Your SlideShare is downloading. ×
0
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Workshop Juridische zaken en merkenrecht: Skoop advocaten

887

Published on

Skoop Advocaten gaven een presentatie tijdens de iMMovator workshop

Skoop Advocaten gaven een presentatie tijdens de iMMovator workshop

Published in: Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
887
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Juridische aspecten van online zakendoen in vogelvlucht Hilversum, 11 oktober 2010 Meinske van Heerwaarden Linda Eijpe I
 • 2. Agenda
  • Elektronisch contracteren (totstandkoming overeenkomst, betalen, rechten koper)
  • Privacy (persoonsgegevens, social media, privacystatements)
  • Spam (nieuwe regelgeving)
  • Aansprakelijkheid hosting provider (o.a. voor user generated content)
 • 3. Elektronisch contracteren
  • Uitgangspunt: Online = Offline
   • (hoofdregel aanbod en aanvaarding blijft van toepassing)
  • Aantal specifieke regels (doel: bescherming koper)
  • Wettelijk kader elektronische handel:
   • Richtlijn 97/7/EG inzake op afstand gesloten overeenkomsten (wet per februari 2001 (juni 2000)
   • Richtlijn 1999/93/EG elektronische handtekeningen (wet per mei 2003 (juli 2001)
   • Richtlijn 000/31/EG elektronische handel (wet per 30 juni 2004) (januari 2002)
 • 4. Achtergrond regelgeving
  • Beschermen consument (wet overeenkomsten op afstand)
  • Stimuleren gebruik, juridische status (wet elektronische handtekening)
  • Vertrouwen wekken in elektronische omgeving, stimuleren handel (wet elektronische handel)
 • 5. E-commerce richtlijn:
  • Artikel 3:15d lid 3 BW: diensten van de informatiemaatschappij
  • Wel financiële diensten, niet gokken
  • Doel: (i) stimuleren elektronische handel en (ii) oplossen 5 kernproblemen (o.a. aansprakelijkheid isp’s, moment tot stand komen overeenkomst, vestiging online dienstverlener
  • B2C, maar ook B2B, C2C etc.
 • 6. Overeenkomsten op afstand (afd 9a bk 7 BWw)
  • Webwinkels, postorderbedrijven, tell-sell etc
  • Producten en diensten
  • Verkoper is professioneel, koper/afnemer is consument
  • Doel: bescherming consument door o.a.
   • Informeren
   • Wettelijk retourrecht
 • 7. Precontractuele informatieplichten
  • Reclame (3: 15e lid 1 BW): regels t.a.v herkenbaarheid (vb banner/advertorial), identiteit afzender etc.
  • Duidelijke informatie voordat de koop tot stand komt t.a.v. kenmerken, prijs identiteit en adres verkoper, kosten aflevering, ontbindingsmogelijkheden, opzeggingsmogelijkheden, duur overeenkomst etc.
  • Rekening mee houden bij inrichting website
 • 8. Ontbindingsrecht
  • Bij koop op afstand: gedurende 7 werkdagen na ontvangst van de zaak heeft de koper het recht de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet is voldaan aan de in 46 c lid 2 gesteld eisen (informatieverplichtingen), bedraagt deze termijn drie maanden.
  • Maatregelen tegen niet gewil
 • 9. Totstandkoming van contract via website
  • Hoofdregel: aanbod en aanvaarding blijft van toepassing, mits:
   • voldaan informatieplichten voor dienstverleners/leveranciers
   • Zo spoedig mogelijk bevestiging langs elektronische weg
   • Ontbindingsmogelijkheid (zowel bij koop op afstand binnen 7 dagen en ook zolang verkoper de overeenkomst nog niet heeft bevestigd.
   • Maatregelen tegen niet gewilde handelingen (verkeerde muisklik, typo): inrichting website
 • 10. Voorwaarden websites
  • gebruiksvoorwaarden, algemene voorwaarden, disclaimers, privacystatements etc.
  • Hoofdregel algemene voorwaarden: feitelijke terhandstelling aan de afnemer en aanvaarding
  • Elektronisch ter beschikking stellen van a.v. is gelijkwaardig met feitelijke terhandstelling.
  • (Rb Haarlem 2007)
 • 11. Wetsvoorstel toestaan elektronische algemene voorwaarden
  • Nieuw lid 2 art 6: 234 BW)
  • “ de gebruiker heeft tevens aan de wederpartij de in art. 233 onder b genoemde mogelijkheid geboden, indien hij de algemene voorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij :
   • Langs elektronische weg ter beschikking heeft gesteld
   • Op een zodanige wijze dat deze kunnen worden opgeslagen of toegankelijk zijn
 • 12. Privacyrecht
 • 13. Privacy
 • 14. Artikel 8 EVRM
  • Een ieder heeft recht op respect voor zijn privé- en gezinsleven, zijn woning en correspondentie.
 • 15. Artikel 10 Grondwet
  • Een ieder heeft, behoudens bij of krachtens de wet te stellen beperkingen, recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer.
  • De wet stelt regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens.
 • 16. Wat is een persoonsgegeven
  • WBP: een persoonsgegeven is alle informatiebetreffende geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke personen.
  • Van belang is of de identiteit van de persoon redelijkerwijs zonder al te veel inspanning kan worden vastgesteld.
 • 17. Kern WBP
  • Art. 6 WBP: persoonsgegevens worden in overeenstemming met de wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt.
  • Art. 7 WBP: persoonsgegevens worden voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden verzameld.
  • Art. 8 WBP: limitatieve opsomming van gronden die gegevensverwerking rechtvaardigen.
 • 18. Actualiteiten privacy
  • Google streetview
 • 19. Actualiteiten privacy
  • Google streetview
 • 20. Actualiteiten privacy
  • Beveiliging webshops
 • 21. Actualiteiten Privacy
  • Geen Stijl / Majesteit
 • 22. Digitale archieven
  • RvdJ 2007 / 67 X t. U-Blad:
  • Afweging tussen particuliere, publieke en commerciële belang.
 • 23. Digitale archieven
  • Leidraad RvdJ april 2008:
  • “ het publieke belang van zo volledig mogelijke, betrouwbare archieven waarvan de inhoud niet kan worden gewijzigd, [...] in beginsel zwaarder [weegt] dan het belang dat personen kunnen hebben bij het verwijderen of anonimiseren van gearchiveerde artikelen met een voor hen onwelgevallige inhoud
 • 24. E-marketing
  • Telecommunicatiewet: verbod op ongevraagd overbrengen van communicatie voor commerciële, ideële of charitatieve doeleinden d.m.v. elektronische berichten (e-mail/sms/mms) of fax zonder voorafgaande toestemming: spamverbod
  • Verbod gold aanvankelijk slechts voor natuurlijke personen, is per 1 oktober 2009 uitgebreid tot zakelijke abonnees/rechtspersonen.
  • Opt-in regime: de verzender moet aantonen dat voorafgaande toestemming is verkregen.
 • 25. Uitwerking spamverbod
  • Begrip “verzender” wordt breed uitgelegd. Zowel de daadwerkelijke verzender (bijvoorbeeld een reclamebureau) als de opdrachtgever.
  • Verbod richt zich op de “abonnee”: de natuurlijke of rechtspersoon die partij is bij overeenkomst met een aanbieder van elektronische communicatiediensten.
  • Toestemming moet vrijwillig, specifiek en schriftelijk (waaronder mede wordt begrepen elektronisch mag) zijn gegeven.
 • 26. Uitzonderingen
  • Elektronische contactgegevens (bijvoorbeeld e-mails of mobiele nummers) die zijn verkregen in kader van eerdere verkoop van gelijksoortige producten/diensten;
  • mits bij die verkrijgen expliciet de mogelijkheid is geboden om tegen gebruik gegevens kosteloos verzet aan te tekenen ( opt-out )
  • en bij elke verdere communicatie die opt-out gelegenheid voortdurend wordt geboden.
 • 27. Uitzonderingen-vervolg
  • Nog een uitzondering op de opt-in regel.
  • Geen voorafgaande toestemming is vereist voor het overbrengen van ongevraagde communicatie via elektronische contactgegevens die abonnees voor dit doel hebben bestemd en bekend hebben gemaakt (bijvoorbeeld info@ email adres)
  • Ook geen opt-in voor rechtspersonen en natuurlijke personen die zijn gevestigd buiten de EER (EU en IJsland Noorwegen en Liechtenstein)
 • 28. Aansprakelijkheid voor user generated content
  • Actuele discussies:
  • Torrents
  • Youtube / Flickr
  • Forums / Recensies
  • Rol moderators
 • 29. Vrijstelling van aansprakelijkheid Artikel 6:196C lid 4 BW bepaalt kort gezegd: een internetdienstverlener die diensten verricht bestaande uit het op verzoek opslaan van materiaal afkomstig van een ander, is niet aansprakelijk voor de opgeslagen informatie
 • 30. Vrijstelling van aansprakelijkheid
  • Uitgangspunt hierbij is dat:
  • de dienstverlener niet weet, en niet redelijkerwijs behoort te weten, dat het materiaal een onrechtmatig karakter heeft dan wel dat hij, zodra hij dat weet,
  • prompt het materiaal verwijdert of de toegang onmogelijk maakt.

×