SweAlert: Nästa generations Pandemiövervakning - IBM Smarter Business 2013

610 views
448 views

Published on

Som första land i Världen har Sverige en helt automatiserad
pandemiövervakning som bygger på anonymiserat data direkt ifrån utvalda vårdsystem! Tjänsten SweAlert övervakar, detekterar och predicerar avvikelser som exempelvis utbrott av influensa. Via SweAlert kan
Smittskyddsenheterna regionalt arbeta med uppdaterat data för att ta fram styr- och ledningsrapporter för Hälso- och sjukvårdsverksamheten. Under denna session berättar Smittskyddsinstitutet och Tieto om hur tjänsten uppkom, hur den används idag och hur planerna ser ut för
framtiden. Talare: Lisa Brouwers, Head of Unit at Smittskyddsinstitutet och Christian Elmehagen, Business Manager e-Health at Tieto Healthcare & Welfare. Mer från dagen på http://bit.ly/sb13se

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
610
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Daniel Lundberg - Brenvid
  Affecto -
 • Schematisk struktur. Tjänsten SWEalert
 • Börja med övervakning och varning gå sedan in på detaljerna.
 • Varför fler utbrottsalgoritmer? Säkerställa validera precision.
 • Antal fall per åldersintervall (glesa intervall)
  Antal fall per åldersintervall (täta intervall)
  Tabell för antal, pajdiagram för andel fall per åldersintervall (glesa intervall)
  Tabell för antal, pajdiagram för andel fall per åldersintervall (täta intervall)
  Totalt antal fall
 • SweAlert: Nästa generations Pandemiövervakning - IBM Smarter Business 2013

  1. 1. SweAlert Nästa generations pandemiövervakning Lisa Brouwers, Smittskyddsinstitutet Christian Elmehagen Tieto Healthcare & Welfare AB © 2011 Tieto Corporation © 2013 IBM Corporation
  2. 2. © 2011 Tieto Corporation SweAlert Nästa generations pandemiövervakning IBM Smarter Business Days 17 Oktober 2013 Lisa Brouwers (Smittskyddsinstitutet) och Christian Elmehagen (Tieto Healthcare & Welfare AB)
  3. 3. SweAlert – system för övervakning och detektion Lisa Brouwers SMI - Enheten för epidemiologi och biostatistik
  4. 4. SweAlert - introduktion • Samverkanspartner: Tieto och IBM • Pandemivarning och övervakning • Influensa • Finansiering 2012 – 2014 MSB
  5. 5. Två delar – övervakning & detektion (i) Övervakning - säsongsinfluensa Idag: frivilligrapportering av läkare som träffar på patienter med ILS = Influensaliknande symptom. Sentinelrapportering. Problem: dålig täckning (antal och geografisk spridning), resurskrävande (tid och pengar) Dödsfall Intensivvård Prov tas labbverifikation Symptom – söker vård Symptom – ev. hemma från jobbet Asymptomatiskt sjuka Hälso- och sjukvården Idé: eftersom behandlande läkare anger diagnoskod i patientjournalen vid vårdbesöket, borde dessa kunna extraheras automatiskt Potentiella vinster: hög täckning (antal och geografisk spridning), resurseffektivt
  6. 6. Två delar – övervakning & detektion (ii) Detektion – pandemi (bakgrund) • Timing - den enskilt viktigaste faktorn för att en pandemiintervention ska vara framgångsrik! • Smittsamhet beskrivs med R0. R0 = 2 betyder att varje infekterad person i genomsnitt infekterar två andra personer. Dvs. exponentiell tillväxt 1 2 4 8 Generationer 16...
  7. 7. Två delar – övervakning & detektion (ii) [forts.] • När det gäller detektion finns det två viktiga delar som automatisk övervakning av vårddata kan bidra med: 1. Upptäcka att något onormalt är på gång • automatiska larm 2. Datainsamling i tidigt skede under pandemi – för att skräddarsy motåtgärder • Information om åldersgrupper som drabbas, geografiskt mönster, riskgrupper för svår sjukdom
  8. 8. SweAlert - introduktion Aggregerade och avidentifierade data från vårdsystemen
  9. 9. SweAlert – verksamhetsstöd SMI nationellt perspektiv Övervakning Detektion
  10. 10. SweAlert varningsalgoritm Moving Epidemics Method (MEM): • Baseras på historiska säsonger • Ger en varning när epidemisk period startar • Ger en varning när epidemisk period slutar
  11. 11. SweAlert larm (MEM - exempel) (Örebro) Start Stopp Epidemisk period
  12. 12. SweAlert i framtiden • Bättre anslutning, fler landsting • Implementering av fler utbrottsalgoritmer (MEM jämförs med andra) • Inkludera andra sjukdomar och andra data (läkemedel, labbsvar etc.) • Komplettera eller ersätta Sentinel övervakningen
  13. 13. © 2011 Tieto Corporation Vad är SweAlert? & Nytta med SweAlert regionalt? Christian Elmehagen Business Manager e-Health Scandinavia Tieto, Healthcare & Welfare AB christian.elmehagen@tieto.com +46 (0)70 3456563
  14. 14. - Möjligt att komma åt informationen? - Ej spårbart data - Säkerhet - Loggfunktion/-analys M er vä rd es ka Kv pa ali nd ta e tiv t jä In ns fo te rm Le r? at ga ion l t? ? Utmaningar med "Smarta tjänster” i Hälso- och Sjukvården - Tillförlitlig information - Jämförbar information - Accepterad information - Informationsdemokrati - Verksamhetsefterfrågan? - Förändringsbenägen organisation? - Ekonomiskt möjligt? © 2011 Tieto Corporation
  15. 15. SweAlert en vidareutveckling av befintliga tjänster! NPÖ BI/BA Plattform Datawarehouse Prediktiv Analys (SPSS) Detaljdata: Tjänstegränssnitt NPÖ Integrationsplattform Exempel Arkitektur Landsting Regional Integrationsplattform Tjänstekontrakt Regionalt Datalager Journal System © 2011 Tieto Corporation Analysdata 1. Man/Kvinna 2. Ålder 3. Vårdenhet 4. Postnummer (3 siffror) ---------------------------------------Vårdkontakt Labbsvar Läkemedel Diagnoskoder/ICD10.koder Analys av stora mängder data för att möjliggöra larm och prediktion Business Intelligence (Cognos) Analys, Rapporter, Styrkort, Instrumentpanel/Dashboard
  16. 16. © 2011 Tieto Corporation 10/22/13
  17. 17. Larmrapport och prediktion • En larmrapport som larmar för utbrott • Detektion = MEM algoritmen (Förankrad World-Wide) • Avvikelseanalys = Förväntat antal (medelvärdesberäkning minimum 3 föregående år) © 2011 Tieto Corporation 10/22/13
  18. 18. Exempel på analys av åldersgrupper • Analyser • Sedan Örebro läns landsting anslöt sig till SweAlert får SMI ett större underlag av diagnoser (ILS) än vad den traditionella Sentinel övervakningen ger nationellt för ett helt år • ”Droplister” för förenklad och jämförbar hantering © 2011 Tieto Corporation 10/22/13
  19. 19. Prediktiv övervakning och detektion av pandemier • Prediktion möjliggör att man kan göra förberedelser och inte alltid tvingas till ”brandsläckning” • Utbrott kan detekteras ”live” vilket möjliggör en aktiv regional styrning utifrån fakta. • Möjligt att följa smittspridning ”live” nationellt, regionalt och lokalt! © 2011 Tieto Corporation 10/22/13
  20. 20. Möjlighet att använda levande styrdata för ledning i det regionala arbetet, exempelvis: • Motåtgärder för begränsning av smittspridning (ex. preventiv lokal vaccinering av riskpatienter) • SweAlert kan vara en delmängd vid Produktionsplanering (ex. bemanningsplanering) på sjukhus och primärvårdsmottagningar • Startskott för öppnande av avskilda akutmottagningar för influensa patienter © 2011 Tieto Corporation 10/22/13
  21. 21. Beredskap och aktiv logistikhantering av läkemedel och utrustning • Vid limiterad tillgång av läkemedel och/eller utrustning skulle SweAlert framgent kunna stötta med logistik för att maximera effekten av befintliga resurser • Unik data kan göras tillgänglig för forskning © 2011 Tieto Corporation 10/22/13
  22. 22. Vad jobbar vi nu vidare med? • Ansluta samtliga landsting till SweAlert! • Utöver Influensa arbetar vi tillsammans med att etablera nya användningsområden! • Addera nya data för att förfina resultatet, ex. labbrapporter och läkemedel • Gå ifrån veckorapportering till dagrapportering eller på sikt helt ”live” utifrån tekniska möjligheter! • Löpande lägga till och förfina algoritmer! © 2011 Tieto Corporation 10/22/13
  23. 23. Christian Elmehagen Business Manager e-Health Scandinavia Tieto, Healthcare & Welfare AB christian.elmehagen@tieto.com +46 (0)70 3456563 © 2010 Tieto Corporation Tack! & Lisa Brouwers Head of Unit Smittskyddsinstitutet lisa.brouwers@smi.se +46 (0)8 4572394

  ×