Password cracking

2,109 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,109
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
132
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • + LAN Manager Compatible Password.
  + WinDows Password
 • 1.Mật khẩu người dùng được chuyển đổi thành tất cả các ký tự in hoa. 2.Mật khẩu được bổ sung thêm các ký tự 0 vào cho tới khi có đủ 14 ký tự. 3.Mật khẩu mới được chia thành hai hash có 7 ký tự. 4.Các giá trị này được sử dụng để tạo hai khóa mã hóa DES, mỗi nửa đều được thêm vào một bit chẵn lẻ để tạo các khóa 64 bit. 5.Mỗi khóa DES sẽ được sử dụng để mã hóa một chuỗi ASCII định sẵn (KGS!@#$%), cho kết quả ra trong hai chuỗi văn bản mật 8-byte. 6.Hai chuỗi văn bản mật 8-byte này sẽ được kết hợp để tạo thành một giá trị 16-byte, giá trị này chính là một hash LM hoàn chỉnh.
 • 1.Mật khẩu người dùng được chuyển đổi thành tất cả các ký tự in hoa. 2.Mật khẩu được bổ sung thêm các ký tự 0 vào cho tới khi có đủ 14 ký tự. 3.Mật khẩu mới được chia thành hai hash có 7 ký tự. 4.Các giá trị này được sử dụng để tạo hai khóa mã hóa DES, mỗi nửa đều được thêm vào một bit chẵn lẻ để tạo các khóa 64 bit. 5.Mỗi khóa DES sẽ được sử dụng để mã hóa một chuỗi ASCII định sẵn (KGS!@#$%), cho kết quả ra trong hai chuỗi văn bản mật 8-byte. 6.Hai chuỗi văn bản mật 8-byte này sẽ được kết hợp để tạo thành một giá trị 16-byte, giá trị này chính là một hash LM hoàn chỉnh.
 • Password cracking

  1. 1. TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GVHD: TS. Phạm Văn Tính SVTH: Phan Trọng Khiêm Nguyễn Hữu Hậu Trương Phúc Hậu Trần Văn An
  2. 2. Content Giới thiệu về SAM Cơ chế Mã hóa trong Window Xử lý Logon trong Window Các kiểu tấn công Demo 1/30/2015 2Network Security
  3. 3. SAM  SAM (Security Account Manager) lưu trữ username và password của user.  Password của user lưu trong SAM thì đã được mã hóa  Password của user acccount là sự kết hợp của 2 loại password: LAN Manager và Window NT password  Password lưu trong SAM có qua 2 lần mã hóa  Dùng OWF  Mã hóa theo user ID  User có thể thiếu 1 trong 2 loại mật khẩu. 1/30/2015 3Network Security
  4. 4. SYSKEY  System key (syskey) là 1 kỹ thuật dùng để bảo vệ file SAM của Microsoft  Xuất hiện đầu tiên ở Service Pack 2,nhưng được phát triển ở Service Pack 3  Thuật toán mã hóa của syskey có chiều dài key 128 bit  Được thực hiện bởi syskey.exe 1/30/2015 4Network Security
  5. 5. SYSTEM KEY Để kích hoạt syskey: Run -> syskey -> Update 1/30/2015 5Network Security
  6. 6. 1/30/2015 6Network Security
  7. 7. SAM Registry key  Key SAM được lưu trữ trong HKEY_LOCAL_MACHINE được quản lí bởi Registry Editor (regedt32.exe) 1/30/2015 7Network Security
  8. 8. SAM on Storage Subsystems  SAM và Syskey được lưu trong 2 thư mục %systemroot%/repair, %systemroot%/system32 /config.  Window explorer chỉ truy nhập vào được 2 thư mục với quyền hạn System  Trong thư mục config, user không thể tương tác đến file SAM.  Thư mục repair, user thường có thể truy cập vào file SAM . 1/30/2015 8Network Security
  9. 9. SAM on Network  Nếu computer là 1 phần của domain thì SAM được lưu trữ trong active directory  SAM lưu trữ thông tin, quyền hạn của user và group trong domain 1/30/2015 9Network Security
  10. 10. Part 2 1/30/2015 10Network Security
  11. 11. MÃ HÓA PASSWORD TRONG WINDOW  User record được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Security Accouts Manager(SAM) hoặc trong cơ sở dữ liệu Active Directory.  Mỗi user account được kết hợp bởi 2 password: + LAN Manager Compatible Password. + WinDows Password. 1/30/2015 11Network Security
  12. 12. LAN Manager-compatible password  Còn được gọi là LM Hash. Là một trong những thuật toán hash mật khẩu đầu tiên được sử dụng bởi các hệ điều hành Windows, chỉ có một phiên bản duy nhất được hỗ trợ cho tới khi xuất hiện NTLMv2 (NT LAN Manager version 2) sử dụng trong Windows 2000, XP, Vista và Windows 7.  Các hệ điều hành mới này vẫn hỗ trợ sử dụng các LM Hash để có khả năng tương thích. Mặc dù vậy, nó đã bị vô hiệu hóa mặc định trong Windows Vista và Windows 7. 1/30/2015 12Network Security
  13. 13. LAN Manager-compatible password (tt) Password này dựa trên OEM character set  Chiều dài tối đa là 14 ký tự  Các bước để tính LM hash: 1/30/2015 13Network Security
  14. 14. LAN Manager-compatible password (tt) 1/30/2015 14Network Security
  15. 15. 1/30/2015 Network Security 15 pAsSWOrd PASSWORD P A S S W O R D 0 0 0 0 0 0 P A S S W O R D 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 CONVERT 7 BYTES INTO BITS (56 BITS) ADD A 0 BIT AFTER EVERY 7 BITS (64 BITS) DES KEY #1 1. 2. 3. 4. 5. DES KEY #2
  16. 16. 1/30/2015 Network Security 16 DES KEY #1 DES KEY #2 ENCYRPT (KGS!@#$%) ENCYRPT (KGS!@#$%) FIRST 8 BYTES OF LM HASH SECOND 8 BYTES OF LM HASH
  17. 17. Overview 1/30/2015 Network Security 17 PASSWORD P A S S W O R D 0 0 0 0 0 0 P A S S W O R D 0 0 0 0 0 0 DES KEY #1 DES KEY #2 ENCYRPT (KGS!@#$%) FIRST 8 BYTES OF LM HASH SECOND 8 BYTES OF LM HASH
  18. 18. KHUYẾT ĐIỂM  Chiều dài password <15 ký tự  Không phân biệt ký tự hoa và thường.  Password được chia làm hai phần khiến dễ bị tấn công hơn vì Spacekey^14>>spacekey^7 LM HASH là một weak password 1/30/2015 18Network Security
  19. 19. VÍ DỤ Mật khẩu PassWord123 trong thực tế được chuyển như sau: PASSWORD123 PASSWORD123000 PASSWOR and D123000 PASSWOR1 and D1230001 E52CAC67419A9A22 and 664345140A852F61 E52CAC67419A9A22664345140A852F61 1/30/2015 19Network Security
  20. 20. 1/30/2015 20Network Security
  21. 21. Window Password (NT Hash)  Được giới thiệu bởi Windows NT, để tăng tính an toàn cho password so với việc sử dụng LM hash.  Dựa trên unicode char set.  Chiều dài nó có thể được nâng lên 128 ký tự.  Password này được tính bằng cách sử dụng thuật toán mã hóa RSA MD-4 1/30/2015 21Network Security
  22. 22. PASSWORD/USER INFORM NT windows Hash 1/30/2015 22Network Security
  23. 23. Part 3 1/30/2015 23Network Security
  24. 24. 1/30/2015 24Network Security LOCAL MACHINE LOGON DOMAIN LOGON
  25. 25. XỬ LÝ LOGON TRONG WINDOW 1/30/2015 25Network Security  Windows sử dụng LsaLogonUser API để thực hiện quá trình xác thực.  LsaLogonUser API gọi gói phần mềm xác thực MSV1_0.  MSV1_0(MSV)-gói này được giới thiệu bởi Window NT.  Gói MSV này ngoài hỗ trợ xác thực quá trình local logon nó còn hỗ trợ pass-through xác thực user trong những domain khác bằng việc sử dụng dịch vụ Netlogon.
  26. 26. XỬ LÝ LOGON TRONG WINDOW 1/30/2015 26Network Security Gói xác thực MSV được chia thành hai phần: top half và bottom half. + Top half chạy trên máy tính đăng nhập(local machine), nó mã hóa password và chuyển nó thành : LAN Manager password và Windows password. Tùy vào local machine logon hay domain logon mà nó có những chiến lược xử lý khác nhau. + Bottom half chạy trên máy tính chứa thông tin user account,nó truy vấn password trong SAM và so sánh với password đưa vào để quyết định kết quả của quá trình xác thực.
  27. 27. Local Machine Logon Process 1/30/2015 27Network Security SAM Database TOP HALF BOTTOM HALF M S V 1 _ 0 P a c k e t 1.Encrypt/hash 2.Send 3.Query 4.Send stored hash password User/password 5.compare Reply result
  28. 28. Some LAN Authentication protocols 1/30/2015 28Network Security  LM Authentication  NTLM Authentication + NTLMv1 + NTLMv2
  29. 29. NT LAN Manager Authentication 1/30/2015 29Network Security  NTLM là một giao thức xác thực được sử dụng bởi Microsoft Windows để xác thực giữa client và server.  NTLM là tên một tập các security protocol của Windows  NTLM là một challenge-response style authentication protocol
  30. 30. NT LAN Manager Authentication 1/30/2015 30Network Security NEGOTIATE_MESSAGE: The NEGOTIATE_MESSAGE định nghĩa một NTLM Negotiate message,nó được gửi từ client đến server. Yêu cầu mở một session authentication. CHALLENGE_MESSAGE The CHALLENGE_MESSAGE định nghĩa một NTLM challenge message được gửi từ server đến client, chứa challenge random AUTHENTICATE_MESSAGE Chứa respond được tính bởi client (DES(Unicode pwd, nonce) được gửi đến server.
  31. 31. NT LAN Manager Authentication 1/30/2015 31Network Security
  32. 32. DOMAIN LOGON 1/30/2015 32Network Security
  33. 33. DOMAIN LOGON 1/30/2015 33Network Security
  34. 34. Part 3 1/30/2015 34Network Security
  35. 35. 1/30/2015 35Network Security Dictionary Attacks Hybrid Attacks Brute Froce Attacks Cryptanalysis Attacks Attacks on passwords
  36. 36. 1/30/2015 Network Security 36 What it could contain : Well known password s Natural languages (single words) Names of persons, locations, car makers, teams Well known expressio ns (movie / book titles)
  37. 37. Dictionary Attacks 1/30/2015 37Network Security  Dictionary password attack là lôi những từ trong từ điển hay một danh sách từ(wordlist) để thử tìm ra password của một user.  Dictionary attack sử dụng một từ điển định trước để tìm kiếm sự hợp nhau giữa password được mã hóa và từ trong từ điển được mã hóa  Dictionary attack khôi phục password của một user trong một thời gian ngắn nếu những từ trong dictionary được sử dụng đơn giản.
  38. 38. CẤU TRÚC MỘT WORDLIST 1/30/2015 38Network Security
  39. 39. Hybrid Attacks 1/30/2015 39Network Security Hybrid attack cũng sử dụng một từ điển hay một danh sách từ tương tự như dictionary attack nhưng nó thông minh hơn ở chỗ tự động gắn thêm những ký tự và số tới những từ trong từ điển để thử bẻ khóa password của user. Ví dụ: Một user có password là password Những biến thể: 1password, password1, p@ssword, pa44w0rd, …
  40. 40. Brute force Attacks 1/30/2015 40Network Security  Brute force attack sử dụng những số và ký tự ngẫu nhiên để bẻ khóa password của một user  Brute force thử kiểm định mỗi bộ kết hợp của letters, numbers, and characters  Brute force attack trên một password được mã hóa có thể mất nhiều giờ,ngày,tháng,hoặc năm,phụ thuộc vào độ phức tạp và chiều dài của password  Tốc độ thành công phụ thuộc vào tốc độ công suất CPU
  41. 41. Brute force Attacks 1/30/2015 41Network Security  Brute force attack sử dụng những số và ký tự ngẫu nhiên để bẻ khóa password của một user  Brute force thử kiểm định mỗi bộ kết hợp của letters, numbers, and characters  Brute force attack trên một password được mã hóa có thể mất nhiều giờ,ngày,tháng,hoặc năm,phụ thuộc vào độ phức tạp và chiều dài của password  Tốc độ thành công phụ thuộc vào tốc độ công suất CPU
  42. 42. CRYPTANALYSIS ATTACK 1/30/2015 42Network Security
  43. 43. Tool: Cain
  44. 44. Rainbow Attack 1/30/2015 44Network Security Trước đây, dictionary, hybrid, and brute force là những phương pháp chính được sử dụng để khôi phục password hay bẻ khóa chúng. Nhiều password được xem là an toàn vì thời gian để bẻ khóa chúng là khá lâu. Nhân tố thời gian là cái làm cho password thấy được bảo mật. Một phương pháp tương đối mới để bẻ khóa password được nảy sinh trong tư tưởng << Rainbow Attack >>
  45. 45. Rainbow Attack 1/30/2015 45Network Security RainbowCrack technique is the implementation of Philippe Oechslin's faster time-memory trade-off technique. Nó làm việc dựa trên việc tính trước tất cả password có thể có. Sau khi quá trình time-consuming này hoàn thành,password và thông tin khác được mã hóa của chúng được chứa trong một file gọi là rainbow table Một password được mã hóa có thể được so sánh nhanh với giá trị chứa trong table và bẻ khóa trong một vài giây. Ophcrack là công cụ bẻ khóa password áp dụng kỹ thuật rainbow table.
  46. 46. Brute force 1/30/2015 46Network Security  Cách crack hash không phức tạp lắm là brute force.  Với Brute force ,tất cả plaintext đề cử và những hash tương ứng được tính 1-1(1plaintext-1hash)  So sánh giá trị hash được tính với hash đích  Nếu giống nhau thì plaintext được tìm ra  Ngược lại,quá trình tiếp tục cho tới khi tìm hết các plaintext đề cử.
  47. 47. Time-memory Tradeoff 1/30/2015 47Network Security Với time-memory trade-off, giá trị hash được tính trước và được lưu trong “rainbow table”. Sau đó,giá trị hash sẽ được tìm trong “rainbow table” bất cứ khi nào cần Quá trình pre-computation cần khá nhiều thời gian để tính trước tất cả các key space có thể có như brute force Nhưng một khi quá trình pre-computation hoàn thành,thì việc tìm trong bảng có thể nhanh hơn hàng trăm,hàng nghìn brute force.
  48. 48. Xây dựng RainbowCrack 1/30/2015 48Network Security Phần mềm RainbowCrack gồm 3 công cụ chính: rtgen, rtsort, rcrack  Step 1: Use rtgen program to generate rainbow tables  Step 2: Use rtsort program to sort rainbow tables generated by rtgen.  Step 3: Use rcrack program to lookup rainbow tables sorted by rtsort.
  49. 49. Rainbow tables 1/30/2015 49Network Security
  50. 50. Rainbow tables 1/30/2015 50Network Security hello dc23de Jumbo 34d23ba…..rock 1. Precomputed Hash chains 2. Hash and reduce
  51. 51. Example 1/30/2015 51Network Security
  52. 52. Algorithm followed 1/30/2015 52Network Security
  53. 53. Rainbow tables 1/30/2015 53Network Security
  54. 54. Rainbow tables 1/30/2015 54Network Security
  55. 55. Part 5 1/30/2015 55Network Security 1. Dùng Hiren Boot CD 2. Pwdump7 / pgdump 3. Tool Crack File
  56. 56. 1/30/2015 56Network Security

  ×