• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
6 Item Objektif
 

6 Item Objektif

on

 • 7,652 views

 

Statistics

Views

Total Views
7,652
Views on SlideShare
7,457
Embed Views
195

Actions

Likes
5
Downloads
457
Comments
1

5 Embeds 195

http://sekolahtamillanadron.blogspot.com 110
http://dplium09.blogspot.com 66
http://www.slideshare.net 17
http://www.dplium09.blogspot.com 1
http://74.125.153.132 1

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

11 of 1 previous next

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
 • tq
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  6 Item Objektif 6 Item Objektif Presentation Transcript

  • PE MBINAAN ITEM Anika Pilihan
  • Keratan Rentas I tem Anika Pilihan Stimulus Stem Pilihan Jawapan Jawapan Distraktor
     • Suatu maklumat yang berbentuk teks atau grafik yang menjadi fokus kepada situasi tugasan yang berbentuk autentik
   Stimulus Stimulus
  • Stem
     • Pernyataan maklumat yang diperlukan untuk menjawab item dan pernyataan tugasan yang dinyatakan dalam bentuk soalan lengkap atau tidak lengkap
  • PILIHAN JAWAPAN
     • S enarai cadangan jawapan atau penyelesaian dalam bentuk perkataan, angka, simbol, frasa , gambar rajah, jadual, graf dan bentuk komunikasi lain.
  • CONTOH PILIHAN JAWAPAN
      • A Menyelaraskan pentadbiran
      • B Mengembalikan kuasa sultan
      • C Menghapuskan kuasa residen
      • D Memperkenalkan sistem demokrasi
  • Jawapan
     • Pilihan jawapan yang betul atau terbaik.
     • Contoh : JAWAPAN
     • Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris kerana baginda memerlukan
      • A nasihat untuk mentadbir Kedah
      • B perlindungan daripada serangan
      • Belanda
      • C bantuan kewangan memajukan
      • negeri
      • D bantuan ketenteraan menghadapi
      • serangan Siam
  • Distraktor
   • Pilihan jawapan yang bukan jawapan
   • Berfungsi menarik perhatian calon yang tidak menguasai sesuatu bidang pembelajaran
   • Merupakan pernyataan yang memang salah, separuh salah atau betul tapi tidak menepati kehendak tugasan (stem)
  • JENIS ANIKA PILIHAN
   • Anika Pilihan
   • Anika Gabungan
  • ( A ) ANEKA PILIHAN
     • Mempunyai satu jawapan sahaja yang betul atau terbaik daripada beberapa cadangan jawapan bagi soalan itu.
     • Contoh : Berbentuk soalan lengkap
      • Apakah tujuan penubuhan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896?
      • A Menyelaraskan pentadbiran
      • B Mengembalikan kuasa sultan
      • C Menghapuskan kuasa residen
      • D Memperkenalkan sistem demokrasi
     • M emerlukan calon memilih jawapan yang betul berdasarkan gabungan pernyataan yang betul dengan tugasan item
     • Contoh :
      • Antara berikut faktor manakah berkaitan dengan k ejatuhan Kesultanan Melayu Melaka ?
      • I P entadbiran
      • II P erdagangan
      • III K etenteraan
      • IV K eagamaan
      • A I , II dan III sahaja
      • B I, II dan I V sahaja
      • C I, II I dan IV sahaja
      • D II, III dan IV sahaja
   ( B ) ANEKA PILIHAN KOMPLEKS
  • PANDUAN PEMBINAAN ITE M AN I KA PILIHAN
   • Keseluruhan item
   • Stimulus
   • Stem
   • Pilihan Jawapan
   • Jawapan
   • Distraktor
  • A. KESELURUHAN ITEM 1. Dibina berdasarkan spesifikasi ujian yang ditetapkan dari segi: Konstruk Tajuk Aras Kesukaran Jenis Item Klasifikasi Item
  • A. KESELURUHAN ITEM
   • Mentaksir perkara dicakupi oleh Sukatan Mata Pelajaran dan Huraian Mata Pelajaran
   • Semua calon berpeluang mempelajari perkara yang hendak ditaksir
   • 4. Hendaklah mentaksir perkara yang penting bukan serpihan kecil daripada HSP
  • A. KESELURUHAN ITEM
   • Tidak bias kepada mana-mana kumpulan
   • Kebolehbacaan yang rendah dan sesuai
   • Meminimumkan masa membaca item
   • Tidak bersifat perangkap muslihat
   5. Hendaklah adil kepada kesemua calon dari segi:
  • A. KESELURUHAN ITEM
   • Penggunaan istilah yang tepat dan digunapakai dalam kurikulum
   • 7. Fokus kepada satu tugasan atau masalah
  • B. STIMULUS
   • Relevan
   • Dinyatakan dalam bentuk yang paling berkesan
   • Maklumat yang autentik
  • Stimulus Berajah i) ii) iii) Fakta Utama Peristiwa/kesan Peristiwa/kesan A x y z Fakta Utama I Maklumat A II Maklumat B III Maklumat C IV X
  • Stimulus Berajah (samb.) iv) Rajah di atas merupakan ciri-ciri sebuah tamadun. Y ialah v) Rajah di atas merujuk kepada perubahan sistem Permerintahan di England pada kurun ke…. Mengapakah berlakunya perubahan tersebut? Y Maklumat 1 Maklumat 2 Maklumat 3 A B C
  • Stimulus Berpetikan/ Quotation
   • Diambil daripada buku ilmiah bukannya buku teks
   • Hendaklah disertakan sumber rujukan
   • Menyentuh aspek-aspek yang dipelajari calon
   • Mencakupi kefahaman calon
   Tak Melayu Hilang Di Dunia Sejarah Melayu
  • Stimulus Bersenarai Menyenaraikan butir-butir peristiwa atau fakta
   • Ketidakseimbangan agihan ekonomi
   • Petempatan mengikut kaum
   • Mobiliti sosial yang terhad
   Maklumat di atas merupakan antara punca berlakunya peristiwa 13 Mei 1969 Mengapakah wujudnya perkara saperti di atas?
  • Stimulus Bergambar/Karton Gambar Foto Gambar Rajah Karton Lukisan Sendiri Karton Dari Penerbitan
  • Stimulus Berjadual
   • Maklumat bersifat statistik
   • Maklumat bersifat fakta
   • Maklumat bersifat perbandingan
   Berdasarkan kepada jadual di atas apakah perbezaan/persamaan/kesimpulan daripada peristiwa /sumbangan … di atas? Peristiwa / Tokoh / Perkara Negara / Sumbangan / Peratus Tahun                  
  • Stimulus Berimaginasi/Aplikasi Digunakan pada item jenis aplikasi Anda sedang berada disebuah pelabuhan yang sibuk pada Zaman Kesultanan Melayu Melaka. Anda perhatikan barang-barang yang diperdagangankan dibawa oleh pegagang dari pelbagai bangsa dan negara. Antara berikut, manakah barangan dagangan yang paling laris dipasarkan di pelabuhan Melaka?
  • Stimulus Bentuk Dialog Dialog direka tetapi berkaitan dengan fakta atau aspek yang hendak ditanya Tokoh A: Birch nampaknya telah cuba merubah cara hidup orang Melayu di kawasan Pasir Salak ini. Tokoh B: Nampaknya kita mesti bertindak segera supaya tradisi budaya kita tidak dicemari mereka Tokoh A: Apakah cadangan Tuan Hamba? Tokoh B: Kita hapus sahaja Birch dari Pasir Salak ini. Perbualan di atas mungkin berlaku di kawasan Pasir Salak, Perak. Berdasarkan dialog di atas, apakah cara hidup yang cuba diubah Birch?
  • C. STEM
   • Tugasan dinyatakan dengan jelas, tepat dan ringkas, tiada pembaziran perkataan sebagai hiasan
   • Tidak memetik terus frasa daripada buku teks atau buku ulang kaji
   • Tidak memeberikan bayangan kepada jawapan seperti penggunaan pertalian perkataan (words association)
  • C. STEM
   • Elakkan menyatakan tugasan dalam bentuk negatif. Sekiranya perlu penggunaanya perlu ditegaskan / di”highlighted”kan
   • Idea utama item perlulah dinyatakan pada stem bukan stimulus atau pilihan jawapan
   • Elakkan item berasaskan pendapat
  • Lemah : Stem tidak lengkap dan jelas
     • Kecergasan f izikal ialah
     • A ciri individu yang sihat
     • B ukuran keaktifan ses e orang individu
     • C melakukan aktiviti harian dengan cergas
     • D menjalankan senaman dalam tempoh yang lama
  • Lebih baik : Stem lengkap dan jelas
     • Antara berikut yang manakah ciri individu yang mempunyai kecergasan fizikal yang tinggi ?
     • A Mampu melakukan latihan fizikal yang ringan
     • B Mampu mengawal pernafasan dengan singkat
     • C Mampu mengatasi cabaran dalam aktiviti fizikal seharian
     • D Mampu memberikan tumpuan pada aktiviti yang mudah
  • Lemah : Menggunakan ayat atau keterangan yang tidak perlu
     • Melihat kepada perkembangaan masa kini dalam bidang perhubungan dan teknologi , beberapa kemajuan pesat telah dicapai dalam bidang telekomunikasi . Merenung kembali sumbangan yang sangat besar ertinya, manakah sumbangan pereka terkenal Alexander Graham Bell?
   • A Kapal
   • B Kereta
   • C Telefon
   • D Jambatan
  • Lebih baik : Stem lebih padat dan jelas
     • Antara berikut manak a h reka an Alexander Graham Bell?
   • A Kapal
   • B Kereta
   • C Telefon
   • D Jambatan
  • D. PILIHAN JAWAPAN
   • Semua pilihan jawapan harus bebas antara satu sama lain. Elakkan opsyen yang saling bercanggah atau mempunyai makna yang sama
  • Contoh Opsyen Bercanggah / Sama Erti
     • Sultan Kedah bersetuju menyerahkan Pulau Pinang kepada Inggeris kerana baginda
      • A memerlukan nasihat untuk memerintah Kedah
      • B diugut untuk digulingkan daripada takhtanya
      • C berhasrat memajukan pentadbiran negeri
      • D bantuan ketenteraan menghadapi
      • serangan Siam
  • D. PILIHAN JAWAPAN
   • Semua pilihan jawapan hendaklah homogen dan selari dengan opsyen yang lain
   • 3 Semua pilihan jawapan dinyatakan dengan tatabahasa yang selaras dengan tugasan terutamanya jenis pelengkap
     • G red merupakan petunjuk kepada
     • A prestasi calon dalam ujian
     • B kebolehan calon menjawab soalan
     • C peringkat pengetahuan umum calon
     • D pemahaman calon dalam pembelajaran
   Contoh opsyen yang homogen
  • D. PILIHAN JAWAPAN
   • 3 Elakkan pengulangan perkatan yang serupa dalam semua opsyen
  • Contoh: pengulangan perkatan yang serupa dalam semua opsyen
     • Antara berikut apakah fungsi kalori meter bom?
     • A Alat untuk mengukur tenaga yang dibebaskan oleh sampel makanan
     • B Alat untuk mengukur kandungan nutrien dalam sampel makanan
     • C Alat untuk mengukur kadar respirasi organisma kecil
     • D Alat untuk mengukur denyutan nadi
  • Lebih baik : Perkataan tidak diulang dalam pilihan jawapan
     • Kalori meter bom berfungsi untuk mengukur
     • A tenaga dihasilkan daripada makanan
     • B kadar radiasi organisma kecil
     • C kandungan nutrien makanan
     • D denyut an nadi manusia
  • D. PILIHAN JAWAPAN
   • Elakkan pilihan jawapan yang negatif
   • Susun pilihan jawapan dalam susunan yang logis berdasarkan:
   • Urutan nombor
   • Kronologi peristiwa
   • Pilihan jawapan yang serupa dalam pasangan
   • Susunan jawapan ikut putaran jam, atas ke bawah atau kiri ke kanan
  • D. PILIHAN JAWAPAN
   • 6. Gunakan bilangan pilihan jawapan yang sesuai bagi mengurangkan calon mendapatkan “skor nasib” dengan meneka secara rambang
   • 7. Elakkan menggunakan perkataan penentu seperti selalu, sangat, lebih kurang, dll.
  • Elakkan Pilihan Jawapan B ertindih
     • Antara berikut yang manakah berkaitan Peristiwa 13 Mei ?
     • A Dasar Ekonomi Baru
     • B Penempatan mengikut kaum
     • C Pengkhususan pekerjaan
     • D Perpaduan rakyat
  • D. PILIHAN JAWAPAN
   • 9. Bagi item aneka pilihan kompleks elakkan menggunakan satu nombor cadangan jawapan dalam setiap pilihan jawapan
  • Lemah : Setiap pilihan jawapan mempunyai satu nombor cadangan jawapan yang sama
     • Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul
   • I Sani menolak guni berisi gula itu dengan bantuan Kim
   • II Ayah menolak jemputan ke majlis makan malam kerana tidak sihat
   • III Khairil menolak basikalnya apabila memasuki kawasan sekolah
   • IV Salmah menolak semangatnya untuk mencapai kejayaan
   • A I dan II sahaja
   • B I dan IV sahaja
   • C I, II dan III sahaja
   • D I, II, III dan IV
   Nombor satu roman wujud dalam semua jawapan
  • L ebih baik : Tiada cadangan jawapan yang sama dalam setiap pilihan jawapan
     • Pilih ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul
   • I Sani menolak guni berisi gula itu dengan bantuan Kim
   • II Ayah menolak jemputan ke majlis itu makan malam kerana tidak sihat
   • III Khairil menolak basikalnya apabila memasuki kaawasan sekolah
   • IV Salmah menolak semangatnya untuk mencapai kejayaan
   • A I, II, III sahaja
   • B I, II dan IV sahaja
   • C I, III dan III sahaja
   • D II, III dan IV
   Kombinasi jawapan pelbagai
  • D. PILIHAN JAWAPAN
   • 10. Elakkan menggunakan pilihan jawapan “semua di atas betul”, “Tiada satupun betul” atau “Saya tidak pasti”
   • Suhu badan orang yang sihat ialah
     • A 98.0 0 F
     • B 98.4 0 F
     • C 99.0 0 F
     • D 99.4 0 F
   Semua Pilihan Jawapan Boleh Diterima Lemah
  • Lemah : Pilihan jawapan tidak seragam panjangnya
     • Gred merupakan petunjuk kepada
     • A prestasi pelajar dalam ujian
     • B Kebolehan menjawab soalan dengan tepat
     • C Pemahaman pelajar terhadap pembelajaran dan pengajaran guru
     • D Kebolehan pelajar yang diukur dengan instrumen dan teknik psikometrik
  • Lebih Baik : Pilihan Jawapan diseragamka n panjangnya
     • Gred merupakan petunjuk kepada
     • A prestasi calon dalam ujian
     • B kebolehan calon menjawab soalan
     • C peringkat pengetahuan umum calon
     • D pemahaman calon dalam pembelajaran
  • E. JAWAPAN
   • Tepat atau paling sesuai dan tidak boleh dipertikaikan
   • Homogen dengan opsyen yang lain
   • Tidak menonjol sebagai jawapan seperti sentiasa panjang atau diiringi dengan penjelasan
  • Lemah: Jawapan lebih daripada satu
   • Antara berikut yang manakah berkaitan dengan penyakit jantung?
   • A Maka nan kurang khasiat
   • B Makanan berk olesterol
   • C Tekanan darah tinggi
   • D Merokok berlebihan
  • Baik: Jawapan satu sahaja
   • Antara berikut jenis makanan manakah berkaitan dengan penyakit jantung?
   • A Bergula
   • B Berlemak
   • C Bersirat
   • D Ber protein
  • Lemah: Jawapan Lebih dari satu
     • Antara berikut yang manakah berkaitan Peristiwa 13 Mei ?
     • A Dasar Ekonomi Baru
     • B Pengkhususan pekerjaan
     • C Penempatan mengikut kaum
     • D Kurikulum pendidikan berbeza
  • L ebih Baik : Pilihan Jawapan T ersendiri
     • Antara berikut manakah kesan Peristiwa 13 Mei ?
     • A Dasar Ekonomi Baru
     • B Pengkhususan pekerjaan
     • C Penempatan mengikut kaum
     • D Kurikulum pendidikan berbeza
  • Lemah : Perhubungan ketara ( clue ) antara stem dengan pilihan jawapan dari segi perkataan yang digunakan
   • Antara berikut agensi kerajaan manakah bertanggungjawab terhadap kemusnahan alam semula jadi ?
   • A Kementerian Pertanian
     • B Kementerian Tanah dan Galian
     • C Kementerian Sains dan Alam Sekitar
     • D Kementerian Kebudayaan dan Pelancongan
  • Lebih Baik : Tiada perhubungan ( clue ) ketara antara stem dengan pilihan jawapan dari segi perkataan yang digunakan
     • Antara berikut agensi kerajaan yang manakah bertanggungjawab terhadap masalah penebangan hutan yang berleluasa?
     • A Kementerian Pertanian
     • B Kementerian Tanah dan Galian
     • C Kementerian Sains dan Alam Sekitar
     • D Kementerian Kebudayan dan Pelancongan
  • E. DISTRAKTOR
   • Gunakan hanya distraktor yang berfungsi berdasarkan ciri:
   • Munasabah
   • Tidak terpencil
   • Salah konsep yang biasa
   • Maklumat yang biasa ( familiar ) tetapi bukan jawapan
   • 2 Elakkan distraktor yang tidak logik
   • Gunakan pernyataan yang betul tetapi bukan sebagai jawapan
   • Elakkan menggunakan pernyataan yang melucukan
   • Bagi item jenis kuantitatif (eg. Matematik, Fizik), semua distraktor dibina daripada kaedah penghitungan yang munasabah
   E. DISTRAKTOR
  • Lemah : Menggunakan pilihan jawapan yang tidak homogen dan tatabahasa yang tidak tekal dengan stem
     • Penilaian berbeza daripada pengukuran kerana tujuan penilaian adalah untuk
     • A pencapaian objektif sesebuah sekolah ditentukan
     • B menentukan takat pencapaian nilai moral dan etika pelajar
     • C prestasi individu dibandingkan dengan piawai kebangsaan
     • D menginterpretasi penguasaan yang diukur berdasarkan kriteria tertentu
  • Lebih Baik : Menggunakan pilihan jawapan yang homogen dan tatabahasa yang tekal dengan stem
     • Penilaian berbeza daripada pengukuran kerana tujuan penilaian adalah untuk
     • A menentukan takat pencapaian nilai moral dan etika pelajar
     • B menentukan tahap pencapaian sesuatu objektif sesebuah sekolah
     • C membandingkan prestasi individu dengan prestasi piawai kebangsaan
     • D menginterpretasi penguasaan yang diukur berdasarkan kriteria tertentu
  • Lemah : Pilihan jawapan tidak sama jenis
   • Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga
     • A raya
     • B emas
     • C cempaka
     • D kertas
  • Lebih Baik : Pilihan jawapan sama jenis
   • Bunga kebangsaan Malaysia ialah bunga
     • A ros
     • B raya
     • C melur
     • D anggerik
  • SEKIAN TERIMA KASIH Semuga Tuan/Puan Beroleh Ilmu Adanya