02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken

1,296 views
1,206 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,296
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

02 Levenslang Wonen In Levensbestendige Woonwijken

 1. 1. Levenslang wonen in levensbestendige woonwijken l b t di ijk Stefan Van Eeckhout Directeur klantendienst en zorgstrategie Zorgbedrijf A Z b d ijf Antwerpen Gent 23 maart 2010 Zorgbedrijf Antwerpen Zorgbedrijf Antwerpen Van tot Zorgbedrijf 1
 2. 2. Zorgbedrijf Antwerpen Interne verzelfstandiging (OCMW Antwerpen) m.i.v. 1/1/2009 Publiek bedrijf Groepeert alle woon-zorgdiensten 15 000 klanten of 1 op 9 senioren in Antwerpen krijgt elke dag hulp van het Zorgbedrijf. We doen dit met 4 000 medewerkers. We zijn actief op 101 locaties. En we hebben een omzet van meer dan 250 miljoen euro. Zorgbedrijf Antwerpen • Woonzorgcentra: 2 650 bewoners per dag o dagverzorging o kortverblijf o 24u zorgsteunpunt (PAS-Plus) • Serviceflats: 2 400 flats • Thuiszorg: o Gezinszorg: 400 000 uren hulp per jaar o Poetshulp: 225 000 uren hulp per jaar o Ergowoonadvies o Mobiliteitsondersteuning o ... • 40 lokale dienstencentra 2
 3. 3. Wonen en zorg voor een nieuwe generatie ouderen • Wie zijn ze? Wat willen ze…? • Levensbestendige wijken als richtinggevend concept • Stad Antwerpen als praktijkvoorbeeld • Meerwaarde en knelpunten • Leer- en beleidspunten • Ict en domotica als ondersteuning van levensbestendig wonen Wie zijn ze? Wat willen ze? De meeste ouderen zijn gezond en j g wel, maar… “Ouder worden, een kwetsbaar succes” Prof. D. Deeg Vrije universiteit Amsterdam 3
 4. 4. Demografische evoluties Totaal 60+ % 60+ 80+ % 80+ Stad 482 456 112 386 23,3% 26 901 5,6% Antwerpen Aantal ll A t l alleenstaande 75+ = 23 953 t d 75 Demografische evoluties 4
 5. 5. Ambitie van ouderen op vlak van welzijn, wonen en zorg •Zo lang mogelijk ‘eigen regie’, zelf beslissen, zinvol en zingevend participeren… •Zo lang mogelijk kwaliteitsvol mogelijk, kwaliteitsvol, betaalbaar thuis blijven wonen in de vertrouwde wijk… Kunnen ouderen deze ambitie vandaag realiseren? Zijn we hierop vandaag beleidsmatig en operationeel g p georganiseerd? g 5
 6. 6. NEEN ! Wonen • Woonomgeving niet altijd toegankelijk • “Er niet geraken”… mobiliteitsproblematiek • Verdwijnen van winkels, bank, post … Zorg •Geen 24u thuiszorg •Geen woonzorgnetwerking en onvoldoende afstemming tussen actoren (verzuiling / categoriale zorgaanbod) •Federale regelgeving versus Vlaams beleid Wat is nodig? Een wijk- en persoonsgerichte, integrale organisatie van woon-, welzijns- en zorgdiensten Afstemming tussen de diverse beleidsdomeinen én beleidsniveaus… Coherentie in wetgeving en beleid Ontschotting en ontkokering tussen de verschillende sectoren (sectoroverschrijdende en transmurale samenwerking) Nood aan voldoende gedifferentieerde woon-zorg-servicevormen 6
 7. 7. Positieve aanzetten in het beleid (wel in visie, nog niet in uitvoeringsbesluiten) •Woonzorg-decreet •Beleidsnota 2009-2014 Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vlaams minister Jo Vandeurzen 3 accenten: •Stimuleren van zelfredzaamheid en sociale netwerken •Voorrang aan meest kwetsbaren en meest zorgbehoevenden •Ondersteunen van wens om in thuisomgeving te blijven wonen Een wijk- en persoonsgerichte, integrale organisatie van woon-, welzijns- en g , j zorgdiensten “Levensbestendige wijken” als richtinggevend concept 7
 8. 8. Levensbestendige wijk… Woonzorgzone… Zorgvriendelijke wijk… Levensloopbestendige wijk… Woonservicewijk… Woonservicewijk Wijk voor iedereen en alle leeftijden… Zorgstrategisch Plan 8
 9. 9. Een levensbestendige wijk is… • een gewone woonwijk • waar het goed is te wonen, leven, winkelen, vrije tijd door te brengen • waar mensen wonen met gewone en bijzondere noden • waar men niet moet verhuizen omwille van een bijzondere nood In een levensbestendige wijk… • wonen 6.000 tot 12.000 inwoners • zijn er woningen en gebouwen voor diensten • werken dienstverleners en zorgverstrekkers samen vanuit de vraag van de cliënt • is de woonomgeving zodanig ingericht dat communicatie en mobiliteit voor iedereen zo goed mogelijk zijn 9
 10. 10. Levensbestendige wijk… Misvattingen: • het gaat niet over een beperkt gebied • het is niet iets dat je realiseert op enkele jaren • het is niet zichtbaar voor bewoners • het biedt geen verhoogde vorm van diensten en zorg • het is niet alleen bedoeld voor zorgbehoevenden  Betere term: zorgvriendelijke wijk Een levensbestendige wijk is… een PLANNINGSCONCEPT dat houvast biedt om … • na te denken over de materiële omgeving • het aanbod van diensten en zorg op elkaar af te stemmen • publieke en private organisaties te doen samenwerken • en ook het commerciële initiatief daarin een plaats te geven 10
 11. 11. De uitvoering… Stap voor stap naar een plan Voor heel de gemeente: • Stap 1: gebieden afbakenen • Stap 2: voor elk gebied – vraag (behoeften) in beeld brengen – aanbod (wat er al is) in kaart brengen • Stap 3: leemten vaststellen en aanbevelingen formuleren Woonzorgzone… Zorgvriendelijke wijk… Levens(loop)bestendige wijk… Woonservicewijk… En in de praktijk praktijk… Uitbouw van levensbestendige wijken in de stad Antwerpen 11
 12. 12. Levensbestendige wijken “Lappendekenmodel” = concept van 31 levensbe- stendige wijken 12
 13. 13. Niet alleen wonen en zorg… •Stadsdiensten (stadsbouwmeester / ( andere stadsbedrijven) blijvend sensibiliseren voor concept •Beleidsdomeinoverschrijdend werken 13
 14. 14. Woonzorgzone… Zorgvriendelijke wijk… Levens(loop)bestendige wijk… Woonservicewijk… Andere voorbeelden •Genk •Wervik •Leuven Brussel •Brussel •Breda Stad Genk 14
 15. 15. Stad Genk Stad Breda Geschikt wonen voor iedereen (GWI)  Het “geschikt maken” van wijken, zodat mensen geschikt maken zelfstandig en prettig kunnen blijven wonen in de eigen, vertrouwde buurt.  Maar dan wel met de nodige voorzieningen in de buurt 15
 16. 16. Woonzorgzone… Zorgvriendelijke wijk… Levens(loop)bestendige wijk… Woonservicewijk… Meerwaarde van het concept • d vraag van d cliënt als vertrekpunt de de lië t l t k t • inclusief beleid • planmatige aanpak, lange termijn denken • streven naar gezamenlijke visie • de wijk als denkkader: concreet, behoort tot ieders leefwereld,overzichtelijk leefwereld overzichtelijk • bruikbaar in alle mogelijke omgevingen (landelijk – stedelijk) • biedt duidelijk kader voor toekomstige ontwikkelingen, maar nog diverse wettelijke beperkingen en andere hindernissen Woonzorgzone… Zorgvriendelijke wijk… Levens(loop)bestendige wijk… Woonservicewijk… Knelpunten • moeilijk om prioriteiten te bepalen (welke wijk eerst) • moeilijk om beleidsdomeinen te overschrijden • planlast • druk om snel resultaten te zien • moeilijk om tot samenwerking te komen • tekort aan middelen voor invulling met concrete projecten • wetgeving en reglementering niet afgestemd tussen beleidsdomeinen b l id d i • versnippering van bevoegdheden over verschillende beleidsniveaus • samenwerking publiek – privaat niet evident 16
 17. 17. Woonzorgzone… Zorgvriendelijke wijk… Levens(loop)bestendige wijk… Woonservicewijk… Leer- en beleidspunten • Voldoende tijd nemen voor opbouw van vertrouwen en gezamenlijke visie-ontwikkeling met partners • Goed evenwicht tussen lange termijn planning en realiseren van concrete projecten op terrein • Maximaal samensporen met andere beleidsplannen p p en ontwikkelingen • Toevalligheden kunnen het verschil maken 17
 18. 18. Levensbestendig wonen in de wijk Technologie / ICT ten dienste van… en ondersteunend •Zelfstandig blijven wonen in vertrouwde wijk •Eigen regie & zelfredzaamheid - zelfzorg - mantelzorg •Realiseren van zorg op afstand en zorg op afroep Realiseren •Juiste en efficiënte inzet van mankracht… Brandend platform… hoge urgentiegraad Ruimte voor arbeidsbesparende technologie p g om in 2025 voldoende zorg te bieden © STG/Health Management Forum 2008 Postbus 482 2300 AL Leiden Telefoon +31 (0)71 518 11 18 E-mail stg.hmf@stg.nl 18
 19. 19. De problematiek in twee regels: • ofwel er is in 2025 voor slechts 60% van de patiënten volledige zorg voorhanden • ofwel er is in 2025 voor die patiënten slechts 60% zorg voorhanden. Van beide scenario’s moeten we wegblijven! Technologie moet ingevoerd worden zowel aan de klant-patiëntkant (zorgvraag voorkomen / zelfredzaamheid) als aan de kant van de zorgverstrekkers (werkprocessen slimmer maken / efficiënte inzet personeel). 19
 20. 20. Verwachtingen ten aanzien van … • Technologie is aanvullend op menselijk contact en persoonlijke zorg… • Op maat van en wensen van oudere, m.a.w. flexibel moduleerbaar systeem • Sociaal acceptabele, praktische en onopvallende vormgeving • Eenvoudig in gebruik en ergonomisch • Zo weinig mogelijk manipulatie en tussenkomst van gebruiker Verwachtingen ten aanzien van … • Onafhankelijk van woonplaats (binnen en buiten) • Doelgroep / gebruikers én zorgpersoneel betrekken bij ontwikkeling • Maximaal kaderbaar binnen samenwerkingsverbanden met doelgroep en partners uit woon-zorgsector / relevante sectoren • Betaalbaar zijn • Maximaal privacy respecteren 20

×