Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya

893 views

Published on

The report corresponds to the annual working series held by FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya) about Catalan ICT sector. The report captures, analyzes and interpreted quantitative and structural data about Catalan ICT business activity, especially its network of small and medium enterprises.

Published in: Technology, Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
893
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
47
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Presentacio tercer lliurable estudi sector TIC a Catalunya

 1. 1. Dr. Joan Torrent-Sellens jtorrent@uoc.edu Estudis d’Economia i Empresa, i Institut Interdisciplinari d’Internet (IN3) Universitat Oberta de Catalunya (UOC) El sector empresarial de les TIC a Catalunya, 2009 Fets i fonts de productivitat a l’empresa TIC de Catalunya Barcelona, 10 de novembre de 2010 Dr. Josuè Sallent-Ribes josue.sallent@gencat.cat Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya (FOBSIC) 2/31
 2. 2. Índex
 3. 3. 1. Objectiu, metodologia i marc analític d’investigació 2. Els fets de productivitat a l’empresa TIC de Catalunya 3. El perfil d’eficiència de l’empresa TIC 4. El perfil de l’empresa TIC amb intensitat innovadora 5. Conclusió: cap a un nou model de creixement de l’empresa TIC Índex 4/31
 4. 4. 1. Objectiu, metodologia i marc analític d’investigació
 5. 5. Disseny empíric investigació Fitxa tècnica de la investigació: enquesta representativa a 261 empreses TIC amb més d’un assalariat 6/31 Font: FOBSIC i UOC. Univers Empreses del sector TIC amb activitat econòmica a Catalunya i amb més d’un assalariat (3.479). Dimensió mostra 261 entrevistes en línia a empresaris i directius. Error mostral Del +5,95% per a dades globals en el cas de màxima indeterminació (p=q=50), per a un nivell de confiança del 95,5% i per l’univers de referència. Quotes Per subsector TIC i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Ponderació Per subsector TIC i dimensió de l’empresa (nombre de treballadors). Dates treball de camp Del desembre de 2009 fins a març de 2010. Selecció de la mostra La selecció d’empreses ha estat feta mitjançant l’ús d’un procediment aleatori, sobre una base de dades de contactes proporcionada per la Direcció General de la Societat de la Informació.
 6. 6. REPTES DE MILLORAPUNTS FORTS 2. Extensió d’efectes sinèrgics a tota l’economia Estructura empresarial 1.- Especialització sectorial i per dimensió 1. Ampliació de la base sectorial i de dimensió 2.- Complementarietats amb activitats del sector 3. Nous mecanismes de creació i finançament3.- Joventut, base emprenedora i finançament propi 5. Supervisió i relacions laborals per objectius Estratègia i organització del treball 4.- Efecte tractor de la gran empresa TIC 4. Extensió de les xarxes de clients i d’àmbit 5.- Elevada implantació del treball autoprogramable 6. Formació no TIC i ampliació reglada6.- Elevats nivells i ampliació de formació 8. Esquemes d’innovació formal Elements de valor 7.- Dinamisme i elevat rendiment de la innovació 7. Innovació a la microempresa i extensió cooperació 8.- Origen informal i intern de la innovació 9. Usos TIC a tota la cadena de valor i B2C9.- Usos TIC en màrqueting i comerç electrònic B2B 11. Canvi intern i més interacció amb l’administració Resultats 10.- Fort creixement de l’ocupació a la crisi 10. Augments de l’eficiència 11.- Elements externs com a punts de millora 12. Fort augment presència mercats internacionals12.- Presència i dinamisme dels mercats interiors L’empresa xarxa al sector TIC 7/31
 7. 7. 2. Els fets de productivitat a l’empresa TIC de Catalunya
 8. 8. L’empresa TIC a Catalunya tanca el període de crisi 2008-2010 amb una important caiguda de productivitat... Fets de productivitat 9/31 Evolució de la productivitat i els seus components a l'empresa TIC de Catalunya. 2008-2010 (Taxes de variació interanual i mitjanes en percentatges) Base: total empreses sector TIC (261) -8,1% -0,6% -4,4% 3,2% 7,2% 8,2% 9,2% -10,7% -5,5% -20% -10% 0% 10% 20% 2009/2008 2010/2009 Mitjana 2010/2008 Font: FOBSIC i UOC. %evolució Facturació Ocupació assalariada Productivitat (facturació/ocupació)
 9. 9. ... que redueix sensiblement el diferencial d’eficiència respecte al conjunt de l’economia catalana Fets de productivitat 10/31 Evolució de la productivitat de l'empresa TIC en relació amb la mitjana de Catalunya. 2008-2010 (Nivell de productivitat en relació a Catalunya, base 100) Base: total empreses sector TIC (261) 124,8% 172,5% 144,3% 0% 50% 100% 150% 200% 2008 2009 2010 Font: FOBSIC i UOC. Catalunya base100
 10. 10. 3. El perfil d’eficiència de l’empresa TIC
 11. 11. Perfil d’eficiència empresa TIC 12/31 La productivitat i el sector d'activitat de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% d'empreses sobre el total en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 8,1% 48,3% 6,7% 36,9% 49,1% 17,0% 15,1% 18,9% 9,9% 48,5% 9,4% 32,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Maquinari Programari Telecomunicacions Serveis TI Font: FOBSIC i UOC. %empreses Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Total Major presència relativa d’empreses eficients als subsectors de maquinari i telecomunicacions
 12. 12. Les empreses TIC més eficients tenen més experiència, un origen empresarial de grup o spin/off, i venen a Espanya Perfil d’eficiència empresa TIC 13/31 La productivitat i l'estructura econòmica de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% empreses sobre el total en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 22,8% 13,2% 4,0% 82,1% 13,3% 6,0% 74,3% 30,2% 15,1% 15,1% 15,7% 6,9% 80,1% 17,7% 8,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Experiència: any creació empresa anterior 1993 Origen empresa: grup empresarial Origen empresa: spin off universitari Vendes Catalunya Vendes resta Espanya Font: FOBSIC i UOC. %empreses Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Total
 13. 13. L’estratègia a l’empresa TIC eficient: més proveïdors i producció subcontractada. Finançament i internacionalització no són reptes estratègics Perfil d’eficiència empresa TIC 14/31 La productivitat i l'estratègia de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% d'empreses sobre el total i mitjanes de valoracions dels empresaris en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 5,5 6,5 32,9% 9,5% 5,6 44,0% 4,5 19,1% 5,2 6,3 35,7% 11,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Número de proveïdors: més de 10 Producció subcontractada 2010 Repte estratègic: finançament Repte estratègic: internacionalització Font: FOBSIC i UOC. %empresesimitjanesvaloracions Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Total
 14. 14. Baixa presència relativa de la formació i les noves formes d’organització del treball a les empreses TIC més eficients Perfil d’eficiència empresa TIC 15/31 La productivitat, els recursos humans i les relacions laborals de l'empresa TIC. 2010 (% d'empreses, % treballadors i mitjanes valoratives en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 22,2% 35,8% 25,6% 7,6 71,4% 85,6% 56,4% 20,4% 6,9 92,2% 35,5% 83,5% 8,8% 7,4 74,5% 87,3% 51,0% 17,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ampliació formació no reglada % persones dedicat a R+D+i % treball contracte indefinit % treball jornada completa Gestió temps treball Organització: àrea funcional Font: FOBSIC i UOC. %empreses,%treballadorsi mitjanesvaloracions Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Total
 15. 15. Les empreses TIC eficients són menys innovadores i usen menys les TIC que les empreses TIC menys eficients Perfil d’eficiència empresa TIC 16/31 La productivitat, la innovació i els usos TIC de l'empresa TIC. 2010 (% d'empreses i mitjanes valoratives en funció del nivell de productivitat: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 11,6% 46,0% 7,1 15,4% 82,1% 3,1 4,1% 34,9% 29,4% 71,7% 5,5 2,2 10,1% 43,7% 6,7 19,1% 79,4% 2,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innovació darrers dos anys Cooperació innovació: competidors Cooperació innovació: clients No programari lliure % compres B2B % vendes B2C Font: FOBSIC i UOC. %empresesimitjanesvaloracions Productivitat inferior a la mitjana (71,2%) Productivitat superior a la mitjana (28,8%) Total
 16. 16. 4. El perfil de l’empresa TIC amb intensitat innovadora
 17. 17. L’empresa TIC amb intensitat innovadora fa una activitat de programari i és gran Perfil d’innovació empresa TIC 18/31 La intensitat innovadora, el sector d'activitat i la dimensió de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% d'empreses sobre el total en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 83,7% 2,0% 29,9% 52,4% 9,4% 54,8% 62,5% 32,3% 79,9% 3,4% 34,3% 48,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Sector: programari Sector: serveis TI Dimensió: d'1 a 9 treballadors Dimensió: 50 o més treballadors Font: FOBSIC i UOC. %empreses Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Total
 18. 18. Participació en xarxes d’àmbit, joventut del treball i vendes a Espanya trets característics de l’empresa TIC amb intensitat innovadora Perfil d’innovació empresa TIC 19/31 La intensitat innovadora i l'estructura econòmica de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% empreses sobre el total en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 85,6% 9,9% 62,3% 47,5% 34,6% 80,0% 60,9% 60,1% 81,4% 14,2% 65,5% 49,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Xarxes àmbit TIC Edat mitjana: menys 35 anys Vendes Catalunya Vendes resta Espanya Font: FOBSIC i UOC. %empreses Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Total
 19. 19. L’estratègia de l’empresa TIC amb intensitat innovadora: clients al comerç i subcontractació. Millora empresarial com a repte estratègic Perfil d’innovació empresa TIC 20/31 La intensitat innovadora i la dimensió estratègica de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (% empreses i vendes, i mitjanes valoratives en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 5,6 2,9 11,1% 9,8% 4,2 17,5% 4,4 18,5% 5,4 3,9 12,2% 11,3% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Distribució clients: comerç Producció subcontractada 2010 Finançament com a repte estratègic Millora d'activitat com a repte estratègic Font: FOBSIC i UOC. %empresesivendes,imitjanes valoratives Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Total
 20. 20. Ampliació de formació, esforç en R+D+i, i flexibilitat trets organitzatius de l’empresa TIC amb intensitat innovadora Perfil d’innovació empresa TIC 21/31 La intensitat innovadora, els recursos humans i les relacions laborals de l'empresa TIC. 2010 (% d'empreses, % treballadors i mitjanes valoratives en funció de la intensitat innovadora) Base: total empreses TIC (261) 25,7% 13,5% 86,5% 4,8% 85,0% 45,0% 15,8% 74,3% 94,6% 53,5% 13,1% 27,7% 15,6% 84,4% 6,3% 87,7% 51,0% 18,2% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ampliació formació no reglada % persones dedicat a R+D+i % treball contracte temporal % treball jornada completa % treball remuneració fixa % treball remuneració variable Font: FOBSIC i UOC. %empreses,%treballadorsi mitjanesvaloracions Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Total
 21. 21. Important presència relativa de les noves formes d’organització del treball a l’empresa TIC amb intensitat innovadora Perfil d’innovació empresa TIC 22/31 La intensitat innovadora i les noves formes d'organització del treball a l'empresa TIC. 2010 (Mitjanes valoratives dels empresaris (1 a 10) en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 8,4 6,2 7,6 7,2 9,3 8,3 8,5 6,3 7,7 0 2 4 6 8 10 Supervisió treball per objectius Organització temps treball per part dels treballadors Polivalència del treballadors Font: FOBSIC i UOC. Mitjanesvaloracionsdels empresaris Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Total
 22. 22. Associació entre intensitat innovadora i cooperació amb innovació, usos TIC i comerç electrònic a l’empresa TIC Perfil d’innovació empresa TIC 23/31 La intensitat innovadora i els usos TIC de l'empresa TIC. 2010 (% d'empreses i mitjanes valoratives en funció de la intensitat innovadora: inferior i superior a la mitjana) Base: total empreses TIC (261) 13,5% 29,0% 30,8% 29,3% 6,5 23,9% 19,7% 50,0% 60,7% 8,5 50,0% 41,4% 14,4% 32,7% 34,2% 34,8% 6,8 27,0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Cooperació innovació: clients Ús Web: comandes en línia Ús Web: atenció client Combinació programari lliure i privat % compres B2B % vendes B2C Font: FOBSIC i UOC. %empresesimitjanesvaloracions Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Total
 23. 23. L’empresa TIC amb intensitat innovadora és més eficient que l’empresa TIC sense intensitat innovadora Perfil d’innovació empresa TIC 24/31 La intensitat innovadora i la productivitat de l'empresa TIC a Catalunya. 2010 (Volums de productivitat: milers d'euros facturats per treballador en funció de la intensitat innovadora) Base: total empreses sector TIC (261) 70.125,0 61.530,5 98.506,8 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 Intensitat innovadora inferior a la mitjana (82,1%) Intensitat innovadora superior a la mitjana (17,9%) Total Font: FOBSIC i UOC. Milers d'euros
 24. 24. 6. Conclusió: cap a un nou model de creixement de l’empresa TIC
 25. 25. Els perfils de l’empresa TIC 26/31 El perfil d’eficiència de l’empresa TIC és bàsic. El perfil d’intensitat innovadora de l’empresa TIC és intensiu
 26. 26. Fonts co-innovadores productivitat Fonts co-innovadores productivitat/eficiència empresarial arreu del món Coeficients estandarditzats i significatius determinants productivitat empresarial del treball 27/31
 27. 27. El model de creixement/eficiència de l’empresa TIC es bàsic. S’explica per la capacitat que les empreses de telecomunicacions tenen per a penetrar als mercats espanyols Model creixement empresa TIC 28/31 Els determinants de l'eficiència a l'empresa TIC de Catalunya. 2010 (Coeficients -probabilitats- significatius i explicatius de l'eficiència -productivitat superior a la mitjana sectorial-) Base: total empreses TIC (261) 1,781 1,331 0,904 -0,014 -0,252 0,054 0,029 0,023 -0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Subsector: telecomunicacions Origen: spin-off Origen: grup empresarial Experiència Mercats espanyols Subcontractació Ampliació de formació Cooperació innovació clients Font: FOBSIC i UOC. Eficiència (productivitat superior mitjana)
 28. 28. La intensitat innovadora defineix un nou model de creixement/eficiència per a la empresa TIC basat en la combinació de fonts co-innovadores, elements estructurals i factors d’internacionalització Model creixement empresa TIC 29/31 Els determinants de la intensitat innovadora a l'empresa TIC de Catalunya. 2010 (Coeficients -probabilitats- significatius de la intensitat innovadora - innovació formal i exitosa superior a la mitjana sectorial) Base: total empreses TIC (261) 1,203 0,520 0,173 0,001 0,032 0,069 0,046 0,038 0,0 0,5 1,0 1,5 Us Web: reserves/comandes en línia Polivalència treball Experiència Estructura client: turisme Mercats espanyols Personal en R+D+i Subcontractació Importacions TIC resta món Font: FOBSIC i UOC. Intensitat innovadora (innovació formal i exitosa per sobrea la mitjana)

×