Your SlideShare is downloading. ×
ภาษา C# เบื้องต้น
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

ภาษา C# เบื้องต้น

20,449
views

Published on

เรียนรู้การใช้งานเบื่องต้น

เรียนรู้การใช้งานเบื่องต้น

Published in: Technology

4 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
20,449
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
169
Comments
4
Likes
3
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. รายวิชา ง40209
  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
  บทที่ 1หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นภาษา C#
  ผู้สอน : กวีภัทร ภูสมศรี
 • 2. วัตถุประสงค์หลักของภาษา C#
  เป็นภาษาใหม่ที่มีประสิทธิภาพการทำงานเทียบเท่า หรือเหนือกว่า C++ แต่ไม่ยุ่งยากและซับซ้อนเท่า โดยสามารถใช้งานได้ง่ายเหมือนภาษา Visual Basic ทำให้สามารถพัฒนา แอพพลิเคชั่นในระดับสูงได้ดียิ่งกว่าการใช้ภาษา Visual Basic
  2
 • 3. ส่วนประกอบโดยทั่วไปของโปรแกรม
  1. ชื่อโปรแกรม (Program name)โดยทั่วไปมักตั้งชื่อโปรแกรมให้สื่อความหมายกับการทำงานหรือผลลัพธ์ของโปรแกรมเพื่อสะดวกในการใช้งาน นิยมใช้คำกริยานำหน้าตามด้วยคำขยาย
  2. การกำหนดตัวแปร(Variables)หรือค่าคงที่(Constant)ที่ใช้ในโปรแกรม โดยกำหนดชื่อในภาษาอังกฤษที่สื่อความหมายกับข้อมูลที่เก็บ
  3.การกำหนดจุดเริ่มต้นของโปรแกรม(Beginning of Code)อาจใช้คำว่า BEGIN หรือ เครื่องหมาย {
  4. ชุดคำสั่ง (Statement)เป็นคำสั่งในรูปแบบโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ ที่สั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
  5. การกำหนดจุดสิ้นสุดของโปรแกรม(End of Code)อาจใช้คำว่า END หรือ เครื่องหมาย }
  3
 • 4. คำอธิบาย (Comment)
  // comment
  สำหรับคำอธิบายเพียงบรรทัดเดียว
  /* multiline comment */
  กรณีที่คำอธิบายยาว หลายบรรทัด
  4
 • 5. Separators
  ตัวแบ่งแยก อาจเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร ใช้สำหรับจัดกลุ่มคำหรือแบ่งแยกคำ
  เช่น ในโปรแกรมภาษา C# ใช้
  { } ใช้จัดกลุ่มบล็อก
  ( ) ต่อท้าย method ใช้สำหรับใส่พารามิเตอร์
  [ ] ใช้ระบุอาร์เรย์
  ; ใช้ระบุ จบคำสั่ง (end of statement)
  , ใช้คั่นระหว่างตัวแปร
  . ใช้แยกชื่อออบเจ็กต์
  5
 • 6. Keywords
  คีย์เวิร์ด : เป็นคำที่สงวนไว้ใช้เป็นคำสั่งใน C#
  ไม่สามารถนำคำเหล่านี้ไปกำหนดเป็นชื่ออย่างอื่นได้
  6
 • 7. Keywords
  7
 • 8. การกำหนดตัวแปรและข้อมูล
  ตัวแปร(Variable) หมายถึง สัญลักษณ์ที่เราใช้แทนข้อมูลชนิดต่างๆ โดยข้อมูลที่จะนำมาเก็บในตัวแปรต้องตรงกับที่เราได้กำหนดไว้
  และการจะนำข้อมูลไปใช้งานก็ต้องกระทำผ่านตัวแปรนี้
  จำเป็นต้องระบุลงไปด้วยว่าตัวแปรนั้นใช้เก็บข้อมูลชนิดใด
  8
 • 9. หลักการตั้งชื่อตัวแปร
  ขึ้นต้นด้วยตัวอักษร
  ห้ามใช้ตัวเลข หรืออักขระเป็นตัวเริ่มต้น
  รูปแบบตัวอักษรพิมพ์ต่างกัน ถือเป็นคนละตัว(case sensitive) เช่น myvar, myVar, MYVAR ถือเป็นคนละตัว
  ห้ามตั้งชื่อตัวแปรซ้ำกับคำสงวน
  9
 • 10. หลักการตั้งชื่อตัวแปร
  ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ถูกต้อง
  Num, myNum1, string4, Data
  ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ไม่ถูกต้อง
  9xx, @myWeb, Look@me
  10
 • 11. การประกาศตัวแปร (Variable)
  11
  วิธี1[ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร;
  วิธี2[ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร = [ค่าเริ่มต้นของตัวแปร];
  int x; int y, z; int Y, Z = 3;
  Double d = 10.99;
  String s1 = “Visual", s2=“C#” , s3=“.Net”;
  หมายเหตุ:ไม่สามารถประกาศตัวแปรซ้ำภายในบล็อก {…} เดียวกัน
 • 12. การประกาศค่าคงที่ (Constant)
  const int x = 1;
  const double pi = 3.14;
  หมายเหตุ:ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าคงที่ได้
  12
  ค่าคงที่เป็นตัวแปรที่กำหนดค่าตายตัว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้
  const [ชนิดของข้อมูล] ชื่อตัวแปร = ค่าคงที่;
 • 13. ขอบเขตของตัวแปร
  Global Variable ตัวแปรที่ใช้ได้ทั้งโปรแกรม
  Local Variable ตัวแปรที่เกิดขึ้นเฉพาะที่ มีขอบเขตเฉพาะส่วนที่เกิดขึ้น
  13
 • 14. มุมมองขอบเขตของตัวแปร
  ระดับ Public
  มีขอบเขตกว้างที่สุด สามารถเรียกใช้ ณ ตำแหน่งใดก็ได้ที่อยู่ในโปรเจ็ค
  ระดับ Procedure
  มีขอบเขตขนาดกลาง เป็นระดับที่เหมาะสมกับการใช้งานมากที่สุด มีขอบเขตอยู่ในแต่ละเหตุการณ์
  ระดับ Block
  มีขอบเขตขนาดเล็กที่สุด มักจะใช้เก็บค่าชั่วคราว หรือตัวแปรที่วนลูปเป็นส่วนใหญ่ เช่น ตัวแปรที่อยู่ในบล็อกของคำสั่งต่างๆ เช่น if…else เป็นต้น
  14
 • 15. Parameter
  คือตัวแปรที่ใช้ในการส่งค่ามายังฟังก์ชันหรือ เมทธอดสามารถส่งผ่านค่าตัวแปร ไปทำงานในโปรแกรมย่อย ได้ 3 แบบ ได้แก่
  Pass By Value
  Pass By Reference
  Pass By Constant
  15
 • 16. ประเภทของข้อมูลในภาษา C#
  สำหรับภาษาC# สามารถแบ่งกลุ่มประเภท ได้ 3 กลุ่ม ดังนี้
  1. Value types
  2. References types
  3.Pointer types
  16
 • 17. ประเภทของข้อมูลในภาษา C#
  Value typesตัวแปรของกลุ่มนี้เป็นประเภทที่ใช้ข้อมูลโดยตรง
  จะเปลี่ยนแปลงค่าเมื่อมีค่าใหม่ไปเก็บทับค่าเดิม และจะถูกทำลายเมื่ออยู่นอกขอบเขต
  ชนิดข้อมูลในกลุ่มประเภทนี้ คือ sbyte, byte, short, ushort, int, uint, long, ulong, char, float, double, bool และ decimal
  17
 • 18. ชนิดของข้อมูล
  Numeric (เลขจำนวนเต็ม และเลขทศนิยม)
  Char (ตัวอักษร)
  String (ข้อความ)
  Boolean (บูลีน)
  Object
  18
 • 19. เลขจำนวนเต็ม
  19
 • 20. เลขจำนวนเต็มบวก
  20
 • 21. เลขทศนิยม
  21
 • 22. ชนิดข้อมูลอักขระ
  22
 • 23. ข้อมูลชนิดบูลีน
  23
 • 24. 24