T 3 tecno ibai i alex b.

386 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
386
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

T 3 tecno ibai i alex b.

 1. 1. T-3 PRODUCCIÓ I DISTIBUCIÓ DE L’ENERGIAIbai Rubiés EtxebarriaAlex Bachero Moreno
 2. 2. Índex 1.FORMES I USOS DE L’ENERGIA 2. LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA TÈRMICA 3.CENTRALS TÈRMIQUES CONVENIONALS 4.CENTRALS HIDROELÈCTRICA 5.DISTIBUCIÓ DE L’ENERGIA ELECTRICA6.LA UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES FÒSSILS
 3. 3. 1.FORMES I USOS DE L’ENERGIAEn els darrers dos segles, laportació energètica mes important procedeix delscombustibles fòssils o de diverses fonts denergia transformades en electricitat.·Els combustibles: lextraordinari poder energètic dels combustibles des de lesfustes fins als combustibles fòssils com ara el carbó, el gasoli, la gasolina i el gasnatural, saprofita directament algunes aplicacions tan corrents com cuinaraliments, la calefacció o els mitjans de transports-L’energia elèctrica: bona part de les màquines i els aparells que utilitzemhabitualment funcionen amb energia elèctrica .lenergia que reben es transforma alseu interior i quan surt produeix diferents tipus defectes com ara calor, llum, so imoviment.Classificació dels sistemes energèticsLa demanda denergia sha incrementat duna manera espectacular en els darrerstemps. Aquest fet ha propiciat la recerca i el desenvolupament de nous sistemesde producció denergia que reben nom denergies alternatives, davant de les dusmés convencional.Al mateix temps , sintenta que els nous sistemes energètics siguin menyscontaminants i renovables, per tal de no esgotar els recursos del planeta.
 4. 4. 2.LA PRODUCCIÓ D’ENERGIA ELECTRICALa producció de grans quantitats denergia elèctrica es duu a terme a les centralselèctriques.La majoria daquestes centrals utilitzen grups de turbina-alternador per produirelectricitat.· Les turbines estan constituïdes per un eix giratori i unes aspes o àleps que sonimpulsats per la força de corrents daigua o per vapor daigua.· Lalternador transforma el moviment giratori de les turbines en electricitat.Consta de dues parts: el rotor o nucli de l’alternador i l’estator o part externa i fixa.
 5. 5. 3.CENTRALS TÈRMIQUES CONVENCIONALSA les centrals tèrmiques convencionals s’aprofita de la calor procedent dediferents fonts de energia com ara la radiació solar ,la combustió de diferentstipus de combustibles i les reaccions nuclears per obtenir finalment electricitat.CENTRALS TERMIQUES DE COMBUSTIÓ: Són les que produeixen energiaelèctrica a partir de la combustió de carbó, fuel o gas natural. L’energiacalorífica que es genera a la caldera, on es cremen els combustibles, ésrecollida per un conjunt de canonades. Per les quals circula aigua que esconvertirà en vapor d’aigua a alta temperatura. Aquest vapor d’aigua entra agran pressió en una turbina i la fa girar; això provoca el gir d’un alternadorque està unit a la turbina. El moviment de l’alternador proporciona, finalment,l’energia elèctrica.CENTRALS NUCLEARS: Són centrals tèrmiques en les quals l’energiacalorífica necessària per obtenir el vapor d’aigua a alta temperaturas’aconsegueix per mitjà de la fissió o ruptura de nuclis radioactius com aral’urani. El procés de fissió es duu a terme a l’interior d’un reactor nuclear.
 6. 6. AVANTATGES INCONVENIENTS - Gran poder energètic - No renovables. concentrat. - Emet gasosTèrmicaEnergia - Sistemes tècnics de contaminats. producció molt avançats. - Genera contaminació - No depèn de factors per abocaments en climàtics o demplaçament. l’extracció i el transport. - Gran dependència en primeres matèries. - Gran poder energètic - No renovables.NuclearEnergia concentrat. -Genera residus molt - Sistemes tècnics de perillosos. producció molt avançats. -Perillositat potencial de - No depèn de factors fuites radioactives. climàtics o d’emplaçament. -Gran dependència en primeres matèries.
 7. 7. 4.CENTRALS HIDROELÈCTIQUESEl corrent d’aigua dels rius s’ha aprofitat per mitjà dels molins d’aigua a rodeshidràuliques des de l’antiguitat fins als finals del segle XIX.Laltura i el volum daigua necessaris per a la central saconsegueixen per mitja de laconstrucció duna presa. Sobre la presa i laigua cau a traves duna gran altura. A la partinferior de la presa, laigua passa a traves duna gran canonada i arriba amb moltaenergia fins a la turbina; laigua fa girar la turbina a una gran velocitat. Leix de laturbina esta unit a lalternador, que transforma el moviment rotatori de la turbina enelectricitat
 8. 8. AVANTATGES INCONVENIENTS- Renovable - Altera el curs naturals del- No genera residus rius- No emet gasos - Depenent del climacontaminants (pluviositat)- Font d’energia autòctona - Disponibilitat limitada a la- Primera matèria gratuïta capacitat de les conques aqüíferes i les condicions orogràfiques
 9. 9. 5.DISTIBUCIÓ DE L’ENERGIA ELÈCTRICAL’energia elèctrica que es produeix a les centrals es transporta fins a les zoneshabitades per mitjà de cables conductors d’alta tensió al llarg de centenars dequilòmetres.Ja a l’interior de les poblacions, lelectricitat es distribueix per mitjà de conductessoterrats.Les operacions de baixada i pujada de tensió es duen a terme a les estacionstransformades, que se situen a la sortida de les centrals, a l’entrada de les ciutatsi als nusos de distribució de la xarxa.PER QUÈ LA TENSIÓ PER TRANSPORTAR L’ENERGIA ELÈCTRICAEls cables de l’electricitat ofereixen una certa resistència al pas del corrent elèctric,que es fa més gran a mesura que augmenta la seva longitud. Quan aquest correntés de gran intensitat es perd molta energia per l’escalfament dels cables. Per evitar-ho s’augmenta la tensió a valors molts elevats (100000 a 400000 volts) de maneraque es pot reduir la intensitat de corrent mantenint la mateixa quantitat d’energiatransportada.
 10. 10. 6. LA UTILITZACIÓ DE COMBUSTIBLES FOSSILSEls combustibles fòssils constitueixen el recurs energètic més utilitzat a Espanya i a lamajoria dels països industrialitzats.·El carbó: És el combustible fòssil més abundant i es troba a la natura en forma demineral.·El petroli: Està constituït per una mescla dhidrocarburs sòlids, líquids i gasosos.Altres productes de la destil·lació com ara les naftes i la quitrà s’utilitzen com aprimeres matèries en la producció de molts productes.·El gas natural: Igual que el petroli, està format per hidrocarburs, però molt lleugersi en estat gasos, dels quals el més important es el gas meta.El transport de petroli i gas natural es duu a terme a través de xarxes de gasoductes ioleoductes.

×