Cross care 21032013

 • 102 views
Uploaded on

Cross Care Cafe 21 maart 2013 …

Cross Care Cafe 21 maart 2013
Rick Kwekkeboom

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
102
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Zorgen in de toekomstOntwikkelingen in praktijk en opleiding
 • 2. Opbouw• Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen• Gevolgen voor praktijk en dus voor praktijkopleiding(en)• Eigen betrokkenheid/activiteiten
 • 3. Opbouw• Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen• Gevolgen voor praktijk en dus voor praktijkopleiding(en)• Eigen betrokkenheid/activiteiten
 • 4. Tendensen in samenleving• Liberalisering - minder overheidsbemoeienis• Individualisering –geen deel meer van collectieven• En dus ook: maatwerk• Keuzevrijheid - ook in zorg endienstverlening
 • 5. Consequenties in wet-en regelgeving• Verschuiving van collectief aanbod naar individuele arrangementen• Introductie (gecontroleerde) marktwerking• Verschuiving verantwoordelijkheid overheid naar burger
 • 6. Nederland• Mengvorm sociaal-democratisch en corporatistisch – Algemene toegankelijkheid – Grote rol overheid – Naast grote rol sociale partners (poldermodel)• Groei naar liberaal model – Vermindering algemene toegankelijkheid – Grote invloed marktwerking
 • 7. Wetgeving in Nederland• Zorgverzekeringswet – Maximalisering markt (zorgverzekeraars) – Nominale premie (restitutie achteraf) – Eigen risico – Verplichting tot verzekering• AWBZ (Algemene wet bijzondere ziektekosten) – Beperking toegankelijkheid – Uitvoerders/aanbieders risicodragend – Verplichte bijdrage via belasting – Eigen bijdrage bij gebruik• Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) – Beleidsvrijheid gemeenten (maar budget begrensd….) – Verantwoordelijkheidsladder – ‘Compensatiebeginsel’ – Eigen bijdragen
 • 8. En verder in het regeerakkoord• Prioriteit curatieve zorg• Ophogen norm ‘gebruikelijke zorg’• Behoud drie wetten op terrein zorg• Transities op drie terreinen– koppelen aan bestuurlijke herindeling
 • 9. Wat zoveel wil zeggen als• Prioriteit curatieve zorg • Minder geld voor langdurige zorg (vraag neemt niet af….)• Ophogen norm gebruikelijke • Verschuiving norm mantelzorg zorg…. dus verschuiving aanspraak ondersteuning• Vervallen/vermindering • ‘nieuwe gevallen’ geen of aanspraken dagbesteding en moeilijker toegang AWBZ, maar persoonlijke verzorging in nog geen alternatief bij Wmo 2014 (gemeente) - ???? Onderwerp• Gemeenten verantwoordelijk van overleg voor begeleiding, dagbesteding en verzorging; • Daarnaast: scheiden wonen en overheveling in 2015 zorg + hogere toelatingsdrempel• Grotere verantwoordelijkheid intramuraal: zwaardere zorg in gemeenten voor kwetsbare thuissituaties burgers (preventie, ondersteuning, meedoen) • Volstrekte onduidelijkheid over hoe en wanneer…..
 • 10. Conclusies rond beleid• Liberale verzorgingsstaat: minder collectieve middelen, minder collectief aanbod• Risico’s afwenteling: 1) markt en lokale overheden 2) formele en informele steunstructuren
 • 11. En dan nog dit:
 • 12. Opbouw• Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen• Gevolgen voor praktijk en dus voor praktijkopleiding(en)• Eigen betrokkenheid/activiteiten
 • 13. Conclusies rond beleid• Liberale verzorgingsstaat: minder collectieve middelen, minder collectief aanbod• Risico’s afwenteling: 1) markt en lokale overheden 2) formele en informele steunstructuren
 • 14. ‘Community care’Caring for Care in the community (professionele zorg)Caring about Care by the community (mantelzorg en vrijwillige zorg)
 • 15. ‘Community care’Caring for Care in the community (professionele zorg)Caring about Care by the community (mantelzorg en vrijwillige zorg)
 • 16. ‘Community care’Caring for Care in the community (professionele zorg)Caring about Care by the community (mantelzorg en vrijwillige zorg)
 • 17. Vormen van informele zorg Informele zorg intensief niet intensiefzelfzorg mantelzorg Vrijwillige zorg zelfzorg sociale steun lotgenotencontact Vrijwillige zorg afstand afstand
 • 18. Wat betekent dat voor praktijk?• Zelfzorg en zelfhulp -weten wat bestaat en durven verwijzen• Mantelzorg – (h)erkennen en samenwerken• Netwerkversterking - (h)erkennen, ontwikkelen en ondersteunen• Sociale inclusie – actief exploreren en ondersteunen aanbod
 • 19. En dus voor opleiding(en)?• Kennis van aard, omvang en motieven informele steunstructuren• Competenties gericht op samenwerking en afstemming (triade)• Maar ook: samenwerking agogische en gezondheidszorg opleidingen• Integrale benadering, systeemgericht werken
 • 20. Opbouw• Maatschappelijke en politieke ontwikkelingen• Gevolgen voor praktijk en dus voor praktijkopleiding(en)• Eigen betrokkenheid/activiteiten
 • 21. Relatie met Onderwijs
 • 22. Daarnaast• Samenwerking lerarenopleiding Zorg en Welzijn HvA• Master Expert Beroepsonderwijs (MEB), profiel Zorg en Welzijn (http://zorgenwelzijnblog.kennisnet.nl/?p=292)• Trainingen en Masterclasses• (In overleg met andere hogescholen en EIZ: ontwikkelen onderwijslijn Informele zorg) » Genoeg te doen dus….. Dank voor uw aandacht