4 Item Dan Ciri Ciri Item

7,071 views
6,868 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,071
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
344
Actions
Shares
0
Downloads
392
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

4 Item Dan Ciri Ciri Item

 1. 1. ITEM <ul><li>PERKARA ATAU ALAT YANG DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN RESPONS YANG MERUPAKAN MAKLUMAT YANG BOLEH DIPERTIMBANGKAN DALAM PENTAKSIRAN ATAU PENGUKURAN KONSTRUK </li></ul>
 2. 2. KONSTRUK <ul><li>PERKARA YANG INGIN DIBANGUNKAN ATAU DIPERKEMBANGKAN DALAM DIRI PELAJAR MENERUSI PELAKSANAAN SESUATU KURIKULUM </li></ul>
 3. 3. KOMPONEN ITEM <ul><li>RANGSANGAN </li></ul><ul><ul><li>Mengandungi maklumat khusus dalam bentuk petikan, rajah, jadual, dll. </li></ul></ul><ul><li>TUGASAN </li></ul><ul><ul><li>Apa yang perlu diberikan sebagai respons </li></ul></ul>
 4. 4. KOMPONEN ITEM <ul><li>Arahan </li></ul><ul><ul><li>Bagaimana, bila, dimana, cara memberikan respons </li></ul></ul><ul><li>Peraturan Pemarkahan/ Skema Penskoran subjektif) </li></ul><ul><li>Pilihan Jawapan (bagi item objektif aneka pilihan) </li></ul>
 5. 5. CIRI ITEM <ul><li>KEAKURAN </li></ul><ul><ul><li>Kurikulum </li></ul></ul><ul><ul><li>Peluang </li></ul></ul><ul><ul><li>Spesifikasi Ujian </li></ul></ul><ul><li>Ketepatan </li></ul><ul><ul><li>Menepati konstruk yang ditaksir </li></ul></ul><ul><ul><li>Menepati konteks yang ditetapkan </li></ul></ul>
 6. 6. CIRI ITEM <ul><li>KESESUAIAN </li></ul><ul><ul><li>Aras kesukaran seperti yang dihasratkan </li></ul></ul><ul><ul><li>Kepentingan dari segi konteks-situasi </li></ul></ul><ul><ul><li>Adil bagi semua pihak </li></ul></ul>
 7. 7. PIAWAIAN PEMBINA ITEM <ul><li>Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang: - </li></ul><ul><ul><li>perkara yang akan diukur </li></ul></ul><ul><ul><li>kandungan sesuatu mata pelalajaran </li></ul></ul><ul><ul><li>konteks dalam sesuatu ujian </li></ul></ul>
 8. 8. PIAWAIAN PEMBINA ITEM <ul><li>Mempunyai pengetahuan dan kefahaman tentang : - </li></ul><ul><ul><li>pelbagai jenis item </li></ul></ul><ul><ul><li>ciri-ciri item </li></ul></ul><ul><ul><li>prinsip pembinaan item </li></ul></ul><ul><ul><li>penilaian item </li></ul></ul><ul><li>Mempunyai kemahiran membina item mengikut spesifikasi tertentu </li></ul>
 9. 9. PIAWAIAN PEMBINA ITEM <ul><li>Mempunyai kemahiran menulis item dan memperbaiki item </li></ul><ul><li>Kreatif </li></ul><ul><li>Mempunyai kebolehan berkomunikasi` </li></ul>
 10. 10. PIAWAIAN PEMBINA ITEM <ul><li>MEMBINA ITEM MENGIKUT SPESIFIKASI BERIKUT: </li></ul><ul><ul><li>Konstruk </li></ul></ul><ul><ul><li>Tajuk/Konteks </li></ul></ul><ul><ul><li>Aras Kesukaran </li></ul></ul><ul><ul><li>Jenis Item </li></ul></ul>
 11. 11. PIAWAIAN PROSES <ul><li>MENYEMAK KEAKURAN ITEM DENGAN SPEFIKASI UJIAN DARI ASPEK </li></ul><ul><ul><li>Keakuran (Spesifikasi, Kurikulum, Peluang) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ketetapan (Konstruk – tajuk/konteks) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kejelasan(Tugasan, Arahan) </li></ul></ul><ul><ul><li>Kesesuaian ( Kepentingan, Aras, Bias) </li></ul></ul>
 12. 12. PIAWAIAN PROSES <ul><li>MENYEMAK SEMULA ITEM DARI ASPEK PERSEMBAHAN:- </li></ul><ul><ul><ul><li>Fizikal </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ketepatan apa yang diukur </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kejelasan arahan, kecukupan-cakupan dan kerelevanan maklumat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Penggunaan laras bahasa dan istilah yang betul </li></ul></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>MEMPERBAIKI ATAU MENGUBAHSUAI ITEM YANG KURANG MENEPATI PIAWAIAN (KIV) </li></ul><ul><li>MEMBINA MENYEMAK SEMULA DAN MEMPERBAIKI PERATURAN PEMARKAHAN ATAU SKEMA PENSKORAN SERENTAK DENGAN SOALAN </li></ul>PIAWAIAN PROSES
 14. 14. PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK) <ul><li>Tepat apa yang hendak ditaksir </li></ul><ul><li>Terangkum dalam sukatan pelajaran </li></ul><ul><li>Rangsangan yang sesuai dengan tahap dan pengalaman calon </li></ul><ul><li>Bahasa yang sesuai dengan tahap bahasa calon </li></ul>
 15. 15. <ul><li>Istilah mata pelajaran yang diterima dan terkini </li></ul><ul><li>Stem (pokok soalan) jelas dan berfungsi </li></ul><ul><li>Stem mengandungi semua maklumat yang diperlukan calon </li></ul><ul><li>Tugasan dan arahan jelas </li></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)
 16. 16. <ul><li>Aras kesukaran seperti yang ditentukan </li></ul><ul><li>Tidak bias terhadap mana-mana satu kumpulan calon </li></ul><ul><li>Akur dengan apa yang dipelajari calon </li></ul><ul><li>Penting dari segi konteks dan situasi </li></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)
 17. 17. <ul><li>Jelas dari segi kebolehbacaan, ekspresi dan ketekalan gaya persembahan </li></ul><ul><li>Dapat membezakan antara pelajar </li></ul><ul><li>Peruntukan markah sesuai dengan tugasan, kerencaman konstruk dan tahap pencapaian yang ditentukan </li></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)
 18. 18. <ul><li>Respon yang dihajatkan sesuai dengan tempoh masa menjawab yang ditentukan </li></ul><ul><li>Peraturan pemarkahan jelas dan mudah difahami untuk tujuan diaplikasikan oleh pemeriksaan skrip jawapan </li></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)
 19. 19. <ul><li>Item pendek dan padat </li></ul><ul><li>Hanya ada satu jawapan betul </li></ul><ul><li>Semua distraktor berfungsi – munasabah dan dapat menarik pelajar kurang menguasai perkara yang diuji </li></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)
 20. 20. <ul><li>Semua pilihan jawapan serasi dengan stem dari segi nahu dan tatabahasa </li></ul><ul><li>Tiada ulangan perkataan atau frasa antara stem dan pilihan jawapan </li></ul><ul><li>Tiada distraktor yang kelihatan ‘terpencil’ </li></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)
 21. 21. <ul><li>Tidak terdapat ‘bayangan’ ( clue ) dalam stem dan pilihan jawapan, misalnya dari segi: </li></ul><ul><ul><li>Struktur bahasa atau nahu </li></ul></ul><ul><ul><li>Pertalian perkataan </li></ul></ul><ul><ul><li>Jawapan yang sentiasa lebih panjang daripada pilihan lain </li></ul></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)
 22. 22. <ul><li>Pilihan jawapan disusun mengikut susunan tertentu, misalnya: </li></ul><ul><ul><li>Panjang ke pendek atau pendek ke panjang </li></ul></ul><ul><ul><li>Urutan magnitud </li></ul></ul><ul><ul><li>Urutan mengikut masa </li></ul></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)
 23. 23. <ul><li>Pilihan jawapan adalah homogen dari segi kandungan, bentuk, struktur bahasa </li></ul><ul><li>Tiada distraktor yang membawa maksud yang serupa atau saling bercanggah </li></ul>PIAWAIAN PRODUK (CIRI ITEM YANG BAIK)

×