Your SlideShare is downloading. ×
0
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Lắp đặt mạch điện trong nhà
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Lắp đặt mạch điện trong nhà

32,528

Published on

3 Comments
18 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
32,528
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
943
Comments
3
Likes
18
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG KHỐI 11 THPT, 105 tiết *Gồm có 31 bài, chia thành 5 chương: Trong đó có 35 tiết lý thuyết, 61 tiết thực hành, 09 tiết kiểm tra và ôn tập cuối khóa học. *CHƯƠNG MỞ ĐẦU: có 2 bài *CHƯƠNG I: ĐO LƯỜNG ĐIỆN: có 4 bài *CHƯƠNG II: MÁY BIẾN ÁP: có 7 bài *CHƯƠNG III ĐỘNG CƠ ĐIỆN: có 8 bài *CHƯƠNG IV: MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ: có 10 bài
 • 2. CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG KHỐI 11 THPT, 105 tiết BÀI GIẢNG CỦA TÔI LÀ: LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ (thuộc chương 4) Là tiết thứ 85 của chương trình. *Bài giảng có 2 nội dung lớn: + Vẽ sơ đồ mạch điện theo yêu cầu. + Lắp đặt được mạch điện theo sơ đồ đã vẽ. *Phương pháp thực hiện: + Lý thuyết: Hướng dẫn tập trung cả lớp. +Trình tự thực hiện: nêu quy trình và thao tác mẫu. + Thực hành: học sinh thực hành theo nhóm.
 • 3. Sơ đồ nguyên lý của mạch điện gồm: 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. O A Cầu chì 2 Cầu chì 1 Cầu chì 2 mắc nối tiếp công tắc Cầu chì 1 mắc nối tiếp ổ điện
 • 4. - Vẽ đường dây nguồn. O A - Xác định vị trí để bảng điện, bóng đèn.- Xác định vị trí các thiết bị trên bảng điện.- Vẽ đường dây dẫn theo sơ đồ nguyên lý. 2. Sơ ñồ lắp dựng
 • 5. Vina Vina
 • 6. l TRƯỜNG TRUNG CAO ĐẲNG NGHỀ GIA LAI KHOA HƯỚNG NGHIỆP NGHỀ PHỔ THÔNG LẮP ĐẶT MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ
 • 7. Bước 2: Vẽ sơ đồ nguyên lý. I. Lắp ráp mạch điện gồm: 1 Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ cắm, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. Bước 3: Vẽ sơ đồ lắp đặt. Bước 1: Phân tích yêu cầu mạch điện. B c 4: L p raùp baûngướ ắ ñieän
 • 8. I. Mạch điện gồm:1 Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. 1. Phân tích yêu cầu mạch điện.
 • 9. O A
 • 10. O A
 • 11. O A
 • 12. I. Mạch điện gồm:1Áp tô mát, 2 cầu chì, 1 ổ điện, 2 công tắc điều khiển 2 bóng đèn sợi đốt. 1. Phân tích yêu cầu mạch điện. -Áp tô mát đóng cắt và bảo vệ toàn mạch. - Cầu chì 1: bảo vệ các đồ dùng lấy điện từ ổ cắm. - Cầu chì 2: bảo vệ 2 maïch đèn qua 2 công tắc.
 • 13. O A . Sô ñoà nguyeân lyù maïch ñieän
 • 14. A O 3.Veõ sô ñoà laép dựng: -Veõ 2 daây daãn nguoàn-Veõ baûng ñieän vaø 2 boùng ñeøn-Veõ caùc thieát bò leân baûng ñieän-Noái daây cho caùc thieát bò ñieän
 • 15. TH CỰ HAØNH  ieän goàm: 2 caàu chì; 1 oå caém; 2 coâng taéc; yõ thuaät sau: oùng caét baûo veä toaøn maïch. c thieát bò laáy ñieän töø oâ caém. maïch ñeøn troøn. LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN CHO MOÄT PHOØNG ÔÛ
 • 16. TH C HAØNHỰ Vina LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN
 • 17. 1- VẬT LIỆU TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN
 • 18. Vina - 2 Coâng t cắ - 1ATM - 2 C u chìầ - 1 B ng nh aả ự - 1 c mỔ ắ - 1,5 m Daây d nẫ ñi nệ  - 3 vít khoaûng 1 - 2 Vít daøi 3,0 c Vina
 • 19. 1 - V T LI U:Ậ Ệ TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN 2- DUÏNG CUÏ:
 • 20. Kìm c tắ Kìm m nh nỏ ọ Kìm tu t daâyố Tuavit Buùt loâng
 • 21. 3. QUI TRÌNH THÖÏC HAØNH: TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN1. V T LI U:Ậ Ệ 2. DUÏNG CUÏ: V ch d uạ ấ Khoan lỗ b ng ñi nả ệ N i daâyố vaøo TBÑ L pắ TBĐ vaøo BĐ C ñ nh TBố ị Ki m traể m chạ? ? ? ? ?
 • 22. Xaùc ñònh v trí l p ñ t caùc khí c treânị ắ ặ ụ b ng ñi n sao cho ñuùng yeâu c u k thu tả ệ ầ ỹ ậ vaø m thu t.ỹ ậ TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄNB c 1ướ V CHẠ D U, NH VẤ ĐỊ Ị H NG D N BAN UƯỚ Ẫ ĐẦ
 • 23. Caùch 1 Vina
 • 24. Caùch 2 Vina Vina
 • 25. Ta choïn caùch 2 Vina Vina
 • 26. VinaVina Bước 1: vạch dấu
 • 27. KHOAN LỖ B cướ 2: ( Luồn daây, baét vít ) H NG D N BANƯỚ Ẫ UĐẦ TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN
 • 28. Khoan loã khoâng xuyeân quaKhoan loã xuyeân qua Laøm daáu loã khoan
 • 29. NOÁI DAÂY VAØO THIEÁT BÒ B cướ 3:
 • 30. NOÁI DAÂY VAØO KHÍ CUÏ ÑIEÄNB cướ 3: TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN - Noái daây vaøo AÙp toâ maùt, caàu chì, coâng taéc, oå ñieän.
 • 31. 3mm
 • 32. LAÉP KHÍ CUÏ ÑIEÄN VAØO BAÛNG ÑIEÄN B cướ 4: TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN
 • 33. VinaVina Caùc loã ñeå baét vít
 • 34. VinaVina
 • 35. VinaVina
 • 36. aøo sô ñoà laép ñaët, tieán haønh noái daây ùng kyõ thuaät. heå giaûm moái noái baèng caùch noái tröïc aøo caùc hoäp noái beân trong. A O
 • 37. Döïa vaøo sô ñoà laép ñaët, tieán haønh noái daây theo ñuùng kyõ thuaät. Coù theå giaûm moái noái baèng caùch noái b ng vít beânằ trong cac thi t b nh s ñ l p ñ t sau.ế ị ư ơ ồ ắ ặ A O
 • 38. uï noái daây vaøo ñeøn an toaøn ñieän trong quaù trình söû duïng A O
 • 39. KIEÅM TRA SAÛN PHAÅMB cướ 5: TH C HAØNHỰ LAÉP ÑAËT MAÏCH ÑIEÄN Kieåm tra caùc thao taùc ñaõ thöïc hieän: baét vít, noái da
 • 40. THÖÏC HAØNH HƯỚNG DẪN THƯỜNG XUYÊNH NG D N TH NGƯỚ Ẫ ƯỜ XUYEÂN
 • 41. Người thực hiện: PHẠM TIẾN HUYỆN

×