Di n àn CEO: Lãnh   o sáng t o  Pravin Patel  Ph trách Phân tích Kinh doanh  B ph n Ph n M m, IBM ASEAN1
S  B t n – V n t c & Bi n        ng m iTh gi i ã   i thay t vi c hàng lo tcác n n kinh t k t n i r i r c v i  ...
Thông tin ang bùng n      Theo kh i lư ng.      15 petabytes                 200 tri u     ...
Các t ch c ưu tú tìm ki m cơ h i trong s       ph c t p b ng 3  phương th c                    ...
Phân tích khách hàng: Tình tr ng hi n t i  M c tiêu doanh nghi p:      C n tìm hi u hành vi, các ho t ng, a  Tăn...
Phân tích khách hàng: Tình tr ng hi n t i            Increase Revenue                    Ph...
Ngày càng có ít thông tin ư c t n d ng, phân tích và chia s  hi u qu cho nh ng ngư i th t s c n chúng.         ...
Tình tr ng thi u thông tin v khách hàng trong vi c h tr  doanh nghi p có m t b c tranh chung t ng th v ho t    ng kin...
Ưu tiên hàng u c a doanh nghi p ngày               nay ph thu c vào năng l c cung c p            ...
Các CIO ph i i m t v i m t lo t các tr ng i trong vi c   mang l i giá tr t thông tin doanh nghi p.           ...
3 Câu h i giúp thúc       y hi u su t                         Tài chính          ...
Tìm ra l i gi i áp th nào?                                           D     ...
Gi i pháp Thông tin theo yêu c u IBM cung c p h t ng thông   tin toàn di n ph c v vi c qu n tr thông tin trong toàn Doan...
Hoàn thành m c tiêu kinh doanh v i Gi i pháp phân tích ho t    ng kinh doanh IBM   Chúng ta ho t  ng th nào?    ...
Công c Phân tích t ng th trong toàn doanh nghi pMô hình ra quy t   nh chung         N n t ng kinh doanh m    ...
Bư c cu i cùng trong quy trình phân tích        và th u hi u khách hàng                i u gì có th...
T i ưu hóa ho t   ng kinh doanh d a trên thông tin giúp m r ng kh năng chuy n t i d           li u thô và các ...
Các khách hàng c a IBM trong Khu v c   ASEAN năm 200918          Di n àn CEO: Lãnh  o sáng t o
Khách hàng c a IBM trong khu v c ASEAN 6 tháng  u năm 201019       Di n àn CEO: Lãnh  o sáng t o
B n nên b t     u th nào?Các t ch c vư t tr i trongngành có kh năng theo u i                     ...
T o ra k t qu kinh doanh thông minh hơn v i Gi i pháp   phân tích ho t  ng kinh doanh IBM              Cá...
22  Di n àn CEO: Lãnh  o sáng t o
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh hoạt, cộng tác và kết nối thông qua công nghệ Thông tin Kinh doanh và Phân tích Kinh doanh

1,587 views

Published on

Những công ty thành công vượt trội ngày nay là những công ty đã và đang xác định phương hướng phát triển thông qua nhiều hoạt động cải tiến và mở rộng: Giới thiệu các dịch vụ và sản phẩm mới, giải quyết các quy định pháp lý mới và chuyển dịch sang các thị trường mới.

Họ đã làm điều đó như thế nào? Bằng cách quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh hoạt, cộng tác và kết nối thông qua công nghệ Thông tin Kinh doanh và Phân tích Kinh doanh.

Published in: Business, Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,587
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
80
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

quản lý và làm việc thông minh hơn – Áp dụng các phương thức hoạt động linh hoạt, cộng tác và kết nối thông qua công nghệ Thông tin Kinh doanh và Phân tích Kinh doanh

 1. 1. Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o Pravin Patel Ph trách Phân tích Kinh doanh B ph n Ph n M m, IBM ASEAN1
 2. 2. S B t n – V n t c & Bi n ng m iTh gi i ã i thay t vi c hàng lo tcác n n kinh t k t n i r i r c v i “Trên 60% các lãnh o tài chính tin r ng s ph cnh ng dòng ch y có th d oán d h i kinh t x y ra, s b t n tăng cao trong ho tdàng sang m t m ng lư i các quan h ng kinh doanh s v n gi nguyên”ph c t p nơi các s ki n trong nư ccó t m nh hư ng ngay l p t c trên CFO Magazine/Duke University Business Outlook, Thángtoàn c u 9, 2009 C m nh n th y s bi n ng, b t n và r i ro ang tr thành m t ph n c a mô hình kinh t m i Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 3. 3. Thông tin ang bùng n Theo kh i lư ng. 15 petabytes 200 tri u 988 exabytes M t lư ng thông tin m i ang ư c t o Hơn 200 tri u thư i n t ư c g i i Lư ng thông tin k thu t s n năm ra m i ngày. Hơn g p 8 l n lư ng thông m i ngày. 2010 s tương ương v i 1 núi tin trong t t c các thư vi n t i M sách ư c x p t M t tr i n Sao Diêm Vương và ngư c l i. 30 t 5.7 tri u ô Năm 2010, g n 30 t th nh n d ng b ng sóng radio (RFID) ã ư c s n Khi thuê 1,000 nhân viên làm vi c, m t xu t trên toàn c u, tích h p vào các công ty m i năm m t 5.7 tri u ô vào th i s n ph m, h chi u và tòa nhà – hay gian lãng phí tái c u trúc l i thông tin th m chí s d ng trên c ng v t gi a các ng d ng3 33 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 4. 4. Các t ch c ưu tú tìm ki m cơ h i trong s ph c t p b ng 3 phương th c 2010 i phó các r i ro Nh ng i m chính * Các r i ro ngày càng a d ng òi h i doanh nghi p ph i: * Lãnh o sáng t o * Tái xây d ng quan h v i khách hàng * T ch c ho t ng kinh doanh uy n chuy n i m t i thi t cho Doanh nghi p • “G n g i hơn v i khách hàng” là i u t i quan tr ng. • Hi u ư c nhu c u khách hàng thông qua h p tác và chia s thông tin. • Khai thác s bùng n thông tin cung c p các d ch v khách hàng khác bi t 44 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 5. 5. Phân tích khách hàng: Tình tr ng hi n t i M c tiêu doanh nghi p: C n tìm hi u hành vi, các ho t ng, a Tăng doanh thu i m, m i quan tâm (và nhi u nhân t khác n a) c a khách hàng. • Khách hàng c a chúng ta là ai? • Hành vi mua hàng c a h nh th nào? • M i quan tâm c a h i v i s n ph m/kênh thông tin/giá c nh th nào? • Khi nào thì khách hàng ph n ng v i các chơng trình khuy n mãi? • Nhóm khách hàng nào có óng góp l n nh t và trung bình vào doanh thu và t l l i nhu n c a công ty? • Chúng ta thu c l i nhu n nhi u nh t t nh ng khách hàng nào?5 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 6. 6. Phân tích khách hàng: Tình tr ng hi n t i Increase Revenue Phân tích kênh bán hàng M c tiêu doanh nghi p: Phân tích khách hàng Gi m thi u chi phí Phân tích chương trình Marketing Phân tích ph n ng khách hàng Chi phí ph c v ho t ng phân tích • Nh ng kênh bán hàng hi u qu c a chúng ta là gì? • Nh ng y u t tác ng n quy t nh c a khách hàng – S n ph m/D ch v – Kho ng cách a lý – Kênh thông tin/phân ph i – Nhân kh u/tâm lý • Chơng trình/chi n d ch khuy n m i hi u qu nh t c a chúng ta là gì? • Khi nào thì khách hàng ph n ng v i các kênh bán hàng và ó là nh ng kênh nào? • Ta ph i tr nh ng kho n phí d ch v nào cho t ng kênh bán hàng và t ng nhóm khách hàng?6 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 7. 7. Ngày càng có ít thông tin ư c t n d ng, phân tích và chia s hi u qu cho nh ng ngư i th t s c n chúng. 85% các CIO tin r ng thông tin c a h KHÔNG c qu n lý hi u qu 59% không th truy c p thông tin h u d ng nh t cho h 70% không d oán c các cơ h i và các v n trong tơng lai Source: Information Management Online7 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 8. 8. Tình tr ng thi u thông tin v khách hàng trong vi c h tr doanh nghi p có m t b c tranh chung t ng th v ho t ng kinh doanh 42% ngư i ư c h i ã không chia s quan i m chung v khách hàng Yes through reports Yes through manager/analyst dashboards T l % Yes through spreadsheets No Common Shared Visibility is Available 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Ngu n: “Business Analytics Product Marketing global survey June 2010 with Marketing Line of Business”8 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 9. 9. Ưu tiên hàng u c a doanh nghi p ngày nay ph thu c vào năng l c cung c p hàng hóa, d ch v k p th i và thông tin áng tin c y. Thách th c trong kinh doanh C i thi n quy trình kinh doanh Ph n ng nhanh chóng v i các thay i trong kinh doanh Thu hút và gi chân Nh y bén v i th trư ng khách hàng m i và các s n ph m khách hàng mong mu n M r ng m ng lư i quan h khách hàng hi n t i Phân khúc th trư ng hi u qu hơn 99 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 10. 10. Các CIO ph i i m t v i m t lo t các tr ng i trong vi c mang l i giá tr t thông tin doanh nghi p. Tr ng i trong thông tin D li u, các ng d ng và h t ng ph c t p Thi u cái nhìn Thông tin b gi i h n c l p t phía trong các ng d ng và khách hàng phòng ban kinh doanh Thi u thông tin áng tin c y ra quy t nh Chi phí cao – g n 40% ngân sách CNTT Chưa kh năng truy n t i thông tin c n thi t trong th i gian th c 1010 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 11. 11. 3 Câu h i giúp thúc y hi u su t Tài chính MARKETING Phát tri n s n ph m Làm nh th nào? T i sao? Chúng ta nên làm gì? i u hành Bán hàng D ch v khách hàng Nhân s CNTT11 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o 11
 12. 12. Tìm ra l i gi i áp th nào? D LI U N I B Chúng ta HR ho t ng Chúng ta th nào? ho t ng th nào? CRM ERPGiám c T i sao? Tài chính T i sao? DTài chính LI U BÊN NGOÀI RETAIL Chúng ta c n Chúng ta c n làm gì? TBS/DLB làm gì? AC NEILSON 12 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 13. 13. Gi i pháp Thông tin theo yêu c u IBM cung c p h t ng thông tin toàn di n ph c v vi c qu n tr thông tin trong toàn Doanh nghi p Thông tin R i ro T i ưu hóa Chu i cung ng Tài chính i ngũ làm vi c năng ng L i nhu n Marketing trên nhi u Khách hàng S n ph m T i ưu hóa Ho t ng phương tiên Kinh Doanh K t qu kinh doanh t t hơn Lên k ho ch, tìm hi u và t i ưu hóa hi u su t kinh doanh Năng l c Thi t l p và duy trì thông tin chính xác, tin c y toàn di n Flexible Architecture for Leveraging Existing Investments Other Qu n lý thông tin toàn Information di n như m t ph n trong Sources quy trình ho t ng13 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 14. 14. Hoàn thành m c tiêu kinh doanh v i Gi i pháp phân tích ho t ng kinh doanh IBM Chúng ta ho t ng th nào? T i sao? Chúng ta nên làm gì? T M NHÌN QU N LÝ TOÀN DI N C A DOANH NGHI P Scorecarding Báo cáo Phân tích d Lên k ho ch, Dashboarding Phân tích báo nâng cao ngân sách d oán M T N N T NG CHO T T C CÁC NGU N D LI U i u hành Qu n lí Bán hàng WMS Qu n lí CRM ERP vòng i chu i cung s n ph m ng14 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 15. 15. Công c Phân tích t ng th trong toàn doanh nghi pMô hình ra quy t nh chung N n t ng kinh doanh m H th ng ngu n l c Thông tin kinh doanh ơn gi n hóa Phân tích th u áo Phân tích báo cáo toàn di n Bao g m Phân tích tài chính Phân tích kinh doanh S cái Tình hình doanh s Kho d li u ư c t o m i Các kho n ph i tr Năng l c nhân viên kinh doanh Trên 43,000 v t th Các kho n ph i thu Phân o nh kinh doanh Hơn 250+ Dimensions Qu n lý ti n m t Quan h khách hàng Hơn 850+ Công c o lư ng R i ro khách hàng/nhà cung c p Phân tích chương trình giá c Hơn 230+ phương th c tính toán Hơn 1000+ b n m u báo cáo Phân tích nhân l c Phân tích Thu mua Phát tri n tài năng Phân tích ho t ng Thu mua N n t ng ng d ng Qu n lý tài năng Phân tích nhà cung c p M r ng không gi i h n ng d ng ERP ch n l c Duy trì tài năng Qu n lý h p ng Ngu n d li u vô biên S c m nh nhân l c Hi u qu ho t ng Ch lương b ng Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 16. 16. Bư c cu i cùng trong quy trình phân tích và th u hi u khách hàng i u gì có th x y ra? Nhi u khi có phân tích d oán có th cung c p thông tin c n thi t gi i áp nh ng th c m c liên quan n khách hàng: Làm sao gi m thi u nh ng tr c tr và gi chân các khách hàng trung thành nh t t i a hóa l i nhu n? Nhân t nào hư ng khách hàng ch n s d ng s n ph m c a doanh nghi p so v i i th c nh tranh? S n ph m/d ch v nào khi n khách hàng có kh năng quan tâm nhi u nh t? Các kênh phân ph i nào hi u qu nh t cho các i tư ng khách hàng khác nhau? Phân tích d báo - IBM SPSS Quan h Khách hàng Flu/OJ Beer/Nappy’s 1616 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 17. 17. T i ưu hóa ho t ng kinh doanh d a trên thông tin giúp m r ng kh năng chuy n t i d li u thô và các thông tin sang hư ng ra quy t nh thông minh hơn Làm th n o t ư c k t qu t t nh t, bao T i ưu hóa ng u nhiên g m c các bi n s thay i? M nh l nhn hi u su t t ch c T i ưu hóa Làm th nào có th t ư c k t qu t t nh t? Mô hình d báo Chuy n gì s x y ra ti p theo n u? D báo? Chuy n gì s x y ra n u các khuynh D oán hư ng này ti p t c? Gi l p Chuy n gì có th x y ra…?ng C nh báo Hành ng c n thi t?tác Theo yêu c u Chính xác thì v n là gì?M c Mô t Báo cáo theo v vi c Bao nhiêu, bao lâu, âu? Báo cáo tiêu chu n Chuy n gì ã x y ra M c ph c t p c a vi c th c hi n Adopted from: Competing on Analytics, Davenport and Harris, 2007 17 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 18. 18. Các khách hàng c a IBM trong Khu v c ASEAN năm 200918 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 19. 19. Khách hàng c a IBM trong khu v c ASEAN 6 tháng u năm 201019 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 20. 20. B n nên b t u th nào?Các t ch c vư t tr i trongngành có kh năng theo u i L trình thông tin:k ho ch i m i thông tin D ch v Chi n l c Phân tíchc p doanh nghi p g p 8 l ncác i tác kém hơn trong Lên k ho ch T i u hóa ho t ng kinhngành m t l trình doanh thông tin ng d ng phân Thi t l p m t n n tích kinh doanh t ng thông minh t i ưu hóa linh ho t quy t nh Gi i pháp ph n m m IOD : C Thông tin Kinh doanh/Qu n lí Năng s h t ng thông tin l c ho t ng; D ch v Phân tích T i u hóa nâng cao Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 21. 21. T o ra k t qu kinh doanh thông minh hơn v i Gi i pháp phân tích ho t ng kinh doanh IBM Các b c hành ng S d ng òn b y thông tin nh m thu c k t qu kinh doanh thông minh hơn Kh i t o chơng trình ngh s thông tin ngay bây gi Hãy IBM giúp b n tăng t c v i H i th o Khám phá ch trong vòng 1 ngày21 21 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o
 22. 22. 22 Di n àn CEO: Lãnh o sáng t o

×