Presentation of the preservation & digitisation of the collection Hlinka in the Slovak National Archives, Bratislava

572 views
545 views

Published on

(presentation in Slovak) Processing of the Collection

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
572
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentation of the preservation & digitisation of the collection Hlinka in the Slovak National Archives, Bratislava

 1. 1. Ing. Alena Maková , Mgr. Alexandra Šamková, Matej Kámen, Slovenský národný archív 2011 Konzervovanie osobného fondu Andreja Hlinku
 2. 2. <ul><li>Andrej Hlinka </li></ul><ul><li>(1864-1938) </li></ul><ul><li>bol slovenský katolícky kňaz, politik a národný buditeľ. </li></ul><ul><li>Narodil sa v Černovej 27. septembra 1864 v rodine otca Andreja, ktorý bol pltníkom a matky Márie. Mladý Andrej bol nadaný chlapec, a tak začal študovať na ružomberskom gymnáziu, potom na štvorročnom gymnáziu v Levoči a po ukončení tohto štúdia sa rozhodol pre kňazstvo. </li></ul><ul><li>veľká osobnosť politického života </li></ul><ul><li>osobnosť s mimoriadnou charizmou </li></ul><ul><li>Bol nielen presvedčeným katolíkom, ale aj slovenským národovcom. Do svojho politického programu ako prvý zakomponoval autonómiu Slovenska a až do svojej smrti za ňu bojoval. Za svoje národné cítenie bol aj prenasledovaný, sedel vo väzení. </li></ul><ul><li>Väznenie a nadmerná politická angažovanosť v neľahkých politických časoch sa podpísali na jeho zdraví </li></ul><ul><li>16.8.1938 podľahol ťažkej chorobe. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Druhá časť osobného fondu Andrej Hlinka bola prevzatá do </li></ul><ul><li>Archívne dokumenty boli zhromaždené a usporiadané Pavlom Stanom st. (1910-1988), ktorý pôsobil v rokoch 1942-1945 v Liptovskom múzeu v Ružomberku ako archivár a knihovník. Tieto dokumenty boli označené pečiatkou tejto inštitúcie. </li></ul><ul><li>Po skončení 2. svetovej vojny pre riziko zničenia týchto dokumentov ich Pavol Stano st. ukryl mimo múzea v súkromí. </li></ul><ul><li>Časť dokumentov potom získal ešte od Fedora Houdeka, pozostalých Ondreja Jančeka a ďalších osôb v čase, keď už nepôsobil v Liptovskom múzeu niekedy medzi rokmi 1948-1971. Svedčia o tom poznámky na niektorých obaloch, na ktorých sú poznačené informácie o pôvode, spôsobe a čase získania jednotlivín. </li></ul><ul><li>Súbor týchto archívnych dokumentov tvoril zrejme jednotný celok s akvizíciou prevzatou do SNA. </li></ul><ul><li>SNA v roku 2007 od PhDr. Pavla Stana ml. a zaevidovaná v knihe prírastkov pod číslom 1866/2007. </li></ul>
 4. 4. Fond sa usporiadali podľa všeobecných zásad usporadúvania osobných fondov s prihliadnutím na už jestvujúci inventár prvej časti. Samotná štruktúra tejto časti fondu sa rozdelila do ôsmych základných skupín. Pre jednoduchšiu bádateľskú orientáciu sa prihliadali na už jestvujúci inventár k prvej časti a prevzali sa názvy tých skupín, do ktorých sa archívne dokumenty dali zaradiť aj v tejto časti. Štruktúra fondu je teda nasledovná: 1. Osobné doklady 1.1. Doklady 1.2. Plnomocenstvá 2. Korešpondencia 2.1. Prijatá korešpondencia od jednotlivcov a skupín osôb 2.2. Prijatá korešpondencia od inštitúcií a korporácií 2.3. Koncepty a listy Andreja Hlinku 2.4. Prázdne obálky 3. Diela, prejavy, autorské práce, poznámky 4. Finančné záležitosti 5. Písomnosti cudzích osôb 6. Písomnosti inštitúcií 7. Varia
 5. 5. <ul><li>Dokumenty sú písané v 14 –tich jazykoch vo veľkej miere po slovensky, česky </li></ul><ul><li> latinsky poľsky </li></ul><ul><li>maďarsky chorvátsky </li></ul><ul><li> nemecky rumunsky </li></ul><ul><li>zriedka po anglicky rusky </li></ul><ul><li>francúzsky rusínsky </li></ul><ul><li>slovinsky taliansky. </li></ul><ul><li>Veľká časť obálok a pohľadníc bola znehodnotená pred prevzatím do SNA odstrihnutím ich častí so známkami, čo znemožnilo v niektorých prípadoch presnú časovú identifikáciu. </li></ul><ul><li>Z fondu sa vyradili prázdne neidentifikovateľné obálky a prázdne obaly, ktorých fyzický stav bol nevyhovujúci a nemali archívnu hodnotu. </li></ul><ul><li>Väčšina archívnych dokumentov je vo veľmi zlom fyzickom stave následkom nevhodného uloženia u ich predošlého uchovávateľa. </li></ul>
 6. 6. <ul><li>Fond Andeja Hlinku (korešpondencia)- </li></ul><ul><li>výskum a konzervovanie </li></ul><ul><li>Oddelenie ochrany archívnych dokumentov SNA </li></ul><ul><li>Ide o korešpondenciu papierové dokumenty </li></ul><ul><li>( listy, obálky, pohľadnice , korešpondenčné lístky, telegramy) výrazne poškodené: </li></ul>
 7. 7. <ul><li>a) kyslými chemickými procesmi v samotnom papieri </li></ul><ul><li>b) degradačnými faktormi prostredia </li></ul><ul><li>c) pôsobením neželaných faktorov písacích látok ako sú pečiatky, písacie rôznofarebné atramenty, tuše či ceruzky viac-menej rozpustné v závislosti od kvality papiera a jeho postupného procesu stárnutia </li></ul>
 8. 8. <ul><li>stav poškodenia papiera: </li></ul><ul><li>- papier je prevažne krehký, lámavý </li></ul><ul><li>- sekundárne opravovaný rôznymi druhmi lepiacich pások </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Vykonané práce na fonde A. Hlinku : </li></ul><ul><li>digitalizácia </li></ul><ul><li>každého papierového dokumentu </li></ul><ul><li>CANON EOS 1DS MARK II </li></ul><ul><li>Podmienky digitalizácie: </li></ul><ul><li>Rozlíšenie 4992 x3328 pixelov </li></ul><ul><li>Expozícia 0,1 sec. </li></ul><ul><li>Clona 14,1 </li></ul>
 10. 10. meranie pH papiera Pôvodné pH papiera pH = 2,30 – 5,33 Prevažne pH = 4,5
 11. 11. analýza rozpustnosti písacích látok v H 2 O <ul><li>- fixácia rozpustných pečiatok a atramentov </li></ul><ul><li>- pečiatky : zelená- R </li></ul><ul><li> fialová-N </li></ul><ul><li> čierna- N </li></ul>- ceruzky : grafit- N modrá-N indigová –R červená- N
 12. 12. <ul><li>fixácia pečiatok </li></ul><ul><li>cyklododekán rozpustený v benzíne </li></ul><ul><li>Typ písma : rukou písané : tanínové atramenty </li></ul><ul><li>hnedý - N </li></ul><ul><li>čierny - N </li></ul><ul><li>modrý - N </li></ul><ul><li>strojové: čierne-N </li></ul><ul><li>modré-N </li></ul><ul><li>fialové – väčšinou R </li></ul><ul><li>fixácia písma : Mesitol NBS </li></ul><ul><li>odstránenie papierových pások: destil.voda  neutraliz.roztok </li></ul><ul><li>odstránenie syntetických PVC pások: toluén </li></ul>roztok cyklododekanu
 13. 13. <ul><li>deacidifikácia : </li></ul><ul><li>metóda zvyšovania pH papiera pomocou nových deacidifikačných sústav s inováciou perspektívnej stabilizácie papiera. Robené podľa patentu. 1 </li></ul><ul><li>Reštaurovanie mechanických poškodení : </li></ul><ul><li>japonský papier (Kouzo 3,4 g a 10 g ) </li></ul><ul><li> filmoplast P </li></ul><ul><li> škrobové lepidlo </li></ul>1 HAVLÍNOVÁ, B., MINÁRIKOVÁ, J., KATUŠČÁK, S., MAKOVÁ, A.: Mixture intended for single-stage modification of acidic papers, and method of using the mixture (Zmes určená na jednostupňovú modifikáciu kyslého papiera a spôsob použitia tejto zmesi), PP 5068-2009, PCT/SK2010/050020, podaná 2.11.2010.  
 14. 14. <ul><li>Stanovenie techniky </li></ul><ul><li>zhotovenia pohľadníc </li></ul><ul><li>pozorovaním pomocou </li></ul><ul><li>optického mikroskopu, ich </li></ul><ul><li>diagnostika a záznam o stave </li></ul><ul><li>poškodenia. </li></ul><ul><li>Umiestnenie dokumentov do </li></ul><ul><li>neutrálnych obalov, obálok a </li></ul><ul><li>krabíc. </li></ul>
 15. 15. Stav k 10.10. 2011 <ul><li>: </li></ul><ul><li>Zdigitalizovalo sa z celkového počtu 22 AŠ </li></ul><ul><li>5 archívnych škatúľ = 2066 listov </li></ul>čas v dňoch čas v mesiacoch 1 AŠ 22 AŠ 22 AŠ digitalizácia 5 110 5 reštaurovanie 20-28 528 24
 16. 16. <ul><li>Ďakujem </li></ul><ul><li>za pozornosť </li></ul>

×