Tài liệu Hội Thảo Google Adword
Tổ chức bởi Google Singapore
CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG
HIỆU SUẤT QUẢNG CÁO ADWORD
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MIỄN
PHÍ CÁC TÀI LIỆU HỌC GOOGLE ADWORD
 Tài liệu 100% bằng tiếng việt
 Tài liệu 100% ...
Google Confidential and Proprietary
Công Cụ Đo Lường Hiệu Suất
Quảng Cáo Adwords
Ngày 8 tháng 11 năm 2013
Thuỳ Linh & Minh...
Google Confidential and Proprietary
Nội dung
§  Báo cáo Thứ nguyên
§  Báo cáo Cụm từ tìm kiếm
§  Báo cáo Thông tin chi ...
Google Confidential and Proprietary
Đo lường hiệu suất quảng cáo
trong tài khoản AdWords
Google Confidential and Proprietary
Doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hoá
tài khoản AdWords của mình?
Biết khách hàng m...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Phân tích dữ liệu lịch sử của
tài khoản theo nhiều chế độ
xem, giúp bạn hiể...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Cách mở báo cáo Thứ nguyên
1.  Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Cách mở báo cáo Thứ nguyên
1
2
3
4
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Cách mở báo cáo Thứ nguyên
•  Nhấp vào Cột > Tuỳ chỉnh các cột để thêm các ...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Chuyển đổi
•  Đọc dữ liệu về từng chuyển đổi mà bạn đã thiết lậ...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Phạm vi tiếp cận và tần suất
•  Phạm vi tiếp cận (Người dùng du...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Nhãn
•  Kết hợp với tính năng đặt nhãn cho Từ khoá / Quảng
cáo ...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Thời gian
•  Theo dõi hoạt động và hiệu quả của tài khoản
trong...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Thời gian
•  Tăng mức Điều chỉnh giá thầu tại
những thời điểm c...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: URL đích
•  Theo dõi và so sánh hoạt động và hiệu quả quảng cáo...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu
•  Chọn khung thời gian so
sánh (7/14/28...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu
•  Nhấp vào Xem lịch sử thay đổi để kiểm...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Địa lý
•  Phân tích dữ liệu hoạt động trên từng thành phố, tỉnh...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Vị trí của người dùng
•  Tương tự như Chế độ xem: Địa lý, phân ...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Khoảng cách
•  Phân tích dữ liệu theo phạm vi khoảng cách tính ...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm
•  Tương tự như báo cáo Cụm từ tìm kiếm trong t...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Phải trả tiền & không phải trả tiền
•  Tổng hợp thông tin hoạt ...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Vị trí tự động
•  Tương tự như Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm cho ...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Nhấp chuột miễn phí
•  Thống kê các hoạt động của tài khoản đượ...
Google Confidential and Proprietary
Thứ nguyên
Chế độ xem: Chi tiết cuộc gọi
•  Phân tích các thông số về cuộc gọi qua Tiệ...
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Xem quảng cáo của bạn
hoạt động như thế nào khi
được kích hoạt...
Google Confidential and Proprietary
Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm
1.  Vào tab Chiến dịch và chọn...
Google Confidential and Proprietary
Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cho tất cả từ khoá
Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Google Confidential and Proprietary
Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cho 1 từ khoá cụ thể
Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Google Confidential and Proprietary
Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Đọc thông tin trong báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cột “Từ Khoá”
•  C...
Google Confidential and Proprietary
Báo cáo cụm từ tìm kiếm
Cải thiện danh sách từ khoá
•  Thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu su...
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Cho phép bạn so sánh hiệu
suất của mình với các nh...
Google Confidential and Proprietary
Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu gi...
Google Confidential and Proprietary
Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Google Confidential and Proprietary
Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về ...
Google Confidential and Proprietary
Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về ...
Google Confidential and Proprietary
Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
Cải thiện tính cạnh tranh cho quảng cáo
•  Giúp bạ...
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Tỷ lệ hiển thị
Số lần hiển thị mà bạn đã
nhận được chia cho số lần
hiển thị ước tính m...
Google Confidential and Proprietary
Tỷ lệ hiển thị
Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị
1.  Vào tab Chiến dịch
2.  Nhấp vào nút ...
Google Confidential and Proprietary
Tỷ lệ hiển thị
Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị
3. Nhấp vào Số liệu cạnh tranh, sau đó t...
Google Confidential and Proprietary
Tỷ lệ hiển thị
Đọc thông tin trong báo cáo Tỷ lệ hiển thị
Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân ...
Google Confidential and Proprietary
Tỷ lệ hiển thị
Cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn
•  Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách): ...
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Tuỳ chỉnh lại cách hiển thị
các số liệu trong tài khoản ở
cấp độ chiến dịch,...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Cách mở báo cáo Phân đoạn
1.  Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch t...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Cách mở báo cáo Phân đoạn
1
4
3
2
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Thời gian
•  Tương tự Chế độ xem: Thời gian trong phần Thứ nguyên
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Chuyển đổi
•  Tương tự Chế độ xem: Chuyển đổi trong phần Thứ nguyên
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Mạng (với các đối tác tìm kiếm)
•  Phân tích số liệu hoạt động trên các mạng...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Loại nhấp
•  Phân tích vị trí trên quảng cáo được khách hạng nhấp chuột
•  C...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Thiết bị
•  Phân tích số liệu hoạt động trên 3 loại thiết bị
•  Sử dụng kết ...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Thử nghiệm
•  (Thiết lập Thử nghiệm chiến dịch: Cài đặt > Cài đặt nâng cao >...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Trên cùng so với khác
•  So sánh số liệu hoạt động khi quảng cáo xếp thứ hạn...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Chú thích +1
•  Dùng chung với Tiện ích mở rộng Mạng xã hội
•  Theo dõi tươn...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Từ khoá / Vị trí
•  Chỉ hiển thị khi chọn tab Quảng cáo
•  Phân tích các từ ...
Google Confidential and Proprietary
Phân đoạn
Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm
•  Chỉ hiển thị khi chọn tab Từ khoá
•  Khảo s...
Google Confidential and Proprietary
Cảm ơn!
Hỏi đáp
CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MIỄN
PHÍ CÁC TÀI LIỆU HỌC GOOGLE ADWORD
 Tài liệu 100% bằng tiếng việt
 Tài liệu 100% ...
Học Online về Google Adword
Trực tiếp từ Google Singapore
 Học Online mọi lúc mọi nơi
 Các chương trình Huấn luyện của G...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Học Google Adword - Hội thảo công cụ đo lường hiệu xuất quảng cáo google adwords

335 views
307 views

Published on

Học Google Adword
http://bit.ly/HocGoogleAdword

Published in: Marketing
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
335
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
91
Actions
Shares
0
Downloads
46
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Học Google Adword - Hội thảo công cụ đo lường hiệu xuất quảng cáo google adwords

 1. 1. Tài liệu Hội Thảo Google Adword Tổ chức bởi Google Singapore CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT QUẢNG CÁO ADWORD
 2. 2. CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MIỄN PHÍ CÁC TÀI LIỆU HỌC GOOGLE ADWORD  Tài liệu 100% bằng tiếng việt  Tài liệu 100% từ Google Singapore  Tài liệu được Update liên tục theo thời gian  Đây là bộ tài liệu dành cho những ai muốn TỰ HỌC về Google Adword BỘ TÀI LIỆU ĐỂ TỰ HỌC VỀ GOOGLE ADWORD http://bit.ly/TaiLieuQuangCaoGoogleAdword
 3. 3. Google Confidential and Proprietary Công Cụ Đo Lường Hiệu Suất Quảng Cáo Adwords Ngày 8 tháng 11 năm 2013 Thuỳ Linh & Minh Hải
 4. 4. Google Confidential and Proprietary Nội dung §  Báo cáo Thứ nguyên §  Báo cáo Cụm từ tìm kiếm §  Báo cáo Thông tin chi tiết phiên đấu giá §  Báo cáo Tỷ lệ hiển thị §  Báo cáo Phân đoạn
 5. 5. Google Confidential and Proprietary Đo lường hiệu suất quảng cáo trong tài khoản AdWords
 6. 6. Google Confidential and Proprietary Doanh nghiệp có thể làm gì để tối ưu hoá tài khoản AdWords của mình? Biết khách hàng mục tiêu là ai Đo lường hiệu suất quảng cáo AdWords Cải thiện & Tối ưu hoá quảng cáo
 7. 7. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Phân tích dữ liệu lịch sử của tài khoản theo nhiều chế độ xem, giúp bạn hiểu rõ hoạt động của từng chiến dịch và những yếu tố cần cải thiện để tối ưu hoá tài khoản
 8. 8. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Thứ nguyên 3.  Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo 4.  Nhấp vào tab Chế độ xem để chọn loại báo cáo muốn xem
 9. 9. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên 1 2 3 4
 10. 10. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Cách mở báo cáo Thứ nguyên •  Nhấp vào Cột > Tuỳ chỉnh các cột để thêm các dữ liệu cần đọc và nhấn Áp dụng •  Ví dụ: Chiến dịch, Nhóm quảng cáo, Chuyển đổi, Nhấp chuột không hợp lệ, …
 11. 11. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Chuyển đổi •  Đọc dữ liệu về từng chuyển đổi mà bạn đã thiết lập theo mục đích hoặc tên chuyển đổi •  So sánh giữa các chuyển đổi để tìm hiểu chuyển đổi nào hoạt động chưa tốt và cách khắc phục
 12. 12. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Phạm vi tiếp cận và tần suất •  Phạm vi tiếp cận (Người dùng duy nhất): số lượng người dùng Internet đã nhìn thấy quảng cáo của bạn •  Tần suất: số lần trung bình một người dùng nhìn thấy quảng cáo của bạn •  Sử dụng tính năng Giới hạn tần suất trong tab Cài đặt để tăng hiệu quả quảng cáo
 13. 13. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Nhãn •  Kết hợp với tính năng đặt nhãn cho Từ khoá / Quảng cáo / Nhóm quảng cáo / Chiến dịch để theo dõi và so sánh hoạt động của các mục tiêu quan trọng
 14. 14. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Thời gian •  Theo dõi hoạt động và hiệu quả của tài khoản trong từng khung thời gian •  Sử dụng kết hợp báo cáo Ngày trong tuần và Giờ trong ngày với tính năng Điều chỉnh giá thầu trong Lịch quảng cáo
 15. 15. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Thời gian •  Tăng mức Điều chỉnh giá thầu tại những thời điểm có lượng hiển thị lớn, nhưng tỉ lệ nhấp chuột CTR thấp
 16. 16. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: URL đích •  Theo dõi và so sánh hoạt động và hiệu quả quảng cáo của từng trang đích •  Tập trung ngân sách và tăng giá thầu cho những trang đích hoạt động tốt •  Có biện pháp cải thiện đối với trang đích hoạt động kém hơn
 17. 17. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu •  Chọn khung thời gian so sánh (7/14/28 ngày) và ngày kết thúc so sánh •  Phân tích các biến động lớn về chi phí và số nhấp chuột trong 2 khung thời gian được so sánh, cùng với nguyên nhân có thể gây ra biến động đó 26-10 đến 01-11 02-11 đến 08-11
 18. 18. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Người đề xuất hàng đầu •  Nhấp vào Xem lịch sử thay đổi để kiểm tra thời điểm thực hiện thay đổi •  Xem xét đảo ngược thay đổi nếu thấy cần thiết
 19. 19. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Địa lý •  Phân tích dữ liệu hoạt động trên từng thành phố, tỉnh hoặc quốc gia •  2 loại vị trí: Vị trí thực tế và Vị trí ưa thích •  Sử dụng kết hợp với mục Địa điểm trong phần Cài đặt và tính năng Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm để nâng cao độ cạnh tranh tại những thị trường trọng tâm
 20. 20. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Vị trí của người dùng •  Tương tự như Chế độ xem: Địa lý, phân tích dữ liệu hoạt động trên từng địa điểm. Tuy nhiên điểm khác nhau là vị trí người dùng ở đây đều là vị trí thực tế •  Sử dụng kết hợp với mục Địa điểm trong phần Cài đặt và tính năng Điều chỉnh giá thầu theo địa điểm để nâng cao độ cạnh tranh tại những thị trường trọng tâm
 21. 21. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Khoảng cách •  Phân tích dữ liệu theo phạm vi khoảng cách tính từ địa chỉ được cài trên Tiện ích mở rộng vị trí •  Sử dụng kết hợp với tính năng nhắm mục tiêu Địa điểm theo bán kính so với Tiện ích mở rộng vị trí trong phần Cài đặt
 22. 22. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm •  Tương tự như báo cáo Cụm từ tìm kiếm trong tab Từ khoá, phân các từ khoá đã kích hoạt quảng cáo nhằm tìm ra các từ khoá phù hợp để thêm vào và các từ khoá không liên quan để loại trừ.
 23. 23. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Phải trả tiền & không phải trả tiền •  Tổng hợp thông tin hoạt động của trang web từ tìm kiếm phải trả tiền (quảng cáo với AdWords) và không phải trả tiền (tìm kiếm tự nhiên trên Google) •  Để sử dụng tính năng này, cần liên kết tài khoản AdWords với Công cụ quản trị web (Google Webmaster Tool) trong phần Tài khoản được liên kết
 24. 24. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Vị trí tự động •  Tương tự như Chế độ xem: Cụm từ tìm kiếm cho chiến dịch mạng tìm kiếm, Chế độ xem: Vị trí tự động phân tích các trang web mà quảng cáo của bạn đã hiển thị trong chiến dịch mạng hiển thị. Dựa vào đó, có thể tìm ra các trang web phù hợp để thêm dưới hình thức nhắm mục tiêu theo Vị trí đặt, đồng thời loại trừ các trang web ít liên quan.
 25. 25. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Nhấp chuột miễn phí •  Thống kê các hoạt động của tài khoản được hệ thống của Google xác định là nhấp chuột miễn phí. Ví dụ: di chuột lên trên quảng cáo hình ảnh, xem ½ của quảng cáo video, vv… •  Giúp hiểu đươc các tương tác của người dùng với quảng cáo của bạn
 26. 26. Google Confidential and Proprietary Thứ nguyên Chế độ xem: Chi tiết cuộc gọi •  Phân tích các thông số về cuộc gọi qua Tiện ích mở rộng cuộc gọi •  Dựa vào Thời lượng gọi và Mã vùng của người gọi để xác định các vùng cần ưu tiên nâng cao mức độ cạnh tranh
 27. 27. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 28. 28. Google Confidential and Proprietary Báo cáo cụm từ tìm kiếm Xem quảng cáo của bạn hoạt động như thế nào khi được kích hoạt bởi các tìm kiếm thực tế bên trong Mạng tìm kiếm
 29. 29. Google Confidential and Proprietary Báo cáo cụm từ tìm kiếm Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Từ khoá 3.  Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc Tất cả thời gian 4.  Nhấp vào ô Chi tiết và chọn Tất cả trong phần Cụm từ tìm kiếm
 30. 30. Google Confidential and Proprietary Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cho tất cả từ khoá Báo cáo cụm từ tìm kiếm
 31. 31. Google Confidential and Proprietary Cách mở báo cáo cụm từ tìm kiếm để xem cho 1 từ khoá cụ thể Báo cáo cụm từ tìm kiếm
 32. 32. Google Confidential and Proprietary Báo cáo cụm từ tìm kiếm Đọc thông tin trong báo cáo cụm từ tìm kiếm Cột “Từ Khoá” •  Cách bật: Cột > Tuỳ chỉnh các cột > Các thuộc tính > Thêm Từ khoá > Áp dụng •  Từ khoá nào đã đối sánh với cụm từ tìm kiếm và kích hoạt quảng cáo Cột “Loại đối sánh” •  Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm có thể khác loại đối sánh mà bạn đã chọn cho từ khoá đã kích hoạt quảng cáo
 33. 33. Google Confidential and Proprietary Báo cáo cụm từ tìm kiếm Cải thiện danh sách từ khoá •  Thêm cụm từ tìm kiếm có hiệu suất cao vào làm từ khoá •  Xem xét điều chỉnh giá thầu và văn bản quảng cáo •  Thêm cụm từ tìm kiếm làm từ khoá phủ định nếu không liên quan đến sản phẩm/dịch vụ mà bạn cung cấp •  Chọn loại đối sánh đúng cho các từ khoá hiện tại
 34. 34. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 35. 35. Google Confidential and Proprietary Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Cho phép bạn so sánh hiệu suất của mình với các nhà quảng cáo khác tham gia vào cùng phiên đấu giá bạn tham gia.
 36. 36. Google Confidential and Proprietary Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn chiến dịch muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Từ khoá 3.  Chọn khung thời gian là 30 ngày qua hoặc Tất cả thời gian 4.  Tick vào ô vuông bên trái của từ khoá bạn muốn xem báo cáo 5.  Nhấp vào ô Chi tiết và chọn Tất cả hoặc Đã chọn trong phần Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
 37. 37. Google Confidential and Proprietary Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Cách mở báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá
 38. 38. Google Confidential and Proprietary Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Vị trí trung bình •  Mức độ mà quảng cáo của bạn xếp hạng so với xếp hạng quảng cáo của các nhà quảng cáo khác trong cùng phiên đấu giá Tỷ lệ hiển thị •  Phần trăm hiển thị mà bạn nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện nhận được Tỷ lệ trùng lặp •  Tần suất quảng cáo của một người tham gia khác đã nhận được hiển thị khi quảng cáo của bạn cũng hiển thị
 39. 39. Google Confidential and Proprietary Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Đọc thông tin trong báo cáo Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Tỷ lệ vị trí phía trên •  Tần suất quảng cáo của người tham gia khác được hiển thị ở vị trí cao hơn các quảng cáo của bạn, khi cả 2 quảng cáo hiển thị cùng lúc Tỷ lệ đầu trang •  Tần suất quảng cáo của người quảng cáo, tuỳ thuộc vào dòng bạn đang xem, được hiển thị đầu trang
 40. 40. Google Confidential and Proprietary Thông tin chi tiết về phiên đấu giá Cải thiện tính cạnh tranh cho quảng cáo •  Giúp bạn đưa ra các quyết định chiến lược về giá thầu, ngân sách và lựa chọn từ khoá •  Hiểu được mặt bằng cạnh tranh của 1 từ khoá cụ thể o  Nếu vị trí trung bình chưa được cao thì phải tăng thầu cho từ khoá đó o  Nếu có 1 nhà thầu nào đó rất mạnh dùng cùng từ khoá đó thì nên thử dùng những từ khoá khác ít cạnh tranh hơn
 41. 41. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 42. 42. Google Confidential and Proprietary Tỷ lệ hiển thị Số lần hiển thị mà bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận. Đủ điều kiện = Cài đặt nhắm mục tiêu, trạng thái phê duyệt, giá thầu và điểm chất lượng
 43. 43. Google Confidential and Proprietary Tỷ lệ hiển thị Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị 1.  Vào tab Chiến dịch 2.  Nhấp vào nút Cột bên trên bảng thống kê, chọn Tuỳ chỉnh các cột
 44. 44. Google Confidential and Proprietary Tỷ lệ hiển thị Cách mở báo cáo Tỷ lệ hiển thị 3. Nhấp vào Số liệu cạnh tranh, sau đó thêm cột tỷ lệ hiển thị mà bạn quan tâm rồi nhấn Áp dụng
 45. 45. Google Confidential and Proprietary Tỷ lệ hiển thị Đọc thông tin trong báo cáo Tỷ lệ hiển thị Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách) •  % thời gian mà quảng cáo đã không được hiển thị do không đủ ngân sách Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng) •  % thời gian mà quảng cáo của bạn đã không được hiển thị do Xếp hạng quảng cáo thấp Tỷ lệ hiển thị đối sánh chính xác trên Mạng tìm kiếm •  Số lần hiển thị bạn đã nhận được chia cho số lần hiển thị ước tính mà bạn đủ điều kiện để nhận trên Mạng tìm kiếm cho các cụm từ tìm kiếm đối sánh chính xác với từ khoá của bạn
 46. 46. Google Confidential and Proprietary Tỷ lệ hiển thị Cải thiện tỷ lệ hiển thị của bạn •  Tỷ lệ hiển thị bị mất (ngân sách): Tăng ngân sách chiến dịch •  Tỷ lệ hiển thị bị mất (xếp hạng): Tăng giá thầu hoặc cải thiện chất lượng chiến dịch của bạn
 47. 47. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn
 48. 48. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Tuỳ chỉnh lại cách hiển thị các số liệu trong tài khoản ở cấp độ chiến dịch, nhóm quảng cáo, quảng cáo hoặc từ khoá dựa trên các thông số quan trọng
 49. 49. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Cách mở báo cáo Phân đoạn 1.  Vào tab Chiến dịch và chọn Tất cả chiến dịch trực tuyến, hoặc chiến dịch / nhóm quảng cáo muốn xem báo cáo 2.  Nhấp vào tab Chiến dịch / Nhóm quảng cáo / Quảng cáo / Từ khoá 3.  Chọn khung thời gian để hiển thị báo cáo 4.  Nhấp vào ô Phân đoạn để chọn cách tuỳ chỉnh số liệu muốn xem
 50. 50. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Cách mở báo cáo Phân đoạn 1 4 3 2
 51. 51. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Thời gian •  Tương tự Chế độ xem: Thời gian trong phần Thứ nguyên
 52. 52. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Chuyển đổi •  Tương tự Chế độ xem: Chuyển đổi trong phần Thứ nguyên
 53. 53. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Mạng (với các đối tác tìm kiếm) •  Phân tích số liệu hoạt động trên các mạng quảng cáo mà tài khoản đang chạy •  Dựa trên hiệu quả quảng cáo, chọn mạng trọng tâm để ưu tiên ngân sách và chiến lược giá thầu
 54. 54. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Loại nhấp •  Phân tích vị trí trên quảng cáo được khách hạng nhấp chuột •  Các loại nhấp: Tiêu đề, Liên kết trang web, Nhấp để gọi trên di động, Nhận hướng dẫn •  Tối ưu hoá quảng cáo tuỳ theo mục đích
 55. 55. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Thiết bị •  Phân tích số liệu hoạt động trên 3 loại thiết bị •  Sử dụng kết hợp với tính năng Điều chỉnh giá thầu theo Thiết bị trong tab Cài đặt
 56. 56. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Thử nghiệm •  (Thiết lập Thử nghiệm chiến dịch: Cài đặt > Cài đặt nâng cao > Thử nghiệm) •  Đối với các chiến dịch có thiết lập nhiều Thử nghiệm, phân tích hoạt động của chiến dịch với từng Thử nghiệm đó •  Chọn Thử nghiệm mang lại hiệu quả để tiếp tục sử dụng trong chiến dịch chính thức
 57. 57. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Trên cùng so với khác •  So sánh số liệu hoạt động khi quảng cáo xếp thứ hạng trên cùng với khi quảng cáo xếp thứ hạng thấp hơn •  Điều chỉnh mức giá thầu nếu cần để đạt được thứ hạng quảng cáo mang lại hiệu quả cao
 58. 58. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Chú thích +1 •  Dùng chung với Tiện ích mở rộng Mạng xã hội •  Theo dõi tương tác của người dùng với nút +1 trên quảng cáo của bạn
 59. 59. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Từ khoá / Vị trí •  Chỉ hiển thị khi chọn tab Quảng cáo •  Phân tích các từ khoá kích hoạt từng mẫu quảng cáo, cũng như vị trí thứ hạng trung bình của quảng cáo khi người dùng tìm kiếm từ khoá đó •  Tối ưu hoá mẫu quảng cáo để nâng cao mức độ liên quan với từ khoá, đồng thời đặt ra chiến lược giá thầu phù hợp cho từng từ khoá
 60. 60. Google Confidential and Proprietary Phân đoạn Loại đối sánh cụm từ tìm kiếm •  Chỉ hiển thị khi chọn tab Từ khoá •  Khảo sát các cụm từ tìm kiếm đã kích hoạt quảng cáo để so sánh giữa các loại đối sánh của từng từ khoá
 61. 61. Google Confidential and Proprietary Cảm ơn! Hỏi đáp
 62. 62. CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ ĐĂNG KÝ CẬP NHẬT MIỄN PHÍ CÁC TÀI LIỆU HỌC GOOGLE ADWORD  Tài liệu 100% bằng tiếng việt  Tài liệu 100% từ Google Singapore  Tài liệu được Update liên tục theo thời gian  Đây là bộ tài liệu dành cho những ai muốn TỰ HỌC về Google Adword BỘ TÀI LIỆU ĐỂ TỰ HỌC VỀ GOOGLE ADWORD http://bit.ly/TaiLieuQuangCaoGoogleAdword
 63. 63. Học Online về Google Adword Trực tiếp từ Google Singapore  Học Online mọi lúc mọi nơi  Các chương trình Huấn luyện của Google Singapore  Tài liệu tiếng việt đầy đủ cho các buổi huấn luyện  Tham gia 1 lần được Update tài liệu liên tục và mãi mãi Xem khóa học tại: Obus.vn

×