat 69 30 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • • 70 31 Cui special* 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie 32 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 71 33 Dolie metalicã Natura (2m)* 0,5 buc./ml dolie buc. • 71 34 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 71 35 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 71 36 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 71 Streaºinã 37 Element metalic de streaºinã* 0,5 buc./ml streaºinã buc. • - Cod art. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori roºucãrãmiziu maro antracit * Fãrã pozã InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina
 29. 29. Þigla Reviva 28 1 2 4 63 5 7 8 9 10 11 12 27 28 29 30 33 35 36 37 13 14 15, 16, 17, 18 20 25 26 31
 30. 30. 29 Þigle 1 Þiglã 1/1 11 buc./m2 m2 • • 16 2 Þiglã 1/2 dupã necesitãþi buc. • • 53 Marginea acoperiºului 3 Þiglã lateralã stânga 1/1 1,8 buc./ml buc. • • 55 4 Þiglã lateralã dreapta 1/1 1,8 buc./ml buc. • • 55 5 Þiglã lateralã stânga 3/4 1,8 buc./ml buc. • • 55 6 Þiglã lateralã dreapta 3/4 1,8 buc./ml buc. • • 55 Coamã/muchie 7 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml buc. • • 57 8 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • 58 9 Metalroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • 59 10 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • 58 11 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • 56 12 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • 57 13 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • 59 14 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã 15 Þiglã suport treaptã/podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 60 16 Treaptã metalicã dupã necesitãþi buc. • • 60 17 Podest metalic dupã necesitãþi buc. • • 60 18 Suport treaptã podest 2 buc./treaptã/podest buc. • • 60 19 Þiglã metalicã suport parazãpadã** dupã necesitãþi buc. • • 60 20 Suport metalic grilaj parazãpadã 4 buc./grilaj buc. • • 61 21 Grilaj metalic parazãpadã 3m** 1 buc./3 ml de streaºinã buc. • • 61 22 Clemã de îmbinare** 2 buc la îmbinarea a douã grilaje buc. • • 61 23 Grilaj metalic parazãpadã eco 1,5 m** 0,66 buc./ml de streaºinã buc. • • 61 24 Consolã metalicã parazãpadã** dupã necesitãþi buc. • • 61 Aerisire 25 Þiglã de aerisire min. 1 buc./10 m2 de învelitoare buc. • • 62 26 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 63 Strãpungeri 27 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • 64 28 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • 66 Accesorii iluminat 29 Luminex dupã necesitãþi buc. • • 68 Elemente de fixare 30 Cârlig de ancorare dupã necesitãþi buc. zincat 69 31 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã coamã buc. • • 70 32 Cui special** 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie 33 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 72 34 Dolie metalicã (2m)1) ** 0,5 buc./ml dolie buc. • • 71 35 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 71 36 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 71 37 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 71 Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori roºucãrãmiziu maro* antic InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina 1) În limita stocului disponibil * Accesoriile de culoare maro se vor folosi la culoarea antic ** Fãrã pozã
 31. 31. Þigla Transilva 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 14 28 29 18 19 20 22 11 12 13 17a 17b 17c 23 24 26 30
 32. 32. 31 Þigle 1 Þiglã 1/1 36 buc./m2 m2 • • • • 17 2 Þiglã dublã 4 buc./ml margine buc. • • • • 53 Marginea acoperiºului 3 Þiglã lateralã universalã 3 buc./ml margine buc. • • • • 55 Coamã/muchie 4 Set þiglã de coamã + clemã fixare 2,5 buc./ml coamã/muchie buc. • • • • 59 5 Þiglã de creastã 12 buc./ml coamã buc. • • • • 60 6 Þiglã de streaºinã 6 buc./ml streaºinã buc. • • • • 60 7 Figaroll 1 rolã/5ml coamã/muchie rolã • • • 58 8 Metalroll 1 rolã/5ml coamã rolã • • • 59 9 Plãcuþã PVC închidere þiglã coamã 1 buc./terminaþie coamã buc. • • • 58 10 Set coamã de început + cui special 1 buc./început muchie buc. • • • • 56 11 Set coamã de ramificaþie + cui special 1 buc./ramificaþie coame buc. • • • • 57 12 Cocoº acoperiº dupã necesitãþi buc. • • 59 13 Suport metalic fixare ºipcã coamã 1 buc./0,7ml coamã/muchie buc. zincat 59 Elemente de siguranþã/parazãpadã 14 Consolã metalicã parazãpadã dupã necesitãþi buc. • • • 61 15 Grilaj metalic parazãpadã eco** 0,66 buc./ml streaºinã buc. • • • 61 16 Suport metalic fixare grilaj eco** 3 buc./grilaj buc. • • • 61 Aerisire 17 Set de aerisire minim 25 seturi/100 m2 • • • • 62 a Þiglã de aerisire cu proeminenþã buc. • • • • 62 b Þiglã de aerisire superioarã buc. • • • • 62 c Þiglã de aerisire inferioarã buc. • • • • 62 18 Bandã aerisire protecþie streaºinã 1 rolã/5 ml streaºinã rolã negru 62 Strãpungeri 19 Durovent trecere gurã de aerisire dupã necesitãþi buc. • • • 64 20 Durovent trecere antenã dupã necesitãþi buc. • • • 66 Accesorii iluminat 21 Þiglã transparentã dupã necesitãþi buc. transparent 68 22 Luminex dupã necesitãþi buc. • • • 68 Elemente de fixare 23 Cârlig de ancorare dupã necesitãþi buc. zincat 69 24 Clemã fixare þiglã coamã 1 buc./þiglã de coamã buc. • • • 70 25 Cui special* 1 buc./coamã început/ramificaþie buc. brunat 69 Dolie 26 Element lateral dolie 2 buc./ml dolie buc. gri 72 27 Dolie metalicã (2m) ** 0,5 buc./ml dolie buc. • • • 71 28 PROFILO S (2,1m) 0,5 buc./ml dolie buc. • • 71 29 Adaptor PROFILO S dupã necesitãþi buc. • • 71 30 Bandã fixare dolie 1 buc./îmbinare dolii buc. • • 72 Cod art. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori* roºucãrãmiziu maro antracit antic 1) În limita stocului disponibil * Culori standard: roºu cãrãmiziu, maro, antracit, antic ** Fãrã pozã InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina
 33. 33. Bramac – Acoperiºul solar Soarele lucreazã pentru tine.
 34. 34. Suprafaþa de absorbþie este partea panoului solar care preia radiaþia solarã ºi o trans- formã în energie termicã. Aceasta este transmisã prin inter- mediul lichidului solar cãtre schimbãtorul de cãldurã. Suprafaþa este în general tratatã special cu un strat negru. Tratarea speciala a suprafeþei de absorbþie din tablã ºi a þevilor sudate ºi pre- sate pe aceastã tablã este rãcitã de lichidul solar (în principiu amestec de apã ºi antigel). Calitatea suprafeþei de absorbþie este mãsuratã prin raportul dintre absorbþie ºi emisie. Exemplu: absorbþie de 95%, emisie de 5%. Mai mult de 95 % din lumina care cade pe suprafaþa de absorbþie este preluatã de aceasta ºi mai puþin de 5% din cãldura transfor- matã este cedatã. Suprafaþa vitratã este suprafaþa de geam a panoului solar prin care poate pãtrunde lumina soarelui. Necesar apã Apa menajerã, care se utilizeazã la spãlat, curãþat, duº, baie etc. Suprafaþa brutã Suprafaþa totalã a panoului solar - cote exterioare. Radiaþie difuzã Radiaþie solarã care ajunge la noi prin reflexie din nori, munþi, ceaþã, clãdiri etc. Radiaþie directã Radiaþia care ajunge direct de la soare pe panoul solar. Aceasta este mai intensã decât cea difuzã. În decursul anului cantitatea de radiaþie directã care cade pe panoul solar este aproximativ egalã cu cantitatea de radiaþie difuzã. Garnitura cauciuc sintetic EPDM (etilen-propilen-dien-monomer) Rezistenþa la îngheþ, adezivã, flexibilã, rezistenþa foarte bunã la ultraviolete, rezistã la temperaturi ridicate, duratã foarte lungã de viaþã. Panou solar plan Este panoul solar cu suprafaþa de absorbþie dintr-o bucatã, termoizolatã într-o ramã închisã cu sticlã. Sistem High-Flow În aºa numitul sistem High-Flow (high-flow, engl. = curgere rapidã) pe o suprafaþã de 1m2 circulã mai mult de 50-60 litri agent termic. Montaj în învelitoare La montajul în învelitoare al panoului solar acesta se inte- greazã în structura existentã a învelitorii Valoare-„u” (înainte valoare-„k”): Unitate de masurã pentru fluxul de temperaturã care tra- verseazã o suprafaþã de 1m2 . Cu cât valoarea-„u” este mai micã, cu atât izolarea este mai buna. Gradul de transmitere a luminii Cantitatea de luminã naturalã (solarã) care trece prin geamul de sticlã. Sistem low-flow În asa numitul sistem low-flow (low-flow, engl. = curgere lentã) circulã mai puþin de 25 litri de agent termic pe m2 de suprafaþã de panou solar (high flow = 50-60 litri). Datoritã randamentului ridicat al panourilor solare se obþine o redu- cere a cantitãþii agentului termic: pierderile de temperaturã reduse asigurã diferenþe mai ridicate de temperaturã, între panoul solar ºi boiler trebuie transportat mai putin lichid pen- tru a duce aceeaºi cantitate de energie cãtre locurile de schimb cãldurã. Randament solar Indicã procentual energia care este acoperitã prin intermediul panourilor solare. Retur Partea de þevi a circuitului solar, prin care curge agentul ter- mic de la boiler la panoul solar. Sticlã securizatã, durã ºi prismatã Conþinut redus de fier: cu cât este mai mic conþinutul de fier din sticlã, cu atât este reflectatã mai puþinã luminã. Prismatã: prismarea sticlei ajutã la evitarea efectului de oglin- da ºi conferã panoului solar un aspect nobil. Gradul de transmisie Prin reflexia pe geamul de acoperire ºi absorbþia la trecerea prin sticlã, o parte din radiaþie nu ajunge pe suprafaþa de absorbþie aflatã dedesubt. Gradul de transmisie descrie transparenþa geamului de sticlã. Tur Partea de þevi ale circuitului solar, prin care curge agentul ter- mic de la panoul solar la boiler. Coeficient de pierdere cãldurã Coeficient de pierdere cãldurã linear: Valoare-„k”, valoare- „u” ale panoului solar. Cantitate de cãldura radiatã pe m2 ºi Kelvin Coeficient de pierdere cãldurã la patrat. Valoare-„k”, valoare- „u” ale panoului solar Cantitate de cãldurã radiatã pe m2 ºi temperaturã la pãtrat. Eficienþã ETAη Cantitatea de energie utilizabila în raport cu energia radiata pe panoul solar. Exemplu: eficienta de 80,5% înseam- nã 80,5% din lumina solarã poate fi transformatã în cãldurã. (Restul de 19,5% sunt pierderi prin pierderi de cãldurã, reflexia luminii pe sticlã ºi suprafaþa de absorbtie). η0 = 0,805 înseamnã cã 80,5% din energia solarã radiatã pe panoul solar este transformatã în cãldurã, la o diferenta de temperaturã de 0° între temperatura exterioarã ºi temperatu- ra medie a panoului solar η0,05 = 0,62 înseamna ca 62% din energia solarã radiatã pe panoul solar este transformatã în cãldurã, la o diferenþã de temperaturã de 40° între temperatura exterioarã ºi tempe- ratura medie a panoului solar la o radiaþie cu intensitatea de W/m2 (0,05 = 40/800). 33 ABC solar InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri
 35. 35. Bramac – Acoperiºul solar economic – eficient – ecologic – de vârf 34 - economic datoritã montajului rapid, deoarece panoul solar este un element finit cu ramã încorporatã. - eficient prin dimensionarea corectã a instalaþiei solare (gratuit prin programul propriu de calcul). - ecologic datoritã faptului cã nu existã emisii de substanþe nocive în atmosferã. - de vârf panoul solar Bramac corespunde tehnologiei de ultimã generaþie datoritã suprafeþei de absorbþie puternic selective ºi garanteazã gradul optim de eficienþã. Regulã generalã: Montaj ºi punere în functiune doar de cãtre un specialist Utilitatea panoului solar Bramac Locuinþe ocupate de una sau mai multe familii, locuinþe multi- etajate, clãdiri comunale. - pregãtirea apei calde menajere Începând cu o înclinatie de 20° a acoperiºului, cu doar 1,5 m² panou solar / persoanã, se acoperã pâna la 80% din necesarul de apã caldã menajerã al unei familii pe un an întreg. - aport la încãlzirea locuinþei De la o înclinaþie de 35° panoul solar Bramac funcþioneazã la o orientare corespunzatoare spre sud, într-atât de eficient încât poate fi pãstratã energie pentru încalzire în pardosealã. - piscina În sezonul de tranziþie, temperatura piscinei poate fi crescutã, cu ajutorul unei instalaþii solare, pânã la 5°C.
 36. 36. Calitate Acoperiºul solar Bramac este cunoscut pentru nivelul înalt de calitate ºi a fost testat la Arsenal Research Institute conform ÖNorm EN 12975-2. 35 Date tehnice Panoul solar Bramac InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri
 37. 37. Bramac: Set solar pentru apã caldã menajerã 36
 38. 38. 37 Bramac: Set pentru aport la încãlzire InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri
 39. 39. Bramac: Set pentru aport la încãlzire + unitate de apã proaspãtã 38
 40. 40. 39 Componente ale sistemului solar Bramac InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri
 41. 41. Componente ale sistemului solar Bramac 40
 42. 42. 41 Componente ale sistemului solar Bramac InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri
 43. 43. Componente ale sistemului solar Bramac 42
 44. 44. 43 Componente ale sistemului solar Bramac InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri
 45. 45. Investiþi o datã. Profitaþi o viaþã întreagã. Preþuri panouri solare. 44
 46. 46. 45 Sistemul solar Bramac: Garanþie ºi certificate InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri
 47. 47. Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor metalic 46 8 1 2 6 4 3 19 20 15 22 1823 24 21 25
 48. 48. 47 Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori roºu cãrãmiziu brunroºcat maro * Necesar cca. 2 buc./îmbinare colþar Jgheaburi DN 125 1 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • • 76 2 Piesã de legãturã* 1 buc./îmbinare jgeab buc. • • • 76 3 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • • 76 4 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • • 76 5 Colþar special 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • • 76 6 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • • 76 7 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • • 76 8 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • • 76 Jgheaburi DN 150 9 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • • 76 10 Piesã de legãturã* 1 buc./îmbinare jgheab buc. • • • 76 11 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • • 76 12 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • • 76 13 Colþar special 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • • 76 14 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • • 76 15 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • • 76 16 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • • 76 Burlane DN 100 17 Burlan de 1 m 1 buc./1 ml scurgere buc. • • • 76 18 Burlan de 3 m 1 buc./3 ml scurgere buc. • • • 76 19 Cot la 72° dupã necesitãþi buc. • • • 76 20 Cot la 40° dupã necesitãþi buc. • • • 76 21 Cot pentru soclu dupã necesitãþi buc. • • • 76 22 Ramificaþie DN 100/100 dupã necesitãþi buc. • • • 76 23 Mufã dupã necesitãþi buc. • • • 76 24 Burlan cu clapetã de scurgere dupã necesitãþi buc. • • • 76 25 Set brãþarã burlan cu ºurub 200 mm 1 buc./2 ml burlan buc. • • • 76 Diverse 26 Creion de retuº 10 ml dupã necesitãþi buc. • • • 76 InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina
 49. 49. Sistemul de jgheaburi ºi burlane Stabicor PVC 48 7,17 9,19 1,2,11,12 3,13 4,14 8,18 36 32 33 34 35 34 24 25 26 27 10,20 28,29,30,31 Dimensiunile jgheaburilor ºi burlanelor conform DIN 18460 Suprafaþa de colectare Dimensiune jgheab Dimensiune burlan a apei (m2 ) (mm) (mm) 0-100 DN 125 DN 100 100-170 DN 150 DN 100
 50. 50. 49 Cod art. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori maro arãmiu * Termen de livrare pânã la 6 sãptãmâni Jgheaburi DN 125 1 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • 75 2 Jgheab de 2 m 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • 75 3 Piesã de legaturã 1 buc./îmbinare tronsoane buc. • • 75 4 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • 75 5 Colþar interior 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • 75 6 Colþar special* 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • 75 7 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • 75 8 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 75 9 Consolã jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • 75 10 Element de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 75 Jgheaburi DN 150 11 Jgheab de 4 m 1 buc./4 ml streaºinã buc. • • 75 12 Jgheab de 2 m 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • 75 13 Piesa de legatura 1 buc./îmbinare tronsoane buc. • • 75 14 Colþar exterior 1 buc./îmbinare colþ ext. buc. • • 75 15 Colþar interior* 1 buc./îmbinare colþ int. buc. • • 75 16 Colþar special* 1 buc./îmbinare unghi special buc. • • 75 17 Capac 1 buc./terminaþie jgheab buc. • • 75 18 Teu de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 75 19 Consola jgheab 1 buc./0,7 ml streaºinã buc. • • 75 20 Element de scurgere 1 buc./scurgere buc. • • 75 Diverse 21 Element de streaºinã 1 buc./2 ml streaºinã buc. • • 75 22 Clema fixare element streaºinã 2 buc./element streaºinã buc. zincat 75 23 Cleºte console buc. 75 Burlane DN 100 24 Burlan de 0,5 m 1 buc./0,5 ml scurgere buc. • • 75 25 Burlan de 1 m 1 buc./1 ml scurgere buc. • • 75 26 Burlan de 2 m 1 buc./2 ml scurgere buc. • • 75 27 Burlan de 4 m 1 buc./4 ml scurgere buc. • • 75 28 Cot la 67° dupã necesitãþi buc. • • 75 29 Cot la 45° dupã necesitãþi buc. • • 75 30 Cot la 30° dupã necesitãþi buc. • • 75 31 Cot la 15° dupã necesitãþi buc. • • 75 32 Ramificaþie DN 100 dupã necesitãþi buc. • • 75 33 Mufã dupã necesitãþi buc. • • 75 34 Reducþie multiplã dupã necesitãþi buc. • • 75 35 Burlan cu clapetã de scurgere dupã necesitãþi buc. • • 75 36 Braþãra burlan 1 buc./2 ml burlan buc. • • 75 InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina
 51. 51. Accesorii universale 50 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 52. 52. 51 Marginea acoperiºului 1 Element metalic lateral (1m)* 1 buc./1 ml lateralã înclinatã buc. • • • - 2 Element metalic lateral RO (2m)* 0,5 buc./1 ml lateralã înclinatã buc. • • • • - Strãpungeri 3 Racord flexibil 1 buc./þiglã Durovent trecere buc. gri 65 4 Reducþie PVC 1 buc./þiglã Durovent trecere buc. gri 65 Consumabile 5 Disc debitare þiglã* dupã necesitãþi buc. - Racordãri coº fum 6 Wakaflex (5m) dupã necesitãþi rolã • • • • 67 7 Profil metalic închidere coº 1buc./2,4 ml racordare buc. • • 67 8 Diblu fixare profil coº dupã necesitãþi buc. 67 Elemente de fixare 9 Cui zincat 2,8 x 50 (200 buc./cutie) dupã necesitãþi cutie (1kg) zincat 70 10 Cui zincat 3,1 x 75 (200 buc./cutie) dupã necesitãþi cutie (1kg) zincat 70 11 Clemã fixare þigle debitate 1 buc./þiglã debitatã buc. inox 70 Hidroizolaþie acoperiº 12 Folie Veltitech 120 1 rolã (75m2 )/69 m2 de învelitoare rolã negru 73 (folie impermeabilã) m2 13 Folie Bramac Universal 1 rolã (75m2 )/69 m2 de învelitoare rolã gri 74 (folie impermeabilã anticondens) m2 14 Folie Universal Eco 1 rolã (75m2 )/69 m2 de învelitoare rolã verde 74 (folie impermeabilã anticondens) m2 15 Folie Bramac Pro 1 rolã (75m2 )/69 m2 de învelitoare rolã gri 74 (folie impermeabilã anticondens) m2 Streaºinã 16 Element metalic de streaºinã (2m)* 0,5 buc./ml de streaºinã buc. • • • • - Cod art. Denumire articol Necesar cca. Unitate Culori roºucãrãmiziu brunroºcat deschis maro antracit * Fãrã pozã InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri Vezi pagina
 53. 53. Detalii tehnice, utilizare
 54. 54. InformaþiigeneraleDate tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Natura, Reviva Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde, maro natural Dimensiuni: 180 x 420 mm Greutate: 2,04 Kg Lãþime activã: 15 cm Necesar: în funcþie de necesitãþi Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat, maro, antracit, antic, verde Modele: þigla solzi Transilva Dimensiuni: 340 x 420 mm Greutate: 5,00 kg/buc. Acoperire: 25,5 cm 4 gãuri de cui: ø 4 mm Necesar: 1 buc. / rând Þigla 1/2 ºi þigla dublã 53 Detaliitehnice,utilizareInstrucþiunideproiectareDetaliideproiectareCADInformaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: Þigla ½ La acoperiºurile în douã ape care sunt realizate cu þigle laterale sunt necesare þigle 1/2 pentru anumite lungimi de coamã. De asemenea, þiglele 1/2 sunt utilizate în multe cazuri pentru a mini- miza lucrãrile de tãiere la acoperiº ºi pentru a optimiza posibilitãþile de fixare la coame, încruciºãri ºi îmbinãri la tre- cerile prin acoperiº. Pentru a folosi þigle laterale trebuie ca lungimea coamei sã fie divizibilã cu 15 sau cu 30. Din aceastã lungime se vor scãdea 5 cm pentru a obþine lãþimea construcþiei. Þigla dublã Þigla dublã este soluþia optimã pentru acoperiºurile de þigle solzi, unde sunt necesare þigle 1/2 (de ex. la decupaje sau la margini). Se debiteazã aripa stângã sau dreaptã, în funcþie de situ- aþie.
 55. 55. Þigla de creastã 54 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: cca. 6,25 kg/buc. Lungime activã: 394 mm Laþime activã: 300 mm Suprapunerea crestei: 100 mm Necesar: cca. 3,3 buc./ ml. de creastã Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: 9 kg/buc. Laþime activã Þigla creastã colþ dreapta: 300 mm Þigla creastã colþ stânga: 330 mm Suprapunerea crestei: 100 mm Necesar: câte 1 buc. la trecerea de la þigla de creastã la þigla lateralã Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Dimensiuni: 180 x 420 mm Greutate: cca. 3,4 kg/buc. Lãþime activã: 150 mm Suprapunerea crestei: 100 mm Necesar: în funcþie de dimensiunile acoperiºului Datã fiind forma deosebitã a acope- riºului într-o apã, oferim toate acceso- riile pentru a asigura o închidere este- ticã ºi funcþionalã. Þigla de creastã 1/1 Fixarea se face cu ajutorul clemelor de siguranþã ºi a douã cuie de ºipcã su- port. Þigla de creastã se aºeazã cu câþi- va centimetri în afara punctului superior al acoperiºului, ca în spatele crestei sã se poatã aplica un strat de scândurã (îmbrãcarea peretelui). În locul ºipcii su- port, aici se foloseºte o scândurã, pen- tru a putea asigura o fixare mai bunã. Þigla de creastã colþ Aceastã þiglã se prezintã în douã vari- ante: þigla creastã colþ dreapta ºi þigla creastã colþ stânga. Fixarea se face cu ajutorul a doua cuie prevãzute cu garni- turi de etanºare. Þigla de creastã 1/2 Se întrebuinþeazã atunci când lungimea crestei este divizibilã cu 15. Þiglã Bramac ªipcã transversalã (ºipcã suport) Cârlig de ancorare Þiglã de creastã Lambriu (placare cu scândurã) Bandã de aerisire Cãprior Contraºipcã Asterealã Folie BRAMAC UNIVERSAL Þiglã de aerisire
 56. 56. Margini 55 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Natura, Donau Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: 7,3 kg/buc. Laþime activã - lateralã dreapta: 300 mm - lateralã stânga: 330 mm Zonã de suprapunere: 110 mm Distanþa dintre ºipci: minim 315 mm maxim 340 mm Necesar: în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului cca. 3buc./ml Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Dimensiuni: 111 mm x 111 mm x 420 mm Greutate: 2,9 kg/buc. Necesar: 4 buc./ml de pazie Þigla lateralã (stânga/dreapta) Þiglele laterale asigurã încheierea fru- moasã, profesionistã ºi economicã a frontonului. Este important ca distanþa dintre laþuri sã fie de min. 31,5 cm. ºi max. 34 cm. Þiglele laterale au din fa- bricaþie douã gãuri pentru cuie ºi tre- buie fixate bine. Þigla lateralã universalã þigle solzi Þigle pentru încheierea frumoasã a frontonului la modelul solzi Transilva atât pe marginea stângã, cât ºi pe cea dreaptã. Se monteazã câte o þiglã late- ralã universalã la douã rânduri (tãblie de reazem) în locul unei þigle 1/2. Se fi- xeazã cu ºuruburi de 3,5 x 50. Sunt adecvate pentru acoperire simplã ºi în coroanã. 11 cm zonãde suprapunere InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME: Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, antracit, Modele: Reviva Dimensiuni (1/1): 330 x 420 mm Dimensiuni (¾): 255 x 420 mm Greutate: kg/buc. Laþime activã (1/1) - lateralã dreapta: 300 mm - lateralã stânga: 300 mm Laþime activã (¾) - lateralã dreapta: 225 mm - lateralã stânga: 225 mm Zonã de suprapunere: 145 mm Distanþa dintre ºipci: minim 280 mm maxim 310 mm Necesar: în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului 1,8 buc 1/1 ºi 1,8 buc ¾ pe 1 ml de lateralã Þigle laterale stânga/dreapta 1/1 ºi ¾ - Reviva Se monteazã alternative, un rând începând cu 1/1 urmãtorul cu ¾, astfel obþinându-se decalajul de ¼ între rân- duri, decalaj obligatoriu la montajul þiglei Reviva.
 57. 57. Coamã/muchie 56 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde, maro natural Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Natura, Transilva Dimensiuni: 250/218 x 450 mm Greutate: cca. 4,8 kg/buc. Lungime activã: 400 mm Diametrul orificiului de fixare: Ø 4 mm Necesar: cca. 2,5 buc./ml de coamã Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, maro, antracit, antic, verde. Modele: Transilva Dimensiuni: 195/165 x 450 mm Greutate: 12,80 kg/buc. Acoperire: 40,0 cm 1 gaurã de cui: ø 4 mm Necesar: 2,5 buc. / metru liniar Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, maro natural, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Natura, Transilva Dimensiuni: 250/218 x 450 mm Greutate: cca. 4,75 kg/buc. Lungime activã: 400 mm Diametrul orificiului de fixare: Ø 1 x 4 mm ºi 1 x 5 mm Necesar: 1 buc./început de muchie Þigla coamã profilatã Þigla de coamã este de formã conicã, se va monta suprapus - contra direcþiei de bãtaie a vântului - ºi se va fixa cu clema de fixare þiglã coamã. Prin folosirea þiglei de coamã se realizeazã o închidere esteticã ºi funcþionalã a coamei. Þigla coamã (solzi) Special pentru suprafeþe mici ºi lucarne, astfel încât sã realizaþi un tot armonios. Se monteazã întotdeauna cu mortar. Þigla coamã de început Datoritã formei sale deosebite, þigla coamã de început asigurã o închidere esteticã, funcþionalã ºi simplã începutu- lui de muchie. Fixarea se face cu aju- torul cuiului special ºi a clemei de fixare þiglã coamã. Þiglã coamãClemã fixare þiglã de coamã Cui special ªipcã de coamã Suport metalic fixare ºipcã de coamã Þiglã coamã de început
 58. 58. Coamã/muchie 57 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, maro natural, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Romana, Donau, Alpina Clasic, Natura, Transilva Greutate: cca. 4,5 kg/buc. Lungime activã: 400 mm Diametrul orificiului de fixare: Ø 5 mm Necesar: 1 buc./îmbinare coamã orizontalã ºi douã muchii Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Dimensiuni: 230x168 mm Greutate: 1,73 kg/buc. Necesar: 6 buc./ml de coamã pe o parte Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Dimensiuni: 227x168 mm Greutate: 1,64 kg/buc. Necesar: 6 buc./ml de streaºinã Þigla coamã de ramificaþie Asigurã o îmbinare esteticã ºi protecþie împotriva pãtrunderii apei, între þigla de coamã a muchiei ºi þigla de coamã a coamei orizontale. Este utilizabilã atât în cazul þiglelor profilate, cât ºi al þiglelor solzi. Perimetrul optim de uti- lizare se aflã între 30 - 50° înclinaþie a acoperi-ºului. Fixarea se face cu aju- torul unui cui special. Þigla de creastã Transilva Se utilizeazã în cazul acoperirii simple cu þiglã Transilva. Aceasta asigurã un montaj estetic la aºezarea simplã pânã în zona coamei, fãrã a se efectua operaþiuni de tãiere. Montajul se face pe ultimul rând de la coamã. Prin folosirea þiglei de creastã se asigurã un aspect uniform al învelitorii pe toatã suprafaþa. Þigla de streaºinã Transilva Se monteazã în primul rând de la streaºinã ºi asigurã o închidere dreaptã ºi impermeabilã deasupra streºinii. Coamã orizontalã M uchie220 250 M uchie 220 Figaroll * aceastã valoare poate sã fie mai mare în funcþie de detalii ºi de condiþiile locale Þiglã de streaºinã 70 150* 150 A 300 InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 59. 59. Coamã/muchie 58 Date tehnice Material: PVC dur colorat în masã Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit,verde Modele: toate modelele de þiglã din portofoliu Greutate: cca. 0,1 kg/buc. Necesar: 1 buc./terminaþie coamã orizontalã Date tehnice Material: PVC prelucrat fãrã substanþe de înmuiere, bandã de fleece Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Lungime: 110 cm Lungime activã: 102 cm Secþiune de ventilaþie: 380 cm2 /m (pe ambele pãrþi) Necesar: 0,98 buc./ml de coamã orizontalã Date tehnice Material: material cu inserþie de reþea de aluminiu ºi benzi laterale de fixare autoadezive, rezistent la UV; partea interioarã este din polipropilenã Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit Modele: toate modelele de þiglã din portofoliu Lungime: rolã de 5 m Lãþime: 280 mm Secþiune de ventilaþie: 150 cm2 /ml (pe ambele pãrþi) Necesar: 1 rolã/5 ml de coamã orizontalã sau muchie Placuþã PVC închidere coamã Se monteazã la extremitãþile coamei asigurând închiderea în zona de îmbina- re a þiglei de coamã cu þiglele laterale. Fixarea se face cu ajutorul cuielor zin- cate în capãtul ºipcii de coamã. Pe lângã protecþia împotriva pãtrunderii pãsãrilor, acest accesoriu oferã o aerisire suplimentarã. Aerofirst element Aerofirst element este recomandat doar pentru coama orizontalã. La toate modelele de þiglã profilatã se poate efectua montajul uscat al coamei, rapid, necondiþionat de intemperii ºi economic, cu ajutorul accesoriului Aerofirst element. Acesta dispune de orificii de aerisire, ºi conferã, datoritã materialului din care este confecþionat ºi a construcþiei sale, o protecþie deosebitã împotriva pãtrunderii grindinei ºi zãpezii viscolite în zona de coamã. Aerofirst element se fixeazã pe ºipca de coamã cu ajutorul cuielor. Figaroll Este o soluþie universalã folositã la montajul uscat al coamelor orizontale ºi al muchiilor. Datoritã unei reþele metal- ice plasatã în interiorul materialului ºi a benzilor adezive speciale este posibilã o modelare uºoarã ºi de duratã atât pe materiale de învelitoare plane, cât ºi profilate. Montajul se va realiza doar pe þigla uscatã. Se deruleazã pe ºipca de coamã, respectiv de muchie, se orien- teazã ºi se fixeazã cu capse, cuie sau holºuruburi. Se îndepãrteazã benzile protectoare, pãrþile laterale lipindu-se întâi pe onduleul þiglei ºi apoi pe restul suprafeþei. 8,20 22,20 19,20
 60. 60. Coamã/muchie 59 Date tehnice Material: bandã din aluminiu/ PET, reþea extensibilã aluminiu, butil, polipropilen, HDP, rezistent la UV Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit Modele: toate modelele de þiglã din portofoliu Lungime: rolã de 5 m Lãþime: 280 mm Secþiune de ventilaþie: 230 cm2/ml (pe ambele pãrþi) Necesar: 1 rolã/5ml/coamã orizontalã sau muchie Date tehnice Material: argilã arsã Culori: roºu cãrãmiziu, antracit Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Reviva, Natura, Transilva Înãlþime: 50 cm Lãþime: 18 cm Adâncime: 34 cm Greutate: 7,5 kg Date tehnice Material: oþel galvanizat Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura, Transilva Greutate: 0,11 kg/buc. Necesar: 1 buc./fiecare îmbinare a cãpriorilor; 1 buc./ 0,7 ml/coamã orizon- talã, muchie Metalroll Este un accesoriu universal, putând fi folosit la toate modelele de þiglã din portofoliul Bramac. Produsul asigurã o bunã ventilaþie precum ºi o protecþie ridicatã împotriva rafalelor de ploaie, zãpezii, nisipului ºi insectelor. Procesul de producþie Crep Tec asigurã flexibili- tatea ºi robusteþea materialului, în sen- sul unei utilizãri facile ºi a unei ajustãri optime chiar ºi pe suprafeþele umede. Cocoº acoperiº Ornament tradiþional pentru acoperiº, cocoºul simbolizeazã vigilenþa. Prin tradiþie, cocoºul pãzeºte casa ºi locuitorii acesteia, de fulger, foc ºi alte pericole. Se va monta pe þigla de coamã împreunã cu setul livrat - com- pus din ºina de fixare, clema specialã de fixare a þiglei de coamã, ºuruburi, ºtift filetat, ºaibã de etanºare ºi piuliþã. Recomandãm ca acest cocoº sã se monteze începând de la a doua sau a treia þiglã de coamã. Instrucþiunile de montaj se vor livra odatã cu produsul. Suport metalic fixare ºipcã coamã Acest suport îndeplineºte o funcþie dublã: datoritã pãrþii superioare, se poate ajusta înãlþimea ºipcilor de coamã sau a ºipcilor de muchie. Chiar ºi în cazul izolaþiei termice, care trece peste punctul superior al coamei, suportul metalic de fixare ºipcã coamã poate fi montat fãrã probleme. Înãlþimea ºipcii de coamã ºi a ºipcii de muchie se stabileºte în funcþie de modelul þiglei. Suportul metalic de fixare ºipcã coamã se va monta pe cãpriori. Stabilirea înãlþimii acestui suport se va face prin aºezarea þiglelor din zona coamei ºi aplicarea apoi a þiglelor de coamã. Cantul inferior al coamei, minus 0,5 cm corespunde cu înãlþimea ºipcii de coamã. InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 61. 61. Elemente de siguranþã 60 Date tehnice Þiglã suport treaptã/podest Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, maro natural, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: 8,2 kg/buc. Laþime activã: 300 mm Fixare: douã gãuri de fixare cu garnituri de etanºare din material sintetic Necesar: 2 buc./treaptã sau podest metalic Date tehnice Suport metalic fixare treaptã/podest Material: duraluminiu acoperit cu un strat de vopsea specialã Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit Greutate: 0,30 kg/buc. Necesar: 1 buc./þiglã suport treaptã Podestul metalic Material: aluminiu eloxat, acoperit cu un strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit Dimensiuni: 880 mm x 250 mm Greutate: 3,2 kg/buc. Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa fluture Necesar: în funcþie de necesitãþi Treapta metalicã Material: aluminiu eloxat, acoperit cu un strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit Dimensiuni: 410 mm x 250 mm Greutate: 1,45 kg/buc. Fixare: cu 2 ºuruburi cu piuliþa fluture Necesar: în funcþie de necesitãþi Sistemul de acces pe acoperiº Acest sistem este funcþional, sigur ºi economic pentru accesul pe acoperiº în zonele care necesitã operaþii de întreþinere sau revizii (coºuri de fum, antene etc.). Este alcãtuit din: þiglã su- port, suport metalic ºi treaptã/ podest metalic. Þigla suport se va aºeza pe o ºipcã suplimentarã (4,5 cm x 4,5 cm), con- form detaliilor din pagina 47, fixându-se cu douã ºuruburi de 40 mm x 60 mm. Suportul metalic face legãtura dintre þigla suport ºi treapta/podestul metalic, regularizând adaptarea la înclinaþiile acoperiºului între 15 ºi 52°. ªipcã suplimentarã 40/60 (când ºipcile suport sunt de 30/50 Suport metalic treaptã/podest Þiglã suport treaptã/podest Cârlig de ancorare ªipcã suport 30/50 Treaptã metalicã
 62. 62. Elemente de siguranþã 61 Þigla suport Material: aliaj de aluminiu acoperit cu strat de vopsea Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro Dimensiuni: 180 x 420 mm Lãþime activã: 150 mm Greutate: 0,95 kg/buc. Rezistenþã: max. 4 kN Necesar: 1 buc./cãprior, distanþa recomandatã între cãpriori este de 90 cm În funcþie de zonã ºi de înclinaþia acoperi- ºului se recomandã micºorarea distanþei dintre cãpriori. Grilajul metalic Material: oþel zincat, acoperit cu strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro Lungime: 300 cm Înãlþime: 20 cm Greutate: 3,75 kg/buc. Necesar: în funcþie de lungimea streºinii Suport metalic grilaj parazãpadã Material: aliaj de aluminiu acoperit cu strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro Greutate: 0,25 kg/buc. Necesar: 1 buc./þiglã suport Clemã de îmbinare Material: oþel zincat, acoperit cu strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro Lungime: 5,5 cm Necesar: 2 buc. la îmbinarea a 2 grilaje Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, brun roºcat inchis, maro, maro natural, antracit, antic, verde, Modele: Alpina, Romana, Alpina Clasic, Donau Natura Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: 4,75 kg/buc. Acoperire: 30,0 cm Necesar: 0,9 - 5 buc. / m2 Date tehnice Material: tablã zincatã, vopsitã complet Culori: roºu, maro, antracit Lungime: 380 mm Lãþime: 40 mm Greutate: 0,22 kg/buc. Necesar: 1,3 - 5 buc./m2 Sistemul parazãpadã O protecþie corectã împotriva zãpezii vã ajutã sã evitaþi alunecarea zãpezii ºi deteriorarea acoperiºului. Cea mai bunã metodã este distribuirea uniformã pe suprafaþa acoperiºului. Gãsiþi informaþii detaliate în capitolul „Acoperiºuri pen- tru regiuni cu încãrcãri abundente de zãpadã”, pagina 99. Þiglã parazãpadã Cele mai importante avantaje ale þigle- lor parazãpadã Bramac faþã de dispozi- tivele obiºnuite de protecþie împotriva zãpezii sunt: distribuirea coloristic ar- monioasã a þiglelor; omogenitatea ma- terialului, care are ca rezultat creºterea eficacitãþii. De asemenea, nu apar dâre de ruginã ºi învelitoarea acoperiºului este impermeabilã. În general, rândul al doilea de la streaºinã se compune exclusiv din þigle de oprire a zãpezii. Consola metalicã parazãpadã Constituie o mãsurã de siguranþã împotriva alunecãrilor de zãpadã ºi se recomandã a fi montate mai ales la modelele Transilva ºi Reviva. La þiglele profilate, în zonele în care încãrcãrile de zãpadã sunt mari, nu se recomandã folosirea consolelor parazãpadã, deoarece la sarcini mari datorate zãpezii sau gheþii se pot produce fisuri în zona de suprapunere a þiglelor. În aceastã situaþie se recomandã þigle parazãpadã combinate cu grilaje parazã- padã. În cazul folosirii consolelor parazãpadã la þiglele profilate, acestea nu se vor monta pe profilul þiglei, ci doar pe jgheaburile de scurgere. Montajul se efectueazã asemãnãtor cu cel al þiglelor parazãpadã, numãrul lor calculându-se în funcþie de gradul de înclinaþie al acoperiºului ºi sarcina zãpezii. În zona de streaºinã se vor monta 1,96 buc./ml de streaºinã. InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 63. 63. Aerisirea acoperiºului 62 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde, maro natural Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura, Reviva Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Laþime activã: 300 mm Greutate: 5,9 kg/buc. Diametrul orificiului de fixare: Ø 4 mm Necesar: minim10 buc./100 m2 de învelitoare Date tehnice Þigla de aerisire superioarã Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Dimensiuni: 338 x 420 mm Greutate: 4,3 kg/buc. Necesar: 1 buc./ set Þigla de aerisire cu proeminenþã Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Dimensiuni: 168 x 420 mm Greutate: 3 kg/buc. Necesar: 1 buc./ set Þigla de aerisire inferioarã Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Dimensiuni: 338 x 420 mm Greutate: 4,3 kg/buc. Necesar: 1 buc./ set Þigla de aerisire La acoperiºurile reci, subventilaþia joacã un rol important, impiedicând formarea condensului ºi micºorând pericolul ca zãpada sã se topeascã timpuriu ºi sã pãtrundã în zona streºinii sub formã de gheaþã. Necesarul de þigle de aerisire se sta- bileºte în funcþie de lungimea cãprior- ilor ºi înclinaþia acoperiºului. Se vor monta în primul, al doilea sau al treilea rând de la coamã. La acoperi- ºurile în patru ape, aceste þigle se vor monta suplimentar ºi în zona muchiei. În zonele cu cãderi de zãpadã abun- dente, þiglele de aerisire se vor aºeza pe primul rând de lângã coamã, având în vedere cã zãpada se topeºte mai întâi aici. Pe o suprafaþã de 100 m2 de înveli- toare, în cazul montajului uscat al coamei ºi al muchiei, este necesar un minim de 10 þigle de aerisire. La montajul cu mortar al coamei ºi al muchiei, necesarul de þigle de aerisire este mai mare. Setul de aerisire Transilva Setul este compus din: þigla de aerisire inferioarã, þigla de aerisire cu proemi- nenþã ºi þigla de aerisire superioarã. Poate fi montat atât în zona de coamã, cât ºi în zona muchiei. Secþiunea dega- jãrii þiglei de aerisire este de 20 cm2 . La acoperirea în coroanã (dublã) nu este necesarã folosirea þiglei de aerisire superioarã.
 64. 64. Aerisirea acoperiºului 63 Element protecþie streaºinã ºi bandã de aerisire protecþie streaºinã Elementul de protecþie streaºinã împie- dicã pãtrunderea pãsãrilor în spaþiul din- tre prima ºipcã suport ºi þigle profilate. Banda de aerisire împiedicã pãtrun- derea pãsãrilor între asterealã, respec- tiv folie impermeabilã, prima ºipcã suport ºi placarea inferioarã cu scân- durã a streºinii, cât ºi la diferite racor- duri. Banda de aerisire se foloseºte atât la þigla profilatã cît ºi la cea solzi. Date tehnice Elemente protecþie streaºinã Material: polietilenã Culoare: negru Utilizare: la toate modelele de þiglã profilatã Lungime: 100 cm Înãlþime: 5,2 cm Greutate: 0,10 kg/buc. Necesar: 1 buc./ml streaºinã Bandã de aerisire protecþie streaºinã Material: PVC dur Culoare: negru Utilizare: la toate modelele de þiglã Lungime: 5 ml Înãlþime: 10 cm Grosime: 1,3 mm Secþiunea de aerisire: 538 cm2 /ml Greutate: 0,47 kg/buc. Necesar: 1 rolã/5 ml de streaºinã/racord InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 65. 65. Strãpungeri 64 Date tehnice Material: nisip, ciment, apã, pigmenþi anorganici Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, antic, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau Dimensiuni: 330 x 420 mm Greutate: 6 kg/buc. Lungime activã: 398 mm Laþime activã: 300 mm Diametrul maxim de trecere: 100 mm Necesar: în funcþie de necesitãþi Date tehnice Material: PVC dur Culori: roºu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura, Reviva Dimensiuni: 330 x 420 mm Lãþime activã: 300 mm Lungime activã: 398 mm Diametru: tub superior - 125 mm, reducþie - 100 mm Necesar: 1 buc. la trecere gurã de aerisire Date tehnice Material: PVC dur Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit, verde Modele: Transilva, Reviva Dimensiuni: 290 x 600 mm Diametru: tub superior - 125 mm, reducþie - 100 mm Necesar: 1 buc. la trecere gurã de aerisire Þigla de trecere Parte universalã a sistemului pentru elementele care strãpung învelitorea, cum ar fi: cablul de telefon, ancoraje, suporturi, console, stative electrice etc. Durovent trecere gurã de aerisire Având un design optic atractiv, acest produs oferã o soluþie tehnicã ºi estet- icã optimã pentru aerisirea coloanelor de canalizare. Flexibil în reglarea verti- calitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de 15° pânã la 55°. Þigla Durovent trecere gurã de aerisire Având un design optic atractiv, acest produs oferã o soluþie tehnicã ºi estet- icã optimã pentru aerisirea coloanelor de canalizare. Flexibil în reglarea verti- calitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de 15° pânã la 55°. Durovent Cãprior Folie Bramac Universal Þiglã Bramac Inel racordare folie Racord flexibil Reducþie PVC ªipcã suport
 66. 66. Strãpungeri 65 Date tehnice Inel de racordare la folie Material: PVC moale, elastic Culori: negru Utilizare: la Durovent trecere gurã de aerisire Dimensiuni: Ø100 mm, Ø125 mm Necesar: 1 buc./Durovent trecere de aerisire ªablon Material: carton Culori: maro Date tehnice Racord flexibil Material: PVC dur ºi PVC moale Culori: gri Dimensiuni: DN 100/125 mm Lungimea furtunului: 70 cm Greutate: 0,50 kg/buc. Necesar: 1 buc./trecere gurã de aerisire Reducþie PVC Material: PVC dur Culori: gri Dimensiuni: DN 100/70 mm Greutate: 0,25 kg/buc. Necesar: 1 buc./trecere gurã de aerisire Set racordare Durovent Este un accesoriu profesional pentru o racordare impermeabilã la folie. Setul este alcãtuit dintr-un ºablon ºi un inel de racordare la folie. Racord flexibil ºi reducþie PVC Reprezintã legãtura dintre reducþia PVC ºi conducta de aerisire. Racordul flexibil este prevãzut cu o mufã de îmbinare, etanºã, cu garniturã de cauciuc. 70 cm InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 67. 67. Strãpungeri 66 Date tehnice Material: PVC dur Culori: rosu cãrãmiziu, brun roºcat închis, brun roºcat deschis, maro, antracit, verde Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura, Reviva Dimensiuni: 330 x 420 mm Laþime activã: 300 mm Lungime activã: 398 mm Greutate: 1,25 kg/buc. Necesar: 1 buc. la trecere antenã, cablu etc. Date tehnice Material: PVC dur Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit, verde Modele: Transilva, Reviva Dimensiuni: 290 x 600 mm Diametru: ajustabil, între 22 mm ºi 110 mm Necesar: 1 buc. la trecere antenã cablu etc. Durovent trecere antenã Având un design optic atractiv, acest produs oferã o soluþie tehnicã ºi este- ticã optimã pentru elementele care strãpung acoperiºul: cablu de telefon, antenã, stative electrice etc. Prin tãierea succesivã a elementului special, este posibilã ajustarea de la un diametru de 22 pânã la 110 mm. Flexibil în reglarea verticalitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de la 15° pânã la 55°. Durovent trecere antenã la þigla Transilva Având un design optic atractiv, acest produs oferã o soluþie tehnicã ºi este- ticã optimã pentru elementele care strãpung acoperiºul: cablu de telefon, antenã, stative electrice etc. Prin tãierea succesivã a elementului special, este posibilã ajustarea de la un dia- metru de 22 pânã la 110 mm. Flexibil în reglarea verticalitãþii de la o înclinaþie a acoperiºului de la 15° pânã la 55°.
 68. 68. Racordãri 67 Date tehnice Material: polyizobutilen, cu inserþie de aluminiu, rezistent la UV Culori: roºu cãrãmiziu, maro, brun roºcat deschis, antracit Utilizare: la toate modelele de þiglã Lungime: rolã de 5m Laþime: 28 cm Greutate: 4,25 kg/rolã Rezistenþã termicã: -40° pânã la +100° Date tehnice Material: aluminiu de înaltã calitate, vopsit prin ardere Culori: o parte roºie, o parte maro Lungime: 240 cm Lãþime: 6 cm ªtanþãri: la 20 cm, Ø 6mm Wakaflex Este un accesoriu universal, utilizabil la toate joncþiunile între învelitoare ºi pe- reþi, hornuri ºi alte elemente de con- strucþie, cum ar fi lucarnele, calcani etc. WAKAFLEX-ul poate fi prelucrat profesional, cu unelte obiºnuite ºi poate fi montat foarte uºor. Este foarte flexibil putând fi formatat foarte uºor mulându-se exact dupã conturul acoperiºului, datoritã inserþiei de alu- miniu. Forma datã în timpul montajului este definitivã. Datoritã proprietãþii autocolante (sudurã), nu mai este necesarã lipirea cu adezivi sau cea cu cositor. Produsul conferã o mare sigu- ranþã împotriva ploii, a zãpezii sau a pãtrunderii prafului. Profil metalic închidere coº În cazul elementelor de construcþie neîmbrãcate sau a celor expuse se va utiliza profilul metalic de închidere coº ºi o masã de etanºare. Profilul metalic de închidere coº se va monta cu aju- torul unor dibluri. Wakaflex Contraºipcã Cãprior Cadru de rezistenþã Cadru de rezistenþã Wakaflex Profil metalic închidere coº Profil metalic închidere coº Hidroizolaþie (folie Bramac Universal) ªipcã suport InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 69. 69. Iluminarea podurilor 68 Date tehnice Material: rama este confecþion- atã din PVC dur, chepengul din policarbonat trans- parent ºi rezistent la ºocuri, iar ºorþul din PVC moale Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit Modele: la toate þiglele din portofoliu Dimensiuni exterioare: 630 x 765 mm Dimensiuni interioare: 475 x 520 mm Suprafaþa luminatorului: 0,24 m2 Greutate: 6,2 kg Necesar: în funcþie de necesitãþi Date tehnice Material: plexiglas permanent Modele: Alpina, Alpina Clasic, Romana, Donau, Natura Dimensiuni: 330 x 420 mm Lungime activã: 398 mm Lãþime activã: 300 mm Greutate: 0,65 kg/buc. Necesar: cca. 5 buc./100 m2 de învelitoare Date tehnice Material: sticlã acrilicã transparentã Culori: transparentã Modele: Transilva Dimensiuni: 168 x 420 mm Lãþime activã: 17 cm Greutate: 0,27 kg/buc. Necesar: min. 7buc./deschizãturã de iluminare Luminex Acest produs este util pentru accesul pe acoperiº, pentru iluminarea podului ºi pentru aerisirea suplimentarã. Ca ele- ment funcþional al sistemului, este adecvat pentru toate þiglele de format mare ºi mic, deoarece ºorþul se adapteazã oricãrui material de înveli- toare. Fixarea se face cu ajutorul curelelor existente. Luminatorul se poate deschide spre dreapta, spre stânga sau în sus. Prezintã siguranþã datoritã posibilitãþilor suplimentare de închidere. Se utilizeazã doar în cazul podurilor nemansardate. Þigla transparentã O soluþie simplã pentru iluminarea podurilor nemansardate. Gradul de transparenþã este de 92%. Fixarea se face cu ajutorul a douã cleme, care se livreazã odatã cu þigla. Þigla transparentã (þigle profilate) Reprezintã o soluþie simplã pentru iluminarea podului gradul de transparenþã fiind de 92%. Þiglã transparentã ªipcã suport Clemã de fixare
 70. 70. Elemente de fixare 69 Date tehnice Material: sârmã de oþel Rezistenþã: fixare la douã þigle = 150 N/m2 fixare la fiecare þiglã = 1020 N/m2 Necesar: în funcþie de sucþiunea vântului ºi de panta acoperiºului Date tehnice Material: tablã galvanizatã Lungime: 80 mm Latime: 14 mm Rezistenþã: 0,3 kN/buc. Necesar: în funcþie de sucþiunea vântului ºi de panta acoperiºului Date tehnice Material: oþel brumat Utilizare: la toate modelele Dimensiuni: 3,8 x 120 mm Greutate: 15 g / buc. Necesar: 1buc. / þiglã coamã început, respectiv þiglã de ramificaþie Cârlig de ancorare þigle profilate Pentru fixarea þiglelor profilate ºi ca mãsurã suplimentarã pentru fixarea þiglelor speciale. Se utilizeazã mai ales în zone seismice sau expuse la vânturi puternice. Cârlig de ancorare þigle solzi Transilva Se foloseºte ca mãsurã de siguranþã suplimentarã în caz de furtunã sau cutremur. La pante mai mari de 45° fiecare a treia þiglã se recomandã a fi asiguratã cu un cârlig de ancorare. La pante peste 60° se vor fixa toate þiglele. Cui special Pentru fixarea þiglelor coamã de început ºi a þiglelor de ramificaþie expuse direct precipitaþiilor prin poziþionarea þiglelor. Cuiul este prevãzut cu o garniturã de cauciuc astfel încât orificiul þiglei sã fie protejat de pãtrunderea apei. Cuiul are o forma elicoidalã care permite o fixare mai sigurã de ºipcã suport coamã. InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 71. 71. Elemente de fixare 70 Date tehnice Material: inox Lungime: 3 cm Lãþime: 1,8 cm Lungimea sârmei: cca. 40 cm Necesar: 1 buc./fiecare þiglã debitatã Date tehnice Material: tablã de aluminiu, eloxatã, 1,6 mm Culori: roºu cãrãmiziu, maro, antracit Utilizare: la toate modelele de þiglã de coamã din portofoliu Necesar: 1 buc./þiglã coamã Date tehnice Cuie 2,8/50 Material: oþel zincat prin forjare Lungime: 45 mm Dimensiunea capului: 9 mm Diametru: 2,7 mm Ambalare: 1 kg cca. 400 buc. Cuie 3,1/75 Material: oþel zincat prin forjare Lungime: 80 mm Dimensiunea capului: 9 mm Diametru: 3,1 mm Ambalare: 1 kg cca. 200 buc. Clemã fixare þiglã debitatã În cazul þiglelor care nu mai au ciocul de atârnare sau gaura de cui, clema fixare þiglã debitatã este accesoriul ideal pentru fixarea rapidã ºi sigurã a þiglelor debitate. Clemã fixare þiglã coamã Se foloseºte la fixarea þiglelor de coamã în cazul montajului uscat. Clema se fixeazã cu ajutorul unui cui zincat 31 x 75 mm prin orificiul þiglei de coamã în ºipca de coamã, ºi 2 cuie zincate 28 x 50 mm direct în ºipca de coamã. Cuie Fiind zincate prin forjare ºi având dimensiuni speciale ale capetelor, cuiele asigurã fixarea optimã a þiglelor speciale cu gãuri pentru cuie, de exem- plu þigle laterale sau de suport, precum ºi a bucãþilor de þiglã tãiate la coame, încruciºãri ºi îmbinãri. Cuiele sunt folosite ºi pentru fixarea clemelor ºi a þiglelor de coamã, precum ºi a altor accesorii.
 72. 72. Dolie 71 Date tehnice Material: tablã zincatã din oþel, stratificatã, cu poly ester de înaltã calitate, rezistent la razele UV Culori: roºu cãrãmiziu, maro Lungime: 2100 mm Lãþime: 460 mm Necesar: 1 buc./2 ml dolie Date tehnice Material: aluminiu cu strat de vopsea Culori: roºu cãrãmiziu, maro Lungime: 500 mm Lãþime: 500 mm Grosime: 0,7 mm Greutate: 0,48 kg/buc. Necesar: în funcþie de necesitãþi Profilo S Acest produs oferã siguranþã maximã împotriva apelor pluviale. Se poziþioneazã pe mijlocul traiectoriei doliei, se fixeazã cu niºte cuie zincate pe fiecare ºipcã (cuie recomandate 2,5 x 30 mm), iar distanþa maximã de fixare este 500 mm. Nu necesitã pat de lemn sau ºipci suplimentare de susþinere. Orificiile speciale de pe la- terale permit fixarea fãrã cleme ºi posi- bilitatea modificãrii poziþiei (în funcþie de unghiul doliei). Adaptor Profilo S Se utilizeaza în cazul doliilor care nu sfârºesc în jgheab ci pe suprafaþa învelitorii. Tabla de aluminiu permite mularea facilã pe suprafaþa þiglei. InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:
 73. 73. Dolie 72 Date tehnice Material: poliuretanic - spongios, cu celulele impregnate, autoadeziv Culori: gri Lungime: 100 cm Profil: clin, de 40 x 70 mm Necesar: 2 buc./ml dolie Date tehnice Material: polyizobutilen cu inserþie de aluminiu Culori: roºu cãrãmiziu, maro Lungime: 100 cm Lãþime: 14 cm Greutate: cca. 0,42 kg/buc. Necesar: 1 buc./la fiecare îmbinare dolie Element lateral dolie Bandã din material spongios, im- pregnat, pentru þiglele de format mare ºi mic, care se foloseºte ca etanºare între învelitoare ºi elementele de închidere, cum ar fi doliile de tablã. Acest element protejeazã împotriva pãtrunderii zãpezii, apei sau prafului la elementele de legãturã ºi la îmbinãri. Se îndepãrteazã fâºia protectoare, apoi i se aplicã elementul lateral dolie, dupã care se acoperã cu þiglã ºi se preseazã corespunzãtor. Bandã fixare element dolie Se monteazã la îmbinarea doliilor con- vergente asigurând protecþie împotriva pãtrunderii apei în acea zonã.
 74. 74. Hidroizolaþia acoperiºului 73 Date tehnice Material: 2 straturi (unul - 20 g PP coating, altul - 100 g PP spunbound cu calitãþi de fleece) Culori: negru Lungime: 50 m Latime: 1,5 m Suprafaþa de acoperire: cca. 69 m2 Densitate/m2: 120±8 g/m2 Greutate: cca. 9 kg Rezistenþa la rupere: lungime/transversal 230±30 N/5 200±30 N/5 cm Rezistenþa la rupere în jurul cuiului: lungime/transversal: 150±30 N/5 150±30 N/5 Rezistenþa la foc: B2 Difuzie: clasa W1 Rezistenþa la infiltraþii: 2000 mm Valoare Sd: 16 m Rezistenþa la UV: min. 4 luni Necesar/m2 de învelitoare: 1,07 m2 inclusiv suprapunerea Rezistenþa termicã: de la -40° pânã la + 80° Folia impermeabilã Bramac VELTITECH 120 Se recomadã montajul liber pe ºipci, ºi nu pe asterealã, întrucât este posibilã deteriorarea foliei la montajul þiglei. În cazul utilizãrii foliei Veltitech 120 la poduri mansardate se recomandã pãs- trarea unui spaþiu de ventilaþie între folie ºi termoizolaþie de minim 4 cm. Detaliu coamã Contraºipcã Þiglã de aerisire Þiglã de coamã Clemã de fixare þiglã coamã Suport metalic fixare ºipcã de coamã Figaroll Folie impermeabilã Cãprior Realizarea corectã a strãpungerii pentru þiglã PVC - trecere gurã de aerisire Realizarea corectã a strãpungerii pentru luminatoare InformaþiigeneraleDetaliitehnice,utilizareInstrucþiunide proiectare Detaliideproiectare CAD Informaþiiimportante despreacoperiºuri SPUNE-I ACOPERIªULUI PE NUME:

×