Phương pháp nghiên cứu khoa học - KFC

1,716 views
1,502 views

Published on

Lựa chọn học phần hành vi khách hàng, xác định vấn đề nghiên cứu, tổng quan vấn đề nghiên cứu thiết kế một kế hoạch nghiên cứu cho vấn đề ảnh hưởng nền văn hóa Việt Nam đối với quá trình thâm nhập thị trường của công ty KFC

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,716
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Phương pháp nghiên cứu khoa học - KFC

 1. 1. LOGO Nghiên cứu về ảnh hưởng nền văn hóa Việt Nam đối với quá trình thâm nhập thị trường của công ty KFC NHÓM 5 Đề tài: Lựa chọn học phần hành vi khách hàng, xác định vấn đề nghiên cứu, tổng quan vấn đề nghiên cứu thiết kế một kế hoạch nghiên cứu cho vấn đề đã xác định.
 2. 2. LOGO NỘI DUNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT2 NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ TRONG HỌC PHẦN HÀNH VI KHÁCH HÀNG3 KẾT LUẬN4
 3. 3. LOGO TỔNG QUAN VỀ KFC  KFC là cụm từ viết tắt của Kentucky Fried Chicken - Gà Rán Kentucky, một trong các thƣơng hiệu thuộc Tập đoàn Yum Brands Inc (Hoa Kỳ).  Hiện nay đang có hơn 20.000 nhà hàng KFC tại 109 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới.
 4. 4. LOGO TỔNG QUAN VỀ KFC  KFC tạo nên thực đơn vô cùng phong phú dành cho ngƣời tiêu dùng trên toàn thế giới từ món gà nƣớng tại thị trƣờng Việt Nam cho tới sandwich cá hồi tại Nhật Bản. Đến nay tại Việt Nam hệ thống các nhà hàng của KFC đã phát triển tới hơn 140 nhà hàng, có mặt tại hơn 19 tỉnh/thành phố lớn trên cả nƣớc.
 5. 5. LOGO XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  Vấn đề nghiên cứu Chúng tôi nghiên cứu về: ảnh hƣởng nền văn hóa Việt Nam đối với quá trình thâm nhập của công ty KFC từ đó đề xuất giải pháp hiệu quả cho công ty.  Mục tiêu nghiên cứu  Phân tích nền văn hóa ẩm thực của ngƣời Việt Nam, thực trạng tình hình phát triển thị trƣờng Thức ăn nhanh Việt Nam. Nhằm đƣa ra các hình thức và khẩu vị phù hợp.  Đánh giá chính xác về sự ảnh hƣởng của văn hóa đối với quá trình thâm nhập thị trƣờng của KFC tại Việt Nam.
 6. 6. LOGO XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  Đối tƣợng nghiên cứu  Việt Nam là 1 đất nƣớc đậm chất phƣơng đông, luôn coi trọng các bữa ăn gia đình. Với 1 hãng ăn nhanh nhƣ KFC thì việc phát triển thị trƣờng có mối liên hệ chặt chẽ tới văn hóa của ngƣời Việt.  Môi trƣờng văn hóa việt nam đã có ảnh hƣởng rất lớn tới quá trình xâm nhập của KFC, tuy bƣớc đầu thất bại do sự khác biệt văn hóa nhƣng sau đó nhờ sự nắm bắt tốt KFC biết dựa theo văn hóa để phát triển.
 7. 7. LOGO XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  Phạm vi nghiên cứu.  Nhóm nghiên cứu tiến hành nghiên cứu sự ảnh hƣởng của nền văn hóa việt nam tới quá trình thâm nhập thị trƣờng của KFC từ khi KFC bắt đầu thâm nhập vào việt nam đó là năm 1997 đến nay.  Lĩnh vực nghiên cứu ở đây là nền văn hóa xã hội của việt nam trong giai đoạn 1997 đến nay, phạm vi nghiên cứu là các đặc điểm văn hóa ở việt nam trong giai đoạn 1997- 2014.
 8. 8. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU  Mục đích nghiên cứu.  Phong cách ăn uống ở mỗi quốc gia là đa dạng và khác nhau tùy thuộc vào phong tục, tập quán, văn hóa…tạo nên một bức tranh màu sắc đa dạng về ẩm thực.  KFC muốn thành công trên thị trƣờng Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới thì cần thiết phải nghiên cứu kĩ lƣỡng đặc tính tâm lý, văn hóa của ngƣời dân từ đó mới tạo nên những món ăn ngon hợp khẩu vị, phù hợp với thị hiếu của ngƣời tiêu dùng.
 9. 9. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU  Xác định đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: Học phần hành vi khách hàng, cụ thể là ảnh hƣởng nền văn hóa Việt Nam đối với quá trình thâm nhập thị trƣờng của công ty KFC.  Phạm vi nghiên cứu: Nền văn hóa của Việt Nam, văn hóa trong cách ăn uống của ngƣời Việt theo ba miền Bắc, Trung, Nam.
 10. 10. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU  Xác định phƣơng pháp nghiên cứu- định tính  Cách lấy mẫu: Chọn phƣơng pháp lấy mẫu không ngẫu nhiên Thu p sô u u nhiên tƣ 10 i. Họ là những ngƣời đã từng sử dụng sản phẩm và c nh nh c nhau, lứa tuổi khảo sát từ 20 đến 24 tuổi.
 11. 11. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU Chúng tôi khảo sát i đô, suy nghi, u a nhƣ thê o khi ng c c n ăn mang thƣơng u KFC, nh gia t hay u, i ng hay không i ng.  y u trong u tra nghiên u: Bằng cách thu thập số liệu từ câu hỏi mang tính chất mở, tạo cơ hội cho ngƣời trả lời có thể khơi gợi quan điểm và ý kiến của mình chúng tôi thu đƣợc nhiều câu trả lời khác nhau, từ đó có thể đánh giá khách quan và đề ra giải pháp.
 12. 12. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU  Quá trình lấy mẫu.  Kích thƣớc mẫu: tiến hành phỏng vấn qua e-mail 10 khách hàng từng ăn KFC, kết quả thu đƣợc :Số phiếu thu về 10 phiếu  Đặc trƣng mẫu: Đối tƣợng tham gia bao gồm những ngƣời từng biết đến các món ăn của cửa hàng KFC độ tuổi khảo sát từ 20 đến 24 tuổi.  Phƣơng pháp lấy mẫu Lấy theo phƣơng pháp thuận tiện. Nghĩa là chúng ta lấy sao cho phù hợp với mục đích củavấn đề nghiên cứu, đẽ thu thập và phân tích dữ liệu, tiết kiệm đƣợc thời gian.
 13. 13. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU Dữ liệu thứ cấp  Sử dụng các cổng thông tin (google) và những công cụ tìm kiếm  Dùng phƣơng pháp so sánh giữ các thời kỳ và so sánh giữa yêu cầu đặt ra với vấn kết quả nghiên cứu. . Thu thập, phân tích số liệu Dữ liệu sơ cấp  Sử dụng phƣơng pháp phỏng vấn bằng thƣ.  Kết hợp với phƣơng pháp phân tích thống kê miêu tả bằng kỹ thuật lập bảng, sắp xếp theo thứ tự các dữ liệu nhận đƣợc
 14. 14. LOGO PHƢƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂU HỎI Dấu thời gian 1.Bạn có thường xuyên sử dụng sản phẩm của KFC không? 2.Bạn sử dụng sản phẩm KFC ở thời điểm nào trong ngày? 3.Bạn hay sử dụng sản phẩm KFC cùng ai? 4.Sản phẩm của KFC phù hợp với khẩu vị của bạn chưa? 5.Món yêu thích của bạn trong thực đơn KFC là gì? 6.Bạn thấy mức giá từng loại sản phẩm của KFC thế nào? 7.Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn bao nhiêu tuổi? 23/04/2014 8:23:27 có buổi tối khoảng 20h bạn bè phù hợp gà rán phù hợp với thu nhập hiện tại 20 24/04/2014 15:51:39 Không buổi chiều bạn bè phù hợp sandwich một số loại sản phẩm có giá cao 23 24/04/2014 15:58:31 Không thƣờng là lúc đi chơi, bất kì thời điểm nào trong ngày bạn bè hoặc đi một mình... phù hợp gà rán, cơm gà hơi cao một chút 20 24/04/2014 16:06:26 có sáng bạn bè phù hợp gà rán bình thƣờng 20 24/04/2014 16:07:51 Không bữa trƣa bạn bè chƣa phù hợp lắm cơm gà, hamburger khá cao 22 24/04/2014 16:19:13 có lúc đi chơi, hoặc mua về phòng ăn, thƣờng là buổi tối cùng bạn bè, ngƣời yêu phù hợp sandwich, gà rán rất phù hợp với chất lƣợng sản phẩm 24 24/04/2014 16:31:29 Không tùy thời điểm, lúc đi chơi một mình có sản phẩm hợp khẩu vị, có món mình không thích cơm gà, hamburger hơi cao một chút so với sinh viên 20 24/04/2014 19:00:34 Không buổi tối gia đình phù hợp ít sandwich phù hợp 21 24/04/2014 19:01:42 Không buổi trƣa bạn bè phù hợp ít gà rán hơi đắt 20 27/04/2014 14:55:46 Không buổi sáng bạn bè đôi khi với ngƣời thân phù hợp sandwich khá hợp lý, phù hợp với chất lƣợng 21
 15. 15. LOGO PHƢƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂU HỎI  Bạn có thƣờng xuyên sử dụng KFC không? có 3 30% không 7 70% Rất nhiều ngƣời biết đến cửa hàng ăn nhanh KFC tuy nhiên khi đƣợc hỏi : “ bạn có thƣờng xuyên sử dụng sản phẩm của KFC không?” thì số ngƣời trả lời là có rất khiêm tốn nó chỉ có 30%, còn đến 70% trả lời là không.
 16. 16. LOGO PHƢƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂU HỎI  Đồ ăn nhanh thì thƣờng đƣợc mọi ngƣời sử dụng vào lúc nào trong ngày? Chúng tôi nhận đƣợc rất nhiều câu trả lời nhƣ: lúc đi chơi, lúc rảnh rỗi, bất kỳ lúc nào trong ngày và có những ngƣời lại là vào buổi tối tầm 20h. Qua những câu trả lời đó ta thấy đƣợc sự thuận tiện của đồ ăn nhanh.  Bạn hay sử dụng sản phẩm KFC cùng ai? Dựa vào số liệu điều tra thấy có 60% là đi với bạn bè, 20% đi với ngƣời thân và 20% đi một mình. www.themegallery.com
 17. 17. LOGO PHƢƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂU HỎI  Sản phẩm của KFC phù hợp với khẩu vị của bạn chƣa? phù hợp 6 67% không phù hợp 0 0% Khác 3 33% Có 67% khách hàng thấy phù hợp với khẩu vị của mình, có 0% khách hàng cảm thấy không phù hợp và có 3% là ý kiên khác . Tuy nhiên cửa hàng vẫn nên có những biện pháp xúc tiến, phân phối và có sáng tạo mới hơn về sản phẩm mới, hƣơng vị mới,… để thu hút thêm khách hàng .
 18. 18. LOGO PHƢƠNG PHÁP LẬP BẢNG CÂU HỎI  Món yêu thích của bạn trong thực đơn KFC là gì? Dựa vào số liệu bảng trên ta thấy rõ có 50% ngƣời chọn gà rán, 40 % ngƣời chọn sandwich và còn lại 10% là chọn món khác.  Bạn thấy mức giá của từng loại sản phẩm của KFC nhƣ thế nào? Có 40% ngƣời thấy mức giá KFC đƣa ra là phù hợp với chất lƣợng, 30%ngƣời cho rằng mức giá đó hơi đắt so với sinh viên và 10% là thấy giá đó bình thƣờng.  Bạn có thể cho chúng tôi biết bạn bao nhiêu tuổi? Đa số những ngƣời lựa chọn sản phẩm đồ ăn nhanh là những ngƣời ở độ tuổi 20- 25.
 19. 19. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU  Giải pháp  KFC đã gặp rất nhiều khó khăn khi tiếp cận thị trƣờng Việt Nam, khi ngƣời tiêu dùng còn xa lạ với khái niệm “thức ăn nhanh” và mùi vị của nó.  KFC đã sử dụng chiến thuật định giá hợp lý để thâm nhập thị trƣờng một cách thận trọng, sử dụng giá thấp để thu hút thị phần lớn trƣớc khi các đối thủ đuổi kịp.
 20. 20. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU  KFC cũng xác định chiến lƣợc phân phối rõ ràng, đánh vào tâm lý chuộng phong cách Tây trong ăn uống của giới trẻ.  KFC đã mở rộng mạng lƣới, chủ yếu nhắm đến các thành phố lớn, nơi thuận tiện đi lại, tập trung các bạn trẻ nhiều nhƣ trung tâm thƣơng mại, siêu thị, khu vui chơi giải trí… => Chiến lƣợc này đã giúp KFC ổn định hệ thống, kiểm soát chất lƣợng, quản lý chặt chẽ bên trong.
 21. 21. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU  Với chiến lƣợc “Soul Food,” KFC đã thay đổi khẩu vị, kíchthƣớc, mẫu mã sản phẩm thức ăn cho phù hợp với xu hƣớng ẩm thực của ngƣời Việt Nam.  Bên cạnh những món ăn truyền thống nhƣ gà rán và hamburger, KFC đã chế biến thêm một số món hợp khẩu vị ngƣời Việt Nam nhƣ: Gà Giòn Lá Chanh, Gà Giòn Không Xƣơng, Bánh Mì Mềm, Cơm Gà Gravy, Bắp Cải Trộn…
 22. 22. LOGO THIẾT KẾ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU  Các hàng quán vỉa hè hay các quán ăn nhỏ đã không còn đáp ứng đƣợc đủ tiêu chuẩn vệ sinh, và ngƣời tiêu dùng sẽ chọn lựa những nhà hàng nơi đảm bảo hơn về điều kiện vệ sinh và có phong cách phục vụ chuyên nghiệp hơn.  KFC rất thành công khi thƣờng xuyên tổ chức các chƣơng trình khuyến mãi, ƣu đãi cho khách hàng
 23. 23. LOGO KẾT LUẬN  KFC nói riêng và công ty KFC- Việt Nam nói chung đã và đang không ngừng phát triển, lớn mạnh thành doanh nghiệp mang tính toàn cầu  Là một doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm đồ ăn nhanh chất lƣợng cao, sản phẩm tốt, uy tín. KFC ngày càng chiếm đƣợc sự tin cậy của khách hàng kể cả những khách hàng khó tính. Vấn đề hiện nay là KFC Việt Nam cần phải nỗ lực hơn nữa để nâng cao chất lƣợng sản phẩm, giảm chi phí, đặc biệt còn phù hợp với nền văn hóa của ngƣời Việt  Sau 14 năm hoạt động trên thị trƣờng Việt Nam, công ty KFC đã đạt đƣợc những thành công nhất định.
 24. 24. LOGO

×