Dieptepilot Academische school Voorlichtingsbijeenkomst 12 juni 2006
Wat is een academische school ?   <ul><li>Een school die opleiding en innovatie koppelt aan onderzoek en ontwikkeling </li...
Achterliggende ideeën <ul><li>Onderwijskundige innovaties moeten van binnenuit onderzocht worden </li></ul><ul><li>Bij da...
Wat vraagt OC&W van de pilotscholen? <ul><li>De scholen, onderzoeken aan de hand van een project in de eigen praktijk : ...
Hoe is de aanvraagprocedure verlopen ? <ul><li>Juni 2004 : </li></ul><ul><ul><li>Delegatie van LL bezoekt ministerie en k...
 
Hoe is de aanvraagprocedure verlopen ? <ul><li>De 12 scholen van Limburg Leert besluiten om twee projectvoorstellen in te ...
Hoe hebben wij de academische school vorm gegeven in onze projectaanvraag ?  <ul><li>In de opleidingsscholen van Limburg ...
Er is gekozen voor 6 deelprojecten <ul><li>Leerlinggestuurd Onderwijs </li></ul><ul><li>Opleiden in internationale context...
Welke criteria hebben een rol gespeeld ? <ul><li>Er moet sprake zijn van innovatieve activiteiten of projecten </li></ul><...
Wat is d e samenhang tussen de deelprojecten ? <ul><li>De ‘common frame’ benadering waarbij steeds via hetzelfde stramien...
Common frame benadering <ul><li>Inventariseren van de innovatieve ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Inventariseren en onde...
De deelprojecten, wat is geformuleerd ? <ul><li>Lange termijn doelstellingen </li></ul><ul><li>Korte termijn doelstellin...
Beschikbare middelen per deelproject <ul><li>Over twee jaar ongeveer 185.000,- </li></ul><ul><li>Per jaar 92.500,- (marge ...
De projectorganisatie
Formele scheiding tussen opleidingsschool en de academische school <ul><li>Organisatorisch zijn het twee totaal gescheide...
 
Rol van de besturen <ul><li>Omdat het subsidiegeld zal worden toegekend aan de besturen van de deelnemende scholen is er b...
De programmaleider <ul><li>is verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale project </li></ul><ul><li>overlegt regelm...
De programmaraad <ul><li>De programmaraad heeft een adviserende taak </li></ul><ul><li>De programmaraad monitort de vormge...
Samenstelling programmaraad <ul><li>Unimaas : Prof. Wim Gijselaers </li></ul><ul><li>OU / Ruud de Moor centrum : Marieke D...
Deelprojectleiders <ul><li>Geven leiding aan de uitvoering van het deelproject </li></ul><ul><ul><li>Coördineren de uitwer...
Ondersteuning van de deelprojectleiders / Academische scholen <ul><li>Structureel overleg met de deelprojectleider </li></...
Partners <ul><li>Fontys Lerarenopleiding Sittard </li></ul><ul><li>Lectoren en promovendi van Fontys Lerarenopleidingen <...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

De Academische School, 12 Juni 2006

745 views
660 views

Published on

De academische school Limburg, een presentatie van Leo Tillmans

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
745
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
27
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

De Academische School, 12 Juni 2006

 1. 1. Dieptepilot Academische school Voorlichtingsbijeenkomst 12 juni 2006
 2. 2. Wat is een academische school ?   <ul><li>Een school die opleiding en innovatie koppelt aan onderzoek en ontwikkeling </li></ul><ul><li>Vier voorwaarden om mee te kunnen doen : </li></ul><ul><ul><li>Er is sprake van een Opleidingsschool </li></ul></ul><ul><ul><li>Er vinden innovatieve projecten plaats </li></ul></ul><ul><ul><li>Er moet bereidheid zijn om onderzoek te doen </li></ul></ul><ul><ul><li>Bovenstaande activiteiten leiden tot een versterkte schoolontwikkeling en duurzame borging van de kwaliteit </li></ul></ul>
 3. 3. Achterliggende ideeën <ul><li>Onderwijskundige innovaties moeten van binnenuit onderzocht worden </li></ul><ul><li>Bij dat onderzoek moeten naast docenten ook studenten, opleiders en wetenschappers betrokken worden </li></ul><ul><li>Leraren die hun eigen handelen onderzoeken staan meer open voor ontwikkeling en vernieuwing </li></ul>
 4. 4. Wat vraagt OC&W van de pilotscholen? <ul><li>De scholen, onderzoeken aan de hand van een project in de eigen praktijk : </li></ul><ul><ul><li>onder welke voorwaarden de academische school een succes kan zijn, </li></ul></ul><ul><ul><li>welke investeringen dat van een school vraagt en </li></ul></ul><ul><ul><li>op welke wijze de kwaliteit van het opleiden in de school duurzaam kan worden geborgd en toetsbaar gemaakt. </li></ul></ul>
 5. 5. Hoe is de aanvraagprocedure verlopen ? <ul><li>Juni 2004 : </li></ul><ul><ul><li>Delegatie van LL bezoekt ministerie en krijgt een uitnodiging om mee te denken over de verdieping van het opleiden in de school </li></ul></ul><ul><li>November 2004 : </li></ul><ul><ul><li>Stuurgroep formuleert het binnenhalen van de dieptepilot als voornaamste speerpunt </li></ul></ul><ul><li>September 2005 : </li></ul><ul><ul><li>Verschijnt de subsidieregeling </li></ul></ul>
 6. 7. Hoe is de aanvraagprocedure verlopen ? <ul><li>De 12 scholen van Limburg Leert besluiten om twee projectvoorstellen in te dienen : </li></ul><ul><ul><li>Pilot opleidingsschool </li></ul></ul><ul><ul><li>Pilot academische school </li></ul></ul><ul><li>31 oktober 2005 projectvoorstellen ingediend </li></ul><ul><li>2 februari 2006 is het voorstel voor de Academische School goedgekeurd door de minister. </li></ul><ul><li>28 maart 2006 is projectaanvraag ingediend en op dit moment in behandeling is bij de subsidiegever. </li></ul><ul><li>1 juli 2006 volgt uitspraak van de minister </li></ul>
 7. 8. Hoe hebben wij de academische school vorm gegeven in onze projectaanvraag ? <ul><li>In de opleidingsscholen van Limburg Leert worden innovatieve projecten onderzocht met betrekking tot de competenties van docenten (in opleiding), met het doel om </li></ul><ul><ul><li>de opleiding en professionalisering van docenten te optimaliseren en </li></ul></ul><ul><ul><li>de schoolontwikkeling van binnenuit te stimuleren door veel personeelsleden intensief te betrekken bij onderzoek en professionalisering . </li></ul></ul>
 8. 9. Er is gekozen voor 6 deelprojecten <ul><li>Leerlinggestuurd Onderwijs </li></ul><ul><li>Opleiden in internationale context </li></ul><ul><li>Beta/techniek </li></ul><ul><li>ICT </li></ul><ul><li>Onderzoek naar functioneren van Docenten </li></ul><ul><li>Competenties VMBO/LWOO </li></ul>
 9. 10. Welke criteria hebben een rol gespeeld ? <ul><li>Er moet sprake zijn van innovatieve activiteiten of projecten </li></ul><ul><li>Er moet een belangrijke opleidings- en professionaliseringscomponent in de activiteiten of projecten aanwezig zijn </li></ul><ul><li>Het moet gaan om lopende of op handen zijnde projecten waarbij : </li></ul><ul><ul><ul><li>noodzakelijke expertise reeds aanwezig is ( op school of door samenwerking met externe partners) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>de school beschikt over uitgewerkte beleidsplannen waarin de innovatieve projectactiviteiten reeds zijn uitgewerkt </li></ul></ul></ul><ul><li>Het moet gaan om projecten waarbij scholen samenwerken met andere scholen, met lerarenopleidingen en met externe partners. </li></ul>
 10. 11. Wat is d e samenhang tussen de deelprojecten ? <ul><li>De ‘common frame’ benadering waarbij steeds via hetzelfde stramien gewerkt wordt </li></ul><ul><li>De integraliteit waarbij alle niveaus binnen het onderwijsgebeuren betrokken worden : </li></ul><ul><ul><li>Van individuele docent, via, vak, vakoverstijgend tot schooloverstijgend </li></ul></ul>
 11. 12. Common frame benadering <ul><li>Inventariseren van de innovatieve ontwikkelingen </li></ul><ul><li>Inventariseren en onderzoeken van de (kenmerkende of kritische) beroepssituaties </li></ul><ul><li>Het formuleren van gedragingen/ competenties die een onderwijsgevende nodig heeft </li></ul><ul><li>Het opstellen van een competentieprofiel </li></ul><ul><li>Het aanpassen van het curriculum van de lerarenopleiding </li></ul><ul><li>het opzetten en uitvoeren van professionaliseringstrajecten voor zittende docenten </li></ul>
 12. 13. De deelprojecten, wat is geformuleerd ? <ul><li>Lange termijn doelstellingen </li></ul><ul><li>Korte termijn doelstellingen </li></ul><ul><li>Activiteiten om die doelstelling te realiseren </li></ul><ul><li>Te behalen resultaten (concreet) </li></ul><ul><li>Wie doet wat en wanneer ? </li></ul><ul><li>Personele inzet (intern en extern) </li></ul><ul><li>Beschikbare uren </li></ul><ul><li>Kosten </li></ul>
 13. 14. Beschikbare middelen per deelproject <ul><li>Over twee jaar ongeveer 185.000,- </li></ul><ul><li>Per jaar 92.500,- (marge 10 % + of - ) </li></ul><ul><li>Externe ondersteuning 12.500,- </li></ul><ul><ul><li>(programmaraad en lerarenopleiding) </li></ul></ul><ul><li>Deelprojectleider 13.500,- (330 uur) </li></ul><ul><li>Resteert 66.000,- </li></ul><ul><ul><li>voor inzet en scholing eigen personeel </li></ul></ul><ul><ul><li>of voor extra ondersteuning </li></ul></ul><ul><li>66.000 : 41.80 = 1578 uur in totaal </li></ul><ul><li>Per deelproject zijn er 10 personen betrokken = 157 uur ( drie lesuren per week) </li></ul>
 14. 15. De projectorganisatie
 15. 16. Formele scheiding tussen opleidingsschool en de academische school <ul><li>Organisatorisch zijn het twee totaal gescheiden trajecten met eigen verantwoordelijkheden. </li></ul><ul><li>Inhoudelijk zijn er overlappingen omdat onze dieptepilot </li></ul><ul><ul><li>Primair gericht is op opleiden </li></ul></ul><ul><ul><li>Opleidingen zijn onze voornaamste partners </li></ul></ul><ul><ul><li>Stagiaires ingezet worden voor projectactiviteiten </li></ul></ul><ul><li>Afstemming vindt plaats tijdens het besturenoverleg door de adviserende rol van André en Leo. </li></ul>
 16. 18. Rol van de besturen <ul><li>Omdat het subsidiegeld zal worden toegekend aan de besturen van de deelnemende scholen is er besloten tot de oprichting van een bestuurlijke werkgroep, het besturenoverleg. </li></ul><ul><li>In dit overleg zijn vertegenwoordigd : LVO, OSB, SOML en OGVO. </li></ul><ul><li>Fontys Lerarenopleiding Sittard heeft een adviseur in het besturenoverleg. </li></ul><ul><li>Het besturenoverleg is de baas van het project en draagt eindverantwoordelijkheid </li></ul><ul><li>St.LVO, Gertjan van der Brugge is penvoerder </li></ul>
 17. 19. De programmaleider <ul><li>is verantwoordelijk voor de uitvoering van het totale project </li></ul><ul><li>overlegt regelmatig met het bestuurlijk overleg </li></ul><ul><li>bewaakt de voortgang bij de deelprojecten en overlegt regelmatig met de deelprojectleiders </li></ul><ul><li>werkt nauw samen met de programmaraad en de directies van de betrokken opleidingen en instellingen </li></ul><ul><li>is verantwoordelijk voor de interne en externe communicatie </li></ul><ul><li>neemt deel aan het landelijk overleg dieptepilot </li></ul>
 18. 20. De programmaraad <ul><li>De programmaraad heeft een adviserende taak </li></ul><ul><li>De programmaraad monitort de vormgeving ,de uitvoering en de evaluatie van het project </li></ul><ul><li>Speelt een belangrijke rol bij de inhoudelijke toetsing van de projectactiviteiten </li></ul><ul><li>De programmaraad initieert en stimuleert innovatie, onderzoek en ontwikkeling </li></ul><ul><li>De programmaraad speelt in op vragen en probleemsituaties die door de programmaleider vanuit de deelprojecten aangedragen worden </li></ul><ul><li>De programmaraad ziet toe op de kennisverwerving en kennisverspreiding </li></ul>
 19. 21. Samenstelling programmaraad <ul><li>Unimaas : Prof. Wim Gijselaers </li></ul><ul><li>OU / Ruud de Moor centrum : Marieke Dresen </li></ul><ul><li>Fontyslerarenopleidingen : in voorbereiding </li></ul>
 20. 22. Deelprojectleiders <ul><li>Geven leiding aan de uitvoering van het deelproject </li></ul><ul><ul><li>Coördineren de uitwerking van het deelproject met contactpersonen van de volgscholen </li></ul></ul><ul><ul><li>Verdere taken conform bijlage 3 van de aanvraag </li></ul></ul><ul><li>Leveren financieel en inhoudelijk verslag aan de programmaleider </li></ul><ul><li>Deelprojectleiders </li></ul>
 21. 23. Ondersteuning van de deelprojectleiders / Academische scholen <ul><li>Structureel overleg met de deelprojectleider </li></ul><ul><li>Gezamenlijke bijeenkomsten in de opstartfase </li></ul><ul><ul><li>Ochtendsessie : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>deelprojectleiders, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>programmaleider </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>extern deskundige </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Middagsessie : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>deelprojectleiders </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Contactpersonen </li></ul></ul></ul><ul><li>Structurele samenwerking met de contactpersonen van de opleidingspartners </li></ul>
 22. 24. Partners <ul><li>Fontys Lerarenopleiding Sittard </li></ul><ul><li>Lectoren en promovendi van Fontys Lerarenopleidingen </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Fontys PTH Eindhoven </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Fontys Pabo Sittard/Roermond/ Venlo </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Pabo Heerlen/Maastricht (Hogeschool Zuyd) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Open Universiteit (Ruud de Moor Centrum) </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Universiteit Maastricht </li></ul>

×